Suomen Partiolaisten. ulkoisten edustajien opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Partiolaisten. ulkoisten edustajien opas"

Transkriptio

1 Suomen Partiolaisten ulkoisten edustajien opas Partioedustajatapaaminen

2 ALKUSANAT JA SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Tähän oppaaseen on koottu ohjeita ja tukea sisältäviä tiedostoja, joista Suomen Partiolaisten ulkoisten edustajien tulisi olla tietoisia ja joita tulisi toiminnassa noudattaa. Kaiken partiotoiminnan ytimen muodostaa kuitenkin partioaate ja yhteinen arvopohja, jonka tulisi välittyä ja toteutua myös yhteiskuntasuhdetyössä. Muutoin toiminta määräytyy SP:n strategiasta ja sitä tukevista kaksivuotispainotuksista. Erityistä tukea ulkoisille edustajille antavat partioneuvoston hyväksymät yhteiskunnallisen toiminnan kärjet sekä yhteiskuntasuhderyhmän hyväksymä ulkoisen edustajan ohje. Nämä kaikki asiakirjat ovat oleellisia ohjeita ja tukia Partion ulkoiselle edustajalle tutustuthan niihin huolella! Helsingissä Suomen Partiolaisten Finland Scouter ry:n yhteiskuntasuhderyhmä SISÄLLYSLUETTELO SP-FS:n strategia SP-FS:n vuosien 2015 ja 2016 toiminnan painotukset... 5 Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset... 6 SP:n yhteiskuntasuhdetyö käytännössä... 8 Ulkoisen edustajan ohje... 9 Kansainvälisen yhteiskuntasuhdetoiminnan linjaukset Ulkoisen edustajan tärkeät yhteystiedot Oppaan koonnut Kimi Uosukainen, ja kirjoittajina toimivat Daniel Sazonov, Karoliina Tikka ja Anniina Markkula. 1

3 PARTIOTA TARVITAAN NYT ENEMMÄN KUIN KOSKAAN Sata vuotta sitten partio perustettiin, jotta lontoolaisille pojille saatiin fiksua tekemistä. Silloin erilaisista lähtökohdista, rikkaista ja köyhistä kodeista tulevat lapset pantiin samaan ryhmään toimimaan luonnossa ja oppimaan tekemällä. He siis oppivat asioita, jotka ovat niin yksinkertaisia, ettei niitä tajuta koulussa erikseen opettaa - ja pitivät samalla hauskaa luvun Suomessa meillä on samat suuret ongelmat. Jopa joka kolmannelta lapselta ja nuorelta puuttuu harrastus ja sitä myötä yhteisö, johon kuulua ja jossa oppia toimimaan yhdessä muiden kanssa. Joka viides sanoo olevansa yksinäinen. Eri ihmisryhmät ja luokat eriytyvät yhä voimakkaammin toisistaan. Moni meistä elää itsemme kaltaisten kanssa omassa turvallisessa kuplassaan, jota ei helposti puhkota. Siksi partiota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Meidän ei tarvitse kilpailla muiden harrastusten tai vapaaehtoistöiden kanssa, mutta me voisimme tarjota mielekästä tekemistä ja hyvän porukan niille, joilla ei sitä vielä ole. Partion uudessa strategiassa katsotaan vahvasti ulospäin. Olemme tehneet valinnan ajatella enemmän niitä, jotka eivät vielä ole partiossa kuin niitä, jotka jo ovat. Me haluamme, että partio kuuluu kaikille, jotka ovat siitä kiinnostuneita. Me haluamme tarjota yhä useammalle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden oppia uusia taitoja, kehittää itseään, tehdä hyvää, onnistua ja epäonnistua. Se tarkoittaa uusien lippukuntien perustamista ja toiminnan kasvattamista, mutta myös sitä, että seuraavien vuosien aikana kokeilemme uudenlaisia tapoja järjestää ja osallistua partiotoimintaan. Jos nykyiset toimintatapamme ovat este jonkun osallistumiselle, muutetaan niitä. Tapaamisajan siirtäminen arki-illasta viikonloppuun, kielen vaihtaminen suomesta venäjäksi tai maissin tarjoaminen makkaran sijaan ei hetkauta partion ydintä, arvopohjaamme, mihinkään, mutta saattaa madaltaa jonkun kynnystä tulla mukaan. Silloin se on sen arvoista. Toinen valitsemistamme keinoista on hyvä johtajuus. Me uskomme, että se on edellytys toimivan, reilun ja kilpailukykyisen yhteiskunnan rakentamiselle ja eteenpäin viemiselle. Jokaiseen yhteisöön - olipa se sitten koululuokan, kylän, työpaikan tai Suomen kokoinen - tarvitaan aloitteellisia toimijoita; niitä, jotka nostavat käden ensimmäisenä pystyyn ja sanovat, että minä voin hoitaa, lähdettekö mukaan. He tunnistavat niin omat kuin muidenkin arvot ja osaavat niiden perusteella motivoida muut toimimaan. Jos partio onnistuu tehtävässään, tällaisia johtajia kasvaa yhä enemmän. He ymmärtävät myöskin sen, ettei johtajuus ole kiinni titteleistä tai statuksesta. Se on tapa toimia muiden ihmisten kanssa ja tapa ottaa vastuu yhteisistä asioista. 2

4 Yksin emme pärjää, eikä kannatakaan pärjätä. Siksi yhteistyö on kolmas valitsemistamme keinoista. Haluamme tehdä yhdessä muiden saman arvopohjan jakavien toimijoiden kanssa - olivatpa ne sitten yrityksiä, muita järjestöjä tai vaikka kouluja. Mitä isompi ja vahvempi porukka meitä on tekemässä, sitä useampia lapsia ja nuoria voimme tavoittaa ja sitä parempaa partiokasvatusta voimme heille tarjota. Partio kuuluu kaikille, kasvattaa hyvään johtajuuteen ja on aloitteellinen yhteistyökumppani. Siinä ovat keinot, joilla uskomme voivamme tehdä paitsi partiosta, myös yhteiskunnasta kaikille vähän paremman. Olennaista on kuitenkin muistaa, ettei partio tai partiolaiset ole mitään jalustalle nostettuja hyväntekijöitä. Tämä on harrastus ja vapaaehtoistyö, jossa tehdään alusta asti yhdessä, tasavertaisina. Tuoreet partiolaiset - taustastaan riippumatta - pääsevät rakentamaan niitä samoja leirejä ja johtamaan niitä samoja ryhmiä tai tapahtumia kuin nekin, jotka ovat olleet ikänsä mukana. Se on sellainen viesti ja arvopohja, jolle harva haluaa sanoa ei. Partio on liike, jonka puolesta kannattaa puhua - ja jonka puolesta tarvitsee puhua. Kiitos, kun teet niin. Anna Munsterhjelm Puheenjohtaja Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 3

5 SP-FS:N STRATEGIA Hyväksytty jäsenkokouksessa Vision ja strategian määrittelemistä ohjaa Peruskirjassa määritelty partion päämäärä. Partion päämäärä Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Toiminnan suunnittelua vuodelle 2015 ohjaa jäsenkokouksen 2014 hyväksymä Visio ja Strategia sekä painotukset seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Partion Visio Jokainen rakentaa parempaa maailmaa Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike. Strategia Partio kuuluu kaikille Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. 4

6 SP-FS:N VUOSIEN 2015 JA 2016 TOIMINNAN PAINOTUKSET Hyväksytty jäsenkokouksessa Partio kuuluu kaikille Houkuttelemme aktiivisesti uusia lapsia, nuoria ja aikuisia mukaan. Jokainen partiosta kiinnostunut tietää miten partioon voi liittyä ja missä sitä voi harrastaa. Tavoitteena on että partiossa on vuoden 2016 lopussa maksanutta jäsentä. Vaikutamme suomalaisten mielikuviin partiosta vaikuttavimpana nuorten liikkeenä, innostavana ja monipuolisena harrastuksena sekä vapaaehtoistoimintana. Partio on monimuotoinen harrastus ja kannustamme erilaisiin tapoihin järjestää sekä harrastaa partiota. Kehitämme edelleen partio-ohjelman monipuolisuutta. Haluamme, että partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Tarjoamme rekrytointitukea vapaaehtoisten määrän lisäämiseksi. Tarjoamme kansainvälisen kokemuksen jokaiselle ikäkauteen kuuluvalle. Finnjamboree 2016 on strategisesti merkittävin hanke, kaiken keskeisen toiminnan tulee johtaa leiriin. Projekti toteuttaa partion strategiaa ja toimii partiokasvatuksen välineenä, lisäksi se tarjoaa kaikille partiolaisille yhteisen kokemuksen. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen Edistämme arvopohjaista johtajuutta yhteiskunnassa. Tarkistamme koulutusjärjestelmäämme arvopohjaisen johtajuuden näkökulmasta. Partio on turvallisin kodin ja koulun ulkopuolinen kasvuympäristö itsetuntemuksen kehittymiseen ja oman arvopohjan tiedostamiseen. Koulutamme tavoitteellisesti nuoria johtajuuteen sekä huolehdimme vapaaehtoistemme osaamisesta, motivoitumisesta ja jaksamisesta pesteissään. Kehitämme mentorointiohjelman partiossa toimivien vapaaehtoisten tueksi. Teemme partiossa hankitun osaamisen näkyväksi EU:n ja kansallisten suositusten mukaisesti. Koulutamme ja kannustamme partiolaisia vaikuttamaan aktiivisesti ympäristöönsä ja tekemään hyviä tekoja. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani Teemme aktiivista kansainvälistä yhteistyötä partion maailmanjärjestöjen ja erityisesti pohjoismaisten ja lähialueiden kansallisten partiojärjestöjen kanssa. Solmimme kumppanuuksia ja etsimme uusia rahoituslähteitä, jotka tukevat partioohjelman toteuttamista ja vahvistavat toimintaedellytyksiämme sekä laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Varmistamme lippukuntien, partiopiirien ja keskusjärjestön välisellä tiiviillä yhteistyöllä partio-ohjelman laadukkaan toteuttamisen, partion kansallisen näkymisen ja resurssien tehokkaan käytön. Partion talouden vakauttamista jatketaan. 5

7 YHTEISKUNNALLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET Ylätasolla partion yhteiskunnallisen toiminnan ja ulkoisten edustuksien pohja määritellään Suomen Partiolaisten yhteiskunnallisen toiminnan linjauksissa, jotka löytyvät toiminta.partio.fi sivustolta: Näistä linjauksista on nostettu esiin kolme keskeisintä teemaa, jotka konkretisoivat linjauksia ja kuvaavat. Ne ovat: edellytys toimia, oikeus vaikuttaa ja mahdollisuus osallistua. Edellytys toimia Partion toimintaedellytykset muodostuvat riittävästä resursoinnista valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, esteettömän varainkeruun mahdollistamisesta sekä toimintaa edistävästä päätöksenteosta luonto, tila ja maankäyttöasioissa. Näiden lisäksi suuri merkitys on vapaaehtoistyön esteiden purkamisella ja kolmannelle sektorille myönteisellä yhteiskunnallisella ilmapiirillä. Suomen Partiolaisten konkreettisia tavoitteita: Taata riittävä rahoitus sekä järkevät rahoitusehdot nuorisojärjestöille. Kolmannen sektorin toiminta turvataan ja vapaaehtoistyön esteitä puretaan. Kehitetään vapaaehtoistyön tunnustamisen malleja. Etsiä uusia alueellisia ja paikallisia kumppanuuksia sekä laajentaa tulopohjaa. Vaikuttaa kaavoitusta ja kunnan tilojen käyttöä koskevaan päätöksentekoon toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi. Oikeus vaikuttaa Suomen Partiolaisilla on merkittävä kasvatuksellinen tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa. Partio-ohjelman tavoitteena on nuorten kasvattaminen aktiivisiksi kansalaisiksi ja yhteiskunnan rakentajiksi. Nykypäivänä tämä tavoite on entistä hankalampi saavuttaa, sillä lasten ja nuorten asema on muuttunut suhteessa muihin ikäryhmiin. Väestön ikääntyessä ja nuorten ikäluokkien pienentyessä nuorten edunvalvontaan kohdistuu uudenlaisia haasteita ja nuorten näkökulma on tulevaisuudessa entistä suuremmassa vaarassa jäädä sivuun päätöksenteossa. Tällaisessa tilanteessa nuorten osallistumisella päätöksentekoon ja vaikuttamisen välineiden lisäämisellä on keskeinen merkitys. 6

8 Suomen Partiolaisten konkreettisia tavoitteita: Nuoret vaikuttavat kunnissa. Jokaiseen kuntaan perustetaan nuorisovaltuustot ja niille taataan riittävät toimintaedellytykset sekä suora osallistuminen esim. edustuksella lautakunnissa. Partiolaiset ovat aktiivisia toimijoita kunnallisessa päätöksenteossa. Äänioikeuden ikäraja lasketaan 16-vuoteen kunnallisvaaleissa. Kansalliselle tasolle luodaan vahvemmat nuorten osallistumisen mahdollistavat rakenteet. Mahdollisuus osallistua Yhteiskunnan jäsenyys tarkoittaa mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan. Se on lupaus siitä, että lapset ja nuoret ovat yhdenvertaisia kansalaisia muiden ikäryhmien kanssa, lasten ja nuorten erityistarpeet tunnustetaan ja niiden toteutuminen taataan ja, että lasten ja nuorten perusoikeudet toteutuvat. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskeisesti vaikuttava toimintaympäristön muutos on ollut erilaisten yhteisöjen merkityksen heikentyminen. Tilalle on tullut yksilöllisyyttä korostava kulttuuri, joka heijastuu lasten ja nuorten asemaan eriarvoisuuden lisääntymisenä sekä suorittamisena niin koulussa kuin harrastuksissa. Partion tehtävänä on tarjota yhteisöllisyyteen perustuva harrastusvaihtoehto yksilöllisyyttä korostavana aikakautena. Suomen Partiolaisten konkreettisia tavoitteita: Harrastamisen esteet tulee purkaa (maantieteelliset, kielelliset, sosio-ekonomiset jne.). Partiolla on keskeinen rooli nuorten vapaa-ajan palveluiden tuottajana kunnassa. Paikallisyhteisössä tunnustetaan nuorten partiossa saamat tiedot ja taidot. Kolmannen sektorin merkitys hyvinvoinnin luojana tunnustetaan ja turvataan. Jokaiselle nuorelle tulee luoda mahdollisuus osallistua mielekkääseen ja kehittävään vapaa-ajan toimintaan. Sukupolvinäkökulma tulee ottaa osaksi kaikkea kansallista päätöksentekoa niin, että päätöksenteko on kestävää ja huomioi nuorten erityistarpeet. 7

9 SP:N YHTEISKUNTASUHDETYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdetyötä toteuttaa ja koordinoi Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhderyhmä yhteistyössä toimiston yhteiskuntasuhde- ja viestintätoimen kanssa. Toimiston osalta yhteiskuntasuhdetyötä tekevät ja tukevat yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja sekä yhteyskoordinaattori. Yhteiskuntasuhderyhmä valmistelee SP:n yhteiskunnallisia linjauksia ja avauksia sekä tukee alueellisen tason edunvalvontatyötä. Kansallisesta edunvalvonnasta vastaa järjestön ja sen keskustoimiston johto. Tätä työtä yhteiskuntasuhderyhmä tukee koordinoimalla mm. muissa järjestöissä ja valtionhallinnossa toimivien partioedustajien toimintaa järjestöjen välistä yhteistyöstä yhteydenpitoa partioparlamentaarikoihin yhteyksiä valtionhallintoon, kuten arviointi ja avustustoimikuntaan yhteistyötä merkittävien yhteistyökumppaneiden, kuten ev.lut. kirkkon sekä muihin yhteiskunnan keskeisten toimijoiden kanssa. Yhteiskuntasuhderyhmä valmistelee yhteistyössä viestinnän kanssa valtakunnallisia avauksia SP:n yhteiskunnallisen toiminnan kärjistä ja reagoi yhteiskunnallisen toiminnan linjausten ja SPH:n linjan mukaisesti yhteiskunnassa käytävään keskusteluun. Yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, piirien ja lippukuntien vaikuttamis- ja edunvalvontatyön tukemiseksi ja nuorten aktiivisen osallistumisen edistämiseksi tulee yhteiskunnallisuuden heijastua laajemmalti eri toimintoihin. Yhteisiä rajapintoja on alue-, kasvatus-, vapaaehtoistuen-, viestintä- ja kv-toiminnanalojen kanssa. 8

10 ULKOISEN EDUSTAJAN OHJE Hyväksytty yhteiskuntasuhderyhmässä Ulkoisen edustajan määritelmä: Ulkoisten edustajien tarkoitus: Ulkoisten edustajien tavoite: Kansallisen partiojärjestön ulkopuolella toimiva Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n edustaja. Edustaa Suomen Partiolaisia eri sidosryhmien toiminnassa ja toimia yhteyslinkkinä sidosryhmän ja Suomen Partiolaisten välillä edistäen molemmin suuntaista tiedonkulkua. - tehdä osaltaan partiosta Suomen vaikuttavinta nuorisoliikettä (strateginen tavoite) - varmistaa osaltaan Suomen Partiolaisten sidosryhmätoiminnan onnistuminen ja turvata siten partioliikkeen toimintamahdollisuuksia (edunvalvonnallinen tavoite) - tuoda Partion näkemyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja välittää tietoa Suomen Partiolaisille (yhteiskunnallinen tavoite) Ulkoisten edustajien valinta Suomen Partiolaisten kaikki ulkoiset edustajat vahvistetaan Suomen Partiolaisten hallituksen työvaliokunnassa yhteiskuntasuhderyhmän esityksen pohjalta Kaikkien valittujen ulkoisten edustajien kanssa käydään mukautetut pestikeskustelut Y- ryhmän toimesta Yhteydenpito edustajiin Ulkoisten edustajien yhteystietolistaa hallinnoi yhteyskoordinaattori. Edustajat ovat velvollisia ilmoittamaan yhteystietojensa muuttumisesta edustuskautensa aikana hänelle. Päävastuu yhteydenpidosta, raportoinnista ja Partion linjausten selvittämisestä on ulkoisella edustajalla itsellään, kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Ulkoisten edustajien yhteyshenkilönä toimii yhteiskuntasuhderyhmän erikseen tehtävään pestaama henkilö. Yhteiskuntasuhderyhmä kontaktoi sähköpostitse tai muutoin ulkoisia edustajia viiteryhmittäin 1-12 kuukauden jaksoissa seuraavasti: o nuorisopoliittiset edustajat (mm. nuora, allianssi, ministeriöt): kuukauden välein o nuorisoalan edustajat (mm. Nuorten Akatemia, YK-liitto, Pohjola-Norden): 1-2 kuukauden välein o ympäristöedustajat (mm. metsäneuvosto, veneilyjaosto, metsäyhdistys): kerran kolmessa kuukaudessa o partiosäätiöedustajat: kerran vuodessa o muut edustajat (mm. hostellijärjestö, radioamatööriliitto, vapaaehtoisten pelastuspalvelu, aikakauslehtien liitto, Opintotoiminnan Keskusliitto): kerran vuodessa 9

11 Kansainvälisissä, partioliikkeen sisäisissä edustustehtävissä olevien edustajien koordinoinnista ja ohjeistuksesta vastaa kansainvälisten yhteyksien valiokunta. Edustustehtävien hoitaminen Ulkoinen edustaja toimii tehtävässään suomalaisten partiolaisten edustajana, jolloin edustajan tulee edistää tehtävässään Suomen Partiolaisten kannanottoja ja partion arvoja, eikä lähtökohtaisesti omia näkemyksiään. o Erilaisista yhteydenpitomenetelmistä huolimatta ulkoinen edustaja on vastuullinen informoimaan SP:n yhteiskuntasuhderyhmää edustustahon toiminnasta ja selvittämään Partion näkemyksen siellä käsiteltäviin asioihin aina tarvittaessa. Partiolaiset edustavat lähtökohtaisesti partiohuivilla sekä halutessaan lisäksi esimerkiksi kogi-tunnuksilla ja/tai Suomen Partiolaisten nimikyltillä. Lähtökohtaisesti edustustehtävissä käytetään SP:n luottishuivia, mikäli sellainen on, muussa tapauksessa omaa lippukuntahuivia. o Partiopaidan käyttämistä suositellaan vältettävän tahon varsinaisessa työskentelyssä, virallisissa juhla- ja edustustilaisuuksissa sitä käytetään oman harkinnan mukaisesti. Muiden tahojen luottamustoimista aiheutuvista matkakuluista tai muista mahdollisista kuluista vastaa pääsääntöisesti kyseinen taho, jonka toimintaa se on. Toissijaisesti kulukorvauksia voi tiedustella perustellusti tapauskohtaisesti SP:n yhteyskoordinaattorilta. Edustajan tulee huomioida toiminnassaan Suomen Partiolaisten viestinnällinen ohjeistus: o partiojärjestöä edustaa virallisissa tilaisuuksissa ja mediassa puheenjohtaja o järjestön virallinen kanta määräytyy yhteiskuntasuhderyhmän ja hallituksen sekä tarvittaessa jäsenkokouksen ja partioneuvoston yhteistyön tuloksena o laajemmissa, nopeasti reagoitavissa asiakokonaisuuksissa partion kanta muodostuu erillisen kannanottoprosessin mukaisesti o edustajan toiminnan tulisi viestiä partion arvopohjasta ja brändistä sekä muutoinkin noudatella partion viestinnällisiä ohjeita 10

12 ULKOISTEN EDUSTAJIEN VUOSIKELLO Hyväksytty yhteiskuntasuhderyhmässä tammikuu edustajuuksien ja kyselyn tulosten raportointi SPH:lle. helmikuu ulkoisten edustajien yhteinen tapaaminen maalis-huhtikuu pääpaino työskentelyssä edustustahossa toukokuu ulkoisten edustajien uutiskirje kesä-heinäkuu kesätauko ja pääpaino työskentelyssä edustustahossa Yhteydenpito aktiivisten viiteryhmien kanssa erillisen aikataulun mukaisesti läpi vuoden. elokuu edustajien tapaaminen viiteryhmittäin tulevan vuoden nimitystarpeiden arviointi ja -esitykset Y-ryhmässä syyskuu edustajien tapaaminen viiteryhmittäin tulevan vuoden nimityspäätökset SPH lokakuu pääpaino työskentelyssä edustustahossa marraskuu ulkoisen edustajan sähköinen palaute- ja arviointikysely joulukuu ulkoisen edustajien uutiskirje kyselyyn tulosten yhteenveto ja käsittely Y-ryhmässä Huom! Ajankohdat ja toimintamuodot ovat alustavia ja yhteiskuntasuhderyhmä pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin. 11

13 KANSAINVÄLISEN YHTEISKUNTASUHDETOIMINNAN LINJAUKSET Kansainvälisen toiminnan linjaukset asettavat raamit SP-FS:n kansainväliselle toiminnalle, ohjaavat Suomen kantoja kansainvälisissä konferensseissa ja -yhteyksissä sekä auttavat yksittäisiä partiolaisia tuomaan esille yhtenäistä viestiä kansainvälisessä toiminnassa. SP-FS vaikuttaa kansainvälisessä toiminnassaan erityisesti seuraavaan kuuteen teemaan: 1. Nuorten osallisuus sekä syrjäytymisen ehkäiseminen 2. Yhdenvertaisuus sekä sukupuolten välinen tasa-arvo 3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen 4. Rauhankasvatus ja kulttuurien välinen vuoropuhelu 5. Globaalivastuu 6. Vapaaehtoistoiminnan sekä non-formaalin oppimisen tunnustaminen SP-FS vaikuttaa mainittuihin teemoihin edistämällä niitä maailmanjärjestöissä, tekemällä yhteistyötä erityisesti lähialueiden maiden ja Etelän kumppanimaiden kanssa sekä tekemällä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vaikuttamistyötä yhdessä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. SP-FS on aktiivinen ja vaikuttava toimija molemmissa maailmanjärjestöissä ja hyödyntää molempien järjestöjen tarjoamia mahdollisuuksia ja materiaaleja. Tavoitteenamme on, että yhteiskasvatusjärjestöjen tarpeet huomioidaan molemmissa maailmanjärjestöissä ja maailmanjärjestöt tekevät yhteistyötä niillä osa-alueilla, joissa siitä on selvää lisäarvoa. SP-FS toteuttaa globaalivastuutaan konkreettisesti kumppanuus- ja kehitysyhteistyötoiminnan kautta. Tavoitteena on paikallisista tarpeista lähtevä, tuloksellinen ja kestäviä vaikutuksia synnyttävä toiminta. Kansainvälisen toiminnan linjauksia tarkentavat maailmanjärjestökohtaiset vaikuttamistavoitteet valmistuvat keväällä Linjaukset tulevat nähtäville osoitteeseen: 12

14 Yhteydenpito SP:n ja kv-edustajien välillä Maailmanjärjestöpesteissä toimiville kertyy tietoa ja osaamista, joka voi tukea tärkeällä tavalla SP:n toimintaa ja kehittämistyötä. Toisaalta maailmanjärjestöissä toimivat ovat oikeutettuja saamaan tukea ja ajantasaista tietoa SP:stä. Näiden varmistamiseksi on sovittu seuraavista toimintatavoista: Kaikki maailmanjärjestöpestissä aloittavat käyvät pestinaloituskeskustelun kv-asiamiehen kanssa. Siinä yhteydessä sovitaan molemminpuolisesta yhteydenpidosta, odotuksista, tuesta ja raportoinnista. Kansainvälisen yhteyksien valiokunta huolehtii siitä, että maailmanjärjestöissä toimivat luottamushenkilöt tietävät omaa rooliaan vastaavan toiminnanalan Suomessa, ja kartoittaa mahdolliset pestiin liittyvät synergiat kotimaisessa toiminnassa. Kaikki kansainvälisissä luottamustehtävissä SP:n mandaatilla toimivat suomalaiset partiolaiset osallistuvat kerran vuodessa SP:n yhteiskuntasuhderyhmän järjestämään tapaamiseen, jonne kutsutaan kaikki SP:n ulkoiset edustajat. Lisäksi kansainvälisten yhteyksien valiokunta pitää kerran vuodessa oman maailmanjärjestöissä toimivien suomalaisten luottamushenkilöiden tapaamisen. Maailmanjärjestöpesteissä toimivien yhteydenpidosta ja koordinaatiosta vastaa kv-asiamiesten lisäksi kansainvälisten yhteyksien valiokunnasta nimettävä vastuuhenkilö. Hän on säännöllisessä yhteydessä luottamushenkilöihin pestikeskustelussa sovitulla tavalla. Maailmanjärjestöpesteissä toimivat ovat myös tervetulleita osallistumaan kvy-valiokunnan kokouksiin ja saavat säännöllistä tietoa valiokunnan työstä. 13

15 ULKOISEN EDUSTAJAN TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT Ulkoisella edustajalla on kunniatehtävä toimia edustustahossaan yhden Suomen suurimman nuorisoliikkeen äänitorvena. Tähän oikeuteen liittyy myös vastuu edistää Partion yhteisiä linjoja ja näkemyksiä. Vastaavasti SP tarjoaa myös omaa tukeaan ulkoisina edustajina toimiville. Kun kohtaat kysyttävää, älä siis pelkää olla yhteydessä keskusjärjestöön! Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen ja yhteiskuntasuhderyhmän pj. Daniel Sazonov puh Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Kaisa Koistinen puh Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhderyhmän vpj. ja ulkoisten edustajien yhteyshenkilö vuonna 2015 Kimi Uosukainen puh Kansainvälisissä yhteiskuntasuhdetehtävissä toimivat henkilöt voivat kääntyä kansainvälisyysasiamiesten puoleen: Suomen Partiolaisten kansainvälisistä yhteyksistä vastaava hallituksen jäsen, WAGGGS-asiamies Karoliina Tikka Kansainvälinen asiamies, WOSM Anniina Markkula 14

16 Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit. - Robert Baden-Powell Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhderyhmä 15

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Lounais-Suomen Partiopiirin Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 SISÄLLYS LUKIJALLE...3 PIIRIN TARKOITUS...4 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018...5 Strategian merkitys

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA

KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA www.britishcouncil.org SISÄLLYS 1. ALUKSI 3 2. JOHDANTO 4 3. MITEN LUODAAN YHDENVERTAISUUSSTRATEGIA 6 3.1. Kieli ja käsitteet 6 3.2. Miksi panostaa organisaation

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Mukaan aluetoimintaan

Mukaan aluetoimintaan Mukaan aluetoimintaan Sisällys Tervetuloa aluetoimintaan 3 Tarvitsemme sinua! 4 Tietoa on tarjolla 5 Alue = Ratsastajainliitto paikallisella tasolla 8 Kokouskäytäntö 10 Jääviys 11 Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 7 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER

TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 Päätoimittaja: Susanna Oksanen Tekijät: Timo Sinivuori, Anna Munsterhjelm, Ida Ringbom Kuvat: Susanna Oksanen,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Anne Laimio Sari Välimäki Kustantaja: Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys www.kssotu.fi Kirjoittajat: Anne Laimio Sari Välimäki Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Tekijä: Inka Hopsu Tilaaja: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry xxx 2 SISÄLLYS ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 2 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 4 1. Lapsen ja nuoren

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot