Suomen Partiolaisten. ulkoisten edustajien opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Partiolaisten. ulkoisten edustajien opas"

Transkriptio

1 Suomen Partiolaisten ulkoisten edustajien opas Partioedustajatapaaminen

2 ALKUSANAT JA SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Tähän oppaaseen on koottu ohjeita ja tukea sisältäviä tiedostoja, joista Suomen Partiolaisten ulkoisten edustajien tulisi olla tietoisia ja joita tulisi toiminnassa noudattaa. Kaiken partiotoiminnan ytimen muodostaa kuitenkin partioaate ja yhteinen arvopohja, jonka tulisi välittyä ja toteutua myös yhteiskuntasuhdetyössä. Muutoin toiminta määräytyy SP:n strategiasta ja sitä tukevista kaksivuotispainotuksista. Erityistä tukea ulkoisille edustajille antavat partioneuvoston hyväksymät yhteiskunnallisen toiminnan kärjet sekä yhteiskuntasuhderyhmän hyväksymä ulkoisen edustajan ohje. Nämä kaikki asiakirjat ovat oleellisia ohjeita ja tukia Partion ulkoiselle edustajalle tutustuthan niihin huolella! Helsingissä Suomen Partiolaisten Finland Scouter ry:n yhteiskuntasuhderyhmä SISÄLLYSLUETTELO SP-FS:n strategia SP-FS:n vuosien 2015 ja 2016 toiminnan painotukset... 5 Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset... 6 SP:n yhteiskuntasuhdetyö käytännössä... 8 Ulkoisen edustajan ohje... 9 Kansainvälisen yhteiskuntasuhdetoiminnan linjaukset Ulkoisen edustajan tärkeät yhteystiedot Oppaan koonnut Kimi Uosukainen, ja kirjoittajina toimivat Daniel Sazonov, Karoliina Tikka ja Anniina Markkula. 1

3 PARTIOTA TARVITAAN NYT ENEMMÄN KUIN KOSKAAN Sata vuotta sitten partio perustettiin, jotta lontoolaisille pojille saatiin fiksua tekemistä. Silloin erilaisista lähtökohdista, rikkaista ja köyhistä kodeista tulevat lapset pantiin samaan ryhmään toimimaan luonnossa ja oppimaan tekemällä. He siis oppivat asioita, jotka ovat niin yksinkertaisia, ettei niitä tajuta koulussa erikseen opettaa - ja pitivät samalla hauskaa luvun Suomessa meillä on samat suuret ongelmat. Jopa joka kolmannelta lapselta ja nuorelta puuttuu harrastus ja sitä myötä yhteisö, johon kuulua ja jossa oppia toimimaan yhdessä muiden kanssa. Joka viides sanoo olevansa yksinäinen. Eri ihmisryhmät ja luokat eriytyvät yhä voimakkaammin toisistaan. Moni meistä elää itsemme kaltaisten kanssa omassa turvallisessa kuplassaan, jota ei helposti puhkota. Siksi partiota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Meidän ei tarvitse kilpailla muiden harrastusten tai vapaaehtoistöiden kanssa, mutta me voisimme tarjota mielekästä tekemistä ja hyvän porukan niille, joilla ei sitä vielä ole. Partion uudessa strategiassa katsotaan vahvasti ulospäin. Olemme tehneet valinnan ajatella enemmän niitä, jotka eivät vielä ole partiossa kuin niitä, jotka jo ovat. Me haluamme, että partio kuuluu kaikille, jotka ovat siitä kiinnostuneita. Me haluamme tarjota yhä useammalle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden oppia uusia taitoja, kehittää itseään, tehdä hyvää, onnistua ja epäonnistua. Se tarkoittaa uusien lippukuntien perustamista ja toiminnan kasvattamista, mutta myös sitä, että seuraavien vuosien aikana kokeilemme uudenlaisia tapoja järjestää ja osallistua partiotoimintaan. Jos nykyiset toimintatapamme ovat este jonkun osallistumiselle, muutetaan niitä. Tapaamisajan siirtäminen arki-illasta viikonloppuun, kielen vaihtaminen suomesta venäjäksi tai maissin tarjoaminen makkaran sijaan ei hetkauta partion ydintä, arvopohjaamme, mihinkään, mutta saattaa madaltaa jonkun kynnystä tulla mukaan. Silloin se on sen arvoista. Toinen valitsemistamme keinoista on hyvä johtajuus. Me uskomme, että se on edellytys toimivan, reilun ja kilpailukykyisen yhteiskunnan rakentamiselle ja eteenpäin viemiselle. Jokaiseen yhteisöön - olipa se sitten koululuokan, kylän, työpaikan tai Suomen kokoinen - tarvitaan aloitteellisia toimijoita; niitä, jotka nostavat käden ensimmäisenä pystyyn ja sanovat, että minä voin hoitaa, lähdettekö mukaan. He tunnistavat niin omat kuin muidenkin arvot ja osaavat niiden perusteella motivoida muut toimimaan. Jos partio onnistuu tehtävässään, tällaisia johtajia kasvaa yhä enemmän. He ymmärtävät myöskin sen, ettei johtajuus ole kiinni titteleistä tai statuksesta. Se on tapa toimia muiden ihmisten kanssa ja tapa ottaa vastuu yhteisistä asioista. 2

4 Yksin emme pärjää, eikä kannatakaan pärjätä. Siksi yhteistyö on kolmas valitsemistamme keinoista. Haluamme tehdä yhdessä muiden saman arvopohjan jakavien toimijoiden kanssa - olivatpa ne sitten yrityksiä, muita järjestöjä tai vaikka kouluja. Mitä isompi ja vahvempi porukka meitä on tekemässä, sitä useampia lapsia ja nuoria voimme tavoittaa ja sitä parempaa partiokasvatusta voimme heille tarjota. Partio kuuluu kaikille, kasvattaa hyvään johtajuuteen ja on aloitteellinen yhteistyökumppani. Siinä ovat keinot, joilla uskomme voivamme tehdä paitsi partiosta, myös yhteiskunnasta kaikille vähän paremman. Olennaista on kuitenkin muistaa, ettei partio tai partiolaiset ole mitään jalustalle nostettuja hyväntekijöitä. Tämä on harrastus ja vapaaehtoistyö, jossa tehdään alusta asti yhdessä, tasavertaisina. Tuoreet partiolaiset - taustastaan riippumatta - pääsevät rakentamaan niitä samoja leirejä ja johtamaan niitä samoja ryhmiä tai tapahtumia kuin nekin, jotka ovat olleet ikänsä mukana. Se on sellainen viesti ja arvopohja, jolle harva haluaa sanoa ei. Partio on liike, jonka puolesta kannattaa puhua - ja jonka puolesta tarvitsee puhua. Kiitos, kun teet niin. Anna Munsterhjelm Puheenjohtaja Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 3

5 SP-FS:N STRATEGIA Hyväksytty jäsenkokouksessa Vision ja strategian määrittelemistä ohjaa Peruskirjassa määritelty partion päämäärä. Partion päämäärä Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Toiminnan suunnittelua vuodelle 2015 ohjaa jäsenkokouksen 2014 hyväksymä Visio ja Strategia sekä painotukset seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Partion Visio Jokainen rakentaa parempaa maailmaa Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike. Strategia Partio kuuluu kaikille Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. 4

6 SP-FS:N VUOSIEN 2015 JA 2016 TOIMINNAN PAINOTUKSET Hyväksytty jäsenkokouksessa Partio kuuluu kaikille Houkuttelemme aktiivisesti uusia lapsia, nuoria ja aikuisia mukaan. Jokainen partiosta kiinnostunut tietää miten partioon voi liittyä ja missä sitä voi harrastaa. Tavoitteena on että partiossa on vuoden 2016 lopussa maksanutta jäsentä. Vaikutamme suomalaisten mielikuviin partiosta vaikuttavimpana nuorten liikkeenä, innostavana ja monipuolisena harrastuksena sekä vapaaehtoistoimintana. Partio on monimuotoinen harrastus ja kannustamme erilaisiin tapoihin järjestää sekä harrastaa partiota. Kehitämme edelleen partio-ohjelman monipuolisuutta. Haluamme, että partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Tarjoamme rekrytointitukea vapaaehtoisten määrän lisäämiseksi. Tarjoamme kansainvälisen kokemuksen jokaiselle ikäkauteen kuuluvalle. Finnjamboree 2016 on strategisesti merkittävin hanke, kaiken keskeisen toiminnan tulee johtaa leiriin. Projekti toteuttaa partion strategiaa ja toimii partiokasvatuksen välineenä, lisäksi se tarjoaa kaikille partiolaisille yhteisen kokemuksen. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen Edistämme arvopohjaista johtajuutta yhteiskunnassa. Tarkistamme koulutusjärjestelmäämme arvopohjaisen johtajuuden näkökulmasta. Partio on turvallisin kodin ja koulun ulkopuolinen kasvuympäristö itsetuntemuksen kehittymiseen ja oman arvopohjan tiedostamiseen. Koulutamme tavoitteellisesti nuoria johtajuuteen sekä huolehdimme vapaaehtoistemme osaamisesta, motivoitumisesta ja jaksamisesta pesteissään. Kehitämme mentorointiohjelman partiossa toimivien vapaaehtoisten tueksi. Teemme partiossa hankitun osaamisen näkyväksi EU:n ja kansallisten suositusten mukaisesti. Koulutamme ja kannustamme partiolaisia vaikuttamaan aktiivisesti ympäristöönsä ja tekemään hyviä tekoja. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani Teemme aktiivista kansainvälistä yhteistyötä partion maailmanjärjestöjen ja erityisesti pohjoismaisten ja lähialueiden kansallisten partiojärjestöjen kanssa. Solmimme kumppanuuksia ja etsimme uusia rahoituslähteitä, jotka tukevat partioohjelman toteuttamista ja vahvistavat toimintaedellytyksiämme sekä laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Varmistamme lippukuntien, partiopiirien ja keskusjärjestön välisellä tiiviillä yhteistyöllä partio-ohjelman laadukkaan toteuttamisen, partion kansallisen näkymisen ja resurssien tehokkaan käytön. Partion talouden vakauttamista jatketaan. 5

7 YHTEISKUNNALLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET Ylätasolla partion yhteiskunnallisen toiminnan ja ulkoisten edustuksien pohja määritellään Suomen Partiolaisten yhteiskunnallisen toiminnan linjauksissa, jotka löytyvät toiminta.partio.fi sivustolta: Näistä linjauksista on nostettu esiin kolme keskeisintä teemaa, jotka konkretisoivat linjauksia ja kuvaavat. Ne ovat: edellytys toimia, oikeus vaikuttaa ja mahdollisuus osallistua. Edellytys toimia Partion toimintaedellytykset muodostuvat riittävästä resursoinnista valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, esteettömän varainkeruun mahdollistamisesta sekä toimintaa edistävästä päätöksenteosta luonto, tila ja maankäyttöasioissa. Näiden lisäksi suuri merkitys on vapaaehtoistyön esteiden purkamisella ja kolmannelle sektorille myönteisellä yhteiskunnallisella ilmapiirillä. Suomen Partiolaisten konkreettisia tavoitteita: Taata riittävä rahoitus sekä järkevät rahoitusehdot nuorisojärjestöille. Kolmannen sektorin toiminta turvataan ja vapaaehtoistyön esteitä puretaan. Kehitetään vapaaehtoistyön tunnustamisen malleja. Etsiä uusia alueellisia ja paikallisia kumppanuuksia sekä laajentaa tulopohjaa. Vaikuttaa kaavoitusta ja kunnan tilojen käyttöä koskevaan päätöksentekoon toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi. Oikeus vaikuttaa Suomen Partiolaisilla on merkittävä kasvatuksellinen tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa. Partio-ohjelman tavoitteena on nuorten kasvattaminen aktiivisiksi kansalaisiksi ja yhteiskunnan rakentajiksi. Nykypäivänä tämä tavoite on entistä hankalampi saavuttaa, sillä lasten ja nuorten asema on muuttunut suhteessa muihin ikäryhmiin. Väestön ikääntyessä ja nuorten ikäluokkien pienentyessä nuorten edunvalvontaan kohdistuu uudenlaisia haasteita ja nuorten näkökulma on tulevaisuudessa entistä suuremmassa vaarassa jäädä sivuun päätöksenteossa. Tällaisessa tilanteessa nuorten osallistumisella päätöksentekoon ja vaikuttamisen välineiden lisäämisellä on keskeinen merkitys. 6

8 Suomen Partiolaisten konkreettisia tavoitteita: Nuoret vaikuttavat kunnissa. Jokaiseen kuntaan perustetaan nuorisovaltuustot ja niille taataan riittävät toimintaedellytykset sekä suora osallistuminen esim. edustuksella lautakunnissa. Partiolaiset ovat aktiivisia toimijoita kunnallisessa päätöksenteossa. Äänioikeuden ikäraja lasketaan 16-vuoteen kunnallisvaaleissa. Kansalliselle tasolle luodaan vahvemmat nuorten osallistumisen mahdollistavat rakenteet. Mahdollisuus osallistua Yhteiskunnan jäsenyys tarkoittaa mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan. Se on lupaus siitä, että lapset ja nuoret ovat yhdenvertaisia kansalaisia muiden ikäryhmien kanssa, lasten ja nuorten erityistarpeet tunnustetaan ja niiden toteutuminen taataan ja, että lasten ja nuorten perusoikeudet toteutuvat. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskeisesti vaikuttava toimintaympäristön muutos on ollut erilaisten yhteisöjen merkityksen heikentyminen. Tilalle on tullut yksilöllisyyttä korostava kulttuuri, joka heijastuu lasten ja nuorten asemaan eriarvoisuuden lisääntymisenä sekä suorittamisena niin koulussa kuin harrastuksissa. Partion tehtävänä on tarjota yhteisöllisyyteen perustuva harrastusvaihtoehto yksilöllisyyttä korostavana aikakautena. Suomen Partiolaisten konkreettisia tavoitteita: Harrastamisen esteet tulee purkaa (maantieteelliset, kielelliset, sosio-ekonomiset jne.). Partiolla on keskeinen rooli nuorten vapaa-ajan palveluiden tuottajana kunnassa. Paikallisyhteisössä tunnustetaan nuorten partiossa saamat tiedot ja taidot. Kolmannen sektorin merkitys hyvinvoinnin luojana tunnustetaan ja turvataan. Jokaiselle nuorelle tulee luoda mahdollisuus osallistua mielekkääseen ja kehittävään vapaa-ajan toimintaan. Sukupolvinäkökulma tulee ottaa osaksi kaikkea kansallista päätöksentekoa niin, että päätöksenteko on kestävää ja huomioi nuorten erityistarpeet. 7

9 SP:N YHTEISKUNTASUHDETYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdetyötä toteuttaa ja koordinoi Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhderyhmä yhteistyössä toimiston yhteiskuntasuhde- ja viestintätoimen kanssa. Toimiston osalta yhteiskuntasuhdetyötä tekevät ja tukevat yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja sekä yhteyskoordinaattori. Yhteiskuntasuhderyhmä valmistelee SP:n yhteiskunnallisia linjauksia ja avauksia sekä tukee alueellisen tason edunvalvontatyötä. Kansallisesta edunvalvonnasta vastaa järjestön ja sen keskustoimiston johto. Tätä työtä yhteiskuntasuhderyhmä tukee koordinoimalla mm. muissa järjestöissä ja valtionhallinnossa toimivien partioedustajien toimintaa järjestöjen välistä yhteistyöstä yhteydenpitoa partioparlamentaarikoihin yhteyksiä valtionhallintoon, kuten arviointi ja avustustoimikuntaan yhteistyötä merkittävien yhteistyökumppaneiden, kuten ev.lut. kirkkon sekä muihin yhteiskunnan keskeisten toimijoiden kanssa. Yhteiskuntasuhderyhmä valmistelee yhteistyössä viestinnän kanssa valtakunnallisia avauksia SP:n yhteiskunnallisen toiminnan kärjistä ja reagoi yhteiskunnallisen toiminnan linjausten ja SPH:n linjan mukaisesti yhteiskunnassa käytävään keskusteluun. Yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, piirien ja lippukuntien vaikuttamis- ja edunvalvontatyön tukemiseksi ja nuorten aktiivisen osallistumisen edistämiseksi tulee yhteiskunnallisuuden heijastua laajemmalti eri toimintoihin. Yhteisiä rajapintoja on alue-, kasvatus-, vapaaehtoistuen-, viestintä- ja kv-toiminnanalojen kanssa. 8

10 ULKOISEN EDUSTAJAN OHJE Hyväksytty yhteiskuntasuhderyhmässä Ulkoisen edustajan määritelmä: Ulkoisten edustajien tarkoitus: Ulkoisten edustajien tavoite: Kansallisen partiojärjestön ulkopuolella toimiva Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n edustaja. Edustaa Suomen Partiolaisia eri sidosryhmien toiminnassa ja toimia yhteyslinkkinä sidosryhmän ja Suomen Partiolaisten välillä edistäen molemmin suuntaista tiedonkulkua. - tehdä osaltaan partiosta Suomen vaikuttavinta nuorisoliikettä (strateginen tavoite) - varmistaa osaltaan Suomen Partiolaisten sidosryhmätoiminnan onnistuminen ja turvata siten partioliikkeen toimintamahdollisuuksia (edunvalvonnallinen tavoite) - tuoda Partion näkemyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja välittää tietoa Suomen Partiolaisille (yhteiskunnallinen tavoite) Ulkoisten edustajien valinta Suomen Partiolaisten kaikki ulkoiset edustajat vahvistetaan Suomen Partiolaisten hallituksen työvaliokunnassa yhteiskuntasuhderyhmän esityksen pohjalta Kaikkien valittujen ulkoisten edustajien kanssa käydään mukautetut pestikeskustelut Y- ryhmän toimesta Yhteydenpito edustajiin Ulkoisten edustajien yhteystietolistaa hallinnoi yhteyskoordinaattori. Edustajat ovat velvollisia ilmoittamaan yhteystietojensa muuttumisesta edustuskautensa aikana hänelle. Päävastuu yhteydenpidosta, raportoinnista ja Partion linjausten selvittämisestä on ulkoisella edustajalla itsellään, kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Ulkoisten edustajien yhteyshenkilönä toimii yhteiskuntasuhderyhmän erikseen tehtävään pestaama henkilö. Yhteiskuntasuhderyhmä kontaktoi sähköpostitse tai muutoin ulkoisia edustajia viiteryhmittäin 1-12 kuukauden jaksoissa seuraavasti: o nuorisopoliittiset edustajat (mm. nuora, allianssi, ministeriöt): kuukauden välein o nuorisoalan edustajat (mm. Nuorten Akatemia, YK-liitto, Pohjola-Norden): 1-2 kuukauden välein o ympäristöedustajat (mm. metsäneuvosto, veneilyjaosto, metsäyhdistys): kerran kolmessa kuukaudessa o partiosäätiöedustajat: kerran vuodessa o muut edustajat (mm. hostellijärjestö, radioamatööriliitto, vapaaehtoisten pelastuspalvelu, aikakauslehtien liitto, Opintotoiminnan Keskusliitto): kerran vuodessa 9

11 Kansainvälisissä, partioliikkeen sisäisissä edustustehtävissä olevien edustajien koordinoinnista ja ohjeistuksesta vastaa kansainvälisten yhteyksien valiokunta. Edustustehtävien hoitaminen Ulkoinen edustaja toimii tehtävässään suomalaisten partiolaisten edustajana, jolloin edustajan tulee edistää tehtävässään Suomen Partiolaisten kannanottoja ja partion arvoja, eikä lähtökohtaisesti omia näkemyksiään. o Erilaisista yhteydenpitomenetelmistä huolimatta ulkoinen edustaja on vastuullinen informoimaan SP:n yhteiskuntasuhderyhmää edustustahon toiminnasta ja selvittämään Partion näkemyksen siellä käsiteltäviin asioihin aina tarvittaessa. Partiolaiset edustavat lähtökohtaisesti partiohuivilla sekä halutessaan lisäksi esimerkiksi kogi-tunnuksilla ja/tai Suomen Partiolaisten nimikyltillä. Lähtökohtaisesti edustustehtävissä käytetään SP:n luottishuivia, mikäli sellainen on, muussa tapauksessa omaa lippukuntahuivia. o Partiopaidan käyttämistä suositellaan vältettävän tahon varsinaisessa työskentelyssä, virallisissa juhla- ja edustustilaisuuksissa sitä käytetään oman harkinnan mukaisesti. Muiden tahojen luottamustoimista aiheutuvista matkakuluista tai muista mahdollisista kuluista vastaa pääsääntöisesti kyseinen taho, jonka toimintaa se on. Toissijaisesti kulukorvauksia voi tiedustella perustellusti tapauskohtaisesti SP:n yhteyskoordinaattorilta. Edustajan tulee huomioida toiminnassaan Suomen Partiolaisten viestinnällinen ohjeistus: o partiojärjestöä edustaa virallisissa tilaisuuksissa ja mediassa puheenjohtaja o järjestön virallinen kanta määräytyy yhteiskuntasuhderyhmän ja hallituksen sekä tarvittaessa jäsenkokouksen ja partioneuvoston yhteistyön tuloksena o laajemmissa, nopeasti reagoitavissa asiakokonaisuuksissa partion kanta muodostuu erillisen kannanottoprosessin mukaisesti o edustajan toiminnan tulisi viestiä partion arvopohjasta ja brändistä sekä muutoinkin noudatella partion viestinnällisiä ohjeita 10

12 ULKOISTEN EDUSTAJIEN VUOSIKELLO Hyväksytty yhteiskuntasuhderyhmässä tammikuu edustajuuksien ja kyselyn tulosten raportointi SPH:lle. helmikuu ulkoisten edustajien yhteinen tapaaminen maalis-huhtikuu pääpaino työskentelyssä edustustahossa toukokuu ulkoisten edustajien uutiskirje kesä-heinäkuu kesätauko ja pääpaino työskentelyssä edustustahossa Yhteydenpito aktiivisten viiteryhmien kanssa erillisen aikataulun mukaisesti läpi vuoden. elokuu edustajien tapaaminen viiteryhmittäin tulevan vuoden nimitystarpeiden arviointi ja -esitykset Y-ryhmässä syyskuu edustajien tapaaminen viiteryhmittäin tulevan vuoden nimityspäätökset SPH lokakuu pääpaino työskentelyssä edustustahossa marraskuu ulkoisen edustajan sähköinen palaute- ja arviointikysely joulukuu ulkoisen edustajien uutiskirje kyselyyn tulosten yhteenveto ja käsittely Y-ryhmässä Huom! Ajankohdat ja toimintamuodot ovat alustavia ja yhteiskuntasuhderyhmä pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin. 11

13 KANSAINVÄLISEN YHTEISKUNTASUHDETOIMINNAN LINJAUKSET Kansainvälisen toiminnan linjaukset asettavat raamit SP-FS:n kansainväliselle toiminnalle, ohjaavat Suomen kantoja kansainvälisissä konferensseissa ja -yhteyksissä sekä auttavat yksittäisiä partiolaisia tuomaan esille yhtenäistä viestiä kansainvälisessä toiminnassa. SP-FS vaikuttaa kansainvälisessä toiminnassaan erityisesti seuraavaan kuuteen teemaan: 1. Nuorten osallisuus sekä syrjäytymisen ehkäiseminen 2. Yhdenvertaisuus sekä sukupuolten välinen tasa-arvo 3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen 4. Rauhankasvatus ja kulttuurien välinen vuoropuhelu 5. Globaalivastuu 6. Vapaaehtoistoiminnan sekä non-formaalin oppimisen tunnustaminen SP-FS vaikuttaa mainittuihin teemoihin edistämällä niitä maailmanjärjestöissä, tekemällä yhteistyötä erityisesti lähialueiden maiden ja Etelän kumppanimaiden kanssa sekä tekemällä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vaikuttamistyötä yhdessä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. SP-FS on aktiivinen ja vaikuttava toimija molemmissa maailmanjärjestöissä ja hyödyntää molempien järjestöjen tarjoamia mahdollisuuksia ja materiaaleja. Tavoitteenamme on, että yhteiskasvatusjärjestöjen tarpeet huomioidaan molemmissa maailmanjärjestöissä ja maailmanjärjestöt tekevät yhteistyötä niillä osa-alueilla, joissa siitä on selvää lisäarvoa. SP-FS toteuttaa globaalivastuutaan konkreettisesti kumppanuus- ja kehitysyhteistyötoiminnan kautta. Tavoitteena on paikallisista tarpeista lähtevä, tuloksellinen ja kestäviä vaikutuksia synnyttävä toiminta. Kansainvälisen toiminnan linjauksia tarkentavat maailmanjärjestökohtaiset vaikuttamistavoitteet valmistuvat keväällä Linjaukset tulevat nähtäville osoitteeseen: 12

14 Yhteydenpito SP:n ja kv-edustajien välillä Maailmanjärjestöpesteissä toimiville kertyy tietoa ja osaamista, joka voi tukea tärkeällä tavalla SP:n toimintaa ja kehittämistyötä. Toisaalta maailmanjärjestöissä toimivat ovat oikeutettuja saamaan tukea ja ajantasaista tietoa SP:stä. Näiden varmistamiseksi on sovittu seuraavista toimintatavoista: Kaikki maailmanjärjestöpestissä aloittavat käyvät pestinaloituskeskustelun kv-asiamiehen kanssa. Siinä yhteydessä sovitaan molemminpuolisesta yhteydenpidosta, odotuksista, tuesta ja raportoinnista. Kansainvälisen yhteyksien valiokunta huolehtii siitä, että maailmanjärjestöissä toimivat luottamushenkilöt tietävät omaa rooliaan vastaavan toiminnanalan Suomessa, ja kartoittaa mahdolliset pestiin liittyvät synergiat kotimaisessa toiminnassa. Kaikki kansainvälisissä luottamustehtävissä SP:n mandaatilla toimivat suomalaiset partiolaiset osallistuvat kerran vuodessa SP:n yhteiskuntasuhderyhmän järjestämään tapaamiseen, jonne kutsutaan kaikki SP:n ulkoiset edustajat. Lisäksi kansainvälisten yhteyksien valiokunta pitää kerran vuodessa oman maailmanjärjestöissä toimivien suomalaisten luottamushenkilöiden tapaamisen. Maailmanjärjestöpesteissä toimivien yhteydenpidosta ja koordinaatiosta vastaa kv-asiamiesten lisäksi kansainvälisten yhteyksien valiokunnasta nimettävä vastuuhenkilö. Hän on säännöllisessä yhteydessä luottamushenkilöihin pestikeskustelussa sovitulla tavalla. Maailmanjärjestöpesteissä toimivat ovat myös tervetulleita osallistumaan kvy-valiokunnan kokouksiin ja saavat säännöllistä tietoa valiokunnan työstä. 13

15 ULKOISEN EDUSTAJAN TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT Ulkoisella edustajalla on kunniatehtävä toimia edustustahossaan yhden Suomen suurimman nuorisoliikkeen äänitorvena. Tähän oikeuteen liittyy myös vastuu edistää Partion yhteisiä linjoja ja näkemyksiä. Vastaavasti SP tarjoaa myös omaa tukeaan ulkoisina edustajina toimiville. Kun kohtaat kysyttävää, älä siis pelkää olla yhteydessä keskusjärjestöön! Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen ja yhteiskuntasuhderyhmän pj. Daniel Sazonov puh Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Kaisa Koistinen puh Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhderyhmän vpj. ja ulkoisten edustajien yhteyshenkilö vuonna 2015 Kimi Uosukainen puh Kansainvälisissä yhteiskuntasuhdetehtävissä toimivat henkilöt voivat kääntyä kansainvälisyysasiamiesten puoleen: Suomen Partiolaisten kansainvälisistä yhteyksistä vastaava hallituksen jäsen, WAGGGS-asiamies Karoliina Tikka Kansainvälinen asiamies, WOSM Anniina Markkula 14

16 Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit. - Robert Baden-Powell Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhderyhmä 15

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Partioliikkeen strategia Suomessa 2020

Partioliikkeen strategia Suomessa 2020 Hyväksytty XI varsinaisessa jäsenkokouksessa 2111.2010 PART. VUOftaSUOMESSA PARTIO SCOUTING øoari FINLAND scout 1/5 Partioliikkeen strategia Suomessa 2020 O5jJI¼ Lippukunnanjohtajatapaaminen & jäsenkokous

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi PARTIO KUULUU KAIKILLE partio.fi Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2016 Tervetuloa Roihuvuoteen! Vuonna 2016 partio näkyy enemmän kuin koskaan. Roihu kokoaa kesän suurleirille 15 000 partiolaista,

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 1/6 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 2/6 peruskirja Johdanto...2 Partion päämäärä ja arvopohja...2 Arvopohja...2 Partioliikkeen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Piirin viestintästrategia Valmistuu joulukuun piirihallitukseen Pohjautuu SP:n viestintästrategiaan. Sisältää L-SP:n viestinnän kehittämiselle

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n jäsenkokouksessa 16.11.2008 sekä 17 toisen kappaleen viimeisen lauseen osalta ylimääräisessä jäsenkokouksessa 7.2.2009 Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Tämän Lounais-Suomen Partiopiirin ansiomerkkiohje -vihkosen lisäksi partion ansiomerkkijärjestelmää kuvaa Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n Partiolaisten

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous

Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous PN III/2015 Aika 28. 29.11.2015 Paikka Partioasema Scoutstationen, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki Kokoustila Piennar, kokoustila Sahara Läsnä Partioneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015 LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN - KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Lippukunnan hallituksen jäsenet ja näihin pesteihin aikovat vaeltajat ja aikuiset Partiojohtaja-peruskoulutus Osaa johtaa lippukuntaa

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU. Arto Heinonen, 17.6.2015

KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU. Arto Heinonen, 17.6.2015 KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU Arto Heinonen, 17.6.2015 Henkilöstöä n. 3400. Lähes JUURET ULOTTUVAT 1700- LUVULLE. TOIMINTA ON AINA PERUSTUNUT KESKINÄISYYTEEN. 1,6milj. asiakkaansa omistama. Voitot

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus EU:n 2012 teemavuosi. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus EU:n 2012 teemavuosi. Työterveyslaitos www.ttl.fi Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus EU:n 2012 teemavuosi Tavoitteet: Edistää kaikkien ihmisten elinvoimaa ja arvokkuutta Lisätä ymmärrystä aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SAATE YDINTOIMINTA-ALUEMALLIIN 1 Jäke-ryhmän toimeksiantona on ollut määrittää OLL:n ydintoiminta-alueet.

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

ALLIANSSIN STRATEGIA 2021

ALLIANSSIN STRATEGIA 2021 ALLIANSSIN STRATEGIA 2021 SISÄLTÖ ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA 3 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö.

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä

Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä Sisältö 1. Kirjallisuutta 2. Miksi ansiomerkkejä? 3. Partioansiot 4. Ansiomerkkijärjestelmä 5. Ansiomerkkien ehdottaminen 6. Ehdotusten käsittely 7. Ansiomerkkien

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen lähiturvallisuus 3STO Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti 23.01.2013 Tulevaisuuden usko Minkälaisena näet tulevaisuuden? Uskotko, että saat tukea ja apua, jos sitä tarvitset? Sosiaalinen

Lisätiedot

Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes.

Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes. Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes.fi 1 Esitys pohjautuu artikkeliin: Seppänen, Marjaana & Toikkanen, Tuulikki

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Jäsenlaskutus Kuksassa

Jäsenlaskutus Kuksassa Jäsenlaskutus Kuksassa SISÄLLYSLUETTELO 1. Jäsenlaskutusaikataulu... 2 Uudet jäsenet... 2 Kevätkaudella (tammikuu-heinäkuu) liittyvät jäsenet... 2 Syyskaudella (elokuu-joulukuu) liittyvät jäsenet... 2

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Käsitelty syyskokouksessa 14.11.2015 Kajaanissa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Järvi-Suomen Partiolaisten kaikki toiminta tukee lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot