Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajien vuosikatsaus Koontitaulukot Koontigrafiikat Helsingin Kansanasunnot Jakomäen Kiinteistöt Oy Kannelmäen Kiinteistöt Oy Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot Kontulan Kiinteistöt Oy Kumpulan Kiinteistöt Oy Laajasalon Kiinteistöt Oy Malmin Kiinteistöt Oy Malminkartanon Kiinteistöt Oy Myllypuron Kiinteistöt Oy Pihlajiston Kiinteistöt Oy Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Puotilan Kiinteistöt Oy Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Siilitien Kiinteistöt Oy Suutarilan Kiinteistöt Oy Vallilan Kiinteistöt Oy Vesalan Kiinteistöt Oy Vuosaaren Kiinteistöt Oy Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot Helsingin Asumisoikeus Oy Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Kiinteistö Oy Auroranlinna

3 JOHDANTO Lukijalle Tähän vuosiraporttiin on koottu eri sidosryhmille tietoja Helsingin kaupungin omistamista kiinteistöyhtiöistä vuodelta Raportin alkuosassa on tietoja kaupungin asunto-omaisuudesta, yhtiökohtaiset lyhyet vuosikatsaukset sekä numeerisia ja graafisia koontitietoja kokonaisuudesta ja eri osa-alueista. Pylväskaavioissa vertailutiedot on esitetty pääosin kolmelta vuodelta Raportin toisessa osassa on kiinteistöyhtiökohtaisesti eritellyt tiedot vuodelta Tavanomaisten aravakiinteistöyhtiöiden tiedot on esitetty siten, että yhtiöt ovat toiminimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Korkotuki- ja asumisoikeus- sekä palvelu- ja työsuhdeasuntoyhtiöiden tiedot ovat raportin lopussa. Raporttia voi käyttää toiminnan seurantaan sekä apuvälineenä toiminnan edelleen kehittämisessä. Tulosvertailuista esille tulevat poikkeamat helpottavat löytämään aihealueita tarkemmalle analysoinnille sekä tarvittavalle kehitystyölle. Helsingin kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt ovat sulautuneet Helsingin kaupungin asunnot Oy:ön Kiinteistöyhtiöiden sijaan perustettiin 21 alueyhtiötä, jotka vastaavat alueellisesta isännöinnistä ja huollosta. Kaupungin omistamat vuokra-asunnot Tavanomaisten aravakiinteistöyhtiöiden asunnot Aravakiinteistöyhtiöiden hoitohallinnossa olevat muut kuin korkotukiasunnot 196 Vanhusten aravapalveluasunnot ja tukiasunnot Pitkän korkotuen yhtiöiden asunnot Vapaarahoitteiset (entiset lyhyen korkotuen asunnot) 386 Asumisoikeusasunnot Kiinteistö Oy Auroranlinnan asunnot Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön asunnot 537 Hitas-omistusasunnot Helsingin Asuntohankinta Oy:n asunnot Yhteensä Lisäksi hallintokunnilla on suorassa omistuksessa olevia asuntoja. kpl 5

4 Tarkemman raportoinnin piiriin kuuluvat yhtiöt ja tietopohja Tähän julkaisuun on koottu tietoja kiinteistöyhtiöistä, jotka ovat kokonaan Helsingin kaupungin omistuksessa. Kattavimmat tiedot on kerätty 21 alueellisesta kiinteistöyhtiöstä, jotka omistavat ja ylläpitävät valtion asuntolainalla tai korkotuella toteutettuja vuokrataloja. Nämä alueelliset yhtiöt ovat Helsingin kansanasunnot Oy, Jakomäen Kiinteistöt Oy, Kannelmäen Kiinteistöt Oy, Kantakaupungin Kiinteistöt Oy, Kontulan Kiinteistöt Oy, Kumpulan Kiinteistöt Oy, Laajasalon Kiinteistöt Oy, Malmin Kiinteistöt Oy, Malminkartanon Kiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot, Myllypuron Kiinteistöt Oy, Pihlajiston Kiinteistöt Oy, Pikku - Huopalahden Kiinteistöt Oy, Pohjois- Haagan Kiinteistöt Oy, Puotilan Kiinteistöt Oy, Roihuvuoren Kiinteistöt Oy, Siilitien Kiinteistöt Oy, Suutarilan Kiinteistöt Oy, Vallilan Kiinteistöt Oy, Vesalan Kiinteistöt Oy ja Vuosaaren Kiinteistöt Oy. Raportissa yhtiöistä käytetään yhteisnimitystä aravakiinteistöyhtiöt. Lisäksi tietoja on koottu Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoista, Helsingin Asumisoikeus Osakeyhtiöstä, Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoista (palvelu- ja tukiasunnot) ja Kiinteistö Oy Auroranlinnasta (vapaarahoitteinen asuntoyhtiö, joka omistaa muun muassa työsuhdeasuntoja ja tavanomaisia markkinaehtoisia vuokra-asuntoja). Tilastot perustuvat vuosien tilinpäätöstietoihin. Tilastojen vertailuluvut ja niiden tulkinta Tilastossa on esitetty tuotot ja kulut käyttäen vertailulukuina /htm2/kk (euroa / huoneistoneliömetri / kuukausi) tai /asm2/kk (euroa / asuntoneliömetri / kuukausi). Tässä raportissa huoneistoalatieto muodostuu asuntojen asuinpinta-alojen ja asemakaavan mukaisten liike- ja palvelutilojen pinta-alojen kokonaismäärästä. Kiinteistöjen ylläpidon tehtävien järjestämistavat vaihtelevat eri yhtiöiden kesken, joten eri yhtiöiden yksittäisten kulutilien tai tiliryhmien tunnuslukujen vertailu ei luo perusteita oikeiden johtopäätösten tekemiselle. Kokonaisuuksien laajempi tarkastelu ja tuloksien yksityiskohtainen vertailu ja analysointi muodostaa oikeat perusteet toiminnan ja toimintojen kehittämiselle ja kehittämisen painopistealueille. Kiinteistöyhtiöiden hoitokustannusten tasoa kuvaa parhaiten taulukon kiinteistökohtaiset toimintojen tunnusluvut 2011 tilastoarvo hoitokulut ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna kiinteistön muilla tuotoilla" (esimerkiksi isännöintija huoltopalvelujen myyntituotot). Tämä vertailuluku antaa kuvan jatkuvaluontoisista ja säännöllisistä kiinteistöyhtiön omaan kiinteistökantaan kohdistuvista hoitokustannuksista. Tilastoarvoon hoitokulut ilman tontinvuokraa sen sijaan sisältyy myös yhtiön asiakasyhtiöille tuotettujen palvelujen kustannukset sekä maksetut yhteiset kustannukset. Toiminnan ja toimintojen tarkemmassa arvioinnissa tarvitaan myös yksittäisten erien tarkastelua. Raportin tilastoluvut ovat erittäin käyttökelpoisia arvioitavissa yhtiön toiminnan tuloksellisuuden kehittymistä ja kehittymisen suuntaa. 6

5 Tiedot tuloslaskelmasta perustuvat yhtiökohtaisen tilinpäätöksen tuloslaskelman lukuihin tiliryhmittäin. Tilastossa on esitetty huoneisto- ja asuinhuoneistoalat vuoden lopussa. Lisäksi tilastossa on keskimääräiset huoneisto- ja asuinhuoneistoalatiedot, jolloin on huomioitu, että jotkut kiinteistöt ovat olleet valmiina vain osan vuotta. Tuloslaskelmaan perustuvat tunnusluvut on yleensä laskettu keskimääräisten pinta-alojen mukaan. Taseen tunnusluvut on laskettu vuoden lopun pinta-alatietojen perusteella. Kulutuksen vertailuluvut ovat lämmityksessä kwh/m3 (kilowattituntia/rakennusmetri/ vuosi), kiinteistösähkössä samoin kwh/m3 ja vedessä l/as/vrk (litraa/asukas/vuorokausi). Lämpimän veden lämmityksen edellyttämän lämpöenergian määrä normalisoidun lämmönkulutuksen laskentakaavassa arvioitu siten, että 40 % käyttövedestä lämmitetään keskimäärin 7,5 asteesta 55 asteeseen. Normalisoidun kulutuksen tunnusluku 1:n laskennassa on käytetty Helsinki/Kaisaniemen lämmitystarvelukuja. Normalisoidun kulutuksen tunnusluun 2 on laskettu käyttäen Helsinki/Vantaan ja Helsinki/Kaisaniemen lämmitystarvelukujen keskiarvoa. Kulutuksen tunnusluvut perustuvat suoraan todellisiin kulutuslukemiin. Jakajana on käytetty vuoden keskimääräisiä jakoyksiköitä ottaen huomioon kiinteistöjen valmiina olo kuukaudet. Alle vuoden valmiina olleiden kiinteistöjen kulutuksen tunnusluvut ovat tarkkuudeltaan heikompia ja siten niiden vaikutus tulee huomioida yhtiötason kokonaislukujen tarkastelussa. Tällaisten kiinteistöjen merkitys kokonaiskulutuksessa on kuitenkin melko vähäinen. Toimintojen kustannusten tunnusluvut isännöinti-, huolto-, korjaus- ja siivoustoimen osalta on pyritty esittämään siten, että ne ovat vertailukelpoisia tavanomaisten isännöinti-, huolto- ja siivoussopimusten kuukausiveloitusten kanssa ilman erillisveloitettavia työosuuksia. Esimerkiksi peruskorjausten rakennuttamistehtävät eivät kuulu tavanomaisen markkinaehtoisen isännöintisopimuksen säännöllisen kuukausiveloituksen piiriin. Vastaavasti tavanomaisten markkinaehtoisen huoltosopimusten kuukausiveloitus ei sisällä erillisveloitettavia korjaustöitä. Edellä mainitut tunnusluvut sisältävät osittain arvioihin perustuvia eriä, ja siksi niitä on pidettävä vain suuntaa antavina tietoina. Rahoitusaseman tunnuslukujen arvioinnissa on otettava huomioon, että erityisen vahva rahoitusaseman tunnusluku liittyy usein peruskorjauksen omarahoitusosuuden vahvistamiseen. Vastaavasti heikon tunnusluvun syynä voi olla kassasta rahoitettu peruskorjaus, jota varten ei tilinpäätöshetkellä ole vielä nostettu pitkäaikaista lainaa. Raportissa esitettyjen tunnuslukujen sisältökuvaukset Quick Ratio = rahat, pankkisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset yhteensä jaettuna lyhytaikaisilla veloilla pois lukien pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset (tavoitearvo > 1). Tunnusluku kuvaa maksuvalmiutta. Maksuvalmiutta kuvaa myös rahoitussaldon tunnusluku (kokonaisrahoitussaldo jaettuna kuukauden keskimääräisillä tuotoilla, tavoitearvo > 1). Tämä tunnusluku on tällä hetkellä kiinteistöyhtiöiden tilintarkastusyhteisön asiantuntijoiden kanssa sovittu tavoiteltava vähimmäismaksuvalmiustaso. 7

6 Vireille pannut huoneenvuokra- asiat = oikeuskäsittelyyn lähetetyt huoneenvuokraasiat (kpl). Häädöt = täytäntöön pannut häädöt (kpl). Kokonaisvaihtuvuus (%) = vuokralaisen tai vuokranantajan taholta irtisanotut tai puretut vuokrasopimukset (kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä (kpl) x 100 %. Ulkoinen vaihtuvuus (%) = (uudet asunto-osoitukset kpl (miinus) valmistuneet uudet asunnot kpl + keskinäiset vaihdot ulkopuolelta kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä (kpl) x 100 %. Sisäinen vaihtuvuus (%) = (vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä kpl + keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä kpl + vuokraoikeuden siirrot kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä x 100 %. Käyttöaste (%) = Toteutuneet asuinhuoneistojen vuokratuotot jaettuna tavoitevuokratuotoilla x 100 %. Kokonaisvaihtuvuuden laskenta perustuu tarkastelujakson irtisanomisten määrään (joko vuokranantajan tai vuokralaisen puolelta). Ulkoista ja sisäistä vaihtuvuutta on tarkasteltu tarkastelujakson aikana tehtyjen uusien sopimusten määrän perusteella. Kokonaisvaihtuvuus ei siis ole aivan sama kuin ulkoisen ja sisäisen vaihtuvuuden summa. Aravakiinteistöyhtiöiden ja niiden hoitohallinnossa vuonna 2011 olleiden erillisten asuntoyhtiöiden volyymitietoja Aravakiinteistöyhtiöiden (21 kpl) hoitohallinnossa (isännöinti ja taloushallinto) oli yhtiöiden oman kiinteistökannan lisäksi sopimusperusteisesti 5 kpl kaupungin omistamaa erillisyhtiötä. Aravakiinteistöyhtiöissä ja niiden hoitohallinnossa olleissa yhtiöissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 435 vuokranmääritys- ja talousyksikköä (aravakiinteistöyhtiöissä 430 ja erillisyhtiöissä 5). Aravakiinteistöyhtiöissä ja niiden hoitohallinnossa olleissa yhtiöissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä asuntoa (aravakiinteistöyhtiöissä ja erillisyhtiöissä196 asuntoa). Talonkirjojen mukaan asukkaita oli yhteensä (aravakiinteistöyhtiöissä ja erillisyhtiöissä 622). Asukastiheys aravakiinteistöyhtiöissä oli 29,9 m2/asukas. Rakennusten kokonaistilavuus oli yhteensä ,6 m3 (aravakiinteistöyhtiöissä ,6 m3 ja erillisyhtiöissä m3). Huoneistoala (asuinpinta-ala sekä kaavan mukaiset liike- ja palvelutilat) oli yhteensä ,9 htm2 (aravakiinteistöyhtiöissä ,9 htm2 ja erillisyhtiöissä htm2). 8

7 Asuinpinta-ala oli yhteensä ,8 asm2 (aravakiinteistöyhtiöissä ,8 asm2 ja erillisyhtiöissä asm2). Asuinhuoneistojen käyttöaste aravakiinteistöyhtiöissä Aravakiinteistöyhtiöiden käyttöaste vuonna 2011 oli kaikki tyhjänä olo menetykset (varsinainen tyhjäkäyttö, peruskorjauksen takia tyhjänä olleet, muuttoremonttien takia tyhjänä olleet ja muista syistä tyhjänä olleet yhteensä) huomioon ottaen keskimäärin 98,85 % (98,37 % vuonna 2010) ja pelkkä varsinainen tyhjäkäyttö (asunto ollut vuokrattavissa, mutta vuokraaminen ei ole heti onnistunut) huomioon ottaen 99,95 % (99,93 % vuonna 2010). Asukkaiden vaihtuvuus aravakiinteistöyhtiöissä Asukkaiden kokonaisvaihtuvuus oli vuonna 2011 keskimäärin 9,26 % (9,42 % vuonna 2010). Ulkoinen vaihtuvuus oli vuonna 2011 keskimäärin 7,43 % (7,98 % vuonna 2010). Sisäinen vaihtuvuus oli vuonna 2011 keskimäärin 3,81 % (3,77 % vuonna 2010). Aravakiinteistöyhtiöiden keskivuokrat Kaupungin asuntoviranomaisten tilastotietojen mukaan Helsingissä olevien kaikkien ARA -vuokratalojen keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2011 oli 10,40 /m2/kk (10,14 /m2/kk vuonna 2010, muutos +2,56 %). Kaupungin omistamissa tavanomaisissa aravavuokra-asunnoissa keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2011 oli 9,90 /m2/kk (9,64 /m2/kk vuonna 2010, muutos +2,70 %). Muiden kuin kaupungin omistamien tavanomaisten aravavuokra-asuntojen keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2011 oli 11,96 /m2/kk (11,67 /m2/kk vuonna 2010, muutos +2,49 %). Aravakiinteistöyhtiöiden lainat Aravakiinteistöyhtiöillä oli vuoden 2011 lopussa lainaa yhteensä ,41 euroa (725,58 euroa/htm2). Valtion asuntolainoja oli ,76 euroa, valtion delegointilainoja ,70 euroa, kaupungin lainoja ,28 euroa ja rahalaitoslainoja ,67 euroa. Aravakiinteistöyhtiöiden hoitokulujen kehitys Keskimääräiset hoitokulut ilman tontinvuokraa vuonna 2011 olivat keskimäärin 5,30 /htm2/kk (5,15 /htm2/kk vuonna 2010, muutos + 2,91 %). Keskimääräiset hoitokulut ilman tontinvuokraa ja korjauksia oikaistuna muilla tuotoilla vuonna 2011 olivat keskimäärin 3,57 /htm2/kk (3,39 /htm2/kk vuonna 2010, muutos + 5,31 %). Keskimääräiset hoitokulut ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla vuonna 2011 olivat 3,42 /htm2/kk (3,25 /htm2/kk vuonna 2010, muutos + 5,23 %). 9

8 Lämmityksen kustannukset olivat keskimäärin 0,88 /m2/kk (0,81 /m2/kk 2010, muutos +8,60 %). Kiinteistösähkön kustannukset olivat keskimäärin 0,23 /m2/kk (0,23 /m2/kk 2010, muutos 0,00 %). Veden kustannukset olivat keskimäärin 0,43 /m2/kk (0,42 /m2/kk 2010, muutos +2,38 %) ja jätehuollon kustannukset olivat keskimäärin 0,17 /m2/kk (0,14 /m2/kk 2010, muutos +21,43 %). Aravakiinteistöyhtiöiden korko- ja tontinvuokrakustannusten kehitys Aravakiinteistöyhtiöiden korkokulut olivat 2011 keskimäärin 1,73 /m2/kk (1,49 /m2/kk 2010, muutos +16,11 %). Tontinvuokrakulut olivat keskimäärin 0,73 /m2/kk (0,70 /m2/kk 2010, muutos +4,23 %). Aravakiinteistöyhtiöiden luottotappiot Aravakiinteistöyhtiöiden luottotappiot vuonna 2011 olivat keskimäärin 0,04 /m2/kk (0,03 /m2/kk 2010, muutos +33,33 %). Aravakiinteistöyhtiöiden energian ja veden kulutuskehitys Aravakiinteistöyhtiöiden lämmön, sähkön ja veden kulutuksen kehitys: muutos Kaukolämpö (kwh/m3) - toteutunut kulutus 44,0 50,7-13,2 % 48,5 - normalisoitu kulutus 48,9 47,1 + 3,8 % 51,1 Kiinteistösähkö (kwh/m3) 4,8 5,0-4,0 % 4,9 Vesi (litraa/asukas/vrk) 158,0 163,0-3,1 % 167,0 Uudisrakentaminen ja peruskorjaus / Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) tuotanto Vuonna 2011 valmistui Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttamana 190 kpl valtion tukemaa vuokra-asuntoa. Uusien asuntojen keskipinta-ala oli 71,8 m2. (Vuonna 2010 valmistui 324 asuntoa, keskipinta-ala 74,3 m2). Asumisoikeusasuntoja valmistui 69, joiden keskipinta-ala oli 84,4 m2 (vuonna asuntoa, keskipinta-ala 78,4 m2). Toimintavuonna käynnistyi 581 valtion tukeman vuokraasunnon rakentaminen. Käynnistyneiden vuokra- ja asumisoikeushankkeiden rakennuskustannukset olivat keskimäärin 3584 /asm2. Toimintavuonna 2011 valmistui Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttajana 1036 aravavuokra-asunnon ja 132 palveluasunnon peruskorjausta. Vuonna 2011 käynnistyi Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttamana 406 aravavuokra-asunnon peruskorjausta, näistä 116 palveluasuntoja. 10

9 KIINTEISTÖYHTIÖIDEN TOIMITUSJOHTAJIEN VUOSIKATSAUS 2011 Helsingin Kansanasunnot Oy Uudisrakentaminen ssä ei ole ollut uudisrakentamista. Korjausrakentaminen Korttelin 817 huoneistoissa peruskorjaustyöt jatkuivat. Puutalokorttelissa 819 (68 asuinhuoneistoa) käynnistyi peruskorjauksen hankesuunnittelu ja korttelissa 857 Käärmetalo peruskorjauksen hankesuunnittelu jatkui ja Arkkitehtitoimisto Koskinen&Schalin Oy laati kohteesta rakennushistoriallisen selvityksen, joka valmistui Korttelin 817 osalta laadittiin pihan perusparannussuunnitelma,jonka tavoitteena on palauttaa alueen alkuperäinen luvun klassismin rakenne ja tunnelma alueen suojellun rakennuskannan rinnalle. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne sekä maksuvalmius olivat hyvät. Maksuvalmiuden tunnusluku oli 2,10. Kertomusvuonna keskivuokra oli 10,47 euroa.asuinhuoneistojen käyttöaste oli 98 %, joka johtuu korttelien 817 ja 818 peruskorjausten aiheuttamasta tyhjänä olosta. n pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin velkakirjaehtojen mukaisesti. Tilivuoden aikana nostettiin uusia lainoja yhteensä Olennaiset toiminnan muutokset Helsingin Kansanasunnot Oy sulautui Helsingin kaupungin kokonaan omistamaan Helsingin kaupungin asunnot Oy -nimiseen yhtiöön ja merkittiin kaupparekisteriin lakanneeksi Helsingin Kansanasunnot Oy:n toimintaa jatkoi alueyhtiönä Heka-Kansanasunnot Oy, joka hoitaa Käpylässä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien ARA- asuntojen isännöinti- ja huoltopalveluja sekä Puu-Käpylän kiinteistöjen asukasvalintaa kiinteistöviraston asunto-osaston asukasvalintaperiaatteita noudattaen. Kehittämistoiminta Sähköisten toimintojen kehittämistä jatkettiin ottamalla käyttöön peruskorjatuissa kiinteistöissä huoneistokohtainen käyttövedenmittaus sekä sähköiset huoltokirjat. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja täydennetään kiinteistöalan eri ammattiryhmien koulutuspalveluilla. Tavoitteena on henkilökunnan ammattiosaamisen jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Toimintatavoitteena on yhteistyön kehittäminen muiden alueyhtiöiden ja Hekan kanssa. 11

10 Jakomäen Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Rakenteilla oli alkaen Heka Jakomäki/Hevosmiehenkatu 13. Kohde sijaitsee Alppikylässä. Asuntoja 83 kpl. Arvioitu valmistuminen Suunnitteilla osoitteessa Jakomäentie 6 kolmen korkotukilainoitettavan kerrostalon rakentaminen. Rakentamispäätös edellyttää päätöstä kahden 60-luvun lopulla rakennetun vuokrakerrostalon purkamisesta. Korjausrakentaminen Kankaretie 9 a- ja b-taloa koskevan peruskorjauksen/perusparannuksen suunnittelu saatiin päätökseen lokakuussa 2011 ja urakoitsijavalinnat tehtiin vuoden vaihteessa. Peruskorjaustöiden aloitus on Taloudellinen tilanne ja kehitys Kiinteistöyhtiön talous on yhtiön sulautuessa kohtuullisen hyvä. Maksuvalmius on hyvä, joskin varautumisessa tulevien vuosien korjauksien omarahoitusosuuden kattamiseen ei asetettuja tavoitteita ole aivan saavutettu. Olennaiset toiminnan muutokset Jakomäen Kiinteistöt Oy sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy-nimiseen yhtiöön. Kiinteistöyhtiön tilalle Helsingin kaupungin asunnot Oy perusti alueellisen isännöinti- ja huoltoyhtiön nimeltään Heka-Jakomäki Oy. Sen varsinainen toiminta alkoi Kehittämistoiminta Kehittämistoiminta jatkuu Helsingin Kaupungin asunnot Oy:n ohjauksessa. Kannelmäen Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Maununnevatie 1 suunnittelu aloitettiin ja töiden on tarkoitus alkaa syksyllä Korjausrakentaminen Solistintien peruskorjaustyöt jatkuivat ja niiden on määrä valmistua viimeistään kesällä

11 Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Olennaiset toiminnan muutokset lopetti toimintansa ja alueellista isännöinti- ja huoltotoimintaa jatkamaan perustettiin Heka-Kannelmäki Oy Kehittämistoiminta Henkilökunta osallistui aktiivisesti koulutustilaisuuksiin. Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Ruoholahdessa on käynnistynyt Juutinraumankatu 3:n ja Kap Horninkatu 3:n rakentaminen. Korjausrakentaminen Merkittävimmät korjaukset ovat olleet Messitytönkuja 4:n kylpyhuoneiden kunnostus kustannuksiltaan euroa sekä Itämerenkatu 22:n kylpyhuoneiden kunnostus kustannuksiltaan euroa. Muut korjaukset ovat olleet tavanomaisia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne ja maksuvalmius on hyvä. Olennaiset toiminnan muutokset Kantakaupungin Kiinteistöt Oy fuusioitiin vuoden vaihteessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n. Samalla perustettiin uusi isännöinti- ja huoltoyhtiö Heka-Kantakaupunki Oy. Kehittämistoiminta Kehittämistoiminta jatkuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ohjauksessa. 13

12 Kiinteistö Oy Maunulan asunnot Korjausrakentaminen Hirsipadontie 2:ssa korjattiin 12 kerrostalon julkisivut sekä vaihdettiin ikkunat ja ulko-ovet. Metsäpurontie 13:n vuodelle 2010 budjetoitu hissien rakentamishanke toteutettiin kokonaan vuonna Hanke sisälsi kahdeksan uuden hissin rakentamisen aiemmin hissittömiin portaisiin. Metsäpurontie 12:ssa aloitettiin kahdeksan uuden hissin rakentaminen aiemmin hissittömiin portaisiin. Hanke valmistuu keväällä Sahanmäen ilmastoinnin vuonna 2010 aloitettu korjaushanke valmistui. Urakassa muutettiin talojen painovoimainen ilmanvaihto koneellisen poiston järjestelmäksi. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana, ja maksuvalmius pysyi hyvällä tasolla. n keskivuokra oli 9,44 /m2/kk. Lainoja lyhennettiin ,10 eurolla ja uutta lainaa nostettiin ,00 euroa. n vuokrasaatavien määrä nousi edellisestä vuodesa noin 18 prosenttia ja oli vuoden 2011 lopussa ,06 euroa. Olennaiset toiminnan muutokset n toiminta päättyi , kun se sulautui Helsingin kaupungin omistamaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Huolto- ja isännöintitoimintaa jatkamaan perustettiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama Heka-Maunula Oy. Kontulan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen ssä aloitettiin Kontulan taiteilijatalon suunnittelu yhdessä Suomen taiteilijasäätiön kanssa. Korjausrakentaminen VMY Kontulankaari 8:n julkisivujen ym peruskorjaus valmistui. Taloudellinen tilanne ja kehitys Taloudellinen tilanne ja kehitys näyttävät vakaalta. Olennaiset toiminnan muutokset sulautui Helsingin Kaupungin asunnot oy:n. Isännönti- ja huoltotyötä jatkamaan perustettiin Heka-Kontula oy. 14

13 Kehittämistoiminta Kehittämistoiminta jatkuu Helsingin Kaupungin asunnot oy:n ohjauksessa. Kumpulan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen ön valmistui vuoden 2011 lopulla yksi uusi kiinteistö, Lontoonkuja. Asukkaat muuttivat sisään Asunhuoneistoja yhteensä 74 kpl. Rakennettavia uudiskohteita oli vuoden 2011 lopussa työmaavaiheessa kaksi (2) kpl, Kaanaanpiha ja Berliininkuja. Kaanaanpiha valmistui tammikuun 27. päivä Berliininkuja valmistuu syksyllä Kaikki mainitut uudiskohteet ovat Arabianrannan alueella. Asuntoja mainituissa uudiskohteissa on yhteensä 261 kpl. Muista mahdollisista uudisrakentamiskohteista ei yhtiössä vuoden 2011 lopussa ollut tietoa. Korjausrakentaminen Normaalien huoltokorjausten lisäksi ns. vuosikorjauksina kunnostettiin / uusittiin mm. pihavarusteita, leikkialueita ja välineitä, ilmanvaihtojärjestelmiä,viiden kiinteistön lämmönjakolaitteet ja rakennusautomaatio, julkisivujen kunnostusta, talosaunoja, ulkoalueita ja rakennelmia. Lisäksi yhtiön toimesta korjausrakennutettiin Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön ja Asunto-oy Helsingin Käpyläntie 1 asiakaskiinteistöjen vastaavia kohteita. Peruskorjauspuolella laadittiin kahden kiinteistön hankesuunnitelmat ja aloitetiin toisen lopullinen suunnittelu. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat edelleen hyvässä kunnossa. Tuleviin peruskorjauksiin on varauduttu kuten yhtiökokous on edellyttänyt. Uudisrakentaminen ja suunnitelmissa olevat peruskorjaukset aiheuttanevat jatkossakin vuokriin korotuspaineita. Vastaavasti korjaaminen ja uudet kohteet parantavat kiinteistöjen teknistä tasoa ja asumisviihtyvyyttä. Asuntojen ja liike-/ palvelutilojen vuokrattavuus on hyvällä tasolla. ön tehtyjen asunto-osoituksien kieltäytymisaste on edelleen ollut kiinteistöyhtiöiden keskimääräistä alhaisempi ja kaikki liiketilat olivat vuoden lopussa vuokralla. Suurimpina riskeinä suuret hoitokuluerät (mm. energia ja vesi) sekä pääomalainojen korkomuutokset. Riskinä mainittakoon myös rakennuskustannusten epäsuotuisa kehittyminen ja heilahtelu. 15

14 Olennaiset toiminnan muutokset n omassa toiminnassa tapahtuneet muutokset kohdistuivat yhtiön kasvun ja henkilöstövaihdosten johdosta tapahtuneisiin muutoksiin sekä ATK-järjestelmän avulla tapahtuvaan sähköiseen vikailmoitusjärjestelmään liittyviin muutoksiin. Olennaisin muutos on kaikkien 21 kaupungin ARA-vuokrayhtiöiden pääomafuusio ja nykyisen yhtiömuodon päättyminen sekä uuden alueyhtiön, Heka-Kumpula Oy toiminnan aloittaminen. Kumpulan Kiinteistöt Oy taholta kaikki eteni vuoden 2011 aikana kokonaisfuusion aikataulun mukaan eikä suurempia ongelmia syntynyt. Kehittämistoiminta Uudessa alueyhtiössä, Heka-Kumpula Oy:ssä jatketaan edelleen palvelutoiminnan kehittämistä yhteistyössä yhtiön johdon, henkilökunnan ja asukasdemokratiaelimien kanssa. Tähän kehitystyöhön liittyy olennaisesti myös Helsingin kaupungin asunnot Oy jonka kanssa yhteistyötä syvennetään. Tavoitteena on kokonaisvaltainen palvelutoiminnan ja yhteistyön sekä henkilökunnan ammattiosaamisen jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen sekä osaamisen johtamisen tehokas käyttö. Myös palvelutoiminnan muotoja ja kokonaisuutta kehitetään yhdessä Helsingin kaupungin asunnot Oy ja muiden alueyhtiöiden kanssa. Laajasalon Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Uudisrakentamista ei tilikaudella ole ollut. Korjausrakentaminen Korjaustoiminta on ollut vuosikorjauksia. Pääasiassa huoneistokorjauksia. Taloudellinen tilanne ja kehitys n rahoitusasema on miljoonaa alijäämäinen. Olennaiset toiminnan muutokset Laajasalon Kiinteistöt Oy sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Alueen isännöinti- ja huoltotoimen jatkossa hoitaa perustettu Heka-Laajasalo Oy. Kehittämistoiminta Alueen kehittämistoiminta jatkuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ohjauksessa. 16

15 Malmin Kiinteistöt Oy Korjausrakentaminen Riihenkulma 3:ssa ja Asteritie 7:ssa peruskorjattiin keittiöt. Saniaistie 3 :ssa uusittiin ikkunapuitteet ja parvekeovet.muut korjaukset olivat tavanomaisia vuosikorjauksia. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tila on vakaa ja maksuvalmius hyvä. Olennaiset toiminnan muutokset ssä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden aikana. Kehittämistoiminta llä ei ole ollut kehittämishankkeita jatkuvan kehittättämisen lisäksi Malminkartanon Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen ssä ei ole ollut uudisrakennushankkeita. Korjausrakentaminen Urputie 1:n peruskorjaus valmistui kesäkuun 2011 aikana. Urputie 1:n liiketilan julkisivukorjaus ei sisältynyt peruskorjaukseen. Urakoitsijana toimi Maalaus ja Saneeraus Matti Virtanen Oy. Rukkilanrinne 1, 2, 5 ja 7 kaikkien 128 huoneiston keittiöiden kunnostus. Urakoitsijan toimi Saneerauskolmio Oy. Parivaljakontie 6 peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitettu, suunnitteluttamisesta vastaa ATT. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on vakaa ja kassan maksuvalmius hyvä. pystyy rahoittamaan peruskorjausten omarahoitusosuuden 10 %. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä on tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti oikaistu vesi- ja jätevesikustannusten jaksotusta. Tilinpäätöksessä vesi- ja jätevesimaksujen määrä on ,64. Tilastojen vertailtavuuden vuoksi vuosiraporttitietona on käytetty maksettuja jaksottamattomia vuoden 2011 kustannustietoja. 17

16 Olennaiset toiminnan muutokset Kiinteistöjen ylläpitotoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. sulautuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, jonka omistukseen yhtiön kiinteistöt siirtyvät. Helsingin kaupungin asunnot Oy perustaa Malminkartanon alueelle uuden Heka- Malminkartano Oy -nimisen yhtiön, jonka tarkoituksena on tuottaa Malminakrtanon alueen kiinteistöille isännöinti-, hoito-, huolto-, kunnossapito sekä korjaus ja siivouspalvelut yhtiön nykyisellä henkilökunnalla ja kalustolla. Kehittämistoiminta ssä on laadittu konsernin ohjeiden mukaan tavoitteet kiinteistöjen energiankulutusten vähentämiseksi. Myllypuron Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Mamsellinmyllynkuja 25:ssa aloitettiin 51 ARA-huoneiston rakentaminen, alustava valmistumisaika 12/12. Lisäksi Lallukankuja 1 uudisrakennuksen 105 ARA-huoneiston suunnittelu saatiin valmiiksi, alustava rakentamisen aloittaminen 4/12. Korjausrakentaminen n vuosikorjaukset tehdään ns. jatkuvan korjauksen periaatteella. Korjaukset olivat vuonna 2011 tavanomaisia vuosikorjaustöitä PTS-suunnitelman mukaisesti. Korjauksia tehtiin eri vuokranmääritysyksiköissä ,67 eurolla, eli keskimäärin 24,24 /m2. Yläkiventie 5:n peruskorjaus (196 asuntoa, kustannukset n /m2) aloitettiin tammikuussa 2011, joka valmistuu syksyllä on laatinut alustavan pitkän ajan peruskorjaussuunnitelman, joka ulottuu vuoteen 2025 asti. Taloudellinen tilanne ja kehitys n talous on vakaa ja maksuvalmius on hyvä. Vuoden 2011 talousarvio toteutui suunnitellusti. n perimät vuokrat huoneistoista ovat erittäin kilpailukykyisiä verrattuna muihin alueen vuokranantajiin. Kaikki vuokrattavat asuintilat (käyttöaste 91,7 %) ja liiketilat (käyttöaste 100 %) ovat vuokrattuina, ainoastaan peruskorjauksen takia olevat asunnot ovat tyhjillään. Peruskorjaukset jatkuvat edelleen tulevina vuosina, joka aiheuttaa vuokrankorotuspaineita. Vuokrasaatavat ja luottotappiot ovat pienet edelleen, vuokrasaatavat ovat suurentuneet vuoden lopulla. Vuokrasaatavat olivat 0,63 % kiinteistön tuotoista. Ns. vuosikorjaustoiminta on pystytty rahoittamaan lähes kokonaisuudessaan hoitomenovuokralla. Luottotappioita kirjattiin tilinpäätöksessä ,46. 18

17 Olennaiset toiminnan muutokset ssä on käynnistynyt laaja peruskorjaaminen syksyllä 2006, jolloin aloitettiin viidessä vuokranmääritysyksikössä yhteensä 768 huoneiston peruskorjaukset. Työt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti vuoteen 2017 saakka. Kiinteistöyhtiö on sulautunut sulautussuunnitelman mukaiseesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Helsingin kaupungin asunnot Oy on perustanut alueyhtiöksi Heka-Myllypuro Oy:n, joka hoitaa palvelusopimuksen mukaisesti Myllypuron alueen kiinteistöjensä isännöinnin, huollon ja siivouksen. Kehittämistoiminta Kehittämistoiminnan suurimpana haasteena on edelleen alueen arvostuksen lisääminen hyvällä isännöinnillä ja kiinteistönpidolla ja erityisesti asukkaiden positiivisella ja rakentavalla asenteella kiinteistöyhtiön henkilökunnan kanssa. Varsinkin talotoimikunnat ja vuokralaistoimikunta ovat edelleen toimineet aktiivisesti yhteistyössä kiinteistöyhtiön henkilökunnan kanssa. Pihlajiston Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Viikinmäkeen valmistui uusi ARA-vuokratalo, jossa huoneistoja 58. Kohde on ns. matalaenergiatalo, jonka energialuokka on A. Kohteen energiatehokkuus on saavutettu ulkovaipan lämmöneristävyyttä lisäämällä, villaa on mm, sekä talon ulkovaippa on tehty mahdollisimman ilmatiiviksi. Teknisillä ratkaisuilla kiinteistön energiakulutus on näin ollen saatu 40 % alemmalle tasolle kuin perinteisellä rakentamisella. Korjausrakentaminen Kiinteistöjen korjaukseen ja kunnossapitoon käytettiin 4,6 miljoonaa euroa. Ohjelmassa oli mm. linjasaneeraus, kylpyhuoneiden peruskorjauksia, julkisivujen paikkakorjauksia ja ulkomaalauksia, pysäköintialueen II-vaiheen lisärakentaminen, lämmitysverkon tasapainoitus sekä parvekkeiden lasittaminen. Taloudellinen tilanne ja kehitys Kiinteistöyhtiön vuokratulot olivat 23,8 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,8 %. Pääomakulujen osuus menoista oli 10,2 miljoonaa euroa, joka on yhtiön kaikista menoista 40,5 %. n maksuvalmius on ollut tilikauden aikana hyvä. Olennaiset toiminnan muutokset MA-ohjelmaan kuuluvina hankkeina on Viikinmäkeen rakenteilla kohde, johon tulee 90 asuntoa. Lisäksi suunnitteluvaiheessa on kaksi kohdetta, joihin tulee yhteensä 82 asuntoa, jotka myös sijaitsevat Viikinmäessä. 19

18 Kehittämistoiminta Pihlajiston Kiinteistöt Oy on sulautunut Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, joka on perustanut Heka-Pihlajisto Oy- nimisen aluehuoltoyhtiön, joka on aloittanut toimintansa Alueyhtiö tuottaa omistajalleen, Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle seuraavia palveluita: kiinteistöjen hoito ja kunnossapito, asuntojen vuokraus ja asiakaspalvelu, yhteishallintolain ja vuokralaisdemokratiasäännön mukaiset tehtävät, kiinteistöjen talous- ja hallintopalvelut sekä peruskorjaukseen ja uustuotannon rakennuttamiseen osallistuminen. Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Korjausrakentaminen Korjauskustannuksia kirjattiin vuonna 2011 vuosikorjauksiin yhtensä 2,77 milj. euroa sekä aktivoitiin rakennusten hankintamenon lisäykseksi 470 tuhatta euroa. n korjaustoiminta painottuu korjaussuunnitelman mukaan vuosien aikana pääsääntöisesti normaaliin kulumisesta johtuvaan ylläpitokorjausrakentamiseen. Perusparannus- ja peruskorjausluontoinen korjausrakentaminen lisääntyy rakenteiden vanhetessa. Merkittävin korjaushanke liittyy huoneistojen ylläpitokorjauksiin. Vmy Rasturinlehdon huoneistokorjaukset saatettiin päätökseen ja vmy Paimionkujan huoneistokorjaukset kilpailutettiin. Taloudellinen tilanne ja kehitys n maksuvalmius vuonna 2011 on ollut hyvä. Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt, että 21 Helsingin kaupungin omistamaa aravakiinteistöyhtiötä sulautetaan yhteen perustettavaan yhtiöön, joka aloittaa toimintansa Uusi pääomayhtiö perustaa fuusion yhteydessä nykyisten kiinteistöyhtiöiden sijaan 21 alueellista, toimintansa aloittavaa alueyhtiötä.helsingin kaupungin asunnot Oy on perustanut Heka Pikku Huopalahti Oy -nimisen alueyhtiön hoitamaan Pikku- Huopalahdessa sijaitsevien kiinteistöjen isännöintiä ja huoltoa. Olennaiset toiminnan muutokset Vuonna 2011 toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kehittämistoiminta kehittää ennakoivan huollon suunnitelmia ja kouluttaa huoltohenkilökuntaa taloteknisten asioiden hallitsemiseen sekä kehittää ja laajentaa toimintamalleja huoltokirjan ja aluevalvontajärjestelmän hyödyntämisessä. Tavoitteena on tuottaa laadullisesti parempaa ennakoivaan huoltoon painottuvaa kiinteistöhuoltoa ja ylläpitää aluevalvontajärjestelmällä kiinteistöjen energiankulutustasot energiansäästöohjelman mukaisissa tavoitetasoissa. 20

19 Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Tilivuoden aikana on aloitettu Laajasuontie 33 -uudisrakennushanke. Korjausrakentaminen Korjausrakentamisessa on saatettu loppuun Ohjaajantie sekä Jännetie 5 kylpyhuoneiden saneeraustyöt. Suunnittelussa ovat Näyttelijäntie 2:n linjasaneeraus, joka rakennustyö alkaa Muita suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita ovat Lassinlaakson kylpyhuonesaneeraus, Näyttelijäntie 15 kylpyhuonesaneeraus sekä Hopeatie 20 kylpyhuonesaneeraus. Hopeatie 20 kohteessa selvitetään myös lisärakentamismahdollisuutta ja hissien asentamista ennen kylpyhuonesaneeraustyön aloittamista. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on vakaa ja maksuvalmius kunnossa. n tuleviin peruskorjaushankkeisiin yhtiö on varautunut 10 % omalla rahoituksella. Olennaiset toiminnan muutokset Kiinteistöyhtiö on sulautunut Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Alueen kiinteistöjen hoitoa varten on perustettu uusi yhtiö Heka-Haaga Oy, jonka palvelukseen kiinteistöyhtiön henkilöstö on siirtynyt. n ydinliiketoiminta, kiinteistöjen isännöinti, huolto- ja hoito, siivous sekä korjaus ja kunnossapito hoidetaan Heka-Haaga Oy:n toimesta. Kehittämistoiminta n henkilöstö osallistuu kiinteistöyhtiöiden kehittämistoimintaan yhdessä muiden kiinteistöyhtiöiden kanssa. Puotilan Kiinteistöt Oy Uudisrakentaminen Kastellinpolku 8 (28 as + perhekoti, 2236,5 m2) valmistui asuntojen osalta ja kokonaan kesäkuussa. Uutta uudisrakentamista ei ole lähivuosina näköpiirissä. 21

20 Korjausrakentaminen Kajaaninlinnantie 7 perusparannus valmistui Asuntoihin raken- nettiin parvekkeet ja ikkunat uusittiin. Korsholmantie 9 perusparannus/-korjaus alkoi toukokuussa. Tuuletusparvekkeet ja vanhat asuntoparvekkeet peruskorjataan, ikkunat uusitaan ja puuttuvat asuntoparvekkeet (146 kpl) rakennetaan. Hanke valmistuu 11/2012. Rusthollarintie 10:ssä yläkorttelin neljän rakennuksen viemärit sukitettiin. Urakka valmistuu keväällä Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne ja maksuvalmius oli hyvä. Korjaus- ja korkokulut ylittivät talousarvion. Vuokrasaatavat kasvoivat, mutta ovat hallinnassa. Vuokrataso on edelleen edullinen. Olennaiset toiminnan muutokset sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Henkilökunta siirtyi Heka- Puotila Oy:n palvelukseen.heka-puotila Oy jatkaa palvelu- sopimuksella alueen kiinteistöjen isännöintiä ja huoltoa. Kehittämistoiminta ssä siirryttiin sähköiseen laskukiertoon. Muilta osin ei ollut normaalista poikkevia kehityshankkeita. Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Korjausrakentaminen Prinsessantie 4 saunatilojen kunnostus, kustannukset yhteensä ,26. Mäenlaskijantie 4 kylpyhuoneiden (15 kpl) kunnostus, kustannukset yhteensä ,29. Muut yhtiössä tilikauden aikana suoritetut korjaukset ovat olleet tavanomaisia PTSsuunnitelman mukaisia vuosikorjaus- ja kunnostustöitä, joilla pyritään ylläpitämään ja pidentämään kiinteistöjen rakenteiden, yksittäisten rakenneosien, sekä talotekniikan elinkaari-ikää. Taloudellinen tilanne ja kehitys n taloudellinen tilanne on ollut vakaa ja maksuvalmius hyvä. n kaikki liiketilat on vuokrattu ja asuntojen toteutunut käyttöaste oli 99,88 %. 22

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2012

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2012 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2012 Tämän koonti ja julkaisun toimittaminen: Kiinteistöjen kehittämisyksikkö PL 2208, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kiinteistöpäällikkö Kari

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013 Helsingin kaupungin asunnot Oy, Harjannetie 44 (Kuva: Pertti Nisonen) Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Pääomavuokran muodostuminen ja tasaus vuodelle 2013

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Pääomavuokran muodostuminen ja tasaus vuodelle 2013 Helsingin kaupungin asunnot Oy Pääomavuokran muodostuminen ja tasaus vuodelle 2013 Pääomavuokraan kuuluvat erät Pääomavuokraan kuuluvia eriä ovat Lainojen korot ja lyhennykset Tontinvuokrat Heka tasolla

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys Liite 10

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys Liite 10 Helsingin kaupungin asunnot Oy Asukastyytyväisyys 011..0 Liite Vastaaja- ja lähetysmäärät kiinteistöyhtiöittäin Yhtiö Lähetys (kpl) Palautus (kpl) Vastaus-% Auroranlinna 1 111 % Haso % Hgin kansanasunnot

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA HEKASTA

AJANKOHTAISTA HEKASTA AJANKOHTAISTA HEKASTA Ilta Hekan kanssa 1 SISÄLTÖ Tapahtunutta 2014 Vuosi 2015 2 TAPAHTUNUTTA 2014 3 VUOSI 2014 OLI HEKASSA MUUTOSTEN VUOSI TES-vaihdos Taloushallinnon yhdistäminen Emon muutto Viipurinkadulle

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (5) 157 Kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöiden välinen palvelusopimus alueyhtiöiden tilakeskukselle tuottamista palveluista

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2012

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2012 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2012 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2012 Helsingin kaupungin asunnot Oy/Arabianranta Lontoonkuja Kuva:

Lisätiedot

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike

Lisätiedot

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8 26 3. Asuntotuotantokomitea Rakennusohjelmasta valmistui v:n 1968 aikana asuinhuoneistoja asuttavaan kuntoon 77 ja v:n 1969 aikana 132 asuinhuoneistoa. Lisäksi kertomusvuoden aikana valmistui asuttavaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN

HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN 1.10.2016 Hyyryläispäivä/Jaana Närö 1 NYKYTILA 1.10.2016 Hyyryläispäivä/Jaana Närö 2 Helsingin kaupungin asunnot Lassila Pasila Hermanni

Lisätiedot

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry KTI Kiinteistötieto Oy Ylläpitokustannusten kehitys kerrostalokiinteistöissä Kaikki kuluerät (ml. korjaukset)

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Asunnot Oy Lausunto 1 (2) Vuokralaisneuvottelukunta 4.5.2012

Helsingin kaupungin Asunnot Oy Lausunto 1 (2) Vuokralaisneuvottelukunta 4.5.2012 Helsingin kaupungin Asunnot Oy Lausunto 1 (2) Vuokralaisneuvottelukunta 4.5.2012 Helsingin kaupungin Asunnot Oy Toimitusjohtaja Jaana Närö Fabianinkatu 29 B 00100 Helsinki Lausuntopyyntönne 5.4. talousarvio-ohjeesta

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy Kimmo Virtanen 14.11.2007 14.11.2007 Tallinna 1 Agenda Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

As Oy Taavinmaja. Tilinpäätös- ja kulutustiedot Markus Liimatainen

As Oy Taavinmaja. Tilinpäätös- ja kulutustiedot Markus Liimatainen As Oy Taavinmaja Tilinpäätös- ja kulutustiedot Markus Liimatainen Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoitovastike /os/kk.42.42.46.55.58.58.58.58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1.84 1.84 1.977

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (10) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (10) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/207 (0) 2 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokrattujen asuntotonttien vuokrasopimusten vuokra-aikojen jatkaminen (Maunula, Malminkartano, Kannelmäki, Pukinmäki, Jakomäki

Lisätiedot

Energiansäästötoimenpiteet

Energiansäästötoimenpiteet 15.11.2017 Energiansäästötoimenpiteet Lappeen Rakennuttaja Oy Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin omistama yhtiö Tuottaa kaupunkikonsernin rakennuttamispalvelut Työntekijöitä 6

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys 2012

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys 2012 Helsingin kaupungin asunnot Oy Asukastyytyväisyys 20 Tutkimuksen taustat ja tarkoitus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukkaiden tyytyväisyyttä isännöinti-,

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma 2017

Talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma 2017 KÄYTTÖVASTIKE I JA KÄYTTÖKORVAUKSET Kohteen suoria hoitomenoja vastaava osuus tuotoista Käyttövastike I (=Hoitomenoja vastaava osuus käyttövastikkeesta) 54 393 4,66 Autopaikka,-tallivuokrat 1 320 0,11

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen Mestariasunnot 2 / 2013 Jarkko Kankkunen Mestariasunnot konserni.... Järvenpään Mestariasunnot Oy Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Levysepänkatu 13 kiinteistö JMA:n 65,30 %, JL Kiinteistötaito 17,15 %, Caves

Lisätiedot

Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = Talousarvio TALGRAF

Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = Talousarvio TALGRAF Kiinteistö - Määrätiedot - kuluseuranta, 4.2.2013 0811 KUM TOT. 0811 KUM BUD. Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = Talousarvio KIINTEISTÖN KULUJEN SEURANTA - ELOKUU 2011 ELOKUU 2011 Tilikauden alusta ELOKUU

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

HEKA JÄLKEEN SEKÄ VUOKRANTASAUS ALKAEN

HEKA JÄLKEEN SEKÄ VUOKRANTASAUS ALKAEN HEKA 1.1.2018 JÄLKEEN SEKÄ VUOKRANTASAUS 1.1.2019 ALKAEN Ilta Hekan kanssa Jaana Närö 1 2 HEKA NYT Helsingin kaupungin asunnot Lassila Pasila Hermanni Herttoniemi Itäkeskus 1 Itäkeskus 2 Malmi 1 Malmi

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 17.3.2016 1 TAUSTAA 17.3.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki PUNKALAITUMEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOYHTIÖIDEN SELVITYS 2014 Lähtötilanne Punkalaitumen kunnassa on vuonna 2013 tehty asuntopoliittinen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Kestävä Kivitalo -seminaari 10.10.2008 Tampere TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKETOIMINNAN KONSERNIYHTIÖIDEN TILINTARKASTAJA- EHDOKKAAT VUODELLE 2017 Finlandia-talo Oy Forum Virium Helsinki Oy Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatalouteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma

Talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Yhtiö: Asuinhuoneistot: 5 795 kpl, 392 382,0 m² Yhteiskäyttötilat: 38 kpl, 203,0 m² Liikehuoneistot: 4 kpl, 308,6 m² Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

Ajankohtaista Hekasta

Ajankohtaista Hekasta Ajankohtaista Hekasta Hyyryläispäivä 5.10.2013 Toimitusjohtaja Jaana Närö 1 Sisältö Tapahtunutta 2012 ja 2013 Tulevaa 2 Tapahtunutta 2012-2013 Fuusio 31.12.2011 Fuusion tavoitteet: mahdollisuus päästä

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio Isännöinti Kiinteistö Oy Siulaselkä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Eraustähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOT TAMPERE KALKKU

MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOT TAMPERE KALKKU MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOT TAMPERE KALKKU Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Kohde sijaitsee Kalkussa,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen Kuopiossa

Kohtuuhintainen asuminen Kuopiossa Kohtuuhintainen asuminen Kuopiossa Asuntoreformiyhdistys 10.8.2010 Kari Keränen Niiralan Kulma Oy -Yhtiö perustettu 13.12.1949 - Joulukuussa vietettiin 60-vuotisjuhlat -100 % Kuopion kaupungin omistama

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

Espoon Elä ja Asu Oy

Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Elä ja Asu Oy Rekisteröity 25.6.2013 Yhtiöjärjestykseltään keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Espoon Kaupunki omistaa 100% yhtiön osakekannasta Hallitus: Olli Isotalo pj. Juha

Lisätiedot

Asuntotuotantotoimikuntaan ja

Asuntotuotantotoimikuntaan ja Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotantotoimikuntaan ja sen teknilliseen jaostoon kuuluivat v. 1973 samat jäsenet kuin edellisenä vuonna, paitsi että sihteerinä toimi Lauri Rautiainen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Asuntotuotantotoimikuntaan ja

Asuntotuotantotoimikuntaan ja 2. Asuntotuotantotoimikunta Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotantotoimikuntaan ja sen teknilliseen jaostoon kuuluivat v. 1972 samat jäsenet kuin edellisenäkin vuonna. Toimikunnan

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen

Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Muistio 12.1.2011 Harri Kauppinen 1 Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen 1. Y leistä Helsingin kaupunki

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa?

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Kiinteistö 2013 14.11.2013 Jukka Kero, Pääekonomisti Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Taloustilanne ja lähiaikojen näkymät Taloyhtiöiden hoitokulujen kehitys

Lisätiedot