KOULUVERKKO 2020-LUVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUVERKKO 2020-LUVULLA"

Transkriptio

1 2014 KOULUVERKKO 2020-LUVULLA Kouluverkkotyöryhmä Ylivieskan kaupunki

2 KOULUVERKKOTYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällys 1. Johdanto Oppilasennusteet ja syntyneiden ikäluokat Nykyinen kouluverkko Opetusryhmäkokojen vertailu 8 5. Kaupungin asuinrakentamiseen liittyviä maankäytön suunnitelmia Akuuteimmat kysymykset Kouluverkon laajentamisen vaihtoehdot Lähikoulut Investoinnit Johtopäätökset Liitteet 1. Perusopetuksen kustannusvertailu 2. Katajan koulun liikennejärjestelyt VE 1 3. Katajan koulun liikennejärjestelyt VE 2 4. Olmalan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyt VE 1 5. Olmalan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyt VE 2 1

3 1. JOHDANTO Ylivieskan kaupungin väkiluku on ollut kasvussa edellisen vuosikymmenen ajan. Kasvu on ollut sekä alueellisesti että valtakunnallisesti poikkeuksellista. Väestökasvusta johtuen kaupungin eri palvelusektoreilla joudutaan suunnitelmallisesti varautumaan kasvavaan palveluiden kysyntään. Koulutoimessa asiaan on paneuduttu viimeksi , jolloin Pakolan asuinalue oli alkanut rakentua ja oli nähtävissä, ettei tuon alueen tulevat oppilaat mahdu lähimpänä olevaan Rannan kouluun. Tuolloin laadittiin edellinen kouluverkkosuunnitelma kasvavan oppilasmäärän opetustilojen turvaamiseksi. Merkittävimmät toimenpide-ehdotukset olivat Kiviojan koulun laajennus ja peruskorjaus, Rannan koulun lisätilojen hankinta sekä jäykistä oppilaaksiottoalueista luopuminen keskustan alueella. Nämä toimenpiteet ovat vuoden 2010 jälkeen toteutuneet. Vuonna 2013 väestönkasvu sekä syntyvyyden että muuttoliikkeen myötä johti uudelleen kouluverkon riittävyyden tarkasteluun. Huolimatta siitä, että Kiviojan ja Rannan koulujen tiloja on hiljattain laajennettu, uhkaa kouluverkkoa keskusta-alueella todellinen tilanpuute 2020-luvun lähestyessä. Väestönkasvu on ylittänyt aiemmat ennusteet. Lähivuosien akuuttien tilaongelmien ratkaisemiseksi ja tulevaisuuden suunnittelun tueksi sivistyslautakunta perusti kokouksessaan kouluverkkotyöryhmän, johon nimettiin jäseniksi seuraavat henkilöt: Kati Marjakangas (pj.), Kai Perttu (siht.), Hannu Karstunen, Risto Oja, Paula Hartikainen, Kalle Luhtasela, Mauri Haikola, Tarja Koutonen ja Kaisa Haapakoski. Työryhmässä asiantuntijoina ovat olleet Risto Suikkari ja Unto Koskinen. Kouluverkkotyöryhmän tehtävänä oli laatia kokonaisselvitys väestökasvun vaikutuksista kouluverkon riittävyyteen sekä investointitarpeista, ja selvityksen tuli olla valmiina mennessä. Sittemmin käynnistynyt neljän kunnan kuntajakoselvitys siirsi kouluverkkotyöryhmän loppuraportin valmistumisen syksyyn 2014 ( ). Väliraportti on käsitelty sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen yhteisessä iltakoulussa Työn lähtökohtana on ollut, että ratkaisumallit ovat perustaltaan kestäviä, eli tilakysymysten ratkaisuiden tulee olla luonteeltaan mahdollisimman pysyviä. Oppilasmäärän kasvu ei ole nykyennusteen mukaan hetkellinen piikki, vaan trendinomainen ja sen voi olettaa jatkuvan ennustejakson jälkeenkin. Tämän vuoksi työryhmä ei ole pohtinut työssään määräaikaisluonteisia ratkaisuita. 2

4 2. OPPILASENNUSTEET JA SYNTYNEIDEN IKÄLUOKAT Esi- ja perusopetuksen palveluiden kysynnän kehitystä tarkastellaan tässä raportissa kahtalaisesti. Ensinnäkin tulevaa ennustetaan pelkkien syksyn 2014 väestörekisteritietojen mukaan. Tällöin oletuksena on, ettei väestö kasva muuttoliikkeen vaikutuksesta, vaan muuttoliike voi ennustejaksolla olla joinakin vuosina negatiivinen. Kasvua verrataan lukuvuoden oppilasmääriin. OPPILASENNUSTE (väestörekisteritiedot 9/2014) Esioppilaat lk Padingista lk Sijoitetut YHTEENSÄ MUUTOS Toisessa mallissa tulevaa ennustetaan 1,5% vuotuiseen väestökasvuun perustuen, jolloin muuttoliikkeen vaikutus väestökasvusta olisi noin 0,75%. Tällöin muuttoliike lisäisi oppilasmäärää lapsella vuodessa. Kasvuluvut perustuvat edellisten vuosien toteutuneeseen väestökasvuun. Taulukossa arvioidun muuttoliikkeen vaikutus on lisätty väestörekisteritietoihin ja lukuvuosi on vertailuvuosi. OPPILASENNUSTE (väestörekisteri + muuttoliike) YHTEENSÄ MUUTTOLIIKE MUUTOS

5 Oppilasmäärän kasvu ilman muuttoliikkeen vaikutusta selittyy syntyneiden ikäluokkien merkittävällä kasvulla. Seuraavat taulukot kuvaavat ikäluokkien kasvua ajalla Suurimman ja pienimmän ikäluokan ero on 71 lasta ja 2000-luvun vaihteen suurehkot peräkkäisten vuosien ikäluokkien väliset kokovaihtelut ovat muuttuneet selkeämmin tasaantuneeksi kasvuksi. SYNTYNEIDEN IKÄLUOKAT ( ) Väestörekisteri 9/ Vuodesta 2014 alkava syntyneiden ikäluokkien tasainen kasvu käy yksiin tuolloin alkaneen ja edelleen vuonna 2014 jatkuvan Ylivieskan kaupungin väestönkasvun kanssa. Syntyneiden ikäluokkien koko näyttää pysyvän ainakin lähivuodet kokoluokassa Vuoden 2014 ennakkotiedot Ylivieskan kaupungin väestömuutoksesta osoittavat, että mennessä kaupunkiin on syntynyt 190 lasta Näihin lukuihin perustuen on syytä olettaa koulupalveluiden kysynnän tasaista kasvua Ylivieskassa ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan. Kasvuun vastaaminen vaatii päätöksiä - linjauksia, joiden varaan kaupungin opetustointa voidaan kestävällä tavalla rakentaa. 4

6 3. NYKYINEN KOULUVERKKO Ylivieskan kouluverkko on rakenteeltaan tiivis, sillä suurin osa kouluista sijaitsee noin viiden kilometrin säteellä kaupungin keskustasta. Kuvioon merkitty oppilasmäärät kouluittain ( ), koulujen etäisyydet keskustasta sekä lähimmistä kouluista. Karttaan kuvattuna keskusta-alueen koulut (ml. yläkoulu ja lukio). Niemelä 3,1 Ranta 158 2,7 2,1 Rahkola 170 1,5 0,6 Kivioja a 1,5 163 Vähäkangas 7, ,8 5,2 66 Ojakylä 5,2 Päivärinta 270 0,7 5 2,1 2,0 Kataja Raudaskoski YLÄKOULU LUKIO 5

7 KUVAUS KOULUJEN TILOISTA JA KUNNOSTA Katajan koulu (230 opp., 0.-6.lk:t 12 ryhmää, erityisopetus 3 ryhmää) Katajan koulun päärakennus on peruskorjauksen tarpeessa. Tilan puutteen vuoksi pihaalueella on parakkiluokkia. Koulu on alun perin suunniteltu 6-opettajaiseksi eli noin 140 oppilaan kouluksi. Nyt poikkeusjärjestelyin 230 oppilasta. Laajennuksen ja peruskorjauksen tarve. Kiviojan koulu (163 opp., 0.-6.lk:t 8 ryhmää) Koulu on 50-luvulla rakennettu ja peruskorjattu ja laajennettu (mm. liikuntasali). Kouluun mahtuu noin 180 oppilasta. Niemelän koulu (92 opp lk:t 6 ryhmää) Liikuntatilat puuttuvat, mutta suhteellisen lähellä koulua on Visalan liikuntasali, jota koulu voi käyttää. Koulu on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Kouluun mahtuu noin 130 oppilasta. Ojakylän koulu (66 opp., 1-6.lk:t 1+3 ryhmää) Ojakylän koulu toimii vanhassa puurakennuksessa ja on tyypillinen kyläkoulu. Rakennus kaipaa nykyaikaistamista. Koululla on käytössä kyläyhdistyksen rakentama liikuntasali. Kouluun mahtuu noin 70 oppilasta. Päivärinnan koulu (270 opp., 0.-6.lk:t 14 ryhmää) Koulu on peruskorjattu ja melko hyvässä kunnossa. Samoissa tiloissa toimii myös Ylivieskan seudun musiikkiopisto. Koulun nykyisin käytössä oleviin tiloihin mahtuu noin 300 oppilasta. Rahkolan koulu (170 opp., 0.-6.lk:t 8 ryhmää, erityisopetus 3 ryhmää) Rahkolan koulun tilat ovat pääpiirteissään melko hyvässä kunnossa, mutta koululla on havaittu kosteusvauriokorjauksen tarvetta. Korjaukset tehdään vuoden 2015 aikana. Kouluun mahtuu noin 190 oppilasta. Rannan koulu (158 opp., 0.-6.lk:t 8 ryhmää) Rannan koulun tilat on peruskorjattu ja laajennettu (Ylivieskan uusin koulu). Kouluun mahtuu noin 160 oppilasta. Raudaskosken koulu (131 opp., 0.-6.lk:t 9 ryhmää) Koulun tiloja on saneerattu pikkuhiljaa. Remontoimatta ovat vielä mm. liikuntasali. Koulun sisäilmaoloja on tutkittu syksyllä Kouluun mahtuu noin 140 oppilasta. 6

8 Vähäkankaan koulu (58 opp., 1.-6.lk:t 3 ryhmää) Koulu on 60- luvun kyläkoulu. Luokkatilojen osalta rakennus on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Varsinaista liikuntasalia ei ole. Oppilaita kouluun mahtuu noin 70. Jokirannan koulu (557 opp., 7.-9.lk:t 31 ryhmää, erit.op. 2 ryhmää) Jokirannan koulun peruskorjaus valmistui 2008 ja koulu on hyvässä kunnossa. Kouluun mahtuu noin 600 oppilasta. Lukio (250 opp.) Lukio on rakennettu 60 ja 90-luvuilla ja rakennusta on peruskorjattu 2000-luvun alussa. Rakennusta ei käytetä tällä hetkellä korjaus- ja muutostöiden vuoksi opetustoimintaan. Työt valmistunevat keväällä Kouluun mahtuu noin 350 opiskelijaa. TILARESERVIT KOULUITTAIN KATAJA: KIVIOJA: NIEMELÄ: OJAKYLÄ: PÄIVÄRINTA: RAHKOLA: RANTA: RAUDASKOSKI: VÄHÄKANGAS: 232 oppilasta, koulun nykyiset tilat täynnä 163 oppilasta, mahtuu noin 20 oppilasta 92 oppilasta, mahtuu noin 40 oppilasta 66 oppilasta, koulun nykyiset tilat lähes täynnä 270 oppilasta, mahtuu noin 30 oppilasta 170 oppilasta, mahtuu noin 20 oppilasta 158 oppilasta, koulun nykyiset tilat täynnä 131 oppilasta, koulun nykyiset tilat lähes täynnä 58 oppilasta, mahtuu noin 10 oppilasta ALAKOULUT YHTEENSÄ: MAHTUU NOIN 120 LISÄOPPILASTA, keskusta-alueelle 70 oppilasta YLÄKOULU: 557 oppilasta, mahtuu noin 50 oppilasta 7

9 4. OPETUSRYHMÄKOKOJEN VERTAILU (lv ) Allaolevassa taulukossa on kuvattu Ylivieskan alakoulujen opetusryhmäkoot lukuvuonna Vertailu osoittaa ryhmäkokojen vaihtelevan, mutta vaihtelusta ei aiheudu merkittävää opetuksen tasa-arvoa uhkaavaa tekijää, koska suurimpiin opetusryhmiin on kohdennettu lisätukea esimerkiksi resurssiopettajan tai koulunkäyntiavustajan työpanoksen muodossa. KOULU 0.lk 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk Kataja Kivioja Niemelä Ojakylä 14 7 (21) (19) Päivärinta Rahkola Ranta Raudaskoski Vähäkangas (23) 9 13 (22) 7 6 (13) OKM on myöntänyt useampana vuonna erityisvaltionavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen ja yhtenä rahoituksen myöntämisen kriteerinä ovat suuret, yli 25 oppilaan opetusryhmät, joiden jakamiseen opetuksen järjestäjä ei ole aiemmin saanut muuta avustusta. Ylivieska on kolmena edellisenä vuonna saanut ko. avustusta noin /vuosi. Rahoituksen saannin edellytyksenä on ollut, ettei opetuksen järjestäjä ole omilla päätöksillään kasvattanut ryhmäkokoja. Opetusryhmäkokoja on tarpeen tarkastella myös kouluverkon riittävyyttä arvioitaessa. Koko kaupungin tasolla keskimääräistä opetusryhmäkokoa voidaan jonkin verran kasvattaa (18 -> 20), mutta ryhmäkokojen kasvattaminen ei yksinään ratkaise tilojen riittävyyden kysymystä. Liitteessä 1 on oppilaskohtaiset opetuskustannukset kouluittain. 8

10 5. KAUPUNGIN ASUINRAKENTAMISEEN LIITTYVÄN MAANKÄYTÖN SUUNNITELMIA Kaupungin maanhankinta on useassa kohteessa vaiheessa ja kaavaprosessien etenemisen aikataulut ovat avoinna. Jonkinlaista arviota asutuksen kasvusuunnista ja -määristä voi kuitenkin tehdä seuraavien keskustan alueiden suunnitelmien osalta: - Olmala (aloitus ), n. 50 asuntoa - Kurula, n asuntoa - Kivioja, n. 50 asuntoa - Salmiperä, n. 100 asuntoa - Pyörreperä, n asuntoa Lisäksi keskusta-alueelle rakennetaan samaan aikaan useampaa kerrostaloa ja rivitaloja. Huomattava on myös, että kaava-alueen ulkopuolella esimerkiksi Ojakylä, Niemelänkylä ja Vähäkangas ovat suosittuja omakotitalorakentajien alueita. Kouluverkon riittävyyttä ja tulevien vuosien koulupalveluiden kysyntää tässäkin valossa arvioitaessa voidaan todeta, ettei kasvu näytä lähitulevaisuudessa hyytyvän. 6. AKUUTEIMMAT KYSYMYKSET Selvitys koulujen tilareserveistä osoittaa, että kouluverkon riittävyys on koetuksella jo lukuvuonna , mikäli aiemmin kuvattu oppilasennuste toteutuu. Kouluverkkoon kohdistuu erityisesti seuraavia ratkaistavia kysymyksiä: 1. Pakolan/Kurulan alueen kasvu. Rannan, Rahkolan ja Kiviojan koulujen tilat uhkaavat loppua ennustejakson ajalla. (Junaradan länsipuoli) 2. Katajan koulun tilakysymys. Koulu on jo usean vuoden ajan kärsinyt tilan puutteesta ja koulun tilojen kunto edellyttää toimenpiteitä. (Junaradan itäpuoli) 3. Yläkouluopetuksen järjestäminen. Yläkoululaisten määrä on Ylivieskassa ennusteiden mukaan 2020-luvulla jopa 750. Jokirannan koulun tilat loppuvat. 9

11 7. KOULUVERKON LAAJENTAMISEN VAIHTOEHDOT 1. Olmala/Savela. Olmalan/Savelan alueelle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu luokkien oppilaalle. Ratkaisun avulla pystyttäisiin purkamaan sekä keskusta-alueen luokkalaisten koulupaikkaongelmaa että Jokirannan koulun kasvua. Uuden koulun kustannusarvio tulee selvittää kahdelle eri oppilasmäärälle: 300 oppilasta ( luokkalaista, luokkalaista) 450 oppilasta ( luokkalaista, luokkalaista) Suurempaan 450 oppilaan kouluun mahtuisivat myös Ojakylän koulun oppilaat. 2. Rahkola - yläkoulu. Tässä mallissa laajentuva yläkouluopetus sijoittuisi lukion tiloihin (noin 300 oppilasta) ja lukio-opetus järjestettäisiin uudella JEDU:n ja Centrian kanssa perustettavalla kampuksella. Rahkolan koulu jatkaisi alakouluna. Edellyttäisi uuden 300 oppilaan alakoulun rakentamista (Olmala). 3. Jokiranta. Tässä mallissa yhtenäiskoulu sijoittuisi Jokirannan koulun tiloihin ja 300 yläkoululaiselle rakennettaisiin tilat Olmalan/Savelan alueelle. 4. Kiviojan, Rannan, Päivärinnan ja Jokirannan koulujen laajentamiset. Tässä mallissa kasvavan yläkouluopetuksen tilat laajennettaisiin Jokirannan koulun yhteyteen. Laajennustarve on 200 oppilaalle, ja laajennuksen jälkeen koulun mahtuisi noin 800 oppilasta. Kiviojan ja Rannan kouluja laajennettaisiin molempia 100 oppilaan tarvitsemien lisätilojen verran sekä Päivärinnan koulua 50 oppilaan tilojen verran. MUUT VAADITTAVAT INVESTOINNIT Katajan koulun laajennus ja peruskorjaus. Koulussa toimii luokkien yleisopetus sekä luokkien erityisopetus. Koulun laajennuksen jälkeen opetustilat tulisi olla oppilaalle. 350 oppilaalle laajennettuun kouluun mahtuisivat myös Vähäkankaan koulun oppilaat. Muiden koulujen osalta tulee varautua investointiohjelman mukaisten peruskorjausten toteuttamiseen. Aikataulu ja korjausten laajuus arvioidaan uudelleen. 10

12 8. LÄHIKOULUT Allaolevaan karttaan on merkitty nykyiset keskusta-alueen lähikoulut. Nuolin osoitetaan pääpiirteittäin ne suunnat, joista kyseiseen kouluun tulee oppilaita. Ylivieskassa ei ole käytössä tarkkoja oppilaaksiottoalueita. Esimerkiksi Pakolan/Kurulan/Kaisaniemen alueelta oppilaille osoitetaan lähikouluksi Rannan, Rahkolan tai Kiviojan koulu. Lähikoulu määritellään mm. seuraavien periaatteiden mukaan: 1. koulumatka on turvallinen ja pituudeltaan mahdollisimman kohtuullinen 2. mahdollisimman tasapuolisen opetuksen vuoksi pyritään opetusryhmien koko pitämään kaikissa kouluissa kohtuullisena 3. lapsella on oikeus jatkaa koulunkäyntiä siinä koulussa, jossa hän on aloittanut, ellei hän muuta kunnan alueella niin, että jokin toinen koulu on selkeästi parempi lähikouluna ja lapsi joutuisi koulukuljetusten piiriin 11

13 Seuraavaan karttaan on nuolin kuvattu pääpiirteittäin ne suunnat, joista oppilaat tulisivat kouluun, mikäli kouluverkkoa laajennettaisiin rakentamalla uusi koulu Olmalan/Savelan alueelle. NIE RAN UUSI RAH KIV OJA PÄI KAT Olmalan/Savelan alueelle sijoittuva yhtenäiskoulu mahdollistaisi yläkouluopetuksen jakamisen kahteen eri yksikköön eikä Jokirannan koulun oppilasmäärä kohoaisi yli 700 oppilaaseen, vaan pysyisi kutakuinkin nykytasollaan ( oppilasta). Yhtenäiskouluun osoitettaisiin alakouluikäisiä oppilaita useamman keskusta-alueen koulun vaikutusalueelta. Mikäli vaihtoehdoksi valitaan Jokirannan koulun ja useamman alakoulun laajentaminen, tapahtuu oppilaiden ohjautuminen kouluihin pääpiirteittäin nykyisten lähikouluperiaatteiden ja suuntien mukaan. 12

14 9. INVESTOINNIT (Kustannusarviot perustuvat TeVi:n toimittamiin laskelmiin.) Katajan koulu: Laajennus ja peruskorjaus ( ) Katajan koulun laajennus ja peruskorjaus sisältyy kouluverkkotyöryhmän kaikkiin vaihtoehtoihin, koska koulun tilat eivät riitä nykyisenkään opetuksen järjestämiseen ilman parakkiratkaisuita. Lisäksi päärakennuksen tilojen kunto edellyttää peruskorjausta. Laajentaminen edellyttää koulun ympäristön infrastruktuurin muutostöitä. Niiden alustava kustannusarvio on noin Suunnitelmavaihtoehdot liitteinä 2 ja 3. Olmalan yhtenäiskoulu: Uudisrakennus ( ) (300 oppilasta) (450 oppilasta) Yhtenäiskoulun rakentaminen on vaihtoehtoisena mallina useamman koulun laajentamiselle. Uudisrakennus voitaisiin toteuttaa myös vaiheittain: Vaihe 1: 300 oppilaan koulu ja tarvittaessa Vaihe 2: 450 oppilaan koulu Uuden koulun rakentaminen edellyttää myös muuhun infrastruktuuriin investoimista. Suunnitelmavaihtoehdot ovat liitteissä 4 ja 5. Alustava kustannusarvio Yhtenäiskoulun rakentaminen mahdollistaisi keskuskeittiön toiminnan sijoittamisen uuteen kouluun. Uusi koulu mahdollistaisi nykyaikaisen ja toimivan oppimisympäristön toteuttamisen. Useamman koulun laajentaminen: Jokirannan koulun laajentaminen (2018) 4`000`000 Rannan koulun laajentaminen (2019) 2`000`000 Kiviojan koulun laajentaminen (2020) 2`000`000 Päivärinnan koulun laajentaminen (20XX) 1`000`000 Useamman eri koulun laajentaminen on vaihtoehtona uuden koulun rakentamiselle. Laajennusvaihtoehto mahdollistaa hankkeiden vaiheistamisen useampaan osaan ja pitemmälle ajanjaksolle. Nykyisten koulujen infrastruktuuria voitaisiin hyödyntää pienin lisäyksin. Sivistystoimen osalta kaupungin investointiohjelmassa on lisäksi seuraavat kohteet: Ojakylän koulun peruskorjaus Vähäkankaan koulun peruskorjaus ja liikuntasali Raudaskosken koulun liikuntasalin peruskorjaus ja iv-konehuone 13

15 10. JOHTOPÄÄTÖKSET 1. Koulujen tieto- ja viestintäteknologisesta välineistöstä ja henkilöstön osaamisesta tehdään erillinen selvitys ja toimenpideohjelma 2. Koulujen opetusryhmäkokoja kasvatetaan (ka. 18 -> 20) 3. Selvitys osoittaa, että kaupungin on pystyttävä osoittamaan uusia koulutiloja kasvavalle oppilasmäärälle jo lukuvuoden alusta. Kouluverkkoa tulee laajentaa riittävien ja tarkoituksenmukaisten opetustilojen turvaamiseksi: 1. Kouluverkkotyöryhmä esittää, että Katajan koulun laajennus ja peruskorjaus suunnitellaan ja toteutetaan vuosina Laajennuksen jälkeen Katajan kouluun tulee mahtua vähintään 300 oppilasta. 2. Jatkotyönä päätöksentekoa varten valmistellaan tarkemmin suunnitelmat seuraavista investointikohteista: A) Uusi yhtenäiskoulu Olmalan/Savelan alueelle B) Rannan, Jokirannan, Kiviojan ja Päivärinnan koulujen laajennukset Tarkemman jatkovalmistelun tavoitteena on tuottaa lisää tarvittavaa vertailutietoa kohteiden A (uusi koulu) ja B (laajennukset) kustannusarvioiden välillä. Kouluverkkotyöhön esitetyt laskelmat eivät anna riittävän tarkkaa kuvaa vaihtoehtojen kustannuksista. Kouluverkkotyöryhmä esittää perusteluitaan molemmille vaihtoehtoisille ratkaisuille: A) Uuden yhtenäiskoulun näkökulmia: Uuden yhtenäiskoulun toteuttaminen mahdollistaisi alusta alkaen uudenlaisen, nykyaikaisen oppimisympäristön sekä uusien vapaa-ajan harrastustilojen (esim. liikuntasali) rakentamisen. 14

16 Uuden koulun rakentamisen pedagogiset perusteet nousevat esiin, kun vaihtoehtoa verrataan useamman koulun laajentamisen vaihtoehtoon. Yläkouluopetuksen hajauttaminen kahteen eri kouluun/toimipisteeseen mahdollistaa koulukoon pitämisen tarkoituksenmukaisena oppilaan yläkouluyksikkö on valtakunnan mittakaavassakin suuri, eikä kouluverkkotyöryhmä näe tavoiteltavana näin suurta koulukokoa. Työryhmässä arvioitiin noin suuresta koulukoosta mahdollisesti aiheutuvan oppilashuollollisia lisäkustannuksia ja lisääntyvää syrjäytymisen uhkaa. Uuden koulun rakentaminen mahdollistaisi myös opetustoiminnan kehittämisen Ylivieskassa uudenlaiseen yhtenäiskoulumalliin pohjautuen. Koulussa järjestettäisiin tällöin opetusta vuosiluokille oppilaan koulun rakentaminen mahdollistaisi muitakin kouluverkkomuutoksia. Esimerkiksi Ojakylän koulun oppilaat tai osa oppilaista mahtuisi uuteen kouluun. Ojakylän koulua uhkaa tilojen loppuminen viimeistään 2020-luvulla. Uuden koulun yhteyteen voitaisiin sijoittaa uusi keskuskeittiö korvaamaan nykyistä keskuskeittiötä. Keskuskeittiön kysymys tullee lähivuosina ratkaistavaksi. Vaihtoehtojen (uusi koulu - laajentamiset) taloudellinen vertailu ja johtopäätöksen tekeminen ei saaduilla tiedoilla ole mahdollista, koska laajennusvaihtoehdon kustannusarviot ovat kovin karkealla tasolla laadittuja. Lisäksi niistä puuttuu arviot mahdollisista infrastruktuuri-investoinneista. Uuden koulun kustannusarvioksi (rakennus + liikenneinfrastruktuuri) on esitetty Uusi yhtenäiskoulu tulisi suunnitella ja toteuttaa vuosien aikana, jolloin oppilasmäärä kasvaa selkeästi yli nykyisen kouluverkon kapasiteetin. Yhtenäiskoulun rakentaminen voitaisiin toteuttaa myös vaiheittain, jolloin koulu rakennettaisiin ensimmäisessä vaiheessa 300 oppilaan kouluksi (kustannusarvio noin ). Myöhemmin, tarkemmin määrittelemättömänä vuonna, koulua laajennettaisiin oppilasmäärän tai kouluverkon muun kehittämisen tarpeen mukaan. Kouluverkkotyöryhmän kantana on, että uuden yhtenäiskoulun ratkaisu olisi pedagogisesti parempi vaihtoehto ja tukisi selvemmin Ylivieskan kasvustrategiaa. 15

17 B. Useamman koulun laajennuksen näkökulmia: Kouluverkon kasvattaminen nykyisiä kouluja laajentamalla mahdollistaisi investointien vaiheistamisen esim. viiden vuoden ajanjaksolle. Tällöin investointipainetta purettaisiin hieman pitemmällä ajalla. Kokonaisinvestointeihin vaiheistaminen ei vaikuta. Laajennettavaksi esitetyistä kouluista ovat nykyaikaisessa kunnossa Ranta, Kivioja ja Jokiranta. Päivärinnan koulun tiloja pitäisi laajennuksen yhteydessä nykyaikaistaa. Koulujen olemassa olevat infrastruktuurit mahdollistaisivat laajentamisen melko hyvin. Muutostarpeita ja jonkinlaisia haasteita olisi Jokirannan ja Päivärinnan koulujen kohdalla. Laajentamisen vaihtoehdon toteutuessa Rannan ja Kiviojan koulujen oppilasmäärät kasvaisivat molemmissa kouluissa enimmillään 270 oppilaaseen, joka on nykyinen Päivärinnan koulun koko. Päivärinta kasvaisi enimmillään 350 oppilaaseen. Näiden oppilasmäärin osalta voidaan todeta, että laajennettavien alakoulujen koko säilyisi tarkoituksenmukaisena. Jokirannan koulua tulisi laajentaa nykyisestään vähintään 200 oppilaspaikan ja erikoisluokkien verran. Oppilasennusteen mukaan yläkouluikäisten määrä Ylivieskassa kasvaa 2020-luvun puoliväliin mennessä jopa 800 oppilaaseen. Tämä ennuste sisältää raportissa arvioidun kasvun. Kouluverkkotyöryhmän kanta on, ettei näin suurta kouluyksikköä tulisi tavoitella. Kouluverkkotyöryhmälle esitetyt laajennusten kustannusarviot ja toteuttamisen aikataulut ovat seuraavat (luvut eivät sisällä mahdollisia infrastruktuurimuutoksia): Jokiranta (2018) Ranta (2019) Kivioja (2020) Päivärinta (202X) YHTEENSÄ

18 17

KOULUVERKKOTYÖRYHMÄ RAPORTTI 2009

KOULUVERKKOTYÖRYHMÄ RAPORTTI 2009 KOULUVERKKOTYÖRYHMÄ RAPORTTI 2009 Sisällysluettelo Työryhmän tehtävä... 3 Lähtökohdat... 3 Koulut, oppilasmäärät nyt ja vuoteen 2015 ja 2030 saakka... 3 Koulujen tilat ja kunto... 7 Ratkaistavat ongelmat...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA Keskiviikko 5.10.2016 klo 18.00 Harjuniityn koulu LÄHTÖKOHDAT SELVITYSTYÖLLE Kaupunginvaltuusto 14.9.2016 Koulukiinteistöjen merkittävä korjausvelka

Lisätiedot

Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys

Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys Kouluverkkoselvityksen taustalla on Porin kaupungin talousarvion kirjaus, jonka mukaisesti koulutoimi toteuttaa lukioverkon osalta vuoden 2013 aikana laajan selvityksen.

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Tehdyt päätökset Päivänkehrän koulun rehtori johtaa myös Komeetan koulua lukuvuoden 2016-17 loppuun Päivänkehrän koulun peruskorjaus

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Liite 2. PÖYTYÄN KOULUVERKKOSELVITYS / koulujen tulevaisuus

Liite 2. PÖYTYÄN KOULUVERKKOSELVITYS / koulujen tulevaisuus Liite 2 PÖYTYÄN KOULUVERKKOSELVITYS / koulujen tulevaisuus Pöytyän kouluverkko on nykyisellään suuri, yhdeksän yksittäistä alakoulun toimipistettä, Yhtenäiskoulu ja Elisenvaaran yläkoulu ja lukio. Koulujen

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN KOULUTILAT 2015 2020 SELVITYS KOULUTILOJEN RIITTÄVYYDESTÄ JA OPPILAAKSIOTTOALUEISTA 17.2.2015

KEMPELEEN KUNNAN KOULUTILAT 2015 2020 SELVITYS KOULUTILOJEN RIITTÄVYYDESTÄ JA OPPILAAKSIOTTOALUEISTA 17.2.2015 KEMPELEEN KUNNAN KOULUTILAT 2015 2020 SELVITYS KOULUTILOJEN RIITTÄVYYDESTÄ JA OPPILAAKSIOTTOALUEISTA 17.2.2015 1 SELVITYS KOULUTILOJEN RIITTÄVYYDESTÄ JA OPPILAAKSIOTTOALUEISTA 17.2.2015 Sisällys 1. Johdanto

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016 Pauliina Pikka va sivistysjohtaja 1 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Kouluyksiköt ja oppilasennusteet.5 2.1. Alakoulujen kouluyksikkökohtainen opetusryhmätarkastelu 10

Lisätiedot

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus)

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) Tekijä: Pakkoruotsi.net. Mahdolliset oikaisut: info@pakkoruotsi.net KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) KIEPO-projektin keskeiset suositukset, sivut 50

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lasten ja nuorten lautakunta 39 20.05.2014 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lanu 39 Oriveden kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 10.2.2014

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Koulutoimen strategisia painopistealueita ovat opetus, kouluverkko, kiinteistöt ja henkilökunta.

Koulutoimen strategisia painopistealueita ovat opetus, kouluverkko, kiinteistöt ja henkilökunta. LUUMÄEN KUNTA Koulutoimen strategia 2010-2015 1. Visio 2015 Luumäellä perusopetuksen oppilaat saavat laadukasta opetusta pienissä opetusryhmissä viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Oma lukio on

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B Tarveselvitysryhmä 6.11.2013 1 SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS 7 100 ASUKKAAN KASVUTAVOIT- TEESSA 1. Väestönkasvun vaikutus peruskoulupaikkojen

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015 Palveluverkko- ja 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015 Kouluverkko 125/00.01.02/2015 PALRYH 29.01.2015 29 Lohjan kaupungin perusopetuksen kouluja on yhteensä 32

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Vastuutoimielin: 55 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuutoimielin: 55 SIVISTYSLAUTAKUNTA Kansalaisopisto Kirjasto Koulutoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Musiikkiopisto Vastuutoimielin: 55 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuviranhaltija: Sivistysjohtaja Tehtävä: 220 Yleissivistävä koulutus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo Falck

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo Falck Aika: 24.6.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Äkkiväärä, kh:n kabinetti Läsnä: Anna-Liisa Sairanen, Marja-Liisa Brunou, Arja Petriläinen, Mervi Holopainen, Paula Kokkonen, Arja Karttunen, Mari Makkonen, Martti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Kustannus / oppilas kustannusvertailu Lieksa 9 761 Nurmes 8 162 Juuka 9 029 Valtimo 9 160 Koko maa 8 729

Kustannus / oppilas kustannusvertailu Lieksa 9 761 Nurmes 8 162 Juuka 9 029 Valtimo 9 160 Koko maa 8 729 Varhaiskasvatus- ja 28 12.03.2014 koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja 38 19.03.2014 koulutuslautakunta Kaupunginhallitus 101 24.03.2014 KOULUVERKKOLINJAUS VARKOULA 28 Sivistysjohtaja: Taustaa Lieksan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYS Kouluverkkotyöryhmä 9.9.2009 1 KOULUVERKKOSUUNNITELMA 2009 2020 SELVITYKSEN LAATIMINEN työryhmä Kunnanjohtaja on 7.4.2009 asettanut kouluverkkotyöryhmän, johon kuuluvat

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015 Vuosaaren alueen palveluverkko Asukasilta 26.10.2015 Ohjelma klo 18.00-18.05 avaus Aluepäällikkö Taina Tervonen klo 18.05-18.45 alustukset Tietokeskus järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori Vuosaaren alueen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus Kimpisen koulun suunnittelutilanne INFO henkilöstölle Kimpisen koulun suunnittelutilanteesta -tilat, pihat, liikenneturvallisuus yleisellä tasolla -hallintomalli -henkilöstösuunnitelman valmisteluprosessi

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 1 PIHTIPUTAAN KUNTA Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 2 1. JOHDANTO 3 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 3 KOULUTOIMEN SWOT -ANALYYSI

Lisätiedot

(Asian valmistelija Markus Paavilainen, p )

(Asian valmistelija Markus Paavilainen, p ) Sivistyslautakunta 61 28.05.2009 Kaupunginhallitus 198 15.06.2009 Aloite Rannan koulun opetustilojen kehittämiseksi 157/0.10/2009 Sivistyslautakunta 28.05.2009 61 28.5.2009 (Asian valmistelija Markus Paavilainen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuosaaren alueen palveluverkko. Ehdotukset kartat ja tekstit

Vuosaaren alueen palveluverkko. Ehdotukset kartat ja tekstit Vuosaaren alueen palveluverkko Ehdotukset kartat ja tekstit Vaihtoehto Vuosaaren peruskoulu, Vuosaaren peruskoulu, sivukoulu lv 205-206 2 Vuosaaren ala-aste 3 Heteniityn ala-aste Aurinkolahden peruskoulu

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan kouluverkkosuunnitelma 2010 / 2012

Tyrnävän kunnan kouluverkkosuunnitelma 2010 / 2012 Tyrnävän kunnan kouluverkkosuunnitelma 2010 / 2012 SIVLT 11.11.2010 125 SIVLT 7.6.2012 71 5.11.2010 7.6.2012 Sisältö Kuntakohtainen opetussuunnitelma 3 Arvopohja 3 Tuntijakopäätös 3 Kunnan arvot, strategia

Lisätiedot

Euran kunnan kouluverkkosuunnitelma vuosille 2015-2020

Euran kunnan kouluverkkosuunnitelma vuosille 2015-2020 Kasvatus- ja opetuslautakunta 49 16.06.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 66 26.10.2015 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelma vuosille 2015-2020 250/12.00.00/2015 Kasvope 16.06.2015 49 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lisätiedot

OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS. Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan

OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS. Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan Johdanto Lohjan palveluverkkoa ml. kouluverkkoa ollaan uudistamassa. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on esitelty muistio,

Lisätiedot

Salon kaupungin kouluverkkoselvitys

Salon kaupungin kouluverkkoselvitys Salon kaupungin kouluverkkoselvitys Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten ja kaupunginjohtajan tapaaminen Halikko, 21.11.2013 Kehityspäällikkö Janne Hyvärinen Strategisen kehittämisen osasto Koulu alueen

Lisätiedot

Tampereen väestösuunnite 2014-2030

Tampereen väestösuunnite 2014-2030 Tampereen väestösuunnite 2014-2030 Väestösuunnite vuosille 2014-2030 Kaupungin omasta väestöennusteesta käytetään nimitystä väestösuunnite, koska se on toteutuneeseen kehitykseen perustuvaa puhtaasti laskennallista

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2012 ja aikaisemmin tehdyistä kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista

Luettelo vuonna 2012 ja aikaisemmin tehdyistä kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista Kuntalaisaloite lisämäärärahan hakemiseksi sivistystoimeen oppilassiirtojen välttämiseksi lukuvuotena 2012-2013 " Tämän aloitteen tavoitteena on saada kaupunginhallitukselta lisämäärärahaa, jotta perusopetus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys - peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot. Valtuustoinfo 1.2.2016

Kouluverkkoselvitys - peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot. Valtuustoinfo 1.2.2016 Kouluverkkoselvitys - perus- ja lukioverkon vaihtoehdot Valtuustoinfo 1.2.2016 HAUKIPUTAAN LUKIO > (345) TYK Pateniemi + Merikoski > (522) RAKSILAN LUKIO > (Kiiminki + Laanila + Oulunsalo) > (800) OULUN

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Chydeniuksen koulun esiselvitys

Chydeniuksen koulun esiselvitys Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 19.02.2015 Chydeniuksen koulun esiselvitys 524/00/01/02/2013 OPEKAS 22 Sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, ruots. koulutoimenjohtaja P-O Nyström puh. 044 780

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Parasta kylissä Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Joutseno osana Lappeenrantaa Kuntaliitos toteutunut onnistuneesti. Joutsenon kuten Ylämaankin palvelut on

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA KOULUVERKKOSUUNNITELMA Sisällys TAUSTAA KOULUVERKKOUUDISTUKSELLE 3 JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta 27.3.2013 20, LIITE no 10 2 Kouluverkko 5 Perusopetus 5 Koulumatka 7 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2016 KH ja ltk iltakoulu 21.3.2016. Pekka Kares

Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2016 KH ja ltk iltakoulu 21.3.2016. Pekka Kares Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2016 KH ja ltk iltakoulu 21.3.2016 Pekka Kares Periaatekysymykset Onko jokaisessa entisessä kuntakeskuksessa ainakin yksi alakoulu? Aluerakenne, paikallinen palvelutaso

Lisätiedot

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Laatukriteerit tai -toiminta perustuvat tieteelliseen tietoon, kokemusperäiseen tietoon (hyviä käytäntöjä) tai toimielimen määrittelemään tahtotilaan. Perusopetuksessa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys LUHANGAN KUNTA Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Selvitys ja lausunto FCG KONSULTOINTI OY P25492P001 Selvitys ja lausunto 1 (25) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen

Palveluverkon kehittäminen Palveluverkon kehittäminen 19.11.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset opetuksen

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017 Kehittämissuunnitelman täydennys 18.2.2014 Heinämaan koulun lakkauttamiseen liittyvä selvitys/opetuspalvelut 14.2.2014 Orimattilan kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015

Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015 Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015 Taustaa Laukaan perusopetuksen palveluverkosta tehtiin laaja selvitys ke vääl lä 2014, jossa tarkastelun kohteeksi linjattiin alle 120 oppilaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 68 26.10.2015 Kunnanhallitus 193 02.11.2015 Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 68 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa on käsitelty

Lisätiedot