SIIRI KUVA JA ESINETIETOKANTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIRI KUVA JA ESINETIETOKANTA"

Transkriptio

1 KUVA ARKISTO Perustettu 1983 kokoamalla yhteen Tampereen viiden eri museon ja kaupunginarkiston kuvat tavoitteet: 1. kokoelmien hallintaa ohjaavat kokoelmapoliittinen ohjelma ja kokoelmastrategia 2. digitoinnin ja dokumentoinnin sisältöjä ja toimintatapoja kehitetään suunnitelmallisesti

2 kuva ja esinekokoelmat ovat olleet verkossa jokaisen tietokoneen käyttäjän selattavissa syksystä 2006 lähtien kokoelmien dokumentoiminen digitaaliseen muotoon jatkuu, tavoitteena digitoidun kuvan vuosivauhti Siiri tietokannassa on 2009 lähes valokuvaa, webkannassa yli kuvaa SIIRI KUVA JA ESINETIETOKANTA

3 KUVAKOKOELMAT karttuvat lahjoitusten, hankintojen ja oman kuvausdokumentaation kautta yhteensä noin miljoona valokuvaa, pääosin negatiiveja kartunnan suuntaaminen ja priorisointi digitoinnin suunnittelu ja kustannustehokas toteutus

4 koostuu useista suurista kuvakokoelmista sekä yksittäisten ammattikuvaajien ja harrastajien kokoelmista

5 Kuva arkisto kokoelmien painopistealueet Tampereen seutukunnan kehitys teollisuushistorian tallentaminen nykyhetken dokumentointi alueella toimineiden ammattikuvaajien työ valokuvausharrastuksen tallentaminen Pirkanmaa

6 Digitoinnin tavoitteita etsimässä 1. Digitoinnin tavoitteiden asettaminen osa digitointipolitiikkaa vai kokoelmapolitiikkaa? digitointipolitiikka on käytännössä kokoelmapolitiikan suurten linjojen lisäksi vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita 2. Miksi digitoidaan? Mitä saavutetaan tai tavoitellaan? alkuperäisen aineiston säilyminen aineiston käytettävyyden paraneminen kokoelmahallinnan tehostaminen 3. Tavoitteiden asettaminen Määrälliset Laadulliset Sisällölliset Kuvien fyysiseen säilyvyyteen liittyvät Tekniset

7 Digitointi ja dokumentointi Kuvakokoelma vastaanotettu diarioitu Diarioitu aineisto Type name siirretään here odottamaan Type title here digitointia ja dokumentointia Kuvaoriginaalien puhdistus ja pakkaus konservointitarpeen kartoitus Originaalien säilytys Type holvien name olosuhteiden here seuranta kuvien kunnon seuranta Type title here Kuvien digitointi skanneri, digitaalinen kamera Digitoidun kuva aineiston säilytys palvelimella Type varmuuskopiointi name here Type title here Dokumentointi Tunnisteluettelointi Type perustiedot name here tietokannan pakolliset kentät Type title here digitoija luetteloi viedessään kuvat tietokantaan Tutkimusluettelointi syventävä dokumentointi kaikki kontekstitiedot liittää kuvan ja kokoelman kokonaisuuteen

8 Mitä digitoidaan? lähtökohta: kaikkea ei voi digitoida ja viedä tietokantaan, mitkä kysymykset auttavat digitoitavien kuva aineistojen valinnassa, miten asetamme tavoitteita digitoinnille ja millä perusteilla! Tavoitteiden asettelun lähtökohtana on oltava kokoelmien tuntemus, kokoelmien painopistealueiden huomioon ottaminen sekä käytännön saavutettavuus! 1. Tekijänoikeudet selvät 2. Hyvät kontekstitiedot sisältävät kuvat (dokumentoinnin taso) 3. Käytetyimmät kuvat, tulevat näyttely ym. projektit, saavutettavuus 4. Verkkojulkaisuissa ja julkaisuissa käytettävät kuvat 5. Hyvät kokoelmakokonaisuudet, joilla paikallista merkitystä 6. Teeman perusteella valitut 7. Kokoelmien kunto ja säilyminen

9 Tavoitteita käytännössä Kokoelman valinta: sisällölliset ja kokoelman merkittävyyteen liittyvät perusteet = HÄMEEN MUSEON KOKOELMA Hämeen museon kokoelma on ollut jo 1990 luvulta lähtien säännöllisesti kokonaisuutena digitoitava kokonaisuus, jota on toteutettu mm. OPM:n digitointiavustuksilla Tavoitteena on digitoida koko kokoelma (tällä hetkellä Siiri tietokannassa noin valokuvaa)

10 Hämeen museon kokoelmaa digitoidaan jatkuvasti omana työnä ja sille haetaan erilaisia digitointiavustuksia vuosittain Tampereen museoiden kuvakokoelmissa on merkittävä kokoelma märkälevykauden kuvia 1800 luvulta (lisätietoja Suomen valokuvataiteen museon Valokuvan muisti inventointi 2005). Suurinta osaa kuvista ei ole digitoitu ja dokumentoitu tietokantaan. Kuvissa tulee esille Tampereen ja lähikuntien sekä useiden muiden suomalaisten kaupunkien maisema ja kaupunkikuva 1800 luvulla. Digitointia odottaa myös kokoelma gelatiinilevynegatiiveja sekä muita vanhoja negatiiveja, joissa on aiheena tamperelaisen ja pirkanmaalaisen maiseman kehitys lukujen vaihteessa. (Myytti 2007) Myytti rahoitusta haetaan kuva arkiston digitointisuunnitelman mukaan luvun vaihteen kaupunkikuvaston digitoimiseen. Digitointisuunnitelman kulkua ohjaa materiaalin ikä ja kiinnostavuus: Kaupunkikuvat ovat kuva arkiston kysytyintä materiaalia, ja niitä on runsaasti arkiston vanhimpien kuvien joukossa. Näin ollen tämän materiaalin digitointi palvelee sekä asiakkaita että kokoelmien säilyvyyttä. Kysytyt kuvat tulevat nettiin asiakkaiden vapaasti selattaviksi ja negatiivit saavat levätä. Seuraavaksi digitoinnissa on tarkoitus edetä kokoelmittain eteenpäin luvun vaihteen sekä 1900 luvun alun kaupunkikuvissa. Vuorossa ovat kokoelmiin kuuluvat Hämeen museon lasinegatiivit, joita on digitoimatta noin 7000 kappaletta. Negatiivit on luetteloitu valokuvaajittain, joten digitoiminen etenee myös valokuvaajittain (esim. William Lomax 2500 kpl, Werner Mauritz Gestrin 700 kpl, Kaarlo Mäkinen 600 kpl). (Myytti 2009)

11 Aamulehden kuvakokoelma ensimmäinen osa lahjoitettu kaupunginarkistolle 1970 luvulla, toinen lahjoituserä kuva arkistolle vuonna 2001 negatiivit , arviolta tamperelainen arki, juhla, tapahtumat, maisemat

12 Perusteita digitointiin Aamulehden kokoelma sisältää runsaasti huonokuntoisia asetaatti ja nitraattinegatiiveja, joiden digitointi on priorisoitu ensisijaisen tärkeäksi kuva arkiston toiminnan kannalta. Sanomalehden valokuvaajien aineisto on sisällöllisesti laaja käsittäen yhteiskunnan eri osa alueet. Erittäin suosittuja ovat mm. lehden uutis, urheilu, arki ja työ, sekä katunäkymäkuvat, jotka kertovat mm. tamperelaisen maiseman ja miljöön muutoksesta. Aamulehden kokoelma on yksi kuva arkiston käytetyimmistä kokonaisuuksista.

13 Tavoitteena Aamulehti kokoelman laajuus johtaa priorisointiin kokoelman sisällä tavoitteena on tulevina vuosina jatkaa Aamulehden kokoelman digitoimista sekä erilaisissa projekteissa että kysytyimmän aineiston osalta arkiston jatkuvana työnä nyt Siiri tietokannassa 8000 digitoitua kuvaa eli työtä riittää!

14 Kustannusten arviointi Mitä digitointiprojekti tarvitsee? 1. Hyvän hallinnon ja projektisuunnittelun 2. Tilat ja tekniset välineet, resurssit 3. Henkilökuntaa, ammattitaitoista a. museoammattilaisia mm. luettelointiin ja kokoelmien priorisointiin b. valokuvauksen osaajia digitointiin, valittavien kuva aineistojen arviointiin ja laadun valvontaan c. teknisiä osaajia, hardware software d. konservaattoria valittavien kuva aineistojen arviointiin ja kuvien valmisteluun 4. Resurssit, joilla digitoidut aineistot jatkossa ylläpidetään (pitkäaikaissäilytys) ja tarjotaan asiakkaille (saavutettavuus)

15 Mistä kustannukset käytännössä muodostuvat? valmistelun ja täydentämisen työvoimakustannukset (luettelointi, kontekstitietojen täydentäminen, fyysinen kuvien valmistelu digitointiin) välineet ja materiaalit digitointiin (laitteet, ohjelmistot) digitoinnin työvoimakustannukset (palkkakulut, koulutus) tilakustannukset työtilojen, laitteiden, ohjelmistojen ylläpito tietojärjestelmäkulut kuljetuskustannukset (ulkopuolinen digitointi) digitoidun aineiston säilyttäminen Mitkä näistä kuluista mukana seuraavassa laskelmassa? työvoima, digitointi on hyvin työvoimavaltaista! Muut kustannukset, jotka muodostavat suurimman osan kustannuksista ovat riippumattomia siitä, tehdäänkö omana työnä?

16 Mitä digitointi omana työnä sitten maksaa? tai käytännön arjessa: kuinka paljon saadaan digitoitua esim. haetulla projektirahalla? esimerkkinä digitointirahalla tehdyt projektit Myytti avustus 2007: saatiin OPM:n Myytti rahaa 4 500, oma osuus 2 726, yhteensä palkkakuluihin Tällä avustuksella digitoitiin ja dokumentoitiin kuvaa. Tämän projektin jälkeen kuva on valmiina tietokannassa hyvin luetteloituna asiasanoineen ja originaali paikallaan puhdistettuna ja pakattuna! Jos hankimme pelkän digitoinnin ostopalveluna, ainakin 3/4 työstä on silti tehtävä itse! Eli digitoinnin hinta on enintään 1/4 eli tässä projektissa 1,6 /kuva. Ajallisesti tallentaja pääsee Myytti projektissa keskimäärin 20 kuvan päivätahtiin, sisältää puhdistuksen, pakkauksen, digitoinnin ja dokumentoinnin tietokantaan.

17 Mitä digitointi omana työnä sitten maksaa? esimerkkinä 2 digitointirahalla tehdyt projektit, Finlaysonin säätiön apuraha 2009 Tampereen museoiden Vapriikin kuva arkisto käynnisti keväällä 2009 Finlaysonin kuvat projektin, jonka tavoitteena on Oy Finlayson Ab:n kuvakokoelman digitoiminen, Siiri tietokantaan vieminen konteksti ja kuvatietoineen sekä asiasanoineen. Lisäksi kuvien kunto tarkastetaan ja kuvat perushuolletaan. 1. Apurahaa saatiin 6 000, jolla digitointiprojekti saatiin hyvin alkuun. 2. Yhteensä kuvia saatiin sähköiseen muotoon ja kaikkien käyttöön Siiritietokantaan kpl. Yhdelle kuvalle tehdyn työn hinnaksi tuli 3,9. 3. Pelkän digitoinnin hinta oli 0,9 / kuva. 4. Mutta jälleen kerran käytettiin jo olemassa olevaa teknistä kalustoa, tiloja ym. 5. Toisaalta digitointiprojektien työllistävä merkitys on ollut suuri

18 Miksi kustannusten laskeminen on vaikeaa? kustannukset eivät rajoitu pelkästään originaalin digitointiin vaan kokonaisuuteen kuuluu puhdistus, pakkaus, konservointi (tai edes tarpeen arviointi), säilytys, luettelointi, tietokanta, tiedostojen säilyttäminen, tekijänoikeusmaksut, tilat kuva aineistot ja niiden vaatima työmäärä vaihtelevat paljon kuinka arvioidaan, kuinka suuri osa työtä digitointi oikein on? kuinka arvioidaan ne kustannukset, jotka syntyvät kuvan pitkäaikaissäilyttämisestä ja tarjoamisesta asiakkaille esim. tietokannan välityksellä? toisaalta kuinka paljon tuloja syntyy, kun kuvia voidaan tarjota ja markkinoida entistä tehokkaammin?

19 Omana työnä vai ostaen? Omana työnä, edut 1. osaamisen kehittyminen ja säilyminen arkistossa 2. oman tuotannon ja välineiden kehittyminen 3. kokoelmien hallinnan helppous 4. joustavuus tavoitteiden määrittelyssä 5. kokoelmien turvallisuuden säilyminen 6. laadun valvonta jatkuvaa Ostopalveluna, edut 1. osaaminen ulkopuolisen hallussa 2. kustannusten arviointi helpompaa, tinkiminen 3. pienemmät työvoimakustannukset 4. tekniikan kehittymisestä johtuvat kulut ovat ostopalvelun tuottajan vastuulla 5. mahdollisuus valita eri tuottajista ja palveluista

20 Omana työnä vai ostaen, osa 2? Omana työnä, haitat 1. Suuremmat investointikustannukset 2. Täsmällisten kustannusten arviointi ja laskeminen hankalaa 3. Tarvitaan välineet (tietokoneet, skannerit yms.) ja tilat 4. Tarvitaan omaa teknistä osaamista ja teknologioiden seuraamista 5. Maksetaan työstä ja laitteista, ei tuotteista 6. Vaatii ammattitaitoista (monenlaista) henkilökuntaa Ostopalveluna, haitat 1. Museo ulkoistaa osan kuvaustyöstä, kuva arkiston perustyöstä osaamisen kaventuminen 2. Ostopalvelun tuottaja ei taas välttämättä museoalan osaaja 3. Laadun valvonta ei jatkuvaa 4. Aineistot vaativat muualta ostetusta digitoinnista huolimatta museon työpanosta 5. Sopimusten hallinnointi ja täsmälliset määrittelyt työllistävät 6. Kuvien kuljettaminen, turvallisuus? 7. Ostopalvelun tuottajan luotettavuuden arviointi 8. Mistä otetaan ammattitaitoiset resurssit suurten tiedostomäärien viemiseen tietokantaan, jos ostetaan pelkkä digitointityö ulkopuolelta?

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 4.12.2012 Työryhmä: Marjo Holma, Marja-Liisa Hänninen, Kaarina Mikonranta pj., Katariina Pakoma, Risto Raittila SISÄLTÖ 1.1. JOHDANTO 2 1.2. Alvar Aalto

Lisätiedot

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus Museovirasto-selvityksen seurantaryhmän raportti ja kehittämisehdotukset Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot