KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA"

Transkriptio

1 KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA Oma tupa oma lupa-hanke Outi Teittinen Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter

2 TYÖN ETENEMINEN Muistisairaiden kotona asumiseen liittyvien hankkeiden selvittäminen (RAY:n tietokanta) Muistihoitaja, muistikoordinaattori, muistipoliklinikka, muistineuvoja - > kunta- ja kaupunkihaku Kysely Muistiluotseille Kuntia, kaupunkeja, jotka ovat panostaneet muistisairaan palvelujen kehittämiseen Ehdotukset haastateltaviksi Työn tekemistä viitoittivat: Virjonen, K. (toim.) Muistin ongelmat. Toimiva palvelukokonaisuus ehkäistystä hoitoon Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen. Opas toimeenpanijoille. Suomen muistiasiantuntijat Turun sanomien ossa+hyva+ei+ole+kallista

3 HAASTATTELUT Osa haastatteluista toteutettiin naamatusten: Pirkkala, Lempäälä, Ylöjärvi, Kitee, Eksote Puhelinhaastatteluna: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Sodankylä, Posio, Kokkola, Vaasa, Kouvola, Kotka, Lieksa, Liperi, Joensuu Haastateltavat työskentelivät muistihoitajana, muistineuvojana, muistikoordinaattorina, kehittämiskoordinaattorina, projektipäällikkönä, palvelualuejohtajana, hoito- ja hoivapalvelujen johtajana, palvelupäällikkönä, vanhustyönjohtajana, palvelujohtajana sekä asiantuntijasairaanhoitajana Yhteensä 17 haastattelua

4 MISTÄ PUHUTTIIN? Osaamisesta, asenteesta Varhaisesta tunnistamisesta ja ennaltaehkäisystä Hoitopolun organisoitumisesta Diagnostiikasta Kotihoidon kehittämisestä Seurannasta Muistiasiantuntijoiden ja kotihoidon välisestä yhteistyöstä Palvelutarpeen arvioinnista Yritysyhteistyöstä Omaisten tukemisesta Liikunnasta Vertaisryhmistä Johtamisesta ja toimintakulttuurin muutoksesta Muistiasiakkaan palveluiden kehittämisestä

5 ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Lähes kaikissa kunnissa muistiasioista tiedottaminen on osa muistihoitajien ja muistikoordinaattoreiden, osittain myös geriatrinkin työtä ja sitä tehdään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa: luennot, vierailut yhdistyksissä, muistiviikon tapahtumat jne. Ihmisten on helpompi ottaa yhteyttä kun tietävät keneen ottaa yhteyttä Matalan kynnyksen paikat: esim. terveyskioski (Ylöjärvi) Ikäneuvola (Lempäälä) Terveystarkastukset ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit Pirkanmaalla on käynnissä MEVA-hanke (Muistisairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen). Jokainen Pirkanmaan kunta luo omat käytäntönsä muistisairauksien riskitestin käyttöönottamiseksi. Pirkkalassa: työttömien terveystarkastukset, terveyskeskuksen Ite-piste, ikäkausitarkastukset. Muistisairaudet otetaan myös osaksi elintapaohjausta.

6 ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Diagnostiikan pullonkaulojen purkaminen: esim. kuvantamisrekka Kiteellä Yhteistyö työterveyshuollon kanssa: esim. Posio ja Vakka-Suomi Ammattilaisten osaaminen Osataanko vai luullaanko vaan osaavamme Monet kunnat ovat panostaneet henkilökunnan muistiosaamiseen: mm. Posio, Sodankylä, Liperi Muistiepäilyn herätessä asiaa ei jätetä asiakkaan varaan, vaan yhteystiedot välitetään asiakkaan luvalla muistihoitajalle, joka kutsuu vastaanotolle Kouvolan muistiyhdistyksen hankkeet: Muistipulmien varhaistoteamishanke kotihoitoon (ARKIMUISTI), sekä Voimavaralähtöiset keskustelut vuotiaille naisille Ennen ajateltiin, että muistisairauksien määrä on väistämätön eikä siihen voi vaikuttaa, mutta pitäisi olla askeleen edellä, ainakin niin että sairastuneiden määrä ei olisi nouseva. Sairastumista pitäisi ainakin pystyä myöhästyttämään.

7 HOITOPOLUSTA Käypä Hoito-suositusten mukainen hoitopolku voidaan organisoida monilla eri tavoilla joko sosiaalipalveluiden ja/tai terveyspalveluiden alaisuudessa Asiakkaat tulevat muistipolille lähetteellä (esim. Ylöjärvi, Vaasa) Muistipoli on matalan kynnyksen paikka (Esim. Pirkkala, Kitee, Liperi, Joensuu) Alkututkimukset tehdään terveysasemilla muistivastaavien toimesta (esim. Kouvola) Muistipolilla tehdään vain diagnoosit (esim. Vaasa) Diagnosointi ja seuranta ovat molemmat muistipolilla (esim. Pirkkala) Seuranta siirtyy jonkin ajan (n. 1 vuosi) kuluessa omalääkärille (esim. Ylöjärvi) Seuranta siirtyy heti diagnoosin jälkeen muistikoordinaattorille ( esim. Rovaniemi, Vaasa) Seuranta siirtyy noin puolen vuoden jälkeen muistikoordinaattorille (Kouvola) Seuranta kuuluu muistihoitajan tehtäviin (esim. Sodankylä, Lieksa, Lempäälä) Kotihoidon asiakkaiden seuranta on yleensä kotihoidossa Kotikäyntien määrä ja paikka hoitopolussa vaihtelee, kaikissa kunnissa siihen ei ole mahdollisuutta (esim. Pirkkalla, 3 kk kohdalla kotikäynti)

8 HOITOPOLUSTA Seuranta Seurantaa tekevät sekä muistihoitajat, että muistikoordinaattorit. Pääsääntöisesti heillä on asiakkaat, jotka eivät ole vielä palvelujen piirissä. Kotihoito seuraa omia asiakkaitaan. Kaksoisasiakkuuksia on esim. Vaasassa. Muistihoitajiin ja muistikoordinaattoreihin voi aina ottaa yhteyttä. Tietoisuus tuen olemassaolosta on tärkeä ja sitä vastaanotolla myös korostetaan. Muistikoordinaattorit tekevät kotikäyntejä, kaikilla muistihoitajilla siihen ei ole mahdollisuutta. Akuuttien tilanteiden hoito: Esim. Valkeakosken muistikeskukseen voi aina tulla. Lempäälässä muistiosastolle voi tuoda kotihoidon piirissä olevan asiakkaan. Ylöjärvellä ollut aiemmin kriisipaikka, mutta tällä hetkellä osastolla on täyttä, yhteyttä voi kuitenkin ottaa 24/7 Joissakin tilanteissa tehostettu kotihoito voi auttaa pahimman yli. Vakka-Suomen muistikutsujärjestelmä: osaksi sairauskertomusjärjestelmää rakennettiin muistikutsujärjestelmä, jonka avulla seurannan toteutuminen voidaan varmistaa. Järjestelmään ohjelmoidaan lääkärin, muistikoordinaattorin ja muistihoitajan tulevat kontrolliajat (käynnit, puhelinsoitot)

9 HOITOPOLUSTA Kuntoutus- ja hoitosuunnitelmasta mallina on Lempäälän käyttämä pohja. (Muistikuntoutussuunnitelma) Lisää malleja löytyy esim. Virjonen K. Muistisairaan palvelupolku. Turun ammattikorkeakoulu. Raportteja s. (59-69) tai Muistin ongelmat -kirjasta, s Eksotessa ollaan parhaillaan kehittämässä uutta kuntoutussuunnitelmapohjaa kuntoutuksen vastuualueen perustamisen myötä.

10 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Ensitietopäivät Järjestetään yleensä yhteistyössä paikallisen muistiyhdistyksen kanssa kerran vuodessa, poikkeuksena Rovaniemi, jossa ne järjestetään useammin Kutsutaan kaikki vuoden sisällä diagnoosin saanet Esim. Eksoten pilotointi v 2013 Tilaisuudessa puhuivat muistihoitaja ja geriatri, lisäksi oli geriatrin kyselytunti ja esiteltiin muistikoordinaattorit Ensimmäistä tilaisuutta seurasi pienryhmätapaamiset, joissa teemana hyvä ja toimiva arki Oma ryhmä sairastuneille ja oma ryhmä omaisille Esim. Lempäälä Ensitietokurssi koostuu useamman toimijan luennosta ja vuoden päästä samalle ryhmälle järjestetään tapaaminen, jonka vetävät muistihoitaja ja muistineuvoja.

11 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Liikunta ja fyysinen toimintakyky, esim. Lempäälä Muistisairaiden kuntosaliharjoittelu kuuluu pakollisena osana päivätoimintaan, lisäksi on omia kuntosaliryhmiä muistisairaille sekä ryhmiä, johon omainen ja muistisairas voivat tulla yhdessä. Kunta on kouluttanut kuntosaliryhmien vetäjiksi vertaisohjaajia. Ryhmät on suunniteltu etukäteen ja niissä harjoitellaan tavoitteellisesti. Muistisairaita käy vertaisvetäjien ryhmissä omaisten kanssa. Kuntosali on yli 65 vuotiaille ilmainen. Tää on kyllä hullujen hommaa ei tätä terveet tekiskään Kotihoidon työntekijät ovat käyneet Voimaa vanhuuteen koulutuksen ja asiakkaan fyysisen kunnon ylläpitäminen on ykköstavoite. Omatoiminen harjoittelu kotona muistihoitajan ohjeistuksen mukaan Parhaillaan on menossa kotikuntoutusprojekti, jossa kuntohoitaja tekee asiakkaan kanssa kotona liikuntaharjoitteita. Projektiin kuuluu alkutestaukset, loppumittaukset ja niitä verrataan verrokkiryhmän vastaaviin. Myös muissa kunnissa liikuntaryhmiä, kuntosaliharjoittelua muistisairaille

12 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Päivätoiminta Muistisairaille omia ryhmiä kaikissa kunnissa, osassa ryhmät on jaettu sairauden vaiheen mukaan (esim. Lieksa, Posio) Muistisairaille ja omaisille yhteisiä ryhmiä (esim. Liperi) Kuntouttavaa päivätoiminta lääkärin/hoitajan lähetteellä (Joensuu, Vaasa, Sodankylä) Vaasassa on keväällä 2013 avattu päivätoimintakeskus muistisairaille. Muistisairaille on ryhmiä arkipäivisin. Lähihoitaja hakee asiakkaat päivätoimintaan taksilla. Myös muissa kunnissa kuljetus järjestetty (esim. Sodankylä, Kitee, Pirkkala, Ylöjärvi, Liperi) Tavoitteellista (kuntoutussuunnitelma) päivätoimintaa tarjoavat ainakin Vaasa, Joensuu, Valkeakoski Kunnan tarjoamaa matalan kynnyksen päivätoimintaa on tarjolla mm. Liperissä Lisäksi muistiyhdistyksellä omia ryhmiä, mm..

13 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Vuorohoito / lyhytaikaisjaksot Vaikutelma haastattelujen pohjalta: vuorohoito on enemmän omaisen jaksamisen tukemista, kuin tavoitteellista kuntouttavaa toimintaa muistisairaalle Ei kuitenkaan tarvitse olla omaishoitaja saadakseen vuorohoito- tai lyhytaikaisjakson hoidettavalleen ja niitä käytetään myös epäsäännöllisesti. Muistisairaiden hoitoon erikoistuneet yksiköt: Kuntoutus- ja muistikeskus Ylöjärvellä ja Muistikeskus Valkeakoskella tarjoavat tavoitteellista, kuntouttavaa jaksohoitoa. Muita mm. Lieksa, Joensuu (lähete). Valkeakosken muistikeskus _ja_hoitolaitokset/muistikeskus_ja_muistipoliklinikka/

14 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Arviointijaksot Monilla kunnilla on erimittaisia arviointijaksoja 2vko- 2kk), (osin myös kuntouttavia) joilla kotona pärjäämistä voidaan arvioida ja miettiä keinoja, joilla kotiin voisi vielä palata. Pääsääntöisesti arviointijaksot ovat osastolla tai tehostetun palveluasumisen puolella. Tätä myös kritisoitiin: elämä osastolla on erilaista kuin kotona. Kokkolan muistitiimi tekee ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä sekä tarvittaessa arviointijakson kotona. Arviointijakso 4 viikon mittainen. Kotikäynnillä tehdään kuntoutussuunnitelma, sen saavat kaikki muistitiimin asiakkaat. Arviointijaksolla on oma ohjelma: muistiharjoitukset, lihasvoiman parantaminen, ulkoilu, hoidetaan asioita. Myös muistitutkimukset voidaan käynnistää ja saattaa päätökseen jakson aikana.

15 TUKEA KOTONA ASUMISEEN Pienryhmäkodit / Yhteisöasuminen Kunnan vuokrataloihin on remontoitu asuntoja, joissa asuu ikäihmisiä (kolme asukasta) kotihoidon palveluiden turvin. Jokaisella on oma huone ja sen lisäksi yhteiset tilat. Yksinasumiseen liittyvät ongelmat, kuten turvattomuus ovat yhteisöasumisessa kadonneet. Tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään. Kiteellä asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi muita kuin muistisairaita, mutta Lieksassa suurin osa asukkaista on muistisairaita. Tarvittaessa heillä käy yksityinen yöhoitopalvelu.

16 TUKEA OMAISELLE Moni haastateltavista korosti omaisen merkitystä ja sitä, että tulevaisuudessa omaisen jaksamiseen on panostettava enemmän Pelkkä virkistys ei riitä, tarvitaan myös tiedollista pohjaa. Tässä hyväksi ovat osoittautuneet omaisten Tunteva-kurssit (Lempäälä, Kallio). Hyvää palautetta on tullut myös Lempäälän kunnan järjestämistä omaishoitajan ja sairastuneen kursseista. Kunnan kursseille on saatu houkuteltua asiakkaita, jotka eivät yhdistysten tai Kelan kursseille osallistuisi. Asiaa oli pohdittu myös kotihoidon osalta. Miten kotihoito voisi paremmin tukea omaista samalla kun käydään hoidettavan luona. (Eksote)

17 TUKEA OMAISELLE Taukotupa, Muistitupa-toiminta Muistiyhdistyksen järjestämää matalan kynnyksen toimintaa. Omainen voi tuoda muistisairaan hetkeksi hoitoon ja käydä asioilla. Levähdyspiste Lempäälän kunnan tarjoama tukimuoto omaisille. Muistisairaan voi tuoda hoitoon muutamaksi tunniksi. Maksullista, mutta edullinen toimintamuoto. Samanlaista toimintaa on myös Posiolla. Omaishoidon kotilomittajat Lähihoitaja tulee muistisairaan kotiin ja antaa omaiselle levähdystauon. Mm. Lieksa, Vaasa Läheislomitus, Sodankylä Muistikaveri-toiminta Lapin muistiyhdistyksen organisoima palvelu, jossa vapaaehtoinen esim. ulkoilee muistisairaan kanssa. Toiminnassa esim. Rovaniemellä. Muistitukihenkilö-toiminta (Lapin muistiyhdistys) Vertaisryhmät, sekä kunnan että kolmannen sektorin järjestämänä: usein omaisille ja muistisairaille samanaikaisesti omat ryhmät Mikkelin seudun muistin VALMU-hanke: voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistiperheille.

18 TUKI KOTIHOIDOLLE Muistivastaanotot toimivat konsultin roolissa suhteessa muuhun kunnan organisaation, koulutusta, neuvontaa akuuteissa tilanteissa, yhteisiä kotikäyntejä. Esim. Ylöjärvi, Valkeakoski, näissä tuki on 24/7. Kotihoito voi konsultoida muistipoliklinikan geriatria muistihoitajan kautta. Säännöllisiä tapaamisia muistiasiantuntijoiden ja kotihoidon (ja pitkäaikaishoidon) kanssa oli mm. Kouvolassa, Ylöjärvellä, Pirkkalassa. Tapaamiset sisältävät yhteisten asiakkaiden hoidon suunnittelua ja organisointia, ongelmatilanteiden ratkaisua. Lempäälässä on vanhuspalveluiden puolella muistineuvoja, jonka tehtävänä on tukea arkea ja sen sujuvuutta. Hän opastaa kotihoidon henkilökuntaa haastavissa hoitotilanteissa menemällä paikan päälle ja parasta tapaa toimia etsitään yhdessä. Samanlaista toimintaa pilotoitiin peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Sonectus-hankkeen kautta hyvin tuloksin.

19 KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN Muutamissa haastatteluissa nousi esiin, että lyhyet, hoitotoimenpiteisiin perustuvat kotihoidon käynnit eivät palvele muistisairaita Kotona kokonainen elämä-hankkeessa (Eksote) tarkoituksena on pilotoida toisenlaista kotihoidon toimintatapaa muistisairaille. Ajatuksena on, että hoitaja olisi muistisairaan luona pari tuntia ja käynti olisi kuntouttavaa ja aktivoivaa. Uusi kotihoito? Vastuuhoitajamalli (Kotka, Eksote). Vastuuhoitajan yhtenä työparina muistikoordinaattori Kotihoidon ja kotisairaanhoidon välisen jaon purkaminen (Kotka) ja asiakkaiden jakaminen palvelutarpeen ja hoitajan osaamisen perusteella, resurssitiimien perustaminen Toiminnanohjausjärjestelmän kautta vähemmän hoitajia per asiakas ja lisää aikaa olla asiakkaan luona (Eksote)

20 MUISTIOSAAJAVERKOSTO MuistiApu-hankkeessa (Eksote) kehitettiin muistiosaaja yritysverkosto kaupungin tarjoamien palveluiden tueksi. Verkostoon pääsylle laadittiin kriteerit Yrityksestä täytyy löytyä muistihoitajakoulutuksen saanut henkilö Tietyntasoinen Tunteva-koulutus Lääkärin muistiosaaminen Koulutussuunnitelma Yritykset kehittivät omat toimintamallinsa palveluihin, mutta siten, että ne sopivat Eksoten muistiasiakkaan palvelukokonaisuuteen. Muistiosaajaverkostossa kehitettiin esim. muistisairaiden yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä nuorten MuistiApu-toimintaa.

21 MUISTIKOORDINAATTORIT Muistikoordinaattoritoiminta on tutkitusti kannattavaa (Eloniemi-Sulkava ym. 2007) Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus. Tehtäväkuvat vaihtelevat kunnittain, mutta sisältävät mm: Muistiasiakkaan ja hänen perheensä tukeminen Lääkkeenhoidollinen ohjaus, ravitsemus, kokonaisvaltainen tuki - > kaikki hoidetaan, mitä eteen tulee. Etuisuuksien hakeminen Palveluiden järjestäminen, palvelutarpeen ennakointi Vertaisryhmien vetäminen Kohtaamisen, kuuntelemisen taitoa, asiakkaan ja kodin tapojen kunnioittamista Julkaisu: muistikoordinaattoritoiminta Vantaalla vantaa/embeds/vantaawwwstructure/90831_69760_muistik oordinaattorin_toimintamalli_vantaalla.pdf

22 YKSINASUVAT MUISTISAIRAAT Kaikkien suuri huolenaihe ovat yksiasuvat muistisairaat Pidetään enemmän yhteyttä ja aktivoidaan erilaisiin ryhmiin Taajamien ulkopuolelle pitkien matkojen taakse palveluja on vaikea järjestää. Sodankylässä käytössä tukipalveluseteli, jonka kautta palvelua voi ostaa osuuskunnalta (vasta aloittanut toimintansa) Pohjois-Karjalassa toimii läheisavustajia ainakin Kiteellä. Muistiyhdistys kouluttaa ja työllistää työttömänä olevan henkilön puoleksi vuodeksi. Toiminnan tuki ja koordinointi tulevat kunnalta. Väitöskirja yksinasuvan muistisairaan kotona asumisesta: Virkola, E Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Naiset vastustivat selonteoissaan sairauden stigmaa. Itse sairaus ei kuitenkaan kaikkien naisten puheissa muodostunut asiaksi, jota haluttiin tai jota tarvitsisi vastustaa. Sen sijaan kaikki naiset vastustivat sairauden ja vanhuuden mukanaan tuomaa kyvyttömyyden leimaa. Muistisairaus on määritelty länsimaisessa lääketieteessä sairaudeksi, mutta sairastuneet ihmiset eivät halua tulla nähdyksi sairaina, koska tämä merkitsee heidän kykyjensä sivuuttamista ja arvokkuutensa kyseenalaistumista.

23 TEKNOLOGIA HelppoNappi-palvelun pilotointi Vaasassa Tietokoneen kuvapuheluohjelman kautta voi sovittuna aikana ottaa yhteyttä muistikoordinaattoriin Kokeilussa myös vertaisryhmätoiminta, jossa neljä asiakasta yhtä aikaa puhe/kuvayhteydessä toisiinsa. Hyvintointi TV-kokeiluja (Sodankylä) Aktivointi TV, (Vaasa) Kuvapuhelin kokeilu (Eksotessa), yhteydenotto muistikoordinaattoriin oli testauksen kohteena Kokemuksia on sekä hyviä että huonoja; yhteydet takkuilivat, edellyttää käyttöönottoa varhaisessa vaiheessa, jotta muistisairas oppii käytön Geriatri etäkonsultaationa Tampereelta Lappiin Pakaste II-hankkeessa.

24 KEHITTÄMISTOIMINTAA Posiolla muistiasiakkaan palvelupolkua kehittää aktiivisesti työryhmä, jossa yhtenä jäsenenä on muistisairaan omainen. Posion muistisairaan hoitopolku onkin kuvattu asiakkaan näkökulmasta. =download Joissakin kunnissa muistiverkosto kokoontuu säännöllisesti (esim. Kallion alue), Ylöjärvellä toiminta hiipunut, mutta tavoitteena aloittaa uudestaan. Innostuneet työntekijät, visionäärit ja erilaiset kehittämishankkeet ovat muistiasiakkaan palvelupolun toimivuuden ja kehittämisen takana Hoitotahto on tärkeä, siihen pitäisi panostaa enemmän. Tavoitteellinen kuntouttava toiminta ei noussut haastatteluissa vahvasti esiin, mutta sitä varmasti tehdään ja toimintaa ollaan tavoitteellisen kuntoutus- ja hoitotyön suuntaan kehittämässä. Vähäkangas, Niemelä, Noro Ikäihmisen kuntoutumista edistävän toiminnan lähijohtaminen. Koti- ja ympärivuorokautisen hoidon laatu ja kehittäminen EU:n tutkimushanke: Right Time Place and Care Tutkimushanke muistisairaan oikeaaikaisten palvelujen järjestämisestä.

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus. Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa Projektipäällikkö kk Leila Mukkala

SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus. Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa Projektipäällikkö kk Leila Mukkala SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa 10.4.2015 Projektipäällikkö kk Leila Mukkala Vastaajat Kemijärvi Kolari Muonio Pello Enontekiö Ranua Savukoski

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Elämä kotona muistisairaan ihmisen tukemisen uudet mahdollisuudet Ulla Eloniemi-Sulkava, Dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja Muistisairaudet ja

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Geriatri Pirkko Jäntti 25.5.2015 Mistä muistipoliklinikan toiminnan kehittämistyössä aloitetaan? Selvitetään muistisairaiden laskennallinen osuus kunnan väestöstä

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Pia Vähäkangas, TtT Sosiaali- ja terveysjohtaja, Pietarsaaren alue Erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija, GeroFuture Kohti

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT - TYÖRYHMÄ I KOKOUS 4.10.2013

MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT - TYÖRYHMÄ I KOKOUS 4.10.2013 MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT - TYÖRYHMÄ I KOKOUS 4.10.2013 Hankkeen rooli Organisoi työryhmien työskentelyä, hoitaa kokoon kutsumisen, etsii toimivia käytäntöjä ja toimintamalleja, järjestää tutustumiskäyntejä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus Marjatta Luukkanen Helsingin sanomat 12.3 2+15 13.10.2015 Korhonen, Lassila, Luukkanen 2 Asiakasvastaava-toiminnan taustaa Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Kotikuntoutusmallit Lahdessa

Kotikuntoutusmallit Lahdessa Kotikuntoutusmallit Lahdessa Pirkko Heinonen Kuntoutuspäällikkö 20.10.2016 Missio Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen tehtävänä on edistää kaikenikäisten lahtelaisten hyvinvointia yhteistyössä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille

SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille Merja Etholén-Rönnberg Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto Idän palvelualueen johtaja 22.1.2014 Vanhusneuvosto Strategiset/tärkeät linjaukset päihdepalvelujen

Lisätiedot

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki Merja Tepponen Omaishoitajat Etelä-Karjalan alueella Ikä 2013 2014 2015 Imatra 2015 Yhteensä 2015 18-64- vuotiaat 339

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Vanhusneuvosto 26.10.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 24 Muistikoordinaattori Helena Hurme-Marttisen puheenvuoro 4 25 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 6 26

Lisätiedot

Muistisairaiden palveluneuvoja/ Muistikoordinaattori

Muistisairaiden palveluneuvoja/ Muistikoordinaattori Muistisairaiden palveluneuvoja/ Muistikoordinaattori Palvelutiimi 9.6.2016 Saara Bitter Kansantaloudellinen haaste Muistisairaudet aiheuttavat ikääntyneille ihmisille kaikista sairausryhmistä eniten sosiaali-

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

MUISTIASIAKKAAN PALVELUPOLKU TYÖRYHMÄ. Paikka: Kokkolan terveyskeskuksessa, Vastaanoton kokoustila 1. Aika: pe klo

MUISTIASIAKKAAN PALVELUPOLKU TYÖRYHMÄ. Paikka: Kokkolan terveyskeskuksessa, Vastaanoton kokoustila 1. Aika: pe klo MUISTIASIAKKAAN PALVELUPOLKU TYÖRYHMÄ Paikka: Kokkolan terveyskeskuksessa, Vastaanoton kokoustila 1. Aika: pe 6.11.2015 klo 12.00 14.00 Työryhmän jäsenet: Miia Okkonen-Mäkelä, pj, oh neurol. ja sisät.päivystysos.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä

Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä RAI-seminaari 4.4.2013 26.3.2013 IIPA/Sari Jokinen 1 Esityksen sisältö Kuntakyselyn toteutuksesta Alustavia lukuja Kuntavastaajien esiin tuomia kehittämistarpeita

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien seminaari, 26.5.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutuksen asiakasprosessityöryhmä Lapin shp. Pohtimolampi 27.5.16 Ari Räisänen

Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutuksen asiakasprosessityöryhmä Lapin shp. Pohtimolampi 27.5.16 Ari Räisänen Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutuksen asiakasprosessityöryhmä Lapin shp Pohtimolampi 27.5.16 Ari Räisänen Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus asiakasprosessityö 1.8.15 30.5.16 Nykytilan selvitys

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot