KOOSTE JHL:N TIEDOTTEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOOSTE JHL:N TIEDOTTEISTA"

Transkriptio

1 KOOSTE JHL:N TIEDOTTEISTA Tiedotteet Budjettineuvotteluissa varmistettava samapalkkaisuusohjelman rahat Hallituksen on budjettineuvotteluissaan varmistettava samapalkkaisuusohjelman rahoitus, vaatii Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori. Vain niin voidaan naisten palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjata. Santamäki-Vuori muistuttaa, että hallitus on ohjelmassaan sitoutunut naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventamiseen vähintään viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Se edellyttää koko julkisen sektorin palkkojen tuntuvaa nostamista, koska kuntien ja valtion työt ovat hyvin naisvaltaisia. Mikäli julkisen sektorin palkkoja ei nosteta yli yleisen linjan, palkkaerot kasvavat edelleen, sekä miesten ja naisten että yksityisen ja julkisen sektorin välillä. - Hallituksen on nyt lunastettava lupauksensa ja varattava riittävästi rahaa koko julkisen sektorin palkankorotuksia ja nykyistä mittavampia palkkaohjelmia varten. Kysymys on poliittisesta tahdosta. Poliitikot ovat palkkaratkaisun rahoittajakummeja, Santamäki-Vuori toteaa. Heidän rooliinsa ei kuulu määritellä, minkä verran millekin työntekijäryhmille korotuksia jaetaan. Se on työmarkkinajärjestöjen tehtävä. Lisätietoja: Tuire Santamäki-Vuori Tiedotteet Valtion tuottavuusohjelman vaikutuksia arvioitava ripeästi Valtion tuottavuusohjelman vaikutuksia on ryhdyttävä arvioimaan ripeästi, patistaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori. - JHL ei pidä valtion henkilöstön mittavaa vähentämistä oikeana lähtökohtana kehittää tehtävien hoitoa ja tuottavuutta sekä palvelujen laatua, hän sanoi vieraillessaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Enonkosken toimipisteessä perjantaina. Uusi hallitus puolitoistakertaisti työpaikkojen vähentämistavoitteen. Valmistelu lisätyöpaikan poistumisen aikataulusta ja kohdentamisesta eri hallinnonaloille on määrä aloittaa välittömästi. JHL sitoutuu palvelujen kehittämiseen, mutta ei kaavamaisiin henkilöstövähennyslukuihin, Santamäki-Vuori painotti. Myönteisenä hän piti sitä, että tuottavuushankkeisiin on määrä liittää jatkossa myös työelämän laatuun ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Valtionhallinnon uudistamishankkeiden eteneminen tulisi kytkeä väliarviointeihin toimenpiteiden laaja-alaisista vaikutuksista. Hallitushan on sitoutunut toteuttamaan ohjelmaa niin, että valtion tehtävien hoito, palvelutaso ja saatavuus eivät heikenny, Santamäki-Vuori huomautti. - JHL peräänkuuluttaa pikaisia toimia, joilla arvioidaan luotettavasti henkilöstövähennysten, toimintojen ulkoistamisen, palvelukeskusten perustamisen sekä alueellistamisen vaikutuksia. - Seurantaa tarvitaan myös tuottavuusohjelman vaikutuksista henkilöstön työoloihin ja työehtoihin sekä ulkoistettujen toimintojen kokonaiskustannuksien kehitykseen. Santamäki-Vuori huomautti, että erilaiset kumppanuushankkeet lisäävät toiminnan haavoittuvuutta. Julkiselta vallalta vähenee oma osaaminen, ja kaikkinainen riippuvuus ulkopuolisista tuottajista voi jopa heikentää yhteiskunnan huoltovarmuutta. Erilaisten valtionhallinnon uudistamishankkeiden eteneminen tuleekin kytkeä väliarviointeihin toimenpiteiden laaja-alaisista vaikutuksista, hän katsoi. Lisätietoja: Tuire Santamäki-Vuori Tiedotteet Edustajisto vaatii julkisen sektorin palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamista Edustajiston kevätkokous

2 Kannanotto Työmarkkinoiden pääongelma on koko julkisen sektorin kehno palkkataso. Syksyn työmarkkinaratkaisun tulee vastata siihen. Se edellyttää ohjelmaa, jolla kurotaan kiinni palkkojen jälkeenjääneisyys nykyisiä palkkaohjelmia mittavammin ja nostetaan julkisen sektorin palkat työtehtävien vaativuutta vastaavalle tasolle. Sopimuskorotusten ja palkkaohjelmien tulee yhdessä olla niin suuria, että julkisen alan korotukset ohittavat yleisen palkankorotuslinjan. Vain näin saadaan kavennetuksi julkisen sektorin jälkeenjääneisyyttä Neuvottelutuloksen mahdollistamiseksi maan hallituksen tulee varata riittävästi rahaa julkisen sektorin palkankorotuksia ja palkkaohjelmia varten. Juuri valmistuneiden kunta-alan palkkatilastojen mukaan säännöllisen työajan keskiansio kokoaikatyössä oli viime lokakuussa 2167 euroa kuukaudessa, jos omiin työehtosopimuksiinsa kuuluvat lääkärit ja opettajat jätetään pois tarkasteluista. Yksityisen sektorin palkansaajien vastaava ansio oli noin 2800 euroa kuukaudessa. Kilpailu ammattiosaajista koskee kaikkia palvelutehtäviä. Palkkauksen tärkein vaatimus on oikeudenmukaisuus. Laadukkaiden julkisten palvelujen turvaamiseksi palkkatasoa on kauttaaltaan ripeästi nostettava. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota sosiaali-, terveys- ja turvapalveluketjussa työskentelevien ammattiryhmien erityistarpeisiin. Ruotsissa tänä keväänä syntyneet palkkaratkaisut ovat olleet tyypillisesti kolmivuotisia ja niiden kustannusvaikutus on ollut runsas 10 prosenttia. Ruotsin kunta-alalle viime viikonloppuna solmitun sopimuksen kustannusvaikutus oli yhteensä noin 14 prosenttia. Matalapalkkaisia suosiva sopimusratkaisu oli voitto ennen kaikkea hyvinvointipalveluita tarvitseville kansalaisille. JHL paheksuu kunnallisen työmarkkinalaitoksen intoa sanoa irti paikallisia yhteistoimintasopimuksia tilanteessa, jossa kunnissa ja kuntayhtymissä on käynnissä myllerrys. Nyt tarvitaan vanhojen hyvien yhteistoimintakäytäntöjen jalostamista ja kehittämistä siellä missä yhteistoiminta on ollut tosiasiallisesti heikkoa. Tiedotteet JHL:n jäsenistö odottaa todellisia toimenpiteitä palkkatasa-arvon toteuttamiseksi JHL:n edustajiston puheenjohtaja Tuija Linna-Pirisen aloituspuhe Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajiston kokouksessa Espoon Korpilammella JHL:n jäsenistö odottaa valtion ja työnantajajärjestöjen taholta todellisia toimenpiteitä palkkatasa-arvon toteuttamiseksi julkisella sektorilla. Olemme sopimuspolitiikassa päätymässä tällä kertaa liittokierrokselle. Syyt tähän löytyvät maan hallituksen tahdottomuudesta ja työnantajien torjuvasta suhtautumisesta tulopoliittisen kokonaisratkaisun aikaansaamiseksi. Saamme päivittäin lukea ja kuulla tiedostusvälineistä siitä, kuinka suuria palkankorotuksia eri liitot vaativat tällä sopimuskierroksella. Mm. Metallityöväen liitto on ilmaissut, että Metalli ei tyydy vähään tällä kierroksella. Tiistaina luin Demari-lehdestä, että Kemianliitto hakee yli neljän prosentin palkankorotusta. Sairaanhoitajat taas huhuilevat kokoomuksen ennen eduskuntavaaleja lupaileman 500 euron korotuksen perään. Entä liittomme JHL? JHL:n hallitus totesi lehdistötiedotteessaan 11.5., että julkiselle sektorille tarvitaan sekä reiluja sopimuskorotuksia että lisää rahaa palkkausjärjestelmien toimivuuden turvaamiseksi. JHL:n hallituksen käsittelemässä sopimustavoitetekstissä puhutaan riittävän suurista yleiskorotuksista. Mutta mitä tarkoittaa reilut tai riittävän suuret sopimuskorotukset JHL:n jäsenistölle? Toivon edustajiston keskustelevan tänään tästä asiasta. JHL:n täytyy nyt tulla julkisuuteen konkreettisilla luvuilla ja prosenteilla. Ja mielestäni prosenttikorotustavoite ei voi alkaa luvulla 3, vaan sen tulee olla enemmän. Julkisen sektorin, ja nimenomaan JHL:n jäsenistön, palkkausepäkohtien korjaamista ei voi enää

3 lykätä. Naisvaltaisen julkisen sektorinpalkkataso on jatkuvasti jäänyt jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. Kuntien palkkaohjelmalla ei ole onnistuttu kuin hieman jarruttamaan jälkeenjääneisyyttä. Palkat eivät edelleenkään vastaa työtehtävien vaativuutta ja ovat jäljessä verrattuna vastaaviin tehtäviin yksityisellä sektorilla. Tämä koskee yhtä lailla sekä naisten että miesten palkkoja. Maamme hallitus ja työnantajajärjestöt ovat sitoutuneet samapalkkaisuusohjelmaan, mikä edellyttää naisvaltaisen julkisen sektorin palkkatason korottamista sekä tähän tarkoitukseen osoitettuja riittäviä taloudellisia panoksia. Tasa-arvoerän suuruuden on oltava merkittävä samapalkkaisuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi, jotta nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaeroa saadaan kavennettua. Pääosa ansiokehityksestä on kuitenkin toteutettava tuntuvalla yleiskorotuksella. Lisäksi palkkausjärjestelmien kehittämiseen tarkoitettujen palkkaohjelmien jatkosta on sovittava kaikilla sektoreilla. Maamme uusi hallitus ilmaisee hallitusohjelmassaan tahtonsa parantaa julkisen sektorin henkilöstöpolitiikkaa ja alan työpaikkojen vetovoimaa. Hallitus toteaa keinoina olevan palkkaus ja palvelussuhteiden ehdot sekä vakinaiset palvelussuhteet. Valitettavasti hallituksen budjettikehyksissä ei tasa-arvotupon rahoja näy, sillä alle prosentin liikkumavaralla ei korotustarpeita hoidella. SAK:n valtuusto totesi päätöslausumassaan viime lauantaina, että "Naisvaltaisten matalapalkka-alojen ansioihin on saatava sellaiset korotukset, että myös samapalkkaisuusohjelma voi toteutua". Toivon todellakin, että myös SAK:n miesvaltaiset liitot muistavat tämän päätöslausumatekstin ja tukevat kaikin voimin julkisen sektorin sopimustavoitteita. Erityisesti ennen eduskuntavaaleja puhuttiin hoitajien palkoista, joissa on toki korottamisen tarvetta. Mutta yhteiskuntamme ja hyvinvointipalvelumme eivät pyöri vain yhden ammattiryhmän toimesta. Kaikki julkisen sektorin ammattiryhmät muodostavat yhdessä palveluketjun, jolla asiakkaalle tuotetaan laadukkaat ja turvalliset palvelut. Ja kaikilla ammattiryhmillä on suhteessa yhtä huono palkka. Nyt on vaalilupausten lunastamisen aika. JHL:n jäsenistö odottaakin valtion ja työnantajajärjestöjen taholta todellisia toimenpiteitä palkka-tasa-arvon toteuttamiseksi julkisella sektorilla. JHL:n jäsenistön työtehtävät ovat tärkeä osa jokaisen kuntalaisen arkielämää: vesi, lämpö, infrastruktuuri, puhtaus, hoito, hoiva ja turvallisuus ovat läsnä päivittäisessä elämässä. Eri aloilla ja alueilla on välttämätöntä käyttää myös paikallista lisärahaa kilpailtaessa osaavasta työvoimasta. Uskon, että mm. pääkaupunkiseudun edustajat tulevat tänään käyttämään tätä asiaa sivuavia puheenvuoroja. Rekrytointiraha ei saa kuitenkaan olla pois valtakunnallisesti sovituista korotuksista eikä sitä pidä sekoittaa työn vaativuuteen perustuvaan palkkahinnoitteluun. Haluan antaa kommenttini myös keskusteluun hoitajapulasta, jolla perustellaan rekrytointirahan tarpeellisuutta. Mielestäni kuntatyönantajien tulisi nyt todella tarkasti selvittää ja arvioida vakanssiensa tarkoituksenmukainen rakenne. Nimittäin jo vuosia on perushoitajan, lähihoitajan ja mielenterveyshoitajan vakansseja muutettu sairaanhoitajan vakansseiksi melkeinpä automaattisesti sitä mukaan, kun tehtävä on vapautunut esimerkiksi eläköitymisen kautta tai tehtävää hoitanut henkilö on suorittanut sairaanhoitajan tutkinnon. Vakanssirakenteita on usein muutettu miettimättä sen kummemmin, että tarvitaanko tehtävässä todellakin sairaanhoitajan koulutustasoa. Perusteluna on usein ollut, että sairaanhoitaja pystyy hoitamaan tehtävää laajaalaisemmin. Mutta kuitenkin tehtävän sisällöstä on saattanut olla merkittävä osa lähihoitajan tehtäväkokonaisuuksia tai myös laitoshuoltajan ja toimistosihteerin tehtäväkokonaisuuksia. Nyt kun puhutaan sairaanhoitajapulasta, on korkea aika kiinnittää tähän asiaan huomiota, jotta koulutus ja tehtävät jatkossa kohtaisivat työelämässä oikealla tasolla.

4 Oli mukava havaita, että EK:n puheenjohtaja Antti Herlin tunnusti viime torstaina järjestönsä kevätkokouksessa luottamusmiesten aseman parantamisen tärkeyden. Toivon työnantajatahon kautta linjan huomaavan, että luottamusmiehillä on tärkeä merkitys sekä julkisen että yksityisen sektorin toiminnan kehittäjinä ja muutosten toteuttajina. JHL:n sopimustavoitteiden mukaan paikallinen sopiminen on kuitenkin kytköksissä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaoikeuksien parantamiseen, ajankäytön lisäämiseen ja korvauksien tason nostamiseen. Luottamushenkilöiden asemaa on kohennettava vastaamaan työelämän muutoksia ja ansiotason on perustuttava luottamustehtävän vaativuuteen. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen merkittävänä vastuualueena on nykyisin, edunvalvonnan lisäksi, erilaisissa työnantajaorganisaatiota ja työelämän hyvinvointia kehittävissä työryhmissä ja johtoryhmissä työskentely. Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus myös työllistää luottamusmieskenttää. Kuitenkaan näihin tärkeisiin tehtäviin ei ole saatu erillistä lisäaikaa, vaan ajankäyttö on poissa luottamusmiehen varsinaisesta työtehtävästä eli perinteisestä edunvalvonnasta. Työssä jaksamisen ja pahoinvoinnin ongelmat ovat lisääntyneet ja näidenkin asioiden hoitaminen on jokapäiväistä, kuormitusta lisäävää työtä. Monellakaan työpaikalla ei ole kiinnitetty työnantajan taholta minkäänlaista huomiota luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työssä jaksamiseen. Kuitenkin luottamustehtävän hoitaminen on monta kertaa vaativampaa kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Tämän asian voin sanoa kokemuksen syvällä rintaäänellä, sillä olen toiminut pääluottamusmiehenä parikymmentä vuotta. Eilen Tuire Santamäki toi puheessaan esille myös erään tärkeän JHL:n sopimustavoitteen, joka koskee määräaikaisen ja osa-aikaisen työn sekä vuokratyön ongelmien korjaamista. Työmarkkinaosapuolilla tulee olla valvontaoikeus määräaikaisen työvoiman laillisuudesta, ja määräaikaisia työsuhteita koskevan työryhmän esitykset on viipymättä vietävä eteenpäin. Vuokratyö on saatettava samaan asemaan normaalityösuhteen kanssa ja pääsääntönä tulee olla toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde työvoimavuokrausta harjoittavassa yrityksessä. Valtion tuottavuusohjelmaa ja kunta- ja palvelurakenneuudistusta pidetään keskeisinä keinoina julkisten menojen hillintään. No, nyt olemme todellakin saaneet havaita, että valtion tuottavuusohjelmasta onkin ilmeisesti tulossa todellinen supistamisohjelma, jolla pyritään toteuttamaan uudet ylimitoitetut henkilöstön vähentämissuunnitelmat, jotka ovat ristiriidassa hyvän henkilöstöpolitiikan ja kestävän tuloksellisuuden kanssa. Pysyäksemme edunvalvonnallisesti ajan tasalla tulee meidän JHL:läisten miettiä ja myös toteuttaa JHL:n strategiassa mainittua yhdistysrakenneuudistusta rintarinnan Paras-hankkeiden kanssa. Vanhoilla yhdistysrakenteilla emme pysty enää hoitamaan tärkeintä tehtäväämme eli edunvalvontaa parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt on korkea aika kohdentaa kaikki voimavaramme pontevaan ja kohdennettuun järjestötyöhön sekä edunvalvonnan vahvistamiseen. Meidän on myös avoimin mielin keskusteltava liittomme talouden pitkäjänteisestä suunnittelusta ja tulevaisuuden haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös JHL:n paikallisten edunvalvontaorganisaatioiden tulee vastata muuttuvia työnantajaorganisaatioita ja jäsentemme edunvalvontatarpeita. Luen teille lopuksi pätkän eilen (30.5.) ilmestyneestä Palkkatyöläisestä, jossa valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas sanoo seuraavaa: "Kyllä SAK:n jäsenten pitäisi osata antaa arvo itselleen ja omalle järjestölleen. Tulokset ovat olleen erinomaisia. Ratkaisevan tärkeän panoksen tähän työhön on antanut puheenjohtaja Lauri Ihalainen. Sailaksen mielestä SAK:hon liitetyt kielteiset arviot perustuvat usein vääriin mielikuviin ja jopa vääriin tietoihin. Esimerkiksi SAK:hon lyöty konservatiivisuuden, vanhoillisuuden leima ei hänen mielestään pidä paikkansa. SAK mielletään ehkä liiaksi teollisuustyöväen järjestöksi. Ihmiset eivät tiedä, että SAK:n liittojen jäsenillä on merkittävä rooli julkisissa ja yksityisissä palveluissa. Ihmiset eivät tiedä, millaisia töitä SAK:laiset tekevät. Teollisuustyöstäkin on usein vanhahtava kuva. Sailas korostaa myös SAK:n luotettavuutta." Mielenkiintoista ja rakentavaa kokouspäivää teille kaikille. Tehkäämme yhdessä päätöksiä, joiden avulla liittomme pysyy vahvana ja kehittyvänä edunvalvojana myös tulevina vuosina.

5 Tiedotteet Huomio palvelujen laatuun pelkän kustannusjahdin sijasta Julkishallinnon kehittäminen kapean tuotantotalousajattelun pohjalta heikentää palveluja, varoittaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori. - Nyt keskitytään mittaamaan ja vertailemaan eri suoritteiden kustannuksia. Palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja henkilöstön työoloja ei seurata. Havaitut kustannuserot eri palveluyksiköiden välillä tulkitaan silloin vain tehokkuuseroiksi, hän totesi JHL:n edustajiston kevätkokouksessa Espoossa keskiviikkona. Tuhlauksen sijasta kyse saattaa kuitenkin olla paremmasta palvelusta ja palvelunkäyttäjien hyvinvoinnista. Ulkomaiset selvitykset, muun muassa tuoreet terveydenhuoltoa koskevat ruotsalaisselvitykset, paljastavat huomattavan suuria eroja hoitotuloksissa eri yksiköiden välillä. Kustannuserojen taustalla ovat ainakin osittain erot palvelujen laadussa. Hätkähdyttävät tulokset ovat sysänneet Ruotsissa liikkeelle keskustelun valvonnasta ja sosiaalihallituksen vastuusta. Myös Suomessa on syytä muuttaa viranomaisvalvontaa ja kilpailutuksen laatuvaatimuksia, Santamäki-Vuori katsoi. - Ei riitä, että palvelu on oikein kilpailutettu, jos palveluja tarvitsevalla vanhuksella on nälkä tai hän saa huonoa hoitoa. Kun uutta tietoteknologiaa ja etävalvontaa otetaan käyttöön esimerkiksi vanhusten kotihoidossa, palvelujen laadun ja koetun hyvinvoinnin mittaus tulee yhä keskeisemmäksi sekä palvelunsaajan että työntekijöiden näkökulmasta. Hyvä palvelu ja mielekäs työ ovat myös henkilökohtaista vuorovaikutusta, jota ei voi tuotteistaa. Valtion henkilöstön mitoitus uuteen harkintaan Puutteelliset laskelmat ohjaavat myös väärään tavoitteenasetteluun julkisen toiminnan tehostamisessa, Santamäki-Vuori painotti. - Samaan aikaan, kun maan hallitusohjelmassa painotetaan pyrkimystä hyvään henkilöstöpolitiikkaan, valtion virastojen ja laitosten johdon sekä henkilöstön yhdensuuntaiseen hätähuutoon tuottavuusohjelmien henkilöstövähennysten johdosta vastataan lisäämällä saneeraustavoitetta rankasti kehyspäätöksen yhteydessä. Piittaamaton toimintatapa vaarantaa kansalaisten palvelujen saannin ja syövyttää sitä moraalia, joka on Suomen hyvä ja kansainvälisesti tehokas julkishallinto perustuu. Hallituksen tulisi arvioida tuottavuusohjelman henkilöstöarviot nopeasti uudelleen siltä pohjalta, että henkilöstö voi tehdä työnsä hyvin ja kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelut laadukkaina, Santamäki-Vuori vetosi. Lisätietoja: Tuire Santamäki-Vuori Tiedotteet Santamäki-Vuori vaatii neuvottelukierroksella sekä rahaa että laadullisia parannuksia Kolmikannan sitoutumisen ns. samapalkkaisuusohjelmaan tulee näkyä vahvasti palkkaratkaisuissa alkavan neuvottelukierroksen muodosta riippumatta, vaatii SAK:n valtuuston ja JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori. Sekä julkisten että yksityisten naisvaltaisten palvelualojen tasa-arvon edistäminen edellyttää määrätietoista alipalkkauksen korjaamista. - Ratkaisu ei ole siinä, että naisia kehotetaan vaihtamaan alaa ja ammattia kuten työnantajat esittävät - vaan siinä, että naisvaltaisten alojen palkkoja nostetaan työn arvon ja vaativuuden edellyttämälle tasolle. Se vaatii mittavin askelin toteutettavia palkkaohjelmia, Santamäki-Vuori sanoi SAK:n valtuuston avajaispuheessa perjantaina Kiljavalla. Santamäki-Vuori korosti, että julkisen sektorin osalta valtiovallalla on vastuu huolehtia tarvittavan rahoituksen osoittamisesta kunnille sekä valtion virastoille ja laitoksille. - Lisärahaa tarvitaan syksyn sopimusratkaisun aikaansaamiseksi. Palkkamenoihin kohdennettua lisärahaa tarvitaan myös paikallisesti; palkkausjärjestelmien käytännön soveltamiseen ja osaavan työvoiman rekrytointiin. Jos tätä lisärahaa ei tule, jäävät hallitusohjelman linjaukset julkisen työnantajan hyvästä

6 Tiedotteet Tuloksellisuutta lyötiin korville Hallituksen uusi kehyslinjaus valtion henkilöstömäärän vähennysohjelman tiukentamisesta on isku tuloksellisuudesta ja toiminnan laadusta huolehtivia virastoja ja niiden henkilöstöä vastaan. Tuottavuus ei tällä menolla parane, toteaa johtaja Keijo Kaleva Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:sta. Tuottavuushyötyjä on mahdollista saavuttaa motivoimalla virastojen johtoa ja henkilöstöä kehittämään työmenetelmiä jatkuvana toimintatapana. Valtion pääsopijajärjestöt ovat jatkuvasti muistuttaneet, ettei ylhäältä annetuilla vähennysluvuilla synny aitoa tuottavuutta. Näillä vähennysluvuilla turvallisuustoimintojen ja kansalaisten peruspalvelujen toimivuus vaarantuu ja on erityisesti aluepoliittisesti tuhoisaa. Lisätietoja: Johtaja Keijo Kaleva Tiedotteet JHL vaatii reilut sopimuskorotukset kaikille julkisen sektorin ammattiryhmille JHL:n hallituksen kannanotto: Hallitus ilmaisee ohjelmassaan tahtonsa parantaa julkisen sektorin henkilöstöpolitiikkaa ja alan työpaikkojen vetovoimaa. Se lupaa laatia ohjelman, jolla taataan julkisen sektorin työvoiman riittävyys ja pysyminen alalla sekä alan houkuttelevuus. Keinoina ovat palkkaus ja palvelussuhteiden ehdot sekä vakinaiset palvelussuhteet, hallitus toteaa. Se ilmaisee myös valmiutensa tukea työmarkkinajärjestöjen keskinäisiä toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi sekä naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamiseksi. Hallitusohjelmassa taloudellinen varautuminen näihin tarpeisiin on kuitenkin liki olematonta. Kuntatalouden orastava vahvistuminen on siksi vaarassa katketa. Lisäksi valtionosuuksien kautta tapahtuva rahoitus kohdistuu alueellisesti epätasaisesti. Vino kohdennus ei palvele lainkaan palkkapolitiikan tarpeita. JHL odottaa nyt hallituksen ilmoittavan, paljonko lisää rahaa ja millaisia muita konkreettisia toimia se aikoo julkiselle sektorille osoittaa. Pitkällisten palkkausepäkohtien korjausta ei voi enää lykätä. JHL painottaa, että julkiselle sektorille tarvitaan sekä reiluja sopimuskorotuksia että lisää rahaa palkkausjärjestelmien toimivuuden turvaamiseksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä valtion tuottavuusohjelmat aiheuttavat työnantajavaihdoksia ja tarvetta yhdenmukaistaa palkkausta uusien työnantajien palveluksessa. Eri aloilla ja alueilla on välttämätöntä käyttää myös paikallista lisärahaa kilpailtaessa osaavasta työvoimasta yksityisen sektorin kanssa. Tämä rekrytointiraha ei saa olla pois valtakunnallisesti sovituista korotuksista eikä sitä pidä sekoittaa työn vaativuuteen perustuvaan palkkahinnoitteluun. Ylimitoitetut henkilöstön vähentämistavoitteet valtiosektorilla ovat jyrkässä ristiriidassa hyvän henkilöstöpolitiikan ja kestävän tuloksellisuuden parantamisen kanssa. Sekä kansalaisten palveluista että henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista on pidettävä huolta pitkäjänteisesti. JHL vaatii, että toukokuun budjettikehyspäätöksessä valtion hallinnolle turvataan riittävät henkilöstöresurssit. Lisätietoja: puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori Tiedotteet Santamäki-Vuori: Irti julkisen sektorin alipalkkauksesta JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori vaatii naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamista tulevalla työmarkkinakierroksella. JHL:n puheenjohtajan mukaan näin on tapahduttava riippumatta siitä, mikä on ratkaisun muoto. - Työmarkkinakierros on ensimmäinen sen jälkeen, kun työnantajat, palkansaajat ja valtiovalta ovat yhdessä sitoutuneet naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamiseen. Työmarkkinaratkaisun muodosta

7 riippumatta tasa-arvon edistämisen tulee näkyä palkkaratkaisujen sisällöissä, hän sanoi Naisvaltaisen julkisen sektorin palkat eivät Santamäki-Vuoren mukaan edelleenkään vastaa työtehtävien vaativuutta ja ovat jäljessä verrattuna vastaaviin tehtäviin yksityisellä sektorilla. Tämä koskee yhtä lailla naisten kuin miestenkin palkkoja. - Kunnissa miesten keskipalkka on kymmeneksen alempi kuin yksityisalojen miehillä keskimäärin. Ammattiryhmien keskinäiset palkkasuhteet on vastikään arvioitu työtehtävien vaativuuden perusteella. Uusien palkkausjärjestelmien tuloksia ja työyhteisöjen toimivuutta ei pidä tärvellä poliitikkojen peukaloinnilla tai huutoäänestyksellä, Santamäki-Vuori muistutti. Hyvinkään vappujuhlassa puhunut Santamäki-Vuori teroitti, että paikallinen kilpailu työvoimasta heijastuu ja sen tuleekin heijastua palkkoihin palkkaliukumana yli työmarkkinaratkaisuissa sovittujen sopimuskorotusten. Julkisella sektorilla tätä markkinarahaa ei kuitenkaan pidä lohkaista sopimuskorotuksista, joilla on tarkoitus turvata ostovoiman kasvu kaikille palkansaajille. - Pyyteettömyyteen suostuttelu ei enää onnistu. Hallituksen vero- ja budjettiratkaisuissa on otettava huomioon julkisen sektorin henkilöstöpolitiikan ripeät korjaustarpeet. Hallitusohjelma ei suurista tasa-arvopuheista huolimatta tue tätä vaatimusta. Nyt on kuitenkin lupausten ja sitoumusten lunastamisen aika, hän painotti. Huolensa Santamäki-Vuori ilmaisi hallituksen verolinjausten mahdollisista seurauksista. Hallitusohjelma painottaa hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja hyvän henkilöstöpolitiikan resurssoinnin sijasta verotuksen mittavaa keventämisestä myös muussa kuin työn verotuksessa. Ruoan arvonlisäveroa alennetaan. Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään ja vero poistetaan kokonaan yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksilta. Verosuunnittelun avulla - ja yhdistettynä edellisellä hallituskaudella tehtyyn varallisuusveron poistoon - varakkaat vapautuvat kokonaan tulojen ja omaisuuden verottamisesta. - Mikäli hallitus toteuttaa nämä virhelinjauksena, varallisuuserot repeävät nopeasti ja rikkaat päästetään hyvinvointiyhteiskunnan vapaamatkustajiksi. Tämän tien päässä on uusi luokkayhteiskunta, hän sanoi. Tiedotteet JHL ja PAM vaativat tuntuvaa tasa-arvoerää palkkaratkaisuun Tulevan palkkaratkaisun täytyy sisältää merkittävä tasa-arvoerä. Vain sillä tavoin saadaan kavennetuksi naisten ja miesten välistä palkkaeroa, totesivat JHL:n ja PAM:n puheenjohtajat Tuire Santamäki-Vuori ja Ann Selin yhteisessä tiedotustilaisuudessaan Helsingissä torstaina. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat linjanneet yhteiset tavoitteet mahdollista tulopoliittista kierrosta vasten. Liitot edustavat yli julkisten ja yksityisten palvelualojen palkansaajaa. Aloilla on paljon yhdistäviä tekijöitä, kuten naisvaltaisuus. Puheenjohtajat korostavat, että tulevalla neuvottelukierroksella on pystyttävä parantamaan naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa ja pääsemään lähemmäksi samapalkkaisuusohjelman tavoitetta. Ohjelman mukaan sukupuolten välinen palkkaero kapenisi nykyisestä noin 20 prosentista vähintään viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Liittojen toinen tasa-arvotavoite on, että lakisääteisen äitiys- ja isyysvapaan tulisi olla palkallista kaikilla aloilla. Julkisilla aloilla palkallinen äitiysvapaa on jo käytössä, mutta yksityisillä aloilla äitiysvapaa on pääosin palkatonta. Palkallinen vapaa kannustaisi myös isiä käyttämään tätä tärkeää oikeutta, puheenjohtajat toteavat. He muistuttavat, että lähivuosina lähtee kaikilta aloilta runsaasti työntekijöitä eläkkeelle, ja tilalle tulee paljon nuoria. Heille tavoite palkallisesta äitiys- ja isyysvapaasta on tärkeä viesti siitä, että ay-liike ajaa myös erityisesti heitä koskevia asioita. Toteutuessaan palkallinen äitiys- ja isyysvapaa auttaa nuoria merkittävästi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Liittojen muut yhteiset tavoitteet koskevat määräaikaista ja osa-aikaista työtä, vuokratyötä ja luottamusmiesten asemaa. Liitot kantavat huolta siitä, että määräaikaisen työn, osa-aikaisen työn ja vuokratyön ongelmia korjataan eikä niitä unohdeta. Nämä kaikki työmuodot tarvitsevat yhtä lailla reilut pelisäännöt, Santamäki-Vuori ja Selin painottavat. Luottamushenkilöiden asemaa on kohennettava vastaamaan työelämän muutoksia, erityisesti yleistyvää

8 paikallista sopimista. Paikallinen sopiminen toimii parhaiten, kun yhteistyön osapuolet ovat tasaveroisessa neuvotteluasemassa JHL:n ja PAM:n yhteiset tavoitteet seuraavalle neuvottelukierrokselle Merkittävä tasa-arvoerä palkkaratkaisuun Pääosa ansiokehityksestä on toteutettava riittävän suurella yleiskorotuksella. Palkkaratkaisussa on oltava mukana liittoerä ja tasa-arvoerä erillisinä erinä. Tasa-arvoerän on oltava niin suuri, että samapalkkaisuusohjelmaa voidaan toteuttaa. Palkallinen äitiys- ja isyysvapaa Lakisääteinen äitiysvapaa ja isyysvapaa tulee saada palkalliseksi kaikilla laoilla. Epätyyppiset työsuhteet Määräaikainen työ: Valtakunnallisille työmarkkinaosapuolille on saatava valvontavelvollisuus määräaikaisen työvoiman laillisuudesta. Työnantajan on tarjottava uutta työtä määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijälle. Takaisinottovelvollisuuden tulee koskea myös määräaikaista työntekijää. Osa-aikatyö: Palkatessaan uusia työntekijöitä työnantajien tulee selvittää luottamusmiehelle ja osa-aikaiselle työntekijälle se, miksi työtä ei voitu tarjota osa-aikatyöntekijälle lisätunteina. Vuokratyö: Vuokratyö on saatettava yhdenvertaiseen asemaan muiden työsuhteen muotojen kanssa. Pääsääntönä on oltava toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde. Vuokratyöntekijän tulee saada takuupalkka sellaiselta ajalta, kun työtä ei ole tarjolla. Vuokratyön käyttö työsopimuslain säännösten kiertämiseksi on estettävä ja sen käyttö on rajoitettava tuotantohuippuihin ja tilanteisiin, joissa työtä ei voida teettää omilla työntekijöillä. Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille parempi asema Luottamushenkilöille on turvattava luottamustehtävän vaativuuteen perustuva ansiotaso sekä riittävästi aikaa hoitaa tehtäväänsä. Ajankäytön ja korvausten tulee perustua edustettavien työntekijöiden määrään ja korvauksen tasoa on nostettava. Lisäksi työntekijöillä on oltava oikeus valita riittävän monta luottamusmiestä. Kun luottamushenkilön työsuhde irtisanotaan tai puretaan, perusteet on käytävä läpi liittojen välisissä neuvotteluissa ennen työsuhteen päättymistä. Lisätietoja: Puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori Puheenjohtaja Ann Selin JHL ajankohtaiset Julkisen alan ammattiliitot: Hoivatyö on ammattityötä Kaikki eivät sovi hoito-, kasvatus- ja hoivatyön ammatteihin. Ne vaativat soveltuvuutta, motivaatiota ja oikeaa asennetta, tähdentää yhdeksän julkisen alan ammattiliittoa yhteisen EU-yhdistyksensä FIPSU:n kannanotossa. Poliitikot ovat vaalikeskusteluissa esittäneet, että uhkaavaa työntekijäpulaa torjuttaisiin kouluttamalla keitä tahansa hoiva-alojen ammatteihin. Fipsulaiset ammattiliitot eivät pidä tätä hyvänä kehityksenä, sillä hoiva-, kasvatus- ja hoitoala ovat erittäin vaativaa ammattityötä. Työntekijällä on oltava motivaatiota ja asennetta huolehtia vanhuksista, sairaista, lapsista ja muista hoivan tarvitsijoista. Myös pitkä kouluttautuminen ja ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen edellyttävät aitoa motivaatiota. Työvoimapulan uhka ei ratkea kouluttamalla hoiva-ammatteihin keitä tahansa, vaan nostamalla alan ammattien arvostusta konkreettisin keinoin. Palkkoja on korotettava ja työpaikoille palkattava riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Näin voidaan nostaa alan arvostusta, pitää nykyiset ammattilaiset motivoituneina ja saada riittävästi uusia sopivia työntekijöitä. Naisvaltaisissa hoiva-, kasvatus- ja hoitoammateissa työskentelee hyvin koulutettua väkeä, kannanotossa

9 muistutetaan. Huolimatta pitkästä, viime vuosina yhä pidentyneestä koulutuksesta on ala edelleen matalapalkkaista. Samaan aikaan työolosuhteet ovat vaikeutuneet. Esimerkiksi hoivaa tarvitsevien vanhusten määrä on kasvussa, terveydenhuollossa hoidetaan yhä enemmän asiakkaita ja työntekijöitä on hankala saada. Työtahti ja samalla työpaikkojen ilmapiiri ovatkin kiristyneet, mikä näkyy työn laadussa ja sen yleisessä arvostuksessa. Kilpailu työvoimasta kiristyy koko ajan, ammattiliitot huomauttavat. Hoiva-, kasvatus- ja hoitoalat tarvitsevat lisää ammattitaitoisia työntekijöitä koko Euroopassa, erityisesti siksi, että vanhusten määrä kasvaa. FIPSU perustettiin vuonna 1996 huolehtimaan jäsenliittojensa kansainvälisen edunvalvonnan yhteensovittamisesta. FIPSU:uun kuuluvat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Tehy, Palkansaajajärjestö Pardia, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Akavan Erityisalat, Tekniikan ja Peruspalveluiden Neuvottelujärjestö KTN ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Niissä on yhteensä yli henkilöjäsentä. Lisätietoja: JHL:n puheenjohtaja, FIPSU:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 1 Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Tästä eteenpäin ammattiliiton eväät Arvoisa Tasavallan Presidentti,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

7 SAK:n edustajakokouksen sopimuspoliittiset päätökset 7.1 Sopimuspolitiikan tavoitetila vuosikymmenen jälkipuoliskolla Onnistuneen sopimuspolitiikan ansiosta, jossa on yhteen sovitettu talousja työmarkkinapolitiikka,

Lisätiedot

TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE

TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE Tehyn neljä pointtia Saavatko ihmiset tarvitsemaansa hoitoa? Onko meillä tulevaisuudessa tarpeeksi hoitajia? Riittävätkö rahat? 1. 2. 3. 4. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus. Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus. Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta Miksi kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus (kiky) Keskusjärjestöt: EK, SAK, STTK, AKAVA Alkujaan

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET 1 Outokummun kaupunki Kaupunginhallitus JOHTAJASOPIMUS Tällä Outokummun kaupungin ja kaupunginjohtaja Pekka Hyvösen välisellä johtajasopimuksella selkiytetään poliittisen ja ammatillisen johdon vastuualueita,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013 Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen jakso 31.1.2017. Työmarkkinakeskusjärjestöt

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Kuntasopimus

Kuntasopimus Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES: 310251 TES: 310201 Virka- ja työehtosopimus, joka tehtiin 22.6.2010 Liikenneviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu TES 2017-2021 neuvottelutulos Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu Palkankorotukset sopimuskaudella Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2021

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa 10.11.2016 1 Terveyspalvelualan tes Säännöllisen työajan pidentäminen 30 min/vko Luottamusmiehen asemaan merkittäviä parannuksia Kriisilauseke, jossa mainittujen

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

Kiky-neuvottelutulokset

Kiky-neuvottelutulokset Kiky-neuvottelutulokset Terveyspalvelualan TES AVAINTES Ensihoitopalvelualan TES 17.6.2016 Miksi kilpailukykysopimus? Hallituksen pakkolait olisivat kuristaneet erityisesti julkista sektoria vielä voimakkaammin

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Pentti Arajärvi Yliopistojen valtakunnalliset tasa-arvopäivät Itä-Suomen yliopisto Kuopio 18.4.2012 1 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot