JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN HALLINTOSIHTEERI ELINA LEISTÉNIN IRTISANOMISILMOITUS liite TILAVUOKRAT JA LEIRIKESKUSHINNASTOT liite RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÄMINEN liite MUSIIKKITYÖN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET SIUNAUSKAPPELIIN VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN TARJOUS ASUNTO-OSAKKEISTA / AS OY OIKOTIE AS KIRKON MEDIASÄÄTIÖN TUKEMINEN VUONNA liite TALOUSKATSAUS JA YLITYSOIKEUDET 2012 TALOUSARVIOON JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JÄRVENPÄÄN PALVELUSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI liite HENKILÖKUNTAA KOSKEVIEN ETUISUUKSIEN TARKISTAMINEN liite HAUTAPAIKKAMAKSUJEN, HAUTAUSPALVELUMAKSUJEN JA HAUTOJEN HOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN ALKAEN liite VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA liite TEHTÄVÄKUVAUKSEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN/RILLA liite TEHTÄVÄKUVAUKSEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN/LINTUNEN TIEDOKSI OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 483

2 KIRKKONEUVOSTO 16/ 2012 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Liisa Huotari Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2012 Järvenpäässä / 2012 tarkastus Henry Berg Liisa Huotari Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esko Lappalainen piti alkuhartauden (seuraavalla kerralla Pekka Luuk). Laulettiin virsi 460: 1, 4. Liisa Tuovinen ja Pekka Luuk kertoivat kuulumisia Põltsamaan ystävyysseurakunnan juhlasta. 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 290 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 291 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Henry Berg ja Liisa Huotari. Kn 291 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 292 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 292 Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: Tiedoksi: Espoon hiippakunnan hiippakuntafoorumi

4 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto HALLINTOSIHTEERI ELINA LEISTÉNIN IRTISANOMISILMOITUS Hallintosihteeri Elina Leistén on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa : Minä Elina Leistén, irtisanoudun Järvenpään seurakunnan hallintosihteerin virasta, johon kirkkivaltuusto on minut valinnut Hallintosihteerin viran tehtävät olen seurakunnassa aloittanut Virassa on neljän kuukauden koeaika. Koska irtisanoudun koeajan puitteissa, virkasuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa. Järvenpäässä Kunnioittavasti Elina Leistén Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Elina Leisténin irtisanomisilmoituksen. Kn 293 Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TILAVUOKRAT JA LEIRIKESKUSHINNASTOT 2013 Tilavuokrat 2013 on valmisteltu talousarvion laadintaohjeen mukaan 5 % hinnankorotuksilla pyöristettynä lähimpään täyteen euroon. Hinnastossa on huomioitu hallituksen esitys arvonlisäveron korottamiseksi yhdellä prosentilla. Leirikeskushinnastossa on huomioitu hallituksen esitys arvonlisäveron korottamiseksi yhdellä prosentilla. Oman toiminnan ja muiden seurakuntien hinnoittelua ei ole nostettu, joten veromuutoksen myötä hinnat halventuvat. Ulkopuolisten osalta majoitushintaa on alennettu 10 /ikäryhmä. Tällä hinnoittelumuutoksella tavoitellaan lisää ulkopuolisia asiakkaita, koska oma käyttö on jonkin verran vähentynyt. Hinnoista on nostettu lihavoituna näkyvät sauna- ja kopiomaksut (uusi kopiokone tulossa) sekä niiden käyttäjien maksua, jotka eivät käytä leirikeskuksen ateriapalveluja, koska henkilökuntaa joutuu olemaan paikalla kuitenkin. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä: 1) seurakunnan tilavuokrat alkaen liitteen nro 294 A mukaisena. 2) Leiriniemen leirikeskushinnaston alkaen liitteen nro 294 B mukaisena. Kn 294 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on antanut täyttöluvan ja päättänyt julistaa seurakuntakeskuksen ruokapalvelutyöntekijän toimen haettavaksi. Tehtävä oli ensin haettavana mennessä, jolloin tuli yhteensä 37 hakemusta. Riittävän kokemuksen ja osaamisen varmistamiseksi haastatteluun kutsuttavilta ja koska toimen täyttämisellä ei ollut erityistä kiirettä haastatteluryhmä päätti vielä jatkaa hakuaikaa saakka. Kaikkiaan hakijoita oli 54 kpl. Hakuyhteenveto on liitteenä nro 295 A. Haastatteluryhmä Heli Alaja, Terttu Sihvola-Rauttu, Kari J. Hietala ja Sinikka Natri kutsuivat kuusi hakijaa haastatteluun, jotka pidettiin Haastateltavat olivat haastattelujärjestyksessä Sirpa Kälkäjä, Sanna Huuskonen, Lauri Syrjänen, Saila Öystilä, Heli Holmberg ja Leila Lindroos. Haastatteluryhmän lausunto on liitteenä nro 295 B. Haastatteluryhmä esittää valittavaksi Leila Lindroosia ja varasijalle Saila Öystilää. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1. valita ruokapalvelutyöntekijän toimeen Leila Lindroosin ja varasijalle Saila Öystilän 2. että toimi täytetään ehdolla että valittava toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 3. toimi täytettään 4 kuukauden koeajalla 4. vahvistaa valitun ruokapalvelutyöntekijän vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1846 /kk. Kn 295 Päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto MUSIIKKITYÖN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET SIUNAUSKAPPELIIN Musiikkityön toimesta on tehty kaksi esitystä Siunauskappelin musiikkivälineiden tilanteen parantamiseksi. Molemmat esitykset ovat tulleet talousarvioehdotuksille asetetun määräajan jälkeen. Liitteenä nro 296 A on esitys siunauskappelin urkujen puhdistuksesta ja äänityksen korjauksesta. Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:ltä saadun tarjouksen mukaan hinta on ja siten ylittää rajan eli on investointimeno. Tarjouksen voimassa olo päättyy ennen talousarviovuoden 2013 alkua. Toinen esitys, joka on liitteenä nro 296 B siunauskappeliin hankittavasta digitaalipianosta. Tämä tarjous on voimassa rajoitetun ajan mutta johtavalle kanttorille on luvattu pitää laite 2 viikkoa varattuna Järvenpään seurakuntaa varten. Siunauskappelissa sisäilman kosteus vaihtelee ja tämä vaikuttaa urkujen sointiin. Urkujen huollolla on vaikutusta niiden käyttöikään. Tarkkaa selvitystä huoltotarpeesta ei ole esitetty. Digitaalipiano olisi hyvä lisä siunauskappelin musiikkivälineisiin asiakaspalvelun näkökulmasta ja sillä varmistettaisiin musiikin esittäminen tilanteissa, joissa urut eivät toimi. Siunauskappelin tehtäväalueen 421 vuoden 2012 talousarvion toteutuma osoittaa, että digitaalipianon hankkiminen olisi mahdollista määrärahojen puitteissa. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1. siirtää siunauskappelin urkujen huollon käsiteltäväksi 2014 talousarvion yhteydessä. 2. hyväksyä digitaalipianon hankinnan siunauskappeliin tehtäväalueelta 421 Siunauskappeli Kn 296 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN Seurakunnan työntekijöilleen vuokraamissa asunnoissa on peritty vuokraa verohallituksen päätöksen verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista mukaan saakka. Asunnoissa on viime vuosina tehty paljon remontteja ja toimintatuotot ovat olleet vain vähän enemmän kuin toimintakulut eli pääomalle ole tullut juuri tuottoa. Vuodesta 2010 saakka vuokria on pyritty nostamaan lähemmäksi kaupungissa muuten vallitsevaa vuokratasoa. Työntekijöille vuokrattavissa asunnoissa vuokrat ovat 1,4 /m 2 yli verotusarvon mukaisen vuokran. Muille kuin työntekijöille vuokratun asunnon vuokra on 3,5 /m 2 yli verotusarvovuokran. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti , että uudet ulkopuoliset vuokrasopimukset tehdään paikkakunnalla kyseisen alueen vuokratason mukaisesti. Työntekijöille vuokrat ovat 7,75 10,90 /m 2 ja ulkopuolisten vuokrat10,14 12,92 /m 2. Keskimäärin työntekijöiden vuokrat ovat 8,60 /m 2 ja muiden vuokralaisten 11,42 /m 2. Seurakunnan asunnot sijaitsevat Järvenpään kaupungin alueella lukuun ottamatta Leiriniemen leirikeskuksen asuntoa, joka sijaitsee Mäntsälässä. Mestariasuntojen vuokrat nousevat ensi vuoden alusta keskimääräisesti 3,47 %, jolloin keskimääräinen vuokra on 11,42 /m 2. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että lähtien seurakunnan vuokra-asunnoista peritään työntekijöiltä vuokrana verotusarvon lisäksi 1,9 /m 2 ja muilta 3,8 /m 2. Leiriniemen asunnon osalta kuitenkin huomioidaan 20 % syrjäisyysalennus vuokraan. Kn 297 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TARJOUS ASUNTO-OSAKKEISTA / AS OY OIKOTIE AS. 17

10 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KIRKON MEDIASÄÄTIÖN TUKEMINEN VUONNA 2013 Talousarvion tarkistetun laatimisohjeen mukaan työmuotojen talousarvioehdotusten toimintamäärärahojen tulee pysyä ennallaan. Tiedotuksen ja viestinnän budjetissa voidaan luopua Mediasäätiön jäsenmaksusta edellyttäen, että kirkkovaltuusto päättää uudestaan Mediasäätiön tukemisesta kaudella Taloudellisen tilanteen parannuttua tukemiseen voi jälleen osallistua. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että Kirkon mediasäätiön tukemisesta luovutaan vuodeksi 2013 johtuen viestinnän talousarvion pysymisestä ennallaan. Kn 299 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TALOUSKATSAUS JA YLITYSOIKEUDET 2012 TALOUSARVIOON Arvio talousarvion toteutumisesta 2012 on, että tilinpäätöksestä tulisi nolla tulos tai lievästi positiivinen. Verotulojen kuukausitilitysten perusteella talousarvion 2012 verotulokohta on täyttymässä. Kehä-IT:n osalta kulut ovat kertyneet ja muilta seurakunnilta odotetaan vielä noin tuottoja. Henkilöstökuluihin menee vielä noin tänä vuonna ja verotuskuluihin ja keskusrahastomaksuihin Lisäksi on kahden kuukauden toimintakulut. Liitteenä nro 300 on tarkempi katsaus taloustilanteeseen 1-10/2012. Pääluokittain toimintakulut ja -tuotot ja niistä johdettu toimintakate ulkoisten menojen osalta mennessä voisi olla keskimääräisellä kuluvauhdilla 83,3 %. Pääluokkien 2 seurakuntatyö ja 5 kiinteistötoimi toimintakatteet eivät ole ylittämässä pääluokalle varattuja määrärahoja. Pääluokan 1 yleishallinto ja 4 hautaustoimi osalta ylitysuhka on olemassa mutta ei varma, joten ylitysoikeutta kannattaa hakea valtuustolta tilinpäätöksen yhteydessä. Ylitysoikeutta tarvitaan kustannuspaikoille eli tehtäväalueille: 111 tietohallintoon , 114 Järvi-Data tehtäväalueelle , 423 hautausmaa , 424 Kirkkotarha 1000, 531 Seurakuntatalo , 533 Kirkonkulma , Jampan srk-koti 534 ja 581 maa- ja metsätalous Lisäksi investoinneista kirkkovaltuustolta tulee hakea ylitysoikeus Keskuksen kerhotalon eli Kirkonkulman investoinnissa vuonna 2012 on tehdyille töille mm: piha-aluetyöt, leikkikenttä sekä kalustaminen, lisätyöt. Pääurakan osalta sovintosopimus hyväksytty kirkkoneuvostossa. Kirkonkulman suunnittelun, rakentamisen ja kalustamisen kokonaiskustannukset vuodesta 2008 lähtien ovat Kirkonkulman kokonaiskustannukset ylittävät kustannusarvion 9,5 %. Rakennuksen piti valmistua vuoden 2011 lopussa ja vuodelle 2012 ei ole budjetissa määrärahaa. Vuoden 2012 kuluille haetaan kirkkovaltuustolta ylitysoikeutta. Tj:n ehdotus: 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy ylitysoikeudet tehtäväalueille seuraavasti: 111 tietohallintoon , 114 Järvi-Data tehtäväalueelle , 423 hautausmaa , 424 Kirkkotarha 1000, 531 Seurakuntatalo , 533 Kirkonkulma , Jampan srk-koti 534 ja 581 maa- ja metsätalous ) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kirkonkulman investoinnille ylitysoikeuden vuodelle Kn 300 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JÄRVEN- PÄÄN PALVELUSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI Järvenpään Palvelusäätiö pyytää Järvenpään seurakuntaa nimeämään 2 ehdokasta ja 2 varaehdokasta palvelusäätiön hallitukseen toimikaudeksi Palvelusäätiön muutetun säännön 7 :n mukaisesti hallitus koostuu neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan nimetyistä jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään seuraavasti: Järvenpään kaupunki 5 jäsentä, Järvenpään seurakunta 2 jäsentä, vammaisjärjestöt 1 jäsen ja eläkeläisjärjestöt 1 jäsen. Järvenpään seurakunnan varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nykyisellä toimikaudella ovat olleet; Viljo Smed (vj. Matti Auranen) sekä Raili Hallikainen (vj. Heli Alaja). Tiedot tulee ilmoittaa Palvelusäätiölle mennessä. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajiksi kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Kn 301 Päätös: Aarne Graeffe ehdotti varsinaiseksi jäseneksi Raili Hallikaista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Heli Alajaa. Jarkko Åström ehdotti varsinaiseksi jäseneksi Jukka Virkkiä. Pekka Luuk ehdotti Jukka Virkin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Viljo Smediä. Muita ehdotuksia ei tehty. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ehdottaa seurakunnan edustajiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Raili Hallikaista (vj. Heli Alaja) ja Jukka Virkkiä (vj. Viljo Smed).

13 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto HENKILÖKUNTAA KOSKEVIEN ETUISUUKSIEN TARKISTAMINEN Seurakunnan yhteistyötoimikunnan on kokouksessa käsitellyt henkilökunnalle seurakunnan myöntämiä etuisuuksia henkilökunnan tasapuolisen kohtelun ja verohallinnon antamien ohjeiden pohjalta. Käsittelyssä olivat koulutukseen, virkistysretkille, tyky-toimintaan osallistuminen ja palkintoina tai lahjoina annettavat etuudet. Liite nro 302 A ovat nykyisin voimassa olevat päätökset ja liite nro 302 B verohallinnon ohjeet. Yhteistyötoimikunta esittää seuraavia muutoksia kirkkoneuvoston hyväksymiin ohjeisiin ja päätöksiin: - Kirkkoneuvoston päätös (kohta 4) koskien henkilöstön oikeutta osallistua seurakunnan virkistysretkelle: Henkilöstön virkistysretkelle kutsutaan kaikki seurakunnan palveluksessa olevat työntekijät, joiden virka- ja työsuhde on kestänyt virkistysretken ajankohtaan mennessä vähintään yhden kuukauden tai on tarkoitettu kestämään kyseisenä kalenterivuotena vähintään 9 kk. Ohjeen sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Henkilöstön virkistysretkelle kutsutaan kaikki seurakunnan palveluksessa olevat työntekijät, joiden virka- ja työsuhde on kestänyt virkistysretken ajankohtaan mennessä yhden kuukauden ja palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yli 9 kk. Yli vuoden virkavapaalla olevaa virkistysretkelle osallistuminen ei koske. Virkistysretken järjestämisvuonna virkavapautta/työlomaa voi olla enintään puoli vuotta että olisi oikeus osallistua. - Kirkkoneuvoston päätös koskien henkilökunnan TYKY-rahan määrää on seuraava: Seurakunnan TYKY-raha vakituiselle henkilökunnalle on 150 /vuosi ja niille, joiden työ/virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 75 /vuosi. TYKY-rahan ehtona on 9 kk työssäoloehto ao. vuonna tai jos henkilö on ollut edellisen vuoden koko vuoden töissä hän voi saada tukea alle 9 kk työsuhteesta ao. kuukausimäärällä jaollisen summan, jonka on ollut töissä per 9 kk. TYKY-raha ohjetta ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Seurakunnan TYKYrahana henkilökunnalle (vakituinen sana poistuu) annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi ehdotetaan, että määrää korotetaan siten, että päätoimiselle henkilökunnalle 200 /vuosi ja niille, joiden työ/virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 100 /vuosi. - Kirkkoneuvoston päätös koskien ohjetta henkilökunnan leirimaksu- ja palkkiokäytännöistä, ohjeen alaosa: Ohjeen säännöksiin voi kirkkoherra myöntää poikkeuksen erittäin painavista syistä. Sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Ohjeen säännöksiin voi kirkkoherra myöntää poikkeuksen perustelluista syistä. Lisäksi todettiin, että muut kuin kaikille samanlaiset tavara-/palvelulahjat kuten esimerkiksi Hyvä Työ ja Hyvä Idea palkinnot ja syntymäpäivä- tai virkavuosista annettavat lahjat tulee maksaan palkan yhteydessä ja niistä peritään ao. verot ja työnantajamaksut.

14 Kirkkoneuvosto 16/ Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää tarkentaa henkilökuntaa koskevia etuuksia lukien seuraavasti: 1) virkistysretkelle on mahdollisuus osallistua seurakunnan palveluksessa olevilla, joiden virka- ja työsuhde on kestänyt virkistysretken ajankohtaan mennessä yhden kuukauden ja palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yli 9 kk. Virkistysretken ajankohtana yli vuoden virkavapaalla olevaa virkistysretkelle osallistuminen ei koske. Virkistysretken järjestämisvuonna virkavapautta/työlomaa voi olla enintään puoli vuotta että olisi oikeus osallistua. 2) henkilökunnan työkyvyn ylläpitämiseksi annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle henkilökunnalle 200 /vuosi ja niille, joiden työ/virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 100 /vuosi. Ehtona liikunta- ja kulttuuriseteleiden saamiselle on, että henkilön virka/työsuhde on tarkoitettu kestämään yli 9 kuukautta ao. vuonna tai, jos henkilö on ollut edellisen vuoden koko vuoden töissä, hän voi saada ém. seteleitä alle 9 kk työsuhteesta ao. kuukausimäärällä jaollisen summan, jonka on ollut töissä per 9 kk 3) ohje henkilökunnan leirimaksu- ja palkkiokäytännöistä hyväksytään liitteen nro 302 C mukaisena 4) henkilökunnalle annettavat lahjat ja palkinnot, joista ei ole yhtenäistä massahankintaa maksetaan palkan yhteydessä ja niistä peritään ao. verot ja työnantajamaksut. Kn 302 Päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKKAMAKSUJEN, HAUTAUSPALVELUMAKSUJEN JA HAUTO- JEN HOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN ALKAEN Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kirkkolain 17 luvun muuttamisesta. Esityksen käsittely on vielä kesken mutta laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa Kirkkolakiin lisättävä säännös koskee hautaustoimen maksujen määräytymistä ja päätöstoimivaltaa. Esityksen tavoitteena on hautaustoimen maksuerojen tasoittaminen seurakuntien välillä, maksujen perustuminen aiheutuneisiin kustannuksiin ja maksuttomista hautaustoimen palveluista luopuminen. Hallituksen esitys HE 127/2012 on liitteenä nro 303 A. Hautaustoimilain voimaantulon myötä ( ) ev. lut. seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joista kaikilla paikkakuntalaisilla tulee olla oikeus saada hautapaikka. Valtio antaa tukea seurakunnille hautaustoimen hoitamista varten. Tällä hetkellä tuki annetaan yhteisöveron muodossa. Kirkkohallituksen tavoitteena on, että yhteisöverontuotto sekä hautaustoimesta perittävät maksut kattavat hautaustoimesta seurakunnalle aiheutuvat kulut. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikkien seurakuntien tulisi periä keskimäärin % hautaustoimen kokonaiskuluista palvelumaksuina. Järvenpään seurakunnassa hautaamisen ja hautausmaiden yleishoidon kuluista perittiin vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 10,1 % kuluista. Tuusulan rovastikunnan johdon kokouksessa oli esillä hallituksen esitys kirkkolain muutokseksi ja pyrkimys yhtenäistää hautaustoimen hinnoittelua rovastikunnan alueella. Tuusulan seurakunnan ylipuutarhurin Markku Blomin oli laatinut yhteenvedon Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien hautaustoimen kustannuksista 2011 ja vertailun hautapaikka, hautauspalvelu- ja haudanhoitomaksuista. Selvitykset ja esitys yhtenäiseksi hinnoitteluksi rovastikunnassa ovat liitteenä nro 303 B. Seurakuntien viranhaltijoiden tehtäväksi tuli jatkaa hinnoittelua koskevaa valmistelua tavoitteenaan saada 2013 budjettiin Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien yhtenäinen hinnasto. Järvenpään seurakunnassa hinnoittelua ovat valmistelleet rovastikunnan yhteisen pohjaehdotuksen jälkeen talousjohtaja, seurakuntapuutarhuri ja hautausasioita käsittelevä toimistosihteeri. Järvenpään seurakunnassa jouduttiin hieman muokkaamaan hinnastoja yhteisestä pohjaehdotuksesta, koska hautapaikat ja hautauspalvelu käytännöt ovat erilaisia eri seurakuntien hautausmailla. Hautapaikkamaksuissa uurnahauta on Järvenpäässä hinnoiteltu paikkakohtaisesti ja paikkaan mahtuu neljä uurnasijaa. Jos hinta olisi 20 /us, niin paikan hinta olisi lähes arkkupaikan luokkaa. Hautaoikeuden jatkaminen ilman kuolemantapausta, hinnoiteltiin uuden paikan maksun mukaiseksi ja säilytimme hinnoittelussa eron matalan ja syvän haudan välillä. Säilytimme myös mahdollisuuden jatkaa hautaoi-

16 Kirkkoneuvosto 16/ keutta 10 vuotta. Ajatuksena, ehkä näin saadaan hautoja palautumaan nopeammalla kierrolla uudelleen käyttöön. Hautauspalvelumaksuissa säilytettiin hinnoitteluero matalan ja syvän haudan avauksen ja peittämisen osalta, koska niiden työt ovat määrältään ja hinnaltaan erilaisia. Lakimuutoksen mukaan hinnoittelu pitäisi olla todellisten kulujen mukaista. Muistolehdon avaus ja peitto Järvenpäässä hinnoiteltiin edullisemmaksi uurnahautaan verrattuna, koska henkilökunta suorittaa sinne hautauksen ilman omaisia. Työ on huomattavasti nopeampaa ja, kun ei tarvitse kaivaa ja peittää erikseen. Hautaus tapahtuu yhdellä käynnillä. Sirottelu on vielä halvempaa ja hinta tulee pitää hieman edullisempana, jolla voi olla myös ohjausvaikutusta valinnoissa. Siunauskappelin vuokran laskimme hieman edullisemmaksi, koska Järvenpäässä kirkko ja kappeli ovat hyvin eritasoiset tilat. Yhtenäiseen hinnoitteluun siirtymisen myötä Järvenpäässä luovutaan tuhkausavustuksen maksamisesta, mitä muilla seurakunnilla ei ole. Järvenpään hinnastot ovat liitteinä hautapaikkamaksut liitteenä nro 303 C, hautauspalvelumaksut liitteenä nro 303 D ja hautojen hoitomaksut liitteenä nro 303 E. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautapaikkamaksut alkaen liitteen nro 303 C mukaisina. 2) hyväksyä hautauspalvelumaksut alkaen liitteen nro 303 D mukaisina. 3) hyväksyä hautojen hoitomaksut alkaen liitteen nro 303 E mukaisina. Kn 303 Päätös: Esitys (kohdat 1 3) hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMA Kirkkojärjestyksen 15:1 mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yleinen taloustilanne on edelleen heikko euro- ja velkakriisin seurauksena. Talouden tila on lukuisten epävarmuustekijöiden vallassa. Julkisten talouksien on pakko leikata menojaan, jotta velkakriisi saadaan hallintaan. Leikkaukset syövät talouden kasvua. Taloudessa on edessä pitkä hitaan kasvun vaihe. Seurakunnan talouteen vaikuttaa taloustilanteen lisäksi jäsenmääräkehitys ja näistä erityisesti kirkosta eroamisten ja muuttoliikkeen vaikutus. Jäsenmäärä on ollut laskussa jo 7 vuotta, mikä vaikuttaa talouden pohjaan. Kaupungin väkiluku on selvässä kasvussa, joten tästä kasvusta osa tulee myös seurakunnan jäsenmäärään, mikä kompensoi kirkosta eroamisten vaikutusta talouteen. Yhteisöverotulot on arvioitu ensi vuodelle nykyisen suuruisina ja kirkollisverotuloihin 1,0 % kasvu. Verotulojen kasvua vastaava summa menee uuteen eläkerahastomaksuun. Talousarvion 2013 tulopuoli on rakennettu kirkollisverotulojen osalta 1,25 % tuloveroprosentille. Talousarvion menopuoli on laadittu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti toimintamäärärahojen 0 % muutoksen varaan. Inflaation ollessa noin 3 %, toimintamäärärahat käytännössä pienevät. Suurimpaan menoerään, henkilöstömenoihin on laskettu pakollisten palkankorotusten vaikutukset +1,8 %. Tasapainoa on haettu jättämällä virkoja ja toimia täyttämättä ja sijaismäärärahoja alentamalla. Hautaustoimessa lainsäädännön muutokseen ja rovastikunnan yhtenäiseen hinnoitteluun perustava maksujen korotus tuo seurakunnalle lisätuloja. Järvenpään seurakunnan talousarvio 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos on liitteenä nro 304.

18 Kirkkoneuvosto 16/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1. kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esitykset vuoden 2013 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi käy esityksen läpi tehtäväalueittain ja investoinnit kohteittain 3. tekee esitykset seuraavaan kokoukseensa selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista. Kn 304 Päätös: Kohdat 1 3 hyväksyttiin esityksen mukaan. Kohtien 2 ja 3 aikana käydyissä keskusteluissa nousi esille seuraavia asioita, jotka palautettiin jatkovalmisteluun: - Kesäkanttoria ei palkata vuonna Joulukuussa 2013 palkataan yksi kanttori kolmeksi viikoksi. - Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen otetaan käsiteltäviksi kiinteistöpäällikön palkkaamiseen ja Uusi seurakuntayhtymä malliin liittyvät asiat. - Kotimaa-lehden tilausta jatketaan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille sekä johtokuntien puheenjohtajille. Heillä on mahdollisuus ilmoittaa, mikäli he eivät halua lehteä tilattavan itselleen. - Kansainvälisen diakoniatyön projektimäärärahoista siirretään 1000 Põltsamaan seurakunnan palkkatukeen. - Jouluradiomääräraha 2200 lisätään talousarvioon tehtäväalueelle 217 muu seurakuntatyö.

19 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TEHTÄVÄKUVAUKSEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN/RILLA

20 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TEHTÄVÄKUVAUKSEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN/LINTUNEN

21 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET Kirkkohallituksen yleiskirjeet 19/2012 Ajankohtaista kirkon palvelukeskuksesta Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet KOKOUSAIKATAULU 2013 Kirkkoneuvoston kokoukset tiistaisin 18.30: ti 22.1, ti 5.2, ti 26.2, ti 26.3, ti 23.4, ti 14.5, ti 4.6, ti 27.8, ti 17.9, ti 8.10, ti 5.11, ti ja varalla Kirkkovaltuuston kokoukset tiistaisin 18.30: ti 12.2, 28.5, ti ja ti ESPOON HIIPPAKUNNAN HIIPPAKUNTAFOORUMI Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi. Kn 307 Päätös: Merkittiin tiedoksi (kohdat 1 3). Pekka Luuk osallistuu Espoon hiippakunnan hiippakuntafoorumiin

22 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 308 Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut). 309 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 309 Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunaukseen klo

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.12.2013 klo 17.30 18.03 PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 304 KOKOUKSEN AVAUS 408 305 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 5.4.2012 klo 9.30 9.55 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää Liite Asia sivu 115 Kokouksen avaus 176 116 Laillisuus

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

ÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS ÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 11.12.2012 klo 18.30 21.25. Paikka Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 55 KOKOUKSEN AVAUS 93 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Maija Jakkula Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.3.2012 klo 13-13.50 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 76 Kokouksen avaus 125 77 Laillisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 9.12.2014 klo 17.30 PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 253 KOKOUKSEN AVAUS... 355 254 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 Paikka: Kirkonkulman Sali Aika: Keskiviikkona 6.2.2013 klo 18.00-19.25 liite sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.5.2013 klo 18.00 18.14 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 159 KOKOUKSEN AVAUS 216 160 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011 18 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 07.02.2011 17 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 3.11.2015 klo 18.30 PAIKKA: Loutin kerhotalo, Harjutie 2 Liite Asia 191 KOKOUKSEN AVAUS... 216 192 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13 /2011 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13 /2011 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13 /2011 Kirkkoneuvosto AIKA: Keskiviikko 12.10.2011 klo 17.00 PAIKKA: Kirkkosali Liite Asia sivu 234 Kokouksen avaus 333 235 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 333 236 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.2.2012 klo 17.40-18.18 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo Haapala Heikki Kautto Kaisa Kiukkonen Sirpa Pihkala Isto Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Sivu 1 / 9 Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Sisältö Kokouksen osallistujat... 2 KN 175 Kokouksen avaaminen... 3 KN 176 Kokouksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 40 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto 9.12.2014. Kiukkonen Sirpa jäsen. Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto 9.12.2014. Kiukkonen Sirpa jäsen. Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen J Aika 9.12.2014 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero vara ( 177-179) Elo Veijo Kangas Anja vara Kiukkonen Sirpa Lindell Riitta Pihkala Isto Stenberg-Salonen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 04.09.2013 1 Aika Keskiviikkona 04.09.2013 klo 16.00 19.15 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 01.12.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 01.12.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 01.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 07.12.2015-08.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Ti 25.8.2015 klo 18 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta), kahvit

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 8.12.2015 klo 16.00 Paikka: Sääksin leirikeskus, Sääksjärventie 144, 05250 Kiljava KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 128 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KN 129

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2010 Kirkkoneuvosto 28.10.2010 102 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2010 Kirkkoneuvosto 28.10.2010 102 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2010 Kirkkoneuvosto 28.10.2010 102 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2010 KOKOUSAIKA torstaina 28.10.2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2015 Kirkkoneuvosto 14.7.2015 88. KOKOUSAIKA tiistaina 14. päivänä heinäkuuta 2015 klo 10.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2015 Kirkkoneuvosto 14.7.2015 88. KOKOUSAIKA tiistaina 14. päivänä heinäkuuta 2015 klo 10. 88 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2015 KOKOUSAIKA tiistaina 14. päivänä heinäkuuta 2015 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Kyrönniemi, Pappila Viljo Honkanen Markku Huttunen Pirjo Lyytinen Pertti Rytkönen Sirkka

Lisätiedot