Kestävä kehitys haastaa tekniikan? Juha Ylimaunu, ympäristöjohtaja, Outokumpu Oyj Alustus AMK-päivillä, Oulu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä kehitys haastaa tekniikan? Juha Ylimaunu, ympäristöjohtaja, Outokumpu Oyj Alustus AMK-päivillä, 14.5.2009 Oulu. www.outokumpu."

Transkriptio

1 Kestävä kehitys haastaa tekniikan? Juha Ylimaunu, ympäristöjohtaja, Outokumpu Oyj Alustus AMK-päivillä, Oulu

2 Outokumpu tänään Kestävä kehitys Outokummussa - esimerkkejä Outokummun haasteet Haasteet uusille insinööreille 2 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

3 Outokumpu tavoittelee ykkösasemaa ruostumattomassa teräksessä Outokumpu on kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen keskittyvä yhtiö. Outokummun visiona on olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä Markkinaosuus valssatussa ruostumattomassa teräksessä (2007): 16 % Euroopassa ja 6 % maailmanlaajuisesti 3 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

4 Ruostumaton teräs kierrätykseen perustuva tuote kysyntä kasvaa pitkällä aikavälillä: hygieenisyys, ikuinen tuote, kierrätettävyys, kotitaloustuote kehittyvässä maailmassa pääraaka-aine: kierrätysteräs kromi (Cr) seosaineena (11 22 %) tekee tuotteesta ikuisesti kierrätettävän kromi (FeCr) ja teräksen valmistus vaativat paljon sähköenergiaa sulatus valokaariuuneissa Construction Transport Industrial equipment Catering & Household Welded tubes Other 4 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

5 Ruostumattoman teräksen loppukäyttöalueita Metsäteollisuus Ruoanvalmistusteollisuus Kuljetus ja liikenne Rakentaminen 5 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

6 Outokumpu maailmanlaajuisesti Outokumpu toimii noin 30 maassa ja työllistää noin henkilöä Liikevaihto on lähes 5,5 miljardia euroa Amerikka (2008) 11 % liikevaihdosta 5 % henkilöstöstä Eurooppa (2008) 78 % liikevaihdosta 94 % henkilöstöstä Aasia (2008) 8 % liikevaihdosta 1 % henkilöstöstä 6 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

7 Outokumpu tänään Kestävä kehitys Outokummussa - esimerkkejä Outokummun haasteet Haasteet uusille insinööreille 7 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

8 Systemaattinen oma kehittäminen on perinne Suomen metalliteollisuudessa Outokummulla pitkä perinne tuotantoprosessien kehittämisestä Outokummun sisäinen ympäristönsuojelun työryhmä perustettiin v. 1969: alallaan uranuurtaja Kestävä kehitys: sosiaalinen, taloudellinen, ympäristö Lakien ja viranomaismääräysten täyttämisestä on siirrytty 2000-luvulla ennakoivaan ja omaehtoiseen toimintaan: oma T&K korostuu yritysvastuu korostuu läpinäkyvä raportointi ulkopuolinen auditointi osana johtamista ja riskienhallintaa 8 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

9 Omat tavoitteet haasteellisempia kuin EU:n tai viranomaisten asettamat Outokummulla on ympäristön suhteen vuosittaisia sisäisiä ja yksikkökohtaisia tavoitteita: päästöt energiatehokkuuden parantaminen uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen vedenkäytön tehostaminen jätteen määrän vähentäminen kierrätysteräksen käyttö pääraaka-aineena Vuonna 2008 Outokumpu ja ympäristömme paras yritysvastuuraportti Suomessa (130 yritystä) 9 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

10 Outokumpu ja kestävä kehitys Outokummun liikeidea perustuu metallien kierrätykseen: kierrätysteräs on pääraaka-aine hygieeniseen ja täysin kierrätettävään ruostumattomaan teräkseen sulatus (seosaineita), valssaukset, tuotevalmistus materiaali- ja energiatehokkuuteen (ekotehokkuus), joka takaa pienet päästöt tehokkaan toiminnan pienet energiakustannukset 10 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

11 Hiukkaspäästöt Tornion terässulatolta / tuotettu terästonni (EU BAT-arvo uusille tehtaille <200g/t) g/steel tonne AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

12 Tornion tehtaiden jätevesikuormitus: Metallit yhteensä t/a 15 Aihiotuotanto t/a Sinkki Nikkeli Kromi AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

13 Outokummun Tornion tehtaiden vesistökuormitus suhteessa Kemi- ja Tornionjoen ainevirtaamiin kg/d Joet Outokumpu ,7 1,6 1,2 Kromi Nikkeli Sinkki Typpi 13 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

14 Päästöt tehtaan ympäristössä: kaloja ja marjoja saa syödä Tornion tehtaan edustan kalat yhtä terveitä kuin luonnontilaisen kontrollialueen kalat Seuranta 1970-luvulta lähtien, Helsingin yliopiston tutkimus v. 2000, jolloin metallikuormitus oli huipussaan käytännössä ei metallien kertymistä => ammattikalastus jatkuu Ravintokasvit (marjat, salaatit jne.) tehtaan lähellä: ei riskiä metalleista tutkimukset v , Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus ym. 14 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

15 Outokummulla alansa energiatehokkain tehdas Tornion tehtaan ruostumattomat terästuotteet on valmistettu vähimmin energiapanostuksin ja hiilidioksidipäästöin verrattuna kilpailijoihin. Tämä perustuu mm. seuraaviin faktoihin: 1. Ruostumattoman teräksen tärkein seosaine, kromi, saadaan omalta ferrokromitehtaalta samalta paikalta ja myös sulana ainoana maailmassa 2. Torniossa on käytössä ferrokromin (FeCr) valmistuksessa oma uunitekniikka, jolla on maailman alhaisin energiantarve 15 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

16 Outokummulla alansa energiatehokkain tehdas Ferrokromituotannon energian kulutus: Nettoenergia = sähkö (lämpö) + hiili - hiilimonoksidi Nettoenergian käyttö% Outokummun prosessi Yleisesti maailmalla käytössä oleva prosessi 16 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

17 Outokummulla alansa energiatehokkain tehdas 3. Sulan FeCr:n käyttö terästehtaan kromikonvertterissa säästää paljon energiaa ( GWh/a) ja päästöjä tekniikka on ainoa maailmassa 4. Ferrokromin sivutuotteena syntyvän häkäkaasun käyttö öljyn ja nestekaasun korvaajana säästää energiaa noin 520 GWh/a ainoa sovellus maailmassa 17 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

18 Outokummulla alansa energiatehokkain tehdas 5. Ferrokromin valmistus Torniossa ja pohjoismaisella sähköllä tuottaa hiilidioksidipäästöjä lähes puolet vähemmän kuin muualla maailmassa (FeCr-tonnia kohti) Kilpailijoiden sähkö perustuu myös enemmän fossiilisiin lähteisiin (muu Eurooppa, Aasia, Etelä-Afrikka, USA jne.) Outokumpu suosii ei-fossiilisia lähteitä sähkönhankinnassaan: Outokumpu -konsernin sähkönhankinta / sähkönkäyttö 2006: Uusiutuvat sähkönlähteet (vesi, bio jne): 56 % Ydinvoima: 34 % Turve ja fossiiliset lähteet: 10 % 18 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

19 Outokummulla alansa energiatehokkain tehdas 6. Tehtailla on panostettu vuosikymmeniä oman energiatehokkuuden kehittämiseen, minkä tuloksena mm. kaasujen ja jäähdytysvesien sisältämää energiaa hyödynnetään prosesseissa noin 620 GWh/a => ilman energiatehokkuuden parantamistekniikoita tehtaan hiilidioksidipäästöt olisivat noin kolmanneksen nykyistä suurempia 19 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

20 Energiatehokkuutta parantamalla saavutetut CO 2 - päästövähennykset (punaiset) suhteessa kokonaispäästöihin Outokummun tehtailla Actual Emissions Avoided Emissions t CO AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

21 Materiaalitehokkuus metalliteollisuudessa Metalliteollisuudessa materiaalivirrat ovat suuria: vaikka pääraaka-aine kierrätettyä, sulafaasissa tarvitaan kuonaa mm. suojaamaan metallia hapettumiselta kuona = välttämätön sulavaiheen suojamateriaali, mineraalinen sivutuote kuonanmuodostajana kalkkikivi, kvartsi ym. kuonaa usein % metallin määrästä (FeCr: > 55 %) Keskeistä: Prosessien suunnittelu ja käyttö => ei jätteitä kuona kestävän kehityksen mukaiseksi tuotteeksi rakennustuotteiksi: Torniosta > t vuosittain säästää neitseellisiä luonnonvaroja Tornion tehtaan sivutuotteet säästäneet tähän mennessä yli 10 milj. tonnia luonnon kivimurskeita 21 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

22 Materiaalitehokkuus: kuonapohjaisilla mineraalituotteilla säästetään Tien ja talon rakentamisessa pienempi rakennepaksuus: säästö tierakennusmateriaaleissa ja kuljetuskustannuksissa vähemmän poiskuljetettavia kaivumassoja helpompi tierakenteen kuivatus (ei syviä ojia/salaojitustarvetta) Muita hyviä puolia Esim. OKTO-kevytkivituotteen lujittuessa kantavuus kasvaa % rakenneratkaisusta riippuen kierrätysmateriaali säästää luonnonmateriaaleja rakentaminen helpompaa ja nopeampaa Lähde: Luonnonmateriaalien ja Outokummun OKTOtuotteiden rakennevertailu (Destia 2008) 22 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

23 Tornion terästehtaan uusien OKTOmineraalituotteiden toimitusmäärät (t) Hiekka Kevytkivi Murske (keskim.) 23 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

24 Sosiaalinen vastuu - työntekijät terveitä Kemi-Tornio tuotantoketjun työntekijöiden terveysseuranta: alansa pisin ja kattavin maailmassa, useita ulkopuolisia yhteistyötahoja (mm. työterveyslaitos) mm. väitöstutkimus 2003 (Kuopion yliopisto): ei kohonnutta riskiä metalleista, terveys parempi kuin muulla väestöllä seurannat ja tilastoseulonnat jatkuvat 24 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

25 Outokumpu tänään Kestävä kehitys Outokummussa - esimerkkejä Outokummun haasteet Haasteet uusille insinööreille 25 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

26 Raaka-aineiden hintakehitys on haaste USD/t Nikkeli USD/lb Ferrokromi , LME päivittäinen kätieishinta , Sopimushinta neljänneksittäiin, Metal Bulletin USD/lb 42 Molybdenium USD/t 700 Kierrätysteräs Mo oxide Europe, Metal Bulletin, päivittäinen hinta HMS 1&2 fob Rotterdam, Metal Bulletin, päivittäinen hinta AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

27 Outokummun strategia tähtää vakaampaan liiketoimintamalliin Haasteet Suuri riippuvuus nikkelipitoisista standardituotteista Tavoitteet/toimenpiteet Tasapainoisempi tuotevalikoima Nikkelittömät tuotteet Korkean jalostusasteen erikoislaadut ja -tuotteet Iso osa myynnistä jakelijoille Myynnin lisääminen loppuasiakkaille ja projekteille Vakaat suhteet jakelijoihin Eurooppakeskeisyys Kasvu Euroopan ulkopuolella Kustannusjohtajuuden säilyttäminen standardilaaduissa 27 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

28 Terästeollisuuden kestävän kehityksen haasteet Kun päästöt ovat kurissa ja tekniikka täyttää tulevatkin EU-normit, haasteina ovat painottuneet: työturvallisuus (LTI <5 v. 2009) sosiaalinen vastuu lama-aikana sähkö: alkuperä, saatavuus, hinta energia- ja materiaalitehokkuus CO2-päästöt (hiili pelkistysaineena) epäpuhtaudet kierrätysteräksessä monimutkaistuva byrokratia, raportointi, tulkinnat 28 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

29 Terästeollisuuden kestävän kehityksen haasteet Outokummun sosiaaliset tavoitteet vuodelle 2009: Tapaturmatiheys < 5 / milj. työtuntia Työhyvinvoinnin parantaminen (O People kyselyn pisteytyksellä mitattuna) Sustainable Supply Management Tool käyttöön Työnkierto > 20 % Leader Poolin henkilöstölle HR SAP: uusia henkilöstötunnuslukuja käyttöön ja raportointiin Tavoite- ja kehityskeskustelut kaikille 29 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

30 Tapaturmatiheys parantunut yhdeksään vuonna Outokummun tuotantolaitokset / työntekijät ja alihankkijat yhteensä Tapaturmien määrä Sairauspoissaoloja Tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti Sairaspoissaoloja miljoonaa työtunita kohti Tavoite 2009 < 5 30 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

31 Sähkön saatavuus ja hinta: metallien kierrätykselle ja metalliteollisuudelle oleelliset tuotantotekijät Metalliteollisuus: Suomen suurimmat sähkön käyttäjät Esimerkki sähkötarpeesta Outokummun Tornion tehtaalta : sähkölasku suurempi kuin henkilöstökulut sähkön käyttö v ,5 TWh (noin 3 % Suomen sähkönkulutuksesta) Riippuvuus tuontisähköstä, ellei lisäkapasiteettia rakenneta Tuhansia kotimaisia työpaikkoja koko raakaaine- ja jalostusketjussa 31 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

32 Suomen sähköntuotantokapasiteetti ja huipputehon tarve MW Erillinen sähköntuotanto Kaukolämmön yhteistuotanto Teollisuuden yhteistuotanto Ydinvoima 4000 Vesivoima Tarve AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

33 Outokumpu tänään Kestävä kehitys Outokummussa - esimerkkejä Outokummun haasteet Haasteet uusille insinööreille 33 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

34 Menestyvän asiantuntijan / esimiehen painopisteet ja ominaisuudet Suunta Kehittymishalua Päämäärähakuisuutta Luovuutta Toiminta Työyhteisö Ammattitaitoa Loogista ajattelua Sitkeyttä Sosiaalisia taitoja Sopeutumiskykyä Johtajuutta Elämänhallintaa 34 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

35 Kestävän kehityksen haasteet uusille insinööreille Suhteellisuuden tajua Kemian, fysiikan ym. luonnontieteiden perustiedot ja taidot Kriittisyyttä ja kyseenalaistamista tarvittaessa Myönteistä elämänasennetta 35 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

36 Kiitos! 36 AMK-päivät , Oulu Juha Ylimaunu

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokummulla on vahva vastuunkannon kulttuuri Kerromme mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten se näkyy toiminnoissamme. Millaisia vaikutuksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2009

Osavuosikatsaus II/2009 Osavuosikatsaus II/2009 23.7.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Toisen neljänneksen

Lisätiedot

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS Vuosikertomus 2008 HAASTEEMME KUSTANNUSJOHTAJUUDEN YLLÄPITÄMINEN STANDARDILAADUISSA Integroidun tuotantoprosessinsa ansiosta Tornio Works on yksi maailman kustannustehokkaimmista ruostumattoman teräksen

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS IDEAT OVAT SINUN... Vuosikertomus 2007 Sisältö OUTOKUMPU 2007 1 Outokumpu lyhyesti 2 Outokummun asema markkinoilla 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Visio ja strateginen suunta 8 Vuosi 2007 lyhyesti 10 Markkinakatsaus

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2006 NYT KESKITYMME...

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2006 NYT KESKITYMME... NYT KESKITYMME... Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ OUTOKUMPU 2006 1 Outokumpu lyhyesti 2 Visio ja strateginen suunta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2006 lyhyesti 8 Markkinakatsaus 12 Johdon tulosanalyysi

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus III/08

Osavuosikatsaus III/08 Osavuosikatsaus III/08 Juha Rantanen, toimitusjohtaja 23.10.2008 www.outokumpu.com Kolmas neljännes lyhyesti Outokummun taloudellinen asema Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Strategian ja investointiprojektien

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

Pk-yritysten ruostumattoman teräksen jatkojalostusmahdollisuudet Suomessa

Pk-yritysten ruostumattoman teräksen jatkojalostusmahdollisuudet Suomessa Tiina Apilo Henrik Corander Tapani Huikuri Taina Huovinen Miikka Karhu Timo Kauppi Veli Kujanpää Jari Larkiola Juhani Linna Timo Savinainen Mika Sirén Rauno Toppila Pk-yritysten ruostumattoman teräksen

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010 Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010 30.3.2010 www.outokumpu.com Yhtiökokouksen avaus Esityslistan kohta 1 Kokouksen järjestäytyminen Esityslistan kohta 2 Ole Johansson, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 TAPPIOLLINEN TULOS VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA

OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 TAPPIOLLINEN TULOS VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2009 klo 13.00 1 (36) OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 TAPPIOLLINEN TULOS VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA Vuosi 2008 lyhyesti - Liikevoitto oli 63 milj. euroa tappiollinen,

Lisätiedot

Rautaruukki Vuosikertomus 2004

Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Sisältö Talouden yhteenveto 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Strategia 14 Toimintaympäristö 18 Divisioonat 20 Ruukki Construction 22 Ruukki Engineering

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö The Biofore Company Vuosikertomus 2011 sisältö Sisältö UPM konserni 2 lyhyesti 4 Avaintietoja 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 strategia 11 Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

Vahva jalansija tärkeimmillä markkinoilla

Vahva jalansija tärkeimmillä markkinoilla Vuosikertomus 2014 Outokummun vuosikertomus 2014 1 SISÄLTÖ Tämä vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja selvityksen hallintoja ohjausjärjestelmästä. Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun raportit on julkaistu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2008 klo 13.00 1 (25) OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI Ensimmäinen neljännes lyhyesti

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina osaamisen perintö, laadun kulttuuri ja SAVON tulevaisuuden mahdollisuudet SAVON YRITYSUUTISET 1/2014 Maaliskuu SISÄLLÄ: YRITYSUUTISET Sivut 2-44 Voimalaitos Sivut 45-62 Koneurakointi/ kuljetus Sivut 63-73

Lisätiedot