Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013"

Transkriptio

1 Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät Torstai aamupäivä, puheenjohtajana Satu Koskela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Neuvottelupäivien avaussanat Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät avasi Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen. Hän kiteytti neuvottelupäivien teemaksi aktiivisen kuntalaisen ja romanit kunnissa. Nenonen korosti puheensa alussa romanipoliittisen ohjelman merkitystä näiden teemojen toteutumisessa. Nenonen kuvasi, että romanit ovat olennainen osa kaupunkikuvaa. Vantaalta heitä löytyy noin 2000 koko Suomen arviolta :sta romanista. Nenonen kysyi ja puhui siitä, miten saadaan romanit osallistumaan yhteiskuntaan aktiivisina kansalaisina. Vantaalla haasteena ilmenee alueen laajuus ja hajanaisuus. Kuitenkin pitkä yhteistyö romaniväestön ja kantaväestön välillä on kehittynyt ajan saatossa ja merkittäviä saavutuksia on jo nähtävillä. Vantaan paikallistyöryhmä on tehnyt merkittävää työtä romanikulttuurin tietoisuuden levittämisen puolesta. Tärkeänä saavutuksena Nenonen korostaa sitä, että ryhmä sai pitkäjänteisen työn avulla romanien kansallispäivän kohdalle merkinnän tulevan vuoden kalenteriin. Taloudellisesta haastavasta tilanteesta huolimatta Vantaa haluaa olla edelläkävijä yhä globalisoituvassa maailmassa. Nenosella on Vantaan kaupungin puolestapuhujana usko, että he voivat viedä eteenpäin romani-asioita ja romanipoliittista ohjelmaa eteenpäin. Romaniasiat aluehallintovirastossa Ylijohtaja Anneli Taina, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Taina pohjusti puhettaan kuvailemalla alueen väestöä monipuoliseksi. Hän arvioi, että lähes puolet Suomen romaneista asuu pääkaupunkiseudulla. Osassa kuntia romaneja asuu vähän, mikä taas haastaa kuntayhteistyön tekemistä muun muassa neuvottelukunnissa. Taina nosti puheenvuorollaan esiin seuraavia arvoja: asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus. Tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta alueella. Taina kertoi lyhyesti romani-asioiden polkua viranomaisverkostossa. Romani-asiat ovat tällä hetkellä sijoitettu hallinnollisesti aluehallintovirastoon. Alueelliset neuvottelukunnat perustettiin vuonna Aluehallintovirastoihin romani-asiat tuotiin

2 vuonna Taina näkee etuna sen, että romani-asiat ovat aluehallintovirastojen alaisuudessa. Taina kuvasi aluehallintovirastoja monialaisiksi toimijoiksi, joissa tullaan hoitamaan muun muassa romaneillekin tärkeitä koulutus- ja sivistysasioita. Taina korosti puheessaan, että romani asiantuntijana edesauttaa sen kulttuuriin merkityksellisten asioiden eteenpäin viemistä. Väinö Lindberg, romaniasian neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, ojensi vuosittain myönnettävän Paarkiba -tunnustuspalkinnon romaniasiaa edistävästä työstä sosiaalineuvos Esa Ellalalle. Esa Ellalla on toiminut Etelä- Suomen neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. Ellala on tehnyt alueellaan merkittävää ja pitkäaikaista kehitystyötä. Sitoutuminen ja hallinnan tuntemus ovat hänen vahvuuksiaan. Hänen työskentelynsä on ollut romaneja kunnioittava ja tasa-arvoinen. Väinö Lindberg nimitti Esa Ellalaa Kansan virkamieheksi. Esa Ellala kiitti palkinnosta ja korosti palkinto kädessään, että aluehallintovirastojen merkitys romaniasioiden edistämisessä kunnissa ja paikallistasolla on merkittävää. Johtajuuden lisääminen romaniväestön keskuudessa on myös tärkeää. Väestön väheneminen lisää myös vanhemman väestön työn merkitystä. Romanit ja kunnat varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Kuntaliitto Haatainen aloitti puheenvuoronsa kuvaamalla Vantaata sopivaksi paikaksi neuvottelupäiville, sillä alue koskettaa suurta määrää romaniväestöä. Laaja ja arvovaltainen puhujakunta on merkkinä siitä, että romanien asemaa edistävässä tehtävässä on menty eteenpäin. Romanipoliittinen ohjelma ja sen seuraaminen on sitä valtavirtaistamista, jota tarvitaan. Toimiva lainsäädäntö vaikuttaa tärkeänä taustalla. Koko päivien teema liittyy Haataisen mukaan ihmisoikeuksiin. Kyse on siitä, miten määrätietoisesti perusoikeuksia viedään käytäntöön. Kuntaliitto on mukana romanipoliittisen ohjelman seurannassa. Romanit Euroopassa kohtaavat edelleen ennakkoluuloja ja syrjintää. Seurauksena tästä syntyy monen yksilön ja ryhmien kohdalla syrjäytymisen kehä. Euroopan tasolla 15 prosenttia romaneista suorittaa keskitason koulutuksen. Euroopassa pyritään puuttumaan syrjäytymiseen. Euroopan unionissa on hyväksytty käytännön ohjelmia vähemmistöjen aseman parantamiseksi ja muutos on tapahtunut vasta 2000-luvulla kun asioita on saatu paperille. Komissiolta on tullut selkeä tahto, että työtä viedään eteenpäin kaikissa maissa. Koulutus, terveydenhoito ja asuminen on Haataisen mukaan oltava kunnossa.

3 Euroopan unioni seuraa tasavertaisuuden kehittymistä ja romanipoliittinen ohjelma on merkkinä siitä. Haatainen toi ilmi romanien olosuhteissa tapahtunutta kehitystä 1960-luvulta tähän päivään. Romanien tilanne muuttui merkittävästi 70-luvulla lainsäädännön myötä. Kuntien tehtäväksi tuli 70-luvulla huolehtia romaniväestön asumisen parantamisesta. Romanilapset pääsivät tuolloin myös koulutukseen. Silti romanilasten koulutuspolku katkeaa peruskoulun jälkeen helpommin kuin muulla väestöllä. Koulutuksen katkeaminen peruskoulun jälkeen on silti haaste. Esiopetuksen kehitys on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. 60% romaniväestön lapsista osallistuu esiopetukseen. Tuen merkitys on suuri erityisesti perheille. Pyrkimyksenä on saada esiopetus pakolliseksi kaikille lainsäädännön avulla. Esiopetus luo valmiudet sujuvampaan koulunkäyntiin. Yhtäläisen terveydenhuollon haasteet ovat erityisesti tietämyksen ja kulttuurituntemuksen puutteen vuoksi kehittämisen kohteina. Oppaiden kehittäminen ja levitys auttaa työntekijöitä sekä asiakkaita. Järjestöjen merkitys on suuri paikallistasolla aktiivisuuden lisäämiseksi ja perinteiden vaalimiseksi. Osallisuuden edistäminen tärkeää ja erityisesti vanhemmuuden tukeminen auttaa usein koko perheen arkea. Vertaistoiminnan merkitys erityisesti nuorilla on tärkeää. Haasteena on ohjelman edistymisen seuranta. Romanijärjestöjen tiedon ja taidon kerääminen sekä hyödyntäminen poliittisessa toiminnassa tulee kehittyä. Kaiken toiminnan tulisi kattaa koko maa. Romanipoliittisen ohjelman riittävyys on olennainen kysymys. Onko ohjelma poliittisena työkaluna vai jääkö se syrjään suurempien linjojen alle. Ohjelmaan tulee sisällyttää erilaiset toimenpiteet ja mahdollisuudet. Rahoituksen merkitys ja saatavuus eri lähteistä tulee selvittää romanipoliittista ohjelmaa tukeville hankkeille. Euroopan unionin tarjoamat rahastot voivat olla merkittäviä tulonlähteitä. Romanitukihenkilöiden koulutus Euroopan komission suositusten mukaisesti tulee olla avainasemassa. Asumis-koulutus ja työllisyysasioissa tukihenkilöt pystyvät auttamaan omien kokemusten ja tiedon avulla. Kaste-rahoitus on mahdollinen tukihenkilökoulutuksen taustalle. Erillinen toiminta ei ole tuloksellista. Yhteistyö ja vuorovaikutus ovat kehityksen avaimia.

4 Vantaan kaupungin toimialajohtajille suunnattu kysely romaniasioista; tuloksia ja suunnitelmia Apulaiskaupunginjohtaja Heidi Nygren, Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Heidi Nygren kertoi puheenvuorossaan romaniasioihin suunnatun kyselyn tuloksista ja siihen liittyvistä suunnitelmista. Tämä Vantaan kaupungin toimialajohtajille suunnattu kysely on tarkoitus viedä eteenpäin kunnille maanlaajuisesti. Nygren aloitti puheenvuoronsa toteamalla, että romaniasioiden käsittelyssä on tehty yhteistyötä eri tahojen välillä ja sitä kautta romaneiden asemaa on onnistuttu viemään eteenpäin. Nygren kertoi, tämä asia vahvistui Brysselissä, jossa hän pääsi pitämään puheenvuoron romaniasioiden käsittelytilaisuudessa. Nygren linjasi Vantaan paikallisromanityöryhmän taannoisia painopisteitä, joita olivat työllisyys ja koulutus, lapset ja nuoret sekä tiedotus. Koulutuksen osalta Vantaalla on valtavirtaistettu romaneille kohdennettuja toimenpiteitä, jotta koulutus mahdollistuu ja koulutusasteiden nivelvaiheisiin saadaan annettua tukea. Nygren kertoi myös, että erilaisten ihmisten osaamisen huomioiminen lisää työyhteisöjen moninaisuutta. Tästä yhtenä esimerkkinä Nygren mainitsi sen, että Vantaan paikallisromanityöryhmän sihteerinä toimii tällä hetkellä oppisopimuskoulutuksella romanitaustainen henkilö. Vantaalla on Nygrenin mukaan mietitty tapoja, joilla edistää oppisopimuskoulutusta ja pääsyä jatkokoulutukseen. Tämä on merkittävä huomionkohde, koska noin kaksi prosenttia romaniväestöstä pääsee jatkokoulutukseen. Nygren kertoi puheenvuorossaan, että Vantaalla on järjestetty asukastilaisuuksia, joihin on kutsuttu romaniperheitä puhumaan. Tämä on yksi esimerkki tiedottamisen keinoista. Nygren puhui myös siitä, että Vantaalla romanikieltä opetetaan usealle romanilapselle, koska heillä on oikeus oman kielensä oppimiseen ja ylläpitämiseen. Opetushallituksen romanilasten opetuksen kehittämishanke on pyörinyt vuodesta Nygren totesi kuitenkin, että kehittyminen edellyttää tukitoiminen oikein kohdistamista, joka on tällä hetkellä erityinen haaste. Nygren kertoi ajattelevansa, että ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Aina voi kysyä. Sillä tavalla hälvennetään ennakkoluuloja. Nygren nosti esille puheenvuorossaan kansainvälisen romanipäivä -gaalan, jota on Vantaalla juhlistettu jo neljänä vuotena. Hän toivotti kaikki romanipäivien vieraat tervetulleiksi Vantaalle 8.4. viettämään viidettä kertaa tätä merkkipäivää. Vielä on paljon tehtävää, Nygren totesi, mutta oli silti iloinen jo saavutetuista hienoista asioista, joista merkkinä kansainvälisen romanipäivä-gaalan lisäksi muun muassa digitarina: Minä ja identiteetti video.

5 Nygrenin kertoi puheenvuoronsa päätteeksi Vantaalla toteutetusta kyselystä. Tietoa kerättiin siitä, millä tavalla romaniasiakkaat näkyvät palveluissa, millaisia haasteita on, mitä kehittämisideoita on noussut, millaisia hyviä käytäntöjä tunnetaan sekä miten toimintaa voidaan laajentaa ja edistää. Alustavien tulosten osalta korostuu erityisesti työllisyyteen liittyvät kysymykset. Nygren heitti kysymyksen, miten räätälöidä työllisyyttä edistäviä toimia esimerkiksi EU:ssa kehitettyjen hankkeiden avulla. Kyselyssä nousivat esiin myös seuraavat asiat. Koulujen toimenpiteet ja varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä esiopetuksen ja koulun aloittamisen merkityksen kohentaminen oli merkittävä huomio. Kyselyn vastauksista nousi huoli romanilasten hienomotorisista taidoista ja esimerkiksi oppimiseen liittyvien taitojen edistämisen haasteista. Kyselyn vastauksista nousi huoli joidenkin romanilasten tummista eli synkistä tai vähäisistä tulevaisuudennäkymistä. Nygren tarttui edelliseen huomioon ja kehotti kuulijoita miettimään voidaanko asiaan vaikuttaa jollain tavalla. Nygren täsmensi lopuksi, että romanilapset eivät nouse lastensuojelun asiakkuuksissa erityisesti muita selkeämmin. Vantaalla on Nygrenin mukaan halu viedä asioita eteenpäin. Romanivaikuttaja palkintoja on jaettu. Kansallisiin kalentereihin on saatu pitkäjänteisen työn ansiosta romanipäivän kohdalle merkintä. Kymmenien vuosien ajan tehty työ tulee vihdoin näkymään tulevan vuoden kalenterissa. Nygren sanoi, että yritystä on ollut usean vuoden ajan, mutta nyt aika oli kypsä sen askeleen ottamiseen. EU:n ajankohtaiskatsaus romanikysymyksissä Sosiaalineuvos Viveca Arrhennius, sosiaali- ja terveysministeriö Arrhennius aloitti puheenvuoronsa taustoittamalla, kuinka järjestelmä toimii. Hän kertoi, että vasta pari vuotta sitten on alettu EU-tasolla pohtimaan enemmän, mikä on yhteistyön merkitys romanikysymyksissä. Arrhennius kertoi, että Euroopassa yhteistyön idea on sama kuin romaniasiainneuvottelukuntien osalta. Tarkoituksena on siis saada poliittinen viesti näkyväksi ja saada sellaisia yhteistyön rakenteita muodostettua, joilla viedä yhteistyötä eteenpäin. Yhteistoiminta on uutta Euroopan laajuisesti, sillä se lähti Arrhenniuksen mukaan liikkeelle vasta 2007, kun Euroopan neuvosto muodosti kannan yhteistyöstä romaniasioissa. Tämä yhteistyö siis vasta hakee muotoaan Euroopassa, joten sitä voidaan kuvata vielä varsin tekniseksi. Arrhennius kuvaili, että komission virkamiehet kirjoittavat paperille, mitä jäsenmaiden tulisi tehdä. On nähtävissä, että komission tekemisiin suhtaudutaan jäsenmaissa eritasoisesti. Keskustelua romaniasioista käydään Euroopan päättäjätasolla tällä hetkellä siis papereiden perusteella. Arrhennius kertoi, että kokouksia ja neuvotteluja on vähän.

6 Vaikka Euroopan tasolla keskustelu on vielä byrokraattista, Arrhennius korostaa Suomen asemaa edelläkävijänä. Kansalliset romanistrategiat olivat käynnissä Suomessa, ennen kuin EU:ssa oli tehty päätöksiä. Suomessa romanipoliittinen ohjelma julkaistiin jo 2008, kun EU:ssa Arrhenniuksen mukaan vasta keskusteltiin asiasta. EU:ssa keskustellaan tällä hetkellä siitä, pitääkö varat kohdentaa romaneille vai pitää palvelut yleisellä tasolla ja kohdentaa varoja romaneille vain erityistuen osalta. Arrhennius korostaa, että koska kuntien vastuulla on toteuttavat arkisia toimenpiteitä, ei niiden ohjausta voida ulkoistaa pelkästään ylemmille tahoille. Arrhennius kertoi puheenvuorossaan ihmettelevän sitä, että EU:n jäsenmaissa hallitukset sekä komissio eivät yleensä asioi romanijärjestön kanssa. EU:ssa tehty romanien puitekehys ja siitä nousseen strategian Arrhennius nimeää merkittäväksi etapiksi. Euroopan laajuisissa kokouksissa Suomi herättää luottamusta ja muut maat kuuntelevat tarkasti, mitä suomalaiset edustajat sanovat. Erityisesti hallinnolliset rakenteet, varsinkin alueelliset neuvottelukunnat ja paikallistason työ, herättävät arvostusta. Arrhenniuksella on kuva, että eri maat noudattavat eri romanipolitiikkaa. Siksi tarvitaan vielä vuosia, jotta Suomen mallittama työskentely juurtuu muihinkin Euroopan maihin. Suomalaisia malleja on viemässä eteenpäin ulkoasiainministeriön palkkaama suomalainen työntekijä komissiossa. Huolestuttavana mainintana Arrhennius kertoi kokemuksensa, että Euroopassa on vielä maita, joiden mukaan EU:n tulisi hoitaa maan romanit. Suomen olosuhteissa keskeistä on nyt EU:n rakennekausi. Arrhennius kertoo iloisesti viestiä, että romanit ovat tällä kertaa erittäin hyvin esiteltynä Suomen kumppanuussopimuksen luonnoksessa, joka odottaa hyväksyntää joulukuuksi Sosiaali- ja terveysministeriössä on pyrkimys pitää romaniasiat Suomessa esillä jatkossakin. Romani kunnanvaltuutettuna Sosiaalineuvos Väinö Lindberg, Turku Kunnanvaltuutettuna Turussa työskentelevä sosiaalineuvos Väinö Lindberg kertoi neuvottelupäivillä kokemuksistaan kuntapolitiikasta romanivaikuttajana. Hän tähdensi heti puheenvuoronsa aluksi, että romanien on tärkeä hakeutua poliittiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Lindberg pitää suurena luottamuksenosoituksena sitä, että hänet valittiin kunnallispolitiikkaan edustajaksi. Työ valtuutettuna on ollut kahdensuuntaista, päätöksenteossa ja valmisteluissa vaikuttamista ja toisaalta julkisuuteen päin toimimista. Lindberg sanoo, että romaniväestöön kuuluva henkilö päätöksenteossa on uusi asia. Siksi se luo mahdollisuuden ennakkoluulojen vähentämiseen. Lindberg kuvailee, että vaikka yksi valtuutettu tekee vain yhden painalluksen, on mukana oleminen merkityksellistä. Lindberg sanoo tekevänsä politiikkaa politiikan ehdoilla, mutta omilla arvoillaan.

7 Romaniväestöön kuuluvan ihmisen vaikuttamistyöskentely on haasteellista miehen kokemuksien mukaan, mutta siinä korostuvatkin erityisesti ihmissuhdetaidot. On oleellista tietää, mistä puhuu. Henkilökohtaisesti Linderg kertoi pyrkineen juuri jättämään tuleville romanivaltuutetuille valmiiksi avattu polku kunnallispolitiikassa. Lindberg kannustaa nuoria romaninaisia- ja miehiä hakeutumaan vaikuttamistyöhön, koska sen kautta voidaan paremmin viedä juuri heidän kulttuurilleen merkityksellisiä asioita eteenpäin. Lindberg on kokenut, että ovet ovat olleet avoinna hänelle kunnallispolitiikassa. Puheensa päätteeksi hän muistuttaa, että kun sydän ja järki kulkevat yhdessä mukana, päästään eteenpäin. KESKUSTELUA Virallisten puheenvuorojen jälkeen Malla Laiti veti keskusteluosuuden, jossa muutkin neuvottelupäivien osallistujat saivat mahdollisuuden puheenvuoroihin. Keskusteluun nousi romanien vapaa-aikatoiminta. Kysymyksiä herätti se, kuinka saada romanit mukaan vapaa-ajan palveluiden käyttäjiksi. Laiti vastasi, että ongelma saattaa olla siinä, että monet romanien järjestöistä ovat vielä alkutekijöissä. Niistä puuttuu usein palkattu henkilökunta ja avustuksien hakeminen koetaan vaikeana. Keskusjärjestö Romano forum on Laitin mukaan taho, johon kannattaa ottaa yhteyttä, mikäli haluaa omalle paikkakunnalle romaneiden järjestötoimintaa. Ihmettelyä herätti myös se, miksi erityisesti romaninuoret eivät käytä valtavirran palveluita. Tähän kommentoitiin yleisöstä, että nuoret romanit tunsivat monilla paikkakunnilla olevansa ei-tervetulleita ja poistuivat valtaväestön nuoria houkuttelevista palveluista. Tähän nousi yleisöstä myös ajatus, kohtaako tiedottaminen romaniväestön, kun esimerkiksi sähköiset viestintävälineet eivät ole kaikilla käytössä. Keskustelussa tuotiin toisaalta esille ehdotuksia, joilla parantaa romanien asemaa. Romaniyhdyshenkilö voisi toimia kunnassa kulttuuritulkkina, joka aktivoisi väyliä ja toimisi esimerkkinä romanilapsille ja nuorille. Myös peräänkuulutettiin romanien itsensä aktiivisuutta ja yhteisön kokoamista, jotta ryhmien sisältä herätään vaikuttamaan omaan asemaan. Hyvät käytännöt olisivat kustannussäästöä myös. Romaniväestön aktiivinen osallistuminen edellytyksenä on löydettävä vastuun kantavia henkilöitä ja vastuun viemistä eteenpäin. Mistä heitä löytää, siihen panostettava. Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta, valtakunnalliset säädökset ja tuki luovat pohjaa aktiiviselle vaikuttamiselle. Romanipoliittisessa ohjelmassakin esiintyvä perheille tarvittava huomio ja tuki tuli esille puheenvuorossa. Keskustelussa korostettiin, että romaneissa on paljon lahjakkuutta.

8 Paikalliset romanityöryhmät omassa kunnassa on tärkeä lähtökohta romanien osallisuuden ja aseman kohentamiseen. Keskusteluun nostettiin esimerkkinä Urbaani projekti, ennaltaehkäisevässä perhetyössä. Hankkeessa oli mukana kaksi romanityöntekijää. Aluekehitysrahan tippuessa olisi tarve saada romanikehittämistyöhön muualta hankerahaa. Romaniväestön jakautuminen kahteen kerrokseen nousi huolena keskusteluun. Ylemmällä kerroksella menee hyvin ja koulutukseen hakeutuminen on lisääntynyt, mutta alemmalla kerroksella menee huolestuttavan heikosti. Ilmaan heitettiin kysymys, missä määrin romanit itse ovat valmiina ottamaan vastuun itsestään. Suomen romaniväestön tulevaisuudessa määrittyy sen mukaan. Turhautumista herätti se, että jotain romaneita koskee edelleen hyväntekeväisyyden aate työnteossa, jolloin rahallinen palkka jää saamatta. Positiivisten erityistoimien tarve on edelleen valtava. Kuitenkin keskustelussa oli kuultavissa se, että romaniväestö saattaa kokea tarjottuihin toimiin vaadittavan yksilön vastuun pelottavana. Eritystoimenpiteiden tarve yhteisöllisen kulttuurin vahvistamiseksi on suuri. Yhteisöllisen toiminnan tukeminen on merkittävää. Tietoa ja taitoa löytyy mutta jatkumona valtaväestön keskelle ei mahdollisuutta päästä. Suhtautumisen korostaminen kulttuurien välillä ja kohtaaminen tulee nostaa kaikessa esille. Iltapäivän puheenjohtajana toimi Taito Lehmusta, Etelä-Suomen alueellisen romaniasian neuvottelukunnan puheenjohtaja. Kaupunkien puheenvuorot; Missä mennään ja miten eteenpäin Johtaja Maija Kyttä Turun kaupunki Maija Kyttä kertoi, että Turussa on tehty ensimmäinen kehittämissuunnitelma vuonna 2005, jolloin työryhmän puheenjohtajana toimi Väinö Lindberg. Tällöin kartoitettiin romaniväestön käyttämiä palveluita ja esitettiin kehittämisehdotuksia toimenpidekokonaisuuksittain. Vuonna 2010 suunnitelmaa on käyty läpi uudestaan ja todettu sellaisenaan melko kattavaksi, mutta yhdenvertainen kohtelu, sekä romanikielen ja kulttuurin säilyttäminen voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suunnitelma on hallintokunnittain toteutettava ja seurattava ohjelma, jossa tarkastellaan kuinka tasa-arvo toteutuu kaupunkilaisille tuotettujen palveluiden ja toisaalta työelämän näkökulmasta. Turussa onkin siirrytty

9 vaiheeseen, jossa ei tehdä erillisiä ohjelmia eri väestökunnille, vaan erilaiset kulttuurit otetaan huomioon yleisissä kehittämistyössä ja ohjelmissa. Koti, kulttuuri ja kieli periaatetta pidetään yllä myös jatkokehittämistyössä. Turussa on tehty kehitystyötä eri viranomaisten muun muassa poliisin, opettajien kanssa. Päivähoidossa on kiinnitetty huomiota siihen, että romanilapsia osallistuu päivähoitoon enemmän, kuin mitä myöhemmin esikouluun ja pohdittu mistä tämä johtuu. Turussa on kaupungin palkkaama kulttuuriedustaja, joka tarvittaessa toimii kulttuuritulkkina ja avustajana mm. päivähoidossa, koulussa. Lasten ja nuorten asiat mietityttävät Kyttää ja hän pohtikin eri nivelvaiheiden tärkeyttä ja satsaisi tukea näihin elämänvaiheisiin. Tavoitteena on romanien koulutuksen lisääntyminen, peruskoulun loppuun saattaminen ja hakeutuminen toisen asteen koulutukseen. Romani nuoret ovat saaneet koulutuspaikkoja, mutta niitä ei välttämättä oteta vastaan, lisäksi vuosittain on peruskoulun keskeyttäneitä. Huoltajien tukeminen kasvatus ja kouluasioissa koetaan tärkeänä. Romanivanhuksille tulee palvelut olla tarjolla tasa-arvoisesti valtaväestöön nähden ja kulttuuri huomioiden. Hyvinvoinnin laaja käsite ei rajoitu vain sosiaali -ja terveyspalveluihin, vaan vapaa-ajan erilaiset toimialat ovat myös tärkeässä asemassa erojen kaventamisessa. Seurakunnat ovat tärkeä yhteistyökumppani, sillä romaniväestön seurakunnan palvelujen käyttö on aktiivista. Esimerkiksi helluntaiseurakunta on ollut vahvasti mukana järjestämässä toimintaa muun muassa romanipäiviä, kotikokouksia, leirejä, sekä kristillistä harrastetoimintaa. Hallintojohtaja Ari Heikkinen Oulun kaupunki Vielä noin 10 vuotta sitten vallitsi romaniyhteisön ja viranomaisten välillä epäluottamuksen ilmapiiri muun muassa asumiseen, sosiaalityöhön ja toimeentulotukeen liittyen. Vielä nykyäänkin Oulussa monikulttuurisuus on huomattavan paljon vähäisempää kuin esimerkiksi pääkaupunki seudulla. Tilanteen edistämiseksi toteutettiin Oulun sosiaalitoimessa hanke yhteistyössä ammattiopisto Luovin ja romanien kanssa. Ovet auki projekti on edistänyt yhteistyötä ja projektin yhteydessä laadittiin romanisosiaalityön käsikirja VASTVASTENSA, joka on opas sosiaalialan ammattilaisille. Myös muunlaista edistystä on tapahtunut. Opetustoimen ja romaniyhteisön yhteistyö on kehittynyt, Oulun läänihallitukseen on saatu romaniasiain suunnittelija, sekä Oululla on edustaja Pohjois-Suomen romaniasiain neuvottelukunnassa.

10 Ari Heikkinen totesi Oulun kaupungin elävän muutosten aikaa, 5 kunnan kuntaliitoksen vuoksi, joka vaikuttaa myös kaupungin palvelujen uudelleen organisointiin. Tulevaisuuden tavoitteena on paikallisen romaniasiain yhteistyöryhmän perustaminen, hyvän yhteistyön vaaliminen ja yhteisiin haasteisiin vastaaminen. Painopiste on viranomaisasioiden kehittämisessä. Sosiaali -ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen Mikkelin kaupunki Maria Närhinen kertoi ensin miten hallinnon näkökulmasta huomioidaan romaniväestöä. Romanitausta huomioidaan varhaiskasvatuksen osalta lapsen kasvatussuunnitelmassa, myös peruskoulussa käytössä on yleiset tukitoimet, mutta heille ei ole varattu erityisiä tukitoimia. Romanit työllistyvät kyllä, mutta haasteita on edelleen. Romanitaustaiset tukihenkilöt olisivat monissa tilanteissa hyödyksi. Mikkelissä asuu n. 300 romania. Maria Närhinen oli lähtenyt raveihin haastattelemaan Mikkelissä asuvia romaneita, jotka olivat mielellään kertoneet itsestään, kokemuksistaan ja lähettäneet terveisiä neuvottelupäiville. Haastateltavat kertoivat yhteisöstään, että perhearvot ovat tärkeitä, vanhempia kunnioitetaan ja lapsista pidetään huolta yhdessä. Ravit koettiin tärkeäksi harrastukseksi ja osaksi kulttuuria, siellä tavataan ja vaihdetaan kuulumisia. Raviharrastus toimii myös yhdistävänä kulttuurimuotona romani- ja valtaväestön välillä. Haastateltavat kertoivat romanien työllistyneen muun muassa seuraaviin ammatteihin; lähihoitaja, bussikuski, autoseppä, ravivalmentaja, työnohjaaja, sairaanhoitaja, virkamies eli hyvin erilaisiin ammatteihin. Haastateltavat kokivat yleisesti Mikkelin hyvänä paikkana elää ja asua. Lopuksi Närhinen kokosi hänelle heränneitä ajatuksia. Hän totesi vähemmistönä olemisen tiivistävän yhteisöä entisestään. Närhinen halusi korostaa romanikielen säilymisen tärkeyttä ja on huolissaan, ettei nuorin sukupolvi opi kieltä, joka on kuitenkin tärkeä osa omaa kulttuuria. Aika iso sukupolvien välinen ero näkyy myös romanien keskuudessa. On tärkeää säilyttää romanikulttuurin arvot ja perinteet, samalla ymmärtäen muuttuvaa maailmaa sekä antaa tilaa muutoksille ja uusille sukupolville. Närhinen uskaltautui jopa ehdottamaan romani asun ja hameen käyttöä kansallispukumaisesti erityistilaisuuksissa. VAPAATA KESKUSTELUA: Käsitelty romaninaisten pukeutumista, puhuttu romaninaisten omasta valinnasta ja mahdollisuudesta käyttää muuta kuin kansallispukua. Asun päivittäisestä käytöstä luopumista ehdotettu käytännöllisiin syihin perustaen ja nuoremman sukupolven

11 integroitumista ajatellen. Kansallispuvun toivottiin säilyvän sellaisena, jota käytetään aina sen jälkeen, jos se on otettu käyttöön. Esille nousi myös ajatus siitä, että romaniväestölle on tärkeää tulla hyväksytyksi omanlaisinaan eli hameineen kaikkineen. Johtava asiantuntija Jarmo Räihä, Helsingin kaupunki EU:hun tulleiden uusien jäsenmaiden ja laajentumisen myötä alkoi Helsingin kaupunkikuvaan ilmestyä itä-eurooppalaisia romaneja, joiden lieveilmiöiden myötä Räihä on tehnyt töitä romaniasioissa. Räihä ei kuitenkaan ole työskennellyt kovin paljoa kotimaalaisten romanien asioissa, vaikka kiinnostusta romaniväestön asioihin onkin. Räihä korosti kulttuurin arvostamista ja pohti ettei valtaväestö ole riittävästi uskaltanut palkata romaneita ja järjestää heille koulutusta. Räihä kannustaa muita kuntia perustamaan romaneiden päiväkeskuksia, joista Helsingissä on saatu hyviä tuloksia. Monet nuoret ovat saaneet siellä käytyä peruskoulun loppuun ja keskukset ovat muutenkin toimineet monenlaisen sosiaalityön paikkana. Räihä myös kehui Romani.fi - nettisivua, joka on ministeriön ylläpitämä ja sisältää hyvää ajanmukaista tietoa. Varhaiskasvatuksen kentällä toivottaisiin lisää romaniyhteisöjen ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä, sekä romanitaustaista henkilökuntaa. Kouluissa saisi olla enemmän romani avustajia, yhteistyötä koulun ja kodin välillä tulisi kehittää, sekä romani-kielen säilymistä tukea. Työmarkkinoiden osalta keskeisiä toimia olisivat oppisopimuskoulutus, asenne kampanjat työvoimapoliittisissa pisteissä, koulutuksia ja työpajatoiminnan kehittäminen. Perhetyöntekijöinä ja nuorisotyöntekijöinä toimii jo romanitaustaisia henkilöitä. Romanivanhuksille ei ole mitään mainittavia kehityskohteita kirjattu, vaan integroitu valtaväestöön. Helsingissä ei ole romanityöryhmää ja Räihä pohtikin pitäisikö sellainen perustaa yhdessä Vantaan kanssa. Räihä halusi välittää romaniväestölle viestiä: yrittäkää vaikuttaa koulutuksen tukemiseen. Olisi tärkeää panostaa peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, ensin koulu ja vasta sitten itsenäistyminen. Lisäksi päivähoito on Helsingissä laadukasta, joten lapset olisi hyvä saada viimeistään 3-vuotiaina sinne, jolloin 4-vuotiaana neuvolatarkistus ja sitä kautta palvelujen piiriin. Tino Varjola, Lahden romanit ry Lahden kaupunki Järjestön näkökulmasta Lahden romanit on nuori yhdistys, jolla on takana 3. vuoden hedelmällinen yhteistyö Hämeen ELY-keskuksen ja Lahden kaupungin kanssa.

12 Erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta on lisätty paikallisella tasolla. Muutoksen kaavana Tino Varjola esittikin: osallisuus-omistajuus-muutos, näin onnistuttaisiin luomaan kestävää kehitystä ja muutosta. Varjola kertoo Lahdesta löytyvän aktiivisia ja ystävällisiä virkamiehiä, jotka ovat valmiita luottamaan romaniväestön toimintaan. Varjola toteaakin luottamuksen voimaannuttavana ja aktiivisuutta lisäävänä tekijänä, joka jälleen vahvistaa luottamusta ja luo näin positiivisen kierteen. Varjola korostaa yhteistyön merkitystä ja esimerkiksi sopimus, palaveri, raportit käytänteissä on vielä paljon opeteltavaa, mutta tällöin on tärkeää, että toinen taho muistuttaa ja tukee toista. Romanipoliittinen ohjelma voi mahdollistaa paremman tulevaisuuden, mutta se ei onnistu ilman hyvää yhteistyötä kunnan tahojen kanssa. Romanipoliittisen ohjelman toteutumisesta hyötyisivät sekä romaniyhteisö että kunta. Varjolan mukaan Rompo ei ole taikasauva jolla korjata ongelmat, vaan työkalu jota käyttämällä voidaan aikaan saada muutosta. Valtaväestö ja romaniväestö toivovat toisiltaan muuttumista, mutta Varjola haluaa muistuttaa, että muutos lähtee itsestä ja ensimmäisenä tulisikin kaikkien osapuolten pohtia, kuinka itse voisi edistää tilannetta. KESKUSTELUA Romanipoliittisesta ohjelmasta esiin nousi sen toimenpiteiden ja tavoitteiden määrä (146 kappaletta). Ohjelman tavoitteiden täyttymisen puolesta, voisi sitä helpottaa toimenpiteiden määrän supistaminen noin 20 tärkeimpään pääkohtaan. Liikkuvien romanien asema ja ihmisoikeudet herättivät myös keskustelua ja kysymyksiä. Asiaa käsiteltiin sekä Suomen että muiden EU-maiden osalta. Aiheeseen esitettiin kritiikkiä muun muassa Euroopan Unionin toiminnassa hyväksyä mukaan uusia sellaisia jäsenvaltioita, joilla oman maan ihmisoikeuskysymykset vaatisivat vielä toimia niiden parantamiseksi.

13 Perjantai Päivän puheenjohtajana toimi johtaja Kari Ilmonen, STM, Osallisuuden edistämisen yksikkö. Puheenjohtaja kertoi päivänavauksessaan kuulleensa edellisen päivän sujuneen hyvin ja sanoi odottavansa rakentavaa keskustelua ja hyvää yhteistyötä myös romaniasiain neuvottelukuntien toisena neuvottelupäivänä. Opetushallituksen valtionavustushankkeen tuloksia Pääjohtaja Aulis Pitkälä Aulis Pitkälä toi esiin miten kuntien tehtäviä tullaan tulevaisuudessa vähentämään miljardin euron verran. Näin ollen opetuspuolelle kohdistuu tavoite miljoonan euron säästöistä. Opetushallituksen valtionavustushankkeen tuloksena opetushallituksessa toimii nyt romaniväestön koulutusryhmä. Kehys ryhmän toiminnalle tulee Suomen romanipoliittisesta ohjelmasta vuosille Opetushallituksen kehittämistyön tukena toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva romaniasian neuvottelukunta. Esi- perus ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteuudistuksen ohjausryhmässä on mukana jäsen romaniasiain neuvottelukunnasta. Vuosina valtionavun tuen piirissä on ollut yhteensä 36 kuntaa. Tuki kohdentuu kuntiin jossa asuu verraten lukumäärältään paljon romaniväestöä. Valtakunnallisen kehittämistoiminnan mukaisesti kaikille kehittämiskunnille järjestetään yhteiset seminaarit ja ohjauskäynnit jokaiseen kehittämiskuntaan. Tyypillisimmät avustusrahalla tehtävät toimenpiteet kunnissa ovat romanikodin ja koulun yhteistyö, oppimahdollisuuksien edistäminen, toiselle koulutusasteelle ohjaaminen sekä romanikielen opetuksen edistäminen. Näitä toimia tukee muun muassa vanhempainillat, ohjaus kotitehtävien teossa, päättötodistustyöpaja, sekä opetushenkilöstön koulutus, romaniperheiden tukeminen ja romanikielen aseman esille

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika syysmarraskuu 2009 Nro 3/2009 Kuva: Katja Huusko-Ahlgren Romanilapsi tarvitsee

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

yk:n Lapsen oikeuksien päivän teemana romanilasten koulunkäynti

yk:n Lapsen oikeuksien päivän teemana romanilasten koulunkäynti Y H T E I S K U N T A A P A L V E L E V A E R I K O I S L E H T I Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika joulukuu 2007 helmikuu 2008 Nro 4/2007 urheiluliikkeen myyjä Mertsi Berg Suksien

Lisätiedot

Valoisa tulevaisuus. Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika kesä-, elokuu 2011 Nro 2/2011

Valoisa tulevaisuus. Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika kesä-, elokuu 2011 Nro 2/2011 y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika kesä-, elokuu 2011 Nro 2/2011 Valoisa tulevaisuus Opiskeluun minua innosti

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus 1 Kotoutumista kaikille! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen ja Tiina

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY PIHLAJA 2009 TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY Perustettu 1996 Tehtävä Vajaakuntoisten, lähinnä kehitysvammaisten, työllistymisen edistäminen vapailla työmarkkinoilla, tuetun työllistymisen

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Y H T E I S K U N T A A P A L V E L E V A E R I K O I S L E H T I

Y H T E I S K U N T A A P A L V E L E V A E R I K O I S L E H T I Y H T E I S K U N T A A P A L V E L E V A E R I K O I S L E H T I Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika syys marraskuu 2008 Nro 3/2008 Päiväkummun lastenkoti juhli 50 vuotta lasten

Lisätiedot

Yhdenvertaisia mahdollisuuksia rakentamaan! Syrjinnän vastustamisella ja tasavertaisuuden lisäämisellä avataan romaninuorille

Yhdenvertaisia mahdollisuuksia rakentamaan! Syrjinnän vastustamisella ja tasavertaisuuden lisäämisellä avataan romaninuorille y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika kesä - elokuu 2014 Nro 2/2014 Yhdenvertaisia mahdollisuuksia rakentamaan!

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Alueyhteistyötä tarvitaan

Alueyhteistyötä tarvitaan 1/2013 Nuorta motivoi työssä oppiminen Alueyhteistyötä tarvitaan Työllisyysasiantuntija auttaja urapolulla Pääkirjoitus VATES - vaikuttamista ja verkostoitumista 20 vuotta Vammaisjärjestöt perustivat VATES-säätiön

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Lukeminen kannattaa. Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika maalis - toukokuu 2014 Nro 1/2014

Lukeminen kannattaa. Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika maalis - toukokuu 2014 Nro 1/2014 y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika maalis - toukokuu 2014 Nro 1/2014 Mikael, Henry ja Tino hankkivat Vantaan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan Työllisyys- ja työvoimafoorumi ammattijärjestöjen roolista aluetason työllisyyden hoidon ja työelämäosaamisen verkostoyhteistyöstä Viking Mariellalla 5.-7.1.2006 Lähes 600 ammattijärjestöjen toimijaa SAK:n,

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS 1 1. KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 SÄÄDÖSPOHJASTA... 3 1.2 VALMISTELUSTA... 3 1.3 SISÄLLÖSTÄ... 4 2. LAPSET JA NUORET TÄNÄÄN SEKÄ TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot