ROTARY INTERNATIONAL. Aarno Kari piirikuvernööri Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARY INTERNATIONAL. Aarno Kari piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry."

Transkriptio

1 ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari piirikuvernööri Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Piirikuvernöörin kuukausikirje, lokakuu 2011 Hyvät Rotarit Neljän kysymyksen koe on meille läpikotaisin tuttu, mutta nk. Singaporen julistus eli Liike- ja ammattialoilla toimivien rotarien eettinen julistus kahdeksine kohtineen on ehkä jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Otan tähän näytteeksi julistuksen viimeisen kohdan: rotarina minun velvollisuuteni on olla pyytämättä muilta rotareilta ja olla suomatta heille sellaista etuoikeutta tai etua, jota en tavallisesti soisi muille liike- tai ammattikumppaneilleni. Lokakuun on rotaryn ammattipalvelun kuukausi ja ehdotan, että oheen liitetty Liikeja ammattialoilla toimivien rotarien eettinen julistus luettaisiin klubin viikkokokouksessa kokonaisuudessaan. Se on hyvä ohje ammatillisen kehittymisen tiellä. End Polio Now ja PolioPlus End Polio Now kansalaiskeräyksen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Piiristämme keräykseen on ilmoittautunut 12 klubia. Apulaiskuvernöörit huolehtivat yhdessä End Polio Now työryhmän kanssa opastuksesta ja keräysvälineistön jakamisesta hyvissä ajoin ennen keräyspäivää, joka on Samaan aikaan piirin 200 miljoonan dollarin PolioPlus haastetili kasvaa hienosti. Olemme jo saavuttaneet n. 60 % tavoitteestamme ja mahdollisuutemme sataprosenttiseen vastaamiseen rotaryvuoden loppuun mennessä ovat hyvät. Ehdotukset piirikuvernööriksi On aika ryhtyä toimiin parhaan mahdollisen kuvernööriehdokkaan löytämiseksi rotaryvuodelle Ehdokkaan tulee olla esimerkillinen rotari sekä innostunut ja kyvykäs hoitamaan piirikuvernöörin tehtäviä. Lisäksi hänen tulee täyttää mm. seuraavat ehdot: - on tehtävään astuessaan ollut yhden tai useamman rotaryklubin jäsen seitsemän vuotta - olla nimeämishetkellä toiminut klubin presidenttinä täyden toimikauden - täyttää 2010 Rotaryn käsikirjan sivulla 32. luetellut muut kelpoisuusehdot Klubien tulee lähettää minulle ehdotuksensa kuvernööriehdokkaaksi mennessä sähköpostitse tai kirjeenä alla oleviin osoitteisiin. Ehdotus tulee toimittaa klubin säännöllisessä kokouksessa hyväksytyn päätöksen muodossa ja sen on oltava sihteerin asianmukaisesti todistama. Mukaan tulee liittää ehdokkaan tiedot lomakkeella Kuvernöörin hakulomake , joka on tämän kuukausikirjeen liitteenä. Klubi voi esittää vain yhtä omaa jäsentään kuvernööriehdokaskandidaatiksi. Osoite: Puhelin: Sähköposti: Purnukatu Kuopio

2 Sivu 2 / 2 Ehdotukset apulaiskuvernööreiksi Apulaiskuvernöörit valitaan tehtäväänsä vuosittain kuitenkin enintään kolmasti. Ehdokkaan tulee olla esimerkillinen rotari ja innostunut hoitamaan apulaiskuvernöörin tehtäviä. Lisäksi hänen tulee olla toiminut rotaryklubin presidenttinä täyden toimikauden nimityshetkellään. Ehdotukset apulaiskuvernööreiksi tulee tehdä DGE Heli Karttuselle mennessä. Ehdotus tulee toimittaa klubin säännöllisessä kokouksessa hyväksytyn päätöksen muodossa ja sen on oltava sihteerin asianmukaisesti todistama. Mukaan tulee liittää ehdokkaan lyhyt CV. Projektit-komitean puheenjohtaja on vaihtunut PDG Tuomo Matilaisen luovuttua projektit-komitean puheenjohtajan tehtävästä olen nimittänyt hänen tilalleen PDG Seppo Sinkon Mikkeli-Naisvuori Rotaryklubista. Hän toimi piirikuvernöörinä ja on sen jälkeen hoitanut ansiokkaasti piirikouluttajan ja koulutuskomitean jäsenen tehtäviä. Seppo on jo tarttunut toimeen ja hänen johdollaan selvitetään mahdollisuuksia piirin kaikkien klubien yhteisen palveluprojektin käynnistämiseksi. Toivotan Sepolle menestystä tärkeän tehtävänsä hoitamisessa! Ehdotukset Rotarymatrikkelin kansikuvaksi Piirimme on saanut kunnian tuottaa valokuvan matrikkelin kansilehdelle. Klubien presidentit ja sihteerit ovat saaneet Rotarytoimistolta asiaa koskevat ohjeet. Rohkaisen klubeja ryhtymään innolla valokuvaukseen. Toivon saavani runsaasti Itä-Suomen erityispiirteitä korostavia valokuvia kansiehdokkaiksi. Suomen Rotaryn toimihenkilöiden tehtävien haku Suomen Rotaryn pääsihteerin ja Suomen Rotaryn Lääkäripankin johtoryhmän puheenjohtajan tehtävät ovat haettavina alkaville toimikausille. Hakuilmoitukset ovat tämän kirjeen liitteinä. Rotarydollari Rotarydollari on käymässä hieman kalliimmaksi. Lokakuussa sen arvo on 0,74. Toivotan kaikille piirin rotareille hyvää ammattipalvelun kuukautta! Terveisin

3 Suomen Rotary Finlands Rotary ry Avoin tehtävä Suomen Rotaryn Lääkäripankin johtoryhmän puheenjohtajaksi Suomen Rotaryn Lääkäripankki toimii Suomen Rotary Finlands Rotary ry:n hallituksen alaisena monipiiriorganisaationa. Sen tehtävänä on yhteistyössä Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kanssa järjestää ja kehittää kehitysavun kohdemaissa suomalaisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden voimin vapaaehtoisuuden pohjalta lääkintäpalvelua. Lääkäripankin toiminnasta vastaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Suomen Rotary ry:n hallituksen maksimissaan kolmeksi vuodeksi valitsema henkilö. Johtoryhmän tehtävänä on organisoida itsenäisesti jäsentensä toimesta kehitysmaihin kohdistuvan lääkäreiden rekrytoinnin, valmentamisen ja lähettämisen. Johtoryhmä huolehtii, että kaikki viranomaisvelvoitteet ja anomukset sekä raportit ja palautteet, joita kulloinkin saatetaan vaatia joko kohdemaassa tai Suomessa, laaditaan ja toimitettaan ajallaan. Nykyisen puheenjohtajan toimintakausi päättyy Nyt olemme hakemassa sopivaa ja kykenevää seuraajaa. Etsimme henkilöä, joka on valmis työskentelemään tämän hienon palvelutehtävän hoitamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Puheenjohtajalla tulee olla hyvä tuntemus Rotaryn toiminnasta. Hänellä tulee olla myös hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot. Tehtävä edellyttää vähintään tyydyttävää ruotsin- ja englanninkielen taitoa. Tehtävän hoitamiseen liittyvät välittömät kulut korvataan, mutta rahapalkkaa ei makseta. Tehtävässä pääsee tutustumaan rotaryn palvelutoimintaan puhtaimmillaan sekä saamaan uusia kokemuksia ja uusia ystäviä. Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa Lääkäripankin nykyinen puheenjohtaja Tauno Lovén. puh Kiinnostuneet hakijat voivat asettua ehdolle ottamalla yhteyttä SR:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Silvennoiseen mennessä. (puh , ) Tavoite on, että uusi puheenjohtaja pääsisi perehtymään tehtäviinsä nykyisen puheenjohtajan rinnalla jo alkuvuodesta Terveisin Pentti Silvennoinen Suomen Rotary ry:n hallituksen puheenjohtaja

4 Suomen Rotary Finlands Rotary ry Avoin haku Suomen Rotaryn uudeksi pääsihteeriksi Tarjolla aitiopaikka Suomen Rotaryn toiminnassa Suomen Rotaryn hallinnollisesta ja operatiivisesta päivittäisestä toiminnasta vastaa Suomen Rotary ry:n hallituksen maksimissaan kolmeksi vuodeksi valitsema Suomen Rotaryn pääsihteeri. Tehtävä käsittää Suomen Rotary ry:n toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan, hallintoon liittyvät viranomaisraportoinnit ja muut ulkopuoliset yhteydet, hallituksen avustajana ja sihteerinä toimimisen, Rotarytoimiston esimiestehtävät. Hänen odotetaan myös osallistuvan Suomen Rotaryn ja rotarytoimiston päivittäiseen toimintaan. Pääsihteerin lähin esimies on SR:n hallituksen puheenjohtaja. Pääsihteeri raportoi toiminnasta SR:n hallitukselle. Nykyisen toimenhaltijan toimintakausi päättyy Nyt olemme hakemassa sopivaa ja kykenevää seuraajaa. Pääsihteerin tulisi mieluiten olla entinen kuvernööri. Hänellä tulee olla hyvä tuntemus Rotaryn toiminnasta. Toimenhaltijalla tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot. Tehtävä edellyttää myös vähintään tyydyttävät ruotsin- ja englanninkielen taidot. Etsimme nyt henkilöä, joka pyyteettömän palvelun hengessä on valmis antamaan itsestään ja ajastaan koko Suomen rotarytoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Tehtävän hoitamiseen liittyvät välittömät kulut korvataan, mutta rahapalkkaa ei makseta. Itsestään antamisen vastineeksi pääsee aitiopaikalle oppimaan uusia asioita sekä saamaan uusia kokemuksia ja uusia ystäviä. Tehtävän tarkemmasta sisällöstä voi tiedustella SR:n nykyiseltä pääsihteeriltä Markku Kalliomäeltä. puh Kiinnostuneet hakijat voivat asettua ehdolle ottamalla puhelimitse yhteyttä SR:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Silvennoiseen mennessä. (puh , ) Tavoite on, että uusi valittu pääsihteeri pääsisi perehtymään tehtäviin nykyisen pääsihteerin rinnalla jo alkuvuodesta Terveisin Pentti Silvennoinen Suomen Rotary ry:n hallituksen puheenjohtaja

5 Liike- ja ammattialoilla toimivien rotarien eettinen julistus Liike- ja ammattialalla toimivana rotarina minun velvollisuuteni on 1. suhtautua omaan ammattiini tilaisuutena palvella 2. noudattaa uskollisesti oman ammattini eettisten ohjeiden kirjainta ja henkeä, oman maani lakeja ja oman yhteisöni moraalisääntöjä 3. tehdä kaikkeni kohottaakseni ammattini arvostusta ja edistääkseni korkeimpia eettisiä arvoja omassa ammatissani 4. olla rehellinen ja tasapuolinen työnantajaani, työntekijöitäni, yhtiökumppaneitani, kilpailijoitani, asiakkaitani ja yleisöä kohtaan sekä kaikkia niitä kohtaan, joihin olen liike- tai ammattisuhteessa 5. kunnioittaa ja arvostaa kaikkia yhteiskunnalle hyödyllisiä ammatteja 6. tarjota ammattitaitoni avuksi yritettäessä löytää työmahdollisuuksia nuorille, pyrittäessä auttamaan erityisongelmista kärsiviä ihmisiä ja kehitettäessä paikkakuntani asukkaiden elämänlaatua 7. olla rehellinen markkinoinnissani ja edustaessani liike- tai ammattialaani yleisön edessä 8. olla pyytämättä muilta rotareilta ja olla suomatta heille sellaista etuoikeutta tai etua, jota en tavallisesti soisi muille liike- tai ammattikumppaneilleni.

6 LÄSNÄOLORAPORTTI RI Nro Klubi/piiri Jäsenmäärä Läsnäolo-% Kokousten lkm Elimäki 13 (12!) 57, Hamina-Vehkalahti 44 56, Hamina 30 25, Heinävesi Iisalmi 27 (29!) 40, Iisalmi-Paloisvirta 15 65, Ilomantsi Imatra-Vuoksi Imatra Joensuu Eteläinen 47 (46!) 56, Joensuu Joutseno Juva 23 56, Karhula 50 79, Kitee 18 67, Kiuruvesi 19 (20!) 69, Kotka-Langinkoski Kotka-Ruotsinsalmi Kotka 42 (43!) Kouvola-Ankkapurha 29 53, Kouvola-Kangas 46 (47!) 39, Kouvola-Sarkola Kouvola Kuopio-Kallavesi 44 (46!) 38, Kuopio-Veljmies 46 (47!) 56, Kuopion Huomenklubi 49 47, Kuopio Kuusankoski 46 46, Lappeenranta 49 73, Lappeenranta Linnoitus Lappeenranta-Leiri Lauritsala 53 55, Leppävirta 38 61, Lieksa 20 (32!) Mikkeli-Naisvuori Mikkeli-Porrassalmi 31 46, Mikkeli-Sankt Michel 40 52, Outokumpu 0 (16!) 77, Parikkala-Simpelejärvi 10 (17!) 92, Pieksämäki Pieksämäki-Veturi Kuopio-Puijo 46 43, Rantasalmi 32 (30!) 59, Ristiina 24 (22!) 61, Savonlinna 50 39, Siilinjärvi Suonenjoki Tohmajärvi 13 57, Warkaus 29 50,77 5 YHTEENSÄ 1284 ±49 55,7 164 Klubeja: 49 Raportointitaso:75.5 %

ROTARY INTERNATIONAL. Aarno Kari piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry.

ROTARY INTERNATIONAL. Aarno Kari piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari piirikuvernööri 011 01 Kansainvälisen Rotaryn piiri 140 ry. Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita 7..01 Piirikuvernöörin kuukausikirje, helmikuu 01 Hyvät Rotarit Helmikuu

Lisätiedot

Risteilyn ohjelma ja ilmoittautumiskaavake (erillinen word-dokumentti) ovat tämän kirjeen liitteenä.

Risteilyn ohjelma ja ilmoittautumiskaavake (erillinen word-dokumentti) ovat tämän kirjeen liitteenä. Rotarypiiri D1430 Kuvernöörin kuukausikirje 2013-2014 Joulukuu 2013 DG Mikko Heikkilä Klubien säätiöasiamiehet kuuntelemaan JOHN KENNYÄ Tallinnan risteilyseminaariin 25-26.1.2014! John on entinen Rotary

Lisätiedot

Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. HyvÄt klubipresidentit ja sihteerit, arvoisat rotarit

Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. HyvÄt klubipresidentit ja sihteerit, arvoisat rotarit Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. Rotaryvuosi 2007 2008 on alkanut. Uudet vastuuhenkilçt ovat aloittaneet, ja uudet haasteet ja mahdollisuudet odottavat.

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015 Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Antti Harkila DG 2014 2015 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin piireiltä edellyttämää District

Lisätiedot

... SISÄLLYSLUETTELO. Governorin katsaus 3. Hallinto 4. Katsaukset 6

... SISÄLLYSLUETTELO. Governorin katsaus 3. Hallinto 4. Katsaukset 6 ROTARYPIIRI 1400 TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 SISÄLLYSLUETTELO Governorin katsaus 3 Hallinto 4 Katsaukset 6 PETS ja Piirineuvottelu 6 Piirikouluttaja 6 IT-vastaava 7 Rotarysäätiö 8 Lääkäripankki 12 Ammattipalvelukomitea

Lisätiedot

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt (Hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 23.9.2010) Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ...2 1.1 KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA...2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU...2 1.3 JÄSENYYS

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

Klubi- virkailijan käsikirja

Klubi- virkailijan käsikirja Klubi- virkailijan käsikirja 2012-2013 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 2 2012-2013 ISSN 0781-4151

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 2 2012-2013 ISSN 0781-4151 H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB SELOSTE N:o 2 2012-2013 ISSN 0781-4151 Seloste 2012-2013 N:o 2 joulukuu 2012 HALSTARI Sisällys Presidentin palsta... 3 Kullervo-sinfonia... 6 Apuraha

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

Toimintakertomus. Vuosi 2012-2013. Rotary International piiri 1390 ry PIIRIN TOIMINTA KUVERNÖÖRIN TOIMINTA

Toimintakertomus. Vuosi 2012-2013. Rotary International piiri 1390 ry PIIRIN TOIMINTA KUVERNÖÖRIN TOIMINTA Toimintakertomus Vuosi 2012-2013 Piirineuvosto hyväksytty 28.9.2013 Rotary International piiri 1390 ry Onnistumisia Kokovuotisia nuorisovaihtoja oli 28. Kansainväliset 16 nuorta viihtyivät Forest Nature

Lisätiedot