Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi Suomi vertailussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi Suomi vertailussa"

Transkriptio

1 Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi Suomi vertailussa Heikki Räisänen, dos., tutkimusjohtaja Työ ja elinkeinoministeriö Työllisyysoppia Ruotsin mallista seminaari, Palkansaajien tutkimuslaitos

2 Kansainvälinen työmarkkinareformien ja suoriutumisen vertailu Heikki Räisänen Johanna Alatalo Kristian Krüger Henriksen Torbjörn Israelsson Sabine Klinger LABOUR MARKET REFORMS AND PERFORMANCE IN DENMARK, GERMANY, SWEDEN AND FINLAND Työ ja elinkeinoministeriön julkaisuja / Työ ja yrittäjyys 19/2012 =4809 (löytyy vain TEM:n englanninkielisiltä sivuilta) Raportti laadittu TEM:n, Tanskan Arbeijdsmarkedsstyrelsenin, Ruotsin Arbetsförmedlingenin sekä Saksan Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschungin analyytikkojen yhteistyönä

3 Analyysin peruskysymykset: reformien ja suoriutumisen yhteyksien tulkinta 2000 luvun työmarkkinareformit Tanskan, Saksan, Suomen ja Ruotsin maaraportit Keskeiset reformisisällöt Sisältöinä työttömyysturva, julkinen työvoimapalvelu, aktivointipolitiikka, erityiset kohderyhmät työmarkkinasuoriutuminen Työllisyyden, työttömyyden, työmarkkinoiden toimivuuden, dynamiikan, työttömyysturvan ja aktivointipolitiikan eri ulottuvuuksia Beveridge käyrät

4 Ruotsin tilanne Lähtökohtia Nettosiirtolaisuus kasvattaa väestöä, Ruotsissa syntyneiden määrä laskee Työvoiman tarjonnalla nähdään olevan vaikutuksia työllisyyteen pitkällä aikavälillä Tarjontaa kasvattavaan politiikkaan kuuluvat mm. työttömyysturva, sairausvakuutus ja työvoimapolitiikkaa Toimia v lähtien Työtulovähennys verotuksessa ATP ohjelmien muutoksia Kotitaloustyön verotuki Työttömyysvakuutuksen uudistukset Aikuiskoulutuksen lisärahoitus Soveltavien tieteiden rooli Lisäpanostus korkeakoulutukseen Infrastruktuuri investoinnit Sairausvakuutuksen muutokset Alennetut työnantajamaksut nuoria palkkaaville Lisätuki kunnille Uusien maahanmuuttajien velvoitteet

5 Ruotsin reformien pääpiirteet Ruotsi on tehnyt voimakkaita uudistuksia pitkän aikavälin työvoiman tarjonnan kasvattamiseksi ja haavoittuvien ryhmien integroimiseksi (inklusiiviset työmarkkinat) V jälkeen Työnhaun insentiivejä parannettu Työttömyysturvaa tiukennettu Aktiivitoimien uudistus Kotitalousvähennys verotuksessa Työttömyysturvan uudet säännöt Aikuiskoulutuksen rahoituksen lisäys Nuorille työnantajan sotu maksujen alennus

6 Ruotsi V ATP toimissa 3,5 %:n varanto, ennen finanssikriisiä 1,8 %. Volyymia laskettiin työmarkkinatilanteen parannuttua Työ ja kehitystakuu 300 työttömyyspäivän jälkeen Nuorilla työtakuu (job guarantee) Työ ja kehitystakuu ja nuorten työtakuu edustavat yhteensä n. 70 % ATP volyymista Uuden alun työpaikat mm. 1 v. työttömänä olleille, sairaslomalaisille ja pakolaisille Pitkäaikaissairaiden työkyvyn selvittämisvastuu julkisella työvoimapalvelulla Uudet maahanmuuttajat kohderyhmänä Vajaakuntoiset myös tärkeä kohderyhmä pienet yksityiset palveluntarjoajat mukaan työnvälityksen toimintaan: henkeä oli näiden toimissa v Työttömyysturvassa suuria uudistuksia 2006 ja 2010 välillä Osa aikatyölliset voivat saada turvaa vain 75 päivää (=n. 7 kk osa aikaisena) Rahoitusjärjestelmä uudistettu vakuutusturvassa Odotusaikaa lisätty 7 päivään Työnantajien ei tarvitse todistaa työaikoja

7 Ruotsin viimeaikaisia uudistuksia Työmarkkinahallitus AMS + alueorganisaatio + työvoimatoimistot uudistettiin v Työnvälitykseksi (Arbetsförmedlingen), joka on yksi viranomainen, Ruotsin julkinen työvoimapalvelu (PES) Aktiivisessa työvoimapolitiikassa painopisteet ovat: Yhteensovituksen parantaminen Työttömyysturvan toimiminen konversiopolitiikkana ( muutosturvana ) Työllisyyden kasvattaminen pitkälläaikavälillä 2012 otettiin käyttöön arviointityökalu, jolla työnhakijan palvelutarve selvitetään (profilointi) Ruotsissa ei tällä hetkellä käydä erityistä keskustelua työvoimapolitiikan uudistuksista.

8 Suomen reformien pääpiirteet V perusuudistus ja II aallon toimet 2001 Työmarkkinavirrat ja niiden kautta vaikuttaminen strategiana Työmarkkinatuen aktivointi, työnvälityksen tehostaminen ja resurssit, laaja työnhakuvalmennus, työnhaun sääntöjä selkeytettiin, työttömien oikeudet ja velvollisuudet määriteltiin, aktiiviohjelmien uudistuksia Työttömyysturvassa ikääntyneiden eläkeputkea ja työttömyyseläkettä tiukennettu (viimeksi 2005), muutosturvassa (2005) työttömyysturvaa korotettu työttömyysturvaan yleinen korotus 120 /kk Työnhakuaktiivisuus ja aktivointi Työmarkkinatuen aktivoinnin jatko 2006 yli 500 päivän työttömyyteen Työnhakualue 80 km:iin 2010 Julkisen työvoimapalvelun rakenneuudistus ( ): työvoimatoimisto ja työnhakukeskus Omaehtoinen koulutus työttömyysturvalla (2010), TE toimisto hyväksyy Kuntouttava työtoiminta 2001 Työnetsijäkokeilu Muutosturvassa ennakoivia toimia työvoimapalveluissa ja työnantajayhteistyötä Matalapalkkatuki voimassa Starttirahan laajennuskokeilu Yksinyrittäjätukikokeilu Sanssi kortti 2010 Nuorten yhteiskuntatakuu 2013 Uudistus ilman uudistusta: aktiivitoimien rakennemuutos 2000 luvulla kohti vaikuttavampia ja samalla edullisempia toimia, ei työsuhteisten toimien lisääminen, julkisen sektorin toimien supistus

9 Suomen viimeaikaiset uudistukset 1/2 TE palveluverkoston uudistus 2013: TE toimistot (15 kpl) ja toimipaikat (120 kpl) + työvoiman palvelukeskukset + yhteispalvelupisteet + seudulliset yrityspalvelut Palvelulinjat: työnvälitys ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämispalvelut ja tuetun työllistämisen palvelut Lähinnä terminologisia uudistuksia: Työmarkkinatoimenpiteet (työharjoittelu, työelämävalmennus ja työkokeilu) ovat nyt työkokeiluja Valmentava ja ohjaava työvoimakoulutus ovat nyt työnhakuvalmennus ja uravalmennus Työvoimapoliittinen toimenpide, nyt palvelu Työllisyyden edistämistoimikunta, nyt työvoima ja yrityspalvelu neuvottelukunta Vajaakuntoinen, nyt vammainen ja pitkäaikaissairas Pitkäaikaistyötön termi ei esiinny enää säädöksissä

10 Suomen viimeaikaiset uudistukset 2/2 Perinteiset työttömyyden kriteerit (haku, käytettävissä olo ja vastaanotto) muuttuneet: ikäraja, työkykyisyyden vaatimus ja työmarkkinoiden käytettävissä olon vaatimus poistuivat. Voi lisätä työttömien työnhakijoiden määrää. (työttömyysturvan kriteerit ennallaan) Nuorten ammattikouluttamattomien velvoite koulutukseen hausta lieventyi: nyt vain keväthaku riittää Kesällä2013 ryhmälomautusjärjestelmä loppuu Ja samaan aikaan: Syksyllä 2012 alkoi 65:ssä kunnassa pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu Nuorisotakuu tuli voimaan

11 Työllisyysasteet v Havainnot Ruotsin työllisyys pysynyt erittäin korkealla Finanssikriisin jälkeen työllisyys toipui Ruotsissa Suomea nopeammin

12 Ikääntyneiden v. työllisyyden kehitys Havainnot Suomessa joka vuosi kasvattaa ikääntyneiden työllisyyttä 1,38 % ja Ruotsissa 0,46 %. Erittäin korkeasta ikääntyneiden työllisyydestä huolimatta sitä onnistuttu parantamaan Ruotsissa

13 Työttömyysasteiden kehitys Havainnot Konvergoituminen Finanssikriisin vaikutus Ruotsissa ja Suomessa symmetrinen

14 Nuorisotyöttömyys Havainnot Ruotsissa heikko kehitys, Suomi pärjäsi finanssikriisiin asti

15 Työttömät ja ulkopuoliset nuoret (NEET) Havainnot Ruotsi ja Suomi konvergoituneet, erot melko vähäiset

16 Pitkäaikaistyöttömyysaste Havainnot Suomi saavuttanut Ruotsia Finanssikriisin vaikutus tässäkin symmetrinen

17 Työttömyyden 1 % yks. muutoksen vaikutus nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyydessä Nuorisotyöttömyys Pitkäaikaistyöttömyys Suomi +2,6 % yks. Suomi +0,3 % yks. Ruotsi +2,3 % yks. Ruotsi +0,1 % yks.

18 Työttömyysturvan nettokorvausasteet 6 kk ja 5 v työttömyydessä (sosiaaliavun kanssa) Havainnot Korvausasteet laskeneet 2006 ja 2009 välillä Ruotsissa laskenut voimakkaammin kuin Suomessa

19 Panostus aktivointipolitiikkaan, % bkt:stä Havainnot Ruotsin panostus aktivointipolitiikkaan lievästi supistunut Suomessa panostus vakaampi

20 Työvoiman vaihtuvuus (rekrytoinnit ja erot), % työllisyydestä v Havainnot Ruotsin työmarkkinoiden kokonaisdynamiikka voimakkainta Suomi myös hyvää tasoa

21 Vastentahtoinen osa tai määräaikainen työllisyys Havainnot Ruotsissa kerrallinen tasomuutos v Suomi parantanut kehitystään v jälkeen

22 UV käyrät: Suomen ja Ruotsin työmarkkinoiden toimivuus heikentynyt

23 REFORMIT OSATEKIJÖITTÄIN (2000 Työttömyysturvan korvausaste/ kesto FIN + /SWE + Työttömyysetuuden saantiehdot FIN +/SWE + Julkisen työvoimapalvelun rooli / organisaatio FIN ++/SWE ++ Yksityiset toimijat FIN /SWE ++ Aktivointipolitiikka FIN +/SWE ++ Työnhakukysymykset FIN +/SWE ) Erityiset kohderyhmät: Nuoret: FIN /SWE + Ikääntyneet: FIN +/SWE Pitkäaikaistyöttömät: FIN +/SWE + Vajaakuntoiset/pitkäaikaissairaat: FIN +/SWE ++ Työnantajat/ yrittäjät: FIN +/SWE ++ = voimakas politiikkaelementti + = politiikkaelementti esiintyy

24 Innovatiiviset politiikka alueet ( ) Ruotsi pitkän aikavälin työvoiman tarjonnan kasvattaminen, inklusiiviset työmarkkinat Suomi muutosturvamalli, työttömien koulutuksen laajentaminen omaehtoisella koulutuksella

25 Suoriutuminen osatekijöittäin (painotus edistymisessä tarkastelujaksolla) Työllisyysaste, vuotiaat FIN +/SWE ++ Työllisyysaste, vuotiaat FIN ++/SWE ++ Naiset/miehet työllisyysero FIN +/SWE + Yhteensovituksen tehokkuus FIN /SWE Työmarkkinoiden dynamiikka FIN +/SWE ++ Työttömyysaste FIN +/SWE + Työttömyysaste, vuotiaat FIN /SWE Pitkäaikaistyöttömyysaste FIN ++/SWE ++ Ulkopuolisten nuorten aste (NEET) FIN /SWE ++ = erinomainen suoriutuminen + = hyvä suoriutuminen

26 Suoriutumisen menestysalueet Ruotsi Korkea yleinen ja ikääntyneiden työllisyys, dynaamiset työmarkkinat Suomi Ikääntyneiden työllisyyden paraneminen, korkea naisten työllisyys

27 Mitä menestyksellinen työmarkkinareformi sisältää? Käsiteltävä kaikkia keskeisiä työpolitiikan alueita: Työttömyysturva ja mahd. muut etuudet (etuuksien kesto ja saantikriteerit) Julkisen työvoimapalvelut rooli ja organisointi (mitä tekee ja miten, mitä jätetään muille toimijoille) Aktivointipolitiikka Keskeiset kohderyhmät: nuoret, pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat, naiset, työnantajat Työvoimapolitiikassa saavutetaan parhaita tuloksia toimilla, jotka ovat mahdollisimman lähellä normaalia työtä Reformin on oltava sisällöltään laaja alainen, johdonmukainen eri osien suhteen sekä uudistuspolitiikan on oltava uskottavaa ja pitkäjänteistä Vuorovaikutus palkanmuodostuksen ja muun talouspolitiikan kanssa tärkeää

28 Arvioita Suomen kannalta Suomessa keskitytty liiaksi kerrallisiin ja kapea alaisiin uudistuksiin Työmarkkinareformit ovat vain harvoin muodostaneet jatkumoa, joka luo uskottavuutta, johdonmukaisuutta ja johon muut sopeuttavat toimintansa Uudistukset usein toimeenpanouudistuksia, toteuttavat jo päätettyä tavoitetta. Uudistuksilla ei yleensä työmarkkinateoreettista pohjaa, tutkimuksia käytetään valitun linjauksen verifioinnissa, eikä suunnan hakemisessa tai uuden keksimisessä. Uuden tiedon luominen ja tutkimuksellinen perusta rapautumassa. Ajallinen horisontti rajoittunut hallituskausiin, tämä tulisi ajatella uusiksi Laajan työpolitiikan tarkastelu nykyisen hallituksen aikana tekee mahdolliseksi laajoihin uudistuksiin varustautumisen alun. Seuraava askel voisi olla investointi uuteen tietoon.

29 Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta? Voisimme oppia pitkän aikavälin työvoiman tarjontapolitiikkaa, inklusiivisia työmarkkinoita ja ikääntyneiden parempaa työllisyyttä Työvoimapolitiikalla nähdään Ruotsissa ei ainoastaan stabilisaatio ja jakopoliittinen rooli, vaan myös merkittävä rakennepoliittinen rooli Politiikan arvioinnin tärkeämpää roolia Maahanmuuttajien integroinnissa ja nuorten tilanteessa ei ehkä tänä päivänä erityistä opittavaa Ruotsilta

Mistä on menestyksellinen työmarkkinareformi tehty ja mitä Suomi voisi oppia Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta?

Mistä on menestyksellinen työmarkkinareformi tehty ja mitä Suomi voisi oppia Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta? Artikkeleita Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2012 Mistä on menestyksellinen työmarkkinareformi tehty ja mitä Suomi voisi oppia Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta? Johanna Alatalo 1 Heikki Räisänen 2 Johdanto

Lisätiedot

Työpoliittisten palveluiden kehittämistarpeet kansainvälisen vertailun valossa

Työpoliittisten palveluiden kehittämistarpeet kansainvälisen vertailun valossa Työn tulevaisuus -seminaari 2014 Työpoliittisten palveluiden kehittämistarpeet kansainvälisen vertailun valossa Y-tunnus: 2520269-6 www.owalgroup.com info@owalgroup.com Johdanto Tässä artikkelissa tarkastellaan

Lisätiedot

Työpoliittinen aikakauskirja 4/2012. Finnish Labour Review

Työpoliittinen aikakauskirja 4/2012. Finnish Labour Review Työpoliittinen aikakauskirja 4/2012 Finnish Labour Review Sisällysluettelo PÄÄKIRJOITUS Ikääntyneille työttömillekin valoa näkyvissä... 3 Heikki Räisänen ARTIKKELEITA Ikääntyneet työttömät alkavat työllistyä,

Lisätiedot

täystyöllisyyttä Kohti Täystyöllisyydellä ei taloustieteessä tarkoiteta sitä, että kaikilla olisi

täystyöllisyyttä Kohti Täystyöllisyydellä ei taloustieteessä tarkoiteta sitä, että kaikilla olisi Kohti täystyöllisyyttä Työttömyysasteen aleneminen alle 7 prosenttiin näyttää törmäävän kiihtyvään inflaatioon. Työvoimapolitiikan aktiivitoimet ovat paras keino väistää tämä ongelma. Markku Lehmus Vanhempi

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Työllisyyskertomus vuodelta 2007

Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2008 Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2008 Strategia

Lisätiedot

Mitä työttömyyden päättymisen syyt kertovat julkisen työvoimapalvelun pitkästä linjasta? 1

Mitä työttömyyden päättymisen syyt kertovat julkisen työvoimapalvelun pitkästä linjasta? 1 Artikkeleita Työpoliittinen Aikakauskirja 3/12 Mitä työttömyyden päättymisen syyt kertovat julkisen työvoimapalvelun pitkästä linjasta? 1 Erkki Laukkanen 2 1. Tutkimusongelma Työvoimapalvelulainsäädännössä

Lisätiedot

LUONNOS: YHTEINEN TYÖLLISYYSRAPORTTI. Oheisasiakirja komission tiedonantoon "Vuotuinen kasvuselvitys 2014"

LUONNOS: YHTEINEN TYÖLLISYYSRAPORTTI. Oheisasiakirja komission tiedonantoon Vuotuinen kasvuselvitys 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.11.2013 COM(2013) 801 final LUONNOS: YHTEINEN TYÖLLISYYSRAPORTTI Oheisasiakirja komission tiedonantoon "Vuotuinen kasvuselvitys 2014" FI FI 1. TYÖMARKKINOIHIN JA YHTEISKUNTAAN

Lisätiedot

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 22/2014 RITA ASPLUND PERTTI KOISTINEN

Lisätiedot

Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa?

Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa? Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa? VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki 24.5.2012, Rauma Kun sana hyvinvointivaltio lausutaan, sinun tulee kumartaa ja ottaa lakki pois

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus.

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus. UUDELY/1408/00.02.00/2012 Kooste Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen TE-toimistojen kommenteista luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi YHTEINEN EU-TASON TYÖMARKKINAVUOROPUHELU 2009-2011 -OHJELMA EUROOPPALAISTEN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN YHTEISTUTKIMUS JOUSTOTURVAN TOTEUTTAMINEN JA TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN ROOLI KANSALLINEN SELVITYS SUOMI LAATINUT:

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

MITÄ ON TYÖVOIMAPOLITIIKKA?

MITÄ ON TYÖVOIMAPOLITIIKKA? 1 VATT-JULKAISUJA 38 VATT PUBLICATIONS Elisabet Heinonen Kari Hämäläinen Heikki Räisänen Matti Sihto Juha Tuomala MITÄ ON TYÖVOIMAPOLITIIKKA? VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Government Institute for

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Työpoliittisten palvelujen tuottamistavat julkinen työnvälitys

Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Työpoliittisten palvelujen tuottamistavat julkinen työnvälitys 30.10.2014 TEM/1165/00.04.03/2013 (TEM036:01/2011) Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Työpoliittisten palvelujen tuottamistavat julkinen työnvälitys Valmisteluryhmän raportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Tuloksellisuustarkastuskertomus 229/2011 Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 169 Series Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille?

Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? Pertti Koistinen 1 - Rita Asplund 2 Johdanto Otsakoimme raporttimme Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? (Asplund & Koistinen 2014). Tällä halusimme korostaa, että

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat?

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat? Työpoliittinen Aikakauskirja 3/213 Katsauksia ja keskusteluja Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat? Johanna Alatalo 1 Viimeisimmät työllisyys- ja työttömyysluvut heinäkuulta 213

Lisätiedot

SVT Työmarkkinat 2002:17 Arbetsmarknaden Labour market. Työttömyys ja työllisyys tilastoissa Tilastokeskuksen ja työministeriön tilastojen vertailua

SVT Työmarkkinat 2002:17 Arbetsmarknaden Labour market. Työttömyys ja työllisyys tilastoissa Tilastokeskuksen ja työministeriön tilastojen vertailua SVT Työmarkkinat 2002:17 Arbetsmarknaden Labour market Työttömyys ja työllisyys tilastoissa Tilastokeskuksen ja työministeriön tilastojen vertailua Helsinki 2003 Tiedustelut: SVT Suomen virallinen tilasto

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot