KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA"

Transkriptio

1 KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA Oma tupa oma lupa-hanke Outi Teittinen Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter

2 TYÖN ETENEMINEN Muistisairaiden kotona asumiseen liittyvien hankkeiden selvittäminen (RAY:n tietokanta) Muistihoitaja, muistikoordinaattori, muistipoliklinikka, muistineuvoja - > kunta- ja kaupunkihaku Kysely Muistiluotseille Kuntia, kaupunkeja, jotka ovat panostaneet muistisairaan palvelujen kehittämiseen Ehdotukset haastateltaviksi Työn tekemistä viitoittivat: Virjonen, K. (toim.) Muistin ongelmat. Toimiva palvelukokonaisuus ehkäistystä hoitoon Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen. Opas toimeenpanijoille. Suomen muistiasiantuntijat Turun sanomien ossa+hyva+ei+ole+kallista

3 HAASTATTELUT Osa haastatteluista toteutettiin naamatusten: Pirkkala, Lempäälä, Ylöjärvi, Kitee, Eksote Puhelinhaastatteluna: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Sodankylä, Posio, Kokkola, Vaasa, Kouvola, Kotka, Lieksa, Liperi, Joensuu Haastateltavat työskentelivät muistihoitajana, muistineuvojana, muistikoordinaattorina, kehittämiskoordinaattorina, projektipäällikkönä, palvelualuejohtajana, hoito- ja hoivapalvelujen johtajana, palvelupäällikkönä, vanhustyönjohtajana, palvelujohtajana sekä asiantuntijasairaanhoitajana Yhteensä 17 haastattelua

4 MISTÄ PUHUTTIIN? Osaamisesta, asenteesta Varhaisesta tunnistamisesta ja ennaltaehkäisystä Hoitopolun organisoitumisesta Diagnostiikasta Kotihoidon kehittämisestä Seurannasta Muistiasiantuntijoiden ja kotihoidon välisestä yhteistyöstä Palvelutarpeen arvioinnista Yritysyhteistyöstä Omaisten tukemisesta Liikunnasta Vertaisryhmistä Johtamisesta ja toimintakulttuurin muutoksesta Muistiasiakkaan palveluiden kehittämisestä

5 ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Lähes kaikissa kunnissa muistiasioista tiedottaminen on osa muistihoitajien ja muistikoordinaattoreiden, osittain myös geriatrinkin työtä ja sitä tehdään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa: luennot, vierailut yhdistyksissä, muistiviikon tapahtumat jne. Ihmisten on helpompi ottaa yhteyttä kun tietävät keneen ottaa yhteyttä Matalan kynnyksen paikat: esim. terveyskioski (Ylöjärvi) Ikäneuvola (Lempäälä) Terveystarkastukset ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit Pirkanmaalla on käynnissä MEVA-hanke (Muistisairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen). Jokainen Pirkanmaan kunta luo omat käytäntönsä muistisairauksien riskitestin käyttöönottamiseksi. Pirkkalassa: työttömien terveystarkastukset, terveyskeskuksen Ite-piste, ikäkausitarkastukset. Muistisairaudet otetaan myös osaksi elintapaohjausta.

6 ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Diagnostiikan pullonkaulojen purkaminen: esim. kuvantamisrekka Kiteellä Yhteistyö työterveyshuollon kanssa: esim. Posio ja Vakka-Suomi Ammattilaisten osaaminen Osataanko vai luullaanko vaan osaavamme Monet kunnat ovat panostaneet henkilökunnan muistiosaamiseen: mm. Posio, Sodankylä, Liperi Muistiepäilyn herätessä asiaa ei jätetä asiakkaan varaan, vaan yhteystiedot välitetään asiakkaan luvalla muistihoitajalle, joka kutsuu vastaanotolle Kouvolan muistiyhdistyksen hankkeet: Muistipulmien varhaistoteamishanke kotihoitoon (ARKIMUISTI), sekä Voimavaralähtöiset keskustelut vuotiaille naisille Ennen ajateltiin, että muistisairauksien määrä on väistämätön eikä siihen voi vaikuttaa, mutta pitäisi olla askeleen edellä, ainakin niin että sairastuneiden määrä ei olisi nouseva. Sairastumista pitäisi ainakin pystyä myöhästyttämään.

7 HOITOPOLUSTA Käypä Hoito-suositusten mukainen hoitopolku voidaan organisoida monilla eri tavoilla joko sosiaalipalveluiden ja/tai terveyspalveluiden alaisuudessa Asiakkaat tulevat muistipolille lähetteellä (esim. Ylöjärvi, Vaasa) Muistipoli on matalan kynnyksen paikka (Esim. Pirkkala, Kitee, Liperi, Joensuu) Alkututkimukset tehdään terveysasemilla muistivastaavien toimesta (esim. Kouvola) Muistipolilla tehdään vain diagnoosit (esim. Vaasa) Diagnosointi ja seuranta ovat molemmat muistipolilla (esim. Pirkkala) Seuranta siirtyy jonkin ajan (n. 1 vuosi) kuluessa omalääkärille (esim. Ylöjärvi) Seuranta siirtyy heti diagnoosin jälkeen muistikoordinaattorille ( esim. Rovaniemi, Vaasa) Seuranta siirtyy noin puolen vuoden jälkeen muistikoordinaattorille (Kouvola) Seuranta kuuluu muistihoitajan tehtäviin (esim. Sodankylä, Lieksa, Lempäälä) Kotihoidon asiakkaiden seuranta on yleensä kotihoidossa Kotikäyntien määrä ja paikka hoitopolussa vaihtelee, kaikissa kunnissa siihen ei ole mahdollisuutta (esim. Pirkkalla, 3 kk kohdalla kotikäynti)

8 HOITOPOLUSTA Seuranta Seurantaa tekevät sekä muistihoitajat, että muistikoordinaattorit. Pääsääntöisesti heillä on asiakkaat, jotka eivät ole vielä palvelujen piirissä. Kotihoito seuraa omia asiakkaitaan. Kaksoisasiakkuuksia on esim. Vaasassa. Muistihoitajiin ja muistikoordinaattoreihin voi aina ottaa yhteyttä. Tietoisuus tuen olemassaolosta on tärkeä ja sitä vastaanotolla myös korostetaan. Muistikoordinaattorit tekevät kotikäyntejä, kaikilla muistihoitajilla siihen ei ole mahdollisuutta. Akuuttien tilanteiden hoito: Esim. Valkeakosken muistikeskukseen voi aina tulla. Lempäälässä muistiosastolle voi tuoda kotihoidon piirissä olevan asiakkaan. Ylöjärvellä ollut aiemmin kriisipaikka, mutta tällä hetkellä osastolla on täyttä, yhteyttä voi kuitenkin ottaa 24/7 Joissakin tilanteissa tehostettu kotihoito voi auttaa pahimman yli. Vakka-Suomen muistikutsujärjestelmä: osaksi sairauskertomusjärjestelmää rakennettiin muistikutsujärjestelmä, jonka avulla seurannan toteutuminen voidaan varmistaa. Järjestelmään ohjelmoidaan lääkärin, muistikoordinaattorin ja muistihoitajan tulevat kontrolliajat (käynnit, puhelinsoitot)

9 HOITOPOLUSTA Kuntoutus- ja hoitosuunnitelmasta mallina on Lempäälän käyttämä pohja. (Muistikuntoutussuunnitelma) Lisää malleja löytyy esim. Virjonen K. Muistisairaan palvelupolku. Turun ammattikorkeakoulu. Raportteja s. (59-69) tai Muistin ongelmat -kirjasta, s Eksotessa ollaan parhaillaan kehittämässä uutta kuntoutussuunnitelmapohjaa kuntoutuksen vastuualueen perustamisen myötä.

10 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Ensitietopäivät Järjestetään yleensä yhteistyössä paikallisen muistiyhdistyksen kanssa kerran vuodessa, poikkeuksena Rovaniemi, jossa ne järjestetään useammin Kutsutaan kaikki vuoden sisällä diagnoosin saanet Esim. Eksoten pilotointi v 2013 Tilaisuudessa puhuivat muistihoitaja ja geriatri, lisäksi oli geriatrin kyselytunti ja esiteltiin muistikoordinaattorit Ensimmäistä tilaisuutta seurasi pienryhmätapaamiset, joissa teemana hyvä ja toimiva arki Oma ryhmä sairastuneille ja oma ryhmä omaisille Esim. Lempäälä Ensitietokurssi koostuu useamman toimijan luennosta ja vuoden päästä samalle ryhmälle järjestetään tapaaminen, jonka vetävät muistihoitaja ja muistineuvoja.

11 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Liikunta ja fyysinen toimintakyky, esim. Lempäälä Muistisairaiden kuntosaliharjoittelu kuuluu pakollisena osana päivätoimintaan, lisäksi on omia kuntosaliryhmiä muistisairaille sekä ryhmiä, johon omainen ja muistisairas voivat tulla yhdessä. Kunta on kouluttanut kuntosaliryhmien vetäjiksi vertaisohjaajia. Ryhmät on suunniteltu etukäteen ja niissä harjoitellaan tavoitteellisesti. Muistisairaita käy vertaisvetäjien ryhmissä omaisten kanssa. Kuntosali on yli 65 vuotiaille ilmainen. Tää on kyllä hullujen hommaa ei tätä terveet tekiskään Kotihoidon työntekijät ovat käyneet Voimaa vanhuuteen koulutuksen ja asiakkaan fyysisen kunnon ylläpitäminen on ykköstavoite. Omatoiminen harjoittelu kotona muistihoitajan ohjeistuksen mukaan Parhaillaan on menossa kotikuntoutusprojekti, jossa kuntohoitaja tekee asiakkaan kanssa kotona liikuntaharjoitteita. Projektiin kuuluu alkutestaukset, loppumittaukset ja niitä verrataan verrokkiryhmän vastaaviin. Myös muissa kunnissa liikuntaryhmiä, kuntosaliharjoittelua muistisairaille

12 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Päivätoiminta Muistisairaille omia ryhmiä kaikissa kunnissa, osassa ryhmät on jaettu sairauden vaiheen mukaan (esim. Lieksa, Posio) Muistisairaille ja omaisille yhteisiä ryhmiä (esim. Liperi) Kuntouttavaa päivätoiminta lääkärin/hoitajan lähetteellä (Joensuu, Vaasa, Sodankylä) Vaasassa on keväällä 2013 avattu päivätoimintakeskus muistisairaille. Muistisairaille on ryhmiä arkipäivisin. Lähihoitaja hakee asiakkaat päivätoimintaan taksilla. Myös muissa kunnissa kuljetus järjestetty (esim. Sodankylä, Kitee, Pirkkala, Ylöjärvi, Liperi) Tavoitteellista (kuntoutussuunnitelma) päivätoimintaa tarjoavat ainakin Vaasa, Joensuu, Valkeakoski Kunnan tarjoamaa matalan kynnyksen päivätoimintaa on tarjolla mm. Liperissä Lisäksi muistiyhdistyksellä omia ryhmiä, mm..

13 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Vuorohoito / lyhytaikaisjaksot Vaikutelma haastattelujen pohjalta: vuorohoito on enemmän omaisen jaksamisen tukemista, kuin tavoitteellista kuntouttavaa toimintaa muistisairaalle Ei kuitenkaan tarvitse olla omaishoitaja saadakseen vuorohoito- tai lyhytaikaisjakson hoidettavalleen ja niitä käytetään myös epäsäännöllisesti. Muistisairaiden hoitoon erikoistuneet yksiköt: Kuntoutus- ja muistikeskus Ylöjärvellä ja Muistikeskus Valkeakoskella tarjoavat tavoitteellista, kuntouttavaa jaksohoitoa. Muita mm. Lieksa, Joensuu (lähete). Valkeakosken muistikeskus _ja_hoitolaitokset/muistikeskus_ja_muistipoliklinikka/

14 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Arviointijaksot Monilla kunnilla on erimittaisia arviointijaksoja 2vko- 2kk), (osin myös kuntouttavia) joilla kotona pärjäämistä voidaan arvioida ja miettiä keinoja, joilla kotiin voisi vielä palata. Pääsääntöisesti arviointijaksot ovat osastolla tai tehostetun palveluasumisen puolella. Tätä myös kritisoitiin: elämä osastolla on erilaista kuin kotona. Kokkolan muistitiimi tekee ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä sekä tarvittaessa arviointijakson kotona. Arviointijakso 4 viikon mittainen. Kotikäynnillä tehdään kuntoutussuunnitelma, sen saavat kaikki muistitiimin asiakkaat. Arviointijaksolla on oma ohjelma: muistiharjoitukset, lihasvoiman parantaminen, ulkoilu, hoidetaan asioita. Myös muistitutkimukset voidaan käynnistää ja saattaa päätökseen jakson aikana.

15 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Pienryhmäkodit / Yhteisöasuminen Kunnan vuokrataloihin on remontoitu asuntoja, joissa asuu ikäihmisiä (kolme asukasta) kotihoidon palveluiden turvin. Jokaisella on oma huone ja sen lisäksi yhteiset tilat. Yksinasumiseen liittyvät ongelmat, kuten turvattomuus ovat yhteisöasumisessa kadonneet. Tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään. Kiteellä asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi muita kuin muistisairaita, mutta Lieksassa suurin osa asukkaista on muistisairaita. Tarvittaessa heillä käy yksityinen yöhoitopalvelu.

16 TUKEA OMAISELLE Moni haastateltavista korosti omaisen merkitystä ja sitä, että tulevaisuudessa omaisen jaksamiseen on panostettava enemmän Pelkkä virkistys ei riitä, tarvitaan myös tiedollista pohjaa. Tässä hyväksi ovat osoittautuneet omaisten Tunteva-kurssit (Lempäälä, Kallio). Hyvää palautetta on tullut myös Lempäälän kunnan järjestämistä omaishoitajan ja sairastuneen kursseista. Kunnan kursseille on saatu houkuteltua asiakkaita, jotka eivät yhdistysten tai Kelan kursseille osallistuisi. Asiaa oli pohdittu myös kotihoidon osalta. Miten kotihoito voisi paremmin tukea omaista samalla kun käydään hoidettavan luona. (Eksote)

17 TUKEA OMAISELLE Taukotupa, Muistitupa-toiminta Muistiyhdistyksen järjestämää matalan kynnyksen toimintaa. Omainen voi tuoda muistisairaan hetkeksi hoitoon ja käydä asioilla. Levähdyspiste Lempäälän kunnan tarjoama tukimuoto omaisille. Muistisairaan voi tuoda hoitoon muutamaksi tunniksi. Maksullista, mutta edullinen toimintamuoto. Samanlaista toimintaa on myös Posiolla. Omaishoidon kotilomittajat Lähihoitaja tulee muistisairaan kotiin ja antaa omaiselle levähdystauon. Mm. Lieksa, Vaasa Läheislomitus, Sodankylä Muistikaveri-toiminta Lapin muistiyhdistyksen organisoima palvelu, jossa vapaaehtoinen esim. ulkoilee muistisairaan kanssa. Toiminnassa esim. Rovaniemellä. Muistitukihenkilö-toiminta (Lapin muistiyhdistys) Vertaisryhmät, sekä kunnan että kolmannen sektorin järjestämänä: usein omaisille ja muistisairaille samanaikaisesti omat ryhmät Mikkelin seudun muistin VALMU-hanke: voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistiperheille.

18 TUKI KOTIHOIDOLLE Muistivastaanotot toimivat konsultin roolissa suhteessa muuhun kunnan organisaation, koulutusta, neuvontaa akuuteissa tilanteissa, yhteisiä kotikäyntejä. Esim. Ylöjärvi, Valkeakoski, näissä tuki on 24/7. Kotihoito voi konsultoida muistipoliklinikan geriatria muistihoitajan kautta. Säännöllisiä tapaamisia muistiasiantuntijoiden ja kotihoidon (ja pitkäaikaishoidon) kanssa oli mm. Kouvolassa, Ylöjärvellä, Pirkkalassa. Tapaamiset sisältävät yhteisten asiakkaiden hoidon suunnittelua ja organisointia, ongelmatilanteiden ratkaisua. Lempäälässä on vanhuspalveluiden puolella muistineuvoja, jonka tehtävänä on tukea arkea ja sen sujuvuutta. Hän opastaa kotihoidon henkilökuntaa haastavissa hoitotilanteissa menemällä paikan päälle ja parasta tapaa toimia etsitään yhdessä. Samanlaista toimintaa pilotoitiin peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Sonectus-hankkeen kautta hyvin tuloksin.

19 KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN Muutamissa haastatteluissa nousi esiin, että lyhyet, hoitotoimenpiteisiin perustuvat kotihoidon käynnit eivät palvele muistisairaita Kotona kokonainen elämä-hankkeessa (Eksote) tarkoituksena on pilotoida toisenlaista kotihoidon toimintatapaa muistisairaille. Ajatuksena on, että hoitaja olisi muistisairaan luona pari tuntia ja käynti olisi kuntouttavaa ja aktivoivaa. Uusi kotihoito? Vastuuhoitajamalli (Kotka, Eksote). Vastuuhoitajan yhtenä työparina muistikoordinaattori Kotihoidon ja kotisairaanhoidon välisen jaon purkaminen (Kotka) ja asiakkaiden jakaminen palvelutarpeen ja hoitajan osaamisen perusteella, resurssitiimien perustaminen Toiminnanohjausjärjestelmän kautta vähemmän hoitajia per asiakas ja lisää aikaa olla asiakkaan luona (Eksote)

20 MUISTIOSAAJAVERKOSTO MuistiApu-hankkeessa (Eksote) kehitettiin muistiosaaja yritysverkosto kaupungin tarjoamien palveluiden tueksi. Verkostoon pääsylle laadittiin kriteerit Yrityksestä täytyy löytyä muistihoitajakoulutuksen saanut henkilö Tietyntasoinen Tunteva-koulutus Lääkärin muistiosaaminen Koulutussuunnitelma Yritykset kehittivät omat toimintamallinsa palveluihin, mutta siten, että ne sopivat Eksoten muistiasiakkaan palvelukokonaisuuteen. Muistiosaajaverkostossa kehitettiin esim. muistisairaiden yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä nuorten MuistiApu-toimintaa.

21 MUISTIKOORDINAATTORIT Muistikoordinaattoritoiminta on tutkitusti kannattavaa (Eloniemi-Sulkava ym. 2007) Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus. Tehtäväkuvat vaihtelevat kunnittain, mutta sisältävät mm: Muistiasiakkaan ja hänen perheensä tukeminen Lääkkeenhoidollinen ohjaus, ravitsemus, kokonaisvaltainen tuki - > kaikki hoidetaan, mitä eteen tulee. Etuisuuksien hakeminen Palveluiden järjestäminen, palvelutarpeen ennakointi Vertaisryhmien vetäminen Kohtaamisen, kuuntelemisen taitoa, asiakkaan ja kodin tapojen kunnioittamista Julkaisu: muistikoordinaattoritoiminta Vantaalla vantaa/embeds/vantaawwwstructure/90831_69760_muistik oordinaattorin_toimintamalli_vantaalla.pdf

22 YKSINASUVAT MUISTISAIRAAT Kaikkien suuri huolenaihe ovat yksiasuvat muistisairaat Pidetään enemmän yhteyttä ja aktivoidaan erilaisiin ryhmiin Taajamien ulkopuolelle pitkien matkojen taakse palveluja on vaikea järjestää. Sodankylässä käytössä tukipalveluseteli, jonka kautta palvelua voi ostaa osuuskunnalta (vasta aloittanut toimintansa) Pohjois-Karjalassa toimii läheisavustajia ainakin Kiteellä. Muistiyhdistys kouluttaa ja työllistää työttömänä olevan henkilön puoleksi vuodeksi. Toiminnan tuki ja koordinointi tulevat kunnalta. Väitöskirja yksinasuvan muistisairaan kotona asumisesta: Virkola, E Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Naiset vastustivat selonteoissaan sairauden stigmaa. Itse sairaus ei kuitenkaan kaikkien naisten puheissa muodostunut asiaksi, jota haluttiin tai jota tarvitsisi vastustaa. Sen sijaan kaikki naiset vastustivat sairauden ja vanhuuden mukanaan tuomaa kyvyttömyyden leimaa. Muistisairaus on määritelty länsimaisessa lääketieteessä sairaudeksi, mutta sairastuneet ihmiset eivät halua tulla nähdyksi sairaina, koska tämä merkitsee heidän kykyjensä sivuuttamista ja arvokkuutensa kyseenalaistumista.

23 TEKNOLOGIA HelppoNappi-palvelun pilotointi Vaasassa Tietokoneen kuvapuheluohjelman kautta voi sovittuna aikana ottaa yhteyttä muistikoordinaattoriin Kokeilussa myös vertaisryhmätoiminta, jossa neljä asiakasta yhtä aikaa puhe/kuvayhteydessä toisiinsa. Hyvintointi TV-kokeiluja (Sodankylä) Aktivointi TV, (Vaasa) Kuvapuhelin kokeilu (Eksotessa), yhteydenotto muistikoordinaattoriin oli testauksen kohteena Kokemuksia on sekä hyviä että huonoja; yhteydet takkuilivat, edellyttää käyttöönottoa varhaisessa vaiheessa, jotta muistisairas oppii käytön Geriatri etäkonsultaationa Tampereelta Lappiin Pakaste II-hankkeessa.

24 KEHITTÄMISTOIMINTAA Posiolla muistiasiakkaan palvelupolkua kehittää aktiivisesti työryhmä, jossa yhtenä jäsenenä on muistisairaan omainen. Posion muistisairaan hoitopolku onkin kuvattu asiakkaan näkökulmasta. =download Joissakin kunnissa muistiverkosto kokoontuu säännöllisesti (esim. Kallion alue), Ylöjärvellä toiminta hiipunut, mutta tavoitteena aloittaa uudestaan. Innostuneet työntekijät, visionäärit ja erilaiset kehittämishankkeet ovat muistiasiakkaan palvelupolun toimivuuden ja kehittämisen takana Hoitotahto on tärkeä, siihen pitäisi panostaa enemmän. Tavoitteellinen kuntouttava toiminta ei noussut haastatteluissa vahvasti esiin, mutta sitä varmasti tehdään ja toimintaa ollaan tavoitteellisen kuntoutus- ja hoitotyön suuntaan kehittämässä. Vähäkangas, Niemelä, Noro Ikäihmisen kuntoutumista edistävän toiminnan lähijohtaminen. Koti- ja ympärivuorokautisen hoidon laatu ja kehittäminen EU:n tutkimushanke: Right Time Place and Care Tutkimushanke muistisairaan oikeaaikaisten palvelujen järjestämisestä.

Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen. Työryhmän V kokous Viitasaari 6.3.2014 klo 12-14.30

Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen. Työryhmän V kokous Viitasaari 6.3.2014 klo 12-14.30 Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen Työryhmän V kokous Viitasaari 6.3.2014 klo 12-14.30 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio http://jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskyl

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

10.3.2014. Käytäntöjä ja toimintamalleja muistisairaan hoitopolun varrelta. Haastattelujen tiivistelmät

10.3.2014. Käytäntöjä ja toimintamalleja muistisairaan hoitopolun varrelta. Haastattelujen tiivistelmät 10.3.2014 Käytäntöjä ja toimintamalleja muistisairaan hoitopolun varrelta Haastattelujen tiivistelmät Lempäälä Lempäälään perustettiin pitkäaikaishoidon dementiayksikkö vuonna 1995. Samaan yksikköön lisättiin

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14 Optimimalli Viitasaari 06.03.14 TYÖRYHMÄ 1 PREVENTIO / X Seniorikeskus / pysäkki X Vertaisryhmät - päivärytmi TYÖIKÄISET SAIRASTUNEET: työn jatkajan harkinta, omat ryhmät / vertaistuki X Erityisesti yksin

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Pirkanmaan Muistiyhdistyksen Sydän-Hämeen alaosaston 10-vuotisjuhla 20.11.2011 toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Taustaa

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto Kainuu Monipuolinen arki kotona Muistisairaan palvelujen kehittäminen Kainuussa Leskinen Merja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SenioriKaste/Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus projektipäällikkö

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus. Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa Projektipäällikkö kk Leila Mukkala

SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus. Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa Projektipäällikkö kk Leila Mukkala SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa 10.4.2015 Projektipäällikkö kk Leila Mukkala Vastaajat Kemijärvi Kolari Muonio Pello Enontekiö Ranua Savukoski

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN III KOKOUS. 4.12.2013 klo 12-14.30 Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN III KOKOUS. 4.12.2013 klo 12-14.30 Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN III KOKOUS 4.12.2013 klo 12-14.30 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen (7.11.13) muistio 3. Osallistuva

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 26 Asianro 4436/00.02.03/2013 Minna Reijosen kirje 10.4.2013 Nilsiä-neuvottelukunnalle Minna Reijonen on toimittanut 10.4.2013 sähköpostitse kirjeen Nilsiäneuvottelukunnalle.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN III KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN III KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN III KOKOUS Aika: 29.1.2014 klo 12.00 14.45 Paikka: Kokoushuone 100, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä Osallistujat: Jonna Kekkonen, Pihtiputaan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Ulla Halonen, 2.5.2017 Kehittämispäällikkö/ Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. Muistiluotsi Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Ammatillista

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Elämä kotona muistisairaan ihmisen tukemisen uudet mahdollisuudet Ulla Eloniemi-Sulkava, Dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja Muistisairaudet ja

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo-hankkeessa luodaan Pirkanmaalle yhteinen neuvonta ja asiakasohjaus toiminto Hankkeessa kehitetään Pirkanmaan yhteinen ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Geriatri Pirkko Jäntti 25.5.2015 Mistä muistipoliklinikan toiminnan kehittämistyössä aloitetaan? Selvitetään muistisairaiden laskennallinen osuus kunnan väestöstä

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa 19.9.2017 Anne-Mari Hakala & Eija Janhunen Mikä on riskimittari? Rai-pohjainen Excel-työkalu

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011)

Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011) Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011) - Tuloksia ja vaikutuksia Tampereella 10.11.2011 Pirkanmaan Muistiluotsi -hankkeen päämääränä oli edistää muistisairaiden ja heidän läheistensä mahdollisuutta

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo-hanke mahdollistaa asiakasohjauksen kehittämisen ja kokeilun Pirkanmaalla Hankkeessa kehitetään Pirkanmaalle yhteinen ikääntyneiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS 14.10.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankkeen tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen palveluprosessimallin luominen, jossa

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 7.10.2014 klo 12 14:30 Paikka Hallinnon tilat, Moisiontie 19 Paikalla Heli Jalonen,

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Vanhuspalvelut Inarissa ennaltaehkäisevä työ ja kuntoutus

Vanhuspalvelut Inarissa ennaltaehkäisevä työ ja kuntoutus Vanhuspalvelut Inarissa ennaltaehkäisevä työ ja kuntoutus t Vanhuspalveluiden rakennemuutos aluetyöpaja Rovaniemellä Inari kuntana Pinta-alaltaan lt Suomen suurin kunta 17 321 km² (= Salla, Kemijärvi,

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Kotikuntoutus Rovaniemen kaupungin kotihoidossa Merja Kuokkanen ett, TtM, Ikäihmisten kotikuntoutuksen palveluvastaava

Kotikuntoutus Rovaniemen kaupungin kotihoidossa Merja Kuokkanen ett, TtM, Ikäihmisten kotikuntoutuksen palveluvastaava Kotikuntoutus Rovaniemen kaupungin kotihoidossa 2017 Merja Kuokkanen ett, TtM, Ikäihmisten kotikuntoutuksen palveluvastaava Toimiva kotihoito Lappiin hanke 13.12.2017 Liisa ihmemaassa (Lewis Carroll) Neuvoisitko

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,3 % (430hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,3 % (430hlöä) ENONTEKIÖ 1 Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 890 22,3 % (430hlöä) 1 817 1 777 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 421 (22%)

Lisätiedot

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Forssan Seudun MUISTI ry Kevät 2008 MITÄ PYRIMME HANKKEEN AIKANA SAAVUTTAMAAN? Tukemaan muistioireisia ja etenevää muistisairautta sairastavia ja heidän

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot