Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013 Helsingin kaupungin asunnot Oy, Harjannetie 44 (Kuva: Pertti Nisonen)

2 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto, kiinteistöjen kehittämisyksikkö Puh. (09)

3 SISÄLLYS Johdanto Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuosikatsaus 2013 Koontitaulukot Koontigrafiikat Jakomäki Kannelmäki Kansanasunnot Kantakaupunki Kontula Kumpula Laajasalo Malmi Malminkartano Maunula Myllypuro Pihlajisto Pikku-Huopalahti Pohjois-Haaga Puotila Roihuvuori Siilitie Suutarila Vallila Vesala Vuosaari Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot Helsingin Asumisoikeus Oy Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Kiinteistö Oy Auroranlinna

4 JOHDANTO Lukijalle Tähän vuosiraporttiin on koottu eri sidosryhmille tietoja Helsingin kaupungin omistamista kiinteistöyhtiöistä vuodelta Raportin alkuosassa on tietoja kaupungin asunto-omaisuudesta, yhtiökohtaiset lyhyet vuosikatsaukset sekä numeerisia ja graafisia koontitietoja kokonaisuudesta ja eri osa-alueista. Pylväskaavioissa vertailutiedot on esitetty pääosin kolmelta vuodelta Raportin toisessa osassa on kiinteistöyhtiökohtaisesti eritellyt tiedot vuodelta Tavanomaisten aravakiinteistöyhtiöiden tiedot on esitetty siten, että yhtiöt ovat toiminimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Korkotuki- ja asumisoikeus- sekä palvelu- ja työsuhdeasuntoyhtiöiden tiedot ovat raportin lopussa. Raporttia voi käyttää toiminnan seurantaan sekä apuvälineenä toiminnan edelleen kehittämisessä. Tulosvertailuista esille tulevat poikkeamat helpottavat löytämään aihealueita tarkemmalle analysoinnille sekä tarvittavalle kehitystyölle. Kaupungin omistamat vuokra-asunnot Kpl Hekan ARA-vuokra-asunnot Heka-alueyhtiöiden hoitohallinnossa olevat muut kuin korkotukiasunnot 196 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen vanhusten Ara-palveluasunnot ja tukiasunnot Pitkän korkotuen yhtiöiden asunnot Vapaarahoitteiset (entiset lyhyen korkotuen asunnot) 387 Helsingin Asumisoikeus Oy:n asunnot Kiinteistö Oy Auroranlinnan asunnot 2130 Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön asunnot 543 Hitas-omistusasunnot 548 Helsingin Asuntohankinta Oy:n asunnot 3542 Yhteensä Lisäksi hallintokunnilla on suorassa omistuksessa olevia asuntoja.

5 Tarkemman raportoinnin piiriin kuuluvat yhtiöt ja tietopohja Tähän julkaisuun on koottu tietoja kiinteistöyhtiöistä, jotka ovat kokonaan Helsingin kaupungin omistuksessa. Kattavimmat tiedot on kerätty Hekan osalta sen 21 alueyhtiöstä, jotka tuottavat Hekalle ARA-korkotuella rahoitettujen vuokratalojen hoitamiseen liittyviä palveluita. Nämä alueelliset yhtiöt ovat Heka-Haaga Oy, Heka-Jakomäki Oy, Heka- Kannelmäki Oy, Heka-Kansanasunnot Oy, Heka-Kantakaupunki Oy, Heka-Kontula Oy, Heka-Kumpula Oy, Heka-Laajasalo Oy, Heka-Malmi Oy, Heka-Malminkartano Oy, Heka- Maunula Oy, Heka-Myllypuro Oy, Heka-Pihlajisto Oy, Heka-Pikku Huopalahti Oy, Heka- Puotila Oy, Heka-Roihuvuori Oy, Heka-Siilitie Oy, Heka-Suutarila Oy, Heka-Vallila Oy, Heka-Vesala Oy ja Heka-Vuosaari Oy. Lisäksi tietoja on koottu Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoista, Helsingin Asumisoikeus Osakeyhtiöstä, Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoista (palvelu- ja tukiasunnot) ja Kiinteistö Oy Auroranlinnasta (vapaarahoitteinen asuntoyhtiö, joka omistaa muun muassa työsuhdeasuntoja ja tavanomaisia markkinaehtoisia vuokraasuntoja). Tilastot perustuvat vuosien tilinpäätöstietoihin. Tilastojen vertailuluvut ja niiden tulkinta Tilastossa on esitetty tuotot ja kulut käyttäen vertailulukuina /ht/kk (euroa / huoneistoneliömetri / kuukausi) tai /as/kk (euroa / asuntoneliömetri / kuukausi). Tässä raportissa huoneistoalatieto muodostuu asuntojen asuinpinta-alojen ja asemakaavan mukaisten liike- ja palvelutilojen pinta-alojen kokonaismäärästä. Yhtiöiden kulutilien tai tiliryhmien vertailussa tulee huomioida, että yhtiöissä ylläpidon tehtävien järjestämistavat vaihtelevat ja siten yhtiöiden yksittäisten tunnuslukujen vertailu ei riitä oikeiden johtopäätösten tekemiseen. Suorittamalla tunnuslukujen laajempaa tarkastelua ja tuloksien yksityiskohtaista analysointia voidaan löytää oikeat perusteet toiminnan kehittämiselle sekä määritellä kehittämisen painopistealueita. Kiinteistöyhtiöiden hoitokustannusten tasoa kuvaa parhaiten taulukon kiinteistökohtaiset toimintojen tunnusluvut 2013 tilastoarvo hoitokulut ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna kiinteistön muilla tuotoilla (muilla tuotoilla tarkoitetaan esimerkiksi isännöinti- ja huoltopalvelujen myynnistä saatuja tuottoja). Tämä vertailuluku antaa kuvan jatkuvaluontoisista ja säännöllisistä alue- tai kiinteistöyhtiön omaan kiinteistökantaan kohdistuvista hoitokustannuksista. Tilastoarvoon hoitokulut ilman tontinvuokraa sen sijaan sisältyy myös yhtiön asiakasyhtiöille tuotettujen palvelujen kustannukset sekä maksetut yhteiset kustannukset. Toiminnan ja toimintojen tarkemmassa arvioinnissa tarvitaan myös yksittäisten erien tarkastelua. Raportin tilastoluvut ovat erittäin käyttökelpoisia arvioitavissa yhtiön toiminnan tuloksellisuuden kehittymistä ja kehittymisen suuntaa. Tiedot tuloslaskelmasta perustuvat yhtiökohtaisen tilinpäätöksen tuloslaskelman lukuihin tiliryhmittäin. Tilastossa on esitetty huoneisto- ja asuinhuoneistoalat vuoden lopussa. Lisäksi tilastossa on keskimääräiset huoneisto- ja asuinhuoneistoalatiedot, joissa on huomioitu, että jotkut kiinteistöt ovat olleet valmiina vain osan vuotta. Tuloslaskelmaan perustu-

6 vat tunnusluvut on yleensä laskettu keskimääräisten pinta-alojen mukaan. Taseen tunnusluvut on laskettu vuoden lopun pinta-alatietojen perusteella. Kulutuksen vertailuluvut ovat lämmityksessä (kilowattituntia/rakennuskuutiometri/vuosi), kiinteistösähkössä samoin ja vedessä l/as/vrk (litraa /asukas/vuorokausi). Lämpimän veden lämmityksen edellyttämän lämpöenergian määrä normeeratun lämmönkulutuksen laskentakaavassa on arvioitu siten, että 40 % käyttöveden kokonaiskulutuksesta lämmitetään keskimäärin 7,5 asteesta 55 asteeseen. Normeeratun kulutuksen tunnusluku 1:n laskennassa on käytetty Helsinki / Kaisaniemen lämmitystarvelukuja. Kulutuksen tunnusluvut perustuvat suoraan todellisiin kulutuslukemiin. Jakajana on käytetty vuoden keskimääräisiä jakoyksiköitä ottaen huomioon kiinteistöjen valmiina olo kuukaudet. Alle vuoden valmiina olleiden kiinteistöjen kulutuksen tunnusluvut ovat tarkkuudeltaan heikompia ja siten niiden vaikutus tulee huomioida yhtiötason kokonaislukujen tarkastelussa. Tällaisten kiinteistöjen merkitys kokonaiskulutuksessa on kuitenkin melko vähäinen. Toimintojen kustannusten tunnusluvut isännöinti-, huolto-, korjaus- ja siivoustoimen osalta on pyritty esittämään siten, että ne ovat vertailukelpoisia tavanomaisten isännöinti-, huolto- ja siivoussopimusten kuukausiveloitusten kanssa ilman erillisveloitettavia työosuuksia. Esimerkiksi peruskorjausten rakennuttamistehtävät eivät kuulu tavanomaisen markkinaehtoisen isännöintisopimuksen säännöllisen kuukausiveloituksen piiriin. Vastaavasti tavanomaisten markkinaehtoisen huoltosopimusten kuukausiveloitus ei sisällä erillisveloitettavia korjaustöitä. Edellä mainitut tunnusluvut sisältävät osittain arvioihin perustuvia eriä, ja siksi niitä on pidettävä vain suuntaa antavina tietoina. Raportissa esitettyjen tunnuslukujen sisältökuvaukset Quick Ratio = rahat, pankkisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset yhteensä jaettuna lyhytaikaisilla veloilla pois lukien pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset (tavoitearvo > 1). Tunnusluku kuvaa maksuvalmiutta. Maksuvalmiutta kuvaa myös rahoitussaldon tunnusluku (kokonaisrahoitussaldo jaettuna kuukauden keskimääräisillä tuotoilla, tavoitearvo > 1). Tämä tunnusluku on tällä hetkellä kiinteistöyhtiöiden tilintarkastusyhteisön asiantuntijoiden kanssa sovittu tavoiteltava vähimmäismaksuvalmiustaso. Vireille pannut huoneenvuokra-asiat = oikeuskäsittelyyn lähetetyt huoneenvuokra-asiat (kpl). Häädöt = täytäntöön pannut häädöt (kpl). Kokonaisvaihtuvuus (%) = vuokralaisen tai vuokranantajan taholta irtisanotut tai puretut vuokrasopimukset (kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä (kpl) x 100 %. Ulkoinen vaihtuvuus (%) = (uudet asunto-osoitukset kpl (miinus) valmistuneet uudet asunnot kpl + keskinäiset vaihdot ulkopuolelta kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä (kpl) x 100 %.

7 Sisäinen vaihtuvuus (%) = (vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä kpl + keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä kpl + vuokraoikeuden siirrot kpl) jaettuna huoneistojen lukumäärällä x 100 %. Käyttöaste (%) = Toteutuneet asuinhuoneistojen vuokratuotot jaettuna tavoitevuokratuotoilla x 100 %. Kokonaisvaihtuvuuden laskenta perustuu tarkastelujakson irtisanomisten määrään (joko vuokranantajan tai vuokralaisen puolelta). Ulkoista ja sisäistä vaihtuvuutta on tarkasteltu tarkastelujakson aikana tehtyjen uusien sopimusten määrän perusteella. Kokonaisvaihtuvuus ei siis ole aivan sama kuin ulkoisen ja sisäisen vaihtuvuuden summa. Volyymitietoja Alueyhtiöiden (21 kpl) hoitohallinnossa (isännöinti ja taloushallinto) olivat Hekan kiinteistökannan lisäksi sopimusperusteisesti 4 kpl kaupungin omistamaa erillisyhtiötä. Hekan alueyhtiöiden hoidossa ja niiden hoitohallinnossa olleissa yhtiöissä oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 446 vuokranmääritysyksikköä (Hekan alueyhtiöissä 443 ja erillisyhtiöissä 4). Hekalla ja Hekan alueyhtiöiden hoitohallinnossa olleissa erillisyhtiöissä oli vuoden 2013 lopussa yhteensä asuntoa (Hekalla asuntoa ja erillisyhtiöissä 196 asuntoa). Hekan asuntokannassa ja erillisyhtiöissä oli vuoden 2013 lopussa yhteensä asukasta (Hekan alueyhtiöissä asukasta ja erillisyhtiöissä 309 asukasta). Hekan asukastiheys oli 30,1 / asukas. Rakennusten kokonaistilavuus oli yhteensä ,1 m3 (Hekan rakennusten tilavuus ,1 m3 ja erillisyhtiöiden rakennusten tilavuus m3). Huoneistoala (asuinpinta-ala sekä kaavan mukaiset liike- ja palvelutilat) oli yhteensä ,8 ht (Heka ,8 ht ja erillisyhtiöissä ,0 ht). Asuinpinta-ala oli yhteensä ,5 as (Heka ,5 as ja erillisyhtiöissä 9 268,5 as). Asuinhuoneistojen käyttöaste Hekan kiinteistöissä Käyttöaste Hekan kiinteistöissä vuonna 2013 oli kaikki tyhjänä olo -menetykset (varsinainen tyhjäkäyttö, peruskorjauksen takia tyhjänä olleet, muuttoremonttien takia tyhjänä olleet ja muista syistä tyhjänä olleet yhteensä) huomioon ottaen keskimäärin 98,66 % (98,92 % vuonna 2012) ja pelkkä varsinainen tyhjäkäyttö (asunto ollut vuokrattavissa, mutta vuokraaminen ei ole heti onnistunut) huomioon ottaen 99,89 % (99,95 % vuonna 2012). Asukkaiden vaihtuvuus Hekan kiinteistöissä Asukkaiden kokonaisvaihtuvuus oli vuonna 2013 keskimäärin 8,11 % (10,35 % vuonna 2012). Ulkoinen vaihtuvuus oli vuonna 2013 keskimäärin 6,12 % (6,52 % vuonna 2012).

8 Sisäinen vaihtuvuus oli vuonna 2013 keskimäärin 3,08 % (3,12 % vuonna 2012). ARA-vuokra-asuntojen keskivuokrat Kaupungin asuntoviranomaisten tilastotietojen mukaan Helsingissä olevien tavanomaisten ARA-vuokratalojen keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2013 oli 11,08 //kk (10,60 //kk vuonna 2012, muutos 4,33 %). Hekan ARA-vuokratalojen keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2013 oli 10,58 //kk (10,21 //kk vuonna 2012, muutos 3,6 %). Muiden kuin kaupungin omistamien tavanomaisten ARA-vuokratalojen keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2013 oli 13,82 //kk (13,23 //kk vuonna 2012, muutos 4,27 %). Hekan lainat Hekalla oli vuoden 2013 lopussa lainaa yhteensä ,84 euroa (754,12 euroa/ht). Hekan kiinteistöjen hoitokulujen kehitys Hekan kiinteistöjen hoitokulut ilman tontinvuokraa vuonna 2013 oli keskimäärin 5,69 /ht/kk. Hekan kiinteistöjen hoitokulut ilman tontinvuokraa ja korjauksia oikaistuna muilla tuotoilla vuonna 2013 oli keskimäärin 3,95 /ht/kk. Hekan kiinteistöjen hoitokulut ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla vuonna 2013 olivat 3,80 /ht/kk. Hekan kiinteistöjen lämmityksen kustannukset olivat 2013 keskimäärin 0,93 //kk (0,98 //kk vuonna 2012, muutos -5,1 %). Hekan kiinteistösähkön kustannukset olivat 2013 keskimäärin 0,24 //kk (0,24 //kk vuonna 2012, muutos 0 %). Hekan kiinteistöjen veden kustannukset olivat 2013 keskimäärin 0,49 //kk (0,46 //kk vuonna 2012, muutos +6,5 %). Hekan korko- ja tontinvuokrakustannusten kehitys Hekan korkokulut olivat 2013 keskimäärin 1,53 //kk. Hekan tontinvuokrakulut olivat keskimäärin 0,80 //kk (0,76 //kk 2012, muutos 5,3 %). Hekan luottotappiot Hekan luottotappiot vuonna 2013 olivat keskimäärin 0,03 //kk (0,02 //kk 2012, muutos 50 %).

9 Hekan energian ja veden kulutuskehitys Hekan kaukolämmön, sähkön ja veden kulutuksen kehitys: muutos Kaukolämpö () - normalisoitu kulutus 47,4 47,8-0,8 % 48,9 Kiinteistösähkö () 4,7 4,8-2,5 % 4,8 Vesi (litraa/asukas/vrk) 155,77 158,5-1,8 % 158,0 Uudisrakentaminen ja peruskorjaus / Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) tuotanto Hekalle valmistui vuonna 2013 Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttamana 433 ARA-vuokra-asuntoa (vuonna 2012 valmistui 345 asuntoa). Asumisoikeusasuntoja valmistui 191 asuntoa (vuonna 2012 valmistui 298 asuntoa). Vuonna 2013 käynnistyi yhteensä 333 vuokra-asunnon uudisrakennuskohdetta ( as), joista Hekan ARA-vuokra-asuntoja oli 288 (18 469,5 as) ja palveluasuntoja 45 (1623,5 as). Hekan käynnistyneiden ARA-vuokra-asuntokohteiden rakennuskustannukset olivat keskimäärin 3467 /as. Toimintavuonna 2013 valmistui 374 Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttamaa asunnon peruskorjausta (374 ARA-vuokra-asuntoa ja 0 palveluasuntoa). Vuonna 2013 käynnistyi 565 Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttamaa ARA-vuokra-asunnon peruskorjausta, joista Hekan ARA-vuokra-asuntoja oli 485.

10 HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VUOSIKATSAUS 2013 HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ Helsingin kaupungin asunnot Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, johon fuusioitiin kaupungin omistamat kaksikymmentäyksi kiinteistöyhtiötä. HALLINTO Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallitus Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: saakka lähtien Varsinaiset jäsenet: Varsinaiset jäsenet: Hannu Penttilä puh.joht. Hannu Penttilä puh.joht. Tapio Korhonen Tapio Korhonen Tuula Saxholm Tuula Saxholm Anne Siivonen Tuula Hänninen Ari Luukinen Ari Luukinen Varajäsenet: Timo Härmälä Tommy Dahlström Varajäsenet: Timo Härmälä Tommy Dahlström Hallitus kokoontui tilikaudella 14 kertaa. Tilintarkastajat Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg). Helsingin kaupungin asunnot Oy:n talouden ja hallinnon valvojana on toiminut Irene Zharke-vich saakka. Talouden ja hallinnon valvojana on toiminut alkaen Pirjo Mohamed. Henkilökunta Yhtiön vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 13 henkilöä. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Jaana Närö, tekninen päällikkö Marko Parkkali, lakimies Tiia Lehikoinen, viestintäpäällikkö Mirka Saarholma, talouspäällikkö Kari Olamo ja aloittanut henkilöstöpäällikkö Marita Ailio.

11 Alueyhtiöistä siirtyi jo syksyn aikana keskitettyyn taloushallintoon controller, kirjanpitäjä, ostoreskontranhoitaja ja kaksi palkanlaskijaa. Entisestään henkilökuntaan kuuluivat kirjanpitäjä ja assistentti. YHTEISHALLINTOLAIN TOTEUTUMINEN TALOUS Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vastuulla on yhteishallintolain ja Helsinginkaupungin vuokralaisdemokratiasäännön noudattaminen. Kaupunginjohtaja asetti keväällä 2012 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin vuokralaisdemokratiasäännön uudistaminen. Työryhmä jätti raporttinsa ja ehdotuksensa uudeksi vuokralaisdemokratiasäännöksi Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden vuokralaisdemokratiasäännön toukokuussa 2013, mutta päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Vuoden 2013 aikana on noudatettu vanhaa, vuonna 2011 hyväksyttyä vuokralaisdemokratiasääntöä. Alueelliset talotoimikunnat ja vuokralaistoimikunnat Vuokranmääritysyksiköissä (vmy) toimii talotoimikuntia tai luottamushenkilöitä sekä alueellinen vuokralaistoimikunta, jonka jäsenet koostuvat alueen talotoimikuntien puheenjohtajista. Talo- ja vuokralaistoimikunnat hoitavat alueellista vuokralaisdemokratiaa alueyhtiöiden kanssa yhteistyössä. Vuokralaisneuvottelukunta Vuokralaisneuvottelukunta koostuu vuokralaistoimikuntien jäsenistä ja se toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa koko kiinteistökantaa koskevissa asioissa. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n edustajia on vieraillut useissa vuokralaisneuvottelukunnan kokouksissa. Vuokralaisneuvottelukunta järjesti toista kertaa Hekan kaikille vuokralaisdemokratia-aktiiveille tarkoitetun Hyyryläispäivänimisen tilaisuuden Finlandiatalolla. Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui tilikauden aikana 14 kertaa. Yhtiön toiminta rahoitetaan asukkailta kerättävillä vuokrilla omakustannusperiaatteella. Tilikaudella yhtiön rahoitusasema pysyi vakaana ja kaikista velvoitteista pystyttiin suoriutumaan ajallaan. Vakuutukset Kaikkien kiinteistöjen täysarvovakuutukset ovat vakuutusyhtiö Fenniassa. Lainojen hoito Yhtiön lainakanta tilikauden päättyessä oli ,84. Tilikaudella nostettiin uutta lainaa ,61 ( ,70 ) ja lainoja lyhennettiin ,99 ( ,78 ). Korkoja maksettiin ,95 ( ,20 ).

12 MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Vuosi 2013 oli yhtiön toinen varsinainen toimintavuosi vuodenvaihteessa toteutuneen fuusion jälkeen. Vuoden 2013 aikana työstettiin yhtiön strategiaa yhdessä alueyhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Yhtiön hallitus vahvisti yhtiön mission ja vision sekä arvot ja arvojen merkityksen yhtiön toiminnassa. Strategiatyöskentelyn yhteydessä luotiin linjoja yhtiön ja konsernin hallinnon tehostamiselle. Sen mukaisesti hallitus teki kesäkuussa 2013 päätöksen konsernin taloushallinnon (kirjanpito, ostoreskontra, laina- ja vakuushallinta sekä palkanlaskenta) keskittämisestä konsernin emoyhtiöön. Tämän johdosta sekä alueyhtiöissä jatkossa hoidettavien tehtävien organisoinnista että käytännön järjestelyistä käynnistettiin YTneuvottelut. YT-neuvottelujen lähtökohtana oli, että ketään ei irtisanota, lomauteta tai osa-aikaisteta ko. järjestelyjen vuoksi. Samanaikaisesti päätettiin myös alueyhtiöiden liittymisestä Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n (PTY) jäseneksi ja käytiin YT-neuvottelut aikaisemman alueyhtiöiden paikallisen työehtosopimuksen ehtojen sovittamiseksi PTYTES:en, jota sovelletaan alueyhtiöissä lähtien. Työehtosopimuksen osapuolet Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöt ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry allekirjoittivat joulukuussa siirtosopimuksen, jonka tarkoituksena on sovittaa aikaisemman perussopimuksen (KVTES) ja paikallisen sopimuksen ehdot uuteen PTYTES:en. Siirtosopimuksella taattiin entiset työehdot pääpiirteittäin. Siirtosopimuksen lisäksi työnantaja ja JHL:n yhdistykset allekirjoittivat Heka-konsernin paikalliset sopimukset eli luottamusmiessopimuksen, työsuojelusopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen. Vuoden 2013 aikana vietiin loppuun lainakonversion ensimmäinen vaihe, joka oli pää-omamäärältään yht. 128 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden 2013 aikana käynnistettiin lainakonversion toinen vaihe, pääomamäärältään yhteensä noin 67 miljoonaa euroa. Tästä toi-sen vaiheen lainajärjestelystä saatiin vuoden 2013 aikana konvertoitua ns. delegointikunta-lainoja koskeva osuus eli noin 35 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 aikana käynnistetyn asiakkuusprojektin ensimmäinen vaihe eli asiakkaaksi tulemisen prosessi saatiin vuoden 2013 aikana valmiiksi ja kuvattua. Uusi yhdenmukainen toimintatapa otettiin käyttöön kaikilla alueilla. Toimintatapojen yhdenmukaistamista jatkettiin vuoden 2013 aikana myös käynnistämällä asiakkuusprojektin seuraava vaihe eli asunnon vaihto sekä perintäprosessin yhdenmukaistaminen. Perintäprosessi saatiin valmiiksi loppu-vuonna 2013 ja yhtenäinen toimintatapa otettiin käyttöön osalla alueista; kaikilla alueilla se tulee käyttöön vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 aikana tehtiin koko Heka-konsernia koskeva sähköpostiuudistus, jonka myötä kaikille Hekan työntekijöille saatiin yhdenmukaiset Saman-aikaisesti uudistettiin ja yhdenmukaistettiin kaikkien Hekayhtiöiden kotisivut. Vuoden aikana myös kehitettiin asukastyytyväisyystutkimuksen sisältöä. Vuoden 2013 aikana kilpailutettiin tutkimusyhteistyökumppani ja pesulakoneiden hankinta.

13 Jo aiempina vuosina on tehty järjestelyjä, joissa on yhdistetty kahden tai kolmen alueyhtiön toimitusjohtajuuksia. Tätä järjestelyä jatkettiin edelleen vuoden 2013 aikana siten, että vuoden 2013 lopussa Hekan 21:ssä alueyhtiössä oli yhteensä enää 11 toimitusjohtajaa. Tavoitteena on päästä 9 toimitusjohtajan kokonaisuuteen. Tämä tapahtuu eläköitymisten myötä viimeistään vuonna Toimitusjohtajuuksien yhdistämisen lisäksi käynnistettiin vuoden 2013 aikana alueyhtiöiden toimistojen yhdistäminen siten, että ne yhtiöt, joilla on yhteinen toimitusjohtaja, aloittivat muuttamisen yhdistettyihin toimistoihin. Ko. vuoden aikana muuttivat Heka- Pihlajisto Oy ja Heka-Vallila Oy, Heka-Kansanasunnot Oy ja Heka-Kumpula Oy sekä Heka-Roihuvuori Oy, Heka-Siilitie Oy ja Heka-Laajasalo Oy. Vuoden 2013 aikana tehtiin myös päätös Hekan pääkonttorin muuttamisesta Fabianinkadulta Viipurinkatu 2:een. Peruskorjaukset Tilikaudella tehtiin investointipäätöksiä 7 suuren peruskorjaushankkeen (hankintaarvo yli 1 milj. euroa) käynnistämiseksi. Näissä hankkeissa on yhteensä 615 asuntoa ja niiden peruskorjausten hankinta-arvo on yhteensä noin 37 milj. euroa. Uudistuotanto Tilikaudella tehtiin investointipäätöksiä 5:n uustuotantohankkeen käynnistämiseksi. Näissä hankkeissa on yhteensä 297 asuntoa ja niiden hankinta-arvo on n. 67 milj. euroa. ARVIO TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ Vuoden 2014 aikana on tarkoitus toteuttaa vuonna 2013 tehdyt päätökset taloushallinnon organisaatiomuutoksesta sekä toteuttaa yhtiön pääkonttorin muutto Viipurinkadulle. Lisäksi vuoden 2014 aikana on tarkoitus saattaa valmiiksi alueyhtiöiden toimistojen yhdistä-miset ja muutot siten, että vuoden 2014 loppuun mennessä toimittaisiin entisten 21:n alue-toimiston sijaan 9:ssä aluetoimistossa. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus käynnistää ja saattaa loppuun lainakonversion toisen vaiheen loppuosan eli noin 32 miljoonan euron lainasalkun konvertointi. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus jatkaa asiakkuusprojektia ja jatkaa hankintojen kilpailuttamista. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus selvittää konsernijaoston päätöksen mukaisesti Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot -nimisen yhtiön fuusioimista yhtiöön. Vuoden 2014 investointibudjetti sisältää 9:n uudisrakennushanketta (hankintaarvoarvio 118 milj. euroa) sekä 15 suurta peruskorjaushanketta (hankinta-arvoarvio 86 milj. euroa).

14 Perustiedot / alueyhtiöt 2013 Alue Vuokran määritysyksiköiden lkm Huoneistoala Asuinhuoneistoala Tilavuus m3 Asuinhuoneistoja yhteensä kpl Jakomäki , , , ,0 Kannelmäki , , , ,5 Kansanasunnot , , , ,9 Kantakaupunki , , , ,5 Kontula , , , ,8 Kumpula , , , ,1 Laajasalo , , , ,2 Malmi , , , ,9 Malminkartano , , , ,6 Maunula , , , ,5 Myllypuro , , , ,3 Pihlajisto , , , ,3 Pikku-Huopalahti , , , ,9 Pohjois-Haaga , , , ,5 Puotila , , , ,6 Roihuvuori , , , ,3 Siilitie , , , ,0 Suutarila , , , ,3 Vallila , , , ,4 Vesala , , , ,5 Vuosaari , , , ,3 YHTEENSÄ , , , ,1 Asukasmäärä Asukastiheys /as.

15 Perustiedot / hoitohallinnossa olevat erillisyhtiöt 2013 Yhtiöryhmä Yhtiöt / Vuokran määritysyksiköiden lkm Huoneistoala Asuinhuoneistoala Tilavuus m3 Asuinhuoneistoja yhteensä kpl Maunula ,0 75, , ,5 Pikku-Huopalahti , , , ,7 Roihuvuori , , , ,1 Suutarila , , , ,5 YHTEENSÄ , , , ,0 Asukasmäärä Asukastiheys /as. Perustiedot / muut suuret yhtiöt 2013 Yhtiöryhmä Vuokran määritysyksiköiden lkm Huoneistoala Asuinhuoneistoala Tilavuus m3 Asuinhuoneistoja yhteensä kpl Helsingin Asumisoikeus Oy , , , ,4 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot , , , ,0 Kiinteistö Oy Auroranlinna , , , ,1 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot , , , ,6 YHTEENSÄ , , , ,8 Asukasmäärä Asukastiheys /as.

16 Tuloslaskelmat alueittain 2013 ( /ht/kk) Alue Muut kiinteistön tuotot Palkat ja palkkiot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Jakomäki 0,10-0,05-0,04-0,48-0,68-0,08-0,33-0,93-0,55 Kannelmäki 0,04-0,04-0,04-0,51-0,80-0,07-0,37-0,93-0,51 Kansanasunnot 0,02-0,06-0,04-1,11-1,01-0,12-0,18-1,23-0,45 Kantakaupunki 0,02-0,06-0,04-0,56-0,78-0,17-0,36-0,86-0,57 Kontula 0,07-0,04-0,04-0,51-0,71-0,15-0,48-0,96-0,48 Kumpula 0,09-0,05-0,03-0,55-0,89-0,07-0,24-0,95-0,46 Laajasalo 0,08-0,05-0,04-0,68-0,90-0,47-0,34-0,78-0,50 Malmi 0,05-0,04-0,04-0,44-0,81-0,21-0,36-0,86-0,49 Malminkartano 0,09-0,05-0,04-0,64-0,80-0,26-0,43-0,96-0,48 Maunula 0,06-0,05-0,04-0,56-0,75-0,19-0,22-0,98-0,43 Myllypuro 0,03-0,04-0,04-0,61-0,86-0,11-0,38-0,90-0,51 Pihlajisto 0,08-0,05-0,04-0,37-0,63-0,08-0,34-0,84-0,44 Pikku-Huopalahti 0,10-0,07-0,04-0,64-0,73-0,29-0,26-0,96-0,58 Pohjois-Haaga 0,10-0,05-0,04-0,62-0,87-0,09-0,44-0,95-0,45 Puotila 0,05-0,04-0,04-0,46-0,82-0,12-0,37-0,96-0,48 Roihuvuori 0,08-0,04-0,04-0,46-0,44-0,19-0,29-0,89-0,45 Siilitie 0,09-0,05-0,04-0,70-0,85-0,17-0,42-1,13-0,50 Suutarila 0,05-0,05-0,04-0,58-0,86-0,09-0,20-0,91-0,49 Vallila 0,07-0,05-0,03-0,82-0,74-0,24-0,48-0,88-0,47 Vesala 0,08-0,04-0,04-0,52-0,77-0,11-0,36-0,88-0,47 Vuosaari 0,09-0,07-0,04-0,44-0,87-0,08-0,37-0,87-0,51 KESKIARVO 0,07-0,05-0,04-0,55-0,78-0,15-0,35-0,92-0,49

17 Tuloslaskelmat alueittain 2013 ( /ht/kk) Alue Sähkö ja kaasu Muut vuokrat Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Jakomäki -0,23-0,18-0,05-0,87-0,00-0,16-1,33-0,02 Kannelmäki -0,23-0,16-0,05-0,86-0,01-0,16-2,56-0,00 Kansanasunnot -0,22-0,17-0,08-0,68-0,00-0,11-1,38-0,01 Kantakaupunki -0,26-0,24-0,06-0,83-0,02-0,14-1,15-0,01 Kontula -0,23-0,21-0,05-0,73-0,10-0,16-1,97-0,01 Kumpula -0,24-0,17-0,05-0,96-0,17-0,18-1,19-0,02 Laajasalo -0,23-0,24-0,05-1,03-0,00-0,16-1,39-0,03 Malmi -0,20-0,17-0,05-0,71-0,01-0,16-2,58-0,01 Malminkartano -0,22-0,18-0,05-0,75-0,00-0,16-2,77-0,02 Maunula -0,21-0,20-0,05-0,66-0,00-0,13-1,66-0,02 Myllypuro -0,30-0,20-0,06-0,70-0,00-0,12-0,96-0,01 Pihlajisto -0,29-0,19-0,06-0,95-0,12-0,14-0,33-0,01 Pikku-Huopalahti -0,23-0,20-0,05-0,88-0,08-0,17-2,24-0,03 Pohjois-Haaga -0,21-0,19-0,05-0,69-0,08-0,17-1,56-0,02 Puotila -0,25-0,20-0,04-0,75-0,06-0,13-1,76-0,01 Roihuvuori -0,17-0,15-0,05-0,80-0,45-0,16-2,00-0,01 Siilitie -0,38-0,14-0,05-0,73-0,00-0,14-1,21-0,01 Suutarila -0,20-0,26-0,05-0,85-0,00-0,15-2,20-0,02 Vallila -0,28-0,21-0,06-0,95-0,00-0,15 0,27-0,02 Vesala -0,21-0,19-0,05-0,57-0,01-0,15-2,17-0,01 Vuosaari -0,24-0,23-0,05-0,96-0,12-0,18-2,20-0,03 KESKIARVO -0,24-0,20-0,05-0,81-0,06-0,15-1,66-0,02

18 Tuloslaskelmat alueittain 2013 ( /ht/kk) Alue Luottotappiot Muut kiinteistön kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Jakomäki -0,07-0,00 0,01-1,68-0,00-0,28-0,00 Kannelmäki -0,01 0,07 0,01-1,63-0,01-0,28 0,00 Kansanasunnot -0,01 0,10 0,02-1,31-0,01 0,15 0,00 Kantakaupunki -0,02 0,02 0,02-1,59-0,02 0,00 0,00 Kontula -0,04 0,02 0,01-1,44-0,01 0,20 0,00 Kumpula -0,00 0,02 0,01-1,81-0,01-0,59 0,00 Laajasalo -0,01-0,15 0,02-2,68-0,01 0,00 0,00 Malmi -0,05 0,01 0,02-1,39-0,01-0,01 0,00 Malminkartano -0,04 0,03 0,02-1,47-0,01-0,08 0,00 Maunula -0,03 0,05 0,01-1,21-0,01 0,04 0,00 Myllypuro -0,02-0,00 0,01-1,06-0,00-0,27 0,00 Pihlajisto -0,01 0,01 0,02-1,44-0,01-0,19 0,00 Pikku-Huopalahti -0,02 0,04 0,00-1,63-0,01 0,00 0,00 Pohjois-Haaga -0,02 0,02 0,02-1,25-0,01-0,28 0,00 Puotila -0,02 0,03 0,01-1,46-0,01 0,00 0,00 Roihuvuori -0,03 0,00 0,02-1,58-0,01-0,07 0,47 Siilitie -0,02 0,01 0,01-1,28-0,01-0,05 0,00 Suutarila -0,02 0,01 0,02-1,77-0,01-0,09-0,01 Vallila -0,04 0,02 0,01-1,67-0,01-0,92 0,00 Vesala -0,03 0,02 0,02-1,13-0,00-0,13 0,00 Vuosaari -0,10 0,04 0,03-2,00-0,01-0,19 0,00 KESKIARVO -0,03 0,02 0,02-1,54-0,01-0,14 0,02

19 Toimintojen tunnusluvut alueittain 2013 ( /ht/kk) Alue Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman tontinvuokraa ja korjauksia oikaistuna muilla tuotoilla Hoitokulut ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla Isännöinti Huolto Siivous Korjaukset Oman käytön ALV Jakomäki -5,12-3,68-3,53-0,44-0,52-0,33-1,33 0,00 Kannelmäki -6,38-3,78-3,62-0,51-0,87-0,37-2,56 0,00 Kansanasunnot -6,07-4,67-4,55-1,10-0,86-0,17-1,38 0,00 Kantakaupunki -5,26-4,09-3,95-0,56-0,78-0,36-1,15 0,00 Kontula -6,08-4,04-3,88-0,56-0,85-0,48-1,97 0,00 Kumpula -5,24-3,96-3,79-0,53-0,87-0,21-1,19 0,00 Laajasalo -6,02-4,55-4,39-0,63-0,75-0,33-1,39 0,00 Malmi -6,42-3,79-3,63-0,44-0,82-0,34-2,21 0,00 Malminkartano -7,03-4,18-4,02-0,61-0,70-0,38-2,77 0,00 Maunula -5,47-3,74-3,61-0,56-0,82-0,21-1,66 0,00 Myllypuro -5,11-4,12-4,00-0,61-0,80-0,36-0,96 0,00 Pihlajisto -3,91-3,50-3,36-0,40-0,60-0,31-0,33 0,00 Pikku-Huopalahti -6,53-4,20-4,03-0,64-0,87-0,26-1,69 0,00 Pohjois-Haaga -5,74-4,08-3,92-0,64-0,91-0,41-0,97 0,00 Puotila -5,71-3,90-3,77-0,45-0,66-0,36-1,76 0,00 Roihuvuori -5,79-3,72-3,56-0,39-0,36-0,28-2,00 0,00 Siilitie -5,78-4,48-4,34-0,65-0,64-0,34-1,20 0,00 Suutarila -6,09-3,83-3,68-0,54-0,79-0,20-2,20 0,00 Vallila -4,16-4,35-4,20-0,86-0,88-0,48 0,27 0,00 Vesala -5,96-3,71-3,56-0,53-0,71-0,35-2,17 0,00 Vuosaari -6,24-3,96-3,78-0,48-0,76-0,37-2,20 0,00 KESKIARVO -5,69-3,96-3,80-0,55-0,75-0,33-1,66 0,00

20 Toimintojen tunnusluvut alueittain 2013 ( /ht/kk) Alue Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus 2 Jakomäki -0,93-0,23-0,55 37,4 41,1 41,1 4,6 186 Kannelmäki -0,93-0,23-0,51 45,6 50,5 50,5 5,3 166 Kansanasunnot -1,23-0,22-0,45 51,6 57,6 57,6 4,4 150 Kantakaupunki -0,86-0,26-0,57 40,5 44,9 44,8 4,8 176 Kontula -0,96-0,23-0,48 48,0 53,2 53,2 5,5 153 Kumpula -0,95-0,24-0,46 42,7 47,4 47,3 4,8 146 Laajasalo -0,78-0,23-0,50 39,4 43,7 43,7 5,2 137 Malmi -0,86-0,20-0,49 41,4 45,9 45,8 4,4 148 Malminkartano -0,96-0,22-0,48 47,2 52,4 52,4 5,0 148 Maunula -0,98-0,21-0,43 44,7 49,8 49,7 4,4 150 Myllypuro -0,90-0,30-0,51 43,7 48,3 48,3 4,3 168 Pihlajisto -0,84-0,29-0,44 40,8 45,3 45,3 4,6 148 Pikku-Huopalahti -0,96-0,23-0,58 44,5 49,1 49,1 4,8 176 Pohjois-Haaga -0,95-0,21-0,45 43,3 48,1 48,1 4,1 144 Puotila -0,96-0,25-0,48 45,8 50,8 50,8 4,3 158 Roihuvuori -0,89-0,17-0,45 38,4 42,6 42,6 3,9 146 Siilitie -1,13-0,38-0,50 51,1 57,1 57,0 4,9 153 Suutarila -0,91-0,20-0,49 43,5 48,1 48,0 5,5 152 Vallila -0,88-0,28-0,47 39,7 44,0 44,0 4,3 153 Vesala -0,88-0,21-0,47 40,7 45,1 45,1 4,5 160 Vuosaari -0,87-0,24-0,51 39,7 43,8 43,8 5,1 168 KESKIARVO -0,92-0,24-0,49 42,9 47,6 47,6 4,7 156 Sähkö Vesi l/as/365

21 Vuokratiedot alueittain 2013 ( /ht/kk) Alue Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Jakomäki 4,95 5,50 10,45 Kannelmäki 4,95 5,56 10,51 Kansanasunnot 6,45 4,65 11,10 Kantakaupunki 5,64 5,98 11,61 Kontula 5,34 4,75 10,09 Kumpula 4,86 6,27 11,13 Laajasalo 4,69 6,52 11,21 Malmi 5,82 4,69 10,51 Malminkartano 5,67 4,94 10,61 Maunula 5,76 4,33 10,10 Myllypuro 5,13 4,53 9,66 Pihlajisto 4,81 6,05 10,85 Pikku-Huopalahti 5,90 5,52 11,42 Pohjois-Haaga 5,72 4,62 10,34 Puotila 5,03 4,89 9,93 Roihuvuori 4,52 5,04 9,56 Siilitie 5,67 4,68 10,35 Suutarila 5,71 5,50 11,22 Vallila 5,38 5,86 11,24 Vesala 5,68 3,90 9,58 Vuosaari 5,12 6,25 11,37 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,34 5,24 10,58 Muutos edelliseen vuoteen /ht/kk 0,71-0,32 0,39 Muutos edelliseen vuoteen % 15,33-5,76 3,83

22 Vaihtuvuustiedot alueittain 2013 (%) Alue Kokonaisvaihtuvuus Sisäinen vaihtuvuus Ulkoinen vaihtuvuus Jakomäki 11,55 5,61 12,53 Kannelmäki 9,23 3,23 6,00 Kansanasunnot 3,53 2,77 3,36 Kantakaupunki 7,99 3,55 13,01 Kontula 9,04 2,96 6,08 Kumpula 0,00 2,52 6,85 Laajasalo 10,45 2,24 8,21 Malmi 8,94 4,24 5,31 Malminkartano 6,82 4,98 4,29 Maunula 10,29 3,58 3,27 Myllypuro 5,18 1,23 2,79 Pihlajisto 5,15 2,24 5,88 Pikku-Huopalahti 9,23 3,25 5,74 Pohjois-Haaga 6,67 3,29 3,15 Puotila 10,05 2,52 7,53 Roihuvuori 11,32 2,75 8,57 Siilitie 8,12 2,76 5,29 Suutarila 9,20 2,67 6,46 Vallila 6,51 2,17 2,60 Vesala 6,98 1,04 5,85 Vuosaari 11,16 4,01 6,90 YHTEENSÄ 8,06 3,06 6,11 Yhteenlasketut vaihtuvuustiedot 2013 Tavanomaiset Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % asunnot Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,72 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,06 Uudet osoitukset ,84 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,99 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,75 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,87 Vuokraoikeuden siirrot ,45 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,98 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,87 Kokonaisvaihtuvuus ,06 Sisäinen vaihtuvuus ,06 Ulkoinen vaihtuvuus ,11

23 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot alueittain 2013 (%) Alue Käyttöaste 1 kaikki menetykset Käyttöaste 2 vain varsinainen tyhjänäolo Jakomäki 97,30 99,82 Kannelmäki 98,83 100,00 Kansanasunnot 98,15 99,91 Kantakaupunki 99,46 99,46 Kontula 99,17 100,00 Kumpula 98,85 100,00 Laajasalo 99,10 100,00 Malmi 99,76 100,00 Malminkartano 98,68 99,94 Maunula 97,15 99,99 Myllypuro 96,98 100,00 Pihlajisto 98,97 99,99 Pikku-Huopalahti 99,91 100,00 Pohjois-Haaga 98,76 99,97 Puotila 99,63 100,00 Roihuvuori 99,91 99,99 Siilitie 94,09 99,96 Suutarila 98,91 100,00 Vallila 97,07 98,20 Vesala 99,84 99,98 Vuosaari 99,23 100,00 YHTEENSÄ 98,66 99,89

24 Huoneenvuokra-asiat alueittain 2013 (kpl) Alue Häiritsevä elämä / huoneiston huono hoito Vuokrarästit Häädöt Vireille pannut huoneenvuokraasiat Sopimus purettu ilman oikeuden päätöstä Sopimus purettu oikeuden päätöksellä Sopimus irtisanottu Itse lähteneet Häädöt Vireille pannut huoneenvuokraasiat Sopimus purettu ilman oikeuden päätöstä Sopimus purettu oikeuden päätöksellä Sopimus irtisanottu Itse lähteneet Jakomäki Kannelmäki Kansanasunnot Kantakaupunki Kontula Kumpula Laajasalo Malmi Malminkartano Maunula Myllypuro Pihlajisto Pikku-Huopalahti Pohjois-Haaga Puotila Roihuvuori Siilitie Suutarila Vallila Vesala Vuosaari YHTEENSÄ

25 Lainatiedot alueittain 2013 Alue Helsingin kaupunki / tertiääri Helsingin kaupunki / primääri 1 Helsingin kaupunki / primääri 2 Hki / Valtion delegointi Valtio Muut rahalaitokset Yhteensä /h Jakomäki ,26 0, , , , , ,71 938,56 Kannelmäki , , , , , , ,73 706,71 Kansanasunnot , , , , , , ,34 782,00 Kantakaupunki , , , , , , ,55 806,01 Kontula , , , , , , ,15 525,27 Kumpula , , , , , , ,96 993,17 Laajasalo , , , , , , ,34 927,33 Malmi , , ,37 0, , , ,20 442,56 Malminkartano , , , , , , ,46 765,52 Maunula , , , , , , ,64 332,53 Myllypuro , , , , , , ,62 639,55 Pihlajisto , , , , , , ,71 849,10 Pikku-Huopalahti , , , , , , ,78 947,03 Pohjois-Haaga , , , , , , ,27 548,17 Puotila , , , , , , ,99 570,82 Roihuvuori , , ,16 0, , , ,95 557,06 Siilitie ,97 0, , ,99 0, , ,14 429,16 Suutarila , , , , , , ,23 731,33 Vallila , , , , , , ,39 761,78 Vesala , , , , , , ,72 605,22 Vuosaari , , , , , , ,46 984,68 Heka 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 YHTEENSÄ , , , , , , ,84 699,09

26 Tiedot vuokrasaatavista alueittain 2013 Alue Vuokrasaatavat /ht/kk Kiinteistön tuotoista % Vuokratappiot /ht/kk Kiinteistön tuotoista % Jälkiperintäsaatavat /ht/kk Tuloutunut /ht/kk Vuokrasaatavista ylivuotisia /ht/kk Jakomäki 0,19 1,79 0,06 0,53 0,08 0,01 0,00 Kannelmäki 0,08 0,68 0,01 0,10 0,13 0,01 0,00 Kansanasunnot 0,11 0,92 0,01 0,08 0,08 0,00 0,00 Kantakaupunki 0,09 0,75 0,01 0,11 0,16 0,01 0,01 Kontula 0,12 1,15 0,03 0,27 0,24 0,01 0,00 Kumpula 0,11 0,91 0,03 0,27 0,04 0,01 0,00 Laajasalo 0,18 1,58 0,01 0,13 0,00 0,01 0,01 Malmi 0,18 1,64 0,05 0,47 0,52 0,02 0,01 Malminkartano 0,09 0,83 0,04 0,31 0,24 0,02 0,01 Maunula 0,12 1,09 0,03 0,24 0,25 0,01 0,00 Myllypuro 0,09 0,93 0,01 0,15 0,12 0,01 0,00 Pihlajisto 0,21 1,82 0,01 0,07 0,08 0,02 0,01 Pikku-Huopalahti 0,11 1,75 0,03 0,49 0,26 0,02 0,00 Pohjois-Haaga 0,10 0,91 0,02 0,14 0,09 0,02 0,00 Puotila 0,12 1,15 0,02 0,18 0,13 0,01 0,00 Roihuvuori 0,16 1,49 0,03 0,24 0,16 0,01 0,00 Siilitie 0,06 0,60 0,01 0,05 0,09 0,01 0,00 Suutarila 0,13 1,18 0,02 0,17 0,22 0,01 0,00 Vallila 0,14 1,26 0,03 0,30 0,09 0,02 0,00 Vesala 0,10 1,04 0,02 0,22 0,73 0,03 0,00 Vuosaari 0,26 2,12 0,06 0,51 0,68 0,02 0,05

27 Vuokralaisdemokratia alueittain 2013 VMY:t joisssa talotoimikunta tai luottamushenkilö valittu (kpl) Alue Kyllä Ei Jakomäki 14 1 Kannelmäki 16 0 Kansanasunnot 12 1 Kantakaupunki 19 1 Kontula 23 0 Kumpula 18 1 Laajasalo 11 0 Malmi 36 1 Malminkartano 15 0 Maunula 26 0 Myllypuro 13 1 Pihlajisto 33 3 Pikku-Huopalahti 24 1 Pohjois-Haaga 15 4 Puotila 20 4 Roihuvuori 17 3 Siilitie 6 1 Suutarila 17 3 Vallila 21 1 Vesala 17 3 Vuosaari 43 0 YHTEENSÄ

28 Helsingin kaupungin asunnot Oy / tiedot tuloslaskelmasta 2013 TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,61 10,57 Käyttökorvaukset ,55 0,13 ALV kiinteistön tuotoista ,62-0,07 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,54 10,62 Muut kiinteistön tuotot ,98 0,29 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,52-0,05 Henkilösivukulut ,99-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,51-0,09 Poistot ja arvonalentumiset ,69-2,48 Hallinto ,94-0,55 Käyttö ja huolto ,46-0,78 Ulkoalueiden huolto ,57-0,15 Siivous ,48-0,35 Lämmitys ,55-0,93 Vesi ja jätevesi ,81-0,49 Sähkö ja kaasu ,58-0,24 Jätehuolto ,96-0,20 Vahinkovakuutukset ,80-0,05 Tontinvuokrat ,40-0,81 Muut vuokrat ,25-0,06 Kiinteistövero ,09-0,15 Korjaukset ,42-1,84 Muut hoitokulut ,14-0,02 Luottotappiot ,76-0,03 Muut kiinteistön kulut ,65 0,02 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,76 1,73 Korkotuotot ,60 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot ,06 0,00 Korkokulut ,89-1,54 Muut rahoituskulut ,49-0,01 Satunnaiset erät ,99 0,00 Poistoeron muutos ,67-0,22 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,64-0,01

29 Yhteenlasketut tiedot tuloslaskelmasta / hoitohallinnossa olevat yhtiöt 2013 TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet ,29 4,25 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,75 0,22 Käyttökorvaukset ,40 0,21 ALV kiinteistön tuotoista 0,00 0,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,44 4,67 Muut kiinteistön tuotot 650,95 0,00 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,53-0,15 Henkilösivukulut 0,00 0,00 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,53-0,15 Poistot ja arvonalentumiset ,43-1,78 Hallinto ,98-0,42 Käyttö ja huolto ,43-0,44 Ulkoalueiden huolto ,61-0,13 Siivous ,39-0,26 Lämmitys ,68-0,88 Vesi ja jätevesi ,89-0,41 Sähkö ja kaasu ,38-0,17 Jätehuolto ,81-0,14 Vahinkovakuutukset ,71-0,06 Tontinvuokrat ,63-1,06 Muut vuokrat ,00-0,12 Kiinteistövero ,98-0,16 Korjaukset ,86-0,65 Muut hoitokulut -666,61-0,01 Luottotappiot 0,00 0,00 Muut kiinteistön kulut 0,00 0,00 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,53-2,16 Korkotuotot 4 528,09 0,03 Pääomavastikkeet ,98 4,27 Rahastosiirrot ,36-0,36 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,92-2,04 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Poistoeron muutos ,27-0,06 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,01-0,33

30 Yhteenlasketut tiedot tuloslaskelmasta / muut suuret yhtiöt 2013 TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet ,32 4,99 Rahastosiirrot 325,96 0,00 Vuokrat ,42 5,15 Käyttökorvaukset ,53 0,16 ALV kiinteistön tuotoista -7,23-0,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,00 10,31 Muut kiinteistön tuotot ,95 0,05 Saadut esinevahinkokorvaukset ,03 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,52-0,08 Henkilösivukulut ,87-0,03 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,39-0,10 Poistot ja arvonalentumiset ,92-1,84 Hallinto ,02-0,33 Käyttö ja huolto ,95-0,51 Ulkoalueiden huolto ,20-0,21 Siivous ,74-0,27 Lämmitys ,12-0,82 Vesi ja jätevesi ,64-0,41 Sähkö ja kaasu ,10-0,32 Jätehuolto ,75-0,18 Vahinkovakuutukset ,40-0,07 Tontinvuokrat ,22-1,10 Muut vuokrat ,02-0,10 Kiinteistövero ,83-0,20 Korjaukset ,62-2,14 Muut hoitokulut ,86-0,01 Luottotappiot ,09-0,00 Muut kiinteistön kulut ,11-0,00 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,00 1,74 Korkotuotot ,74 0,03 Pääomavastikkeet ,69 0,53 Rahastosiirrot ,64-0,04 Muut rahoitustuotot 3 755,58 0,00 Korkokulut ,40-1,74 Muut rahoituskulut ,05-0,00 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Poistoeron muutos ,64-1,06 Vapaaehtoisten varausten muutos ,67 0,75 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,95 0,20

31 Helsingin kaupungin asunnot Oy tase / vastaavaa 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet ,87 Aineettomat oikeudet ,23 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 Ennakkomaksut 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,10 Maa ja vesialueet ,86 Liittymismaksut ,34 Rakennukset ja rakennelmat ,40 Rakennuksen koneet ja laitteet ,38 Väestönsuojat ,59 Koneet ja kalusto ,56 Muut aineelliset hyödykkeet ,26 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat ,56 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,95 Osuudet saman konsernin yrityksissä ,26 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä ,09 Muut osakkeet ja osuudet ,86 Sijoitukset yhteensä ,21 Pysyvät vastaavat yhteensä ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet 0,00 Valmiit tuotteet / tavarat 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 Myyntisaamiset Saamiset kiinteistön tuotoista ,75 Vuokrasaamiset ,61 Pääomavastikesaamiset 0,00 Käyttökorvaus- ja muut saamiset ,45 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,28 Muut lyhytaikaiset saamiset ,23 Siirtosaamiset ,44 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,76 Rahoitusarvopaperit ,94 Rahat ja pankkisaamiset ,04 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,74 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,00

32 Helsingin kaupungin asunnot Oy tase / vastattavaa 2013 Osake-, osuus- ja muu pääoma 2 500,00 Ylikurssirahasto ,48 Rakennusrahasto 0,00 Arvonkorotusrahasto ,37 Muut rahastot ,19 Edellisten tilikausien voitto / tappio ,17 Tilikauden voitto / tappio ,64 Pääomalaina 0,00 Oma pääoma yhteensä ,23 Poistoero ,22 Vapaaehtoiset varaukset ,08 Pakolliset varaukset 0,00 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä ,30 Rahoituslaitoslainat ,99 Valtiokonttorilainat ,59 Vakuutuslaitoslainat ,52 Eläkelainat 0,00 Velat saman konsernin yrityksiltä ,74 Muut velat ,00./. Pitkäaik. lyhytaikainen osuus ,54 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,30 Lainat rahoituslaitoksilta ,98 Eläkelainat 0,00 Saadut ennakot ,35 Ostovelat ,43 Velat saman konsernin yrityksiltä ,68 Muut velat ,23 Siirtovelat ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,17 Vieras pääoma yhteensä ,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,00

33 Helsingin kaupungin asunnot Oy taloustiedot 2013 /ht/kk Hoitorahoitusjäämä tilikaudelta ,81 0,54 Hoitorahoitusjäämä ,71 0,92 Pääomarahoitusjäämä tilikaudelta ,31-0,56 Pääomarahoitusjäämä ,86 0,01 Kokonaisrahoitusjäämä ,56 0,93 Yhden kuukauden keskimääräiset tuotot tilikauden aikana ,19 0,90 Uusien asuntojen hankinta-arvo ,52 3,93 Taseeseen aktivoidut peruskorjaukset ,56 0,71 Muut aktivoinnit yhteensä ,25 0,27 Tilikauden aikana nostetut lainat / uudisrakentaminen ,28 3,23 Tilikauden aikana nostetut lainat / korjaus ,22 0,99 Lainojen lyhennykset tilikaudella ,88 2,11 Tuloslaskelmaan kuluiksi kirjatut peruskorjaukset ,72 0,40 SUMU poistot yhteensä ,69 2,45 Poistot verotuksessa ,36 2,67 Rahoitussaldo / 1 kk tuotot 1,65

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Jakomäki 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 18 Siivoojat: 0 Huolto: 9 Toimisto: 4 Johto: 5 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 5 Vuokrasaatavat / 0,20 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,06 kntstön tuotoista 0,53 % yliv. ( /as/kk) 0,00 1,79 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,09 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,20 10,61 Käyttökorvaukset ,27 0,31 ALV kiinteistön tuotoista ,00-0,02 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,47 10,90 Muut kiinteistön tuotot ,97 0,10 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,54-0,05 Henkilösivukulut ,26-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,80-0,08 Poistot ja arvonalentumiset ,02-3,48 Hallinto ,40-0,48 Käyttö ja huolto ,89-0,68 Ulkoalueiden huolto ,40-0,08 Siivous ,79 0,33 Lämmitys ,88-0,93 Vesi ja jätevesi ,92-0,55 Sähkö ja kaasu ,71-0,23 Jätehuolto ,04-0,18 Vahinkovakuutukset ,18-0,05 Tontinvuokrat ,70-0,87 Muut vuokrat ,24-0,00 Kiinteistövero ,50-0,16 Korjaukset ,31-1,33 Muut hoitokulut ,88-0,02 Luottotappiot ,30-0,07 Muut kiinteistön kulut ,85-0,00 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,63 1,47 Korkotuotot ,42 0,01 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,87-1,68 Muut rahoituskulut ,83-0,00 Satunnaiset erät 1 308,10 0,00 Poistoeron muutos ,05-0,28 Vapaaehtoisten varausten muutos ,34-0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,94-0,49

44 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,65 0,44 Huolto ,10 0,52 Siivous ,44 0,33 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 37,4 Lämpö normalisoitu (1/2) 41,1 / 41,1 Sähkö 4,6 Vesi l/as/vrk 186 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,88 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,55 Uudet osoitukset ,61 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,79 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,77 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,28 Vuokraoikeuden siirrot ,56 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,23 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,71 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 97 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

45 Kohteet Vmy 2206 Jakomäentie 6 Vmy 2207 Kankaretie 7 Vmy 2208 Jakomäentie 8 Vmy 2212 Vanha Puistolantie 11 Vmy 2213 Heikinlaaksontie 1 a Vmy 2214 Vilkastuksentie 4 Vmy 2215 Louhikkotie 2 Vmy 2216 Tasankotie 16 ja 22 Vmy 2217 Tasankotie 9 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk , , , , , ,92 9, , , , , , ,13 10, , , , , , ,52 10, , , , , , ,37 10, , , , , , ,52 10, ,1 860,1 860,5 860, , ,90 10, , , , , , ,17 10, , , , , , ,89 10, , , , , , ,86 10,94 Vmy 2218 Sointutie , , , , , ,55 10,67 Vmy , , , , , ,69 11,02 Joutsenraitti 4-6 Vmy 2220 Tasankotie , , , , , ,44 10,73 14 Vmy , , , , , ,52 11,02 Alppikylänkatu 1 Vmy 2231 Tattarikatu , , , , , ,80 10,94 9 Vmy 2232 Hevosmiehenkatu , , , , , ,53 11,08 Yhteensä , , , , , ,99 Yhteensä , , , , , ,99 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Vmy 2206 Jakomäentie ,0 5,22 4,59 9,81 Vmy 2207 Kankaretie ,0 4,56 5,58 10,14 Vmy 2208 Jakomäentie ,5 5,30 5,53 10,83 Vmy 2212 Vanha Puistolantie ,0 4,61 6,08 10,69 Vmy 2213 Heikinlaaksontie 1 a 3413,0 4,60 5,79 10,39 Vmy 2214 Vilkastuksentie 4 860,5 5,85 5,00 10,85 Vmy 2215 Louhikkotie ,0 5,33 5,50 10,83 Vmy 2216 Tasankotie 16 ja ,5 5,27 5,67 10,94 Vmy 2217 Tasankotie ,5 4,42 6,52 10,94 Vmy 2218 Sointutie ,0 4,66 6,01 10,67 Vmy 2219 Joutsenraitti ,0 5,69 5,33 11,02 Vmy 2220 Tasankotie ,0 5,37 5,36 10,73

46 Yhtiö Vmy 2230 Alppikylänkatu ,5 3,87 7,15 11,02 Vmy 2231 Tattarikatu ,5 4,42 6,52 10,94 Vmy 2232 Hevosmiehenkatu ,5 4,36 6,72 11,08 Ylin vuokra 5,85 7,15 11,08 Alin vuokra 3,87 4,59 9,81 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 4,95 5,50 10,45 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Vmy 2206 Jakomäentie 6 0,07-0,04-0,04-0,47-0,62-0,06-0,37-1,03-0,59 Vmy 2207 Kankaretie 7 0,19-0,04-0,03-0,46-0,64-0,06-0,35-0,90-0,44 Vmy 2208 Jakomäentie 8 0,07-0,03-0,04-0,50-0,70-0,08-0,34-1,04-0,67 Vmy 2212 Vanha Puistolantie 11 0,04-0,13-0,03-0,39-0,59-0,06-0,02-1,01-0,45 Vmy 2213 Heikinlaaksontie 1 a 0,06-0,07-0,03-0,41-0,59-0,10-0,24-0,82-0,40 Vmy 2214 Vilkastuksentie 4 0,05-0,02-0,03-0,45-0,69-0,23-0,41-0,96-0,72 Vmy 2215 Louhikkotie 2 0,07-0,13-0,04-0,49-0,71-0,08-0,39-0,88-0,52 Vmy 2216 Tasankotie 16 ja 22 0,05-0,07-0,04-0,49-0,77-0,09-0,31-0,96-0,51 Vmy 2217 Tasankotie 9 0,10-0,07-0,04-0,47-0,68-0,10-0,34-1,00-0,55 Vmy 2218 Sointutie 2 0,06-0,09-0,03-0,49-0,74-0,09-0,31-0,54-0,71 Vmy 2219 Joutsenraitti 4-6 0,10-0,09-0,04-0,48-1,01-0,11-0,29-0,91-0,78 Vmy 2220 Tasankotie 14 0,13-0,09-0,03-0,45-0,74-0,41-0,28-0,93-0,58 Vmy 2230 Alppikylänkatu 1 0,05-0,05-0,03-0,58-0,83-0,09-0,28-0,56-0,40 Vmy 2231 Tattarikatu 9 0,06-0,06-0,04-0,50-0,69-0,02-0,34-0,52-0,40 Vmy 2232 Hevosmiehenkatu 13 0,07-0,04-0,05-0,64-0,83-0,03-0,20-0,52-0,42 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut Vmy 2206 Jakomäentie 6-0,20-0,15-0,05-0,86-0,00-0,13-0,71-0,03 Vmy 2207 Kankaretie 7-0,20-0,17-0,05-0,83-0,00-0,13-1,58-0,01 Vmy 2208 Jakomäentie 8-0,21-0,20-0,05-0,88-0,00-0,13-1,84-0,01 Vmy 2212 Vanha Puistolantie 11-0,24-0,28-0,04-0,70-0,00-0,13-1,14-0,04 Vmy 2213 Heikinlaaksontie 1 a -0,20-0,24-0,04-0,75-0,00-0,17-0,94-0,01 Vmy 2214 Vilkastuksentie 4-0,33-0,21-0,05-0,81-0,00-0,16-4,38-0,13 Vmy 2215 Louhikkotie 2-0,22-0,17-0,05-0,90-0,00-0,24-0,97-0,02 Vmy 2216 Tasankotie 16 ja 22-0,29-0,17-0,05-0,91-0,00-0,19-1,46-0,02 Vmy 2217 Tasankotie 9-0,18-0,16-0,05-0,86-0,00-0,20-1,14-0,01 Vmy 2218 Sointutie 2-0,55-0,16-0,05-0,86-0,00-0,20-1,32-0,01 Vmy 2219 Joutsenraitti ,27-0,22-0,05-0,88-0,00-0,20-1,60-0,02 Vmy 2220 Tasankotie 14-0,87-0,19-0,05-0,83-0,00-0,19-0,58-0,01 Vmy 2230 Alppikylänkatu 1-0,23-0,19-0,05-0,83-0,00-0,23-1,20-0,02 Vmy 2231 Tattarikatu 9-0,29-0,19-0,05-0,91-0,00-0,23-0,65-0,02 Vmy 2232 Hevosmiehenkatu 13-0,36-0,17-0,06-1,16-0,00-0,29-0,66-0,04

47 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos Vmy 2206 Jakomäentie 6-0,04-0,00 0,01-1,68 0,00-0,27 0,00 Vmy 2207 Kankaretie 7-0,10-0,00 0,01-1,62-0,01-0,25 0,00 Vmy 2208 Jakomäentie 8-0,06-0,00 0,01-1,71-0,01-0,26 0,00 Vmy 2212 Vanha Puistolantie 11-0,32-0,00 0,01-1,36-0,00-0,21 0,00 Vmy 2213 Heikinlaaksontie 1 a -0,01-0,00 0,01-1,45-0,00-0,23 0,00 Vmy 2214 Vilkastuksentie 4 0,00-0,00 0,01-1,58-0,01 0,00-0,23 Vmy 2215 Louhikkotie 2-0,09-0,00 0,01-1,74-0,01-0,24 0,00 Vmy 2216 Tasankotie 16 ja 22-0,15-0,00 0,01-1,77-0,01-0,27 0,00 Vmy 2217 Tasankotie 9-0,01-0,00 0,01-1,67-0,01-0,25 0,00 Vmy 2218 Sointutie 2-0,09-0,00 0,01-1,67-0,01-0,25 0,00 Vmy 2219 Joutsenraitti ,01-0,00 0,01-1,70-0,01-0,26 0,00 Vmy 2220 Tasankotie 14-0,05-0,00 0,01-1,61-0,01-0,24 0,00 Vmy 2230 Alppikylänkatu 1 0,00-0,00 0,01-1,62-0,01-1,66 0,00 Vmy 2231 Tattarikatu 9 0,00-0,00 0,01-1,76-0,01-0,28 0,00 Vmy 2232 Hevosmiehenkatu 13 0,00-0,00 0,01-2,25-0,01-0,34 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla Vmy 2206 Jakomäentie 6-4,48-3,58-0,45-0,53-0,34 Vmy 2207 Kankaretie 7-5,06-3,16-0,43-0,50-0,32 Vmy 2208 Jakomäentie 8-5,83-3,79-0,44-0,52-0,33 Vmy 2212 Vanha Puistolantie 11-4,54-3,24-0,35-0,41-0,26 Vmy 2213 Heikinlaaksontie 1 a -4,25-3,08-0,38-0,45-0,29 Vmy 2214 Vilkastuksentie 4-8,77-4,18-0,39-0,46-0,30 Vmy 2215 Louhikkotie 2-4,91-3,63-0,41-0,49-0,31 Vmy 2216 Tasankotie 16 ja 22-5,41-3,71-0,45-0,54-0,34 Vmy 2217 Tasankotie 9-5,00-3,56-0,43-0,51-0,32 Vmy 2218 Sointutie 2-5,31-3,73-0,43-0,50-0,32 Vmy 2219 Joutsenraitti ,07-4,17-0,44-0,51-0,33 Vmy 2220 Tasankotie 14-5,40-4,50-0,41-0,49-0,31 Vmy 2230 Alppikylänkatu 1-4,74-3,26-0,41-0,49-0,31 Vmy 2231 Tattarikatu 9-4,02-3,09-0,47-0,56-0,36 Vmy 2232 Hevosmiehenkatu 13-4,33-3,31-0,62-0,73-0,47

48 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 Vmy 2206 Jakomäentie 6-1,03-0,20-0,59 38,8 42,6 4,2 225 Vmy 2207 Kankaretie 7-0,90-0,20-0,44 37,3 41,3 4,3 131 Vmy 2208 Jakomäentie 8-1,04-0,21-0,67 41,7 45,8 4,1 255 Vmy 2212 Vanha Puistolantie 11-1,01-0,24-0,45 53,6 59,6 6,0 133 Vmy 2213 Heikinlaaksontie 1 a -0,82-0,20-0,40 41,7 46,5 4,5 105 Vmy 2214 Vilkastuksentie 4-0,96-0,33-0,72 44,4 48,5 6,2 183 Vmy 2215 Louhikkotie 2-0,88-0,22-0,52 36,8 40,6 4,4 182 Vmy 2216 Tasankotie 16 ja 22-0,96-0,29-0,51 37,8 41,8 5,3 177 Vmy 2217 Tasankotie 9-1,00-0,18-0,55 37,9 41,7 3,5 187 Vmy 2218 Sointutie 2-0,54-0,55-0,71 23,0 24,3 12,5 231 Vmy 2219 Joutsenraitti ,91-0,27-0,78 36,0 39,5 4,8 169 Vmy 2220 Tasankotie 14-0,93-0,87-0,58 40,5 44,6 7,3 161 Vmy 2230 Alppikylänkatu 1-0,56-0,23-0,40 19,5 21,3 4,5 110 Vmy 2231 Tattarikatu 9-0,52-0,29-0,40 20,0 22,0 5,9 109 Vmy 2232 Hevosmiehenkatu 13-0,52-0,36-0,42 19,3 21,1 6,0 118

49 Kannelmäki 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 24 Siivoojat: 5 Huolto: 10 Toimisto: 4 Johto: 5 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,08 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,01 kntstön tuotoista 0,10 % yliv. ( /as/kk) 0,00 0,68 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,13 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,23 10,28 Käyttökorvaukset ,17 0,07 ALV kiinteistön tuotoista ,59-0,10 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,81 10,25 Muut kiinteistön tuotot ,69 0,04 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,07-0,04 Henkilösivukulut ,70-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,77-0,08 Poistot ja arvonalentumiset ,87-2,51 Hallinto ,88-0,51 Käyttö ja huolto ,81-0,80 Ulkoalueiden huolto ,89-0,07 Siivous ,65 0,37 Lämmitys ,21-0,93 Vesi ja jätevesi ,11-0,51 Sähkö ja kaasu ,01-0,23 Jätehuolto ,65-0,16 Vahinkovakuutukset ,22-0,05 Tontinvuokrat ,81-0,86 Muut vuokrat ,36-0,01 Kiinteistövero ,12-0,16 Korjaukset ,47-2,56 Muut hoitokulut ,91-0,00 Luottotappiot ,05-0,01 Muut kiinteistön kulut ,50 0,07 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,21 0,54 Korkotuotot ,13 0,01 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 4 290,00 0,00 Korkokulut ,05-1,63 Muut rahoituskulut ,29-0,01 Satunnaiset erät 1 058,13 0,00 Poistoeron muutos ,12-0,28 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,99-1,37

50 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,88 0,51 Huolto ,12 0,87 Siivous ,65 0,37 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 45,6 Lämpö normalisoitu (1/2) 50,5 / 50,5 Sähkö 5,3 Vesi l/as/vrk 166 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,23 Uudet osoitukset ,21 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,79 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,93 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,68 Vuokraoikeuden siirrot ,62 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 99 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

51 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk VMY 1201 Kanneltie 1959/ , , , , , ,36 10,70 8 VMY / , , , , , ,31 10,55 Kaarelantie 86 VMY , , , , , ,66 9,84 Pelimannintie 15 VMY , , , , , ,19 10,75 Soittajantie 6 VMY , , , , , ,68 9,90 Maununlaiva VMY , , , , , ,91 10,70 Trumpettitie 3 VMY , , , , , ,84 10,70 Perhekunnantie VMY , , , , , ,92 10,75 Tanotorventie VMY , , , , , ,19 10,74 Kantelettarenkuja VMY 1210 Soittajantie , , , , , ,87 10,90 VMY 1211 Soittopiha , , , , , ,89 10,74 VMY , , , , , ,22 10,74 Kanteletar VMY , , , , , ,60 10,84 Soittajankulma VMY , , , , , ,11 10,84 Pasuunatie 9 VMY , , , , , ,04 10,90 Kannelniitty VMY 1216 Soittajanpolku , , , , , ,34 11,15 Yhteensä , , , , , ,54 Yhteensä , , , , , ,54 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra VMY 1201 Kanneltie ,0 4,83 5,87 10,70 VMY 1202 Kaarelantie ,5 4,68 5,87 10,55 VMY 1203 Pelimannintie ,0 5,06 4,78 9,84 VMY 1204 Soittajantie ,0 4,06 6,69 10,75 VMY 1205 Maununlaiva 3786,0 6,42 3,48 9,90 VMY 1206 Trumpettitie ,5 4,83 5,87 10,70 VMY 1207 Perhekunnantie 5994,0 5,87 4,83 10,70 VMY 1208 Tanotorventie ,5 6,39 4,36 10,75 VMY 1209 Kantelettarenkuja 5185,0 5,96 4,78 10,74 VMY 1210 Soittajantie ,0 5,44 5,46 10,90 VMY 1211 Soittopiha 2426,0 5,28 5,46 10,74 VMY 1212 Kanteletar 2144,0 5,28 5,46 10,74

52 Yhtiö VMY 1213 Soittajankulma 5348,5 4,35 6,49 10,84 VMY 1214 Pasuunatie ,5 4,35 6,49 10,84 VMY 1215 Kannelniitty 4407,5 4,30 6,60 10,90 VMY 1216 Soittajanpolku 1746,5 4,40 6,75 11,15 Ylin vuokra 6,42 6,75 11,15 Alin vuokra 4,06 3,48 9,84 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 4,95 5,56 10,51 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 1201 Kanneltie 8 0,05-0,06-0,04-0,59-0,95-0,07-0,33-1,10-0,45 VMY 1202 Kaarelantie 86 0,01-0,05-0,04-0,53-0,84-0,11-0,49-0,89-0,54 VMY 1203 Pelimannintie 15 0,05-0,03-0,04-0,52-0,77-0,05-0,30-0,81-0,46 VMY 1204 Soittajantie 6 0,02-0,04-0,03-0,44-0,71-0,05-0,30-0,81-0,45 VMY 1205 Maununlaiva 0,07-0,05-0,04-0,56-1,00-0,05-0,57-1,04-0,54 VMY 1206 Trumpettitie 3 0,01-0,05-0,04-0,51-0,77-0,07-0,29-0,80-0,50 VMY 1207 Perhekunnantie 0,03-0,04-0,03-0,44-0,66-0,12-0,29-1,22-0,55 VMY 1208 Tanotorventie ,01-0,11-0,03-0,45-0,68-0,14-0,34-1,05-0,69 VMY 1209 Kantelettarenkuja 0,05-0,06-0,04-0,52-0,80-0,14-0,60-0,96-0,58 VMY 1210 Soittajantie 1 0,24-0,03-0,04-0,51-0,87-0,07-0,49-1,00-0,59 VMY 1211 Soittopiha 0,03-0,05-0,04-0,52-0,79-0,21-0,57-1,03-0,54 VMY 1212 Kanteletar 0,01-0,05-0,04-0,50-0,77-0,16-0,64-0,94-0,64 VMY 1213 Soittajankulma 0,04-0,04-0,04-0,56-0,87-0,03-0,41-0,95-0,55 VMY 1214 Pasuunatie 9 0,01-0,03-0,04-0,51-0,81-0,04-0,37-1,01-0,44 VMY 1215 Kannelniitty 0,02-0,08-0,04-0,54-0,84-0,07-0,45-1,12-0,73 VMY 1216 Soittajanpolku 0,01-0,03-0,04-0,59-0,97-0,06-0,38-0,88-0,36 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 1201 Kanneltie 8-0,34-0,13-0,06-0,97-0,00-0,18-2,06-0,01 VMY 1202 Kaarelantie 86-0,22-0,14-0,06-0,91-0,14-0,20-1,56-0,00 VMY 1203 Pelimannintie 15-0,17-0,16-0,05-0,85-0,00-0,13-3,10-0,00 VMY 1204 Soittajantie 6-0,19-0,14-0,05-0,75-0,00-0,16-1,91-0,00 VMY 1205 Maununlaiva -0,22-0,12-0,06-0,96-0,00-0,16-2,84-0,00 VMY 1206 Trumpettitie 3-0,41-0,21-0,05-0,85-0,00-0,15-1,34-0,00 VMY 1207 Perhekunnantie -0,27-0,19-0,05-0,74-0,00-0,11-2,70-0,00 VMY 1208 Tanotorventie ,22-0,26-0,05-0,77-0,00-0,14-6,22-0,00 VMY 1209 Kantelettarenkuja -0,16-0,16-0,05-0,88-0,00-0,18-3,00-0,01 VMY 1210 Soittajantie 1-0,19-0,20-0,05-0,85-0,00-0,16-4,65-0,00 VMY 1211 Soittopiha -0,21-0,14-0,05-0,88-0,06-0,17-2,57-0,00

53 Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 1212 Kanteletar -0,22-0,14-0,05-0,86-0,00-0,18-1,93-0,00 VMY 1213 Soittajankulma -0,21-0,14-0,06-0,95-0,00-0,20-2,09-0,00 VMY 1214 Pasuunatie 9-0,21-0,16-0,05-0,85-0,00-0,20-1,74-0,00 VMY 1215 Kannelniitty -0,25-0,17-0,06-0,92-0,00-0,18-3,44-0,01 VMY 1216 Soittajanpolku -0,38-0,15-0,06-0,98-0,00-0,21-1,83-0,00 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 1201 Kanneltie 8 0,00 0,04 0,01-1,85-0,01-0,32 0,00 VMY 1202 Kaarelantie 86 0,00 0,01 0,01-1,73-0,01-0,30 0,00 VMY 1203 Pelimannintie 15-0,01 0,07 0,01-1,61-0,01-0,28 0,00 VMY 1204 Soittajantie 6-0,01 0,02 0,01-1,43-0,00-0,25 0,00 VMY 1205 Maununlaiva -0,02 0,02 0,01-1,83-0,01-0,32 0,00 VMY 1206 Trumpettitie 3-0,02 0,01 0,01-1,62-0,01-0,28 0,00 VMY 1207 Perhekunnantie 0,00 0,41 0,01-1,40-0,00-0,24 0,00 VMY 1208 Tanotorventie ,03 0,01 0,01-1,46-0,01-0,25 0,00 VMY 1209 Kantelettarenkuja 0,00 0,06 0,01-1,68-0,01-0,29 0,00 VMY 1210 Soittajantie 1-0,06 0,19 0,01-1,62-0,01-0,28 0,00 VMY 1211 Soittopiha -0,02 0,08 0,01-1,67-0,01-0,29 0,00 VMY 1212 Kanteletar 0,00 0,01 0,01-1,64-0,01-0,28 0,00 VMY 1213 Soittajankulma 0,00 0,01 0,01-1,81-0,01-0,31 0,00 VMY 1214 Pasuunatie 9-0,00 0,01 0,01-1,63-0,01-0,28 0,00 VMY 1215 Kannelniitty 0,00 0,01 0,01-1,76-0,01-0,30 0,00 VMY 1216 Soittajanpolku 0,00 0,12 0,01-1,87-0,01-0,32 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 1201 Kanneltie 8-6,34-4,04-0,59-1,02-0,33 VMY 1202 Kaarelantie 86-5,79-4,01-0,53-0,95-0,49 VMY 1203 Pelimannintie 15-6,52-3,24-0,52-0,82-0,30 VMY 1204 Soittajantie 6-5,25-3,16-0,44-0,76-0,30 VMY 1205 Maununlaiva -7,22-4,15-0,56-1,04-0,57 VMY 1206 Trumpettitie 3-5,18-3,68-0,51-0,83-0,29 VMY 1207 Perhekunnantie -6,25-3,40-0,44-0,77-0,29 VMY 1208 Tanotorventie ,36-4,00-0,45-0,81-0,34

54 Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 1209 Kantelettarenkuja -7,19-3,96-0,52-0,94-0,60 VMY 1210 Soittajantie 1-8,68-3,62-0,51-0,95-0,49 VMY 1211 Soittopiha -6,86-4,09-0,52-1,00-0,57 VMY 1212 Kanteletar -6,24-4,13-0,50-0,93-0,64 VMY 1213 Soittajankulma -6,15-3,82-0,56-0,91-0,41 VMY 1214 Pasuunatie 9-5,59-3,65-0,51-0,86-0,37 VMY 1215 Kannelniitty -7,95-4,31-0,54-0,91-0,45 VMY 1216 Soittajanpolku -5,83-3,78-0,59-1,03-0,38 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 1201 Kanneltie 8-1,10-0,34-0,45 45,5 50,8 7,6 183 VMY 1202 Kaarelantie 86-0,89-0,22-0,54 36,7 40,6 5,1 162 VMY 1203 Pelimannintie 15-0,81-0,17-0,46 46,9 52,0 3,4 172 VMY 1204 Soittajantie 6-0,81-0,19-0,45 43,1 47,7 4,9 170 VMY 1205 Maununlaiva -1,04-0,22-0,54 42,6 47,2 3,9 181 VMY 1206 Trumpettitie 3-0,80-0,41-0,50 39,9 44,2 10,0 134 VMY 1207 Perhekunnantie -1,22-0,27-0,55 67,8 75,4 6,8 170 VMY 1208 Tanotorventie ,05-0,22-0,69 55,7 61,6 5,6 165 VMY 1209 Kantelettarenkuja -0,96-0,16-0,58 45,1 49,9 3,4 153 VMY 1210 Soittajantie 1-1,00-0,19-0,59 47,0 51,9 3,4 176 VMY 1211 Soittopiha -1,03-0,21-0,54 47,0 51,9 4,6 184 VMY 1212 Kanteletar -0,94-0,22-0,64 41,6 45,7 4,8 163 VMY 1213 Soittajankulma -0,95-0,21-0,55 40,3 44,6 4,5 160 VMY 1214 Pasuunatie 9-1,01-0,21-0,44 48,1 53,4 5,1 149 VMY 1215 Kannelniitty -1,12-0,25-0,73 48,9 53,9 5,4 183 VMY 1216 Soittajanpolku -0,88-0,38-0,36 31,6 35,2 8,6 134

55 Kansanasunnot 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 19 Siivoojat: 0 Huolto: 9 Toimisto: 6 Johto: 4 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,11 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,01 kntstön tuotoista 0,08 % yliv. ( /as/kk) 0,00 0,92 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,08 Tuloutunut 0,00 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,03 11,01 Käyttökorvaukset ,76 0,15 ALV kiinteistön tuotoista ,00-0,11 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,79 11,06 Muut kiinteistön tuotot ,89 0,02 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,59-0,06 Henkilösivukulut ,33-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,92-0,09 Poistot ja arvonalentumiset ,21-2,61 Hallinto ,71-1,11 Käyttö ja huolto ,60-1,01 Ulkoalueiden huolto ,40-0,12 Siivous ,89 0,17 Lämmitys ,33-1,23 Vesi ja jätevesi ,68-0,45 Sähkö ja kaasu ,77-0,22 Jätehuolto ,22-0,17 Vahinkovakuutukset ,54-0,08 Tontinvuokrat ,39-0,68 Muut vuokrat ,65-0,00 Kiinteistövero ,73-0,11 Korjaukset ,87-1,38 Muut hoitokulut ,42-0,01 Luottotappiot ,79-0,01 Muut kiinteistön kulut ,17 0,10 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,73 1,70 Korkotuotot ,66 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,83-1,31 Muut rahoituskulut ,69-0,01 Satunnaiset erät 516,93 0,00 Poistoeron muutos ,55 0,15 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,35 0,56

56 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,05 1,10 Huolto ,07 0,86 Siivous ,59 0,17 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 51,6 Lämpö normalisoitu (1/2) 57,6 / 57,6 Sähkö 4,4 Vesi l/as/vrk 150 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,17 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,53 Uudet osoitukset ,60 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,92 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,02 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,50 Vuokraoikeuden siirrot ,25 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,68 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,68 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 98 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

57 Kohteet VMY 1703 Pohjolankatu 2 VMY 1710 Pohjolankatu 6-12 VMY 1711 Pohjolankatu VMY 1717 Pohjolankatu VMY 1719 Pohjolankatu 9-15 VMY 1724 Pellervontie VMY 1725 Väinölänkatu Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 1950/1983/ , , , , , ,41 11, /1974/ 4 177, , , , , ,49 11, /1973/ 2 426, , , , , ,54 10, /1975/ 4 201, , , , , ,22 11, / , , , , , ,90 10, / , , , , , ,15 10, / , , , , , ,88 11,41 VMY 1741 Käpyläntie , , , , , ,49 11,02 VMY 1743 Osmontie 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,00 0,00 VMY 1757 Mäkelänkatu 1951/ , , , , , ,77 10, VMY 1759 Mäkelänkatu /1981/ , , , , , ,25 11,33 VMY 1778 Kullervonkatu VMY 1788 Pohjolankatu , , , , , ,16 11, / , , , , , ,76 10,90 Yhteensä , , , , , ,91 Yhteensä , , , , , ,91 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra VMY 1703 Pohjolankatu ,0 6,05 5,32 11,37 VMY 1710 Pohjolankatu ,0 6,15 5,45 11,60 VMY 1711 Pohjolankatu ,0 6,74 4,14 10,88 VMY 1717 Pohjolankatu ,1 5,68 5,88 11,56 VMY 1719 Pohjolankatu ,0 6,64 4,06 10,70 VMY 1724 Pellervontie ,0 6,35 4,23 10,58 VMY 1725 Väinölänkatu ,5 7,51 3,90 11,41 VMY 1741 Käpyläntie ,0 6,70 4,32 11,02 VMY 1743 Osmontie 43 0,0 0,00 0,00 0,00 VMY 1757 Mäkelänkatu ,8 6,34 4,62 10,96 VMY 1759 Mäkelänkatu ,0 6,37 4,96 11,33 VMY 1778 Kullervonkatu ,0 6,23 4,93 11,16 VMY 1788 Pohjolankatu ,4 6,96 3,94 10,90 Ylin vuokra 7,51 5,88 11,60 Alin vuokra 0,00 0,00 0,00 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 6,45 4,65 11,10

58 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut kiinteistön tuotot Palkat ja palkkiot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 1703 Pohjolankatu 2 0,02-0,05-0,04-1,16-1,12-0,10-0,21-1,30-0,47 VMY 1710 Pohjolankatu ,01-0,06-0,04-1,08-0,92-0,19-0,10-1,51-0,49 VMY 1711 Pohjolankatu ,02-0,10-0,04-1,10-0,93-0,16-0,03-1,57-0,53 VMY 1717 Pohjolankatu ,02-0,07-0,04-1,12-1,00-0,14-0,06-1,35-0,38 VMY 1719 Pohjolankatu ,01-0,11-0,04-1,13-0,96-0,15-0,11-1,45-0,49 VMY 1724 Pellervontie ,01-0,06-0,03-1,05-0,88-0,29-0,07-1,12-0,53 VMY 1725 Väinölänkatu ,02-0,07-0,04-1,27-1,27-0,17-0,25-1,53-0,40 VMY 1741 Käpyläntie 54 0,03-0,06-0,03-0,93-0,85-0,27-0,11-1,07-0,53 VMY 1743 Osmontie 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VMY 1757 Mäkelänkatu ,04-0,04-0,04-1,10-0,94-0,09-0,21-1,20-0,46 VMY 1759 Mäkelänkatu ,01-0,05-0,04-1,09-1,07-0,08-0,26-1,13-0,34 VMY 1778 Kullervonkatu ,03-0,05-0,03-1,00-1,08-0,06-0,22-0,85-0,48 VMY 1788 Pohjolankatu 47 0,02-0,05-0,04-1,18-1,02-0,07-0,23-1,20-0,44 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 1703 Pohjolankatu 2-0,38-0,12-0,05-0,69-0,00-0,16-1,22-0,01 VMY 1710 Pohjolankatu ,22-0,23-0,10-0,81-0,00-0,07-1,36-0,01 VMY 1711 Pohjolankatu ,07-0,27-0,14-0,65-0,00-0,06-1,45-0,02 VMY 1717 Pohjolankatu ,18-0,21-0,14-0,86-0,00-0,06-1,92-0,01 VMY 1719 Pohjolankatu ,22-0,19-0,15-0,65-0,00-0,06-0,99-0,02 VMY 1724 Pellervontie ,15-0,20-0,17-0,66-0,00-0,06-1,04-0,01 VMY 1725 Väinölänkatu ,31-0,10-0,10-0,63-0,00-0,11-1,19-0,01 VMY 1741 Käpyläntie 54-0,24-0,32-0,03-0,64-0,00-0,14-2,48-0,00 VMY 1743 Osmontie 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VMY 1757 Mäkelänkatu ,22-0,13-0,06-0,63-0,00-0,10-1,39-0,01 VMY 1759 Mäkelänkatu ,23-0,15-0,05-0,68-0,00-0,16-1,19-0,00 VMY 1778 Kullervonkatu ,19-0,16-0,05-0,72-0,00-0,18-1,58-0,01 VMY 1788 Pohjolankatu 47-0,18-0,15-0,06-0,63-0,00-0,12-1,32-0,00 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 1703 Pohjolankatu 2 0,00 0,70 0,03-1,37-0,01 0,16 0,00 VMY 1710 Pohjolankatu ,00-0,00 0,02-1,27-0,00 0,15 0,00 VMY 1711 Pohjolankatu ,00 0,05 0,02-1,30-0,01 0,15 0,00 VMY 1717 Pohjolankatu ,00-0,01 0,02-1,32-0,01 0,15 0,00 VMY 1719 Pohjolankatu ,00-0,01 0,01-1,34-0,01 0,16 0,00 VMY 1724 Pellervontie ,00-0,01 0,02-1,24-0,00 0,14 0,00 VMY 1725 Väinölänkatu ,00-0,01 0,02-1,50-0,01 0,18 0,00

59 Yhtiö Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Satunnaiset Vapaaehtoisten rahoituskulut erät varausten muutos VMY 1741 Käpyläntie 54-0,11-0,01 0,03-1,10-0,00 0,13 0,00 VMY 1743 Osmontie 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VMY 1757 Mäkelänkatu ,03 0,12 0,03-1,30-0,01 0,15 0,00 VMY 1759 Mäkelänkatu ,01 0,03 0,03-1,29-0,01 0,15 0,00 VMY 1778 Kullervonkatu ,00 0,00 0,02-1,19-0,00 0,14 0,00 VMY 1788 Pohjolankatu 47 0,00 0,00 0,02-1,39-0,01 0,16 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 1703 Pohjolankatu 2-5,69-4,28-1,14-0,90-0,21 VMY 1710 Pohjolankatu ,39-4,95-1,06-0,83-0,10 VMY 1711 Pohjolankatu ,42-4,89-1,08-0,86-0,03 VMY 1717 Pohjolankatu ,70-4,70-1,10-0,88-0,06 VMY 1719 Pohjolankatu ,09-5,03-1,12-0,88-0,11 VMY 1724 Pellervontie ,68-4,57-1,04-0,82-0,07 VMY 1725 Väinölänkatu ,84-5,52-1,26-0,98-0,24 VMY 1741 Käpyläntie 54-7,09-4,44-0,92-0,73-0,11 VMY 1743 Osmontie 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VMY 1757 Mäkelänkatu ,85-4,34-1,09-0,85-0,20 VMY 1759 Mäkelänkatu ,82-4,45-1,08-0,84-0,26 VMY 1778 Kullervonkatu ,94-4,15-0,99-0,78-0,21 VMY 1788 Pohjolankatu 47-6,05-4,59-1,17-0,91-0,22 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 1703 Pohjolankatu 2-1,30-0,38-0,47 50,9 56,9 7,2 158 VMY 1710 Pohjolankatu ,51-0,22-0,49 61,2 68,4 4,2 150 VMY 1711 Pohjolankatu ,57-0,07-0,53 63,4 71,0 1,8 137 VMY 1717 Pohjolankatu ,35-0,18-0,38 55,8 62,6 3,9 112 VMY 1719 Pohjolankatu ,45-0,22-0,49 58,7 65,6 4,1 228 VMY 1724 Pellervontie ,12-0,15-0,53 50,9 56,6 2,8 153 VMY 1725 Väinölänkatu ,53-0,31-0,40 55,2 62,0 5,1 136 VMY 1741 Käpyläntie 54-1,07-0,24-0,53 49,8 55,2 5,7 142 VMY 1743 Osmontie 43 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 VMY 1757 Mäkelänkatu ,20-0,22-0,46 52,4 58,6 4,6 173 VMY 1759 Mäkelänkatu ,13-0,23-0,34 48,1 53,8 4,5 128 VMY 1778 Kullervonkatu ,85-0,19-0,48 40,9 45,2 4,0 142 VMY 1788 Pohjolankatu 47-1,20-0,18-0,44 49,4 55,2 3,5 154

60 Kantakaupunki 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 18 Siivoojat: 0 Huolto: 11 Toimisto: 3 Johto: 4 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,10 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,02 kntstön tuotoista 0,11 % yliv. ( /as/kk) 0,01 0,75 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,18 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,00 11,35 Käyttökorvaukset ,80 0,08 ALV kiinteistön tuotoista ,54-0,19 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,26 11,24 Muut kiinteistön tuotot ,10 0,02 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,15-0,06 Henkilösivukulut ,22-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,37-0,09 Poistot ja arvonalentumiset ,41-2,39 Hallinto ,55-0,56 Käyttö ja huolto ,90-0,78 Ulkoalueiden huolto ,58-0,17 Siivous ,67 0,00 Lämmitys ,83-0,86 Vesi ja jätevesi ,16-0,57 Sähkö ja kaasu ,87-0,26 Jätehuolto ,44-0,24 Vahinkovakuutukset ,82-0,06 Tontinvuokrat ,36-0,83 Muut vuokrat ,33-0,02 Kiinteistövero ,85-0,14 Korjaukset ,23-1,15 Muut hoitokulut ,47-0,01 Luottotappiot ,53-0,02 Muut kiinteistön kulut ,93 0,02 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,92 2,75 Korkotuotot ,37 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 7 120,96 0,01 Korkokulut ,14-1,59 Muut rahoituskulut ,13-0,02 Satunnaiset erät 876,11 0,00 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,09 1,17

61 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,53 0,56 Huolto ,90 0,78 Siivous ,67 0,36 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 40,5 Lämpö normalisoitu (1/2) 44,9 / 44,8 Sähkö 4,8 Vesi l/as/vrk 176 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,99 Uudet osoitukset ,31 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,70 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,41 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,89 Vuokraoikeuden siirrot ,25 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) 0 0 Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 99 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 99

62 Kohteet 1010 Pasilan Puistotie 5 X Helsingin kaupungin asunnot Oy / Kap Hornin katu 3 VMY 1400 Kasöörinkatu 3 VMY 1402 Palkkatilankatu 1-3 VMY 1403 Pasilan Puistotie 8 VMY 1404 Pasilanraitio 4 VMY 1406 Rahakamarinkatu 1 VMY 1407 Rahakamarinkatu 6 VMY 1408 Junailijankuja 3/liikerakennus VMY 1409 Junailijankuja 1 VMY 1410 Lapinlahdenkatu 27 VMY 1411 Ruusulankatu 7 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk , , , , , ,29 11, , , , , , ,93 13, / , , , , , ,29 11, / , , , , , ,81 11, , , , , , ,92 11, / , , , , , ,33 11, , , , , , ,87 10, , , , , , ,37 11, / , ,0 0,0 0, , ,00 0, / , , , , , ,18 11, /1981/ 2 517, , , , , ,18 12, / , , , , , ,31 11,07 VMY 1412 Köysikuja , , , , , ,98 11,94 VMY , , , , , ,40 11,86 Messitytönkatu 5 VMY 1414 Itämerenkatu 22 VMY 1415 Itämerenkatu 28 VMY 1416 Messitytönkuja 4 VMY 1418 Juutinraumankatu 3 WMY Pakkamestarinkatu , , , , , ,85 11, , , , , , ,01 11, , , , , , ,61 12, , , ,5 998, , ,85 13, / , , , , , ,71 11, Yhteensä , , , , , ,50 Yhteensä , , , , , ,50

63 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö 1010 Pasilan Puistotie 5 X 2699,0 6,05 5,48 11,53 Helsingin kaupungin asunnot Oy / Kap Hornin katu ,5 6,28 7,12 13,40 VMY 1400 Kasöörinkatu ,0 5,49 5,97 11,46 VMY 1402 Palkkatilankatu ,0 5,87 5,40 11,27 VMY 1403 Pasilan Puistotie ,0 6,08 5,40 11,48 VMY 1404 Pasilanraitio ,5 5,62 6,06 11,68 VMY 1406 Rahakamarinkatu ,5 5,26 5,48 10,74 VMY 1407 Rahakamarinkatu ,0 5,70 5,48 11,18 VMY 1408 Junailijankuja 3/liikerakennus 0,0 0,00 0,00 0,00 VMY 1409 Junailijankuja ,0 5,07 5,97 11,04 VMY 1410 Lapinlahdenkatu ,0 5,93 6,30 12,23 VMY 1411 Ruusulankatu ,5 5,59 5,48 11,07 VMY 1412 Köysikuja ,0 5,39 6,55 11,94 VMY 1413 Messitytönkatu ,5 5,64 6,22 11,86 VMY 1414 Itämerenkatu ,0 5,55 6,22 11,77 VMY 1415 Itämerenkatu ,5 5,63 6,22 11,85 VMY 1416 Messitytönkuja ,5 5,95 6,22 12,17 VMY 1418 Juutinraumankatu ,5 6,28 7,12 13,40 WMY Pakkamestarinkatu ,0 5,25 5,97 11,22 Ylin vuokra 6,28 7,12 13,40 Alin vuokra 0,00 0,00 0,00 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,64 5,98 11,61 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi 1010 Pasilan Puistotie 5 X 0,01-0,04-0,04-0,54-0,94-0,27-0,45-0,93-0,35 Helsingin kaupungin asunnot 0,07-0,07-0,04-0,71-0,82-0,00-0,43-0,33-0,35 Oy / Kap Hornin katu 3 VMY 1400 Kasöörinkatu 3 0,02-0,05-0,04-0,58-0,82-0,15-0,41-1,12-0,62 VMY 1402 Palkkatilankatu 1-3 0,03-0,05-0,04-0,55-0,81-0,16-0,36-0,83-0,63 VMY 1403 Pasilan Puistotie 8 0,00-0,08-0,03-0,53-0,81-0,27-0,31-0,89-0,46 VMY 1404 Pasilanraitio 4 0,00-0,05-0,04-0,58-0,91-0,21-0,35-0,86-0,59 VMY 1406 Rahakamarinkatu 1 0,04-0,06-0,03-0,54-0,76-0,20-0,32-0,82-0,36 VMY 1407 Rahakamarinkatu 6 0,01-0,08-0,03-0,51-0,72-0,19-0,39-0,70-0,66 VMY 1408 Junailijankuja 0,00-0,06-0,06-0,84-1,70-0,56-0,28-1,07-0,21 3/liikerakennus VMY 1409 Junailijankuja 1 0,01-0,06-0,03-0,50-0,69-0,16-0,29-0,79-0,56 VMY 1410 Lapinlahdenkatu 27 0,00-0,07-0,04-0,69-0,76-0,17-0,57-0,74-0,46 VMY 1411 Ruusulankatu 7 0,03-0,07-0,04-0,59-0,69-0,23-0,38-1,00-0,64 VMY 1412 Köysikuja 8 0,01-0,04-0,03-0,54-0,70-0,10-0,27-0,87-0,60 VMY 1413 Messitytönkatu 5 0,01-0,07-0,04-0,56-0,69-0,03-0,34-0,87-0,64 VMY 1414 Itämerenkatu 22 0,00-0,07-0,03-0,53-0,69-0,06-0,33-0,80-0,70 VMY 1415 Itämerenkatu 28 0,02-0,06-0,03-0,57-0,68-0,08-0,44-0,73-0,74 VMY 1416 Messitytönkuja 4 0,01-0,08-0,04-0,57-0,68-0,11-0,52-1,03-0,54 VMY 1418 Juutinraumankatu 3 0,05-0,05 0,02-0,08-0,05-0,03-0,56-1,08-0,16 WMY Pakkamestarinkatu 2 0,01-0,05-0,04-0,56-0,81-0,21-0,31-0,83-0,62

64 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut 1010 Pasilan Puistotie 5 X -0,17-0,24-0,07-0,70-0,00-0,19-0,74-0,01 Helsingin kaupungin asunnot Oy / -0,49-0,17-0,07-1,89-0,01 0,00-0,84-0,01 Kap Hornin katu 3 VMY 1400 Kasöörinkatu 3-0,31-0,20-0,04-0,82-0,00-0,14-1,25-0,01 VMY 1402 Palkkatilankatu ,21-0,28-0,07-0,75-0,00-0,15-0,94-0,01 VMY 1403 Pasilan Puistotie 8-0,18-0,26-0,07-0,71-0,08-0,14-1,94-0,01 VMY 1404 Pasilanraitio 4-0,18-0,49-0,08-0,81-0,00-0,18-0,82-0,01 VMY 1406 Rahakamarinkatu 1-0,22-0,33-0,07-0,76-0,00-0,15-1,28-0,01 VMY 1407 Rahakamarinkatu 6-0,15-0,28-0,07-0,87-0,00-0,16-1,14-0,01 VMY 1408 Junailijankuja -0,85-0,07-0,09 0,00-0,01 0,00-2,52-0,01 3/liikerakennus VMY 1409 Junailijankuja 1-0,30-0,24-0,04-0,87-0,00-0,13-0,93-0,01 VMY 1410 Lapinlahdenkatu 27-0,27-0,16-0,08-0,91-0,00-0,15-1,86-0,01 VMY 1411 Ruusulankatu 7-0,22-0,23-0,07-0,84-0,00-0,10-1,32-0,02 VMY 1412 Köysikuja 8-0,19-0,19-0,07-0,93-0,35-0,17-0,78-0,01 VMY 1413 Messitytönkatu 5-0,23-0,19-0,07-0,98-0,00-0,17-1,09-0,04 VMY 1414 Itämerenkatu 22-0,27-0,22-0,04-0,90-0,00-0,17-0,79-0,01 VMY 1415 Itämerenkatu 28-0,38-0,16-0,04-0,98-0,00-0,18-1,63-0,01 VMY 1416 Messitytönkuja 4-0,22-0,20-0,07-0,85-0,00-0,17-1,77-0,01 VMY 1418 Juutinraumankatu 3-0,30-0,26-0,06 0,00-0,00 0,00-1,26-0,09 WMY Pakkamestarinkatu 2-0,26-0,24-0,04-0,82-0,00-0,14-0,98-0,01 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos 1010 Pasilan Puistotie 5 X -0,00 0,05 0,01-1,35-0,01 0,00 0,00 Helsingin kaupungin asunnot Oy / -0,01 0,00 0,02-2,09-0,01 0,00 0,00 Kap Hornin katu 3 VMY 1400 Kasöörinkatu 3-0,02 0,01 0,02-1,57-0,01 0,00 0,00 VMY 1402 Palkkatilankatu ,05 0,00 0,03-1,45-0,01 0,00 0,00 VMY 1403 Pasilan Puistotie 8-0,00 0,02 0,01-1,37-0,00 0,00 0,00 VMY 1404 Pasilanraitio 4-0,00 0,03 0,01-1,56-0,01 0,00 0,00 VMY 1406 Rahakamarinkatu 1-0,03 0,02 0,02-1,47-0,00 0,00 0,00 VMY 1407 Rahakamarinkatu 6-0,03-0,01 0,02-1,66-0,00 0,00 0,00 VMY 1408 Junailijankuja -0,00 0,36 0,04 0,00-0,89 0,00 0,00 3/liikerakennus VMY 1409 Junailijankuja 1-0,01 0,02 0,02-1,67-0,00 0,00 0,00 VMY 1410 Lapinlahdenkatu 27-0,02 0,01 0,02-1,75-0,01 0,00 0,00 VMY 1411 Ruusulankatu 7-0,01-0,01 0,03-1,62-0,01 0,00 0,00 VMY 1412 Köysikuja 8-0,01 0,03 0,02-1,79-0,01 0,00 0,00 VMY 1413 Messitytönkatu 5-0,01-0,01 0,02-1,88-0,01 0,00 0,00 VMY 1414 Itämerenkatu 22-0,00 0,02 0,02-1,73-0,00 0,00 0,00 VMY 1415 Itämerenkatu 28-0,05-0,01 0,12-1,88-0,00 0,00 0,00 VMY 1416 Messitytönkuja 4-0,00 0,06 0,02-1,63-0,01 0,00 0,00 VMY 1418 Juutinraumankatu 3-0,00 0,03 0,00-3,67-0,01 0,00 0,00 WMY Pakkamestarinkatu 2-0,01 0,02 0,02-1,58-0,01 0,00 0,00

65 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla 1010 Pasilan Puistotie 5 X -4,93-3,99 0,00 0,00 0,00 Helsingin kaupungin asunnot Oy / Kap Hornin -4,31-3,39 0,00 0,00 0,00 katu 3 VMY 1400 Kasöörinkatu 3-5,72-4,32 0,00 0,00 0,00 VMY 1402 Palkkatilankatu ,09-3,96 0,00 0,00 0,00 VMY 1403 Pasilan Puistotie 8-6,03-3,96 0,00 0,00 0,00 VMY 1404 Pasilanraitio 4-5,31-4,30 0,00 0,00 0,00 VMY 1406 Rahakamarinkatu 1-5,14-3,67 0,00 0,00 0,00 VMY 1407 Rahakamarinkatu 6-5,10-3,79 0,00 0,00 0,00 VMY 1408 Junailijankuja 3/liikerakennus -7,96-5,44 0,00 0,00 0,00 VMY 1409 Junailijankuja 1-4,74-3,66 0,00 0,00 0,00 VMY 1410 Lapinlahdenkatu 27-6,02-4,00 0,00 0,00 0,00 VMY 1411 Ruusulankatu 7-5,61-4,16 0,00 0,00 0,00 VMY 1412 Köysikuja 8-4,89-3,92 0,00 0,00 0,00 VMY 1413 Messitytönkatu 5-5,03-3,76 0,00 0,00 0,00 VMY 1414 Itämerenkatu 22-4,71-3,74 0,00 0,00 0,00 VMY 1415 Itämerenkatu 28-5,74-3,90 0,00 0,00 0,00 VMY 1416 Messitytönkuja 4-5,97-4,01 0,00 0,00 0,00 VMY 1418 Juutinraumankatu 3-3,93-2,62 0,00 0,00 0,00 WMY Pakkamestarinkatu 2-5,08-3,94 0,00 0,00 0,00

66 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/ Pasilan Puistotie 5 X -0,93-0,17-0,35 43,7 48,8 4,3 95 Helsingin kaupungin asunnot Oy / Kap -0,33-0,49-0,35 16,7 18,3 7,3 110 Hornin katu 3 VMY 1400 Kasöörinkatu 3-1,12-0,31-0,62 50,5 56,2 4,9 182 VMY 1402 Palkkatilankatu ,83-0,21-0,63 42,3 46,7 3,6 195 VMY 1403 Pasilan Puistotie 8-0,89-0,18-0,46 44,6 49,7 3,3 151 VMY 1404 Pasilanraitio 4-0,86-0,18-0,59 36,1 40,0 2,8 153 VMY 1406 Rahakamarinkatu 1-0,82-0,22-0,36 40,3 44,7 4,5 154 VMY 1407 Rahakamarinkatu 6-0,70-0,15-0,66 40,3 44,2 3,2 207 VMY 1408 Junailijankuja 3/liikerakennus -1,07-0,85-0,21 10,1 11,4 7,6 0 VMY 1409 Junailijankuja 1-0,79-0,30-0,56 40,1 44,2 7,5 178 VMY 1410 Lapinlahdenkatu 27-0,74-0,27-0,46 40,2 44,8 4,1 159 VMY 1411 Ruusulankatu 7-1,00-0,22-0,64 43,1 47,6 4,0 214 VMY 1412 Köysikuja 8-0,87-0,19-0,60 43,8 48,3 3,0 207 VMY 1413 Messitytönkatu 5-0,87-0,23-0,64 42,3 46,6 4,2 187 VMY 1414 Itämerenkatu 22-0,80-0,27-0,70 42,0 46,2 5,3 188 VMY 1415 Itämerenkatu 28-0,73-0,38-0,74 39,1 42,8 8,0 182 VMY 1416 Messitytönkuja 4-1,03-0,22-0,54 45,7 50,6 3,8 175 VMY 1418 Juutinraumankatu 3-1,08-0,30-0,16 43,5 48,7 5,7 120 WMY Pakkamestarinkatu 2-0,83-0,26-0,62 40,8 45,3 5,0 179

67 Kontula 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 40 Siivoojat: 14 Huolto: 15 Toimisto: 6 Johto: 5 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,12 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,03 kntstön tuotoista 0,27 % yliv. ( /as/kk) 0,00 1,15 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,24 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,39 9,96 Käyttökorvaukset ,02 0,08 ALV kiinteistön tuotoista ,20-0,03 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,21 10,01 Muut kiinteistön tuotot ,72 0,07 Saadut esinevahinkokorvaukset ,88 0,05 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,01-0,04 Henkilösivukulut ,37-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,38-0,07 Poistot ja arvonalentumiset ,02-2,00 Hallinto ,71-0,51 Käyttö ja huolto ,49-0,71 Ulkoalueiden huolto ,35-0,15 Siivous ,67 0,48 Lämmitys ,89-0,96 Vesi ja jätevesi ,56-0,48 Sähkö ja kaasu ,29-0,23 Jätehuolto ,59-0,21 Vahinkovakuutukset ,74-0,05 Tontinvuokrat ,06-0,73 Muut vuokrat ,70-0,10 Kiinteistövero ,81-0,16 Korjaukset ,44-1,97 Muut hoitokulut ,61-0,01 Luottotappiot ,45-0,04 Muut kiinteistön kulut ,36 0,02 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,41 1,28 Korkotuotot ,09 0,01 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,98-1,44 Muut rahoituskulut ,84-0,01 Satunnaiset erät 1 422,16 0,00 Poistoeron muutos ,46 0,20 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,30 0,05

68 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,28 0,56 Huolto ,67 0,85 Siivous ,67 0,48 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 48,0 Lämpö normalisoitu (1/2) 53,2 / 53,2 Sähkö 5,5 Vesi l/as/vrk 153 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,04 Uudet osoitukset ,31 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,77 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,68 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,70 Vuokraoikeuden siirrot ,59 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 99 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

69 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk VMY , , , , , ,83 10,61 Panosaukio VMY 2802 Nalliaukio , , , , , ,14 10,60 VMY 2803 Kivijata , , , , , ,64 10,62 VMY , , , , , ,13 10,83 Linnoittajantie 1 VMY 2825 Ostostie / , , , , , ,68 9, / VMY , , , , , ,54 9,59 Kontulankaari 8 VMY , , , , , ,39 10,82 Kontulankaari 8 b VMY 2843 Keinutie , , , , , ,35 10,91 VMY , , , , , ,93 10,45 Uittamontie 6 VMY 2855 Kurkisuontie , , , , , ,92 10,20 VMY 2858 Kontulankaari 7 VMY 2866 Kontulankaari 11 VMY 2877 Kurkimäentie 3 VMY 2882 Kontulankaari 14 VMY 2886 Jyrkännekuja 1 VMY 2887 Jyrkännekuja / , , , , , ,80 9,95 lisärakennus , , , , , ,29 9, , , , , , ,55 9, / , , , , , ,37 9,43 huoltokeskus , , , , , ,40 10, , , , , , ,40 10,50 VMY , , , , , ,03 9,87 Harmaahaikarankuja 2 VMY , , , , , ,65 9,80 Kurkiveteraani VMY , , , , , ,91 9,80 Veteraanitalo VMY , , , , , ,33 10,64 Kivikonkaari VMY , , , , , ,25 10,64 Lohkarekuja VMY , , , , , ,51 10,52 Mellunkylän Kivitasku VMY , , , , , ,11 10,49 Kivikonpuisto Yhteensä , , , , , ,85 Yhteensä , , , , , ,85

70 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö VMY 2801 Panosaukio 6145,0 5,84 4,77 10,61 VMY 2802 Nalliaukio 4973,5 5,85 4,75 10,60 VMY 2803 Kivijata 5180,0 5,87 4,75 10,62 VMY 2810 Linnoittajantie ,5 6,09 4,74 10,83 VMY 2825 Ostostie ,0 5,07 4,76 9,83 VMY 2841 Kontulankaari ,0 4,85 4,74 9,59 VMY 2842 Kontulankaari 8 b 1238,0 6,08 4,74 10,82 VMY 2843 Keinutie ,5 6,17 4,74 10,91 VMY 2850 Uittamontie ,7 5,66 4,79 10,45 VMY 2855 Kurkisuontie ,0 5,46 4,74 10,20 VMY 2858 Kontulankaari ,5 5,20 4,75 9,95 VMY 2866 Kontulankaari ,0 5,21 4,75 9,96 VMY 2877 Kurkimäentie ,5 5,17 4,74 9,91 VMY 2882 Kontulankaari ,3 4,69 4,74 9,43 VMY 2886 Jyrkännekuja ,5 5,74 4,76 10,50 VMY 2887 Jyrkännekuja ,0 5,74 4,76 10,50 VMY 2888 Harmaahaikarankuja ,0 5,11 4,76 9,87 VMY 2890 Kurkiveteraani 2880,0 5,05 4,75 9,80 VMY 2894 Veteraanitalo 1886,0 5,03 4,77 9,80 VMY 2895 Kivikonkaari 4837,5 5,90 4,74 10,64 VMY 2896 Lohkarekuja 5908,0 5,89 4,75 10,64 VMY 2897 Mellunkylän Kivitasku 5010,0 5,77 4,75 10,52 VMY 2898 Kivikonpuisto 3702,0 5,73 4,76 10,49 Ylin vuokra 6,17 4,79 10,91 Alin vuokra 4,69 4,74 9,43 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,34 4,75 10,09 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 2801 Panosaukio 0,03-0,04-0,03-0,44-0,61-0,14-0,40-0,80-0,54 VMY 2802 Nalliaukio 0,04-0,03-0,04-0,51-0,67-0,10-0,54-1,00-0,48 VMY 2803 Kivijata 0,11-0,03-0,04-0,54-0,74-0,14-0,56-1,04-0,64 VMY 2810 Linnoittajantie 1 0,01-0,05-0,04-0,55-0,78-0,13-0,50-0,94-0,52 VMY 2825 Ostostie 5-0,02-0,03-0,04-0,51-0,68-0,11-0,50-0,98-0,54 VMY 2841 Kontulankaari 8 0,08-0,05-0,04-0,57-0,73-0,15-0,59-1,16-0,48 VMY 2842 Kontulankaari 8 b 0,00-0,02-0,03-0,40-0,50-0,09-0,35-0,75-0,29 VMY 2843 Keinutie 2 0,04-0,08-0,03-0,40-0,52-0,11-0,42-0,68-0,29 VMY 2850 Uittamontie 6 0,01-0,02-0,03-0,41-0,55-0,16-0,32-1,06-0,54 VMY 2855 Kurkisuontie 2-6 0,84-0,03-0,04-0,65-0,74-0,12-0,63-1,02-0,48 VMY 2858 Kontulankaari 7 0,03-0,03-0,04-0,55-0,72-0,12-0,48-1,02-0,46 VMY 2866 Kontulankaari 11 0,02-0,03-0,04-0,43-0,61-0,11-0,41-0,95-0,38 VMY 2877 Kurkimäentie 3 0,03-0,07-0,02-0,61-1,03-0,17-0,48-0,92-0,43 VMY 2882 Kontulankaari 14 0,02-0,04-0,04-0,52-0,71-0,13-0,46-0,88-0,39 VMY 2886 Jyrkännekuja 1 0,59-0,06-0,04-0,50-0,71-0,24-0,48-0,93-0,54 VMY 2887 Jyrkännekuja 4 0,02-0,04-0,04-0,50-0,69-0,13-0,45-0,86-0,52 VMY 2888 Harmaahaikarankuja 2 0,03-0,04-0,03-0,49-0,65-0,33-0,37-0,94-0,42

71 Muut kiinteistön tuotot Palkat ja palkkiot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 2890 Kurkiveteraani 0,02-0,07-0,04-0,51-1,46-0,34-0,33-1,16-0,37 VMY 2894 Veteraanitalo 0,00-0,07-0,03-0,45-1,42-0,22-0,18-1,15-0,46 VMY 2895 Kivikonkaari 0,03-0,05-0,04-0,56-0,77-0,13-0,57-0,87-0,59 VMY 2896 Lohkarekuja 0,02-0,05-0,04-0,54-0,74-0,13-0,54-0,90-0,56 VMY 2897 Mellunkylän Kivitasku 0,01-0,05-0,04-0,51-0,70-0,14-0,51-0,95-0,51 VMY 2898 Kivikonpuisto 0,02-0,04-0,04-0,49-0,66-0,12-0,58-0,96-0,46 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 2801 Panosaukio -0,27-0,24-0,04-0,64-0,30-0,16-1,38-0,01 VMY 2802 Nalliaukio -0,23-0,20-0,05-0,73-0,32-0,17-1,61-0,00 VMY 2803 Kivijata -0,38-0,23-0,05-0,76-0,24-0,18-2,29-0,02 VMY 2810 Linnoittajantie 1-0,21-0,24-0,05-0,79-0,01-0,19-1,76-0,02 VMY 2825 Ostostie 5-0,22-0,21-0,05-0,72-0,01-0,13-1,68-0,01 VMY 2841 Kontulankaari 8-0,29-0,17-0,06-0,82-0,01-0,17-2,23-0,01 VMY 2842 Kontulankaari 8 b -0,30-0,18-0,04-0,57-0,01-0,16-1,20-0,03 VMY 2843 Keinutie 2-0,32-0,17-0,04-0,56-0,01-0,16-1,31-0,03 VMY 2850 Uittamontie 6-0,16-0,21-0,04-0,59-0,01-0,11-4,16-0,01 VMY 2855 Kurkisuontie ,28-0,23-0,05-0,73-0,01-0,14-2,75-0,01 VMY 2858 Kontulankaari 7-0,24-0,20-0,05-0,78-0,01-0,15-1,94-0,01 VMY 2866 Kontulankaari 11-0,21-0,19-0,05-0,64-0,01-0,18-1,87-0,01 VMY 2877 Kurkimäentie 3-0,21-0,27-0,05-1,16-0,01-0,13-1,88-0,01 VMY 2882 Kontulankaari 14-0,26-0,18-0,05-0,75-0,01-0,13-2,06-0,01 VMY 2886 Jyrkännekuja 1-0,18-0,30-0,05-0,73-0,50-0,18-2,12-0,01 VMY 2887 Jyrkännekuja 4-0,20-0,24-0,05-0,72-0,50-0,18-1,56-0,01 VMY 2888 Harmaahaikarankuja 2-0,22-0,21-0,05-0,70-0,01-0,15-1,68-0,01 VMY 2890 Kurkiveteraani -0,34-0,15-0,05-0,72-0,01-0,16-2,89-0,04 VMY 2894 Veteraanitalo -0,26-0,16-0,04-0,65-0,01-0,16-1,61-0,03 VMY 2895 Kivikonkaari -0,18-0,25-0,05-0,79-0,31-0,19-2,29-0,01 VMY 2896 Lohkarekuja -0,18-0,21-0,05-0,77-0,47-0,17-2,48-0,01 VMY 2897 Mellunkylän Kivitasku -0,16-0,23-0,05-0,74-0,35-0,17-1,80-0,01 VMY 2898 Kivikonpuisto -0,20-0,25-0,05-0,72-0,27-0,18-2,09-0,02 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 2801 Panosaukio -0,04 0,05 0,01-1,26-0,00 0,17 0,00 VMY 2802 Nalliaukio -0,04 0,01 0,01-1,43-0,01 0,20 0,00 VMY 2803 Kivijata -0,02 0,01 0,01-1,49-0,01 0,20 0,00 VMY 2810 Linnoittajantie 1 0,00 0,03 0,02-1,55-0,01 0,21 0,00 VMY 2825 Ostostie 5-0,01 0,03 0,01-1,41-0,01 0,19 0,00 VMY 2841 Kontulankaari 8-0,02 0,01 0,01-1,60-0,01 0,22 0,00 VMY 2842 Kontulankaari 8 b 0,00 0,00 0,00-1,11-0,00 0,15 0,00 VMY 2843 Keinutie 2 0,00 0,00 0,01-1,10-0,00 0,15 0,00

72 Yhtiö Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Satunnaiset Vapaaehtoisten rahoituskulut erät varausten muutos VMY 2850 Uittamontie 6-0,04 0,00 0,01-1,16-0,00 0,16 0,00 VMY 2855 Kurkisuontie ,08 0,07 0,02-3,63-0,01 0,20 0,00 VMY 2858 Kontulankaari 7 0,00 0,01 0,01-1,53-0,01 0,21 0,00 VMY 2866 Kontulankaari 11-0,05 0,01 0,01-0,35-0,00 0,05 0,00 VMY 2877 Kurkimäentie 3 0,00 0,05 0,01-1,97-0,01 0,82 0,00 VMY 2882 Kontulankaari 14-0,12 0,02 0,01-1,48-0,01 0,20 0,00 VMY 2886 Jyrkännekuja 1 0,00 0,01 0,01-1,44-0,01 0,20 0,00 VMY 2887 Jyrkännekuja 4-0,02 0,01 0,01-1,40-0,00 0,19 0,00 VMY 2888 Harmaahaikarankuja 2-0,06 0,01 0,01-1,35-0,00 0,19 0,00 VMY 2890 Kurkiveteraani -0,01 0,06 0,01-1,41-0,01 0,19 0,00 VMY 2894 Veteraanitalo 0,00 0,01 0,00-1,27-0,00 0,17 0,00 VMY 2895 Kivikonkaari -0,00 0,01 0,01-1,56-0,01 0,21 0,00 VMY 2896 Lohkarekuja -0,05 0,01 0,01-1,52-0,01 0,21 0,00 VMY 2897 Mellunkylän Kivitasku -0,01 0,01 0,01-1,46-0,01 0,20 0,00 VMY 2898 Kivikonpuisto -0,13 0,01 0,01-1,40-0,00 0,19 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 2801 Panosaukio -5,38-3,81-0,50-0,75-0,40 VMY 2802 Nalliaukio -5,95-4,13-0,54-0,76-0,54 VMY 2803 Kivijata -7,10-4,53-0,59-0,86-0,56 VMY 2810 Linnoittajantie 1-5,95-4,00-0,62-0,90-0,50 VMY 2825 Ostostie 5-5,67-3,88-0,54-0,78-0,50 VMY 2841 Kontulankaari 8-6,70-4,22-0,63-0,87-0,59 VMY 2842 Kontulankaari 8 b -4,34-2,97-0,45-0,58-0,35 VMY 2843 Keinutie 2-4,54-3,04-0,50-0,62-0,42 VMY 2850 Uittamontie 6-7,79-3,51-0,45-0,70-0,32 VMY 2855 Kurkisuontie ,12-3,37-0,69-0,82-0,63 VMY 2858 Kontulankaari 7-6,00-3,88-0,58-0,83-0,48 VMY 2866 Kontulankaari 11-5,48-3,41-0,47-0,72-0,41 VMY 2877 Kurkimäentie 3-6,23-4,19-0,68-1,20-0,48 VMY 2882 Kontulankaari 14-5,85-3,63-0,57-0,83-0,46 VMY 2886 Jyrkännekuja 1-6,83-3,95-0,58-0,94-0,48 VMY 2887 Jyrkännekuja 4-5,97-4,21-0,55-0,81-0,45 VMY 2888 Harmaahaikarankuja 2-5,60-3,73-0,53-0,96-0,37 VMY 2890 Kurkiveteraani -7,87-4,80-0,62-1,80-0,33 VMY 2894 Veteraanitalo -6,25-4,48-0,54-1,64-0,18 VMY 2895 Kivikonkaari -6,85-4,35-0,62-0,89-0,57 VMY 2896 Lohkarekuja -7,08-4,41-0,60-0,86-0,54 VMY 2897 Mellunkylän Kivitasku -6,19-4,21-0,58-0,81-0,51 VMY 2898 Kivikonpuisto -6,40-4,11-0,55-0,77-0,58

73 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 2801 Panosaukio -0,80-0,27-0,54 46,9 51,8 7,5 146 VMY 2802 Nalliaukio -1,00-0,23-0,48 48,7 54,0 5,0 171 VMY 2803 Kivijata -1,04-0,38-0,64 49,8 54,9 8,8 183 VMY 2810 Linnoittajantie 1-0,94-0,21-0,52 42,3 46,8 4,4 164 VMY 2825 Ostostie 5-0,98-0,22-0,54 52,7 58,5 5,9 172 VMY 2841 Kontulankaari 8-1,16-0,29-0,48 53,2 59,3 8,4 150 VMY 2842 Kontulankaari 8 b -0,75-0,30-0,29 42,7 47,6 8,1 142 VMY 2843 Keinutie 2-0,68-0,32-0,29 39,5 44,0 9,7 152 VMY 2850 Uittamontie 6-1,06-0,16-0,54 61,2 67,5 4,0 184 VMY 2855 Kurkisuontie ,02-0,28-0,48 50,4 55,7 6,5 155 VMY 2858 Kontulankaari 7-1,02-0,24-0,46 49,2 54,8 5,1 144 VMY 2866 Kontulankaari 11-0,95-0,21-0,38 43,9 48,8 4,8 137 VMY 2877 Kurkimäentie 3-0,92-0,21-0,43 43,5 48,1 2,3 124 VMY 2882 Kontulankaari 14-0,88-0,26-0,39 43,2 48,0 6,2 137 VMY 2886 Jyrkännekuja 1-0,93-0,18-0,54 46,2 51,1 3,6 171 VMY 2887 Jyrkännekuja 4-0,86-0,20-0,52 43,7 48,2 4,7 162 VMY 2888 Harmaahaikarankuja 2-0,94-0,22-0,42 49,4 54,9 5,2 131 VMY 2890 Kurkiveteraani -1,16-0,34-0,37 59,0 66,1 8,4 127 VMY 2894 Veteraanitalo -1,15-0,26-0,46 64,9 72,6 6,9 172 VMY 2895 Kivikonkaari -0,87-0,18-0,59 40,3 44,5 3,5 157 VMY 2896 Lohkarekuja -0,90-0,18-0,56 42,6 47,0 4,1 152 VMY 2897 Mellunkylän Kivitasku -0,95-0,16-0,51 45,4 50,2 3,4 148 VMY 2898 Kivikonpuisto -0,96-0,20-0,46 46,2 51,2 4,2 149

74 Kumpula 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 24 Siivoojat: 0 Huolto: 15 Toimisto: 4 Johto: 5 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,11 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,03 kntstön tuotoista 0,27 % yliv. ( /as/kk) 0,00 0,91 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,04 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,28 11,23 Käyttökorvaukset ,32 0,21 ALV kiinteistön tuotoista ,90-0,11 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,70 11,33 Muut kiinteistön tuotot ,69 0,09 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,86-0,05 Henkilösivukulut ,04-0,03 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,90-0,08 Poistot ja arvonalentumiset ,45-3,40 Hallinto ,50-0,55 Käyttö ja huolto ,90-0,89 Ulkoalueiden huolto ,16-0,07 Siivous ,69 0,21 Lämmitys ,41-0,95 Vesi ja jätevesi ,82-0,46 Sähkö ja kaasu ,17-0,24 Jätehuolto ,50-0,17 Vahinkovakuutukset ,72-0,05 Tontinvuokrat ,54-0,96 Muut vuokrat ,61-0,17 Kiinteistövero ,80-0,18 Korjaukset ,46-1,19 Muut hoitokulut ,60-0,02 Luottotappiot ,78-0,00 Muut kiinteistön kulut ,77 0,02 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,15 1,81 Korkotuotot ,08 0,01 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,41-1,81 Muut rahoituskulut ,25-0,01 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Poistoeron muutos ,45-0,59 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,88-0,59

75 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,79 0,53 Huolto ,09 0,87 Siivous ,75 0,21 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 42,7 Lämpö normalisoitu (1/2) 47,4 / 47,3 Sähkö 4,8 Vesi l/as/vrk 146 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,00 Uudet osoitukset ,90 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,95 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,26 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,78 Vuokraoikeuden siirrot ,48 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 99 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

76 Kohteet VMY 1503 Koskelan Vanhustentalo VMY 1504 Lohkopellontie 7 VMY 1508 Sofianlehdonkatu 10 VMY 1513 Hämeentie 109 VMY /2006- Kunnalliskodintie VMY 1501 Jokiniementie 5 VMY 1502 Juhana- Herttuan tie 7 ja 11 VMY 1505 Valtimontie 1 VMY 1506 Kumpulan Puistotalot VMY 1507 Isonniitynkatu 5 VMY 1509 Hämeentie VMY 1510 Hämeentie 128 VMY 1511 Koskelansyrjä VMY 1512 Sofianlehdonkatu 6 VMY 1514 Gunnel Nymanin katu 5 VMY 1515 Väinö Auerin katu 6 VMY 1516 Muotoilijanpiha VMY 1517 Toukopuisto Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 1976/ , , , , , ,09 11, / , , , , , ,12 10, , , , , , ,82 10, , , , , , ,72 11, , , , , , ,46 10, / , , , , , ,60 10, / , , , , , ,56 10, / /-80 ja , , , , , ,36 10, , , , , , ,90 10, , , , , , ,07 10, / , , , , , ,60 10, / , , , , , ,91 10, / , , , , , ,21 10, / , , , , , ,60 10, , , , , , ,89 11, , , , , , ,89 11, , , , , , ,55 12, , , , , , ,00 12,25 VMY 1518 Posliini , , , , , ,57 12,24 VMY , , , , , ,46 12,51 Lontoonkuja VMY , , , , , ,63 12,50 Kaanaanpiha VMY 1521 Berliininkuja , , , , , ,13 12,56 Yhteensä , , , , , ,09 Yhteensä , , , , , ,09

77 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö VMY 1503 Koskelan Vanhustentalo 2221,5 6,35 4,73 11,08 VMY 1504 Lohkopellontie ,0 7,05 3,84 10,89 VMY 1508 Sofianlehdonkatu ,0 4,87 5,31 10,18 VMY 1513 Hämeentie ,5 5,10 6,80 11,90 VMY 1500 Kunnalliskodintie ,2 4,42 6,51 10,93 VMY 1501 Jokiniementie ,0 4,83 5,27 10,10 VMY 1502 Juhana-Herttuan tie 7 ja ,6 4,47 5,97 10,44 VMY 1505 Valtimontie ,0 4,69 6,14 10,83 VMY 1506 Kumpulan Puistotalot 2775,0 6,88 3,24 10,12 VMY 1507 Isonniitynkatu ,0 4,14 6,62 10,76 VMY 1509 Hämeentie ,6 5,51 4,96 10,47 VMY 1510 Hämeentie ,0 5,39 5,08 10,47 VMY 1511 Koskelansyrjä 3122,0 6,09 4,56 10,65 VMY 1512 Sofianlehdonkatu ,0 6,20 3,84 10,04 VMY 1514 Gunnel Nymanin katu ,0 5,19 6,68 11,87 VMY 1515 Väinö Auerin katu ,0 5,62 6,16 11,78 VMY 1516 Muotoilijanpiha 3637,0 4,68 7,51 12,19 VMY 1517 Toukopuisto 5879,0 4,25 8,00 12,25 VMY 1518 Posliini 3280,5 4,44 7,80 12,24 VMY 1519 Lontoonkuja 5087,5 4,30 8,21 12,51 VMY 1520 Kaanaanpiha 8255,0 4,16 8,34 12,50 VMY 1521 Berliininkuja 4395,0 4,29 8,27 12,56 Ylin vuokra 7,05 8,34 12,56 Alin vuokra 4,14 3,24 10,04 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 4,86 6,27 11,13 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 1503 Koskelan 0,02-0,14-0,03-0,54-1,00-0,09-0,34-1,24-0,60 Vanhustentalo VMY 1504 Lohkopellontie 7 0,02-0,17-0,03-0,60-0,89-0,15-0,24-1,12-0,40 VMY 1508 Sofianlehdonkatu 10 0,01-0,04-0,03-0,54-0,79-0,14-0,30-1,04-0,62 VMY 1513 Hämeentie 109 0,04-0,06-0,03-0,54-1,01-0,05-0,15-0,85-0,58 VMY 1500 Kunnalliskodintie 6 0,02-0,02-0,03-0,54-0,87-0,06-0,24-0,94-0,41 VMY 1501 Jokiniementie 5 0,01-0,05-0,03-0,55-0,75-0,09-0,26-1,25-0,54 VMY 1502 Juhana-Herttuan tie 7 0,02-0,04-0,03-0,56-0,86-0,09-0,14-0,94-0,46 ja 11 VMY 1505 Valtimontie 1 0,03-0,02-0,03-0,54-0,98-0,14-0,32-1,07-0,49 VMY 1506 Kumpulan Puistotalot 0,01-0,09-0,03-0,58-0,87-0,09-0,53-1,77-0,43 VMY 1507 Isonniitynkatu 5 0,01-0,06-0,03-0,53-0,77-0,06-0,08-0,85-0,42 VMY 1509 Hämeentie ,02-0,04-0,03-0,55-0,86-0,08-0,21-0,91-0,42 VMY 1510 Hämeentie 128 1,41-0,10-0,03-0,55-0,91-0,07-0,31-1,23-0,42 VMY 1511 Koskelansyrjä 0,03-0,02-0,03-0,54-0,77-0,15-0,27-1,19-0,48 VMY 1512 Sofianlehdonkatu 6 0,03-0,06-0,03-0,55-0,98-0,19-0,35-1,26-0,49

78 Muut kiinteistön tuotot Palkat ja palkkiot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 1514 Gunnel Nymanin katu 0,03-0,04-0,03-0,54-0,98-0,03-0,14-0,90-0,55 5 VMY 1515 Väinö Auerin katu 6 0,02-0,10-0,03-0,54-0,96-0,07-0,23-0,88-0,50 VMY 1516 Muotoilijanpiha 0,02-0,08-0,03-0,54-1,00-0,03-0,21-0,92-0,43 VMY 1517 Toukopuisto 0,01-0,05-0,03-0,54-1,01-0,01-0,23-0,74-0,40 VMY 1518 Posliini 0,00-0,10-0,03-0,54-1,01-0,05-0,27-0,74-0,43 VMY 1519 Lontoonkuja 0,73-0,05-0,03-0,54-0,91-0,01-0,27-0,63-0,25 VMY 1520 Kaanaanpiha 0,01-0,04-0,03-0,54-0,90-0,05-0,29-0,59-0,39 VMY 1521 Berliininkuja 0,01-0,07-0,03-0,55-0,86-0,01-0,27-0,74-0,42 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 1503 Koskelan Vanhustentalo -0,81-0,15-0,05-0,96-0,01-0,18-1,95-0,04 VMY 1504 Lohkopellontie 7-0,26-0,18-0,05-0,96-0,01-0,15-1,96-0,04 VMY 1508 Sofianlehdonkatu 10-0,19-0,17-0,05-0,96-0,01-0,17-1,17-0,02 VMY 1513 Hämeentie 109-0,18-0,17-0,05-0,96-0,47-0,19-1,13-0,02 VMY 1500 Kunnalliskodintie 6-0,18-0,19-0,05-0,96-0,01-0,15-1,07-0,01 VMY 1501 Jokiniementie 5-0,31-0,16-0,05-0,96-0,01-0,17-1,19-0,02 VMY 1502 Juhana-Herttuan tie 7-0,21-0,15-0,05-0,96-0,01-0,16-0,96-0,02 ja 11 VMY 1505 Valtimontie 1-0,19-0,20-0,05-0,96-0,01-0,17-1,28-0,02 VMY 1506 Kumpulan Puistotalot -0,33-0,17-0,05-0,96-0,01-0,19-1,09-0,04 VMY 1507 Isonniitynkatu 5-0,19-0,16-0,05-0,95-0,01-0,14-0,96-0,02 VMY 1509 Hämeentie ,34-0,19-0,05-0,96-0,01-0,12-1,48-0,02 VMY 1510 Hämeentie 128-0,19-0,16-0,05-0,96-0,01-0,18-1,38-0,03 VMY 1511 Koskelansyrjä -0,37-0,15-0,05-0,96-0,01-0,17-1,33-0,01 VMY 1512 Sofianlehdonkatu 6-0,26-0,18-0,05-0,96-0,01-0,22-1,93-0,03 VMY 1514 Gunnel Nymanin katu 5-0,18-0,16-0,05-0,96-0,50-0,19-0,95-0,02 VMY 1515 Väinö Auerin katu 6-0,36-0,15-0,05-0,96-0,01-0,22-1,33-0,03 VMY 1516 Muotoilijanpiha -0,27-0,12-0,05-0,96-0,53-0,22-1,08-0,03 VMY 1517 Toukopuisto -0,27-0,14-0,05-0,96-0,52-0,20-1,09-0,02 VMY 1518 Posliini -0,22-0,14-0,05-0,96-0,50-0,21-1,21-0,03 VMY 1519 Lontoonkuja -0,24-0,14-0,05-0,96-0,54-0,23-0,99-0,03 VMY 1520 Kaanaanpiha -0,24-0,19-0,05-0,96-0,56-0,20-1,26-0,02 VMY 1521 Berliininkuja -0,21-0,20-0,05-0,96-0,53-0,23-1,12-0,03 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 1503 Koskelan Vanhustentalo -0,01-0,01 0,00-1,31-0,01-0,59 0,00 VMY 1504 Lohkopellontie 7 0,00-0,01 0,01-1,58-0,01-0,59 0,00 VMY 1508 Sofianlehdonkatu 10 0,00-0,01 0,01-1,55-0,01-0,59 0,00 VMY 1513 Hämeentie 109 0,00 0,15 0,01-1,88-0,01-0,59 0,00 VMY 1500 Kunnalliskodintie 6-0,01 0,02 0,01-1,91-0,01-0,59 0,00 VMY 1501 Jokiniementie 5-0,00-0,01 0,01-1,45-0,01-0,59 0,00

79 Yhtiö Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Satunnaiset Vapaaehtoisten rahoituskulut erät varausten muutos VMY 1502 Juhana-Herttuan tie 7 ja -0,00 0,02 0,01-1,75-0,01-0,59 0,00 11 VMY 1505 Valtimontie 1-0,01 0,03 0,01-1,65-0,01-0,59 0,00 VMY 1506 Kumpulan Puistotalot 0,00-0,01 0,01-0,76-0,01-0,59 0,00 VMY 1507 Isonniitynkatu 5 0,00 0,06 0,01-1,72-0,01-0,58 0,00 VMY 1509 Hämeentie ,01-0,00 0,01-1,54-0,01-0,59 0,00 VMY 1510 Hämeentie 128 0,00-0,01 0,00-1,48-0,01-0,59 0,00 VMY 1511 Koskelansyrjä 0,00 0,06 0,01-1,23-0,01-0,59 0,00 VMY 1512 Sofianlehdonkatu 6-0,01-0,01 0,01-1,02-0,01-0,59 0,00 VMY 1514 Gunnel Nymanin katu 5 0,00 0,05 0,01-1,61-0,01-0,59 0,00 VMY 1515 Väinö Auerin katu 6 0,00-0,01 0,01-1,82-0,01-0,59 0,00 VMY 1516 Muotoilijanpiha 0,00-0,01 0,01-2,15-0,01-0,59 0,00 VMY 1517 Toukopuisto 0,00 0,04 0,01-2,49-0,01-0,59 0,00 VMY 1518 Posliini 0,00-0,01 0,01-2,27-0,01-0,59 0,00 VMY 1519 Lontoonkuja 0,00-0,01 0,01-2,16-0,01-0,59 0,00 VMY 1520 Kaanaanpiha 0,00-0,01 0,01-2,76-0,01-0,59 0,00 VMY 1521 Berliininkuja -0,00-0,01 0,01-2,46-0,01-0,59 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 1503 Koskelan Vanhustentalo -7,17-5,02-0,54-1,00-0,34 VMY 1504 Lohkopellontie 7-6,26-4,13-0,60-0,89-0,24 VMY 1508 Sofianlehdonkatu 10-5,27-3,91-0,54-0,79-0,30 VMY 1513 Hämeentie 109-5,33-3,97-0,54-1,01-0,15 VMY 1500 Kunnalliskodintie 6-4,76-3,52-0,54-0,87-0,24 VMY 1501 Jokiniementie 5-5,46-4,08-0,55-0,75-0,26 VMY 1502 Juhana-Herttuan tie 7 ja 11-4,65-3,51-0,56-0,86-0,14 VMY 1505 Valtimontie 1-5,48-4,00-0,54-0,98-0,32 VMY 1506 Kumpulan Puistotalot -6,27-4,99 0,00 0,00 0,00 VMY 1507 Isonniitynkatu 5-4,26-3,15-0,53-0,77-0,08 VMY 1509 Hämeentie ,30-3,69-0,55-0,86-0,21 VMY 1510 Hämeentie 128-5,61-2,64-0,49-0,91-0,31 VMY 1511 Koskelansyrjä -5,49-3,95-0,54-0,77-0,27 VMY 1512 Sofianlehdonkatu 6-6,60-4,42-0,55-0,98-0,35 VMY 1514 Gunnel Nymanin katu 5-5,21-4,04-0,54-0,98-0,14 VMY 1515 Väinö Auerin katu 6-5,48-3,90-0,54-0,96-0,23 VMY 1516 Muotoilijanpiha -5,56-4,25-0,54-1,00-0,21 VMY 1517 Toukopuisto -5,28-3,98-0,54-1,01 0,23 VMY 1518 Posliini -5,53-4,11-0,54-1,01-0,27 VMY 1519 Lontoonkuja -4,92-2,97-0,54-0,91-0,27 VMY 1520 Kaanaanpiha -5,36-3,89-0,54-0,90-0,29 VMY 1521 Berliininkuja -5,34-3,98-0,55-0,86-0,27

80 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 1503 Koskelan Vanhustentalo -1,24-0,81-0,60 51,3 56,8 8,2 173 VMY 1504 Lohkopellontie 7-1,12-0,26-0,40 48,5 54,0 4,9 130 VMY 1508 Sofianlehdonkatu 10-1,04-0,19-0,62 50,6 56,1 4,3 176 VMY 1513 Hämeentie 109-0,85-0,18-0,58 34,1 37,7 3,5 156 VMY 1500 Kunnalliskodintie 6-0,94-0,18-0,41 47,5 52,8 4,1 154 VMY 1501 Jokiniementie 5-1,25-0,31-0,54 55,5 61,8 6,7 166 VMY 1502 Juhana-Herttuan tie 7 ja 11-0,94-0,21-0,46 46,8 51,9 5,2 139 VMY 1505 Valtimontie 1-1,07-0,19-0,49 48,9 54,4 4,0 159 VMY 1506 Kumpulan Puistotalot -1,77-0,33-0,43 55,8 62,7 5,7 129 VMY 1507 Isonniitynkatu 5-0,85-0,19-0,42 47,5 52,9 3,6 153 VMY 1509 Hämeentie ,91-0,34-0,42 49,1 54,6 4,4 174 VMY 1510 Hämeentie 128-1,23-0,19-0,42 45,9 51,1 4,1 155 VMY 1511 Koskelansyrjä -1,19-0,37-0,48 47,4 52,9 7,1 165 VMY 1512 Sofianlehdonkatu 6-1,26-0,26-0,49 48,2 53,8 4,8 149 VMY 1514 Gunnel Nymanin katu 5-0,90-0,18-0,55 38,7 42,9 3,9 147 VMY 1515 Väinö Auerin katu 6-0,88-0,36-0,50 34,9 38,5 5,9 148 VMY 1516 Muotoilijanpiha -0,92-0,27-0,43 32,7 36,3 5,1 111 VMY 1517 Toukopuisto -0,74-0,27-0,40 30,7 34,1 5,5 116 VMY 1518 Posliini -0,74-0,22-0,43 28,2 31,1 4,3 124 VMY 1519 Lontoonkuja -0,63-0,24-0,25 23,9 26,1 4,6 131 VMY 1520 Kaanaanpiha -0,59-0,24-0,39 31,5 34,5 6,3 112 VMY 1521 Berliininkuja -0,74-0,21-0,42 26,5 29,2 3,7 122

81 Laajasalo 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 16 Siivoojat: 5 Huolto: 0 Toimisto: 6 Johto: 5 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,18 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,01 kntstön tuotoista 0,13 % yliv. ( /as/kk) 0,01 1,58 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,00 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,52 11,05 Käyttökorvaukset ,06 0,06 ALV kiinteistön tuotoista ,52-0,01 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,06 11,10 Muut kiinteistön tuotot ,12 0,08 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,73-0,05 Henkilösivukulut ,60-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,33-0,09 Poistot ja arvonalentumiset ,40-3,67 Hallinto ,88-0,68 Käyttö ja huolto ,77-0,90 Ulkoalueiden huolto ,12-0,47 Siivous ,05 0,33 Lämmitys ,45-0,78 Vesi ja jätevesi ,80-0,50 Sähkö ja kaasu ,31-0,23 Jätehuolto ,09-0,24 Vahinkovakuutukset ,38-0,05 Tontinvuokrat ,13-1,03 Muut vuokrat ,39-0,00 Kiinteistövero ,71-0,16 Korjaukset ,28-1,39 Muut hoitokulut ,56-0,03 Luottotappiot ,38-0,01 Muut kiinteistön kulut ,57-0,15 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,58 0,45 Korkotuotot ,31 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 2 161,18 0,00 Korkokulut ,82-2,68 Muut rahoituskulut ,02-0,01 Satunnaiset erät 959,43 0,00 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,34-2,21

82 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,27 0,63 Huolto ,40 0,75 Siivous ,62 0,33 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 39,4 Lämpö normalisoitu (1/2) 43,7 / 43,7 Sähkö 5,2 Vesi l/as/vrk 137 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,45 Uudet osoitukset ,64 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,57 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,67 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,04 Vuokraoikeuden siirrot ,52 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) 0 0 Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 99 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

83 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk VMY 2506, Gunillantie , , , , , ,56 10,87 VMY 2507, Pääskylahti , , , , , ,50 11,62 VMY 2503, , , , , , ,26 11,75 Puuskaniementie VMY 2504, Jollaksenkallio , , , , , ,79 11,65 VMY 2505, Köökarinkuja , , , , , ,28 11,98 VMY 2508, Vuorilahti , , , , , ,16 11,67 VMY 2509, Reiherintie , , , , , ,01 10,90 VMY 2510, Rudolfintie , , , , , ,89 12,40 VMY 2511, Gunillantie , , , , , ,98 11,97 VMY 2512, Reiherintie 7a , , , , , ,93 12,40 VMY 2515, Kasperinkuja , , , , , ,29 10,59 Yhteensä , , , , , ,17 Yhteensä , , , , , ,17 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö VMY 2506, Gunillantie ,0 4,55 6,32 10,87 VMY 2507, Pääskylahti 4446,5 5,17 6,45 11,62 VMY 2503, Puuskaniementie 4516,0 4,99 6,76 11,75 VMY 2504, Jollaksenkallio 3818,0 4,86 6,79 11,65 VMY 2505, Köökarinkuja 4995,5 5,26 6,72 11,98 VMY 2508, Vuorilahti 12672,0 4,85 6,82 11,67 VMY 2509, Reiherintie ,9 4,46 6,44 10,90 VMY 2510, Rudolfintie ,0 5,73 6,67 12,40 VMY 2511, Gunillantie ,5 5,25 6,72 11,97 VMY 2512, Reiherintie 7a 1703,5 5,64 6,76 12,40 VMY 2515, Kasperinkuja ,0 4,21 6,38 10,59 Ylin vuokra 5,73 6,82 12,40 Alin vuokra 4,21 6,32 10,59 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 4,69 6,52 11,21 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 2506, Gunillantie 6 0,09-0,05-0,04-0,69-0,90-0,31-0,36-0,81-0,73 VMY 2507, Pääskylahti 0,08-0,06-0,04-0,67-0,82-0,75-0,32-0,92-0,54 VMY 2503, Puuskaniementie 0,09-0,07-0,04-0,66-0,91-0,90-0,33-0,87-0,59 VMY 2504, Jollaksenkallio 0,04-0,02-0,03-0,59-0,74-0,77-0,28-0,92-0,49 VMY 2505, Köökarinkuja 0,06-0,08-0,04-0,72-0,92-0,75-0,36-1,06-0,48 VMY 2508, Vuorilahti 0,08-0,05-0,03-0,60-0,78-0,61-0,31-0,84-0,46 VMY 2509, Reiherintie 9 0,09-0,04-0,04-0,72-0,98-0,35-0,36-0,80-0,32

84 Muut kiinteistön tuotot Palkat ja palkkiot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 2510, Rudolfintie 10 0,05-0,10-0,04-0,68-0,95-0,30-0,34-0,76-0,37 VMY 2511, Gunillantie 7 0,07-0,06-0,04-0,72-0,92-0,36-0,35-1,03-0,58 VMY 2512, Reiherintie 7a 0,05-0,14-0,04-0,68-0,86-0,29-0,33-0,72-0,52 VMY 2515, Kasperinkuja 15 0,09-0,04-0,04-0,71-0,95-0,41-0,35-0,46-0,43 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 2506, Gunillantie 6-0,19-0,25-0,06-1,05-0,00-0,12-1,38-0,01 VMY 2507, Pääskylahti -0,34-0,18-0,06-1,00-0,00-0,14-2,16-0,01 VMY 2503, Puuskaniementie -0,21-0,27-0,05-0,99-0,00-0,16-1,84-0,16 VMY 2504, Jollaksenkallio -0,20-0,26-0,07-0,88-0,00-0,13-0,91-0,01 VMY 2505, Köökarinkuja -0,14-0,27-0,07-1,09-0,00-0,17-2,46-0,02 VMY 2508, Vuorilahti -0,18-0,35-0,06-0,91-0,00-0,16-1,51-0,07 VMY 2509, Reiherintie 9-0,26-0,20-0,05-1,10-0,00-0,18-1,27-0,01 VMY 2510, Rudolfintie 10-0,34-0,35-0,06-1,00-0,00-0,18-0,88-0,02 VMY 2511, Gunillantie 7-0,25-0,25-0,05-1,07-0,00-0,20-2,03-0,01 VMY 2512, Reiherintie 7a -0,25-0,35-0,06-1,01-0,00-0,19-0,91-0,04 VMY 2515, Kasperinkuja 15-0,26-0,16-0,05-1,07-0,00-0,17-0,86-0,01 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 2506, Gunillantie 6-0,00-0,16 0,02-2,63-0,01 0,00 0,00 VMY 2507, Pääskylahti -0,03-0,16 0,02-2,53-0,01 0,00 0,00 VMY 2503, Puuskaniementie 0,00-0,08 0,03-2,49-0,01 0,00 0,00 VMY 2504, Jollaksenkallio 0,00-0,14 0,02-2,73-0,01 0,00 0,00 VMY 2505, Köökarinkuja -0,03-0,18 0,02-2,89-0,01 0,00 0,00 VMY 2508, Vuorilahti -0,03-0,13 0,03-2,54-0,01 0,00 0,00 VMY 2509, Reiherintie 9-0,02-0,14 0,02-2,86-0,01 0,00 0,00 VMY 2510, Rudolfintie 10 0,00-0,20 0,04-2,25-0,01 0,00 0,00 VMY 2511, Gunillantie 7 0,00-0,18 0,03-2,73-0,01 0,00 0,00 VMY 2512, Reiherintie 7a 0,00-0,17 0,01-2,48-0,01 0,00 0,00 VMY 2515, Kasperinkuja 15-0,01-0,14 0,02-2,79-0,01 0,00 0,00

85 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 2506, Gunillantie 6-6,06-4,47-0,64-0,76-0,33 VMY 2507, Pääskylahti -7,18-4,80-0,62-0,73-0,32 VMY 2503, Puuskaniementie -7,13-5,05-0,61-0,72-0,31 VMY 2504, Jollaksenkallio -5,57-4,48-0,54-0,64-0,28 VMY 2505, Köökarinkuja -7,73-5,04-0,67-0,79-0,34 VMY 2508, Vuorilahti -6,15-4,39-0,56-0,66-0,29 VMY 2509, Reiherintie 9-5,71-4,18-0,68-0,80-0,35 VMY 2510, Rudolfintie 10-5,57-4,46-0,61-0,72-0,31 VMY 2511, Gunillantie 7-7,05-4,75-0,66-0,78-0,34 VMY 2512, Reiherintie 7a -5,53-4,38-0,62-0,74-0,32 VMY 2515, Kasperinkuja 15-5,06-3,94-0,66-0,78-0,34 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 2506, Gunillantie 6-0,81-0,19-0,73 41,2 45,9 4,5 126 VMY 2507, Pääskylahti -0,92-0,34-0,54 44,6 49,3 7,3 162 VMY 2503, Puuskaniementie -0,87-0,21-0,59 42,1 46,2 4,7 164 VMY 2504, Jollaksenkallio -0,92-0,20-0,49 51,2 56,8 4,6 153 VMY 2505, Köökarinkuja -1,06-0,14-0,48 45,8 50,9 3,4 151 VMY 2508, Vuorilahti -0,84-0,18-0,46 51,3 56,9 3,5 158 VMY 2509, Reiherintie 9-0,80-0,26-0,32 39,3 44,0 6,3 104 VMY 2510, Rudolfintie 10-0,76-0,34-0,37 36,4 40,5 7,2 157 VMY 2511, Gunillantie 7-1,03-0,25-0,58 45,4 50,2 4,9 173 VMY 2512, Reiherintie 7a -0,72-0,25-0,52 35,3 38,8 5,2 178 VMY 2515, Kasperinkuja 15-0,46-0,26-0,43 21,1 23,0 5,9 134

86 Malmi 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 38 Siivoojat: 1 Huolto: 21 Toimisto: 10 Johto: 6 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,18 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,05 kntstön tuotoista 0,47 % yliv. ( /as/kk) 0,01 1,64 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,52 Tuloutunut 0,02 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,95 10,46 Käyttökorvaukset ,21 0,08 ALV kiinteistön tuotoista ,75-0,04 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,41 10,50 Muut kiinteistön tuotot ,91 0,05 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,85-0,04 Henkilösivukulut ,48-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,33-0,08 Poistot ja arvonalentumiset ,50-1,66 Hallinto ,03-0,44 Käyttö ja huolto ,42-0,81 Ulkoalueiden huolto ,81-0,21 Siivous ,13 0,34 Lämmitys ,06-0,86 Vesi ja jätevesi ,08-0,49 Sähkö ja kaasu ,71-0,20 Jätehuolto ,64-0,17 Vahinkovakuutukset ,97-0,05 Tontinvuokrat ,13-0,71 Muut vuokrat ,76-0,01 Kiinteistövero ,73-0,16 Korjaukset ,17-2,58 Muut hoitokulut ,21-0,01 Luottotappiot ,36-0,05 Muut kiinteistön kulut ,14 0,01 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,42 1,70 Korkotuotot ,90 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,40-1,39 Muut rahoituskulut ,39-0,01 Satunnaiset erät 1 509,53 0,00 Poistoeron muutos ,28-0,01 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,78 0,32

87 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,30 0,44 Huolto ,08 0,82 Siivous ,23 0,34 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 41,4 Lämpö normalisoitu (1/2) 45,9 / 45,8 Sähkö 4,4 Vesi l/as/vrk 148 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,94 Uudet osoitukset ,61 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,71 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,59 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,87 Vuokraoikeuden siirrot ,77 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) 0 0 Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 100 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

88 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. Tilavuus asuin- m3 huo- neisto- ala Asuinhuoneistojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk VMY 1901 Malminraitti , , , , , ,89 10,87 VMY 1902 Pukinkuja , , , , , ,44 10,08 VMY 1903 Markkinatie , , , , , ,70 10,43 VMY 1905 Uunilinnunkuja , , , , , ,84 10,47 VMY 1908 Salavakuja , , , , , ,53 10,90 VMY 1911 Syystie , , , , , ,26 10,80 VMY 1912 Muuttolinnuntie , , , , , ,16 10,97 15 VMY 1914 Silkokuja , , , , , ,48 10,99 VMY 1915 Salamapolku , , , , , ,97 10,41 VMY 1916 Ukkostie , , , , , ,84 10,45 VMY 1917 Asteritie , , , , , ,61 10,58 VMY 1918 Traktoritie , , , , , ,87 10,52 VMY 1919 Pukinmäenkaari , , , , , ,27 10,67 VMY 1920 Kotinummentie , , , , , ,93 10,87 VMY 1921 Malmin , , , , , ,48 10,93 Kenttäpolku VMY 1922 Tapanilan Hiidenkivi , , , , , ,00 10,37 VMY 1923 Puimuripuisto , , , , , ,77 10,46 VMY 1924 Tapanilan , , , , , ,83 10,36 Ruusuvainio VMY 1925 Tapanilan Halmetie , , , , , ,10 11,10 VMY 1926 Örskintie , , , , , ,13 11,47 VMY 1927 Vilppulantie , , , , , ,30 9,66 VMY 1928 Usvatie / , , , , , ,84 10,27 VMY 1929 Karviaistie , , , , , ,15 10,36 VMY 1930 Saniaistie , , , , , ,28 9,93 VMY 1931 Karviaistie , , , , , ,55 10,22 VMY 1932 Tasankotie , , , , , ,25 10,47 VMY 1933 Ormusmäentie , , , , , ,90 10,45 VMY 1934 Hietakummuntie , , , , , ,63 10,41 VMY 1935 Jäkäläpolku , , , , , ,64 10,63 VMY 1936 Pekanraitti , , , , , ,11 11,21 VMY 1937 Soidintie , , , , , ,33 11,59 VMY 1938 Riihenkulma , , , , , ,71 10,91 VMY 1939 Sananjalankuja , , , , , ,73 10,52

89 VMY 1940 Malmin Soidintie 10 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk ,0 991,0 991,0 991, , ,31 11,31 VMY 1941 Karviaistie , , , , , ,81 11,75 VMY 1942 Vanha , , , , , ,01 12,15 Tapanilantie 72 VMY 1943 Ruotutorppa , , , , , ,45 11,73 Yhteensä , , , , , ,92 Yhteensä , , , , , ,92 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra VMY 1901 Malminraitti ,0 6,07 4,80 10,87 VMY 1902 Pukinkuja ,0 5,73 4,35 10,08 VMY 1903 Markkinatie 5710,0 5,81 4,62 10,43 VMY 1905 Uunilinnunkuja 5075,0 5,64 4,83 10,47 VMY 1908 Salavakuja ,0 6,26 4,64 10,90 VMY 1911 Syystie ,5 6,13 4,67 10,80 VMY 1912 Muuttolinnuntie ,0 6,09 4,88 10,97 VMY 1914 Silkokuja 2499,0 6,11 4,88 10,99 VMY 1915 Salamapolku 5078,5 5,74 4,67 10,41 VMY 1916 Ukkostie 5125,5 5,78 4,67 10,45 VMY 1917 Asteritie 6102,0 5,87 4,71 10,58 VMY 1918 Traktoritie 6467,0 5,83 4,69 10,52 VMY 1919 Pukinmäenkaari 6325,5 6,00 4,67 10,67 VMY 1920 Kotinummentie 1996,5 5,96 4,91 10,87 VMY 1921 Malmin Kenttäpolku 2649,0 6,26 4,67 10,93 VMY 1922 Tapanilan Hiidenkivi 5544,5 5,67 4,70 10,37 VMY 1923 Puimuripuisto 9829,0 5,79 4,67 10,46 VMY 1924 Tapanilan Ruusuvainio 2652,0 5,74 4,62 10,36 VMY 1925 Tapanilan Halmetie ,5 6,14 4,96 11,10 VMY 1926 Örskintie ,5 6,46 5,01 11,47 VMY 1927 Vilppulantie ,0 5,12 4,54 9,66 VMY 1928 Usvatie ,0 5,75 4,52 10,27 VMY 1929 Karviaistie ,5 5,74 4,62 10,36 VMY 1930 Saniaistie ,0 5,45 4,48 9,93 VMY 1931 Karviaistie ,0 5,43 4,79 10,22 VMY 1932 Tasankotie 9782,0 5,93 4,54 10,47 VMY 1933 Ormusmäentie ,5 5,60 4,85 10,45 VMY 1934 Hietakummuntie 3434,5 5,45 4,96 10,41 VMY 1935 Jäkäläpolku ,0 6,09 4,54 10,63 VMY 1936 Pekanraitti 1456,5 6,18 5,03 11,21 VMY 1937 Soidintie ,0 6,62 4,97 11,59 VMY 1938 Riihenkulma ,0 6,08 4,83 10,91

90 Yhtiö VMY 1939 Sananjalankuja 4963,0 5,98 4,54 10,52 VMY 1940 Malmin Soidintie ,0 6,22 5,09 11,31 VMY 1941 Karviaistie ,5 6,59 5,16 11,75 VMY 1942 Vanha Tapanilantie ,5 7,27 4,88 12,15 VMY 1943 Ruotutorppa 4478,5 6,21 5,52 11,73 Ylin vuokra 7,27 5,52 12,15 Alin vuokra 5,12 4,35 9,66 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,82 4,69 10,51 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 1901 Malminraitti 30 0,06-0,03-0,04-0,47-0,87-0,27-0,35-0,99-0,52 VMY 1902 Pukinkuja 2 0,02-0,05-0,04-0,49-0,87-0,20-0,54-0,94-0,45 VMY 1903 Markkinatie 0,21-0,03-0,04-0,42-0,73-0,23-0,32-0,78-0,48 VMY 1905 Uunilinnunkuja 0,04-0,06-0,03-0,39-0,68-0,27-0,20-0,89-0,50 VMY 1908 Salavakuja 2 0,06-0,05-0,04-0,44-0,80-0,23-0,68-0,93-0,46 VMY 1911 Syystie 1 0,04-0,03-0,04-0,46-0,86-0,23-0,46-0,88-0,63 VMY 1912 Muuttolinnuntie 15 0,03-0,03-0,03-0,41-0,77-0,35-0,28-0,87-0,56 VMY 1914 Silkokuja 0,06-0,06-0,04-0,45-0,80-0,25-0,43-0,83-0,41 VMY 1915 Salamapolku 0,03-0,03-0,04-0,44-0,80-0,21-0,45-0,80-0,47 VMY 1916 Ukkostie 0,03-0,03-0,04-0,44-0,84-0,17-0,47-0,78-0,42 VMY 1917 Asteritie 0,02-0,05-0,04-0,48-0,80-0,14-0,43-0,89-0,80 VMY 1918 Traktoritie 0,02-0,04-0,04-0,43-0,79-0,17-0,42-0,86-0,41 VMY 1919 Pukinmäenkaari 0,05-0,03-0,04-0,43-0,82-0,20-0,54-0,80-0,45 VMY 1920 Kotinummentie 0,08-0,03-0,04-0,45-0,86-0,32-0,39-0,77-0,51 VMY 1921 Malmin Kenttäpolku 0,02-0,03-0,04-0,44-0,79-0,26-0,53-0,90-0,60 VMY 1922 Tapanilan Hiidenkivi 0,02-0,06-0,04-0,45-0,82-0,23-0,41-0,74-0,49 VMY 1923 Puimuripuisto 0,12-0,03-0,04-0,44-0,79-0,14-0,46-0,72-0,55 VMY 1924 Tapanilan Ruusuvainio 0,01-0,07-0,04-0,43-0,77-0,26-0,35-0,82-0,53 VMY 1925 Tapanilan Halmetie 4 0,02-0,05-0,04-0,46-0,91-0,18-0,43-0,81-0,40 VMY 1926 Örskintie 3 0,01-0,07-0,04-0,48-1,02-0,22-0,71-0,81-0,47 VMY 1927 Vilppulantie 26 0,06-0,03-0,04-0,43-0,82-0,13-0,18-0,85-0,38 VMY 1928 Usvatie 3 0,06-0,03-0,03-0,43-0,71-0,21-0,18-0,84-0,47 VMY 1929 Karviaistie 12 0,03-0,03-0,04-0,43-0,81-0,19-0,52-0,81-0,51 VMY 1930 Saniaistie 3 0,05-0,04-0,04-0,43-0,86-0,14-0,23-0,89-0,47 VMY 1931 Karviaistie 2 0,01-0,04-0,04-0,43-0,78-0,19-0,58-1,00-0,50 VMY 1932 Tasankotie 0,01-0,05-0,04-0,45-0,81-0,29-0,24-0,98-0,50 VMY 1933 Ormusmäentie 12 0,08-0,03-0,04-0,42-0,75-0,14-0,41-0,83-0,45 VMY 1934 Hietakummuntie 0,03-0,03-0,04-0,42-0,75-0,25-0,29-0,88-0,53 VMY 1935 Jäkäläpolku 5 0,03-0,07-0,04-0,43-0,80-0,46-0,52-0,86-0,46 VMY 1936 Pekanraitti 0,07-0,07-0,04-0,48-0,93-0,36-0,37-1,17-0,42 VMY 1937 Soidintie 3 0,02-0,05-0,04-0,47-0,84-0,35-0,46-1,06-0,40 VMY 1938 Riihenkulma 3 0,15-0,03-0,04-0,42-0,76-0,26-0,16-1,00-0,47 VMY 1939 Sananjalankuja 0,16-0,04-0,04-0,43-0,77-0,27-0,26-0,94-0,49 VMY 1940 Malmin Soidintie 10 0,01-0,03-0,04-0,43-0,97-0,34-0,54-0,72-0,52 VMY 1941 Karviaistie 3 0,00-0,05-0,04-0,47-1,05-0,30-0,32-1,00-0,66 VMY 1942 Vanha Tapanilantie 72 0,02-0,07-0,05-0,54-1,05-0,37-0,68-0,98-0,57 VMY 1943 Ruotutorppa 0,01-0,07-0,04-0,50-1,00-0,17-0,17-0,80-0,38

91 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 1901 Malminraitti 30-0,24-0,15-0,05-0,68-0,00-0,15-2,92-0,01 VMY 1902 Pukinkuja 2-0,22-0,21-0,06-0,73-0,00-0,16-2,54-0,01 VMY 1903 Markkinatie -0,18-0,16-0,05-0,73-0,00-0,14-2,72-0,01 VMY 1905 Uunilinnunkuja -0,23-0,24-0,05-0,73-0,00-0,14-2,72-0,01 VMY 1908 Salavakuja 2-0,23-0,13-0,05-0,71-0,00-0,15-2,72-0,02 VMY 1911 Syystie 1-0,20-0,18-0,05-0,73-0,00-0,17-2,63-0,00 VMY 1912 Muuttolinnuntie 15-0,24-0,18-0,05-0,73-0,00-0,14-2,69-0,01 VMY 1914 Silkokuja -0,22-0,12-0,05-0,73-0,00-0,17-2,64-0,02 VMY 1915 Salamapolku -0,15-0,14-0,05-0,73-0,00-0,18-2,61-0,05 VMY 1916 Ukkostie -0,20-0,14-0,05-0,73-0,00-0,18-2,56-0,00 VMY 1917 Asteritie -0,16-0,19-0,05-0,69-0,00-0,17-2,37-0,01 VMY 1918 Traktoritie -0,18-0,16-0,05-0,71-0,00-0,17-2,40-0,01 VMY 1919 Pukinmäenkaari -0,21-0,13-0,05-0,73-0,00-0,18-2,69-0,01 VMY 1920 Kotinummentie -0,24-0,15-0,05-0,73-0,00-0,15-2,55-0,01 VMY 1921 Malmin Kenttäpolku -0,28-0,15-0,05-0,73-0,00-0,18-2,61-0,05 VMY 1922 Tapanilan Hiidenkivi -0,20-0,13-0,05-0,73-0,00-0,18-2,50-0,05 VMY 1923 Puimuripuisto -0,20-0,18-0,05-0,73-0,00-0,18-2,90-0,01 VMY 1924 Tapanilan Ruusuvainio -0,22-0,13-0,04-0,73-0,00-0,18-2,62-0,02 VMY 1925 Tapanilan Halmetie 4-0,32-0,13-0,05-0,73-0,00-0,18-2,75-0,02 VMY 1926 Örskintie 3-0,28-0,13-0,05-0,73-0,00-0,19-2,80-0,02 VMY 1927 Vilppulantie 26-0,15-0,16-0,08-0,67-0,00-0,15-2,46-0,01 VMY 1928 Usvatie 3-0,11-0,17-0,04-0,72-0,00-0,10-2,52-0,01 VMY 1929 Karviaistie 12-0,21-0,17-0,04-0,73-0,00-0,16-2,74-0,01 VMY 1930 Saniaistie 3-0,14-0,17-0,06-0,66-0,00-0,15-2,27-0,01 VMY 1931 Karviaistie 2-0,18-0,17-0,05-0,69-0,00-0,14-2,31-0,01 VMY 1932 Tasankotie -0,30-0,18-0,04-0,73-0,00-0,17-2,50-0,01 VMY 1933 Ormusmäentie 12-0,15-0,21-0,05-0,64-0,00-0,16-2,48-0,00 VMY 1934 Hietakummuntie -0,26-0,19-0,05-0,66-0,00-0,15-2,27-0,01 VMY 1935 Jäkäläpolku 5-0,22-0,20-0,05-0,73-0,00-0,17-2,57-0,03 VMY 1936 Pekanraitti -0,21-0,19-0,05-0,60-0,17-0,17-2,38-0,02 VMY 1937 Soidintie 3-0,20-0,16-0,05-0,65-0,00-0,16-2,42-0,02 VMY 1938 Riihenkulma 3-0,23-0,18-0,04-0,73-0,00-0,15-2,80-0,02 VMY 1939 Sananjalankuja -0,21-0,21-0,05-0,73-0,00-0,17-2,86-0,01 VMY 1940 Malmin Soidintie 10-0,34-0,19-0,04-0,73-0,00-0,19-2,81-0,00 VMY 1941 Karviaistie 3-0,20-0,19-0,05-0,61-0,00-0,19-2,08-0,03 VMY 1942 Vanha Tapanilantie 72-0,27-0,15-0,07-0,73-0,00-0,20-2,84-0,02 VMY 1943 Ruotutorppa -0,23-0,23-0,06-0,70-0,00-0,22-2,66-0,01

92 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 1901 Malminraitti 30-0,04 0,03 0,02-1,37-0,01-0,01 0,00 VMY 1902 Pukinkuja 2-0,03-0,01 0,02-1,32-0,01-0,01 0,00 VMY 1903 Markkinatie -0,02-0,01 0,02-1,42-0,01-0,01 0,00 VMY 1905 Uunilinnunkuja 0,00-0,01 0,02-1,49-0,01-0,01 0,00 VMY 1908 Salavakuja 2 0,00 0,03 0,02-1,37-0,01-0,01 0,00 VMY 1911 Syystie 1-0,09-0,01 0,02-1,43-0,01-0,01 0,00 VMY 1912 Muuttolinnuntie 15-0,17-0,01 0,04-1,51-0,01-0,01 0,00 VMY 1914 Silkokuja -0,01-0,01 0,02-1,51-0,01-0,01 0,00 VMY 1915 Salamapolku -0,03-0,01 0,02-1,43-0,01-0,01 0,00 VMY 1916 Ukkostie 0,00-0,01 0,02-1,43-0,01-0,01 0,00 VMY 1917 Asteritie -0,15 0,04 0,03-1,35-0,01-0,01 0,00 VMY 1918 Traktoritie -0,00 0,01 0,02-1,39-0,01-0,01 0,00 VMY 1919 Pukinmäenkaari -0,09-0,01 0,02-1,43-0,01-0,01 0,00 VMY 1920 Kotinummentie -0,07-0,01 0,03-1,52-0,01-0,01 0,00 VMY 1921 Malmin Kenttäpolku -0,10-0,01 0,02-1,43-0,01-0,01 0,00 VMY 1922 Tapanilan Hiidenkivi -0,03-0,01 0,02-1,44-0,01-0,01 0,00 VMY 1923 Puimuripuisto -0,09-0,01 0,03-1,43-0,01-0,01 0,00 VMY 1924 Tapanilan Ruusuvainio 0,00-0,01 0,02-1,42-0,01-0,01 0,00 VMY 1925 Tapanilan Halmetie 4 0,00-0,01 0,02-1,54-0,01-0,01 0,00 VMY 1926 Örskintie 3-0,03-0,01 0,02-1,56-0,01-0,01 0,00 VMY 1927 Vilppulantie 26-0,08 0,04 0,02-1,26-0,00-0,01 0,00 VMY 1928 Usvatie 3-0,07-0,01 0,02-1,35-0,00-0,01 0,00 VMY 1929 Karviaistie 12-0,05 0,00 0,02-1,40-0,01-0,01 0,00 VMY 1930 Saniaistie 3-0,06 0,06 0,02-1,21-0,00-0,01 0,00 VMY 1931 Karviaistie 2 0,00-0,01 0,02-1,37-0,01-0,01 0,00 VMY 1932 Tasankotie -0,04-0,01 0,02-1,39-0,01-0,01 0,00 VMY 1933 Ormusmäentie 12 0,00-0,01 0,02-1,28-0,01-0,01 0,00 VMY 1934 Hietakummuntie 0,00 0,05 0,02-1,37-0,01-0,01 0,00 VMY 1935 Jäkäläpolku 5-0,15-0,01 0,03-1,39-0,01-0,01 0,00 VMY 1936 Pekanraitti 0,00 0,11 0,03-1,25-0,00-0,01 0,00 VMY 1937 Soidintie 3-0,30 0,01 0,03-1,34-0,01-0,01 0,00 VMY 1938 Riihenkulma 3-0,02-0,01 0,02-1,49-0,01-0,01 0,00 VMY 1939 Sananjalankuja -0,03-0,01 0,02-1,39-0,01-0,01 0,00 VMY 1940 Malmin Soidintie 10 0,00-0,01 0,01-1,59-0,01-0,01 0,00 VMY 1941 Karviaistie 3 0,00-0,01 0,01-1,30-0,00-0,01 0,00 VMY 1942 Vanha Tapanilantie 72 0,00-0,01 0,02-1,51-0,01-0,01 0,00 VMY 1943 Ruotutorppa -0,01 0,01 0,02-1,67-0,01-0,01 0,00

93 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 1901 Malminraitti 30-7,02-3,88-0,45-0,90-0,33 VMY 1902 Pukinkuja 2-6,80-4,08-0,48-0,88-0,53 VMY 1903 Markkinatie -6,29-3,23-0,42-0,77-0,29 VMY 1905 Uunilinnunkuja -6,42-3,52-0,39-0,72-0,18 VMY 1908 Salavakuja 2-6,90-3,97-0,44-0,80-0,64 VMY 1911 Syystie 1-6,83-3,99-0,43-0,90-0,44 VMY 1912 Muuttolinnuntie 15-6,62-3,76-0,40-0,90-0,25 VMY 1914 Silkokuja -6,49-3,62-0,46-0,80-0,40 VMY 1915 Salamapolku -6,43-3,62-0,43-0,82-0,41 VMY 1916 Ukkostie -6,33-3,56-0,43-0,85-0,45 VMY 1917 Asteritie -6,54-3,98-0,45-0,78-0,42 VMY 1918 Traktoritie -6,14-3,54-0,42-0,78-0,40 VMY 1919 Pukinmäenkaari -6,58-3,67-0,42-0,83-0,53 VMY 1920 Kotinummentie -6,52-3,74-0,43-0,87-0,36 VMY 1921 Malmin Kenttäpolku -6,91-4,11-0,43-0,83-0,50 VMY 1922 Tapanilan Hiidenkivi -6,36-3,66-0,47-0,79-0,39 VMY 1923 Puimuripuisto -6,69-3,49-0,42-0,77-0,43 VMY 1924 Tapanilan Ruusuvainio -6,50-3,69-0,44-0,81-0,30 VMY 1925 Tapanilan Halmetie 4-6,74-3,79-0,46-0,83-0,39 VMY 1926 Örskintie 3-7,31-4,31-0,49-1,00-0,70 VMY 1927 Vilppulantie 26-5,82-3,16-0,43-0,78-0,16 VMY 1928 Usvatie 3-5,87-3,18-0,42-0,71-0,16 VMY 1929 Karviaistie 12-6,69-3,75-0,43-0,85-0,48 VMY 1930 Saniaistie 3-5,83-3,35-0,43-0,80-0,23 VMY 1931 Karviaistie 2-6,43-3,97-0,42-0,77-0,56 VMY 1932 Tasankotie -6,59-3,91-0,45-0,84-0,23 VMY 1933 Ormusmäentie 12-6,12-3,41-0,40-0,75-0,39 VMY 1934 Hietakummuntie -6,07-3,62-0,41-0,82-0,27 VMY 1935 Jäkäläpolku 5-6,88-4,11-0,42-0,94-0,43 VMY 1936 Pekanraitti -6,93-4,32-0,49-0,95-0,36 VMY 1937 Soidintie 3-6,67-4,07-0,45-0,89-0,43 VMY 1938 Riihenkulma 3-6,56-3,46-0,42-0,79-0,12 VMY 1939 Sananjalankuja -6,77-3,57-0,43-0,79-0,25 VMY 1940 Malmin Soidintie 10-7,19-4,18-0,42-0,90-0,53 VMY 1941 Karviaistie 3-6,66-4,38-0,50-0,97-0,31 VMY 1942 Vanha Tapanilantie 72-7,87-4,81-0,54-1,13-0,66 VMY 1943 Ruotutorppa -6,54-3,65-0,50-0,97-0,15

94 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 1901 Malminraitti 30-0,99-0,24-0,52 41,9 46,3 4,9 155 VMY 1902 Pukinkuja 2-0,94-0,22-0,45 41,9 46,6 4,5 142 VMY 1903 Markkinatie -0,78-0,18-0,48 39,9 44,0 4,0 157 VMY 1905 Uunilinnunkuja -0,89-0,23-0,50 47,7 52,7 5,5 153 VMY 1908 Salavakuja 2-0,93-0,23-0,46 40,4 44,7 4,5 132 VMY 1911 Syystie 1-0,88-0,20-0,63 43,6 48,0 4,4 177 VMY 1912 Muuttolinnuntie 15-0,87-0,24-0,56 45,1 49,7 5,3 151 VMY 1914 Silkokuja -0,83-0,22-0,41 38,2 42,4 4,1 127 VMY 1915 Salamapolku -0,80-0,15-0,47 39,4 43,6 3,6 155 VMY 1916 Ukkostie -0,78-0,20-0,42 37,5 41,6 3,5 140 VMY 1917 Asteritie -0,89-0,16-0,80 45,7 50,8 3,3 151 VMY 1918 Traktoritie -0,86-0,18-0,41 40,4 44,9 4,0 122 VMY 1919 Pukinmäenkaari -0,80-0,21-0,45 39,7 44,0 5,1 137 VMY 1920 Kotinummentie -0,77-0,24-0,51 36,0 39,6 4,4 149 VMY 1921 Malmin Kenttäpolku -0,90-0,28-0,60 41,9 46,1 5,4 171 VMY 1922 Tapanilan Hiidenkivi -0,74-0,20-0,49 36,2 39,9 2,8 147 VMY 1923 Puimuripuisto -0,72-0,20-0,55 37,8 41,6 4,4 156 VMY 1924 Tapanilan Ruusuvainio -0,82-0,22-0,53 39,3 43,3 4,8 161 VMY 1925 Tapanilan Halmetie 4-0,81-0,32-0,40 36,1 40,0 6,8 133 VMY 1926 Örskintie 3-0,81-0,28-0,47 31,7 35,0 5,4 147 VMY 1927 Vilppulantie 26-0,85-0,15-0,38 42,0 46,6 4,2 156 VMY 1928 Usvatie 3-0,84-0,11-0,47 45,8 50,7 2,9 133 VMY 1929 Karviaistie 12-0,81-0,21-0,51 40,2 44,5 4,4 163 VMY 1930 Saniaistie 3-0,89-0,14-0,47 41,4 45,9 4,9 155 VMY 1931 Karviaistie 2-1,00-0,18-0,50 44,2 49,0 3,7 154 VMY 1932 Tasankotie -0,98-0,30-0,50 44,1 48,8 6,8 163 VMY 1933 Ormusmäentie 12-0,83-0,15-0,45 40,5 44,8 3,3 162 VMY 1934 Hietakummuntie -0,88-0,26-0,53 44,8 49,6 6,1 155 VMY 1935 Jäkäläpolku 5-0,86-0,22-0,46 38,7 42,9 4,2 133 VMY 1936 Pekanraitti -1,17-0,21-0,42 46,8 52,4 3,7 122 VMY 1937 Soidintie 3-1,06-0,20-0,40 46,4 51,8 3,9 131 VMY 1938 Riihenkulma 3-1,00-0,23-0,47 50,7 56,4 5,0 152 VMY 1939 Sananjalankuja -0,94-0,21-0,49 43,8 48,5 4,4 141 VMY 1940 Malmin Soidintie 10-0,72-0,34-0,52 35,8 39,3 8,1 151 VMY 1941 Karviaistie 3-1,00-0,20-0,66 40,4 44,4 3,4 168 VMY 1942 Vanha Tapanilantie 72-0,98-0,27-0,57 35,6 39,2 4,8 144 VMY 1943 Ruotutorppa -0,80-0,23-0,38 30,5 33,7 4,7 112

95 Malminkartano 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 31 Siivoojat: 11 Huolto: 11 Toimisto: 5 Johto: 4 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,09 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,04 kntstön tuotoista 0,31 % yliv. ( /as/kk) 0,01 0,83 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,24 Tuloutunut 0,02 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,21 10,56 Käyttökorvaukset ,49 0,08 ALV kiinteistön tuotoista ,20-0,11 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,50 10,54 Muut kiinteistön tuotot ,51 0,09 Saadut esinevahinkokorvaukset ,85 0,05 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,21-0,05 Henkilösivukulut ,35-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,56-0,09 Poistot ja arvonalentumiset ,31-2,61 Hallinto ,10-0,64 Käyttö ja huolto ,73-0,80 Ulkoalueiden huolto ,86-0,26 Siivous ,66 0,38 Lämmitys ,19-0,96 Vesi ja jätevesi ,62-0,48 Sähkö ja kaasu ,77-0,22 Jätehuolto ,48-0,18 Vahinkovakuutukset ,20-0,05 Tontinvuokrat ,66-0,75 Muut vuokrat ,17-0,00 Kiinteistövero ,13-0,16 Korjaukset ,54-2,77 Muut hoitokulut ,81-0,02 Luottotappiot ,63-0,04 Muut kiinteistön kulut ,42 0,03 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,86 0,24 Korkotuotot ,87 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,70-1,47 Muut rahoituskulut ,10-0,01 Satunnaiset erät 825,15 0,00 Poistoeron muutos ,86-0,08 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,78-1,30

96 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,63 0,61 Huolto ,45 0,70 Siivous ,27 0,38 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 47,2 Lämpö normalisoitu (1/2) 52,4 / 52,4 Sähkö 5,0 Vesi l/as/vrk 148 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,82 Uudet osoitukset ,61 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,68 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,54 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,95 Vuokraoikeuden siirrot ,48 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,73 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,79 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 99 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

97 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk VMY 1105 Pehtoorintie , , , , , ,71 10,31 VMY 1106 Arentitie / , , , , , ,36 10,51 VMY / , , , , , ,94 10,07 Parivaljakontie 2 VMY 1108 Vitsaskuja , , , , , ,46 10,72 VMY , , , , , ,31 10,47 Parivaljakontie 6 VMY 1111 Naapuripellontie , , , , , ,88 10,10 VMY 1112 Hilapellontie , , , , , ,13 10,06 VMY 1115 Urputie , , , , , ,12 10,08 VMY 1119 Rukkilanrinne , , , , , ,42 10,67 VMY 1121 Rukkilanpelto , , , , , ,96 10,91 VMY 1123 Luutnantti , , , , , ,96 10,33 VMY , , , , , ,28 10,42 Luutnantinaukio VMY 1125 Malminkartanontie , , , , , ,65 11,41 VMY 1126 Vuorenjuuri , , , , , ,47 11,37 VMY , , , , , ,06 11,90 Puustellinrinne Yhteensä , , , , , ,57 Yhteensä , , , , , ,57 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra VMY 1105 Pehtoorintie ,5 5,32 4,99 10,31 VMY 1106 Arentitie ,5 5,83 4,68 10,51 VMY 1107 Parivaljakontie ,5 5,67 4,40 10,07 VMY 1108 Vitsaskuja ,0 6,01 4,71 10,72 VMY 1109 Parivaljakontie ,0 5,93 4,54 10,47 VMY 1111 Naapuripellontie 6328,0 5,70 4,40 10,10 VMY 1112 Hilapellontie ,0 5,07 4,99 10,06 VMY 1115 Urputie 7865,5 5,03 5,05 10,08 VMY 1119 Rukkilanrinne 7971,5 6,04 4,63 10,67 VMY 1121 Rukkilanpelto 2414,5 6,23 4,68 10,91 VMY 1123 Luutnantti 2809,5 5,65 4,68 10,33 VMY 1124 Luutnantinaukio 3491,5 5,74 4,68 10,42 VMY 1125 Malminkartanontie ,0 5,97 5,44 11,41 VMY 1126 Vuorenjuuri 5456,0 5,85 5,52 11,37 VMY 1127 Puustellinrinne 6822,5 5,67 6,23 11,90 Ylin vuokra 6,23 6,23 11,90 Alin vuokra 5,03 4,40 10,06 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,67 4,94 10,61

98 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 1105 Pehtoorintie 2 0,08-0,05-0,04-0,65-0,78-0,21-0,45-1,00-0,39 VMY 1106 Arentitie 8 0,13-0,04-0,04-0,67-0,80-0,19-0,47-0,95-0,43 VMY 1107 Parivaljakontie 2 0,08-0,05-0,04-0,68-0,81-0,18-0,47-0,92-0,51 VMY 1108 Vitsaskuja 1 0,05-0,07-0,03-0,49-0,58-0,55-0,05-0,97-0,45 VMY 1109 Parivaljakontie 6 0,04-0,07-0,03-0,56-0,69-0,26-0,37-1,01-0,51 VMY 1111 Naapuripellontie 0,07-0,05-0,04-0,64-0,80-0,29-0,44-0,92-0,57 VMY 1112 Hilapellontie 2 0,10-0,06-0,03-0,59-0,74-0,59-0,42-0,88-0,40 VMY 1115 Urputie 0,07-0,05-0,03-0,58-0,70-0,27-0,40-0,90-0,53 VMY 1119 Rukkilanrinne 0,06-0,04-0,04-0,63-0,76-0,27-0,46-0,91-0,54 VMY 1121 Rukkilanpelto 0,04-0,07-0,04-0,66-0,81-0,22-0,47-1,05-0,53 VMY 1123 Luutnantti 0,23-0,05-0,04-0,63-0,81-0,22-0,42-0,87-0,45 VMY 1124 Luutnantinaukio 0,10-0,05-0,04-0,71-0,95-0,13-0,49-1,00-0,42 VMY 1125 Malminkartanontie 25 0,11-0,06-0,04-0,67-0,81-0,27-0,46-1,07-0,59 VMY 1126 Vuorenjuuri 0,16-0,05-0,04-0,68-1,09-0,19-0,47-1,00-0,54 VMY 1127 Puustellinrinne 0,07-0,04-0,04-0,73-0,99-0,19-0,51-0,94-0,49 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 1105 Pehtoorintie 2-0,21-0,16-0,05-0,68-0,00-0,21-2,44-0,02 VMY 1106 Arentitie 8-0,20-0,18-0,05-0,76-0,00-0,16-2,77-0,01 VMY 1107 Parivaljakontie 2-0,18-0,16-0,06-0,71-0,00-0,16-2,74-0,02 VMY 1108 Vitsaskuja 1-0,14-0,17-0,05-0,72-0,00-0,02-2,73-0,01 VMY 1109 Parivaljakontie 6-0,15-0,17-0,05-0,67-0,00-0,04-1,90-0,02 VMY 1111 Naapuripellontie -0,17-0,18-0,05-0,67-0,00-0,11-2,70-0,01 VMY 1112 Hilapellontie 2-0,22-0,17-0,05-0,81-0,00-0,15-2,71-0,02 VMY 1115 Urputie -0,20-0,24-0,05-0,78-0,00-0,17-2,22-0,01 VMY 1119 Rukkilanrinne -0,19-0,18-0,05-0,75-0,00-0,16-3,37-0,02 VMY 1121 Rukkilanpelto -0,18-0,21-0,06-0,70-0,00-0,18-3,05-0,05 VMY 1123 Luutnantti -0,24-0,17-0,05-0,63-0,00-0,16-2,25-0,03 VMY 1124 Luutnantinaukio -0,44-0,21-0,05-0,52-0,00-0,17-2,09-0,02 VMY 1125 Malminkartanontie 25-0,26-0,25-0,05-0,88-0,00-0,18-3,46-0,02 VMY 1126 Vuorenjuuri -0,21-0,17-0,05-0,89-0,02-0,20-3,23-0,02 VMY 1127 Puustellinrinne -0,40-0,16-0,07-1,01-0,00-0,24-4,06-0,01

99 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 1105 Pehtoorintie 2-0,03 0,17 0,02-1,34-0,01-0,08 0,00 VMY 1106 Arentitie 8-0,06-0,01 0,02-1,49-0,01-0,08 0,00 VMY 1107 Parivaljakontie 2-0,03-0,01 0,02-1,40-0,01-0,08 0,00 VMY 1108 Vitsaskuja 1 0,00-0,01 0,02-1,41-0,00-0,06 0,00 VMY 1109 Parivaljakontie 6-0,09-0,01 0,01-1,33-0,00-0,07 0,00 VMY 1111 Naapuripellontie -0,12-0,01 0,02-1,32-0,01-0,08 0,00 VMY 1112 Hilapellontie 2-0,00-0,01 0,02-1,59-0,00-0,07 0,00 VMY 1115 Urputie -0,02-0,01 0,01-1,54-0,00-0,07 0,00 VMY 1119 Rukkilanrinne -0,05-0,01 0,02-1,47-0,01-0,08 0,00 VMY 1121 Rukkilanpelto 0,00 0,04 0,02-1,37-0,01-0,08 0,00 VMY 1123 Luutnantti -0,02 0,06 0,01-1,25-0,01-0,08 0,00 VMY 1124 Luutnantinaukio -0,06 0,18 0,02-1,03-0,01-0,09 0,00 VMY 1125 Malminkartanontie 25-0,01-0,01 0,02-1,73-0,01-0,08 0,00 VMY 1126 Vuorenjuuri -0,07-0,01 0,02-1,76-0,01-0,08 0,00 VMY 1127 Puustellinrinne -0,01-0,01 0,02-1,98-0,01-0,09 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 1105 Pehtoorintie 2-6,48-3,76-0,62-0,70-0,41 VMY 1106 Arentitie 8-6,97-3,92-0,59-0,72-0,42 VMY 1107 Parivaljakontie 2-6,99-4,02-0,65-0,73-0,42 VMY 1108 Vitsaskuja 1-6,33-3,52-0,51-0,54-0,04 VMY 1109 Parivaljakontie 6-5,84-3,87-0,60-0,61-0,35 VMY 1111 Naapuripellontie -6,99-4,11-0,62-0,71-0,40 VMY 1112 Hilapellontie 2-7,02-4,06-0,55-0,65-0,37 VMY 1115 Urputie -6,36-3,90-0,56-0,63-0,36 VMY 1119 Rukkilanrinne -7,63-4,05-0,62-0,69-0,40 VMY 1121 Rukkilanpelto -7,53-4,26-0,69-0,72-0,41 VMY 1123 Luutnantti -6,33-3,68-0,46-0,70-0,39 VMY 1124 Luutnantinaukio -6,59-4,23-0,66-0,81-0,45 VMY 1125 Malminkartanontie 25-8,18-4,44-0,62-0,73-0,42 VMY 1126 Vuorenjuuri -7,96-4,37-0,57-0,75-0,43 VMY 1127 Puustellinrinne -8,89-4,53-0,72-0,81-0,46

100 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 1105 Pehtoorintie 2-1,00-0,21-0,39 47,4 52,6 4,7 140 VMY 1106 Arentitie 8-0,95-0,20-0,43 46,3 51,2 4,6 162 VMY 1107 Parivaljakontie 2-0,92-0,18-0,51 42,1 46,7 3,6 148 VMY 1108 Vitsaskuja 1-0,97-0,14-0,45 61,4 68,3 4,0 139 VMY 1109 Parivaljakontie 6-1,01-0,15-0,51 55,5 61,6 3,6 203 VMY 1111 Naapuripellontie -0,92-0,17-0,57 45,7 50,7 3,6 134 VMY 1112 Hilapellontie 2-0,88-0,22-0,40 44,5 49,6 5,5 117 VMY 1115 Urputie -0,90-0,20-0,53 49,2 54,4 4,6 148 VMY 1119 Rukkilanrinne -0,91-0,19-0,54 45,2 50,0 4,3 157 VMY 1121 Rukkilanpelto -1,05-0,18-0,53 48,1 53,4 3,5 149 VMY 1123 Luutnantti -0,87-0,24-0,45 42,0 46,8 4,3 126 VMY 1124 Luutnantinaukio -1,00-0,44-0,42 42,9 47,8 9,8 146 VMY 1125 Malminkartanontie 25-1,07-0,26-0,59 51,9 57,6 6,1 157 VMY 1126 Vuorenjuuri -1,00-0,21-0,54 47,2 52,2 4,4 140 VMY 1127 Puustellinrinne -0,94-0,40-0,49 41,4 45,9 7,1 153

101 Maunula 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 39 Siivoojat: 5 Huolto: 21 Toimisto: 8 Johto: 5 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,12 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,03 kntstön tuotoista 0,24 % yliv. ( /as/kk) 0,00 1,09 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,25 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,34 10,10 Käyttökorvaukset ,45 0,06 ALV kiinteistön tuotoista ,64-0,09 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,15 10,07 Muut kiinteistön tuotot ,83 0,06 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,92-0,05 Henkilösivukulut ,00-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,92-0,09 Poistot ja arvonalentumiset ,61-1,72 Hallinto ,48-0,56 Käyttö ja huolto ,62-0,75 Ulkoalueiden huolto ,56-0,19 Siivous ,57 0,21 Lämmitys ,92-0,98 Vesi ja jätevesi ,19-0,43 Sähkö ja kaasu ,98-0,21 Jätehuolto ,31-0,20 Vahinkovakuutukset ,42-0,05 Tontinvuokrat ,69-0,66 Muut vuokrat ,00-0,00 Kiinteistövero ,90-0,13 Korjaukset ,06-1,66 Muut hoitokulut ,50-0,02 Luottotappiot ,07-0,03 Muut kiinteistön kulut ,95 0,05 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,13 2,27 Korkotuotot ,24 0,01 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,59-1,21 Muut rahoituskulut ,14-0,01 Satunnaiset erät 1 337,22 0,00 Poistoeron muutos ,80 0,04 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,66 1,10

102 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,75 0,56 Huolto ,08 0,82 Siivous ,01 0,21 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 44,7 Lämpö normalisoitu (1/2) 49,8 / 49,7 Sähkö 4,4 Vesi l/as/vrk 150 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,29 Uudet osoitukset ,44 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,84 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,87 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,20 Vuokraoikeuden siirrot ,50 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,44 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 97 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

103 Kohteet VMY 1801 Maunulan Kansanasunnot VMY 1802 Metsäpurontie 12 VMY 1803 Metsäpurontie 13 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 1952/ , , , , , ,58 10, , , , , , ,75 9, , , , , , ,74 9,54 VMY 1804 Kuusikkotie , , , , , ,15 9,86 VMY 1805 Maunulantie , , , , , ,16 9,86 VMY 1806 Koivikkotie , , , , , ,15 9,54 VMY 1807 Rajametsäntie 1955/ , , , , , ,90 9, VMY 1808 Haavikkotie / , , , , , ,47 10,00 VMY 1809 Töyrytie /89-90 VMY 1810 Männikkötie / , , , , , ,99 10, , , , , , ,83 10,86 VMY 1812 Fallinpelto , , , , , ,99 11,24 VMY 1813 Maapadontie , , , , , ,13 9,51 VMY 1814 Hirsipadontie , , , , , ,92 9,77 2 VMY 1815 Maunulan Kirkkomäki 1955/ , , , , , ,76 9,44 VMY 1817 Nuotiokuja , , , , , ,02 10,99 VMY 1818 Kustaava / 3 746, , , , , ,15 10,31 94 VMY 1820 Kylänvanhimmantie , , , , , ,22 10,88 VMY 1821 Pakilantie / , , , , , ,44 10,14 98 VMY 1822 Suonotkontie / , , , , , ,67 9,60 VMY 1827 Sahanmäki 1954/ , , , , , ,67 9,88 97 VMY 1829 Torpparinmäentie 32 VMY 1830 Kuusmiehentie , , , , , ,86 10, , , , , , ,21 11,08 VMY 1831 Näsinoja , , , , , ,34 10,84 VMY 1832 Mikkolantie , , , , , ,73 10,78 9

104 VMY 1833 Tuomarinkartano VMY 1834 Sysimiehenpolku 25 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk , , , , , ,50 10, , , , , , ,54 11,49 Yhteensä , , , , , ,54 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö 28 Koy Torpparinmäen Korttelitalo , ,0 75,0 75, , ,50 0,00 Yhteensä 1 351, ,0 75,0 75, , ,50 Yhteensä , , , , , ,54 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra VMY 1801 Maunulan Kansanasunnot 13455,0 5,22 5,09 10,31 VMY 1802 Metsäpurontie ,0 5,81 3,69 9,50 VMY 1803 Metsäpurontie ,5 5,97 3,57 9,54 VMY 1804 Kuusikkotie ,1 5,89 3,97 9,86 VMY 1805 Maunulantie ,0 6,46 3,40 9,86 VMY 1806 Koivikkotie ,0 6,08 3,46 9,54 VMY 1807 Rajametsäntie ,5 5,77 3,53 9,30 VMY 1808 Haavikkotie ,0 5,90 4,10 10,00 VMY 1809 Töyrytie ,0 6,31 3,93 10,24 VMY 1810 Männikkötie ,9 5,84 5,02 10,86 VMY 1812 Fallinpelto 1504,5 6,10 5,14 11,24 VMY 1813 Maapadontie ,0 5,56 3,95 9,51 VMY 1814 Hirsipadontie ,6 4,94 4,83 9,77 VMY 1815 Maunulan Kirkkomäki 6193,4 5,70 3,74 9,44 VMY 1817 Nuotiokuja ,5 6,68 4,31 10,99 VMY 1818 Kustaava 3746,5 5,96 4,35 10,31 VMY 1820 Kylänvanhimmantie ,5 6,31 4,57 10,88 VMY 1821 Pakilantie ,0 5,51 4,63 10,14 VMY 1822 Suonotkontie ,5 6,75 2,85 9,60 VMY 1827 Sahanmäki 10258,2 5,72 4,16 9,88 VMY 1829 Torpparinmäentie ,0 5,82 4,88 10,70 VMY 1830 Kuusmiehentie ,0 5,57 5,51 11,08 VMY 1831 Näsinoja 5194,0 6,01 4,83 10,84 VMY 1832 Mikkolantie ,5 5,42 5,36 10,78 VMY 1833 Tuomarinkartano 4246,0 5,84 4,46 10,30 VMY 1834 Sysimiehenpolku ,0 6,76 4,73 11,49 Ylin vuokra 6,76 5,51 11,49 Alin vuokra 4,94 2,85 9,30 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,76 4,33 10,10

105 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 1801 Maunulan 0,03-0,04-0,04-0,54-0,76-0,23-0,32-1,26-0,36 Kansanasunnot VMY 1802 Metsäpurontie 12 0,03-0,06-0,04-0,55-0,80-0,12-0,35-1,01-0,49 VMY 1803 Metsäpurontie 13 0,03-0,06-0,04-0,54-0,86-0,26-0,36-0,92-0,42 VMY 1804 Kuusikkotie 4 0,04-0,05-0,04-0,54-0,73-0,13-0,18-0,94-0,44 VMY 1805 Maunulantie 19-0,00-0,05-0,04-0,54-0,75-0,07-0,11-0,94-0,27 VMY 1806 Koivikkotie 5 0,08-0,06-0,04-0,54-0,81-0,17-0,17-0,81-0,47 VMY 1807 Rajametsäntie ,04-0,06-0,04-0,54-0,75-0,20-0,23-1,23-0,38 VMY 1808 Haavikkotie ,10-0,05-0,04-0,55-0,73-0,12-0,20-1,15-0,49 VMY 1809 Töyrytie 3-7 0,05-0,04-0,04-0,55-0,77-0,23-0,17-1,16-0,43 VMY 1810 Männikkötie 7 0,05-0,06-0,04-0,59-0,87-0,23-0,27-1,14-0,47 VMY 1812 Fallinpelto 0,03-0,11-0,04-0,55-0,72-0,34-0,00-0,80-0,53 VMY 1813 Maapadontie 1 0,01-0,07-0,04-0,54-0,73-0,21-0,37-0,86-0,44 VMY 1814 Hirsipadontie 2 0,05-0,05-0,04-0,54-0,73-0,13-0,16-0,88-0,39 VMY 1815 Maunulan Kirkkomäki 0,02-0,05-0,04-0,64-0,76-0,16-0,15-0,94-0,45 VMY 1817 Nuotiokuja 4 0,09-0,05-0,03-0,46-0,58-0,23-0,03-0,89-0,41 VMY 1818 Kustaava 0,03-0,07-0,04-0,56-0,74-0,32-0,44-1,03-0,46 VMY 1820 Kylänvanhimmantie 5-0,03-0,05-0,04-0,55-0,72-0,27-0,32-0,85-0,60 11 VMY 1821 Pakilantie 12 0,14-0,04-0,04-0,62-0,72-0,10-0,35-0,82-0,38 VMY 1822 Suonotkontie 8 0,28-0,09-0,04-0,58-0,85-0,11-0,30-1,35-0,47 VMY 1827 Sahanmäki 0,07-0,05-0,04-0,63-0,75-0,18-0,19-1,02-0,35 VMY 1829 Torpparinmäentie 32 0,05-0,07-0,04-0,55-0,78-0,31-0,07-0,95-0,52 VMY 1830 Kuusmiehentie 3 0,03-0,07-0,04-0,56-0,72-0,32-0,08-1,12-0,73 VMY 1831 Näsinoja 0,03-0,07-0,04-0,54-0,71-0,32-0,08-0,89-0,51 VMY 1832 Mikkolantie 7-9 0,10-0,07-0,04-0,54-0,84-0,23-0,14-0,80-0,48 VMY 1833 Tuomarinkartano 0,02-0,06-0,04-0,55-0,75-0,26-0,03-1,00-0,55 VMY 1834 Sysimiehenpolku 25 0,05-0,09-0,04-0,55-0,72-0,22-0,06-0,98-0,71 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö 28 Koy Torpparinmäen Korttelitalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 1801 Maunulan -0,29-0,26-0,06-0,69-0,00-0,10-1,27-0,00 Kansanasunnot VMY 1802 Metsäpurontie 12-0,10-0,23-0,05-0,55-0,00-0,13-1,59-0,02 VMY 1803 Metsäpurontie 13-0,13-0,18-0,05-0,53-0,00-0,13-2,75-0,02 VMY 1804 Kuusikkotie 4-0,13-0,22-0,05-0,60-0,00-0,13-1,02-0,01 VMY 1805 Maunulantie 19-0,19-0,18-0,05-0,52-0,00-0,14-0,91-0,00 VMY 1806 Koivikkotie 5-0,43-0,21-0,05-0,55-0,00-0,13-2,34-0,01 VMY 1807 Rajametsäntie ,12-0,19-0,06-0,56-0,00-0,15-2,77-0,01 VMY 1808 Haavikkotie ,30-0,22-0,06-0,64-0,00-0,10-2,95-0,01 VMY 1809 Töyrytie ,24-0,18-0,06-0,63-0,00-0,17-2,48-0,02 VMY 1810 Männikkötie 7-0,40-0,16-0,06-0,80-0,00-0,16-1,01-0,01 VMY 1812 Fallinpelto -0,12-0,24-0,05-0,82-0,00-0,14-1,83-0,05 VMY 1813 Maapadontie 1-0,23-0,21-0,05-0,56-0,00-0,13-2,12-0,02 VMY 1814 Hirsipadontie 2-0,13-0,15-0,05-0,69-0,00-0,13-1,01-0,01 VMY 1815 Maunulan Kirkkomäki -0,21-0,20-0,05-0,57-0,00-0,10-1,67-0,01 VMY 1817 Nuotiokuja 4-0,09-0,24-0,04-0,56-0,00-0,12-2,19-0,02 VMY 1818 Kustaava -0,24-0,19-0,06-0,69-0,00-0,10-1,68-0,03 VMY 1820 Kylänvanhimmantie 5- -0,20-0,19-0,05-0,73-0,00-0,14-1,70-0,02 11 VMY 1821 Pakilantie 12-0,19-0,19-0,05-0,72-0,00-0,13-1,42-0,01 VMY 1822 Suonotkontie 8-0,35-0,14-0,06-0,45-0,00-0,19-2,59-0,04 VMY 1827 Sahanmäki -0,26-0,23-0,06-0,65-0,00-0,12-1,77-0,01 VMY 1829 Torpparinmäentie 32-0,24-0,24-0,05-0,78-0,00-0,15-3,15-0,04 VMY 1830 Kuusmiehentie 3-0,21-0,24-0,05-0,77-0,00-0,18-1,93-0,02 VMY 1831 Näsinoja -0,22-0,22-0,05-0,77-0,00-0,14-1,45-0,04 VMY 1832 Mikkolantie ,22-0,15-0,05-0,83-0,00-0,21-0,94-0,03 VMY 1833 Tuomarinkartano -0,12-0,16-0,05-0,71-0,00-0,11-1,08-0,02 VMY 1834 Sysimiehenpolku 25-0,23-0,31-0,05-0,75-0,00-0,15-1,96-0,02 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö 28 Koy Torpparinmäen Korttelitalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 1801 Maunulan Kansanasunnot -0,01 0,17 0,01-1,28-0,01 0,04 0,00 VMY 1802 Metsäpurontie 12-0,04 0,05 0,01-1,01-0,00 0,04 0,00 VMY 1803 Metsäpurontie 13-0,01 0,11 0,01-0,97-0,00 0,04 0,00 VMY 1804 Kuusikkotie 4-0,04 0,04 0,01-1,12-0,00 0,04 0,00 VMY 1805 Maunulantie 19-0,01 0,02 0,01-0,96-0,00 0,04 0,00 VMY 1806 Koivikkotie 5-0,01 0,01 0,01-1,02-0,00 0,04 0,00 VMY 1807 Rajametsäntie ,00-0,00 0,01-1,03-0,00 0,04 0,00 VMY 1808 Haavikkotie ,00 0,02 0,01-1,18-0,00 0,04 0,00 VMY 1809 Töyrytie ,02-0,01 0,01-1,16-0,00 0,04 0,00 VMY 1810 Männikkötie 7-0,02-0,01 0,01-1,48-0,01 0,04 0,00 VMY 1812 Fallinpelto 0,00-0,01 0,01-1,51-0,01 0,04 0,00 VMY 1813 Maapadontie 1 0,00 0,14 0,01-1,03-0,00 0,04 0,00 VMY 1814 Hirsipadontie 2-0,03 0,12 0,01-1,27-0,01 0,04 0,00 VMY 1815 Maunulan Kirkkomäki 0,00 0,03 0,01-1,04-0,00 0,04 0,00 VMY 1817 Nuotiokuja 4-0,16-0,01 0,02-1,03-0,00 0,04 0,00 VMY 1818 Kustaava -0,02 0,01 0,01-1,28-0,01 0,04 0,00 VMY 1820 Kylänvanhimmantie ,00-0,01 0,01-1,35-0,01 0,04 0,00 VMY 1821 Pakilantie 12-0,07 0,02 0,01-1,33-0,01 0,04 0,00 VMY 1822 Suonotkontie 8 0,00-0,01 0,01-0,84-0,00 0,04 0,00 VMY 1827 Sahanmäki 0,00 0,02 0,01-1,19-0,01 0,04 0,00 VMY 1829 Torpparinmäentie 32-0,03 0,04 0,01-1,44-0,01 0,04 0,00 VMY 1830 Kuusmiehentie 3-0,00 0,18 0,02-1,42-0,01 0,04 0,00 VMY 1831 Näsinoja 0,00-0,01 0,01-1,42-0,01 0,04 0,00 VMY 1832 Mikkolantie ,00-0,01 0,01-1,58-0,01 0,04 0,00 VMY 1833 Tuomarinkartano -0,20-0,01 0,03-1,31-0,01 0,04 0,00 VMY 1834 Sysimiehenpolku 25 0,00-0,01 0,03-1,39-0,01 0,04 0,00 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö 28 Koy Torpparinmäen Korttelitalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 1801 Maunulan Kansanasunnot -5,38-3,97-0,53-0,89-0,26 VMY 1802 Metsäpurontie 12-5,49-3,74-0,55-0,77-0,34 VMY 1803 Metsäpurontie 13-6,61-3,70-0,56-0,88-0,35 VMY 1804 Kuusikkotie 4-4,58-3,38-0,54-0,79-0,16 VMY 1805 Maunulantie 19-4,24-3,19-0,54-0,75-0,10 VMY 1806 Koivikkotie 5-6,24-3,69-0,53-0,76-0,16 VMY 1807 Rajametsäntie ,72-3,76-0,55-0,86-0,22 VMY 1808 Haavikkotie ,95-3,80-0,54-0,77-0,20 VMY 1809 Töyrytie ,55-3,85-0,56-0,83-0,17 VMY 1810 Männikkötie 7-5,49-4,26-0,59-0,94-0,26 VMY 1812 Fallinpelto -5,52-3,52-0,59-0,90 0,00 VMY 1813 Maapadontie 1-5,88-3,62-0,56-0,87-0,36 VMY 1814 Hirsipadontie 2-4,29-3,10-0,53-0,76-0,15 VMY 1815 Maunulan Kirkkomäki -5,42-3,62-0,65-0,83-0,15 VMY 1817 Nuotiokuja 4-5,37-2,98-0,44-0,68-0,02 VMY 1818 Kustaava -5,93-4,12-0,55-0,89-0,43 VMY 1820 Kylänvanhimmantie ,70-3,83-0,56-0,90-0,32 VMY 1821 Pakilantie 12-5,05-3,35-0,60-0,72-0,35 VMY 1822 Suonotkontie 8-7,16-4,11-0,56-0,80-0,30 VMY 1827 Sahanmäki -5,65-3,69-0,63-0,83-0,18 VMY 1829 Torpparinmäentie 32-7,12-3,77-0,58-0,90-0,07 VMY 1830 Kuusmiehentie 3-6,09-3,96-0,57-0,91-0,08 VMY 1831 Näsinoja -5,29-3,68-0,57-0,93-0,08 VMY 1832 Mikkolantie ,74-3,49-0,56-0,89-0,13 VMY 1833 Tuomarinkartano -4,79-3,58-0,54-0,83-0,03 VMY 1834 Sysimiehenpolku 25-6,10-3,94-0,55-0,77-0,06 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö 28 Koy Torpparinmäen Korttelitalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 1801 Maunulan Kansanasunnot -1,26-0,29-0,36 42,9 48,1 5,2 134 VMY 1802 Metsäpurontie 12-1,01-0,10-0,49 44,3 49,1 2,2 146 VMY 1803 Metsäpurontie 13-0,92-0,13-0,42 46,2 51,4 3,2 154 VMY 1804 Kuusikkotie 4-0,94-0,13-0,44 50,7 56,5 2,8 166 VMY 1805 Maunulantie 19-0,94-0,19-0,27 43,2 48,4 4,6 166 VMY 1806 Koivikkotie 5-0,81-0,43-0,47 38,8 42,9 10,2 157 VMY 1807 Rajametsäntie ,23-0,12-0,38 51,5 57,7 2,1 139 VMY 1808 Haavikkotie ,15-0,30-0,49 44,1 49,2 4,2 166 VMY 1809 Töyrytie ,16-0,24-0,43 46,0 51,4 4,5 153 VMY 1810 Männikkötie 7-1,14-0,40-0,47 40,5 45,1 6,6 155 VMY 1812 Fallinpelto -0,80-0,12-0,53 38,3 41,9 3,5 213 VMY 1813 Maapadontie 1-0,86-0,23-0,44 39,4 43,7 5,1 179 VMY 1814 Hirsipadontie 2-0,88-0,13-0,39 42,4 47,1 3,0 145 VMY 1815 Maunulan Kirkkomäki -0,94-0,21-0,45 45,0 50,0 4,3 153 VMY 1817 Nuotiokuja 4-0,89-0,09-0,41 57,1 63,5 2,8 141 VMY 1818 Kustaava -1,03-0,24-0,46 41,0 45,6 4,6 152 VMY 1820 Kylänvanhimmantie ,85-0,20-0,60 42,1 46,1 4,7 174 VMY 1821 Pakilantie 12-0,82-0,19-0,38 43,1 48,2 4,0 125 VMY 1822 Suonotkontie 8-1,35-0,35-0,47 45,2 50,4 6,2 116 VMY 1827 Sahanmäki -1,02-0,26-0,35 45,1 50,5 5,2 111 VMY 1829 Torpparinmäentie 32-0,95-0,24-0,52 53,2 59,0 5,9 145 VMY 1830 Kuusmiehentie 3-1,12-0,21-0,73 49,9 54,9 4,5 229 VMY 1831 Näsinoja -0,89-0,22-0,51 50,8 56,2 5,6 151 VMY 1832 Mikkolantie ,80-0,22-0,48 36,3 40,1 5,3 135 VMY 1833 Tuomarinkartano -1,00-0,12-0,55 54,4 60,2 3,6 166 VMY 1834 Sysimiehenpolku 25-0,98-0,23-0,71 48,2 52,7 4,5 198 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö 28 Koy Torpparinmäen Korttelitalo 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0

110 Myllypuro 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 28 Siivoojat: 8 Huolto: 10 Toimisto: 6 Johto: 4 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 3 Vuokrasaatavat / 0,09 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,02 kntstön tuotoista 0,15 % yliv. ( /as/kk) 0,00 0,93 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,13 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,74 9,57 Käyttökorvaukset ,84 0,25 ALV kiinteistön tuotoista ,96-0,01 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,62 9,81 Muut kiinteistön tuotot ,48 0,03 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,18-0,04 Henkilösivukulut ,79-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,97-0,08 Poistot ja arvonalentumiset ,32-2,32 Hallinto ,87-0,61 Käyttö ja huolto ,62-0,86 Ulkoalueiden huolto ,45-0,11 Siivous ,03 0,36 Lämmitys ,87-0,90 Vesi ja jätevesi ,80-0,51 Sähkö ja kaasu ,84-0,30 Jätehuolto ,09-0,20 Vahinkovakuutukset ,02-0,06 Tontinvuokrat ,74-0,70 Muut vuokrat ,81-0,00 Kiinteistövero ,08-0,12 Korjaukset ,53-0,96 Muut hoitokulut ,30-0,01 Luottotappiot ,47-0,02 Muut kiinteistön kulut ,43-0,00 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,86 1,70 Korkotuotot ,62 0,01 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,25-1,06 Muut rahoituskulut ,99-0,00 Satunnaiset erät 800,88 0,00 Poistoeron muutos ,89-0,27 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,23 0,37

111 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,34 0,61 Huolto ,99 0,80 Siivous ,30 0,36 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 43,7 Lämpö normalisoitu (1/2) 48,3 / 48,3 Sähkö 4,3 Vesi l/as/vrk 168 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,18 Uudet osoitukset ,90 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,89 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,00 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,84 Vuokraoikeuden siirrot ,39 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 97 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

112 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 2610 Yläkiventie / , , , , , ,88 9, Yläkiventie /1993/ , , , , , ,72 9, Myllypurontie 1965/ , , , , , ,22 9, Yläkiventie /1991/ , , , , , ,36 9, Yläkiventie /1989/ 6 764, , , , , ,84 10, Myllymatkantie / , , , , , ,34 9, Alakiventie , , , , , ,40 8, Alakiventie / , , , , , ,78 9, Myllärintie , , , , , ,05 10, , , , , , ,21 10,30 Kukkaniityntie Porttitie , , , , , ,30 10, , , , , , ,12 10,60 Hallainvuorentie Mamsellimyllynkatu , , , , , ,67 11,00 Yhteensä , , , , , ,28 Yhteensä , , , , , ,28 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra 2610 Yläkiventie ,0 5,14 4,11 9, Yläkiventie ,0 4,49 5,31 9, Myllypurontie ,0 5,07 3,93 9, Yläkiventie ,0 4,66 4,74 9, Yläkiventie ,0 4,94 5,26 10, Myllymatkantie ,0 5,53 3,72 9, Alakiventie ,0 4,29 3,81 8, Alakiventie ,0 5,42 3,78 9, Myllärintie ,0 5,43 5,07 10, Kukkaniityntie ,0 5,95 4,35 10, Porttitie ,0 6,02 4,38 10, Hallainvuorentie ,0 5,68 4,92 10, Mamsellimyllynkatu ,5 4,94 6,06 11,00 Ylin vuokra 6,02 6,06 11,00 Alin vuokra 4,29 3,72 8,10 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,13 4,53 9,66

113 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi 2610 Yläkiventie 2 0,02-0,04-0,03-0,58-0,81-0,06-0,38-0,91-0, Yläkiventie 5 0,04-0,04-0,04-0,61-0,84-0,05-0,39-0,91-0, Myllypurontie 22 0,05-0,03-0,04-0,60-0,84-0,09-0,37-0,94-0, Yläkiventie 8 0,05-0,03-0,03-0,59-0,86-0,07-0,39-0,90-0, Yläkiventie 4 0,03-0,06-0,04-0,62-0,86-0,11-0,41-0,96-0, Myllymatkantie 6 0,01-0,06-0,04-0,62-0,93-0,13-0,39-1,11-0, Alakiventie 8 0,04-0,09-0,03-0,59-0,83-0,14-0,35-0,88-0, Alakiventie 5 0,01-0,03-0,04-0,67-0,85-0,11-0,38-0,70-0, Myllärintie 10 0,01-0,05-0,03-0,54-0,76-0,20-0,33-0,95-0, Kukkaniityntie 25 0,02-0,04-0,03-0,58-0,99-0,19-0,38-0,94-0, Porttitie 9 0,03-0,05-0,03-0,58-0,80-0,26-0,37-0,91-0, Hallainvuorentie 1 0,03-0,04-0,04-0,72-1,14-0,16-0,44-0,97-0, Mamsellimyllynkatu 25 0,01-0,07-0,03-0,59-0,86-0,17-0,37-0,64-0,40 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut 2610 Yläkiventie 2-0,40-0,19-0,04-0,64-0,00-0,14-0,76-0, Yläkiventie 5-0,38-0,18-0,05-0,84-0,00-0,12-0,66-0, Myllypurontie 22-0,15-0,27-0,05-0,59-0,00-0,10-1,13-0, Yläkiventie 8-0,36-0,17-0,04-0,75-0,00-0,13-0,62-0, Yläkiventie 4-0,42-0,17-0,06-0,83-0,00-0,17-0,92-0, Myllymatkantie 6-0,32-0,15-0,06-0,59-0,00-0,02-0,76-0, Alakiventie 8-0,27-0,15-0,07-0,50-0,00-0,16-1,42-0, Alakiventie 5-0,29-0,19-0,05-0,51-0,00-0,06-0,30-0, Myllärintie 10-0,22-0,22-0,07-0,80-0,00-0,04-3,62-0, Kukkaniityntie 25-0,19-0,25-0,07-0,69-0,00-0,07-1,83-0, Porttitie 9-0,22-0,29-0,07-0,69-0,00-0,10-1,24-0, Hallainvuorentie 1-0,22-0,17-0,07-0,78-0,00-0,21-0,81-0, Mamsellimyllynkatu 25-0,33-0,23-0,12-0,96-0,00-0,19-0,31-0,01 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos 2610 Yläkiventie 2-0,00-0,01 0,01-0,98-0,00-0,27 0, Yläkiventie 5-0,04-0,01 0,01-1,28-0,01-0,28 0, Myllypurontie 22-0,02 0,01 0,01-0,90-0,00-0,27 0, Yläkiventie 8-0,02-0,01 0,01-1,14-0,00-0,27 0, Yläkiventie 4-0,00-0,01 0,01-1,27-0,01-0,28 0, Myllymatkantie 6-0,01-0,01 0,01-0,89-0,01-0,28 0, Alakiventie 8-0,00-0,01 0,01-0,75-0,00-0,26 0, Alakiventie 5-0,02 0,02 0,01-0,77-0,00-0,27 0, Myllärintie 10 0,00-0,01 0,01-1,22-0,00-0,24 0,00

114 Yhtiö Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Satunnaiset Vapaaehtoisten rahoituskulut erät varausten muutos 2650 Kukkaniityntie 25 0,00-0,01 0,01-1,05-0,00-0,27 0, Porttitie 9-0,08-0,01 0,01-1,05-0,00-0,26 0, Hallainvuorentie 1-0,05-0,01 0,01-1,18-0,01-0,33 0, Mamsellimyllynkatu 25 0,00-0,01 0,01-1,46-0,00-0,27 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla 2610 Yläkiventie 2-4,90-3,97-0,59-0,78-0, Yläkiventie 5-4,80-3,98-0,63-0,81-0, Myllypurontie 22-5,25-3,96-0,60-0,79-0, Yläkiventie 8-4,62-3,81-0,60-0,78-0, Yläkiventie 4-5,25-4,12-0,66-0,83-0, Myllymatkantie 6-5,28-4,48-0,66-0,83-0, Alakiventie 8-5,61-4,00-0,58-0,77-0, Alakiventie 5-4,00-3,64-0,60-0,80-0, Myllärintie 10-7,65-3,97-0,56-0,71-0, Kukkaniityntie 25-6,22-4,30-0,60-0,78-0, Porttitie 9-5,56-4,19-0,60-0,76-0, Hallainvuorentie 1-5,64-4,59-0,73-0,97-0, Mamsellimyllynkatu 25-4,34-3,83-0,64-0,79-0,36 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/ Yläkiventie 2-0,91-0,40-0,52 43,1 47,5 5, Yläkiventie 5-0,91-0,38-0,50 44,1 48,8 2, Myllypurontie 22-0,94-0,15-0,64 47,0 51,6 3, Yläkiventie 8-0,90-0,36-0,39 47,1 52,5 4, Yläkiventie 4-0,96-0,42-0,43 44,4 49,4 5, Myllymatkantie 6-1,11-0,32-0,66 49,2 54,2 4, Alakiventie 8-0,88-0,27-0,58 41,5 45,9 6, Alakiventie 5-0,70-0,29-0,34 29,7 32,9 2, Myllärintie 10-0,95-0,22-0,60 53,8 59,4 5, Kukkaniityntie 25-0,94-0,19-0,65 48,6 53,5 4, Porttitie 9-0,91-0,22-0,61 48,1 53,0 5, Hallainvuorentie 1-0,97-0,22-0,60 39,1 43,1 4, Mamsellimyllynkatu 25-0,64-0,33-0,40 34,1 37,6 7,5 121

115 Pihlajisto 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 36 Siivoojat: 5 Huolto: 18 Toimisto: 6 Johto: 7 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,21 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,01 kntstön tuotoista 0,07 % yliv. ( /as/kk) 0,01 1,82 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,09 Tuloutunut 0,02 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,79 10,88 Käyttökorvaukset ,58 0,16 ALV kiinteistön tuotoista ,78-0,06 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,59 10,98 Muut kiinteistön tuotot ,47 0,08 Saadut esinevahinkokorvaukset ,25 0,45 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,46-0,05 Henkilösivukulut ,05-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,51-0,08 Poistot ja arvonalentumiset ,08-2,81 Hallinto ,12-0,37 Käyttö ja huolto ,18-0,63 Ulkoalueiden huolto ,56-0,08 Siivous ,40 0,31 Lämmitys ,33-0,84 Vesi ja jätevesi ,30-0,44 Sähkö ja kaasu ,34-0,29 Jätehuolto ,96-0,19 Vahinkovakuutukset ,12-0,06 Tontinvuokrat ,71-0,95 Muut vuokrat ,41-0,12 Kiinteistövero ,98-0,14 Korjaukset ,46-0,33 Muut hoitokulut ,82-0,01 Luottotappiot ,21-0,01 Muut kiinteistön kulut ,80 0,01 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,62 3,82 Korkotuotot ,49 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,90-1,44 Muut rahoituskulut ,58-0,01 Satunnaiset erät 2 087,13 0,00 Poistoeron muutos ,64-0,19 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,12 2,20

116 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,49 0,40 Huolto ,43 0,60 Siivous ,28 0,31 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 40,8 Lämpö normalisoitu (1/2) 45,3 / 45,3 Sähkö 4,6 Vesi l/as/vrk 148 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,84 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,15 Uudet osoitukset ,80 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,92 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,95 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,98 Vuokraoikeuden siirrot ,32 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,32 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,71 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 99 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

117 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk Harjannetie 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,00 0,00 Henrik Lättiläisenkatu 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,00 0,00 12 VMY / , , , , , ,31 10,30 Salpausseläntie 14 VMY 2002 Johtokivenkuja / , , , , , ,74 10,35 VMY 2004 Liusketie , , , , , ,89 10,28 VMY 2005 Madetojankuja 1975/ , , , , , ,32 10,38 2 VMY 2006 Liusketie , , , , , ,04 10,35 VMY , , , , , ,66 10,72 Puroniitynpolku 4 VMY 2008 Ratavallintie , , , , , ,60 9,95 VMY 3 Sunilantie / , , , , , ,34 10,11 VMY 2010 Ratavallintie , , , , , ,31 10,35 VMY 2011 Savelantie , , , , , ,91 10,43 VMY 2012 Johtokiventie , , , , , ,62 10,41 VMY 2013 Kivipyykintie , , , , , ,08 10,44 VMY 2017 Säterintie , , , , , ,75 10,48 VMY 2018 Liuskekuja , , , , , ,10 10,55 VMY , , , , , ,40 10,48 Ratavallinkulma VMY 2020 Salpausseläntie / , , , , , ,10 10,19 VMY 2021 Graniittitie , , , , , ,28 10,53 VMY , , , , , ,76 11,24 Hattelmalantie 6 VMY , , , , , ,00 10,77 Maakaarenkuja 3 VMY , , , , , ,91 10,77 Tilanhoitajankaari 20 VMY 2027 Hernepellontie , , , , , ,21 11,57 VMY 2028 Harjannetie , , , , , ,25 11,69 VMY 2029 Kiviteltankatu , , , , , ,57 11,69 4 VMY 2030 Leskirouva , , , , , ,37 11,25 Freytagin kuja 13 VMY , , , , , ,54 11,25 Tilanhoitajankaari 8 VMY 2033 Kiviteltankatu , , , , , ,29 11,87 3 VMY , , , , , ,60 11,61 Agronominkatu 4 VMY 2035 Metsänhoitajankatu 2, , , , , , ,17 11,73

118 VMY 2036 Von Daehninkatu 1 VMY 2037 Metsänhoitajankatu 4 VMY 2038 Von Daehninkatu 6 VMY 2039 Harjannetie 47 VMY 2040 Hernepellontie 26 VMY 2041 Harjannetie 44 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk , , , , , ,03 12, , , , , , ,44 12, , , , , , ,42 12, , , , , , ,54 11, , , , , , ,06 11, , , , , , ,29 12,16 Yhteensä , , , , , ,34 Yhteensä , , , , , ,34 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Harjannetie 13 0,0 0,00 0,00 0,00 Henrik Lättiläisenkatu 12 0,0 0,00 0,00 0,00 VMY 2001 Salpausseläntie ,9 4,54 5,76 10,30 VMY 2002 Johtokivenkuja ,5 4,37 5,98 10,35 VMY 2004 Liusketie ,0 4,52 5,76 10,28 VMY 2005 Madetojankuja ,0 4,55 5,83 10,38 VMY 2006 Liusketie ,5 4,54 5,81 10,35 VMY 2007 Puroniitynpolku ,5 4,69 6,03 10,72 VMY 2008 Ratavallintie ,0 5,37 4,58 9,95 VMY 3 Sunilantie ,5 4,73 5,38 10,11 VMY 2010 Ratavallintie ,5 4,58 5,77 10,35 VMY 2011 Savelantie ,5 4,53 5,90 10,43 VMY 2012 Johtokiventie 11478,0 4,55 5,86 10,41 VMY 2013 Kivipyykintie ,5 4,51 5,93 10,44 VMY 2017 Säterintie ,0 4,35 6,13 10,48 VMY 2018 Liuskekuja ,0 4,49 6,06 10,55 VMY 2019 Ratavallinkulma 3116,0 4,47 6,01 10,48 VMY 2020 Salpausseläntie ,0 4,69 5,50 10,19 VMY 2021 Graniittitie ,0 4,45 6,08 10,53 VMY 2022 Hattelmalantie ,0 4,89 6,35 11,24 VMY 2023 Maakaarenkuja ,0 4,62 6,15 10,77 VMY 2024 Tilanhoitajankaari ,0 4,62 6,15 10,77 VMY 2027 Hernepellontie ,0 5,17 6,40 11,57 VMY 2028 Harjannetie ,5 5,27 6,42 11,69 VMY 2029 Kiviteltankatu ,5 5,27 6,42 11,69 VMY 2030 Leskirouva Freytagin kuja ,0 4,88 6,37 11,25 VMY 2031 Tilanhoitajankaari ,0 4,88 6,37 11,25 VMY 2033 Kiviteltankatu ,5 5,35 6,52 11,87 VMY 2034 Agronominkatu ,0 5,15 6,46 11,61 VMY 2035 Metsänhoitajankatu 2,3 5627,5 5,26 6,47 11,73 VMY 2036 Von Daehninkatu ,5 5,48 6,68 12,16

119 Yhtiö VMY 2037 Metsänhoitajankatu ,5 5,65 6,51 12,16 VMY 2038 Von Daehninkatu ,5 5,45 6,59 12,04 VMY 2039 Harjannetie ,0 5,06 6,47 11,53 VMY 2040 Hernepellontie ,0 5,43 6,44 11,87 VMY 2041 Harjannetie ,0 5,59 6,57 12,16 Ylin vuokra 5,65 6,68 12,16 Alin vuokra 0,00 0,00 0,00 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 4,81 6,05 10,85 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Harjannetie 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henrik Lättiläisenkatu 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VMY 2001 Salpausseläntie 14 0,06-0,03-0,03-0,36-0,60-0,05-0,35-0,99-0,43 VMY 2002 Johtokivenkuja 1 0,11-0,04-0,04-0,39-0,64-0,19-0,40-1,07 0,04 VMY 2004 Liusketie 9 0,08-0,05-0,03-0,33-0,56-0,12-0,35-0,99-0,45 VMY 2005 Madetojankuja 2 0,06-0,04-0,03-0,33-0,55-0,10-0,30-0,77-0,47 VMY 2006 Liusketie 3 0,09-0,04-0,03-0,33-0,55-0,09-0,32-0,71-0,57 VMY 2007 Puroniitynpolku 4 0,07-0,05-0,03-0,34-0,59-0,12-0,14-0,81-0,56 VMY 2008 Ratavallintie 8 0,05-0,12-0,03-0,33-0,67-0,21-0,20-1,18-0,40 VMY 3 Sunilantie 9 0,06-0,04-0,04-0,37-0,56-0,10-0,21-0,89-0,27 VMY 2010 Ratavallintie 6 0,16-0,04-0,03-0,37-0,56-0,19-0,23-0,97-0,52 VMY 2011 Savelantie 7 0,22-0,07-0,03-0,39-0,56-0,16-0,22-0,76-0,50 VMY 2012 Johtokiventie 0,06-0,03-0,03-0,34-0,57-0,11-0,33-0,78-0,35 VMY 2013 Kivipyykintie 7 0,11-0,04-0,03-0,35-0,59-0,03-0,39-0,82-0,51 VMY 2017 Säterintie 6 0,07-0,02-0,03-0,34-0,59-0,09-0,33-0,90-0,51 VMY 2018 Liuskekuja 6 0,03-0,11-0,03-0,36-0,62-0,09-0,30-0,79-0,41 VMY 2019 Ratavallinkulma 0,12-0,05-0,03-0,32-0,54-0,09-0,13-0,70-0,55 VMY 2020 Salpausseläntie 3 0,02-0,04-0,03-0,33-0,55-0,05-0,42-0,85-0,51 VMY 2021 Graniittitie 3 0,06-0,08-0,03-0,33-0,57-0,09-0,32-0,82-0,49 VMY 2022 Hattelmalantie 6 0,03-0,05-0,03-0,35-0,63-0,13-0,32-0,98-0,41 VMY 2023 Maakaarenkuja 3 0,08-0,05-0,04-0,39-0,70-0,04-0,57-0,80-0,38 VMY 2024 Tilanhoitajankaari 20 0,23-0,05-0,03-0,36-0,74-0,06-0,32-0,53-0,49 VMY 2027 Hernepellontie 40 0,04-0,06-0,04-0,37-0,86-0,11-0,34-0,90-0,51 VMY 2028 Harjannetie 5 0,13-0,04-0,04-0,37-0,63-0,07-0,30-0,86-0,49 VMY 2029 Kiviteltankatu 4 0,03-0,11-0,04-0,40-0,77-0,14-0,17-0,90-0,43 VMY 2030 Leskirouva Freytagin 0,06-0,08-0,04-0,38-0,63-0,06-0,45-0,75-0,48 kuja 13 VMY 2031 Tilanhoitajankaari 8 0,08-0,02-0,04-0,38-0,62-0,07-0,36-0,70-0,54 VMY 2033 Kiviteltankatu 3 0,04-0,05-0,04-0,38-0,64-0,06-0,28-0,84-0,51 VMY 2034 Agronominkatu 4 0,08-0,06-0,04-0,42-0,74-0,08-0,60-0,87-0,48 VMY 2035 Metsänhoitajankatu 0,09-0,04-0,04-0,43-0,72-0,07-0,59-0,77-0,54 2,3 VMY 2036 Von Daehninkatu 1 0,15-0,06-0,04-0,42-0,72-0,06-0,38-0,93-0,39 VMY 2037 Metsänhoitajankatu 4 0,22-0,08-0,04-0,41-0,72-0,06-0,35-0,74-0,49 VMY 2038 Von Daehninkatu 6 0,03-0,02-0,04-0,40-0,67-0,03-0,29-0,74-0,49 VMY 2039 Harjannetie 47 0,02-0,03-0,04-0,40-0,79-0,05-0,15-0,81-0,42 VMY 2040 Hernepellontie 26 0,04-0,07-0,05-0,50-0,87-0,08-0,38-0,46-0,48 VMY 2041 Harjannetie 44 0,06-0,10-0,17-0,92-1,39-0,04-0,38-0,84-0,06

120 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut Harjannetie 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henrik Lättiläisenkatu 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VMY 2001 Salpausseläntie 14-0,32-0,21-0,06-0,94-0,00-0,07-0,14-0,01 VMY 2002 Johtokivenkuja 1-0,50-0,20-0,06-0,97-0,00-0,14-0,84-0,01 VMY 2004 Liusketie 9-0,20-0,15-0,05-0,94-0,00-0,04-0,27-0,01 VMY 2005 Madetojankuja 2-0,24-0,16-0,06-0,94-0,00-0,16-0,58-0,01 VMY 2006 Liusketie 3-0,36-0,16-0,06-0,94-0,00-0,15-0,71-0,01 VMY 2007 Puroniitynpolku 4-0,23-0,20-0,05-0,95-0,00-0,15-0,13-0,01 VMY 2008 Ratavallintie 8-0,86-0,24-0,06-0,33-0,00-0,17-0,50-0,02 VMY 3 Sunilantie 9-0,21-0,20-0,05-0,96-0,00-0,04 0,07-0,01 VMY 2010 Ratavallintie 6-0,24-0,41-0,05-0,96-0,00-0,15 0,04-0,01 VMY 2011 Savelantie 7-0,16-0,30-0,06-0,95-0,00-0,13-0,15-0,01 VMY 2012 Johtokiventie -0,22-0,21-0,05-0,95-0,00-0,03-0,35-0,01 VMY 2013 Kivipyykintie 7-0,13-0,17-0,05-0,95-0,00-0,02-0,46-0,01 VMY 2017 Säterintie 6-0,19-0,19-0,05-0,95-0,24-0,17-1,49-0,00 VMY 2018 Liuskekuja 6-0,31-0,22-0,07-0,96-0,00-0,17-0,38-0,01 VMY 2019 Ratavallinkulma -0,20-0,24-0,08-0,94-0,00-0,15-0,72-0,01 VMY 2020 Salpausseläntie 3-0,40-0,16-0,05-0,94-0,00-0,13-2,59-0,01 VMY 2021 Graniittitie 3-0,28-0,15-0,06-0,94-0,00-0,17-0,37-0,03 VMY 2022 Hattelmalantie 6-0,16-0,23-0,08-0,96-0,00-0,19 0,02-0,01 VMY 2023 Maakaarenkuja 3-0,25-0,17-0,05-0,98-0,39-0,20 0,03-0,01 VMY 2024 Tilanhoitajankaari 20-0,27-0,18-0,10-0,96-0,11-0,17-0,54-0,01 VMY 2027 Hernepellontie 40-0,30-0,18-0,06-0,97-0,00-0,20-0,00-0,01 VMY 2028 Harjannetie 5-0,16-0,18-0,05-0,96-0,27-0,19-0,37-0,01 VMY 2029 Kiviteltankatu 4-0,24-0,17-0,03-0,98-0,26-0,21-0,79-0,02 VMY 2030 Leskirouva Freytagin -0,35-0,23-0,03-0,97-0,48-0,19-0,14-0,01 kuja 13 VMY 2031 Tilanhoitajankaari 8-0,35-0,19-0,05-0,97-0,18-0,19-0,06-0,01 VMY 2033 Kiviteltankatu 3-0,26-0,19-0,03-0,97-0,17-0,19-0,69-0,01 VMY 2034 Agronominkatu 4-0,50-0,13-0,06-1,00-0,46-0,22-0,23-0,01 VMY 2035 Metsänhoitajankatu 2,3-0,32-0,16-0,05-0,99-0,46-0,35 0,14-0,01 VMY 2036 Von Daehninkatu 1-0,20-0,17-0,05-0,99-0,44-0,21-0,15-0,01 VMY 2037 Metsänhoitajankatu 4-0,24-0,15-0,05-0,90-0,45-0,21-0,36-0,01 VMY 2038 Von Daehninkatu 6-0,21-0,14-0,05-0,98-0,39-0,22 0,07-0,01 VMY 2039 Harjannetie 47-0,27-0,19-0,09-0,96-0,35-0,14-0,19-0,01 VMY 2040 Hernepellontie 26-0,32-0,18-0,06-0,98-0,00-0,28 0,25-0,02 VMY 2041 Harjannetie 44-1,37-0,15-0,10-1,45-0,01 0,01 3,52-0,02

121 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos Harjannetie 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henrik Lättiläisenkatu 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VMY 2001 Salpausseläntie 14-0,00 0,03 0,02-1,36-0,01-0,18 0,00 VMY 2002 Johtokivenkuja 1-0,00-0,00 0,02-1,46-0,01-0,20 0,00 VMY 2004 Liusketie 9-0,04 0,01 0,01-1,28-0,01-0,17 0,00 VMY 2005 Madetojankuja 2-0,02 0,00 0,02-1,29-0,01-0,17 0,00 VMY 2006 Liusketie 3-0,01 0,02 0,01-1,25-0,01-0,17 0,00 VMY 2007 Puroniitynpolku 4-0,01 0,00 0,02-1,33-0,01-0,18 0,00 VMY 2008 Ratavallintie 8-0,00-0,00 0,01-1,27-0,01-0,17 0,00 VMY 3 Sunilantie 9-0,00-0,00 0,02-1,41-0,01-0,19 0,00 VMY 2010 Ratavallintie 6-0,02 0,00 0,02-1,36-0,01-0,18 0,00 VMY 2011 Savelantie 7-0,00-0,00 0,02-1,30-0,01-0,17 0,00 VMY 2012 Johtokiventie -0,00 0,02 0,01-1,31-0,01-0,18 0,00 VMY 2013 Kivipyykintie 7-0,04 0,01 0,01-1,30-0,01-0,17 0,00 VMY 2017 Säterintie 6-0,03 0,02 0,02-1,32-0,01-0,18 0,00 VMY 2018 Liuskekuja 6-0,00-0,00 0,01-1,39-0,01-0,19 0,00 VMY 2019 Ratavallinkulma -0,00-0,00 0,02-1,26-0,01-0,17 0,00 VMY 2020 Salpausseläntie 3-0,00-0,00 0,01-1,27-0,01-0,17 0,00 VMY 2021 Graniittitie 3-0,00-0,00 0,01-1,28-0,01-0,17 0,00 VMY 2022 Hattelmalantie 6-0,00-0,00 0,01-1,37-0,01-0,18 0,00 VMY 2023 Maakaarenkuja 3-0,01-0,00 0,02-1,53-0,01-0,20 0,00 VMY 2024 Tilanhoitajankaari 20-0,00-0,00 0,02-1,39-0,01-0,19 0,00 VMY 2027 Hernepellontie 40-0,01-0,00 0,02-1,46-0,01-0,20 0,00 VMY 2028 Harjannetie 5-0,00-0,00 0,02-1,43-0,01-0,19 0,00 VMY 2029 Kiviteltankatu 4-0,00 0,02 0,01-1,57-0,01-0,21 0,00 VMY 2030 Leskirouva Freytagin kuja -0,00-0,00 0,02-1,47-0,01-0,20 0,00 13 VMY 2031 Tilanhoitajankaari 8-0,00 0,01 0,02-1,47-0,01-0,20 0,00 VMY 2033 Kiviteltankatu 3-0,00-0,00 0,01-1,47-0,01-0,20 0,00 VMY 2034 Agronominkatu 4-0,01 0,00 0,02-1,64-0,01-0,22 0,00 VMY 2035 Metsänhoitajankatu 2,3-0,03-0,00 0,03-1,60-0,01-0,21 0,00 VMY 2036 Von Daehninkatu 1-0,00 0,02 0,02-1,63-0,01-0,22 0,00 VMY 2037 Metsänhoitajankatu 4-0,00 0,07 0,02-1,57-0,01-0,21 0,00 VMY 2038 Von Daehninkatu 6-0,00-0,00 0,02-1,54-0,01-0,21 0,00 VMY 2039 Harjannetie 47-0,00 0,01 0,02-1,56-0,01-0,21 0,00 VMY 2040 Hernepellontie 26-0,00-0,00 0,02-1,97-0,01-0,26 0,00 VMY 2041 Harjannetie 44-0,00-0,02 0,02-6,58-0,03-0,88 0,00

122 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla Harjannetie 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henrik Lättiläisenkatu 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VMY 2001 Salpausseläntie 14-3,61-3,35-0,35-0,57-0,33 VMY 2002 Johtokivenkuja 1-4,49-3,39-0,39-0,60-0,37 VMY 2004 Liusketie 9-3,59-3,21-0,37-0,55-0,33 VMY 2005 Madetojankuja 2-3,79-3,00-0,35-0,56-0,29 VMY 2006 Liusketie 3-4,08-3,13-0,36-0,51-0,31 VMY 2007 Puroniitynpolku 4-3,41-3,07-0,40-0,59-0,13 VMY 2008 Ratavallintie 8-4,98-4,27-0,54-0,63-0,18 VMY 3 Sunilantie 9-2,93-2,90-0,38-0,60-0,20 VMY 2010 Ratavallintie 6-3,73-3,46-0,37-0,61-0,20 VMY 2011 Savelantie 7-3,50-3,00-0,43-0,63-0,20 VMY 2012 Johtokiventie -3,39-2,95-0,35-0,60-0,28 VMY 2013 Kivipyykintie 7-3,59-3,01-0,37-0,55-0,37 VMY 2017 Säterintie 6-5,11-3,38-0,32-0,57-0,29 VMY 2018 Liuskekuja 6-3,87-3,29-0,53-0,58-0,28 VMY 2019 Ratavallinkulma -3,82-2,83-0,36-0,55-0,11 VMY 2020 Salpausseläntie 3-6,14-3,40-0,37-0,50-0,41 VMY 2021 Graniittitie 3-3,81-3,20-0,43-0,53-0,31 VMY 2022 Hattelmalantie 6-3,54-3,34-0,40-0,61-0,31 VMY 2023 Maakaarenkuja 3-4,03-3,78-0,44-0,63-0,54 VMY 2024 Tilanhoitajankaari 20-3,97-3,03-0,38-0,69-0,29 VMY 2027 Hernepellontie 40-3,93-3,70-0,44-0,70-0,28 VMY 2028 Harjannetie 5-4,02-3,33-0,37-0,60-0,28 VMY 2029 Kiviteltankatu 4-4,66-3,63-0,59-0,75-0,14 VMY 2030 Leskirouva Freytagin kuja 13-4,31-3,91-0,49-0,61-0,39 VMY 2031 Tilanhoitajankaari 8-3,75-3,42-0,34-0,59-0,34 VMY 2033 Kiviteltankatu 3-4,33-3,40-0,42-0,59-0,17 VMY 2034 Agronominkatu 4-4,91-4,38-0,49-0,67-0,59 VMY 2035 Metsänhoitajankatu 2,3-4,42-4,12-0,44-0,63-0,56 VMY 2036 Von Daehninkatu 1-4,22-3,71-0,49-0,65-0,36 VMY 2037 Metsänhoitajankatu 4-4,28-3,49-0,50-0,66-0,33 VMY 2038 Von Daehninkatu 6-3,63-3,45-0,38-0,59-0,27 VMY 2039 Harjannetie 47-3,93-3,57-0,41-0,68-0,12 VMY 2040 Hernepellontie 26-3,52-3,45-0,60-0,84-0,34 VMY 2041 Harjannetie 44-2,02-5,49-0,93-1,34-0,38

123 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 Harjannetie 13 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 Henrik Lättiläisenkatu 12 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 VMY 2001 Salpausseläntie 14-0,99-0,32-0,43 42,9 47,7 4,5 159 VMY 2002 Johtokivenkuja 1-1,07-0,50 0,04 46,8 52,7 5,6 77 VMY 2004 Liusketie 9-0,99-0,20-0,45 53,2 59,2 4,4 167 VMY 2005 Madetojankuja 2-0,77-0,24-0,47 43,7 48,3 2,3 159 VMY 2006 Liusketie 3-0,71-0,36-0,57 38,7 42,7 4,6 157 VMY 2007 Puroniitynpolku 4-0,81-0,23-0,56 42,5 46,9 4,0 174 VMY 2008 Ratavallintie 8-1,18-0,86-0,40 57,9 64,8 5,8 123 VMY 3 Sunilantie 9-0,89-0,21-0,27 44,2 49,6 4,3 99 VMY 2010 Ratavallintie 6-0,97-0,24-0,52 46,3 51,2 4,1 193 VMY 2011 Savelantie 7-0,76-0,16-0,50 37,8 41,7 2,9 164 VMY 2012 Johtokiventie -0,78-0,22-0,35 46,4 51,7 4,5 144 VMY 2013 Kivipyykintie 7-0,82-0,13-0,51 44,2 48,9 3,0 187 VMY 2017 Säterintie 6-0,90-0,19-0,51 47,7 52,7 3,8 194 VMY 2018 Liuskekuja 6-0,79-0,31-0,41 37,7 41,8 5,0 172 VMY 2019 Ratavallinkulma -0,70-0,20-0,55 39,0 43,0 4,1 147 VMY 2020 Salpausseläntie 3-0,85-0,40-0,51 44,1 48,8 4,9 159 VMY 2021 Graniittitie 3-0,82-0,28-0,49 44,7 49,5 7,0 159 VMY 2022 Hattelmalantie 6-0,98-0,16-0,41 41,6 46,4 3,1 121 VMY 2023 Maakaarenkuja 3-0,80-0,25-0,38 40,7 45,4 5,4 118 VMY 2024 Tilanhoitajankaari 20-0,53-0,27-0,49 25,5 27,8 4,9 126 VMY 2027 Hernepellontie 40-0,90-0,30-0,51 41,0 45,4 6,4 150 VMY 2028 Harjannetie 5-0,86-0,16-0,49 42,3 46,8 3,6 149 VMY 2029 Kiviteltankatu 4-0,90-0,24-0,43 35,5 39,4 3,9 145 VMY 2030 Leskirouva Freytagin kuja 13-0,75-0,35-0,48 35,5 39,1 6,7 157 VMY 2031 Tilanhoitajankaari 8-0,70-0,35-0,54 35,4 38,9 5,8 151 VMY 2033 Kiviteltankatu 3-0,84-0,26-0,51 40,0 44,2 4,5 167 VMY 2034 Agronominkatu 4-0,87-0,50-0,48 35,4 39,2 4,7 151 VMY 2035 Metsänhoitajankatu 2,3-0,77-0,32-0,54 33,9 37,3 6,3 153 VMY 2036 Von Daehninkatu 1-0,93-0,20-0,39 36,8 41,0 4,4 122 VMY 2037 Metsänhoitajankatu 4-0,74-0,24-0,49 39,5 43,9 5,0 147 VMY 2038 Von Daehninkatu 6-0,74-0,21-0,49 37,3 41,3 4,1 118 VMY 2039 Harjannetie 47-0,81-0,27-0,42 34,0 37,7 4,8 130 VMY 2040 Hernepellontie 26-0,46-0,32-0,48 16,3 17,7 5,1 125 VMY 2041 Harjannetie 44-0,84-1,37-0,06 41,4 46,2 9,3 122

124 Pikku-Huopalahti 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 17 Siivoojat: 0 Huolto: 8 Toimisto: 4 Johto: 5 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,11 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,03 kntstön tuotoista 0,49 % yliv. ( /as/kk) 0,00 1,75 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,26 Tuloutunut 0,02 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,42 6,01 Käyttökorvaukset ,79 0,08 ALV kiinteistön tuotoista ,96-0,05 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,25 6,04 Muut kiinteistön tuotot ,70 0,10 Saadut esinevahinkokorvaukset ,33 0,02 Suoritettava ALV muista tuotoista ,04-0,09 KULUT Palkat ja palkkiot ,97-0,07 Henkilösivukulut ,50-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,47-0,11 Poistot ja arvonalentumiset ,95-2,96 Hallinto ,10-0,64 Käyttö ja huolto ,65-0,73 Ulkoalueiden huolto ,97-0,29 Siivous ,55 0,26 Lämmitys ,16-0,96 Vesi ja jätevesi ,34-0,58 Sähkö ja kaasu ,60-0,23 Jätehuolto ,52-0,20 Vahinkovakuutukset ,09-0,05 Tontinvuokrat ,46-0,88 Muut vuokrat ,17-0,08 Kiinteistövero ,07-0,17 Korjaukset ,62-2,24 Muut hoitokulut ,98-0,03 Luottotappiot ,32-0,02 Muut kiinteistön kulut ,71 0,04 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,07-4,32 Korkotuotot 0,00 0,00 Pääomavastikkeet ,06 5,62 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot ,85 0,03 Korkokulut ,25-1,63 Muut rahoituskulut ,71-0,01 Satunnaiset erät 1 004,74 0,00 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,38-0,30

125 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,89 0,64 Huolto ,16 0,87 Siivous ,55 0,26 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 44,5 Lämpö normalisoitu (1/2) 49,1 / 49,1 Sähkö 4,8 Vesi l/as/vrk 176 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,23 Uudet osoitukset ,73 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,01 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,89 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,89 Vuokraoikeuden siirrot ,47 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) 0 0 Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 100 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

126 Kohteet vmy 1015 Rakuunapuisto vmy 1016 Korppaanmäenkulma vmy 1017 Rasturinlehto vmy 1018 Kytösuontie vmy 1019 Tilkanniitty vmy 1020 Muusantori vmy 1021 Tilkantori 4 vmy 1024 Reijolankallio vmy 1025 Haapalahdenpuisto vmy 1026 Koroistentie Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk , , , , , ,72 10, , , , , , ,77 10, , , , , , ,13 11, , , , , , ,19 11, , , , , , ,91 10, , , , , , ,71 11, , , , , , ,23 11, , , , , , ,86 11, , , , , , ,16 11, / , , , , , ,25 11,71 vmy 1027 Kielosaari , , , , , ,28 11,55 vmy / , , , , , ,99 11,99 Tenholantie 3-5 vmy , , , , , ,99 11,38 Taavetinaukio vmy , , , , , ,61 11,98 Taavetinkuja vmy 1034 Hilda , , , , , ,56 11,40 Flodinin kuja vmy , , , , , ,00 11,78 Huopalahden Tilkankuja vmy , , , , , ,62 11,99 Korppaanmäentie 38 vmy , , , , , ,51 11,99 Paciuksenkaari 17 vmy , , , , , ,21 11,98 Lahdenpuisto Vmy , , , , , ,19 11,06 Paimionkuja vmy , , , , , ,92 11,99 Munkkiniemen aukio vmy , , , , , ,91 11,08 Sireenikatu 7 vmy 1038 Helsingin , , , , , ,99 11,99 Kallioportaankatu vmy , , , , , ,27 11,98 Paciuksenkulma vmy 1042 Meilahden Rantapuisto , , , , , ,96 11,62 Yhteensä , , , , , ,92

127 Valmistumis / Peruskorjausvuosi erillisyhtiö Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk , , , , , ,74 10,48 Yhteensä 3 104, , , , , ,74 Yhteensä , , , , , ,06 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra vmy 1015 Rakuunapuisto 4577,0 5,30 5,61 10,91 vmy 1016 Korppaanmäenkulma 5725,0 4,95 5,66 10,61 vmy 1017 Rasturinlehto 5996,0 5,72 5,69 11,41 vmy 1018 Kytösuontie 8453,0 5,56 5,61 11,17 vmy 1019 Tilkanniitty 4285,0 5,25 5,55 10,80 vmy 1020 Muusantori 7488,0 5,52 5,55 11,07 vmy 1021 Tilkantori ,0 6,33 5,46 11,79 vmy 1024 Reijolankallio 1714,5 5,90 5,51 11,41 vmy 1025 Haapalahdenpuisto 4372,5 5,76 5,52 11,28 vmy 1026 Koroistentie 1916,0 6,84 4,87 11,71 vmy 1027 Kielosaari 3520,0 5,83 5,72 11,55 vmy 1031 Tenholantie ,5 7,59 4,40 11,99 vmy 1032 Taavetinaukio 2726,0 5,83 5,55 11,38 vmy 1033 Taavetinkuja 3462,0 6,55 5,43 11,98 vmy 1034 Hilda Flodinin kuja 3720,5 5,80 5,60 11,40 vmy 1035 Huopalahden Tilkankuja 3472,0 6,23 5,55 11,78 vmy 1036 Korppaanmäentie ,5 6,73 5,26 11,99 vmy 1040 Paciuksenkaari ,0 6,50 5,49 11,99 vmy 1041 Lahdenpuisto 3745,5 6,88 5,10 11,98 Vmy 1013 Paimionkuja 7757,0 5,46 5,60 11,06 vmy 1014 Munkkiniemen aukio 6969,5 6,59 5,40 11,99 vmy 1037 Sireenikatu ,0 5,33 5,75 11,08 vmy 1038 Helsingin Kallioportaankatu 4723,5 6,53 5,46 11,99 vmy 1039 Paciuksenkulma 3109,5 6,42 5,56 11,98 vmy 1042 Meilahden Rantapuisto 1888,5 5,78 5,84 11,62 Ylin vuokra 7,59 5,84 11,99 Alin vuokra 4,95 4,40 10,61 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,90 5,52 11,42

128 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi vmy 1015 Rakuunapuisto 0,07-0,10-0,04-0,61-0,68-0,27-0,26-0,87-0,52 vmy 1016 Korppaanmäenkulma 0,20-0,06-0,03-0,59-0,65-0,48-0,20-0,90-0,53 vmy 1017 Rasturinlehto 0,08-0,04-0,03-0,59-0,64-0,18-0,21-0,87-0,62 vmy 1018 Kytösuontie 0,07-0,06-0,03-0,58-0,65-0,24-0,20-0,90-0,56 vmy 1019 Tilkanniitty 0,11-0,07-0,03-0,59-0,71-0,24-0,24-1,00-0,76 vmy 1020 Muusantori 0,09-0,06-0,04-0,63-0,74-0,34-0,26-0,88-0,67 vmy 1021 Tilkantori 4 0,06-0,09-0,04-0,66-0,77-0,27-0,22-0,96-0,53 vmy 1024 Reijolankallio 0,12-0,14-0,04-0,69-0,72-0,69-0,25-1,30-0,64 vmy 1025 Haapalahdenpuisto 0,07-0,06-0,04-0,61-0,69-0,49-0,29-1,00-0,58 vmy 1026 Koroistentie 0,07-0,05-0,04-0,68-0,77-0,27-0,30-1,15-0,34 vmy 1027 Kielosaari 0,07-0,06-0,03-0,60-0,72-0,54-0,16-0,90-0,61 vmy 1031 Tenholantie 3-5 0,07-0,17-0,04-0,79-0,94-0,41-0,39-1,42-0,45 vmy 1032 Taavetinaukio 0,08-0,09-0,03-0,58-0,78-0,32-0,37-0,79-0,56 vmy 1033 Taavetinkuja 0,09-0,08-0,04-0,61-0,70-0,41-0,27-0,87-0,65 vmy 1034 Hilda Flodinin kuja 0,07-0,07-0,04-0,61-0,71-0,26-0,27-0,84-0,55 vmy 1035 Huopalahden 0,23-0,07-0,04-0,64-0,74-0,27-0,31-0,97-0,58 Tilkankuja vmy 1036 Korppaanmäentie 38 0,13-0,12-0,04-0,67-0,74-0,40-0,27-1,00-0,61 vmy 1040 Paciuksenkaari 17 0,08-0,08-0,04-0,70-0,79-0,20-0,26-0,93-0,48 vmy 1041 Lahdenpuisto 0,07-0,05-0,04-0,74-0,83-0,17-0,30-0,95-0,62 Vmy 1013 Paimionkuja 0,13-0,06-0,04-0,60-0,64-0,18-0,25-1,01-0,64 vmy 1014 Munkkiniemen aukio 0,11-0,08-0,04-0,68-0,82-0,17-0,34-1,01-0,63 vmy 1037 Sireenikatu 7 0,11-0,07-0,03-0,56-0,65-0,25-0,25-0,94-0,66 vmy 1038 Helsingin 0,09-0,08-0,04-0,77-0,81-0,18-0,28-1,16-0,62 Kallioportaankatu vmy 1039 Paciuksenkulma 0,07-0,10-0,04-0,76-0,90-0,20-0,23-0,96-0,46 vmy 1042 Meilahden Rantapuisto 0,05-0,11-0,04-0,78-1,01-0,36-0,21-1,05-0,28 erillisyhtiö Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot 0,01-0,26 0,00-0,58-0,79-0,23-0,40-1,10-0,57 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut vmy 1015 Rakuunapuisto -0,18-0,18-0,05-0,87-0,01-0,17-2,00-0,08 vmy 1016 Korppaanmäenkulma -0,22-0,18-0,05-0,87-0,05-0,16-2,51-0,04 vmy 1017 Rasturinlehto -0,20-0,19-0,05-0,87-0,01-0,16-2,35-0,01 vmy 1018 Kytösuontie -0,15-0,22-0,05-0,87-0,02-0,17-2,35-0,02 vmy 1019 Tilkanniitty -0,20-0,21-0,05-0,87-0,02-0,17-2,07-0,03 vmy 1020 Muusantori -0,20-0,25-0,05-0,87-0,01-0,18-2,10-0,03 vmy 1021 Tilkantori 4-0,21-0,16-0,06-0,87-0,03-0,17-2,88-0,06 vmy 1024 Reijolankallio -0,23-0,25-0,06-0,87-0,05-0,18-2,97-0,04 vmy 1025 Haapalahdenpuisto -0,22-0,19-0,05-0,87-0,05-0,18-3,12-0,02 vmy 1026 Koroistentie -0,40-0,33-0,06-0,87-0,01-0,12-3,05-0,01 vmy 1027 Kielosaari -0,18-0,18-0,05-0,87-0,01-0,16-2,11-0,01 vmy 1031 Tenholantie ,22-0,15-0,06-0,87-0,01-0,18-1,65-0,04

129 Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut vmy 1032 Taavetinaukio -0,34-0,17-0,05-0,87-0,09-0,17-1,97-0,02 vmy 1033 Taavetinkuja -0,21-0,18-0,05-0,87-0,03-0,17-2,86-0,02 vmy 1034 Hilda Flodinin kuja -0,26-0,23-0,05-0,87-0,06-0,18-1,93-0,02 vmy 1035 Huopalahden Tilkankuja -0,35-0,14-0,05-0,87-0,08-0,19-1,90-0,02 vmy 1036 Korppaanmäentie 38-0,23-0,20-0,05-0,87-0,01-0,18-1,93-0,05 vmy 1040 Paciuksenkaari 17-0,28-0,19-0,06-0,87-0,26-0,20-1,89-0,02 vmy 1041 Lahdenpuisto -0,33-0,15-0,06-0,87-0,24-0,20-3,11-0,01 Vmy 1013 Paimionkuja -0,20-0,22-0,05-0,87-0,02-0,16-1,68-0,02 vmy 1014 Munkkiniemen aukio -0,27-0,25-0,06-0,87-0,01-0,18-1,95-0,04 vmy 1037 Sireenikatu 7-0,22-0,18-0,05-0,87-0,24-0,20-2,18-0,02 vmy 1038 Helsingin -0,26-0,18-0,06-0,94-0,45-0,20-2,88-0,02 Kallioportaankatu vmy 1039 Paciuksenkulma -0,29-0,18-0,06-0,91-0,29-0,19-1,79-0,02 vmy 1042 Meilahden Rantapuisto -0,22-0,16-0,07-0,87-0,19-0,16-1,29-0,02 erillisyhtiö Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot -0,20-0,19-0,07-1,18 0,00-0,18-0,75-0,01 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos vmy 1015 Rakuunapuisto 0,00-0,01 0,00-1,76-0,01 0,00 0,00 vmy 1016 Korppaanmäenkulma 0,00 0,06 0,00-1,65-0,01 0,00 0,00 vmy 1017 Rasturinlehto 0,00-0,01 0,00-1,78-0,01 0,00 0,00 vmy 1018 Kytösuontie -0,02 0,05 0,00-1,61-0,01 0,00 0,00 vmy 1019 Tilkanniitty 0,00 0,01 0,00-1,55-0,01 0,00 0,00 vmy 1020 Muusantori -0,01 0,02 0,00-1,68-0,01 0,00 0,00 vmy 1021 Tilkantori 4-0,03 0,07 0,00-1,57-0,01 0,00 0,00 vmy 1024 Reijolankallio 0,00 0,06 0,00-1,60-0,01 0,00 0,00 vmy 1025 Haapalahdenpuisto 0,00 0,03 0,00-1,66-0,01 0,00 0,00 vmy 1026 Koroistentie -0,05-0,01 0,00-1,53-0,01 0,00 0,00 vmy 1027 Kielosaari -0,02 0,10 0,00-1,62-0,01 0,00 0,00 vmy 1031 Tenholantie 3-5 0,00-0,01 0,00-1,38-0,00 0,00 0,00 vmy 1032 Taavetinaukio 0,00 0,02 0,00-1,68-0,01 0,00 0,00 vmy 1033 Taavetinkuja 0,00 0,01 0,00-1,68-0,01 0,00 0,00 vmy 1034 Hilda Flodinin kuja -0,01 0,01 0,00-1,67-0,01 0,00 0,00 vmy 1035 Huopalahden Tilkankuja 0,00-0,01 0,00-1,74-0,01 0,00 0,00 vmy 1036 Korppaanmäentie 38-0,04 0,03 0,00-1,59-0,01 0,00 0,00 vmy 1040 Paciuksenkaari 17 0,00 0,01 0,00-1,68-0,01 0,00 0,00 vmy 1041 Lahdenpuisto -0,03 0,02 0,00-1,57-0,01 0,00 0,00 Vmy 1013 Paimionkuja 0,00 0,03 0,00-1,65-0,01 0,00 0,00 vmy 1014 Munkkiniemen aukio -0,01 0,01 0,00-1,65-0,01 0,00 0,00 vmy 1037 Sireenikatu 7-0,15 0,05 0,00-1,70-0,01 0,00 0,00 vmy 1038 Helsingin -0,10 0,04 0,00-1,69-0,01 0,00 0,00 Kallioportaankatu vmy 1039 Paciuksenkulma -0,06 0,04 0,00-1,65-0,01 0,00 0,00 vmy 1042 Meilahden Rantapuisto 0,00 0,46 0,00-0,92-0,00 0,00 0,00 erillisyhtiö Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot 0,00 0,00 0,02-2,54 0,00-0,05 0,00

130 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla vmy 1015 Rakuunapuisto -6,01-3,77-0,62-0,80-0,26 vmy 1016 Korppaanmäenkulma -6,60-3,73-0,61-1,02-0,20 vmy 1017 Rasturinlehto -6,16-3,57-0,59-0,68-0,21 vmy 1018 Kytösuontie -6,15-3,57-0,59-0,76-0,20 vmy 1019 Tilkanniitty -6,40-4,06-0,60-0,79-0,24 vmy 1020 Muusantori -6,40-4,04-0,64-0,88-0,26 vmy 1021 Tilkantori 4-7,03-3,91-0,68-0,89-0,22 vmy 1024 Reijolankallio -8,19-4,92-0,69-1,31-0,25 vmy 1025 Haapalahdenpuisto -7,56-4,19-0,63-1,03-0,29 vmy 1026 Koroistentie -7,56-4,33-0,67-0,89-0,30 vmy 1027 Kielosaari -6,22-3,89-0,60-1,12-0,16 vmy 1031 Tenholantie ,95-5,05-0,82-1,14-0,39 vmy 1032 Taavetinaukio -6,32-4,09-0,60-0,88-0,37 vmy 1033 Taavetinkuja -7,15-4,03-0,62-0,95-0,27 vmy 1034 Hilda Flodinin kuja -6,09-3,91-0,62-0,82-0,27 vmy 1035 Huopalahden Tilkankuja -6,35-4,04-0,64-0,85-0,31 vmy 1036 Korppaanmäentie 38-6,46-4,22-0,69-0,99-0,27 vmy 1040 Paciuksenkaari 17-6,38-4,21-0,70-0,83-0,26 vmy 1041 Lahdenpuisto -7,79-4,41-0,72-0,83-0,30 Vmy 1013 Paimionkuja -5,74-3,77-0,60-0,70-0,25 vmy 1014 Munkkiniemen aukio -6,50-4,26-0,67-0,84-0,34 vmy 1037 Sireenikatu 7-6,46-3,97-0,55-0,77-0,25 vmy 1038 Helsingin Kallioportaankatu -7,96-4,79-0,74-0,81-0,28 vmy 1039 Paciuksenkulma -6,45-4,40-0,75-0,90-0,23 vmy 1042 Meilahden Rantapuisto -5,48-3,98-0,78-1,22-0,21 erillisyhtiö Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot -5,34-4,41-0,58-0,79-0,40 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 vmy 1015 Rakuunapuisto -0,87-0,18-0,52 42,8 47,5 4,1 135 vmy 1016 Korppaanmäenkulma -0,90-0,22-0,53 43,2 47,7 4,7 165 vmy 1017 Rasturinlehto -0,87-0,20-0,62 44,2 48,6 4,6 193 vmy 1018 Kytösuontie -0,90-0,15-0,56 46,5 51,5 3,4 173 vmy 1019 Tilkanniitty -1,00-0,20-0,76 50,0 54,9 4,5 216 vmy 1020 Muusantori -0,88-0,20-0,67 42,9 47,0 4,4 224 vmy 1021 Tilkantori 4-0,96-0,21-0,53 44,0 48,7 6,4 151 vmy 1024 Reijolankallio -1,30-0,23-0,64 43,0 47,4 4,5 164 vmy 1025 Haapalahdenpuisto -1,00-0,22-0,58 43,8 48,2 4,4 192

131 Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 vmy 1026 Koroistentie -1,15-0,40-0,34 45,9 51,7 8,2 48 vmy 1027 Kielosaari -0,90-0,18-0,61 43,8 48,2 3,8 167 vmy 1031 Tenholantie ,42-0,22-0,45 51,3 57,4 3,5 141 vmy 1032 Taavetinaukio -0,79-0,34-0,56 40,8 44,7 8,2 175 vmy 1033 Taavetinkuja -0,87-0,21-0,65 43,9 48,2 4,6 200 vmy 1034 Hilda Flodinin kuja -0,84-0,26-0,55 41,7 46,0 6,2 165 vmy 1035 Huopalahden Tilkankuja -0,97-0,35-0,58 45,8 50,6 6,6 187 vmy 1036 Korppaanmäentie 38-1,00-0,23-0,61 43,0 47,4 5,2 181 vmy 1040 Paciuksenkaari 17-0,93-0,28-0,48 39,6 44,6 5,6 62 vmy 1041 Lahdenpuisto -0,95-0,33-0,62 38,2 42,0 3,7 213 Vmy 1013 Paimionkuja -1,01-0,20-0,64 50,4 55,6 4,1 181 vmy 1014 Munkkiniemen aukio -1,01-0,27-0,63 45,0 49,6 5,7 199 vmy 1037 Sireenikatu 7-0,94-0,22-0,66 52,7 58,3 5,4 172 vmy 1038 Helsingin Kallioportaankatu -1,16-0,26-0,62 47,2 52,3 4,7 179 vmy 1039 Paciuksenkulma -0,96-0,29-0,46 37,2 41,3 5,5 135 vmy 1042 Meilahden Rantapuisto -1,05-0,22-0,28 38,6 43,0 4,5 186 erillisyhtiö Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot -1,10-0,20-0,57 48,6 53,8 4,3 191

132 Pohjois-Haaga 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 34 Siivoojat: 10 Huolto: 13 Toimisto: 5 Johto: 6 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,10 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,02 kntstön tuotoista 0,14 % yliv. ( /as/kk) 0,00 0,91 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,09 Tuloutunut 0,02 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,07 10,29 Käyttökorvaukset ,12 0,12 ALV kiinteistön tuotoista ,46-0,06 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,73 10,35 Muut kiinteistön tuotot ,29 0,10 Saadut esinevahinkokorvaukset 1 006,67 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista -323,66-0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,03-0,05 Henkilösivukulut ,26-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,29-0,09 Poistot ja arvonalentumiset ,86-2,08 Hallinto ,20-0,62 Käyttö ja huolto ,91-0,87 Ulkoalueiden huolto ,90-0,09 Siivous ,24 0,41 Lämmitys ,45-0,95 Vesi ja jätevesi ,54-0,45 Sähkö ja kaasu ,19-0,21 Jätehuolto ,89-0,19 Vahinkovakuutukset ,02-0,05 Tontinvuokrat ,19-0,69 Muut vuokrat ,31-0,08 Kiinteistövero ,97-0,17 Korjaukset ,97-1,56 Muut hoitokulut ,48-0,02 Luottotappiot ,34-0,02 Muut kiinteistön kulut ,57 0,02 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,85 1,92 Korkotuotot ,66 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,82-1,25 Muut rahoituskulut ,69-0,01 Satunnaiset erät 985,32 0,00 Poistoeron muutos ,39-0,28 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,93 0,40

133 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,71 0,64 Huolto ,04 0,91 Siivous ,22 0,41 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 43,3 Lämpö normalisoitu (1/2) 48,1 / 48,1 Sähkö 4,1 Vesi l/as/vrk 144 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,22 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,67 Uudet osoitukset ,73 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,65 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,29 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,00 Vuokraoikeuden siirrot ,00 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,56 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 99 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

134 Kohteet VMY 1301 Näyttelijäntie 2 VMY 1302 Tolarintie 4 ja 8 VMY 1303 Tolarintie 3-11 VMY 1304 Ohjaajantie VMY 1306 Lassinlaakso VMY 1308 Hopeatie 20 VMY 1309 Näyttelijäntie 15 VMY 1305 Pakkalantie VMY 1310 Jännetie 5 VMY 1312 Takomotie 27 VMY 1313 Taimistontie 8 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 1954/ , , , , , ,34 10, / , , , , , ,88 9, / , , , , , ,46 10, / , , , , , ,45 10, / , , , , , ,02 10, , , , , , ,36 10, /94/ , , , , , ,53 10, /94/ , , , , , ,32 10, , , , , , ,91 10, , , , , , ,28 10, , , , , , ,32 10,45 VMY 1314 Purotie , , , , , ,19 10,76 VMY , , , , , ,08 10,74 Takomotie 23 VMY , , , , , ,57 10,35 Taimistontie 3 VMY , , , , , ,23 10,77 Taimistontie 5 VMY 1318 Hiomotie , , , , , ,70 11,03 14 VMY , , , , , ,84 11,26 Hiomokuja 1 VMY 1320 Jännetie , , , , , ,39 10,36 3 VMY 1321 Laajasuontie ,5 337, ,0 259, , ,30 12,16 Yhteensä , , , , , ,46 Yhteensä , , , , , ,46 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra VMY 1301 Näyttelijäntie ,5 6,06 3,94 10,00 VMY 1302 Tolarintie 4 ja ,9 5,95 4,04 9,99 VMY 1303 Tolarintie ,1 6,00 4,08 10,08 VMY 1304 Ohjaajantie ,5 6,26 4,04 10,30 VMY 1306 Lassinlaakso 15483,5 5,48 4,58 10,06 VMY 1308 Hopeatie ,5 6,19 4,45 10,64 VMY 1309 Näyttelijäntie ,0 5,57 4,56 10,13

135 Yhtiö VMY 1305 Pakkalantie 14940,0 5,50 4,54 10,04 VMY 1310 Jännetie ,5 5,65 4,64 10,29 VMY 1312 Takomotie ,0 5,22 5,07 10,29 VMY 1313 Taimistontie ,5 5,40 5,05 10,45 VMY 1314 Purotie ,5 5,66 5,10 10,76 VMY 1315 Takomotie ,0 5,64 5,10 10,74 VMY 1316 Taimistontie ,0 5,32 5,03 10,35 VMY 1317 Taimistontie ,5 5,63 5,14 10,77 VMY 1318 Hiomotie ,0 5,89 5,14 11,03 VMY 1319 Hiomokuja ,0 6,12 5,14 11,26 VMY 1320 Jännetie ,4 5,91 4,45 10,36 VMY 1321 Laajasuontie ,0 6,46 5,70 12,16 Ylin vuokra 6,46 5,70 12,16 Alin vuokra 5,22 3,94 9,99 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,72 4,62 10,34 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut kiinteistön tuotot Palkat ja palkkiot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 1301 Näyttelijäntie 2 0,05-0,04-0,04-0,61-0,78-0,09-0,45-1,27-0,39 VMY 1302 Tolarintie 4 ja 8 0,03-0,06-0,04-0,63-0,84-0,05-0,41-1,22-0,34 VMY 1303 Tolarintie ,03-0,06-0,04-0,62-0,90-0,09-0,46-1,13-0,49 VMY 1304 Ohjaajantie ,02-0,06-0,04-0,61-0,82-0,06-0,45-1,10-0,52 VMY 1306 Lassinlaakso 0,04-0,04-0,04-0,62-0,89-0,11-0,44-0,78-0,43 VMY 1308 Hopeatie 20 0,04-0,06-0,04-0,62-1,01-0,15-0,45-0,93-0,65 VMY 1309 Näyttelijäntie 15 0,06-0,05-0,04-0,62-0,83-0,07-0,42-0,86-0,27 VMY 1305 Pakkalantie 0,03-0,05-0,04-0,62-0,85-0,04-0,43-0,81-0,42 VMY 1310 Jännetie 5 0,10-0,05-0,04-0,68-0,89-0,08-0,45-0,96-0,55 VMY 1312 Takomotie 27 0,29-0,06-0,04-0,61-0,85-0,16-0,44-0,88-0,49 VMY 1313 Taimistontie 8 0,19-0,09-0,04-0,61-0,93-0,12-0,45-0,88-0,51 VMY 1314 Purotie 5 0,33-0,05-0,04-0,62-0,93-0,12-0,43-0,83-0,48 VMY 1315 Takomotie 23 0,28-0,04-0,04-0,61-0,87-0,03-0,44-0,91-0,58 VMY 1316 Taimistontie 3 0,26-0,08-0,04-0,61-0,95-0,15-0,43-0,95-0,45 VMY 1317 Taimistontie 5 0,13-0,05-0,04-0,61-0,84-0,15-0,43-0,88-0,47 VMY 1318 Hiomotie 14 0,22-0,03-0,04-0,61-0,89-0,04-0,42-0,96-0,55 VMY 1319 Hiomokuja 1 0,20-0,07-0,04-0,61-0,82-0,01-0,42-0,88-0,55 VMY 1320 Jännetie 3 0,02-0,06-0,04-0,61-0,96-0,12-0,44-0,94-0,46 VMY 1321 Laajasuontie 33 0,10-0,05 0,00-0,65-0,84-0,05-2,11-1,09-0,01 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 1301 Näyttelijäntie 2-0,29-0,19-0,07-0,53-0,03-0,12-1,20-0,01 VMY 1302 Tolarintie 4 ja 8-0,21-0,19-0,06-0,62-0,03-0,14-1,08-0,01 VMY 1303 Tolarintie ,21-0,17-0,06-0,63-0,03-0,20-0,93-0,01 VMY 1304 Ohjaajantie ,31-0,16-0,06-0,63-0,03-0,14-1,45-0,01 VMY 1306 Lassinlaakso -0,19-0,29-0,06-0,66-0,03-0,17-1,45-0,01

136 Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 1308 Hopeatie 20-0,21-0,18-0,05-0,69-0,03-0,17-1,55-0,01 VMY 1309 Näyttelijäntie 15-0,19-0,17-0,05-0,65-0,03-0,18-1,72-0,01 VMY 1305 Pakkalantie -0,17-0,15-0,05-0,65-0,03-0,14-1,45-0,02 VMY 1310 Jännetie 5-0,23-0,20-0,05-0,73-0,03-0,13-1,89-0,01 VMY 1312 Takomotie 27-0,20-0,14-0,05-0,80-0,03-0,18-1,31-0,01 VMY 1313 Taimistontie 8-0,26-0,21-0,05-0,79-0,03-0,19-1,44-0,01 VMY 1314 Purotie 5-0,20-0,18-0,05-0,80-0,03-0,19-2,20-0,01 VMY 1315 Takomotie 23-0,20-0,18-0,05-0,80-0,81-0,18-1,50-0,01 VMY 1316 Taimistontie 3-0,17-0,21-0,05-0,79-0,03-0,19-3,42-0,17 VMY 1317 Taimistontie 5-0,18-0,15-0,05-0,81-0,03-0,18-2,31-0,01 VMY 1318 Hiomotie 14-0,17-0,16-0,05-0,81-0,40-0,19-1,38-0,01 VMY 1319 Hiomokuja 1-0,19-0,18-0,04-0,81-0,38-0,18-1,35-0,01 VMY 1320 Jännetie 3-0,20-0,18-0,05-0,70-0,03-0,14-2,20-0,01 VMY 1321 Laajasuontie 33 0,00-1,04 0,00-0,86-0,02-1,58-1,45-0,31 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 1301 Näyttelijäntie 2-0,02 0,10 0,01-0,96-0,01-0,22 0,00 VMY 1302 Tolarintie 4 ja 8 0,00-0,00 0,02-1,14-0,01-0,26 0,00 VMY 1303 Tolarintie ,00-0,00 0,01-1,15-0,01-0,26 0,00 VMY 1304 Ohjaajantie ,00-0,00 0,02-1,15-0,01-0,26 0,00 VMY 1306 Lassinlaakso -0,01 0,06 0,02-1,21-0,01-0,27 0,00 VMY 1308 Hopeatie 20-0,03 0,01 0,03-1,25-0,01-0,28 0,00 VMY 1309 Näyttelijäntie 15-0,06 0,05 0,02-1,19-0,01-0,27 0,00 VMY 1305 Pakkalantie -0,00 0,02 0,02-1,17-0,01-0,26 0,00 VMY 1310 Jännetie 5-0,01-0,00 0,01-1,32-0,01-0,30 0,00 VMY 1312 Takomotie 27-0,02-0,00 0,02-1,45-0,01-0,33 0,00 VMY 1313 Taimistontie 8 0,00-0,00 0,02-1,44-0,01-0,32 0,00 VMY 1314 Purotie 5-0,01-0,00 0,01-1,45-0,01-0,33 0,00 VMY 1315 Takomotie 23-0,04-0,00 0,02-1,45-0,01-0,33 0,00 VMY 1316 Taimistontie 3-0,00-0,00 0,02-1,43-0,01-0,32 0,00 VMY 1317 Taimistontie 5 0,00-0,00 0,02-1,46-0,01-0,33 0,00 VMY 1318 Hiomotie 14-0,01-0,00 0,02-1,46-0,01-0,33 0,00 VMY 1319 Hiomokuja 1-0,01-0,00 0,02-1,46-0,01-0,33 0,00 VMY 1320 Jännetie 3-0,07-0,00 0,02-1,27-0,01-0,29 0,00 VMY 1321 Laajasuontie 33 0,00 0,00 0,00-1,56 0,00-0,35 0,00

137 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 1301 Näyttelijäntie 2-5,45-4,09-0,59-0,87-0,42 VMY 1302 Tolarintie 4 ja 8-5,30-4,05-0,65-0,88-0,39 VMY 1303 Tolarintie ,39-4,23-0,65-0,99-0,43 VMY 1304 Ohjaajantie ,82-4,21-0,65-0,88-0,42 VMY 1306 Lassinlaakso -5,49-3,84-0,63-1,01-0,43 VMY 1308 Hopeatie 20-6,11-4,35-0,64-1,16-0,43 VMY 1309 Näyttelijäntie 15-5,45-3,49-0,64-0,90-0,41 VMY 1305 Pakkalantie -5,25-3,64-0,64-0,89-0,40 VMY 1310 Jännetie 5-6,23-4,11-0,68-0,96-0,44 VMY 1312 Takomotie 27-5,44-3,67-0,64-0,98-0,41 VMY 1313 Taimistontie 8-5,81-3,99-0,66-0,90-0,42 VMY 1314 Purotie 5-6,36-3,64-0,63-0,75-0,42 VMY 1315 Takomotie 23-6,44-4,49-0,62-0,66-0,42 VMY 1316 Taimistontie 3-7,91-4,03-0,65-0,88-0,41 VMY 1317 Taimistontie 5-6,39-3,76-0,62-0,91-0,40 VMY 1318 Hiomotie 14-5,88-4,10-0,62-0,73-0,41 VMY 1319 Hiomokuja 1-5,72-4,00-0,67-0,65-0,41 VMY 1320 Jännetie 3-6,44-4,08-0,65-1,08-0,43 VMY 1321 Laajasuontie 33-9,20-6,07-0,60-0,90-0,48 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 1301 Näyttelijäntie 2-1,27-0,29-0,39 47,4 53,1 3,3 135 VMY 1302 Tolarintie 4 ja 8-1,22-0,21-0,34 48,7 54,6 3,5 130 VMY 1303 Tolarintie ,13-0,21-0,49 44,4 49,4 3,6 121 VMY 1304 Ohjaajantie ,10-0,31-0,52 50,9 56,6 7,1 142 VMY 1306 Lassinlaakso -0,78-0,19-0,43 42,9 47,5 5,1 136 VMY 1308 Hopeatie 20-0,93-0,21-0,65 41,7 45,7 4,3 175 VMY 1309 Näyttelijäntie 15-0,86-0,19-0,27 43,6 48,4 4,5 144 VMY 1305 Pakkalantie -0,81-0,17-0,42 39,6 43,9 3,3 151 VMY 1310 Jännetie 5-0,96-0,23-0,55 43,9 48,5 4,7 179 VMY 1312 Takomotie 27-0,88-0,20-0,49 46,6 51,9 4,2 151 VMY 1313 Taimistontie 8-0,88-0,26-0,51 40,2 44,4 4,7 180 VMY 1314 Purotie 5-0,83-0,20-0,48 35,6 39,4 4,1 139 VMY 1315 Takomotie 23-0,91-0,20-0,58 37,7 41,6 3,7 160 VMY 1316 Taimistontie 3-0,95-0,17-0,45 40,4 44,8 3,7 143 VMY 1317 Taimistontie 5-0,88-0,18-0,47 41,3 46,2 3,8 93 VMY 1318 Hiomotie 14-0,96-0,17-0,55 42,1 46,6 3,3 156 VMY 1319 Hiomokuja 1-0,88-0,19-0,55 40,1 44,2 4,2 178 VMY 1320 Jännetie 3-0,94-0,20-0,46 42,8 47,5 4,1 144 VMY 1321 Laajasuontie 33-1,09 0,00-0,01 0,0 0,0 0,0 0

138 Puotila 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 28 Siivoojat: 4 Huolto: 14 Toimisto: 6 Johto: 4 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 2,5 Vuokrasaatavat / 0,12 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,02 kntstön tuotoista 0,18 % yliv. ( /as/kk) 0,00 1,15 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,13 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,24 9,93 Käyttökorvaukset ,40 0,07 ALV kiinteistön tuotoista ,64-0,06 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,00 9,94 Muut kiinteistön tuotot ,23 0,05 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,48-0,04 Henkilösivukulut ,91-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,39-0,08 Poistot ja arvonalentumiset ,28-2,08 Hallinto ,79-0,46 Käyttö ja huolto ,71-0,82 Ulkoalueiden huolto ,31-0,12 Siivous ,55 0,36 Lämmitys ,10-0,96 Vesi ja jätevesi ,00-0,48 Sähkö ja kaasu ,80-0,25 Jätehuolto ,12-0,20 Vahinkovakuutukset ,58-0,04 Tontinvuokrat ,12-0,75 Muut vuokrat ,21-0,06 Kiinteistövero ,18-0,13 Korjaukset ,40-1,76 Muut hoitokulut ,66-0,01 Luottotappiot ,93-0,02 Muut kiinteistön kulut ,14 0,03 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,24 1,42 Korkotuotot ,95 0,01 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,95-1,46 Muut rahoituskulut ,98-0,01 Satunnaiset erät 1 184,33 0,00 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,41-0,02

139 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,24 0,45 Huolto ,07 0,66 Siivous ,66 0,36 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 45,8 Lämpö normalisoitu (1/2) 50,8 / 50,8 Sähkö 4,3 Vesi l/as/vrk 158 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,05 Uudet osoitukset ,05 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,48 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,48 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,61 Vuokraoikeuden siirrot ,44 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 100 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

140 Kohteet VMY 2704 Korsholmantie 9 VMY 2706 Kauppakartanonkatu 10 VMY 2707 Kauppakartanonkatu 26 VMY 2709 Naulakalliontie VMY 2701 Rusthollarintie 10 VMY 2702 Rusthollari VMY 2703 Kajaaninlinnantie 7 VMY 2705 Asiakkaankatu 4 VMY 2710 Linnanherrantie VMY 2711 Rusthollarinkuja 8 VMY 2712 Klaavunpolku 1 VMY 2713 Fallpakankuja VMY 2714 Klaavuntie 15 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 1964/ , , , , , ,88 9, / , , , , , ,82 10, / , , , , , ,21 10, , , , , , ,41 10, / , , , , , ,55 9, / , , , , , ,58 9, /1994/ , , , , , ,22 9, / , , , , , ,76 10, , , , , , ,71 10, , , , , , ,41 10, , , , , , ,30 10, , , , , , ,34 9, , , , , , ,81 10,65 VMY 2715 Rekitie , , , , , ,51 10,15 VMY , , , , , ,76 10,95 Fallpakantie 2-4 VMY , , , , , ,69 10,95 Kastellinpolku VMY , , , , , ,80 10,50 Ilotulitustie VMY , , , , , ,41 10,50 Rakettipolku VMY , , , , , ,71 10,55 Marjaniemenkulma VMY , , , , , ,95 10,50 Tulisuonpuisto VMY , , , , , ,98 10,55 Virvatulentie VMY , , , , , ,38 9,50 Kauppakartanonkatu 16 VMY , , , , , ,54 10,55 Maksaruohonpolku VMY 2728 Tupasvillanpolku / , , , , , ,42 10,00 Yhteensä , , , , , ,58 Yhteensä , , , , , ,58

141 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö VMY 2704 Korsholmantie ,0 5,12 4,08 9,20 VMY 2706 Kauppakartanonkatu ,0 5,11 4,99 10,10 VMY 2707 Kauppakartanonkatu ,5 4,34 5,76 10,10 VMY 2709 Naulakalliontie 6125,5 5,02 5,03 10,05 VMY 2701 Rusthollarintie ,5 5,10 4,05 9,15 VMY 2702 Rusthollari 2572,5 5,89 3,51 9,40 VMY 2703 Kajaaninlinnantie ,0 5,64 3,66 9,30 VMY 2705 Asiakkaankatu ,5 5,55 4,45 10,00 VMY 2710 Linnanherrantie 4193,5 5,32 4,83 10,15 VMY 2711 Rusthollarinkuja ,5 5,37 5,18 10,55 VMY 2712 Klaavunpolku ,5 4,66 5,99 10,65 VMY 2713 Fallpakankuja 7828,0 4,81 5,09 9,90 VMY 2714 Klaavuntie ,0 4,78 5,87 10,65 VMY 2715 Rekitie 1918,0 5,01 5,14 10,15 VMY 2716 Fallpakantie ,0 4,15 6,80 10,95 VMY 2717 Kastellinpolku 2049,5 4,30 6,65 10,95 VMY 2721 Ilotulitustie 4578,5 5,05 5,45 10,50 VMY 2722 Rakettipolku 2323,0 5,67 4,83 10,50 VMY 2723 Marjaniemenkulma 4322,0 5,46 5,09 10,55 VMY 2724 Tulisuonpuisto 4459,0 5,25 5,25 10,50 VMY 2725 Virvatulentie 4196,5 5,32 5,23 10,55 VMY 2726 Kauppakartanonkatu ,0 4,61 4,89 9,50 VMY 2727 Maksaruohonpolku 1423,5 5,93 4,62 10,55 VMY 2728 Tupasvillanpolku ,5 4,66 5,34 10,00 Ylin vuokra 5,93 6,80 10,95 Alin vuokra 4,15 3,51 9,15 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,03 4,89 9,93 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 2704 Korsholmantie 9 0,05-0,04-0,04-0,45-0,79-0,12-0,52-1,08-0,49 VMY 2706 Kauppakartanonkatu 0,11-0,04-0,04-0,45-0,87-0,12-0,69-0,88-0,38 10 VMY 2707 Kauppakartanonkatu 0,06-0,03-0,03-0,42-0,73-0,07-0,28-0,85-0,46 26 VMY 2709 Naulakalliontie 0,06-0,04-0,04-0,47-0,78-0,22-0,36-0,96-0,49 VMY 2701 Rusthollarintie 10 0,03-0,04-0,04-0,48-0,87-0,09-0,28-1,13-0,47 VMY 2702 Rusthollari 0,00-0,06-0,04-0,53-0,84-0,19-0,72-1,28-0,47 VMY 2703 Kajaaninlinnantie 7 0,02-0,04-0,04-0,46-0,79-0,07-0,34-1,19-0,48 VMY 2705 Asiakkaankatu 4 0,02-0,03-0,04-0,45-0,83-0,07-0,77-0,95-0,52 VMY 2710 Linnanherrantie 0,10-0,09-0,03-0,41-0,67-0,31-0,24-1,01-0,47 VMY 2711 Rusthollarinkuja 8 0,01-0,03-0,04-0,50-0,99-0,09-0,50-0,93-0,55 VMY 2712 Klaavunpolku 1 0,04-0,07-0,04-0,48-0,78-0,13-0,37-0,79-0,56 VMY 2713 Fallpakankuja 0,18-0,04-0,04-0,47-0,75-0,17-0,29-0,88-0,49 VMY 2714 Klaavuntie 15 0,07-0,06-0,04-0,50-0,82-0,10-0,29-0,78-0,49 VMY 2715 Rekitie 0,00-0,08-0,03-0,41-0,68-0,98-0,31-0,92-0,54

142 Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 2716 Fallpakantie 2-4 0,00-0,03-0,04-0,47-0,73-0,09-0,20-0,98-0,42 VMY 2717 Kastellinpolku 0,01-0,04-0,04-0,55-0,78-0,15-0,22-0,80-0,44 VMY 2721 Ilotulitustie 0,01-0,03-0,04-0,48-0,97-0,05-0,29-0,96-0,52 VMY 2722 Rakettipolku 0,01-0,04-0,04-0,52-0,92-0,07-0,41-0,95-0,49 VMY 2723 Marjaniemenkulma 0,01-0,03-0,04-0,51-0,93-0,04-0,34-0,86-0,49 VMY 2724 Tulisuonpuisto 0,03-0,06-0,04-0,51-0,93-0,13-0,32-0,91-0,50 VMY 2725 Virvatulentie 0,02-0,03-0,04-0,49-0,87-0,06-0,27-0,84-0,62 VMY 2726 Kauppakartanonkatu 0,06-0,04-0,03-0,44-0,73-0,08-0,23-0,83-0,47 16 VMY 2727 Maksaruohonpolku 0,05-0,08-0,04-0,54-0,90-0,10-0,62-1,09-0,63 VMY 2728 Tupasvillanpolku 10 0,01-0,06-0,04-0,46-0,89-0,08-0,38-1,05-0,45 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 2704 Korsholmantie 9-0,21-0,20-0,04-0,64-0,00-0,12-2,30-0,01 VMY 2706 Kauppakartanonkatu 10-0,29-0,20-0,05-0,75-0,00-0,15-2,06-0,01 VMY 2707 Kauppakartanonkatu 26-0,19-0,17-0,05-0,91-0,00-0,17-1,47-0,00 VMY 2709 Naulakalliontie -0,21-0,21-0,05-0,80-0,00-0,07-2,06-0,02 VMY 2701 Rusthollarintie 10-0,14-0,17-0,06-0,63-0,00-0,06-1,87-0,01 VMY 2702 Rusthollari -0,49-0,19-0,05-0,56-0,00-0,07-1,29-0,02 VMY 2703 Kajaaninlinnantie 7-0,37-0,21-0,04-0,58-0,00-0,13-2,36-0,01 VMY 2705 Asiakkaankatu 4-0,22-0,20-0,03-0,68-0,00-0,13-2,03-0,01 VMY 2710 Linnanherrantie -0,26-0,21-0,04-0,77-0,00-0,10-1,66-0,01 VMY 2711 Rusthollarinkuja 8-0,20-0,20-0,05-0,79-0,00-0,20-1,04-0,00 VMY 2712 Klaavunpolku 1-0,24-0,19-0,04-0,96-0,00-0,18-1,78-0,03 VMY 2713 Fallpakankuja -0,16-0,25-0,04-0,81-0,00-0,17-1,81-0,01 VMY 2714 Klaavuntie 15-0,38-0,17-0,05-0,93-0,00-0,21-1,25-0,01 VMY 2715 Rekitie -0,20-0,25-0,06-0,82-0,00-0,07-1,27-0,02 VMY 2716 Fallpakantie ,37-0,25-0,03-0,70-0,00-0,20-0,92-0,02 VMY 2717 Kastellinpolku -0,21-0,27-0,02-0,97-0,18-0,21-1,02-0,02 VMY 2721 Ilotulitustie -0,19-0,18-0,05-0,87-0,31-0,19-2,60-0,00 VMY 2722 Rakettipolku -0,17-0,24-0,05-0,77-0,32-0,20-1,66-0,00 VMY 2723 Marjaniemenkulma -0,21-0,17-0,04-0,81-0,42-0,20-1,18-0,00 VMY 2724 Tulisuonpuisto -0,21-0,17-0,05-0,84-0,33-0,20-1,43-0,02 VMY 2725 Virvatulentie -0,21-0,18-0,04-0,83-0,41-0,19-1,46-0,00 VMY 2726 Kauppakartanonkatu 16-0,50-0,21-0,03-0,71-0,00-0,01-1,83-0,01 VMY 2727 Maksaruohonpolku -0,26-0,28-0,05-0,74-0,00-0,19-1,78-0,02 VMY 2728 Tupasvillanpolku 10-0,15-0,17-0,04-0,72-0,00-0,16-1,25-0,01 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 2704 Korsholmantie 9-0,01 0,00 0,01-1,24-0,00 0,00 0,00 VMY 2706 Kauppakartanonkatu 10-0,02 0,04 0,01-1,46-0,01 0,00 0,00 VMY 2707 Kauppakartanonkatu 26-0,02 0,00 0,01-1,75-0,01 0,00 0,00

143 Yhtiö Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Satunnaiset Vapaaehtoisten rahoituskulut erät varausten muutos VMY 2709 Naulakalliontie -0,02-0,01 0,01-1,55-0,01 0,00 0,00 VMY 2701 Rusthollarintie 10-0,01 0,03 0,01-1,21-0,00 0,00 0,00 VMY 2702 Rusthollari 0,00-0,01 0,01-1,08-0,00 0,00 0,00 VMY 2703 Kajaaninlinnantie 7 0,00-0,01 0,01-1,13-0,00 0,00 0,00 VMY 2705 Asiakkaankatu 4 0,00 0,05 0,01-1,30-0,00 0,00 0,00 VMY 2710 Linnanherrantie 0,00-0,01 0,01-1,49-0,01 0,00 0,00 VMY 2711 Rusthollarinkuja 8 0,00 0,05 0,02-1,52-0,01 0,00 0,00 VMY 2712 Klaavunpolku 1-0,09-0,01 0,01-1,84-0,01 0,00 0,00 VMY 2713 Fallpakankuja -0,04-0,01 0,01-1,57-0,01 0,00 0,00 VMY 2714 Klaavuntie 15 0,00-0,01 0,02-1,81-0,01 0,00 0,00 VMY 2715 Rekitie 0,00-0,01 0,01-1,58-0,01 0,00 0,00 VMY 2716 Fallpakantie ,01 0,41 0,02-1,35-0,00 0,00 0,00 VMY 2717 Kastellinpolku 0,00 0,08 0,02-1,88-0,01 0,00 0,00 VMY 2721 Ilotulitustie -0,11 0,01 0,01-1,68-0,01 0,00 0,00 VMY 2722 Rakettipolku -0,01 0,02 0,02-1,49-0,01 0,00 0,00 VMY 2723 Marjaniemenkulma -0,17-0,01 0,01-1,57-0,01 0,00 0,00 VMY 2724 Tulisuonpuisto 0,00 0,01 0,01-1,62-0,01 0,00 0,00 VMY 2725 Virvatulentie -0,00-0,01 0,02-1,61-0,01 0,00 0,00 VMY 2726 Kauppakartanonkatu 16-0,00 0,09 0,01-1,37-0,00 0,00 0,00 VMY 2727 Maksaruohonpolku 0,00-0,01 0,02-1,42-0,01 0,00 0,00 VMY 2728 Tupasvillanpolku 10 0,00 0,19 0,01-1,39-0,00 0,00 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 2704 Korsholmantie 9-6,40-3,93-0,43-0,66-0,51 VMY 2706 Kauppakartanonkatu 10-6,18-3,86-0,43-0,68-0,67 VMY 2707 Kauppakartanonkatu 26-4,91-3,21-0,40-0,57-0,27 VMY 2709 Naulakalliontie -5,97-3,79-0,45-0,74-0,35 VMY 2701 Rusthollarintie 10-5,69-3,72-0,46-0,69-0,28 VMY 2702 Rusthollari -6,25-4,88-0,54-0,68-0,69 VMY 2703 Kajaaninlinnantie 7-6,53-4,01-0,44-0,63-0,33 VMY 2705 Asiakkaankatu 4-6,22-4,04-0,42-0,62-0,75 VMY 2710 Linnanherrantie -5,53-3,67-0,43-0,66-0,24 VMY 2711 Rusthollarinkuja 8-5,27-4,03-0,48-0,77-0,49 VMY 2712 Klaavunpolku 1-5,70-3,70-0,50-0,66-0,36 VMY 2713 Fallpakankuja -5,58-3,43-0,44-0,70-0,29 VMY 2714 Klaavuntie 15-5,18-3,64-0,50-0,66-0,28 VMY 2715 Rekitie -5,82-4,47-0,41-1,32-0,31

144 Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 2716 Fallpakantie ,34-3,21-0,45-0,61-0,19 VMY 2717 Kastellinpolku -4,88-3,63-0,53-0,72-0,21 VMY 2721 Ilotulitustie -6,85-4,05-0,45-0,69-0,28 VMY 2722 Rakettipolku -6,05-4,19-0,50-0,66-0,39 VMY 2723 Marjaniemenkulma -5,48-4,08-0,48-0,65-0,33 VMY 2724 Tulisuonpuisto -5,80-4,13-0,51-0,70-0,31 VMY 2725 Virvatulentie -5,71-4,04-0,45-0,61-0,26 VMY 2726 Kauppakartanonkatu 16-5,35-3,45-0,41-0,59-0,22 VMY 2727 Maksaruohonpolku -6,59-4,57-0,55-0,67-0,61 VMY 2728 Tupasvillanpolku 10-5,00-3,57-0,47-0,64-0,37 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 2704 Korsholmantie 9-1,08-0,21-0,49 54,5 60,8 5,1 159 VMY 2706 Kauppakartanonkatu 10-0,88-0,29-0,38 41,3 46,0 4,3 146 VMY 2707 Kauppakartanonkatu 26-0,85-0,19-0,46 45,6 50,5 4,4 159 VMY 2709 Naulakalliontie -0,96-0,21-0,49 46,1 51,2 4,4 159 VMY 2701 Rusthollarintie 10-1,13-0,14-0,47 51,0 56,9 2,9 164 VMY 2702 Rusthollari -1,28-0,49-0,47 55,5 62,0 6,1 140 VMY 2703 Kajaaninlinnantie 7-1,19-0,37-0,48 58,5 65,3 4,3 151 VMY 2705 Asiakkaankatu 4-0,95-0,22-0,52 45,2 50,0 4,5 184 VMY 2710 Linnanherrantie -1,01-0,26-0,47 56,5 62,9 6,4 130 VMY 2711 Rusthollarinkuja 8-0,93-0,20-0,55 39,5 43,7 3,8 162 VMY 2712 Klaavunpolku 1-0,79-0,24-0,56 35,8 39,3 5,1 158 VMY 2713 Fallpakankuja -0,88-0,16-0,49 43,4 48,0 3,5 157 VMY 2714 Klaavuntie 15-0,78-0,38-0,49 33,3 36,7 7,9 138 VMY 2715 Rekitie -0,92-0,20-0,54 49,7 54,9 5,0 177 VMY 2716 Fallpakantie ,98-0,37-0,42 47,3 52,7 8,5 171 VMY 2717 Kastellinpolku -0,80-0,21-0,44 29,1 32,1 4,1 120 VMY 2721 Ilotulitustie -0,96-0,19-0,52 44,1 48,9 3,6 156 VMY 2722 Rakettipolku -0,95-0,17-0,49 38,1 42,2 3,0 147 VMY 2723 Marjaniemenkulma -0,86-0,21-0,49 35,1 38,8 4,0 140 VMY 2724 Tulisuonpuisto -0,91-0,21-0,50 37,8 41,8 4,0 151 VMY 2725 Virvatulentie -0,84-0,21-0,62 37,3 40,8 4,2 185 VMY 2726 Kauppakartanonkatu 16-0,83-0,50-0,47 42,1 46,6 3,0 171 VMY 2727 Maksaruohonpolku -1,09-0,26-0,63 47,2 52,1 4,2 168 VMY 2728 Tupasvillanpolku 10-1,05-0,15-0,45 49,4 55,0 3,5 171

145 Roihuvuori 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 16 Siivoojat: 1 Huolto: 8 Toimisto: 4 Johto: 3 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,16 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,03 kntstön tuotoista 0,24 % yliv. ( /as/kk) 0,00 1,49 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,16 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,91 10,08 Käyttökorvaukset ,35 0,32 ALV kiinteistön tuotoista ,88-0,05 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,38 10,34 Muut kiinteistön tuotot ,20 0,08 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,40-0,04 Henkilösivukulut ,19-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,59-0,08 Poistot ja arvonalentumiset ,16-1,82 Hallinto ,60-0,46 Käyttö ja huolto ,50-0,44 Ulkoalueiden huolto ,87-0,19 Siivous ,11 0,28 Lämmitys ,05-0,89 Vesi ja jätevesi ,75-0,45 Sähkö ja kaasu ,32-0,17 Jätehuolto ,40-0,15 Vahinkovakuutukset ,62-0,05 Tontinvuokrat ,32-0,80 Muut vuokrat ,07-0,45 Kiinteistövero ,64-0,16 Korjaukset ,43-2,00 Muut hoitokulut ,29-0,01 Luottotappiot ,43-0,03 Muut kiinteistön kulut 5 586,67 0,00 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,10 1,97 Korkotuotot ,05 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,26-1,58 Muut rahoituskulut ,91-0,01 Satunnaiset erät 999,88 0,00 Poistoeron muutos ,93-0,07 Vapaaehtoisten varausten muutos ,00 0,47 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,93 0,81

146 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,10 0,39 Huolto ,23 0,36 Siivous ,77 0,28 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 38,4 Lämpö normalisoitu (1/2) 42,6 / 42,6 Sähkö 3,9 Vesi l/as/vrk 146 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,32 Uudet osoitukset ,98 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,59 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,32 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,95 Vuokraoikeuden siirrot ,48 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 100 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

147 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 2400 Susitie / , , , , , ,53 8, Mäenlaskijantie / , , , , , ,87 8, Roihuvuorentie / , , , , , ,42 9, Tuhkimontie / , , , , , ,97 9, Prinsessantie / , , , , , ,51 8, Tulisuontie , , , , , ,72 9, Abraham , , , , , ,83 9,86 Wetterin tie Porolahdenkuja , , , , , ,91 9, Untuvaisenpolku , , , , , ,93 10, Strömsinlahti , , , , , ,38 9, Strömsinniitty , , , , , ,69 9, Herttoniemen , , , , , ,32 9,97 Satama , , , , , ,75 10,43 Linnanrakentajankulma 2413 Laivalahdenkaari , , , , , ,86 10, Petter Wetterin , , , , , ,72 9,97 tie Sorsanpesä , , , , , ,21 10, Kaivonranta , , , , , ,28 10, Killingholmankuja , , , , , ,55 10, Kaivolahdenkuja , , , , , ,38 10, Sorsavuorenkatu , , , , , ,52 9,90 Yhteensä , , , , , ,34 erillisyhtiö Koy Laivalahdentori , , , , , ,09 9,87 Yhteensä 4 262, , , , , ,09 Yhteensä , , , , , ,18 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra 2400 Susitie ,5 4,53 4,17 8, Mäenlaskijantie ,0 3,86 4,59 8, Roihuvuorentie ,5 5,41 3,97 9, Tuhkimontie ,5 5,10 4,09 9, Prinsessantie ,5 4,29 4,46 8, Tulisuontie ,5 4,67 4,59 9, Abraham Wetterin tie ,0 5,11 4,75 9, Porolahdenkuja 3709,5 5,10 4,75 9, Untuvaisenpolku 5414,5 4,80 5,26 10,06

148 Yhtiö 2409 Strömsinlahti 4994,5 4,61 5,26 9, Strömsinniitty 6283,0 4,58 5,26 9, Herttoniemen Satama 5261,5 4,40 5,57 9, Linnanrakentajankulma 3782,0 4,86 5,57 10, Laivalahdenkaari 5677,5 4,86 5,57 10, Petter Wetterin tie ,0 4,08 5,89 9, Sorsanpesä 4516,5 4,15 5,89 10, Kaivonranta 4421,0 4,11 5,89 10, Killingholmankuja 3575,5 4,17 5,89 10, Kaivolahdenkuja 3093,0 4,16 5,89 10, Sorsavuorenkatu 5639,0 4,01 5,89 9,90 Ylin vuokra 5,41 5,89 10,43 Alin vuokra 3,86 3,97 8,45 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 4,52 5,04 9,56 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi 2400 Susitie 2-6 0,06-0,05-0,04-0,49-0,45-0,19-0,31-1,05-0, Mäenlaskijantie 4 0,10-0,04-0,04-0,46-0,40-0,12-0,31-0,87-0, Roihuvuorentie 10 0,13-0,05-0,04-0,49-0,47-0,23-0,07-1,21-0, Tuhkimontie 10 0,06-0,06-0,04-0,44-0,39-0,18-0,06-1,14-0, Prinsessantie 4 0,10-0,04-0,04-0,44-0,39-0,17-0,33-0,96-0, Tulisuontie 4 0,06-0,05-0,03-0,41-0,38-0,22-0,36-0,73-0, Abraham Wetterin tie 11 0,05-0,03-0,04-0,44-0,36-0,22-0,29-0,87-0, Porolahdenkuja 0,04-0,04-0,04-0,53-0,42-0,31-0,41-0,89-0, Untuvaisenpolku 0,07-0,06-0,04-0,45-0,46-0,28-0,32-0,94-0, Strömsinlahti 0,05-0,05-0,03-0,43-0,35-0,16-0,24-0,86-0, Strömsinniitty 0,11-0,04-0,04-0,46-0,38-0,21-0,20-0,86-0, Herttoniemen Satama 0,07-0,03-0,04-0,46-0,51-0,10-0,22-0,72-0, Linnanrakentajankulma 0,06-0,05-0,04-0,52-0,46-0,17-0,38-0,95-0, Laivalahdenkaari 0,09-0,05-0,04-0,43-0,47-0,36-0,40-0,90-0, Petter Wetterin tie 6 0,06-0,03-0,04-0,47-0,52-0,16-0,34-0,75-0, Sorsanpesä 0,06-0,04-0,04-0,47-0,51-0,16-0,34-0,79-0, Kaivonranta 0,08-0,03-0,04-0,49-0,52-0,14-0,36-0,76-0, Killingholmankuja 0,06-0,03-0,04-0,47-0,51-0,10-0,38-0,72-0, Kaivolahdenkuja 0,07-0,03-0,04-0,50-0,44-0,14-0,27-0,84-0, Sorsavuorenkatu 0,07-0,05-0,04-0,48-0,45-0,12-0,33-0,77-0,39 erillisyhtiö Koy Laivalahdentori 0,01-0,06 0,00-0,40-0,10-0,13-0,25-0,81-0,42 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut 2400 Susitie ,13-0,10-0,07-0,86-0,38-0,10-1,85-0, Mäenlaskijantie 4-0,15-0,13-0,07-0,79-0,35-0,14-1,38-0,07

149 Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut 2402 Roihuvuorentie 10-0,13-0,13-0,01-0,88-0,38-0,11-2,69-0, Tuhkimontie 10-0,16-0,09-0,07-0,80-0,35-0,13-2,06-0, Prinsessantie 4-0,10-0,13-0,06-0,77-0,34-0,11-1,98-0, Tulisuontie 4-0,15-0,19-0,05-0,73-0,32-0,15-2,47-0, Abraham Wetterin tie 11-0,19-0,16-0,05-0,74-0,32-0,16-1,68-0, Porolahdenkuja -0,17-0,19-0,07-0,88-0,39-0,16-1,77-0, Untuvaisenpolku -0,25-0,17-0,06-0,78-0,36-0,19-2,40-0, Strömsinlahti -0,20-0,10-0,05-0,71-0,31-0,17-2,30-0, Strömsinniitty -0,18-0,20-0,05-0,74-0,32-0,17-1,85-0, Herttoniemen Satama -0,17-0,14-0,05-0,80-0,57-0,18-2,30-0, Linnanrakentajankulma -0,26-0,16-0,05-0,81-0,71-0,19-2,09-0, Laivalahdenkaari -0,28-0,15-0,05-0,79-0,52-0,19-2,08-0, Petter Wetterin tie 6-0,16-0,17-0,05-0,80-0,67-0,18-1,57-0, Sorsanpesä -0,23-0,15-0,05-0,80-0,70-0,18-1,90-0, Kaivonranta -0,16-0,16-0,06-0,84-0,57-0,19-2,48-0, Killingholmankuja -0,18-0,17-0,05-0,82-0,63-0,19-1,35-0, Kaivolahdenkuja -0,20-0,21-0,05-0,81-0,56-0,19-2,26-0, Sorsavuorenkatu -0,15-0,15-0,05-0,83-0,65-0,19-1,73-0,01 erillisyhtiö Koy Laivalahdentori -0,16-0,12-0,06-1,33-0,31-0,19-1,07-0,01 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos 2400 Susitie ,02 0,05 0,04-1,70-0,01-0,08 0, Mäenlaskijantie 4 0,00 0,01 0,02-1,56-0,01-0,07 0, Roihuvuorentie 10-0,01 0,02 0,02-1,73-0,01-0,08 0, Tuhkimontie 10 0,00-0,00 0,02-1,58-0,01-0,07 1, Prinsessantie 4-0,00-0,00 0,02-1,53-0,01-0,07-0, Tulisuontie 4-0,04-0,00 0,02-1,44-0,00-0,07 0, Abraham Wetterin tie 11-0,02-0,00 0,03-1,46-0,00-0,07-0, Porolahdenkuja -0,05-0,00 0,02-1,74-0,01-0,08 3, Untuvaisenpolku 0,00-0,00 0,02-1,55-0,01-0,07 1, Strömsinlahti -0,17-0,00 0,02-1,40-0,00-0,07 0, Strömsinniitty -0,04-0,00 0,02-1,46-0,01-0,07 0, Herttoniemen Satama -0,05-0,00 0,03-1,58-0,01-0,07 0, Linnanrakentajankulma -0,01-0,00 0,02-1,59-0,01-0,08 0, Laivalahdenkaari -0,00-0,00 0,02-1,56-0,01-0,07 0, Petter Wetterin tie 6-0,00 0,02 0,02-1,58-0,01-0,07 0, Sorsanpesä -0,00-0,00 0,02-1,59-0,01-0,07 0, Kaivonranta -0,11 0,01 0,03-1,67-0,01-0,08 0, Killingholmankuja -0,00 0,01 0,03-1,61-0,01-0,08 0, Kaivolahdenkuja -0,05-0,05 0,04-1,61-0,01-0,08 0, Sorsavuorenkatu -0,01 0,01 0,02-1,64-0,01-0,08 0,29 erillisyhtiö Koy Laivalahdentori 0,00 0,00 0,05-3,18 0,00-0,13 0,00

150 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla 2400 Susitie ,59-3,59-0,42-0,38-0, Mäenlaskijantie 4-4,88-3,26-0,39-0,35-0, Roihuvuorentie 10-6,46-3,53-0,43-0,39-0, Tuhkimontie 10-5,61-3,36-0,39-0,36-0, Prinsessantie 4-5,52-3,33-0,38-0,35-0, Tulisuontie 4-6,01-3,32-0,35-0,32-0, Abraham Wetterin tie 11-5,42-3,53-0,36-0,33-0, Porolahdenkuja -5,64-3,66-0,43-0,39-0, Untuvaisenpolku -6,47-3,81-0,38-0,35-0, Strömsinlahti -5,74-3,22-0,34-0,32-0, Strömsinniitty -5,54-3,41-0,36-0,33-0, Herttoniemen Satama -5,98-3,44-0,39-0,36-0, Linnanrakentajankulma -6,55-4,21-0,39-0,36-0, Laivalahdenkaari -6,50-4,14-0,38-0,35-0, Petter Wetterin tie 6-5,54-3,72-0,39-0,36-0, Sorsanpesä -6,01-3,86-0,39-0,36-0, Kaivonranta -6,40-3,64-0,41-0,38-0, Killingholmankuja -5,28-3,69-0,40-0,36-0, Kaivolahdenkuja -6,25-3,73-0,40-0,36-0, Sorsavuorenkatu -5,55-3,56-0,40-0,37-0,31 erillisyhtiö Koy Laivalahdentori -4,09-2,82-0,25-0,13-0,23

151 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/ Susitie ,05-0,13-0,42 42,8 47,8 2, Mäenlaskijantie 4-0,87-0,15-0,38 33,7 37,5 3, Roihuvuorentie 10-1,21-0,13-0,46 47,6 53,1 2, Tuhkimontie 10-1,14-0,16-0,41 49,8 55,6 3, Prinsessantie 4-0,96-0,10-0,43 42,1 46,7 2, Tulisuontie 4-0,73-0,15-0,47 34,7 38,4 3, Abraham Wetterin tie 11-0,87-0,19-0,60 38,0 41,8 4, Porolahdenkuja -0,89-0,17-0,24 33,3 37,4 3, Untuvaisenpolku -0,94-0,25-0,49 38,3 42,5 4, Strömsinlahti -0,86-0,20-0,46 42,5 47,1 4, Strömsinniitty -0,86-0,18-0,58 42,6 46,9 5, Herttoniemen Satama -0,72-0,17-0,48 39,3 43,5 3, Linnanrakentajankulma -0,95-0,26-0,50 39,2 43,4 6, Laivalahdenkaari -0,90-0,28-0,55 42,0 46,4 7, Petter Wetterin tie 6-0,75-0,16-0,45 30,4 33,5 3, Sorsanpesä -0,79-0,23-0,42 32,9 36,2 5, Kaivonranta -0,76-0,16-0,43 29,4 32,5 3, Killingholmankuja -0,72-0,18-0,45 29,1 32,1 4, Kaivolahdenkuja -0,84-0,20-0,45 34,2 37,8 4, Sorsavuorenkatu -0,77-0,15-0,39 31,5 34,8 3,3 127 erillisyhtiö Koy Laivalahdentori -0,81-0,16-0,42 31,4 34,6 3,5 135

152 Siilitie 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 22 Siivoojat: 3 Huolto: 10 Toimisto: 6 Johto: 3 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,06 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,01 kntstön tuotoista 0,05 % yliv. ( /as/kk) 0,00 0,60 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,09 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,52 10,36 Käyttökorvaukset ,75 0,06 ALV kiinteistön tuotoista ,12-0,01 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,15 10,41 Muut kiinteistön tuotot ,74 0,09 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,29-0,05 Henkilösivukulut ,73-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,02-0,09 Poistot ja arvonalentumiset ,05-2,05 Hallinto ,61-0,70 Käyttö ja huolto ,35-0,85 Ulkoalueiden huolto ,61-0,17 Siivous ,48 0,34 Lämmitys ,16-1,13 Vesi ja jätevesi ,22-0,50 Sähkö ja kaasu ,51-0,38 Jätehuolto ,46-0,14 Vahinkovakuutukset ,45-0,05 Tontinvuokrat ,42-0,73 Muut vuokrat ,10-0,00 Kiinteistövero ,62-0,14 Korjaukset ,85-1,21 Muut hoitokulut ,74-0,01 Luottotappiot ,58-0,02 Muut kiinteistön kulut ,35 0,01 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,01 1,92 Korkotuotot ,54 0,01 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,99-1,28 Muut rahoituskulut ,48-0,01 Satunnaiset erät 720,79 0,00 Poistoeron muutos ,57-0,05 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,30 0,60

153 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,80 0,65 Huolto ,00 0,64 Siivous ,63 0,34 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 51,1 Lämpö normalisoitu (1/2) 57,1 / 57,0 Sähkö 4,9 Vesi l/as/vrk 153 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,12 Uudet osoitukset ,24 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,06 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,00 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,12 Vuokraoikeuden siirrot ,65 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,41 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,29 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 94 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

154 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk VMY 2301 Siilitie / , , , , , ,32 10,65 90/ VMY 2305 Siilitie / , , , , , ,24 10,26 96 VMY 2307 Siilitie / , , , , , ,10 10,21 94 VMY 2309 Siilitie / , , , , , ,01 10,15 89/ VMY 2311 Siilitie / , , , , , ,45 10,35 88, VMY 2320 Siilitie / , , , , , ,07 10,85 VMY 2313 Siilitie , , , , , ,01 10,40 Yhteensä , , , , , ,99 Yhteensä , , , , , ,99 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö VMY 2301 Siilitie ,5 5,97 4,68 10,65 VMY 2305 Siilitie ,3 5,58 4,68 10,26 VMY 2307 Siilitie ,8 5,53 4,68 10,21 VMY 2309 Siilitie ,0 5,47 4,68 10,15 VMY 2311 Siilitie ,1 5,67 4,68 10,35 VMY 2320 Siilitie ,0 6,17 4,68 10,85 VMY 2313 Siilitie ,8 5,72 4,68 10,40 Ylin vuokra 6,17 4,68 10,85 Alin vuokra 5,47 4,68 10,15 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,67 4,68 10,35 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut kiinteistön tuotot Palkat ja palkkiot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 2301 Siilitie 1 0,08-0,05-0,04-0,72-0,85-0,21-0,56-1,10-0,51 VMY 2305 Siilitie 5 0,07-0,05-0,04-0,70-0,86-0,15-0,56-1,25-0,92 VMY 2307 Siilitie 7 0,15-0,05-0,04-0,70-0,83-0,10-0,37-1,17-0,32 VMY 2309 Siilitie 9 0,07-0,05-0,04-0,70-0,89-0,37-0,24-0,92-0,48 VMY 2311 Siilitie 11 0,07-0,05-0,04-0,69-0,84-0,13-0,24-1,12-0,42 VMY 2320 Siilitie 20 0,14-0,03-0,04-0,72-0,90-0,14-0,62-1,14-0,50 VMY 2313 Siilitie 13 0,08-0,05-0,04-0,69-0,83-0,09-0,61-1,22-0,39

155 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 2301 Siilitie 1-0,48-0,20-0,05-0,73-0,00-0,14-1,27-0,01 VMY 2305 Siilitie 5-0,30-0,17-0,05-0,74-0,00-0,10-1,36-0,01 VMY 2307 Siilitie 7-0,33-0,12-0,06-0,73-0,00-0,12-0,92-0,01 VMY 2309 Siilitie 9-0,45-0,12-0,05-0,73-0,00-0,18-0,90-0,02 VMY 2311 Siilitie 11-0,37-0,12-0,05-0,72-0,00-0,16-1,60-0,01 VMY 2320 Siilitie 20-0,50-0,14-0,05-0,73-0,00-0,14-0,83-0,01 VMY 2313 Siilitie 13-0,33-0,13-0,05-0,71-0,00-0,16-1,07-0,02 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 2301 Siilitie 1-0,01-0,00 0,01-1,28-0,01-0,05 0,00 VMY 2305 Siilitie 5-0,03-0,01 0,01-1,29-0,01-0,05 0,00 VMY 2307 Siilitie 7-0,02-0,01 0,01-1,28-0,01-0,05 0,00 VMY 2309 Siilitie 9-0,01-0,01 0,01-1,29-0,01-0,05 0,00 VMY 2311 Siilitie 11-0,02 0,07 0,01-1,27-0,01-0,05 0,00 VMY 2320 Siilitie 20-0,00-0,01 0,01-1,29-0,01-0,05 0,00 VMY 2313 Siilitie 13-0,02-0,00 0,01-1,26-0,01-0,05 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 2301 Siilitie 1-6,20-4,71-0,65-0,64-0,46 VMY 2305 Siilitie 5-6,54-5,00-0,66-0,64-0,45 VMY 2307 Siilitie 7-5,15-3,96-0,65-0,64-0,29 VMY 2309 Siilitie 9-5,42-4,27-0,66-0,64-0,22 VMY 2311 Siilitie 11-5,76-3,92-0,65-0,63-0,22 VMY 2320 Siilitie 20-5,77-4,65-0,66-0,64-0,51 VMY 2313 Siilitie 13-5,69-4,38-0,64-0,63-0,47

156 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 2301 Siilitie 1-1,10-0,48-0,51 56,9 63,4 9,0 151 VMY 2305 Siilitie 5-1,25-0,30-0,92 48,8 54,5 3,1 148 VMY 2307 Siilitie 7-1,17-0,33-0,32 53,4 59,9 3,7 168 VMY 2309 Siilitie 9-0,92-0,45-0,48 42,6 47,3 8,6 166 VMY 2311 Siilitie 11-1,12-0,37-0,42 54,7 61,2 4,2 148 VMY 2320 Siilitie 20-1,14-0,50-0,50 46,3 51,5 5,9 155 VMY 2313 Siilitie 13-1,22-0,33-0,39 46,2 51,7 0,7 145

157 Suutarila 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 24 Siivoojat: 0 Huolto: 15 Toimisto: 4 Johto: 5 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,13 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,02 kntstön tuotoista 0,17 % yliv. ( /as/kk) 0,00 1,18 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,22 Tuloutunut 0,01 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,17 11,04 Käyttökorvaukset ,25 0,09 ALV kiinteistön tuotoista ,84-0,03 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,58 11,10 Muut kiinteistön tuotot ,69 0,05 Saadut esinevahinkokorvaukset ,46 0,02 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,80-0,05 Henkilösivukulut ,58-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,38-0,08 Poistot ja arvonalentumiset ,36-2,63 Hallinto ,91-0,58 Käyttö ja huolto ,75-0,86 Ulkoalueiden huolto ,81-0,09 Siivous ,30 0,20 Lämmitys ,40-0,91 Vesi ja jätevesi ,95-0,49 Sähkö ja kaasu ,00-0,20 Jätehuolto ,94-0,26 Vahinkovakuutukset ,52-0,05 Tontinvuokrat ,92-0,85 Muut vuokrat ,85-0,00 Kiinteistövero ,78-0,15 Korjaukset ,96-2,20 Muut hoitokulut ,14-0,02 Luottotappiot ,05-0,02 Muut kiinteistön kulut ,53 0,01 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,24 1,58 Korkotuotot ,64 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,85-1,77 Muut rahoituskulut ,29-0,01 Satunnaiset erät 927,08 0,00 Poistoeron muutos ,14-0,09 Vapaaehtoisten varausten muutos ,69-0,01 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,01-0,27

158 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,65 0,54 Huolto ,84 0,79 Siivous ,30 0,20 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 43,4 Lämpö normalisoitu (1/2) 48,0 / 47,9 Sähkö 5,5 Vesi l/as/vrk 152 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,83 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,20 Uudet osoitukset ,91 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,37 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,78 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,30 Vuokraoikeuden siirrot ,59 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,30 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) 11 0 Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 99 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

159 Kohteet VMY 2102 Käsityöläisentie 9 VMY 2103 Palovartijantie 6-8 VMY 2105 Palokellonkuja 5 VMY 2109 Vaakamestarintie 3 VMY 2110 Pertunpellonraitti VMY 2111 Peltohiirenkuja VMY 2112 Pertunpellontie 1 VMY 2108 Iltatähdentie 5 VMY 2113 Siltakyläntie 4 VMY 2114 Vaskihuhdantie 1-3 VMY 2115 Puunaulankuja VMY 2117 Iltatähdenkuja 1-3 VMY 2119 Suuntimotie 16 VMY 2120 Sirkkalanmäki VMY 2122 Pertunpellontie 3 VMY 2124 Töyrynummentie Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk / , , , , , ,87 11, / , , , , , ,81 11, /1996/ 5 447, , , , , ,88 11, / , , , , , ,44 11, , , , , , ,48 11, , , , , , ,34 10, , , , , , ,95 10, / , , , , , ,38 11, / , , , , , ,81 11, , , , , , ,83 11, , , , , , ,96 11, /2007/ , , , , , ,52 11, / 8 273, , , , , ,96 11, , , , , , ,26 11, , , , , , ,45 11, , , , , , ,82 11,05 VMY 2128 Yläkaskentie , , , , , ,50 10,98 VMY 2130 Alhokuja , , , , , ,32 11,04 VMY , , , , , ,21 10,95 Merkuriuksentie 13 VMY 2132 Böstaksentie , , , , , ,90 12,03 Yhteensä , , , , , ,28 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto , , , , , ,53 0,00 Yhteensä 2 351, , , , , ,53 Yhteensä , , , , , ,31

160 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö VMY 2102 Käsityöläisentie ,0 5,68 5,49 11,17 VMY 2103 Palovartijantie ,0 5,80 5,39 11,19 VMY 2105 Palokellonkuja ,0 6,24 5,04 11,28 VMY 2109 Vaakamestarintie ,0 5,77 5,62 11,39 VMY 2110 Pertunpellonraitti 4617,0 5,57 5,43 11,00 VMY 2111 Peltohiirenkuja 2378,5 5,98 4,97 10,95 VMY 2112 Pertunpellontie ,5 5,42 5,56 10,98 VMY 2108 Iltatähdentie ,0 5,15 6,50 11,65 VMY 2113 Siltakyläntie ,0 5,61 5,88 11,49 VMY 2114 Vaskihuhdantie ,5 5,30 6,04 11,34 VMY 2115 Puunaulankuja 2085,0 6,07 5,07 11,14 VMY 2117 Iltatähdenkuja ,0 5,82 5,59 11,41 VMY 2119 Suuntimotie ,0 6,50 4,61 11,11 VMY 2120 Sirkkalanmäki 3493,5 5,25 6,24 11,49 VMY 2122 Pertunpellontie ,5 5,79 5,33 11,12 VMY 2124 Töyrynummentie 4398,0 5,69 5,36 11,05 VMY 2128 Yläkaskentie 4926,0 5,72 5,26 10,98 VMY 2130 Alhokuja 5731,0 5,61 5,43 11,04 VMY 2131 Merkuriuksentie ,0 5,65 5,30 10,95 VMY 2132 Böstaksentie ,0 5,43 6,60 12,03 Ylin vuokra 6,50 6,60 12,03 Alin vuokra 5,15 4,61 10,95 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,71 5,50 11,22 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 2102 Käsityöläisentie 9 0,04-0,05-0,04-0,59-0,85-0,08-0,31-0,82-0,38 VMY 2103 Palovartijantie 6-8 0,03-0,04-0,04-0,58-0,84-0,06-0,30-0,88-0,51 VMY 2105 Palokellonkuja 5 0,14-0,05-0,03-0,57-0,85-0,08-0,33-0,87-0,48 VMY 2109 Vaakamestarintie 3 0,02-0,05-0,04-0,58-0,85-0,08-0,14-0,94-0,61 VMY 2110 Pertunpellonraitti 0,03-0,04-0,04-0,60-0,83-0,12-0,17-0,88-0,51 VMY 2111 Peltohiirenkuja 0,04-0,05-0,04-0,58-0,85-0,12-0,14-0,89-0,60 VMY 2112 Pertunpellontie 1 0,05-0,05-0,04-0,60-0,84-0,05-0,15-0,89-0,58 VMY 2108 Iltatähdentie 5 0,04-0,06-0,04-0,58-0,91-0,08-0,00-0,88-0,51 VMY 2113 Siltakyläntie 4 0,04-0,05-0,04-0,58-0,83-0,05-0,08-0,93-0,57 VMY 2114 Vaskihuhdantie 1-3 0,16-0,04-0,04-0,60-0,83-0,05-0,17-0,69-0,47 VMY 2115 Puunaulankuja 0,01-0,04-0,04-0,59-0,99-0,15-0,16-1,07-0,58 VMY 2117 Iltatähdenkuja 1-3 0,03-0,04-0,04-0,58-0,82-0,08-0,18-1,12-0,49 VMY 2119 Suuntimotie 16 0,03-0,06-0,04-0,59-0,96-0,07-0,29-1,61-0,43 VMY 2120 Sirkkalanmäki 0,03-0,04-0,04-0,59-0,93-0,07-0,12-0,81-0,54 VMY 2122 Pertunpellontie 3 0,03-0,04-0,04-0,59-0,84-0,22-0,15-1,00-0,44 VMY 2124 Töyrynummentie 0,04-0,05-0,04-0,59-0,85-0,11-0,25-0,65-0,50 VMY 2128 Yläkaskentie 0,02-0,05-0,04-0,59-0,84-0,12-0,22-0,92-0,63

161 Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 2130 Alhokuja 0,07-0,04-0,04-0,60-0,92-0,15-0,11-0,91-0,47 VMY 2131 Merkuriuksentie 13 0,03-0,04-0,04-0,58-0,94-0,11-0,21-0,78-0,45 VMY 2132 Böstaksentie 2 0,01-0,05-0,02-0,39-0,47-0,05-0,11-0,28-0,26 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto 0,00-0,25 0,00-0,47-0,87-0,07-0,26-1,21-0,42 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 2102 Käsityöläisentie 9-0,22-0,26-0,04-0,81-0,00-0,17-2,25-0,01 VMY 2103 Palovartijantie ,22-0,28-0,04-0,85-0,00-0,19-2,25-0,01 VMY 2105 Palokellonkuja 5-0,23-0,22-0,04-0,74-0,00-0,40-2,15-0,01 VMY 2109 Vaakamestarintie 3-0,23-0,26-0,05-0,89-0,00-0,15-2,33-0,02 VMY 2110 Pertunpellonraitti -0,18-0,25-0,04-0,82-0,00-0,15-2,04-0,01 VMY 2111 Peltohiirenkuja -0,24-0,26-0,09-0,76-0,00-0,15-2,31-0,02 VMY 2112 Pertunpellontie 1-0,23-0,28-0,04-0,85-0,00-0,15-2,06-0,02 VMY 2108 Iltatähdentie 5-0,18-0,27-0,05-1,03-0,00-0,11-2,32-0,01 VMY 2113 Siltakyläntie 4-0,18-0,28-0,05-0,93-0,00-0,11-2,67-0,03 VMY 2114 Vaskihuhdantie ,17-0,28-0,04-0,96-0,00-0,13-2,45-0,01 VMY 2115 Puunaulankuja -0,26-0,29-0,05-0,80-0,00-0,13-2,40-0,21 VMY 2117 Iltatähdenkuja ,37-0,27-0,05-0,84-0,00-0,12-2,17-0,02 VMY 2119 Suuntimotie 16 0,00-0,26-0,04-0,73-0,00-0,13-1,91-0,02 VMY 2120 Sirkkalanmäki -0,21-0,29-0,08-0,99-0,00-0,15-2,26-0,01 VMY 2122 Pertunpellontie 3-0,18-0,25-0,05-0,81-0,00-0,14-2,02-0,01 VMY 2124 Töyrynummentie -0,25-0,20-0,05-0,85-0,00-0,14-2,20-0,02 VMY 2128 Yläkaskentie -0,22-0,27-0,09-0,83-0,00-0,14-1,88-0,01 VMY 2130 Alhokuja -0,20-0,28-0,04-0,86-0,00-0,14-2,34-0,01 VMY 2131 Merkuriuksentie 13-0,24-0,30-0,09-0,84-0,00-0,14-2,19-0,01 VMY 2132 Böstaksentie 2-0,28-0,13-0,03-1,04-0,00-0,01-2,02-0,02 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto -0,26-0,19-0,05-1,00 0,00-0,17-0,15 0,00 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 2102 Käsityöläisentie 9-0,00 0,05 0,02-1,68-0,01-0,09 0,00 VMY 2103 Palovartijantie ,01-0,00 0,02-1,78-0,01-0,09 0,00 VMY 2105 Palokellonkuja 5-0,17 0,04 0,03-1,54-0,00 0,00-0,09 VMY 2109 Vaakamestarintie 3 0,00-0,00 0,02-1,85-0,01-0,09 0,00 VMY 2110 Pertunpellonraitti -0,03 0,02 0,02-1,72-0,01-0,09 0,00 VMY 2111 Peltohiirenkuja -0,00 0,03 0,02-1,57-0,00-0,09 0,00 VMY 2112 Pertunpellontie 1-0,01 0,03 0,02-1,77-0,01-0,09 0,00 VMY 2108 Iltatähdentie 5 0,00-0,00 0,03-2,14-0,01-0,09 0,00 VMY 2113 Siltakyläntie 4 0,00-0,00 0,02-1,94-0,01-0,09 0,00 VMY 2114 Vaskihuhdantie ,07-0,00 0,02-1,99-0,01-0,09 0,00 VMY 2115 Puunaulankuja 0,00-0,00 0,02-1,67-0,00-0,09 0,00

162 Yhtiö Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Satunnaiset Vapaaehtoisten rahoituskulut erät varausten muutos VMY 2117 Iltatähdenkuja 1-3 0,00-0,00 0,01-1,75-0,01-0,09 0,00 VMY 2119 Suuntimotie 16-0,00-0,00 0,02-1,52-0,00-0,09 0,00 VMY 2120 Sirkkalanmäki -0,00-0,00 0,03-2,06-0,01-0,09 0,00 VMY 2122 Pertunpellontie 3-0,11 0,03 0,02-1,69-0,01-0,09 0,00 VMY 2124 Töyrynummentie -0,06-0,00 0,02-1,77-0,01-0,09 0,00 VMY 2128 Yläkaskentie 0,00-0,00 0,02-1,74-0,01-0,09 0,00 VMY 2130 Alhokuja -0,01-0,00 0,02-1,79-0,01-0,09 0,00 VMY 2131 Merkuriuksentie 13 0,00-0,00 0,02-1,75-0,01-0,09 0,00 VMY 2132 Böstaksentie 2 0,00-0,00 0,01-2,17-0,01-0,09 0,00 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto 0,00 0,00 0,04-0,50 0,00 0,00 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 2102 Käsityöläisentie 9-6,04-3,59-0,55-0,80-0,31 VMY 2103 Palovartijantie ,25-3,78-0,55-0,79-0,30 VMY 2105 Palokellonkuja 5-6,28-3,60-0,53-0,79-0,33 VMY 2109 Vaakamestarintie 3-6,34-3,84-0,55-0,79-0,14 VMY 2110 Pertunpellonraitti -5,83-3,60-0,55-0,83-0,17 VMY 2111 Peltohiirenkuja -6,31-3,81-0,55-0,84-0,14 VMY 2112 Pertunpellontie 1-5,94-3,68-0,55-0,79-0,15 VMY 2108 Iltatähdentie 5-6,00-3,54-0,55-0,79-0,00 VMY 2113 Siltakyläntie 4-6,46-3,64-0,55-0,76-0,08 VMY 2114 Vaskihuhdantie ,97-3,24-0,55-0,76-0,17 VMY 2115 Puunaulankuja -6,97-4,43-0,55-0,86-0,16 VMY 2117 Iltatähdenkuja ,37-4,05-0,55-0,81-0,18 VMY 2119 Suuntimotie 16-6,41-4,35-0,55-0,78-0,29 VMY 2120 Sirkkalanmäki -6,14-3,70-0,55-0,79-0,12 VMY 2122 Pertunpellontie 3-5,95-3,76-0,55-0,88-0,15 VMY 2124 Töyrynummentie -5,91-3,53-0,55-0,82-0,25 VMY 2128 Yläkaskentie -6,02-3,98-0,55-0,83-0,22 VMY 2130 Alhokuja -6,26-3,70-0,55-0,86-0,11 VMY 2131 Merkuriuksentie 13-6,11-3,76-0,55-0,82-0,21 VMY 2132 Böstaksentie 2-4,12-2,09-0,37-0,43-0,11 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto -4,38-4,06-0,47-0,54-0,26

163 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 2102 Käsityöläisentie 9-0,82-0,22-0,38 36,9 41,0 5,4 141 VMY 2103 Palovartijantie ,88-0,22-0,51 40,3 44,4 4,6 158 VMY 2105 Palokellonkuja 5-0,87-0,23-0,48 40,0 44,2 5,8 165 VMY 2109 Vaakamestarintie 3-0,94-0,23-0,61 43,3 47,7 8,8 166 VMY 2110 Pertunpellonraitti -0,88-0,18-0,51 46,6 51,5 4,3 154 VMY 2111 Peltohiirenkuja -0,89-0,24-0,60 44,3 48,7 5,5 173 VMY 2112 Pertunpellontie 1-0,89-0,23-0,58 47,6 52,4 5,1 168 VMY 2108 Iltatähdentie 5-0,88-0,18-0,51 48,0 53,1 3,8 139 VMY 2113 Siltakyläntie 4-0,93-0,18-0,57 50,5 55,7 4,6 164 VMY 2114 Vaskihuhdantie ,69-0,17-0,47 36,9 40,5 4,4 147 VMY 2115 Puunaulankuja -1,07-0,26-0,58 58,6 65,1 6,6 148 VMY 2117 Iltatähdenkuja ,12-0,37-0,49 53,2 59,3 12,9 144 VMY 2119 Suuntimotie 16-1,61 0,00-0,43 42,5 47,1 4,7 133 VMY 2120 Sirkkalanmäki -0,81-0,21-0,54 40,9 44,9 5,1 141 VMY 2122 Pertunpellontie 3-1,00-0,18-0,44 50,2 56,0 3,6 141 VMY 2124 Töyrynummentie -0,65-0,25-0,50 52,9 58,7 5,7 166 VMY 2128 Yläkaskentie -0,92-0,22-0,63 47,7 52,5 7,0 198 VMY 2130 Alhokuja -0,91-0,20-0,47 51,7 57,4 5,2 155 VMY 2131 Merkuriuksentie 13-0,78-0,24-0,45 43,4 48,0 5,7 137 VMY 2132 Böstaksentie 2-0,28-0,28-0,26 11,8 12,9 5,7 66 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto -1,21-0,26-0,42 57,7 64,5 4,4 131

164 Vallila 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 35 Siivoojat: 11 Huolto: 16 Toimisto: 4 Johto: 4 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,15 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,04 kntstön tuotoista 0,30 % yliv. ( /as/kk) 0,00 1,26 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,09 Tuloutunut 0,02 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,05 11,00 Käyttökorvaukset ,38 0,16 ALV kiinteistön tuotoista ,61-0,05 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,82 11,11 Muut kiinteistön tuotot ,48 0,07 Saadut esinevahinkokorvaukset ,00 0,05 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,13-0,05 Henkilösivukulut ,27-0,03 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,40-0,09 Poistot ja arvonalentumiset ,33-2,90 Hallinto ,06-0,82 Käyttö ja huolto ,41-0,74 Ulkoalueiden huolto ,24-0,24 Siivous ,63 0,48 Lämmitys ,51-0,88 Vesi ja jätevesi ,89-0,47 Sähkö ja kaasu ,02-0,28 Jätehuolto ,16-0,21 Vahinkovakuutukset ,33-0,06 Tontinvuokrat ,79-0,95 Muut vuokrat ,62-0,00 Kiinteistövero ,98-0,15 Korjaukset ,01 0,27 Muut hoitokulut ,53-0,02 Luottotappiot ,84-0,04 Muut kiinteistön kulut ,62 0,02 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,19 3,19 Korkotuotot ,81 0,01 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 6 217,90 0,00 Korkokulut ,49-1,67 Muut rahoituskulut ,78-0,01 Satunnaiset erät 1 118,80 0,00 Poistoeron muutos ,13-0,92 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,30 0,62

165 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,61 0,86 Huolto ,27 0,88 Siivous ,63 0,48 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 39,7 Lämpö normalisoitu (1/2) 44,0 / 44,0 Sähkö 4,3 Vesi l/as/vrk 153 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,51 Uudet osoitukset ,64 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,96 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,82 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,20 Vuokraoikeuden siirrot ,14 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,66 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,92 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 97 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 98

166 Kohteet VMY 1601 Sammatintie 10 VMY 1602 Sammatintie 7 VMY 1603 Vellamonkatu 17 VMY 1604 Hattulantie 5 VMY 1605 Karstulantie 10 VMY 1607 Mäkelänkatu 45 VMY 1608 Mäkelänkatu VMY 1609 Aleksis Kivenkatu 40 VMY 1611 Merikasarminkatu 4 VMY 1613 Amiraalinkatu 3 VMY 1614 Vanha Vallila VMY 1615 Merisotilaankatu 2 ja 3 VMY 1623 Hämeentie 63 VMY 1624 Kinaporinkatu 4 VMY 1625 Toinen linja 10 VMY 1627 Haukilahdenkatu 6 VMY 1628 Violanpuisto VMY 1629 Vellamonkatu 23 VMY 1630 Linnankadun Alanko VMY 1631 Muurikuja VMY 1632 Antaraksenkatu VMY 1633 Leonkatu 20 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 1962/ , , , , , ,97 10, , , , , , ,92 10, / , , , , , ,09 10, / , , , , , ,33 10, , , , , , ,52 11, /1993/ 4 879, , , , , ,05 10, / , , , , , ,23 9, / , , , , , ,17 11, , , , , , ,43 11, , , , , , ,74 11, / , , , , , ,32 12, , , , , , ,01 11, / , , , , , ,07 11, , , , , , ,86 11, / , , , , , ,55 10, , , , , , ,37 11, , , , , , ,62 10, , , , , , ,90 11, / , , , , , ,39 12, , , , , , ,25 12, , , , , , ,18 13, , , , , , ,17 13,08 Yhteensä , , , , , ,44 Yhteensä , , , , , ,44

167 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö VMY 1601 Sammatintie ,0 5,00 5,77 10,77 VMY 1602 Sammatintie ,0 5,25 5,67 10,92 VMY 1603 Vellamonkatu ,0 5,53 4,91 10,44 VMY 1604 Hattulantie ,0 5,01 5,08 10,09 VMY 1605 Karstulantie ,0 4,66 6,70 11,36 VMY 1607 Mäkelänkatu ,0 5,71 4,81 10,52 VMY 1608 Mäkelänkatu ,0 5,81 3,75 9,56 VMY 1609 Aleksis Kivenkatu ,0 7,04 4,16 11,20 VMY 1611 Merikasarminkatu ,0 4,85 6,77 11,62 VMY 1613 Amiraalinkatu ,0 4,29 7,19 11,48 VMY 1614 Vanha Vallila 10819,0 7,67 4,58 12,25 VMY 1615 Merisotilaankatu 2 ja ,0 4,32 6,85 11,17 VMY 1623 Hämeentie ,0 6,41 4,91 11,32 VMY 1624 Kinaporinkatu ,0 6,57 4,48 11,05 VMY 1625 Toinen linja ,0 5,44 5,28 10,72 VMY 1627 Haukilahdenkatu ,0 5,39 5,75 11,14 VMY 1628 Violanpuisto 3894,0 4,89 5,75 10,64 VMY 1629 Vellamonkatu ,0 5,38 5,92 11,30 VMY 1630 Linnankadun Alanko 1550,0 5,69 6,35 12,04 VMY 1631 Muurikuja 8635,0 4,15 7,93 12,08 VMY 1632 Antaraksenkatu 3716,0 5,17 7,91 13,08 VMY 1633 Leonkatu ,0 5,16 7,92 13,08 Ylin vuokra 7,67 7,93 13,08 Alin vuokra 4,15 3,75 9,56 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,38 5,86 11,24 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 1601 Sammatintie 10 0,05-0,05-0,04-0,89-0,74-0,06-0,47-0,71-0,49 VMY 1602 Sammatintie 7 0,02-0,05-0,04-0,92-0,78-0,07-0,51-0,78-0,54 VMY 1603 Vellamonkatu 17 0,09-0,06-0,04-0,89-0,72-0,03-0,62-0,81-0,46 VMY 1604 Hattulantie 5 0,06-0,05-0,03-0,73-0,82-0,07-0,34-0,85-0,49 VMY 1605 Karstulantie 10 0,08-0,10-0,03-0,74-0,62-0,12-0,34-0,92-0,33 VMY 1607 Mäkelänkatu 45 0,11-0,05-0,03-0,83-0,66-0,35-0,55-1,53-0,37 VMY 1608 Mäkelänkatu ,04-0,11-0,03-0,79-0,62-0,52-0,38-1,53-0,55 VMY 1609 Aleksis Kivenkatu 40 0,02-0,11-0,04-0,90-0,73-0,89-0,57-1,06-0,67 VMY 1611 Merikasarminkatu 4 0,02-0,07-0,03-0,80-0,82-0,27-0,33-1,00-0,42 VMY 1613 Amiraalinkatu 3 0,05-0,07-0,03-0,82-0,94-0,21-0,52-0,77-0,47 VMY 1614 Vanha Vallila 0,09-0,04-0,03-0,77-0,59-0,84-0,41-1,14-0,47 VMY 1615 Merisotilaankatu 2 ja 3 0,01-0,02-0,03-0,77-0,79-0,25-0,47-0,75-0,56 VMY 1623 Hämeentie 63 0,07-0,12-0,04-0,85-0,73-0,25-0,94-0,89-0,47 VMY 1624 Kinaporinkatu 4 0,15-0,02-0,03-0,83-0,71-0,13-0,37-1,19-0,51

168 Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 1625 Toinen linja 10 0,10-0,08-0,03-0,82-0,80-0,26-0,56-0,97-0,38 VMY 1627 Haukilahdenkatu 6 0,06-0,03-0,03-0,75-0,60-0,16-0,57-0,89-0,53 VMY 1628 Violanpuisto 0,16-0,07-0,03-0,77-0,77-0,14-0,47-0,80-0,62 VMY 1629 Vellamonkatu 23 0,15-0,07-0,04-0,84-0,67-0,26-0,77-0,78-0,47 VMY 1630 Linnankadun Alanko 0,28-0,10-0,04-0,93-1,38-0,26-0,97-1,02-0,40 VMY 1631 Muurikuja 0,04-0,04-0,04-0,90-0,75-0,04-0,38-0,44-0,41 VMY 1632 Antaraksenkatu 0,00-0,06-0,03-0,67-0,57-0,01-0,28-0,57-0,39 VMY 1633 Leonkatu 20 0,19-0,03-0,04-0,91-0,98-0,01-0,37-0,79-0,17 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 1601 Sammatintie 10-0,21-0,19-0,05-1,04-0,00-0,11 0,63-0,01 VMY 1602 Sammatintie 7-0,26-0,20-0,05-1,08-0,00-0,11 0,65-0,03 VMY 1603 Vellamonkatu 17-0,49-0,20-0,05-1,04-0,00-0,12 0,01-0,04 VMY 1604 Hattulantie 5-0,35-0,17-0,05-0,85-0,00-0,12 0,62-0,02 VMY 1605 Karstulantie 10-0,47-0,14-0,05-0,86-0,00-0,14 0,75-0,05 VMY 1607 Mäkelänkatu 45-0,15-0,27-0,06-0,93-0,00-0,13 0,21-0,01 VMY 1608 Mäkelänkatu ,09-0,19-0,07-0,92-0,00-0,16 0,61-0,02 VMY 1609 Aleksis Kivenkatu 40-0,13-0,18-0,08-1,06-0,00-0,05 1,24-0,05 VMY 1611 Merikasarminkatu 4-0,23-0,38-0,05-0,86-0,00-0,16-0,30-0,02 VMY 1613 Amiraalinkatu 3-0,22-0,18-0,05-0,87-0,00-0,14 0,48-0,04 VMY 1614 Vanha Vallila -0,20-0,25-0,05-0,88-0,00-0,12-1,78-0,02 VMY 1615 Merisotilaankatu 2 ja 3-0,21-0,18-0,05-0,84-0,00-0,15 0,62-0,00 VMY 1623 Hämeentie 63-0,20-0,21-0,06-0,98-0,00-0,11 0,03-0,04 VMY 1624 Kinaporinkatu 4-0,44-0,19-0,06-0,96-0,00-0,19 0,55-0,00 VMY 1625 Toinen linja 10-0,27-0,21-0,07-0,94-0,00-0,22-0,49-0,03 VMY 1627 Haukilahdenkatu 6-0,21-0,22-0,05-0,86-0,00-0,19 0,35-0,00 VMY 1628 Violanpuisto -0,42-0,18-0,05-0,88-0,00-0,19 0,48-0,03 VMY 1629 Vellamonkatu 23-0,41-0,17-0,06-0,99-0,00-0,20-0,06-0,01 VMY 1630 Linnankadun Alanko -0,31-0,20-0,07-1,04-0,00-0,23 0,83-0,01 VMY 1631 Muurikuja -0,38-0,22-0,06-1,05-0,00-0,21 0,95-0,01 VMY 1632 Antaraksenkatu -0,33-0,17-0,06-0,79-0,00-0,24 0,99-0,06 VMY 1633 Leonkatu 20-0,52-0,14-0,06-1,07-0,00-0,23 1,25-0,02 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 1601 Sammatintie 10-0,02-0,01 0,01-1,83-0,01-1,01 0,00 VMY 1602 Sammatintie 7-0,00-0,01 0,01-1,91-0,01-1,05 0,00 VMY 1603 Vellamonkatu 17-0,05-0,01 0,02-1,83-0,01-1,01 0,00 VMY 1604 Hattulantie 5-0,04-0,01 0,01-1,50-0,00-0,83 0,00 VMY 1605 Karstulantie 10 0,00-0,01 0,01-1,52-0,00-0,84 0,00 VMY 1607 Mäkelänkatu 45-0,12 0,21 0,01-1,63-0,01-0,90 0,00 VMY 1608 Mäkelänkatu ,01 0,03 0,01-1,62-0,01-0,89 0,00

169 Yhtiö Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Satunnaiset Vapaaehtoisten rahoituskulut erät varausten muutos VMY 1609 Aleksis Kivenkatu 40 0,08 0,00 0,01-1,86-0,01-1,03 0,00 VMY 1611 Merikasarminkatu 4-0,01 0,06 0,01-1,52-0,00-0,84 0,00 VMY 1613 Amiraalinkatu 3-0,11-0,01 0,01-1,53-0,01-0,84 0,00 VMY 1614 Vanha Vallila -0,02 0,02 0,01-1,55-0,01-0,85 0,00 VMY 1615 Merisotilaankatu 2 ja 3-0,05 0,00 0,01-1,47-0,01-0,81 0,00 VMY 1623 Hämeentie 63-0,00 0,07 0,01-1,73-0,01-0,95 0,00 VMY 1624 Kinaporinkatu 4-0,09 0,02 0,05-1,69-0,01-0,93 0,00 VMY 1625 Toinen linja 10-0,02 0,05 0,01-1,66-0,01-0,92 0,00 VMY 1627 Haukilahdenkatu 6-0,13-0,01 0,02-1,52-0,01-0,84 0,00 VMY 1628 Violanpuisto -0,02-0,01 0,01-1,54-0,01-0,85 0,00 VMY 1629 Vellamonkatu 23-0,03-0,01 0,01-1,74-0,01-0,96 0,00 VMY 1630 Linnankadun Alanko -0,04-0,01 0,01-1,83-0,01-1,01 0,00 VMY 1631 Muurikuja -0,09-0,01 0,02-1,86-0,01-1,02 0,00 VMY 1632 Antaraksenkatu -0,01 0,00 0,01-1,40-0,00-0,77 0,00 VMY 1633 Leonkatu 20-0,01 0,00 0,01-1,88-0,01-1,03 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 1601 Sammatintie 10-3,39-3,86-0,92-0,71-0,47 VMY 1602 Sammatintie 7-3,70-4,21-0,95-0,75-0,51 VMY 1603 Vellamonkatu 17-4,54-4,34-0,92-0,66-0,62 VMY 1604 Hattulantie 5-3,47-3,91-0,77-0,63-0,34 VMY 1605 Karstulantie 10-3,31-3,84-0,86-0,68-0,34 VMY 1607 Mäkelänkatu 45-4,57-4,54-0,86-0,93-0,55 VMY 1608 Mäkelänkatu ,41-4,82-0,87-1,08-0,38 VMY 1609 Aleksis Kivenkatu 40-4,21-5,39-1,03-1,57-0,57 VMY 1611 Merikasarminkatu 4-4,83-4,36-0,86-1,02-0,33 VMY 1613 Amiraalinkatu 3-3,98-4,28-0,88-0,93-0,52 VMY 1614 Vanha Vallila -6,69-4,71-0,80-1,30-0,41 VMY 1615 Merisotilaankatu 2 ja 3-3,61-4,07-0,77-0,99-0,47 VMY 1623 Hämeentie 63-4,80-4,66-0,88-0,86-0,94 VMY 1624 Kinaporinkatu 4-4,12-4,33-0,81-0,73-0,37 VMY 1625 Toinen linja 10-5,12-4,32-0,87-0,98-0,56 VMY 1627 Haukilahdenkatu 6-3,89-3,99-0,75-0,69-0,57 VMY 1628 Violanpuisto -4,06-4,20-0,84-0,84-0,47 VMY 1629 Vellamonkatu 23-4,80-4,40-0,90-0,77-0,77 VMY 1630 Linnankadun Alanko -5,07-5,39-1,01-1,57-0,97 VMY 1631 Muurikuja -2,93-3,63-0,91-0,72-0,38 VMY 1632 Antaraksenkatu -2,45-3,19-0,77-0,54-0,28 VMY 1633 Leonkatu 20-3,04-3,86-0,92-0,94-0,37

170 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 1601 Sammatintie 10-0,71-0,21-0,49 38,6 42,7 4,8 143 VMY 1602 Sammatintie 7-0,78-0,26-0,54 42,6 47,0 6,1 177 VMY 1603 Vellamonkatu 17-0,81-0,49-0,46 44,0 48,7 5,1 150 VMY 1604 Hattulantie 5-0,85-0,35-0,49 44,7 49,6 4,5 152 VMY 1605 Karstulantie 10-0,92-0,47-0,33 47,3 52,8 5,2 130 VMY 1607 Mäkelänkatu 45-1,53-0,15-0,37 51,3 57,5 2,7 162 VMY 1608 Mäkelänkatu ,53-0,09-0,55 41,6 46,4 0,8 198 VMY 1609 Aleksis Kivenkatu 40-1,06-0,13-0,67 26,8 29,5 1,5 196 VMY 1611 Merikasarminkatu 4-1,00-0,23-0,42 46,3 51,6 4,8 149 VMY 1613 Amiraalinkatu 3-0,77-0,22-0,47 34,8 38,4 4,5 178 VMY 1614 Vanha Vallila -1,14-0,20-0,47 59,1 66,1 2,8 124 VMY 1615 Merisotilaankatu 2 ja 3-0,75-0,21-0,56 39,7 43,3 4,6 198 VMY 1623 Hämeentie 63-0,89-0,20-0,47 40,2 44,7 3,0 172 VMY 1624 Kinaporinkatu 4-1,19-0,44-0,51 36,9 40,8 3,3 192 VMY 1625 Toinen linja 10-0,97-0,27-0,38 31,3 35,0 3,8 144 VMY 1627 Haukilahdenkatu 6-0,89-0,21-0,53 46,2 51,2 4,3 156 VMY 1628 Violanpuisto -0,80-0,42-0,62 42,8 47,1 7,3 182 VMY 1629 Vellamonkatu 23-0,78-0,41-0,47 38,1 42,2 6,5 160 VMY 1630 Linnankadun Alanko -1,02-0,31-0,40 33,0 36,8 5,0 135 VMY 1631 Muurikuja -0,44-0,38-0,41 20,5 22,3 7,9 113 VMY 1632 Antaraksenkatu -0,57-0,33-0,39 5,7 5,6 2,2 141 VMY 1633 Leonkatu 20-0,79-0,52-0,17 45,6 51,0 1,3 114

171 Vesala 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 34 Siivoojat: 7 Huolto: 16 Toimisto: 5 Johto: 6 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,10 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,02 kntstön tuotoista 0,22 % yliv. ( /as/kk) 0,00 1,04 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,73 Tuloutunut 0,03 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,97 9,41 Käyttökorvaukset ,55 0,07 ALV kiinteistön tuotoista ,20-0,08 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,32 9,40 Muut kiinteistön tuotot ,57 0,08 Saadut esinevahinkokorvaukset 9 280,03 0,01 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,48-0,04 Henkilösivukulut ,81-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,29-0,08 Poistot ja arvonalentumiset ,62-2,11 Hallinto ,48-0,52 Käyttö ja huolto ,31-0,77 Ulkoalueiden huolto ,28-0,11 Siivous ,67 0,35 Lämmitys ,89-0,88 Vesi ja jätevesi ,85-0,47 Sähkö ja kaasu ,76-0,21 Jätehuolto ,24-0,19 Vahinkovakuutukset ,59-0,05 Tontinvuokrat ,20-0,57 Muut vuokrat ,09-0,01 Kiinteistövero ,26-0,15 Korjaukset ,91-2,17 Muut hoitokulut ,99-0,01 Luottotappiot ,67-0,03 Muut kiinteistön kulut ,83 0,02 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,65 0,81 Korkotuotot ,81 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,37-1,13 Muut rahoituskulut ,53-0,00 Satunnaiset erät 912,51 0,00 Poistoeron muutos ,49-0,13 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,42-0,43

172 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,14 0,53 Huolto ,57 0,71 Siivous ,86 0,35 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 40,7 Lämpö normalisoitu (1/2) 45,1 / 45,1 Sähkö 4,5 Vesi l/as/vrk 160 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,63 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,98 Uudet osoitukset ,35 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,13 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,77 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,27 Vuokraoikeuden siirrot ,00 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,09 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 100 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

173 Kohteet VMY 2901 Kontulankuja 3 VMY 2902 Kontulankuja 2-5 VMY 2903 Tuukkalantie VMY 2904 Saariseläntie 3 VMY 2905 Humikkalanrinne 1 VMY 2907 Aarteenetsijäntie 2-4 VMY 2906 Varhelantie 3 ja 9 VMY 2908 Laakavuorentie 1 ja 2 VMY 2909 Naulakalliontie 1 VMY 2910 Rekipellontie VMY 2911 Aarrekuja 1 VMY 2912 Kiiliänkuja 1-2 VMY 2913 Laakavuorentie 6 VMY 2914 Laakavuorenkuja 2 VMY 2915 Laakavuorentie 12 VMY 2916 Koskenhaantie 5 VMY 2917 Rekipellonkuja 2 VMY 2918 Saariseläntie 1 VMY 2919 Lupajantie 3 VMY 2920 Viitankruununtie 2 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 1965/ , , , , , ,23 9, / , , , , , ,81 9, , , , , , ,63 9, / , , , , , ,14 9, , , , , , ,86 9, , , , , , ,05 9, , , , , , ,63 9, , , , , , ,90 9, , , , , , ,75 9, , , , , , ,89 9, , , , , , ,30 10, , , , , , ,53 9, , , , , , ,01 9, , , , , , ,47 9, , , , , , ,81 10, , , , , , ,69 10, , , , , , ,79 10, , , , , , ,19 9, , , , , , ,25 10, , , , , , ,78 9,97 Yhteensä , , , , , ,50 Yhteensä , , , , , ,50

174 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö VMY 2901 Kontulankuja ,0 5,60 3,90 9,50 VMY 2902 Kontulankuja ,0 5,49 3,90 9,39 VMY 2903 Tuukkalantie ,0 5,42 3,90 9,32 VMY 2904 Saariseläntie ,0 6,00 3,90 9,90 VMY 2905 Humikkalanrinne ,0 5,52 3,90 9,42 VMY 2907 Aarteenetsijäntie ,0 5,53 3,90 9,43 VMY 2906 Varhelantie 3 ja ,0 5,36 3,90 9,26 VMY 2908 Laakavuorentie 1 ja ,5 5,74 3,90 9,64 VMY 2909 Naulakalliontie ,5 5,51 3,90 9,41 VMY 2910 Rekipellontie ,5 5,83 3,90 9,73 VMY 2911 Aarrekuja ,0 6,57 3,90 10,47 VMY 2912 Kiiliänkuja ,0 5,91 3,90 9,81 VMY 2913 Laakavuorentie ,5 5,93 3,90 9,83 VMY 2914 Laakavuorenkuja ,0 6,03 3,90 9,93 VMY 2915 Laakavuorentie ,0 6,32 3,90 10,22 VMY 2916 Koskenhaantie ,0 6,63 3,90 10,53 VMY 2917 Rekipellonkuja ,0 6,29 3,90 10,19 VMY 2918 Saariseläntie ,0 6,05 3,90 9,95 VMY 2919 Lupajantie ,5 6,15 3,90 10,05 VMY 2920 Viitankruununtie ,0 6,07 3,90 9,97 Ylin vuokra 6,63 3,90 10,53 Alin vuokra 5,36 3,90 9,26 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,68 3,90 9,58 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 2901 Kontulankuja 3 0,06-0,04-0,03-0,49-0,64-0,13-0,27-1,04-0,49 VMY 2902 Kontulankuja 2-5 0,13-0,04-0,04-0,51-0,70-0,11-0,26-0,96-0,50 VMY 2903 Tuukkalantie ,07-0,04-0,03-0,52-0,68-0,08-0,33-0,93-0,45 VMY 2904 Saariseläntie 3 0,06-0,07-0,04-0,57-1,15-0,10-0,44-0,79-0,43 VMY 2905 Humikkalanrinne 1 0,08-0,05-0,04-0,53-0,78-0,23-0,31-0,98-0,44 VMY 2907 Aarteenetsijäntie 2-4 0,16-0,04-0,03-0,51-0,78-0,14-0,48-0,78-0,45 VMY 2906 Varhelantie 3 ja 9 0,06-0,03-0,03-0,52-0,84-0,16-0,42-0,80-0,42 VMY 2908 Laakavuorentie 1 ja 2 0,04-0,04-0,04-0,55-0,83-0,08-0,37-0,90-0,57 VMY 2909 Naulakalliontie 1 0,05-0,04-0,03-0,50-0,68-0,10-0,32-0,81-0,59 VMY 2910 Rekipellontie ,03-0,05-0,03-0,54-0,85-0,13-0,44-0,96-0,48 VMY 2911 Aarrekuja 1 0,13-0,03-0,04-0,60-1,08-0,09-0,56-0,87-0,53 VMY 2912 Kiiliänkuja 1-2 0,07-0,04-0,04-0,52-0,87-0,13-0,44-0,92-0,49 VMY 2913 Laakavuorentie 6 0,17-0,06-0,03-0,58-1,01-0,09-0,46-0,71-0,45 VMY 2914 Laakavuorenkuja 2 0,04-0,05-0,04-0,64-0,94-0,05-0,51-0,79-0,51 VMY 2915 Laakavuorentie 12 0,29-0,06-0,04-0,58-0,95-0,09-0,50-0,83-0,49 VMY 2916 Koskenhaantie 5 0,02-0,09-0,04-0,55-1,04-0,20-0,49-0,91-0,58 VMY 2917 Rekipellonkuja 2 0,03-0,03-0,04-0,55-1,02-0,10-0,48-0,97-0,48 VMY 2918 Saariseläntie 1 0,02-0,03-0,04-0,57-0,96-0,10-0,35-0,94-0,56 VMY 2919 Lupajantie 3 0,03-0,10-0,04-0,52-0,86-0,24-0,29-1,05-0,58 VMY 2920 Viitankruununtie 2 0,01-0,02-0,04-0,12-0,18-0,00-0,02-0,14-0,03

175 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 2901 Kontulankuja 3-0,24-0,19-0,06-0,57-0,00-0,11-2,09-0,00 VMY 2902 Kontulankuja ,22-0,16-0,06-0,57-0,00-0,12-2,15-0,02 VMY 2903 Tuukkalantie ,22-0,19-0,05-0,57-0,00-0,18-2,33-0,01 VMY 2904 Saariseläntie 3-0,23-0,19-0,06-0,57-0,00-0,17-2,52-0,02 VMY 2905 Humikkalanrinne 1-0,21-0,24-0,06-0,57-0,00-0,12-1,70-0,01 VMY 2907 Aarteenetsijäntie ,17-0,20-0,05-0,57-0,00-0,15-2,17-0,01 VMY 2906 Varhelantie 3 ja 9-0,22-0,19-0,05-0,57-0,00-0,11-2,38-0,01 VMY 2908 Laakavuorentie 1 ja 2-0,18-0,17-0,06-0,57-0,00-0,16-2,25-0,01 VMY 2909 Naulakalliontie 1-0,16-0,21-0,06-0,57-0,00-0,16-2,09-0,01 VMY 2910 Rekipellontie ,22-0,18-0,05-0,57-0,00-0,16-2,34-0,01 VMY 2911 Aarrekuja 1-0,25-0,27-0,06-0,57-0,00-0,17-1,94-0,00 VMY 2912 Kiiliänkuja ,25-0,26-0,06-0,57-0,00-0,16-2,26-0,01 VMY 2913 Laakavuorentie 6-0,19-0,21-0,05-0,57-0,00-0,17-1,70-0,02 VMY 2914 Laakavuorenkuja 2-0,19-0,17-0,06-0,57-0,01-0,19-2,41-0,02 VMY 2915 Laakavuorentie 12-0,17-0,15-0,06-0,57-0,31-0,16-2,00-0,02 VMY 2916 Koskenhaantie 5-0,26-0,25-0,06-0,57-0,00-0,17-2,55-0,02 VMY 2917 Rekipellonkuja 2-0,23-0,23-0,06-0,57-0,00-0,17-2,21-0,00 VMY 2918 Saariseläntie 1-0,26-0,21-0,06-0,57-0,00-0,21-1,80-0,01 VMY 2919 Lupajantie 3-0,24-0,20-0,06-0,57-0,00-0,15-2,09-0,02 VMY 2920 Viitankruununtie 2-0,08-0,04-0,01-0,57 0,01-0,02-1,27-0,00 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 2901 Kontulankuja 3-0,02 0,01 0,02-1,13-0,00-0,12 0,00 VMY 2902 Kontulankuja ,05 0,02 0,01-1,13-0,00-0,13 0,00 VMY 2903 Tuukkalantie ,04 0,01 0,02-1,13-0,00-0,12 0,00 VMY 2904 Saariseläntie 3-0,12 0,02 0,01-1,13-0,00-0,13 0,00 VMY 2905 Humikkalanrinne 1-0,01 0,11 0,02-1,13-0,00-0,13 0,00 VMY 2907 Aarteenetsijäntie ,10 0,01 0,02-1,13-0,00-0,12 0,00 VMY 2906 Varhelantie 3 ja 9-0,00 0,04 0,02-1,13-0,00-0,12 0,00 VMY 2908 Laakavuorentie 1 ja 2-0,03 0,02 0,02-1,13-0,00-0,13 0,00 VMY 2909 Naulakalliontie 1-0,00 0,01 0,02-1,13-0,00-0,12 0,00 VMY 2910 Rekipellontie ,01 0,07 0,02-1,13-0,00-0,12 0,00 VMY 2911 Aarrekuja 1-0,00 0,01 0,02-1,13-0,00-0,13 0,00 VMY 2912 Kiiliänkuja ,07 0,01 0,02-1,13-0,00-0,12 0,00 VMY 2913 Laakavuorentie 6-0,00 0,02 0,02-1,13-0,00-0,12 0,00 VMY 2914 Laakavuorenkuja 2-0,04 0,03 0,02-1,13-0,01-0,16 0,00 VMY 2915 Laakavuorentie 12-0,03 0,01 0,02-1,13-0,00-0,13 0,00 VMY 2916 Koskenhaantie 5-0,01 0,01 0,01-1,13-0,00-0,13 0,00 VMY 2917 Rekipellonkuja 2-0,00 0,01 0,02-1,13-0,00-0,13 0,00 VMY 2918 Saariseläntie 1-0,02 0,01 0,02-1,13-0,00-0,14 0,00 VMY 2919 Lupajantie 3-0,00 0,01 0,02-1,13-0,00-0,13 0,00 VMY 2920 Viitankruununtie 2-0,00 0,00 0,01-1,13-0,00-0,13 0,00

176 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 2901 Kontulankuja 3-5,84-3,58-0,51-0,59-0,26 VMY 2902 Kontulankuja ,82-3,42-0,51-0,62-0,24 VMY 2903 Tuukkalantie ,03-3,46-0,53-0,65-0,32 VMY 2904 Saariseläntie 3-6,77-4,01-0,61-0,86-0,43 VMY 2905 Humikkalanrinne 1-5,59-3,69-0,56-0,70-0,30 VMY 2907 Aarteenetsijäntie ,98-3,50-0,52-0,73-0,44 VMY 2906 Varhelantie 3 ja 9-6,17-3,62-0,53-0,79-0,41 VMY 2908 Laakavuorentie 1 ja 2-6,19-3,73-0,56-0,78-0,36 VMY 2909 Naulakalliontie 1-5,75-3,45-0,52-0,64-0,31 VMY 2910 Rekipellontie ,40-3,87-0,57-0,80-0,42 VMY 2911 Aarrekuja 1-6,48-4,25-0,60-1,00-0,55 VMY 2912 Kiiliänkuja ,43-3,95-0,53-0,81-0,40 VMY 2913 Laakavuorentie 6-5,71-3,67-0,61-0,96-0,44 VMY 2914 Laakavuorenkuja 2-6,56-3,91-0,65-0,88-0,50 VMY 2915 Laakavuorentie 12-6,40-3,94-0,59-0,82-0,47 VMY 2916 Koskenhaantie 5-7,22-4,47-0,62-1,00-0,48 VMY 2917 Rekipellonkuja 2-6,57-4,16-0,55-0,97-0,45 VMY 2918 Saariseläntie 1-6,09-4,07-0,58-0,89-0,33 VMY 2919 Lupajantie 3-6,44-4,17-0,60-0,79-0,25 VMY 2920 Viitankruununtie 2-1,96-0,65-0,12-0,16-0,02

177 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 2901 Kontulankuja 3-1,04-0,24-0,49 54,0 60,1 5,6 152 VMY 2902 Kontulankuja ,96-0,22-0,50 45,6 50,5 5,2 173 VMY 2903 Tuukkalantie ,93-0,22-0,45 38,0 42,0 5,2 161 VMY 2904 Saariseläntie 3-0,79-0,23-0,43 35,0 38,6 4,5 177 VMY 2905 Humikkalanrinne 1-0,98-0,21-0,44 46,7 52,0 4,4 187 VMY 2907 Aarteenetsijäntie ,78-0,17-0,45 43,0 47,7 4,2 147 VMY 2906 Varhelantie 3 ja 9-0,80-0,22-0,42 38,4 42,6 5,2 148 VMY 2908 Laakavuorentie 1 ja 2-0,90-0,18-0,57 46,0 50,8 4,0 190 VMY 2909 Naulakalliontie 1-0,81-0,16-0,59 42,3 46,6 3,6 174 VMY 2910 Rekipellontie ,96-0,22-0,48 46,3 51,3 3,6 176 VMY 2911 Aarrekuja 1-0,87-0,25-0,53 39,9 44,1 5,1 151 VMY 2912 Kiiliänkuja ,92-0,25-0,49 45,7 50,6 5,0 166 VMY 2913 Laakavuorentie 6-0,71-0,19-0,45 34,9 38,3 3,9 169 VMY 2914 Laakavuorenkuja 2-0,79-0,19-0,51 31,9 35,3 3,5 170 VMY 2915 Laakavuorentie 12-0,83-0,17-0,49 38,6 42,7 4,5 135 VMY 2916 Koskenhaantie 5-0,91-0,26-0,58 39,4 43,4 5,1 146 VMY 2917 Rekipellonkuja 2-0,97-0,23-0,48 41,1 45,5 4,2 154 VMY 2918 Saariseläntie 1-0,94-0,26-0,56 39,6 43,8 4,9 191 VMY 2919 Lupajantie 3-1,05-0,24-0,58 46,5 51,3 4,7 151 VMY 2920 Viitankruununtie 2-0,14-0,08-0,03 8,0 8,8 1,7 28

178 Vuosaari 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 45 Siivoojat: 11 Huolto: 18 Toimisto: 7 Johto: 9 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 3 Vuokrasaatavat / 0,26 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,06 kntstön tuotoista 0,51 % yliv. ( /as/kk) 0,05 2,12 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,68 Tuloutunut 0,02 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,28 11,51 Käyttökorvaukset ,99 0,11 ALV kiinteistön tuotoista ,13-0,09 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,14 11,53 Muut kiinteistön tuotot ,06 0,09 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,37-0,07 Henkilösivukulut ,55-0,04 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,92-0,10 Poistot ja arvonalentumiset ,88-2,98 Hallinto ,94-0,44 Käyttö ja huolto ,26-0,87 Ulkoalueiden huolto ,02-0,08 Siivous ,43 0,37 Lämmitys ,20-0,87 Vesi ja jätevesi ,95-0,51 Sähkö ja kaasu ,40-0,24 Jätehuolto ,29-0,23 Vahinkovakuutukset ,97-0,05 Tontinvuokrat ,06-0,96 Muut vuokrat ,55-0,12 Kiinteistövero ,58-0,18 Korjaukset ,38-2,20 Muut hoitokulut ,36-0,03 Luottotappiot ,07-0,10 Muut kiinteistön kulut ,81 0,04 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,75 1,33 Korkotuotot ,58 0,03 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,63-2,00 Muut rahoituskulut ,31-0,01 Satunnaiset erät 2 208,47 0,00 Poistoeron muutos ,64-0,19 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,78-0,84

179 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Isännöinti ,92 0,48 Huolto ,03 0,76 Siivous ,43 0,37 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 39,7 Lämpö normalisoitu (1/2) 43,8 / 43,8 Sähkö 5,1 Vesi l/as/vrk 168 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,25 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,16 Uudet osoitukset ,85 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,30 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,02 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,32 Vuokraoikeuden siirrot ,67 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite ,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) 0 0 Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 99 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 100

180 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. Tilavuus asuin- m3 huo- neisto- ala Asuinhuoneistojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk VMY 3009 Kallvikintie , , , , , ,83 10,78 VMY 3010 Porslahdentie , , , , , ,32 12,00 VMY 3011 Vuosaarentie , , , , , ,93 11,91 VMY 3012 Merirastila , , , , , ,76 11,63 VMY 3013 Meri-Vuosaari , , , , , ,83 11,34 VMY 3014 Kallvikinpuisto , , , , , ,41 11,90 VMY 3015 Leikosaarentie , , , , , ,44 11,78 VMY 3016 Haruspuisto , , , , , ,07 11,21 VMY 3017 Merikoti , , , , , ,40 10,91 VMY 3018 Rastilantori , , , , , ,02 11,17 VMY 3019 Hiekkalaiturintie , , , , , ,69 11,80 10 VMY 3020 Iiluodonkallio , , , , , ,22 12,06 VMY 3021 Iiluodonpuisto , , , , , ,74 12,03 VMY 3022 Iiluodontie , , , , , ,12 11,65 VMY 3023 Merilinna , , , , , ,17 11,23 VMY 3024 Harbonkuja , , , , , ,07 11,31 VMY 3025 Porslahdentie , , , , , ,00 11,49 VMY 3026 Leikosaari , , , , , ,04 11,23 VMY 3027 Rastilantie , , , , , ,10 11,54 VMY 3028 Ramsinniementie , , , , , ,48 11,48 VMY 3029 Vuosaarentie , , , , , ,72 11,49 VMY 3030 Meriairo , , , , , ,59 10,80 VMY 3031 Kalkkihiekka , , , , , ,29 12,05 VMY 3032 Ullaksenpuisto , , , , , ,95 11,92 VMY 3033 Vuosaarenranta , , , , , ,53 12,07 VMY 3035 Kalkkihiekantie , , , , , ,31 11,64 VMY 3036 Vuosaaren , , , , , ,51 12,02 Merihiekka VMY 3037 Mustakivi , , , , , ,11 10,93 VMY 3038 Itärinteenkulma , , , , , ,51 12,06 VMY 3039 Rastikulma , , , , , ,45 11,34 VMY 3040 Tyynylaavankuja , , , , , ,41 11,16 3 VMY 3041 Retkeilijänpolku , , , , , ,13 11,07 VMY 3042 Retkeilijänkatu , , , , , ,90 10,82 VMY 3043 Sammalparrankuja , , , , , ,97 10,98 VMY 3044 Retkeilijänkatu , , , , , ,15 10,91 VMY 3045 Retkeilijänkatu , , , , , ,58 10,96 VMY 3046 Marielundin , , , , , ,17 10,98 puistotie VMY 3047 Adalmiinankatu , , , , , ,15 10,68

181 VMY 3048 Pilvilinnankatu 3 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk , , , , , ,77 10,40 VMY 3049 Omenamäki 2005/ , , , , , ,46 11,99 VMY 3050 Keltakanelinaukio , , , , , ,04 11,38 VMY 3051 Kaneli , , , , , ,44 10,95 VMY 3052 Pippuri , , , , , ,69 10,95 Yhteensä , , , , , ,26 Yhteensä , , , , , ,26 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra VMY 3009 Kallvikintie ,5 4,55 6,23 10,78 VMY 3010 Porslahdentie ,0 5,76 6,24 12,00 VMY 3011 Vuosaarentie ,0 5,67 6,24 11,91 VMY 3012 Merirastila 6643,5 5,39 6,24 11,63 VMY 3013 Meri-Vuosaari 11762,5 5,09 6,25 11,34 VMY 3014 Kallvikinpuisto 8744,0 5,65 6,25 11,90 VMY 3015 Leikosaarentie 6240,5 5,53 6,25 11,78 VMY 3016 Haruspuisto 5640,5 4,97 6,24 11,21 VMY 3017 Merikoti 9203,0 4,67 6,24 10,91 VMY 3018 Rastilantori 5456,0 4,93 6,24 11,17 VMY 3019 Hiekkalaiturintie ,0 5,55 6,25 11,80 VMY 3020 Iiluodonkallio 4083,0 5,82 6,24 12,06 VMY 3021 Iiluodonpuisto 2859,0 5,79 6,24 12,03 VMY 3022 Iiluodontie 3313,0 5,41 6,24 11,65 VMY 3023 Merilinna 5864,0 4,99 6,24 11,23 VMY 3024 Harbonkuja 3962,0 5,07 6,24 11,31 VMY 3025 Porslahdentie ,0 5,25 6,24 11,49 VMY 3026 Leikosaari 4542,5 4,99 6,24 11,23 VMY 3027 Rastilantie ,5 5,24 6,30 11,54 VMY 3028 Ramsinniementie 3783,0 5,24 6,24 11,48 VMY 3029 Vuosaarentie ,5 5,24 6,25 11,49 VMY 3030 Meriairo 4282,0 4,56 6,24 10,80 VMY 3031 Kalkkihiekka 4877,0 5,80 6,25 12,05 VMY 3032 Ullaksenpuisto 2520,0 5,67 6,25 11,92 VMY 3033 Vuosaarenranta 3969,0 5,82 6,25 12,07 VMY 3035 Kalkkihiekantie ,0 5,39 6,25 11,64 VMY 3036 Vuosaaren Merihiekka 2862,0 5,77 6,25 12,02 VMY 3037 Mustakivi 6685,5 4,67 6,26 10,93 VMY 3038 Itärinteenkulma 1272,5 5,80 6,26 12,06 VMY 3039 Rastikulma 3130,0 5,08 6,26 11,34 VMY 3040 Tyynylaavankuja ,5 4,90 6,26 11,16 VMY 3041 Retkeilijänpolku ,0 4,79 6,28 11,07

182 Yhtiö VMY 3042 Retkeilijänkatu ,5 4,56 6,26 10,82 VMY 3043 Sammalparrankuja ,0 4,72 6,26 10,98 VMY 3044 Retkeilijänkatu ,5 4,65 6,26 10,91 VMY 3045 Retkeilijänkatu ,5 4,70 6,26 10,96 VMY 3046 Marielundin puistotie 2432,5 4,72 6,26 10,98 VMY 3047 Adalmiinankatu ,5 4,42 6,26 10,68 VMY 3048 Pilvilinnankatu ,0 4,14 6,26 10,40 VMY 3049 Omenamäki 5009,0 5,73 6,26 11,99 VMY 3050 Keltakanelinaukio 2972,0 5,11 6,27 11,38 VMY 3051 Kaneli 5847,0 4,68 6,27 10,95 VMY 3052 Pippuri 5705,0 4,68 6,27 10,95 Ylin vuokra 5,82 6,30 12,07 Alin vuokra 4,14 6,23 10,40 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 5,12 6,25 11,37 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 3009 Kallvikintie 74 0,07-0,05-0,03-0,42-0,86-0,14-0,43-0,77-0,35 VMY 3010 Porslahdentie 26 0,03-0,06-0,03-0,38-0,73-0,10-0,45-1,02-0,52 VMY 3011 Vuosaarentie 6 0,05-0,09-0,04-0,45-0,94-0,06-0,34-0,87-0,44 VMY 3012 Merirastila 0,07-0,06-0,04-0,42-0,78-0,10-0,42-0,91-0,52 VMY 3013 Meri-Vuosaari 0,07-0,08-0,04-0,45-0,83-0,05-0,42-0,83-0,52 VMY 3014 Kallvikinpuisto 0,27-0,06-0,04-0,45-0,92-0,09-0,33-0,83-0,57 VMY 3015 Leikosaarentie 0,04-0,06-0,04-0,43-0,83-0,06-0,29-0,87-0,59 VMY 3016 Haruspuisto 0,12-0,05-0,03-0,41-0,82-0,08-0,44-0,96-0,64 VMY 3017 Merikoti 0,11-0,05-0,03-0,39-0,77-0,05-0,24-0,84-0,54 VMY 3018 Rastilantori 0,09-0,05-0,03-0,39-0,77-0,05-0,26-0,77-0,53 VMY 3019 Hiekkalaiturintie 10 0,14-0,07-0,04-0,43-0,88-0,09-0,48-1,06-0,46 VMY 3020 Iiluodonkallio 0,10-0,07-0,04-0,44-0,92-0,08-0,42-0,92-0,50 VMY 3021 Iiluodonpuisto 0,04-0,07-0,03-0,42-0,79-0,06-0,46-0,81-0,44 VMY 3022 Iiluodontie 0,05-0,08-0,04-0,43-0,90-0,14-0,45-0,99-0,48 VMY 3023 Merilinna 0,04-0,06-0,04-0,42-0,81-0,13-0,44-0,95-0,55 VMY 3024 Harbonkuja 0,03-0,07-0,03-0,42-0,78-0,20-0,38-1,05-0,52 VMY 3025 Porslahdentie 28 0,29-0,08-0,03-0,39-0,72-0,10-0,25-0,83-0,55 VMY 3026 Leikosaari 0,06-0,08-0,03-0,41-0,87-0,07-0,27-0,85-0,41 VMY 3027 Rastilantie 5 0,24-0,04-0,03-0,42-0,83-0,06-0,45-0,74-0,42 VMY 3028 Ramsinniementie 0,05-0,07-0,03-0,40-0,84-0,15-0,41-0,93-0,51 VMY 3029 Vuosaarentie 9 0,11-0,06-0,03-0,39-0,74-0,21-0,27-1,08-0,50 VMY 3030 Meriairo 0,07-0,06-0,03-0,36-0,69-0,08-0,27-0,93-0,52 VMY 3031 Kalkkihiekka 0,04-0,05-0,04-0,46-0,97-0,05-0,33-0,92-0,49 VMY 3032 Ullaksenpuisto 0,11-0,07-0,04-0,45-0,90-0,07-0,45-0,93-0,63 VMY 3033 Vuosaarenranta 0,03-0,05-0,04-0,43-0,87-0,14-0,31-0,88-0,60 VMY 3035 Kalkkihiekantie 6 0,02-0,05-0,04-0,45-0,94-0,12-0,44-0,84-0,50 VMY 3036 Vuosaaren Merihiekka 0,04-0,05-0,04-0,42-0,84-0,06-0,34-0,72-0,49 VMY 3037 Mustakivi 0,08-0,06-0,04-0,43-0,85-0,07-0,40-0,84-0,51 VMY 3038 Itärinteenkulma 0,05-0,07-0,04-0,44-0,90-0,03-0,44-0,96-0,70 VMY 3039 Rastikulma 0,07-0,09-0,04-0,47-0,92-0,07-0,31-0,89-0,48 VMY 3040 Tyynylaavankuja 3 0,04-0,08-0,04-0,51-1,01-0,05-0,35-0,84-0,55

183 Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 3041 Retkeilijänpolku 4 0,18-0,10-0,03-0,43-0,82-0,07-0,29-0,89-0,50 VMY 3042 Retkeilijänkatu 12 0,02-0,09-0,03-0,36-0,75-0,06-0,25-0,88-0,55 VMY 3043 Sammalparrankuja 1 0,12-0,12-0,04-0,44-0,87-0,10-0,27-1,05-0,49 VMY 3044 Retkeilijänkatu 8 0,06-0,07-0,03-0,36-0,76-0,07-0,25-0,87-0,55 VMY 3045 Retkeilijänkatu 4 0,07-0,07-0,04-0,46-0,88-0,05-0,47-0,87-0,47 VMY 3046 Marielundin puistotie 0,15-0,08-0,03-0,43-0,79-0,10-0,23-1,09-0,66 VMY 3047 Adalmiinankatu 3 0,02-0,09-0,03-0,39-0,72-0,22-0,24-0,95-0,51 VMY 3048 Pilvilinnankatu 3 0,02-0,08-0,03-0,39-0,82-0,09-0,25-0,79-0,44 VMY 3049 Omenamäki 0,05-0,10-0,06-0,68-1,35-0,09-0,65-0,89-0,58 VMY 3050 Keltakanelinaukio 0,01-0,08-0,04-0,49-1,12-0,12-0,50-0,76-0,56 VMY 3051 Kaneli 0,05-0,08-0,05-0,55-1,06-0,04-0,41-0,71-0,43 VMY 3052 Pippuri 0,02-0,07-0,04-0,52-1,04-0,05-0,40-0,70-0,43 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 3009 Kallvikintie 74-0,19-0,22-0,04-0,91-0,01-0,15-2,62-0,01 VMY 3010 Porslahdentie 26-0,31-0,34-0,04-0,83-0,00-0,15-1,92-0,02 VMY 3011 Vuosaarentie 6-0,24-0,21-0,05-0,99-0,01-0,19-1,31-0,03 VMY 3012 Merirastila -0,25-0,20-0,04-0,95-0,01-0,16-2,40-0,03 VMY 3013 Meri-Vuosaari -0,16-0,25-0,04-0,93-0,21-0,18-1,22-0,03 VMY 3014 Kallvikinpuisto -0,21-0,24-0,05-1,01-0,21-0,19-1,51-0,03 VMY 3015 Leikosaarentie -0,28-0,25-0,04-0,94-0,22-0,18-2,37-0,03 VMY 3016 Haruspuisto -0,20-0,22-0,04-0,92-0,01-0,17-9,74-0,02 VMY 3017 Merikoti -0,26-0,21-0,04-0,85-0,00-0,16-6,66-0,01 VMY 3018 Rastilantori -0,21-0,15-0,04-0,87-0,00-0,23-3,78-0,02 VMY 3019 Hiekkalaiturintie 10-0,16-0,27-0,05-0,95-0,20-0,20-1,55-0,03 VMY 3020 Iiluodonkallio -0,24-0,24-0,05-0,96-0,28-0,17-1,47-0,03 VMY 3021 Iiluodonpuisto -0,25-0,35-0,04-0,91-0,33-0,17-1,39-0,04 VMY 3022 Iiluodontie -0,23-0,26-0,05-0,95-0,32-0,22-7,65-0,03 VMY 3023 Merilinna -0,21-0,22-0,04-0,94-0,01-0,19-0,83-0,03 VMY 3024 Harbonkuja -0,26-0,34-0,04-0,93-0,07-0,15-0,87-0,03 VMY 3025 Porslahdentie 28-0,24-0,25-0,04-0,84-0,00-0,14-1,60-0,01 VMY 3026 Leikosaari -0,16-0,19-0,04-0,91-0,31-0,16-1,19-0,03 VMY 3027 Rastilantie 5-0,22-0,14-0,05-0,91-0,01-0,18-1,18-0,01 VMY 3028 Ramsinniementie -0,23-0,24-0,04-0,92-0,01-0,17-0,83-0,03 VMY 3029 Vuosaarentie 9-0,19-0,21-0,04-0,86-0,00-0,18-1,17-0,03 VMY 3030 Meriairo -0,23-0,29-0,04-0,79-0,00-0,16-0,76-0,01 VMY 3031 Kalkkihiekka -0,43-0,13-0,05-1,01-0,28-0,19-1,21-0,02 VMY 3032 Ullaksenpuisto -0,33-0,37-0,05-1,01-0,19-0,19-1,04-0,02 VMY 3033 Vuosaarenranta -0,25-0,23-0,05-0,96-0,25-0,18-1,57-0,02 VMY 3035 Kalkkihiekantie 6-0,28-0,23-0,05-0,99-0,26-0,19-2,08-0,03 VMY 3036 Vuosaaren Merihiekka -0,14-0,18-0,04-0,93-0,21-0,18-0,90-0,02 VMY 3037 Mustakivi -0,22-0,23-0,04-0,95-0,24-0,18-1,11-0,03 VMY 3038 Itärinteenkulma -0,22-0,28-0,05-1,01-0,26 0,00-1,22-0,04 VMY 3039 Rastikulma -0,20-0,18-0,05-1,03-0,17-0,19-1,71-0,03 VMY 3040 Tyynylaavankuja 3-0,26-0,30-0,05-1,14-0,03-0,20-1,39-0,03

184 Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 3041 Retkeilijänpolku 4-0,19-0,18-0,04-0,93-0,23-0,17-1,80-0,03 VMY 3042 Retkeilijänkatu 12-0,25-0,20-0,04-0,81-0,26-0,19-0,63-0,03 VMY 3043 Sammalparrankuja 1-0,25-0,27-0,05-0,98-0,01-0,18-0,94-0,03 VMY 3044 Retkeilijänkatu 8-0,25-0,25-0,04-0,81-0,23-0,19-0,66-0,03 VMY 3045 Retkeilijänkatu 4-0,22-0,23-0,05-1,00-0,24-0,19-0,87-0,03 VMY 3046 Marielundin puistotie -0,23-0,26-0,04-0,92-0,01-0,16-1,06-0,03 VMY 3047 Adalmiinankatu 3-0,22-0,28-0,04-0,87-0,00-0,15-12,14-0,02 VMY 3048 Pilvilinnankatu 3-0,17-0,28-0,04-0,85-0,00-0,16-0,73-0,03 VMY 3049 Omenamäki -0,43-0,26-0,07-1,51-0,01-0,28-1,65-0,05 VMY 3050 Keltakanelinaukio -0,37-0,22-0,05-1,07-0,01-0,21-1,20-0,03 VMY 3051 Kaneli -0,37-0,15-0,06-1,22-0,01-0,23-1,33-0,03 VMY 3052 Pippuri -0,31-0,16-0,05-1,15-0,01-0,23-1,10-0,02 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 3009 Kallvikintie 74-0,26-0,00 0,02-1,89-0,01-0,18 0,00 VMY 3010 Porslahdentie 26-0,13-0,00 0,02-1,71-0,00-0,17 0,00 VMY 3011 Vuosaarentie 6-0,04 0,02 0,02-2,05-0,01-0,20 0,00 VMY 3012 Merirastila -0,02 0,08 0,02-1,96-0,01-0,19 0,00 VMY 3013 Meri-Vuosaari -0,03 0,03 0,02-1,94-0,01-0,19 0,00 VMY 3014 Kallvikinpuisto -0,07-0,00 0,02-2,08-0,01-0,20 0,00 VMY 3015 Leikosaarentie -0,00-0,00 0,02-1,95-0,01-0,19 0,00 VMY 3016 Haruspuisto -0,07 0,00 0,02-1,90-0,01-0,18 0,00 VMY 3017 Merikoti -0,18-0,00 0,03-1,75-0,00-0,17 0,00 VMY 3018 Rastilantori -0,03 0,16 0,02-1,81-0,01-0,18 0,00 VMY 3019 Hiekkalaiturintie 10-0,38 0,08 0,07-1,97-0,01-0,19 0,00 VMY 3020 Iiluodonkallio -0,11-0,00 0,03-2,00-0,01-0,19 0,00 VMY 3021 Iiluodonpuisto -0,02-0,00 0,05-1,88-0,01-0,18 0,00 VMY 3022 Iiluodontie -0,01 1,15 0,03-1,97-0,01-0,19 0,00 VMY 3023 Merilinna -0,08 0,05 0,02-1,94-0,01-0,19 0,00 VMY 3024 Harbonkuja -0,19 0,00 0,02-1,92-0,01-0,19 0,00 VMY 3025 Porslahdentie 28-0,40-0,00 0,03-1,75-0,00-0,17 0,00 VMY 3026 Leikosaari -0,06 0,05 0,02-1,88-0,01-0,18 0,00 VMY 3027 Rastilantie 5-0,20-0,00 0,03-1,88-0,01-0,18 0,00 VMY 3028 Ramsinniementie -0,03-0,00 0,02-1,90-0,01-0,19 0,00 VMY 3029 Vuosaarentie 9-0,10-0,00 0,02-1,78-0,01-0,17 0,00 VMY 3030 Meriairo -0,07-0,00 0,02-1,63-0,00-0,16 0,00 VMY 3031 Kalkkihiekka -0,01 0,00 0,02-2,10-0,01-0,20 0,00 VMY 3032 Ullaksenpuisto -0,06-0,00 0,03-2,08-0,01-0,20 0,00 VMY 3033 Vuosaarenranta -0,17-0,00 0,03-1,98-0,01-0,19 0,00 VMY 3035 Kalkkihiekantie 6-0,07 0,00 0,02-2,06-0,01-0,20 0,00 VMY 3036 Vuosaaren Merihiekka -0,03 0,00 0,02-1,93-0,01-0,19 0,00 VMY 3037 Mustakivi -0,21 0,01 0,03-1,96-0,01-0,19 0,00 VMY 3038 Itärinteenkulma 0,00 0,00 0,03-2,09 0,00-0,20 0,00 VMY 3039 Rastikulma -0,04-0,00 0,02-2,14-0,01-0,21 0,00 VMY 3040 Tyynylaavankuja 3-0,03 0,01 0,02-2,35-0,01-0,23 0,00

185 Yhtiö Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Satunnaiset Vapaaehtoisten rahoituskulut erät varausten muutos VMY 3041 Retkeilijänpolku 4-0,06-0,00 0,01-1,92-0,01-0,19 0,00 VMY 3042 Retkeilijänkatu 12-0,10-0,00 0,02-1,67-0,00-0,16 0,00 VMY 3043 Sammalparrankuja 1 0,00-0,00 0,04-2,02-0,01-0,20 0,00 VMY 3044 Retkeilijänkatu 8 0,00-0,00 0,01-1,68-0,00-0,16 0,00 VMY 3045 Retkeilijänkatu 4-0,16 0,02 0,03-2,07-0,01-0,20 0,00 VMY 3046 Marielundin puistotie -0,15-0,00 0,03-1,91-0,01-0,19 0,00 VMY 3047 Adalmiinankatu 3 0,00-0,00 0,03-1,79-0,01-0,17 0,00 VMY 3048 Pilvilinnankatu 3-0,01-0,00 0,01-1,77-0,00-0,17 0,00 VMY 3049 Omenamäki -0,13-0,00 0,03-3,13-0,01-0,30 0,00 VMY 3050 Keltakanelinaukio -0,08 0,03 0,03-2,21-0,01-0,21 0,00 VMY 3051 Kaneli -0,16-0,00 0,03-2,54-0,01-0,25 0,00 VMY 3052 Pippuri -0,01-0,00 0,02-2,38-0,01-0,23 0,00 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 3009 Kallvikintie 74-6,30-3,46-0,45-0,73-0,43 VMY 3010 Porslahdentie 26-6,05-3,96-0,41-0,63-0,45 VMY 3011 Vuosaarentie 6-5,24-3,69-0,51-0,74-0,34 VMY 3012 Merirastila -6,26-3,63-0,47-0,73-0,42 VMY 3013 Meri-Vuosaari -5,27-3,80-0,50-0,71-0,42 VMY 3014 Kallvikinpuisto -5,73-3,75-0,49-0,79-0,33 VMY 3015 Leikosaarentie -6,54-3,94-0,47-0,70-0,29 VMY 3016 Haruspuisto -13,83-3,81-0,45-0,75-0,44 VMY 3017 Merikoti -10,25-3,33-0,41-0,68-0,24 VMY 3018 Rastilantori -7,14-3,04-0,44-0,68-0,26 VMY 3019 Hiekkalaiturintie 10-5,89-4,00-0,47-0,86-0,48 VMY 3020 Iiluodonkallio -5,86-4,12-0,48-0,86-0,42 VMY 3021 Iiluodonpuisto -5,67-4,06-0,47-0,69-0,46 VMY 3022 Iiluodontie -11,12-3,19-0,47-0,83-0,45 VMY 3023 Merilinna -4,87-3,81-0,45-0,76-0,44 VMY 3024 Harbonkuja -5,21-4,15-0,46-0,72-0,38 VMY 3025 Porslahdentie 28-5,25-3,21-0,42-0,88-0,25 VMY 3026 Leikosaari -5,03-3,62-0,46-0,75-0,27 VMY 3027 Rastilantie 5-4,79-3,19-0,45-0,69-0,45 VMY 3028 Ramsinniementie -4,89-3,84-0,45-0,71-0,41 VMY 3029 Vuosaarentie 9-5,11-3,66-0,42-0,66-0,27 VMY 3030 Meriairo -4,44-3,46-0,42-0,62-0,27 VMY 3031 Kalkkihiekka -5,60-4,15-0,48-0,84-0,33 VMY 3032 Ullaksenpuisto -5,74-4,40-0,48-0,79-0,45 VMY 3033 Vuosaarenranta -5,85-4,07-0,45-0,72-0,31 VMY 3035 Kalkkihiekantie 6-6,49-4,21-0,49-0,88-0,44

186 Hoitokulut ilman tontinvuokraa Hoitokulut ilman Isännöinti Huolto Siivous tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla VMY 3036 Vuosaaren Merihiekka -4,62-3,51-0,45-0,71-0,34 VMY 3037 Mustakivi -5,24-3,86-0,47-0,72-0,40 VMY 3038 Itärinteenkulma -5,66-4,39-0,51-0,75-0,44 VMY 3039 Rastikulma -5,80-3,82-0,52-0,80-0,31 VMY 3040 Tyynylaavankuja 3-5,68-4,04-0,55-0,88-0,35 VMY 3041 Retkeilijänpolku 4-5,78-3,63-0,48-0,84-0,29 VMY 3042 Retkeilijänkatu 12-4,57-3,72-0,39-0,60-0,25 VMY 3043 Sammalparrankuja 1-5,11-3,87-0,50-0,82-0,27 VMY 3044 Retkeilijänkatu 8-4,61-3,69-0,40-0,60-0,25 VMY 3045 Retkeilijänkatu 4-5,10-3,97-0,52-0,75-0,47 VMY 3046 Marielundin puistotie -5,20-3,83-0,47-0,73-0,23 VMY 3047 Adalmiinankatu 3-16,01-3,70-0,42-0,65-0,24 VMY 3048 Pilvilinnankatu 3-4,30-3,39-0,42-0,63-0,25 VMY 3049 Omenamäki -7,13-5,16-0,76-1,13-0,65 VMY 3050 Keltakanelinaukio -5,72-4,30-0,52-0,87-0,50 VMY 3051 Kaneli -5,51-3,90-0,60-0,94-0,41 VMY 3052 Pippuri -5,12-3,77-0,55-0,89-0,40 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 3009 Kallvikintie 74-0,77-0,19-0,35 35,8 39,7 4,1 127 VMY 3010 Porslahdentie 26-1,02-0,31-0,52 54,8 60,6 7,3 168 VMY 3011 Vuosaarentie 6-0,87-0,24-0,44 37,7 41,7 4,8 170 VMY 3012 Merirastila -0,91-0,25-0,52 43,7 48,3 5,4 188 VMY 3013 Meri-Vuosaari -0,83-0,16-0,52 40,6 44,9 3,5 161 VMY 3014 Kallvikinpuisto -0,83-0,21-0,57 40,3 44,5 4,2 170 VMY 3015 Leikosaarentie -0,87-0,28-0,59 41,5 45,6 6,0 187 VMY 3016 Haruspuisto -0,96-0,20-0,64 48,6 53,5 4,6 202 VMY 3017 Merikoti -0,84-0,26-0,54 44,4 48,9 6,0 165 VMY 3018 Rastilantori -0,77-0,21-0,53 39,5 43,4 4,9 210 VMY 3019 Hiekkalaiturintie 10-1,06-0,16-0,46 47,3 52,6 3,2 161 VMY 3020 Iiluodonkallio -0,92-0,24-0,50 41,2 45,6 4,8 143 VMY 3021 Iiluodonpuisto -0,81-0,25-0,44 37,7 41,6 5,2 153 VMY 3022 Iiluodontie -0,99-0,23-0,48 43,1 47,7 4,6 202 VMY 3023 Merilinna -0,95-0,21-0,55 41,8 46,3 4,0 162 VMY 3024 Harbonkuja -1,05-0,26-0,52 49,8 55,1 3,5 183 VMY 3025 Porslahdentie 28-0,83-0,24-0,55 49,7 54,8 5,4 175 VMY 3026 Leikosaari -0,85-0,16-0,41 42,4 46,8 3,6 172 VMY 3027 Rastilantie 5-0,74-0,22-0,42 37,9 42,0 5,2 141

187 Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 3028 Ramsinniementie -0,93-0,23-0,51 40,5 44,7 5,0 183 VMY 3029 Vuosaarentie 9-1,08-0,19-0,50 46,2 51,2 4,3 158 VMY 3030 Meriairo -0,93-0,23-0,52 52,9 58,5 5,9 168 VMY 3031 Kalkkihiekka -0,92-0,43-0,49 40,1 44,1 9,0 206 VMY 3032 Ullaksenpuisto -0,93-0,33-0,63 38,4 42,1 6,4 172 VMY 3033 Vuosaarenranta -0,88-0,25-0,60 38,7 42,4 5,1 196 VMY 3035 Kalkkihiekantie 6-0,84-0,28-0,50 36,5 40,3 5,9 158 VMY 3036 Vuosaaren Merihiekka -0,72-0,14-0,49 37,9 41,7 4,0 163 VMY 3037 Mustakivi -0,84-0,22-0,51 38,6 42,6 5,0 166 VMY 3038 Itärinteenkulma -0,96-0,22-0,70 40,8 44,7 5,0 195 VMY 3039 Rastikulma -0,89-0,20-0,48 35,6 39,2 3,7 156 VMY 3040 Tyynylaavankuja 3-0,84-0,26-0,55 32,9 36,2 4,9 176 VMY 3041 Retkeilijänpolku 4-0,89-0,19-0,50 42,0 46,3 4,3 193 VMY 3042 Retkeilijänkatu 12-0,88-0,25-0,55 46,8 51,4 6,1 162 VMY 3043 Sammalparrankuja 1-1,05-0,25-0,49 43,6 48,2 5,0 145 VMY 3044 Retkeilijänkatu 8-0,87-0,25-0,55 45,4 49,9 6,1 179 VMY 3045 Retkeilijänkatu 4-0,87-0,22-0,47 39,1 43,1 4,8 171 VMY 3046 Marielundin puistotie -1,09-0,23-0,66 51,4 56,6 4,7 171 VMY 3047 Adalmiinankatu 3-0,95-0,22-0,51 48,2 53,2 4,9 153 VMY 3048 Pilvilinnankatu 3-0,79-0,17-0,44 40,1 44,3 4,4 144 VMY 3049 Omenamäki -0,89-0,43-0,58 24,1 26,5 6,3 174 VMY 3050 Keltakanelinaukio -0,76-0,37-0,56 29,5 32,3 6,3 163 VMY 3051 Kaneli -0,71-0,37-0,43 26,5 29,3 6,6 142 VMY 3052 Pippuri -0,70-0,31-0,43 26,9 29,8 5,7 116

188 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 0 Siivoojat: 0 Huolto: 0 Toimisto: 0 Johto: 0 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,00 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,00 kntstön tuotoista 0,00 % yliv. ( /as/kk) 0,00 0,00 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,00 Tuloutunut 0,00 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet ,92 6,33 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,77 0,40 Käyttökorvaukset ,97 0,11 ALV kiinteistön tuotoista 0,00 0,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,66 6,84 Muut kiinteistön tuotot ,23 0,03 Saadut esinevahinkokorvaukset ,03 0,02 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 Henkilösivukulut 0,00 0,00 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset ,31-0,00 Hallinto ,08-0,51 Käyttö ja huolto ,66-0,52 Ulkoalueiden huolto ,68-0,14 Siivous ,55 0,30 Lämmitys ,67-0,90 Vesi ja jätevesi ,70-0,48 Sähkö ja kaasu ,21-0,26 Jätehuolto ,79-0,23 Vahinkovakuutukset ,13-0,08 Tontinvuokrat ,69-1,35 Muut vuokrat ,03-0,15 Kiinteistövero ,06-0,19 Korjaukset ,06-2,07 Muut hoitokulut ,60-0,00 Luottotappiot -250,00-0,00 Muut kiinteistön kulut 0,00 0,00 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,30-0,30 Korkotuotot ,00 0,02 Pääomavastikkeet ,72 2,85 Rahastosiirrot ,75-0,21 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,52-2,39 Muut rahoituskulut -342,25-0,00 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos ,00 0,04 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 25,90 0,00

189 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Hallintokulut ,84 0,02 Isännöintitoimi ,01 0,49 Huoltotoimi ,34 0,67 Korjaustoimi ,06 2,07 Siivoustoimi ,55 0,30 Isännöinti-, huolto ja siivoustuotot 0,00 0,00 Oman käytön alv 0,00 0,00 Kaasu 0,00 0,00 TALOUSTIEDOT Hoitorahoitusjäämä tilikaudelta ,99-0,28 Hoitorahoitusjäämä ,78 1,24 Pääomarahoitusjäämä tilikaudelta ,20 0,25 Pääomarahoitusjäämä ,46 1,58 Kokonaisrahoitusjäämä ,44 3,06 Yhden kuukauden keskimääräiset tuotot tilikauden aikana ,82 0,57 Uusien asuntojen hankinta-arvo 0,00 0,00 Taseeseen aktivoidut peruskorjaukset 0,00 0,00 Muut aktivoinnit yhteensä 0,00 0,00 Tilikauden aikana nostetut lainat / uudisrakentaminen 0,00 0,00 Tilikauden aikana nostetut lainat / korjaus 0,00 0,00 Lainojen lyhennykset tilikaudella ,75 0,21 SUMU poistot yhteensä 1 218,31 0,00 Poistot verotuksessa 1 218,31 0,00 Tuloslaskelmaan kuluiksi kirjatut peruskorjaukset ,56 Maksuvalmius (quick ratio) 0,16 Rahoitussaldo / 1 kk tuotot 5,34 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 41,3 Lämpö normalisoitu (1/2) 45,8 / 45,7 Sähkö 8,6 Vesi l/as/vrk 141 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,00 Uudet osoitukset ,00 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,00 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,00 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,00 Vuokraoikeuden siirrot ,00 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite 0 100,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot 0 0 Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) 0 0 Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) 0 0 Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 0 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 0

190 Tase / vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 Aineettomat oikeudet 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 Ennakkomaksut 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 Maa ja vesialueet ,26 Liittymismaksut ,57 Rakennukset ja rakennelmat ,79 Rakennuksen koneet ja laitteet ,49 Väestönsuojat 0,00 Koneet ja kalusto ,86 Muut aineelliset hyödykkeet 1 250,30 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,27 Osuudet saman konsernin yrityksissä ,82 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 Muut osakkeet ja osuudet ,75 Sijoitukset yhteensä ,57 Pysyvät vastaavat yhteensä ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet 0,00 Valmiit tuotteet / tavarat 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 Myyntisaamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 0,00 Vuokrasaamiset 0,00 Pääomavastikesaamiset 0,00 Käyttökorvaus- ja muut saamiset 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,36 Muut lyhytaikaiset saamiset 0,00 Siirtosaamiset ,20 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,56 Rahoitusarvopaperit 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ,62 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,02

191 Tase / vastattavaa Osake-, osuus- ja muu pääoma ,59 Ylikurssirahasto 0,00 Rakennusrahasto ,35 Arvonkorotusrahasto 0,00 Muut rahastot ,43 Edellisten tilikausien voitto / tappio ,79 Tilikauden voitto / tappio 25,90 Pääomalaina 0,00 Oma pääoma yhteensä ,48 Poistoero 0,00 Vapaaehtoiset varaukset ,00 Pakolliset varaukset 0,00 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä ,00 Rahoituslaitoslainat ,81 Valtiokonttorilainat 0,00 Vakuutuslaitoslainat 0,00 Eläkelainat 0,00 Velat saman konsernin yrityksiltä ,73 Muut velat ,26./. Pitkäaik. lyhytaikainen osuus ,10 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,70 Lainat rahoituslaitoksilta ,97 Eläkelainat 0,00 Saadut ennakot ,18 Ostovelat ,92 Velat saman konsernin yrityksiltä ,71 Muut velat ,45 Siirtovelat ,61 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,84 Vieras pääoma yhteensä ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,02

192 Kohteet Korkotuki 50 Helsingin Maakuja 5 55 Helsingin Kuusipuisto Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk , , , , , ,77 0, , , , , , ,70 0,00 Helsingin Käpyläntie , , , , , ,73 0,00 Leikosaarenkulma , , , , , ,45 0,00 VMY 100 Hermanni , , , , , ,21 0,00 VMY 150 Siilitie , , , , , ,38 0,00 VMY 200 Myllypelto , , , , , ,43 0,00 VMY , , , , , ,89 0,00 Tulvaniityntie 4 VMY 202 Valtimontie , , , , , ,76 0,00 VMY , , , , , ,92 0,00 Selkämerenkatu 13 VMY , , , , , ,21 0,00 Paukkulanmäki VMY , , , , , ,76 0,00 Revontulentie 1 VMY , , , , , ,17 0,00 Niittaajankuja VMY , , , , , ,16 0,00 Kaivolahdenkulma VMY 502 Laivalahdenportti , , , , , ,95 0,00 VMY 600 Haarniskatie , , , , , ,93 0,00 VMY , , , , , ,42 0,00 Vanhanlinnantie VMY 650 Ekoviikki , , , , , ,09 0,00 VMY 651 Tilanhoitaja , , , , , ,45 0,00 Yhteensä , , , , , ,01 Yhteensä , , , , , ,01

193 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Korkotuki 50 Helsingin Maakuja 5 0,02 0,00 0,00-0,55-0,54-0,18-0,27-0,91-0,56 55 Helsingin Kuusipuisto 0,00 0,00 0,00-0,53-0,66-0,20-0,17-0,86-0,61 Helsingin Käpyläntie 1 0,00 0,00 0,00-0,49-0,49-0,25-0,22-0,95-0,48 Leikosaarenkulma 0,03 0,00 0,00-0,50-0,30-0,13-0,22-0,93-0,54 VMY 100 Hermanni 0,01 0,00 0,00-0,60-0,68-0,19-0,38-0,99-0,37 VMY 150 Siilitie 12 0,07 0,00 0,00-0,51-0,55-0,15-0,45-0,80-0,36 VMY 200 Myllypelto 0,00 0,00 0,00-0,49-0,52-0,09-0,19-0,77-0,49 VMY 201 Tulvaniityntie 4 0,00 0,00 0,00-0,48-0,58-0,22-0,21-0,83-0,59 VMY 202 Valtimontie 3 0,00 0,00 0,00-0,50-0,53-0,13-0,20-0,97-0,50 VMY 250 Selkämerenkatu 13 0,00 0,00 0,00-0,49-0,44-0,03-0,39-0,98-0,56 VMY 300 Paukkulanmäki 0,12 0,00 0,00-0,49-0,47-0,28-0,51-0,96-0,52 VMY 400 Revontulentie 1 0,00 0,00 0,00-0,49-0,44-0,08-0,10-0,95-0,53 VMY 500 Niittaajankuja 0,03 0,00 0,00-0,49-0,51-0,02-0,24-0,79-0,43 VMY 501 Kaivolahdenkulma 0,05 0,00 0,00-0,49-0,45-0,09-0,26-0,93-0,61 VMY 502 Laivalahdenportti 0,00 0,00 0,00-0,53-0,48-0,10-0,32-0,90-0,42 VMY 600 Haarniskatie 0,01 0,00 0,00-0,48-0,76-0,11-0,43-0,82-0,65 VMY 601 Vanhanlinnantie 0,01 0,00 0,00-0,58-0,58-0,08-0,28-0,97-0,25 VMY 650 Ekoviikki 0,03 0,00 0,00-0,49-0,56-0,25-0,43-0,91-0,45 VMY 651 Tilanhoitaja 0,10 0,00 0,00-0,49-0,56-0,05-0,45-1,07-0,50

194 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut Korkotuki 50 Helsingin Maakuja 5-0,21-0,22-0,08-1,34-0,26-0,19-1,60-0,00 55 Helsingin Kuusipuisto -0,22-0,22-0,08-1,29-0,22-0,17-2,36-0,01 Helsingin Käpyläntie 1-0,29-0,26-0,08-1,80 0,00-0,19-1,28-0,00 Leikosaarenkulma -0,23-0,24-0,08-1,58-0,22-0,18-0,64-0,00 VMY 100 Hermanni -0,34-0,17-0,09-1,62 0,00-0,21-0,74-0,01 VMY 150 Siilitie 12-0,35-0,19-0,08-1,66 0,00-0,18-4,47-0,00 VMY 200 Myllypelto -0,31-0,21-0,08-1,07 0,00-0,18-1,66-0,00 VMY 201 Tulvaniityntie 4-0,31-0,24-0,08-1,08 0,00-0,18-1,49-0,00 VMY 202 Valtimontie 3-0,29-0,25-0,08-1,42 0,00-0,18-3,39-0,00 VMY 250 Selkämerenkatu 13-0,20-0,22-0,08-1,81 0,00-0,17-1,32-0,00 VMY 300 Paukkulanmäki -0,32-0,30-0,08-1,16-0,64-0,19-2,17-0,01 VMY 400 Revontulentie 1-0,06-0,31-0,08 0,00 0,00-0,34-0,55-0,00 VMY 500 Niittaajankuja -0,18-0,20-0,08-1,45-0,32-0,17-2,27-0,01 VMY 501 Kaivolahdenkulma -0,31-0,18-0,08-1,37-0,36-0,20-1,17-0,01 VMY 502 Laivalahdenportti -0,24-0,25-0,09-1,51-0,31-0,20-1,37-0,01 VMY 600 Haarniskatie -0,24-0,21-0,08-1,01 0,00-0,19-0,41-0,00 VMY 601 Vanhanlinnantie -0,22-0,24-0,08-0,99 0,00-0,19-1,81-0,00 VMY 650 Ekoviikki -0,23-0,26-0,08-1,12-0,11-0,19-4,70-0,00 VMY 651 Tilanhoitaja -0,20-0,23-0,08-1,12-0,48-0,19-1,20-0,00 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos Korkotuki 50 Helsingin Maakuja 5 0,00 0,00 0,02-2,27 0,00 0,00 0,00 55 Helsingin Kuusipuisto 0,00 0,00 0,02-2,19 0,00 0,00 0,00 Helsingin Käpyläntie 1 0,00 0,00 0,02-2,66-0,00 0,00 0,00 Leikosaarenkulma 0,00 0,00 0,02-2,40-0,00 0,00 0,00 VMY 100 Hermanni -0,01 0,00 0,02-2,48-0,00 0,00 0,00 VMY 150 Siilitie 12 0,00 0,00 0,02-2,45-0,00 0,00 0,00 VMY 200 Myllypelto 0,00 0,00 0,02-2,15-0,00 0,00 0,00 VMY 201 Tulvaniityntie 4 0,00 0,00 0,02-2,10-0,00 0,00 0,00 VMY 202 Valtimontie 3 0,00 0,00 0,02-2,14-0,00 0,00 0,65 VMY 250 Selkämerenkatu 13 0,00 0,00 0,02-2,67-0,00 0,00 0,00 VMY 300 Paukkulanmäki 0,00 0,00 0,02-2,65-0,00 0,00 0,00 VMY 400 Revontulentie 1 0,00 0,00 0,02-2,68-0,00 0,00 0,00 VMY 500 Niittaajankuja 0,00 0,00 0,02-2,26 0,00 0,00 0,00 VMY 501 Kaivolahdenkulma 0,00 0,00 0,02-2,32-0,00 0,00 0,00 VMY 502 Laivalahdenportti 0,00 0,00 0,02-2,29-0,00 0,00 0,00 VMY 600 Haarniskatie 0,00 0,00 0,02-2,24 0,00 0,00 0,00 VMY 601 Vanhanlinnantie 0,00 0,00 0,02-2,26 0,00 0,00 0,00 VMY 650 Ekoviikki 0,00 0,00 0,02-2,59-0,00 0,00 0,00 VMY 651 Tilanhoitaja 0,00 0,00 0,02-2,34-0,00 0,00 0,00

195 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontin vuokraa Hoitokulut Hallinto ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla Isän- Huoltotoimnöintitoimi Korjaustoimtoimi Siivous- Korjaukset Korkotuki 50 Helsingin Maakuja 5-5,57-3,77-0,04-0,51-0,72-1,60-0,27-1,60 55 Helsingin Kuusipuisto -6,31-3,78-0,03-0,50-0,86-2,36-0,17-2,36 Helsingin Käpyläntie 1-4,99-3,52-0,02-0,47-0,74-1,28-0,22-1,28 Leikosaarenkulma -4,21-3,36-0,01-0,48-0,43-0,64-0,22-0,64 VMY 100 Hermanni -4,73-3,78-0,04-0,55-0,86-0,74-0,38-0,74 VMY 150 Siilitie 12-8,08-3,36-0,03-0,48-0,69-4,47-0,45-4,47 VMY 200 Myllypelto -4,98-3,14-0,01-0,48-0,61-1,66-0,19-1,66 VMY 201 Tulvaniityntie 4-5,23-3,55-0,01-0,47-0,80-1,49-0,21-1,49 VMY 202 Valtimontie 3-7,02-3,45-0,03-0,48-0,66-3,39-0,20-3,39 VMY 250 Selkämerenkatu 13-4,89-3,40-0,01-0,48-0,47-1,32-0,39-1,32 VMY 300 Paukkulanmäki -6,92-4,44-0,01-0,47-0,74-2,17-0,51-2,17 VMY 400 Revontulentie 1-3,95-3,06-0,01-0,48-0,53-0,55-0,10-0,55 VMY 500 Niittaajankuja -5,71-3,23-0,01-0,48-0,53-2,27-0,24-2,27 VMY 501 Kaivolahdenkulma -5,13-3,71-0,01-0,48-0,54-1,17-0,26-1,17 VMY 502 Laivalahdenportti -5,20-3,63-0,01-0,52-0,58-1,37-0,32-1,37 VMY 600 Haarniskatie -4,37-3,77-0,02-0,47-0,87-0,41-0,43-0,41 VMY 601 Vanhanlinnantie -5,29-3,27-0,05-0,53-0,66-1,81-0,28-1,81 VMY 650 Ekoviikki -8,65-3,74-0,01-0,48-0,80-4,70-0,43-4,70 VMY 651 Tilanhoitaja -5,49-4,01-0,01-0,48-0,60-1,20-0,45-1,20 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Oman käytön ALV Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 Korkotuki 50 Helsingin Maakuja 5 0,00-0,91-0,21-0,56 39,2 43,1 4, Helsingin Kuusipuisto 0,00-0,86-0,22-0,61 41,6 45,7 5,0 158 Helsingin Käpyläntie 1 0,00-0,95-0,29-0,48 44,0 48,9 4,2 142 Leikosaarenkulma 0,00-0,93-0,23-0,54 43,6 48,0 4,7 162 VMY 100 Hermanni 0,00-0,99-0,34-0,37 41,0 45,5 5,7 129 VMY 150 Siilitie 12 0,00-0,80-0,35-0,36 37,3 41,4 7,6 129 VMY 200 Myllypelto 0,00-0,77-0,31-0,49 35,8 39,5 6,3 146 VMY 201 Tulvaniityntie 4 0,00-0,83-0,31-0,59 38,5 42,3 6,1 163 VMY 202 Valtimontie 3 0,00-0,97-0,29-0,50 42,2 46,8 6,0 143 VMY 250 Selkämerenkatu 13 0,00-0,98-0,20-0,56 45,5 50,3 5,1 162 VMY 300 Paukkulanmäki 0,00-0,96-0,32-0,52 44,1 49,0 58,9 147

196 Oman käytön ALV Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 400 Revontulentie 1 0,00-0,95-0,06-0,53 51,6 57,0 1,6 140 VMY 500 Niittaajankuja 0,00-0,79-0,18-0,43 37,4 41,5 6,0 116 VMY 501 Kaivolahdenkulma 0,00-0,93-0,31-0,61 38,7 42,9 6,2 136 VMY 502 Laivalahdenportti 0,00-0,90-0,24-0,42 36,6 40,5 9,4 126 VMY 600 Haarniskatie 0,00-0,82-0,24-0,65 39,7 43,6 5,4 162 VMY 601 Vanhanlinnantie 0,00-0,97-0,22-0,25 46,9 52,2 4,9 142 VMY 650 Ekoviikki 0,00-0,91-0,23-0,45 40,0 44,4 3,4 129 VMY 651 Tilanhoitaja 0,00-1,07-0,20-0,50 49,5 55,1 3,0 131

197

198

199

200

201 Helsingin Asumisoikeus Oy 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 0 Siivoojat: 0 Huolto: 0 Toimisto: 0 Johto: 0 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,00 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,00 kntstön tuotoista 0,00 % yliv. ( /as/kk) 0,00 0,00 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,00 Tuloutunut 0,00 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet ,20 10,24 Rahastosiirrot 325,96 0,00 Vuokrat ,61 0,22 Käyttökorvaukset ,56 0,36 ALV kiinteistön tuotoista 0,00 0,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,33 10,83 Muut kiinteistön tuotot 0,00 0,00 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,00-0,01 Henkilösivukulut -836,60-0,00 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,60-0,01 Poistot ja arvonalentumiset ,76-3,06 Hallinto ,97-0,27 Käyttö ja huolto ,35-0,50 Ulkoalueiden huolto ,92-0,11 Siivous ,68 0,00 Lämmitys ,56-0,80 Vesi ja jätevesi ,65-0,42 Sähkö ja kaasu ,12-0,20 Jätehuolto ,46-0,16 Vahinkovakuutukset ,16-0,08 Tontinvuokrat ,39-1,22 Muut vuokrat ,28-0,17 Kiinteistövero ,00-0,19 Korjaukset ,90-0,76 Muut hoitokulut ,00-0,01 Luottotappiot 6 613,14 0,00 Muut kiinteistön kulut 0,00 0,00 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,67 2,76 Korkotuotot ,14 0,04 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 1 220,58 0,00 Korkokulut ,65-2,25 Muut rahoituskulut -415,81-0,00 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Poistoeron muutos ,86-0,07 Vapaaehtoisten varausten muutos ,48-0,48 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 5 287,59 0,00

202 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Hallintokulut 0,00 0,00 Isännöintitoimi 0,00 0,00 Huoltotoimi 0,00 0,00 Korjaustoimi 0,00 0,00 Siivoustoimi 0,00 0,00 Isännöinti-, huolto ja siivoustuotot 0,00 0,00 Oman käytön alv 0,00 0,00 Kaasu 0,00 0,00 TALOUSTIEDOT Hoitorahoitusjäämä tilikaudelta ,24-0,30 Hoitorahoitusjäämä ,68-0,32 Pääomarahoitusjäämä tilikaudelta ,44 1,70 Pääomarahoitusjäämä ,18 5,92 Kokonaisrahoitusjäämä ,71 4,37 Yhden kuukauden keskimääräiset tuotot tilikauden aikana ,28 0,82 Uusien asuntojen hankinta-arvo ,34 162,20 Taseeseen aktivoidut peruskorjaukset 0,00 0,00 Muut aktivoinnit yhteensä ,00 1,30 Tilikauden aikana nostetut lainat / uudisrakentaminen ,00 22,76 Tilikauden aikana nostetut lainat / korjaus 0,00 0,00 Lainojen lyhennykset tilikaudella ,90 1,85 SUMU poistot yhteensä ,76 2,76 Poistot verotuksessa ,63 2,82 Tuloslaskelmaan kuluiksi kirjatut peruskorjaukset 0,00 Maksuvalmius (quick ratio) 0,00 Rahoitussaldo / 1 kk tuotot 5,37 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 39,9 Lämpö normalisoitu (1/2) 44,3 / 44,3 Sähkö 3,9 Vesi l/as/vrk 153 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,25 Uudet osoitukset ,00 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,37 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,00 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,31 Vuokraoikeuden siirrot ,86 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite 0 100,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot 0 0 Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) 0 0 Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) 0 0 Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 0 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 0

203 Tase / vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 Aineettomat oikeudet 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot ,90 Ennakkomaksut 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,90 Maa ja vesialueet 0,00 Liittymismaksut ,90 Rakennukset ja rakennelmat ,79 Rakennuksen koneet ja laitteet 0,00 Väestönsuojat 0,00 Koneet ja kalusto ,95 Muut aineelliset hyödykkeet ,72 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat ,37 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,73 Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 Muut osakkeet ja osuudet ,42 Sijoitukset yhteensä ,42 Pysyvät vastaavat yhteensä ,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet 0,00 Valmiit tuotteet / tavarat 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 Myyntisaamiset Saamiset kiinteistön tuotoista ,76 Vuokrasaamiset 0,00 Pääomavastikesaamiset 0,00 Käyttökorvaus- ja muut saamiset 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,98 Muut lyhytaikaiset saamiset ,53 Siirtosaamiset ,14 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,41 Rahoitusarvopaperit 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ,54 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,00

204 Tase / vastattavaa Osake-, osuus- ja muu pääoma 5 045,64 Ylikurssirahasto 0,00 Rakennusrahasto ,65 Arvonkorotusrahasto 0,00 Muut rahastot ,19 Edellisten tilikausien voitto / tappio ,48 Tilikauden voitto / tappio 0,00 Pääomalaina 0,00 Oma pääoma yhteensä ,00 Poistoero ,25 Vapaaehtoiset varaukset ,90 Pakolliset varaukset 0,00 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä ,15 Rahoituslaitoslainat ,96 Valtiokonttorilainat ,32 Vakuutuslaitoslainat 0,00 Eläkelainat 0,00 Velat saman konsernin yrityksiltä ,33 Muut velat 0,00./. Pitkäaik. lyhytaikainen osuus ,73 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,88 Lainat rahoituslaitoksilta ,62 Eläkelainat 0,00 Saadut ennakot ,75 Ostovelat ,98 Velat saman konsernin yrityksiltä ,53 Muut velat ,36 Siirtovelat ,73 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,97 Vieras pääoma yhteensä ,85 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,00

205 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. Tilavuus asuin- m3 huo- neisto- ala Asuinhuoneistojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 3286 Marielundin Puistotie , , , , , ,36 10, Kuvernöörintie , , , , , ,18 10, Aulangontie , , , , , ,93 10, Harjannetie , , , , , ,81 10, Pilvilinnankatu , , , , , ,53 10, Hernepellontie , , , , , ,85 10, Harjannepolku , , , , , ,15 10, Kannelniitty , , , , , ,43 11, Rastilanraitti , , , , , ,26 9, Rastilanraitti , , , , , ,19 10, Patterikuja , , , , , ,24 9, Linnoittajantie , , , , , ,21 10, Itärinne , , , , , ,19 9, Laakavuorenrinne , , , , , ,20 9, Herttoniemi , , , , , ,55 9, Hermanni , , , , , ,24 9, Jollas ,5 529,5 529,5 529, , ,87 9, Paloheinä , , , , , ,60 10, Kivikko , , , , , ,78 10, Sorsavuori , , , , , ,13 9, Laivalahdenkaari , , , , , ,75 9, Veräjälaakso , , , , , ,16 9, Marjaniemi , , , , , ,09 9, Pihlajisto , , , , , ,10 10, Retkeilijänkuja , , , , , ,05 9, Rastilankallio , , , , , ,32 9, Hallainvuorentie , , , , , ,86 10, Ekoviikki , , , , , ,09 10, Porslahdentie , , , , , ,65 10, Sorsavuorenraitti , , , , , ,52 10, Kuninkaankartanontie , , , , , ,36 9, Retkeilijänkatu , , , , , ,92 10, Ruutipuisto , , , , , ,63 9, Ruutikuja , , , , , ,00 9, Fallkulla , , , , , ,87 10, Gunillantie 8 c , , , , , ,13 10, Arabianranta , , , , , ,14 10, Käskynhaltijantie , , , , , ,93 9, Linnanherrantie ,5 952,5 952,5 952, , ,77 9, Naapuripellontie , , , , , ,36 10, Patteripolku , , , , , ,02 10, Ramsinranta , , , , , ,56 10, Rättärinpolku , , , , , ,02 11, Sointukaari , , , , , ,59 10, Tasankotie , , , , , ,87 10,71

206 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 3411 Tasasointu , , , , , ,96 10, , , , , , ,25 10,65 Tilanhoitajankaari Keinupuisto , , , , , ,85 10, Kuusama , , , , , ,91 10, Paatsama , , , , , ,59 11, Jasmiini , , , , , ,23 10, Sippolan Hovi , , , , , ,18 10, Pihta , , , , , ,12 11, Pallas , , , , , ,67 11, Tattarikatu , , , , , ,33 10, Helmisimpukka , , , , , ,05 11, Kankaretie , , , , , ,91 10, Sänkbacka , , , , , ,46 10, Kaanaankatu , , , , , ,72 11, Tapuli , , , , , ,91 11, Omenapuisto , , , , , ,29 11, Iltarusko , , , , , ,16 11, Mamselli , , , , , ,68 11, Poiju , , , , , ,35 12, Kuusamakuja , , , , , ,80 11, Kap Horninkatu , , ,5 991, , ,65 12, Viitankruununtie , , , , , ,38 11,30 Yhteensä , , , , , ,38 Yhteensä , , , , , ,38 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra 3286 Marielundin Puistotie 2214,0 3,80 6,21 10, Kuvernöörintie ,0 3,88 6,26 10, Aulangontie ,0 4,51 6,04 10, Harjannetie 2972,5 4,25 5,96 10, Pilvilinnankatu ,0 4,39 6,21 10, Hernepellontie 2579,5 4,06 6,04 10, Harjannepolku 2861,5 4,14 6,04 10, Kannelniitty 1385,0 4,84 6,26 11, Rastilanraitti ,0 3,65 5,96 9, Rastilanraitti ,5 4,22 5,96 10, Patterikuja 3805,5 3,99 5,88 9, Linnoittajantie ,5 4,24 5,79 10, Itärinne 7201,5 3,86 5,37 9, Laakavuorenrinne 3400,0 4,91 5,07 9, Herttoniemi 4664,1 4,03 5,62 9, Hermanni 2944,5 4,19 5,62 9, Jollas 529,5 4,21 5,71 9, Paloheinä 1131,5 4,62 5,71 10, Kivikko 2970,0 4,82 5,20 10, Sorsavuori 4373,5 4,39 5,54 9,93

207 Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra 3309 Laivalahdenkaari 3273,5 3,85 5,88 9, Veräjälaakso 2765,5 4,18 5,75 9, Marjaniemi 2745,0 4,02 5,75 9, Pihlajisto 1808,5 4,23 5,96 10, Retkeilijänkuja 3201,0 4,16 5,75 9, Rastilankallio 3143,5 4,07 5,92 9, Hallainvuorentie 1887,5 4,49 5,96 10, Ekoviikki 2846,0 4,59 6,13 10, Porslahdentie 3634,5 4,25 5,92 10, Sorsavuorenraitti 2209,5 4,36 6,09 10, Kuninkaankartanontie ,5 3,22 6,04 9, Retkeilijänkatu ,5 4,09 5,96 10, Ruutipuisto 1854,0 3,99 5,50 9, Ruutikuja 3616,0 4,02 5,75 9, Fallkulla 4781,0 4,58 6,13 10, Gunillantie 8 c 1373,0 4,51 6,38 10, Arabianranta 4576,0 4,31 6,26 10, Käskynhaltijantie ,0 3,52 6,13 9, Linnanherrantie 952,5 3,31 6,00 9, Naapuripellontie ,0 4,52 6,13 10, Patteripolku 1401,0 4,18 6,13 10, Ramsinranta 2924,5 3,78 6,30 10, Rättärinpolku ,0 4,96 6,13 11, Sointukaari 4971,0 4,22 6,21 10, Tasankotie ,0 4,41 6,30 10, Tasasointu 2377,0 4,36 6,21 10, Tilanhoitajankaari ,0 4,23 6,42 10, Keinupuisto 1289,5 4,93 5,83 10, Kuusama 3200,0 3,98 6,55 10, Paatsama 3584,5 4,53 6,55 11, Jasmiini 4120,5 3,99 6,76 10, Sippolan Hovi 4486,5 4,15 6,55 10, Pihta 2564,5 4,28 6,93 11, Pallas 7344,5 3,43 7,57 11, Tattarikatu 4032,0 3,94 6,09 10, Helmisimpukka 4428,5 3,89 7,27 11, Kankaretie 1458,0 4,16 6,34 10, Sänkbacka 4595,5 3,91 6,59 10, Kaanaankatu 4251,0 4,23 7,27 11, Tapuli 1831,0 4,03 6,97 11, Omenapuisto 5381,5 4,13 7,27 11, Iltarusko 3323,0 4,32 7,18 11, Mamselli 2878,5 4,10 7,40 11, Poiju 3494,0 4,39 7,61 12, Kuusamakuja ,0 4,33 7,57 11, Kap Horninkatu ,5 4,68 7,82 12, Viitankruununtie 3403,0 4,20 7,10 11,30 Ylin vuokra 4,96 7,82 12,50 Alin vuokra 3,22 5,07 9,23 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 4,14 6,30 10,45

208 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi 3286 Marielundin Puistotie 0,00-0,01-0,00-0,23-0,63-0,10-0,01-0,95-0, Kuvernöörintie ,00-0,01-0,00-0,27-0,42-0,54-0,02-0,79-0, Aulangontie 1 0,00-0,01-0,00-0,31-0,49-0,14-0,12-1,11-0, Harjannetie 0,00-0,01-0,00-0,29-0,53-0,08-0,17-0,75-0, Pilvilinnankatu 6 0,00-0,01-0,00-0,28-0,56-0,12-0,02-1,02-0, Hernepellontie 0,00-0,01-0,00-0,30-0,56-0,06-0,04-0,77-0, Harjannepolku 0,00-0,01-0,00-0,27-0,56-0,05-0,05-0,87-0, Kannelniitty 0,00-0,01-0,00-0,43-0,85-0,10-0,02-1,07-0, Rastilanraitti 7 0,00-0,01-0,00-0,26-0,35-0,11-0,22-0,78-0, Rastilanraitti 5 0,00-0,01-0,00-0,26-0,52-0,07-0,28-0,77-0, Patterikuja 0,00-0,01-0,00-0,26-0,64-0,18-0,05-1,06-0, Linnoittajantie 5 0,00-0,01-0,00-0,28-0,71-0,15-0,05-0,95-0, Itärinne 0,00-0,01-0,00-0,17-0,58-0,11-0,10-0,76-0, Laakavuorenrinne 0,00-0,02-0,00-0,24-0,48-0,07-0,09-0,70-0, Herttoniemi 0,00-0,01-0,00-0,22-0,70-0,05-0,03-0,65-0, Hermanni 0,00-0,01-0,00-0,24-0,74-0,11-0,07-0,83-0, Jollas 0,00-0,01-0,00-0,22-0,51-0,07 0,00-0,72-0, Paloheinä 0,00-0,01-0,00-0,24-0,54-0,06 0,00-1,23-0, Kivikko 0,00-0,01-0,00-0,26-0,48-0,07-0,21-0,92-0, Sorsavuori 0,00-0,01-0,00-0,24-0,57-0,04-0,07-0,86-0, Laivalahdenkaari 0,00-0,01-0,00-0,24-0,54-0,07-0,08-0,74-0, Veräjälaakso 0,00-0,01-0,00-0,23-0,49-0,08-0,24-0,84-0, Marjaniemi 0,00-0,01-0,00-0,24-0,37-0,02-0,16-0,88-0, Pihlajisto 0,00-0,01-0,00-0,27-0,45-0,07-0,21-0,99-0, Retkeilijänkuja 0,00-0,01-0,00-0,26-0,54-0,10-0,30-0,85-0, Rastilankallio 0,00-0,01-0,00-0,27-0,38-0,11-0,27-0,84-0, Hallainvuorentie 0,00-0,01-0,00-0,28-0,61-0,21-0,01-0,84-0, Ekoviikki 0,00-0,01-0,00-0,33-0,66-0,15-0,07-0,96-0, Porslahdentie 0,00-0,01-0,00-0,27-0,51-0,23-0,32-0,90-0, Sorsavuorenraitti 0,00-0,01-0,00-0,20-0,82-0,15-0,07-0,85-0, Kuninkaankartanontie 6 0,00-0,01-0,00-0,27-0,45-0,06-0,14-0,88-0, Retkeilijänkatu 6 0,00-0,01-0,00-0,25-0,45-0,11-0,30-0,83-0, Ruutipuisto 0,00-0,01-0,00-0,30-0,73-0,06-0,03-0,97-0, Ruutikuja 0,00-0,01-0,00-0,29-0,63-0,14-0,07-0,97-0, Fallkulla 0,00-0,01-0,00-0,29-0,52-0,18-0,17-0,88-0, Gunillantie 8 c 0,00-0,01-0,00-0,27-0,90-0,14-0,06-1,04-0, Arabianranta 0,00-0,01-0,00-0,22-0,50-0,04-0,06-0,67-0, Käskynhaltijantie 14 0,00-0,01-0,00-0,28-0,53-0,13-0,15-0,71-0, Linnanherrantie 0,00-0,01-0,00-0,30-0,72-0,09 0,00-0,00-0, Naapuripellontie 8 0,00-0,01-0,00-0,30-0,70-0,20-0,10-0,98-0, Patteripolku 0,00-0,01-0,00-0,26-0,42-0,30 0,00-1,20-0, Ramsinranta 0,00-0,01-0,00-0,31-0,42-0,05 0,00-1,00-0, Rättärinpolku 1 0,00-0,01-0,00-0,29-0,60-0,20-0,40-0,90-0,53

209 Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi 3409 Sointukaari 0,00-0,01-0,00-0,30-0,44-0,19-0,05-0,91-0, Tasankotie 12 0,00-0,01-0,00-0,29-0,48-0,56-0,16-0,87-0, Tasasointu 0,00-0,01-0,00-0,32-0,54-0,32-0,13-0,90-0, Tilanhoitajankaari 10 0,00-0,01-0,00-0,29-0,65-0,33-0,09-0,71-0, Keinupuisto 0,00-0,01-0,00-0,32-0,92-0,13-0,06-0,87-0, Kuusama 0,00-0,01-0,00-0,32-0,40-0,04-0,26-0,83-0, Paatsama 0,00-0,01-0,00-0,32-0,50-0,03-0,11-0,90-0, Jasmiini 0,00-0,01-0,00-0,30-0,45-0,07-0,11-0,83-0, Sippolan Hovi 0,00-0,01-0,00-0,27-0,50-0,03-0,18-0,77-0, Pihta 0,00-0,01-0,00-0,29-0,37-0,02-0,21-0,76-0, Pallas 0,00-0,01-0,00-0,27-0,35-0,11-0,15-0,69-0, Tattarikatu 0,00-0,01-0,00-0,31-0,35-0,06-0,22-0,77-0, Helmisimpukka 0,00-0,01-0,00-0,34-0,45-0,03-0,14-0,90-0, Kankaretie 0,00-0,01-0,00-0,34-0,39-0,11 0,00-0,78-0, Sänkbacka 0,00-0,01-0,00-0,29-0,22-0,06-0,06-0,54-0, Kaanaankatu 0,00-0,01-0,00-0,27-0,41-0,03-0,13-0,56-0, Tapuli 0,00-0,01-0,01-0,33-0,74-0,06-0,21-0,72-0, Omenapuisto 0,00-0,01-0,00-0,27-0,31-0,03-0,17-0,71-0, Iltarusko 0,00-0,01-0,00-0,28-0,38-0,06-0,17-0,72-0, Mamselli 0,00-0,01-0,00-0,30-0,39-0,09-0,00-0,68-0, Poiju 0,00-0,01-0,00-0,25-0,24-0,10-0,14-0,59-0, Kuusamakuja 4-8 0,00-0,01 0,00-0,34-0,34-0,02-0,23-0,43-0, Kap Horninkatu 4 0,00-0,01 0,00-0,34-0,37 0,00-0,16-0,32-0, Viitankruununtie 0,00-0,01 0,00-0,31-0,28 0,00-0,01-0,30-0,15 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut 3286 Marielundin Puistotie -0,15-0,20-0,11-1,21-0,00-0,16-0,63-0, Kuvernöörintie ,14-0,19-0,16-1,22-0,00-0,16-0,90-0, Aulangontie 1-0,31-0,23-0,06-1,18-0,00-0,21-0,98-0, Harjannetie -0,11-0,11-0,08-1,10-0,19-0,20-0,43-0, Pilvilinnankatu 6-0,10-0,19-0,19-1,21-0,00-0,15-0,43-0, Hernepellontie -0,17-0,18-0,08-1,18-0,25-0,20-0,70-0, Harjannepolku -0,11-0,17-0,08-1,18-0,23-0,21-0,44-0, Kannelniitty -0,31-0,22-0,12-1,25-0,00-0,19-1,12-0, Rastilanraitti 7-0,10-0,10-0,08-1,16-0,20-0,18-0,77-0, Rastilanraitti 5-0,10-0,13-0,08-1,16-0,22-0,19-0,47-0, Patterikuja -0,17-0,25-0,13-1,14-0,03-0,18-0,70-0, Linnoittajantie 5-0,13-0,25-0,11-1,13-0,04-0,19-0,42-0, Itärinne -0,22-0,19-0,08-1,04-0,31-0,18-1,91-0, Laakavuorenrinne -0,23-0,10-0,08-0,97-0,32-0,17-1,94-0, Herttoniemi -0,17-0,07-0,08-1,09-0,19-0,20-1,84-0, Hermanni -0,13-0,14-0,09-1,17-0,00-0,18-1,21-0, Jollas -0,14-0,35-0,20-1,11-0,00-0,14-0,14 0, Paloheinä -0,12-0,32-0,15-1,11-0,00-0,15-0,81-0, Kivikko -0,17-0,14-0,08-1,00-0,63-0,18-1,42-0,01

210 Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut 3308 Sorsavuori -0,18-0,12-0,08-1,07-0,45-0,19-0,60-0, Laivalahdenkaari -0,12-0,26-0,08-1,14-0,40-0,19-0,58-0, Veräjälaakso -0,24-0,18-0,07-1,16-0,00-0,19-0,55-0, Marjaniemi -0,18-0,12-0,07-1,12-0,15-0,19-0,62-0, Pihlajisto -0,13-0,12-0,08-1,16-0,00-0,18-1,87-0, Retkeilijänkuja -0,17-0,17-0,09-1,12-0,17-0,17-1,34-0, Rastilankallio -0,12-0,12-0,10-1,15-0,25-0,18-0,70-0, Hallainvuorentie -0,15-0,23-0,13-1,16-0,00-0,15-3,76-0, Ekoviikki -0,15-0,13-0,12-1,22-0,12-0,18-1,83-0, Porslahdentie -0,19-0,20-0,12-1,17-0,00-0,20-0,46-0, Sorsavuorenraitti -0,14-0,15-0,19-1,19-0,54-0,20-0,64-0, Kuninkaankartanontie 6-0,13-0,11-0,09-1,18-0,00-0,19-0,47-0, Retkeilijänkatu 6-0,15-0,21-0,10-1,16-0,26-0,18-0,55-0, Ruutipuisto -0,11-0,19-0,09-1,07-0,04-0,20-1,04-0, Ruutikuja -0,19-0,17-0,08-1,13-0,04-0,20-0,54-0, Fallkulla -0,16-0,19-0,07-1,25-0,00-0,20-1,02-0, Gunillantie 8 c -0,12-0,21-0,08-1,30-0,00-0,18-0,20-0, Arabianranta -0,12-0,09-0,06-0,94-0,43-0,16-0,60-0, Käskynhaltijantie 14-0,14-0,16-0,07-1,23-0,00-0,21-1,01-0, Linnanherrantie -0,23-0,27-0,18-1,17-0,00-0,14-0,59-0, Naapuripellontie 8-0,18-0,19-0,07-1,20-0,00-0,20-0,66-0, Patteripolku -0,16-0,20-0,25-1,20-0,00-0,16-0,25-0, Ramsinranta -0,14-0,17-0,12-1,23-0,00-0,17-0,95-0, Rättärinpolku 1-0,34-0,18-0,08-1,21-0,00-0,22-0,73-0, Sointukaari -0,30-0,22-0,07-1,24-0,00-0,20-0,55-0, Tasankotie 12-0,25-0,20-0,07-1,25-0,00-0,22-0,54-0, Tasasointu -0,21-0,22-0,09-1,33-0,00-0,20-0,85-0, Tilanhoitajankaari 10-0,27-0,15-0,07-1,27-0,11-0,18-0,70-0, Keinupuisto -0,34-0,15-0,08-1,13-0,00-0,22-0,62-0, Kuusama -0,23-0,15-0,05-1,28-0,46-0,23-0,91-0, Paatsama -0,26-0,12-0,07-1,28-0,46-0,22-0,50-0, Jasmiini -0,24-0,13-0,05-1,33-0,00-0,21-0,88-0, Sippolan Hovi -0,36-0,14-0,04-1,29-0,39-0,22-0,48-0, Pihta -0,23-0,17-0,03-1,37-0,48-0,22-0,56-0, Pallas -0,21-0,14-0,03-1,50-0,42-0,21-0,45-0, Tattarikatu -0,25-0,10-0,03-1,19-0,00-0,22-0,83-0, Helmisimpukka -0,20-0,13-0,03-1,44-0,41-0,22-0,56-0, Kankaretie -0,20-0,16-0,05-1,24-0,00-0,17-0,51-0, Sänkbacka -0,18-0,17-0,04-1,29-0,17-0,19-0,56-0, Kaanaankatu -0,23-0,08-0,03-1,44-0,54-0,21-0,11-0, Tapuli -0,24-0,12-0,03-1,38-0,00-0,22-0,31-0, Omenapuisto -0,44-0,10-0,05-1,44-0,00-0,28-0,22-0, Iltarusko -0,26-0,23-0,04-1,42-0,00-0,23-0,27-0, Mamselli -0,24-0,15-0,09-1,46-0,00-0,20-0,18-0, Poiju -0,29-0,19-0,01-1,37-0,00-0,20-0,10-0, Kuusamakuja ,24-0,21-0,03-1,48-0,00-0,09-0,34-0, Kap Horninkatu 4-0,20-0,12-0,02-0,94-0,01-0,15-0,58-0, Viitankruununtie -0,13-0,12-0,07-1,08-0,00-0,07-0,09-0,01

211 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos 3286 Marielundin Puistotie 0,00 0,00 0,04-2,19-0,00 0,00-0, Kuvernöörintie ,00 0,00 0,04-2,27-0,00 0,00-0, Aulangontie 1 0,00 0,00 0,04-2,19-0,00 0,00-0, Harjannetie 0,00 0,00 0,04-2,02-0,00 0,00-0, Pilvilinnankatu 6 0,00 0,00 0,04-2,25-0,00 0,00-0, Hernepellontie -0,00 0,00 0,04-2,15-0,00 0,00-0, Harjannepolku 0,00 0,00 0,04-2,17-0,00 0,00-0, Kannelniitty 0,00 0,00 0,04-2,18-0,00 0,00-0, Rastilanraitti 7 0,00 0,00 0,04-2,15-0,00-0,01-0, Rastilanraitti 5 0,00 0,00 0,04-2,15-0,00-0,01-0, Patterikuja 0,00 0,00 0,04-2,12-0,00 0,00-0, Linnoittajantie 5 0,19 0,00 0,04-2,09-0,00 0,00-0, Itärinne 0,00 0,00 0,04-1,92-0,00 0,00-0, Laakavuorenrinne 0,00 0,00 0,04-1,81-0,00-0,00-0, Herttoniemi 0,00 0,00 0,04-2,02-0,00 0,00-0, Hermanni 0,00 0,00 0,04-2,02-0,00 0,00-0, Jollas 0,00 0,00 0,04-2,05-0,00 0,01-0, Paloheinä 0,00 0,00 0,04-1,94-0,00 0,00-0, Kivikko 0,01 0,00 0,04-1,85-0,00 0,01-0, Sorsavuori -0,00 0,00 0,04-1,99-0,00 0,00-0, Laivalahdenkaari 0,00 0,00 0,04-2,12-0,00 0,00-0, Veräjälaakso 0,00 0,00 0,04-2,07-0,00 0,00-0, Marjaniemi 0,00 0,00 0,04-2,05-0,00 0,00-0, Pihlajisto -0,00 0,00 0,04-2,14-0,00 0,00-0, Retkeilijänkuja 0,00 0,00 0,04-2,05-0,00-0,00-0, Rastilankallio -0,00 0,00 0,04-2,10-0,00 0,01-0, Hallainvuorentie 0,00 0,00 0,04-2,15-0,00-0,00-0, Ekoviikki 0,00 0,00 0,04-2,17-0,00-0,02-0, Porslahdentie 0,00 0,00 0,04-2,11-0,00 0,00-0, Sorsavuorenraitti 0,00 0,00 0,04-2,20-0,00-0,01-0, Kuninkaankartanontie 6 0,00 0,00 0,04-2,18-0,00 0,00-0, Retkeilijänkatu 6-0,00 0,00 0,04-2,15-0,00-0,01-0, Ruutipuisto -0,00 0,00 0,04-1,93-0,00-0,00-0, Ruutikuja 0,00 0,00 0,04-2,06-0,00-0,00-0, Fallkulla 0,00 0,00 0,04-2,22-0,00 0,00-0, Gunillantie 8 c -0,00 0,00 0,04-2,32-0,00 0,00-0, Arabianranta -0,00 0,00 0,03-1,74-0,00 0,00-0, Käskynhaltijantie 14 0,00 0,00 0,04-2,21-0,00 0,00-0, Linnanherrantie 0,00 0,00 0,04-2,17-0,00 0,00-0, Naapuripellontie 8 0,00 0,00 0,04-2,21-0,00 0,00-0, Patteripolku 0,00 0,00 0,05-2,22-0,00 0,00-0, Ramsinranta 0,00 0,00 0,04-2,27-0,00 0,00-0, Rättärinpolku 1 0,00 0,00 0,04-2,18-0,00 0,00-0,47

212 Yhtiö Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Satunnaiset Vapaaehtoisten rahoituskulut erät varausten muutos 3409 Sointukaari -0,01 0,00 0,04-2,24-0,00 0,00-0, Tasankotie 12 0,00 0,00 0,04-2,29-0,00 0,00-0, Tasasointu 0,00 0,00 0,04-2,23-0,00 0,00-0, Tilanhoitajankaari 10-0,00 0,00 0,04-2,31-0,00 0,00-0, Keinupuisto 0,00 0,00 0,04-1,95-0,00 0,00-0, Kuusama 0,00 0,00 0,04-2,37-0,00 0,00-0, Paatsama 0,00 0,00 0,10-2,38-0,00 0,00-0, Jasmiini -0,00 0,00 0,04-2,43-0,00 0,01-0, Sippolan Hovi 0,00 0,00 0,04-2,36-0,00 0,00-0, Pihta -0,00 0,00 0,05-2,52-0,00 0,01-0, Pallas 0,00 0,00 0,04-2,78-0,00-0,00-0, Tattarikatu 0,00 0,00 0,04-2,20-0,00 0,00-0, Helmisimpukka 0,00 0,00 0,04-2,67-0,00 0,00-0, Kankaretie -0,00 0,00 0,05-2,30-0,00 0,15-0, Sänkbacka -0,00 0,00 0,05-2,40-0,00 0,11-0, Kaanaankatu -0,00 0,00 0,04-2,67-0,00 0,04-0, Tapuli 0,00 0,00 0,04-2,55-0,00-0,03-0, Omenapuisto 0,00 0,00 0,03-2,67-0,00-0,32-0, Iltarusko 0,00 0,00 0,03-2,63-0,00-0,15-0, Mamselli -0,00 0,00 0,03-2,72-0,00-0,22-0, Poiju -0,00 0,00 0,03-2,50-0,00 0,05-0, Kuusamakuja 4-8 0,00 0,00 0,01-3,14 0,00-4,27-0, Kap Horninkatu 4 0,00 0,00 0,01-2,75 0,00 0,00-0, Viitankruununtie 0,00 0,00 0,01-2,59 0,00 0,00-0,75

213

214

215

216

217 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 6 Siivoojat: 0 Huolto: 0 Toimisto: 1 Johto: 5 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,39 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,00 kntstön tuotoista 0,00 % yliv. ( /as/kk) 0,00 2,46 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,00 Tuloutunut 0,00 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,43 10,34 Käyttökorvaukset 0,00 0,00 ALV kiinteistön tuotoista -7,23-0,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,20 10,34 Muut kiinteistön tuotot ,72 0,23 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,15-0,25 Henkilösivukulut ,43-0,05 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,58-0,30 Poistot ja arvonalentumiset ,44-2,02 Hallinto ,86-0,04 Käyttö ja huolto ,07-0,41 Ulkoalueiden huolto ,11-0,29 Siivous ,73 0,50 Lämmitys ,37-0,80 Vesi ja jätevesi ,47-0,29 Sähkö ja kaasu ,89-0,64 Jätehuolto ,85-0,15 Vahinkovakuutukset ,73-0,05 Tontinvuokrat ,74-0,68 Muut vuokrat ,71-0,05 Kiinteistövero ,18-0,27 Korjaukset ,03-1,18 Muut hoitokulut ,25-0,01 Luottotappiot 0,55 0,00 Muut kiinteistön kulut ,11-0,02 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,35 2,88 Korkotuotot ,85 0,01 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut ,46-1,84 Muut rahoituskulut ,90-0,00 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 0,00 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,84 1,05

218 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Hallintokulut ,00 0,04 Isännöintitoimi ,37 0,38 Huoltotoimi ,97 0,39 Korjaustoimi ,86 0,05 Siivoustoimi ,73 0,50 Isännöinti-, huolto ja siivoustuotot 0,00 0,00 Oman käytön alv 0,00 0,00 Kaasu 0,00 0,00 TALOUSTIEDOT Hoitorahoitusjäämä tilikaudelta ,14 0,54 Hoitorahoitusjäämä ,42 1,87 Pääomarahoitusjäämä tilikaudelta ,24 0,57 Pääomarahoitusjäämä ,94-1,24 Kokonaisrahoitusjäämä ,48 0,63 Yhden kuukauden keskimääräiset tuotot tilikauden aikana ,50 0,79 Uusien asuntojen hankinta-arvo 0,00 0,00 Taseeseen aktivoidut peruskorjaukset ,88 10,63 Muut aktivoinnit yhteensä 0,00 0,00 Tilikauden aikana nostetut lainat / uudisrakentaminen ,39 6,76 Tilikauden aikana nostetut lainat / korjaus ,75 1,23 Lainojen lyhennykset tilikaudella ,34 1,51 SUMU poistot yhteensä ,93 1,81 Poistot verotuksessa ,85 2,50 Tuloslaskelmaan kuluiksi kirjatut peruskorjaukset 0,00 Maksuvalmius (quick ratio) 0,38 Rahoitussaldo / 1 kk tuotot 0,80 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 46,0 Lämpö normalisoitu (1/2) 51,4 / 51,4 Sähkö 12,4 Vesi l/as/vrk 131 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,00 Uudet osoitukset ,00 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,00 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,00 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,00 Vuokraoikeuden siirrot ,00 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite 0 100,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot 0 0 Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) 0 0 Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) 0 0 Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 0 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 0

219 Tase / vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 Aineettomat oikeudet 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 1 005,36 Ennakkomaksut 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 005,36 Maa ja vesialueet ,01 Liittymismaksut ,93 Rakennukset ja rakennelmat ,34 Rakennuksen koneet ja laitteet ,23 Väestönsuojat ,58 Koneet ja kalusto 9 635,63 Muut aineelliset hyödykkeet ,40 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat ,10 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,22 Osuudet saman konsernin yrityksissä ,60 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 Muut osakkeet ja osuudet 9 501,00 Sijoitukset yhteensä ,60 Pysyvät vastaavat yhteensä ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet 0,00 Valmiit tuotteet / tavarat 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 Myyntisaamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 0,00 Vuokrasaamiset ,60 Pääomavastikesaamiset 0,00 Käyttökorvaus- ja muut saamiset 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 Muut lyhytaikaiset saamiset 0,00 Siirtosaamiset ,98 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,58 Rahoitusarvopaperit 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ,33 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,09

220 Tase / vastattavaa Osake-, osuus- ja muu pääoma ,00 Ylikurssirahasto ,96 Rakennusrahasto 0,00 Arvonkorotusrahasto 0,00 Muut rahastot ,83 Edellisten tilikausien voitto / tappio ,03 Tilikauden voitto / tappio 4,13 Pääomalaina 0,00 Oma pääoma yhteensä ,95 Poistoero ,46 Vapaaehtoiset varaukset ,00 Pakolliset varaukset 0,00 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä ,46 Rahoituslaitoslainat ,62 Valtiokonttorilainat ,34 Vakuutuslaitoslainat 0,00 Eläkelainat 0,00 Velat saman konsernin yrityksiltä ,91 Muut velat 0,00./. Pitkäaik. lyhytaikainen osuus ,74 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,13 Lainat rahoituslaitoksilta ,10 Eläkelainat 0,00 Saadut ennakot 348,07 Ostovelat ,75 Velat saman konsernin yrityksiltä ,02 Muut velat 0,00 Siirtovelat ,61 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,55 Vieras pääoma yhteensä ,68 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,09

221 Kohteet VMY 08 Strömsinlahdenpolku 6 VMY 09 Myllypurontie 24 VMY 11 Brahen asuintalo VMY 12 Etu-Töölön asuintalo VMY 13 Itäkeskuksen palvelutalo VMY 14 Itä-Pasilan asuintalo VMY 15 Vuorensyrjän palvelutalo VMY 16 Kannelmäen palvelutalo VMY 17 Kinaporin palvelutalo VMY 18 Syystien vanhustenkeskus VMY 19 Töölön vanhustenkeskus VMY 20 Munkkiniemen palvelutalo VMY 21 Myllypuron asuintalo VMY 22 Oulunkylän asuintalo Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk 1954/ , , , , , ,02 12, / , , , , , ,94 12, , , , , , ,00 12, , , , , , ,30 12, / , , , , , ,20 12, / , , , , , ,12 12, , , , , , ,79 12, /1995/ 4 517, , , , , ,88 12, / / , , , , , ,29 12, / , , , , , ,84 12, /2000/ 6 262, , , , , ,65 12, , , , , , ,39 12, / , , , , , ,06 12, , , , , , ,30 12,56 VMY 23 Tilkan asuintalo 1992/ , , , , , ,96 12,81 VMY 24 Pohjois-Haagan , , , , , ,81 12,44 asuintalo VMY 25 Puistolan palvelutalo 1977/99/ 2002/ , , , , , ,87 12,07 VMY 26 Madetojan palvelutalo VMY 27 Riistavuoren palvelutalo VMY 28 Palvelutalo Rudolf VMY 29 Hopeatien palvelutalo VMY 30 Roihuvuoren palvelutalo VMY 31 Leevin palvelutalo VMY 32 Vanha Viertotie 22 VMY 33 Steniuksentie 16 VMY 34 Isonniitynkadun ryhmäkoti 1979/ , , , , , ,11 12, / , , , , , ,58 12, /1996/ 6 490, , , , , ,71 12, , , , , , ,43 12, / , , , , , ,85 12, , , , , , ,82 13, / , , , , , ,08 12, , , ,5 900, , ,94 12, ,0 833, ,5 601, , ,80 13,50 Yhteensä , , , , , ,86

222 Vapaarahoitteinen VMY 01 Tapaninkylän tukikoti VMY 02 Lauttasaaren tukikoti Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk ,0 293,0 293,0 293, , ,54 11, ,5 733,5 733,5 733, , ,89 11,58 VMY 03 Pakilan tukikoti ,0 771,0 771,0 771, , ,54 11,62 VMY 04 Pihlajamäen ,0 767,0 767,0 767, , ,39 9,36 tukikoti VMY 05 Pukinmäen ,0 767,0 767,0 767, , ,41 9,41 tukikoti VMY 06 Suurmetsän ,0 293,0 293,0 293, , ,64 11,44 tukikoti VMY 07 Kannelmäen ,0 293,0 293,0 293, , ,56 11,90 tukikoti VMY 10 Kulosaaren tukikoti ,5 512,5 512,5 512, , ,50 14,31 Yhteensä 4 430, , , , , ,01 Yhteensä , , , , , ,59 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra VMY 01 Tapaninkylän tukikoti 293,0 8,30 3,64 11,94 VMY 02 Lauttasaaren tukikoti 733,5 8,20 3,38 11,58 VMY 03 Pakilan tukikoti 771,0 6,97 4,65 11,62 VMY 04 Pihlajamäen tukikoti 767,0 6,45 2,91 9,36 VMY 05 Pukinmäen tukikoti 767,0 6,61 2,80 9,41 VMY 06 Suurmetsän tukikoti 293,0 8,07 3,37 11,44 VMY 07 Kannelmäen tukikoti 293,0 8,82 3,08 11,90 VMY 08 Strömsinlahdenpolku ,5 6,02 6,79 12,81 VMY 09 Myllypurontie ,0 7,37 5,44 12,81 VMY 10 Kulosaaren tukikoti 512,5 9,98 4,33 14,31 VMY 11 Brahen asuintalo 1827,0 6,25 6,56 12,81 VMY 12 Etu-Töölön asuintalo 1905,5 7,69 4,87 12,56 VMY 13 Itäkeskuksen palvelutalo 3072,0 8,69 4,12 12,81 VMY 14 Itä-Pasilan asuintalo 3524,0 6,31 6,13 12,44 VMY 15 Vuorensyrjän palvelutalo 3164,0 6,94 5,62 12,56 VMY 16 Kannelmäen palvelutalo 3418,5 6,91 5,90 12,81 VMY 17 Kinaporin palvelutalo 2183,5 7,60 5,21 12,81 VMY 18 Syystien vanhustenkeskus 4745,0 5,23 7,58 12,81 VMY 19 Töölön vanhustenkeskus 4048,6 6,43 6,38 12,81 VMY 20 Munkkiniemen palvelutalo 1601,0 7,18 5,63 12,81 VMY 21 Myllypuron asuintalo 3225,5 5,53 7,03 12,56 VMY 22 Oulunkylän asuintalo 1454,5 8,70 3,86 12,56 VMY 23 Tilkan asuintalo 1936,2 5,85 6,96 12,81 VMY 24 Pohjois-Haagan asuintalo 3821,0 7,29 5,15 12,44 VMY 25 Puistolan palvelutalo 3389,5 5,64 6,43 12,07 VMY 26 Madetojan palvelutalo 2565,0 6,65 6,16 12,81 VMY 27 Riistavuoren palvelutalo 2752,5 6,52 6,29 12,81 VMY 28 Palvelutalo Rudolf 5914,0 6,45 6,36 12,81

223 Yhtiö VMY 29 Hopeatien palvelutalo 4007,0 6,66 6,15 12,81 VMY 30 Roihuvuoren palvelutalo 1667,8 5,45 7,36 12,81 VMY 31 Leevin palvelutalo 2330,0 6,82 6,86 13,68 VMY 32 Vanha Viertotie ,0 6,52 6,29 12,81 VMY 33 Steniuksentie ,5 6,62 6,03 12,65 VMY 34 Isonniitynkadun ryhmäkoti 1805,5 5,31 8,19 13,50 Ylin vuokra 9,98 8,19 14,31 Alin vuokra 5,23 2,80 9,36 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 6,64 6,01 12,66 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi VMY 08 Strömsinlahdenpolku 6 0,00-0,28-0,07-0,05-0,54-0,35-0,53-1,31-0,51 VMY 09 Myllypurontie 24 0,42-0,28-0,07-0,05-0,69-0,66-0,65-1,08-0,45 VMY 11 Brahen asuintalo 0,00-0,28-0,07-0,05-0,52-0,43-0,96-0,92-0,32 VMY 12 Etu-Töölön asuintalo 0,00-0,31-0,07-0,05-0,61-0,39-0,80-0,90-0,36 VMY 13 Itäkeskuksen palvelutalo 0,00-0,28-0,07-0,05-0,49-0,25-0,66-0,82-0,32 VMY 14 Itä-Pasilan asuintalo 4,01-0,28-0,07-0,05-0,66-0,47-0,94-1,56-0,53 VMY 15 Vuorensyrjän palvelutalo 0,00-0,28-0,07-0,05-0,50-0,33-0,76-0,91-0,30 VMY 16 Kannelmäen palvelutalo 0,00-0,38-0,07-0,05-0,46-0,32-0,96-0,91-0,29 VMY 17 Kinaporin palvelutalo 0,00-0,27-0,06-0,04-0,43-0,40-1,05-0,73-0,29 VMY 18 Syystien vanhustenkeskus 0,03-0,28-0,07-0,05-0,36-0,23-0,55-0,82-0,17 VMY 19 Töölön vanhustenkeskus 0,00-0,28-0,07-0,05-0,46-0,21-0,52-0,88-0,42 VMY 20 Munkkiniemen 0,00-0,40-0,07-0,05-0,44-0,36-0,74-0,69-0,26 palvelutalo VMY 21 Myllypuron asuintalo 0,00-0,42-0,07-0,05-0,60-0,49-0,57-1,10-0,28 VMY 22 Oulunkylän asuintalo 0,00-0,39-0,07-0,05-0,55-0,56-0,60-0,89-0,33 VMY 23 Tilkan asuintalo 0,00-0,28-0,07-0,05-0,38-0,31-0,48-0,94-0,33 VMY 24 Pohjois-Haagan asuintalo 0,00-0,32-0,07-0,06-0,58-0,36-0,65-0,86-0,61 VMY 25 Puistolan palvelutalo 0,00-0,37-0,06-0,04-0,49-0,21-0,72-0,85-0,30 VMY 26 Madetojan palvelutalo 0,00-0,34-0,07-0,05-0,53-0,35-0,87-0,97-0,36 VMY 27 Riistavuoren palvelutalo 2,01-0,28-0,07-0,05-0,46-0,27-0,83-2,80-0,87 VMY 28 Palvelutalo Rudolf 0,00-0,28-0,07-0,05-0,44-0,39-0,52-0,94-0,39 VMY 29 Hopeatien palvelutalo 0,03-0,36-0,07-0,05-0,47-0,26-0,61-0,95-0,32 VMY 30 Roihuvuoren palvelutalo 0,63-0,28-0,07-0,05-0,56-0,17-0,42-1,13-0,32 VMY 31 Leevin palvelutalo 0,07-0,28-0,07-0,05-0,57-0,47-0,71-1,25-0,33 VMY 32 Vanha Viertotie 22 0,11-0,32-0,08-0,06-0,40-0,33-0,01 0,00-0,29 VMY 33 Steniuksentie 16 0,00-0,16-0,03-0,02-0,63-0,42-0,00-0,60-0,13 VMY 34 Isonniitynkadun 0,00-0,33-0,07-0,04-1,08-0,39-0,00-0,85-0,14 ryhmäkoti Vapaarahoitteinen VMY 01 Tapaninkylän tukikoti 0,00-0,28-0,07-0,05-0,69-1,14-0,01-2,44-0,41 VMY 02 Lauttasaaren tukikoti 0,00-0,28-0,07-0,05-0,48-0,78-0,08-1,21-0,43 VMY 03 Pakilan tukikoti 0,00-0,28-0,07-0,05-0,63-0,69-0,29-0,61-0,24 VMY 04 Pihlajamäen tukikoti 0,03-0,28-0,07-0,05-0,51-0,87-0,03-0,74-0,37 VMY 05 Pukinmäen tukikoti 0,00-0,28-0,07-0,05-0,43-0,68-0,26-0,70-0,22 VMY 06 Suurmetsän tukikoti 0,00-0,28-0,07-0,05-0,43-0,52-1,04-1,83-0,42 VMY 07 Kannelmäen tukikoti 0,00-0,28-0,07-0,05-0,42-1,50-0,01-0,91-0,33 VMY 10 Kulosaaren tukikoti 0,00-0,28-0,07-0,05-0,71-0,30-0,07-0,99-0,33

224 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut VMY 08 Strömsinlahdenpolku 6-0,46-0,18-0,07-1,66-0,06-0,20-1,13-0,00 VMY 09 Myllypurontie 24-0,31-0,16-0,06-1,32-0,06-0,21-1,32-0,00 VMY 11 Brahen asuintalo -0,41-0,20-0,04-0,26-0,06-0,19-1,37-0,01 VMY 12 Etu-Töölön asuintalo -0,59-0,19-0,07-0,21-0,06-0,16-1,35-0,02 VMY 13 Itäkeskuksen palvelutalo -1,23-0,28-0,05-0,14-0,06-0,17-1,75-0,02 VMY 14 Itä-Pasilan asuintalo -0,64-0,18-0,07 0,00-0,06-0,45-4,60-0,00 VMY 15 Vuorensyrjän palvelutalo -1,01-0,12-0,06-0,21-0,06-0,18-2,66-0,01 VMY 16 Kannelmäen palvelutalo -1,01-0,22-0,06-0,12-0,06-0,20-1,77-0,01 VMY 17 Kinaporin palvelutalo -0,40-0,00-0,03-0,23-0,06-0,14-0,97-0,00 VMY 18 Syystien vanhustenkeskus -0,94-0,25-0,06-0,10-0,06-0,16-0,67-0,00 VMY 19 Töölön vanhustenkeskus -1,13-0,23-0,08-0,18-0,06-0,21-2,04-0,01 VMY 20 Munkkiniemen palvelutalo -0,87-0,17-0,06-0,36-0,06-0,19-1,20-0,00 VMY 21 Myllypuron asuintalo -0,51-0,11-0,07-1,09-0,06-0,37-1,45-0,00 VMY 22 Oulunkylän asuintalo -0,23-0,15-0,06-0,14-0,06-0,09-1,04-0,02 VMY 23 Tilkan asuintalo -0,35-0,16-0,03-0,16-0,08-0,16-0,62-0,01 VMY 24 Pohjois-Haagan asuintalo -0,50-0,19-0,07-0,15-0,07-0,14-1,57-0,02 VMY 25 Puistolan palvelutalo -0,74-0,19-0,06-0,11-0,06-0,17-1,33-0,01 VMY 26 Madetojan palvelutalo -1,01-0,15-0,06-0,36-0,06-0,21-1,33-0,01 VMY 27 Riistavuoren palvelutalo -1,09-0,19-0,04-1,35-0,06-0,13-1,09-0,02 VMY 28 Palvelutalo Rudolf -0,89-0,20-0,07-1,21-0,06-0,21-1,55-0,02 VMY 29 Hopeatien palvelutalo -1,01-0,16-0,07-1,08-0,06-0,24-0,82-0,01 VMY 30 Roihuvuoren palvelutalo -0,68-0,14-0,06-1,18-0,06-0,17-1,43-0,00 VMY 31 Leevin palvelutalo -0,73-0,15-0,10-1,81-0,06-0,29-1,50-0,02 VMY 32 Vanha Viertotie 22-0,78-0,09-0,06-2,10-0,07-0,71-0,30-0,00 VMY 33 Steniuksentie 16-0,64-0,20-0,05-1,55-0,03-0,78-0,41 0,00 VMY 34 Isonniitynkadun ryhmäkoti -0,95-0,12-0,15-1,54-0,06-0,79-0,39-0,02 Vapaarahoitteinen VMY 01 Tapaninkylän tukikoti -0,22-0,13-0,06-0,51-0,06-0,13-0,26-0,00 VMY 02 Lauttasaaren tukikoti -1,00-0,28-0,05-0,51-0,06-0,11-0,91-0,03 VMY 03 Pakilan tukikoti -0,15-0,18-0,05-1,25-0,06-0,12-0,68-0,02 VMY 04 Pihlajamäen tukikoti -0,19-0,10-0,05-0,48-0,06-0,13-0,67-0,02 VMY 05 Pukinmäen tukikoti -0,17-0,11-0,05-0,56-0,06-0,13-1,80-0,01 VMY 06 Suurmetsän tukikoti -0,43-0,15-0,06-0,53-0,06-0,12-4,42-0,00 VMY 07 Kannelmäen tukikoti -0,82-0,24-0,05-0,49-0,06-0,13-0,34-0,00 VMY 10 Kulosaaren tukikoti -0,90-0,21-0,06-0,63-0,06-0,14-2,77-0,01

225 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos VMY 08 Strömsinlahdenpolku 6 0,00-0,02 0,01-3,78-0,00 0,00 0,00 VMY 09 Myllypurontie 24 0,00-0,02 0,01-2,19-0,00 0,00 0,00 VMY 11 Brahen asuintalo 0,00-0,02 0,01-0,96-0,00 0,00 0,00 VMY 12 Etu-Töölön asuintalo 0,00-0,02 0,01-0,10-0,00 0,00 0,00 VMY 13 Itäkeskuksen palvelutalo 0,00-0,02 0,01-0,85-0,00 0,00 0,00 VMY 14 Itä-Pasilan asuintalo 0,00-0,02 0,01-3,02-0,00 0,00 0,00 VMY 15 Vuorensyrjän palvelutalo 0,00-0,02 0,01-0,66-0,00 0,00 0,00 VMY 16 Kannelmäen palvelutalo 0,00-0,02 0,01-1,99-0,00 0,00 0,00 VMY 17 Kinaporin palvelutalo 0,00-0,02 0,01-2,20-0,00 0,00 0,00 VMY 18 Syystien vanhustenkeskus 0,00-0,02 0,01-0,79-0,00 0,00 0,00 VMY 19 Töölön vanhustenkeskus 0,00-0,02 0,01-2,98-0,00 0,00 0,00 VMY 20 Munkkiniemen palvelutalo 0,00-0,02 0,01-2,33-0,00 0,00 0,00 VMY 21 Myllypuron asuintalo 0,00-0,02 0,01-3,87-0,00 0,00 0,00 VMY 22 Oulunkylän asuintalo 0,00-0,02 0,01-3,06-0,00 0,00 0,00 VMY 23 Tilkan asuintalo 0,00-0,02 0,01-2,15-0,00 0,00 0,00 VMY 24 Pohjois-Haagan asuintalo 0,00-0,02 0,01-0,06-0,00 0,00 0,00 VMY 25 Puistolan palvelutalo 0,00-0,02 0,01-2,48-0,00 0,00 0,00 VMY 26 Madetojan palvelutalo 0,00-0,02 0,01-7,27-0,00 0,00 0,00 VMY 27 Riistavuoren palvelutalo 0,00-0,02 0,01-5,87-0,00 0,00 0,00 VMY 28 Palvelutalo Rudolf 0,00-0,02 0,01-4,00-0,00 0,00 0,00 VMY 29 Hopeatien palvelutalo 0,00-0,02 0,01-0,81-0,00 0,00 0,00 VMY 30 Roihuvuoren palvelutalo -0,00-0,02 0,01-2,88-0,00 0,00 0,00 VMY 31 Leevin palvelutalo 0,00-0,02 0,01-1,96-0,00 0,00 0,00 VMY 32 Vanha Viertotie 22 0,00-0,03 0,01-0,98-0,00 0,00 0,00 VMY 33 Steniuksentie 16 0,00-0,01 0,01-2,19-0,00 0,00 0,00 VMY 34 Isonniitynkadun ryhmäkoti 0,00 0,00 0,01-4,10 0,00 0,00 0,00 Vapaarahoitteinen VMY 01 Tapaninkylän tukikoti 0,00-0,02 0,01-0,55-0,00 0,00 0,00 VMY 02 Lauttasaaren tukikoti 0,00-0,02 0,01-0,31-0,00 0,00 0,00 VMY 03 Pakilan tukikoti 0,00-0,02 0,01-0,35-0,00 0,00 0,00 VMY 04 Pihlajamäen tukikoti 0,00-0,02 0,01-0,45-0,00 0,00 0,00 VMY 05 Pukinmäen tukikoti 0,00-0,02 0,01-0,42-0,00 0,00 0,00 VMY 06 Suurmetsän tukikoti 0,00-0,02 0,01-0,54-0,00 0,00 0,00 VMY 07 Kannelmäen tukikoti 0,00-0,02 0,01-0,49-0,00 0,00 0,00 VMY 10 Kulosaaren tukikoti 0,00-0,02 0,01-0,34-0,00 0,00 0,00

226 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontin vuokraa Hoitokulut Hallinto ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla Isän- Huoltotoimnöintitoimi Korjaustoimtoimi Siivous- Korjaukset VMY 08 Strömsinlahdenpolku 6-5,76-4,43-0,04-0,30-0,43-0,07-0,53-1,13 VMY 09 Myllypurontie 24-6,08-4,14-0,04-0,72-0,85-0,07-0,65-1,32 VMY 11 Brahen asuintalo -5,85-4,29-0,04-0,30-0,49-0,07-0,96-1,37 VMY 12 Etu-Töölön asuintalo -5,96-4,44-0,06-0,30-0,54-0,07-0,80-1,35 VMY 13 Itäkeskuksen palvelutalo -6,52-4,60-0,05-0,30-0,39-0,07-0,66-1,75 VMY 14 Itä-Pasilan asuintalo -10,58-1,51-0,04-3,62-1,00-0,07-0,94-4,60 VMY 15 Vuorensyrjän palvelutalo -7,31-4,47-0,04-0,30-0,36-0,07-0,76-2,66 VMY 16 Kannelmäen palvelutalo -6,79-4,82-0,06-0,30-0,39-0,07-0,96-1,77 VMY 17 Kinaporin palvelutalo -4,90-3,79-0,04-0,28-0,48-0,06-1,05-0,97 VMY 18 Syystien vanhustenkeskus -4,69-3,83-0,04-0,33-0,27-0,07-0,55-0,67 VMY 19 Töölön vanhustenkeskus -6,66-4,41-0,05-0,30-0,28-0,07-0,52-2,04 VMY 20 Munkkiniemen palvelutalo -5,59-4,19-0,04-0,30-0,45-0,07-0,74-1,20 VMY 21 Myllypuron asuintalo -6,16-4,35-0,04-0,30-0,61-0,07-0,57-1,45 VMY 22 Oulunkylän asuintalo -5,11-3,98-0,06-0,30-0,70-0,07-0,60-1,04 VMY 23 Tilkan asuintalo -4,27-3,49-0,05-0,32-0,39-0,07-0,48-0,62 VMY 24 Pohjois-Haagan asuintalo -6,09-4,38-0,05-0,30-0,45-0,07-0,65-1,57 VMY 25 Puistolan palvelutalo -5,61-4,11-0,05-0,28-0,31-0,06-0,72-1,33 VMY 26 Madetojan palvelutalo -6,40-4,86-0,06-0,30-0,45-0,07-0,87-1,33 VMY 27 Riistavuoren palvelutalo -8,28-5,05-0,05-0,30-0,32-0,07-0,83-1,09 VMY 28 Palvelutalo Rudolf -6,10-4,34-0,06-0,30-0,47-0,07-0,52-1,55 VMY 29 Hopeatien palvelutalo -5,46-4,38-0,05-0,30-0,32-0,07-0,61-0,82 VMY 30 Roihuvuoren palvelutalo -5,56-3,33-0,04-0,93-0,29-0,07-0,42-1,43 VMY 31 Leevin palvelutalo -6,59-4,72-0,05-0,31-0,88-0,07-0,71-1,50 VMY 32 Vanha Viertotie 22-3,52-2,39-0,04-0,37-0,45-0,08-0,01-0,30 VMY 33 Steniuksentie 16-4,10-2,92-0,02-0,15-0,65-0,03-0,00-0,41 VMY 34 Isonniitynkadun ryhmäkoti -5,35-4,17-0,04-0,31-0,68-0,07-0,00-0,39 Vapaarahoitteinen VMY 01 Tapaninkylän tukikoti -5,96-5,57-0,04-0,30-1,47-0,07-0,01-0,26 VMY 02 Lauttasaaren tukikoti -5,83-4,81-0,06-0,30-0,84-0,07-0,08-0,91 VMY 03 Pakilan tukikoti -4,15-3,34-0,06-0,30-0,96-0,07-0,29-0,68 VMY 04 Pihlajamäen tukikoti -4,14-3,32-0,05-0,33-0,93-0,07-0,03-0,67 VMY 05 Pukinmäen tukikoti -5,03-3,11-0,04-0,30-0,74-0,07-0,26-1,80 VMY 06 Suurmetsän tukikoti -9,90-5,35-0,04-0,30-0,58-0,07-1,04-4,42 VMY 07 Kannelmäen tukikoti -5,23-4,75-0,04-0,30-1,61-0,07-0,01-0,34 VMY 10 Kulosaaren tukikoti -6,96-4,06-0,05-0,30-0,40-0,07-0,07-2,77

227 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Oman käytön ALV Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 VMY 08 Strömsinlahdenpolku 6 0,00-1,31-0,46-0,51 60,3 67,4 3,7 243 VMY 09 Myllypurontie 24 0,00-1,08-0,31-0,45 53,4 59,2 8,3 228 VMY 11 Brahen asuintalo 0,00-0,92-0,41-0,32 42,4 47,3 4,2 165 VMY 12 Etu-Töölön asuintalo 0,00-0,90-0,59-0,36 43,2 48,1 4,6 160 VMY 13 Itäkeskuksen palvelutalo 0,00-0,82-1,23-0,32 46,5 51,9 14,6 99 VMY 14 Itä-Pasilan asuintalo 0,00-1,56-0,64-0,53 44,8 50,1 9,4 135 VMY 15 Vuorensyrjän palvelutalo 0,00-0,91-1,01-0,30 49,5 55,5 8,8 99 VMY 16 Kannelmäen palvelutalo 0,00-0,91-1,01-0,29 50,7 56,9 22,5 83 VMY 17 Kinaporin palvelutalo 0,00-0,73-0,40-0,29 39,4 43,9 11,9 75 VMY 18 Syystien vanhustenkeskus 0,00-0,82-0,94-0,17 43,7 49,0 22,1 83 VMY 19 Töölön vanhustenkeskus 0,00-0,88-1,13-0,42 48,0 53,6 10,8 143 VMY 20 Munkkiniemen palvelutalo 0,00-0,69-0,87-0,26 34,5 38,6 8,0 98 VMY 21 Myllypuron asuintalo 0,00-1,10-0,51-0,28 49,8 55,8 5,2 145 VMY 22 Oulunkylän asuintalo 0,00-0,89-0,23-0,33 48,2 53,2 5,9 240 VMY 23 Tilkan asuintalo 0,00-0,94-0,35-0,33 54,1 60,6 6,5 169 VMY 24 Pohjois-Haagan asuintalo 0,00-0,86-0,50-0,61 43,1 47,5 3,2 246 VMY 25 Puistolan palvelutalo 0,00-0,85-0,74-0,30 44,5 49,7 8,1 126 VMY 26 Madetojan palvelutalo 0,00-0,97-1,01-0,36 49,8 55,7 21,7 123 VMY 27 Riistavuoren palvelutalo 0,00-2,80-1,09-0,87 51,3 57,4 9,2 139 VMY 28 Palvelutalo Rudolf 0,00-0,94-0,89-0,39 53,5 59,8 14,8 151 VMY 29 Hopeatien palvelutalo 0,00-0,95-1,01-0,32 42,2 47,3 14,4 91 VMY 30 Roihuvuoren palvelutalo 0,00-1,13-0,68-0,32 63,6 71,4 15,9 175 VMY 31 Leevin palvelutalo 0,00-1,25-0,73-0,33 38,1 42,8 18,8 129 VMY 32 Vanha Viertotie 22 0,00 0,00-0,78-0,29 37,7 42,0 19,4 287 VMY 33 Steniuksentie 16 0,00-0,60-0,64-0,13 23,8 26,6 9,3 118 VMY 34 Isonniitynkadun ryhmäkoti 0,00-0,85-0,95-0,14 25,4 28,7 13,9 91 Vapaarahoitteinen VMY 01 Tapaninkylän tukikoti 0,00-2,44-0,22-0,41 52,4 58,4 4,6 102 VMY 02 Lauttasaaren tukikoti 0,00-1,21-1,00-0,43 52,4 57,7 13,6 197 VMY 03 Pakilan tukikoti 0,00-0,61-0,15-0,24 36,1 40,1 4,7 88 VMY 04 Pihlajamäen tukikoti 0,00-0,74-0,19-0,37 45,7 50,4 5,1 143 VMY 05 Pukinmäen tukikoti 0,00-0,70-0,17-0,22 42,3 47,3 5,2 72 VMY 06 Suurmetsän tukikoti 0,00-1,83-0,43-0,42 53,2 58,9 4,6 160 VMY 07 Kannelmäen tukikoti 0,00-0,91-0,82-0,33 52,2 58,4 21,3 115 VMY 10 Kulosaaren tukikoti 0,00-0,99-0,90-0,33 50,8 56,8 24,3 79

228

229

230

231

232 Kiinteistö Oy Auroranlinna 2013 Aluekohtaisia tietoja Henkilökunta Yhteensä 10 Siivoojat: 0 Huolto: 0 Toimisto: 5 Johto: 5 Teknisen tarkastajan käyttö (pv/vko): 0 Vuokrasaatavat / 0,06 / kntstön tuotoista Vuokratappiot 0,01 kntstön tuotoista 0,06 % yliv. ( /as/kk) 0,01 0,45 % ( /as/kk) Jälkiperintäsaatavat 0,06 Tuloutunut 0,00 Tiedot tuloslaskelmasta TUOTOT /ht/kk Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Vuokrat ,61 12,19 Käyttökorvaukset ,50 0,04 ALV kiinteistön tuotoista 0,00 0,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,11 12,23 Muut kiinteistön tuotot 0,00 0,00 Saadut esinevahinkokorvaukset 0,00 0,00 Suoritettava ALV muista tuotoista 0,00 0,00 KULUT Palkat ja palkkiot ,37-0,09 Henkilösivukulut ,31-0,07 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,68-0,16 Poistot ja arvonalentumiset ,41-1,22 Hallinto ,42-0,51 Käyttö ja huolto ,47-0,61 Ulkoalueiden huolto ,74-0,35 Siivous ,60 0,26 Lämmitys ,45-0,82 Vesi ja jätevesi ,57-0,46 Sähkö ja kaasu ,88-0,30 Jätehuolto ,72-0,21 Vahinkovakuutukset ,19-0,07 Tontinvuokrat ,85-1,06 Muut vuokrat 0,00 0,00 Kiinteistövero ,31-0,16 Korjaukset ,49-5,24 Muut hoitokulut ,01-0,01 Luottotappiot ,78-0,01 Muut kiinteistön kulut 0,00 0,00 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,54 0,78 Korkotuotot ,82 0,02 Pääomavastikkeet 0,00 0,00 Rahastosiirrot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 2 340,00 0,00 Korkokulut ,95-0,38 Muut rahoituskulut ,09-0,00 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Poistoeron muutos ,78-4,38 Vapaaehtoisten varausten muutos ,49 3,91 Valittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,97-0,05

233 Tuloslaskelman lisätiedot /ht/kk Hallintokulut ,46 0,41 Isännöintitoimi ,42 0,26 Huoltotoimi ,74 0,94 Korjaustoimi ,49 5,24 Siivoustoimi ,60 0,26 Isännöinti-, huolto ja siivoustuotot 0,00 0,00 Oman käytön alv ,10 0,01 Kaasu 1 857,84 0,00 TALOUSTIEDOT Hoitorahoitusjäämä tilikaudelta ,08-1,70 Hoitorahoitusjäämä ,79 0,18 Pääomarahoitusjäämä tilikaudelta 0,00 0,00 Pääomarahoitusjäämä ,00 0,00 Kokonaisrahoitusjäämä ,79 0,18 Yhden kuukauden keskimääräiset tuotot tilikauden aikana ,43 0,75 Uusien asuntojen hankinta-arvo 0,00 0,00 Taseeseen aktivoidut peruskorjaukset 0,00 0,00 Muut aktivoinnit yhteensä 0,00 0,00 Tilikauden aikana nostetut lainat / uudisrakentaminen ,00 1,34 Tilikauden aikana nostetut lainat / korjaus 0,00 0,00 Lainojen lyhennykset tilikaudella ,39 1,38 SUMU poistot yhteensä ,43 0,87 Poistot verotuksessa ,21 1,22 Tuloslaskelmaan kuluiksi kirjatut peruskorjaukset ,29 Maksuvalmius (quick ratio) 1,37 Rahoitussaldo / 1 kk tuotot 0,25 Energian kulutus Lämpö toteutunut Vaihtuvuustiedot 40,7 Lämpö normalisoitu (1/2) 45,3 / 45,2 Sähkö 4,5 Vesi l/as/vrk 144 Tavanomaiset asunnot Työsuhdeasunnot Yhteensä Yhteensä % Vmy:n asuntojen lkm ,00 Uudet asunnot ,00 Irtisanotut ja puretut vuokrasopimukset ,00 Uudet osoitukset ,00 Keskinäiset vaihdot ulkopuolelta ,00 Vaihdot vapautuvaan yhtiön sisällä ,00 Keskinäiset vaihdot yhtiön sisällä ,00 Vuokraoikeuden siirrot ,00 Väliaikaiset vuokrasopimukset ,00 peruskorjauksen ajaksi yhtiön sisällä Tyhjänä tarkoituksellisesti ,00 Asuinhuoneistojen käyttöastetiedot % Pääoma- ja hoitovuokratuottotavoite 0 100,00 Toteutuneet pääoma- ja hoitovuokratuotot 0 0 Tyhjänäolomenetykset peruskorjaus 0 0 Tyhjänäolomenetykset (muuttokorjaukset ym.) 0 0 Tyhjänäolomenetykset (varsinaiset) 0 0 Käyttöaste 1 kaikki menetykset huomioon ottaen 0 Käyttöaste 2 vain varsinaiset tyhjänäolomenetykset 0

234 Tase / vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 Aineettomat oikeudet 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot ,10 Ennakkomaksut 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,10 Maa ja vesialueet ,03 Liittymismaksut ,05 Rakennukset ja rakennelmat ,55 Rakennuksen koneet ja laitteet ,30 Väestönsuojat 0,00 Koneet ja kalusto ,57 Muut aineelliset hyödykkeet ,71 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,21 Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 Muut osakkeet ja osuudet ,69 Sijoitukset yhteensä ,69 Pysyvät vastaavat yhteensä ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet 0,00 Valmiit tuotteet / tavarat 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 Myyntisaamiset Saamiset kiinteistön tuotoista ,05 Vuokrasaamiset 0,00 Pääomavastikesaamiset 0,00 Käyttökorvaus- ja muut saamiset 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 259,70 Muut lyhytaikaiset saamiset 0,00 Siirtosaamiset 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,75 Rahoitusarvopaperit 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ,33 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,08

235 Tase / vastattavaa Osake-, osuus- ja muu pääoma ,77 Ylikurssirahasto ,50 Rakennusrahasto ,54 Arvonkorotusrahasto 0,00 Muut rahastot ,84 Edellisten tilikausien voitto / tappio ,34 Tilikauden voitto / tappio 615,00 Pääomalaina 0,00 Oma pääoma yhteensä ,99 Poistoero ,46 Vapaaehtoiset varaukset ,45 Pakolliset varaukset 0,00 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä ,91 Rahoituslaitoslainat ,01 Valtiokonttorilainat 0,00 Vakuutuslaitoslainat 0,00 Eläkelainat 0,00 Velat saman konsernin yrityksiltä ,01 Muut velat 0,00./. Pitkäaik. lyhytaikainen osuus 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,02 Lainat rahoituslaitoksilta ,54 Eläkelainat 0,00 Saadut ennakot ,59 Ostovelat ,42 Velat saman konsernin yrityksiltä ,30 Muut velat ,37 Siirtovelat ,94 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,16 Vieras pääoma yhteensä ,18 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,08

236 Kohteet Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. Tilavuus asuin- m3 huo- neisto- ala Asuinhuoneistojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk Vapaarahoitteinen 1011 Kylänvanhimmantie , ,0 999,0 999, , ,54 0, Mikkolankuja , , , , , ,71 0, Kivalterintie , , , , , ,04 0, Ummeljoentie , , , , , ,00 0, Nousiaistentie ,5 670,5 670,5 670, , ,15 0, Kämnerinkuja , , , , , ,45 0, Parmaajantie , , , , , ,07 0, Kotkankatu / , ,0 964,0 964, , ,68 0, Inarintie , , , , , ,87 15, Pääskylänrinne / , ,0 762,0 762, , ,81 0, Porvoonkatu , , , , , ,23 0, Heikinlaaksontie , , , , , ,13 0, Kankaretie 1 Ryhmä , , , , , ,30 0,00 Auroranlinna 3011 Klaneettitie 11 ja , , , , , ,00 0,00 Sitratie Klaneettitie 9 ja Sitratie , , , , , ,29 0, Paulankatu , , , , , ,03 0, Hietaniemenkatu / , , , , , ,84 0, Pasilanraitio , , , , , ,90 0, Salomonkatu , , , , , ,91 0, Urheilukatu , , , , , ,14 0, Mechelininkatu , , , , , ,51 0, Iso Mustasaari ,5 632,5 632,5 632, , ,75 0, Riistavuorenkuja , , , , , ,17 0, Huopalahdentie , , , , , ,28 0, Punahilkantie ,0 852,0 852,0 852, , ,57 0, Pasilan Puistotie , , , , , ,46 0, Ratavallintie , , , , , ,76 0, Kirkonkyläntie ,0 940,0 534,0 534, , ,70 0, Heikkiläntori , , , , , ,00 0, Kaarlenkatu , , , , , ,92 0, Käenkuja / , , , , , ,26 0, Laajasuontie , , , , , ,88 0, Meijeritie ,0 980,0 980,0 980, , ,25 0, Töölönkatu / , , , , , ,21 0, Kurkimäentie , , , , , ,66 0, Markkinatie , , , , , ,11 0, Örskinkuja , , , , , ,51 0,00

237 8013 Kujanen 4, Kaupparaitti 13 Valmistumis / Peruskorjausvuosi Huoneistoala Keskim. huoneistoala Asuinhuoneistoala Keskim. asuinhuoneistoala Tilavuus Asuin- m3 huo- neis- tojen lkm Asukkaiden lkm Asukastiheys /as. Vuokra /as/kk , , , , , ,30 0, Kirkonkyläntie , ,0 928,0 928, , ,67 0, Pihkatie , , , , , ,94 0, Luutnantinpolku , , , , , ,51 0,00 7 Yhteensä , , , , , ,12 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Asunto-Oy Paciuksenkatu , , , , , ,89 0,00 Yhteensä 2 993, , , , , ,89 Yhteensä , , , , , ,14 Vuokratiedot ( /ht/kk) Yhtiö Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra 1011 Kylänvanhimmantie ,0 0,00 0,00 0, Mikkolankuja ,0 0,00 0,00 0, Kivalterintie ,0 0,00 0,00 0, Ummeljoentie ,0 0,00 0,00 0, Nousiaistentie 3 670,5 0,00 0,00 0, Kämnerinkuja ,0 0,00 0,00 0, Parmaajantie ,5 0,00 0,00 0, Kotkankatu ,0 0,00 0,00 0, Inarintie 4412,0 15,81 0,00 15, Pääskylänrinne 5 762,0 0,00 0,00 0, Porvoonkatu ,0 0,00 0,00 0, Heikinlaaksontie ,5 0,00 0,00 0, Kankaretie 1 Ryhmä Auroranlinna 1033,5 0,00 0,00 0, Klaneettitie 11 ja Sitratie ,0 0,00 0,00 0, Klaneettitie 9 ja Sitratie ,0 0,00 0,00 0, Paulankatu ,0 0,00 0,00 0, Hietaniemenkatu ,0 0,00 0,00 0, Pasilanraitio ,0 0,00 0,00 0, Salomonkatu ,0 0,00 0,00 0, Urheilukatu ,0 0,00 0,00 0, Mechelininkatu ,5 0,00 0,00 0, Iso Mustasaari 632,5 0,00 0,00 0, Riistavuorenkuja ,0 0,00 0,00 0, Huopalahdentie ,5 0,00 0,00 0, Punahilkantie ,0 0,00 0,00 0, Pasilan Puistotie ,5 0,00 0,00 0, Ratavallintie ,5 0,00 0,00 0, Kirkonkyläntie ,0 0,00 0,00 0, Heikkiläntori 3650,0 0,00 0,00 0, Kaarlenkatu 2985,0 0,00 0,00 0,00

238 Yhtiö 4025 Käenkuja ,5 0,00 0,00 0, Laajasuontie ,0 0,00 0,00 0, Meijeritie 8 980,0 0,00 0,00 0, Töölönkatu ,0 0,00 0,00 0, Kurkimäentie ,0 0,00 0,00 0, Markkinatie ,5 0,00 0,00 0, Örskinkuja ,0 0,00 0,00 0, Kujanen 4, Kaupparaitti ,5 0,00 0,00 0, Kirkonkyläntie ,0 0,00 0,00 0, Pihkatie ,0 0,00 0,00 0, Luutnantinpolku ,0 0,00 0,00 0,00 Ylin vuokra 15,81 0,00 15,81 Alin vuokra 0,00 0,00 0,00 Asuinhuoneistojen pinta-alapainotettu keskivuokra 0,61 0,00 0,61 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Asuinhuoneistoala Hoitovuokra Pääomavuokra Kokonaisvuokra Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Vapaarahoitteinen 1011 Kylänvanhimmantie 21 0,00-0,08-0,06-0,49-0,75-0,78-0,19-0,69-0, Mikkolankuja 4 0,00-0,09-0,08-0,60-0,73-0,47-0,35-1,05-0, Kivalterintie 18 0,00-0,09-0,08-0,60-0,78-0,33-0,26-0,86-0, Ummeljoentie 14 0,00-0,09-0,08-0,61-0,88-0,34-0,15-0,93-0, Nousiaistentie 3 0,00-0,10-0,09-0,48-1,02-0,80-0,39-1,32-0, Kämnerinkuja 4 0,00-0,09-0,08-0,57-0,64-0,15-0,25-0,82-0, Parmaajantie 4 0,00-0,09-0,08-0,59-0,70-0,28-0,32-0,78-0, Kotkankatu ,00-0,09-0,08-0,45-0,73-0,51-0,51-1,30-0, Inarintie 0,00-0,10-0,09-0,57-1,00-1,22-0,39-1,44-0, Pääskylänrinne 5 0,00-0,09-0,08-0,45-1,01-0,61-0,87-1,14-0, Porvoonkatu 12 0,00-0,09-0,08-0,45-0,78-1,12-0,73-1,51-0, Heikinlaaksontie 21 0,00-0,09-0,08-0,58-0,63-0,51-0,16 0,00-0, Kankaretie 1 Ryhmä 0,00-0,09-0,08-0,63-0,30-0,68-0,62-0,98-0,49 Auroranlinna 3011 Klaneettitie 11 ja Sitratie 3 0,00-0,09-0,08-0,43-0,57-0,20-0,32-0,91-0, Klaneettitie 9 ja Sitratie 5 0,00-0,09-0,08-0,43-0,62-0,20-0,28-0,91-0, Paulankatu 2 0,00-0,09-0,08-0,64-0,54-0,34-0,24-0,73-0, Hietaniemenkatu 4 0,00-0,09-0,08-0,58-0,82-0,46-0,39-1,20-0, Pasilanraitio 12 0,00-0,09-0,08-0,55-0,26-0,20-0,20-0,83-0, Salomonkatu 19 0,00-0,10-0,09-0,61-0,68-0,42-0,17-0,83-0, Urheilukatu 9 0,00-0,09-0,08-0,58-0,57-0,54-0,28-0,87-0, Mechelininkatu 1 0,00-0,09-0,08-0,56-0,57-0,47-0,26-0,89-0, Iso Mustasaari 0,00-0,09-0,08-0,44-0,62-0,40-0,49-1,15-0, Riistavuorenkuja 1 0,00-0,09-0,08-0,46-0,57-0,60-0,40-1,35-0, Huopalahdentie 30 0,00-0,07-0,06-0,39-0,78-0,14-0,03-0,50-0, Punahilkantie 16 0,00-0,09-0,08-0,50-0,97-0,35-0,54-1,14-0, Pasilan Puistotie 10 0,00-0,09-0,08-0,57-0,27-0,17-0,24-0,91-0,46

239 Muut Palkat ja kiinteistön palkkiot tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Henkilöstösivukulut Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi 4021 Ratavallintie 16 0,00-0,09-0,08-0,58-0,65-0,20-0,10-0,90-0, Kirkonkyläntie 18 0,00-0,05-0,05-0,33-0,49-0,32-0,05-0,10-0, Heikkiläntori 0,00-0,08-0,07-0,43-0,40-0,35-0,23-1,12-0, Kaarlenkatu 0,00-0,05-0,05-0,34-0,31-0,05-0,23-0,57-0, Käenkuja 6 0,00-0,05-0,05-0,35-0,39-0,15-0,22-0,75-0, Laajasuontie 32 0,00-0,06-0,06-0,30-0,65-0,16-0,04-0,69-0, Meijeritie 8 0,00-0,05-0,04-0,24-0,68-0,16-0,33-0,85 0, Töölönkatu 49 0,00-0,05-0,03-0,09-0,13-0,02-0,03-0,15-0, Kurkimäentie 8 0,00-0,09-0,08-0,58-1,09-0,11-0,39-0,84-0, Markkinatie 15 0,00-0,09-0,08-0,58-1,02-0,40-0,33-0,77-0, Örskinkuja 2 0,00-0,09-0,08-0,59-0,81-0,25-0,32-0,93-0, Kujanen 4, Kaupparaitti 13 0,00-0,09-0,08-0,57-0,78-0,25-0,33-1,00-0, Kirkonkyläntie 14 0,00-0,09-0,08-0,56-0,96-0,28-0,18-0,95-0, Pihkatie 6 0,00-0,09-0,08-0,57-0,51-0,40-0,33-0,86-0, Luutnantinpolku 7 0,00-0,10-0,08-0,57-0,55-0,38-0,26-0,91-0,44 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Asunto-Oy Paciuksenkatu 4 0,00-0,07-0,06-0,45-0,84-0,33-0,30-1,01-0,46 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut Vapaarahoitteinen 1011 Kylänvanhimmantie 21-0,23-0,18-0,06-0,69 0,00-0,11-8,10-0, Mikkolankuja 4-0,21-0,22-0,08-0,98 0,00-0,17-11,63-0, Kivalterintie 18-0,20-0,24-0,08-1,12 0,00-0,17-4,14-0, Ummeljoentie 14-0,20-0,19-0,08-0,80 0,00-0,12-2,64-0, Nousiaistentie 3-0,70-0,20-0,08-1,15 0,00-0,24-5,39-0, Kämnerinkuja 4-0,14-0,15-0,08 0,00 0,00-0,33-0,81-0, Parmaajantie 4-0,21-0,21-0,08-0,96 0,00-0,17-2,94-0, Kotkankatu ,20-0,23-0,08-0,50 0,00-0,16-3,09-0, Inarintie -0,28-0,26-0,08-0,67 0,00-0,13-10,13-0, Pääskylänrinne 5-0,20-0,20-0,08-1,03 0,00-0,18-2,32-0, Porvoonkatu 12-0,21-0,30-0,08-1,06 0,00-0,17-4,65-0, Heikinlaaksontie 21-2,25-0,18-0,08-0,78 0,00-0,14-6,42-0, Kankaretie 1 Ryhmä -0,34-0,41-0,08-0,82 0,00-0,17-1,45-0,01 Auroranlinna 3011 Klaneettitie 11 ja Sitratie 3-0,37-0,14-0,07-1,02 0,00-0,15-1,55-0, Klaneettitie 9 ja Sitratie 5-0,17-0,26-0,08 0,00 0,00-0,36-2,01-0, Paulankatu 2-0,30-0,29-0,07-1,55 0,00-0,17-17,74-0, Hietaniemenkatu 4-0,28-0,24-0,08-0,84 0,00-0,17-2,90-0, Pasilanraitio 12-0,12-0,20-0,08-0,96 0,00-0,24-2,46-0, Salomonkatu 19-0,39-0,45-0,08-3,83 0,00-0,16-3,81-0, Urheilukatu 9-0,22-0,23-0,08-1,29 0,00-0,18-3,07-0, Mechelininkatu 1-0,20-0,26-0,07-2,17 0,00-0,17-4,15-0, Iso Mustasaari -0,35-0,59-0,08-0,71 0,00-0,13-1,92-0, Riistavuorenkuja 1-0,20-0,24-0,08-1,73 0,00-0,15-2,81-0,01

240 Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontinvuokrat Muut Kiinteistövero Korjaukset Muut vuokrat hoitokulut 4018 Huopalahdentie 30-0,28-0,14-0,06-1,36 0,00-0,17-1,05-0, Punahilkantie 16-0,20-0,14-0,08-1,91 0,00-0,20-0,32-0, Pasilan Puistotie 10-0,13-0,23-0,08-0,85 0,00-0,15-5,81-0, Ratavallintie 16-0,12-0,22-0,08 0,00 0,00-0,36-4,18-0, Kirkonkyläntie 18 0,00-0,24-0,04-1,23 0,00-0,08-90,90-0, Heikkiläntori -0,12-0,18-0,06-0,83 0,00-0,10-0,29-0, Kaarlenkatu -0,18-0,07-0,04-1,37 0,00-0,09-3,38-0, Käenkuja 6-0,14-0,15-0,04-1,40 0,00-0,07-5,03-0, Laajasuontie 32-0,09-0,18-0,05-0,75 0,00-0,09-2,59-0, Meijeritie 8-0,22-0,18-0,04-0,64 0,00-0,08-0,78-0, Töölönkatu 49-0,07-0,02-0,00-0,74 0,00 0,00-0,61-0, Kurkimäentie 8-0,21-0,17-0,08-0,61 0,00-0,17-1,37-0, Markkinatie 15-0,20-0,22-0,08-0,58 0,00-0,15-2,00-0, Örskinkuja 2-0,17-0,25-0,08-0,86 0,00-0,17-1,41-0, Kujanen 4, Kaupparaitti 13-0,31-0,19-0,08-0,77 0,00-0,18-4,06-0, Kirkonkyläntie 14-0,21-0,17-0,08-1,89 0,00-0,15-2,92-0, Pihkatie 6-0,20-0,18-0,08-0,59 0,00-0,15-1,13-0, Luutnantinpolku 7-0,23-0,23-0,08-0,60 0,00-0,18-1,06-0,01 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Asunto-Oy Paciuksenkatu 4-0,29-0,22-0,09-1,85 0,00-0,18-1,58 0,00 Tiedot tuloslaskelmasta ( /ht/kk) Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Poistoeron Vapaaehtoisten rahoituskulut muutos varausten muutos Vapaarahoitteinen 1011 Kylänvanhimmantie 21-0,00 0,00 0,13-0,37 0,00-0,43 0, Mikkolankuja 4-0,00 0,00 0,02-0,45 0,00-0,54 0, Kivalterintie 18-0,00 0,00 0,02-0,39 0,00-0,54 0, Ummeljoentie 14 0,00 0,00 0,02-0,47 0,00-0,54 0, Nousiaistentie 3 0,00 0,00 0,02-0,79 0,00-0,59 0, Kämnerinkuja 4 0,00 0,00 0,02-0,46 0,00-0,54 0, Parmaajantie 4-0,00 0,00 0,02-0,34 0,00-0,54 0, Kotkankatu ,00 0,00 0,03-0,63 0,00-0,54 0, Inarintie -0,00 0,00 0,02-0,66 0,00-0,58 0, Pääskylänrinne 5-0,00 0,00 0,02-0,82 0,00-0,53 0, Porvoonkatu 12 0,01 0,00 0,02-0,50 0,00-0,54 0, Heikinlaaksontie 21-0,00 0,00 0,02-0,53-0,00-0,54 0, Kankaretie 1 Ryhmä 0,00 0,00 0,02-0,39 0,00-0,54 0,03 Auroranlinna 3011 Klaneettitie 11 ja Sitratie 3 0,00 0,00 0,03-0,41 0,00-0,52 0, Klaneettitie 9 ja Sitratie 5 0,00 0,00 0,02-0,57 0,00-0,54 0, Paulankatu 2-0,00 0,00 0,02-0,32 0,00-0,54 0, Hietaniemenkatu 4 0,00 0,00 0,02-0,30 0,00-0,54 0, Pasilanraitio 12-0,00 0,00 0,02-0,43 0,00-0,54 0, Salomonkatu 19-0,00 0,00 0,02-0,74 0,00-0,58 0, Urheilukatu 9-0,00 0,00 0,03-0,40 0,00-0,54 0, Mechelininkatu 1 0,00 0,00 0,02-0,47 0,00-0,51 0, Iso Mustasaari 0,00 0,00 0,02-1,35 0,00-0,54 0,03

241 Yhtiö Luottotappiot kiinteistön Muut kulut Korkotuotot Korkokulut Muut Satunnaiset Vapaaehtoisten rahoituskulut erät varausten muutos 4017 Riistavuorenkuja 1-0,00 0,00 0,02 0,00 0,00-0,54 0, Huopalahdentie 30 0,00 0,00 0,03-0,74-0,00-0,43 0, Punahilkantie 16 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00-0,54 0, Pasilan Puistotie 10 0,00 0,00 0,02-0,30 0,00-0,54 0, Ratavallintie 16-0,00 0,00 0,02-0,38 0,00-0,54 0, Kirkonkyläntie 18-0,01 0,00 0,01 0,00 0,00-0,30 0, Heikkiläntori 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00-0,44 0, Kaarlenkatu -0,00 0,00 0,01-0,18-0,01-0,30 0, Käenkuja 6 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00-0,30 0, Laajasuontie 32 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00-0,37 0, Meijeritie 8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00-0,29 0, Töölönkatu 49 0,00 0,00 0,01-0,16-0,03-70,28 69, Kurkimäentie 8 0,00 0,00 0,02-0,41 0,00-0,54 0, Markkinatie 15 0,02 0,00 0,02-0,16 0,00-0,54 0, Örskinkuja 2-0,01 0,00 0,02-0,36 0,00-0,54 0, Kujanen 4, Kaupparaitti 13-0,00 0,00 0,06-0,49 0,00-0,54 0, Kirkonkyläntie 14 0,00 0,00 0,02-0,72 0,00-0,54 0, Pihkatie 6-0,10 0,00 0,02-0,27 0,00-0,54 0, Luutnantinpolku 7 0,00 0,00 0,02-0,52 0,00-0,56 0,04 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Asunto-Oy Paciuksenkatu 4 0,00 0,00 0,01-0,32 0,00 0,00 0,26 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Hoitokulut ilman tontin vuokraa Hoitokulut Hallinto ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla Isän- Huoltotoimnöintitoimi Korjaustoimtoimi Siivous- Korjaukset Vapaarahoitteinen 1011 Kylänvanhimmantie 21-12,21-4,00-0,37-0,26-1,53-8,10-0,19-8, Mikkolankuja 4-16,46-4,67-0,45-0,33-1,20-11,63-0,35-11, Kivalterintie 18-8,38-4,07-0,44-0,33-1,11-4,14-0,26-4, Ummeljoentie 14-6,96-4,20-0,44-0,35-1,22-2,64-0,15-2, Nousiaistentie 3-11,41-5,78-0,48-0,19-1,82-5,39-0,39-5, Kämnerinkuja 4-4,55-3,40-0,43-0,31-0,79-0,81-0,25-0, Parmaajantie 4-6,93-3,82-0,45-0,31-0,98-2,94-0,32-2, Kotkankatu ,98-4,73-0,45-0,17-1,24-3,09-0,51-3, Inarintie -16,34-6,08-0,57-0,19-2,23-10,13-0,39-10, Pääskylänrinne 5-7,72-5,22-0,45-0,17-1,62-2,32-0,87-2, Porvoonkatu 12-10,72-5,90-0,45-0,17-0,78-4,65-0,73-4, Heikinlaaksontie 21-11,69-5,13-0,44-0,31-1,14-6,42-0,16-6, Kankaretie 1 Ryhmä Auroranlinna -6,32-4,70-0,44-0,36-0,98-1,45-0,62-1, Klaneettitie 11 ja Sitratie 3-5,52-3,82-0,43-0,17-0,76-1,55-0,32-1, Klaneettitie 9 ja Sitratie 5-5,93-3,56-0,43-0,17-0,82-2,01-0,28-2,01

242 Hoitokulut ilman tontin vuokraa Hoitokulut Hallinto ilman tontinvuokraa, korjauksia ja kiinteistöveroa oikaistuna muilla tuotoilla Isän- Huoltotoimnöintitoimi Korjaustoimtoimi Siivous- Korjaukset 4010 Paulankatu 2-21,71-3,80-0,50-0,31-0,88-17,74-0,24-17, Hietaniemenkatu 4-7,87-4,81-0,44-0,18-1,28-2,90-0,39-2, Pasilanraitio 12-5,73-3,03-0,42-0,31-0,46-2,46-0,20-2, Salomonkatu 19-8,28-4,31-0,48-0,32-1,10-3,81-0,17-3, Urheilukatu 9-7,30-4,05-0,44-0,31-1,11-3,07-0,28-3, Mechelininkatu 1-8,29-3,97-0,42-0,30-1,04-4,15-0,26-4, Iso Mustasaari -6,87-4,81-0,44-0,17-1,01-1,92-0,49-1, Riistavuorenkuja 1-7,67-4,71-0,46-0,17-1,18-2,81-0,40-2, Huopalahdentie 30-4,04-2,82-0,39-0,14-0,91-1,05-0,03-1, Punahilkantie 16-5,08-4,56-0,50-0,17-1,32-0,32-0,54-0, Pasilan Puistotie 10-9,20-3,24-0,43-0,31-0,43-5,81-0,24-5, Ratavallintie 16-8,00-3,47-0,44-0,31-0,85-4,18-0,10-4, Kirkonkyläntie 18-92,66-1,68-0,25-0,18-0,80-90,90-0,05-90, Heikkiläntori -4,18-3,79-0,36-0,21-0,75-0,29-0,23-0, Kaarlenkatu -5,74-2,26-0,25-0,18-0,36-3,38-0,23-3, Käenkuja 6-7,68-2,59-0,25-0,20-0,55-5,03-0,22-5, Laajasuontie 32-5,22-2,54-0,30-0,12-0,81-2,59-0,04-2, Meijeritie 8-3,66-2,80-0,24-0,09-0,84-0,78-0,33-0, Töölönkatu 49-1,30-0,69-0,09-0,08-0,15-0,61-0,03-0, Kurkimäentie 8-5,68-4,14-0,44-0,32-1,20-1,37-0,39-1, Markkinatie 15-6,42-4,27-0,44-0,17-1,42-2,00-0,33-2, Örskinkuja 2-5,55-3,96-0,45-0,31-1,06-1,41-0,32-1, Kujanen 4, Kaupparaitti 13-8,30-4,06-0,44-0,31-1,04-4,06-0,33-4, Kirkonkyläntie 14-6,94-3,86-0,43-0,31-1,23-2,92-0,18-2, Pihkatie 6-5,12-3,84-0,44-0,31-0,91-1,13-0,33-1, Luutnantinpolku 7-5,09-3,84-0,43-0,32-0,92-1,06-0,26-1,06 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Asunto-Oy Paciuksenkatu 4-5,88-4,12-0,20-0,38-1,17-1,58-0,30-1,58 Toiminnan tunnuslukuja kohteittain ( /ht/kk) Oman käytön ALV Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/365 Vapaarahoitteinen 1011 Kylänvanhimmantie 21 0,01-0,69-0,23-0,48 49,8 54,9 5, Mikkolankuja 4 0,01-1,05-0,21-0,78 24,4 27,1 2, Kivalterintie 18 0,01-0,86-0,20-0,54 44,5 49,1 4, Ummeljoentie 14 0,01-0,93-0,20-0,65 58,6 64,6 4, Nousiaistentie 3 0,01-1,32-0,47-0,59 43,6 48,4 8, Kämnerinkuja 4 0,01-0,82-0,14-0,43 45,0 49,9 2,5 169

243 Oman käytön ALV Lämpö Sähkö Vesi Lämmön ominaiskulutus Normeerattu lämmön ominaiskulutus Sähkö Vesi l/as/ Parmaajantie 4 0,01-0,78-0,21-0,48 41,6 46,1 3, Kotkankatu ,01-1,30-0,20-0,54 46,5 51,8 3, Inarintie 0,01-1,44-0,28-0,61 60,7 67,8 4, Pääskylänrinne 5 0,01-1,14-0,20-0,49 34,2 37,6 2, Porvoonkatu 12 0,01-1,51-0,21-0,52 64,5 72,3 4, Heikinlaaksontie 21 0,01 0,00-2,25-0,56 0,0-0,3 16, Kankaretie 1 Ryhmä Auroranlinna 0,01-0,98-0,34-0,49 47,2 52,5 6, Klaneettitie 11 ja Sitratie 3 0,01-0,91-0,37-0,63 46,2 50,9 7, Klaneettitie 9 ja Sitratie 5 0,01-0,91-0,17-0,44 49,2 55,9 3, Paulankatu 2 0,01-0,73-0,30-0,43 41,3 45,8 5, Hietaniemenkatu 4 0,01-1,20-0,28-0,48 33,6 37,5 3, Pasilanraitio 12 0,01-0,83-0,12-0,40 50,2 56,0 2, Salomonkatu 19 0,01-0,83-0,39-0,48 39,5 43,7 7, Urheilukatu 9 0,01-0,87-0,22-0,49 43,6 48,3 4, Mechelininkatu 1 0,01-0,89-0,20-0,51 4,3 3,7 0, Iso Mustasaari 0,01-1,15-0,35-0,51 53,7 60,4 5, Riistavuorenkuja 1 0,01-1,35-0,20-0,63 53,9 60,0 3, Huopalahdentie 30 0,01-0,50-0,28-0,36 28,0 30,7 7, Punahilkantie 16 0,01-1,14-0,20-0,46 45,2 50,3 4, Pasilan Puistotie 10 0,01-0,91-0,13-0,46 48,0 53,5 3, Ratavallintie 16 0,01-0,90-0,12-0,43 50,8 56,5 3, Kirkonkyläntie 18 0,00-0,10 0,00-0,01 0,0 0,0 0, Heikkiläntori 0,01-1,12-0,12-0,75 56,0 62,2 3, Kaarlenkatu 0,00-0,57-0,18-0,36 50,5 56,6 7, Käenkuja 6 0,00-0,75-0,14-0,25 44,9 50,7 0, Laajasuontie 32 0,01-0,69-0,09-0,26 44,3 49,4 2, Meijeritie 8 0,00-0,85-0,22 0,00 57,0 64,7 5, Töölönkatu 49 0,00-0,15-0,07-0,10 40,6 45,9 2, Kurkimäentie 8 0,01-0,84-0,21-0,48 43,0 47,5 4, Markkinatie 15 0,01-0,77-0,20-0,46 40,2 44,5 4, Örskinkuja 2 0,01-0,93-0,17-0,39 12,7 14,2 0, Kujanen 4, Kaupparaitti 13 0,01-1,00-0,31-0,36 49,2 55,1 6, Kirkonkyläntie 14 0,01-0,95-0,21-0,29 45,2 50,6 4, Pihkatie 6 0,01-0,86-0,20-0,54 52,6 58,3 5, Luutnantinpolku 7 0,01-0,91-0,23-0,44 49,6 55,3 4,9 170 Vapaarahoitteinen erillisyhtiö Asunto-Oy Paciuksenkatu 4 0,00-1,01-0,29-0,46 0,0 0,0 0,0 0

244

245

246

247

248 Kiinteistöjen kehittämisyksikkö PL HELSINGIN KAUPUNKI PB HELSINGFORS STAD Puh. / Tfn (09)

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA HEKASTA

AJANKOHTAISTA HEKASTA AJANKOHTAISTA HEKASTA Ilta Hekan kanssa 1 SISÄLTÖ Tapahtunutta 2014 Vuosi 2015 2 TAPAHTUNUTTA 2014 3 VUOSI 2014 OLI HEKASSA MUUTOSTEN VUOSI TES-vaihdos Taloushallinnon yhdistäminen Emon muutto Viipurinkadulle

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2012

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2012 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2012 Tämän koonti ja julkaisun toimittaminen: Kiinteistöjen kehittämisyksikkö PL 2208, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kiinteistöpäällikkö Kari

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Pääomavuokran muodostuminen ja tasaus vuodelle 2013

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Pääomavuokran muodostuminen ja tasaus vuodelle 2013 Helsingin kaupungin asunnot Oy Pääomavuokran muodostuminen ja tasaus vuodelle 2013 Pääomavuokraan kuuluvat erät Pääomavuokraan kuuluvia eriä ovat Lainojen korot ja lyhennykset Tontinvuokrat Heka tasolla

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana T U L O S L A S K E L M A 1-31.12.2018 1-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Ajankohtaista Hekasta

Ajankohtaista Hekasta Ajankohtaista Hekasta Hyyryläispäivä 5.10.2013 Toimitusjohtaja Jaana Närö 1 Sisältö Tapahtunutta 2012 ja 2013 Tulevaa 2 Tapahtunutta 2012-2013 Fuusio 31.12.2011 Fuusion tavoitteet: mahdollisuus päästä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot