KOULUVERKKO 2020-LUVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUVERKKO 2020-LUVULLA"

Transkriptio

1 2014 KOULUVERKKO 2020-LUVULLA Kouluverkkotyöryhmä Ylivieskan kaupunki

2 KOULUVERKKOTYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällys 1. Johdanto Oppilasennusteet ja syntyneiden ikäluokat Nykyinen kouluverkko Opetusryhmäkokojen vertailu 8 5. Kaupungin asuinrakentamiseen liittyviä maankäytön suunnitelmia Akuuteimmat kysymykset Kouluverkon laajentamisen vaihtoehdot Lähikoulut Investoinnit Johtopäätökset Liitteet 1. Perusopetuksen kustannusvertailu 2. Katajan koulun liikennejärjestelyt VE 1 3. Katajan koulun liikennejärjestelyt VE 2 4. Olmalan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyt VE 1 5. Olmalan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyt VE 2 1

3 1. JOHDANTO Ylivieskan kaupungin väkiluku on ollut kasvussa edellisen vuosikymmenen ajan. Kasvu on ollut sekä alueellisesti että valtakunnallisesti poikkeuksellista. Väestökasvusta johtuen kaupungin eri palvelusektoreilla joudutaan suunnitelmallisesti varautumaan kasvavaan palveluiden kysyntään. Koulutoimessa asiaan on paneuduttu viimeksi , jolloin Pakolan asuinalue oli alkanut rakentua ja oli nähtävissä, ettei tuon alueen tulevat oppilaat mahdu lähimpänä olevaan Rannan kouluun. Tuolloin laadittiin edellinen kouluverkkosuunnitelma kasvavan oppilasmäärän opetustilojen turvaamiseksi. Merkittävimmät toimenpide-ehdotukset olivat Kiviojan koulun laajennus ja peruskorjaus, Rannan koulun lisätilojen hankinta sekä jäykistä oppilaaksiottoalueista luopuminen keskustan alueella. Nämä toimenpiteet ovat vuoden 2010 jälkeen toteutuneet. Vuonna 2013 väestönkasvu sekä syntyvyyden että muuttoliikkeen myötä johti uudelleen kouluverkon riittävyyden tarkasteluun. Huolimatta siitä, että Kiviojan ja Rannan koulujen tiloja on hiljattain laajennettu, uhkaa kouluverkkoa keskusta-alueella todellinen tilanpuute 2020-luvun lähestyessä. Väestönkasvu on ylittänyt aiemmat ennusteet. Lähivuosien akuuttien tilaongelmien ratkaisemiseksi ja tulevaisuuden suunnittelun tueksi sivistyslautakunta perusti kokouksessaan kouluverkkotyöryhmän, johon nimettiin jäseniksi seuraavat henkilöt: Kati Marjakangas (pj.), Kai Perttu (siht.), Hannu Karstunen, Risto Oja, Paula Hartikainen, Kalle Luhtasela, Mauri Haikola, Tarja Koutonen ja Kaisa Haapakoski. Työryhmässä asiantuntijoina ovat olleet Risto Suikkari ja Unto Koskinen. Kouluverkkotyöryhmän tehtävänä oli laatia kokonaisselvitys väestökasvun vaikutuksista kouluverkon riittävyyteen sekä investointitarpeista, ja selvityksen tuli olla valmiina mennessä. Sittemmin käynnistynyt neljän kunnan kuntajakoselvitys siirsi kouluverkkotyöryhmän loppuraportin valmistumisen syksyyn 2014 ( ). Väliraportti on käsitelty sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen yhteisessä iltakoulussa Työn lähtökohtana on ollut, että ratkaisumallit ovat perustaltaan kestäviä, eli tilakysymysten ratkaisuiden tulee olla luonteeltaan mahdollisimman pysyviä. Oppilasmäärän kasvu ei ole nykyennusteen mukaan hetkellinen piikki, vaan trendinomainen ja sen voi olettaa jatkuvan ennustejakson jälkeenkin. Tämän vuoksi työryhmä ei ole pohtinut työssään määräaikaisluonteisia ratkaisuita. 2

4 2. OPPILASENNUSTEET JA SYNTYNEIDEN IKÄLUOKAT Esi- ja perusopetuksen palveluiden kysynnän kehitystä tarkastellaan tässä raportissa kahtalaisesti. Ensinnäkin tulevaa ennustetaan pelkkien syksyn 2014 väestörekisteritietojen mukaan. Tällöin oletuksena on, ettei väestö kasva muuttoliikkeen vaikutuksesta, vaan muuttoliike voi ennustejaksolla olla joinakin vuosina negatiivinen. Kasvua verrataan lukuvuoden oppilasmääriin. OPPILASENNUSTE (väestörekisteritiedot 9/2014) Esioppilaat lk Padingista lk Sijoitetut YHTEENSÄ MUUTOS Toisessa mallissa tulevaa ennustetaan 1,5% vuotuiseen väestökasvuun perustuen, jolloin muuttoliikkeen vaikutus väestökasvusta olisi noin 0,75%. Tällöin muuttoliike lisäisi oppilasmäärää lapsella vuodessa. Kasvuluvut perustuvat edellisten vuosien toteutuneeseen väestökasvuun. Taulukossa arvioidun muuttoliikkeen vaikutus on lisätty väestörekisteritietoihin ja lukuvuosi on vertailuvuosi. OPPILASENNUSTE (väestörekisteri + muuttoliike) YHTEENSÄ MUUTTOLIIKE MUUTOS

5 Oppilasmäärän kasvu ilman muuttoliikkeen vaikutusta selittyy syntyneiden ikäluokkien merkittävällä kasvulla. Seuraavat taulukot kuvaavat ikäluokkien kasvua ajalla Suurimman ja pienimmän ikäluokan ero on 71 lasta ja 2000-luvun vaihteen suurehkot peräkkäisten vuosien ikäluokkien väliset kokovaihtelut ovat muuttuneet selkeämmin tasaantuneeksi kasvuksi. SYNTYNEIDEN IKÄLUOKAT ( ) Väestörekisteri 9/ Vuodesta 2014 alkava syntyneiden ikäluokkien tasainen kasvu käy yksiin tuolloin alkaneen ja edelleen vuonna 2014 jatkuvan Ylivieskan kaupungin väestönkasvun kanssa. Syntyneiden ikäluokkien koko näyttää pysyvän ainakin lähivuodet kokoluokassa Vuoden 2014 ennakkotiedot Ylivieskan kaupungin väestömuutoksesta osoittavat, että mennessä kaupunkiin on syntynyt 190 lasta Näihin lukuihin perustuen on syytä olettaa koulupalveluiden kysynnän tasaista kasvua Ylivieskassa ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan. Kasvuun vastaaminen vaatii päätöksiä - linjauksia, joiden varaan kaupungin opetustointa voidaan kestävällä tavalla rakentaa. 4

6 3. NYKYINEN KOULUVERKKO Ylivieskan kouluverkko on rakenteeltaan tiivis, sillä suurin osa kouluista sijaitsee noin viiden kilometrin säteellä kaupungin keskustasta. Kuvioon merkitty oppilasmäärät kouluittain ( ), koulujen etäisyydet keskustasta sekä lähimmistä kouluista. Karttaan kuvattuna keskusta-alueen koulut (ml. yläkoulu ja lukio). Niemelä 3,1 Ranta 158 2,7 2,1 Rahkola 170 1,5 0,6 Kivioja a 1,5 163 Vähäkangas 7, ,8 5,2 66 Ojakylä 5,2 Päivärinta 270 0,7 5 2,1 2,0 Kataja Raudaskoski YLÄKOULU LUKIO 5

7 KUVAUS KOULUJEN TILOISTA JA KUNNOSTA Katajan koulu (230 opp., 0.-6.lk:t 12 ryhmää, erityisopetus 3 ryhmää) Katajan koulun päärakennus on peruskorjauksen tarpeessa. Tilan puutteen vuoksi pihaalueella on parakkiluokkia. Koulu on alun perin suunniteltu 6-opettajaiseksi eli noin 140 oppilaan kouluksi. Nyt poikkeusjärjestelyin 230 oppilasta. Laajennuksen ja peruskorjauksen tarve. Kiviojan koulu (163 opp., 0.-6.lk:t 8 ryhmää) Koulu on 50-luvulla rakennettu ja peruskorjattu ja laajennettu (mm. liikuntasali). Kouluun mahtuu noin 180 oppilasta. Niemelän koulu (92 opp lk:t 6 ryhmää) Liikuntatilat puuttuvat, mutta suhteellisen lähellä koulua on Visalan liikuntasali, jota koulu voi käyttää. Koulu on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Kouluun mahtuu noin 130 oppilasta. Ojakylän koulu (66 opp., 1-6.lk:t 1+3 ryhmää) Ojakylän koulu toimii vanhassa puurakennuksessa ja on tyypillinen kyläkoulu. Rakennus kaipaa nykyaikaistamista. Koululla on käytössä kyläyhdistyksen rakentama liikuntasali. Kouluun mahtuu noin 70 oppilasta. Päivärinnan koulu (270 opp., 0.-6.lk:t 14 ryhmää) Koulu on peruskorjattu ja melko hyvässä kunnossa. Samoissa tiloissa toimii myös Ylivieskan seudun musiikkiopisto. Koulun nykyisin käytössä oleviin tiloihin mahtuu noin 300 oppilasta. Rahkolan koulu (170 opp., 0.-6.lk:t 8 ryhmää, erityisopetus 3 ryhmää) Rahkolan koulun tilat ovat pääpiirteissään melko hyvässä kunnossa, mutta koululla on havaittu kosteusvauriokorjauksen tarvetta. Korjaukset tehdään vuoden 2015 aikana. Kouluun mahtuu noin 190 oppilasta. Rannan koulu (158 opp., 0.-6.lk:t 8 ryhmää) Rannan koulun tilat on peruskorjattu ja laajennettu (Ylivieskan uusin koulu). Kouluun mahtuu noin 160 oppilasta. Raudaskosken koulu (131 opp., 0.-6.lk:t 9 ryhmää) Koulun tiloja on saneerattu pikkuhiljaa. Remontoimatta ovat vielä mm. liikuntasali. Koulun sisäilmaoloja on tutkittu syksyllä Kouluun mahtuu noin 140 oppilasta. 6

8 Vähäkankaan koulu (58 opp., 1.-6.lk:t 3 ryhmää) Koulu on 60- luvun kyläkoulu. Luokkatilojen osalta rakennus on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Varsinaista liikuntasalia ei ole. Oppilaita kouluun mahtuu noin 70. Jokirannan koulu (557 opp., 7.-9.lk:t 31 ryhmää, erit.op. 2 ryhmää) Jokirannan koulun peruskorjaus valmistui 2008 ja koulu on hyvässä kunnossa. Kouluun mahtuu noin 600 oppilasta. Lukio (250 opp.) Lukio on rakennettu 60 ja 90-luvuilla ja rakennusta on peruskorjattu 2000-luvun alussa. Rakennusta ei käytetä tällä hetkellä korjaus- ja muutostöiden vuoksi opetustoimintaan. Työt valmistunevat keväällä Kouluun mahtuu noin 350 opiskelijaa. TILARESERVIT KOULUITTAIN KATAJA: KIVIOJA: NIEMELÄ: OJAKYLÄ: PÄIVÄRINTA: RAHKOLA: RANTA: RAUDASKOSKI: VÄHÄKANGAS: 232 oppilasta, koulun nykyiset tilat täynnä 163 oppilasta, mahtuu noin 20 oppilasta 92 oppilasta, mahtuu noin 40 oppilasta 66 oppilasta, koulun nykyiset tilat lähes täynnä 270 oppilasta, mahtuu noin 30 oppilasta 170 oppilasta, mahtuu noin 20 oppilasta 158 oppilasta, koulun nykyiset tilat täynnä 131 oppilasta, koulun nykyiset tilat lähes täynnä 58 oppilasta, mahtuu noin 10 oppilasta ALAKOULUT YHTEENSÄ: MAHTUU NOIN 120 LISÄOPPILASTA, keskusta-alueelle 70 oppilasta YLÄKOULU: 557 oppilasta, mahtuu noin 50 oppilasta 7

9 4. OPETUSRYHMÄKOKOJEN VERTAILU (lv ) Allaolevassa taulukossa on kuvattu Ylivieskan alakoulujen opetusryhmäkoot lukuvuonna Vertailu osoittaa ryhmäkokojen vaihtelevan, mutta vaihtelusta ei aiheudu merkittävää opetuksen tasa-arvoa uhkaavaa tekijää, koska suurimpiin opetusryhmiin on kohdennettu lisätukea esimerkiksi resurssiopettajan tai koulunkäyntiavustajan työpanoksen muodossa. KOULU 0.lk 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk Kataja Kivioja Niemelä Ojakylä 14 7 (21) (19) Päivärinta Rahkola Ranta Raudaskoski Vähäkangas (23) 9 13 (22) 7 6 (13) OKM on myöntänyt useampana vuonna erityisvaltionavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen ja yhtenä rahoituksen myöntämisen kriteerinä ovat suuret, yli 25 oppilaan opetusryhmät, joiden jakamiseen opetuksen järjestäjä ei ole aiemmin saanut muuta avustusta. Ylivieska on kolmena edellisenä vuonna saanut ko. avustusta noin /vuosi. Rahoituksen saannin edellytyksenä on ollut, ettei opetuksen järjestäjä ole omilla päätöksillään kasvattanut ryhmäkokoja. Opetusryhmäkokoja on tarpeen tarkastella myös kouluverkon riittävyyttä arvioitaessa. Koko kaupungin tasolla keskimääräistä opetusryhmäkokoa voidaan jonkin verran kasvattaa (18 -> 20), mutta ryhmäkokojen kasvattaminen ei yksinään ratkaise tilojen riittävyyden kysymystä. Liitteessä 1 on oppilaskohtaiset opetuskustannukset kouluittain. 8

10 5. KAUPUNGIN ASUINRAKENTAMISEEN LIITTYVÄN MAANKÄYTÖN SUUNNITELMIA Kaupungin maanhankinta on useassa kohteessa vaiheessa ja kaavaprosessien etenemisen aikataulut ovat avoinna. Jonkinlaista arviota asutuksen kasvusuunnista ja -määristä voi kuitenkin tehdä seuraavien keskustan alueiden suunnitelmien osalta: - Olmala (aloitus ), n. 50 asuntoa - Kurula, n asuntoa - Kivioja, n. 50 asuntoa - Salmiperä, n. 100 asuntoa - Pyörreperä, n asuntoa Lisäksi keskusta-alueelle rakennetaan samaan aikaan useampaa kerrostaloa ja rivitaloja. Huomattava on myös, että kaava-alueen ulkopuolella esimerkiksi Ojakylä, Niemelänkylä ja Vähäkangas ovat suosittuja omakotitalorakentajien alueita. Kouluverkon riittävyyttä ja tulevien vuosien koulupalveluiden kysyntää tässäkin valossa arvioitaessa voidaan todeta, ettei kasvu näytä lähitulevaisuudessa hyytyvän. 6. AKUUTEIMMAT KYSYMYKSET Selvitys koulujen tilareserveistä osoittaa, että kouluverkon riittävyys on koetuksella jo lukuvuonna , mikäli aiemmin kuvattu oppilasennuste toteutuu. Kouluverkkoon kohdistuu erityisesti seuraavia ratkaistavia kysymyksiä: 1. Pakolan/Kurulan alueen kasvu. Rannan, Rahkolan ja Kiviojan koulujen tilat uhkaavat loppua ennustejakson ajalla. (Junaradan länsipuoli) 2. Katajan koulun tilakysymys. Koulu on jo usean vuoden ajan kärsinyt tilan puutteesta ja koulun tilojen kunto edellyttää toimenpiteitä. (Junaradan itäpuoli) 3. Yläkouluopetuksen järjestäminen. Yläkoululaisten määrä on Ylivieskassa ennusteiden mukaan 2020-luvulla jopa 750. Jokirannan koulun tilat loppuvat. 9

11 7. KOULUVERKON LAAJENTAMISEN VAIHTOEHDOT 1. Olmala/Savela. Olmalan/Savelan alueelle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu luokkien oppilaalle. Ratkaisun avulla pystyttäisiin purkamaan sekä keskusta-alueen luokkalaisten koulupaikkaongelmaa että Jokirannan koulun kasvua. Uuden koulun kustannusarvio tulee selvittää kahdelle eri oppilasmäärälle: 300 oppilasta ( luokkalaista, luokkalaista) 450 oppilasta ( luokkalaista, luokkalaista) Suurempaan 450 oppilaan kouluun mahtuisivat myös Ojakylän koulun oppilaat. 2. Rahkola - yläkoulu. Tässä mallissa laajentuva yläkouluopetus sijoittuisi lukion tiloihin (noin 300 oppilasta) ja lukio-opetus järjestettäisiin uudella JEDU:n ja Centrian kanssa perustettavalla kampuksella. Rahkolan koulu jatkaisi alakouluna. Edellyttäisi uuden 300 oppilaan alakoulun rakentamista (Olmala). 3. Jokiranta. Tässä mallissa yhtenäiskoulu sijoittuisi Jokirannan koulun tiloihin ja 300 yläkoululaiselle rakennettaisiin tilat Olmalan/Savelan alueelle. 4. Kiviojan, Rannan, Päivärinnan ja Jokirannan koulujen laajentamiset. Tässä mallissa kasvavan yläkouluopetuksen tilat laajennettaisiin Jokirannan koulun yhteyteen. Laajennustarve on 200 oppilaalle, ja laajennuksen jälkeen koulun mahtuisi noin 800 oppilasta. Kiviojan ja Rannan kouluja laajennettaisiin molempia 100 oppilaan tarvitsemien lisätilojen verran sekä Päivärinnan koulua 50 oppilaan tilojen verran. MUUT VAADITTAVAT INVESTOINNIT Katajan koulun laajennus ja peruskorjaus. Koulussa toimii luokkien yleisopetus sekä luokkien erityisopetus. Koulun laajennuksen jälkeen opetustilat tulisi olla oppilaalle. 350 oppilaalle laajennettuun kouluun mahtuisivat myös Vähäkankaan koulun oppilaat. Muiden koulujen osalta tulee varautua investointiohjelman mukaisten peruskorjausten toteuttamiseen. Aikataulu ja korjausten laajuus arvioidaan uudelleen. 10

12 8. LÄHIKOULUT Allaolevaan karttaan on merkitty nykyiset keskusta-alueen lähikoulut. Nuolin osoitetaan pääpiirteittäin ne suunnat, joista kyseiseen kouluun tulee oppilaita. Ylivieskassa ei ole käytössä tarkkoja oppilaaksiottoalueita. Esimerkiksi Pakolan/Kurulan/Kaisaniemen alueelta oppilaille osoitetaan lähikouluksi Rannan, Rahkolan tai Kiviojan koulu. Lähikoulu määritellään mm. seuraavien periaatteiden mukaan: 1. koulumatka on turvallinen ja pituudeltaan mahdollisimman kohtuullinen 2. mahdollisimman tasapuolisen opetuksen vuoksi pyritään opetusryhmien koko pitämään kaikissa kouluissa kohtuullisena 3. lapsella on oikeus jatkaa koulunkäyntiä siinä koulussa, jossa hän on aloittanut, ellei hän muuta kunnan alueella niin, että jokin toinen koulu on selkeästi parempi lähikouluna ja lapsi joutuisi koulukuljetusten piiriin 11

13 Seuraavaan karttaan on nuolin kuvattu pääpiirteittäin ne suunnat, joista oppilaat tulisivat kouluun, mikäli kouluverkkoa laajennettaisiin rakentamalla uusi koulu Olmalan/Savelan alueelle. NIE RAN UUSI RAH KIV OJA PÄI KAT Olmalan/Savelan alueelle sijoittuva yhtenäiskoulu mahdollistaisi yläkouluopetuksen jakamisen kahteen eri yksikköön eikä Jokirannan koulun oppilasmäärä kohoaisi yli 700 oppilaaseen, vaan pysyisi kutakuinkin nykytasollaan ( oppilasta). Yhtenäiskouluun osoitettaisiin alakouluikäisiä oppilaita useamman keskusta-alueen koulun vaikutusalueelta. Mikäli vaihtoehdoksi valitaan Jokirannan koulun ja useamman alakoulun laajentaminen, tapahtuu oppilaiden ohjautuminen kouluihin pääpiirteittäin nykyisten lähikouluperiaatteiden ja suuntien mukaan. 12

14 9. INVESTOINNIT (Kustannusarviot perustuvat TeVi:n toimittamiin laskelmiin.) Katajan koulu: Laajennus ja peruskorjaus ( ) Katajan koulun laajennus ja peruskorjaus sisältyy kouluverkkotyöryhmän kaikkiin vaihtoehtoihin, koska koulun tilat eivät riitä nykyisenkään opetuksen järjestämiseen ilman parakkiratkaisuita. Lisäksi päärakennuksen tilojen kunto edellyttää peruskorjausta. Laajentaminen edellyttää koulun ympäristön infrastruktuurin muutostöitä. Niiden alustava kustannusarvio on noin Suunnitelmavaihtoehdot liitteinä 2 ja 3. Olmalan yhtenäiskoulu: Uudisrakennus ( ) (300 oppilasta) (450 oppilasta) Yhtenäiskoulun rakentaminen on vaihtoehtoisena mallina useamman koulun laajentamiselle. Uudisrakennus voitaisiin toteuttaa myös vaiheittain: Vaihe 1: 300 oppilaan koulu ja tarvittaessa Vaihe 2: 450 oppilaan koulu Uuden koulun rakentaminen edellyttää myös muuhun infrastruktuuriin investoimista. Suunnitelmavaihtoehdot ovat liitteissä 4 ja 5. Alustava kustannusarvio Yhtenäiskoulun rakentaminen mahdollistaisi keskuskeittiön toiminnan sijoittamisen uuteen kouluun. Uusi koulu mahdollistaisi nykyaikaisen ja toimivan oppimisympäristön toteuttamisen. Useamman koulun laajentaminen: Jokirannan koulun laajentaminen (2018) 4`000`000 Rannan koulun laajentaminen (2019) 2`000`000 Kiviojan koulun laajentaminen (2020) 2`000`000 Päivärinnan koulun laajentaminen (20XX) 1`000`000 Useamman eri koulun laajentaminen on vaihtoehtona uuden koulun rakentamiselle. Laajennusvaihtoehto mahdollistaa hankkeiden vaiheistamisen useampaan osaan ja pitemmälle ajanjaksolle. Nykyisten koulujen infrastruktuuria voitaisiin hyödyntää pienin lisäyksin. Sivistystoimen osalta kaupungin investointiohjelmassa on lisäksi seuraavat kohteet: Ojakylän koulun peruskorjaus Vähäkankaan koulun peruskorjaus ja liikuntasali Raudaskosken koulun liikuntasalin peruskorjaus ja iv-konehuone 13

15 10. JOHTOPÄÄTÖKSET 1. Koulujen tieto- ja viestintäteknologisesta välineistöstä ja henkilöstön osaamisesta tehdään erillinen selvitys ja toimenpideohjelma 2. Koulujen opetusryhmäkokoja kasvatetaan (ka. 18 -> 20) 3. Selvitys osoittaa, että kaupungin on pystyttävä osoittamaan uusia koulutiloja kasvavalle oppilasmäärälle jo lukuvuoden alusta. Kouluverkkoa tulee laajentaa riittävien ja tarkoituksenmukaisten opetustilojen turvaamiseksi: 1. Kouluverkkotyöryhmä esittää, että Katajan koulun laajennus ja peruskorjaus suunnitellaan ja toteutetaan vuosina Laajennuksen jälkeen Katajan kouluun tulee mahtua vähintään 300 oppilasta. 2. Jatkotyönä päätöksentekoa varten valmistellaan tarkemmin suunnitelmat seuraavista investointikohteista: A) Uusi yhtenäiskoulu Olmalan/Savelan alueelle B) Rannan, Jokirannan, Kiviojan ja Päivärinnan koulujen laajennukset Tarkemman jatkovalmistelun tavoitteena on tuottaa lisää tarvittavaa vertailutietoa kohteiden A (uusi koulu) ja B (laajennukset) kustannusarvioiden välillä. Kouluverkkotyöhön esitetyt laskelmat eivät anna riittävän tarkkaa kuvaa vaihtoehtojen kustannuksista. Kouluverkkotyöryhmä esittää perusteluitaan molemmille vaihtoehtoisille ratkaisuille: A) Uuden yhtenäiskoulun näkökulmia: Uuden yhtenäiskoulun toteuttaminen mahdollistaisi alusta alkaen uudenlaisen, nykyaikaisen oppimisympäristön sekä uusien vapaa-ajan harrastustilojen (esim. liikuntasali) rakentamisen. 14

16 Uuden koulun rakentamisen pedagogiset perusteet nousevat esiin, kun vaihtoehtoa verrataan useamman koulun laajentamisen vaihtoehtoon. Yläkouluopetuksen hajauttaminen kahteen eri kouluun/toimipisteeseen mahdollistaa koulukoon pitämisen tarkoituksenmukaisena oppilaan yläkouluyksikkö on valtakunnan mittakaavassakin suuri, eikä kouluverkkotyöryhmä näe tavoiteltavana näin suurta koulukokoa. Työryhmässä arvioitiin noin suuresta koulukoosta mahdollisesti aiheutuvan oppilashuollollisia lisäkustannuksia ja lisääntyvää syrjäytymisen uhkaa. Uuden koulun rakentaminen mahdollistaisi myös opetustoiminnan kehittämisen Ylivieskassa uudenlaiseen yhtenäiskoulumalliin pohjautuen. Koulussa järjestettäisiin tällöin opetusta vuosiluokille oppilaan koulun rakentaminen mahdollistaisi muitakin kouluverkkomuutoksia. Esimerkiksi Ojakylän koulun oppilaat tai osa oppilaista mahtuisi uuteen kouluun. Ojakylän koulua uhkaa tilojen loppuminen viimeistään 2020-luvulla. Uuden koulun yhteyteen voitaisiin sijoittaa uusi keskuskeittiö korvaamaan nykyistä keskuskeittiötä. Keskuskeittiön kysymys tullee lähivuosina ratkaistavaksi. Vaihtoehtojen (uusi koulu - laajentamiset) taloudellinen vertailu ja johtopäätöksen tekeminen ei saaduilla tiedoilla ole mahdollista, koska laajennusvaihtoehdon kustannusarviot ovat kovin karkealla tasolla laadittuja. Lisäksi niistä puuttuu arviot mahdollisista infrastruktuuri-investoinneista. Uuden koulun kustannusarvioksi (rakennus + liikenneinfrastruktuuri) on esitetty Uusi yhtenäiskoulu tulisi suunnitella ja toteuttaa vuosien aikana, jolloin oppilasmäärä kasvaa selkeästi yli nykyisen kouluverkon kapasiteetin. Yhtenäiskoulun rakentaminen voitaisiin toteuttaa myös vaiheittain, jolloin koulu rakennettaisiin ensimmäisessä vaiheessa 300 oppilaan kouluksi (kustannusarvio noin ). Myöhemmin, tarkemmin määrittelemättömänä vuonna, koulua laajennettaisiin oppilasmäärän tai kouluverkon muun kehittämisen tarpeen mukaan. Kouluverkkotyöryhmän kantana on, että uuden yhtenäiskoulun ratkaisu olisi pedagogisesti parempi vaihtoehto ja tukisi selvemmin Ylivieskan kasvustrategiaa. 15

17 B. Useamman koulun laajennuksen näkökulmia: Kouluverkon kasvattaminen nykyisiä kouluja laajentamalla mahdollistaisi investointien vaiheistamisen esim. viiden vuoden ajanjaksolle. Tällöin investointipainetta purettaisiin hieman pitemmällä ajalla. Kokonaisinvestointeihin vaiheistaminen ei vaikuta. Laajennettavaksi esitetyistä kouluista ovat nykyaikaisessa kunnossa Ranta, Kivioja ja Jokiranta. Päivärinnan koulun tiloja pitäisi laajennuksen yhteydessä nykyaikaistaa. Koulujen olemassa olevat infrastruktuurit mahdollistaisivat laajentamisen melko hyvin. Muutostarpeita ja jonkinlaisia haasteita olisi Jokirannan ja Päivärinnan koulujen kohdalla. Laajentamisen vaihtoehdon toteutuessa Rannan ja Kiviojan koulujen oppilasmäärät kasvaisivat molemmissa kouluissa enimmillään 270 oppilaaseen, joka on nykyinen Päivärinnan koulun koko. Päivärinta kasvaisi enimmillään 350 oppilaaseen. Näiden oppilasmäärin osalta voidaan todeta, että laajennettavien alakoulujen koko säilyisi tarkoituksenmukaisena. Jokirannan koulua tulisi laajentaa nykyisestään vähintään 200 oppilaspaikan ja erikoisluokkien verran. Oppilasennusteen mukaan yläkouluikäisten määrä Ylivieskassa kasvaa 2020-luvun puoliväliin mennessä jopa 800 oppilaaseen. Tämä ennuste sisältää raportissa arvioidun kasvun. Kouluverkkotyöryhmän kanta on, ettei näin suurta kouluyksikköä tulisi tavoitella. Kouluverkkotyöryhmälle esitetyt laajennusten kustannusarviot ja toteuttamisen aikataulut ovat seuraavat (luvut eivät sisällä mahdollisia infrastruktuurimuutoksia): Jokiranta (2018) Ranta (2019) Kivioja (2020) Päivärinta (202X) YHTEENSÄ

18 17

KOULUVERKKOTYÖRYHMÄ RAPORTTI 2009

KOULUVERKKOTYÖRYHMÄ RAPORTTI 2009 KOULUVERKKOTYÖRYHMÄ RAPORTTI 2009 Sisällysluettelo Työryhmän tehtävä... 3 Lähtökohdat... 3 Koulut, oppilasmäärät nyt ja vuoteen 2015 ja 2030 saakka... 3 Koulujen tilat ja kunto... 7 Ratkaistavat ongelmat...

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua

Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua Varhjakou 18.6.2013, 41 Varhjakou 27.3.2013, 20 Seinäjoella perusopetuksen oppilasmäärät ovat edelleen voimakkaassa

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Tehdyt päätökset Päivänkehrän koulun rehtori johtaa myös Komeetan koulua lukuvuoden 2016-17 loppuun Päivänkehrän koulun peruskorjaus

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA Keskiviikko 5.10.2016 klo 18.00 Harjuniityn koulu LÄHTÖKOHDAT SELVITYSTYÖLLE Kaupunginvaltuusto 14.9.2016 Koulukiinteistöjen merkittävä korjausvelka

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016 Pauliina Pikka va sivistysjohtaja 1 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Kouluyksiköt ja oppilasennusteet.5 2.1. Alakoulujen kouluyksikkökohtainen opetusryhmätarkastelu 10

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunnosta Asukkaiden näkökulmasta Matotyön vaikutus heijastuu nopeimmin lakisääteisten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta tai

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Suomenkielisen opetuksen Tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Perustuu kaupungin omiin väestöennusteisiin perusopetus- ja lukioikäisten määrän kehityksestä

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Tampereen väestösuunnite 2014-2030

Tampereen väestösuunnite 2014-2030 Tampereen väestösuunnite 2014-2030 Väestösuunnite vuosille 2014-2030 Kaupungin omasta väestöennusteesta käytetään nimitystä väestösuunnite, koska se on toteutuneeseen kehitykseen perustuvaa puhtaasti laskennallista

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Salon kaupungin kouluverkkoselvitys

Salon kaupungin kouluverkkoselvitys Salon kaupungin kouluverkkoselvitys Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten ja kaupunginjohtajan tapaaminen Halikko, 21.11.2013 Kehityspäällikkö Janne Hyvärinen Strategisen kehittämisen osasto Koulu alueen

Lisätiedot

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus Kimpisen koulun suunnittelutilanne INFO henkilöstölle Kimpisen koulun suunnittelutilanteesta -tilat, pihat, liikenneturvallisuus yleisellä tasolla -hallintomalli -henkilöstösuunnitelman valmisteluprosessi

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

(Asian valmistelija Markus Paavilainen, p )

(Asian valmistelija Markus Paavilainen, p ) Sivistyslautakunta 61 28.05.2009 Kaupunginhallitus 198 15.06.2009 Aloite Rannan koulun opetustilojen kehittämiseksi 157/0.10/2009 Sivistyslautakunta 28.05.2009 61 28.5.2009 (Asian valmistelija Markus Paavilainen,

Lisätiedot

Pennalan kyläjohtokunnan kokous

Pennalan kyläjohtokunnan kokous ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3 / 2007 s.1 Pennalan kyläjohtokunnan kokous AIKA To 26.4.2007 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ KÄSITELLYT ASIAT Pennalan koulu Kettunen, Ritva Jokinen, Olli Ståhl, Kalevi Niemonen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYS Kouluverkkotyöryhmä 9.9.2009 1 KOULUVERKKOSUUNNITELMA 2009 2020 SELVITYKSEN LAATIMINEN työryhmä Kunnanjohtaja on 7.4.2009 asettanut kouluverkkotyöryhmän, johon kuuluvat

Lisätiedot

Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 alkaen

Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 alkaen Valtuustoaloite Urajärvi VALTUUSTOALOITE Asikkalan kunnanvaltuusto 16.11.2015 Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 aaen

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Vesalan alueen koulupalvelut Asukasilta VESALAN YLÄASTEEN KOULU

Vesalan alueen koulupalvelut Asukasilta VESALAN YLÄASTEEN KOULU Vesalan alueen koulupalvelut Asukasilta 16.9.2015 VESALAN YLÄASTEEN KOULU Asukasilta klo 17.30-19.30 Tervetuloa Taustaa Aluepäällikkö Taina Tervonen Alustukset Linjanjohtaja Outi Salo Hankepäällikkö Irmeli

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys - peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot. Valtuustoinfo 1.2.2016

Kouluverkkoselvitys - peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot. Valtuustoinfo 1.2.2016 Kouluverkkoselvitys - perus- ja lukioverkon vaihtoehdot Valtuustoinfo 1.2.2016 HAUKIPUTAAN LUKIO > (345) TYK Pateniemi + Merikoski > (522) RAKSILAN LUKIO > (Kiiminki + Laanila + Oulunsalo) > (800) OULUN

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Chydeniuksen koulun esiselvitys

Chydeniuksen koulun esiselvitys Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 19.02.2015 Chydeniuksen koulun esiselvitys 524/00/01/02/2013 OPEKAS 22 Sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, ruots. koulutoimenjohtaja P-O Nyström puh. 044 780

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Vastuutoimielin: 55 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuutoimielin: 55 SIVISTYSLAUTAKUNTA Kansalaisopisto Kirjasto Koulutoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Musiikkiopisto Vastuutoimielin: 55 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuviranhaltija: Sivistysjohtaja Tehtävä: 220 Yleissivistävä koulutus

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2016 KH ja ltk iltakoulu 21.3.2016. Pekka Kares

Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2016 KH ja ltk iltakoulu 21.3.2016. Pekka Kares Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2016 KH ja ltk iltakoulu 21.3.2016 Pekka Kares Periaatekysymykset Onko jokaisessa entisessä kuntakeskuksessa ainakin yksi alakoulu? Aluerakenne, paikallinen palvelutaso

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Antti Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi - Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi - Aki Kauranen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Asema

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015

Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015 Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015 Taustaa Laukaan perusopetuksen palveluverkosta tehtiin laaja selvitys ke vääl lä 2014, jossa tarkastelun kohteeksi linjattiin alle 120 oppilaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Alanteen koulu, Suomussalmi Peruskoulujen määrä vähenee edelleen Muutokset peruskoulujen lukumäärässä

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Kuulemistilaisuus 14.4.2015 Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Oppilasmäärän kokonaisennakointi lkv. Esi1 Esi2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. valm.op. yht. ero ed.v.

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Tekninen toimiala Toimitilapalvelut

SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Tekninen toimiala Toimitilapalvelut SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 9.8.2016 OKL kiinteistöistä ja Juvan virastotalosta Senaatin tekemä kauppa Royl House Oy:n kanssa ja Savonlinnan kaupungin mahdollinen etuostooikeuden käyttö ko. kaupassa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/8 UTAJÄRVEN KUNTA Liite 2 ESI- JA PERUSOPETUS 23.11.2016 Lukuvuosi 2016-2017 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 325 6-9 310 käytössä 0-5

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen

Palveluverkon kehittäminen Palveluverkon kehittäminen 19.11.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset opetuksen

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot