TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS JA RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET TIETUEKUVAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS JA RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET TIETUEKUVAUS"

Transkriptio

1 VEROHALLINTO A130/200/2014 versio 3.2 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS JA RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET TIETUEKUVAUS vuodelta 2015

2 SISÄLTÖ 1 EDELLISESTÄ VUODESTA MUUTTUNUTTA Saajakohtaisen erittelyn tietuekuvaus (VSPSERIE) Rajoitetusti verovelvolliselle maksettujen suoritusten erittelyn tietuekuvaus (VSRAERIE) Vuosi-ilmoituksen maksajakohtaisten tietojen tietuekuvaus (VSPSVYHT) YLEISTÄ TIETUEMALLIT... 7 Kiinteämittainen tietue... 7 Tunnus:tieto-parit TIETUEKUVAUKSET Saajakohtaisen erittelyn tietuekuvaus Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten erittelyn tietuekuvaus Vuosi-ilmoituksen maksajakohtaisten tietojen tietuekuvaus LIITE 1 ESIMERKKI TUNNUS:TIETO-PARITAPAHTUMAN MUODOSTAMISESTA TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOILLE LIITE 2 LUETTELO ASUINVALTIOIDEN MAATUNNUKSISTA... 31

3 1 EDELLISESTÄ VUODESTA MUUTTUNUTTA 1.1 Saajakohtaisen erittelyn tietuekuvaus (VSPSERIE) Selite 109 MAKSUVUOSI Maksuvuosi on SUORITUSLAJIN TUNNUS Suorituslaji PT: selitteeseen on lisätty ylijäämä PT Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkkaa) Suorituslaji YT: selitteeseen on lisätty ylijäämä YT YEL/MYEL vakuutetun yrittäjän työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkkaa) Suorituslaji HT: selitteeseen on lisätty ylijäämä 111 SAAJAN HENKILÖ- TAI Y-TUNNUS Selitettä on täsmennetty: HT Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvausta) Henkilö esitetään välimerkillä muodossa ppkkvv-nnnt. Välimerkki on 1800-luvulla syntyneillä + (plus-merkki), 1900-luvulla syntyneillä - (miinus-merkki) ja 2000-luvulla syntyneillä A (iso A-kirjain). 123 AUTOETU, IKÄRYHMÄ Autoetujen (A, B, C) ikäryhmät ovat muuttuneet. 136 PALKKAERÄT, JOTKA EIVÄT KUULU SAIRAUSVAKUUTUKSEN PÄIVÄRA- HAMAKSUN PERUSTEESEEN Ohjeistuksessa olevat vuosiluvut on päivitetty: Seuraavien suorituslajien yhteydessä H, HT, H2, H3, H4, H5, H6 tai 7Q, voi ilmoittaa tietoja vain silloin, kun suoritukset on maksettu ennen sitä seuraavaa kuukautta, jona henkilö täyttää 16 vuotta tai 68 vuoden täyttämiskuukauden jälkeen. (Näillä suorituslajeilla ei voi ilmoittaa kohdassa 36 lainkaan tietoja, jos henkilön syntymävuosi on )

4 1.2 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettujen suoritusten erittelyn tietuekuvaus (VSRAERIE) Selite SUORITUSLAJIN TUNNUS Suorituslaji E4: selitettä on muutettu. (Muu kuin edellisissä kohdissa tarkoitettu osinko sekä osuuskunnan ylijäämä). 303 MAKSUVUOSI Maksuvuosi on SAAJAN SUOMALAINEN HENKILÖ- TAI Y-TUNNUS TAI SYNTYMÄAIKA Selitettä on täsmennetty: Henkilö esitetään välimerkillä muodossa ppkkvv-nnnt. Välimerkki on 1800-luvulla syntyneillä + (plus-merkki), 1900-luvulla syntyneillä (miinus-merkki) ja 2000-luvulla syntyneillä A (iso A-kirjain) 326 TAKAISIN PERITTY ELÄKE Alkuperäinen maksuvuosi on 2014 tai sitä aikaisempi. 1.3 Vuosi-ilmoituksen maksajakohtaisten tietojen tietuekuvaus (VSPSVYHT) Selite 602 MAKSUVUOSI Maksuvuosi on 2015.

5 2 YLEISTÄ Tällä tietuekuvauksella työnantaja ja/tai suorituksen maksaja ilmoittaa Verohallinnon yleisen tiedonantovelvollisuuspäätöksen mukaiset palkat, palkkiot ja muut kuin palkkana pidettävät työstä tehtävät korvaukset ja muut suoritukset. Saajakohtaiset erittelytiedot ilmoitetaan jokaisesta palkan tai muun suorituksen saajasta erikseen saajakohtaisen tietuekuvauksen mukaisesti. Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten tietuekuvauksella ilmoitetaan saajakohtaiset erittelytiedot rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista. Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten tietuekuvaus sisältää myös muita kuin palkaksi katsottavia suorituksia, kuten tiedot maksetuista osingoista, koroista ja eläkkeistä. Rajoitettua verovelvollisuutta on käsitelty esimerkiksi Verohallinnon antamassa ohjeessa Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus sekä Rajoitetusti verovelvollisen henkilön ansiotulon verotus: lähdevero vai progressiivinen vero. Lisää rajoitetusti verovelvollisia koskevia ohjeita on Verohallinnon sivuilla (vero.fi >syventävät ohjeet >kansainväliset tilanteet). Maksajakohtaisten tietojen tietuekuvaus annetaan vain yhteen kertaan kalenterivuodelta. Työnantajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee yli 15 työntekijää. Velvollisuus antaa tiedot sähköisesti ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää, ellei kyse ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai metsätalouteen liittyvästä toiminnasta. Jos tiedot annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on Jos säännöllisellä työnantajalla on erikseen rekisteröityjä tilityspisteitä, vuosi-ilmoitukset annetaan tilityspistekohtaisesti. Vuosi-ilmoitusten tarkemmat täyttöohjeet ovat Verohallinnon Internet-palvelussa osoitteessa vero.fi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet. Kaikki tietuekuvauksessa olevat tiedot on aina ilmoitettava, jos suorituksiin liittyy tietueella kysyttäviä tietoja. Esim. tiedot on ilmoitettava, jos suorituksia on maksettu tai ennakonpidätystä tai lähdeveroa on toimitettu. jen korjaaminen Jos aineistoissa havaitaan virheitä tai puutteita, virheet on korjattava jo ennen tiedoston lähettämistä. Virheiden välttämiseksi on syytä tarkistaa, että työnantajan ja palkansaajien tunnukset sekä pakolliset tiedot kuten tietuetunnukset, tapahtumalajit, suorituslajit ja rahamäärät on merkitty oikein. Virheellisiä tai puutteellisia tietoja sisältävät erittelyt palautetaan lähettäjälle korjattaviksi. Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen ( > Syventävät vero-ohjeet > Sähköinen asiointi > Kehittäjät > Tietuekuvaukset > Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus). TAULUKKO 1 TÄMÄN OHJEEN TIETUEMALLEJA VASTAAVAT LOMAKKEET Lomake Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Lomakenumero Veroh 7801

6 Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoituksen korjauslomake Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista Korjauslomake rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista Veroh 7802 Veroh 7809 Veroh 7810

7 3 TIETUEMALLIT Toimitettavien tiedostojen tietuemallien vaihtoehdot ovat: Kiinteämittainen tietue Tunnus:tieto-pareina esitettävä tietue. Taulukko 2 Tietueen alussa on 8 merkin mittainen tietue virta Tietue Saajakohtainen erittely VSPSERIE Rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset VSRAERIE Maksajaa kohti kerran ilmoitettavat maksajakohtaiset tiedot VSPSVYHT Rahamäärät ilmoitetaan euroina ja sentteinä ilman erotinmerkkiä, esimerkiksi 1681 euroa 89 senttiä ilmoitetaan lukuna Rahankenttiin ei viedä etumerkkiä eikä rahamäärä saa olla negatiivinen. Aakkosellinen tieto tasataan tietokentän vasempaan laitaan. Tietuekuvauksessa tiedot, joiden tarkentimena on P, ovat pakollisia tietoja. Tietuekuvauksessa tiedot, joiden tarkentimena on P/V, ovat ehdollisia tietoja.verohallinto edellyttää, että vuosi-ilmoitustiedot on tehty ISO (ISO-Latin-1) -merkistöllä. Kiinteämittainen tietue Tietueen tiedot sijoitetaan position mukaisesti ja tällöin tietojen (kolminumeroisia) tunnuksia ei käytetä. Kiinteämittaisella tietueella jokaisen tietokentän välissä on yksi tyhjä merkki (blanko). Kiinteämittaisilla tietueilla kaikki tiedot esitetään merkkimuodossa. Rahakenttiin viedään etunollat. puuttuessa rahakenttä täytetään nollilla. Kiinteämittaisilla tietueilla tapahtuman lopputa 999 ei käytetä. Saajakohtaiset erittelyt ja erittelyt rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista annetaan eri tiedostoissa. Saajakohtaiset erittelytietueet ja maksajaa kohti kerran ilmoitettava tietue voidaan antaa samassa tiedostossa. Tunnus:tieto-parit Tiedostossa :tieto-parit ovat vaihtuvanmittaisia rivitietueita. Jokaisen (rivi) tietueen alussa on kolmen merkin pituinen tiedon, jota seuraa erotinmerkki ja tiedon arvo. Erotinmerkkinä on kaksoispiste (:), joka on aina neljännessä positiossa. esitetään heti kaksoispisteen jälkeen ja rahakentät ilman etunollia. Jos tietokenttä ei ole pakollinen ja ao. tietoa ei ole olemassa, niin ko. rivi jätetään :tieto-luettelosta kokonaan pois. puuttuessa pakolliseksi merkitty rahatieto täytetään nollilla. Tunnus:tieto-luettelossa 000 (tietue) aloittaa uuden tapahtuman ja 999 (loppu) lopettaa tapahtuman. Muut tiedot voivat esiintyä vapaassa järjestyksessä. Kukin :tieto-pari rivitietue on tiedostossa omalla rivillään.

8 Tapahtuman loppu 999 on pakollinen :tieto-pareissa. arvona on tapahtuman juokseva numero tiedostossa. Liitteessä 1 on esimerkki :tieto-pareittain laaditusta tiedostosta.

9 4 TIETUEKUVAUKSET 4.1 Saajakohtaisen erittelyn tietuekuvaus Kiinteämittainen tietue ja :tieto pari muotoinen tietue. Kiinteämittaisen tietueen pituuden on oltava 350 merkkiä. Kiinteämittainen: TIETUETUNNUS (=VSPSERIE) P TAPAHTUMALAJI P 1 Sallitut arvot 0 lisäys (alkuperäinen tapahtuma) Erittelytapahtuman korjaaminen (poisto + korjauslisäys) 1 poisto (poistaa alkuperäisen tapahtuman) 2 korjauslisäys (korvaa poistona ilmoitetun tapahtuman) SUORITUSLAJIN TUNNUS P 2 Suorituslaji tarkoittaa ilmoitettavan tulon laatua. Suorituslaji on pakollinen tieto ja viedään kentän vasempaan laitaan. Sallitut arvot P Palkka päätoimesta PY Yrittäjän palkka päätoimesta (palkka tehtävästä, josta saaja on YELtai MYEL-vakuutettu ja ennakonpidätys toimitettu päätulon verokortin mukaan) PT Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkkaa) YT YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkkaa) P3 Kunnallisen perhepäivähoitajan palkka PU Urheilijarahastosta maksettava palkka 1 Palkka sivutoimesta 1Y Yrittäjän palkka sivutoimesta (palkka tehtävästä, josta saaja on YELtai MYEL-vakuutettu ja ennakonpidätys toimitettu sivutulon verokortin

10 mukaan) SA Sairauskassan täydennyspäiväraha 2 Merityötulo 2Y Yrittäjän merityötulo 5 Ns. 6 kk:n säännön alainen (vakuutus)palkka 5Y Yrittäjän 6 kk:n säännön alainen palkka 6 Sijaismaksajan maksama palkka ja palkkaturva (EPL 9 2 mom.) 61 Sijaismaksajan maksama 6 kk:n säännön alainen palkka H HT Työkorvaus Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvausta) H1 H2 H3 H4 H5 H6 B G G1 7K 7L 7M 7N Henkilöstörahaston rahasto-osuus Urheilijan palkkio Perhehoitajan tai omaishoitajan palkkio ja kulukorvaus Muu veronalainen ansiotuloa oleva suoritus Yleishyödyllisen yhteisön maksama korvaus Sovittelijan kulukorvaus Työnantajan maksama eläke Käyttökorvaus; ansiotuloa Pääomatulot (käyttökorvaus, palkkasaatavan korko tms.) Työnantajan (kiinteä toimipaikka Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu. Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka Suomessa vakuutetulle työntekijälle Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka työntekijälle, kun työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)

11 7Q Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona MAKSUVUOSI P 4 Palkan tai muun suorituksen maksuvuosi esitetään muodossa vvvv (2015). Maksuvuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana palkka tai palkkio on maksettu riippumatta siitä, minkä kalenterivuoden aikana se on ansaittu MAKSAJAN TUNNUS P 13 Työnantajan Y-/tilityspiste- tai henkilö. Tilityspiste = Verohallinnossa rekisteröity tilityspiste. Maksajan on pakollinen tieto: henkilö esitetään muodossa ppkkvv- NNNTbb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla. Y- esitetään esimerkiksi muodossa bbbb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla. tilityspiste esitetään esimerkiksi muodossa Ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä on ilmoitettava päätilittäjän Y- tunnuksella (ei tilityspisteen Y-tunnuksella). 34 VARATILA SAAJAN HENKILÖ- TAI Y-TUNNUS P 11 Tunnuksen oikeellisuus tulee tarkistaa ohjelmallisesti. Henkilö esitetään välimerkillä muodossa ppkkvv-nnnt. Välimerkki on 1800-luvulla syntyneillä + (plus-merkki), 1900-luvulla syntyneillä - (miinus-merkki) ja 2000-luvulla syntyneillä A (iso A-kirjain). Y- esitetään esimerkiksi muodossa

12 bb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla KORVAUKSEN MAKSUKUUKAUSI/CROSS- TRADE-AIKA RAHAPALKAN/SUORITUKSEN MÄÄRÄ ILMAN LUONTOISETUJA on pakollinen, jos palkkaa tai suoritusta on maksettu. Kalenterivuoden aikana maksetun rahapalkan tai muun suorituksen bruttomäärä. Luontoisetujen raha-arvoja ei lisätä rahapalkan määrään Ilmoitettavaan palkkaan luetaan mukaan myös työmatkoilta maksettujen korvausten veronalaiset osat sekä sairausajalta maksettu palkka, vaikka työnantaja olisikin saanut korvausta Kelalta tai vakuutusyhtiöltä. Palkan määrään luetaan mukaan kohdassa 117 ilmoitetut vähennykset. Palkan määrään ei kuitenkaan lisätä kohdassa 157 ilmoitettavia määriä. Palkka tai muu suoritus ilmoitetaan myös silloin, kun ennakonpidätystä ei ole suorituksen pienuuden tai verovelvollisen verokorttiin merkityn ennakonpidätystä koskevan vapautuksen johdosta toimitettu. Työ- ja käyttökorvaukset ilmoitetaan bruttomääräisinä vähentämättä arvonlisäveron tai työmatkakustannusten osuutta ENNAKONPIDÄTYS 10 on pakollinen, jos ennakonpidätys on toimitettu. Toimitetun ennakonpidätyksen määrä TYÖNTEKIJÄLTÄ PERITYT ELÄKE- JA TYÖT- TÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT on pakollinen, jos maksuja on peritty. Työntekijältä perityt eläkevakuutusmaksut (myös merimieseläkevakuutusmaksut), työttömyysvakuutusmaksut ja muut lakisääteiset eläkevakuu- 10

13 tusmaksut yhteissummana. Kohdassa ilmoitetaan myös ennen otetun kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksut VÄHENNYS ENNEN ENNAKONPIDÄTYSTÄ 10 Vähennykset sisältyvät tunnuksella 114 ilmoitettavaan palkkaan AUTOETU, VEROTETTAVAN AUTOEDUN MÄÄRÄ Autoedun määrä sen suuruisena, kuin se on otettu huomioon ennakonpidätystä toimitettaessa. Autoedun arvoa ei lueta mukaan rahapalkan/suorituksen määrään (tiedon 114) AUTOETU, TYÖNANTAJAN PERIMÄ KORVA- US Korvaus, jonka työnantaja perii työntekijän nettopalkasta AUTOETU, KILOMETRIMÄÄRÄ AJOPÄIVÄKIR- JAN MUKAAN AUTOETU, IKÄRYHMÄ 1 Luontoisetuauton ikäryhmä, jonka sallitut arvot ovat: A (=2015, 2014, 2013 käyttöönotetut autot) B (=2012, 2011, 2010 käyttöönotetut autot) C (=2009 tai sitä ennen käyttöönotetut autot) U (=Ulkomailla saatu autoetu) AUTOETU, VAPAA AUTOETU 1 0 tai blanko ei 1 kyllä AUTOETU, AUTON KÄYTTÖETU 1 0 tai blanko ei 1 kyllä ASUNTOLAINAN KORKOETU 10 Asuntolainan korkoedun arvoa ei lueta mukaan

14 rahapalkan/suorituksen määrään (tiedon 114) MUUT VEROTETTAVAT LUONTOISEDUT YH- TEENSÄ Muiden luontoisetujen määrä sen suuruisena, kuin ne on otettu huomioon ennakonpidätystä toimitettaessa. Luontoisetuja ovat kaikki työnantajalta muuna kuin rahana saadut etuudet. Muiden luontoisetujen arvoa ei lueta mukaan rahapalkan/suorituksen määrään (tiedon 114) MUUT LUONTOISEDUT, TYÖNANTAJAN PE- RIMÄ KORVAUS Työnantajan työntekijän nettopalkasta perimät korvaukset muista luontoiseduista MUUT LUONTOISEDUT, ASUNTO 1 0 tai blanko ei 1 kyllä MUUT LUONTOISEDUT, PUHELIN 1 0 tai blanko ei 1 kyllä MUUT LUONTOISEDUT, RAVINTO 1 0 tai blanko ei 1 kyllä MUUT LUONTOISEDUT, MUU ETU 1 0 tai blanko ei 1 kyllä RAVINTOEDUSTA PERITTY KORVAUS VAS- TAA VEROTUSARVOA 0 tai blanko ei 1 kyllä VEROVAPAAT KUSTANNUSTEN KORVAUK- SET, PÄIVÄRAHAT JA ATERIAKORVAUKSET TMS. YHTEENSÄ VEROVAPAAT KUSTANNUSTEN KORVAUK- 1

15 SET, KOKOPÄIVÄRAHA 0 tai blanko ei 1 kyllä VEROVAPAAT KUSTANNUSTEN KORVAUK- SET, OSAPÄIVÄRAHA 0 tai blanko ei 1 kyllä VEROVAPAAT KUSTANNUSTEN KORVAUK- SET, ULKOMAANPÄIVÄRAHA 0 tai blanko ei 1 kyllä VEROVAPAAT KUSTANNUSTEN KORVAUK- SET, ATERIAKORVAUS 0 tai blanko ei 1 kyllä VEROVAPAAT KUSTANNUSTEN KORVAUK- SET, KILOMETRIKORVAUKSEN PERUSTEENA OLEVAT KILOMETRIT YHTEENSÄ Kilometrikorvausten perusteena oleva kilometrimäärä viedään kentän oikeaan laitaan kilometreinä VEROVAPAAT KUSTANNUSTEN KORVAUK- SET, VEROVAPAA KILOMETRIKORVAUS; YH- TEENSÄ Muista korvauksista erillään ilmoitettava kilometrikorvausten yhteisrahamäärä VERONALAISET KUSTANNUSTEN KORVA- UKSET VARATILA LUOTTAMUSHENKILÖMAKSU TYÖSUHDEMATKALIPPU, VEROVAPAA EDUN 10

16 MÄÄRÄ MAATUNNUS SUORITUSLAJIEN 5/5Y/7Q OSALTA Katso täyttöohje, kohta Kansainväliset tilanteet. P/V 2 Maatunnukset ovat liitteessä VARATILA TYÖSUHDEOPTIO JA OSAKEPALKKIO 10 Työsuhdeoptioista ja osakepalkkioista palkaksi katsottu määrä ilmoitetaan tässä muista luontoiseduista erillään TYÖNANTAJAN MAKSAMAT VAKUUTUSMAK- SUT ( TAI SEN JÄLKEEN OTETUN KOLLEKTIIVISEN LISÄELÄKETURVAN MAK- SUT) PALKANSAAJAN SUORITTAMAT VAKUUTUS- MAKSUT ( TAI SEN JÄLKEEN OTE- TUN KOLLEKTIIVISEN LISÄELÄKETURVAN MAKSUT VAPAAEHTOISEN YKSILÖLLISEN ELÄKEVA- KUUTUKSEN MAKSUT Työantajan maksamat vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut yhteensä. Lisäksi saajan veronalaista ansiotuloa (yli euroa) olevat vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut on ilmoitettava tunnuksella 140 (muut verotettavat luontoisedut yhteensä) sekä tunnuksella 145 (muu etu) PALKKAERÄT, JOTKA EIVÄT KUULU SAIRA- USVAKUUTUKSEN PÄIVÄRAHAMAKSUN PE

17 RUSTEESEEN Kohdassa ilmoitetaan palkkaerät, jotka eivät kuulu sairausvakuutuslain 11 luvun 2 4 momentin mukaan päivärahamaksun perusteeseen. Tällaisia palkkaeriä voidaan ilmoittaa suorituslajien P, PY, PT, YT, 1, 1Y, P3, 2, 2Y, 5, 5Y, 6, 7M ja 7N yhteydessä. Yllä mainittujen suorituslajien yhteydessä ilmoitetaan myös suoritukset, jotka on maksettu ennen sitä seuraavaa kuukautta, jona henkilö täyttää 16 vuotta tai suoritukset, jotka on maksettu 68 vuoden täyttämiskuukauden jälkeen. Kohdassa ilmoitetaan tiedot myös suorituslajien H, HT, H2, H3, H4, H5, H6 tai 7Q yhteydessä silloin kun suoritukset on maksettu ennen sitä seuraavaa kuukautta, jona henkilö täyttää 16 vuotta tai 68 vuoden täyttämiskuukauden jälkeen. (Näillä suorituslajeilla ei voi ilmoittaa kohdassa 36 lainkaan tietoja, jos henkilön syntymävuosi on ) Suoritukset sisältyvät tunnuksella 114 ilmoitettaviin määriin. Suorituksiin voi sisältyä myös luontoiseduissa ilmoitettavia suorituksia. 334 VARATILA TYÖSUHDEMATKALIPPU, PALKAKSI KAT- SOTTU TAI TYÖNTEKIJÄLTÄ PERITTY MÄÄRÄ Kohdassa ilmoitetaan palkaksi katsottu tunnuksella 140 ilmoitettu työsuhdematkalipun määrä ja/tai työntekijältä nettopalkasta peritty määrä työsuhdematkalipusta VARATILA LOPPUTUNNUS TUNNUS:TIETO-PAREILLA P Erittelyn juokseva numerointi taltiolla, joka on muodostettu :tieto-pareina. Lopputa

18 ei käytetä kiinteämittaisilla tietueilla. 4.2 Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten erittelyn tietuekuvaus Kiinteämittainen tietue ja :tieto pari muotoinen tietue. Kiinteämittaisen tietueen pituus on oltava 600 merkkiä. Yhteenvetotiedot rajoitetusti verovelvollisille jaetuista osingoista ilmoitetaan osinkojen vuosi-ilmoituksen yhteenvedon tietueella VSOSVYHT kohdassa 124 ja yhteenvetotiedot perityistä lähdeveroista kohdassa 125. Kiinteämittainen: TIETUETUNNUS (=VSRAERIE) P TAPAHTUMALAJI P 1 Sallitut arvot 0 lisäys (alkuperäinen tapahtuma) Erittelytapahtuman korjaaminen (poisto + korjauslisäys) 1 poisto (poistaa alkuperäisen tapahtuman) 2 korjauslisäys (korvaa alkuperäisen tapahtuman) SUORITUSLAJIN TUNNUS P 2 Suorituslaji tarkoittaa ilmoitettavan tulon laatua. Suorituslaji on pakollinen tieto ja viedään kentän vasempaan laitaan. Sallitut arvot A1 A2 A3 A4 A5 Palkka (muu kuin kohdassa AS tarkoitettu) muulta kuin julkisyhteisöltä ja henkilöstörahaston rahastoosuus Julkisyhteisön maksama palkka Rojalti, esim. tekijänoikeuskorvaus Työkorvaus (muulle kuin luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus ilmoitetaan vain, kun siitä on peritty lähdevero) Esiintyvän taiteilijan henkilökohtai-

19 sesta toiminnasta maksettu korvaus (vero 15 % tai lähdeverokortissa määrätty alhaisempi lähdevero) A6 Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus (vero 15 % tai lähdeverokortissa määrätty alhaisempi lähdevero) A7 Ns. avainhenkilölain (1551/1995) mukainen palkka (väh /kk) A8 Ulkomaisen konserniyhtiön tms. maksama palkka ulkomailla työskentelevälle rajoitetusti verovelvolliselle, joka on Suomessa vakuutettu A9 Ulkomaisen vuokratyöntekijän palkkatulo, kun työntekijä on ollut Suomessa enintään 6 kk (Ilmoituksen antaa työnantaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa) AR Rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen alainen palkka (muulta kuin julkisyhteisöltä) AS Suomessa tehtyyn työhön perustuva työsuhdeoptio ja osakepalkkio AD Johtajanpalkkio (yhteisön hallituksen tai muun hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio) B1 Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu) B2 Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (mm. työeläke, luopumiseläke ja tapaturmaeläke) B3 Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke B4 Ansiotuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun tai työnantajan ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke) B5 Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke B7 Muu kuin kohdissa B1-B5 tai B8 tarkoitettu eläke (esim. liikennevakuutukseen ja muuhun riskivakuutukseen perustuva eläke) B8 Pääomatuloa oleva ostettu eläke

20 B9 B0 C2 C3 C4 C5 C7 D1 D2 E1 E2 E3 E4 E5 (mm. itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke) Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna Talletuskorko (muu kuin suorituslajilla S ilmoitettava) Joukkovelkakirjalainan korko tai maksettu jälkimarkkinahyvitys (muu kuin suorituslajilla S ilmoitettava) Sijoitusrahaston vuotuinen tuotto (muu kuin suorituslajilla S ilmoitettava) Muu korko (muu kuin suorituslajilla S ilmoitettava) Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä korko Muu suoritus, kuten stipendi, henkivakuutuskorvaus tms. Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä muu tuotto Emotytäryhtiödirektiivin tai verosopimuksen mukainen suorasijoitusosinko Osinko, jos ao. osake on hallintarekisteröity, mutta hallitaan tilinhaltijan omaan lukuun Muu osinko, jos ao. osake hallintarekisteröity (Jos osingon lähdeveroa on palautettu, suoritus ilmoitetaan vain suorituslajilla E5.) Muu kuin edellisissä kohdissa tarkoitettu osinko sekä osuuskunnan ylijäämä Lopulliselle saajalle maksettu osinko, jonka lähdeveroa maksaja on palauttanut (Suorituslajia E5 käytetään E3:n sijasta, jos perittyä lähdeveroa on palautettu. Suorituslajin E5 yhteydessä ilmoitetaan vain se

21 E6 P4 P5 P6 P7 S1 S2 S3 S4 määrä lähdeverosta, joka on jäänyt jäljelle palautuksen jälkeen.) Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä osinko Ansiotuloa oleva pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna Säästödirektiivin mukainen korko tai tällaista korkoa sisältävän tulon kokonaismäärä Edellinen, jos saajana on maksuasiamies Säästödirektiivin mukainen myynnin, takaisinoston tai lunastuksen tuottoon sisältynyt korko tai tuoton kokonaismäärä Edellinen, jos saajana on maksuasiamies MAKSUVUOSI P 4 Palkan tai muun suorituksen maksuvuosi esitetään muodossa vvvv (2015). Maksuvuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana palkka tai palkkio tai muu suoritus on maksettu riippumatta siitä, minkä kalenterivuoden aikana se on ansaittu. HUOM! Vuodesta 2014 alkaen osinkojen maksuvuosi on se kalenterivuosi, jolloin osinko on osingonsaajan nostettavissa. Kts. lisää täyttöohjeesta MAKSAJAN Y-TUNNUS P 13 Maksajan Y-/tilityspiste- tai henkilö.. Tilityspiste = Verohallinnossa rekisteröity tilityspiste.

22 Maksajan on pakollinen tieto. henkilö esitetään muodossa ppkkvv- NNNTbb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla. Y- esitetään esimerkiksi muodossa bbbb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla. tilityspiste esitetään esimerkiksi muodossa Kausiveroilmoituksessa ilmoitettavat muiden oma-aloitteisten verojen tiedot (kausiveroilmoituksen 2. sivun) esim. osingoista, koroista ja rojalteista perityistä lähdeveroista voidaan antaa vain päätilittäjän Y-tunnuksella. Tilityspisteen Y- tunnuksella voi ilmoittaa vain ennakonpidätyksen ja lähdeveron alaisia suorituksia, jotka ovat kausiveroilmoituksen ensimmäisellä sivulla. Vuosiilmoituksen tiedot on annettava samalla Y- tunnuksella kuin vastaavat kausiveroilmoituksen tiedot. 34 VARATILA SAAJAN SUOMALAINEN HENKILÖ- TAI Y- TUNNUS TAI SYNTYMÄAIKA Suorituksen saajan syntymäaika tai henkilö- tai Y- Suomessa. Henkilötunnuksen oikeellisuus tulee tarkistaa ohjelmallisesti. Saajan henkilö Suomessa on pakollinen tieto (suorituslajit A7-A9, AR, B1- B0 ja P4-P7). Henkilö esitetään välimerkillä muodossa ppkkvv-nnnt. Välimerkki on luvulla syntyneillä + (plus-merkki), 1900-luvulla syntyneillä (miinus-merkki) ja 2000-luvulla syntyneillä A (iso A-kirjain) Syntymäaika esitetään muodossa ppkkvvvvbbb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla. Y- esitetään esimerkiksi muodossa bb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla. Y-tunnuksen voi ilmoittaa ainoastaan suorituslajeilla: A4, C2-C5, D1, E1-E5 ja S1-S4. P/V SAAJAN SUKUNIMI P 70

23 Muoto kuten saajan passissa SAAJAN ETUNIMET 70 Muoto kuten saajan passissa KATUOSOITE ASUINVALTIOSSA P 70 Saajan katuosoite asuinvaltiossa. (Ei Suomessa oleva) POSTINUMERO ASUINVALTIOSSA 9 Saajan postinumero/koodiasuinvaltiossa. (Ei Suomessa oleva). Jos Postinumero (tiedon 310) ja kaupunki/alue asuinvaltiossa (tiedon 311) eivät ole erotettavissa erillisiin tietokenttiin, ilmoitetaan molemmat tiedot (310 ja 311) kohdassa Kaupunki/alue asuinvaltiossa (311) KAUPUNKI/ALUE ASUINVALTIOSSA P 35 Saajan kaupunki/alue asuinvaltiossa. (Ei Suomessa oleva) ASUINVALTIOSSA ANNETTU HENKILÖ- TAI Y- TUNNUS TAI MUU VEROTUNNISTE (TIN) Saajan henkilö- tai Y- tai muu verotunniste (= Tax Identification Number eli TIN) asuinvaltiossa on ilmoitettava. Säästödirektiivin tarkoittamista suorituksista S1 ja S3 on ilmoitettava saajana olevan luonnollisen henkilön passiin merkitty syntymäpaikka, jos asuinvaltion antamaa henkilöta ei ole tiedossa ASUINVALTION MAATUNNUS ISO 3166 P/V 2 Asuinvaltion maa on aina annettava. Katso maatunnukset liitteestä 2. (Esim. Ruotsi=SE, Iso-Britannia=GB ja Luxemburg = LU). Kaikki ISO 3166 standardin mukaiset maatunnukset ovat osoitteessa odes/country_names_and_code_elements.htm Jos maa ei ole tiedossa, on annettava

24 asuinvaltion nimi. Säästödirektiivin mukaisista suorituksista (suorituslajit S1-S4) ilmoitetaan maa (liite 2). Jos hallintarekisteriosingon (suorituslaji E3) saajasta tiedetään vain verosopimusvaltio, sen merkitään tähän, mutta nimi- ja osoitetietoihin merkitään ulkomaisen omaisuudenhoitajan tiedot. Jos E3 suoritusta maksetaan Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterissä (Foreign Custodian Register) olevalle, jolla on suomalainen Y-, Y- on ilmoitettava ASUINVALTION NIMI P/V 35 Asuinvaltion nimi on annettava, jos asuinvaltionmaata ei ole annettu TAKAISIN PERITTY ELÄKE Takaisin peritty eläke, jonka alkuperäinen maksuvuosi on 2014 tai sitä aikaisempi TYÖSKENTELYPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄ 3 Suorituslajin A9 osalta ilmoitetaan työntekijän työskentelyaika Suomessa päivinä (päivien lukumäärä kalenterivuoden aikana), viikonloput ja vapaapäivät mukaan lukien. Esim. jos työntekijä työskentelee välisen ajan, päivien lukumääräksi ilmoitetaan 69. Lukumäärätieto viedään kentän oikeaan laitaan TILINHOITAJAN Y-TUNNUS P/V 13 Jos tilinhoitaja (kuten pankki) ilmoittaa vuosiilmoitustietoja tiedonantovelvollisen puolesta, tilinhoitajan Y- on pakollinen tieto. Y- ilmoitetaan esim bbb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla VARATILA MÄÄRÄ, JOSTA LÄHDEVERO ON PERITTY TAI ELÄKKEEN ENNAKONPIDÄTYS TOIMITETTU Määrä, josta lähdevero on peritty tai josta vero olisi peritty, ellei verosopimus tai sisäinen lainsäädäntö estäisi verotusta. Palkasta ilmoitetaan P 12

25 Rahapalkan (tiedon 319) ja Luontoisetujen (tiedon 320) yhteismäärä. Tästä yhteismäärästä suoritetaan työnantajan sosiaaliturvamaksu, ellei sosiaaliturvasopimuksesta muuta johdu. Suorituslajien B9, B0, P6 ja P7 yhteydessä suorituksena ilmoitetaan korottamaton määrä ja suoritus korotetaan suorituslajin mukaisella korotusprosentilla verotuksen toimittamisen yhteydessä PERITTY LÄHDEVERO/TOIMITETTU ENNA- KONPIDÄTYS Kohdassa ilmoitetaan peritty lähdevero tai eläkkeestä toimitettu ennakonpidätys RAHAPALKKA 10 Rahana maksetun palkan määrä ennen Lähdeverovähennystä (tiedon 321). Rahapalkkaan luetaan mukaan sellaiset kustannusten korvaukset, joita ei ilmoiteta kohdassa Päivärahat ja kustannusten korvaukset (tiedon 322) LUONTOISETU 10 Luontoisetujen raha-arvo, josta on vähennetty työntekijältä mahdollisesti peritty korvaus LÄHDEVEROVÄHENNYS 10 Kohdassa voi ilmoittaa tietoa vain seuraavien suorituslajien yhteydessä: A1, A2, A4, A9, AS, B2 ja D1. Lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 euroa kuukaudelta sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 prosenttia. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 euroa päivältä. Vähennyksen määrä on kuitenkin enintään tulon määrä. Katso täyttöohje PÄIVÄRAHAT JA KUSTANNUSTEN KORVA- UKSET YHTEYSHENKILÖN NIMI P 30 Maksajan yhteyshenkilön nimi muodossa: SU- KUNIMI, ETUNIMET.

26 VARATILA YHTEYSHENKILÖN PUHELINNUMERO P 13 Maksajan yhteyshenkilön puhelinnumero suuntanumeroineen ULKOMAANTYÖN VAKUUTUSPALKKA 10 Ilmoitetaan ulkomailla työskentelevän, mutta Suomessa vakuutetun työntekijän osalta määritetty vakuutuspalkka VAKUUTETUN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 10 Ilmoitetaan suorituksesta peritty vakuutetun sairausvakuutusmaksu (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu yhteensä) SUORITUSLAJIEN S1 JA S3 OSALTA ILMOI- TETTAVA TOSIASIALLISEN EDUNSAAJAN TILINUMERO Kohdassa ilmotetaan SEPA-alueella vain IBAN tilinumero tai SEPA-alueen ulkopuolella tilinumero, joka on kyseisen maan/pankin edellyttämässä kansallisessa muodossa Tilitiedot merkitään tietokentän vasempaan laitaan ilman tyhjämerkkejä. BIC-KOODI SEPA-ALUEELLA SUORITUSLAJI- EN S1 JA S3 OSALTA Tilitiedot merkitään tietokentän vasempaan laitaan ilman tyhjämerkkejä. P/V 34 P/V VARATILA LOPPUTUNNUS TUNNUS:TIETO-PAREILLA P Erittelyn juokseva numerointi taltiolla, joka on muodostettu :tieto-pareina. Lopputa ei käytetä kiinteämittaisilla tietueilla. 4.3 Vuosi-ilmoituksen maksajakohtaisten tietojen tietuekuvaus Vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot ilmoitetaan tämän tietuekuvauksen mukaisesti. Jos työnantaja ilmoittaa euromääräisiä maksajakohtaisia tietoja, tulee yhteys-

27 henkilön nimi ja puhelinnumero ilmoittaa. Maksajakohtaiset tiedot ilmoitetaan vain kerran. Maksajakohtaiset tiedot sisältävät sekä sähköisesti että lomakkeilla annettujen erittelyjen tiedot. Maksajaa kohti kerran ilmoitettavat tiedot Kiinteämittainen tietue ja :tieto pari muotoinen tietue. Kiinteämittaisen tietueen pituus on oltava 350 merkkiä. Kiinteämittainen: TIETUETUNNUS (=VSPSVYHT) P TAPAHTUMALAJI P 1 Tapahtumalaji on pakollinen tieto. Sallitut arvot 0 Alkuperäinen tapahtuma 2 Korvaa alkuperäisen tapahtuman tiedot. Kaikki maksajakohtaisiin tietoihin liittyvät tiedot ilmoitetaan uudelleen VARATILA MAKSUVUOSI P 4 Palkan tai muun suorituksen maksuvuosi esitetään muodossa vvvv (2015). Maksuvuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana palkka tai palkkio on maksettu riippumatta siitä, minkä kalenterivuoden aikana se on ansaittu MAKSAJAN TUNNUS P 13 Työnantajan Y-/tilityspiste- tai henkilö. Tilityspiste = Verohallinnossa rekisteröity tilityspiste. Maksajan on pakollinen tieto. henkilö esitetään muodossa ppkkvv- NNNTbb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla. Y- esitetään esimerkiksi muodossa bbbb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla. tilityspiste esitetään esimerkiksi muodossa

28 34 VARATILA YHTEYSHENKILÖN NIMI P 30 Maksajan yhteyshenkilön nimi muodossa: SU- KUNIMI, ETUNIMET VARATILA YHTEYSHENKILÖN PUHELINNUMERO P 13 Maksajan yhteyshenkilön puhelinnumero suuntanumeroineen VARATILA TYÖNANTAJA ILMOITTAA SIJAISMAKSAJAN (ESIM. KELA) MAKSAMAT PALKAT YHTEEN- SÄ, JOISTA TYÖNANTAJA MAKSAA SOSIAA- LITURVAMAKSUN VARATILA SOSIAALITURVAMAKSUN MÄÄRÄSTÄ TEH- DYT VÄHENNYKSET YHTEENSÄ (KALENTE- RIVUODEN AIKANA) VARATILA KALENTERIVUODEN AIKANA EI OLE MAK- SETTU PALKKOJA 0 tai blanko palkkoja on maksettu 1 palkkoja ei ole maksettu VARATILA LÄHDEVERON ALAISET SELLAISET PALKAT JA KORVAUKSET YHTEENSÄ, JOISTA ON MAKSETTAVA TYÖNANTAJAN SOSIAALITUR- VAMAKSUA (sis. myös luontoiseduista palkaksi katsotut määrät) VARATILA 143

29 999 LOPPUTUNNUS TUNNUS:TIETO-PAREILLA P Erittelyn juokseva numerointi taltiolla, joka on muodostettu :tieto-pareina. Lopputa ei käytetä kiinteämittaisilla tietueilla.

30 LIITE 1 ESIMERKKI TUNNUS:TIETO-PARITAPAHTUMAN MUODOSTAMISESTA TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOILLE Tiedostossa on palkansaajakohtainen erittelytapahtuma VSPSERIE (000) sekä työnantajan vuosi-ilmoituksen yhteenvetotiedot VSPSVYHT (000). Erittely 1 Lisäystapahtuma 0 (101) päätoimenpalkasta P (110) maksuvuodelta 2015 (109), jossa työnantajan (102), palkansaajan T (111), palkan määrä 1200 euroa ja 00 senttiä (114), ennakonpidätys 450 euroa ja 22 senttiä (115) ja työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut 72 euroa ja 33 senttiä (116), etu työsuhdeoptioista 58 euroa ja 77 senttiä (135) sekä erittelytapahtuman juoksunumerona 1, joka on lopputunnuksen (999) arvona. Maksajakohtainen yhteenvetorivi Lisäystapahtuma 0 (611) maksuvuodelta 2015 (602), jossa työnantajan on (601), yhteyshenkilön nimi TIINA TYÖNANTAJA (605), jonka puhelinnumero on (604), sosiaaliturvamaksun määrästä tehdyt vähennykset 150 euroa ja 44 senttiä (631), sekä tapahtuman juoksunumerona 2, joka on lopputunnuksen (999) arvona. 000:VSPSERIE 101:0 110:P 109: : : T 114: : : : :1 000:VSPSVYHT 611:0 602: : :TYÖNANTAJA,TIINA 604: : :2

31 LIITE 2 LUETTELO ASUINVALTIOIDEN MAATUNNUKSISTA Katso voimassa olevat verosopimukset: Kaikki ISO 3166 standardin mukaiset maatunnukset ovat osoitteessa: Yläviite 1: Tuloverosopimus Yläviite 2: Suppea, vain tiettyjä tuloja koskeva, verosopimus Yläviite 3: Sopimus automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista / säästöjen tuottamia korkotuloja koskeva EU-sopimus Valtio yläviite Alankomaat NL 1 Amerikan Yhdysvallat US 1 Andorra AD 3 Anguilla AI 3 Antillit AN 2 ja 3 Arabiemiraatit AE 1 Argentiina AR 1 Armenia AM 1 Aruba AW 2 ja 3 Australia AU 1 Azerbaidzhan AZ 1 Barbados BB 1 Belgia BE 1 Bermuda BM 2 Bosnia-Herzegovina BA 1 Brasilia BR 1 Brittiläiset Neitsytsaaret VG 2 ja 3 Bulgaria BG 1 Cayman KY 2 ja 3 Egypti EG 1 Espanja ES 1 Etelä-Afrikka ZA 1

32 Filippiinit PH 1 Georgia GE 1 Guernsey GG 2 ja 3 Indonesia ID 1 Intia IN 1 Irlanti IE 1 Islanti IS 1 Iso-Britannia GB 1 Israel IL 1 Italia IT 1 Itävalta AT 1 Japani JP 1 Jersey JE 2 ja 3 Kazakstan KZ 1 Kanada CA 1 Kiina CN 1 Kirgistan KG 1 Korean tasavalta KR 1 Kreikka GR 1 Kroatia HR 1 Kypros CY 1 Latvia LV 1 Liettua LT 1 Luxemburg LU 1 Makedonia MK 1 Malesia MY 1 Malta MT 1 Mansaari (Isle of Man) IM 2 ja 3 Marokko MA 1 Meksiko MX 1 Moldovia MD 1 Monaco MC 3 Montenegro ME 1 Norja NO 1

33 Pakistan PK 1 Portugali PT 1 Puola PL 1 Ranska FR 1 Romania RO 1 Ruotsi SE 1 Saksa DE 1 Sambia ZM 1 San Marino SM 3 Serbia RS 1 Singapore SG 1 Slovakia SK 1 Slovenia SI 1 Sri Lanka LK 1 Sveitsi CH 1 Tadzhikistan TJ 1 Tansania TZ 1 Tanska (myös Färsaaret) DK 1 Thaimaa TH 1 Tsekki CZ 1 Turkki TR 1 Turks and Caicos Islands TC 3 Ukraina UA 1 Unkari HU 1 Uruguay UY 1 Uusi Seelanti NZ 1 Uzbekistan UZ 1 Valko-Venäjä BY 1 Venäjä RU 1 Vietnam VN 1 Viro EE 1

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A40/200/2016 1.2 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.2 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 2.1.2018 A90/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.1 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN VEROHALLINTO 1.1.2016 A137/200/2015 versio 1.9 VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) VEROHALLINTO 1.1.2016 A45/200/2016 versio 1.3 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A125/200/2015 1.3 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A47/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2016 A46/200/2016 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot - Tulolajit 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. Koodistot - Tulolajit

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot - Tulolajit 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. 1.01 31.8.2017 Muutettu

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A147/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 7 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2013 Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset (VSRAERIE) 1) Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen

Lisätiedot

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2016 A129/200/2015 1.3 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 4.9.2013 Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö A105/200/2013 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TIETUEKUVAUS Ennakkoperintävuosi

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.3 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A102/200/2016 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 2(8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 2.1.2018 A101/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

YLEISESTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

YLEISESTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A100/200/2016 versio 1.0 YLEISESTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A104/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A132/200/2015 versio 1.7 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013

DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013 DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013 HUOM: Tarkista että käytössä on versio 1.6300 tai uudempi. VUOSI-ILMOITUS 2012 Tulosta Tarkistuslista ja tarkista että tiedot ovat oikein ENNEN kuin muodostat TYVItiedoston

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS

VUOSI-ILMOITUS PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A154/200/2014 versio 1.6 VUOSI-ILMOITUS PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 7 4

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A41/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/9/2013 30.12.2013 1(6) ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN VEROTUS JA SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 2014 Tässä jäsenkirjeessä

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 2.1.2018 A92/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A41/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (33)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (33) SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014 2014 CGI 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS... 3 2 VUOSI-ILMOITUKSEN SISÄLTÖ... 5 2.1 SAAJAKOHTAINEN VUOSI-ILMOITUS VEROTTAJALLE... 9 2.2 RAJOITETUSTI

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE

DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2017-2018 HUOM: Tarkista että käytössä on versio 2.5000 tai uudempi. VUOSI-ILMOITUS 2017 Tulosteet -> TYVI-tilitykset -> Vuosi-ilmoitus. Tulosta Tarkistuslista ja tarkista

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A110/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 17.03.2014 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

VEROHALLINTO A153/200/

VEROHALLINTO A153/200/ VEROHALLINTO 1.1.2017 A153/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A147/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ulkomaan työskentelyn verotus

Ulkomaan työskentelyn verotus Ulkomaan työskentelyn verotus Tiedote työntekijälle www.vero.fi sivu 1 / 5 Auton maahantuontikysymyksiin vastaa Tullilaitos. PÄÄASIAT LYHYESTI Ulkomaille työskentelemään lähteneen on normaaliin tapaan

Lisätiedot

Peritty lähdevero 2370,31 eur. 19 Rahapalkka 11705,55 eur. 20 Luontoisetu 146,00 eur. 21 Lähdeverovähennys. 24 Vakuutetun sv-maksu

Peritty lähdevero 2370,31 eur. 19 Rahapalkka 11705,55 eur. 20 Luontoisetu 146,00 eur. 21 Lähdeverovähennys. 24 Vakuutetun sv-maksu Sivu 1 Erittely rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista AR 010648-460P Rajoitettu Ulrika Ramusgatan 11 11851,55 eur 2370,31 eur 11705,55 eur 146,00 eur Köpenhag 746,00 eur DK Tanska 507,71

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A109/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A147/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS)

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) VEROHALLINTO 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) SISÄLTÖ TIETUEKUVAUS 2017 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot