Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajien vuosikatsaus Koontitaulukot Koontigrafiikat Helsingin Kansanasunnot Jakomäen Kiinteistöt Oy Kannelmäen Kiinteistöt Oy Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot Kontulan Kiinteistöt Oy Kumpulan Kiinteistöt Oy Laajasalon Kiinteistöt Oy Malmin Kiinteistöt Oy Malminkartanon Kiinteistöt Oy Myllypuron Kiinteistöt Oy Pihlajiston Kiinteistöt Oy Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Puotilan Kiinteistöt Oy Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Siilitien Kiinteistöt Oy Suutarilan Kiinteistöt Oy Vallilan Kiinteistöt Oy Vesalan Kiinteistöt Oy Vuosaaren Kiinteistöt Oy Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot Helsingin Asumisoikeus Oy Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Kiinteistö Oy Auroranlinna

3 JOHDANTO Lukijalle Tähän vuosiraporttiin on koottu eri sidosryhmille tietoja Helsingin kaupungin omistamista kiinteistöyhtiöistä vuodelta Raportin alkuosassa on tietoja kaupungin asunto-omaisuudesta, yhtiökohtaiset lyhyet vuosikatsaukset sekä numeerisia ja graafisia koontitietoja kokonaisuudesta ja eri osa-alueista. Pylväskaavioissa vertailutiedot on esitetty pääosin kolmelta vuodelta Raportin toisessa osassa on kiinteistöyhtiökohtaisesti eritellyt tiedot vuodelta Tavanomaisten aravakiinteistöyhtiöiden tiedot on esitetty siten, että yhtiöt ovat toiminimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Korkotuki- ja asumisoikeus- sekä palvelu- ja työsuhdeasuntoyhtiöiden tiedot ovat raportin lopussa. Raporttia voi käyttää toiminnan seurantaan sekä apuvälineenä toiminnan edelleen kehittämisessä. Tulosvertailuista esille tulevat poikkeamat helpottavat löytämään aihealueita tarkemmalle analysoinnille sekä tarvittavalle kehitystyölle. Helsingin kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt ovat sulautuneet Helsingin kaupungin asunnot Oy:ön Kiinteistöyhtiöiden sijaan perustettiin 21 alueyhtiötä, jotka vastaavat alueellisesta isännöinnistä ja huollosta. Kaupungin omistamat vuokra-asunnot Tavanomaisten aravakiinteistöyhtiöiden asunnot Aravakiinteistöyhtiöiden hoitohallinnossa olevat muut kuin korkotukiasunnot 196 Vanhusten aravapalveluasunnot ja tukiasunnot Pitkän korkotuen yhtiöiden asunnot Vapaarahoitteiset (entiset lyhyen korkotuen asunnot) 386 Asumisoikeusasunnot Kiinteistö Oy Auroranlinnan asunnot Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön asunnot 537 Hitas-omistusasunnot Helsingin Asuntohankinta Oy:n asunnot Yhteensä Lisäksi hallintokunnilla on suorassa omistuksessa olevia asuntoja. kpl 5

4 Tarkemman raportoinnin piiriin kuuluvat yhtiöt ja tietopohja Tähän julkaisuun on koottu tietoja kiinteistöyhtiöistä, jotka ovat kokonaan Helsingin kaupungin omistuksessa. Kattavimmat tiedot on kerätty 21 alueellisesta kiinteistöyhtiöstä, jotka omistavat ja ylläpitävät valtion asuntolainalla tai korkotuella toteutettuja vuokrataloja. Nämä alueelliset yhtiöt ovat Helsingin kansanasunnot Oy, Jakomäen Kiinteistöt Oy, Kannelmäen Kiinteistöt Oy, Kantakaupungin Kiinteistöt Oy, Kontulan Kiinteistöt Oy, Kumpulan Kiinteistöt Oy, Laajasalon Kiinteistöt Oy, Malmin Kiinteistöt Oy, Malminkartanon Kiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot, Myllypuron Kiinteistöt Oy, Pihlajiston Kiinteistöt Oy, Pikku - Huopalahden Kiinteistöt Oy, Pohjois- Haagan Kiinteistöt Oy, Puotilan Kiinteistöt Oy, Roihuvuoren Kiinteistöt Oy, Siilitien Kiinteistöt Oy, Suutarilan Kiinteistöt Oy, Vallilan Kiinteistöt Oy, Vesalan Kiinteistöt Oy ja Vuosaaren Kiinteistöt Oy. Raportissa yhtiöistä käytetään yhteisnimitystä aravakiinteistöyhtiöt. Lisäksi tietoja on koottu Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoista, Helsingin Asumisoikeus Osakeyhtiöstä, Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoista (palvelu- ja tukiasunnot) ja Kiinteistö Oy Auroranlinnasta (vapaarahoitteinen asuntoyhtiö, joka omistaa muun muassa työsuhdeasuntoja ja tavanomaisia markkinaehtoisia vuokra-asuntoja). Tilastot perustuvat vuosien tilinpäätöstietoihin. Tilastojen vertailuluvut ja niiden tulkinta Tilastossa on esitetty tuotot ja kulut käyttäen vertailulukuina /htm2/kk (euroa / huoneistoneliömetri / kuukausi) tai /asm2/kk (euroa / asuntoneliömetri / kuukausi). Tässä raportissa huoneistoalatieto muodostuu asuntojen asuinpinta-alojen ja asemakaavan mukaisten liike- ja palvelutilojen pinta-alojen kokonaismäärästä. Kiinteistöjen ylläpidon tehtävien järjestämistavat vaihtelevat eri yhtiöiden kesken, joten eri yhtiöiden yksittäisten kulutilien tai tiliryhmien tunnuslukujen vertailu ei luo perusteita oikeiden johtopäätösten tekemiselle. Kokonaisuuksien laajempi tarkastelu ja tuloksien yksityiskohtainen vertailu ja analysointi muodostaa oikeat perusteet toiminnan ja toimintojen kehittämiselle ja kehittämisen painopistealueille. Kiinteistöyhtiöiden hoitokustannusten tasoa kuvaa parhaiten taulukon kiinteistökohtaiset toimintojen tunnusluvut 2011 tilastoarvo hoitokulut ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna kiinteistön muilla tuotoilla" (esimerkiksi isännöintija huoltopalvelujen myyntituotot). Tämä vertailuluku antaa kuvan jatkuvaluontoisista ja säännöllisistä kiinteistöyhtiön omaan kiinteistökantaan kohdistuvista hoitokustannuksista. Tilastoarvoon hoitokulut ilman tontinvuokraa sen sijaan sisältyy myös yhtiön asiakasyhtiöille tuotettujen palvelujen kustannukset sekä maksetut yhteiset kustannukset. Toiminnan ja toimintojen tarkemmassa arvioinnissa tarvitaan myös yksittäisten erien tarkastelua. Raportin tilastoluvut ovat erittäin käyttökelpoisia arvioitavissa yhtiön toiminnan tuloksellisuuden kehittymistä ja kehittymisen suuntaa. 6

5 Tiedot tuloslaskelmasta perustuvat yhtiökohtaisen tilinpäätöksen tuloslaskelman lukuihin tiliryhmittäin. Tilastossa on esitetty huoneisto- ja asuinhuoneistoalat vuoden lopussa. Lisäksi tilastossa on keskimääräiset huoneisto- ja asuinhuoneistoalatiedot, jolloin on huomioitu, että jotkut kiinteistöt ovat olleet valmiina vain osan vuotta. Tuloslaskelmaan perustuvat tunnusluvut on yleensä laskettu keskimääräisten pinta-alojen mukaan. Taseen tunnusluvut on laskettu vuoden lopun pinta-alatietojen perusteella. Kulutuksen vertailuluvut ovat lämmityksessä kwh/m3 (kilowattituntia/rakennusmetri/ vuosi), kiinteistösähkössä samoin kwh/m3 ja vedessä l/as/vrk (litraa/asukas/vuorokausi). Lämpimän veden lämmityksen edellyttämän lämpöenergian määrä normalisoidun lämmönkulutuksen laskentakaavassa arvioitu siten, että 40 % käyttövedestä lämmitetään keskimäärin 7,5 asteesta 55 asteeseen. Normalisoidun kulutuksen tunnusluku 1:n laskennassa on käytetty Helsinki/Kaisaniemen lämmitystarvelukuja. Normalisoidun kulutuksen tunnusluun 2 on laskettu käyttäen Helsinki/Vantaan ja Helsinki/Kaisaniemen lämmitystarvelukujen keskiarvoa. Kulutuksen tunnusluvut perustuvat suoraan todellisiin kulutuslukemiin. Jakajana on käytetty vuoden keskimääräisiä jakoyksiköitä ottaen huomioon kiinteistöjen valmiina olo kuukaudet. Alle vuoden valmiina olleiden kiinteistöjen kulutuksen tunnusluvut ovat tarkkuudeltaan heikompia ja siten niiden vaikutus tulee huomioida yhtiötason kokonaislukujen tarkastelussa. Tällaisten kiinteistöjen merkitys kokonaiskulutuksessa on kuitenkin melko vähäinen. Toimintojen kustannusten tunnusluvut isännöinti-, huolto-, korjaus- ja siivoustoimen osalta on pyritty esittämään siten, että ne ovat vertailukelpoisia tavanomaisten isännöinti-, huolto- ja siivoussopimusten kuukausiveloitusten kanssa ilman erillisveloitettavia työosuuksia. Esimerkiksi peruskorjausten rakennuttamistehtävät eivät kuulu tavanomaisen markkinaehtoisen isännöintisopimuksen säännöllisen kuukausiveloituksen piiriin. Vastaavasti tavanomaisten markkinaehtoisen huoltosopimusten kuukausiveloitus ei sisällä erillisveloitettavia korjaustöitä. Edellä mainitut tunnusluvut sisältävät osittain arvioihin perustuvia eriä, ja siksi niitä on pidettävä vain suuntaa antavina tietoina. Rahoitusaseman tunnuslukujen arvioinnissa on otettava huomioon, että erityisen vahva rahoitusaseman tunnusluku liittyy usein peruskorjauksen omarahoitusosuuden vahvistamiseen. Vastaavasti heikon tunnusluvun syynä voi olla kassasta rahoitettu peruskorjaus, jota varten ei tilinpäätöshetkellä ole vielä nostettu pitkäaikaista lainaa. Raportissa esitettyjen tunnuslukujen sisältökuvaukset Quick Ratio = rahat, pankkisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset yhteensä jaettuna lyhytaikaisilla veloilla pois lukien pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset (tavoitearvo > 1). Tunnusluku kuvaa maksuvalmiutta. Maksuvalmiutta kuvaa myös rahoitussaldon tunnusluku (kokonaisrahoitussaldo jaettuna kuukauden keskimääräisillä tuotoilla, tavoitearvo > 1). Tämä tunnusluku on tällä hetkellä kiinteistöyhtiöiden tilintarkastusyhteisön asiantuntijoiden kanssa sovittu tavoiteltava vähimmäismaksuvalmiustaso. 7

6 Vireille pannut huoneenvuokra- asiat = oikeuskäsittelyyn lähetetyt huoneenvuokraasiat (kpl). Häädöt = täytäntöön pannut häädöt (kpl). Kokonaisvaihtuvuus (%) = vuokralaisen tai vuokranantajan taholta irtisanotut tai puretut vuokrasopimukset (kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä (kpl) x 100 %. Ulkoinen vaihtuvuus (%) = (uudet asunto-osoitukset kpl (miinus) valmistuneet uudet asunnot kpl + keskinäiset vaihdot ulkopuolelta kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä (kpl) x 100 %. Sisäinen vaihtuvuus (%) = (vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä kpl + keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä kpl + vuokraoikeuden siirrot kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä x 100 %. Käyttöaste (%) = Toteutuneet asuinhuoneistojen vuokratuotot jaettuna tavoitevuokratuotoilla x 100 %. Kokonaisvaihtuvuuden laskenta perustuu tarkastelujakson irtisanomisten määrään (joko vuokranantajan tai vuokralaisen puolelta). Ulkoista ja sisäistä vaihtuvuutta on tarkasteltu tarkastelujakson aikana tehtyjen uusien sopimusten määrän perusteella. Kokonaisvaihtuvuus ei siis ole aivan sama kuin ulkoisen ja sisäisen vaihtuvuuden summa. Aravakiinteistöyhtiöiden ja niiden hoitohallinnossa vuonna 2011 olleiden erillisten asuntoyhtiöiden volyymitietoja Aravakiinteistöyhtiöiden (21 kpl) hoitohallinnossa (isännöinti ja taloushallinto) oli yhtiöiden oman kiinteistökannan lisäksi sopimusperusteisesti 5 kpl kaupungin omistamaa erillisyhtiötä. Aravakiinteistöyhtiöissä ja niiden hoitohallinnossa olleissa yhtiöissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 435 vuokranmääritys- ja talousyksikköä (aravakiinteistöyhtiöissä 430 ja erillisyhtiöissä 5). Aravakiinteistöyhtiöissä ja niiden hoitohallinnossa olleissa yhtiöissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä asuntoa (aravakiinteistöyhtiöissä ja erillisyhtiöissä196 asuntoa). Talonkirjojen mukaan asukkaita oli yhteensä (aravakiinteistöyhtiöissä ja erillisyhtiöissä 622). Asukastiheys aravakiinteistöyhtiöissä oli 29,9 m2/asukas. Rakennusten kokonaistilavuus oli yhteensä ,6 m3 (aravakiinteistöyhtiöissä ,6 m3 ja erillisyhtiöissä m3). Huoneistoala (asuinpinta-ala sekä kaavan mukaiset liike- ja palvelutilat) oli yhteensä ,9 htm2 (aravakiinteistöyhtiöissä ,9 htm2 ja erillisyhtiöissä htm2). 8

7 Asuinpinta-ala oli yhteensä ,8 asm2 (aravakiinteistöyhtiöissä ,8 asm2 ja erillisyhtiöissä asm2). Asuinhuoneistojen käyttöaste aravakiinteistöyhtiöissä Aravakiinteistöyhtiöiden käyttöaste vuonna 2011 oli kaikki tyhjänä olo menetykset (varsinainen tyhjäkäyttö, peruskorjauksen takia tyhjänä olleet, muuttoremonttien takia tyhjänä olleet ja muista syistä tyhjänä olleet yhteensä) huomioon ottaen keskimäärin 98,85 % (98,37 % vuonna 2010) ja pelkkä varsinainen tyhjäkäyttö (asunto ollut vuokrattavissa, mutta vuokraaminen ei ole heti onnistunut) huomioon ottaen 99,95 % (99,93 % vuonna 2010). Asukkaiden vaihtuvuus aravakiinteistöyhtiöissä Asukkaiden kokonaisvaihtuvuus oli vuonna 2011 keskimäärin 9,26 % (9,42 % vuonna 2010). Ulkoinen vaihtuvuus oli vuonna 2011 keskimäärin 7,43 % (7,98 % vuonna 2010). Sisäinen vaihtuvuus oli vuonna 2011 keskimäärin 3,81 % (3,77 % vuonna 2010). Aravakiinteistöyhtiöiden keskivuokrat Kaupungin asuntoviranomaisten tilastotietojen mukaan Helsingissä olevien kaikkien ARA -vuokratalojen keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2011 oli 10,40 /m2/kk (10,14 /m2/kk vuonna 2010, muutos +2,56 %). Kaupungin omistamissa tavanomaisissa aravavuokra-asunnoissa keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2011 oli 9,90 /m2/kk (9,64 /m2/kk vuonna 2010, muutos +2,70 %). Muiden kuin kaupungin omistamien tavanomaisten aravavuokra-asuntojen keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2011 oli 11,96 /m2/kk (11,67 /m2/kk vuonna 2010, muutos +2,49 %). Aravakiinteistöyhtiöiden lainat Aravakiinteistöyhtiöillä oli vuoden 2011 lopussa lainaa yhteensä ,41 euroa (725,58 euroa/htm2). Valtion asuntolainoja oli ,76 euroa, valtion delegointilainoja ,70 euroa, kaupungin lainoja ,28 euroa ja rahalaitoslainoja ,67 euroa. Aravakiinteistöyhtiöiden hoitokulujen kehitys Keskimääräiset hoitokulut ilman tontinvuokraa vuonna 2011 olivat keskimäärin 5,30 /htm2/kk (5,15 /htm2/kk vuonna 2010, muutos + 2,91 %). Keskimääräiset hoitokulut ilman tontinvuokraa ja korjauksia oikaistuna muilla tuotoilla vuonna 2011 olivat keskimäärin 3,57 /htm2/kk (3,39 /htm2/kk vuonna 2010, muutos + 5,31 %). Keskimääräiset hoitokulut ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla vuonna 2011 olivat 3,42 /htm2/kk (3,25 /htm2/kk vuonna 2010, muutos + 5,23 %). 9

8 Lämmityksen kustannukset olivat keskimäärin 0,88 /m2/kk (0,81 /m2/kk 2010, muutos +8,60 %). Kiinteistösähkön kustannukset olivat keskimäärin 0,23 /m2/kk (0,23 /m2/kk 2010, muutos 0,00 %). Veden kustannukset olivat keskimäärin 0,43 /m2/kk (0,42 /m2/kk 2010, muutos +2,38 %) ja jätehuollon kustannukset olivat keskimäärin 0,17 /m2/kk (0,14 /m2/kk 2010, muutos +21,43 %). Aravakiinteistöyhtiöiden korko- ja tontinvuokrakustannusten kehitys Aravakiinteistöyhtiöiden korkokulut olivat 2011 keskimäärin 1,73 /m2/kk (1,49 /m2/kk 2010, muutos +16,11 %). Tontinvuokrakulut olivat keskimäärin 0,73 /m2/kk (0,70 /m2/kk 2010, muutos +4,23 %). Aravakiinteistöyhtiöiden luottotappiot Aravakiinteistöyhtiöiden luottotappiot vuonna 2011 olivat keskimäärin 0,04 /m2/kk (0,03 /m2/kk 2010, muutos +33,33 %). Aravakiinteistöyhtiöiden energian ja veden kulutuskehitys Aravakiinteistöyhtiöiden lämmön, sähkön ja veden kulutuksen kehitys: muutos Kaukolämpö (kwh/m3) - toteutunut kulutus 44,0 50,7-13,2 % 48,5 - normalisoitu kulutus 48,9 47,1 + 3,8 % 51,1 Kiinteistösähkö (kwh/m3) 4,8 5,0-4,0 % 4,9 Vesi (litraa/asukas/vrk) 158,0 163,0-3,1 % 167,0 Uudisrakentaminen ja peruskorjaus / Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) tuotanto Vuonna 2011 valmistui Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttamana 190 kpl valtion tukemaa vuokra-asuntoa. Uusien asuntojen keskipinta-ala oli 71,8 m2. (Vuonna 2010 valmistui 324 asuntoa, keskipinta-ala 74,3 m2). Asumisoikeusasuntoja valmistui 69, joiden keskipinta-ala oli 84,4 m2 (vuonna asuntoa, keskipinta-ala 78,4 m2). Toimintavuonna käynnistyi 581 valtion tukeman vuokraasunnon rakentaminen. Käynnistyneiden vuokra- ja asumisoikeushankkeiden rakennuskustannukset olivat keskimäärin 3584 /asm2. Toimintavuonna 2011 valmistui Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttajana 1036 aravavuokra-asunnon ja 132 palveluasunnon peruskorjausta. Vuonna 2011 käynnistyi Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttamana 406 aravavuokra-asunnon peruskorjausta, näistä 116 palveluasuntoja. 10

9 KIINTEISTÖYHTIÖIDEN TOIMITUSJOHTAJIEN VUOSIKATSAUS 2011 Helsingin Kansanasunnot Oy Uudisrakentaminen ssä ei ole ollut uudisrakentamista. Korjausrakentaminen Korttelin 817 huoneistoissa peruskorjaustyöt jatkuivat. Puutalokorttelissa 819 (68 asuinhuoneistoa) käynnistyi peruskorjauksen hankesuunnittelu ja korttelissa 857 Käärmetalo peruskorjauksen hankesuunnittelu jatkui ja Arkkitehtitoimisto Koskinen&Schalin Oy laati kohteesta rakennushistoriallisen selvityksen, joka valmistui Korttelin 817 osalta laadittiin pihan perusparannussuunnitelma,jonka tavoitteena on palauttaa alueen alkuperäinen luvun klassismin rakenne ja tunnelma alueen suojellun rakennuskannan rinnalle. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne sekä maksuvalmius olivat hyvät. Maksuvalmiuden tunnusluku oli 2,10. Kertomusvuonna keskivuokra oli 10,47 euroa.asuinhuoneistojen käyttöaste oli 98 %, joka johtuu korttelien 817 ja 818 peruskorjausten aiheuttamasta tyhjänä olosta. n pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin velkakirjaehtojen mukaisesti. Tilivuoden aikana nostettiin uusia lainoja yhteensä Olennaiset toiminnan muutokset Helsingin Kansanasunnot Oy sulautui Helsingin kaupungin kokonaan omistamaan Helsingin kaupungin asunnot Oy -nimiseen yhtiöön ja merkittiin kaupparekisteriin lakanneeksi Helsingin Kansanasunnot Oy:n toimintaa jatkoi alueyhtiönä Heka-Kansanasunnot Oy, joka hoitaa Käpylässä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien ARA- asuntojen isännöinti- ja huoltopalveluja sekä Puu-Käpylän kiinteistöjen asukasvalintaa kiinteistöviraston asunto-osaston asukasvalintaperiaatteita noudattaen. Kehittämistoiminta Sähköisten toimintojen kehittämistä jatkettiin ottamalla käyttöön peruskorjatuissa kiinteistöissä huoneistokohtainen käyttövedenmittaus sekä sähköiset huoltokirjat. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja täydennetään kiinteistöalan eri ammattiryhmien koulutuspalveluilla. Tavoitteena on henkilökunnan ammattiosaamisen jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Toimintatavoitteena on yhteistyön kehittäminen muiden alueyhtiöiden ja Hekan kanssa. 11

10 Jakomäen Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Rakenteilla oli alkaen Heka Jakomäki/Hevosmiehenkatu 13. Kohde sijaitsee Alppikylässä. Asuntoja 83 kpl. Arvioitu valmistuminen Suunnitteilla osoitteessa Jakomäentie 6 kolmen korkotukilainoitettavan kerrostalon rakentaminen. Rakentamispäätös edellyttää päätöstä kahden 60-luvun lopulla rakennetun vuokrakerrostalon purkamisesta. Korjausrakentaminen Kankaretie 9 a- ja b-taloa koskevan peruskorjauksen/perusparannuksen suunnittelu saatiin päätökseen lokakuussa 2011 ja urakoitsijavalinnat tehtiin vuoden vaihteessa. Peruskorjaustöiden aloitus on Taloudellinen tilanne ja kehitys Kiinteistöyhtiön talous on yhtiön sulautuessa kohtuullisen hyvä. Maksuvalmius on hyvä, joskin varautumisessa tulevien vuosien korjauksien omarahoitusosuuden kattamiseen ei asetettuja tavoitteita ole aivan saavutettu. Olennaiset toiminnan muutokset Jakomäen Kiinteistöt Oy sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy-nimiseen yhtiöön. Kiinteistöyhtiön tilalle Helsingin kaupungin asunnot Oy perusti alueellisen isännöinti- ja huoltoyhtiön nimeltään Heka-Jakomäki Oy. Sen varsinainen toiminta alkoi Kehittämistoiminta Kehittämistoiminta jatkuu Helsingin Kaupungin asunnot Oy:n ohjauksessa. Kannelmäen Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Maununnevatie 1 suunnittelu aloitettiin ja töiden on tarkoitus alkaa syksyllä Korjausrakentaminen Solistintien peruskorjaustyöt jatkuivat ja niiden on määrä valmistua viimeistään kesällä

11 Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Olennaiset toiminnan muutokset lopetti toimintansa ja alueellista isännöinti- ja huoltotoimintaa jatkamaan perustettiin Heka-Kannelmäki Oy Kehittämistoiminta Henkilökunta osallistui aktiivisesti koulutustilaisuuksiin. Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Ruoholahdessa on käynnistynyt Juutinraumankatu 3:n ja Kap Horninkatu 3:n rakentaminen. Korjausrakentaminen Merkittävimmät korjaukset ovat olleet Messitytönkuja 4:n kylpyhuoneiden kunnostus kustannuksiltaan euroa sekä Itämerenkatu 22:n kylpyhuoneiden kunnostus kustannuksiltaan euroa. Muut korjaukset ovat olleet tavanomaisia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne ja maksuvalmius on hyvä. Olennaiset toiminnan muutokset Kantakaupungin Kiinteistöt Oy fuusioitiin vuoden vaihteessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n. Samalla perustettiin uusi isännöinti- ja huoltoyhtiö Heka-Kantakaupunki Oy. Kehittämistoiminta Kehittämistoiminta jatkuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ohjauksessa. 13

12 Kiinteistö Oy Maunulan asunnot Korjausrakentaminen Hirsipadontie 2:ssa korjattiin 12 kerrostalon julkisivut sekä vaihdettiin ikkunat ja ulko-ovet. Metsäpurontie 13:n vuodelle 2010 budjetoitu hissien rakentamishanke toteutettiin kokonaan vuonna Hanke sisälsi kahdeksan uuden hissin rakentamisen aiemmin hissittömiin portaisiin. Metsäpurontie 12:ssa aloitettiin kahdeksan uuden hissin rakentaminen aiemmin hissittömiin portaisiin. Hanke valmistuu keväällä Sahanmäen ilmastoinnin vuonna 2010 aloitettu korjaushanke valmistui. Urakassa muutettiin talojen painovoimainen ilmanvaihto koneellisen poiston järjestelmäksi. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana, ja maksuvalmius pysyi hyvällä tasolla. n keskivuokra oli 9,44 /m2/kk. Lainoja lyhennettiin ,10 eurolla ja uutta lainaa nostettiin ,00 euroa. n vuokrasaatavien määrä nousi edellisestä vuodesa noin 18 prosenttia ja oli vuoden 2011 lopussa ,06 euroa. Olennaiset toiminnan muutokset n toiminta päättyi , kun se sulautui Helsingin kaupungin omistamaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Huolto- ja isännöintitoimintaa jatkamaan perustettiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama Heka-Maunula Oy. Kontulan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen ssä aloitettiin Kontulan taiteilijatalon suunnittelu yhdessä Suomen taiteilijasäätiön kanssa. Korjausrakentaminen VMY Kontulankaari 8:n julkisivujen ym peruskorjaus valmistui. Taloudellinen tilanne ja kehitys Taloudellinen tilanne ja kehitys näyttävät vakaalta. Olennaiset toiminnan muutokset sulautui Helsingin Kaupungin asunnot oy:n. Isännönti- ja huoltotyötä jatkamaan perustettiin Heka-Kontula oy. 14

13 Kehittämistoiminta Kehittämistoiminta jatkuu Helsingin Kaupungin asunnot oy:n ohjauksessa. Kumpulan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen ön valmistui vuoden 2011 lopulla yksi uusi kiinteistö, Lontoonkuja. Asukkaat muuttivat sisään Asunhuoneistoja yhteensä 74 kpl. Rakennettavia uudiskohteita oli vuoden 2011 lopussa työmaavaiheessa kaksi (2) kpl, Kaanaanpiha ja Berliininkuja. Kaanaanpiha valmistui tammikuun 27. päivä Berliininkuja valmistuu syksyllä Kaikki mainitut uudiskohteet ovat Arabianrannan alueella. Asuntoja mainituissa uudiskohteissa on yhteensä 261 kpl. Muista mahdollisista uudisrakentamiskohteista ei yhtiössä vuoden 2011 lopussa ollut tietoa. Korjausrakentaminen Normaalien huoltokorjausten lisäksi ns. vuosikorjauksina kunnostettiin / uusittiin mm. pihavarusteita, leikkialueita ja välineitä, ilmanvaihtojärjestelmiä,viiden kiinteistön lämmönjakolaitteet ja rakennusautomaatio, julkisivujen kunnostusta, talosaunoja, ulkoalueita ja rakennelmia. Lisäksi yhtiön toimesta korjausrakennutettiin Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön ja Asunto-oy Helsingin Käpyläntie 1 asiakaskiinteistöjen vastaavia kohteita. Peruskorjauspuolella laadittiin kahden kiinteistön hankesuunnitelmat ja aloitetiin toisen lopullinen suunnittelu. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat edelleen hyvässä kunnossa. Tuleviin peruskorjauksiin on varauduttu kuten yhtiökokous on edellyttänyt. Uudisrakentaminen ja suunnitelmissa olevat peruskorjaukset aiheuttanevat jatkossakin vuokriin korotuspaineita. Vastaavasti korjaaminen ja uudet kohteet parantavat kiinteistöjen teknistä tasoa ja asumisviihtyvyyttä. Asuntojen ja liike-/ palvelutilojen vuokrattavuus on hyvällä tasolla. ön tehtyjen asunto-osoituksien kieltäytymisaste on edelleen ollut kiinteistöyhtiöiden keskimääräistä alhaisempi ja kaikki liiketilat olivat vuoden lopussa vuokralla. Suurimpina riskeinä suuret hoitokuluerät (mm. energia ja vesi) sekä pääomalainojen korkomuutokset. Riskinä mainittakoon myös rakennuskustannusten epäsuotuisa kehittyminen ja heilahtelu. 15

14 Olennaiset toiminnan muutokset n omassa toiminnassa tapahtuneet muutokset kohdistuivat yhtiön kasvun ja henkilöstövaihdosten johdosta tapahtuneisiin muutoksiin sekä ATK-järjestelmän avulla tapahtuvaan sähköiseen vikailmoitusjärjestelmään liittyviin muutoksiin. Olennaisin muutos on kaikkien 21 kaupungin ARA-vuokrayhtiöiden pääomafuusio ja nykyisen yhtiömuodon päättyminen sekä uuden alueyhtiön, Heka-Kumpula Oy toiminnan aloittaminen. Kumpulan Kiinteistöt Oy taholta kaikki eteni vuoden 2011 aikana kokonaisfuusion aikataulun mukaan eikä suurempia ongelmia syntynyt. Kehittämistoiminta Uudessa alueyhtiössä, Heka-Kumpula Oy:ssä jatketaan edelleen palvelutoiminnan kehittämistä yhteistyössä yhtiön johdon, henkilökunnan ja asukasdemokratiaelimien kanssa. Tähän kehitystyöhön liittyy olennaisesti myös Helsingin kaupungin asunnot Oy jonka kanssa yhteistyötä syvennetään. Tavoitteena on kokonaisvaltainen palvelutoiminnan ja yhteistyön sekä henkilökunnan ammattiosaamisen jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen sekä osaamisen johtamisen tehokas käyttö. Myös palvelutoiminnan muotoja ja kokonaisuutta kehitetään yhdessä Helsingin kaupungin asunnot Oy ja muiden alueyhtiöiden kanssa. Laajasalon Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Uudisrakentamista ei tilikaudella ole ollut. Korjausrakentaminen Korjaustoiminta on ollut vuosikorjauksia. Pääasiassa huoneistokorjauksia. Taloudellinen tilanne ja kehitys n rahoitusasema on miljoonaa alijäämäinen. Olennaiset toiminnan muutokset Laajasalon Kiinteistöt Oy sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Alueen isännöinti- ja huoltotoimen jatkossa hoitaa perustettu Heka-Laajasalo Oy. Kehittämistoiminta Alueen kehittämistoiminta jatkuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ohjauksessa. 16

15 Malmin Kiinteistöt Oy Korjausrakentaminen Riihenkulma 3:ssa ja Asteritie 7:ssa peruskorjattiin keittiöt. Saniaistie 3 :ssa uusittiin ikkunapuitteet ja parvekeovet.muut korjaukset olivat tavanomaisia vuosikorjauksia. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tila on vakaa ja maksuvalmius hyvä. Olennaiset toiminnan muutokset ssä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden aikana. Kehittämistoiminta llä ei ole ollut kehittämishankkeita jatkuvan kehittättämisen lisäksi Malminkartanon Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen ssä ei ole ollut uudisrakennushankkeita. Korjausrakentaminen Urputie 1:n peruskorjaus valmistui kesäkuun 2011 aikana. Urputie 1:n liiketilan julkisivukorjaus ei sisältynyt peruskorjaukseen. Urakoitsijana toimi Maalaus ja Saneeraus Matti Virtanen Oy. Rukkilanrinne 1, 2, 5 ja 7 kaikkien 128 huoneiston keittiöiden kunnostus. Urakoitsijan toimi Saneerauskolmio Oy. Parivaljakontie 6 peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitettu, suunnitteluttamisesta vastaa ATT. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on vakaa ja kassan maksuvalmius hyvä. pystyy rahoittamaan peruskorjausten omarahoitusosuuden 10 %. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä on tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti oikaistu vesi- ja jätevesikustannusten jaksotusta. Tilinpäätöksessä vesi- ja jätevesimaksujen määrä on ,64. Tilastojen vertailtavuuden vuoksi vuosiraporttitietona on käytetty maksettuja jaksottamattomia vuoden 2011 kustannustietoja. 17

16 Olennaiset toiminnan muutokset Kiinteistöjen ylläpitotoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. sulautuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, jonka omistukseen yhtiön kiinteistöt siirtyvät. Helsingin kaupungin asunnot Oy perustaa Malminkartanon alueelle uuden Heka- Malminkartano Oy -nimisen yhtiön, jonka tarkoituksena on tuottaa Malminakrtanon alueen kiinteistöille isännöinti-, hoito-, huolto-, kunnossapito sekä korjaus ja siivouspalvelut yhtiön nykyisellä henkilökunnalla ja kalustolla. Kehittämistoiminta ssä on laadittu konsernin ohjeiden mukaan tavoitteet kiinteistöjen energiankulutusten vähentämiseksi. Myllypuron Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Mamsellinmyllynkuja 25:ssa aloitettiin 51 ARA-huoneiston rakentaminen, alustava valmistumisaika 12/12. Lisäksi Lallukankuja 1 uudisrakennuksen 105 ARA-huoneiston suunnittelu saatiin valmiiksi, alustava rakentamisen aloittaminen 4/12. Korjausrakentaminen n vuosikorjaukset tehdään ns. jatkuvan korjauksen periaatteella. Korjaukset olivat vuonna 2011 tavanomaisia vuosikorjaustöitä PTS-suunnitelman mukaisesti. Korjauksia tehtiin eri vuokranmääritysyksiköissä ,67 eurolla, eli keskimäärin 24,24 /m2. Yläkiventie 5:n peruskorjaus (196 asuntoa, kustannukset n /m2) aloitettiin tammikuussa 2011, joka valmistuu syksyllä on laatinut alustavan pitkän ajan peruskorjaussuunnitelman, joka ulottuu vuoteen 2025 asti. Taloudellinen tilanne ja kehitys n talous on vakaa ja maksuvalmius on hyvä. Vuoden 2011 talousarvio toteutui suunnitellusti. n perimät vuokrat huoneistoista ovat erittäin kilpailukykyisiä verrattuna muihin alueen vuokranantajiin. Kaikki vuokrattavat asuintilat (käyttöaste 91,7 %) ja liiketilat (käyttöaste 100 %) ovat vuokrattuina, ainoastaan peruskorjauksen takia olevat asunnot ovat tyhjillään. Peruskorjaukset jatkuvat edelleen tulevina vuosina, joka aiheuttaa vuokrankorotuspaineita. Vuokrasaatavat ja luottotappiot ovat pienet edelleen, vuokrasaatavat ovat suurentuneet vuoden lopulla. Vuokrasaatavat olivat 0,63 % kiinteistön tuotoista. Ns. vuosikorjaustoiminta on pystytty rahoittamaan lähes kokonaisuudessaan hoitomenovuokralla. Luottotappioita kirjattiin tilinpäätöksessä ,46. 18

17 Olennaiset toiminnan muutokset ssä on käynnistynyt laaja peruskorjaaminen syksyllä 2006, jolloin aloitettiin viidessä vuokranmääritysyksikössä yhteensä 768 huoneiston peruskorjaukset. Työt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti vuoteen 2017 saakka. Kiinteistöyhtiö on sulautunut sulautussuunnitelman mukaiseesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Helsingin kaupungin asunnot Oy on perustanut alueyhtiöksi Heka-Myllypuro Oy:n, joka hoitaa palvelusopimuksen mukaisesti Myllypuron alueen kiinteistöjensä isännöinnin, huollon ja siivouksen. Kehittämistoiminta Kehittämistoiminnan suurimpana haasteena on edelleen alueen arvostuksen lisääminen hyvällä isännöinnillä ja kiinteistönpidolla ja erityisesti asukkaiden positiivisella ja rakentavalla asenteella kiinteistöyhtiön henkilökunnan kanssa. Varsinkin talotoimikunnat ja vuokralaistoimikunta ovat edelleen toimineet aktiivisesti yhteistyössä kiinteistöyhtiön henkilökunnan kanssa. Pihlajiston Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Viikinmäkeen valmistui uusi ARA-vuokratalo, jossa huoneistoja 58. Kohde on ns. matalaenergiatalo, jonka energialuokka on A. Kohteen energiatehokkuus on saavutettu ulkovaipan lämmöneristävyyttä lisäämällä, villaa on mm, sekä talon ulkovaippa on tehty mahdollisimman ilmatiiviksi. Teknisillä ratkaisuilla kiinteistön energiakulutus on näin ollen saatu 40 % alemmalle tasolle kuin perinteisellä rakentamisella. Korjausrakentaminen Kiinteistöjen korjaukseen ja kunnossapitoon käytettiin 4,6 miljoonaa euroa. Ohjelmassa oli mm. linjasaneeraus, kylpyhuoneiden peruskorjauksia, julkisivujen paikkakorjauksia ja ulkomaalauksia, pysäköintialueen II-vaiheen lisärakentaminen, lämmitysverkon tasapainoitus sekä parvekkeiden lasittaminen. Taloudellinen tilanne ja kehitys Kiinteistöyhtiön vuokratulot olivat 23,8 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,8 %. Pääomakulujen osuus menoista oli 10,2 miljoonaa euroa, joka on yhtiön kaikista menoista 40,5 %. n maksuvalmius on ollut tilikauden aikana hyvä. Olennaiset toiminnan muutokset MA-ohjelmaan kuuluvina hankkeina on Viikinmäkeen rakenteilla kohde, johon tulee 90 asuntoa. Lisäksi suunnitteluvaiheessa on kaksi kohdetta, joihin tulee yhteensä 82 asuntoa, jotka myös sijaitsevat Viikinmäessä. 19

18 Kehittämistoiminta Pihlajiston Kiinteistöt Oy on sulautunut Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, joka on perustanut Heka-Pihlajisto Oy- nimisen aluehuoltoyhtiön, joka on aloittanut toimintansa Alueyhtiö tuottaa omistajalleen, Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle seuraavia palveluita: kiinteistöjen hoito ja kunnossapito, asuntojen vuokraus ja asiakaspalvelu, yhteishallintolain ja vuokralaisdemokratiasäännön mukaiset tehtävät, kiinteistöjen talous- ja hallintopalvelut sekä peruskorjaukseen ja uustuotannon rakennuttamiseen osallistuminen. Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Korjausrakentaminen Korjauskustannuksia kirjattiin vuonna 2011 vuosikorjauksiin yhtensä 2,77 milj. euroa sekä aktivoitiin rakennusten hankintamenon lisäykseksi 470 tuhatta euroa. n korjaustoiminta painottuu korjaussuunnitelman mukaan vuosien aikana pääsääntöisesti normaaliin kulumisesta johtuvaan ylläpitokorjausrakentamiseen. Perusparannus- ja peruskorjausluontoinen korjausrakentaminen lisääntyy rakenteiden vanhetessa. Merkittävin korjaushanke liittyy huoneistojen ylläpitokorjauksiin. Vmy Rasturinlehdon huoneistokorjaukset saatettiin päätökseen ja vmy Paimionkujan huoneistokorjaukset kilpailutettiin. Taloudellinen tilanne ja kehitys n maksuvalmius vuonna 2011 on ollut hyvä. Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt, että 21 Helsingin kaupungin omistamaa aravakiinteistöyhtiötä sulautetaan yhteen perustettavaan yhtiöön, joka aloittaa toimintansa Uusi pääomayhtiö perustaa fuusion yhteydessä nykyisten kiinteistöyhtiöiden sijaan 21 alueellista, toimintansa aloittavaa alueyhtiötä.helsingin kaupungin asunnot Oy on perustanut Heka Pikku Huopalahti Oy -nimisen alueyhtiön hoitamaan Pikku- Huopalahdessa sijaitsevien kiinteistöjen isännöintiä ja huoltoa. Olennaiset toiminnan muutokset Vuonna 2011 toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kehittämistoiminta kehittää ennakoivan huollon suunnitelmia ja kouluttaa huoltohenkilökuntaa taloteknisten asioiden hallitsemiseen sekä kehittää ja laajentaa toimintamalleja huoltokirjan ja aluevalvontajärjestelmän hyödyntämisessä. Tavoitteena on tuottaa laadullisesti parempaa ennakoivaan huoltoon painottuvaa kiinteistöhuoltoa ja ylläpitää aluevalvontajärjestelmällä kiinteistöjen energiankulutustasot energiansäästöohjelman mukaisissa tavoitetasoissa. 20

19 Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Tilivuoden aikana on aloitettu Laajasuontie 33 -uudisrakennushanke. Korjausrakentaminen Korjausrakentamisessa on saatettu loppuun Ohjaajantie sekä Jännetie 5 kylpyhuoneiden saneeraustyöt. Suunnittelussa ovat Näyttelijäntie 2:n linjasaneeraus, joka rakennustyö alkaa Muita suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita ovat Lassinlaakson kylpyhuonesaneeraus, Näyttelijäntie 15 kylpyhuonesaneeraus sekä Hopeatie 20 kylpyhuonesaneeraus. Hopeatie 20 kohteessa selvitetään myös lisärakentamismahdollisuutta ja hissien asentamista ennen kylpyhuonesaneeraustyön aloittamista. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on vakaa ja maksuvalmius kunnossa. n tuleviin peruskorjaushankkeisiin yhtiö on varautunut 10 % omalla rahoituksella. Olennaiset toiminnan muutokset Kiinteistöyhtiö on sulautunut Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Alueen kiinteistöjen hoitoa varten on perustettu uusi yhtiö Heka-Haaga Oy, jonka palvelukseen kiinteistöyhtiön henkilöstö on siirtynyt. n ydinliiketoiminta, kiinteistöjen isännöinti, huolto- ja hoito, siivous sekä korjaus ja kunnossapito hoidetaan Heka-Haaga Oy:n toimesta. Kehittämistoiminta n henkilöstö osallistuu kiinteistöyhtiöiden kehittämistoimintaan yhdessä muiden kiinteistöyhtiöiden kanssa. Puotilan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Kastellinpolku 8 (28 as + perhekoti, 2236,5 m2) valmistui asuntojen osalta ja kokonaan kesäkuussa. Uutta uudisrakentamista ei ole lähivuosina näköpiirissä. 21

20 Korjausrakentaminen Kajaaninlinnantie 7 perusparannus valmistui Asuntoihin raken- nettiin parvekkeet ja ikkunat uusittiin. Korsholmantie 9 perusparannus/-korjaus alkoi toukokuussa. Tuuletusparvekkeet ja vanhat asuntoparvekkeet peruskorjataan, ikkunat uusitaan ja puuttuvat asuntoparvekkeet (146 kpl) rakennetaan. Hanke valmistuu 11/2012. Rusthollarintie 10:ssä yläkorttelin neljän rakennuksen viemärit sukitettiin. Urakka valmistuu keväällä Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne ja maksuvalmius oli hyvä. Korjaus- ja korkokulut ylittivät talousarvion. Vuokrasaatavat kasvoivat, mutta ovat hallinnassa. Vuokrataso on edelleen edullinen. Olennaiset toiminnan muutokset sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Henkilökunta siirtyi Heka- Puotila Oy:n palvelukseen.heka-puotila Oy jatkaa palvelu- sopimuksella alueen kiinteistöjen isännöintiä ja huoltoa. Kehittämistoiminta ssä siirryttiin sähköiseen laskukiertoon. Muilta osin ei ollut normaalista poikkevia kehityshankkeita. Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Korjausrakentaminen Prinsessantie 4 saunatilojen kunnostus, kustannukset yhteensä ,26. Mäenlaskijantie 4 kylpyhuoneiden (15 kpl) kunnostus, kustannukset yhteensä ,29. Muut yhtiössä tilikauden aikana suoritetut korjaukset ovat olleet tavanomaisia PTSsuunnitelman mukaisia vuosikorjaus- ja kunnostustöitä, joilla pyritään ylläpitämään ja pidentämään kiinteistöjen rakenteiden, yksittäisten rakenneosien, sekä talotekniikan elinkaari-ikää. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on ollut vakaa ja maksuvalmius hyvä. n kaikki liiketilat on vuokrattu ja asuntojen toteutunut käyttöaste oli 99,88 %. 22

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys 2012

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys 2012 Helsingin kaupungin asunnot Oy Asukastyytyväisyys 20 Tutkimuksen taustat ja tarkoitus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukkaiden tyytyväisyyttä isännöinti-,

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 17.3.2016 1 TAUSTAA 17.3.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKETOIMINNAN KONSERNIYHTIÖIDEN TILINTARKASTAJA- EHDOKKAAT VUODELLE 2017 Finlandia-talo Oy Forum Virium Helsinki Oy Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (11) 48 Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013 HEL 2013-002428 T 00 01 05 Päätös Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Konsernijaosto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Kun kaikki meni nappiin ja kun kaikki meni metsään

Kun kaikki meni nappiin ja kun kaikki meni metsään AIT-KLUBIN ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN 21.8.2013, RAVINTOLA OSTROBOTNIA Kun kaikki meni nappiin ja kun kaikki meni metsään Oppimiskokemuksia kahdesta kehittämishankkeesta Reijo Savolainen, kiinteistöneuvos

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA Toimitusjohtaja Jaana Närö 5.11.2015 ARA/Yhdyskuntien uudistaminen/jaana Närö 1 HEKA LYHYESTI Helsingin kaupungin asunnot Oy Omistajana Helsingin kaupunki

Lisätiedot

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 NYKYINEN RAKENNE Porvoon kaupunki Noin 370 vapaarahoitteista ja arava-asuntoa Porvoon A-asunnot Oy 1.281 arava- ja vapaarahoitteista asuntoa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Taloyhtiöiden korjaukset ja energia

Taloyhtiöiden korjaukset ja energia Taloyhtiöiden korjaukset ja energia Rakennusfoorumi 13.12.2016, Rakennustietosäätiö, Helsinki DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Nykytila 2 1 l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90 % 80 % 70 % 60

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) 6 Helsingin kaupungin määräysvallassa olevien asuntoosakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014 HEL 2014-000259 T 00 01 05 Päätösehdotus Hallituksen ja tilintarkastajien

Lisätiedot

Asuntoyhteisöjen korjaukset TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry

Asuntoyhteisöjen korjaukset TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Asuntoyhteisöjen korjaukset 2005 2007 TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry 24.11.2008 Asunto-osakeyhtiöiden korjauskohteet 2005 2006 Ulkorakenteet LVI-järjestelmät Sisärakenteet Huoneistokorjaukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY HUHKOLANKIEVARI HUITTINEN MYYNTIESITE LOKAKUU 2016

KIINTEISTÖ OY HUHKOLANKIEVARI HUITTINEN MYYNTIESITE LOKAKUU 2016 KIINTEISTÖ OY HUHKOLANKIEVARI HUITTINEN MYYNTIESITE LOKAKUU 2016 Yleistä Huittisten Kaupunkiasunnot Oy on päättänyt luopua omistamansa vuokratalon Kiinteistö Oy Huhkolankievarin omistuksesta. Tavoitteena

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Liite Helsingin Alppikylän Säkkikatu 4 kohde-esitteeseen 11.4.2014 Yleistä Tontti Asemakaava Yhteiskäyttöiset tilat Autopaikat Polkupyöräpaikat Lämmitys Säkkikatu 4

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

Asuntotontin (kerrostalo, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6)

Asuntotontin (kerrostalo, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6) 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 400 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6) Mellinintie 3 Hakemus Asuntosäätiön Asumisoikeus

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset Asukastyytyväisyyskysely 201 Tulokset Tutkimuksen tavoite Selvittää Helsingin HASOn asukkaiden tyytyväisyyttä isännöintipalveluihin, huolto- ja korjauspalveluihin sekä siivouspalveluihin Kartoittaa asukkaiden

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Liite Helsingin Alppikylän Laukkukuja 6 kohde-esitteeseen 21.3.2013 Yleistä Tontti Asemakaava Yhteiskäyttöiset tilat Autopaikat Polkupyöräpaikat Lämmitys Laukkukuja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015

Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015 3 Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015 Konsernin perustiedot Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on neljä tytäryhtiötä:

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot