VASTAUKSET KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN ALOITTEISIIN VUONNA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTAUKSET KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN ALOITTEISIIN VUONNA 2013"

Transkriptio

1 VASTAUKSET KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN ALOITTEISIIN VUONNA VALTUUSTO 1. Heikki Pitkälä ja keskustaryhmä: Aloite Taavi Laitilan muotokuvasta Aloite on edelleen valmisteltavana ja tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi keväällä Ronald von Schulmann/Keskustan valtuustoryhmä:aloite Rytkyjärvien tilasta ja vedenpinnan säännöstelystä. Tilanne on muuttunut siten, että järvien tilanteen parantamiseksi on perustettu asiaa edistävä yhdistys ja kohteet on otettu osaksi Vyyhti hanketta. Toimenpiteiden suunnittelussa kaupunki tukee yhdistystä tarjoamalla asiantuntija-apua mikäli sellaista tarvitaan. Hankkeiden mahdollisesta rahoittamisesta päätetään erikseen, sitten kun toteutuksesta on esittää valmiit suunnitelmat. 3. Aloite Martti Repo/ Perussuomalaisten valtuustoryhmä :Valtuustoaloite saattohoitohuoneesta Paakkilan hoviin Paakkilanhovissa ei huonejärjestelyistä johtuen ole omaa saattohoitohuonetta. Saattohoitotilanteessa ja erityisesti yksityisyyttä vaativissa tilanteissa henkilökunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan että riittävä yksityisyys voidaan turvata, esim. siirtämällä huoneesta toinen asiakas tilapäisesti toiseen huoneeseen tai muutoin. Mikäli Paakkilanhovi tulee isomman remontin kohteeksi, tulee asia huomioida sitä suunniteltaessa. 4. Aloite Martti Repo/ Perussuomalaisten valtuustoryhmä: Aloite kaikkien henkilövalintojen siirtämisestä kaupunginhallitukselle sekä Kysely valtuustossa Jarmo Viinala/ Perussuomalaisten valtuustoryhmä : Kysymys avointen työpaikkojen täyttämisestä Haapaveden kaupungin kaikkiin yli puoli vuotta kestäviin työ- ja virkasuhteisiin täyttöluvan myöntää kaupunginhallitus. Varsinaisista henkilövalinnoista kuhunkin työ- tai virkasuhteeseen määrätään kaupungin hallintosäännössä. Henkilövalintojen siirtäminen kaupunginhallitukselle vaatisi siis hallintosäännön muuttamista eikä lain mukaan olisi mahdollista kaikilta osin. Hallintosäännön 17 määrittelee henkilövalinnoista seuraavasti: 17 Henkilöstön valinta, eron myöntäminen ja irtisanominen: Kaupunginvaltuusto päättää: kaupunginjohtajan, sivistysjohtajan ja teknisen johtajan valinnasta., perusturvajohtajan valinnan suorittaa kaupunginvaltuusto neuvottelukunnan esityksen mukaisesti., kaupunginjohtajan, perusturvajohtajan, sivistysjohtajan ja teknisen johtajan eron myöntämisestä. Kaupunginhallitus päättää: hallintojohtajan, talousjohtajan ja markkinointipäällikön valinnasta, eron myöntämisestä ja irtisanomisesta, kaupunginjohtajan viran väliaikaisesta hoitajasta, kun virka on avoinna tai hänen poissaolonsa kestää kolmea kuukautta pitemmän ajan. Esimiehen esimies päättää esimiehen esityksestä muun henkilöstön valinnasta, eron myöntämisestä ja irtisanomisesta. Viranhaltijapäätös on heti päätöksenteon jälkeen annettava perusteluineen tiedoksi toimielimelle. Edelleen hallintosäännön mukaan toimielimellä on otto-oikeus alaisensa viranomaisen päätöksiin. Kuntalaki 365/ säätää kunnanjohtajan ja pormestarin valinnan

2 valtuuston tehtäväksi, eikä valintaa voi delegoida muille elimille. Moniin työ- ja virkatehtäviin vaaditaan tietty pätevyys ja koulutus, sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tehtäviin myös tietty vaadittava laillistus. Haku- ja valintaprosessissa noudatetaan työsuojelulain 55/201 2:2 säännöstä syrjintäkiellosta ja tasapuolisesta kohtelusta. Kaikille hakuprosessissa mukana olleille toimitetaan tieto valinnoista ja samalla myös oikaisuvaatimusohje. Hakuprosessi on aavoin ja toteutetaan valtakunnallisen Kuntarekry ohjelman sekä mol.fi kautta. Valittavilta ei missään vaiheessa hakuprosessia kysytä puoluetaustaa. 5. Jarmo Viinala/ Perussuomalaisten valtuustoryhmä: Aloite omaishoitajien terveystarkastukset Omaishoitajia on hyvin monenikäisiä ja monen kuntoisia. Esimerkiksi nuoret työssäkäyvät omaishoitajat ovat työterveyshuollon piirissä. Vanhemmat omaishoitajat ovat meidän normaalin seniorineuvola toiminnan piirissä. Väliinputoaja ryhmä on ne omaishoitajat jotka ovat pois työelämästä, mutta eivät ole myöskään senioripalveluiden piirissä. Heidän osaltaan palvelut tarjotaan normaaliväestön tapaan terveyskeskuksessa. Säännölliset terveystarkastukset ovat olleet ajoittain myös valtakunnan tason keskusteluissa esillä, mutta nykyisessä lainsäädännössä ei ole pakottavaa määrätystä. 6. Aloite Saattohoitohuone terveyskeskus, Jarmo Viinala/ Perussuomalaisten valtuustoryhmä Vuodeosastolla on saattohoitohuone. Joskus syntyy tilanteita, jolloin on useampi saattohoidettava henkilö. Tällöinkin pyritään järjestämään kuitenkin niin että saattohoito olisi inhimillistä ja omaiset huomioivaa. 7. Jouni Ryyti/Viljo Saukko:Aloite Länsi-Huiskan Järvitien ja Kokkorannantien yhdistävästä kevyen liikenteen tiestä. Aloitteen mukainen kevyen liikenteen väylä tulee mahdolliseksi toteuttaa, kun myös Huiskanmäen alue saadaan asemakaavoitettua. Huiskanmäki oli jätettävä aikanaan Länsi- Huiskan kaavalaajennuksesta pois mäellä olevan kaavoituksen näkökulmasta ongelmallisen maanomistuksen takia. Alue tulee lähiaikana kaavoitettavaksi ja siten ko väylä mahdolliseksi toteuttaa VALTUUSTO 1. Jouni Ryyti: Aloite koskien PPO- osuuskunnan myyntiä ja purkautumista. Osuuskunta PPO jatkaa alueellisena toimijana ja keskittyy sijoitustoimintaa. PPOn osakkeet ovat vielä hyvä sijoitus, mutta kuten muutkin sijoitetut varat niiden kehitystä tulee seurata. 2. Teuvo Näätänen: Haaste koskien Vanhus- ja vammaisneuvoston tilaisuutta. Haaste on annettu tiedoksi kaupunginhallituksen, valtuuston ja perusturvalautakunnan jäsenille VALTUUSTO Ilkka Repo: Kysely Hyttikallion koulun keittiön muuttamisesta jakelukeittiöksi

3 Kiinteistöpäällikkö on hoitanut Hyttikallion koulun remontissa rakentamiseen liittyvät työtö ja hankinnat. Muutostyöt rakenteisiin ovat jääneet vähäisiksi, rakentaminen on ollut pienimuotoista tuntityötä, rakentamisen kulut yhteensä ,62 euroa. Rakentajina toimi Tilapalvelulle vuositarjouksen tuntitöistä tehneet urakoitsijat : Kylmälaitetyöt Jokilaaksojen Turvatekniikka Oy (Haapavesi), Purku ja rakennustyöt Rakennus Hänninen Oy (Haapavesi), LVI-työt Putkiasennus Rytky Oy (Haapavesi), Sähkötyöt Elka Sähkö Oy (Haapavesi) ja Rst-työt YIT-Kiinteistötekniikka Oy (Haapavesi). Lattiapinnoituksen kiinteistöpäällikkö teki itse omalla-ajalla (ei kustannuksia kaupungille). Tarvikkeet hankittiin vuositarjouksen antaneilta paikallisilta liikkeiltä: Maalit ja tasoitteet Kaunis Koti Wilhelmiina ky (Värisilmä Haapavesi), Rakennustarvikkeet Laaksojen Rauta Oy (Haapavesi). Rakentamisen suojaukset, kuljetukset ja muut aputyöt Tilapalvelun oma henkilökunta. Ruokapalvelupäällikkö on keittiökoneiden ja -laitteiden hankinnan; hankittiin astianpesukone ja uuni. Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti; ilmoitus HILMAssa, tarjousvertailu ja vertailun perusteella toimittajaksi valittiin Metos Oy Ab, hinta eur. 2. Valtuustoaloite Helvi Järvenpää:Aloite perhetyöntekijästä Kaupunginhallitus on myöntänyt täyttöluvan puoleksi vuodeksi kahdelle perhetyöntekijälle. Kaupungin tasa-arvo ohjelman mukaan mikäli hakijoissa on kaksi yhtä vahvaa hakijaa, paikalle valitaan se joka edustaa sitä sukupuolta, joita vähemmän ko. tehtävässä on. Toisinsanoen tässä tilanteessa miespuoliset hakijat ovat etusijalla. 3. Valtuustoaloite Helvi Järvenpää:Aloite koskien laboratorioon pääsyä Laboratorio kokeet määrää lääkäri ja tämän jälkeen voidaan laboratoriossa käydä. Palvelun pitää olla asiakasta kunnioittavaa ja kohteliasta. Tätä valvotaan ja asiasta järjestetään myös koulutuksia. 4. Helvi Järvenpää: Aloite tiedonkulun parantamisesta Vs.kaupunginjohtaja: Kaupunginvaltuutetut voivat valtuuston työjärjestyksen 7 :n mukaisesti tehdä kysymyksiä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Kokouksessa tehtyihin kysymyksiin vastataan myöhemmin. Mikäli kysymys toimitetaan kaupunginvirastoon viimeistään 6 päivää etukäteen, vastaan kysymykseen seuraavassa kokouksessa. Luonnollisesti sekä valtuutetut että kaikki kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä milloin tahansa suoraan viranhaltijoille ja saada vastauksia näin epävirallisemmin VALTUUSTO 1. Kysymys Viertolantien katuvaloista, Helvi Järvenpää

4 Viertolantiellä on jo 2 katuvalopylvästä. Aivan tien loppupäätä ne eivät valaise, mutta kyseisellä kadunosalla ei ole myöskään läpikulkuliikennettä. Viimeisen katuvalon rakentamista voidaan harkita siinä vaiheessa, kun kiikkusuontien alkupään elohopealamppu valaisimet korvataan uudemmalla tekniikalla. Se ei ole tapahtumassa 3 vuoden sisään, mutta tulee aiheelliseksi viimeistään kymmenen vuoden kuluttua. Katuvalojen rakentaminen 1 pylvä kerrallaa ei ole kauhean taloudellista ja sellaista pyritään välttämään. 2. Ilkka Repo, Jarmo Viinala, Martti Repo ja Erkki Karhu: Aloite kiireellisen selvityksen aloittamisesta mahdollisuudesta kuntaliitokseen Oulainen-Haapavesi-Siikalatva. Haapaveden kaupunginvaltuusto on päättänyt aloittaa kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen Ylivieskan ja Oulaisten kaupunkien sekä Alavieskan kunnan kanssa. Siikalatvan kunnanvaltuusto on käsitellyt kuntarakennelain mukaisen yhdistysmisselvitystä ja lausunut mm. seuraavaa: Siikalatva tulee hakemaan poikkeusta asukaslukuvaatimuksesta harvan asutuksen perusteella tavoitteena jatkaa monikuntaliitoksen jälkeisen pinta-alaltaan varsin laajan Siikalatvan kunnan toiminnallista rakentamista. Mikäli tämä ei olisi mahdollista valmiutta selvitykseen olisi Pyhännän kunnan kanssa. Jos kuitenkin harvan asutuksen alueilla olisi muodostettava suurkuntia ja Siikalatvan olisi pakko liittyä laajapohjaiseen selvitysalueeseen, tulee siinä tapauksessa luonnollisena suuntana kysymykseen vain Oulun seutu. 3. Kysymys: Työterveydenhoidon toimivuus, Ronald von Schulmann Haapaveden kaupungilla on sopimus työterveyshuollon tuottamisesta Jokilaaksojen työterveys Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen(3) kuukauden irtisanomisajalla.. Haapaveden kaupunginhallitus on hyväksynyt työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille Toimintasuunnitelmassa on määritelty ne palvelut, jotka kaupunki ostaa Jokilaaksojen työterveys Oy:lta Haapaveden kaupungin henkilöstölle. Sopimusta tehtäessä on pidetty neuvottelu Jokilaaksojen työterveys Oy:n kanssa. Sopimuksen noudattamista seurataan eikä laskutuksessa ole tullut esille sopimuksesta poikkeavia veloituksia. Jokilaaksojen työterveys Oy:n kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Yhteistyössä on suunniteltu muun muassa ennaltaehkäisevää toimintaa terveyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tällä hetkellä on alkamassa TYK-kuntoutuskurssi ja paikallisesti kuntoutuskurssi. Henkilökunnan sairaspoissaoloja seurataan työterveyshuollon tuottaman Extranet- ohjelman avulla. Käytössä on varhaisen tuen malli työssä jaksamisen tukemiseksi. Niin sanottuja kolmikantaneuvotteluja (työntekijä, esimiehet, työterveyshuolto) käydään runsaasti. Työterveyshuolto on seurannan mukaan suorittanut työpaikkaselvityksiä asian mukaisesti. Työterveyshuollon toiminnasta on tullut palautetta lähinnä puhelinpalveluiden toimimattomuudesta. Tästä on keskusteltu yrityksen kanssa ja heiltä on kerrottu, että puhelinpalveluita ollaan kehittämässä. Yksittäisissä muuta palvelua koskevissa tapauksissa on myös oltu yhteydessä työterveyshuoltoon. Haapaveden kaupunki on Helmen terveyspalvelujen osalta siirtämässä laboratoriopalvelut Nordlab Oy:lle heinäkuussa VALTUUSTO 1. Helvi Järvenpää, vasemmisto ryhmä:valtuustoaloite uimahallin lippujen hinnoista.

5 Uimahallin lippujen hinnat ovat alueellisesti vertailukelpoisia. Terve-kunta ryhmä on antanut vapaa-aika toiminnan lautakunnalle tehtäväksi miettiä lippujen hinnoittelua ja muita keinoja uimahallin käytön lisäämiseksi niissä ryhmissä joissa sen käyttö on erityisen 2. Helvi Järvenpää, vasemmisto ryhmä:aloite joukkoliikenteen suunnittelusta ja toteutuksesta Asia on yhtenä käsiteltävänä seikkana Haapaveden, Oulaisten, Alavieskan ja Ylivieskan välisissä kuntajakoselvityksessä. Joukkoliikenneasioita tarkastellaan seuraavan kerran ensi kesänä joukkoliikenteen kilpailutuksen yhteydessä. 3. Ilkka Repo, Jarmo Viinala ja Martti Repo: Aloite turhien kokousten, palaverien ja työryhmien lopettamisesta Kaupunginhallitus on vuosina asettanut seuraavat työryhmät: päiväkotityöryhmä (2011-) jäähallityöryhmä (2011-) uimahallityöryhmä ( ) strategiatyöryhmä (2009-) Terve Haapavesi -työryhmä (Haapavesi kuuluu valtakunnalliseen Terve Kunta - verkostoon) (2009-) Työryhmä ydinkeskustan kehittämiseen ( ) Haapaveden Historia -toimikunta ( ) työryhmän vanhusten palvelusasumisen selvitystä varten (2013-) Aktiivisen sijoittamisen työryhmä (2009) vuosina on toiminut työryhmä, joka on seurannut terveyskeskuksen remontin edistymistä Lisäksi kaupungin organisaatiossa toimii eri hankkeiden ohjausryhmiä, jotka on velvoitettu perustamaan rahoituksen saamisen ehtona. Työryhmiin osallistumisesta on maksettu kokouspalkkiota kaupungin palkkiosäännön mukaisesti. Ystävyyskuntamatkoja on tehty kesällä 2011 Ridalaan, yhteistyössä seurakunnan kanssa, kaupunginhallitus nimennyt matkalle 5 edustajaa keväällä 2012 Belomorskiin, kaupunginhallitus nimennyt 5 edustajaa keväällä 2013 Belomorskiin, kaupunginhallitus nimennyt 7 edustajaa Vuosittain kaupunginhallituksen jäsenillä, lautakuntien puheenjohtajilla ja johtoryhmällä on ollut mahdollisuus osallistua Helsingissä pidettäville Kuntamarkkinoille sekä Pohjois- Pohjanmaan maakuntapäiville kaupunginhallituksen päätösten nojalla. Kustannusten laskeminen kunkin työryhmän osalta erikseen menneiden vuosien ajalta olisi kohtuuton työ. Menot on kirjattu kaupunginhallituksen menokohdalle ja tilaston tekeminen edellyttäisi, että jokainen tilivuosi käytäisiin kuitti kuitilta läpi. Kuntalain 43 :n nojalla luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita luottamushenkilö toimessaan pitää tarpeellisena, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sen sijaan luottamushenkilö ei voi vaatia koonteja, yhteenvetoja tai selvityksiä VALTUUSTO

6 1.Mira Haukipuro ja Keskustan valtuustoryhmä: Kysymys Vattukylän koulun lämmitysjärjestelmän muuttaminen hakkeelle Haapaveden kaupungin sivukylien kouluille tehdään vuoden 2014 aikana energia-analyysit (lämmön, sähkön ja veden) osalle. Katselmuksissa selvitetään kiinteistöjen energian käytön nykytilanne. Lisäksi katselmuksissa otetaan kantaa millä tavoin ja minkälaisilla panostuksilla kohteissa on mahdollista optimoida energiakulutusta, laatutasoa kuitenkaan heikentämättä. Tässä yhteydessä myös Vattukylän koulun energianmuoto tulee tarkastelun piiriin. Kartoituksessa mahdollisest esille tulevat toimenpiteet kiinteistöille tuodaan vielä budjettiesitysten pohjalta päätettäväksi ao. hallintoelimille. 2. Mira Haukipuro ja Keskustan valtuustoryhmä: Aloite Haapavesi-lisän maksamisesta kotona hoidettaville alle 2-vuotiaille lapsille Ns. Haapavesi-lisään ei ole varattu määrärahoja vuodelle Päivähoidon menoja on päinvastoin jouduttu karsimaan. Tällä hetkellä päivähoidossa on noin 20 alle 2-vuotiasta, kun kotona hoidettavia on noin 150. Eli potentiaalisia siirtyjiä päivähoidosta kotihoitoon Haapavesi-lisän myötä on todella vähän. Haapavesi-lisällä ei olisi myöskään vaikutusta henkilöstön määrään päivähoidossa, sillä päivähoidossa olevat lapset ovat hajallaan ympäri päivähoidon kenttää: osa päiväkodeilla ja osa perhepäivähoitajilla. Eli sitä kautta ei säästöjä tulisi VALTUUSTO 1. Perussuomalaisten valtuustoryhmä: Aloite velkakehityksen selvittämisestä.kaupungin sekä pitkäaikaiset että lyhytaikaiset velat lasketaan tilinpäätöksessä yhteen ja ne näkyvät lainakannassa kokonaisuudessaan. Koko konsernin velat on tilinpäätöksessä esitetty konsernilaskelmissa ja myös emon velat ovat erillään esiteltyinä kaupungin laskelmissa. 2. Viljo Saukko (Vas), Jouni Ryyti (SDP): Aloite Aittokylän koulun tulevasta käytöstä Haapaveden kaupungin sivistystoimen lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä Aittokylän koulukiinteistöä enää opetuskäyttöön vuoden 2014 kevätlukukauden jälkeen, eikä heillä ole myöskään muutakaan tarvetta koulukiinteistöön. Haapaveden kaupungin vuoden 2014 kiinteistöhallinnon budjetoinnissa talouden vakauttamisohjelman mukaisesti kiinteistölle ei ole varattu toiminnan jatkumiseen määrärahaa. Koulukiinteistö tullaan asettamaan myyntiin vuoden 2014 aikana kiinteistön saatua hallinnollisen ja virallisen myyntipäätöksen VALTUUSTO 1. Markku Laitila ja keskustaryhmä: Aloite elinkeinotyöryhmän / -neuvottelukunnan perustamisesta Aloite on elinkeinojohtajalle valmisteltavana. Työryhmän perustaminen tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2014.

7 Aloitteen pohjalta toteutettavien toimenpiteiden valmistelu on osoitettu elinkeinojohtajalle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, vs. kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja tapaavat Haapaveden merkittävien työnantajayritysten edustajia (noin 15 henkilöä), jossa tapaamisessa aloite esitellään. Saadun palautteen pohjalta määritellään työryhmän tavoitteet ja työjärjestys sekä päätetään työryhmän kokoonpanosta ja toiminnan käynnistämisestä. 2. Anita Niemi: Aloite laitosruoan myynnistä. Jäännösruoan myynti aiheuttaisi sen, että työntekijäpanosta pitäisi lisätä. Myynti vaatii työntekijän läsnäoloa ja valvontaa. Myös pakkauskalustoa jouduttaisiin hankkimaan. Ruokaa jää eri päivinä eri määriä, joten aina ei välttämättä olisi mitään myytävää. Ilmoittaminen myynnistä olisi näin ollen hankalaa. Kaupungin talouden vakauttamisohjelman toteuttaminen ruoka- ja puhdistuspalveluissa on tällä hetkellä menossa, joten uusien tehtävien lisääminen ei tässä vaiheessa ole realistista. 3. Esko Vinkki ja Keskustan valtuustoryhmä:aloite Vanhusten palvelutalo Paakkilanhovin parvekkeiden lasitus Vanhusten palvelutalo Paakkilanhovin parvekkeet on suunniteltu avonaisiksi ja sen mukaisesti myös hyväksytty rakennusluvan yhteydessä. Parvekkeiden avosuunnittelussa on otettu huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja niiden toisen kerroksen sijainti rakennuksessa. Tällä tavoin mahdollistetaan haittavapaa pelastustie potilashuoneisiin ulkoapäin hätätilanteissa. Parvekkeiden sulkeminen lasijärjestelmin aiheuttaa tarpeetonta lisäriskiä henkilöiden pelastautumisessa hätätilanteissa.

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 4 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA 1. LAPSET JA NUORET... 5 1.1. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite nuorisotilojen saaminen Piikkiön keskustaan ja Kaarinan kulttuuritalo hanke (26.9.2011

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista

Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista Valtuustoaloite / Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimen organisaatiomuutosten selvittäminen Kaupunginvaltuusto 21.03.2011 23 Anu Helena Frosterus jätti Karkkilan vihreät ry:n nimissä seuraavan valtuustoaloitteen:

Lisätiedot