Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.museotilasto.fi museotilasto@nba.fi"

Transkriptio

1 MUSEOTILASTO 2013, Kyselyn rakenne MUSEOKÄYNNIT, vaihe 1/ PERUSTIEDOT, vaihe 2/ YLEISÖTYÖ, vaihe 3/ PÄÄSYMAKSUT, vaihe 4/ AVOINNA OLO, vaihe 5/ NÄYTTELYT, vaihe 6/ JULKAISUT, vaihe 7/ KOKOELMAT, vaihe 8/ HENKILÖSTÖ, vaihe 9/ TALOUS - Menot, vaihe 10/ TALOUS - Tulot, vaihe 11/ LISÄTIETOJA JA PALAUTE, vaihe 12/ Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:1/12 MUSEOKÄYNNIT Tässä osassa kerätään tietoa museokäynneistä. Maksetut käynnit yhteensä Tähän ilmoitetaan maksetut käynnit yhteensä. Mukaan lasketaan esimerkiksi käynnit näyttelyihin tai museon järjestämiin tapahtumiin museon omissa tiloissa. Käynniksi ei lasketa museokaupan tai kahvilan asiakkaita, käyntejä museon tilojen ulkopuolella järjestettyihin tapahtumiin, ulkopuolisten museon tiloissa järjestämien 1

2 vastaanottojen tms. kävijöitä, asiantuntijapalvelukäyntejä eikä museon tuottamien muissa museoissa esillä olleiden kiertonäyttelyiden kävijöitä. Vain tilauksesta avoinna olevien kohteiden käynnit lasketaan pääyksikön käynteihin. Ilmaiskäynnit yhteensä Tähän ilmoitetaan ilmaiskäynnit yhteensä. Mukaan lasketaan esimerkiksi käynnit näyttelyihin tai museon järjestämiin tapahtumiin museon omissa tiloissa (ks. tarkempi ohje edellisessä kysymyksessä). Vain tilauksesta avoinna olevien kohteiden ilmaiskäynnit lasketaan pääyksikön kävijämäärään. Kaikki käynnit yhteensä Järjestelmä laskee: Maksetut käynnit yhteensä ja ilmaiskäynnit yhteensä Kaikki käynnit museokohteittain Tähän ilmoitetaan käynnit museokohteittain. Tähän tulee vastaajan museoyksiköt. Mukaan lasketaan esimerkiksi käynnit näyttelyihin tai museon järjestämiin tapahtumiin museon omissa tiloissa. Käynniksi ei lasketa museokaupan tai kahvilan asiakkaita, käyntejä museon tilojen ulkopuolella järjestettyihin tapahtumiin, ulkopuolisten museon tiloissa järjestämien vastaanottojen tms. kävijöitä, eikä museon tuottamien muissa museoissa esillä olleiden kiertonäyttelyiden kävijöitä. Vain tilauksesta avoinna olevien kohteiden käynnit lasketaan pääyksikön käynteihin. Käynneistä ilmaiskäynnit museokohteittain Tähän ilmoitetaan ilmaiskäynnit museokohteittain. Tähän tulee vastaajan museoyksiköt. Mukaan lasketaan esimerkiksi käynnit näyttelyihin tai museon järjestämiin tapahtumiin museon omissa tiloissa (ks. tarkempi ohje edellisessä kysymyksessä). Vain tilauksesta avoinna olevien kohteiden ilmaiskäynnit lasketaan pääyksikön kävijämäärään. Päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmien kävijät käyntien kokonaismäärästä Tähän tulevat päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmien kävijämäärät museossa. 2

3 Koululaisia ovat peruskoulun ala- ja yläkoulujen oppilaat. Opiskelijoiksi lasketaan tässä toisen asteen oppilaitosten opiskelijat. Ulkomaisten käynnit käyntien kokonaismäärästä Ulkomaisten käyntien arvioitu lukumäärä (ei prosentteina). Tietoa kerätään eurooppalaiseen museotilastoon. Asiantuntijapalvelukäynnit Asiantuntijapalvelukäynneillä tarkoitetaan esimerkiksi kokoelmien ja arkistoaineistojen käyttöön liittyviä käyntejä museon tiloissa. Näitä tietoja ei lasketa mukaan kokonaiskäyntimääriin. Muut käynnit Tässä tarkoitetaan käyntejä ulkopuolisten museon tiloissa järjestämiin tapahtumiin. Käynniksi ei lasketa museokaupan tai kahvilan asiakkaita. Näitä tietoja ei lasketa mukaan kokonaiskäyntimääriin. Muut käynnit yhteensä Järjestelmä laskee: Asiantuntijapalvelukäynnit ja muut käynnit 3

4 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:2/12 PERUSTIEDOT Museotyyppi Valitse vaihtoehto Valtakunnallinen museo Maakuntamuseo Aluetaidemuseo Valtakunnallinen erikoismuseo Kulttuurihistoriallinen museo Taidemuseo Erikoismuseo Luonnonhistoriallinen museo 4

5 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:3/12 YLEISÖTYÖ Tässä osassa kerätään tietoa museon opastuksista, työpajoista ja tapahtumista. Näyttelyopastusten lukumäärä Tähän lasketaan näyttelyopastusten kokonaismäärä ko. vuonna. Luku sisältää sekä yleisölle avoimet että tilatut opastukset, myös päiväkoti-, koululaisja opiskelijaopastukset. Näyttelyopastuksiin osallistuneiden henkilömäärä Päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaopastusten lukumäärä näyttelyopastusten lukumäärästä Päiväkotilaisille, koululaisille ja opiskelijoille tarkoitettujen opastusten lukumäärä näyttelyopastusten kokonaismäärästä. Koululaisia ovat peruskoulun ala- ja yläkoulujen oppilaat. Opiskelijoiksi lasketaan tässä toisen asteen oppilaistosten opiskelijat. Päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaopastuksiin osallistuneiden henkilömäärä Järjestettyjen työpajojen lukumäärä Tähän lasketaan museon toteuttamat työpajat museossa. Työpaja on museon suunnittelemaa, ohjattua toimintaa. Pelkkä tila ei ole vielä työpaja. Työpajoihin osallistuneiden henkilömäärä Päiväkotilaisille, koululaisille ja opiskelijoille suunnattujen työpajojen lukumäärä järjestetyistä työpajoista 5

6 Tähän lasketaan museon toteuttamat päiväkotilaisille, koululaisille ja opiskelijoille suunnatut työpajat museossa. Työpaja on museon suunnittelemaa, ohjattua toimintaa. Pelkkä tila ei ole vielä työpaja. Muiden yleisötapahtumien lukumäärä Tähän lasketaan museon suunnittelemien ja järjestämien muiden yleisötapahtumien lukumäärä. Muulla yleisötapahtumalla tarkoitetaan esimerkiksi luentoja, keskustelutilaisuuksia, kulttuuriympäristötapahtumia tai muita museon omia tapahtumia, myös museon omien tilojen ulkopuolella. Museon osallistumista muiden järjestämiin tapahtumiin ei lasketa mukaan. Tähän ei myöskään lasketa opastuksia, työpajoja tai näyttelyitä. Erityisryhmiä varten tuotetun aineiston käyttökerrat Tähän lasketaan mukaan mm. erityisryhmiä varten tuotetun aineiston (esim. vanhainkodeille tai kouluille lainattavat aineistot) käyttökerrat. Yleisötapahtumien kokonaismäärä Järjestelmä laskee: Näyttelyopastusten lukumäärä, järjestettyjen työpajojen lukumäärä ja muiden yleisötapahtumien lukumäärä Seurataanko museon verkkosivuilla vierailujen lukumäärää? Kyllä Ei Verkkosivuilla vierailujen lukumäärä Jos museon verkkosivujen vierailuja seurataan, anna vierailujen lukumäärä seurantavuoden aikana (ei latausten määrä). 6

7 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe: 4/12 PÄÄSYMAKSUT Tässä osassa kerätään tietoa museon sisäänpääsymaksuista Onko museoon ilmainen sisäänpääsy kaikille kävijöille? Jos museossa on useita museokohteita, vastataan pääyksikön mukaan. Kyllä Ei Onko museoon ilmainen sisäänpääsy alle 18-vuotiaille kävijöille? Jos museossa on useita museokohteita, vastataan pääyksikön mukaan. Kyllä Ei Pääsymaksu perusnäyttelyyn, aikuiset Jos museossa on useita museokohteita, merkitään korkein pääsymaksu. Pääsymaksun euromääräinen suuruus. Pääsymaksu vaihtuvaan näyttelyyn, aikuiset Jos museossa on useita museokohteita, merkitään korkein pääsymaksu. Pääsymaksun euromääräinen suuruus. Pääsymaksu perusnäyttelyyn, lapset Jos museossa on useita museokohteita, merkitään korkein pääsymaksu. Pääsymaksun euromääräinen suuruus. Pääsymaksu vaihtuvaan näyttelyyn, lapset Jos museossa on useita museokohteita, merkitään korkein pääsymaksu. Pääsymaksun euromääräinen suuruus. 7

8 Lasten pääsymaksun alaikäraja Merkitse vain numero. Jos alaikärajaksi ilmoitetaan esim. 7 (vuotta), niin tällöin 6-vuotias pääsee vielä ilmaiseksi. Lasten pääsymaksun yläikäraja Merkitse vain numero. Jos ilmoitetaan yläikärajaksi esim. 17 (vuotta), niin tällöin 17-vuotias maksaa vielä alennetun pääsymaksun. Jos museoon on sisäänpääsymaksu, tarjoaako museo tiettyinä päivinä vuodessa ilmaisen sisäänpääsyn? Kyllä Ei Jos kyllä, kuinka monena päivänä vuodessa? Jos kyllä, montako tuntia vuodessa? 8

9 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:5/12 AVOINNA OLO Tässä osassa kerätään tietoa museon eri kohteiden avoinna olosta. Museon pääyksikön avoinna olo Valitse vaihtoehto avoinna säännöllisesti ympäri vuoden avoinna vain kesäkaudella avoinna jaksoittain poikkeuksellisesti suljettuna Museokohteiden avoinnaolopäivien määrä yhteensä vuodessa Tähän tulee vastaajan museoyksiköt. Säännölliset avoinnaolopäivät museokohteittain. Avoinnaolopäiviä ei lasketa museokohteista, jotka ovat avoinna vain tilauksesta. Museokohteiden avoinnaolotuntien määrä yhteensä vuodessa Tähän tulee vastaajan museoyksiköt. Säännölliset avoinnaolotunnit museokohteittain. Avoinnaolotunteja ei lasketa museokohteista, jotka ovat avoinna vain tilauksesta. Niiden museokohteiden määrä, joihin pääsee tutustumaan vain opastuksella Ilmoitetaan museokohteiden lukumäärä Mukaan ei lueta niitä museokohteita, jotka ovat avoinna vain tilauksesta. Poikkeuksellisesti suljettuna olleet museokohteet Kenttään merkitään aikajakso, jolloin museokohde on ollut suljettuna. Tähän tulee vastaajan museoyksiköt. Esim. peruskorjauksen vuoksi suljettuna ollut museokohde (ei näyttelynvaihdon tai jaksottaiseen avoinnaoloon liittyvät tauot). 9

10 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:6/12 NÄYTTELYT Vastauksissa otetaan huomioon ko. vuonna avatut näyttelyt. Näyttely voidaan laskea jaotteluun vain yhdessä kohdassa. Ohjeet kertovat, miten jaottelu tehdään. Vaihtuvat näyttelyt: oma tuotanto Näyttelyiden lukumäärä Tähän ilmoitetaan museon omaa tuotantoa olevat, ko. vuonna avatut näyttelyt. Esim. lyhytaikaisia, muutamien objektien esittelyjä ei lasketa tähän mukaan. Vaihtuvat näyttelyt: yhteistyönäyttelyt Näyttelyiden lukumäärä Tähän ilmoitetaan museon omissa tiloissa ko. vuoden aikana avatut, yhden tai useamman yhteistyökumppanin kanssa toteutetut näyttelyt. Vaihtuvat näyttelyt: muiden tuottamat näyttelyt Näyttelyiden lukumäärä Tähän ilmoitetaan museon omissa tiloissa ko. vuoden aikana avatut, kokonaan muiden tuottamat näyttelyt. Vaihtuvat näyttelyt yhteensä Järjestelmä laskee: Vaihtuvat näyttelyt: oma tuotanto, yhteistyönäyttelyt ja muiden tuottamat näyttelyt Valmistuneet uudet kiertonäyttelyt Näyttelyiden lukumäärä Tähän ilmoitetaan lainattavat, ensisijaisesti alueelliseen tai valtakunnalliseen kiertoon ko. vuonna valmistuneet näyttelyt. Ulkomaille tuotetut näyttelyt Näyttelyiden lukumäärä 10

11 Museon tuottamat näyttelyt ulkomaille ko. vuonna. Kaikki näyttelyt yhteensä Järjestelmä laskee: Vaihtuvat näyttelyt: oma tuotanto, yhteistyönäyttelyt, muiden tuottamat näyttelyt, uudet valmistuneet kiertonäyttelyt ja ulkomaille tuotetut näyttelyt Museon tuottamat näyttelyt museon ulkopuolella Näyttelyiden lukumäärä Museon tuottamien näyttelyiden määrä, jotka on ko. vuonna avattu kotimaassa muualla kuin museon omissa tiloissa, esimerkiksi pop-up -näyttelyt. Lyhytaikaisia, muutamien objektien esittelyjä tai messuesiintymisiä ei lasketa tähän mukaan. Tähän ei lasketa mukaan kiertonäyttelyitä. Tätä ei lasketa mukaan näyttelyiden kokonaismäärään. Valmistuneet uudet verkkonäyttelyt Näyttelyiden lukumäärä Museon ko. vuonna julkaisemat verkkonäyttelyt. 11

12 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:7/12 JULKAISUT Näillä kysymyksillä seurataan museoiden mahdollisuuksia julkaisutoimintaan. Museon julkaisemat kokoelmajulkaisut Tähän lasketaan vain ISBN-, ISSN- tai URN-tunnuksella varustetut painetut, elektroniset ja verkkojulkaisut. Museon julkaisemat näyttelyjulkaisut Tähän lasketaan vain ISBN-, ISSN- tai URN-tunnuksella varustetut painetut, elektroniset ja verkkojulkaisut. Museon julkaisemat tutkimusjulkaisut Tähän lasketaan vain ISBN-, ISSN- tai URN-tunnuksella varustetut painetut, elektroniset ja verkkojulkaisut. Tutkimuksiin ei lueta mukaan yksittäisiä tieteellisiä artikkeleita. Muut julkaisut Tähän lasketaan vain ISBN-, ISSN- tai URN-tunnuksella varustetut painetut, elektroniset ja verkkojulkaisut. Kaikki julkaisut yhteensä Järjestelmä laskee: Museon julkaisemat kokoelmajulkaisut, näyttelyjulkaisut, tutkimusjulkaisut ja muut julkaisut Kuinka monta näistä julkaisuista on julkaistu painettuna? Kuinka monta näistä julkaisuista on julkaistu verkkojulkaisuna? 12

13 Kuinka monta näistä julkaisuista on julkaistu elektronisena julkaisuna (esim. CD-romit tai DVD:t)? Vuoden aikana julkaistut tieteelliset artikkelit Museon henkilökunnan kirjoittamien vertaisarvioitujen artikkelien lukumäärä. Tähän lasketaan esimerkiksi luonnontieteellisten museoiden artikkelit. 13

14 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:8/12 KOKOELMAT Tässä osiossa kartoitetaan kokoelmien tilannetta ko. vuoden loppuun mennessä. Onko museolla käytössä sähköinen kokoelmahallintajärjestelmä? Kyllä Ei Onko museolla kirjattu kokoelmapoliittinen ohjelma? Kyllä Ei Työn alla Onko museolla kirjattu digitointisuunnitelma? Kyllä Ei Työn alla Ovatko museon kokoelmatiedot avoimesti yleisön saavutettavissa internetissä? Kyllä Ei Osittain Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat: koko laajuus Tähän ilmoitetaan museon kulttuurihistoriallisten esinekokoelmien koko laajuus (objektien lukumäärä vuoden lopussa). Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat: vuoden kartunta Tähän ilmoitetaan ko. vuoden esinekokoelmien kartunta. 14

15 Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat: kokoelmahallintajärjestelmään luetteloitujen objektien lukumäärä Tähän ilmoitetaan sähköiseen kokoelmanhallintajärjestelmään luetteloitujen objektien kokonaismäärä, ei ko. vuoden aikana luetteloitujen objektien määrä. Kulttuurihistorialliset kokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä Tähän ilmoitetaaan digitoitujen objektien kokonaismäärä, ei ko. vuoden aikana digitoitujen määrä. Luetteloitu esine ei ole sama asia kuin digitoitu esine. Digitoidusta objektista on yksi tai useampi digitoitu / digitaalinen valokuva, piirros, 3D-mallinnus tms. Digitoinnilla tarkoitetaan analogisessa muodossa olevan aineiston muuntamista digitaaliseksi. Tällä tarkoitetaan originaalin informaation (esim. asiakirja, valokuva, ääninauha) muuntamista sähköiseen muotoon. Kolmiulotteisten objektien valokuvaaminen ja sähköinen tallentaminen on myös digitointia. Taidekokoelmat: koko laajuus Tähän ilmoitetaan museon taidekokoelmien koko laajuus (objektien lukumäärä vuoden lopussa). Mukaan lasketaan ainoastaan museon omat ja museoon talletetut kokoelmat, mutta ei kunnan tai kaupungin kokoelmaa. Taidekokoelmat: vuoden kartunta Tähän ilmoitetaan ko. vuoden taidekokoelmien kartunta, museon omiin kokoelmiin (kunnallisilla museoilla ei hankinnat kuntien yleisiin kokoelmiin) Taidekokoelmat: kokoelmahallintajärjestelmään luetteloitujen objektien lukumäärä Tähän ilmoitetaan sähköiseen kokoelmanhallintajärjestelmään luetteloitujen teosten kokonaismäärä, ei ko. vuoden aikana luetteloitujen objektien määrä. Taidekokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä Tähän ilmoitetaan digitoitujen objektien kokonaismäärä, ei ko. vuoden aikana digitoitujen määrä. 15

16 Luetteloitu esine ei ole sama asia kuin digitoitu esine. Digitoidusta objektista on yksi tai useampi digitoitu / digitaalinen valokuva, piirros, 3D-mallinnus tms. Digitoinnilla tarkoitetaan analogisessa muodossa olevan aineiston muuntamista digitaaliseksi. Tällä tarkoitetaan originaalin informaation (esim. asiakirja, valokuva, ääninauha) muuntamista sähköiseen muotoon. Kolmiulotteisten objektien valokuvaaminen ja sähköinen tallentaminen on myös digitointia. Luonnontieteelliset kokoelmat: koko laajuus Tähän ilmoitetaan museon luonnontieteellisten kokoelmien koko laajuus (objektien lukumäärä vuoden lopussa). Luonnontieteelliset kokoelmat: vuoden kartunta Tähän ilmoitetaan ko. vuoden luonnontieteellisten kokoelmien kartunta. Luonnontieteelliset kokoelmat: kokoelmahallintajärjestelmään luetteloitujen objektien lukumäärä Tähän ilmoitetaan sähköiseen kokoelmanhallintajärjestelmään luetteloitujen objektien kokonaismäärä, ei ko. vuoden aikana luetteloitujen objektien määrä. Luonnontieteelliset kokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä Tähän ilmoitetaan digitoitujen objektien kokonaismäärä, ei ko. vuoden aikana digitoitujen määrä. Luetteloitu esine ei ole sama asia kuin digitoitu esine. Digitoidusta objektista on yksi tai useampi digitoitu / digitaalinen valokuva, piirros, 3D-mallinnus tms. Digitoinnilla tarkoitetaan analogisessa muodossa olevan aineiston muuntamista digitaaliseksi. Tällä tarkoitetaan originaalin informaation (esim. asiakirja, valokuva, ääninauha) muuntamista sähköiseen muotoon. Kolmiulotteisten objektien valokuvaaminen ja sähköinen tallentaminen on myös digitointia. Valokuvakokoelmat: laajuus Tähän ilmoitetaan museon valokuvien ja muun kuva-arkistomateriaalin koko laajuus (tilanne vuoden lopussa). Valokuvakokoelmat: vuoden kartunta 16

17 Tähän ilmoitetaan ko. vuoden valokuvakokoelmien ja kuva-arkistomateriaalin kartunta. Valokuvakokoelmat: kokoelmanhallintajärjestelmään luetteloitujen objektien määrä Tähän ilmoitetaan sähköiseen kokoelmanhallintajärjestelmään luetteloitujen objektien kokonaismäärä, ei ko. vuoden aikana luetteloitujen kuvien määrä. Valokuvakokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä Tähän ilmoitetaan digitoitujen kuvien kokonaismäärä (sekä digitoidut että digitaalisena syntyneet kuvat). Tähän ei ilmoiteta ko. vuoden aikana digitoitujen objektien määrää. Luetteloitu esine ei ole sama asia kuin digitoitu esine. Digitoidusta objektista on yksi tai useampi digitoitu / digitaalinen valokuva, piirros, 3D-mallinnus tms. Digitoinnilla tarkoitetaan analogisessa muodossa olevan aineiston muuntamista digitaaliseksi. Tällä tarkoitetaan originaalin informaation (esim. asiakirja, valokuva, ääninauha) muuntamista sähköiseen muotoon. Kolmiulotteisten objektien valokuvaaminen ja sähköinen tallentaminen on myös digitointia. Muu luetteloitu kokoelma-aineisto Aineistokokonaisuuden sisältö ja laajuus Arkistomateriaali hyllymetreinä Kokoelmiin ja museon toimintaan kiinteästi liittyvä arkistomateriaali, ei virka-arkiston materiaali. Kokoelmalainojen ja -tilausten kokonaismäärä Arvio talletusten suhteellisesta osuudesta museon kaikista kokoelmista (%) 17

18 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:9/12 HENKILÖSTÖ Tässä osassa kerätään tietoa museossa ko. vuonna käytetyistä henkilöstöresursseista. Vakinainen, päätoiminen henkilökunta henkilötyövuosina Vastataan yhden desimaalin tarkkuudella (käytä pistettä desimaalierottimena). Vakinaisen, päätoimisen (työaika vähintään 30 tuntia viikossa) henkilökunnan lukumäärä lasketaan kuukausittain koko vuodelta. Kuukausien henkilöstömäärät lasketaan yhteen ja summa jaetaan 12:lla. Täyttämättömiä vakansseja ja vähintään kuukauden mittaisia palkattomia virkavapauksia ei lasketa mukaan henkilöstömääriin. Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan sijaiset kuitenkin lasketaan mukaan. Harkinnanvaraisella valtionavustuksella kokonaan palkattuja henkilöitä ei lasketa henkilötyövuosimäärään. Myöskään työllisyysvaroin tai muilla valtion varoilla (ml. korkeakoulu- tai oppisopimusharjoittelijat) palkattuja, EU:n yhteisön rakennerahastovaroista tai muista yhteisön varoista palkattuja ei lasketa tässä henkilötyövuosimäärään. Vakinaisesta, päätoimisesta henkilökunnasta museoammatillisia henkilötyövuosina Vastataan yhden desimaalin tarkkuudella (käytä pistettä desimaalierottimena). Museoammatillisiksi lasketaan museonjohtaja sekä työntekijät, joilla on ylempi korkeakoulututkinto, korkeakoulututkinto, ammatillinen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aiempi opistoasteen tutkinto ja jotka toimivat koulutustaan vastaavassa tehtävässä. Koulutus tulee olla museoalaan tai museon erikoisalaan liittyvä. Konservaattorit lasketaan tähän ryhmään. Muu päätoiminen henkilökunta henkilötyövuosina Vastataan yhden desimaalin tarkkuudella (käytä pistettä desimaalierottimena). Muu päätoiminen henkilökunta (työaika vähintään 30 tuntia/viikko) lasketaan samoin kuukausi kuukaudelta ja summa jaetaan 12:lla ja tulos ilmoitetaan yhdellä desimaalilla. Mukaan otetaan myös harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla ja museolle osoitetulla muulla ulkopuolisella rahoituksella palkatut työntekijät. 18

19 Muusta, päätoimisesta henkilökunnasta museoammatillisia henkilötyövuosina Vastataan yhden desimaalin tarkkuudella (käytä pistettä desimaalierottimena) Museoammatilliset rajataan kuten vakinaisissa päätoimisissa työntekijöissä. Päätoimisesta henkilökunnasta museoasetuksen koulutusvaatimuksen täyttävä muun kuin museoalan tai museon erikoisalan koulutuksen saanut henkilökunta henkilötyövuosina Vastataan yhden desimaalin tarkkuudella (käytä pistettä desimaalierottimena). Ylemmän korkeakoulututkinnon, korkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tai vastaavan aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet työntekijät ja jotka toimivat koulutustaan vastaavassa tehtävässä, kuten hallintopäällikkö, tiedottaja, valokuvaaja, näyttelysuunnittelija tms. Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät henkilötyövuosina Vastataan yhden desimaalin tarkkuudella (käytä pistettä desimaalierottimena). Osa-aikaiset työntekijät (työaika alle 30 h/vko) lasketaan muuttamalla työaika täysiksi henkilötyövuosiksi museon normaalin viikko/kuukausi/vuosityötuntimäärän mukaan. Tämä voidaan laskea tuntiperusteisesti tai laskea työntekijöiden työajat prosenteissa yhteen (kaksi puolipäiväistä on 50 % + 50 % = 100 % = yksi henkilötyövuosi). Mukaan lasketaan tuntityötä tekevät ja ostettuihin palveluihin sisältyvät työtunnit. Todelliset henkilötyövuodet yhteensä Järjestelmä laskee: Vakinaiset päätoimiset, muu päätoiminen, osa-aikaiset Työntekijät, joiden palkan maksaa muu kuin museo, henkilötyövuosina Vastataan yhden desimaalin tarkkuudella (käytä pistettä desimaalierottimena). Henkilötyövuodet lasketaan samoin kuukausi kuukaudelta ja summa jaetaan 12:lla ja tulos ilmoitetaan yhdellä desimaalilla. Esimerkiksi työllistetyt ja kuntoutettavat, joiden palkat menevät keskushallinnolta tai muulta toimijalta, mutta työpanos on kohdistettu museolle. Työntekijän palkkaus ei sisälly museon talousarvioon. 19

20 Palkaton työ henkilötyövuosina Vastataan yhden desimaalin tarkkuudella (käytä pistettä desimaalierottimena). Esimerkiksi oppilaitosten harjoittelijat, työelämään tutustujat, työkokeilussa olevat ja siviilipalvelusmiehet (ei vapaaehtoistyöntekijät). Tiedot annetaan henkilötyövuosina, jotka lasketaan muuttamalla työaika täysiksi henkilötyövuosiksi museon normaalin viikko/kuukausi/vuosityötuntimäärän mukaan. Tämä voidaan laskea tuntiperusteisesti tai laskea työntekijöiden työajat prosenteissa yhteen (kaksi puolipäiväistä on 50 % + 50 % = 100 % = yksi henkilötyövuosi). Toimiiko museossa vapaaehtoistyöntekijöitä? Kyllä Ei Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä Vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos Työpanos yhteensä, tuntia vuodessa 20

21 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:10/12 TALOUS - Menot Tässä osassa kerätään tietoa museon omaan toimintaan kohdistuneista menoista ko. vuonna. Valtion ja kuntien museot sekä arvonlisäverovelvolliset yksityiset museot ilmoittavat menot ilman arvonlisäveroa. Yksityiset museot, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi, ilmoittavat menot arvonlisäverollisina. Tiedot ilmoitetaan täysinä euroina. Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan palkat henkilösivukuluineen Tähän ilmoitetaan vakinaisen, päätoimisen (työaika vähintään 30 tuntia viikossa) henkilökunnan palkkamenot henkilösivukuluineen. Sijaisten palkat lasketaan mukaan. Palkoista vähennetään henkilöstökorvaukset (KELA- ja vakuutuskorvaukset). Muut palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen Muut palkkamenot henkilösivukuluineen ilmoitetaan kuten vakinaisten päätoimisten palkat. Ostopalveluihin sisältyvät palkkakulut voidaan ilmoittaa tässä, mikäli palkkauksen osuus näkyy eroteltuna ostolaskussa. Myös maksetut palkkiot ja mahdolliset eläkkeet ilmoitetaan tässä. Erityyppisillä avustuksilla palkattujen palkkamenot ilmoitetaan bruttona ja vastaavat avustukset Tulot-kohdassa. Palkkausmenot yhteensä Järjestelmä laskee: Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan palkat ja muut palkat Kiinteistömenot Tähän ilmoitetaan kiinteistökustannukset ja kiinteistöä välittömästi palvelevan tontin ja kadun kunnossapitokustannukset. Mukaan lasketaan sisäiset ja ulkoiset vuokramenot. Kiinteistöhenkilökunnan palkat ja ostopalveluihin tai sisäiseen laskutukseen sisältyvät palkat ilmoitetaan palkkakuluissa. Korot ja poistot ilmoitetaan omassa tietokentässään. Korot ja poistot 21

22 Kiinteistömenot sekä korot ja poistot yhteensä Järjestelmä laskee: Kiinteistömenot ja korot ja poistot Kokoelmahankintamenot Tähän ilmoitetaan museon esine-/taide-/näytekokoelmien kartuttamiseen käytetty summa (sekä käyttö- että pääomatalouteen kirjatut menot). Kunnalliset taidemuseot merkitsevät tähän museokokoelmaan tehtyjen hankintojen menot, ei kunnan tai kaupungin taidehankintojen kokonaismenoja. Näyttelytoiminnan menot Tähän ilmoitetaan museon näyttelytoimintaan käytetty summa (sekä käyttö- että pääomatalouteen kirjatut menot). Henkilökunnan palkat ja ostopalveluihin tai sisäiseen laskutukseen sisältyvät palkat ilmoitetaan palkkakuluissa. Markkinointi- ja viestintämenot Tähän ilmoitetaan museon markkinointiin ja viestintään käytetty summa (sekä käyttöettä pääomatalouteen kirjatut menot). Henkilökunnan palkat ja ostopalveluihin tai sisäiseen laskutukseen sisältyvät palkat ilmoitetaan palkkakuluissa. Muut menot Muut menot yhteensä Järjestelmä laskee: Näyttelytoiminnan menot, markkinointi- ja viestintämenot, muut menot Menot yhteensä Järjestelmä laskee: kaikki menot yhteensä Julkiset investoinnit Tähän ilmoitetaan ko. vuoden aikana tilojen rakentamiseen tai peruskorjaukseen kohdistuneet julkiset (valtion ja kunnan) investoinnit. 22

23 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:11/12 TALOUS - Tulot Tässä osassa kerätään tietoa museon tuloista ko. vuonna. Tiedot ilmoitetaan täysinä euroina. Valtionosuus (Museolaki 729/1992) Museolain (729/1992) perusteella saatu valtionosuus. Valtion museot eivät ilmoita tässä budjettirahoitustaan. Valtionavustukset Tässä kohdassa seurataan valtion rahoitusta museoille. Valtionavustukset eivät sisällä Museolain (729/1992) perusteella saatua valtionosuutta. Tähän ilmoitetaan esim. opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden ministeriöiden sekä Museoviraston hakemuksesta myöntämät avustukset. Tässä ilmoitetaan myös valtion museoiden saamat harkinnanvaraiset valtionavustukset. Kunnan avustukset (ei koske kunnallisia museoita) Tähän ilmoitetaan kuntien yksityisille museoille myöntämät avustukset. Muut toiminta-avustukset Tähän ilmoitetaan muut kuin valtiolta ja kunnalta toimintaan saadut avustukset, esim. museota ylläpitävän säätiön perustajajäsenten myöntämät avustukset tai yksityissektorin avustukset, joita ei katsota sponsoroinniksi. Tähän ei kirjata hankeavustuksia. Muut hankeavustukset Tähän kirjataan kaikki museon saamat hankeavustukset, jotka kohdistuvat ko. vuoteen. Avustukset ja tuet ilmoitetaan, mikäli ne on osoitettu museolle. Tähän kohtaan ei kirjata valtionavustuksia eikä EU-avustuksia. 23

24 EU-tuet ja -avustukset Tähän kirjataan kaikki museon saamat EU-tuet ja -avustukset, jotka kohdistuvat ko. vuoteen. Avustukset ja tuet ilmoitetaan, mikäli ne on osoitettu museolle. Työllisyystuki Tuet ilmoitetaan, mikäli ne on osoitettu museolle. Sponsorituki Tähän ilmoitetaan vastikkeellinen, sopimukseen perustuva rahallinen tuki yhteistyökumppaneilta. Pääsymaksutulot Palvelu- ja myyntitulot Tulot ilmoitetaan vähentämättä niiden hankinnasta aiheutuneita menoja. Esimerkiksi museokaupan myyntituotteiden hankintamenot sisällytetään kohtaan Muut menot. Muut tulot Omat tulot yhteensä Järjestelmä laskee: Sponsorituki, pääsymaksutulot, palvelu- ja myyntitulot, muut tulot Tulot yhteensä Järjestelmä laskee: kaikki tulot yhteensä Valtionosuudet, -avustukset ja -tuet Järjestelmä laskee: Valtionosuus, valtionavustukset 24

25 Museoiden toiminta vuonna 2013 Vaihe:12/12 LISÄTIETOJA JA PALAUTE Tässä voi antaa koko kyselyyn liittyviä lisäselvityksiä sekä uuteen kyselyyn liittyvää palautetta. Palautteenne on erityisen tärkeää kyselyn kehittämisen kannalta. Lisätiedot Antamiasi vastauksia koskevia lisätietoja, tarkennuksia tms. Palautetta museotilaston uudistuksista Tähän voit kertoa ajatuksia uusista tilastokysymyksistä - palautetta voi antaa myös sähköpostitse kyselyyn vastaamisen jälkeen! KIITOS VASTAUKSISTASI! Muistathan tarkistaa vastaukset ja tehdä vielä mahdolliset korjaukset. Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää, ole toki yhteydessä! Sähköposti: Puh: erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, , erikoisasiantuntija Anu Niemelä, , tarkastaja Pia Lonardi,

MUSEOTILASTO 2011, Kyselyn rakenne

MUSEOTILASTO 2011, Kyselyn rakenne MUSEOTILASTO 2011, Kyselyn rakenne Kävijät... 2 Perustiedot... 3 Talous - Menot... 4 Talous - Tulot... 6 Henkilöstö - Laskennalliset henkilötyövuodet... 8 Henkilöstö - Todelliset henkilötyövuodet... 9

Lisätiedot

MUSEOTILASTO 2013. Finnish Museum Statistics

MUSEOTILASTO 2013. Finnish Museum Statistics MUSEOTILASTO 2013 Finnish Museum Statistics MUSEOTILASTO 2013 Finnish Museum Statistics Museotilasto / Finnish Museum Statistics 2013 Toimitus / Edited by Annimari Laakkonen, Eija Liukkonen, Pia Lonardi

Lisätiedot

MUSEOTILASTO 2012 SISÄLTÖ

MUSEOTILASTO 2012 SISÄLTÖ MUSEOTILASTO 2012 MUSEOTILASTO 2012 SISÄLTÖ Lukijalle... 3 Museotilaston laatiminen... 3 Suomen museot 2012... 5 Museoiden lukumäärä... 5 Museoiden omistus... 6 Museoiden talous... 7 Museotoiminnan rahoitus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Suomen kirjainstituutin säätiö TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Suomen kirjainstituutin säätiön hallitus 6.3.2014 ja 12.4.2014. Hurjaa menoa! Kiljusen herrasväen vallaton maailma. Hulvaton perhe merihädässä

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Valtionosuuspohjan yleinen rajaus. TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013

LUKIOKOULUTUS. Valtionosuuspohjan yleinen rajaus. TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 LUKIOKOULUTUS Tällä kyselyllä kerätään valtion koulujen ja yliopistojen harjoittelukoulujen sekä järjestämisluvan saaneiden yksityisten koulutuksen

Lisätiedot

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Lusto Sarka työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriön

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 1(34) Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 41) JOHDANTO... 2 ESIOPETUS... 3 KUSTANNUSTIETOJEN YLEINEN RAJAUS... 3

Lisätiedot

Museokävijä 2011. Eeva-Liisa Taivassalo Kimmo Levä. Suomen museoliitto ry 2012. Museokävijä 2011 1

Museokävijä 2011. Eeva-Liisa Taivassalo Kimmo Levä. Suomen museoliitto ry 2012. Museokävijä 2011 1 Museokävijä 2011 Eeva-Liisa Taivassalo Kimmo Levä Suomen museoliitto ry 2012 Museokävijä 2011 1 Sisällysluettelo 3 Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 Museokävijä Miksi museoissa käydään? ARS 11-näyttely ja Kiasman

Lisätiedot

Esimerkki uudistuksen kannustavuudesta:

Esimerkki uudistuksen kannustavuudesta: Museoita, teattereita ja orkestereita kannustetaan panostamaan laadukkaaseen ja monipuoliseen toimintaan, joka on mahdollisimman laajan kävijäkunnan saatavilla ja saavutettavissa Esimerkki uudistuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013 TÄYTTÖOHJE 1(23) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013 Sisällysluettelo Muutokset vuoden 2013 tiedonkeruussa... 2 Nuorten aikuisten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo 26.3.2014 Suomen käsityön museon ylläpidosta luopumisen vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen ja museotoimintaan Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014 liittyvä selvitys 1 Jyväskylän

Lisätiedot

Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet

Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet Yleistä Tiedustelun kohteena on yritys tai muu yhteisö juridisena yksikkönä. Otos on valittu ly-tunnusten perusteella, jolloin konserneissa ja vastaavissa

Lisätiedot

cupore Valtionosuusorkestereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusorkestereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusorkestereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 15 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 OK-opintokeskuksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 ohjeet päivitetty 16.1.2015 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

Suomen käsityön museo. Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014-2016 liittyvä selvitys

Suomen käsityön museo. Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014-2016 liittyvä selvitys Suomen käsityön museo Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014-2016 liittyvä selvitys Toimeksianto Jyväskylän kaupungin talousarvio 2014: Selvitetään mahdollisuus luopua Suomen käsityön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Valtakunnalliset erikoismuseot

Valtakunnalliset erikoismuseot Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Valtakunnalliset erikoismuseot Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401.

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401. TÄYTTÖOHJE 1(13) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 AMMATTIKORKEAKOULUT YLEISTÄ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009, jäljempänä rahoituslaki) 58 :n mukaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina.

Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina. TÄYTTÖOHJE 1(8) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 PERUSOPETUS Tällä kyselyllä kerätään kustannus-, tulo- ja suoritetiedot valtion koulujen, yliopistojen harjoittelukoulujen ja järjestämisluvan

Lisätiedot

TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ

TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ Tavoite Kulttuuripolitiikan keskeinen tavoite on kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen

Lisätiedot

Guggenheim-Helsinki Kooste selvityksen esityksistä ja avoimista kysymyksistä

Guggenheim-Helsinki Kooste selvityksen esityksistä ja avoimista kysymyksistä Guggenheim-Helsinki Kooste selvityksen esityksistä ja avoimista kysymyksistä Opetus- ja kulttuuriministeriö Korjattu versio 1.2.2012 Sisällys Johdanto 1. Yleisiä huomioita 2. Guggenheim-museoiden historiaa

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO Hotelli Kämpin Frigidaire-jääkaappi Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmista. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 G 60

Lisätiedot

VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Vahvistettu 14.5.2012 Toimitus: Kati Huovinmaa, vs. intendentti Päivi Rainio, museoamanuenssi Sisällys 1. JOHDANTO...2 2. MUSEOTOIMINNAN PERUSTEET...4 2.1

Lisätiedot