JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN HALLINTOSIHTEERI ELINA LEISTÉNIN IRTISANOMISILMOITUS liite TILAVUOKRAT JA LEIRIKESKUSHINNASTOT liite RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÄMINEN liite MUSIIKKITYÖN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET SIUNAUSKAPPELIIN VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN TARJOUS ASUNTO-OSAKKEISTA / AS OY OIKOTIE AS KIRKON MEDIASÄÄTIÖN TUKEMINEN VUONNA liite TALOUSKATSAUS JA YLITYSOIKEUDET 2012 TALOUSARVIOON JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JÄRVENPÄÄN PALVELUSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI liite HENKILÖKUNTAA KOSKEVIEN ETUISUUKSIEN TARKISTAMINEN liite HAUTAPAIKKAMAKSUJEN, HAUTAUSPALVELUMAKSUJEN JA HAUTOJEN HOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN ALKAEN liite VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA liite TEHTÄVÄKUVAUKSEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN/RILLA liite TEHTÄVÄKUVAUKSEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN/LINTUNEN TIEDOKSI OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 483

2 KIRKKONEUVOSTO 16/ 2012 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Liisa Huotari Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2012 Järvenpäässä / 2012 tarkastus Henry Berg Liisa Huotari Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esko Lappalainen piti alkuhartauden (seuraavalla kerralla Pekka Luuk). Laulettiin virsi 460: 1, 4. Liisa Tuovinen ja Pekka Luuk kertoivat kuulumisia Põltsamaan ystävyysseurakunnan juhlasta. 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 290 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 291 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Henry Berg ja Liisa Huotari. Kn 291 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 292 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 292 Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: Tiedoksi: Espoon hiippakunnan hiippakuntafoorumi

4 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto HALLINTOSIHTEERI ELINA LEISTÉNIN IRTISANOMISILMOITUS Hallintosihteeri Elina Leistén on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa : Minä Elina Leistén, irtisanoudun Järvenpään seurakunnan hallintosihteerin virasta, johon kirkkivaltuusto on minut valinnut Hallintosihteerin viran tehtävät olen seurakunnassa aloittanut Virassa on neljän kuukauden koeaika. Koska irtisanoudun koeajan puitteissa, virkasuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa. Järvenpäässä Kunnioittavasti Elina Leistén Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Elina Leisténin irtisanomisilmoituksen. Kn 293 Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TILAVUOKRAT JA LEIRIKESKUSHINNASTOT 2013 Tilavuokrat 2013 on valmisteltu talousarvion laadintaohjeen mukaan 5 % hinnankorotuksilla pyöristettynä lähimpään täyteen euroon. Hinnastossa on huomioitu hallituksen esitys arvonlisäveron korottamiseksi yhdellä prosentilla. Leirikeskushinnastossa on huomioitu hallituksen esitys arvonlisäveron korottamiseksi yhdellä prosentilla. Oman toiminnan ja muiden seurakuntien hinnoittelua ei ole nostettu, joten veromuutoksen myötä hinnat halventuvat. Ulkopuolisten osalta majoitushintaa on alennettu 10 /ikäryhmä. Tällä hinnoittelumuutoksella tavoitellaan lisää ulkopuolisia asiakkaita, koska oma käyttö on jonkin verran vähentynyt. Hinnoista on nostettu lihavoituna näkyvät sauna- ja kopiomaksut (uusi kopiokone tulossa) sekä niiden käyttäjien maksua, jotka eivät käytä leirikeskuksen ateriapalveluja, koska henkilökuntaa joutuu olemaan paikalla kuitenkin. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä: 1) seurakunnan tilavuokrat alkaen liitteen nro 294 A mukaisena. 2) Leiriniemen leirikeskushinnaston alkaen liitteen nro 294 B mukaisena. Kn 294 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on antanut täyttöluvan ja päättänyt julistaa seurakuntakeskuksen ruokapalvelutyöntekijän toimen haettavaksi. Tehtävä oli ensin haettavana mennessä, jolloin tuli yhteensä 37 hakemusta. Riittävän kokemuksen ja osaamisen varmistamiseksi haastatteluun kutsuttavilta ja koska toimen täyttämisellä ei ollut erityistä kiirettä haastatteluryhmä päätti vielä jatkaa hakuaikaa saakka. Kaikkiaan hakijoita oli 54 kpl. Hakuyhteenveto on liitteenä nro 295 A. Haastatteluryhmä Heli Alaja, Terttu Sihvola-Rauttu, Kari J. Hietala ja Sinikka Natri kutsuivat kuusi hakijaa haastatteluun, jotka pidettiin Haastateltavat olivat haastattelujärjestyksessä Sirpa Kälkäjä, Sanna Huuskonen, Lauri Syrjänen, Saila Öystilä, Heli Holmberg ja Leila Lindroos. Haastatteluryhmän lausunto on liitteenä nro 295 B. Haastatteluryhmä esittää valittavaksi Leila Lindroosia ja varasijalle Saila Öystilää. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1. valita ruokapalvelutyöntekijän toimeen Leila Lindroosin ja varasijalle Saila Öystilän 2. että toimi täytetään ehdolla että valittava toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 3. toimi täytettään 4 kuukauden koeajalla 4. vahvistaa valitun ruokapalvelutyöntekijän vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1846 /kk. Kn 295 Päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto MUSIIKKITYÖN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET SIUNAUSKAPPELIIN Musiikkityön toimesta on tehty kaksi esitystä Siunauskappelin musiikkivälineiden tilanteen parantamiseksi. Molemmat esitykset ovat tulleet talousarvioehdotuksille asetetun määräajan jälkeen. Liitteenä nro 296 A on esitys siunauskappelin urkujen puhdistuksesta ja äänityksen korjauksesta. Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:ltä saadun tarjouksen mukaan hinta on ja siten ylittää rajan eli on investointimeno. Tarjouksen voimassa olo päättyy ennen talousarviovuoden 2013 alkua. Toinen esitys, joka on liitteenä nro 296 B siunauskappeliin hankittavasta digitaalipianosta. Tämä tarjous on voimassa rajoitetun ajan mutta johtavalle kanttorille on luvattu pitää laite 2 viikkoa varattuna Järvenpään seurakuntaa varten. Siunauskappelissa sisäilman kosteus vaihtelee ja tämä vaikuttaa urkujen sointiin. Urkujen huollolla on vaikutusta niiden käyttöikään. Tarkkaa selvitystä huoltotarpeesta ei ole esitetty. Digitaalipiano olisi hyvä lisä siunauskappelin musiikkivälineisiin asiakaspalvelun näkökulmasta ja sillä varmistettaisiin musiikin esittäminen tilanteissa, joissa urut eivät toimi. Siunauskappelin tehtäväalueen 421 vuoden 2012 talousarvion toteutuma osoittaa, että digitaalipianon hankkiminen olisi mahdollista määrärahojen puitteissa. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1. siirtää siunauskappelin urkujen huollon käsiteltäväksi 2014 talousarvion yhteydessä. 2. hyväksyä digitaalipianon hankinnan siunauskappeliin tehtäväalueelta 421 Siunauskappeli Kn 296 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN Seurakunnan työntekijöilleen vuokraamissa asunnoissa on peritty vuokraa verohallituksen päätöksen verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista mukaan saakka. Asunnoissa on viime vuosina tehty paljon remontteja ja toimintatuotot ovat olleet vain vähän enemmän kuin toimintakulut eli pääomalle ole tullut juuri tuottoa. Vuodesta 2010 saakka vuokria on pyritty nostamaan lähemmäksi kaupungissa muuten vallitsevaa vuokratasoa. Työntekijöille vuokrattavissa asunnoissa vuokrat ovat 1,4 /m 2 yli verotusarvon mukaisen vuokran. Muille kuin työntekijöille vuokratun asunnon vuokra on 3,5 /m 2 yli verotusarvovuokran. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti , että uudet ulkopuoliset vuokrasopimukset tehdään paikkakunnalla kyseisen alueen vuokratason mukaisesti. Työntekijöille vuokrat ovat 7,75 10,90 /m 2 ja ulkopuolisten vuokrat10,14 12,92 /m 2. Keskimäärin työntekijöiden vuokrat ovat 8,60 /m 2 ja muiden vuokralaisten 11,42 /m 2. Seurakunnan asunnot sijaitsevat Järvenpään kaupungin alueella lukuun ottamatta Leiriniemen leirikeskuksen asuntoa, joka sijaitsee Mäntsälässä. Mestariasuntojen vuokrat nousevat ensi vuoden alusta keskimääräisesti 3,47 %, jolloin keskimääräinen vuokra on 11,42 /m 2. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että lähtien seurakunnan vuokra-asunnoista peritään työntekijöiltä vuokrana verotusarvon lisäksi 1,9 /m 2 ja muilta 3,8 /m 2. Leiriniemen asunnon osalta kuitenkin huomioidaan 20 % syrjäisyysalennus vuokraan. Kn 297 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TARJOUS ASUNTO-OSAKKEISTA / AS OY OIKOTIE AS. 17

10 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KIRKON MEDIASÄÄTIÖN TUKEMINEN VUONNA 2013 Talousarvion tarkistetun laatimisohjeen mukaan työmuotojen talousarvioehdotusten toimintamäärärahojen tulee pysyä ennallaan. Tiedotuksen ja viestinnän budjetissa voidaan luopua Mediasäätiön jäsenmaksusta edellyttäen, että kirkkovaltuusto päättää uudestaan Mediasäätiön tukemisesta kaudella Taloudellisen tilanteen parannuttua tukemiseen voi jälleen osallistua. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että Kirkon mediasäätiön tukemisesta luovutaan vuodeksi 2013 johtuen viestinnän talousarvion pysymisestä ennallaan. Kn 299 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TALOUSKATSAUS JA YLITYSOIKEUDET 2012 TALOUSARVIOON Arvio talousarvion toteutumisesta 2012 on, että tilinpäätöksestä tulisi nolla tulos tai lievästi positiivinen. Verotulojen kuukausitilitysten perusteella talousarvion 2012 verotulokohta on täyttymässä. Kehä-IT:n osalta kulut ovat kertyneet ja muilta seurakunnilta odotetaan vielä noin tuottoja. Henkilöstökuluihin menee vielä noin tänä vuonna ja verotuskuluihin ja keskusrahastomaksuihin Lisäksi on kahden kuukauden toimintakulut. Liitteenä nro 300 on tarkempi katsaus taloustilanteeseen 1-10/2012. Pääluokittain toimintakulut ja -tuotot ja niistä johdettu toimintakate ulkoisten menojen osalta mennessä voisi olla keskimääräisellä kuluvauhdilla 83,3 %. Pääluokkien 2 seurakuntatyö ja 5 kiinteistötoimi toimintakatteet eivät ole ylittämässä pääluokalle varattuja määrärahoja. Pääluokan 1 yleishallinto ja 4 hautaustoimi osalta ylitysuhka on olemassa mutta ei varma, joten ylitysoikeutta kannattaa hakea valtuustolta tilinpäätöksen yhteydessä. Ylitysoikeutta tarvitaan kustannuspaikoille eli tehtäväalueille: 111 tietohallintoon , 114 Järvi-Data tehtäväalueelle , 423 hautausmaa , 424 Kirkkotarha 1000, 531 Seurakuntatalo , 533 Kirkonkulma , Jampan srk-koti 534 ja 581 maa- ja metsätalous Lisäksi investoinneista kirkkovaltuustolta tulee hakea ylitysoikeus Keskuksen kerhotalon eli Kirkonkulman investoinnissa vuonna 2012 on tehdyille töille mm: piha-aluetyöt, leikkikenttä sekä kalustaminen, lisätyöt. Pääurakan osalta sovintosopimus hyväksytty kirkkoneuvostossa. Kirkonkulman suunnittelun, rakentamisen ja kalustamisen kokonaiskustannukset vuodesta 2008 lähtien ovat Kirkonkulman kokonaiskustannukset ylittävät kustannusarvion 9,5 %. Rakennuksen piti valmistua vuoden 2011 lopussa ja vuodelle 2012 ei ole budjetissa määrärahaa. Vuoden 2012 kuluille haetaan kirkkovaltuustolta ylitysoikeutta. Tj:n ehdotus: 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy ylitysoikeudet tehtäväalueille seuraavasti: 111 tietohallintoon , 114 Järvi-Data tehtäväalueelle , 423 hautausmaa , 424 Kirkkotarha 1000, 531 Seurakuntatalo , 533 Kirkonkulma , Jampan srk-koti 534 ja 581 maa- ja metsätalous ) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kirkonkulman investoinnille ylitysoikeuden vuodelle Kn 300 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JÄRVEN- PÄÄN PALVELUSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI Järvenpään Palvelusäätiö pyytää Järvenpään seurakuntaa nimeämään 2 ehdokasta ja 2 varaehdokasta palvelusäätiön hallitukseen toimikaudeksi Palvelusäätiön muutetun säännön 7 :n mukaisesti hallitus koostuu neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan nimetyistä jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään seuraavasti: Järvenpään kaupunki 5 jäsentä, Järvenpään seurakunta 2 jäsentä, vammaisjärjestöt 1 jäsen ja eläkeläisjärjestöt 1 jäsen. Järvenpään seurakunnan varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nykyisellä toimikaudella ovat olleet; Viljo Smed (vj. Matti Auranen) sekä Raili Hallikainen (vj. Heli Alaja). Tiedot tulee ilmoittaa Palvelusäätiölle mennessä. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajiksi kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Kn 301 Päätös: Aarne Graeffe ehdotti varsinaiseksi jäseneksi Raili Hallikaista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Heli Alajaa. Jarkko Åström ehdotti varsinaiseksi jäseneksi Jukka Virkkiä. Pekka Luuk ehdotti Jukka Virkin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Viljo Smediä. Muita ehdotuksia ei tehty. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ehdottaa seurakunnan edustajiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Raili Hallikaista (vj. Heli Alaja) ja Jukka Virkkiä (vj. Viljo Smed).

13 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto HENKILÖKUNTAA KOSKEVIEN ETUISUUKSIEN TARKISTAMINEN Seurakunnan yhteistyötoimikunnan on kokouksessa käsitellyt henkilökunnalle seurakunnan myöntämiä etuisuuksia henkilökunnan tasapuolisen kohtelun ja verohallinnon antamien ohjeiden pohjalta. Käsittelyssä olivat koulutukseen, virkistysretkille, tyky-toimintaan osallistuminen ja palkintoina tai lahjoina annettavat etuudet. Liite nro 302 A ovat nykyisin voimassa olevat päätökset ja liite nro 302 B verohallinnon ohjeet. Yhteistyötoimikunta esittää seuraavia muutoksia kirkkoneuvoston hyväksymiin ohjeisiin ja päätöksiin: - Kirkkoneuvoston päätös (kohta 4) koskien henkilöstön oikeutta osallistua seurakunnan virkistysretkelle: Henkilöstön virkistysretkelle kutsutaan kaikki seurakunnan palveluksessa olevat työntekijät, joiden virka- ja työsuhde on kestänyt virkistysretken ajankohtaan mennessä vähintään yhden kuukauden tai on tarkoitettu kestämään kyseisenä kalenterivuotena vähintään 9 kk. Ohjeen sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Henkilöstön virkistysretkelle kutsutaan kaikki seurakunnan palveluksessa olevat työntekijät, joiden virka- ja työsuhde on kestänyt virkistysretken ajankohtaan mennessä yhden kuukauden ja palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yli 9 kk. Yli vuoden virkavapaalla olevaa virkistysretkelle osallistuminen ei koske. Virkistysretken järjestämisvuonna virkavapautta/työlomaa voi olla enintään puoli vuotta että olisi oikeus osallistua. - Kirkkoneuvoston päätös koskien henkilökunnan TYKY-rahan määrää on seuraava: Seurakunnan TYKY-raha vakituiselle henkilökunnalle on 150 /vuosi ja niille, joiden työ/virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 75 /vuosi. TYKY-rahan ehtona on 9 kk työssäoloehto ao. vuonna tai jos henkilö on ollut edellisen vuoden koko vuoden töissä hän voi saada tukea alle 9 kk työsuhteesta ao. kuukausimäärällä jaollisen summan, jonka on ollut töissä per 9 kk. TYKY-raha ohjetta ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Seurakunnan TYKYrahana henkilökunnalle (vakituinen sana poistuu) annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi ehdotetaan, että määrää korotetaan siten, että päätoimiselle henkilökunnalle 200 /vuosi ja niille, joiden työ/virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 100 /vuosi. - Kirkkoneuvoston päätös koskien ohjetta henkilökunnan leirimaksu- ja palkkiokäytännöistä, ohjeen alaosa: Ohjeen säännöksiin voi kirkkoherra myöntää poikkeuksen erittäin painavista syistä. Sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Ohjeen säännöksiin voi kirkkoherra myöntää poikkeuksen perustelluista syistä. Lisäksi todettiin, että muut kuin kaikille samanlaiset tavara-/palvelulahjat kuten esimerkiksi Hyvä Työ ja Hyvä Idea palkinnot ja syntymäpäivä- tai virkavuosista annettavat lahjat tulee maksaan palkan yhteydessä ja niistä peritään ao. verot ja työnantajamaksut.

14 Kirkkoneuvosto 16/ Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää tarkentaa henkilökuntaa koskevia etuuksia lukien seuraavasti: 1) virkistysretkelle on mahdollisuus osallistua seurakunnan palveluksessa olevilla, joiden virka- ja työsuhde on kestänyt virkistysretken ajankohtaan mennessä yhden kuukauden ja palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yli 9 kk. Virkistysretken ajankohtana yli vuoden virkavapaalla olevaa virkistysretkelle osallistuminen ei koske. Virkistysretken järjestämisvuonna virkavapautta/työlomaa voi olla enintään puoli vuotta että olisi oikeus osallistua. 2) henkilökunnan työkyvyn ylläpitämiseksi annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle henkilökunnalle 200 /vuosi ja niille, joiden työ/virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 100 /vuosi. Ehtona liikunta- ja kulttuuriseteleiden saamiselle on, että henkilön virka/työsuhde on tarkoitettu kestämään yli 9 kuukautta ao. vuonna tai, jos henkilö on ollut edellisen vuoden koko vuoden töissä, hän voi saada ém. seteleitä alle 9 kk työsuhteesta ao. kuukausimäärällä jaollisen summan, jonka on ollut töissä per 9 kk 3) ohje henkilökunnan leirimaksu- ja palkkiokäytännöistä hyväksytään liitteen nro 302 C mukaisena 4) henkilökunnalle annettavat lahjat ja palkinnot, joista ei ole yhtenäistä massahankintaa maksetaan palkan yhteydessä ja niistä peritään ao. verot ja työnantajamaksut. Kn 302 Päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKKAMAKSUJEN, HAUTAUSPALVELUMAKSUJEN JA HAUTO- JEN HOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN ALKAEN Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kirkkolain 17 luvun muuttamisesta. Esityksen käsittely on vielä kesken mutta laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa Kirkkolakiin lisättävä säännös koskee hautaustoimen maksujen määräytymistä ja päätöstoimivaltaa. Esityksen tavoitteena on hautaustoimen maksuerojen tasoittaminen seurakuntien välillä, maksujen perustuminen aiheutuneisiin kustannuksiin ja maksuttomista hautaustoimen palveluista luopuminen. Hallituksen esitys HE 127/2012 on liitteenä nro 303 A. Hautaustoimilain voimaantulon myötä ( ) ev. lut. seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joista kaikilla paikkakuntalaisilla tulee olla oikeus saada hautapaikka. Valtio antaa tukea seurakunnille hautaustoimen hoitamista varten. Tällä hetkellä tuki annetaan yhteisöveron muodossa. Kirkkohallituksen tavoitteena on, että yhteisöverontuotto sekä hautaustoimesta perittävät maksut kattavat hautaustoimesta seurakunnalle aiheutuvat kulut. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikkien seurakuntien tulisi periä keskimäärin % hautaustoimen kokonaiskuluista palvelumaksuina. Järvenpään seurakunnassa hautaamisen ja hautausmaiden yleishoidon kuluista perittiin vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 10,1 % kuluista. Tuusulan rovastikunnan johdon kokouksessa oli esillä hallituksen esitys kirkkolain muutokseksi ja pyrkimys yhtenäistää hautaustoimen hinnoittelua rovastikunnan alueella. Tuusulan seurakunnan ylipuutarhurin Markku Blomin oli laatinut yhteenvedon Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien hautaustoimen kustannuksista 2011 ja vertailun hautapaikka, hautauspalvelu- ja haudanhoitomaksuista. Selvitykset ja esitys yhtenäiseksi hinnoitteluksi rovastikunnassa ovat liitteenä nro 303 B. Seurakuntien viranhaltijoiden tehtäväksi tuli jatkaa hinnoittelua koskevaa valmistelua tavoitteenaan saada 2013 budjettiin Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien yhtenäinen hinnasto. Järvenpään seurakunnassa hinnoittelua ovat valmistelleet rovastikunnan yhteisen pohjaehdotuksen jälkeen talousjohtaja, seurakuntapuutarhuri ja hautausasioita käsittelevä toimistosihteeri. Järvenpään seurakunnassa jouduttiin hieman muokkaamaan hinnastoja yhteisestä pohjaehdotuksesta, koska hautapaikat ja hautauspalvelu käytännöt ovat erilaisia eri seurakuntien hautausmailla. Hautapaikkamaksuissa uurnahauta on Järvenpäässä hinnoiteltu paikkakohtaisesti ja paikkaan mahtuu neljä uurnasijaa. Jos hinta olisi 20 /us, niin paikan hinta olisi lähes arkkupaikan luokkaa. Hautaoikeuden jatkaminen ilman kuolemantapausta, hinnoiteltiin uuden paikan maksun mukaiseksi ja säilytimme hinnoittelussa eron matalan ja syvän haudan välillä. Säilytimme myös mahdollisuuden jatkaa hautaoi-

16 Kirkkoneuvosto 16/ keutta 10 vuotta. Ajatuksena, ehkä näin saadaan hautoja palautumaan nopeammalla kierrolla uudelleen käyttöön. Hautauspalvelumaksuissa säilytettiin hinnoitteluero matalan ja syvän haudan avauksen ja peittämisen osalta, koska niiden työt ovat määrältään ja hinnaltaan erilaisia. Lakimuutoksen mukaan hinnoittelu pitäisi olla todellisten kulujen mukaista. Muistolehdon avaus ja peitto Järvenpäässä hinnoiteltiin edullisemmaksi uurnahautaan verrattuna, koska henkilökunta suorittaa sinne hautauksen ilman omaisia. Työ on huomattavasti nopeampaa ja, kun ei tarvitse kaivaa ja peittää erikseen. Hautaus tapahtuu yhdellä käynnillä. Sirottelu on vielä halvempaa ja hinta tulee pitää hieman edullisempana, jolla voi olla myös ohjausvaikutusta valinnoissa. Siunauskappelin vuokran laskimme hieman edullisemmaksi, koska Järvenpäässä kirkko ja kappeli ovat hyvin eritasoiset tilat. Yhtenäiseen hinnoitteluun siirtymisen myötä Järvenpäässä luovutaan tuhkausavustuksen maksamisesta, mitä muilla seurakunnilla ei ole. Järvenpään hinnastot ovat liitteinä hautapaikkamaksut liitteenä nro 303 C, hautauspalvelumaksut liitteenä nro 303 D ja hautojen hoitomaksut liitteenä nro 303 E. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautapaikkamaksut alkaen liitteen nro 303 C mukaisina. 2) hyväksyä hautauspalvelumaksut alkaen liitteen nro 303 D mukaisina. 3) hyväksyä hautojen hoitomaksut alkaen liitteen nro 303 E mukaisina. Kn 303 Päätös: Esitys (kohdat 1 3) hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMA Kirkkojärjestyksen 15:1 mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yleinen taloustilanne on edelleen heikko euro- ja velkakriisin seurauksena. Talouden tila on lukuisten epävarmuustekijöiden vallassa. Julkisten talouksien on pakko leikata menojaan, jotta velkakriisi saadaan hallintaan. Leikkaukset syövät talouden kasvua. Taloudessa on edessä pitkä hitaan kasvun vaihe. Seurakunnan talouteen vaikuttaa taloustilanteen lisäksi jäsenmääräkehitys ja näistä erityisesti kirkosta eroamisten ja muuttoliikkeen vaikutus. Jäsenmäärä on ollut laskussa jo 7 vuotta, mikä vaikuttaa talouden pohjaan. Kaupungin väkiluku on selvässä kasvussa, joten tästä kasvusta osa tulee myös seurakunnan jäsenmäärään, mikä kompensoi kirkosta eroamisten vaikutusta talouteen. Yhteisöverotulot on arvioitu ensi vuodelle nykyisen suuruisina ja kirkollisverotuloihin 1,0 % kasvu. Verotulojen kasvua vastaava summa menee uuteen eläkerahastomaksuun. Talousarvion 2013 tulopuoli on rakennettu kirkollisverotulojen osalta 1,25 % tuloveroprosentille. Talousarvion menopuoli on laadittu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti toimintamäärärahojen 0 % muutoksen varaan. Inflaation ollessa noin 3 %, toimintamäärärahat käytännössä pienevät. Suurimpaan menoerään, henkilöstömenoihin on laskettu pakollisten palkankorotusten vaikutukset +1,8 %. Tasapainoa on haettu jättämällä virkoja ja toimia täyttämättä ja sijaismäärärahoja alentamalla. Hautaustoimessa lainsäädännön muutokseen ja rovastikunnan yhtenäiseen hinnoitteluun perustava maksujen korotus tuo seurakunnalle lisätuloja. Järvenpään seurakunnan talousarvio 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos on liitteenä nro 304.

18 Kirkkoneuvosto 16/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1. kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esitykset vuoden 2013 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi käy esityksen läpi tehtäväalueittain ja investoinnit kohteittain 3. tekee esitykset seuraavaan kokoukseensa selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista. Kn 304 Päätös: Kohdat 1 3 hyväksyttiin esityksen mukaan. Kohtien 2 ja 3 aikana käydyissä keskusteluissa nousi esille seuraavia asioita, jotka palautettiin jatkovalmisteluun: - Kesäkanttoria ei palkata vuonna Joulukuussa 2013 palkataan yksi kanttori kolmeksi viikoksi. - Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen otetaan käsiteltäviksi kiinteistöpäällikön palkkaamiseen ja Uusi seurakuntayhtymä malliin liittyvät asiat. - Kotimaa-lehden tilausta jatketaan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille sekä johtokuntien puheenjohtajille. Heillä on mahdollisuus ilmoittaa, mikäli he eivät halua lehteä tilattavan itselleen. - Kansainvälisen diakoniatyön projektimäärärahoista siirretään 1000 Põltsamaan seurakunnan palkkatukeen. - Jouluradiomääräraha 2200 lisätään talousarvioon tehtäväalueelle 217 muu seurakuntatyö.

19 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TEHTÄVÄKUVAUKSEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN/RILLA

20 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TEHTÄVÄKUVAUKSEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN/LINTUNEN

21 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET Kirkkohallituksen yleiskirjeet 19/2012 Ajankohtaista kirkon palvelukeskuksesta Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet KOKOUSAIKATAULU 2013 Kirkkoneuvoston kokoukset tiistaisin 18.30: ti 22.1, ti 5.2, ti 26.2, ti 26.3, ti 23.4, ti 14.5, ti 4.6, ti 27.8, ti 17.9, ti 8.10, ti 5.11, ti ja varalla Kirkkovaltuuston kokoukset tiistaisin 18.30: ti 12.2, 28.5, ti ja ti ESPOON HIIPPAKUNNAN HIIPPAKUNTAFOORUMI Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi. Kn 307 Päätös: Merkittiin tiedoksi (kohdat 1 3). Pekka Luuk osallistuu Espoon hiippakunnan hiippakuntafoorumiin

22 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 308 Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut). 309 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 309 Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunaukseen klo

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 6.11.2012 klo 18.30 21.18. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 269 KOKOUKSEN AVAUS 432 270 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 29.3.2012 klo 19.30-20.20 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 105 Kokouksen avaus 162 106 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

esteellinen viransijaisuuden vuoksi

esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/2012 aika Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 21.12 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot