Outokumpu ja ympäristö Outokumpu ja ympäristö 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004"

Transkriptio

1 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004

2 Outokummulla on vahva vastuunkannon kulttuuri Kerromme mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten se näkyy toiminnoissamme. Millaisia vaikutuksia ruostumattoman teräksen tuottajana meillä on tehtaitamme ja yksikköjämme ympäröivään luontoon, yhteiskunnan taloudelliseen tilaan ja ihmisten hyvinvointiin. Kerromme tavoitteistamme ja saavutuksistamme ja siitä mitä mahdollisuuksia meillä on vaikuttaa metallin elinkaaren eri vaiheisiin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintojamme ja toimintatapojamme ja uskomme raportoinnin parantamisen edesauttavan myös tässä työssä. Ensimmäistä kertaa olemme verranneet raportointiamme soveltuvin osin Global Reporting Initiative -ohjeistoon, joka on kansainvälisesti tunnustettu ja laajalti sovellettu ohjeisto yritysvastuun raportointiin; yritysten taloudellisesta, ympäristöllisestä ja sosiaalisesta vastuusta ja vaikutuksista sen eri sidosryhmiin. Raportti on tarkoitettu niin henkilöstölle, omistajille ja asiakkaille kuin jokaiselle yrityksestämme ja toiminnoistamme kiinnostuneelle. Raportin kattavuus Keskitymme tässä raportissa päätoimintaamme; ruostumattoman teräksen liiketoimintaan, jonka merkittävimmät tuotantolaitokset ovat: Torniossa (ferrokromitehdas, terässulatto, kuuma- ja kylmävalssaamo), Kemissä (kromikaivos), Ruotsissa Avestassa (terässulatto, kuuma- ja kylmävalssaamo), Nybyssä ja Långshyttanissa (molemmissa kylmävalssaamo), Degerforssissa (kuumavalssaamo), Britanniassa Sheffieldissä (terässulatto ja kylmävalssaamo) sekä Yhdysvalloissa New Castlessa (kuumavalssaamo). Lanka- ja tankotuotteitamme valmistetaan Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Britanniassa sekä hitsattuja putkia ja putkenosia Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Belgiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Konsernimme merkittävimmät ympäristönäkökohdat liittyvät ruostumattoman teräksen tuottamiseen. Joiltakin osin raportoimme myös kupariliiketoiminnastamme, josta olemme ilmoittaneet luopuvamme. Kupariliiketoiminnalla ei ole oleellista vaikutusta kokonaisympäristövaikutuksiin tai -päästöihin. Teknologialiiketoiminnallamme ei varsinaisia ympäristövaikutuksia ole. Ympäristöasioiden osalta koko konsernin käsittävät raportointitiedot löytyvät vuosikertomuksessamme. Raportin pääpaino on ympäristönäkökohdissa, mutta myös yritysvastuun taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia on käsitelty. Tällöin mukana ovat myös kupari- ja teknologialiiketoiminnot. Vertailu tämän raportin ja Global Reporting Initiative -suositusten vastaavuudesta on raportin sivulla 38. Ruostumattoman teräksen osuus koko liikevaihdostamme on 64 prosenttia. Osuus nousee huomattavasti, kun kupariliiketoiminnan myynti on saatu päätökseen arviolta kesäkuussa 2005.

3 Toimitusjohtajan viesti Olemme sitoutuneet tavoitteidemme toteuttamiseen Muutokset Outokumpu-konsernissa jatkuivat vuonna Strateginen suunta selkiytyi ja monen metallin yrityksestä on muotoutunut ruostumattoman teräksen valmistaja, jolla on vahvaa teknologista osaamista. Haasteellisena tavoitteena on olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa. Vaikka konsernin strategia, visio, rakenne ja johto muuttuisivat, säilyy vastuullisuus niin ympäristöstä, taloudesta kuin ihmisistä. Mielestämme niistä kaikista tulee huolehtia tasapainoisesti ja pitkäjänteisesti. Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti eli ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Viime vuonna teimme kaikkien aikojen parhaan tuloksen. Haluamme jatkaa tätä positiivista kehitystä. Tuleva menestyksemme perustuu toiminnallisen erinomaisuuden rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä kaupallisissa toiminnoissa että tuotannossa. Tähän liittyvät voimakkaasti ympäristö, työturvallisuus- ja terveysasiat. Teollisuudenalastamme johtuen olemme aina huolehtineet niistä. Parannettavaa on toki aina. Konserninjohto on vahvasti yritysvastuullisuuden takana. Olemme sitoutuneet kehittämään entisestään niin toimintaamme kuin raportointiamme kaikilla sen osa-alueilla. Vuoden 2005 aikana käymme läpi eettiset periaatteemme ja laadimme yritysvastuupolitiikan. Yhdessä koko konsernin kattavan tiedonkeruujärjestelmän täydentämisen kanssa ne luovat hyvän pohjan ensimmäisen varsinaisen yritysvastuuraportin tekemiseksi vuodelta 2005 Global Reporting Initiative -raportointiohjeiston pohjalta. Etenemme askeleen kerrallaan. Huhtikuun alusta 2005 voimaan astunut organisaatio kuvastaa niitä asioita, joita me pidämme tärkeinä. Kaupalliseen ja tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävien ohjelmien lisäksi henkilöstön kehittämiseen ja osallistumiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Konsernin johtoryhmään nimitetty henkilöstöjohtaja on myös osoitus tästä. Yritysvastuuasioistamme vastaa varatoimitusjohtaja. Viime vuonna tehtaittemme päästöt olivat pääosin lupaehtojen rajojen alapuolella. Keskeisiä ympäristönsuojeluun liittyviä tavoitteita olivat hajapäästöjen vähentäminen, energiankäytön tehostaminen, sivutuotteiden hyötykäytön edistäminen, vedenkäytön tehostaminen ja päästöjen pienentäminen vesistöön. Jatkamme tätä työtä edelleen. Tavoitteenamme on, että merkittävimmillä tuotantolaitoksilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä vuoden 2005 loppuun mennessä. Vakavia työtapaturmia ei viime vuonna sattunut, mutta vuosituhannen alussa hyvin alkanut tapaturma taajuuden lasku pysähtyi. Olemme nyt asettaneet haasteelliseksi tavoitteeksi tapaturmataajuuden merkittävän laskemisen vuoteen 2009 mennessä viiteen nykyisestä 18 tapaturmasta miljoonaa työtuntia kohden. Vuosi 2005 on nimetty konsernissamme työturvallisuuden teemavuodeksi. Pyrimme avoimeen kanssakäymiseen eri sidosryhmien kanssa tavoitteena entistä aktiivisemmin ja suunnitelmallisemmin käydä keskustelua heidän kanssaan ja kuunnella mitä he meiltä odottavat ja toivovat. Vuoden 2005 aikana teetämme selvityksen eri sidosryhmiemme odotuksista pohjaksi tulevalle kanssakäymiselle. Juha Rantanen Toimitusjohtaja 1

4 Sisältö 1 Toimitusjohtajan viesti 3 Outokumpu: kiistaton ykkönen ruostumattomassa Ympäristövastuu 6 Outokumpu ja ympäristö 9 Materiaalivirrat 11 Ympäristönsuojelu 12 Energia 15 Vesi 16 Päästöt ja jätteet 21 Elinkaari 24 Outokummun teknologia 25 Toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy Sosiaalinen ja 26 Henkilöstö taloudellinen vastuu 30 Työterveys ja -turvallisuus 34 Sidosryhmäyhteistyö 36 Outokumpu ja yhteiskunta 38 Vertailu Global Reporting Initiative -ohjeisiin 39 Sanasto 41 Yhteystietoja 2 Outokumpu ja ympäristö 2004

5 Outokumpu: kiistaton ykkönen ruostumattomassa Kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen ja teknolo giaan keskittyvä yhtiö Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista. Tehtaamme ovat pääosin Suomessa, Ruotsissa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Laaja tuotantomme päätyy asiakkaillemme, joita ovat niin prosessi-, rakennus- ja sähköteollisuus, kuljetusala, elintarvike- ja elektroniikkateollisuus kuin tietotekniikkakomponenttien ja kotitaloustuotteiden valmistajat ympäri maailman. Päämarkkina-alueet ovat Eurooppa (70 prosenttia), Aasia (17 prosenttia) sekä Pohjoisja Etelä-Amerikka (11 prosenttia). Osuutemme maailmanmarkkinoista on 8 prosenttia. Outokumpu on myös johtavia teknologian kehittäjiä ja toimittajia mineraalien käsittelyyn ja metallurgiselle teollisuudelle. Monet teknologioistamme ovat alansa markkinajohtajia. Suunnittelemme ja toimitamme asiakkaiden tarpeisiin mukautettuja tehtaita, prosesseja ja laitteita sekä tarjoamme suunnittelu-, projekti- ja tukipalveluja maailmanlaajuisesti. Vahvuutenamme on vankka metallialan kokemus ja innovatiivisuus. Viime vuonna ilmoitimme myyvämme kupariliiketoimintamme ja vähensimme omistusosuutemme kaivos- ja sulattoyhtiö Bolidenista. Raportintekohetkellä osuus oli 16,1 prosenttia. Lupaamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan kilpailuetua tuotteittemme; metallien, tehdasteknologian, palvelujen ja ongelmaratkaisujen sekä osaamisemme avulla. Kutsumme tätä lupausta Outokumpu-tekijäksi. Hyviä esimerkkejä onnistuneesta asiakasyhteistyöstä löytyy kaikilta liiketoimintamme osa-alueilta. Vuonna 2004 Outokumpu liiketoimintoineen Stainless, Copper ja Technology toimi noin 40 maassa ja työllisti henkilöä. Konsernin liikevaihto oli yli seitsemän miljardia euroa, josta kupariliiketoiminnan osuus oli noin 1,7 miljardia euroa työllistäen henkilöä ympäri maailman. Koko konsernin liikevaihdosta 95 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta. Outokummun pääkonttori sijaitsee Espoossa. Outokumpu Oyj on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta

6 Outokumpu lyhyesti Outokummun visio Outokummun visiona on olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä ja perustaa menestys toiminnalliseen erinomaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa: oman alamme kannattavin, paras asiakassuhteiden hallinnassa, paras tuotantotoiminnassa ja suosituin työnantaja. Outokummun strategiset tavoitteet Arvon luominen rakentamalla ylivertaista tuotanto- ja jakelutoimintaa kaikille päämarkkinaalueille maailmanlaajuisesti. Arvon realisointi kaupallisella ja tuotannollisella erinomaisuudella. Etiikka Outokummun maine hyvänä ja luotettavana yrityksenä on meidän jokaisen vastuulla. Noudatamme rehellisiä ja terveitä liikeperiaatteita. Suhtaudumme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkiin ihmisiin. Outokumpu kantaa vastuun ihmisistään, mutta kannamme vastuuta myös toinen toisistamme. Tiedostamme vastuumme ympäristöstä, tahdomme toimia sopusoinnussa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Avoimella ja jatkuvalla kommunikaatiolla edistämme oikean kuvan muodostumista toiminnastamme. Nämä eettiset periaatteet ovat vuodelta Vuoden 2005 aikana käymme läpi eettiset periaatteemme sekä laadimme konsernin yritysvastuupolitiikan. Arvot Arvot ovat toimintamme perusta. Vuosina 2001 ja 2002 kävimme laajaa arvokeskustelua koko henkilöstön piirissä ja selkeytimme perusarvomme puuttumatta eettisiin periaatteisiimme. Kutsumme näitä perusarvojamme Outokummun tavaksi toimia. Outokummun tapa toimia Ylivoimainen osaaminen: Etsimme, lisäämme ja jaamme tietoa vuorovaikutuksessa kumppaneidemme ja toistemme kanssa. Menestyksekäs asiakasyhteistyö: Haluamme ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaa ja rakentaa heidän kanssaan pitkäaikaisia yhteistyösuhteita. Kehitämme yhdessä uusia ratkaisuja ja teemme innovaatioita, joista molemmat hyödymme. Edelläkävijyys: Tahdomme olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Haluamme johtaa alamme käytäntöjen ja standardien kehittämistä. Aikaansaava yksilö: Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja toimintaamme varmistaaksemme menestymisen myös tulevaisuudessa. Huippusuoritukset: Pidämme lupauksemme ja kannamme vastuun teoistamme. Konsernimme on muuttunut paljon vuodesta 2002 ja osa henkilöstöstä, joka silloin kävi arvokeskustelua on joko osa osakkuusyhtiötämme Bolidenia tai kupariliiketoimintaa, josta olemme ilmoittaneet luopuvamme. Jotta koko nykyisellä henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua arvokeskusteluun, haluamme vuoden 2005 aikana jatkaa tätä keskustelua. Tavoitteena on kiteyttää nykyisen Outokummun arvomaailma, yhteinen tapamme toimia, sekä sisällyttää ne kiinteäksi osaksi jokapäiväistä toimintaamme. 4 Outokumpu ja ympäristö 2004

7 Konsernin avainlukuja Liikevaihto, milj Liikevoitto, milj Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,3 5,0 Tulos/osake, euroa 2,13 0,65 Osinko/osake, euroa 0,50 0,20 Investoinnit (EHS), milj Patenttihakemukset, kpl T&K, milj T&K menot suhteessa liikevaihtoon, % 0,6 0,8 Henkilöstö (31.12.) Henkilöstökulut (palkat), milj Velkaantumisaste, % 97,2 97,2 Tuloverot, milj Tapaturmataajuus, kpl/milj. työtuntia Hiilidioksidipäästöt, milj. tonnia 1,14 1,16 Ympäristöasiat ovat olennainen osa tuotantolaitosten ja yksiköiden johtamisjärjestelmää. Toimintaohjeet ja politiikat Tahdomme jatkuvasti parantaa toimintaamme. Tässä meitä ohjaavat erilaiset koko konsernia koskevat toimintaohjeet ja politiikat: ympäristöpolitiikka, työturvallisuuspolitiikka sekä työterveyspolitiikka. Vuoden 2005 aikana tulemme tarkistamaan näitä politiikkoja ja varmistamaan, että kaikki mielestämme tarpeelliset ja oleelliset näkökohdat on otettu huomioon. Lisäksi laadimme konsernin yritysvastuupolitiikan. Toimipaikoilla on yksityiskohtaisempia käytännön tavoitteita ja ohjeita toimintatapojen selkärangaksi. Paikallisia ympäristöpolitiikkoja oli vuoden 2004 lopussa Suomessa, Ruotsissa ja Englannissa yhteensä 18 ruostumattoman teräksen yksiköllä; yksiköillä, joilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme ja aliurakoitsijamme sitoutuvat niihin. Konsernitason ympäristöpolitiikka on luettavissa Internet-sivuillamme. Raporttien ja tilastojen vertailtavuus Suurista organisaatiomuutoksista johtuen eri vuosien tilastoarvojen vertailtavuus on vaikeaa. Edellinen laajempi ympäristöraporttimme kalenterivuodelta 2002 käsitti pääasiassa värimetalliliiketoimintamme (kupari ja sinkki), ruostumaton teräs ja sen parissa työskentelevä henkilöstö oli mukana vain jossain määrin. Vuodelta 2003 ilmestyi lyhyt ympäristökatsaus. Vuonna 2004 painopiste on ruostumattomassa teräksessä; värimetalliliiketoiminta on lähes kokonaan myyty. Tavoitteemme on raportoida vuodesta 2005 ruostumattomasta teräksestä kaikilta yritysvastuun eri osa-alueilta ympäristö, talous, sosiaalinen Global Reporting Initiative -raportointiohjeiston pohjalta. Ympäristö- ja henkilöstöorganisaatiot Outokummun ympäristötoiminnossa työskentelee konsernitasolla kuusi henkilöä. Sen lisäksi jokaisella tuotantolaitoksella on ympäristöasioista vastaava. Ympäristöasiat ovat olennainen osa tuotantolaitosten ja yksiköiden johtamisjärjestelmää, jonka toimivuutta valvotaan sisäisillä ja yhtiön ulkopuolisten tekemillä auditoinneilla. Lisäksi toiminnasta raportoidaan säännöllisesti viranomaisille. Konsernitasolla toimintaa ohjataan ja parhaita käytäntöjä sovelletaan ympäristöverkostossa, sen työryhmissä ja muutamia kertoja vuodessa kokoontuvassa ympäristökomiteassa. Merkittävimpien tehdaspaikkakuntien ympäristöhenkilöt on mainittu sivulla 41. Henkilöstöasioista sekä työturvallisuudesta ja -terveydestä vastaavat henkilöt konsernitasolla on mainittu sivulla 41. Konsernitasolla henkilöstöasioita hoitaa yhdeksän ja työterveys- ja turvallisuusasioita kolme henkeä. 5

8 Outokumpu ja ympäristö Järjestelmät, luvat ja investoinnit Kaikilla Outokummun tehtailla on voimassaolevat ympäristöluvat tai hakuprosessi on parhaillaan vireillä. Euroopan unionin ympäristölainsäädännön (Integrated Pollution Prevention Control eli IPPC-direktiivi) täytäntöönpanosta tai tehtaittemme toiminnan muutoksista johtuen useat toimipaikat hakivat viime vuonna uutta lupaa. Osalle uusi lupa on jo myönnetty, osalla hakemusten käsittely on vielä kesken. Kaikilla ympäristönäkökohdiltaan merkittävillä tuotantolaitoksilla on ympäristönhallintajärjestelmä. Tällä hetkellä ruostumattoman teräksen tehtaiden kaikkiaan 18 yksiköllä 29:stä järjestelmä on sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Viime vuonna Richburgin tankotehdas Yhdysvalloissa ja Sheffieldin kylmävalssaamo Britanniassa sertifioivat ympäristöjärjestelmänsä. Sertifiointia valmisteltiin seitsemällä toimipaikalla, niistä Pietarsaaren putkitehdas sai sertifikaatin alkuvuodesta Ympäristöinvestoinnit ja -kustannukset Vuonna 2004 konsernin ympäristöinvestointien kokonaismäärä oli 52 miljoonaa euroa ja ympäristönsuojelun käyttökustannukset noin 47 miljoonaa euroa. Edellisvuonna ympäristöinvestointeja oli 14 miljoonaa euroa. Suurimpiin, yli miljoonan euron investointeihin vuonna 2004 kuului Tornion vanhemman sulaton uudistamiseen liittyvä pölyn talteenoton parantaminen, joka oli kustannuksiltaan noin 20 miljoonaa euroa. Hajapäästöjä vähentävän sulaton kattoaukkojen sulkemisen ja uusien letkusuotimien ansiosta pölypäästöt vähenevät arviolta 100 tonnia vuodessa. Myös kuumavalssaamon pölypäästöjä vähennettiin Torniossa investoimalla uuteen sähkösuotimeen 2,5 miljoonaa euroa. Sheffieldin sulattoon hankittiin uusi valukone, minkä yhteydessä parannettiin pölyjen talteenottoa noin miljoonalla eurolla. Vesiensuojelun osalta suurin investointi, jonka kustannukset olivat 7,5 miljoonaa euroa, oli Torniossa kuumavalssaamon vedenkäsittelyjärjestelmän uusiminen. Vedenpuhdistuksen parantamiseksi investoitiin Avestassa peittaushappojen neutralointilaitokseen noin miljoona euroa. Yhteensä vuonna 2004 investoitiin koko konsernissa vesien käsittelyjärjestelmiin 9 miljoonaa euroa. Kemissä uuden rikastushiekka-altaan rakentamiseen investoitiin noin miljoona euroa. Tornion uuden ongelmajätekaatopaikan rakentamiskustannukset olivat noin 3 miljoonaa. Kaiken kaikkiaan jätehuoltoinvestoinnit Torniossa ja Kemissä olivat vuonna 2004 yhteensä lähes 4 miljoonaa euroa. Meluntorjuntaan investoitiin Torniossa koko neljä vuotta kestäneen laajennusprojektin aikana yhteensä 10,8 miljoonaa euroa. Merkittävimmät olivat sulattolinjojen lisäinvestoinnit seinä- ja kattorakenteisiin sekä äänenvaimentimiin ja kuumavalssaamon lisävalssituolien yhteydessä tehdyt sekä RAP-kylmävalssauslinjan rakentamiseen liittyneet melunvähennystoimet. Vuoden 2004 osuus näistä investoinneista oli 7,5 miljoonaa euroa. 6 Outokumpu ja ympäristö 2004

9 Ympäristövastuu Kokonaisvaltaista kierrätystä ja tehokasta tuotantoa pienin päästöin Metallien valmistuksella on aina ympäristöön vaikutuksia, joita vastuullinen yritys pyrkii parhaansa mukaan jatkuvasti vähentämään. Outokummun toiminnan ympäristövaikutukset liittyvät nykyään ruostumattoman teräksen tuotannon päästöihin sekä energian kulutukseen. Tällä hetkellä suurin osa ympärillämme olevasta teräksestä on hiiliterästä. Maailman noin 1000 miljoonan tonnin vuotuinen hiiliterästuotanto sisältää runsaat 400 miljoonaa tonnia kierrätysterästä. Ruostumatonta terästä valmistetaan maailmalla noin 24 miljoonaa tonnia ja sen kulutus kasvaa keskimäärin 6 prosentin vuosivauhtia. Materiaalina ruostumaton teräs on sataprosenttisesti kierrätettävää. Talteenoton, keräyksen ja varastoinnin tehostamiseen panostetaan jatkuvasti. Outokummun tehtailla kierrätysmetallin osuus raakaaineesta on tehtaasta riippuen korkeat prosenttia. Käyttämällä kierrätysmetalleja malmin ohella säästetään huomattavasti raaka-aineita ja energiaa. Ruostumattoman teräksen valmistusprosessi perustuu raaka-aineiden sulatukseen ja sulan viimeistelyyn. Kierrätysmetallin käyttö soveltuu tähän prosessiin hyvin. Markkinoilla oleva ruostumaton teräs sisältääkin keskimäärin 65 prosenttia kierrätysterästä. Kun muutama vuosikymmen sitten valmistettu ruostumaton teräs palautuu kiertoon, sen määrä on maksimissaankin vain noin 25 prosenttia nykyisestä tarpeesta. Loput on valmistettava tavallisesta kierrätysteräksestä sekä malmipohjaisista kromi- ja nikkeliraaka-aineista. Kunkin Outokummun tehtaan materiaalivirrat optimoidaan kierrätysmateriaalien ja malmipohjaisten raaka-aineiden saatavuuden ja kuljetusten suhteen. Siten esimerkiksi Avestan tehtaassa kierrätysteräksen osuus on suurempi kuin Torniossa tai Sheffieldissä. Tornion tehdas on integroitu ferrokromitehtaaseen, jossa valmistetaan ruostumattoman teräksen tärkeintä seosainetta kromia Euroopan suurimmasta kromiesiintymästä eli Outokummun omasta kaivoksesta saatavasta malmirikasteesta. Tornion ferrokromitehdas on Euroopan unionin luokituksessa niin sanotun parhaan teknologian vertailulaitos (Best Available Techniques). Integraation ansiosta Tornion tehtaiden energiatehokkuus on huippuluokkaa, materiaalitehokkuus hyvä ja päästöt pienet. Tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2004 konsernitasolla tavoitteena ollut sähköinen ympäristö- ja energiatietojen keruu- ja raportointijärjestelmä otettiin käyttöön. Konsernin keskeiset ympäristötavoitteet vuodelle 2004 olivat hajapäästöjen vähentäminen, energiankäytön tehostaminen, sivutuotteiden hyötykäytön edistäminen, vedenkäytön tehostaminen sekä vesistöön joutuvien päästöjen pienentäminen. Energiatehokkuuden parantaminen tehtailla Avestan energiankulutusta vähennettiin 4 prosenttia tuotettua terästonnia kohden. Vesienkäsittelyn tehostaminen Wildwoodin vedenpuhdistamolla puhdistusprosessi tehos tui toivotulla tavalla uuden vedenkäsittelylaitoksen ansiosta. Materiaalien käytön tehostaminen Avestassa öljyjen ja rasvojen käytön vähentäminen 40 prosenttia toteutui osittain: ne vähenivät 20 prosenttia vuoden 2002 tasosta. Torniossa tuotteistettiin terässulaton kuonia erilaisiksi kiviainestuotteiksi tonnia. Torniossa rakennettiin uutta ongelmajätteille tarkoitettua kaatopaikkaa. Sheffieldissä saatiin päätökseen tutkimus sulaton pölyjen kierrätyksestä. Ilmapäästöjen vähentäminen Tornion sulattolinjan kattoaukkojen sulkemisella vähennettiin hiukkaspäästöjä noin 100 tonnia vuodessa. Sheffieldissä tehtiin viranomaisille luovutettu selvitys sulaton kattoaukkojen sulkemisen vaikutuksesta hiukkaspäästöihin. Typen oksidien päästöt pienenivät Avestassa, Nybyssä ja Sheffieldissä. Pinta- ja pohjavesien sekä maaperän suojelu Päästöt vesistöihin vähenivät useilla toimipaikoilla. Sheffieldissä käynnistyi pohjaveden laadun parantamiseen tähtäävä ohjelma, jonka mallinnussuunnitelma ja puhdistusstrategia ovat valmiina. 7

10 Päästörajojen ylitykset Päästöt pysyivät vuonna 2004 pääosin lupaehtojen rajojen alapuolella. Kuitenkin joitakin paikallisen käytännön mukaisesti rekisteröityjä, lieviä lupaehtojen rikkomuksia tapahtui Sheffieldin, Degerforsin, Tornion ja Wildwoodin tehtailla päästörajoitusten ylittyessä tilapäisesti. Useimmiten ne liittyivät häiriöihin hiukkasten talteenottojärjestelmissä tai jätevesien käsittelylaitoksissa. Esimerkiksi Tornion kylmävalssaamon pölynsuodattimen häiriötilanteessa pölyä pääsi ympäristöön kolmeen eri otteeseen touko-, loka- ja joulukuussa. Laitteet korjattiin ja valvontaa tehostettiin. Sheffieldissä raportoitiin pieniä päästörajan ylityksiä sulaton hiukkaspäästöissä ja kylmävalssaamon typpioksidipäästöissä sekä päästöissä jätealueilla. Sulaton pölyongelmat johtivat viranomaismääräykseen välittömistä korjaustoimista, jotka nyt on toteutettu. Myös Degerforsin tehtaalla raportoitiin ongelmista pölysuotimissa. Korjaavat toimenpiteet tehtiin välittömästi. Avestassa nitraattipäästöt vesistöön ylittyivät. Tarkka omavalvonta on tärkeää Outokummulla on tarkka ja tehokas ostetun kierrätysteräksen analysointimenetelmä, jolla pyritään estämään haitallisten ainesten kuten radioaktiivisen materiaalin joutuminen tuotantoprosessiin. Menetelmän tehokkuus nähtiin alkuvuodesta 2004, kun Sheffieldin sulaton prosessinäytteiden analysointi osoitti, että kierrätysteräksen joukkoon oli päässyt pieni määrä radioaktiivista materiaalia. Valmiista teräksestä ja pölystä ei löytynyt radioaktiivisuutta, vaan se oli jäänyt kuonaan. Kuona on varastoitu asianmukaisesti ja odottaa käsiteltäväksi toimittamista. Tammikuussa 2005 myös Avestan sulatolla löytyi kuonasta radioaktiivisuutta. Kuona on varastoitu asianmukaisesti jatkokäsittelyä varten. Tavoitteet vuodelle 2005 Outokummun tavoitteena on, että kaikki merkittävimmät tuotantolaitokset sertifioivat ympäristöjärjestelmänsä vuoden 2005 loppuun mennessä. Muita keskeisiä konsernin ympäristötavoitteita vuodelle 2005 ovat hajapäästöjen vähentäminen, energiankäytön tehostaminen, sivutuotteiden hyötykäytön edistäminen, vedenkäytön tehostaminen sekä vesistöön joutuvien päästöjen pienentäminen. Tehtaiden tavoitteet vuodelle 2005 Ilmansuojelu Degerforsissa vähennetään hiukkaspäästöjä. Sheffieldissä jatkuvat tutkimukset sulaton aukkojen sulkemiseksi. Torniossa vähennetään fluorihapon päästöjä regenerointilaitoksella sekä pölypäästöjä kuonankäsittelyalueella. Vesiensuojelu Torniossa optimoidaan vedenkäsittelylaitosten toimintaa. Maaperä Avestassa kartoitetaan maaperän epäpuhtaudet. Sheffieldissä minimoidaan riskejä, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Jätehuolto Avestassa vähennetään 20 % kaatopaikalle toimitettavien jätteiden määrää. New Castlessa vähennetään jätteiden määrää. Richburgissa suunnitelmana välttää metallipitoisen jätteen joutuminen kaatopaikalle sekä kehittää jätteiden varastointikäytäntöjä. Degerforsissa tehostetaan jätehuoltoa. Sheffieldissä lopetetaan tuotannossa syntyvien pölyjen toimittaminen kaatopaikalle. Torniossa vähennetään regeneroinnissa syntyvän lietteen määrää ja optimoidaan kaatopaikkojen käyttöä. Materiaalien käyttö Degerforsissa tutkitaan eri pakkausmateriaalivaihtoehtoja ja selvitetään mahdollisuuksia vähentää pakkausmateriaalien käyttöä. Torniossa lisätään terässulaton kuonatuotteiden tuotantoa. Örnsköldsvikissä tavoitteena on lopettaa öljyn käyttö kokonaan liittymällä kaukolämpöjärjestelmään. Energiatehokkuus Avestassa vähennetään energiankulutusta 5 % tuotettua terästonnia kohti. Richburgissa parannetaan edelleen energiatehokkuutta (ominaisenergian kulutusta). Degerforsissa vähennetään hapen lämmitykseen tarvittavan höyryn määrää. Örnsköldsvikissä pyritään vähentämään sähkön käyttöä energiansäästöohjelma alkaa vuonna Ympäristöjärjestelmien sertifiointi Sheffieldin neljä eri tuotantoyksikköä Hertecant, Belgia Pietarsaari sertifioitu vuoden 2005 alussa Veteli Örnsköldsvik Avesta Press Plate -yksikkö 8 Outokumpu ja ympäristö 2004

11 Ympäristövastuu Materiaalivirrat Teräs on ikuisesti kierrätettävää Ruostumattomuuden ainekset Ruostumaton teräs on rautapohjainen metalliseos, jonka ainutlaatuinen syöpymiskestävyys perustuu kromiin. Reagoidessaan hapen kanssa kromi muodostaa teräksen pinnalle itsestään uusiutuvan sitkeän suojakalvon, joka estää syöpymisen. Yhteistä kaikille ruostumattomille teräslaaduille on, että ne sisältävät kromia vähintään 10,5 prosenttia. Kromin lisäksi ne usein sisältävät nikkeliä, joka lisää teräksen sitkeyttä ja muovattavuutta sekä molybdeenia, joka edelleen parantaa syöpymättömyyttä. Kaupallisia terässeoksia kehiteltiin vuosina samanaikaisesti Saksassa ja Englannissa, mutta ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen esti käytön yleistymisen. Saksassa ruostumatonta hyödynnettiin ensimmäisenä kemian teollisuudessa. Englannissa ensimmäiset sovellutukset olivat veitsiä, joilla Sheffield myöhemmin saavutti maailmanmaineen. Sodan päätyttyä ruostumattoman teräksen käyttö levisi nopeasti ja luvulla kaupallinen valmistus alkoi Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Korkeat valmistuskustannukset olivat kuitenkin merkittävä este ja vasta 1950-luvulla, kun valmistustekniikka oli riittävästi kehittynyt, huomattiin ruostumattoman teräksen valtavat mahdollisuudet todellisena hyvinvointimetallina. Kestävyytensä takia ruostumattoman käyttöikä, vähäiset ylläpitotarpeet ja kustannustehokkuus ovat merkittävä etu muihin materiaaleihin verrattuna. Lisäksi ruostumaton on kierrätettävä materiaali: tuotteen voi sulattaa ja muokata uuteen muotoon veitsi saa toisen elämän esimerkiksi osana ruostumatonta vesisäiliötä. Kierrätysteräs onkin ruostumattoman teräksen tärkeä raaka-aine. Neljä päätyyppiä Eri käyttötarkoituksiin on kehitetty koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisia ruostumattomia teräslajeja. Päätyypit ovat austeniittinen, ferriittinen, ferriittis-austeniittinen ja martensiittinen teräs. Yleisin niistä on austeniittinen, joka kromin lisäksi sisältää vähintään 7 prosenttia nikkeliä. Siitä valmistetaan muun muassa pesupöytiä ja teollisuuden prosessilaitteita. Ferriittisissä teräksissä sen sijaan ei ole nikkeliä. Niitä käytetään esimerkiksi pesukoneissa ja sisäarkkitehtuurissa. Martensiittinen teräs sisältää kromia prosenttia. Kovuutensa ja lujuutensa vuoksi siitä valmistetaan muun muassa veitsiä. Ferriittis-austeniittinen teräs sisältää nikkeliä 1,5 5 prosenttia. Lujuutensa ja syöpymiskestävyytensä ansiosta laatu soveltuu hyvin rakennusmateriaaliksi esimerkiksi siltoihin. 9

12 Tornio keskitetty kokonaisuus Tornion tehtaat on kokonaisuus, jossa teräksen valmistuksen eri tuotantovaiheet tapahtuvat samalla tehdasalueella. Terästehtaan vieressä on ferrokromitehdas, johon raaka-aineet, kromimalmirikasteet, tuodaan noin 40 kilometrin päässä olevasta omasta kaivoksesta. Ferrokromin valmistuksessa tarvitaan rikasteiden lisäksi koksia pelkistysaineeksi. Sähköä tarvitaan prosessin ylläpitämiseen. Ferrokromin lisäksi syntyy oheistuotteita kuonasta ja häkäkaasua, jota käytetään nestekaasua ja polttoöljyä korvaavana polttoaineena terästehtaan prosesseissa. Terästehtaalla tarvitaan raaka- ja seosaineiden lisäksi happea ja argonia sekä kalkkia ja muita kuonan muodostajia. Kylmävalssaamon peittausprosesseissa tarvitaan happoja ja kemikaaleja. Polttoaineita tarvitaan lämpökäsittelyihin ja sähköä prosessilaitteisiin ja teräksen sulattamiseen. Terästuotteiden lisäksi syntyy kuonaa. Suuri osa terästehtaan kuonasta vietiin ennen omalle kaatopaikalle, mutta nyt kuonaa hyödynnetään kiviainestuotteiden valmistuksessa. Viime vuonna valmistettiin teräskuonasta kiviainestuotteita tonnia. Ferrokromikuonatuotteita myytiin tonnia. Tornion tehtaiden päästöistä ilmaan merkittävimmät ovat hiukkaspäästöt ja polttoaineista sekä ferrokromin pelkistyskoksista syntyvä hiilidioksidikaasu ja typen oksidit. Päästöistä vesistöön merkittävimmät ovat metallipäästöt ja typpi. Puhdistettua jätevettä prosessista päästettiin vesistöön vajaa 4,4 miljoonaa kuutiota ja puhdasta jäähdytysvettä noin 6,9 miljoonaa kuutiota. Tornion tehtaan prosessi on suunniteltu hyödyntämään täysimääräisesti terästehtaan ja ferrokromitehtaan integraatiosta koituvat edut, kuten ferrokromin käyttö sulana. Siitä huolimatta kierrätysmateriaalien osuus on keskimääräistä suurempi, noin 65 prosenttia panoksesta ja prosenttia tuoteaihioista. Kierrätysmateriaalin osuus Avestassa ja Sheffieldissä on keskimäärin prosenttia panoksesta ja prosenttia tuoteaihioista. Mitä tarvitaan yhden teräsaihiotonnin valmistukseen? Tornion materiaalivirrat 2004 Tornion kaltaisessa prosessissa 500 kiloa kromimalmirikasteita ja 820 kiloa kierrätysterästä. Tämän lisäksi yhteensä 120 kiloa seosaineita nikkeliseoksia, molybdeenia, mangaania ja 100 kiloa prosessikaasuja happea, typpeä. Sähköä tarvitaan 0,5 megawattituntia ja polttoaineita nestekaasua, hiilimonoksidikaasua yhteensä 0,1 megawattituntia. Tuotanto tonnia Coil Products Teräsaihiot josta Long Productsin osuus Kylmävalssaamon tuotanto Kylmävalssatut tuotteet Kirkkaat kuumanauhat Materiaalivirrat SO 2 NO x CO 2 Hiukkaset Special Products Ferrokromi Putket Kvarttolevyt Pitkät tuotteet 1) Erikoisohuet nauhat North America Kvarttolevyt, tangot ja putket Raaka aineet Kuonan muodostajat Kemikaalit Vesi Polttoaineet Sähkö Tuotteet Sivutuotteet Malminlouhinta, milj. tonnia 1,2 1,1 Kromirikastetta, tonnia ) Muut kuin teräsaihiot Päästöt vesistöön Jäte vesi Jäte 10 Outokumpu ja ympäristö 2004

Outokummun ilmastotehokkuus on maailman huippua 13.10.2011 Risto Liisanantti. www.outokumpu.com

Outokummun ilmastotehokkuus on maailman huippua 13.10.2011 Risto Liisanantti. www.outokumpu.com Outokummun ilmastotehokkuus on maailman huippua www.outokumpu.com Outokumpu kansainvälinen ruostumaton teräsyhtiö Cloud gate Millennium puistossa Chicagossa, USA Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä 10.10.2012 Tornio www.outokumpu.com FeCr-tuotteet, Outokumpu Valmistuvan laajennusinvestoinnin myötä Tornion ferrokromitehtaan tuotanto kaksinkertaistuu

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Osavuosikatsaus II/4 5.8.24 Jyrki Juusela, toimitusjohtaja stainless copper technology Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden kysyntä pysyi hyvänä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Outotec kasvava teknologiayritys

Outotec kasvava teknologiayritys Asmo Vartiainen, Johtaja Outotec kasvava teknologiayritys Metallienjalostuspäivät 2012 Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotec kehittää ja toimittaa ympäristön kannalta kestäviä teknologiaratkaisuja

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Martti Sassi Terästuotannon johtaja Outokumpu Stainless Oy 19.02.2014 Outokumpu Tornion tehtaat Outokummun Kemin kromiittikaivos ja Tornion ferrokromi- ja terästuotanto

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Koerakentaminen tienpidosta vastaavan viranomaisen näkökulmasta

Koerakentaminen tienpidosta vastaavan viranomaisen näkökulmasta 1 1. TIEHALLINNON TOIMINTASTRATEGIA 2. TIEHALLINNON YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 3. MATERIAALIEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN 4. TIEHALLINNON KOERAKENTAMINEN SIVUTUOTTEIDEN OSALTA 5. SIVUTUOTTEIDEN HYÖTYKÄYTÖN ONGELMAT

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO Munksjö Älykästä paperiteknologiaa Arvopaperin Rahapäivä Helsinki 15.9.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat ja liiketoiminta-alueet Taloudellinen kehitys ja taloudelliset

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

EKOTEHOKKUUS TEOLLISUUDESSA Ekotehokkuuden huomioiminen sellutehtaan investoinneissa Risto Soukka Risto Soukka 1.12.

EKOTEHOKKUUS TEOLLISUUDESSA Ekotehokkuuden huomioiminen sellutehtaan investoinneissa Risto Soukka Risto Soukka 1.12. TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO EKOTEHOKKUUS TEOLLISUUDESSA Ekotehokkuuden huomioiminen sellutehtaan investoinneissa Risto Soukka Risto Soukka www.lut.fi PEHA Prosessiteollisuuden elinkaaritiedon hallinnan

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Mikko Puolakka, Chief Financial Officer Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,4

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Prof. Olli Dahl, Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Oulu, Tammikuu 2014 Kemiantekniikan korkeakoulu Puunjalostustekniikan laitos PL 16300, 00076 Aalto Puh: +358 40 5401070

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KIVIAINESHUOLTO KIERTOTALOUDESSA SEMINAARI KIERTOTALOUS CLEAN TECH

KIVIAINESHUOLTO KIERTOTALOUDESSA SEMINAARI KIERTOTALOUS CLEAN TECH KIVIAINESHUOLTO KIERTOTALOUDESSA SEMINAARI 28.10.2015 KIERTOTALOUS CLEAN TECH HS 28.09.2013 Kansainvälisen ilmastopaneelin johtaja Rajendra Pachauri suosittelee varautumaan katastrofeihin Kansainvälisen

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus III/05

Osavuosikatsaus III/05 Osavuosikatsaus III/05 25.10.2005 Karri Kaitue, Varatoimitusjohtaja www.outokumpu.com Q3 taloudellinen tulos ja markkinanäkymät Visio ja strategia Lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteet Lopputulos

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot