Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti Projektin nimi: Projektikoodi: Tavoiteohjelma: Toimintalinja: edistäminen Toimenpidekokonaisuus: Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä projekti S01408 tavoite 3-ohjelma 2 Tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien 3 Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien tukeminen Alkamispäivämäärä: Päättymispäivämäärä: Yhteystiedot: Projektin vastuuhenkilö: Väliraportin laatija: Oulun kaupunki / Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu 54 PL 61, Oulun kaupunki Sirkka-Liisa Olli, mielenterveys- ja sosiaalijohtaja puhelin Pia Kortessalo, projektin vetäjä p

2 Sisällys 1 Tiivistelmä projektin toiminnasta Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmät Projektin toteutus ja yhteistyö Osallistujien ja yritysten valinta Projektin toteutus ja eri tahojen kanssa tehty yhteistyö Projektin hallinnoija Ohjausryhmä Työhönvalmennuksen rakenne Ammattiin opiskelevien maahanmuuttajien vertaistukiryhmä Projektihenkilöstön toteuttamat lyhytkurssit Muita yhteistyötahoja Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Julkisuus ja tiedottaminen Projektin markkinointi ja julkaisut Projektihenkilöstön koulutus Opinnäytetyöt ja tutkimukset Ongelmat ja suositukset Ongelmat projektin toteutuksessa Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista Työllisyyteen liittyvät välittömät tulokset Projektin välittömät työllisyysvaikutukset työssä oleviin osallistujiin Työpaikat ja uudet yritykset Välilliset työllisyysvaikutukset Projektin innovatiivisuus Toiminnan jatkuvuus Projektin rahoitus Projektin taloushallinto ja arkistointi Seurantaraportti Allekirjoitus ja pvm

3 1 Tiivistelmä projektin toiminnasta Tavoiteohjelma: Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelma 2: Tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen työelämässä Toimenpidekokonaisuus:3:Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien tukeminen Projektin suunnitelman mukainen kestoaika: Projektin päävastuuviranomainen: 3413: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, työvoimaosasto Projektia hallinnoiva organisaatio: Oulun kaupunki/ Sosiaali- ja terveystoimi/ sosiaalityön tulosyksikkö Projektin vastuuhenkilö: Sirkka-Liisa Olli, mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Hankkeen nimi: Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä projekti Projektinumero SO1408, kp 2780 (vuosina kp 0125) Toteuttava yksikkö: Oulun kaupunki/ Sosiaali- ja terveystoimi/ Sosiaalityön tulosyksikkö Vastuullinen johtaja Oulun kaupunki / keskushallinto, Tellervo Koivikko asti. Oulun kaupunki / sosiaalinen ja taloudellinen tuki, Raimo Ojanlatva asti. Oulun kaupunki / sosiaali- ja terveystoimen tilaajatiimi, Sirkka-Liisa Olli asti. Yhteistyökumppanit: Hankekuvaus: Oulun seudun työvoimatoimisto/kansainvälinen yksikkö, Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut, monikulttuuriset integroimispalvelut, sosiaalinen ja taloudellinen tuki, Nuorisoasiainkeskus, Oulun seudun ammatilliset oppilaitokset, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, järjestöt, julkisen ja yksityisen sektorin työnantajat sekä muut toimijat ja organisaatiot Oulun kaupungin sisällä. Projektin taustalla oli tarve ratkaista maahanmuuttajien vaikeaan työllistymiseen liittyviä ongelmia Oulussa. Maahanmuuttajien työttömyys on jo useiden vuosien ajan ollut moninkertainen valtaväestöön nähden. Projektin tavoitteena on ollut tukea maahanmuuttajien työllistymistä työnhakuvalmiuksien parantamisen avulla. Tarkoituksena on ollut myös kehittää malli työllistymisen tukemisesta. Projektin tärkeitä päämääriä oli auttaa sosiaalisten verkostojen luomisessa ja antaa maahanmuuttajille tietoa suomalaisesta tapakulttuurista syvemmin kuin kotoutumiskoulutuksessa on mahdollista. Työyhteisöille ja työnantajille tarjottiin myös ohjausta monikulttuurisuuteen ja tietoa maahanmuuttajan rekrytoinnista ja maahanmuuttajasta työntekijänä 2

4 ja työtoverina. Työhönvalmennuksen keskeinen päämäärä on ollut asiakkaiden omatoimisuuden ja aktiivisuuden tukeminen. Työhönvalmennukseen sisältyvä suomen kielen opetus pyrki tukemaan asiakkaiden omaehtoista suomen kielen opiskelua ja elvyttämään mahdollisesti unohduksiin jäänyttä kielitaitoa. Tavoitteena oli laajentaa asiakkaiden teoreettista kielentuntemusta unohtamatta arjen kielenkäyttötilanteista poimittuja esimerkkejä. Tavoitteet ja toteuma: Projektin kohderyhmänä olivat oululaiset maahanmuuttajat, jotka halusivat työllistyä tai kouluttautua ja tarvitsivat siihen tukea. Projektin tavoitteet: 1.) Maahanmuuttajien työllistymis- ja työnhakuvalmiuksien parantaminen Maahanmuuttajien työllistymis- ja työnhakuvalmiuksien parantamiseksi on annettu henkilökohtaista ohjausta ja ryhmäohjausta työnhönvalmennuksena. Työhönvalmennus kehitettiin, suunniteltiin ja toteutettiin projektihenkilöstön toimesta. Asiakkaita on perehdytetty suomalaiseen yhteiskuntaan, työelämään ja työkulttuuriin sekä ohjattu tuetusti palkkatuetun työn tai työelämävalmennuksen tai työharjoittelun kautta. Kaikki ohjaus on käyty suomen kielellä ja lisäksi kieltä on opetettu ryhmän ja yksilöiden tarpeiden mukaisesti. Projektissa tuotettiin Intoa työnhakuun sekä Perustietoa virastoista maahanmuuttajille esitteet. 2.) Koulutuksessa olevien maahanmuuttajien tukeminen ja maahanmuuttajien koulutukseen hakeutumisen aktivoiminen Työhönvalmennukseen osallistuvia maahanmuuttajia on aktivoitu ja motivoitu hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen, järjestetty koulutuskokeiluja, heille on annettu tietoa koulutusmahdollisuuksista ja työelämän vaatimuksista, tuotu esille elinikäisen oppimisen käsitettä ja koulutuksen merkitystä sekä tuettu jo ammatillisessa koulutuksessa olevia maahanmuuttajia. Yhteistyössä Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa perustettiin ammattiin opiskelevien ja opintoja suunnittelevien maahanmuuttajanuorten vertaistukiryhmä, joka jatkaa toimintaansa osana nuorisoasiainkeskuksen tarjoamia palveluja. 3.) Työnantajien kynnyksen madaltaminen ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen Projektissa on tarjottu työnantajille ja työyhteisöille monikulttuurisuustietoutta ja tietoa maahanmuuttajan rekrytoinnista sekä tukihenkilöpalveluja työnantajan työllistäessä maahanmuuttajan. 4.) Maahanmuuttajien työllistymisen tukemisen mallin etsiminen On kehitetty maahanmuuttajien työllistymistä ja kouluttautumista tukevia uusia toimintamalleja sekä yhteistyömalleja maahanmuuttajatyötä tekevien eri alojen toimijoiden kanssa. 3

5 Määrälliset tavoitteet: Maahanmuuttajien urapolusta tehtiin mallinnus, joka pyrkii kuvaamaan maahanmuuttajan urapolulla olevia nivelvaiheita ja tarjoamaan toimintaehdotuksia ohjaustyöhön Toiminto tavoite toteuma Työhönvalmennukseen osallistuneet Tiedotus- ja esittelytilaisuuksiin osallistuneet Henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät Uudet yritykset 0 2 Yrityskontaktit; työnantaja tai työyhteisö Ammattiin opiskelevat tai pyrkivät nuoret Koulutusorganisaation edustajat Eväitä työelämään lyhytkurssi 6 Talous tasapainoon lyhytkurssi 8 Projektin ulkopuoliset asiakkaat 20 4

6 2 Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmät Oulun kaupunki käynnisti Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin Projektin taustalla oli tarve ratkaista maahanmuuttajien vaikeaan työllistymiseen liittyviä ongelmia Oulussa. Maahanmuuttajien työttömyys on jo useiden vuosien ajan ollut moninkertainen valtaväestöön nähden, vaikka noin 75 % maahanmuuttajista on työikäisiä ja työnhakijoina olevien maahanmuuttajien koulutustaso on keskimäärin korkeampi kuin suomalaisten työnhakijoiden. Projektin tavoitteena on ollut tukea maahanmuuttajien työllistymistä työnhakuvalmiuksien parantamisen avulla. Tarkoituksena onkin ollut kehittää malli työllistymisen tukemisesta ja maahanmuuttajia palvelevasta urapolusta. Määrällisinä tavoitteina on ollut tarjota 60 maahanmuuttajalle 5 kuukauden työhönvalmennuskoulutus, jota täydentää 6 kuukauden pituinen työelämäjakso. Projektisuunnitelmassa on arvioitu toteutettavaksi 8226 henkilötyöpäivää. Projektiin osallistuvista asiakkaista noin puolelle on ollut tavoitteena löytää jokin ratkaisu työttömyyden tilalle. Lisäksi tavoitteena on ollut tukea noin 20:ta projektin ulkopuolista maahanmuuttajaa opintojen suorittamisessa tai koulutukseen hakeutumisessa. Työnantajia ja koulutusorganisaatioiden edustajia on pyritty tavoittamaan noin 50 kutakin. Tiedotustilaisuuksien avulla on pyritty tavoittamaan noin 150 henkilöä. Projektiin mukaan tulevien yrityksen määräksi on arvioitu 50. Projektin päämääränä on ollut auttaa maahanmuuttajia sosiaalisten verkostojen luomisessa ja antaa tietoa suomalaisesta tapakulttuurista syvemmin kuin kotoutumiskoulutuksessa on mahdollista. Projektin on ollut tarkoitus tukea maahanmuuttajien työelämä- ja tietoyhteiskuntavalmiuksia tarjoamalla atk-koulutusta ostokoulutuksena. Työyhteisöille ja työnantajille tavoitteena on ollut tarjota ohjausta monikulttuurisuuteen ja tietoa maahanmuuttajan rekrytoinnista ja maahanmuuttajasta työntekijänä ja työtoverina. Lisäksi tavoitteena on ollut selvittää maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvän seudullisen toimintamallin tarve. Työhönvalmennuksen keskeinen päämäärä on asiakkaiden omatoimisuuden ja aktiivisuuden tukeminen. Työhönvalmennukseen sisältyvä suomen kielen opetus on pyrkinyt tukemaan asiakkaiden omaehtoista suomen kielen opiskelua ja elvyttämään mahdollisesti unohduksiin jäänyttä kielitaitoa. Tavoitteena on ollut laajentaa asiakkaiden teoreettista kielentuntemusta unohtamatta arjen kielenkäyttötilanteista poimittuja esimerkkejä. Projektin käytännön toiminnot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat olleet: 1. Maahanmuuttajien työllistymis- ja työnhakuvalmiuksien parantamiseksi on annettu henkilökohtaista ohjausta ja ryhmäohjausta työhönvalmennuksena. Asiakkaita on perehdytetty suomalaiseen yhteiskuntaan, työelämään ja työkulttuuriin sekä ohjattu tuetusti palkkatuetun työn tai työelämävalmennuksen tai työharjoittelun kautta. Kaikki ohjaus on käyty 5

7 suomen kielellä ja lisäksi kieltä on opetettu ryhmän ja yksilöiden tarpeiden mukaisesti. 2. Maahanmuuttajia on aktivoitu ja motivoitu hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen, heille on annettu tietoa koulutusmahdollisuuksista ja työelämän vaatimuksista, tuotu esille elinikäisen oppimisen käsitettä ja koulutuksen merkitystä sekä tuettu jo ammatillisessa koulutuksessa olevia maahanmuuttajia. 3. Projektissa on tarjottu työnantajille ja työyhteisöille monikulttuurisuustietoutta ja tietoa maahanmuuttajan rekrytoinnista sekä tukihenkilö työnantajan työllistäessä maahanmuuttajan. 4. On kehitetty maahanmuuttajien työllistymistä ja kouluttautumista tukevia uusia toimintamalleja sekä yhteistyömalleja maahanmuuttajatyötä tekevien eri alojen toimijoiden kanssa. Projektin yhtenä kohderyhmänä ovat olleet Oulussa asuvat, Oulun seudun työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevat maahanmuuttajat, jotka ovat suorittaneet kotoutumiskoulutuksen tai ovat muutoin hankkineet vastaavat tiedot ja jotka tarvitsevat tukea työhön tai koulutukseen hakeutumisessa. Toisen kohderyhmän ovat muodostaneet ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat ja opintoja suunnittelevat maahanmuuttajat, joille tarjotaan henkilökohtaista tukea ja vertaistukiryhmän toimintaa. Ammattiin opiskelevien maahanmuuttajien vertaistukiryhmätoiminta on kehitetty kentältä tulleesta tarpeesta auttaa maahanmuuttajaopiskelijoita sopeutumaan suomalaiseen opiskelukulttuuriin. Kolmantena kohderyhmänä ovat olleet alueen työnantajat ja työyhteisöt, joille on tarjottu monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien työllistämiseen liittyviä palveluja. 3 Projektin toteutus ja yhteistyö 3.1 Osallistujien ja yritysten valinta Projektissa on työhönvalmennuksen aloittanut 64 asiakasta, jotka on valittu kirjallisten hakemusten perusteella. Hakuajan alkaessa toiminnasta on tiedotettu ja esitteitä ja hakulomakkeita toimitettu maahanmuuttajille Oulun seudun työvoimatoimiston, Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden, sosiaalitoimen, kansainvälinen toimintakeskus Villa Victorin, Oulun kaupungin työllistämiskeskuksen ja maahanmuuttajakouluttajien kautta. Yhteistyökumppaneiden välityksellä asiakkaat ovat saaneet tietoa projektista ja hakuajasta. Yhteistyökumppanit ovat jakaneet esitteitä ja hakulomakkeita henkilökohtaisten käyntien yhteydessä ja asiakaspostituksena. Lisäksi Oulun työvoimanpalvelukeskus on ohjannut asiakkaita projektiin. 6

8 Ammattiin opiskelevien maahanmuuttajien vertaistukiryhmään on projektin aikana osallistunut noin kolmekymmentä henkilöä. Vertaistukiryhmää on markkinoitu etupäässä Oulussa toimivien koulutusorganisaatioiden opinto-ohjaajien ja nimettyjen yhdyshenkilöiden kautta sekä sähköpostitse tai puhelimitse suoraan niille opiskelijoille, joiden yhteystiedot ovat olleet käytettävissä. Lisäksi ryhmää on markkinoitu maahanmuuttajakoulutuksissa oleville henkilöille erilaisissa tiedotustilaisuuksissa. Toiminta jatkuu vireänä projektin päättymisen jälkeen Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen alaisuudessa. Yhteydenotto työnantajiin oli projektin alkaessa satunnaista, mutta projektin edetessä yhteydenotot ovat olleet pääsääntöisesti kohdistettuja niihin yrityksiin ja toimijoihin, joiden ammattialaan projektiin osallistuvilla asiakkailla on ollut koulutusta tai työkokemusta. Yhteydenotot ovat tapahtuneet puhelimitse, sähköpostitse tai yrityskäynneillä. Yleensä yrityskäynti on järjestetty, jos työnantajalla on ollut kiinnostusta tai aikaa henkilökohtaiseen käyntiin. Kontakteja eri työpaikkoihin, yrityksiin ja työyhteisöihin on ollut noin 90, joten projektille asetettu määrällinen tavoite on saavutettu. On kuitenkin otettava huomioon, että kaikki projektiin osallistuneet asiakkaat ovat myös olleet itsenäisesti yhteydessä alueen ja oman alan työnantajiin. Yhtenä harjoitteena on käytetty pienimuotoista yritysselvittelyä, jossa kukin asiakas valitsee itsenäisesti viisi työnantajaa, johon on yhteydessä joko puhelimitse tai käymällä työpaikalla. Asiakkaalle on annettu valmiiksi kysymykset, jotka hän kysyy työnantajalta. Harjoitus on ollut hyvä tapa saada asiakkaat itse olemaan yhteydessä työnantajiin ja samalla kysymään mahdollista työharjoittelu- tai työpaikkaa. Samalla asiakkaat ovat saaneet myös mahdollisuuden kertoa itsestään ja osaamisestaan sekä projektista ja tukihenkilötoiminnasta. Jos yrityksessä on herännyt kiinnostusta asiakasta kohtaan, on työelämäkoordinaattori ollut yhteydessä työantajaan ja ollut mukana järjestämässä mahdollista harjoittelua, työpaikkaa tai palkkatukityötä. Työhönvalmennusjakson alussa asiakkaille on jaettu projektin esitteitä sekä työelämäkoordinaattorin käyntikortteja, joita he ovat voineet hyödyntää työnhaussa. 3.2 Projektin toteutus ja eri tahojen kanssa tehty yhteistyö Projektin hallinnoija Projektia on hallinnoinut Oulun kaupungin työllistämiskeskus. Alun perin työllistämiskeskus sekä projekti kuuluivat Oulun kaupungin keskushallintoon, mutta vuoden 2006 alusta alkaen molemmat siirtyivät osaksi yleistä sosiaalityötä. Keskushallinnossa vastuuhenkilönä toimi henkilöstön kehittämispäällikkö Tellervo Koivikko. Vuoden 2007 aikana Oulu siirtyi tilaaja tuottaja -malliin ja samalla yleisen sosiaalityön nimikkeeksi muuttui sosiaalinen ja taloudellinen tuki. Sosiaali- ja taloudellisessa tuessa projektin vastuuhenkilönä toimi palvelupäällikkö Raimo Ojanlatva. Vuoden 2008 alusta projekti siirtyi sosiaali- ja terveystoimen tilaajatiimiin ja vastuuhenkilöksi tuli sosiaali- ja mielenterveysjohtaja Sirkka- Liisa Olli. 7

9 3.2.2 Ohjausryhmä Projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Kyllikki Höyhtyä-Pikkarainen, puheenjohtaja Oulun kaupunki, Maahanmuuttajapalvelut Irmeli Männistö (Aikaisemmin Kerttu Maunu) Oulun seudun ammattiopisto / Kontinkankaan yksikkö Erkki Komminaho, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus (aikaisemmin Saija Luonuansuu, Anita Koljonen) Martti Eskelinen Oulun seudun työvoimatoimisto Raimo Ojanlatva Oulun kaupunki, sosiaalinen ja taloudellinen tuki Shahnaz Mikkonen Oulun kaupunki, Monikulttuuriset integroimispalvelut, Helena Kilponen Oulun kaupunki, Työllistämiskeskus (aikaisemmin Sanna Rungren, Virpi Knuutinen) Vuosina ohjausryhmässä on toiminut Oulun kaupungin keskushallinnosta Tellervo Koivikko, henkilöstön kehittämispäällikkö alkaen ohjausryhmän kokouksiin on kutsuttu Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tilaajatiimistä sosiaali- ja mielenterveysjohtaja Sirkka-Liisa Olli, joka on ollut projektin vastuuhenkilö sekä projektihenkilöstön esimies. Kokoukset on pidetty , , , ( täydentävä) sähköpostikokous, , , sähköpostikokous, , sähköpostikokous, , (22.8. täydentävä) sähköpostikokous, , , ( täydentävä) sähköpostikokous, sähköpostikokous, , , , , ; täydentävä sähköpostikokous, , sähköpostikokous (kommenttipyynnöt liittyen projektin päättämiseen liittyviin asiakirjoihin) ja sähköpostikokous (kommenttipyynnöt liittyen maksatushakemukseen) Työhönvalmennuksen rakenne Projektin keskeisin toiminto on ollut maahanmuuttajille järjestetty 5 kuukauden mittainen työhönvalmennus, joka on järjestetty ryhmätoimintana kolmena päivänä viikossa, kuusi oppituntia päivässä. Työhönvalmennuksen sisällön ja toteutuksen kehittämisestä on vastannut projektihenkilöstö itsenäisesti. Työhönvalmennuksessa käytetty materiaali on pääosin laadittu myös henkilöstön toimesta. Ryhmiin on valittu pääsääntöisesti kaksitoista osallistujaa. Ryhmätoiminnan lisäksi asiakkaille on tarjottu henkilökohtaista ohjausta. Projektin työhönvalmentaja on laatinut yhteistyössä asiakkaan kanssa urasuunnitelman, jonka avulla asiakas on voinut selkiyttää omia tavoitteitaan, työllistymismahdollisuuksiaan ja kouluttautumistarpeitaan. Tämän jälkeen henkilökohtaista ohjausta on jatkanut työelämäkoordinaattori, koulutuskoordinaattori tai työhönvalmentaja sen mukaan, onko asiakas ollut hakeutumassa koulutukseen vai työelämään. Projektihenkilöstön antamalla 8

10 henkilökohtaisella ohjauksella on erittäin suuri merkitys asiakkaan voimaantumisessa ja aktivoinnissa kohti työllistymis- tai koulutustavoitetta. Kaikille työhönvalmennusryhmille on hankittu ostokoulutuksena atk-koulutusta. Tarjoukset pyydettiin Oulun alueen eri toimijoilta. Atk- koulutuksien tavoitteina oli parantaa asiakkaiden työnhaku- ja perustoimistotyövalmiuksia yksilöllinen osaamistaso huomioiden. Osallistujilla oli mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana osia A- tai AB- kortista oman osaamistasonsa mukaan. Työhönvalmennusryhmä Kouluttaja tuntimäärä tarjous pyydetty Ryhmä 1. Oulun aikuiskoulutuskeskus 80 5 Ryhmä 2. Pohjois-Suomen koulutuskeskus Ryhmä 3. Pohjois-Suomen koulutuskeskus Ryhmä 4. Pohjois-Suomen koulutuskeskus Ryhmä 5. PSK - Aikuisopisto Työhönvalmennus on sisältänyt suomen kielen opetusta (suullinen ja kirjallinen kielitaito), perehdytystä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, työelämä- ja koulutustietoutta sekä työnhakuvalmennusta. Ryhmätoiminnan sisältö ja rakenne on suunniteltu yksilöllistä ohjausta tukevaksi kunkin ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kaikki projektityöntekijät ovat osallistuneet sekä yksilö- että ryhmäohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmän ohjelmaan on sisältynyt mahdollisimman paljon myös eri alojen asiantuntijavieraita ja vierailukäyntejä tapahtumiin ja työpaikoille. Työhönvalmennusjaksoon on liitetty kaikkien ryhmien kohdalla myös ostokoulutuksena hankittu työllistymistä ja työnhakutaitoja tukeva atk-koulutus. Lisäksi joillekin asiakkaille on ostettu ammatillista pätevyyttä tukevia lyhytkoulutuksia ja testejä, kuten hygieniapassi ja YKI-testi (yleinen kielitutkinto). Maahanmuuttajien työhönvalmennus Ryhmät: 1) ) ) ) ) Työhönvalmennuksen jälkeen asiakkaille on heidän urasuunnitelmansa, kiinnostuksensa ja ammattitaitonsa mukaan järjestetty kuuden kuukauden mittainen työelämäjakso. Tämä jakso on voinut pitää sisällään työn avoimilla markkinoilla, palkkatuetun työn, työharjoittelun tai työelämävalmennuksen. Lisäksi projektin kautta on ohjattu hakeutumaan koulutukseen, mikäli asiakas on tarvinnut ammatillista koulutusta tai kielikoulutusta. Mikäli sopiva tilaisuus on tarjoutunut, asiakkaat ovat lähteneet koulutukseen tai työelämään myös kesken työhönvalmennusjakson. Projektissa aloittaneet ovat sijoittuneet työelämäjaksolle tai työhönvalmennusjakson aikana avoimille työmarkkinoille, kunnalle sekä yksityiselle työnantajalle niin osa-aikatyöhön kuin kokoaikatyöhön. Palkkatuettua työtä asiakkaat ovat tehneet kunnan, yksityisen työnantajan ja kolmannen sektorin palveluksessa. Oheisessa taulukossa on huomioitu kaikki 64 9

11 projektin asiakasta toisin kuin seurantaraportissa, jossa tarkastellaan vain projektin loppuun suorittaneiden tilannetta. Loppuun suorittaneella tarkoitetaan työhönvalmennuksen (5 kk) ja työelämäjakson (n. 6 kk) suorittanutta henkilöä. Työhön valmennukseen osallistuneiden tilanne Projektissa aloittaneet 64 Projektin loppuun suorittaneet (työhön valmennus + työelämäjakso = n. 11 kk) 36 Projektin keskeyttäneet 28 7 työllistyminen avoimille työmarkkinoille 12 työllistyminen muualle kuin avoimille työmarkkinoille 2 yrittäjänä 6 työelämävalmennuksessa 8 2 ammatillinen koulutus koulutuksessa 6 työvoimapoliittinen koulutus 1 muualla 4 työllistyminen 1 työelämävalmennuksessa 2 tuettu palkkatyö 6 koulutus 0 ammatillinen koulutus 6 työvoimapoliittinen koulutus 15 muut syyt Ammattiin opiskelevien maahanmuuttajien vertaistukiryhmä Projektin oppilaitosyhteistyö liittyy suurimmaksi osaksi ammattiin opiskelevien maahanmuuttajien vertaistukiryhmän toimintaan. Projekti teki vuonna 2005 alueen ammatillisten oppilaitosten ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun maahanmuuttajien parissa työskenteleville opettajille ja opinto-ohjaajille kirjallisen kyselyn, jossa selvitettiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrää ja opintojen etenemistä. Saatujen vastausten ja myöhemmin toteutettujen tarkentavien haastattelujen pohjalta projektissa päätettiin käynnistää vertaistukiryhmä toimintaa ammattiin opiskeleville maahanmuuttajille. Vertaistukiryhmä on aloittanut toimintansa toukokuun lopussa 2005 ja kokoontui tuolloin pari kertaa alkukesän aikana. Aluksi ryhmä kokoontui pääsääntöisesti joka toinen perjantai asti Nuorisokeskus Waldan tiloissa. Ryhmän kokonaisosanottajamäärä oli tuolloin 12 opiskelijaa. Vertaistukiryhmän toiminta jatkui kevätkaudella 2006 tammikuussa. Syksyllä 2006 ryhmä ei kokoontunut sen toiminnasta vastanneiden henkilöiden jäätyä pois tehtävistään. Keväällä 2007 ryhmän toiminta on käynnistetty uudelleen ja tapaamisia on ollut siitä lähtien joka viikko. Kokoontumispaikkana on ollut syksystä 2007 lähtien nuorisokahvila Bysis. 10

12 Opiskelijoiden ikäjakauma ryhmässä on ollut vuotta. Opiskelijoita on ollut useasta eri maasta ja erilaisista kulttuureista. Opiskelijat ovat edustaneet seuraavia Oulun seudun oppilaitoksia: Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan, Kempeleen, Kontinkankaan, Myllytullin, Pikisaaren ja Kaukovainion yksiköt, Oulun palvelualan opisto, Merikosken ammatillinen koulutuskeskus ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Vertaistukiryhmän toiminta on perustunut opiskelijoiden omille toiveille ja tarpeille. Ryhmässä opiskelijat ovat voineet selkeyttää mieltä askarruttavia asioita ja saada vastauksia kysymyksiin, jotka ovat koulussa jääneet esittämättä tai puutteellisesta kielitaidosta johtuen epäselviksi. Vertaistukiryhmän tavoitteena on lisäksi ollut kehittää maahanmuuttajaopiskelijoiden suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ryhmässä on pyritty tukemaan oppilaitoksissa tapahtuvaa suomen kielen opiskelua sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden aktiivista arjen ja elämän hallintaa. Muita ryhmässä käsiteltäviä asioita ovat olleet mm. työelämätietous (esim. työsopimuksen tekeminen), oppilaitosten välinen yhteistyö, opiskeluun ja työelämään liittyvät kysymykset sekä nuorisokulttuuri ja sopeutuminen. Ryhmä on vieraillut aktiivisesti Oulun alueen erilaisissa organisaatioissa ja ryhmässä on käynyt eri alojen asiantuntijoita Projektihenkilöstön toteuttamat lyhytkurssit Eväitä työelämään kurssi toteutettiin yhteistyössä Oulun nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Kurssi suunnattiin maahanmuuttajataustaisille nuorille, joiden tulevaisuuden suunnitelmat eivät olleet selkiytyneet sekä niille, jotka opiskelivat tai suunnittelivat opintoja Suomessa. Osallistujat, yhteensä kuusi nuorta, ohjautuivat kurssille Oulun kaupungin maahanmuuttajien sosiaalipalveluiden kautta. Kurssi järjestettiin nuortenkeskus Waldassa arkipäivisin klo Kurssin ohjaajina toimivat Mirjami Ndiaye Nuorisoasiainkeskuksesta ja Erja Stolt Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävästä projektista. Kurssin ideana oli tarjota Suomeen muuttaneille nuorille tietoa suomalaisesta koulutuksesta ja työelämästä. Kurssilla laadittiin ansioluettelot, jotta nuorilla olisi jokin väline työnhakuun ja jotta oman opiskelu- ja työhistorian merkitys selkiytyisi. Kurssilla tutustuttiin myös suomalaiseen kulttuuriin ja vapaa-ajanviettotapoihin. Tavoitteena oli myös tarjota vertaistukea ja luoda ystävyyssuhteita osanottajien välille. Eväitä työelämään kurssi on omalta osaltaan toiminut innoittajana suunnitteilla olevaan Nuorisoasiankeskuksen alaisuudessa toteutettavaan Urapaja-hankkeeseen, johon on haettu ESR - rahoitusta. Talous tasapainoon - kurssi toteutettiin ja yhteistyössä Oulun kaupungin Asumisneuvonta -hankkeen kanssa. Ryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa, 2,5 oppituntia kerrallaan Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victorissa. Kurssi suunnattiin kolmen vuoden kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille. Kurssin osallistujat hankittiin Oulun kaupungin maahanmuuttajien sosiaalipalveluiden kautta. Osallistujia oli yhteensä seitsemän. 11

13 Kurssimateriaalin ovat tuottaneet yhteistyössä Asumisneuvonta- hanke, Hyvänmielentalo, Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys ja Nuorten Ystävät. Kurssin lähtökohtana on ollut tarjota osallistujille arjen eväitä oman talouden hoitamiseen ja säästämiseen sekä havahduttaa heidät huomaamaan oman roolinsa rahankäyttäjinä ja kuluttajina. Osallistuessaan kurssin ohjaamiseen Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin henkilökunta on saanut valmiudet toteuttaa vastaavanlaisia kursseja tulevaisuudessa sekä kouluttaa samalla uusia ohjaajia kurssin vetäjiksi. Suomen kielen alkeiskurssi on toteutettu kaksi kertaa viikossa, 2 oppituntia kerrallaan. Ajalla kurssi on toiminut kerran viikossa kahden oppitunnin ajan. Toiminta on järjestetty yhteistyössä Oulun kaupungin monikulttuuristen integrointipalvelujen kanssa ja se on toiminut Villa Victorin tiloissa. Opiskelijat ovat ohjautuneet kurssille Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kautta. Kurssilla on ollut yhteensä noin 40 osallistujaa. Kurssin osallistujat ovat olleet pääsääntöisesti vasta maahan tulleita kotoutumisvaiheessa olevia pakolaistaustaisia maahanmuuttajia. Suomen kielen kurssien tarkoituksena on ollut tutustuttaa opiskelijat suomen kielen erityispiirteisiin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Kurssin suunnittelussa on otettu huomioon Opetushallituksen suositus Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta (2007) Muita yhteistyötahoja Projekti on ylläpitänyt jatkuvasti kontaktia myös maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta järjestäviin tahoihin, joiden välityksellä on rekrytoitu asiakkaita työhönvalmennusryhmiin. Projekti on osallistunut maahanmuuttajien erityiskysymyksiä käsitteleviin työryhmiin, joihin on kuulunut edustajia muun muassa Oulun kaupungin eri hallintokunnista ja erilaisista koulutusorganisaatioista. Projekti on ollut mukana omine näkökulmineen Oulun kaupungin kotouttamisohjelman ja Tavoitteena kansainvälinen työvoima - raportin laadinnassa. Projekti on toiminut yhteistyössä muiden maahanmuuttajahankkeiden, kuten Oulun seudun setlementin Kulttuurimentor-projektin ja 3V-hankkeen (päättyneet hankkeet), Oulun ammattikorkeakoulun Pro-maahanmuuttaja -yrittäjä-hankkeen (päättynyt hanke), Sinni voimavarakeskuksen, Oulun kaupungin Hoitoalan avustavat tehtävät työpaikoiksi Equal - Hot-hankkeen sekä Oulun kaupungin EFA-projektin kanssa. Projektihenkilöstö osallistui myös jo päättyneen Silta-hankkeen organisoimiin verkostotapaamisiin, joissa eri työllisyyshankkeet tutustuvat toistensa toimintaan ja miettivät mahdollista yhteistoimintaa. Projekti liitettiin syksyllä 2004 osaksi työministeriön valtakunnallista MoniQtuotekehityshanketta, jossa on ollut mukana noin 20 maahanmuuttajaprojektia ympäri Suomen. Tätä kautta projekti on luonut kontakteja myös muualla maassa toimiviin hankkeisiin. Projekti on käynyt aktiivisesti tutustumassa muihin maahanmuuttajien työllisyyteen liittyviin hankkeisiin, kuten Tampereella toimineeseen Maamark-hankkeeseen, Hämeenlinnassa toimineeseen Ymmärräks sää? -projektiin ja Vaasassa toteutettuihin Maahanmuuttajat matkalla työhön -hankkeeseen ja Myötätuuli-projektiin. 12

14 Keväällä 2006 projekti on järjestänyt yhteistyössä Valtakunnallisen opetusalan koulutuskeskuksen (Opeko) kanssa Maahanmuuttajan koulutuspolut työelämään - seminaarin. Opeko on Suomessa ainoa opetusalan koulutusta järjestävä Opetushallituksen alainen ja voittoa tavoittelematon organisaatio. Yhteistyö Opekon kanssa oli antoisaa ja se helpotti seminaarijärjestelyjä, koska Opekon verkostosta saatiin asiantuntijat seminaarin puhujiksi, ja Opeko markkinoi omilla nettisivuillaan seminaaria. Seminaariin osallistui yhteensä noin 70 henkilöä Pohjois-Suomen alueelta (osallistujia oli mm. Oulusta, Rovaniemeltä ja Kajaanista). Projektin työhönvalmennusryhmille on järjestetty useita yrityskäyntejä. Vakituisia käyntikohteita ovat olleet muun muassa Stora Enso, Valio, Posti (lajittelukeskus), Hotelli Radisson SAS ja sanomalehti Kalevan toimitus. Lisäksi ryhmille on järjestetty tutustumiskäyntejä muun muassa Oulun kaupungintalolle, pääkirjastoon, yleisradioon, verotoimistoon, erilaisiin rekrytointitapahtumiin sekä ryhmäläisiä kiinnostaviin ajankohtaisiin tapahtumiin. Ryhmät ovat myös vierailleet useissa maahanmuuttajien omistuksessa olevissa pienyrityksissä. Yrittäjyyttä on tehty ryhmäläisille tutuksi Oulun seudun yrityspalvelujen järjestämien Minustako yrittäjä koulutuksien avulla. Oulun seudun yrityspalvelut ovat myös tarjonneet yritystoimintaa suunnitteleville työhönvalmennusryhmäläisille henkilökohtaista neuvontaa. Projektin on toteuttanut yhteistyössä Oulun kaupungin Asumisneuvonta hankkeen kanssa maahanmuuttaja-asiakkaille suunnatun Talous tasapainoon lyhytkoulutuksen. Lisäksi projektin henkilöstö on yhdessä maahanmuuttajapalvelujen ohjaajien kanssa työstänyt asumisneuvojien laatimaa asumiseen liittyvää koulutusmateriaalia maahanmuuttajien tarpeita vastaavaksi. Projekti on toteuttanut laaditun materiaalin pohjalta maahanmuuttajille suunnatun koulutustilaisuuden. Asumiseen liittyvä materiaali sisältää osiot Asuminen Suomessa, Asunnon hakeminen ja Viihtyisää asumista. Se täydentää Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ja monikulttuuristen integroimispalveluiden keräämää tiedotus- ja koulutusmateriaalia Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Projekti on tehnyt tiivistä yhteistyötä Oulun seudun työvoimatoimiston kansainvälisen yksikön kanssa. Projekti on valinnut asiakkaansa itsenäisesti, mutta maahanmuuttajaasiakkaiden valinnoissa on kuitenkin konsultoitu Oulun seudun työvoimatoimiston kansainvälistä yksikköä, josta asiakkaat ovat saaneet hakemuskaavakkeita, tietoa ja kannustusta projektiin osallistumisesta. Valtaosa projektiin valituista onkin ohjautunut asiakkaaksi juuri työvoimatoimiston kautta. Työvoimatoimisto on vahvistanut projektihenkilöstölle, asiakkaan suostumuksella, hakijoiden työnhakija-asiakkuuden, työttömyyden keston sekä käytetyt työvoimahallinnon toimenpiteet. Hankaluutena yhteistyössä voidaan mainita työhallinto-organisaation hitaus ja byrokratia. Työhallinnon toimintatavoissa ei aina kyetä reagoimaan riittävän nopeasti asiakkaan työllistymistä tai kouluttautumista koskevaan tilanteeseen, mutta jonkin verran joustoa on ollut. Kaikkiin asiakasta koskeviin toimiin on tarvittu työvoimatoimiston lupa ja työvoimatoimiston virkailijat ovat kirjanneet asiakkaiden tavoitteet heidän työnhakusuunnitelmiinsa. Projektihenkilöstö 13

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Projektin taustatiedot 3. 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet 4. 2.1 LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Projektin taustatiedot 3. 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet 4. 2.1 LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Projektin taustatiedot 3 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet 4 2.1 LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4 2.2 Projektin kohderyhmä 5 2.3 Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 21.04.2008

Projektin loppuraportti 21.04.2008 ESRA Projektin loppuraportti 21.04.2008 1. Taustatiedot Diaarinumero 29/3513/2007 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Oulun seudun välityömarkkinat - valmistelu-ja piltointivaihe Projektikoodi

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti Loppuraportti Tuula Mikkonen Terhi Vuoristo Susanna Heinonen Kaisa Niskanen Tampere 2007 2 Tiivistelmä Puuttuva lenkki projekti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Pesti Kii!-hankkeen loppuraportti ja vakiinnuttamissuunnitelma

Pesti Kii!-hankkeen loppuraportti ja vakiinnuttamissuunnitelma 1 Pesti Kii!-hankkeen loppuraportti ja vakiinnuttamissuunnitelma 31.12.2014 Sari Ågren Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida 2 SISÄLLYS 1. Hankkeen lähtökohta...4 2. Hankkeen alkuvaiheet...5 3.

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA PORIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN TUKEMINEN... 3 2.1. Maahanmuuton alkuvaiheen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Laptuote-säätiö Projektin toteutus ja hyvät käytännöt Liite loppuraporttiin Kaija Silvolahti SISÄLTÖ ESITTELY Projektin ohjausryhmä... 4 TAUSTAA... 5 HANKKEEN TOIMENPITEET

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA Opas koulutuksen järjestäjälle Lahden kansanopisto ja Pohjois-Karjalan Opisto (toim.) 2006 Sisällys 1 Oppaan tarkoitus... 1 2 Kansanopistojen rooli maahanmuuttajakoulutuksessa...

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

Helena Pesonen. Omalle yrittäjäuralle maahanmuuttajanainen Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen

Helena Pesonen. Omalle yrittäjäuralle maahanmuuttajanainen Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 14 Helena Pesonen Omalle yrittäjäuralle maahanmuuttajanainen Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen Om a l l e y r i t

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot