KOOSTE JHL:N TIEDOTTEISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOOSTE JHL:N TIEDOTTEISTA"

Transkriptio

1 KOOSTE JHL:N TIEDOTTEISTA Tiedotteet Budjettineuvotteluissa varmistettava samapalkkaisuusohjelman rahat Hallituksen on budjettineuvotteluissaan varmistettava samapalkkaisuusohjelman rahoitus, vaatii Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori. Vain niin voidaan naisten palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjata. Santamäki-Vuori muistuttaa, että hallitus on ohjelmassaan sitoutunut naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventamiseen vähintään viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Se edellyttää koko julkisen sektorin palkkojen tuntuvaa nostamista, koska kuntien ja valtion työt ovat hyvin naisvaltaisia. Mikäli julkisen sektorin palkkoja ei nosteta yli yleisen linjan, palkkaerot kasvavat edelleen, sekä miesten ja naisten että yksityisen ja julkisen sektorin välillä. - Hallituksen on nyt lunastettava lupauksensa ja varattava riittävästi rahaa koko julkisen sektorin palkankorotuksia ja nykyistä mittavampia palkkaohjelmia varten. Kysymys on poliittisesta tahdosta. Poliitikot ovat palkkaratkaisun rahoittajakummeja, Santamäki-Vuori toteaa. Heidän rooliinsa ei kuulu määritellä, minkä verran millekin työntekijäryhmille korotuksia jaetaan. Se on työmarkkinajärjestöjen tehtävä. Lisätietoja: Tuire Santamäki-Vuori Tiedotteet Valtion tuottavuusohjelman vaikutuksia arvioitava ripeästi Valtion tuottavuusohjelman vaikutuksia on ryhdyttävä arvioimaan ripeästi, patistaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori. - JHL ei pidä valtion henkilöstön mittavaa vähentämistä oikeana lähtökohtana kehittää tehtävien hoitoa ja tuottavuutta sekä palvelujen laatua, hän sanoi vieraillessaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Enonkosken toimipisteessä perjantaina. Uusi hallitus puolitoistakertaisti työpaikkojen vähentämistavoitteen. Valmistelu lisätyöpaikan poistumisen aikataulusta ja kohdentamisesta eri hallinnonaloille on määrä aloittaa välittömästi. JHL sitoutuu palvelujen kehittämiseen, mutta ei kaavamaisiin henkilöstövähennyslukuihin, Santamäki-Vuori painotti. Myönteisenä hän piti sitä, että tuottavuushankkeisiin on määrä liittää jatkossa myös työelämän laatuun ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Valtionhallinnon uudistamishankkeiden eteneminen tulisi kytkeä väliarviointeihin toimenpiteiden laaja-alaisista vaikutuksista. Hallitushan on sitoutunut toteuttamaan ohjelmaa niin, että valtion tehtävien hoito, palvelutaso ja saatavuus eivät heikenny, Santamäki-Vuori huomautti. - JHL peräänkuuluttaa pikaisia toimia, joilla arvioidaan luotettavasti henkilöstövähennysten, toimintojen ulkoistamisen, palvelukeskusten perustamisen sekä alueellistamisen vaikutuksia. - Seurantaa tarvitaan myös tuottavuusohjelman vaikutuksista henkilöstön työoloihin ja työehtoihin sekä ulkoistettujen toimintojen kokonaiskustannuksien kehitykseen. Santamäki-Vuori huomautti, että erilaiset kumppanuushankkeet lisäävät toiminnan haavoittuvuutta. Julkiselta vallalta vähenee oma osaaminen, ja kaikkinainen riippuvuus ulkopuolisista tuottajista voi jopa heikentää yhteiskunnan huoltovarmuutta. Erilaisten valtionhallinnon uudistamishankkeiden eteneminen tuleekin kytkeä väliarviointeihin toimenpiteiden laaja-alaisista vaikutuksista, hän katsoi. Lisätietoja: Tuire Santamäki-Vuori Tiedotteet Edustajisto vaatii julkisen sektorin palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamista Edustajiston kevätkokous

2 Kannanotto Työmarkkinoiden pääongelma on koko julkisen sektorin kehno palkkataso. Syksyn työmarkkinaratkaisun tulee vastata siihen. Se edellyttää ohjelmaa, jolla kurotaan kiinni palkkojen jälkeenjääneisyys nykyisiä palkkaohjelmia mittavammin ja nostetaan julkisen sektorin palkat työtehtävien vaativuutta vastaavalle tasolle. Sopimuskorotusten ja palkkaohjelmien tulee yhdessä olla niin suuria, että julkisen alan korotukset ohittavat yleisen palkankorotuslinjan. Vain näin saadaan kavennetuksi julkisen sektorin jälkeenjääneisyyttä Neuvottelutuloksen mahdollistamiseksi maan hallituksen tulee varata riittävästi rahaa julkisen sektorin palkankorotuksia ja palkkaohjelmia varten. Juuri valmistuneiden kunta-alan palkkatilastojen mukaan säännöllisen työajan keskiansio kokoaikatyössä oli viime lokakuussa 2167 euroa kuukaudessa, jos omiin työehtosopimuksiinsa kuuluvat lääkärit ja opettajat jätetään pois tarkasteluista. Yksityisen sektorin palkansaajien vastaava ansio oli noin 2800 euroa kuukaudessa. Kilpailu ammattiosaajista koskee kaikkia palvelutehtäviä. Palkkauksen tärkein vaatimus on oikeudenmukaisuus. Laadukkaiden julkisten palvelujen turvaamiseksi palkkatasoa on kauttaaltaan ripeästi nostettava. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota sosiaali-, terveys- ja turvapalveluketjussa työskentelevien ammattiryhmien erityistarpeisiin. Ruotsissa tänä keväänä syntyneet palkkaratkaisut ovat olleet tyypillisesti kolmivuotisia ja niiden kustannusvaikutus on ollut runsas 10 prosenttia. Ruotsin kunta-alalle viime viikonloppuna solmitun sopimuksen kustannusvaikutus oli yhteensä noin 14 prosenttia. Matalapalkkaisia suosiva sopimusratkaisu oli voitto ennen kaikkea hyvinvointipalveluita tarvitseville kansalaisille. JHL paheksuu kunnallisen työmarkkinalaitoksen intoa sanoa irti paikallisia yhteistoimintasopimuksia tilanteessa, jossa kunnissa ja kuntayhtymissä on käynnissä myllerrys. Nyt tarvitaan vanhojen hyvien yhteistoimintakäytäntöjen jalostamista ja kehittämistä siellä missä yhteistoiminta on ollut tosiasiallisesti heikkoa. Tiedotteet JHL:n jäsenistö odottaa todellisia toimenpiteitä palkkatasa-arvon toteuttamiseksi JHL:n edustajiston puheenjohtaja Tuija Linna-Pirisen aloituspuhe Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajiston kokouksessa Espoon Korpilammella JHL:n jäsenistö odottaa valtion ja työnantajajärjestöjen taholta todellisia toimenpiteitä palkkatasa-arvon toteuttamiseksi julkisella sektorilla. Olemme sopimuspolitiikassa päätymässä tällä kertaa liittokierrokselle. Syyt tähän löytyvät maan hallituksen tahdottomuudesta ja työnantajien torjuvasta suhtautumisesta tulopoliittisen kokonaisratkaisun aikaansaamiseksi. Saamme päivittäin lukea ja kuulla tiedostusvälineistä siitä, kuinka suuria palkankorotuksia eri liitot vaativat tällä sopimuskierroksella. Mm. Metallityöväen liitto on ilmaissut, että Metalli ei tyydy vähään tällä kierroksella. Tiistaina luin Demari-lehdestä, että Kemianliitto hakee yli neljän prosentin palkankorotusta. Sairaanhoitajat taas huhuilevat kokoomuksen ennen eduskuntavaaleja lupaileman 500 euron korotuksen perään. Entä liittomme JHL? JHL:n hallitus totesi lehdistötiedotteessaan 11.5., että julkiselle sektorille tarvitaan sekä reiluja sopimuskorotuksia että lisää rahaa palkkausjärjestelmien toimivuuden turvaamiseksi. JHL:n hallituksen käsittelemässä sopimustavoitetekstissä puhutaan riittävän suurista yleiskorotuksista. Mutta mitä tarkoittaa reilut tai riittävän suuret sopimuskorotukset JHL:n jäsenistölle? Toivon edustajiston keskustelevan tänään tästä asiasta. JHL:n täytyy nyt tulla julkisuuteen konkreettisilla luvuilla ja prosenteilla. Ja mielestäni prosenttikorotustavoite ei voi alkaa luvulla 3, vaan sen tulee olla enemmän. Julkisen sektorin, ja nimenomaan JHL:n jäsenistön, palkkausepäkohtien korjaamista ei voi enää

3 lykätä. Naisvaltaisen julkisen sektorinpalkkataso on jatkuvasti jäänyt jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. Kuntien palkkaohjelmalla ei ole onnistuttu kuin hieman jarruttamaan jälkeenjääneisyyttä. Palkat eivät edelleenkään vastaa työtehtävien vaativuutta ja ovat jäljessä verrattuna vastaaviin tehtäviin yksityisellä sektorilla. Tämä koskee yhtä lailla sekä naisten että miesten palkkoja. Maamme hallitus ja työnantajajärjestöt ovat sitoutuneet samapalkkaisuusohjelmaan, mikä edellyttää naisvaltaisen julkisen sektorin palkkatason korottamista sekä tähän tarkoitukseen osoitettuja riittäviä taloudellisia panoksia. Tasa-arvoerän suuruuden on oltava merkittävä samapalkkaisuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi, jotta nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaeroa saadaan kavennettua. Pääosa ansiokehityksestä on kuitenkin toteutettava tuntuvalla yleiskorotuksella. Lisäksi palkkausjärjestelmien kehittämiseen tarkoitettujen palkkaohjelmien jatkosta on sovittava kaikilla sektoreilla. Maamme uusi hallitus ilmaisee hallitusohjelmassaan tahtonsa parantaa julkisen sektorin henkilöstöpolitiikkaa ja alan työpaikkojen vetovoimaa. Hallitus toteaa keinoina olevan palkkaus ja palvelussuhteiden ehdot sekä vakinaiset palvelussuhteet. Valitettavasti hallituksen budjettikehyksissä ei tasa-arvotupon rahoja näy, sillä alle prosentin liikkumavaralla ei korotustarpeita hoidella. SAK:n valtuusto totesi päätöslausumassaan viime lauantaina, että "Naisvaltaisten matalapalkka-alojen ansioihin on saatava sellaiset korotukset, että myös samapalkkaisuusohjelma voi toteutua". Toivon todellakin, että myös SAK:n miesvaltaiset liitot muistavat tämän päätöslausumatekstin ja tukevat kaikin voimin julkisen sektorin sopimustavoitteita. Erityisesti ennen eduskuntavaaleja puhuttiin hoitajien palkoista, joissa on toki korottamisen tarvetta. Mutta yhteiskuntamme ja hyvinvointipalvelumme eivät pyöri vain yhden ammattiryhmän toimesta. Kaikki julkisen sektorin ammattiryhmät muodostavat yhdessä palveluketjun, jolla asiakkaalle tuotetaan laadukkaat ja turvalliset palvelut. Ja kaikilla ammattiryhmillä on suhteessa yhtä huono palkka. Nyt on vaalilupausten lunastamisen aika. JHL:n jäsenistö odottaakin valtion ja työnantajajärjestöjen taholta todellisia toimenpiteitä palkka-tasa-arvon toteuttamiseksi julkisella sektorilla. JHL:n jäsenistön työtehtävät ovat tärkeä osa jokaisen kuntalaisen arkielämää: vesi, lämpö, infrastruktuuri, puhtaus, hoito, hoiva ja turvallisuus ovat läsnä päivittäisessä elämässä. Eri aloilla ja alueilla on välttämätöntä käyttää myös paikallista lisärahaa kilpailtaessa osaavasta työvoimasta. Uskon, että mm. pääkaupunkiseudun edustajat tulevat tänään käyttämään tätä asiaa sivuavia puheenvuoroja. Rekrytointiraha ei saa kuitenkaan olla pois valtakunnallisesti sovituista korotuksista eikä sitä pidä sekoittaa työn vaativuuteen perustuvaan palkkahinnoitteluun. Haluan antaa kommenttini myös keskusteluun hoitajapulasta, jolla perustellaan rekrytointirahan tarpeellisuutta. Mielestäni kuntatyönantajien tulisi nyt todella tarkasti selvittää ja arvioida vakanssiensa tarkoituksenmukainen rakenne. Nimittäin jo vuosia on perushoitajan, lähihoitajan ja mielenterveyshoitajan vakansseja muutettu sairaanhoitajan vakansseiksi melkeinpä automaattisesti sitä mukaan, kun tehtävä on vapautunut esimerkiksi eläköitymisen kautta tai tehtävää hoitanut henkilö on suorittanut sairaanhoitajan tutkinnon. Vakanssirakenteita on usein muutettu miettimättä sen kummemmin, että tarvitaanko tehtävässä todellakin sairaanhoitajan koulutustasoa. Perusteluna on usein ollut, että sairaanhoitaja pystyy hoitamaan tehtävää laajaalaisemmin. Mutta kuitenkin tehtävän sisällöstä on saattanut olla merkittävä osa lähihoitajan tehtäväkokonaisuuksia tai myös laitoshuoltajan ja toimistosihteerin tehtäväkokonaisuuksia. Nyt kun puhutaan sairaanhoitajapulasta, on korkea aika kiinnittää tähän asiaan huomiota, jotta koulutus ja tehtävät jatkossa kohtaisivat työelämässä oikealla tasolla.

4 Oli mukava havaita, että EK:n puheenjohtaja Antti Herlin tunnusti viime torstaina järjestönsä kevätkokouksessa luottamusmiesten aseman parantamisen tärkeyden. Toivon työnantajatahon kautta linjan huomaavan, että luottamusmiehillä on tärkeä merkitys sekä julkisen että yksityisen sektorin toiminnan kehittäjinä ja muutosten toteuttajina. JHL:n sopimustavoitteiden mukaan paikallinen sopiminen on kuitenkin kytköksissä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaoikeuksien parantamiseen, ajankäytön lisäämiseen ja korvauksien tason nostamiseen. Luottamushenkilöiden asemaa on kohennettava vastaamaan työelämän muutoksia ja ansiotason on perustuttava luottamustehtävän vaativuuteen. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen merkittävänä vastuualueena on nykyisin, edunvalvonnan lisäksi, erilaisissa työnantajaorganisaatiota ja työelämän hyvinvointia kehittävissä työryhmissä ja johtoryhmissä työskentely. Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus myös työllistää luottamusmieskenttää. Kuitenkaan näihin tärkeisiin tehtäviin ei ole saatu erillistä lisäaikaa, vaan ajankäyttö on poissa luottamusmiehen varsinaisesta työtehtävästä eli perinteisestä edunvalvonnasta. Työssä jaksamisen ja pahoinvoinnin ongelmat ovat lisääntyneet ja näidenkin asioiden hoitaminen on jokapäiväistä, kuormitusta lisäävää työtä. Monellakaan työpaikalla ei ole kiinnitetty työnantajan taholta minkäänlaista huomiota luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työssä jaksamiseen. Kuitenkin luottamustehtävän hoitaminen on monta kertaa vaativampaa kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Tämän asian voin sanoa kokemuksen syvällä rintaäänellä, sillä olen toiminut pääluottamusmiehenä parikymmentä vuotta. Eilen Tuire Santamäki toi puheessaan esille myös erään tärkeän JHL:n sopimustavoitteen, joka koskee määräaikaisen ja osa-aikaisen työn sekä vuokratyön ongelmien korjaamista. Työmarkkinaosapuolilla tulee olla valvontaoikeus määräaikaisen työvoiman laillisuudesta, ja määräaikaisia työsuhteita koskevan työryhmän esitykset on viipymättä vietävä eteenpäin. Vuokratyö on saatettava samaan asemaan normaalityösuhteen kanssa ja pääsääntönä tulee olla toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde työvoimavuokrausta harjoittavassa yrityksessä. Valtion tuottavuusohjelmaa ja kunta- ja palvelurakenneuudistusta pidetään keskeisinä keinoina julkisten menojen hillintään. No, nyt olemme todellakin saaneet havaita, että valtion tuottavuusohjelmasta onkin ilmeisesti tulossa todellinen supistamisohjelma, jolla pyritään toteuttamaan uudet ylimitoitetut henkilöstön vähentämissuunnitelmat, jotka ovat ristiriidassa hyvän henkilöstöpolitiikan ja kestävän tuloksellisuuden kanssa. Pysyäksemme edunvalvonnallisesti ajan tasalla tulee meidän JHL:läisten miettiä ja myös toteuttaa JHL:n strategiassa mainittua yhdistysrakenneuudistusta rintarinnan Paras-hankkeiden kanssa. Vanhoilla yhdistysrakenteilla emme pysty enää hoitamaan tärkeintä tehtäväämme eli edunvalvontaa parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt on korkea aika kohdentaa kaikki voimavaramme pontevaan ja kohdennettuun järjestötyöhön sekä edunvalvonnan vahvistamiseen. Meidän on myös avoimin mielin keskusteltava liittomme talouden pitkäjänteisestä suunnittelusta ja tulevaisuuden haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös JHL:n paikallisten edunvalvontaorganisaatioiden tulee vastata muuttuvia työnantajaorganisaatioita ja jäsentemme edunvalvontatarpeita. Luen teille lopuksi pätkän eilen (30.5.) ilmestyneestä Palkkatyöläisestä, jossa valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas sanoo seuraavaa: "Kyllä SAK:n jäsenten pitäisi osata antaa arvo itselleen ja omalle järjestölleen. Tulokset ovat olleen erinomaisia. Ratkaisevan tärkeän panoksen tähän työhön on antanut puheenjohtaja Lauri Ihalainen. Sailaksen mielestä SAK:hon liitetyt kielteiset arviot perustuvat usein vääriin mielikuviin ja jopa vääriin tietoihin. Esimerkiksi SAK:hon lyöty konservatiivisuuden, vanhoillisuuden leima ei hänen mielestään pidä paikkansa. SAK mielletään ehkä liiaksi teollisuustyöväen järjestöksi. Ihmiset eivät tiedä, että SAK:n liittojen jäsenillä on merkittävä rooli julkisissa ja yksityisissä palveluissa. Ihmiset eivät tiedä, millaisia töitä SAK:laiset tekevät. Teollisuustyöstäkin on usein vanhahtava kuva. Sailas korostaa myös SAK:n luotettavuutta." Mielenkiintoista ja rakentavaa kokouspäivää teille kaikille. Tehkäämme yhdessä päätöksiä, joiden avulla liittomme pysyy vahvana ja kehittyvänä edunvalvojana myös tulevina vuosina.

5 Tiedotteet Huomio palvelujen laatuun pelkän kustannusjahdin sijasta Julkishallinnon kehittäminen kapean tuotantotalousajattelun pohjalta heikentää palveluja, varoittaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori. - Nyt keskitytään mittaamaan ja vertailemaan eri suoritteiden kustannuksia. Palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja henkilöstön työoloja ei seurata. Havaitut kustannuserot eri palveluyksiköiden välillä tulkitaan silloin vain tehokkuuseroiksi, hän totesi JHL:n edustajiston kevätkokouksessa Espoossa keskiviikkona. Tuhlauksen sijasta kyse saattaa kuitenkin olla paremmasta palvelusta ja palvelunkäyttäjien hyvinvoinnista. Ulkomaiset selvitykset, muun muassa tuoreet terveydenhuoltoa koskevat ruotsalaisselvitykset, paljastavat huomattavan suuria eroja hoitotuloksissa eri yksiköiden välillä. Kustannuserojen taustalla ovat ainakin osittain erot palvelujen laadussa. Hätkähdyttävät tulokset ovat sysänneet Ruotsissa liikkeelle keskustelun valvonnasta ja sosiaalihallituksen vastuusta. Myös Suomessa on syytä muuttaa viranomaisvalvontaa ja kilpailutuksen laatuvaatimuksia, Santamäki-Vuori katsoi. - Ei riitä, että palvelu on oikein kilpailutettu, jos palveluja tarvitsevalla vanhuksella on nälkä tai hän saa huonoa hoitoa. Kun uutta tietoteknologiaa ja etävalvontaa otetaan käyttöön esimerkiksi vanhusten kotihoidossa, palvelujen laadun ja koetun hyvinvoinnin mittaus tulee yhä keskeisemmäksi sekä palvelunsaajan että työntekijöiden näkökulmasta. Hyvä palvelu ja mielekäs työ ovat myös henkilökohtaista vuorovaikutusta, jota ei voi tuotteistaa. Valtion henkilöstön mitoitus uuteen harkintaan Puutteelliset laskelmat ohjaavat myös väärään tavoitteenasetteluun julkisen toiminnan tehostamisessa, Santamäki-Vuori painotti. - Samaan aikaan, kun maan hallitusohjelmassa painotetaan pyrkimystä hyvään henkilöstöpolitiikkaan, valtion virastojen ja laitosten johdon sekä henkilöstön yhdensuuntaiseen hätähuutoon tuottavuusohjelmien henkilöstövähennysten johdosta vastataan lisäämällä saneeraustavoitetta rankasti kehyspäätöksen yhteydessä. Piittaamaton toimintatapa vaarantaa kansalaisten palvelujen saannin ja syövyttää sitä moraalia, joka on Suomen hyvä ja kansainvälisesti tehokas julkishallinto perustuu. Hallituksen tulisi arvioida tuottavuusohjelman henkilöstöarviot nopeasti uudelleen siltä pohjalta, että henkilöstö voi tehdä työnsä hyvin ja kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelut laadukkaina, Santamäki-Vuori vetosi. Lisätietoja: Tuire Santamäki-Vuori Tiedotteet Santamäki-Vuori vaatii neuvottelukierroksella sekä rahaa että laadullisia parannuksia Kolmikannan sitoutumisen ns. samapalkkaisuusohjelmaan tulee näkyä vahvasti palkkaratkaisuissa alkavan neuvottelukierroksen muodosta riippumatta, vaatii SAK:n valtuuston ja JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori. Sekä julkisten että yksityisten naisvaltaisten palvelualojen tasa-arvon edistäminen edellyttää määrätietoista alipalkkauksen korjaamista. - Ratkaisu ei ole siinä, että naisia kehotetaan vaihtamaan alaa ja ammattia kuten työnantajat esittävät - vaan siinä, että naisvaltaisten alojen palkkoja nostetaan työn arvon ja vaativuuden edellyttämälle tasolle. Se vaatii mittavin askelin toteutettavia palkkaohjelmia, Santamäki-Vuori sanoi SAK:n valtuuston avajaispuheessa perjantaina Kiljavalla. Santamäki-Vuori korosti, että julkisen sektorin osalta valtiovallalla on vastuu huolehtia tarvittavan rahoituksen osoittamisesta kunnille sekä valtion virastoille ja laitoksille. - Lisärahaa tarvitaan syksyn sopimusratkaisun aikaansaamiseksi. Palkkamenoihin kohdennettua lisärahaa tarvitaan myös paikallisesti; palkkausjärjestelmien käytännön soveltamiseen ja osaavan työvoiman rekrytointiin. Jos tätä lisärahaa ei tule, jäävät hallitusohjelman linjaukset julkisen työnantajan hyvästä

6 Tiedotteet Tuloksellisuutta lyötiin korville Hallituksen uusi kehyslinjaus valtion henkilöstömäärän vähennysohjelman tiukentamisesta on isku tuloksellisuudesta ja toiminnan laadusta huolehtivia virastoja ja niiden henkilöstöä vastaan. Tuottavuus ei tällä menolla parane, toteaa johtaja Keijo Kaleva Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:sta. Tuottavuushyötyjä on mahdollista saavuttaa motivoimalla virastojen johtoa ja henkilöstöä kehittämään työmenetelmiä jatkuvana toimintatapana. Valtion pääsopijajärjestöt ovat jatkuvasti muistuttaneet, ettei ylhäältä annetuilla vähennysluvuilla synny aitoa tuottavuutta. Näillä vähennysluvuilla turvallisuustoimintojen ja kansalaisten peruspalvelujen toimivuus vaarantuu ja on erityisesti aluepoliittisesti tuhoisaa. Lisätietoja: Johtaja Keijo Kaleva Tiedotteet JHL vaatii reilut sopimuskorotukset kaikille julkisen sektorin ammattiryhmille JHL:n hallituksen kannanotto: Hallitus ilmaisee ohjelmassaan tahtonsa parantaa julkisen sektorin henkilöstöpolitiikkaa ja alan työpaikkojen vetovoimaa. Se lupaa laatia ohjelman, jolla taataan julkisen sektorin työvoiman riittävyys ja pysyminen alalla sekä alan houkuttelevuus. Keinoina ovat palkkaus ja palvelussuhteiden ehdot sekä vakinaiset palvelussuhteet, hallitus toteaa. Se ilmaisee myös valmiutensa tukea työmarkkinajärjestöjen keskinäisiä toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi sekä naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamiseksi. Hallitusohjelmassa taloudellinen varautuminen näihin tarpeisiin on kuitenkin liki olematonta. Kuntatalouden orastava vahvistuminen on siksi vaarassa katketa. Lisäksi valtionosuuksien kautta tapahtuva rahoitus kohdistuu alueellisesti epätasaisesti. Vino kohdennus ei palvele lainkaan palkkapolitiikan tarpeita. JHL odottaa nyt hallituksen ilmoittavan, paljonko lisää rahaa ja millaisia muita konkreettisia toimia se aikoo julkiselle sektorille osoittaa. Pitkällisten palkkausepäkohtien korjausta ei voi enää lykätä. JHL painottaa, että julkiselle sektorille tarvitaan sekä reiluja sopimuskorotuksia että lisää rahaa palkkausjärjestelmien toimivuuden turvaamiseksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä valtion tuottavuusohjelmat aiheuttavat työnantajavaihdoksia ja tarvetta yhdenmukaistaa palkkausta uusien työnantajien palveluksessa. Eri aloilla ja alueilla on välttämätöntä käyttää myös paikallista lisärahaa kilpailtaessa osaavasta työvoimasta yksityisen sektorin kanssa. Tämä rekrytointiraha ei saa olla pois valtakunnallisesti sovituista korotuksista eikä sitä pidä sekoittaa työn vaativuuteen perustuvaan palkkahinnoitteluun. Ylimitoitetut henkilöstön vähentämistavoitteet valtiosektorilla ovat jyrkässä ristiriidassa hyvän henkilöstöpolitiikan ja kestävän tuloksellisuuden parantamisen kanssa. Sekä kansalaisten palveluista että henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista on pidettävä huolta pitkäjänteisesti. JHL vaatii, että toukokuun budjettikehyspäätöksessä valtion hallinnolle turvataan riittävät henkilöstöresurssit. Lisätietoja: puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori Tiedotteet Santamäki-Vuori: Irti julkisen sektorin alipalkkauksesta JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori vaatii naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamista tulevalla työmarkkinakierroksella. JHL:n puheenjohtajan mukaan näin on tapahduttava riippumatta siitä, mikä on ratkaisun muoto. - Työmarkkinakierros on ensimmäinen sen jälkeen, kun työnantajat, palkansaajat ja valtiovalta ovat yhdessä sitoutuneet naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamiseen. Työmarkkinaratkaisun muodosta

7 riippumatta tasa-arvon edistämisen tulee näkyä palkkaratkaisujen sisällöissä, hän sanoi Naisvaltaisen julkisen sektorin palkat eivät Santamäki-Vuoren mukaan edelleenkään vastaa työtehtävien vaativuutta ja ovat jäljessä verrattuna vastaaviin tehtäviin yksityisellä sektorilla. Tämä koskee yhtä lailla naisten kuin miestenkin palkkoja. - Kunnissa miesten keskipalkka on kymmeneksen alempi kuin yksityisalojen miehillä keskimäärin. Ammattiryhmien keskinäiset palkkasuhteet on vastikään arvioitu työtehtävien vaativuuden perusteella. Uusien palkkausjärjestelmien tuloksia ja työyhteisöjen toimivuutta ei pidä tärvellä poliitikkojen peukaloinnilla tai huutoäänestyksellä, Santamäki-Vuori muistutti. Hyvinkään vappujuhlassa puhunut Santamäki-Vuori teroitti, että paikallinen kilpailu työvoimasta heijastuu ja sen tuleekin heijastua palkkoihin palkkaliukumana yli työmarkkinaratkaisuissa sovittujen sopimuskorotusten. Julkisella sektorilla tätä markkinarahaa ei kuitenkaan pidä lohkaista sopimuskorotuksista, joilla on tarkoitus turvata ostovoiman kasvu kaikille palkansaajille. - Pyyteettömyyteen suostuttelu ei enää onnistu. Hallituksen vero- ja budjettiratkaisuissa on otettava huomioon julkisen sektorin henkilöstöpolitiikan ripeät korjaustarpeet. Hallitusohjelma ei suurista tasa-arvopuheista huolimatta tue tätä vaatimusta. Nyt on kuitenkin lupausten ja sitoumusten lunastamisen aika, hän painotti. Huolensa Santamäki-Vuori ilmaisi hallituksen verolinjausten mahdollisista seurauksista. Hallitusohjelma painottaa hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja hyvän henkilöstöpolitiikan resurssoinnin sijasta verotuksen mittavaa keventämisestä myös muussa kuin työn verotuksessa. Ruoan arvonlisäveroa alennetaan. Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään ja vero poistetaan kokonaan yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksilta. Verosuunnittelun avulla - ja yhdistettynä edellisellä hallituskaudella tehtyyn varallisuusveron poistoon - varakkaat vapautuvat kokonaan tulojen ja omaisuuden verottamisesta. - Mikäli hallitus toteuttaa nämä virhelinjauksena, varallisuuserot repeävät nopeasti ja rikkaat päästetään hyvinvointiyhteiskunnan vapaamatkustajiksi. Tämän tien päässä on uusi luokkayhteiskunta, hän sanoi. Tiedotteet JHL ja PAM vaativat tuntuvaa tasa-arvoerää palkkaratkaisuun Tulevan palkkaratkaisun täytyy sisältää merkittävä tasa-arvoerä. Vain sillä tavoin saadaan kavennetuksi naisten ja miesten välistä palkkaeroa, totesivat JHL:n ja PAM:n puheenjohtajat Tuire Santamäki-Vuori ja Ann Selin yhteisessä tiedotustilaisuudessaan Helsingissä torstaina. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat linjanneet yhteiset tavoitteet mahdollista tulopoliittista kierrosta vasten. Liitot edustavat yli julkisten ja yksityisten palvelualojen palkansaajaa. Aloilla on paljon yhdistäviä tekijöitä, kuten naisvaltaisuus. Puheenjohtajat korostavat, että tulevalla neuvottelukierroksella on pystyttävä parantamaan naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa ja pääsemään lähemmäksi samapalkkaisuusohjelman tavoitetta. Ohjelman mukaan sukupuolten välinen palkkaero kapenisi nykyisestä noin 20 prosentista vähintään viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Liittojen toinen tasa-arvotavoite on, että lakisääteisen äitiys- ja isyysvapaan tulisi olla palkallista kaikilla aloilla. Julkisilla aloilla palkallinen äitiysvapaa on jo käytössä, mutta yksityisillä aloilla äitiysvapaa on pääosin palkatonta. Palkallinen vapaa kannustaisi myös isiä käyttämään tätä tärkeää oikeutta, puheenjohtajat toteavat. He muistuttavat, että lähivuosina lähtee kaikilta aloilta runsaasti työntekijöitä eläkkeelle, ja tilalle tulee paljon nuoria. Heille tavoite palkallisesta äitiys- ja isyysvapaasta on tärkeä viesti siitä, että ay-liike ajaa myös erityisesti heitä koskevia asioita. Toteutuessaan palkallinen äitiys- ja isyysvapaa auttaa nuoria merkittävästi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Liittojen muut yhteiset tavoitteet koskevat määräaikaista ja osa-aikaista työtä, vuokratyötä ja luottamusmiesten asemaa. Liitot kantavat huolta siitä, että määräaikaisen työn, osa-aikaisen työn ja vuokratyön ongelmia korjataan eikä niitä unohdeta. Nämä kaikki työmuodot tarvitsevat yhtä lailla reilut pelisäännöt, Santamäki-Vuori ja Selin painottavat. Luottamushenkilöiden asemaa on kohennettava vastaamaan työelämän muutoksia, erityisesti yleistyvää

8 paikallista sopimista. Paikallinen sopiminen toimii parhaiten, kun yhteistyön osapuolet ovat tasaveroisessa neuvotteluasemassa JHL:n ja PAM:n yhteiset tavoitteet seuraavalle neuvottelukierrokselle Merkittävä tasa-arvoerä palkkaratkaisuun Pääosa ansiokehityksestä on toteutettava riittävän suurella yleiskorotuksella. Palkkaratkaisussa on oltava mukana liittoerä ja tasa-arvoerä erillisinä erinä. Tasa-arvoerän on oltava niin suuri, että samapalkkaisuusohjelmaa voidaan toteuttaa. Palkallinen äitiys- ja isyysvapaa Lakisääteinen äitiysvapaa ja isyysvapaa tulee saada palkalliseksi kaikilla laoilla. Epätyyppiset työsuhteet Määräaikainen työ: Valtakunnallisille työmarkkinaosapuolille on saatava valvontavelvollisuus määräaikaisen työvoiman laillisuudesta. Työnantajan on tarjottava uutta työtä määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijälle. Takaisinottovelvollisuuden tulee koskea myös määräaikaista työntekijää. Osa-aikatyö: Palkatessaan uusia työntekijöitä työnantajien tulee selvittää luottamusmiehelle ja osa-aikaiselle työntekijälle se, miksi työtä ei voitu tarjota osa-aikatyöntekijälle lisätunteina. Vuokratyö: Vuokratyö on saatettava yhdenvertaiseen asemaan muiden työsuhteen muotojen kanssa. Pääsääntönä on oltava toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde. Vuokratyöntekijän tulee saada takuupalkka sellaiselta ajalta, kun työtä ei ole tarjolla. Vuokratyön käyttö työsopimuslain säännösten kiertämiseksi on estettävä ja sen käyttö on rajoitettava tuotantohuippuihin ja tilanteisiin, joissa työtä ei voida teettää omilla työntekijöillä. Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille parempi asema Luottamushenkilöille on turvattava luottamustehtävän vaativuuteen perustuva ansiotaso sekä riittävästi aikaa hoitaa tehtäväänsä. Ajankäytön ja korvausten tulee perustua edustettavien työntekijöiden määrään ja korvauksen tasoa on nostettava. Lisäksi työntekijöillä on oltava oikeus valita riittävän monta luottamusmiestä. Kun luottamushenkilön työsuhde irtisanotaan tai puretaan, perusteet on käytävä läpi liittojen välisissä neuvotteluissa ennen työsuhteen päättymistä. Lisätietoja: Puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori Puheenjohtaja Ann Selin JHL ajankohtaiset Julkisen alan ammattiliitot: Hoivatyö on ammattityötä Kaikki eivät sovi hoito-, kasvatus- ja hoivatyön ammatteihin. Ne vaativat soveltuvuutta, motivaatiota ja oikeaa asennetta, tähdentää yhdeksän julkisen alan ammattiliittoa yhteisen EU-yhdistyksensä FIPSU:n kannanotossa. Poliitikot ovat vaalikeskusteluissa esittäneet, että uhkaavaa työntekijäpulaa torjuttaisiin kouluttamalla keitä tahansa hoiva-alojen ammatteihin. Fipsulaiset ammattiliitot eivät pidä tätä hyvänä kehityksenä, sillä hoiva-, kasvatus- ja hoitoala ovat erittäin vaativaa ammattityötä. Työntekijällä on oltava motivaatiota ja asennetta huolehtia vanhuksista, sairaista, lapsista ja muista hoivan tarvitsijoista. Myös pitkä kouluttautuminen ja ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen edellyttävät aitoa motivaatiota. Työvoimapulan uhka ei ratkea kouluttamalla hoiva-ammatteihin keitä tahansa, vaan nostamalla alan ammattien arvostusta konkreettisin keinoin. Palkkoja on korotettava ja työpaikoille palkattava riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Näin voidaan nostaa alan arvostusta, pitää nykyiset ammattilaiset motivoituneina ja saada riittävästi uusia sopivia työntekijöitä. Naisvaltaisissa hoiva-, kasvatus- ja hoitoammateissa työskentelee hyvin koulutettua väkeä, kannanotossa

9 muistutetaan. Huolimatta pitkästä, viime vuosina yhä pidentyneestä koulutuksesta on ala edelleen matalapalkkaista. Samaan aikaan työolosuhteet ovat vaikeutuneet. Esimerkiksi hoivaa tarvitsevien vanhusten määrä on kasvussa, terveydenhuollossa hoidetaan yhä enemmän asiakkaita ja työntekijöitä on hankala saada. Työtahti ja samalla työpaikkojen ilmapiiri ovatkin kiristyneet, mikä näkyy työn laadussa ja sen yleisessä arvostuksessa. Kilpailu työvoimasta kiristyy koko ajan, ammattiliitot huomauttavat. Hoiva-, kasvatus- ja hoitoalat tarvitsevat lisää ammattitaitoisia työntekijöitä koko Euroopassa, erityisesti siksi, että vanhusten määrä kasvaa. FIPSU perustettiin vuonna 1996 huolehtimaan jäsenliittojensa kansainvälisen edunvalvonnan yhteensovittamisesta. FIPSU:uun kuuluvat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Tehy, Palkansaajajärjestö Pardia, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Akavan Erityisalat, Tekniikan ja Peruspalveluiden Neuvottelujärjestö KTN ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Niissä on yhteensä yli henkilöjäsentä. Lisätietoja: JHL:n puheenjohtaja, FIPSU:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto

HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto Haasteena sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus Alalla työskentelevät eläköityvät Palvelutarpeen lisääntyminen kysynnän kasvu väestön ikääntyminen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 13.11.2002 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 1 Lähtökohdat Sopijaosapuolet ovat todenneet vuonna 2000 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9.

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta 1.2.28 Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta Tutkimus Turun yliopiston työoikeuden tutkijaryhmä on professori Martti Kairisen johdolla selvittänyt vuosien 25

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS 1/5 PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS Johdanto Palvelutyönantajat ry (PT) ja Ylempien Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry (YTN) ovat tänään tehneet seuraavan yleissopimuksen järjestöjen välisen

Lisätiedot

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 1 Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Tästä eteenpäin ammattiliiton eväät Arvoisa Tasavallan Presidentti,

Lisätiedot

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista Luottamusmiesbarometri 2017 Yhteenveto tuloksista Taustaa Akavan luottamusmiesbarometri on joka toinen vuosi toteutettava kysely akavalaisille luottamusmiehille. Barometri toteutettiin vuonna 2017 toista

Lisätiedot

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy ry 26.3.2010 1 Kansainvälisen rekrytoinnin Lähtökohtia

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Tuloksia Turun yliopiston työoikeuden tutkimushankkeesta Heikki Uhmavaara 27.2.2008 Kuntasektorin kysely

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

7 SAK:n edustajakokouksen sopimuspoliittiset päätökset 7.1 Sopimuspolitiikan tavoitetila vuosikymmenen jälkipuoliskolla Onnistuneen sopimuspolitiikan ansiosta, jossa on yhteen sovitettu talousja työmarkkinapolitiikka,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous 1.9.2017 M I K K E L I, K U L T T U U R I T A L O T E M P O H E N K I L Ö S T Ö N P U H E E N V U O R O A N N I PA N U L A - O N T T O - S U U R O N E N,

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Palkkojen tarkistaminen syksy

Palkkojen tarkistaminen syksy Palkkojen tarkistaminen syksy 2010 28.9.2010 1 Sisältö 1. Palkkaratkaisun tausta ja tavoitteet 2. Tuottavuus - Tie menestykseen 3. Yrityskohtainen palkkaratkaisu 4. Muut asiat Isyysvapaa Muutosturva 28.9.2010

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Avaintyönantajat AVAINTA ry Monitoimialainen kasvava työnantajaedunvalvontajärjestö Perustettu 1993,

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE

TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE Tehyn neljä pointtia Saavatko ihmiset tarvitsemaansa hoitoa? Onko meillä tulevaisuudessa tarpeeksi hoitajia? Riittävätkö rahat? 1. 2. 3. 4. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Kuntamarkkinat, Helsinki Katri Tonteri Palvelulaitosten työnantajayhdistys

Lisätiedot

KULTTUURITUOTTAJAT. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012

KULTTUURITUOTTAJAT. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012 KULTTUURITUOTTAJAT Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012 Akavan Erityisalat ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä taide-

Lisätiedot

Suomen hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia hoitoalan palkkoihin ja vetovoimaisuuteen

Suomen hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia hoitoalan palkkoihin ja vetovoimaisuuteen Suomen hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia hoitoalan palkkoihin ja vetovoimaisuuteen Jäseniltojen materiaalia Liite Tehy-toimijat uutiskirjeeseen 11.9.2015 Tehyläiset ja palkkaus Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

KT:n ajankohtaiskatsaus

KT:n ajankohtaiskatsaus KT:n ajankohtaiskatsaus Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 27.8.2015 Yhteiskuntasopimus Perustuu Sipilän hallituksen ohjelmaan työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot