Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo"

Transkriptio

1 Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo

2 A m m a t t i t a i t o Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Työkokemus + täydentävät opinnot Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

3 AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA Perustutkinto Logistiikan perustutkinto Autonkuljettaja Linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastonhoitaja Lentoasemahuoltaja Lentokoneasennuksen pt Autoalan pt

4 AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA Ammattitutkinto Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Autokorimekaanikon ammattitutkinto Automaalarin ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto Pienkonemekaanikon ammattitutkinto Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto (uusi) Rengasalan ammattitutkinto

5 AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA Erikoisammattitutkinto Liikenne - esimiehen erikoisammattitutkinto (aiemmin ajojärjestelijän eat) Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Autokorimestarin erikoisammattitutkinto Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto Automekaanikon erikoisammattitutkinto

6 1000 Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, aloituspaikat ammatillisessa peruskoulutuksessa Autonkuljettaja Linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

7 Näyttötutkinnot, Oppilaitosmuotoinen koulutus 2010, tutkinnon ja tutkinnon osan/osia suorittaneet Sarja1 Sarja2

8 Näyttötutkinnot, Oppisopimuskoulutus 2010 tutkinnon tai tutkinnon osan/osia suorittaneet Sarja1 Sarja2

9 Tutkintojärjestelmän ja tutkintojen kehittäminen: KESU (1) Vahvistetaan ammatillisten perustutkintojen ja ammattija erikoisammattitutkintojen osaamisperusteisuutta. Kehitetään ammatillista tutkintojärjestelmää siten, että se muodostaa työelämän osaamistarpeiden näkökulmasta selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden: - yksi asetus, tutkintojen nimien yhtenäistäminen ja tutkintonimikkeet - ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) käyttöön kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna työnjohtokoulutuksen vakiinnuttaminen.

10 Tutkintojärjestelmän ja tutkintojen kehittäminen: KESU (2) Näyttötutkintojärjestelmää - kehitetään osana ammatillisen tutkintojärjestelmän kokonaisuutta - vahvistetaan työelämässä hankitun osaamisen osoittamisen ja kehittämisen välineenä sekä joustavana osaamisen tunnustamisjärjestelmänä. Lisätään ammatillisten tutkintojen joustavuutta (yksilölliset valinnat, joustavat opintopolut, mahdollisuudet suorittaa osia tutkinnoista yli tutkintorajojen, tutkintojen suorittaminen osa kerrallaan). Nuorille koko tutkinto, aikuisille mahdollisuus osaamisen kehittämiseen.

11 TUTKE2: Kehittämisen suuntaviivat (1) 1. Tutkintorakenteen ja tutkintojen työelämävastaavuus ja kyky reagoida muutoksiin 2. Tutkintojärjestelmän kokonaisuus ja tutkintorakenteen selkeys Tiivis yhteistyö työelämän ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa Näyttötutkintoja kehitetään yhteydessä tutkintojärjestelmän kokonaisuuteen Tutkintotyypit: pt, at, eat Lähtökohtana työelämän tarpeet (jatkumot, laaja hyödynnettävyys) Uudistamistarvetta arvioidaan vuosittain Muutokset huomioidaan ensisijaisesti tutkinnon perusteita uudistamalla Yksi asetus, yhtenäiset nimet Tutkintonimikkeet käyttöön Tutkintotyypeille kriteerit Rajapinnat perusopetukseen ja korkea-asteeseen päin huomioidaan Työnjohtokoulutus vakiinnutetaan

12 TUTKE2: Kehittämisen suuntaviivat (2) 3. Tutkintojen kokonaisuus 4. Tutkintorakenteen ja tutkintojen joustavuus Tutkinnot muodostuvat tutkinnon osista Saman alan tutkintojen tutkinnon osien kokonaisuus Muodostumissäännöt määrittävät tutkinnon suorittamiseksi vaadittavat osat Tutkinnon perusteiden rakenteistaminen ECVET-pisteet käyttöön kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen ja yhteiskunnallista vaikuttamista koskevan osaamisen vahvistaminen Joustavat muodostumissäännöt, valinnan mahdollisuuksien lisääminen myös yli tutkintorajojen Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat perustutkinnoissa Joustavasti sovellettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Tutkinnon suorittaminen vaiheittain osa kerrallaan Yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen (osaamisen päivittäminen) Joustava osaamisen tunnustaminen

13 RAHOITUKSESTA

14 Kokonaiskustannuskehitys , indeksoidut kustannukset v tasolle Esi- ja perusopetus kokonaiskustannukset Ammatillinen koulutus kokonaiskustannukset Lukiokoulutus kokonaiskustannukset Ammattikorkeakoulut kokonaiskustannukset

15 Opiskelijakehitys Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulut

16 Miten rahoitus määritellään 1 Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulussa Ns. opetussuunnitelmaperusteinen koulutus rahoitetaan tilastointipäivinä (20.1. ja 20.9.) päätoimisesti opiskelemassa olevien opiskelijoiden lukumäärän perusteella (painotettu keskiarvo) Päätoimisuus määrittyy opintotukiehtojen mukaan eli vähintään 3 ov/opintokuukausi Rahoitukseen vaikuttaa koulutusala ja erityisen kalliit koulutukset myös huomioidaan sekä erityisen tuen tarve Koulutuksen järjestäjän tasolla rahoitukseen vaikuttavat myös tulosrahoitus ja tasauskertoimet Rahoitettava koulutusaika opintojen laajuutta vastaava aika (+ maksimissaan 1 v)

17 Miten rahoitus määritellään 2 Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulussa aikuisille Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa rahoitetaan tilastointipäivinä (20.1. ja 20.9.) päätoimisesti opiskelemassa olevien opiskelijoiden lukumäärän perusteella (painotettu keskiarvo) Päätoimisuuden vaatimus, joko 3 ov/kk tai vähintään 25 tuntia viikossa Rahoitukseen vaikuttaa koulutusala ja erityisen kalliit koulutukset myös huomioidaan sekä erityisen tuen tarve Koulutuksen järjestäjän tasolla rahoitukseen vaikuttavat myös tulosrahoitus ja tasauskertoimet Rahoitettava koulutusaika opintojen laajuutta vastaava aika (ei pidennystä)

18 Porrastetut koulutukset, amm. peruskoulutus Koulutusala Koulutus, koulutusalan hinta Korotus % 2. Kulttuuriala ,94 e Musiikkialan perustutkinto Tekniikan ja liikenteen ala ,76 e Elintarvikealan perustutkinto 35 Merenkulun perustutkinto 25 Logistiikan pt, kulj.palv.autonkuljettaja 35 Logistiikan pt, linja-autonkulj. ja yhdistelmäajoneuvonkulj. 70 Lentokoneenasennuksen pt 55 Rakennusalan pt, maanrakennuskoneenkulj Luonnonvara- ja ympäristöala ,64 e Metsäalan pt, metsäkoneenkulj. 90 Muu metsäalan pt 40 Hevostalouden pt Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 9 267,18 e Liikunnanohjauksen pt 55 Kaikki alat ,17 e Erityisopetus 47

19 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Esimerkki rahoituksesta: yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ja linja-autonkuljettaja Tekniikan ja liikenteen alan yksikköhinta Porrastus +70% ,76 e ,43 e ,19 e -Tasauskerroin 1 0, ,61 e -Tasauskerroin 2 0, ,01 e -Tulosrahoitusvähennys 0,97 *) ,40 e Yhden opiskelijan vuoden rahoitus ,40 + koulutuksen järjestäjän tulosrahoituksen osuus *) ei koske ns. erityisoppilaitoksia ja oppilaitoksia, joilla on alle 45 opiskelijaa tulosrahoituksen tarkastelujoukossa

20 Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus 2012 Tulosrahoituksen osuus 3 % Tulosrahoitusta saa 4/5 tulosindeksin laskennassa mukana olevista Oppilaitosmuotoinen 1. ops-perusteinen ammatillinen peruskoulutus 2. näyttötutkintona suoritettava ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus Oppisopimuskoulutus 1. ops-perusteinen ammatillinen peruskoulutus 2. näyttötutkintona suoritettava ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus Jos tulosrahoituksen osuus ylittää 10 %, ylittävästä osuudesta saadaan 33 %

21 Mittarit, vuoden 2012 tulosrahoitus Vaikuttavuusmittari (90%) opiskelleiden tilanne vk 52/2009 (oppilaitosmuotoinen opetussuunnitelmaperusteinen amm. peruskoulutus) Vuonna 2006 opiskelleiden tilanne vk 52/2009 (oppisopimusmuotoisena ja näyttötutkintoon valmistavana toteutettava amm. peruskoulutus) Henkilöstön kehittämismittari (3%) vuoden 2010 tiedot Pätevien opettajien osuus (7%)

22 Miten rahoitus määritellään 3 Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksena (useimmiten näyttötutkintona) rahoitetaan tilastointipäivinä (20.1. ja 20.9.) voimassa olevien oppisopimusten lukumäärän perusteella (aritmeettinen keskiarvo) Päätoimisuuden vaatimus, vähintään 25 tuntia viikossa Rahoitukseen EI vaikuta koulutusala eikä erityisen kalliita koulutuksia oteta huomioon Erityisen tuen tarve korottaa rahoitusta Rahoitettava koulutusaika on oppisopimuksen voimassaoloaika eli opintojen laajuutta vastaava aika Yksikköhinta 7 027,11 e

23 Miten rahoitus määritellään lisäkoulutuksessa 1 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot valmistava koulutus oppilaitosmuotoisena Rahoitetaan valmistavan koulutuksen laajuuden mukaan opiskelijatyövuosien perusteella Opiskelijan tekemä opiskelutyö henkilökohtaisen suunnitelman mukaan lasketaan suoritteeksi. 7 tuntia päivässä ja 190 päivää vuodessa = 1 OTV Rahoitukseen vaikuttaa myös tulosrahoitus Rahoitus kattaa myös tutkintotilaisuuksien kustannukset Opiskelijoilta/työnantajilta peritään maksuja

24 Miten rahoitus määritellään lisäkoulutuksessa 2 Ammatillinen, ei-tutkintotavoitteinen koulutus oppilaitosmuotoinen koulutus Rahoitetaan valmistavan koulutuksen laajuuden mukaan opiskelijatyövuosien perusteella Opiskelijan tekemä opiskelutyö henkilökohtaisen suunnitelman mukaan lasketaan suoritteeksi. 7 tuntia päivässä ja 190 päivää vuodessa = 1 OTV Rahoitukseen vaikuttaa myös tulosrahoitus Valtionosuus on omaehtoisessa koulutuksessa 85,60 ja henkilöstökoulutuksessa 47,23 prosenttia Opiskelijoilta/työnantajalta peritään maksuja

25 Ammatillisen lisäkoulutuksen hintakertoimet Hintaryhmä Koulutus Kerroin Yksikköhinta (alv:ton) 1 humanistinen ja kasvatusala 0, ,05 2 kulttuuriala ,17 3 yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 0, ,94 4 luonnontieteiden ala 0, ,05 5a tekniikan ja liikenteen ala (myös 5d liikenneopettajakoulutus) ,17 5b puutavaran autonkuljetus, maarakennusala, ajoneuvonosturinkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja sekä lentoasemapalvelu ja ammattisukeltaja 1, ,11 6a luonnonvara- ja ympäristöala 1, ,29 6b metsäkoneenkuljettaja 1, ,11 7a sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0, ,05 7b kuntoutus- ja liikunta-ala sekä sairaankuljettaja, optiikkahioja, jalkojenhoito, puhevammaisten tulkkipalvelu ja kipsimestari ,17 8 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0, ,05 9 muu kuin näyttötutkintoon valmistava koulutus 0, ,94 erityisopetus 0, ,59

26 Miten rahoitus määritellään lisäkoulutuksessa 3 Ammatti- tai erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena rahoitetaan tilastointipäivinä (20.1. ja 20.9.) voimassa olevien oppisopimusten lukumäärän perusteella (aritmeettinen keskiarvo) Päätoimisuuden vaatimus, vähintään 25 tuntia viikossa Rahoitukseen EI vaikuta koulutusala eikä erityisen kalliita koulutuksia oteta huomioon Erityisen tuen tarve korottaa rahoitusta Rahoitukseen vaikuttaa myös tulosrahoitus Rahoitettava koulutusaika on oppisopimuksen voimassaoloaika eli opintojen laajuutta vastaava aika Yksikköhinta 3 268,70 e

27 Miten rahoitus määritellään lisäkoulutuksessa 4 Ei-tutkintotavotteinen ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuskoulutuksena rahoitetaan tilastointipäivinä (20.1. ja 20.9.) voimassa olevien oppisopimusten lukumäärän perusteella (aritmeettinen keskiarvo) Päätoimisuuden vaatimus, vähintään 25 tuntia viikossa Rahoitukseen EI vaikuta koulutusala eikä erityisen kalliita koulutuksia oteta huomioon Erityisen tuen tarve korottaa rahoitusta Rahoitukseen vaikuttaa myös tulosrahoitus Rahoitettava koulutusaika on oppisopimuksen voimassaoloaika eli opintojen laajuutta vastaava aika Yksikköhinta 2 360,73 e

28 Tulosrahoitus ammatillisessa lisäkoulutuksessa 2012 Tuloksellisuuden määräytymisperusteena suoritetut tutkinnot Tulosrahoituksen osuus enintään 3 % valtionosuuden laskennallisesta perusteesta Tuloksellisuusrahoitus lasketaan erikseen oppilaitos- ja oppisopimusmuotoiseen koulutukseen Vuoden 2012 tulosrahoitusta laskettaessa on käytetty vuosien 2009 ja 2010 keskiarvotietoja

29 Perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus Perustutkintotavoitteinen koulutus (tietyt tutkinnot) sisältää perustason ammattipätevyyden edellyttämän koulutuksen ja siten tulee rahoitetuksi peruskoulutuksen rahoituksella (joko oppilaitosmuotoisena tai oppisopimuskoulutuksena). Jatkokoulutuspäivät lähtökohtaisesti rahoitetaan yrityksen täydennyskoulutuksena yksityisellä rahoituksella Ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen osana voidaan myös järjestää jatkokoulutuspäiviä (ei voi olla koulutuksen lähtökohta) ja siten voi tulla rahoitetuksi osana lisäkoulutuksen rahoitusta

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen NÄYTTÖTUTKINNOT: Perustutkinto Raision oppisopimustoimisto Purokatu 1, 21200 Raisio puh. 02 437 7607, fax 02 435 4361 oppisopimuskoulutus@raseko.fi

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2012:11 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 4 2.1 Toimintaympäristön muutokset... 4 2.2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Maailma on täynnä ammatteja. Opi omasi. SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 4 Oppisopimuskoulutus Suomen koulutusjärjestelmässä... 5 Yrittäjän oppisopimuskoulutus... 6 Perusasioita...

Lisätiedot

Raportti 2011. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallitus 20.3.2012 32

Raportti 2011. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallitus 20.3.2012 32 Raportti 2011 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus 20.3.2012 32 Sisällysluettelo 1 Arvot... 1 2 Toiminta-ajatus... 1 3 Visio 2015... 1 4 Toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013 TÄYTTÖOHJE 1(23) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013 Sisällysluettelo Muutokset vuoden 2013 tiedonkeruussa... 2 Nuorten aikuisten

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1. Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.2012 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Perusteet vuodelta. Nykyinen tutkintorakenne Asetukset 216/2001, muut. 3/2011 ja 693/2013

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Perusteet vuodelta. Nykyinen tutkintorakenne Asetukset 216/2001, muut. 3/2011 ja 693/2013 1 Koulutustoimikuntien arviot oman osaamis- ja toimialansa tutkintojen (tutkintorakenne ja tutkintojen perusteet) uudistamistarpeista (päivitetty 21.1.2014) Nykyinen tutkintorakenne Asetukset 216/2001,

Lisätiedot

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA Dno 37/041/2013 Monityönantajaisen oppisopimuksen selvitystyöryhmä SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA 31.1.2014 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 USEAN TYÖNANTAJAN

Lisätiedot

Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:4

Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:4 Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:4 6 Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen Opetus- ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Arvioinnin tiivistelmä Aikuiskoulutuksen ajankohtaisseminaari 30.5.2007 Opetusministeriö Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Arviointiryhmä: Reijo Raivola (pj.) Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja.

Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja. Kirjallisuutta ja lähdemeriaalia Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Lehtoranta

Lisätiedot

AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO AIKUISTEN opinto-opas 2015 2016 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan... 4 Elinikäinen oppiminen... 4 Tavoitteena tutkinto... 4 Työvoimakoulutus... 5 Jatko-opintokelpoisuus...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin?

Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Kohti kestävää autoalaa seminaari Timo Repo, yli-insinööri Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen koulutuksen suunnat

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot