Kertomus toiminnasta ja taloudesta jäsenkokousten väliseltä ajalta. Liite 7. Dokumentin otsikko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kertomus toiminnasta ja taloudesta jäsenkokousten väliseltä ajalta. Liite 7. Dokumentin otsikko"

Transkriptio

1 Kertomus toiminnasta ja taloudesta jäsenkokousten väliseltä ajalta Liite 7 Dokumentin otsikko

2 1 Strategia 2020 Jäsenkokousten välinen toimintakausi oli Tampereen jäsenkokouksessa 2010 hyväksytyn ja Kouvolan jäsenkokouksessa 2012 edelleen vahvistetun Strategia 2020:n aikaa. Strategia linjasi partioliikkeen tulevaisuutta seuraavasti: Visio Partio on Suomen vaikuttavin ja vetovoimaisin nuorisojärjestö, joka monipuolisesti kasvattaa lapsia ja nuoria. Strategiset painopisteet 1 Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa Partiossa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista ohjelmaa Lippukuntia tuetaan laadussa, kasvussa ja avoimuudessa erityisesti aluetyön kautta kaikkien toiminnanalojen voimin. Partio on merkittävä kasvattaja jokaisessa ikäkaudessa. II Yhteiskunta: Partio on Suomen vaikuttavin nuorisojärjestö, jolla on tunnustettu asema suomalaisessa yhteiskunnassa Partio on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskusutelussa ja päätöksenteossa. Partiossa nuoret päättävät. Partion strategiset kumppanuudet tukevat partion toimintaedellytyksiä. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Partio näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa nuorten liikkeenä ja sen imago on houkutteleva. Partiolla on vahva viesti, joka välittyy kaikilta partion tasoilta. Partio antaa jäsenistölleen myönteisen kokemuksen ja siitä kerrotaan mielellään myös muille.

3 2 Johdanto Jäsenkokousten 2012 ja 2014 välinen aika on ollut partiolle noususuhdanteen aikaa. Jäsenmäärä kääntyi nousuun kaikkialla Suomessa, partio on näkynyt positiivisilla viesteillä mediassa aiempaa selvästi paremmin, ja myös partion talouden tunnusluvut ovat olleet hyvät. Partio on vahvistanut toimikaudella strategian mukaisesti avoimuuttaan ja näkyvyyttään myös yhteiskunnallisena toimijana. Olemme hakeutuneet kumppanuuksiin muiden kanssa, me olemme olleet haluttu kumppani muiden kanssa, ja olemme saaneet myös merkittäviä tunnustuksia toiminnastamme. Tässä katsauksessa kerrotaan jäsenkokousten välisen ajan erityispiirteistä, erityisesti strategian toteutukseen tähtäävistä toimenpiteistä. Näiden lisäksi toimintakaudella toteutettiin partion perustehtävän mukaista toimintaa, jota kaikkea ei ole tässä dokumentissa erikseen esitelty. Tarkemmat tiedot ilmenevät vuosittain partioneuvostolle valmisteltavasta toimintakertomuksesta. Toiminta kaudella Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa - Jäsenkehitys kääntyi toimintakaudella nousuun, maksaneiden jäsenten määrä edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi 1,9% ja ,9%. valtakunnallisesti. Vuoden 2014 aikana keskusjärjestö on tukenut piirejä tavoitteellisten jäsenkehityshankkeiden ja tavoitteiden luomisessa. - Vuonna 2013 käynnistyi Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen hanke, jonka myötä partiossa hankittu osaaminen kuvataan ja opintopisteytetään Euroopan neuvoston ja kansallisten suositusten mukaisesti. - Vuonna 2013 uudistettiin Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n ja Finlands Svenska Scouter rf:n välinen yhteistyösopimus valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan tuottamisesta. - Sääntöjä täydentävä menettelytapasääntö uudistettiin ja hyväksyttiin partioneuvostossa syksyllä Turvallisesti yhdessä partion lastensuojeluohjeistus uudistettiin vuoden 2014 aikana. Ohjeistus sisältää myös partion toimintaohjeet vuonna 2014 voimaan tuleen lain myötä rikostaustaotteen tarkistamiseen vapaaehtoisilta lasten parissa toimijoilta.

4 3 - Toteutimme kolme arvopohjaisen johtajuuden kurssia, joista kaksi yhteistyössä Ruotsin partiojärjestön, Scouterna, kanssa ja yksi Itämeren ja Baltian alueen yhteistyönä. Koulutuksiin osallistui Suomesta yhteensä 30 opiskelijaa. - Opus - lippukuntatyön käsikirja piireille ja keskusjärjestölle valmistui vuoden 2014 aikana. Työ oli osa järjestöllistä kehittämistä, joka pohjautuu vuonna 2010 tehdyn keskusjärjestön auditoinnin tuloksiin. Opus asettaa lippukunnan keskiöön ja määrittää keskusjärjestön ja piirin tuen lippukunnalle sekä näiden keskinäisen työnjaon. Lisäksi Opus määrittää keskusjärjestön tuen piireille. - Partioon liittyvät opinnäytetyöt ovat lisääntyneet markkinoinnin myötä. Vuosina 2013 ja 2014 on valmistunut n. 20 työtä vuosittain. - Partion sähköinen jäsenhallintajärjestelmä uudistettiin. Uuden järjestelmän, Kuksan, käyttöönotto tapahtuu syksyn 2014 aikana. - Keväällä 2013 partiolle lanseerattiin johtajaroolissa toimivia partiolaisia palveleva toimintasivusto sekä projektisivusto. - Vuonna 2014 lanseerattiin jäsenkehityksen tueksi parempilippukunta.fi sivusto, johon kootaan onnistuneita esimerkkejä jäsenkehitystä tukevista toimenpiteistä. Yhteiskunta: Partio on Suomen vaikuttavin nuorisojärjestö, jolla on tunnustettu asema suomalaisessa yhteiskunnassa - Avaus monikulttuurisuushankkeessa kehitettiin kumppanuuksia maahanmuuttajajärjestöihin ja tuotettiin lippukuntien monikulttuurisen toiminnan tueksi Avaimet avoimuuteen. - Value Based Leadership seminaari maaliskuussa 2014 kokosi 120 senior- ja juniorikäistä johtajaa eri sektoreilta keskustelemaan arvopohjaisesta johtajuudesta. Seminaaripäivän tuloksena julkaistiin arvopohjaiset johtajuuden teesit. - Suomen Partiolaiset Finlands Scouter osallistui partion maailmanjärjestön, WOSMin järjestämään auditointiprosessiin (Global Support Assessment Tool) vuonna 2014 yhtenä kansallisena järjestönä 15:sta maailmassa. Auditoinnissa tarkasteltiin kymmentä eri osaaluetta monipuolisesti, ja Suomi sai toteumaksi 86% ylittäen täten reilusti hyvänä pidetyn 75%:n rajan. - SP-FS oli yhdessä Lounais-Suomen partiopiirin kanssa mukana Porissa heinäkuussa 2014 järjestetyssä SuomiAreena tapahtumassa. Partio näkyi tapahtumassa omalla keskustelutilaisuudellaan arvopohjaisesta johtajuudesta, omalla kansalaistoriosastollaan sekä

5 4 nuorten partiolaisten aktiivisena läsnäolona tilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Partio sai järjestäjiltä erityisen kiitoksen näkyvyydestään. - Japanin Jamboree 2015 Suomen joukkueen leirimatkalle ilmoittautui vuoden 2014 keväällä yhteensä lähes tuhat partiolaista. - Finnjamboree 2016 valmistelut käynnistyivät projektin tavoitteiden määrittelyllä sekä projektin organisaation luomisella. Projektin keskeiset luottamushenkilöpestit ovat täytetty vuoden 2013 aikana. - Vuoden 2014 aikana SP-FS valmisteli yhteistyössä Pihtiputaan kunnan koulutoimen ja lukion kanssa partiopainotteisen lukiolinjan käynnistämisen syksyllä 2015 Pihtiputaan lukiossa. Opetussuunnitelma hyväksyttiin Pihtiputaan sivistystoimessa syksyllä 2014 ja linja on mukana yhteishaussa keväällä Suomi on aktiivinen toimija Euroopan ja maailman partiojärjestöissä. Elokuussa 2013 SP- FS:n edustajat osallistuivat WOSMin (World Organization of Scout Movement) ja WAGGGSin (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Euroopan konferensseihin Berliinissä. Vuonna 2014 SP-FS:n edustajat osallistuivat WAGGGSin maailmankonferenssiin Hongkongissa heinäkuussa ja WOSMin maailmankonferenssiin Slovenian Ljubljanassa elokuussa. - Henrik Söderman toimi WOSM Euroopan komitean varapuheenjohtajana elokuuhun 2013 saakka. Heidi Jokinen valittiin heinäkuussa 2014 WAGGGSin maailman hallitukseen ensimmäiseksi varajäseneksi ja Karin Ahlbäck elokuussa 2014 WOSMin maailmankomiteaan kolmen vuoden jatkokaudelle vaalien suurimmalla äänimäärällä. - Maailmanjärjestöjen työryhmissä toimi 9 suomalaista, joista kaksi ryhmänsä puheenjohtajana. Lisäksi liki 20 SP-FS:n jäsentä on kouluttanut kansainvälisissä partiotapahtumissa. SP-FS toimi Council of Protestant Guides and Scouts -verkoston puheenjohtajana SP-FS kantaa osaltaan maailmanlaajuista yhteisvastuuta osallistumalla kehittyvien maiden partiotoiminnan vahvistamiseen. Toimintakaudella on toteutettu seuraavia hankkeita: o Woomal 2 ( ) ympäristökasvatus Senegalin partiolaisten kanssa o Nepal 2 ( ) partiokapasiteetin vahvistaminen Nepalissa o Food for Life 1 ja 2 ( ) ruokaturva- ja kapasiteetinrakentamishanke Beninin ja Nigerin partiolaisten sekä WOSMin Afrikan aluetoimiston kanssa o Hankkeet on toteutettu pääasiassa ulkoasianministeriön hankerahoituksella, jolla on lisäksi toteutettu vuosina kolme viestintä- ja kehityskasvatushanketta. - SP-FS on toteuttanut ulkomaille leirimatkoja seuraavasti: o Nepal vaellusleiri 2013, 33 osallistujaa o Explorer Belt Benelux-maihin 2013, 38 osallistujaa o Stavanger-leiri Norjassa 2013, 92 osallistujaa

6 5 o Rover Moot leriri Kanadassa 2013, 25 osallistujaa o Viron Yrjönpäivän retket 2013 ja 2014 o Islannin kansallinen jamboree 2014, 78 osallistujaa - SP-FS isännöi kauden aikana viisi kansainvälistä partiokokousta/ koulutusta: o Roundtable on ICT -tapaaminen helmikuu 2014, Tampere, 31 osallistujaa o WOSMin maailmankomitean ja toimiston kokousrypäs, helmikuu 2014 Helsinki, 18 osallistujaa o The Partnerships Network Meeting maaliskuussa 2014, Helsinki, 70 osallistujaa o Working with Boys and Men for Gender Equality toukokuussa 2014, Helsinki, 39 osallistujaa o Nordisk Samarbets Kommitee syyskuussa 2014, 20 osallistujaa - SP-FS on ollut aktiivinen yhteistyökumppanien hakija. Vuoden aikana SP-FS:llä on ollut kirjalliset yhteistyösopimukset seuraavien toimijoiden kanssa: o Evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko o Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (pro bono konsultointi) o SP-FS ja FiSSc (uusittu sopimus valtakunnallisesta ruotsinkielisestä partiotoiminnasta) o Story of Sports Oy (Partiomestari -tuotannot vuosina 2013 ja 2014) o Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT (pedagoginen aiesopimus Yrityskyläyhteistyöstä) o Multiprint (PartioPopp13, painotuotteet) o Scouterna (VBL-koulutukset 2012, 2013, 2014 ) o WAGGGS (Olave Baden-Powell Society Meeting 2015) o Osaaminen näkyväksi hankkeen oppilaitoskumppanuudet: Haaga-Helia, Hki; Tredu, Tre; Salpaus, Lahti; Ylöjärven lukio o Pihtiputaan lukio (partiopainotteinen lukiolinja 2015-) o Opinnäytetöihin ja työharjoitteluihin liittyen tehdään määräaikaisia ja opiskelija- tai lopputyökohtaisia sopimuksia oppilaitosten kanssa - Partion edunvalvontaa ja yhteiskuntasuhteita määrittävät partion yhteiskunnalliset linjaukset hyväksyttiin partioneuvostossa keväällä Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan - Meripartioleiri Satahanka 2013 Kustavin Lootholmassa kokosi yhteen tuhat meripartiolaista Suomesta. Mukana oli leiriläisiä myös Puolasta, Venäjältä, Islannista ja Ruotsista. - PartioPoP`13 konsertit Turussa, Tampereella ja Helsingissä syyskuussa 2013 toivat partiota näkyväksi ja houkuttelivat partiolaisten kanssa popittamaan myös ei-vieläpartiolaisia. Konsertit keräsivät yleisöä yhteensä 4000 henkilöä.

7 6 - Partiomestari 2013 ja Partiomestari 2014 tv-sarjat toivat taitavat partiolaiset tv-ruutuun seitsemän viikon ajan syyskuussa, ja lisäsivät partion näkyvyyttä ja kiinnostavuutta harrastuksena. - Samoajatapahtuma Explo 2013 kokosi yli tuhat vuotiasta nuorta Riihimäelle lokakuussa Suurjuhla 2014 kokosi yli 8000 partiolaista Kouvolaan Koulutimme vuosina partiolle 55 uutta medialähettilästä. Medialähettiläskoulutus antaa vuotiaille nuorille valmiuksia partioviestinnän uudistamiseen, partioharrastuksesta kertomiseen sekä vaikuttamiseen. - Syksyinä 2013 ja 2014 panostimme Liity partioon -aiheiseen hakusana-, banneri- ja Facebook-mainontaan. Kampanja-aikana partio.fi/liity-sivun kävijämäärät nousivat %. Vuonna 2014 enemmän kuin joka toinen sivulla kävijä siirtyi myös etsimään sopivaa lippukuntaa lippukuntahausta. - Vuoden 2013 Partioviikolla toteutettiin 100 % partiolainen -somekampanja ja vuonna 2014 Partioviikolla rakensimme Yhdessä parempaa maailmaa. Kampanja haastoi lippukunnat kisaamaan siitä, ketkä tekevät eniten hyviä tekoja huhtikuun aikana. Parempimaailma.fisivustolle kirjattiin yli hyvää tekoa. - Vuoden 2013 kesällä toteutettiin partiosta mielikuvatutkimus yhteistyössä Prior Konsultointi Oy:n kanssa. Tutkimuksen keskeisimpiä johtopäätöksiä ovat: o Kuva partiosta on perinteinen. Siihen liitetään muun muassa luonto, käytännön taitojen oppiminen ja elämykset. Haasteena on harrastuksen vetovoimaisuuden puute. o Mielikuvan muuttamisen kannalta kiinnostavimmat teemat liittyvät partioon innostavana, monipuolisena ja osallistavana harrastuksena, joka tarjoaa mahdollisuuden mielekkääseen tekemiseen ja itsensä toteuttamiseen. o Partion jäsenmäärän kasvun kannalta on ratkaisevaa, miten partiosta kohtalaisen paljon kiinnostuneet saadaan mukaan toimintaan. o Kohtalaisen kiinnostuneet suhtautuvat partioon positiivisesti. Heitä on eniten alle 10-vuotiaiden joukossa ja heidän vanhempansa ovat usein harrastaneet partiota. Tärkeimmät harrastamisen esteet liittyvät tiedon puutteeseen. o Partiomestari sarja on muokannut mielikuvia positiivisemmiksi. Tärkeintä on kuitenkin se, että sarja lisää kiinnostusta partioharrastusta kohtaan. o Partiota harrastetaan, koska se on kivaa. - Partio sai tunnustusta toiminnastaan o Vuoden 2012 lopulla partio sai Vuoden liikuttaja tunnustuksen Suomen Ladulta.

8 7 o Partion sisutoiminta sai tunnustuspalkinnon Suomen Unicefilta v Sisupartiolaiset olivat nostamassa lippua ensimmäisen lapsen oikeuksien päivän liputuspäivänä Eduskuntatalolla. o Tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy palkitsi partiojärjestöt v Avoin Raportti tunnustuspalkinnolla hyvästä sidosryhmäraportoinnista, Tunnustus myönnettiin yhteisenä tunnustuksena kilpailuun osallistuneille partiojärjestöille: Hämeen Partiolaiset, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry. o Suomen NNKY-liitto (Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry) antoi SP-FS:lle v tunnustuspalkintona 6000 euron stipendin Value Based Leadership koulutustoimintaan. Perusteluina todettiin, että partio kouluttaa nuoria johtajuuteen ja kansainvälisyyteen ja antaa heille monipuolisia eväitä nykyajan johtotehtäviin sekä oman itsensä kehittämiseen. Talous - Partion taloudelliset toimintaedellytykset vahvistuivat toimintakaudella oleellisesti. Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen pääasiassa onnistuneen kansainvälisen Roverway projektin tuloksena. Vuoden 2013 ylijäämäiseen tulokseen euroa vaikutti jäsenmäärän kääntyminen kasvuun sekä onnistunut joulukalenterikampanja. Näiden lisäksi hyvään tulokseen molempina vuosina vaikutti noudatettu tiukka talouskuri. - Talouden tunnuslukuja v > v > v tilinpäätösten mukaan o Oma pääoma > > o Taseen loppusumma > > o Omavaraisuusaste 4,6% -> 16,1% -> 23,9% o Maksuvalmius (Quick Ratio) 1,0 -> 1,1 -> 1,3 - Keskusjärjestön, FiSScin sekä partiopiirien pois lukien Kymi, Lappi ja Pohjois-Savo yhteinen Partiopooli sopimus partion varainhankintaan liittyen päätettiin yhteisellä sopimuksella vuoden 2013 päättyessä. - Keskusjärjestössä otettiin käyttöön sähköiset taloushallinnonjärjestelmät kululaskujen käsittelyyn (eoffice) sekä budjetointiin ja talousseurantaan (Talgraf). - Syyskaudella 2014 käynnistyi partion varainhankinnan strategian valmistelu keskusjärjestön, piirien ja lippukuntien käyttöön.

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Lounais-Suomen Partiopiirin Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 SISÄLLYS LUKIJALLE...3 PIIRIN TARKOITUS...4 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018...5 Strategian merkitys

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna 2014... 4 Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna 2014... 10 L-SP:n yhteistyötahot...

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2013 1 (20) Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat 2020 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3 Koulutus

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 1/6 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 2/6 peruskirja Johdanto...2 Partion päämäärä ja arvopohja...2 Arvopohja...2 Partioliikkeen

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER

TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 Päätoimittaja: Susanna Oksanen Tekijät: Timo Sinivuori, Anna Munsterhjelm, Ida Ringbom Kuvat: Susanna Oksanen,

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Suomen unicefin vuosikertomus

Suomen unicefin vuosikertomus unite for children Suomen UNICEFin vuosikertomus 2 Suomen UNICEF unite for children Avainlukuja 2010 Varainhankinta Keräykset Myynti Tilitys UNICEFin työhön 18,0 milj. euroa 16,7 milj. euroa 1,3 milj.

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

1 unite for children

1 unite for children unite for children 1 2 Suomen UNICEF unite for children Avainlukuja 2008 Varainhankinta Keräykset Myynti Tilitys UNICEFin työhön 14,8 milj. euroa 13,2 milj. euroa 1,6 milj. euroa 11,1 milj. euroa Sisältö

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi 2011 Sara Pietilä PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Vuosikokoukselle 26.3.2012. Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki kansalaisareena@kansalaisareena.fi www.kansalaisareena.fi

Vuosikokoukselle 26.3.2012. Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki kansalaisareena@kansalaisareena.fi www.kansalaisareena.fi 1 Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki kansalaisareena@kansalaisareena.fi www.kansalaisareena.fi Vuosikokoukselle 26.3.2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Kansalaisareenan toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

KILKE. Projektisuunnitelma. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n. VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna

KILKE. Projektisuunnitelma. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n. VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna KILKE Projektisuunnitelma Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna Hyväksytty SP:n hallituksen kokouksessa 5.6.2008 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 1 MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sanomalehtien Liitto 2008. Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report

Sanomalehtien Liitto 2008. Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report Sanomalehtien Liitto 2008 Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report sisällys SANOMALEHTIEN LIITTO Lehdet tekivät hyvän tuloksen 2008 Liitto täytti 100 vuotta 4

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot