KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA"

Transkriptio

1 KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA Oma tupa oma lupa-hanke Outi Teittinen Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter

2 TYÖN ETENEMINEN Muistisairaiden kotona asumiseen liittyvien hankkeiden selvittäminen (RAY:n tietokanta) Muistihoitaja, muistikoordinaattori, muistipoliklinikka, muistineuvoja - > kunta- ja kaupunkihaku Kysely Muistiluotseille Kuntia, kaupunkeja, jotka ovat panostaneet muistisairaan palvelujen kehittämiseen Ehdotukset haastateltaviksi Työn tekemistä viitoittivat: Virjonen, K. (toim.) Muistin ongelmat. Toimiva palvelukokonaisuus ehkäistystä hoitoon Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen. Opas toimeenpanijoille. Suomen muistiasiantuntijat Turun sanomien ossa+hyva+ei+ole+kallista

3 HAASTATTELUT Osa haastatteluista toteutettiin naamatusten: Pirkkala, Lempäälä, Ylöjärvi, Kitee, Eksote Puhelinhaastatteluna: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Sodankylä, Posio, Kokkola, Vaasa, Kouvola, Kotka, Lieksa, Liperi, Joensuu Haastateltavat työskentelivät muistihoitajana, muistineuvojana, muistikoordinaattorina, kehittämiskoordinaattorina, projektipäällikkönä, palvelualuejohtajana, hoito- ja hoivapalvelujen johtajana, palvelupäällikkönä, vanhustyönjohtajana, palvelujohtajana sekä asiantuntijasairaanhoitajana Yhteensä 17 haastattelua

4 MISTÄ PUHUTTIIN? Osaamisesta, asenteesta Varhaisesta tunnistamisesta ja ennaltaehkäisystä Hoitopolun organisoitumisesta Diagnostiikasta Kotihoidon kehittämisestä Seurannasta Muistiasiantuntijoiden ja kotihoidon välisestä yhteistyöstä Palvelutarpeen arvioinnista Yritysyhteistyöstä Omaisten tukemisesta Liikunnasta Vertaisryhmistä Johtamisesta ja toimintakulttuurin muutoksesta Muistiasiakkaan palveluiden kehittämisestä

5 ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Lähes kaikissa kunnissa muistiasioista tiedottaminen on osa muistihoitajien ja muistikoordinaattoreiden, osittain myös geriatrinkin työtä ja sitä tehdään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa: luennot, vierailut yhdistyksissä, muistiviikon tapahtumat jne. Ihmisten on helpompi ottaa yhteyttä kun tietävät keneen ottaa yhteyttä Matalan kynnyksen paikat: esim. terveyskioski (Ylöjärvi) Ikäneuvola (Lempäälä) Terveystarkastukset ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit Pirkanmaalla on käynnissä MEVA-hanke (Muistisairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen). Jokainen Pirkanmaan kunta luo omat käytäntönsä muistisairauksien riskitestin käyttöönottamiseksi. Pirkkalassa: työttömien terveystarkastukset, terveyskeskuksen Ite-piste, ikäkausitarkastukset. Muistisairaudet otetaan myös osaksi elintapaohjausta.

6 ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Diagnostiikan pullonkaulojen purkaminen: esim. kuvantamisrekka Kiteellä Yhteistyö työterveyshuollon kanssa: esim. Posio ja Vakka-Suomi Ammattilaisten osaaminen Osataanko vai luullaanko vaan osaavamme Monet kunnat ovat panostaneet henkilökunnan muistiosaamiseen: mm. Posio, Sodankylä, Liperi Muistiepäilyn herätessä asiaa ei jätetä asiakkaan varaan, vaan yhteystiedot välitetään asiakkaan luvalla muistihoitajalle, joka kutsuu vastaanotolle Kouvolan muistiyhdistyksen hankkeet: Muistipulmien varhaistoteamishanke kotihoitoon (ARKIMUISTI), sekä Voimavaralähtöiset keskustelut vuotiaille naisille Ennen ajateltiin, että muistisairauksien määrä on väistämätön eikä siihen voi vaikuttaa, mutta pitäisi olla askeleen edellä, ainakin niin että sairastuneiden määrä ei olisi nouseva. Sairastumista pitäisi ainakin pystyä myöhästyttämään.

7 HOITOPOLUSTA Käypä Hoito-suositusten mukainen hoitopolku voidaan organisoida monilla eri tavoilla joko sosiaalipalveluiden ja/tai terveyspalveluiden alaisuudessa Asiakkaat tulevat muistipolille lähetteellä (esim. Ylöjärvi, Vaasa) Muistipoli on matalan kynnyksen paikka (Esim. Pirkkala, Kitee, Liperi, Joensuu) Alkututkimukset tehdään terveysasemilla muistivastaavien toimesta (esim. Kouvola) Muistipolilla tehdään vain diagnoosit (esim. Vaasa) Diagnosointi ja seuranta ovat molemmat muistipolilla (esim. Pirkkala) Seuranta siirtyy jonkin ajan (n. 1 vuosi) kuluessa omalääkärille (esim. Ylöjärvi) Seuranta siirtyy heti diagnoosin jälkeen muistikoordinaattorille ( esim. Rovaniemi, Vaasa) Seuranta siirtyy noin puolen vuoden jälkeen muistikoordinaattorille (Kouvola) Seuranta kuuluu muistihoitajan tehtäviin (esim. Sodankylä, Lieksa, Lempäälä) Kotihoidon asiakkaiden seuranta on yleensä kotihoidossa Kotikäyntien määrä ja paikka hoitopolussa vaihtelee, kaikissa kunnissa siihen ei ole mahdollisuutta (esim. Pirkkalla, 3 kk kohdalla kotikäynti)

8 HOITOPOLUSTA Seuranta Seurantaa tekevät sekä muistihoitajat, että muistikoordinaattorit. Pääsääntöisesti heillä on asiakkaat, jotka eivät ole vielä palvelujen piirissä. Kotihoito seuraa omia asiakkaitaan. Kaksoisasiakkuuksia on esim. Vaasassa. Muistihoitajiin ja muistikoordinaattoreihin voi aina ottaa yhteyttä. Tietoisuus tuen olemassaolosta on tärkeä ja sitä vastaanotolla myös korostetaan. Muistikoordinaattorit tekevät kotikäyntejä, kaikilla muistihoitajilla siihen ei ole mahdollisuutta. Akuuttien tilanteiden hoito: Esim. Valkeakosken muistikeskukseen voi aina tulla. Lempäälässä muistiosastolle voi tuoda kotihoidon piirissä olevan asiakkaan. Ylöjärvellä ollut aiemmin kriisipaikka, mutta tällä hetkellä osastolla on täyttä, yhteyttä voi kuitenkin ottaa 24/7 Joissakin tilanteissa tehostettu kotihoito voi auttaa pahimman yli. Vakka-Suomen muistikutsujärjestelmä: osaksi sairauskertomusjärjestelmää rakennettiin muistikutsujärjestelmä, jonka avulla seurannan toteutuminen voidaan varmistaa. Järjestelmään ohjelmoidaan lääkärin, muistikoordinaattorin ja muistihoitajan tulevat kontrolliajat (käynnit, puhelinsoitot)

9 HOITOPOLUSTA Kuntoutus- ja hoitosuunnitelmasta mallina on Lempäälän käyttämä pohja. (Muistikuntoutussuunnitelma) Lisää malleja löytyy esim. Virjonen K. Muistisairaan palvelupolku. Turun ammattikorkeakoulu. Raportteja s. (59-69) tai Muistin ongelmat -kirjasta, s Eksotessa ollaan parhaillaan kehittämässä uutta kuntoutussuunnitelmapohjaa kuntoutuksen vastuualueen perustamisen myötä.

10 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Ensitietopäivät Järjestetään yleensä yhteistyössä paikallisen muistiyhdistyksen kanssa kerran vuodessa, poikkeuksena Rovaniemi, jossa ne järjestetään useammin Kutsutaan kaikki vuoden sisällä diagnoosin saanet Esim. Eksoten pilotointi v 2013 Tilaisuudessa puhuivat muistihoitaja ja geriatri, lisäksi oli geriatrin kyselytunti ja esiteltiin muistikoordinaattorit Ensimmäistä tilaisuutta seurasi pienryhmätapaamiset, joissa teemana hyvä ja toimiva arki Oma ryhmä sairastuneille ja oma ryhmä omaisille Esim. Lempäälä Ensitietokurssi koostuu useamman toimijan luennosta ja vuoden päästä samalle ryhmälle järjestetään tapaaminen, jonka vetävät muistihoitaja ja muistineuvoja.

11 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Liikunta ja fyysinen toimintakyky, esim. Lempäälä Muistisairaiden kuntosaliharjoittelu kuuluu pakollisena osana päivätoimintaan, lisäksi on omia kuntosaliryhmiä muistisairaille sekä ryhmiä, johon omainen ja muistisairas voivat tulla yhdessä. Kunta on kouluttanut kuntosaliryhmien vetäjiksi vertaisohjaajia. Ryhmät on suunniteltu etukäteen ja niissä harjoitellaan tavoitteellisesti. Muistisairaita käy vertaisvetäjien ryhmissä omaisten kanssa. Kuntosali on yli 65 vuotiaille ilmainen. Tää on kyllä hullujen hommaa ei tätä terveet tekiskään Kotihoidon työntekijät ovat käyneet Voimaa vanhuuteen koulutuksen ja asiakkaan fyysisen kunnon ylläpitäminen on ykköstavoite. Omatoiminen harjoittelu kotona muistihoitajan ohjeistuksen mukaan Parhaillaan on menossa kotikuntoutusprojekti, jossa kuntohoitaja tekee asiakkaan kanssa kotona liikuntaharjoitteita. Projektiin kuuluu alkutestaukset, loppumittaukset ja niitä verrataan verrokkiryhmän vastaaviin. Myös muissa kunnissa liikuntaryhmiä, kuntosaliharjoittelua muistisairaille

12 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Päivätoiminta Muistisairaille omia ryhmiä kaikissa kunnissa, osassa ryhmät on jaettu sairauden vaiheen mukaan (esim. Lieksa, Posio) Muistisairaille ja omaisille yhteisiä ryhmiä (esim. Liperi) Kuntouttavaa päivätoiminta lääkärin/hoitajan lähetteellä (Joensuu, Vaasa, Sodankylä) Vaasassa on keväällä 2013 avattu päivätoimintakeskus muistisairaille. Muistisairaille on ryhmiä arkipäivisin. Lähihoitaja hakee asiakkaat päivätoimintaan taksilla. Myös muissa kunnissa kuljetus järjestetty (esim. Sodankylä, Kitee, Pirkkala, Ylöjärvi, Liperi) Tavoitteellista (kuntoutussuunnitelma) päivätoimintaa tarjoavat ainakin Vaasa, Joensuu, Valkeakoski Kunnan tarjoamaa matalan kynnyksen päivätoimintaa on tarjolla mm. Liperissä Lisäksi muistiyhdistyksellä omia ryhmiä, mm..

13 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Vuorohoito / lyhytaikaisjaksot Vaikutelma haastattelujen pohjalta: vuorohoito on enemmän omaisen jaksamisen tukemista, kuin tavoitteellista kuntouttavaa toimintaa muistisairaalle Ei kuitenkaan tarvitse olla omaishoitaja saadakseen vuorohoito- tai lyhytaikaisjakson hoidettavalleen ja niitä käytetään myös epäsäännöllisesti. Muistisairaiden hoitoon erikoistuneet yksiköt: Kuntoutus- ja muistikeskus Ylöjärvellä ja Muistikeskus Valkeakoskella tarjoavat tavoitteellista, kuntouttavaa jaksohoitoa. Muita mm. Lieksa, Joensuu (lähete). Valkeakosken muistikeskus _ja_hoitolaitokset/muistikeskus_ja_muistipoliklinikka/

14 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Arviointijaksot Monilla kunnilla on erimittaisia arviointijaksoja 2vko- 2kk), (osin myös kuntouttavia) joilla kotona pärjäämistä voidaan arvioida ja miettiä keinoja, joilla kotiin voisi vielä palata. Pääsääntöisesti arviointijaksot ovat osastolla tai tehostetun palveluasumisen puolella. Tätä myös kritisoitiin: elämä osastolla on erilaista kuin kotona. Kokkolan muistitiimi tekee ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä sekä tarvittaessa arviointijakson kotona. Arviointijakso 4 viikon mittainen. Kotikäynnillä tehdään kuntoutussuunnitelma, sen saavat kaikki muistitiimin asiakkaat. Arviointijaksolla on oma ohjelma: muistiharjoitukset, lihasvoiman parantaminen, ulkoilu, hoidetaan asioita. Myös muistitutkimukset voidaan käynnistää ja saattaa päätökseen jakson aikana.

15 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Pienryhmäkodit / Yhteisöasuminen Kunnan vuokrataloihin on remontoitu asuntoja, joissa asuu ikäihmisiä (kolme asukasta) kotihoidon palveluiden turvin. Jokaisella on oma huone ja sen lisäksi yhteiset tilat. Yksinasumiseen liittyvät ongelmat, kuten turvattomuus ovat yhteisöasumisessa kadonneet. Tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään. Kiteellä asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi muita kuin muistisairaita, mutta Lieksassa suurin osa asukkaista on muistisairaita. Tarvittaessa heillä käy yksityinen yöhoitopalvelu.

16 TUKEA OMAISELLE Moni haastateltavista korosti omaisen merkitystä ja sitä, että tulevaisuudessa omaisen jaksamiseen on panostettava enemmän Pelkkä virkistys ei riitä, tarvitaan myös tiedollista pohjaa. Tässä hyväksi ovat osoittautuneet omaisten Tunteva-kurssit (Lempäälä, Kallio). Hyvää palautetta on tullut myös Lempäälän kunnan järjestämistä omaishoitajan ja sairastuneen kursseista. Kunnan kursseille on saatu houkuteltua asiakkaita, jotka eivät yhdistysten tai Kelan kursseille osallistuisi. Asiaa oli pohdittu myös kotihoidon osalta. Miten kotihoito voisi paremmin tukea omaista samalla kun käydään hoidettavan luona. (Eksote)

17 TUKEA OMAISELLE Taukotupa, Muistitupa-toiminta Muistiyhdistyksen järjestämää matalan kynnyksen toimintaa. Omainen voi tuoda muistisairaan hetkeksi hoitoon ja käydä asioilla. Levähdyspiste Lempäälän kunnan tarjoama tukimuoto omaisille. Muistisairaan voi tuoda hoitoon muutamaksi tunniksi. Maksullista, mutta edullinen toimintamuoto. Samanlaista toimintaa on myös Posiolla. Omaishoidon kotilomittajat Lähihoitaja tulee muistisairaan kotiin ja antaa omaiselle levähdystauon. Mm. Lieksa, Vaasa Läheislomitus, Sodankylä Muistikaveri-toiminta Lapin muistiyhdistyksen organisoima palvelu, jossa vapaaehtoinen esim. ulkoilee muistisairaan kanssa. Toiminnassa esim. Rovaniemellä. Muistitukihenkilö-toiminta (Lapin muistiyhdistys) Vertaisryhmät, sekä kunnan että kolmannen sektorin järjestämänä: usein omaisille ja muistisairaille samanaikaisesti omat ryhmät Mikkelin seudun muistin VALMU-hanke: voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistiperheille.

18 TUKI KOTIHOIDOLLE Muistivastaanotot toimivat konsultin roolissa suhteessa muuhun kunnan organisaation, koulutusta, neuvontaa akuuteissa tilanteissa, yhteisiä kotikäyntejä. Esim. Ylöjärvi, Valkeakoski, näissä tuki on 24/7. Kotihoito voi konsultoida muistipoliklinikan geriatria muistihoitajan kautta. Säännöllisiä tapaamisia muistiasiantuntijoiden ja kotihoidon (ja pitkäaikaishoidon) kanssa oli mm. Kouvolassa, Ylöjärvellä, Pirkkalassa. Tapaamiset sisältävät yhteisten asiakkaiden hoidon suunnittelua ja organisointia, ongelmatilanteiden ratkaisua. Lempäälässä on vanhuspalveluiden puolella muistineuvoja, jonka tehtävänä on tukea arkea ja sen sujuvuutta. Hän opastaa kotihoidon henkilökuntaa haastavissa hoitotilanteissa menemällä paikan päälle ja parasta tapaa toimia etsitään yhdessä. Samanlaista toimintaa pilotoitiin peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Sonectus-hankkeen kautta hyvin tuloksin.

19 KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN Muutamissa haastatteluissa nousi esiin, että lyhyet, hoitotoimenpiteisiin perustuvat kotihoidon käynnit eivät palvele muistisairaita Kotona kokonainen elämä-hankkeessa (Eksote) tarkoituksena on pilotoida toisenlaista kotihoidon toimintatapaa muistisairaille. Ajatuksena on, että hoitaja olisi muistisairaan luona pari tuntia ja käynti olisi kuntouttavaa ja aktivoivaa. Uusi kotihoito? Vastuuhoitajamalli (Kotka, Eksote). Vastuuhoitajan yhtenä työparina muistikoordinaattori Kotihoidon ja kotisairaanhoidon välisen jaon purkaminen (Kotka) ja asiakkaiden jakaminen palvelutarpeen ja hoitajan osaamisen perusteella, resurssitiimien perustaminen Toiminnanohjausjärjestelmän kautta vähemmän hoitajia per asiakas ja lisää aikaa olla asiakkaan luona (Eksote)

20 MUISTIOSAAJAVERKOSTO MuistiApu-hankkeessa (Eksote) kehitettiin muistiosaaja yritysverkosto kaupungin tarjoamien palveluiden tueksi. Verkostoon pääsylle laadittiin kriteerit Yrityksestä täytyy löytyä muistihoitajakoulutuksen saanut henkilö Tietyntasoinen Tunteva-koulutus Lääkärin muistiosaaminen Koulutussuunnitelma Yritykset kehittivät omat toimintamallinsa palveluihin, mutta siten, että ne sopivat Eksoten muistiasiakkaan palvelukokonaisuuteen. Muistiosaajaverkostossa kehitettiin esim. muistisairaiden yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä nuorten MuistiApu-toimintaa.

21 MUISTIKOORDINAATTORIT Muistikoordinaattoritoiminta on tutkitusti kannattavaa (Eloniemi-Sulkava ym. 2007) Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus. Tehtäväkuvat vaihtelevat kunnittain, mutta sisältävät mm: Muistiasiakkaan ja hänen perheensä tukeminen Lääkkeenhoidollinen ohjaus, ravitsemus, kokonaisvaltainen tuki - > kaikki hoidetaan, mitä eteen tulee. Etuisuuksien hakeminen Palveluiden järjestäminen, palvelutarpeen ennakointi Vertaisryhmien vetäminen Kohtaamisen, kuuntelemisen taitoa, asiakkaan ja kodin tapojen kunnioittamista Julkaisu: muistikoordinaattoritoiminta Vantaalla vantaa/embeds/vantaawwwstructure/90831_69760_muistik oordinaattorin_toimintamalli_vantaalla.pdf

22 YKSINASUVAT MUISTISAIRAAT Kaikkien suuri huolenaihe ovat yksiasuvat muistisairaat Pidetään enemmän yhteyttä ja aktivoidaan erilaisiin ryhmiin Taajamien ulkopuolelle pitkien matkojen taakse palveluja on vaikea järjestää. Sodankylässä käytössä tukipalveluseteli, jonka kautta palvelua voi ostaa osuuskunnalta (vasta aloittanut toimintansa) Pohjois-Karjalassa toimii läheisavustajia ainakin Kiteellä. Muistiyhdistys kouluttaa ja työllistää työttömänä olevan henkilön puoleksi vuodeksi. Toiminnan tuki ja koordinointi tulevat kunnalta. Väitöskirja yksinasuvan muistisairaan kotona asumisesta: Virkola, E Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Naiset vastustivat selonteoissaan sairauden stigmaa. Itse sairaus ei kuitenkaan kaikkien naisten puheissa muodostunut asiaksi, jota haluttiin tai jota tarvitsisi vastustaa. Sen sijaan kaikki naiset vastustivat sairauden ja vanhuuden mukanaan tuomaa kyvyttömyyden leimaa. Muistisairaus on määritelty länsimaisessa lääketieteessä sairaudeksi, mutta sairastuneet ihmiset eivät halua tulla nähdyksi sairaina, koska tämä merkitsee heidän kykyjensä sivuuttamista ja arvokkuutensa kyseenalaistumista.

23 TEKNOLOGIA HelppoNappi-palvelun pilotointi Vaasassa Tietokoneen kuvapuheluohjelman kautta voi sovittuna aikana ottaa yhteyttä muistikoordinaattoriin Kokeilussa myös vertaisryhmätoiminta, jossa neljä asiakasta yhtä aikaa puhe/kuvayhteydessä toisiinsa. Hyvintointi TV-kokeiluja (Sodankylä) Aktivointi TV, (Vaasa) Kuvapuhelin kokeilu (Eksotessa), yhteydenotto muistikoordinaattoriin oli testauksen kohteena Kokemuksia on sekä hyviä että huonoja; yhteydet takkuilivat, edellyttää käyttöönottoa varhaisessa vaiheessa, jotta muistisairas oppii käytön Geriatri etäkonsultaationa Tampereelta Lappiin Pakaste II-hankkeessa.

24 KEHITTÄMISTOIMINTAA Posiolla muistiasiakkaan palvelupolkua kehittää aktiivisesti työryhmä, jossa yhtenä jäsenenä on muistisairaan omainen. Posion muistisairaan hoitopolku onkin kuvattu asiakkaan näkökulmasta. =download Joissakin kunnissa muistiverkosto kokoontuu säännöllisesti (esim. Kallion alue), Ylöjärvellä toiminta hiipunut, mutta tavoitteena aloittaa uudestaan. Innostuneet työntekijät, visionäärit ja erilaiset kehittämishankkeet ovat muistiasiakkaan palvelupolun toimivuuden ja kehittämisen takana Hoitotahto on tärkeä, siihen pitäisi panostaa enemmän. Tavoitteellinen kuntouttava toiminta ei noussut haastatteluissa vahvasti esiin, mutta sitä varmasti tehdään ja toimintaa ollaan tavoitteellisen kuntoutus- ja hoitotyön suuntaan kehittämässä. Vähäkangas, Niemelä, Noro Ikäihmisen kuntoutumista edistävän toiminnan lähijohtaminen. Koti- ja ympärivuorokautisen hoidon laatu ja kehittäminen EU:n tutkimushanke: Right Time Place and Care Tutkimushanke muistisairaan oikeaaikaisten palvelujen järjestämisestä.

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

1 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat

1 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 1 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 4 2011 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Opas muistisairaan perheelle ja läheisille Tänään on tärkeä päivä, sillä elän vain tässä päivässä. Eilistä en voi muuttaa, huomisesta en tiedä. Huominen on huomisen

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen. Työryhmän V kokous Viitasaari 6.3.2014 klo 12-14.30

Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen. Työryhmän V kokous Viitasaari 6.3.2014 klo 12-14.30 Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen Työryhmän V kokous Viitasaari 6.3.2014 klo 12-14.30 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio http://jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskyl

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot