Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2010

2 Tervetuloa Tervetuloa lukemaan säästöpankkien ja säästöpankkiryhmän uutta toimintakertomusta. Meidät löytää jatkossa entistä enemmän verkossa ajantasaisin tuorein tiedoin ja näkemyksin. SÄÄSTÖPANKKIEN VUOSI 2010 oli niin toiminnallisesti kuin tuloksellisesti onnistunut. Toimintaamme leimasivat palveluiden aktiivinen kehittäminen, kasvu, kannattavuus ja hyvä asiakastyö. Vuosi sujui odotustemme mukaisesti ja olemme tyytyväisiä pankkiryhmän tuloskuntoon ja kasvuun. Olemme Suomen vakavaraisimpia pankkeja ja toimintamme riskit ovat hallinnassa. Pankkitoiminnan kannalta markkinat olivat varsin myönteiset. Suomen talouden tilanne alkoi parantua loppukeväästä tärkeimpien vientimarkkinoiden toipumisen myötä. Suomen talous oli kesän ja syksyn jopa poikkeuksellisen nopeassa kasvussa. Ennätysmatala korkotaso on tukenut kulutusta ja yritysten toimeliaisuutta. Suomalaisten luottamus omaan talouteen on erittäin vahvalla pohjalla. Finanssikriisistä alkanut epävarmuus pääomamarkkinoilla kuitenkin jatkui ja tulee jatkumaan myös vuoden 2011 aikana. EU:n finanssikriisin jälkivaikutusten hoidossa aletaan silti olla voiton puolella. Valitettavasti auringon paisteeseen ei voi uskoa, kun finanssikriisin johdannaisena käynnistynyt EU-tasoinen finanssialan sääntely kiristyy. Kiristyvän sääntelyn voimaantulo vaiheittain seuraavien vuosien aikana ei voi olla vaikuttamatta raha- ja pääomamarkkinoiden vakauteen. Haasteista huolimatta säästöpankkien toimintaa kuvaa määrätietoinen strategian toteuttaminen. Säästöpankkien kannattavuus pysyi hyvällä tasolla ja vakavaraisuus oli jälleen Suomen parhaimmistoa. Kasvu on jatkunut hyvänä pitkään; viime vuonna asiakasmäärä nousi :een. Asiakaskunnan kasvu luo hyvän perustan liiketoimintamme kehittämiselle. Säästöpankit kehittivät aktiivisesti uusia palveluja asiakkaiden tarpeista lähtien. Perustimme Sp-Rahastoyhtiöön varainhoitoyksikön, jonka tavoitteena on luoda vahva, riippumaton toimija institutionaaliseen varainhoitoon. Lähtökohtana on riippumattomuus ja asiakkaan edun ensisijaisuus, tasapuolinen palvelu kaikille. Perustimme myös Sp-Koti Oy:n. Rakennamme Suomeen uutta asumiseen ja asunnonvaihtoon liittyvää palvelukokonaisuutta. Lisäksi toimme ensimmäisenä Suomessa markkinoille Talousturva-tuotteen, joka tarjoaa turvaa työttömyyden ja tapaturmasta aiheutuvan tilapäisen työkyvyttömyyden varalle. Täydensimme PS-eläkesopimuksemme rahastoihin ja osakkeisiin, toimme markkinoille uusia markkinatilanteeseen sopivia rahastoja ja täydensimme henkivakuutusyhtiö Duon yritysasiakkaiden tuotteita. Säästöpankit ottivat viime vuonna käyttöön jokaiselle asiakkaalle räätälöidyn tapaamisen, Oman Talouden Tuokion. Sen avulla asiakkaat voivat suunnitella omaa taloudenpitoaan yhdessä pankin asiantuntijan kanssa entistä tiiviimmin ja saada helposti ymmärrettävällä tavalla tietoa omasta taloudestaan. Säästöpankeilla on siis vuonna 2011 erinomaiset mahdollisuudet menestyä pankkikilpailussa. Erityisesti ilahduttaa säästöpankkien hyvä asiakaspalvelu. Säästöpankit ovat asiakastyytyväisyydellään ja -uskollisuudellaan Suomen suosituimpien pankkien kärjessä. Tämä on asiakkaiden antama tunnustus siitä, että olemme kuunnelleet ja arvostaneet heitä ja että olemme onnistuneet kehittämään palveluamme asiakaslähtöisesti. Säästöpankin asiakkuudessa yhdistyvät asiakaspalvelun laatu ja asiakkaan saama lisäarvo. Säästöpankkien tavoitteena on myös vuonna 2011 jatkaa asiakasläheistä, kasvavaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Panostamme asiakkaiden tarpeista lähteviin palveluihin ja niiden jatkuvaan kehittämiseen. Vahvistamme kumppanuuksiamme ja jatkamme yhteistyön tiivistämistä Lähivakuutuksen ja Eläke-Fennian kanssa. Luomme yhteisiä palveluja asiakkaillemme, kasvatamme yhteiskonttoreiden määrää ja kehitämme toimintaamme siten, että asiakkaiden kannattaa keskittää asiointinsa. Kun taloudet voimistuvat ja toipuvat, markkinoiden olosuhteet pysyvät haastavina pankkitoiminnan harjoittamiselle. Säästöpankkien kasvun, kannattavuuden ja hyvän vakavaraisuuden ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää. Säästöpankeilla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä hyvää paikallista asiakasliiketoimintaa sekä kirkastaa brändiään ja jatkaa erilaistumistaan. Säästöpankit tulevat myös näkymään entistä vahvemmin vastuullisena toimijana omassa ympäristössään. Uskon, että yhä useampi tulee valitsemaan säästöpankin hyvän asiakaspalvelumme, inhimillisen toimintatapamme ja aidon asiakasläheisyytemme ansiosta. Pasi Kämäri Toimitusjohtaja Säästöpankkiliitto 2 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2010

3 Strategia Säästöpankkien perustehtävä on edistää säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia. Siitä juontavat juurensa myös arvomme ja palvelumme perusperiaatteet. SÄÄSTÖPANKKIEN PÄÄMÄÄRÄNÄ ovat Suomen tyytyväisimmät ja uskollisimmat asiakkaat sekä se, että säästöpankit ovat asiakasosuudeltaan yksi kolmesta suuresta pankkiryhmästä. Tämän saavutamme siten, että asiakaskohtaamisissa ymmärrämme tavallisten ihmisten talousasioita ja tarjoamme ratkaisuja hallittuun vaurastumiseen. Säästöpankki toimii paikallisesti ja vastuullisesti lähellä ihmistä ja on sopivan kokoinen. Kasvu näkyy niin nykyisten asiakkaiden asioinnin keskittämisenä kuin uusien asiakkuuksien määrän kasvuna. Asiakasosuus kasvaa hyvän palvelun, asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden kautta. Päämäärämme toteutuu, kun onnistumme asiakaskohtaamisissa ja sitä kautta yhä useampi suomalainen kuluttaja ja yritys löytävät säästöpankista luotettavan ja ihmisläheisen vaihtoehdon itselleen. SÄÄSTÖPANKKIEN ARVOT: Asiakasläheisyys: Meillä on herkkyyttä kuunnella asiakasta ja uudistaa toimintaamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yhteistyö: Yhteistyömme asiakkaiden, henkilöstön, säästöpankkien ja kumppaneiden välillä on avointa ja aitoa. Luotettavuus: Hoidamme asiat ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Tuloksellisuus: Liiketoiminnan tuloksella kehitämme toimintaa asiakkaiden palvelun parantamiseksi. Kilpailustrategia KILPAILUSTRATEGIAMME on aito asiakasläheisyys, jota toteutamme kannattavasti ja riskit halliten. Säästöpankkien tavoitteena on kannattava kasvu ja asiakasmarkkina-aseman vahvistaminen. Kasvu ei ole säästöpankille itsetarkoitus, vaan asiakaskohtaamisissa onnistuminen sekä se, että yhä useampi suomalainen kuluttaja ja yritys löytävät säästöpankista luotettavan, ihmisläheisen vaihtoehdon. Säästöpankit yhdistävät asiantuntijuuden ja asiakasläheisyyden ainutlaatuisella tavalla, mikä näkyy asiakkaiden tarpeiden ja elämänvaiheiden huomioimisena, paikallisuutena sekä pankkialan ja säästämisen asiantuntemuksena. Se on meidän strategiaamme. Jokainen asiakaskohtaaminen on meille tärkeä ja katsomme asioita asiakkaidemme silmin. Arvo asiakkaalle luodaan jokaisessa kohtaamisessa ja pitkäjänteisillä asiakassuhteilla. Asiakasläheisyys tarkoittaa fyysisen läsnäolon lisäksi henkistä tilaa, jossa olemme asiakkaan puolella. Kuuntelemme vilpittömästi asiakastamme ja tarjoamme hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvia palveluita ja ratkaisuja. Meidän kanssamme vaurastuminen tapahtuu asteittain, hallitusti ja luotettavasti. Säästöpankit keskittyvät vähittäispankkitoimintaan, erityisesti päivittäisasioinnin, säästämisen ja sijoittamisen sekä lainaamisen palveluihin. Tuote- ja palveluvalikoimamme kattaa kaikki niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden keskeiset pankkipalvelut, joita täydentävät yhteistyökumppaneiden kanssa tuotettavat finanssialan palvelut ja tuotteet. Olemme täyden palvelun vähittäispankki. Strategiamme kestävyyttä kuvaa se, että finanssikriisistä huolimatta laajensimme viime vuonna palveluitamme varallisuuden hallintaan ja perustimme sekä uuden varainhoitoyksikön että Sp- Koti Oy:n kiinteistönvälitysketjun rakentamiseen. Niiden avulla säästöpankit voivat entistä tiiviimmin edistää asiakkaittensa hyvinvointia ja auttaa heitä hallitsemaan kokonaisvarallisuuttaan on kyse sitten finanssi- tai reaalivarallisuudesta. Säästöpankkien menestys perustuu hyvään kannattavuuteen, kustannustehokkuuteen, vakavaraisuuteen ja riskienhallintaan. Vakavaraisuutemme on vahvalla tasolla. Liiketoiminnan kehittäminen, riskinkantokyky, toiminnan luotettavuus ja turvallisuus edellyttävät, että vakavaraisuuspuskuri on riittävä. 3 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2010

4 Säästöpankkien riskinotto perustuu liiketoimintastrategiasta johdettuun varovaisesti mitoitettuun riskinottoon, asetettuihin riskirajoihin, riskirajojen säännölliseen seurantaan ja testaamiseen. Säästöpankin vakavaraisuus ylläpidetään turvallisella tasolla. Vakavaraisuuspuskuri (pilari 1 -riskien vaatiman) minimipääoman jälkeen on riittävä suhteessa pankin riskiprofiiliin. Pankin pääomatavoite on määritetty konservatiivisesti riskialueiden riskiarvioiden perusteella. Pankin liiketoiminnan kasvu mitoitetaan pankin kantokyvyn mukaan. Vakavaraisuuden vaaliminen on osa vastuullista toimintatapaamme. Vastuullinen toiminta on ollut säästöpankkien olennaisimpia piirteitä aivan pankkien perustamisesta lähtien: meille on tärkeää tukea alueellista taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia kaikkialla Suomessa. Tavoitteemme on kehittää ja viedä vastuullisuutta toiminnassamme edelleen eteenpäin. Juuret SÄÄSTÖPANKIT MUODOSTAVAT Suomen vanhimman pankkiryhmän. Ensimmäiset säästöpankit perustettiin 1820-luvun alussa. Samaan aikaan Suomessa käynnistettiin yhteiskunnallista ja taloudellista itsehallintoa. Silloin syntynyt suomalainen säästöpankkiaate kantaa nykypäiviin asti. Säästöpankkien perustaminen käynnisti kaikille kansalaisille tarkoitetun pankki- ja talletustoiminnan ja säästöpankkiliike levisi ympäri Suomen. Säästöpankkien avulla myös maaseudulla siirryttiin rahatalouteen 1800-luvun lopulle tultaessa. Säästöpankkiverkosto oli laajimmillaan vuonna 1939, jolloin pankkeja oli koko maassa 485. Nykyisin säästöpankkiryhmään kuuluu 34 Säästöpankkia, keskusjärjestö Säästöpankkiliitto, Sp-Rahastoyhtiö Oy, Säästöpankkien Vakuusrahasto ja Säästöpankkien Tutkimussäätiö. Säästöpankkiryhmän strategisia kumppaneita ovat tietotekniikkayhtiö Samlink Oy, Henkivakuutusyhtiö Duo, Lähivakuutusryhmä ja Aktia Hypoteekkipankki Oyj. Säästöpankit perustettiin alun perin vähävaraisia ja palvelusväkeä varten. Toiminnalla oli myös selkeitä sosiaalisia tavoitteita: tarkoitus oli opettaa kansaa säästäväisyyteen. Säästäväisyyden edistäminen on kirjattu erityiseen säästöpankkilakiin Säästöpankin erityistarkoitukseksi vielä tänäkin päivänä. Säästöpankkien ja säästämisen historiaan voi tutustua tarkemmin Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon näyttelytilojen yhteydessä olevassa Säästöpankkimuseossa. Säästöpankkien Tutkimussäätiön tallentamaan kokoelmaan perustuva näyttely esittelee muun muassa säästölippaita, -kirjoja ja vanhoja rahoja. Vuonna 1972 perustettu erikoismuseo on Pohjoismaiden vanhin valtakunnallinen säästöpankkimuseo. Asiakkaamme SÄÄSTÖPANKKIEN KOKO toiminta perustuu asiakasläheiseen palveluun. Olemme läsnä ja saavutettavissa. Haluamme pitää huolta asiakkaistamme heidän elämänsä kaikissa vaiheissa ja olla heille tuttu, turvallinen kumppani. Säästöpankkien henkilöstö tuntee asiakkaansa ja hoitaa heidän asiansa asiantuntevasti, mutta mutkattomasti ja ymmärrettävästi. Asiakaspalvelun ja asiakassuhteen jatkuva kehittäminen on säästöpankeille tärkeää. Tuemme pitkäjänteisiä asiakassuhteita tarjoamalla asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia palveluja. Kuuntelemme asiakkaitamme, autamme heitä tunnistamaan oman talouden hallintaan ja vaurastumiseen liittyviä tarpeita ja tarjoamme niihin liittyviä konseptoituja ratkaisuja. Asiakassuhteiden hoitoa tukevat asiakkuuden eri vaiheisiin liittyvät hoitomallit, aktiivinen yhteydenpito ja asiakkaan huomiointi. Ammattitaitoinen ja vastuullisesti toimiva henkilöstö on avain onnistuneeseen asiakaskohtaamiseen, mikä näkyy asiakkaalle ainutlaatuisena Säästöpankkikokemuksena. Viime vuonna säästöpankit ottivat käyttöön jokaiselle asiakkaalle räätälöidyn tapaamisen, Oman Talouden Tuokion. Sen avulla asiakkaat voivat suunnitella omaa taloudenpitoaan yhdessä pankin asiantuntijan kanssa entistä tiiviimmin ja saada helposti ymmärrettävällä tavalla tietoa omasta taloudestaan. Säästöpankkien liiketoiminnan painopisteenä ovat henkilöasiakkaat, pk-yritysasiakkaat sekä maa- ja metsätalousasiakkaat. Pääasiallisen asiakasryhmän muodostavat aktiivi-iässä olevat henkilöasiakkaat, ammatinharjoittajat ja pienyritykset. Aktiivi-iässä olevien henkilöasiakkaiden kautta saavutamme myös eläkeläiset sekä lapset ja nuoret. Pk-yritysten ja maaseutuyritysten rooli määrittyy pankin toimialueen ja osaamisen perusteella. Säästöpankkien panostus asiakasläheiseen työskentelyyn näkyy kasvavana asiakasmääränä ja asiakaspalautteissa. Vuonna 2010 säästöpankkiryhmällä oli jo reilut asiakasta. Säästöpankkeihin tuli vuoden aikana n uutta asiakasta, mikä on erittäin hyvä saavutus. Säästöpankkien asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus ovat tutkimusten mukaan erinomaiset. Erityisesti henkilökohtaista, ihmisläheistä asiakaspalvelua arvostetaan suuresti. Samaan tulokseen tuli myös Suomen kattavin asiakasuskollisuutta ja -kokemusta mittaava Asiakkuusindeksi selvitys, jossa säästöpankit nousivat viidenneksi. Kun pankkien vertailuryhmässä tarkasteltiin asiakastyytyväisyyttä, säästöpankit tulivat toiseksi. Säästöpankkien asiakaspalvelu on suomalaisista yrityksistä tutkitusti parhaiden joukossa. Vuosien saatossa säästöpankkien toiminnan ydin ei ole muuttunut: olemme läsnä asiakkaittemme arjessa, kuuntelemme heitä ja tarjoamme heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa istuvia ratkaisuja. 4 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2010

5 Paikallisuus ja vastuullisuus SÄÄSTÖPANKIT TOIMIVAT paikallisesti ja muodostavat yhdessä valtakunnallisen ryhmän. Paikallisuus tarjoaa monenlaista hyötyä asiakkaille: pankkipalvelut ovat helposti saatavilla, päätöksenteko nopeaa ja asiakaspalvelu tuttua. Paikallinen läsnäolo näkyy myös paikkakunnan hyvinvoinnin tukemisena, kuten vuosittaisena Säästäväisyysviikkona, yhteistyönä koulujen ja oppilaitosten kanssa, paikkakunnan kulttuurin ja opetustoiminnan tukemisena, sponsorointina ja Säästöpankkisäätiöiden lahjoittamina varoina. Huomioimme myös pankkitoiminnan ympäristövaikutukset. Pyrimme esimerkiksi korvaamaan työmatkoja ja neuvotteluja puhelin- ja videopalavereilla. Lisäksi mietimme, miten voimme kehittää ympäristönäkökohtia huomioivia tuotteita ja lähiympäristön hyvinvointia alueellisia hankkeita tukemalla. Säästöpankit tutkivat ja nostavat säännöllisesti esille suomalaisten näkemystä ja suhtautumista säästämiseen ja oman talouden hallintaan. Vuonna 2010 säästöpankit alkoivat selvittää niitä vuosittaisella barometrillä. Sen mukaan valtaosa suomalaisista suhtautuu säästämiseen myönteisesti ja haluaa säästää. Monet tarvitsevat talouden hoitoonsa kuitenkin tukea ja kaipaa pankilta aktiivista roolia. Säästöpankit ovat olemassa juuri siksi, että suomalaisten ei tarvitsisi olla yksin raha-asioidensa kanssa. Paikallinen toiminta on myös osa vastuullista toimintatapaa. Vastuullisuus oli keskeistä jo silloin kun Säästöpankit syntyivät ne perustettiin edistämään säästäväisyyttä sekä tuomaan esille säästämiseen ja henkilökohtaiseen vaurastumiseen liittyviä keinoja ja mahdollisuuksia. Myös vastuullisuus yhteisöä kohtaan on osa säästöpankkien alkuperäistä toiminta-ajatusta. Vastuullisen toiminnan yleisenä viitekehyksenä käytämme vastuullisuusraportoinnin standardia, joka jaotellaan taloudelliseen-, sosiaaliseen- ja ympäristövastuuseen. Taloudellinen vastuu pitää sisällään muun muassa hyvän kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden, hyvän hallintotavan ja vastuullisen johtamisen. Noudatamme toimialakohtaisia ja ammatillisia eettisiä periaatteita. Erityistä juuri säästöpankeille on se, että kannamme vastuuta paikallisen väestön säästämisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämisestä. Käytännössä tämä näkyy muun muassa siinä, että emme myönnä asiakkaillemme liian suuri lainoja tai luottoja, joista he eivät selviydy tai jotka vievät heidän taloutensa liian tiukoille. Sosiaalinen vastuu näkyy siinä, että säästöpankit edistävät aktiivisesti paikkakunnan hyvinvointia. Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisesti, rahoitamme paikallisyritysten toimintaa ja teemme säästämistä ja rahankäyttöä tutuksi jo lapsille esimerkiksi paikallisen kouluyhteistyön, Säästäväisyysviikon ja Osmo-säästäväisyyshahmon kautta. Lisäksi tuemme yliopistoja, urheilutoimintaa, kulttuuria ja säästämistä edistävää tutkimustoimintaa. Kaikkiaan säästöpankit lahjoittivat viime vuonna noin euroa paikkakunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Säästäväisyysviikon kautta lahjoitettiin noin euroa lasten psykiatrisen toiminnan tukemiseksi. Säästöpankin Tutkimussäätiö ja Kluuvin säätiö myönsivät apurahoja yliopiston tutkijoille ja tutkimushankkeille noin eurolla. 5 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2010

6 Markkinat Maailmantalouden kasvu oli kohtalaisella tasolla ja vuonna 2009 alkanut toipuminen finanssikriisistä jatkui. Aasia ja kehittyvät markkinat olivat tasaisessa kasvussa koko vuoden, kun taas USA:n talous hidasti vauhtiaan kesän aikana ja EU:n kotimarkkinoiden toipuminen alkoi vasta kesän kynnyksellä. VUODEN ALKUA sävyttivät uutiset Kreikan edellisen hallituksen velkamäärän manipuloinnista ja siitä alkoi euroalueen valtionvelkakriisin eskaloituminen. PIGS-maiden (Portugali, Italia, Kreikka, Espanja) ongelmia varten perustettiin euroalueen yhteinen EFSF-vakuusrahasto, jota sittemmin hyödynnettiin myös Irlannin avustuspaketin rahoittamisessa. Kreikan ongelmista ja valtionlainojen riskilisien levenemisestä alkoi nopea euron heikkeneminen, joka puolestaan näkyi loppuvuodesta huomattavana talouden toipumisena. Euro vahvistui loppuvuodesta suhteessa dollariin, mutta sekä Irlannin että Portugalin lainahuolet hidastivat vahvistumisvauhtia. Sekä euro että dollari heikkenivät suhteessa useimpiin muihin maailman valuuttoihin vuoden 2010 aikana. Suomen talouden tilanne alkoi parantua loppukeväästä heikkenevän euron ja tärkeimpien vientimarkkinoiden toipumisen myötä. Suomen talous oli kesän ja syksyn jopa poikkeuksellisen nopeassa kasvussa, ja vienti sekä tuonti toipuivat jo vuoden 2007 tasoille. Työttömyys laski tasaisesti tammikuusta lokakuuhun, mutta marras-joulukuussa työttömyyden paraneva kehitys pysähtyi. Inflaatio alkoi Suomessa kiihtyä loppuvuonna. Euriborkorot olivat matalimmillaan maaliskuussa kääntyen sitten hienoiseen nousuun. EKP:n vetäytyminen yli kolmen kuukauden kiinteän koron avomarkkinaoperaatioista antoi pidemmille euriboreille tilaa nousta. Euroalueen ydinalueiden valtionlainojen korot olivat pohjilla elokuussa, jonka jälkeen alkoi loppuvuoden jatkunut, hidas nousu kaikissa koroissa. Maailmantalouden tilanne jatkaa paranemistaan vuonna Maailmantalouden painon siirtyminen kohti Aasiaa ja kehittyviä markkinoita jatkuu, ja kulutuskysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla tukee talouksien nousua kaikkialla. EU toipuu vientivetoisesti, koska euroalueen kuluttajan ostovoima kärsii julkisen sektorin leikkauksista sekä sitkeästä työttömyydestä reuna-alueilla. Reuna-alueiden ongelmien selvittely jatkuu vielä kevään ajan, mutta Irlannin ja Espanjan talouksien uskotaan nousevan ahdingostaan vuoden aikana. Euroalueen talous jatkaa Saksa-vetoisella kasvu-uralla kasvun vahvistuessa hiljalleen myös muissa Euroopan maissa. Uskomme, että vaikein työttömyystilanne euroalueella on ohi ja työllisyys alkaa hiljalleen vahvistua vuoden aikana. Uhkana on inflaation nopea kiihtyminen euroalueella, koska raaka-aineiden hinnannousu vaikuttaa hintatasoon ja aiheuttanee paineita myös palkankorotuksiin. Uskomme korkotason nousun jatkuvan vuonna Odotamme myös EKP:n aloittavan koronnostojen sarjan syksyllä 2011, kun merkit hintatason nousun leviämisestä palkkavaatimuksiin ovat jo selkeämmin näkyvissä. Suomen talous toipuu nopeasti samalla kun Suomelle tärkeät taloudet ja kauppakumppanit, Venäjä, Ruotsi ja Saksa jatkavat kasvu-uralla. Kasvu on kuitenkin alueittain epätasaista, kun moni teollisuuspaikkakunta kärsii edelleen tuotantolaitosten sulkemisen jälkivaikutuksista. Vallitseva korkotaso on Suomelle jo liian matala; kiihtyvä inflaatio ja liian halpa raha yhdistettynä paranevaan työllisyystilanteeseen uhkaa ylikuumentaa Suomen talouden, jos mitään ei tehdä tämän kehityksen hillitsemiseksi. Osakemarkkinoilla uskomme kohtuulliseen osakevuoteen. Kehitys osakemarkkinoittain tasapainottunee aikaisemmista vuosista ja kuluttajavetoiset yhtiöt kasvattavat suosiotaan teollisuus- ja raaka-ainevetoisten toimialojen rinnalla. Uskomme myös länsimaisten osakkeiden palaavan sijoittajien suosioon ja tuottoerojen tasoittuvan suhteessa kehittyviin markkinoihin. Säästäminen TILASTOKESKUKSEN MUKAAN kotitalouksien rahoitusvarojen arvo oli vuoden 2010 syyskuun lopussa 212,4 miljardia euroa. Rahoitusvarat olivat 7,2 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Talletusten rooli kotitalouksien varoissa ja sijoittamisessa on edelleen keskeinen. Kotitalouksien talletuskanta oli joulukuun lopussa 77,8 miljardia euroa. Vuosi 2010 oli sijoitusmarkkinoilla vaihteleva. Alkuvuodesta markkinat jatkoivat vahvaa elpymistään. Sijoittajat alkoivat karttaa riskiä ja osakemarkkinoilla nähtiin korjausliike alaspäin. Kesän alussa vuoden ensimmäisten kuukausien hyvät tuotot olivat lähes sulaneet pois. Vuoden jälkipuoliskolla markkinat alkoivat jälleen toipua. Vuodesta 2010 muodostui lopulta hyvä pörssivuosi. Koko vuoden muutos oli OMXH Cap -indeksillä mitattuna lähes +30 prosenttia ja MSCI Europe -indeksillä mitattuna +12 prosenttia. Korkomarkkinoilla valtionlaina- ja euriborindeksien tuotot jäivät vaatimattomiksi. Suomen rahalaitosten euroalueelta vastaanottamat talletukset kasvoivat viime vuonna 8,0 prosenttia. Toimialan yön yli -talletukset kasvoivat 5,5 prosenttia ja määräaikaistalletukset kasvoivat 8,3 prosenttia. 6 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2010

7 Vuonna 2010 säästöpankkien talletukset olivat miljoonaa euroa. Näistä henkilöasiakkaiden osuus oli 78 prosenttia ja yritysasiakkaiden osuus on 16 prosenttia. Maa- ja metsätalousasiakkaiden osuus talletuksista on 6 prosenttia. Talletuksista merkittävä osa, 67 prosenttia, on erilaisilla säästämis- ja sijoittamistileillä. Säästöpankkien talletukset kasvoivat 4,1 prosenttia, josta päivittäisasioinnin talletukset kasvoivat 6,7 prosenttia ja määräaikaistalletukset 3,5 prosenttia. Säästöpankkien markkinaosuus talletuksista oli vuonna ,1 prosenttia, mikä on lähes sama kuin vuosi sitten. Viime vuonna Henkivakuutusosakeyhtiö Duon maksutulo kasvoi 7 prosenttia päätyen 51,1 miljoonaan euroon. Alaa maltillisempi kasvu selittyy sillä, että ryhmäeläke ja kapitalisaatiosopimukset saatiin yhtiön tarjontaan vasta vuoden 2010 lopussa. Riskivakuutusten myynti koheni kuitenkin markkinoita vauhdikkaammin. Duon asiakasmäärä kasvoi 23,9 prosenttia edellisvuodesta ja oli vuoden vaihteessa Vakuutussäästöjen määrä kasvoi 34 prosenttia päätyen 168 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiö Duon markkinaosuus riskivakuutusten maksutulosta oli 1,6 prosenttia ja säästöhenkivakuutuksista 3,2 prosenttia. MILJ Talletusten kehitys Rahoitus RAHALAITOSTEN KOTITALOUKSILLE myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi 0,3 miljardia euroa ja oli joulukuun lopussa 76,7 miljardia euroa TALLETUKSET Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomat jatkoivat kasvuaan vuonna Rahastojen pääomat kasvoivat vuoden aikana yhteensä 7,2 miljardia euroa eli 13,3 prosenttia. Suurin osa kasvusta tuli arvonnoususta. Rahastoluokista eniten pääomia keräsivät yrityslainarahastot, yhteensä 1,7 miljardia euroa ja osakerahastot 0,6 miljardia euroa. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat pääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 584,8 miljoonaa euroa, mikä oli 23,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tarkastelukauden päättyessä rahastojen osuudenomistajia oli yhteensä Osuudenomistajien määrä kasvoi 13,8 prosenttia. Nettomerkinnät yhtiön hallinnoimiin rahastoihin olivat vuoden 2010 aikana yhteensä 50,4 miljoonaa euroa positiiviset. Sp-Rahastoyhtiö onnistui toiminnassaan erittäin hyvin markkinoihin verrattuna. Yhtiön markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli 1,0 prosenttia ja osuudenomistajista 2,9 prosenttia. Kotitalouksien rahastosäästöistä Sp-Rahastoyhtiön markkinaosuus oli 2,3 prosenttia. Henkivakuutusmarkkinoilla vuosi 2010 oli kasvun ja muutoksen vuosi. Riskivakuutusten myynti kehittyi alalla suotuisasti. Alan maksutulo kasvoi ennätykselliset 56,3 prosenttia päättyen noin 4,8 miljardiin euroon. Ylivoimaisesti voimakkainta maksutulon kehitys oli ryhmäeläkevakuutuksen ja kapitalisaatiosopimusten osalta. Uusi PS-laki toi yksilöllisen eläkevakuutuksen rinnalle eivakuutusyhtiösidonnaisen eläkesäästämisen. Tämä ja muuttunut lainsäädäntö yhdessä romahduttivat eläkevakuutuksen myynnin noin yhteen viidesosaan edellisestä vuodesta. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu pysyi ennallaan 6,8 prosentissa. Toimialan uusien asuntoluottojen kasvu kiihtyi loppuvuotta kohden alentuen kuitenkin joulukuussa 18 prosentin tasolle. Koko asuntolainakannan keskikorko nousi hivenen 2,05 prosenttiin. Uusien lainojen keskikorko aleni aavistuksen 2,17 prosenttiin. Rahalaitosten yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta supistui 0,5 miljardia euroa ja oli joulukuun lopussa 56,5 miljardia euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu hidastui 4,8 prosenttiin marraskuun 5,4 prosentista. Vuonna 2010 säästöpankkien luottokanta oli miljoonaa euroa sisältäen välitetyt luotot. Luotonanto on keskittynyt vähäriskisiin henkilöluottoihin, joiden osuus luottokannasta on 74 prosenttia. Henkilöluotot ovat suurimmaksi osaksi asuntoluottoja, joiden osuus oli 67 prosenttia koko luottokannasta. Yritysluottojen osuus on puolestaan 16 prosenttia. Maa- ja metsätalousasiakkaiden osuus luotoista on 10 prosenttia. Lainaturvan piirissä on keskimäärin joka kolmas säästöpankin myöntämä luotto. MILJ Luottojen kehitys LUOTOT SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2010

8 Säästöpankkien asuntoluottojen kasvu vuonna 2010 oli 6,0 prosenttia, vastaten toimialan kasvuvauhtia. Uusien asuntoluottojen vuotuinen kasvu oli vuoden lopussa 11,3 prosenttia, noudattaen toimialan joulukuun trendiä. Vuonna 2010 säästöpankkien Aktia Hypoteekkipankkiin välittämien asuntolainojen kanta kasvoi 242,8 miljoonalla eurolla (kasvua 24,4 prosenttia) ja välitettyjen luottojen määrä oli kaikkiaan 1,2 miljardia euroa. Säästöpankkien asuntoluottojen markkinaosuus vuonna 2010 oli 5,6 prosenttia. Tämä on erittäin hyvä saavutus, koska säästöpankit eivät osallistuneet toimialalla vuonna 2010 vallinneeseen epäterveeseen luottohinnoitteluun. Säästöpankkien yritysluotot kasvoivat muuta toimialaa nopeammin. Säästöpankkien kestävän ja vastuullisen strategian mukaan säästöpankki on mukana yrittäjän elämässä kansantalouden kriiseistä riippumatta ja säästöpankit jatkoivat määrätietoisesti yritysten rahoittamista muiden alan toimijoiden jarrutellessa. Vuonna 2010 yritysluotot kasvoivat 11,3 prosenttia (toimialan kasvu vain 4,8 prosenttia). Säästöpankit kasvattivat markkinaosuuttaan suomalaisten yritysten rahoituksesta merkittävästi 1,7 prosenttiin vuonna Säästöpankkiryhmässä oli vuoden 2010 lopussa noin korttiasiakasta. Visa-korteissa toteutettiin toukokuussa 2010 jokaista Visa-asiakasta koskeva muutos, kun kuukausittainen käyttöraja korvautui luottolimiitillä. Toinen merkittävä muutos oli siirtymä nykyisistä pankkikorteista ja Visa-korteista uusiin Visa Credit- ja -Debit -tuotteisiin. Internet- ja verkkopalvelusopimuksia oli vuoden 2010 lopussa kaikkiaan kpl, jossa kasvua oli 7 prosenttia. Siirtymä credit- ja debitkortteihin on osa Euroopassa tapahtuvaa siirtymää kohti yhtenäistä euromaksualuetta SEPAa. SEPAn ansiosta siirtymävaiheen jälkeen koti- ja ulkomaan maksamisen välillä ei enää ole eroja. Muutoksen on arvioitu olevan teknisesti suurempi kuin muutos euroon siirryttäessä. Anto- ja ottolainauksen keskikorkojen erotus kääntyi kesäkuukausien alhaisimmalta tasolta lievään loppuvuotta kohden jatkuneeseen nousuun. Luottokannan keskikorko oli vuoden lopussa 2,56 prosenttia eli sama kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kotitalouksien asuntoluottokannan keskikorko oli 2,32 prosenttia, mikä on lievästi alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Yritysluottokannan keskikorko oli 2,82 prosenttia, mikä oli lievästi korkeampi kuin vuonna Koko talletuskannan keskikorko oli vuoden vaihteessa 1,05 prosenttia ja se oli +0,06 prosenttiyksikköä korkeampi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Päivittäisasiointi VUONNA 2010 merkittävimmät kehityshankkeet päivittäisasioinnissa olivat korttituotteisiin liittyvät uudistukset ja SEPA-muutosten eteenpäin vieminen. SEPA-tilisiirtojen määrä on vahvassa kasvussa. Kansallisesta maksujenvälitysjärjestelmästä luovutaan lokakuun lopussa 2011, jolloin kaikki kansalliset tilisiirrot välitetään SEPA- tilisiirtoina. Säästöpankit ovat luoneet tietoteknisiä valmiuksia siirtyä yhtenäiseen eruromaksualueeseen SEPA:an. Säästöpankkien IBAN-tilinumeron ja RF-viitteen sisältävän pankkiviivakoodin käyttöönotto on keväällä SEPA-suoraveloituksen sekä e-laskun käyttöönottoaikataulu on vielä avoinna. Näiden aikataulut täsmentyvät kevään 2011 aikana. 8 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2010

9 Talous SÄÄSTÖPANKIT LÄHTEVÄT HYVÄSSÄ TULOSKUNNOSSA VUOTEEN 2011: Liikevoitto 54,3 miljoonaa euroa Vakavaraisuus 22,3 % Asiakasmäärä +0,8 % Talletuskasvu +4,1 % Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastopääomien kasvu +23,4 % Vakuutussäästöt +34,2 % Asuntoluottojen kasvu ml. välitetyt luotot +6,7 % Yritysluottojen kasvu ml. välitetyt luotot +11,3 % Säästöpankkien vuosi 2010 oli onnistunut ja se sujui odotustemme mukaisesti. Kehitimme palveluitamme ja asiakkaamme nostivat meidät Suomen suosituimpien pankkien kärkeen. Kilpailukykymme on hyvä ja tuloskuntomme sekä pääomapuskurimme ovat kunnossa. Kilpailussa asiakkaiden luottamuksesta menestyy se, joka osaa kuunnella ja arvostaa asiakasta. Säästöpankeilla on kykyä ja halua edistää asiakkaidensa hyvinvointia. Säästöpankkien tulos Korkokate edelleen avainasemassa MILJ Omat varat ja vakavaraisuus ENSISIJAISET OMAT VARAT VAKAVARAISUUS 25% % 20% % 15% % 10% % 5% 5 % 0% 0 % Säästöpankkien liikevoitto oli 54,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 12,2 miljoonaa euroa (-18,3 %) edellisvuodesta. Lasku johtui korkokatteen alentumisesta ja kehittämispanostuksista. Korkokate alentui edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 9,7 % eli 14,7 miljoonaa euroa. Korkokatetta painoi alas poikkeuksellisen alhaisen markkinakorkotason jatkuminen sekä luottojen ja talletusten välisen korkomarginaalin supistuminen. Loppuvuonna säästöpankkien korkokate lähti kasvuun. Viimeisen neljänneksen korkokate kasvoi 2,7 % verrattuna vuoden 2010 edelliseen neljännekseen. Anto- ja ottolainauksen keskikorkojen erotus kääntyi kesäkuukausien alhaisimmalta tasolta loppuvuotta kohden lievään nousuun, mikä jatkui koko loppuvuoden Asiakasmäärä Luottokannan keskikorko oli vuoden lopussa 2,53 %. Se säilyi ennallaan edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Markkinoilla käytävästä hintakilpailusta huolimatta säästöpankkien luotonannon marginaalit alentuivat vuoden aikana vain lievästi. Koko talletuskannan keskikorko oli vuoden vaihteessa 1,05 % eli 0,06 prosenttiyksikköä korkeampi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muut tuotot hyvässä kasvussa kuluja rasitti voimakas kehittäminen Muiden tuottojen kasvu oli erittäin vahvaa (+17,1 %). Euromääräisesti muiden tuottojen kasvu oli lähes sama kuin korkokatteen alentuminen. Muissa tuotoissa keskeisiä olivat niin antolainauksen, maksuliikkeen kuin eri sijoitustuotteiden myynnistä kertyvät palkkiot. Myös sijoitustuottojen kasvu oli hyvä. 9 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2010

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Säästöpankki on neljänneksi suurin pankkiryhmä (12/2011) Asiakkaita 587 000, joista verkkoasiakkaita 300 000 Pääpaino on henkilöasiakkaissa, pk-yrityksissä

Lisätiedot

Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa

Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa Sisältö Perustiedot Arvot ja strategia: lähellä asiakasta Ryhmän rakenne Paikallisuus ja vastuullisuus Perustiedot Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 190 vuotta

Lisätiedot

Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa

Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa Luvut ja tilanne joulukuussa 2013 (Mukana ovat myös yhteenliittymän ulkopuolelle jäävät Oma Säästöpankki, Etelä-Karjalan Säästöpankki, Kantasäästöpankki ja Suodenniemen

Lisätiedot

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Maaliskuu 2014

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Maaliskuu 2014 Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Maaliskuu 2014 Säästöpankki neljänneksi suurin pankkiryhmä (12/2013) Asiakkaita noin 586 000. Pääpaino henkilöasiakkaissa, pk-yrityksissä sekä maa- ja metsätalousasiakkaissa

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ 2015 Osavuosikatsaus 1-6/2015

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ 2015 Osavuosikatsaus 1-6/2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ 2015 Osavuosikatsaus 1-6/2015 RYHMÄN SÄÄSTÖPANKIT KARTALLA Asiakkailla pääsy: 1. Kattavaan, Suomen 3. suurimpaan konttoriverkostoon ja 151 konttoriin 2. 200 laskunmaksamisautomaattiin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Säästöpankkiryhmä Säästöpankkiryhmä Strategia Säästöpankit ovat itsenäisiä alueellisia ja paikallisia pankkeja. Yhdessä säästöpankit muodostavat ryhmän, jossa yhdistyvät paikallisuus

Lisätiedot

toimintakertomus 2011

toimintakertomus 2011 toimintakertomus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2011 Säästöpankkiryhmä teki jälleen hyvän tuloksen haastavassa toimintaympäristössä ja ryhmän vakavaraisuus pysyi erinomaisena. Voimme hyvällä syyllä

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ TIIVISTETTYNÄ Suomen vanhimmassa pankkiryhmässä on 23 itsenäistä Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki, Säästöpankkiliitto, Sp-Rahastoyhtiö,

Lisätiedot

toimintakertomus 2013

toimintakertomus 2013 toimintakertomus 2013 Toimitusjohtajan katsaus Säästöpankkien 191. toimintavuosi oli aktiivisen valmistautumisen ja vankan tulevaisuudenuskon vuosi. Se jää historiankirjoihin käännekohtana, jolloin 25

Lisätiedot

Tietoa Säästöpankkiryhmästä ja tulevasta yhteenliittymästä

Tietoa Säästöpankkiryhmästä ja tulevasta yhteenliittymästä Liite 1. Tietoa Säästöpankkiryhmästä ja tulevasta yhteenliittymästä Säästöpankkien yhteenliittymästä tulee totta. Finanssivalvonta on myöntänyt Säästöpankkiliitto osk:lle toimiluvan toimia muodostettavan

Lisätiedot

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Säästöpankkiryhmän strategia 2012 Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Missiomme nousee juuristamme Missio Säästöpankit edistävät säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Yhteismetsän ja sen osakkaan varallisuuden kasvattaminen turvallisesti ja tuottavasti

Yhteismetsän ja sen osakkaan varallisuuden kasvattaminen turvallisesti ja tuottavasti Yhteismetsän ja sen osakkaan varallisuuden kasvattaminen turvallisesti ja tuottavasti Yhteismetsäpäivät Lahti 6.-7.4.2016 Pasi Kämäri, Säästöpankkiliitto Säästöpankkiryhmä on merkittävä toimija ja entistä

Lisätiedot

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAKANA TULOKSEKAS VUOSI Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä Oma Säästöpankin markkina-asema jatkoi vahvistumistaan viime vuonna. Tahtotilamme jatkon suhteen on selkeä,

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa

Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa Tästä me tyypillisesti puhumme, kun vastuullisuus on teemana. Yhteistyö ja vuorovaikutus yrityksen eri sidosryhmien kanssa liiketoiminnan ei

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 2011 14.4.2011 Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja BKT USA, Euroalue ja Suomi %, vuosimuutos kvartaaleittain Suomi USA Euroalue Lähde: Reuters EcoWin Valtioiden

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2015

PANKKIBAROMETRI II/2015 PANKKIBAROMETRI II/2015 15.6.2015 1 Pankkibarometri II/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008 Pankkibarometri 1/2008.3.2008 -barometri.3.2008 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset Alueelliset tiedot 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa.

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Sampo Pankki Private Banking Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Yhteyshenkilönne Tiina Forsgrén - Senior Private Banker - Varainhoidon kokemusta vuodesta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 214 tilinpäätöstiedote 1.2.215 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 5 % y-o-y 914 (958) milj.

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016 - Säästöpankki SUOMEN VANHIN PANKKIRYHMÄ - OSA YHTEISKUNTAA JO YLI 190 VUOTTA Ensimmäinen Säästöpankki Turkuun 4.1.1823 Perustettiin vähävaraisia varten, opetti säästäväisyyttä

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2014

PANKKIBAROMETRI IV/2014 PANKKIBAROMETRI IV/2014 17.12.2014 1 Pankkibarometri IV/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2014

PANKKIBAROMETRI III/2014 PANKKIBAROMETRI III/2014 17.9.2014 1 Pankkibarometri III/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2014

PANKKIBAROMETRI II/2014 PANKKIBAROMETRI II/2014 16.6.2014 1 Pankkibarometri II/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Sisältö. Vuosikertomus 2010. Liedon Säästöpankki Pääkonttori: Hyvättyläntie 4, 21420 Lieto www.saastopankki.fi/liedonsp. Toimitusjohtajalta...

Sisältö. Vuosikertomus 2010. Liedon Säästöpankki Pääkonttori: Hyvättyläntie 4, 21420 Lieto www.saastopankki.fi/liedonsp. Toimitusjohtajalta... Vuosikertomus 2010 Sisältö Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajalta... 3 Liedon Säästöpankki Pääkonttori: Hyvättyläntie 4, 21420 Lieto www.saastopankki.fi/liedonsp Säästöpankkiryhmän toiminta vuonna 2010...

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011 Tervetuloa 1 Konsernijohtoryhmä uudistuu Pääjohtaja Rautakeskon toimitusjohtajaksi ja Keskon rautakaupasta vastaavaksi konsernijohtoryhmän jäseneksi on 1.11.2011 alkaen nimitetty Arja Talma 49-vuotias

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot