Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen"

Transkriptio

1 Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintaa ympäristöstä -asiakastilaisuus Yliaktuaari Tilastokeskus

2 Ympäristöliiketoiminta osana ympäristötilinpitoa Ympäristötilinpito mittaa ympäristön ja talouden välistä vuorovaikutusta Suurin osa liittyy aineellisiin virtoihin (jätteet, ilmapäästöt, materiaalivirrat) Ympäristöliiketoiminta yksi talouden sisällä kulkevista, ympäristöön liittyvien rahamääräisten virtojen tilastoista Ympäristöliiketoiminnan tilastoinnin merkitys erityisesti politiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnissa Mitataan kansantalouden tilinpidon kanssa yhtenevin käsittein ja menetelmin, jolloin voidaan yhdistellä muuhun taloutta koskevaan tietoon

3 Mitä ympäristöliiketoiminta on? (1) Taloudellista toimintaa, jolla on ympäristönsuojeluun tai luonnonvarojen säästämiseen liittyvä tarkoitus Tuotteita, palveluja, teknologiaa Vastinpari ympäristönsuojelumenoille: ympäristönsuojelumenot mittaavat kysyntää, ympäristöliiketoiminta tarjontaa Ympäristöliiketoimintaa voidaan tarkastella toimialoittain tai tuoteluokittain (luokituksena ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan 16- kohtainen luokitus)

4 Mitä ympäristöliiketoiminta on? (2) Tarkastelu toimialoittain Päätoimialat niitä, joilla suurin osa liikevaihdosta syntyy ympäristöliiketoiminnasta Esim. jätehuolto, materiaalien kierrätys, sähkön tuotanto tuuli- ja vesivoimalla Sivutoimialoilla pieni osa ympäristöliiketoiminnan tuottajia Hajaantuu lukuisille toimialoilla, periaatteessa kaikille Esimerkiksi ympäristöystävällisemmät tai materiaalitehokkaammat tuotteet ja tuotantoprosessit, ympäristöliiketoimintaan liittyvien koneiden ja laitteiden tekeminen

5 Ympäristöliiketoiminnan tilastointi meillä ja muualla Kiinnostusta ilmiön tilastointia kohtaan 1990-luvun puolivälistä eteenpäin, etenkin OECD aktiivinen kehittäjä Suomessa säännöllinen tilastointi vuodesta 2009 alkaen julkaistu tilasto sarjassaan neljäs Osana EU:n ympäristötilinpitoasetusta pakolliseksi tilastointikohteeksi (2015?) Useimmissa muissa EU-maissa tilastointi jo olemassa olevien rekisteritietojen pohjalta Suomessa tilastointimenetelmäksi valittu yrityksille tehtävä suora, otospohjainen tiedonkeruu

6 Ympäristöliiketoiminta toimialoittain 2012 Milj. euroa Metalliteollisuus Kemianteollisuus Kokonaisarvo 22,1 mrd euroa Metalliteollisuus suurin (10,3 mrd) Vesi- ja jätehuolto Palvelut Rakentaminen Energiahuolto Metsäteollisuus Muu teollisuus Hieman yli kahteen miljardiin yltävät kemianteollisuus sekä vesi- ja jätehuolto Päätoimialoilla käytännössä koko toimialan liikevaihto ympäristöliiketoimintaa, teollisuudessa 11 %, energiahuollossa 13 %, rakentamisessa 6 % ja palveluissa 1 %

7 Ympäristöliiketoiminnan vienti toimialoittain 2012 Vienti Milj. euroa Myynti kotimaahan Metalliteollisuus Metalliteollisuus jälleen suurin, viennin osuus 70 % ympäristöliiketoiminnasta Kemianteollisuus Palvelut Energiahuolto Metsäteollisuus Muu teollisuus Vesi- ja jätehuollosta tai rakentamisesta ei riittävän varmoja vientilukuja, mutta käytännössä vienti olemattoman vähäistä (pl. 383 Materiaalien kierrätys) Sähkön myyntiä sähköpörssiin ei lasketa vienniksi

8 Tarkastelu tuoteluokittain Ympäristöliiketoiminta jaetaan Suomessa 16 tuoteluokkaan perustuen kansainväliseen ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan luokitukseen Ympäristönsuojeluun liittyvät luokat Esim. ilmapäästöjen vähentäminen, jätehuolto, melun ja tärinän torjunta, ympäristönsuojeluun liittyvä T&K-toiminta Luonnonvarojen hallintaan liittyvät luokat Esim. energiantuotanto uusiutuvista energialähteistä, lämmön ja energian tehokas käyttö, uusiutumattomien luonnonvarojen hallinta Kyselystä saadut tulokset eivät vielä riittävän tarkkoja, jotta kaikille 16 luokalle saataisiin estimoitua tuloksia

9 YMPÄRISTÖNSUOJELU 01 Ulkoilman ja ilmastonsuojelu kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä 02 Ulkoilman ja ilmastonsuojelu muilla keinoin kuin kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä Rikkipesurit, biopolttoaineet Korkeapainesumutus ilmanlaadun parantamiseksi, LNG-laivat 03 Jätevesien käsittely Lietekaivot, viemärit, jätevedenpuhdistus 04 Jätehuolto Jätehuolto, roskapussit, roska-astiat, murskaimet 05 Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu ja puhdistus Eristeet pohjaveden suojaamiseen, öljynkeräystarvikkeet 06 Melun ja tärinän torjunta Meluvallit, äänieristys (pl. työsuojelu) 07 Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojelu Vesistöjen kunnostus, YVA 08 Säteilyltä suojaaminen Radioaktiivisen jätteen käsittely, radonin poisto 09 Muut ympäristönsuojeluun liittyvät toimenpiteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta Auditoinnit, konsultoinnit, laboratoriopalvelut, tutkimus- ja kehittämistoiminta

10 LUONNONVAROJEN HALLINTA 10 Vesivarojen hallinta Vesieristeet, kuivakäymälät 11 Metsävarojen käytön vähentäminen 12 Energiantuotanto uusiutuvista energialähteistä 13 Lämmön/ energian tehokas käyttö 14 Fossiilisten energianlähteiden käytön vähentäminen energiahuollon ulkopuolisilla aloilla Kierrätyspaperi, aiheeseen liittyvä koulutus ja viestintä Vesivoima, tuulivoimaloiden osat, aurinkopaneelit, hakkuutähdepaalaimet Matalaenergiarakentaminen, rakennuseristeet, lämpöpumput Kierrätysmuovi, uudelleenpinnoitetut renkaat 15 Uusiutumattomien luonnonvarojen hallinta Uusioraaka-aineet (lasi, metalli) tuotannossa, kuona maan- ja tienrakennuksessa 16 Muut luonnonvarojen säästämiseen liittyvät toimenpiteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta Tieto- ja viestintäjärjestelmät, seuranta- ja mittauspalvelut, tutkimus- ja kehittämistoiminta

11 Ympäristöliiketoiminnan työllisyys 2012 HTV Metalliteollisuus Rakentaminen Palvelut Metsäteollisuus Vesi- ja jätehuolto Kemianteollisuus Yhteensä työllisiä Suurin työllistäjä metalliteollisuus, htv Seuraavaksi tulevat työvoimaintensiiviset alat, rakentaminen ja palvelut Muu teollisuus Energiahuolto

12 Mitä seuraavaksi? EU-asetus velvoittaa raportoimaan vähintään tiedot liikevaihdosta, arvonlisästä ja työllisyydestä ympäristöliiketoiminnan markkinatuotantoa koskien Vertailukelpoiset tiedot eri EU-maiden välillä Aikasarja, tietoa alan kehityksestä Yhdistettävissä kansantalouden tilinpidon tietoihin

13 Kiitos! Lisätietoja: Ympäristöliiketoiminta:

Ympäristöliiketoiminta 2012 Täyttöohjeet

Ympäristöliiketoiminta 2012 Täyttöohjeet Ympäristöliiketoiminta 2012 Täyttöohjeet Tämä kysely koskee yrityksenne ympäristöliiketoimintaa vuonna 2012. Ympäristöliiketoiminnan tuotannoksi lasketaan valmistamanne ympäristöliiketoiminnan tuotteet

Lisätiedot

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-461-5 (pain.)

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA 18 214 INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA Innovaatiotoiminta alueellisesti Innovaatiotoimintaa mittaavat tilastot ovat pääasiallisesti kansallisia, ja alueellista tilastotietoa on aiheesta vain vähän

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky 11.2.2014 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 2 Satakunnan väestökehitys 3 Satakunnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi 1 JOHDANTO 4 2 TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ 4 2.1 Tuottajahintaindeksien

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2013

Yritystukitilasto 2013 Yritykset 2015 Yritystukitilasto 2013 Vähemmän tukea suuremmalle joukolle yrityksiä Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 yrityksille jaettu tukimäärä laski kokonaisuudessaan 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Jätetilasto 2013. Kiertotalous kompastumassa kiviin. Tuotannon ja kulutuksen jätteet

Jätetilasto 2013. Kiertotalous kompastumassa kiviin. Tuotannon ja kulutuksen jätteet Ympäristö ja luonnonvarat 15 Jätetilasto 13 Tuotannon ja kulutuksen jätteet Kiertotalous kompastumassa kiviin Jätteeksi jäävän kiviaineksen kierrätys on jäänyt jälkeen muiden jäteaineiden hyödyntämisestä,

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportointi Kevät 2013 Yhteiskuntavastuuraportointi - Yhteiskuntavastuutiedot osana lakisääteistä tilinpäätösraportointia

Yhteiskuntavastuuraportointi Kevät 2013 Yhteiskuntavastuuraportointi - Yhteiskuntavastuutiedot osana lakisääteistä tilinpäätösraportointia Yhteiskuntavastuuraportointi Kevät 2013 Yhteiskuntavastuuraportointi - Yhteiskuntavastuutiedot osana lakisääteistä tilinpäätösraportointia Mikael Niskala 18.4.2013 1 - Ympäristömenojen kirjaaminen, laskenta

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupunki. Ympäristötilinpäätös 2011 2012

Pietarsaaren kaupunki. Ympäristötilinpäätös 2011 2012 Pietarsaaren kaupunki Ympäristötilinpäätös 2011 2012 2 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2011-2012 Käännös 3.9.2013 Johdanto Pietarsaaren kaupungin ympäristötilinpäätös 2011 ja 2012 käsittää molemmat vuodet ja on neljäs,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2014 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot