Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki"

Transkriptio

1 FINNLINES OYJ Pöytäkirja Varsinainen yhtiökokous Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Aika alkaen klo Osanottajat Ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat, hallituksen puheenjohtaja Jon- Aksel Torgersen ja jäsenet Heikki Laine ja Antti Pankakoski, tilintarkastaja Mikael Leskinen, varatoimitusjohtaja Seija Turunen, asianajaja Robert Liljeström, taloushallinnon palvelukeskuksen esimies Jukka Rautavalta ja lakiasiainjohtaja Lars Trygg. 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jon-Aksel Torgersen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi yhtiökokouksen. 2 Puheenjohtajan valitseminen Asianajaja Robert Liljeström valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. 3 Sihteerin kutsuminen Yhtiön lakiasiainjohtaja Lars Trygg kutsuttiin kokouksen sihteeriksi.

2 4 Pöytäkirjantarkastajat Christian Elfving ja Petri Karhapää valittiin tarkastamaan pöytäkirja puheenjohtajan ohella. Päätettiin, että Elfving ja Karhapää tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina. 5 Kokouksen laillisuus Todettiin, että yhtiöjärjestyksen edellyttämä kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa Helsingin Sanomissa Lehdessä ollut kutsu liitettiin pöytäkirjaan näin kuuluvana: Liite A. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 :ssä olevan määräyksen mukaisesti ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo Todettiin, että ääniluettelo liitetään pöytäkirjaan. Merkittiin, että ääniluettelo - oli laadittu yhtiökokouksessa esillä olevan osakasluettelon perusteella tehtyjen etukäteisilmoitusten mukaan, - oli korjattu siten, että siitä kävi ilmi ainoastaan yhtiökokouksessa läsnä olevat tai edustetut osakkeenomistajat, - osoitti, että 96 osakkeenomistajaa oli kokouksessa läsnä tai edustettuina edustaen yhteensä osaketta, oikeuttaen yhtä moneen ääneen eli 86,0562 % yhtiön koko äänimäärästä. Ääniluettelo oli näin kuuluva: Liite B. Valtakirjat säilytetään erikseen.

3 7 Varatoimitusjohtajan selostus Varatoimitusjohtaja Seija Turunen selosti yhtiön kuluneen vuoden kehitystä ja keskeisiä tapahtumia. Liite C. Selostuksen päätyttyä keskusteltiin ja esitettiin kysymyksiä joihin varatoimitusjohtaja ja taloushallinnon palvelukeskuksen esimies vastasivat. 8 Tilinpäätös Käsiteltiin vuoden 2008 tilinpäätös, joka oli ollut nähtävänä osakeyhtiölain määräysten mukaisesti ja joka käsitti hallituksen toimintakertomuksen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen, konsernirahoituslaskelman, emoyhtiön tuloslaskelman, emoyhtiön taseen, emoyhtiön rahoituslaskelman sekä tilinpäätöksen liitetiedot, jotka säilytetään tasekirjana, sekä tilintarkastuskertomus. Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vahvistettiin yksimielisesti. 9 Toimenpiteet tuloksen johdosta Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta. 10 Vastuuvapaus Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Jouko Jaakkola ja Henrik Palmgren vastustivat vastuuvapauden myöntämistä. Todettiin, että yksi Nordea Pankki Oyj:n edustama osakkeenomistaja (1.627 osaketta) ei osallistunut päätöksentekoon (Liite N).

4 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Puheenjohtaja totesi, että Grimaldi-ryhmä (Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. ja Industria Armamento Meridionale S.p.A.) oli kokouskutsun mukaan ehdottanut jäsenluvuksi seitsemän, mutta oli sittemmin korjannut ehdotustaan kuudeksi Heikki Laineen ilmoitettua ettei enää ole käytettävissä tähän tehtävään. Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) totesi, että seitsemän olisi sopiva lukumäärä. Puheenjohtajan kyselyyn ketä Mursula esittäisi tämä nimesi Petteri Walldénin, joka esittäytyi kokoukselle. Arto Kukkonen (Grimaldi-ryhmä) toisti ehdotuksen kuudesta hallituksen jäsenestä. Keskustelun jälkeen päätettiin Grimaldi-ryhmän esityksen mukaan valita hallitukseen kuusi jäsentä mutta todettiin, että kaikki muut läsnäolevat olivat seitsemän jäsenen kannalla. Todettiin, että yksi Nordea Pankki Oyj:n edustama osakkeenomistaja (1.627 osaketta) vastusti päätöstä (Liite N). 12 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin yksimielisesti pysyttää edellisvuoden mukaisina seuraavasti: puheenjohtaja euroa / vuosi varapuheenjohtaja euroa / vuosi jäsen euroa / vuosi. 13 Tilintarkastajien palkkio Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan. 14 Hallituksen jäsenten valitseminen

5 Hallituksen jäseniksi valittiin Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Todettiin, että Nordea Pankki Oyj:n edustamat neljä osakkeenomistajaa ( osaketta) vastustivat päätöstä (Liite N). Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Bankenin edustamat neljä osakkeenomistajaa ( osaketta) vastustivat päätöstä (Liite S). 15 Tilintarkastajien vaali Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Deloitte & Touche Oy, vastuullisena tilintarkastajana Mikael Leskinen, KHT. 16 Osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle Mikko Mursula ilmoitti vastustavansa osakeantivaltuutusta sen suunnatun osuuden osalta Liitteen D mukaisesti. Kaikki paikalla olevat osakkeenomistajat Grimaldiryhmää lukuunottamatta vastustivat ehdotusta ja yhtyivät Ilmarisen kannanottoon. Asiasta keskusteltiin. Seija Turunen selosti annin syitä. Yhtiö on ottanut 21 M hybridilainan, jonka poismaksamiseksi on tarkoitus tehdä merkintäoikeusosakeanti, johon kaikki osakkeenomistajat voivat osallistua. Turunen ilmoitti, että muut tarpeet ovat rahoituksellisia. Kokous hyväksyi osakeantivaltuutuksen antamisen hallitukselle mukaisesti. Liitteen E Todettiin, että Nordea Pankki Oyj:n edustamat kolme osakkeenomistajaa ( osaketta) vastustivat päätöstä (Liite N). Todettiin, että yksi Nordea Pankin edustama osakkeenomistaja (1.627 osaketta) ei osallistunut päätöksen tekoon (Liite N).

6 Todettiin, että neljä Skandinaviska Enskilda Bankenin edustamaa osakkeenomistajaa ( osaketta) vastustivat päätöstä (Liite S). 17 Yhtiöjärjestyksen 10 :n muuttaminen Hallituksen ehdotus, Liite F hyväksyttiin yksimielisesti. 18 Yhtiökokouksen päättäminen Koska kutsussa mainitut asiat oli käsitelty, eikä muita asioita ollut käsiteltävinä, puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi. Tarkastettu Vakuudeksi Lars Trygg Robert Liljeström Christian Elfving Petri Karhapää

7 FINNLINES OYJ Liite E VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS HALLITUKSEN ESITYS / OSAKEANTIVALTUUTUKSEN ANTAMINEN HALLITUKSELLE Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Tällä valtuutuksella peruutetaan yhtiökokouksen hallitukselle viime vuoden yhtiökokouksessa antama valtuutus päättää osakeannista.

8 FINNLINES OYJ Liite F VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS HALLITUKSEN ESITYS / MUUTOS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 :ÄÄN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 muutetaan seuraavaan muotoon: "Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta."

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu :N Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 7.4.2011 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Pöytäkirja 1/2014 1 (8) FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika: 8.4.2014 klo 14:00 17:11 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN 17.12.2010 PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1/2014 1(10) :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 17.6.2014 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Amfi-sali, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa '" :N Aika: Paikka: Uisna: klo 10.00 Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa Kokouksessa olivat lasna tai edustettuina kokouksessa Iiitetysta aaniluettelosta (Liite 1) i1menevat osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ:N 1.4.2015 KOOLLE KUTSUTUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTTAMINEN JA KUTSU UUTEEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2015 1.4.2015 koolle kutsutun varsinaisen

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.4.2015 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot