JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN INVESTOINTIOSA liite VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN liite AVUSTUKSET YHTEISÖILLE liite KIRKKOVALTUUSTOALOITE; JOHTOKUNTIEN TYÖSKENTELYN TARKOITUKSEN JA TARPEELLISUUDEN ARVIOINTI KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS LÜMATIN KYLÄÄN ITÄ-VIROON KIRPPUTORIN KAUTTA liite TIEDOKSI OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

2 KIRKKONEUVOSTO 13/2014 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk (POISSA) sij. Viljo Smed Brita Peltokoski (POISSA) Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja (POISSA); sij. Ulla-Mari Karhu Jukka Virkki Jarkko Åström Muut osallistujat Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Jouko Porkka, kirkkovaltuuston pj. Hanna Warro, hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Hanna Warro puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2014 Järvenpäässä / 2014 tarkastus Jukka Virkki Jarkko Åström Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Hanna Warro hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 13/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Alkuhartauden piti Jarkko Åström (Seuraavalla kerralla Heli Alaja). Laulettiin virsi LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu Pj:n esitys: Kn 225 Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 226 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jukka Virkki Jarkko Åström Kn 226 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 227 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin Muutetaan; 233 Heikki Ruokosen anomus käsitellään 229 yhteydessä Uutena; 233 Kansainvälisen diakonian projektiavustus Lümatin kylään Itä-Viroon kirpputorin kautta Kn 227 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

4 Kirkkoneuvosto 13/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN INVESTOINTIOSA Kirkkohallituksen seurakunnille antaman talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja kirjanpitoa koskevan ohjeen mukaan investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin. Aktivoitavalla hankintamenolla tarkoitetaan menoa, joka on tarkoitus kirjata taseen pysyviin vastaaviin. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä seurakunnan kannattaa tarkistaa investointisuunnitelmat pidempää ajanjaksoa, esimerkiksi 5-20 seuraavaa vuotta varten. Kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset pienhankinnat kirjataan suoraan kuluksi. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 10/2005 suositellaan seurakunnan aktivointirajaksi 5.000, mutta suurilla seurakunnilla raja on usein korkeampi. Investointien toteuttaminen tasaisesti vuosien ja vuosikymmenien aikana on tarkoituksenmukaista seurakunnan toiminnan ja talouden tasapainoisen kehittämisen kannalta. Investointeja suunniteltaessa on syytä laskea, kuinka paljon poistojen määrä ja toimintamenot kasvavat, mikäli suunnitellut investoinnit toteutetaan. Koska investoinnit lisäävät mm. poistojen määrää, kasvava vuosikatetarve on huomioitava investointien suunnitteluvaiheessa. Investointiosaan merkitään yleensä hyödykkeiden perusparannusmenot. Kiinteistöjohtokunta on käsitellyt kiinteistöpäällikön laatiman investointisuunnitelman vuodelle Suunnitelma perustuu aiemmin laadittuun kiinteistökartoitukseen, jonka kirkkovaltuusto käsitteli Suunnitelmassa ovat kiinteistökartoituksen kiireellisimmät asiat huomioitu. Liitteenä nro 190 on kiinteistöjohtokunnan käsittelemä investointisuunnitelma 2015 vuodelle ja punaisella värillä talousjohtajan suunnitelmaan tekemät lisäykset. Tj:n esitys: Kn 190 Päätös: Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti talousarvion 2015 investointiosan ja pyytää tarvittavat lisäselvitykset. Talousarvion 2015 investointiosaa varten lisäselvitystä pyydetään kohdista Jampan digiurut, uusi pakettiauto, kaivuulaite. --

5 Kirkkoneuvosto 13/ ********** 228 Kiinteistötoimen osalta tarkentuneet esitykset investointiosaksi 2015 ja saadut lisäselvitykset ovat liitteenä nro 228. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion 2015 investointiosan liitteen nro 228 mukaisena talousarvioehdotukseen kirkkovaltuustolle. Kn 228 Päätös: Esitys talousarvion 2015 investointiosaksi talousarvioehdotukseen kirkkovaltuustolle hyväksyttiin yksimielisesti tehdyillä muutoksilla

6 Kirkkoneuvosto 13/ Kirkkoneuvosto VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Kirkkojärjestyksen 15:1 mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yleinen taloustilanne on edelleen heikko euro- ja velkakriisin seurauksena. Talouden tila on lukuisten epävarmuustekijöiden vallassa. Julkisten talouksien on pakko leikata menojaan, jotta velkakriisi saadaan hallintaan. Leikkaukset syövät talouden kasvua. Taloudessa on edessä pitkä hitaan kasvun vaihe. Seurakunnan talouteen vaikuttaa taloustilanteen lisäksi jäsenmääräkehitys ja näistä erityisesti kirkosta eroamisten ja muuttoliikkeen vaikutus. Verotulot ovat seurakunnan tärkein tulonlähde. Vuonna 2014 verotuloja saataneen talousarvioon budjetoitu summa, joka on n pienempi kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Vuodelle 2015 ennustetaan verotulokertymään 4,2 % kasvua talousarviolukuihin, kun oletuksena on että tilitysjärjestelmään ei tule muutoksia. Talousarvion 2015 tulopuoli on rakennettu 1,25 % tuloveroprosentille. Talousarvion menopuoli on laadittu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti toimintamäärärahojen -1 % muutoksen varaan. Suurimpaan menoerään, henkilöstömenoihin on laskettu palkankorotusten vaikutukset +0,8 %. Esilaiset muutokset ja sijaisuudet kuitenkin nostavat henkilöstömenoja merkittävästi. Järvenpään seurakunnan talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2015 ovat liitteenä nro 229. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1) kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esitykset vuoden 2015 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi tavoitteineen 2) käy esityksen läpi tehtäväalueittain ja investoinnit kohteittain

7 Kirkkoneuvosto 13/ ) tekee esitykset seuraavaan kokoukseensa selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista. Kn 229 Päätös: Ehdotus (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti Kohta 3) Tarkistetaan toimintakulut ja kasvuprosentti kohdista: kirkkoherran virasto, kirkonkirjojen pito, jumalanpalvelus toiminta, hautaan siunaaminen, musiikkityö. Kuoronjohtajana toimivan kanttorin matkakulut sisällytetään musiikkityön budjettiin Lisätään työmuodon tavoitteisiin, että kuoromusiikin ja kuoromatkan tavoitteena on tukea kuorolaisen seurakuntalaisuutta ja seurakunnan jäsenyyttä Aikuistyön muutosprosentti tarkistetaan (toimintakulut). Muutetaan lähetystyön toimitilatarpeiden teksti muotoon: Lähetystyöllä on tarve työhuoneiden lisäksi kokoontumistiloille ja säilytystilalle. Lapsi- ja perhetyön nousu ja lasku prosentit Diakonian avustusten määrä rahavaraukset tarkastetaan Kirpputorin pakettiauton huolto- ja käyttökuluja ei jatkossa vähennetä kirpputorin tuotosta

8 Kirkkoneuvosto 13/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN Seurakuntatyön ansiomerkit annetaan tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa kristillisessä toiminnassa. Merkit myönnetään seurakunnan, kirkollisen järjestön tai muun kirkollisen tahon esityksestä. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Kirkkopalvelujen hallituksen asettama ansiomerkkitoimikunta. Ansiomerkkejä myönnetään 10, 20 ja 30 vuoden palveluksen perusteella. Kirkkoneuvosto hyväksyi ja täydennykset ja (voimaan ) ohjeet työntekijöiden muistamisesta. Niiden mukaan seurakunta anoo 20 vuoden seurakunnallisesta palvelusta hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden palvelusta kultaisen ansiomerkin. Kirkkoneuvoston hyväksymän ohjeen luottamushenkilöiden muistamisesta mukaan seurakunta anoo 10 vuoden luottamushenkilönä toimimisen jälkeen pronssisen seurakuntatyön ansiomerkin, 20 vuoden jälkeen hopeisen seurakuntatyön ansiomerkin ja 30 vuoden jälkeen kultaisen seurakuntatyön ansiomerkin. 40 vuoden luottamushenkilönä toimimisen jälkeen luovutetaan seurakunnan logolla varustettu lahjaesine tai seurakunnan aiheen mukainen grafiikka. Edellä mainituissa ohjeissa on myös määritelty miten muistetaan työntekijän tai luottamushenkilön viettäessä merkkipäiviä, saavuttaessaan tietyt palveluvuodet omassa seurakunnassa ja siirtyessään pois seurakunnan palveluksesta. Kultainen ansiomerkki (30 v) seurakunnallinen toiminta Takala Katri Varonen Jari Porkka Jouko Hopeinen ansiomerkki (20 v) seurakunnallinen toiminta Moilanen Marja-Liisa Heikkilä Pekka Kuusela Jaakko Pronssinen ansiomerkki (10 v) seurakunnallinen toiminta Kangasniemi Aino

9 Kirkkoneuvosto 13/ vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa lahja (arvo 500 ) Aarto Juhani 30 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa lahja (arvo 500 ) Takala Katri Varonen Jari 25 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa lahja (300 ) Ruokonen Heikki Seppälä Tuula 20 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa lahja (arvo 200 ) Moilanen Marja-Liisa 10 vuotta lahja (arvo 150 ) Haapaniemi Mikko Seppänen Heli Wallius Sari Ansiomerkit ja muut muistamiset jaetaan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisellä joulupäivällisellä Pj:n esitys: Kn 230 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää anoa asianomaisten suostumuksella seurakuntatyön ansiomerkit ja hyväksyä muut palkitsemiset yllä olevan luettelon mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Jouko Porkka poistui esteellisenä asian käsittelystä klo käsittelyn ajaksi.

10 Kirkkoneuvosto 13/ Kirkkoneuvosto AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2014 Talousarviossa (menokohta , muu seurakuntatyö/muut avustukset) on varattu yhteisöille kirkkoneuvoston päätöksellä myönnettäviä avustuksia varten vuodelle ,00. Kirkkolain 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen. Seurakunta voi tukea järjestöjä, jotka toimivat yleensä seurakuntien palvelijoina ja järjestön palvelutoiminta vaikuttaa myös tukea myöntävässä seurakunnassa. Pj:n esitys: Kn 231 Päätös: Kirkkoneuvosto myöntää avustukset yhteisöille liitteen nro 231 mukaisena. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 13/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTOALOITE; JOHTOKUNTIEN TYÖSKENTELYN TARKOITUKSEN JA TARPEELLISUUDEN ARVIOINTI Kirkkovaltuuston kokouksessa jätettiin 20 kirkkovaltuutetun allekirjoittama valtuustoaloite (liitteenä nro 133) johtokuntien työskentelyn ja tarpeellisuuden arvioinnista. Valtuustoaloitteessa viitataan sääntötyöryhmän työskentelyyn, jonka perusteella johtokuntien johtosääntöjä tarkistettiin ja hyväksyttiin päivitetyt johtosäännöt kirkkovaltuuston kokouksessa Aloitteen mukaan " monet kirkkovaltuuston-, johtokuntien- ja kirkkoneuvostonjäsenet ovat suullisissa keskusteluissa tuoneet esille kokemuksen, jossa toiminnallisten johtokuntien työskentelyä ei pidetä nykyisellään kovin hedelmällisenä". Aloitteessa ehdotetaan, että kirkkoneuvosto ottaa käsittelyyn uudelleen toiminnallisten johtokuntien, niiden tehtävien ja johtokuntien tarpeellisuuden arvioinnin. Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1) asettaa työryhmän arvioimaan toiminnallisten johtokuntien tarpeellisuutta ja tehtäviä. Työryhmän työskentelyn tulee olla valmis lokakuun 2014 loppuun mennessä. 2) nimetä työryhmään kolme kirkkoneuvoston edustajaa sekä viranhaltijaedustajiksi kirkkoherran, hallintosihteerin ja kasvatuksen johtavan viranhaltijan (nuorisotyö) James Coxin. 3) nimetä työryhmälle puheenjohtajan ja sihteeriksi hallintosihteerin. 4) pyytää työryhmän käyttöön kasvatus-, diakonia- ja julistusjohtokunnilta lausunnot aloitteesta mainituista asioista koskien johtokuntien tarpeellisuutta ja tehtäviä. Kn 133 Päätös: Kirkkoneuvosto päätti 1) muutetun pohjaesityksen mukaisesti asettaa työryhmän arvioimaan johtokuntien toimintaa ja tehtäviä sekä etsimään nykyiselle hallintomallille mahdollisia vaihtoehtoisia malleja. Työryhmän työskentelyn tulee olla valmis lokakuun 2014 loppuun mennessä. 2) muutetun pohjaesityksen mukaisesti päättää työryhmän kokoonpanoksi neljä kirkkoneuvoston edustajaa ja valtuustoryhmä IV:n nimeämän edustajan sekä viranhaltijaedustajiksi kirkkoherran, hallintosihteerin ja kasvatuksen johtavan viranhaltijan (nuorisotyö) James Coxin.

12 Kirkkoneuvosto 13/ ********** Työryhmän toimintaan osallistuu kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jouko Porkka puhe- ja läsnäolo oikeudella. 3) valita kirkkoneuvoston edustajiksi Pekka Luukin, Esko Lappalaisen, Arvi Kekäläisen ja Jarkko Åströmin 4) että, puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra Vesa Koivisto ja varapuheenjohtajaksi valittiin Esko Lappalainen. Sihteeriksi valittiin hallintosihteeri Hanna Warro 5) esittelijä jätti pohjaesityksen kohdan 4) pois 232 Johtokuntien työskentelyn tarkoituksen ja tarpeellisuuden arviointia varten perustettu työryhmä teetätti asiaa kartoittavan kyselyn. Kysely lähetettiin sähköpostilla (Webropol- kysely) työntekijöille ja seurakunnan luottamushenkilöille. Kyselyn tulokset ovat liitteinä nro 232a ja 232b. Johtokunnille lähetettiin vielä erikseen johtokunnille tarkoitettu kysely, jonka vastaukset ovat liitteinä nro 232c. Lisäksi päätettiin lähettää kysely vastaavankokoisiin seurakuntiin hallinnon organisoinnista ja toimivuudesta. Luottamushenkilöiden vastausten perusteella johtokuntamalli saa enemmän kannatusta kuin työntekijöiden vastausten perusteella. Johtokuntien työskentely nähdään tällä hetkellä tarpeellisena, mutta kyselystä selkeästi nousseella näkemyksellä nykyisenlaisessa johtokuntajärjestelmässä on selkeä kehittämisen tarve ja johtokuntatyöskentelyssä koettiin olevan paljon muutostarpeita. Kyselyistä saatujen tietojen perusteella työryhmä toteaa, että toistaiseksi on syytä jatkaa johtokuntajärjestelmällä. Työryhmä esittää, että johtokunnat arvioivat toimintaansa ja johtosääntöjänsä kahden vuoden päästä uudestaan. Samalla tulisi pohtia mahdollisia tarkennuksia ja muutoksia omien johtosääntöjen osalta eli mitkä ovat voimassa olevien johtosääntöjen tehtävien mielekkyys ja niiden mahdolliset muutostarpeet. Työryhmän muistio on liitteenä nro 232d. Pj:n esitys: Kn esittää kirkkovaltuustolle, että 1) se merkitsee tiedoksi ja huomioonotettavaksi johtokuntien työskentelyn tarkoituksen ja tarpeellisuuden arviointia varten perustetun työryhmän raportin toimenpide-ehdotuksineen.

13 Kirkkoneuvosto 13/ ) johtokunnat arvioivat toimintaansa ja johtosääntöjensä muutos- ja tarkennustarpeita kahden vuoden päästä uudestaan. Kn 232 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti

14 Kirkkoneuvosto 13/ Kirkkoneuvosto KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS LÜMATIN KYLÄÄN ITÄ-VIROON KIRPPUTORIN KAUTTA Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian avustuksia ( ) varten ,00 euroa. Tästä määrärahasta myönnetään avustuksia kirkkoneuvoston päätöksellä ulkomaisiin kohteisiin. Määrärahasta on myönnetty 200 euron avustus SLOF:n vaatekeräyksen kuljetuskustannuksiin anomuksen mukaisesti ja euron avustus Ebolan vastaiseen työhön Kirkon ulkomaanavun kautta. Seurakunnan kirpputorilta on viety pieneen Itä-Viron Lümatin kylään lahjoituksena piano. Piano on virittämätön ja estää sen käyttämisen. Viritys maksaa 60 euroa ja kipputorin kuukausipalaverissa on ehdotettu virityksen kustantamista. Piano on käytössä kylän Rahvamajassa (= seurojentalo), joka on Pala:n kunnan omistama. Rahvamajalla kyläläiset kokoontuvat yhteisöllisiin tilaisuuksiin. Piano palvelisi kyläläisten kokoontumisia. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää kansainvälisen diakonian avustusvaroista 60 euron avustuksen kirpputorin vapaaehtoisten kuukausipalaverin ehdotuksen mukaisesti kirpputorilta Lümatin kylään lahjoitetun pianon virittämiseksi. Kn 233 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

15 Kirkkoneuvosto 13/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. JÄSENTILASTOT (liite nro 234/1) 2. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖPALAVERI (liite nro 234/2) 3. KOKOUSAIKATAULUT VUODELLE 2015 Kirkkoneuvosto kokoontuu klo 18.30: ti 13.1, 10.2, 10.3, 24.3, 28.4, 19.5, 2.6, 25.8, 15.9, 6.10, 3.11, 17.11, Kirkkovaltuusto kokoontuu klo 18.30: ti 20.1, 26.5, 20.10, Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi Kn 234 Päätös: Merkittiin tiedoksi

16 Kirkkoneuvosto 13/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 235 Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut) Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 236 Puheenjohtaja päättää kokouksen kello

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Torstai 19.3.2015 klo 12.00 14.30 Seurakuntakoti x Hannu Niskanen x Raili Toivonen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot