Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, Helsinki, kokoustila 208

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208"

Transkriptio

1 EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/ (6) (Y-tunnus: ) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika klo Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Hallituksen jäsenistä kokoukseen osallistuivat Maija-Liisa Friman, Leena Karessuo, Jorma Haavisto ja Pia Björk. Lisäksi kokouksessa olivat Ekokem Oy Ab:sta läsnä toimitusjohtaja Timo Piekkari, talousjohtaja Yvonne Malin-Hult, lakiasiainjohtaja Hilppa Rautpalo, strategisen suunnittelun johtaja Mari Puoskari ja Suomen toimintojen maajohtaja Jani Lösönen sekä PricewaterhouseCoopers Oy:stä yhtiön tilintarkastaja KHT Markku Launis. 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Hallituksen puheenjohtaja Maija-Liisa Friman avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi. Maija-Liisa Friman kertoi lyhyesti vuodesta 2013 hallituksen kannalta. Lisäksi Maija-Liisa Friman esitteli yhtiön palkitsemisen periaatteet, pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät. 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin finanssineuvos Arto Honkaniemi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi varatuomari Hilppa Rautpalon. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN Valittiin Pekka Hänninen ja Mikko Räsänen pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskunvalvojiksi.

2 EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/ (6) 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin, että kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on hallituksen päätöksen mukaisesti lähetetty kaikille osakasluettelosta ilmeneville osakkeenomistajille , josta alkaen kokouskutsu liitteineen on myös ollut nähtävillä yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että myös tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internet-sivuilla alkaen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). 5 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN Merkittiin läsnäolijat tiedoksi ja vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo. Otettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). 6 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, joka sisältää yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen kokonaisuudessaan, on ollut kokouksen osanottajien saatavilla koko kokouksen ajan. Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat lisäksi olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-sivuilla alkaen. Todettiin edelleen, että tilinpäätös ja yhteiskuntavastuuraportti on lähetetty osakkaille viikolla 16. Toimitusjohtaja Timo Piekkari piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilinpäätöksen vuodelta Merkittiin pöytäkirjaan 2 myöhässä yhtiökokoukseen saapunutta osakkeenomistajaa, merkittiin läsnäolijat tiedoksi ja vahvistettiin kokouksen ääniluettelo. Otettiin täydennetty ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Kokouksen puheenjohtaja, Arto Honkaniemi, luki ääneen tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

3 EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/ (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Todettiin, että emoyhtiön taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat noin 93,4 miljoonaa euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa euroa, eli 2,80 euroa kutakin A-osaketta ja 2,80 euroa kutakin B-osaketta kohden. Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa täsmäytyspäivänä oleville osakkeille ja osingon maksupäivä on Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut, että jakokelpoisista varoista siirretään euroa Ekokem Oy Ab:n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten ja että loput jakokelpoiset varat jätetään käyttämättömiksi voittovaroiksi. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osingonjaosta ja muusta voittovarojen käyttämisestä. 9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2013 koskevan seuraavia henkilöitä: Maija-Liisa Friman, hallituksen puheenjohtaja Pia Björk, hallituksen varapuheenjohtaja Jorma Haavisto, hallituksen jäsen Raimo Inkinen, hallituksen jäsen Leena Karessuo, hallituksen jäsen Timo Kärkkäinen, hallituksen jäsen Jukka-Pekka Ohtola, hallituksen jäsen Timo Piekkari, toimitusjohtaja Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. 10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara selosti nimitystoimikunnan kokoonpanoa ja työskentelyä sekä totesi, että nimitystoimikunta teki yksimielisen esityksen koskien hallituksen

4 EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/ (6) jäsenten lukumäärää ja palkkioita mutta nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen koskien ehdotusta hallituksen jäseniksi. ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle kuukausipalkkiona euroa ja hallituksen muille jäsenille kuukausipalkkiona euroa. ehdotuksen mukaisesti lisäksi, että kokouspalkkiona, mukaan lukien valiokuntien kokoukset, maksetaan 500 euroa per kokous. ehdotuksen mukaisesti edelleen, että matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. 12 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ JÄSENTEN VALITSEMINEN Yhtiökokous päätti Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti, uudelleen seuraavat henkilöt: DI Maija-Liisa Friman, KTM Pia Björk, OTL Leena Karessuo ja KTM Jukka Ohtola sekä uusina jäseninä OTL Karri Kaitue, DI Tiina Tuomela ja DI Juha Vanhainen. Yhtiökokous päätti Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainituista henkilöistä Maija-Liisa Frimanin hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Karessuon hallituksen varapuheenjohtajaksi. 13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö

5 EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/ (6) PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. Merkittiin, että tilintarkastaja oli ennen valintaa antanut suostumuksensa tehtävään. 15 HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN YHTIÖMUODON MUUTTAMISEKSI JULKISEKSI OSAKEYHTIÖKSI JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Otettiin käsiteltäväksi hallituksen ehdotus yhtiön yhtiömuodon muuttamiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Liitteen 5 mukaiseksi. Toimitusjohtaja Timo Piekkari selosti päätösehdotuksen sisällön ja Lakiasiainjohtaja Hilppa Rautpalo kuvasi yhtiöjärjestykseen ehdotetut muutokset. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen yhtiön yhtiömuodon muuttamiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Liitteen 5 mukaiseksi. Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat yksimielisesti. Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään alkaen. Vakuudeksi Arto Honkaniemi puheenjohtaja Hilppa Rautpalo sihteeri Tarkastettu ja hyväksytty Pekka Hänninen Mikko Räsänen

6 EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/ (6) LIITTEET 1 Kokouskutsu 2 Ääniluettelo 3 Täydennetty ääniluettelo 4 Tilinpäätösasiakirjat 5 Yhtiön uusi yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. www.ekokem.fi

YHTIÖKOKOUSKUTSU. www.ekokem.fi YHTIÖKOKOUSKUTSU www.ekokem.fi Ekokem Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25.4.2014 klo 11.00 Helsingin Messukeskuksessa, kokoustilassa 208, osoitteessa

Lisätiedot

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Pöytäkirja 1/2014 1 (8) FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika: 8.4.2014 klo 14:00 17:11 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu :N Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 16.00-16.58 Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 7.4.2011 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2015, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki 1(11) :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 5.5.2015 klo 16.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1/2014 1(10) :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 17.6.2014 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Amfi-sali, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1/2013 1(10) :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 7.5.2013 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Amfi-sali, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN 17.12.2010 PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa

Lisätiedot

Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen.

Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen. 1 IXONOS OYJ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikkona 2.4.2014 kello 15.30 16.35 Paikka Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 26.3.2015 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2015 klo 13 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki

Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki FINNLINES OYJ Pöytäkirja Varsinainen yhtiökokous 15.4.2009 Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Aika 15.4.2009 alkaen klo 12.30 Osanottajat Ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

kern i ra POYTAKIRJA 1/2015 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 2015 Aika: Maanantai 23.3.2015, kb 13.00

kern i ra POYTAKIRJA 1/2015 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 2015 Aika: Maanantai 23.3.2015, kb 13.00 kern i ra POYTAKIRJA 1/2015 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 2015 Aika: Maanantai 23.3.2015, kb 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-tabon Kongressisabi A, osoitteessa Mannerheimintie 13e, Hebsinki

Lisätiedot