Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajien vuosikatsaus Koontitaulukot Koontigrafiikat Helsingin Kansanasunnot Jakomäen Kiinteistöt Oy Kannelmäen Kiinteistöt Oy Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot Kontulan Kiinteistöt Oy Kumpulan Kiinteistöt Oy Laajasalon Kiinteistöt Oy Malmin Kiinteistöt Oy Malminkartanon Kiinteistöt Oy Myllypuron Kiinteistöt Oy Pihlajiston Kiinteistöt Oy Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Puotilan Kiinteistöt Oy Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Siilitien Kiinteistöt Oy Suutarilan Kiinteistöt Oy Vallilan Kiinteistöt Oy Vesalan Kiinteistöt Oy Vuosaaren Kiinteistöt Oy Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot Helsingin Asumisoikeus Oy Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Kiinteistö Oy Auroranlinna

3 JOHDANTO Lukijalle Tähän vuosiraporttiin on koottu eri sidosryhmille tietoja Helsingin kaupungin omistamista kiinteistöyhtiöistä vuodelta Raportin alkuosassa on tietoja kaupungin asunto-omaisuudesta, yhtiökohtaiset lyhyet vuosikatsaukset sekä numeerisia ja graafisia koontitietoja kokonaisuudesta ja eri osa-alueista. Pylväskaavioissa vertailutiedot on esitetty pääosin kolmelta vuodelta Raportin toisessa osassa on kiinteistöyhtiökohtaisesti eritellyt tiedot vuodelta Tavanomaisten aravakiinteistöyhtiöiden tiedot on esitetty siten, että yhtiöt ovat toiminimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Korkotuki- ja asumisoikeus- sekä palvelu- ja työsuhdeasuntoyhtiöiden tiedot ovat raportin lopussa. Raporttia voi käyttää toiminnan seurantaan sekä apuvälineenä toiminnan edelleen kehittämisessä. Tulosvertailuista esille tulevat poikkeamat helpottavat löytämään aihealueita tarkemmalle analysoinnille sekä tarvittavalle kehitystyölle. Helsingin kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt ovat sulautuneet Helsingin kaupungin asunnot Oy:ön Kiinteistöyhtiöiden sijaan perustettiin 21 alueyhtiötä, jotka vastaavat alueellisesta isännöinnistä ja huollosta. Kaupungin omistamat vuokra-asunnot Tavanomaisten aravakiinteistöyhtiöiden asunnot Aravakiinteistöyhtiöiden hoitohallinnossa olevat muut kuin korkotukiasunnot 196 Vanhusten aravapalveluasunnot ja tukiasunnot Pitkän korkotuen yhtiöiden asunnot Vapaarahoitteiset (entiset lyhyen korkotuen asunnot) 386 Asumisoikeusasunnot Kiinteistö Oy Auroranlinnan asunnot Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön asunnot 537 Hitas-omistusasunnot Helsingin Asuntohankinta Oy:n asunnot Yhteensä Lisäksi hallintokunnilla on suorassa omistuksessa olevia asuntoja. kpl 5

4 Tarkemman raportoinnin piiriin kuuluvat yhtiöt ja tietopohja Tähän julkaisuun on koottu tietoja kiinteistöyhtiöistä, jotka ovat kokonaan Helsingin kaupungin omistuksessa. Kattavimmat tiedot on kerätty 21 alueellisesta kiinteistöyhtiöstä, jotka omistavat ja ylläpitävät valtion asuntolainalla tai korkotuella toteutettuja vuokrataloja. Nämä alueelliset yhtiöt ovat Helsingin kansanasunnot Oy, Jakomäen Kiinteistöt Oy, Kannelmäen Kiinteistöt Oy, Kantakaupungin Kiinteistöt Oy, Kontulan Kiinteistöt Oy, Kumpulan Kiinteistöt Oy, Laajasalon Kiinteistöt Oy, Malmin Kiinteistöt Oy, Malminkartanon Kiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot, Myllypuron Kiinteistöt Oy, Pihlajiston Kiinteistöt Oy, Pikku - Huopalahden Kiinteistöt Oy, Pohjois- Haagan Kiinteistöt Oy, Puotilan Kiinteistöt Oy, Roihuvuoren Kiinteistöt Oy, Siilitien Kiinteistöt Oy, Suutarilan Kiinteistöt Oy, Vallilan Kiinteistöt Oy, Vesalan Kiinteistöt Oy ja Vuosaaren Kiinteistöt Oy. Raportissa yhtiöistä käytetään yhteisnimitystä aravakiinteistöyhtiöt. Lisäksi tietoja on koottu Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoista, Helsingin Asumisoikeus Osakeyhtiöstä, Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoista (palvelu- ja tukiasunnot) ja Kiinteistö Oy Auroranlinnasta (vapaarahoitteinen asuntoyhtiö, joka omistaa muun muassa työsuhdeasuntoja ja tavanomaisia markkinaehtoisia vuokra-asuntoja). Tilastot perustuvat vuosien tilinpäätöstietoihin. Tilastojen vertailuluvut ja niiden tulkinta Tilastossa on esitetty tuotot ja kulut käyttäen vertailulukuina /htm2/kk (euroa / huoneistoneliömetri / kuukausi) tai /asm2/kk (euroa / asuntoneliömetri / kuukausi). Tässä raportissa huoneistoalatieto muodostuu asuntojen asuinpinta-alojen ja asemakaavan mukaisten liike- ja palvelutilojen pinta-alojen kokonaismäärästä. Kiinteistöjen ylläpidon tehtävien järjestämistavat vaihtelevat eri yhtiöiden kesken, joten eri yhtiöiden yksittäisten kulutilien tai tiliryhmien tunnuslukujen vertailu ei luo perusteita oikeiden johtopäätösten tekemiselle. Kokonaisuuksien laajempi tarkastelu ja tuloksien yksityiskohtainen vertailu ja analysointi muodostaa oikeat perusteet toiminnan ja toimintojen kehittämiselle ja kehittämisen painopistealueille. Kiinteistöyhtiöiden hoitokustannusten tasoa kuvaa parhaiten taulukon kiinteistökohtaiset toimintojen tunnusluvut 2011 tilastoarvo hoitokulut ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna kiinteistön muilla tuotoilla" (esimerkiksi isännöintija huoltopalvelujen myyntituotot). Tämä vertailuluku antaa kuvan jatkuvaluontoisista ja säännöllisistä kiinteistöyhtiön omaan kiinteistökantaan kohdistuvista hoitokustannuksista. Tilastoarvoon hoitokulut ilman tontinvuokraa sen sijaan sisältyy myös yhtiön asiakasyhtiöille tuotettujen palvelujen kustannukset sekä maksetut yhteiset kustannukset. Toiminnan ja toimintojen tarkemmassa arvioinnissa tarvitaan myös yksittäisten erien tarkastelua. Raportin tilastoluvut ovat erittäin käyttökelpoisia arvioitavissa yhtiön toiminnan tuloksellisuuden kehittymistä ja kehittymisen suuntaa. 6

5 Tiedot tuloslaskelmasta perustuvat yhtiökohtaisen tilinpäätöksen tuloslaskelman lukuihin tiliryhmittäin. Tilastossa on esitetty huoneisto- ja asuinhuoneistoalat vuoden lopussa. Lisäksi tilastossa on keskimääräiset huoneisto- ja asuinhuoneistoalatiedot, jolloin on huomioitu, että jotkut kiinteistöt ovat olleet valmiina vain osan vuotta. Tuloslaskelmaan perustuvat tunnusluvut on yleensä laskettu keskimääräisten pinta-alojen mukaan. Taseen tunnusluvut on laskettu vuoden lopun pinta-alatietojen perusteella. Kulutuksen vertailuluvut ovat lämmityksessä kwh/m3 (kilowattituntia/rakennusmetri/ vuosi), kiinteistösähkössä samoin kwh/m3 ja vedessä l/as/vrk (litraa/asukas/vuorokausi). Lämpimän veden lämmityksen edellyttämän lämpöenergian määrä normalisoidun lämmönkulutuksen laskentakaavassa arvioitu siten, että 40 % käyttövedestä lämmitetään keskimäärin 7,5 asteesta 55 asteeseen. Normalisoidun kulutuksen tunnusluku 1:n laskennassa on käytetty Helsinki/Kaisaniemen lämmitystarvelukuja. Normalisoidun kulutuksen tunnusluun 2 on laskettu käyttäen Helsinki/Vantaan ja Helsinki/Kaisaniemen lämmitystarvelukujen keskiarvoa. Kulutuksen tunnusluvut perustuvat suoraan todellisiin kulutuslukemiin. Jakajana on käytetty vuoden keskimääräisiä jakoyksiköitä ottaen huomioon kiinteistöjen valmiina olo kuukaudet. Alle vuoden valmiina olleiden kiinteistöjen kulutuksen tunnusluvut ovat tarkkuudeltaan heikompia ja siten niiden vaikutus tulee huomioida yhtiötason kokonaislukujen tarkastelussa. Tällaisten kiinteistöjen merkitys kokonaiskulutuksessa on kuitenkin melko vähäinen. Toimintojen kustannusten tunnusluvut isännöinti-, huolto-, korjaus- ja siivoustoimen osalta on pyritty esittämään siten, että ne ovat vertailukelpoisia tavanomaisten isännöinti-, huolto- ja siivoussopimusten kuukausiveloitusten kanssa ilman erillisveloitettavia työosuuksia. Esimerkiksi peruskorjausten rakennuttamistehtävät eivät kuulu tavanomaisen markkinaehtoisen isännöintisopimuksen säännöllisen kuukausiveloituksen piiriin. Vastaavasti tavanomaisten markkinaehtoisen huoltosopimusten kuukausiveloitus ei sisällä erillisveloitettavia korjaustöitä. Edellä mainitut tunnusluvut sisältävät osittain arvioihin perustuvia eriä, ja siksi niitä on pidettävä vain suuntaa antavina tietoina. Rahoitusaseman tunnuslukujen arvioinnissa on otettava huomioon, että erityisen vahva rahoitusaseman tunnusluku liittyy usein peruskorjauksen omarahoitusosuuden vahvistamiseen. Vastaavasti heikon tunnusluvun syynä voi olla kassasta rahoitettu peruskorjaus, jota varten ei tilinpäätöshetkellä ole vielä nostettu pitkäaikaista lainaa. Raportissa esitettyjen tunnuslukujen sisältökuvaukset Quick Ratio = rahat, pankkisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset yhteensä jaettuna lyhytaikaisilla veloilla pois lukien pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset (tavoitearvo > 1). Tunnusluku kuvaa maksuvalmiutta. Maksuvalmiutta kuvaa myös rahoitussaldon tunnusluku (kokonaisrahoitussaldo jaettuna kuukauden keskimääräisillä tuotoilla, tavoitearvo > 1). Tämä tunnusluku on tällä hetkellä kiinteistöyhtiöiden tilintarkastusyhteisön asiantuntijoiden kanssa sovittu tavoiteltava vähimmäismaksuvalmiustaso. 7

6 Vireille pannut huoneenvuokra- asiat = oikeuskäsittelyyn lähetetyt huoneenvuokraasiat (kpl). Häädöt = täytäntöön pannut häädöt (kpl). Kokonaisvaihtuvuus (%) = vuokralaisen tai vuokranantajan taholta irtisanotut tai puretut vuokrasopimukset (kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä (kpl) x 100 %. Ulkoinen vaihtuvuus (%) = (uudet asunto-osoitukset kpl (miinus) valmistuneet uudet asunnot kpl + keskinäiset vaihdot ulkopuolelta kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä (kpl) x 100 %. Sisäinen vaihtuvuus (%) = (vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä kpl + keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä kpl + vuokraoikeuden siirrot kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä x 100 %. Käyttöaste (%) = Toteutuneet asuinhuoneistojen vuokratuotot jaettuna tavoitevuokratuotoilla x 100 %. Kokonaisvaihtuvuuden laskenta perustuu tarkastelujakson irtisanomisten määrään (joko vuokranantajan tai vuokralaisen puolelta). Ulkoista ja sisäistä vaihtuvuutta on tarkasteltu tarkastelujakson aikana tehtyjen uusien sopimusten määrän perusteella. Kokonaisvaihtuvuus ei siis ole aivan sama kuin ulkoisen ja sisäisen vaihtuvuuden summa. Aravakiinteistöyhtiöiden ja niiden hoitohallinnossa vuonna 2011 olleiden erillisten asuntoyhtiöiden volyymitietoja Aravakiinteistöyhtiöiden (21 kpl) hoitohallinnossa (isännöinti ja taloushallinto) oli yhtiöiden oman kiinteistökannan lisäksi sopimusperusteisesti 5 kpl kaupungin omistamaa erillisyhtiötä. Aravakiinteistöyhtiöissä ja niiden hoitohallinnossa olleissa yhtiöissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 435 vuokranmääritys- ja talousyksikköä (aravakiinteistöyhtiöissä 430 ja erillisyhtiöissä 5). Aravakiinteistöyhtiöissä ja niiden hoitohallinnossa olleissa yhtiöissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä asuntoa (aravakiinteistöyhtiöissä ja erillisyhtiöissä196 asuntoa). Talonkirjojen mukaan asukkaita oli yhteensä (aravakiinteistöyhtiöissä ja erillisyhtiöissä 622). Asukastiheys aravakiinteistöyhtiöissä oli 29,9 m2/asukas. Rakennusten kokonaistilavuus oli yhteensä ,6 m3 (aravakiinteistöyhtiöissä ,6 m3 ja erillisyhtiöissä m3). Huoneistoala (asuinpinta-ala sekä kaavan mukaiset liike- ja palvelutilat) oli yhteensä ,9 htm2 (aravakiinteistöyhtiöissä ,9 htm2 ja erillisyhtiöissä htm2). 8

7 Asuinpinta-ala oli yhteensä ,8 asm2 (aravakiinteistöyhtiöissä ,8 asm2 ja erillisyhtiöissä asm2). Asuinhuoneistojen käyttöaste aravakiinteistöyhtiöissä Aravakiinteistöyhtiöiden käyttöaste vuonna 2011 oli kaikki tyhjänä olo menetykset (varsinainen tyhjäkäyttö, peruskorjauksen takia tyhjänä olleet, muuttoremonttien takia tyhjänä olleet ja muista syistä tyhjänä olleet yhteensä) huomioon ottaen keskimäärin 98,85 % (98,37 % vuonna 2010) ja pelkkä varsinainen tyhjäkäyttö (asunto ollut vuokrattavissa, mutta vuokraaminen ei ole heti onnistunut) huomioon ottaen 99,95 % (99,93 % vuonna 2010). Asukkaiden vaihtuvuus aravakiinteistöyhtiöissä Asukkaiden kokonaisvaihtuvuus oli vuonna 2011 keskimäärin 9,26 % (9,42 % vuonna 2010). Ulkoinen vaihtuvuus oli vuonna 2011 keskimäärin 7,43 % (7,98 % vuonna 2010). Sisäinen vaihtuvuus oli vuonna 2011 keskimäärin 3,81 % (3,77 % vuonna 2010). Aravakiinteistöyhtiöiden keskivuokrat Kaupungin asuntoviranomaisten tilastotietojen mukaan Helsingissä olevien kaikkien ARA -vuokratalojen keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2011 oli 10,40 /m2/kk (10,14 /m2/kk vuonna 2010, muutos +2,56 %). Kaupungin omistamissa tavanomaisissa aravavuokra-asunnoissa keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2011 oli 9,90 /m2/kk (9,64 /m2/kk vuonna 2010, muutos +2,70 %). Muiden kuin kaupungin omistamien tavanomaisten aravavuokra-asuntojen keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2011 oli 11,96 /m2/kk (11,67 /m2/kk vuonna 2010, muutos +2,49 %). Aravakiinteistöyhtiöiden lainat Aravakiinteistöyhtiöillä oli vuoden 2011 lopussa lainaa yhteensä ,41 euroa (725,58 euroa/htm2). Valtion asuntolainoja oli ,76 euroa, valtion delegointilainoja ,70 euroa, kaupungin lainoja ,28 euroa ja rahalaitoslainoja ,67 euroa. Aravakiinteistöyhtiöiden hoitokulujen kehitys Keskimääräiset hoitokulut ilman tontinvuokraa vuonna 2011 olivat keskimäärin 5,30 /htm2/kk (5,15 /htm2/kk vuonna 2010, muutos + 2,91 %). Keskimääräiset hoitokulut ilman tontinvuokraa ja korjauksia oikaistuna muilla tuotoilla vuonna 2011 olivat keskimäärin 3,57 /htm2/kk (3,39 /htm2/kk vuonna 2010, muutos + 5,31 %). Keskimääräiset hoitokulut ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla vuonna 2011 olivat 3,42 /htm2/kk (3,25 /htm2/kk vuonna 2010, muutos + 5,23 %). 9

8 Lämmityksen kustannukset olivat keskimäärin 0,88 /m2/kk (0,81 /m2/kk 2010, muutos +8,60 %). Kiinteistösähkön kustannukset olivat keskimäärin 0,23 /m2/kk (0,23 /m2/kk 2010, muutos 0,00 %). Veden kustannukset olivat keskimäärin 0,43 /m2/kk (0,42 /m2/kk 2010, muutos +2,38 %) ja jätehuollon kustannukset olivat keskimäärin 0,17 /m2/kk (0,14 /m2/kk 2010, muutos +21,43 %). Aravakiinteistöyhtiöiden korko- ja tontinvuokrakustannusten kehitys Aravakiinteistöyhtiöiden korkokulut olivat 2011 keskimäärin 1,73 /m2/kk (1,49 /m2/kk 2010, muutos +16,11 %). Tontinvuokrakulut olivat keskimäärin 0,73 /m2/kk (0,70 /m2/kk 2010, muutos +4,23 %). Aravakiinteistöyhtiöiden luottotappiot Aravakiinteistöyhtiöiden luottotappiot vuonna 2011 olivat keskimäärin 0,04 /m2/kk (0,03 /m2/kk 2010, muutos +33,33 %). Aravakiinteistöyhtiöiden energian ja veden kulutuskehitys Aravakiinteistöyhtiöiden lämmön, sähkön ja veden kulutuksen kehitys: muutos Kaukolämpö (kwh/m3) - toteutunut kulutus 44,0 50,7-13,2 % 48,5 - normalisoitu kulutus 48,9 47,1 + 3,8 % 51,1 Kiinteistösähkö (kwh/m3) 4,8 5,0-4,0 % 4,9 Vesi (litraa/asukas/vrk) 158,0 163,0-3,1 % 167,0 Uudisrakentaminen ja peruskorjaus / Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) tuotanto Vuonna 2011 valmistui Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttamana 190 kpl valtion tukemaa vuokra-asuntoa. Uusien asuntojen keskipinta-ala oli 71,8 m2. (Vuonna 2010 valmistui 324 asuntoa, keskipinta-ala 74,3 m2). Asumisoikeusasuntoja valmistui 69, joiden keskipinta-ala oli 84,4 m2 (vuonna asuntoa, keskipinta-ala 78,4 m2). Toimintavuonna käynnistyi 581 valtion tukeman vuokraasunnon rakentaminen. Käynnistyneiden vuokra- ja asumisoikeushankkeiden rakennuskustannukset olivat keskimäärin 3584 /asm2. Toimintavuonna 2011 valmistui Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttajana 1036 aravavuokra-asunnon ja 132 palveluasunnon peruskorjausta. Vuonna 2011 käynnistyi Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttamana 406 aravavuokra-asunnon peruskorjausta, näistä 116 palveluasuntoja. 10

9 KIINTEISTÖYHTIÖIDEN TOIMITUSJOHTAJIEN VUOSIKATSAUS 2011 Helsingin Kansanasunnot Oy Uudisrakentaminen ssä ei ole ollut uudisrakentamista. Korjausrakentaminen Korttelin 817 huoneistoissa peruskorjaustyöt jatkuivat. Puutalokorttelissa 819 (68 asuinhuoneistoa) käynnistyi peruskorjauksen hankesuunnittelu ja korttelissa 857 Käärmetalo peruskorjauksen hankesuunnittelu jatkui ja Arkkitehtitoimisto Koskinen&Schalin Oy laati kohteesta rakennushistoriallisen selvityksen, joka valmistui Korttelin 817 osalta laadittiin pihan perusparannussuunnitelma,jonka tavoitteena on palauttaa alueen alkuperäinen luvun klassismin rakenne ja tunnelma alueen suojellun rakennuskannan rinnalle. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne sekä maksuvalmius olivat hyvät. Maksuvalmiuden tunnusluku oli 2,10. Kertomusvuonna keskivuokra oli 10,47 euroa.asuinhuoneistojen käyttöaste oli 98 %, joka johtuu korttelien 817 ja 818 peruskorjausten aiheuttamasta tyhjänä olosta. n pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin velkakirjaehtojen mukaisesti. Tilivuoden aikana nostettiin uusia lainoja yhteensä Olennaiset toiminnan muutokset Helsingin Kansanasunnot Oy sulautui Helsingin kaupungin kokonaan omistamaan Helsingin kaupungin asunnot Oy -nimiseen yhtiöön ja merkittiin kaupparekisteriin lakanneeksi Helsingin Kansanasunnot Oy:n toimintaa jatkoi alueyhtiönä Heka-Kansanasunnot Oy, joka hoitaa Käpylässä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien ARA- asuntojen isännöinti- ja huoltopalveluja sekä Puu-Käpylän kiinteistöjen asukasvalintaa kiinteistöviraston asunto-osaston asukasvalintaperiaatteita noudattaen. Kehittämistoiminta Sähköisten toimintojen kehittämistä jatkettiin ottamalla käyttöön peruskorjatuissa kiinteistöissä huoneistokohtainen käyttövedenmittaus sekä sähköiset huoltokirjat. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja täydennetään kiinteistöalan eri ammattiryhmien koulutuspalveluilla. Tavoitteena on henkilökunnan ammattiosaamisen jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Toimintatavoitteena on yhteistyön kehittäminen muiden alueyhtiöiden ja Hekan kanssa. 11

10 Jakomäen Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Rakenteilla oli alkaen Heka Jakomäki/Hevosmiehenkatu 13. Kohde sijaitsee Alppikylässä. Asuntoja 83 kpl. Arvioitu valmistuminen Suunnitteilla osoitteessa Jakomäentie 6 kolmen korkotukilainoitettavan kerrostalon rakentaminen. Rakentamispäätös edellyttää päätöstä kahden 60-luvun lopulla rakennetun vuokrakerrostalon purkamisesta. Korjausrakentaminen Kankaretie 9 a- ja b-taloa koskevan peruskorjauksen/perusparannuksen suunnittelu saatiin päätökseen lokakuussa 2011 ja urakoitsijavalinnat tehtiin vuoden vaihteessa. Peruskorjaustöiden aloitus on Taloudellinen tilanne ja kehitys Kiinteistöyhtiön talous on yhtiön sulautuessa kohtuullisen hyvä. Maksuvalmius on hyvä, joskin varautumisessa tulevien vuosien korjauksien omarahoitusosuuden kattamiseen ei asetettuja tavoitteita ole aivan saavutettu. Olennaiset toiminnan muutokset Jakomäen Kiinteistöt Oy sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy-nimiseen yhtiöön. Kiinteistöyhtiön tilalle Helsingin kaupungin asunnot Oy perusti alueellisen isännöinti- ja huoltoyhtiön nimeltään Heka-Jakomäki Oy. Sen varsinainen toiminta alkoi Kehittämistoiminta Kehittämistoiminta jatkuu Helsingin Kaupungin asunnot Oy:n ohjauksessa. Kannelmäen Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Maununnevatie 1 suunnittelu aloitettiin ja töiden on tarkoitus alkaa syksyllä Korjausrakentaminen Solistintien peruskorjaustyöt jatkuivat ja niiden on määrä valmistua viimeistään kesällä

11 Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Olennaiset toiminnan muutokset lopetti toimintansa ja alueellista isännöinti- ja huoltotoimintaa jatkamaan perustettiin Heka-Kannelmäki Oy Kehittämistoiminta Henkilökunta osallistui aktiivisesti koulutustilaisuuksiin. Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Ruoholahdessa on käynnistynyt Juutinraumankatu 3:n ja Kap Horninkatu 3:n rakentaminen. Korjausrakentaminen Merkittävimmät korjaukset ovat olleet Messitytönkuja 4:n kylpyhuoneiden kunnostus kustannuksiltaan euroa sekä Itämerenkatu 22:n kylpyhuoneiden kunnostus kustannuksiltaan euroa. Muut korjaukset ovat olleet tavanomaisia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne ja maksuvalmius on hyvä. Olennaiset toiminnan muutokset Kantakaupungin Kiinteistöt Oy fuusioitiin vuoden vaihteessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n. Samalla perustettiin uusi isännöinti- ja huoltoyhtiö Heka-Kantakaupunki Oy. Kehittämistoiminta Kehittämistoiminta jatkuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ohjauksessa. 13

12 Kiinteistö Oy Maunulan asunnot Korjausrakentaminen Hirsipadontie 2:ssa korjattiin 12 kerrostalon julkisivut sekä vaihdettiin ikkunat ja ulko-ovet. Metsäpurontie 13:n vuodelle 2010 budjetoitu hissien rakentamishanke toteutettiin kokonaan vuonna Hanke sisälsi kahdeksan uuden hissin rakentamisen aiemmin hissittömiin portaisiin. Metsäpurontie 12:ssa aloitettiin kahdeksan uuden hissin rakentaminen aiemmin hissittömiin portaisiin. Hanke valmistuu keväällä Sahanmäen ilmastoinnin vuonna 2010 aloitettu korjaushanke valmistui. Urakassa muutettiin talojen painovoimainen ilmanvaihto koneellisen poiston järjestelmäksi. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana, ja maksuvalmius pysyi hyvällä tasolla. n keskivuokra oli 9,44 /m2/kk. Lainoja lyhennettiin ,10 eurolla ja uutta lainaa nostettiin ,00 euroa. n vuokrasaatavien määrä nousi edellisestä vuodesa noin 18 prosenttia ja oli vuoden 2011 lopussa ,06 euroa. Olennaiset toiminnan muutokset n toiminta päättyi , kun se sulautui Helsingin kaupungin omistamaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Huolto- ja isännöintitoimintaa jatkamaan perustettiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama Heka-Maunula Oy. Kontulan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen ssä aloitettiin Kontulan taiteilijatalon suunnittelu yhdessä Suomen taiteilijasäätiön kanssa. Korjausrakentaminen VMY Kontulankaari 8:n julkisivujen ym peruskorjaus valmistui. Taloudellinen tilanne ja kehitys Taloudellinen tilanne ja kehitys näyttävät vakaalta. Olennaiset toiminnan muutokset sulautui Helsingin Kaupungin asunnot oy:n. Isännönti- ja huoltotyötä jatkamaan perustettiin Heka-Kontula oy. 14

13 Kehittämistoiminta Kehittämistoiminta jatkuu Helsingin Kaupungin asunnot oy:n ohjauksessa. Kumpulan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen ön valmistui vuoden 2011 lopulla yksi uusi kiinteistö, Lontoonkuja. Asukkaat muuttivat sisään Asunhuoneistoja yhteensä 74 kpl. Rakennettavia uudiskohteita oli vuoden 2011 lopussa työmaavaiheessa kaksi (2) kpl, Kaanaanpiha ja Berliininkuja. Kaanaanpiha valmistui tammikuun 27. päivä Berliininkuja valmistuu syksyllä Kaikki mainitut uudiskohteet ovat Arabianrannan alueella. Asuntoja mainituissa uudiskohteissa on yhteensä 261 kpl. Muista mahdollisista uudisrakentamiskohteista ei yhtiössä vuoden 2011 lopussa ollut tietoa. Korjausrakentaminen Normaalien huoltokorjausten lisäksi ns. vuosikorjauksina kunnostettiin / uusittiin mm. pihavarusteita, leikkialueita ja välineitä, ilmanvaihtojärjestelmiä,viiden kiinteistön lämmönjakolaitteet ja rakennusautomaatio, julkisivujen kunnostusta, talosaunoja, ulkoalueita ja rakennelmia. Lisäksi yhtiön toimesta korjausrakennutettiin Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön ja Asunto-oy Helsingin Käpyläntie 1 asiakaskiinteistöjen vastaavia kohteita. Peruskorjauspuolella laadittiin kahden kiinteistön hankesuunnitelmat ja aloitetiin toisen lopullinen suunnittelu. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat edelleen hyvässä kunnossa. Tuleviin peruskorjauksiin on varauduttu kuten yhtiökokous on edellyttänyt. Uudisrakentaminen ja suunnitelmissa olevat peruskorjaukset aiheuttanevat jatkossakin vuokriin korotuspaineita. Vastaavasti korjaaminen ja uudet kohteet parantavat kiinteistöjen teknistä tasoa ja asumisviihtyvyyttä. Asuntojen ja liike-/ palvelutilojen vuokrattavuus on hyvällä tasolla. ön tehtyjen asunto-osoituksien kieltäytymisaste on edelleen ollut kiinteistöyhtiöiden keskimääräistä alhaisempi ja kaikki liiketilat olivat vuoden lopussa vuokralla. Suurimpina riskeinä suuret hoitokuluerät (mm. energia ja vesi) sekä pääomalainojen korkomuutokset. Riskinä mainittakoon myös rakennuskustannusten epäsuotuisa kehittyminen ja heilahtelu. 15

14 Olennaiset toiminnan muutokset n omassa toiminnassa tapahtuneet muutokset kohdistuivat yhtiön kasvun ja henkilöstövaihdosten johdosta tapahtuneisiin muutoksiin sekä ATK-järjestelmän avulla tapahtuvaan sähköiseen vikailmoitusjärjestelmään liittyviin muutoksiin. Olennaisin muutos on kaikkien 21 kaupungin ARA-vuokrayhtiöiden pääomafuusio ja nykyisen yhtiömuodon päättyminen sekä uuden alueyhtiön, Heka-Kumpula Oy toiminnan aloittaminen. Kumpulan Kiinteistöt Oy taholta kaikki eteni vuoden 2011 aikana kokonaisfuusion aikataulun mukaan eikä suurempia ongelmia syntynyt. Kehittämistoiminta Uudessa alueyhtiössä, Heka-Kumpula Oy:ssä jatketaan edelleen palvelutoiminnan kehittämistä yhteistyössä yhtiön johdon, henkilökunnan ja asukasdemokratiaelimien kanssa. Tähän kehitystyöhön liittyy olennaisesti myös Helsingin kaupungin asunnot Oy jonka kanssa yhteistyötä syvennetään. Tavoitteena on kokonaisvaltainen palvelutoiminnan ja yhteistyön sekä henkilökunnan ammattiosaamisen jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen sekä osaamisen johtamisen tehokas käyttö. Myös palvelutoiminnan muotoja ja kokonaisuutta kehitetään yhdessä Helsingin kaupungin asunnot Oy ja muiden alueyhtiöiden kanssa. Laajasalon Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Uudisrakentamista ei tilikaudella ole ollut. Korjausrakentaminen Korjaustoiminta on ollut vuosikorjauksia. Pääasiassa huoneistokorjauksia. Taloudellinen tilanne ja kehitys n rahoitusasema on miljoonaa alijäämäinen. Olennaiset toiminnan muutokset Laajasalon Kiinteistöt Oy sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Alueen isännöinti- ja huoltotoimen jatkossa hoitaa perustettu Heka-Laajasalo Oy. Kehittämistoiminta Alueen kehittämistoiminta jatkuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ohjauksessa. 16

15 Malmin Kiinteistöt Oy Korjausrakentaminen Riihenkulma 3:ssa ja Asteritie 7:ssa peruskorjattiin keittiöt. Saniaistie 3 :ssa uusittiin ikkunapuitteet ja parvekeovet.muut korjaukset olivat tavanomaisia vuosikorjauksia. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tila on vakaa ja maksuvalmius hyvä. Olennaiset toiminnan muutokset ssä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden aikana. Kehittämistoiminta llä ei ole ollut kehittämishankkeita jatkuvan kehittättämisen lisäksi Malminkartanon Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen ssä ei ole ollut uudisrakennushankkeita. Korjausrakentaminen Urputie 1:n peruskorjaus valmistui kesäkuun 2011 aikana. Urputie 1:n liiketilan julkisivukorjaus ei sisältynyt peruskorjaukseen. Urakoitsijana toimi Maalaus ja Saneeraus Matti Virtanen Oy. Rukkilanrinne 1, 2, 5 ja 7 kaikkien 128 huoneiston keittiöiden kunnostus. Urakoitsijan toimi Saneerauskolmio Oy. Parivaljakontie 6 peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitettu, suunnitteluttamisesta vastaa ATT. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on vakaa ja kassan maksuvalmius hyvä. pystyy rahoittamaan peruskorjausten omarahoitusosuuden 10 %. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä on tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti oikaistu vesi- ja jätevesikustannusten jaksotusta. Tilinpäätöksessä vesi- ja jätevesimaksujen määrä on ,64. Tilastojen vertailtavuuden vuoksi vuosiraporttitietona on käytetty maksettuja jaksottamattomia vuoden 2011 kustannustietoja. 17

16 Olennaiset toiminnan muutokset Kiinteistöjen ylläpitotoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. sulautuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, jonka omistukseen yhtiön kiinteistöt siirtyvät. Helsingin kaupungin asunnot Oy perustaa Malminkartanon alueelle uuden Heka- Malminkartano Oy -nimisen yhtiön, jonka tarkoituksena on tuottaa Malminakrtanon alueen kiinteistöille isännöinti-, hoito-, huolto-, kunnossapito sekä korjaus ja siivouspalvelut yhtiön nykyisellä henkilökunnalla ja kalustolla. Kehittämistoiminta ssä on laadittu konsernin ohjeiden mukaan tavoitteet kiinteistöjen energiankulutusten vähentämiseksi. Myllypuron Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Mamsellinmyllynkuja 25:ssa aloitettiin 51 ARA-huoneiston rakentaminen, alustava valmistumisaika 12/12. Lisäksi Lallukankuja 1 uudisrakennuksen 105 ARA-huoneiston suunnittelu saatiin valmiiksi, alustava rakentamisen aloittaminen 4/12. Korjausrakentaminen n vuosikorjaukset tehdään ns. jatkuvan korjauksen periaatteella. Korjaukset olivat vuonna 2011 tavanomaisia vuosikorjaustöitä PTS-suunnitelman mukaisesti. Korjauksia tehtiin eri vuokranmääritysyksiköissä ,67 eurolla, eli keskimäärin 24,24 /m2. Yläkiventie 5:n peruskorjaus (196 asuntoa, kustannukset n /m2) aloitettiin tammikuussa 2011, joka valmistuu syksyllä on laatinut alustavan pitkän ajan peruskorjaussuunnitelman, joka ulottuu vuoteen 2025 asti. Taloudellinen tilanne ja kehitys n talous on vakaa ja maksuvalmius on hyvä. Vuoden 2011 talousarvio toteutui suunnitellusti. n perimät vuokrat huoneistoista ovat erittäin kilpailukykyisiä verrattuna muihin alueen vuokranantajiin. Kaikki vuokrattavat asuintilat (käyttöaste 91,7 %) ja liiketilat (käyttöaste 100 %) ovat vuokrattuina, ainoastaan peruskorjauksen takia olevat asunnot ovat tyhjillään. Peruskorjaukset jatkuvat edelleen tulevina vuosina, joka aiheuttaa vuokrankorotuspaineita. Vuokrasaatavat ja luottotappiot ovat pienet edelleen, vuokrasaatavat ovat suurentuneet vuoden lopulla. Vuokrasaatavat olivat 0,63 % kiinteistön tuotoista. Ns. vuosikorjaustoiminta on pystytty rahoittamaan lähes kokonaisuudessaan hoitomenovuokralla. Luottotappioita kirjattiin tilinpäätöksessä ,46. 18

17 Olennaiset toiminnan muutokset ssä on käynnistynyt laaja peruskorjaaminen syksyllä 2006, jolloin aloitettiin viidessä vuokranmääritysyksikössä yhteensä 768 huoneiston peruskorjaukset. Työt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti vuoteen 2017 saakka. Kiinteistöyhtiö on sulautunut sulautussuunnitelman mukaiseesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Helsingin kaupungin asunnot Oy on perustanut alueyhtiöksi Heka-Myllypuro Oy:n, joka hoitaa palvelusopimuksen mukaisesti Myllypuron alueen kiinteistöjensä isännöinnin, huollon ja siivouksen. Kehittämistoiminta Kehittämistoiminnan suurimpana haasteena on edelleen alueen arvostuksen lisääminen hyvällä isännöinnillä ja kiinteistönpidolla ja erityisesti asukkaiden positiivisella ja rakentavalla asenteella kiinteistöyhtiön henkilökunnan kanssa. Varsinkin talotoimikunnat ja vuokralaistoimikunta ovat edelleen toimineet aktiivisesti yhteistyössä kiinteistöyhtiön henkilökunnan kanssa. Pihlajiston Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Viikinmäkeen valmistui uusi ARA-vuokratalo, jossa huoneistoja 58. Kohde on ns. matalaenergiatalo, jonka energialuokka on A. Kohteen energiatehokkuus on saavutettu ulkovaipan lämmöneristävyyttä lisäämällä, villaa on mm, sekä talon ulkovaippa on tehty mahdollisimman ilmatiiviksi. Teknisillä ratkaisuilla kiinteistön energiakulutus on näin ollen saatu 40 % alemmalle tasolle kuin perinteisellä rakentamisella. Korjausrakentaminen Kiinteistöjen korjaukseen ja kunnossapitoon käytettiin 4,6 miljoonaa euroa. Ohjelmassa oli mm. linjasaneeraus, kylpyhuoneiden peruskorjauksia, julkisivujen paikkakorjauksia ja ulkomaalauksia, pysäköintialueen II-vaiheen lisärakentaminen, lämmitysverkon tasapainoitus sekä parvekkeiden lasittaminen. Taloudellinen tilanne ja kehitys Kiinteistöyhtiön vuokratulot olivat 23,8 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,8 %. Pääomakulujen osuus menoista oli 10,2 miljoonaa euroa, joka on yhtiön kaikista menoista 40,5 %. n maksuvalmius on ollut tilikauden aikana hyvä. Olennaiset toiminnan muutokset MA-ohjelmaan kuuluvina hankkeina on Viikinmäkeen rakenteilla kohde, johon tulee 90 asuntoa. Lisäksi suunnitteluvaiheessa on kaksi kohdetta, joihin tulee yhteensä 82 asuntoa, jotka myös sijaitsevat Viikinmäessä. 19

18 Kehittämistoiminta Pihlajiston Kiinteistöt Oy on sulautunut Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, joka on perustanut Heka-Pihlajisto Oy- nimisen aluehuoltoyhtiön, joka on aloittanut toimintansa Alueyhtiö tuottaa omistajalleen, Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle seuraavia palveluita: kiinteistöjen hoito ja kunnossapito, asuntojen vuokraus ja asiakaspalvelu, yhteishallintolain ja vuokralaisdemokratiasäännön mukaiset tehtävät, kiinteistöjen talous- ja hallintopalvelut sekä peruskorjaukseen ja uustuotannon rakennuttamiseen osallistuminen. Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Korjausrakentaminen Korjauskustannuksia kirjattiin vuonna 2011 vuosikorjauksiin yhtensä 2,77 milj. euroa sekä aktivoitiin rakennusten hankintamenon lisäykseksi 470 tuhatta euroa. n korjaustoiminta painottuu korjaussuunnitelman mukaan vuosien aikana pääsääntöisesti normaaliin kulumisesta johtuvaan ylläpitokorjausrakentamiseen. Perusparannus- ja peruskorjausluontoinen korjausrakentaminen lisääntyy rakenteiden vanhetessa. Merkittävin korjaushanke liittyy huoneistojen ylläpitokorjauksiin. Vmy Rasturinlehdon huoneistokorjaukset saatettiin päätökseen ja vmy Paimionkujan huoneistokorjaukset kilpailutettiin. Taloudellinen tilanne ja kehitys n maksuvalmius vuonna 2011 on ollut hyvä. Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt, että 21 Helsingin kaupungin omistamaa aravakiinteistöyhtiötä sulautetaan yhteen perustettavaan yhtiöön, joka aloittaa toimintansa Uusi pääomayhtiö perustaa fuusion yhteydessä nykyisten kiinteistöyhtiöiden sijaan 21 alueellista, toimintansa aloittavaa alueyhtiötä.helsingin kaupungin asunnot Oy on perustanut Heka Pikku Huopalahti Oy -nimisen alueyhtiön hoitamaan Pikku- Huopalahdessa sijaitsevien kiinteistöjen isännöintiä ja huoltoa. Olennaiset toiminnan muutokset Vuonna 2011 toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kehittämistoiminta kehittää ennakoivan huollon suunnitelmia ja kouluttaa huoltohenkilökuntaa taloteknisten asioiden hallitsemiseen sekä kehittää ja laajentaa toimintamalleja huoltokirjan ja aluevalvontajärjestelmän hyödyntämisessä. Tavoitteena on tuottaa laadullisesti parempaa ennakoivaan huoltoon painottuvaa kiinteistöhuoltoa ja ylläpitää aluevalvontajärjestelmällä kiinteistöjen energiankulutustasot energiansäästöohjelman mukaisissa tavoitetasoissa. 20

19 Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Tilivuoden aikana on aloitettu Laajasuontie 33 -uudisrakennushanke. Korjausrakentaminen Korjausrakentamisessa on saatettu loppuun Ohjaajantie sekä Jännetie 5 kylpyhuoneiden saneeraustyöt. Suunnittelussa ovat Näyttelijäntie 2:n linjasaneeraus, joka rakennustyö alkaa Muita suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita ovat Lassinlaakson kylpyhuonesaneeraus, Näyttelijäntie 15 kylpyhuonesaneeraus sekä Hopeatie 20 kylpyhuonesaneeraus. Hopeatie 20 kohteessa selvitetään myös lisärakentamismahdollisuutta ja hissien asentamista ennen kylpyhuonesaneeraustyön aloittamista. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on vakaa ja maksuvalmius kunnossa. n tuleviin peruskorjaushankkeisiin yhtiö on varautunut 10 % omalla rahoituksella. Olennaiset toiminnan muutokset Kiinteistöyhtiö on sulautunut Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Alueen kiinteistöjen hoitoa varten on perustettu uusi yhtiö Heka-Haaga Oy, jonka palvelukseen kiinteistöyhtiön henkilöstö on siirtynyt. n ydinliiketoiminta, kiinteistöjen isännöinti, huolto- ja hoito, siivous sekä korjaus ja kunnossapito hoidetaan Heka-Haaga Oy:n toimesta. Kehittämistoiminta n henkilöstö osallistuu kiinteistöyhtiöiden kehittämistoimintaan yhdessä muiden kiinteistöyhtiöiden kanssa. Puotilan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Kastellinpolku 8 (28 as + perhekoti, 2236,5 m2) valmistui asuntojen osalta ja kokonaan kesäkuussa. Uutta uudisrakentamista ei ole lähivuosina näköpiirissä. 21

20 Korjausrakentaminen Kajaaninlinnantie 7 perusparannus valmistui Asuntoihin raken- nettiin parvekkeet ja ikkunat uusittiin. Korsholmantie 9 perusparannus/-korjaus alkoi toukokuussa. Tuuletusparvekkeet ja vanhat asuntoparvekkeet peruskorjataan, ikkunat uusitaan ja puuttuvat asuntoparvekkeet (146 kpl) rakennetaan. Hanke valmistuu 11/2012. Rusthollarintie 10:ssä yläkorttelin neljän rakennuksen viemärit sukitettiin. Urakka valmistuu keväällä Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne ja maksuvalmius oli hyvä. Korjaus- ja korkokulut ylittivät talousarvion. Vuokrasaatavat kasvoivat, mutta ovat hallinnassa. Vuokrataso on edelleen edullinen. Olennaiset toiminnan muutokset sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Henkilökunta siirtyi Heka- Puotila Oy:n palvelukseen.heka-puotila Oy jatkaa palvelu- sopimuksella alueen kiinteistöjen isännöintiä ja huoltoa. Kehittämistoiminta ssä siirryttiin sähköiseen laskukiertoon. Muilta osin ei ollut normaalista poikkevia kehityshankkeita. Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Korjausrakentaminen Prinsessantie 4 saunatilojen kunnostus, kustannukset yhteensä ,26. Mäenlaskijantie 4 kylpyhuoneiden (15 kpl) kunnostus, kustannukset yhteensä ,29. Muut yhtiössä tilikauden aikana suoritetut korjaukset ovat olleet tavanomaisia PTSsuunnitelman mukaisia vuosikorjaus- ja kunnostustöitä, joilla pyritään ylläpitämään ja pidentämään kiinteistöjen rakenteiden, yksittäisten rakenneosien, sekä talotekniikan elinkaari-ikää. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on ollut vakaa ja maksuvalmius hyvä. n kaikki liiketilat on vuokrattu ja asuntojen toteutunut käyttöaste oli 99,88 %. 22

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Asuntotuotannon muutokset 1990 2015

Asuntotuotannon muutokset 1990 2015 TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-00780-08 13.3.2008 Asuntotuotannon muutokset 1990 2015 Julkinen 1 VERSIO 13.3.2008 Asuntotuotannon laatumuutokset 1990 2015 Sisältö Esipuhe...3 1. Johdanto...4 1.1. Tausta...4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Sanna Lukkarinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLINEN KAN- NATTAVUUS Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa. JVA:n 20-vuotisjuhlissa oli iloinen ja rento tunnelma s. 6. JVA:n asukaslehti 1/2012

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa. JVA:n 20-vuotisjuhlissa oli iloinen ja rento tunnelma s. 6. JVA:n asukaslehti 1/2012 Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa JVA:n 20-vuotisjuhlissa oli iloinen ja rento tunnelma s. 6 JVA:n asukaslehti 1/2012 Koteja kaikille JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY Vapaudenkatu 48-50, 3 krs, PL 193, 40101

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO...2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...3 KATSAUSKAUDEN TULOSKEHITYS...4

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Wartalo Kodit Oy:n asukaslehti 2013. Syystapahtuma saa jatkoa! Muista palovaroitin

Wartalo Kodit Oy:n asukaslehti 2013. Syystapahtuma saa jatkoa! Muista palovaroitin Wartalo Kodit Oy:n asukaslehti 2013 Syystapahtuma saa jatkoa! Parannetaan Syystapahtuma yhdessä saa jatkoa! asumisviihtyisyyttä Muista palovaroitin 2 Kodin Avain 2013 Kodin Avain 2013 3 Pääkirjoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.11.2009/ 304 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2009/ 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1.Johdanto 3 2.Kiinteistöstrategian

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot