TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

2 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto 06 Konsernin talous 05 Kiinteistöt 04 Asuntojen vuokraus 03 Toimitusjohtajan katsaus

3 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 toimitusjohtajan katsaus 03 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2007 oli muutosten vuosi konsernillemme. Loppuvuonna toteutettujen yhtiöjärjestelyjen takia tämä toimintakertomus on normaalia suppeampi. Uusien yhtiöiden tilikausi oli vain kahden kuukauden mittainen. Sivakka-konserni syntyi kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden omistusjärjestelyjen seurauksena. Konsernin emoyhtiönä on Sivakka-yhtymä Oy, jolla on viisi tytäryhtiötä. Oulun kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöiden omistuksessa olevien kiinteistöjen osalta on erilaisia omistusjärjestelyjä tehty vuosien varrella useampaan kertaan, mutta kiinteistöjen kautta toiminnan alku voidaan sijoittaa vuoteen Yhtiömme ovat selvinneet viime vuosien haasteellisessa markkinatilanteessa hyvin. Vaikka toimialalla jatkui edelleen voimakas asukasvaihtuvuus, säilyivät yhtiöidemme käyttöasteet edelleen korkeahkoina. Koko konsernin kiinteistöjen käyttöaste oli 97,0 % (98,0 %) ja asuntojen keskineliövuokra 7,75 euroa/m 2 /kk. Vuokra-asuntomarkkinoilla tarjonta ylittää edelleen monilla alueilla kysynnän ja asukkailla on hyvä mahdollisuus valita vuokraasuntonsa. Vuokra-asuntojen uudistuotanto on Oulussa vähentynyt kysyntätilanteen heikkenemisen ja rakennusalan suhdanteiden vuoksi. Vuokra-asuntokantaa on sopeutettu vähentyneeseen kysyntään myös purkamalla ja muuttamalla vuokrakiinteistöjä asunto-osakeyhtiöiksi. Myöskin yhtiömme omistuksessa ollut Meri-Toppilassa sijaitseva Pölli-kiinteistö muutettiin ARAn erityisluvalla omistusjärjestelyjen yhteydessä As Oy Oulun Tervaportiksi. Kiinteistön 110 asunnon markkinointi ja myynti aloitettiin loppuvuodesta. Asuntojen kysyntä ja myynti ylitti selvästi ennakko-odotuksemme, sillä vuodenvaihteeseen mennessä 30 asuntoa oli myyty. Toimintavuonna konsernin yhtiöille valmistui kaksi uudiskohdetta (Aleksanteri ja Pääsky), joissa on yhteensä 61 asuntoa. Lisäksi perusparannettiin 82 asuntoa. Toimintavuoden aikana jatkettiin edelleen jo vuonna 2004 aloitettua kehitystyötä, jonka myötä on saatu käyttöön uusi Tampuuri-toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän avulla ohjataan yhtiön kaikkia prosesseja asukashallinnasta kiinteistöjen huoltoon ja korjaustoimintaan saakka. Risto Korpi toimitusjohtaja Vuosi 2007 oli muutosten vuosi konsernille yhtiöjärjestelyjen takia.

4 04 Asuntojen vuokraus ASUNTOJEN VUOKRAUS Tilanne Oulun vuokra-asuntomarkkinoilla jatkui toimintavuonna vuokra-asuntojen tarjoajille haasteellisena. Sivakka-konsernin asukasvaihtuvuus nousi toimintavuonna yli kahdella prosenttiyksiköllä ollen 32,6 % (30,1 %). Sivakka-konsernilla oli toimintavuoden lopussa omistuksessa asuinhuoneistoa. Haastava markkinatilanne ei vaikuttanut vuokrasaamisten määrään, vaan rästit saatiin pidettyä alhaisella tasolla. Konsernin vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa oli 0,4 miljoonaa euroa. Kohtuullisten vuokrasaamisten lisäksi myös häätömäärät pysyivät pieninä. ASUKASTOIMINTA Vuoden 2007 aikana järjestettiin asukastilaisuuksia, joissa tiedotettiin yhtiötä koskevista ajankohtaisista asioista. Vuoden 2007 alussa järjestettiin Sivakka-hiihdot asukkaiden lapsille. Vuokra-asuntomarkkinoiden tilanne jatkui toimintavuonna toimijoille haasteellisena.

5 Kiinteistöt 05 KIINTEISTÖT Toimintavuoden lopussa Sivakka-konserni omisti asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Kiinteistöjä on yhteensä 122 kpl ja niiden pinta-ala on m 2. Sivakka-yhtymä Oy aloitti toimintavuonna uudiskohteen (Veturi) rakentamisen Etu- Lyötylle. Veturin autohallin rakentaminen aloitettiin jo toimintavuonna, mutta 85 asunnon ja liiketilojen rakentaminen alkaa vasta helmikuussa Kohde valmistuu vuonna Vuoden 2008 aikana Oulun Tervatalot Oy aloittaa Hollihaan palvelukodin rakentamisen. Sivakka-konsernin yhtiöissä aloitettiin toimintavuonna 79 asunnon perusparannustyöt. Vuonna 2008 aloitetaan lisäksi 54 asunnon perusparannus. Kaikkien kiinteistöjen ylläpitoa ja kunnostusta on toteutettu toimintavuoden aikana peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelman PTS:n mukaisesti. TAC Finland Oy:n kanssa on tehty sopimus kiinteistöjen teknisestä tarkastuksesta, millä pyritään teknisten järjestelmien säädön ja käytön parantamiseen sekä kiinteistöjen energian ja veden kulutusten alentamiseen. Energiansäästösopimuksen mukaisesti Sivakka-konsernin yhtiöt ovat asettaneet tavoitteeksi kiinteistöjen lämmön ja veden kulutuksien alentamisen 15 % vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi tavoitteena on sähkön kulutuksen kasvun pysäyttäminen vuoteen 2008 mennessä ja sen laskuun kääntäminen sen jälkeen. Sivakka-konsernin kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: Kaukolämpö kwh/m 3 53,8 54,2 Kiinteistösähkö kwh/m 3 5,7 5,9 Vesi l/asukas/vrk 148,1 158,6 Tavoitteena on sähkön kulutuksen kasvun pysäyttäminen vuoteen 2008 mennessä ja sen laskuun kääntäminen.

6 06 Konsernin talous KONSERNIN TALOUS Konserni Oulun kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden omistusjärjestelyjen seurauksena Oulun Tervatalot Oy fuusioitui Oulun Sivakka Oy:hyn Tämän jälkeen Oulun Sivakka Oy osittaisjakautui siten, että osa kiinteistöistä siirtyi uusille perustettaville yrityksille. Sivakka-konsernin emoyhtiö on Sivakka-yhtymä Oy, jolla on viisi tytäryhtiötä. Sivakka-yhtymän hallintaan on keskitetty vapaarahoitteiset ja aravarajoituksista vapautuneet asuinkiinteistöt. Oulun kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Sivakka-yhtymällä on viisi tytäryhtiötä: Oulun Sivakka Oy, joka omistaa arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisten luovutusrajoitusten alaisia kiinteistöjä. Sivakkayhtymän omistusosuus on 100,0%. Oulun Tervatalot Oy, joka omistaa vanhuksille ja erityisryhmille tarkoitettuja kiinteistöjä. Sivakka-yhtymän omistusosuus on 100,0 %. Oulun Remonttimylly Oy, joka on kiinteistöjen rakenteelliseen kunnossapitoon liittyviä palveluja tarjoava yritys. Sivakkayhtymän omistusosuus on 100,0 % * Oulun TOP-Huolto Oy, joka on kiinteistönhoito- ja siivouspalveluja tarjoava yritys. Sivakka-yhtymän omistusosuus on 100,0 %. As Oy Oulun Tervaportti, jolle siirtyi omistusjärjestelyissä Meri-Toppilassa sijaitseva kiinteistö. Sivakka-yhtymän omistusosuus on 75,4 %. Konsernin kahden kuukauden tuotot olivat 7,4 miljoonaa euroa. Kulujen yhteismäärä oli 4,7 miljoonaa euroa. Konsernin kahden kuukauden liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 35,3 %. Tilikauden voitto oli 0,7 miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman tuottoprosentti kahdelta kuukaudelta oli 1,7 %. Konsernin tase oli vuoden lopussa 248,6 miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 43,2 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 18,1 %. Yhtiöiden sijoitustoiminta perustuu hallituksen hyväksymään sijoitusstrategiaan, jonka puitteissa tilikauden aikana toimittiin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on huolehtia sijoitettavan varallisuuden tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta tuottotavoite, hyväksytty riskitaso ja likvidien varojen tarve huomioiden. Lähtökohtana sijoitustoiminnassa on sijoitetun pääoman sataprosenttinen pääomaturva. Konsernin tase oli vuoden lopussa 248,6 miljoonaa euroa.

7 Sivakka-yhtymä Oy:n hallinto 07 HALLINTO Kertomusvuoden aikana Sivakka-yhtymän ylimääräinen yhtiökokous pidettiin , jolloin yhtiö päätti korottaa osakepääomaansa ,00 eurolla laskemalla osakeannissa liikkeelle 110 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Oulun kaupunki merkitsi kaikki sille tarjotut 110 uutta osaketta. Oulun kaupunki maksoi osakkeiden merkintähinnan apporttina luovuttamalla Sivakka-yhtymä Oy:lle osakevaihtona Oulun Sivakka Oy:n, Oulun Tervatalot Oy:n ja As Oy Oulun Tervaportin (ent. Oulun Pölli Oy) osakkeet. Osakkeiden merkintähinnaksi vahvistettiin ,36 euroa. Merkintähinnasta kirjataan ,00 euroa osakepääoman korotukseksi ja ylimenevä osa ,36 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tilikauden päättyessä koko merkintähinta on kirjattu osakeantitilille, koska osakepääoman korotusta ei ole vielä rekisteröity. Yhtiö korotti osakepääomaansa laskemalla liikkeelle 110 kappaletta yhtiön uusia osakkeita.

8 8 Tulevaisuuden näkymät TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Viime vuoden lopulla tapahtunut rakennusalan suhdannemuutos avaa yhtiöllemme mahdollisuuden tarkastella jo useampia vuosia lykättyjen kohteiden rakentamismahdollisuuksia. Suhdannemuutos mahdollistaa myös korjausohjelmassa siirrettyjen, ei-kiireellisten, korjaustoimenpiteiden paremman toteuttamisen. Uusien kohteiden liikkeellelähtö ja korjausohjelman tarkistaminen edellyttää kuitenkin käyttöasteen ja vaihtuvuuden osalta muutosta nykytilanteeseen. Kaupunginvaltuuston elokuussa 2006 hyväksymän periaatteen mukaisesti kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden omistuksen uudelleenjärjestely on toteutettu viime vuoden aikana. Sen sijaan kaupungilta Sivakkayhtymälle siirrettävien asuntojen ja kiinteistöjen osalta käytännön toimenpiteet ovat siirtyneet vuodelle Vuonna 2007 tapahtunut yhtiörakenteen uudistamistyö mahdollistaa yhtiöiden omistamien kiinteistöjen "salkuttamisen" aloittamisen. Tällöin arvioidaan kaikkien kiinteistöjen osalta niiden elinkaarta ja tarvittavia toimenpiteitä omistamisen osalta. Yhtiömme on selvinnyt hyvin varsin haasteellisista viime vuosista. Muuttuneen suhdannetilanteen voidaan arvioida parantavan kilpailutilannettamme. Yhtiömme kilpailukyky on edelleen hyvä ja yhtiömme tulee suoriutumaan sille kuuluvista velvoitteista myös jatkossa. Muuttuneen suhdannetilanteen voidaan arvioida parantavan kilpailutilannettamme.

9 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 9 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,87 Liittymismaksut ,78 Rakennukset ja rakennelmat ,11 Koneet ja kalusto ,23 Muut aineelliset hyödykkeet ,10 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,33 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,42 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ,10 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,84 Muut osakkeet ja osuudet ,32 Muut saamiset 1 600,26 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset ,00 Sijoitukset yhteensä ,52 Pysyvät vastaavat yhteensä ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä ,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista ,58 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,82 Myyntisaamiset ,50 Siirtosaamiset ,60 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,50 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä ,00 Rahat ja pankkisaamiset ,23 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,73 Vastaavaa yhteensä ,67 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 Osakeanti ,36 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot ,99 Muut rahastot yhteensä ,99 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,17 Tilikauden voitto/tappio 17,67 Oma pääoma yhteensä ,85 TULOSLASKELMA Liikevaihto Vuokrat ,71 Käyttökorvaukset 247,08 Liikevaihto yhteensä ,79 Muut kiinteistön tuotot ,85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -54,30 Henkilösivukulut yhteensä -54,30 Henkilöstökulut yhteensä ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,56 Poistot ja arvonalentumiset yht ,56 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto ,73 Käyttö ja huolto ,53 Ulkoalueiden huolto ,61 Siivous ,40 Lämmitys ,60 Vesi ja jätevesi ,42 Sähkö ,42 Jätehuolto ,52 Vahinkovakuutukset ,55 Vuokrat ,71 Kiinteistövero ,43 Korjaukset ,36 Muut hoitokulut ,90 Kiinteistön muut hoitokulut yht ,18 Luottotappiot ,73 Liikevoitto ,87 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot ,43 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,91 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,48 VOITTO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,39 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ,00 Vapaaehtoisten varausten muutos ,28 TILIKAUDEN VOITTO 17,67 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero ,12 Asuintalovaraukset ,20 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä ,32 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,06 Velat saman konsernin yrityksille ,39 Pitkäaikaiset velat yhteensä ,45 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,07 Saadut ennakot ,36 Ostovelat ,40 Velat saman konsernin yrityksille ,36 Muut velat 6 293,20 Siirtovelat ,66 Lyhytaikaiset velat yhteensä ,05 Vieras pääoma yhteensä ,50 Vastattavaa yhteensä ,67

10 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,83 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,83 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,99 Liittymismaksut , ,76 Rakennukset ja rakennelmat , ,84 Koneet ja kalusto , ,15 Muut aineelliset hyödykkeet , ,36 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,78 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0, ,12 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,24 Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Muut saamiset 0, ,26 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset 0, ,88 Sijoitukset yhteensä , ,23 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0, ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0, ,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,20 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,47 Myyntisaamiset , ,71 Siirtosaamiset , ,53 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,91 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,61 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,61 Rahat ja pankkisaamiset , ,47 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,99 Vastaavaa yhteensä , ,83 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,09 Vararahasto 0, ,88 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot ,83 0,00 Muut rahastot yhteensä ,83 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Tilikauden voitto/tappio 595, ,06 Oma pääoma yhteensä , ,21 TULOSLASKELMA Liikevaihto Vuokrat , ,71 Käyttökorvaukset 1 039, ,88 Liikevaihto yhteensä , ,59 Valmistus omaan käyttöön , ,30 Muut kiinteistön tuotot , ,45 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,80 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,23 Muut henkilösivukulut , ,83 Henkilöstösivukulut yhteensä , ,06 Henkilöstökulut yhteensä , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,99 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,99 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,67 Käyttö ja huolto , ,48 Ulkoalueiden huolto , ,59 Siivous , ,62 Lämmitys , ,39 Vesi ja jätevesi , ,39 Sähkö , ,66 Jätehuolto , ,86 Vahinkovakuutukset , ,69 Vuokrat , ,99 Kiinteistövero , ,75 Korjaukset , ,47 Muut hoitokulut , ,78 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,30 Luottotappiot , ,98 Liikevoitto , ,21 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,06 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,18 VOITTO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,03 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,98 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,99 TILIKAUDEN VOITTO 595, ,06 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,03 Asuintalovaraukset , ,47 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,50 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,33 Velat saman konsernin yrityksille , ,77 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,10 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,16 Saadut ennakot , ,61 Ostovelat , ,32 Velat saman konsernin yrityksille , ,85 Muut velat , ,05 Siirtovelat , ,03 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,02 Vieras pääoma yhteensä , ,12 Vastattavaa yhteensä , ,83

11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 11 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut ,32 Rakennukset ja rakennelmat ,63 Koneet ja kalusto 8 698,65 Muut aineelliset hyödykkeet ,08 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,72 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,40 Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 736,28 Sijoitukset yhteensä 1 736,28 Pysyvät vastaavat yhteensä ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 2 099,50 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 7 413,57 Myyntisaamiset 666,64 Muut saamiset ,87 Siirtosaamiset 1 792,54 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,12 Rahat ja pankkisaamiset ,90 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,02 Vastaavaa yhteensä ,70 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot ,24 Muut rahastot yhteensä ,24 Tilikauden voitto/tappio -19,33 Oma pääoma yhteensä ,91 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero ,12 Asuintalovaraukset ,59 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä ,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,20 Velat saman konsernin yrityksille ,48 Pitkäaikaiset velat yhteensä ,68 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,62 Saadut ennakot ,28 Ostovelat ,82 Velat saman konsernin yrityksille ,58 Muut velat 2 113,82 Siirtovelat ,28 Lyhytaikaiset velat yhteensä ,40 Vieras pääoma yhteensä ,08 TULOSLASKELMA Liikevaihto Vuokrat ,72 Käyttökorvaukset 1 083,36 Liikevaihto yhteensä ,08 Muut kiinteistön tuotot 235,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -54,30 Henkilösivukulut yhteensä -54,30 Henkilöstökulut yhteensä ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,84 Poistot ja arvonalentumiset yht ,84 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto ,76 Käyttö ja huolto ,26 Ulkoalueiden huolto -250,67 Siivous -661,06 Lämmitys ,29 Vesi ja jätevesi ,25 Sähkö ,19 Jätehuolto ,19 Vahinkovakuutukset ,55 Vuokrat -71,26 Kiinteistövero ,53 Korjaukset ,85 Muut hoitokulut ,00 Kiinteistön muut hoitokulut yht ,86 Luottotappiot ,41 Liikevoitto (tappio) ,33 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 1 716,74 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,74 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,33 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -19,33 Vastattavaa yhteensä ,70

12 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA...

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA... 1 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 31. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 2

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2010 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 6 Talous... 8 Ehdotus tuloksen käytöstä... 12 Henkilöstö... 13 Palvelutiimi... 14

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Vuosikertomus 2009 1 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009... Konsernituloslaskelma... 5 6-7 8-9 Säätiön tuloslaskelma... 10-11 Konsernitase... Säätiön

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014 Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 1 Linnan Kehitys Oy Hämeenlinnan uusi elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä...

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013 Helsingin kaupungin asunnot Oy, Harjannetie 44 (Kuva: Pertti Nisonen) Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2010 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

Lahden mallissa kaupungin palvelutalojen

Lahden mallissa kaupungin palvelutalojen vuosikertomus 2012 Asumista omassa kodissa Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää ja tarjoaa vuokra-asuntoja Lahdessa.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2 Pentti Virtanen Yhtiön toiminnasta 3 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2007 Kiinteistöjen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. 04 Hallituksen toimintakertomus. 09 Osakkeet ja osakkeenomistajat. 10 Voitonjakoehdotus. 12 Tuloslaskelmat.

Tilinpäätös 2008. 04 Hallituksen toimintakertomus. 09 Osakkeet ja osakkeenomistajat. 10 Voitonjakoehdotus. 12 Tuloslaskelmat. Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 04 Hallituksen toimintakertomus 09 Osakkeet ja osakkeenomistajat 10 Voitonjakoehdotus 12 Tuloslaskelmat 13 Taseet 14 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY SISÄLLYSLUETTELO Mestariasunnot haasteiden edessä toiselle vuosikymmenelle 2 Pentti Virtanen Toimitusjohtajan katsaus 3 Veikko Simunaniemi Mestariasunnot

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot