Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma Vepa Loppuraportti Merja Taipaleenmäki

2 Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma - Vepa Loppuraportti Merja Taipaleenmäki Tampereen Teknologiakeskus oy Tiivistelmä Tampereen kaupungin johtoryhmä asetti Verkkopalveluiden kehittämisohjelma - Vepa -hankkeen Hankkeen tarkoituksena oli selvittää kaupungin toimialojen ja niiden toimintayksiköiden verkkopalveluiden ja -asioinnin nykytila ja tulevaisuuden näkymät. /Liite 2./ Valtionhallinto pyrkii osaltaan antamaan ohjeita ja muokkaamaan verkkopalveluiden ja -asioinnin käytäntöjä hankkeidensa kautta ja lainsäädännöllisesti. Luku 2 selvittää verkkopalveluiden kehityshankkeiden valtakunnallisia taustoja. Keskustelut koottiin tiedottavan ja sisällöllisen verkkopalvelun sekä verkkoasioinnin pääotsikoiden alle teemoittain, joista tärkeimmiksi verkkopalvelun kehittämisen kannalta voisi mainita kohderyhmien määrittely, ajantasaisuuden ja muiden laadun kriteerien toteutuminen, verkkopalveluiden jäsentäminen käyttäjälähtöisesti, verkkoasioinnin kehittäminen, vuorovaikutteisen verkkoasioinnin lähitulevaisuus sekä langaton viestintä. Tästä lähemmin luvussa 3. Teemojen pohjalta rakennettiin sekä strategiset että toiminnalliset tavoitteet (luku 4). Strategiset tavoitteet ovat /myös liite 3/: - resurssit verkkopalveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen - verkkopalvelun ja -asioinnin laatu, joka toteutuessaan kasvattaa verkkopalveluiden käyttöä - vuorovaikutteinen verkkoasiointi, joka todentuu osapuolten tunnistuksen mahdollistuessa verkkopalveluissa. Toiminnalliset tavoitteet ovat konkreettisia, jotta toimintayksiköt pystyisivät kehittämään tiedottavia ja sisällöllisiä verkkopalveluitaan sekä verkkoasiointiaan niiden pohjalta. Kaupungin verkkopalveluiden kärkihanke-ehdotukset ovat liitteessä 4. Ne perustuvat raportin strategisiin tavoitteisiin ja niissä pyritään ennakoiman verkkoasioinnin tulevaisuutta kaupungin palvelutoiminnan kehittämisen ja käyttäjien kysynnän valossa.

3 Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma Vepa Tiivistelmä 1. Johdanto 1 2. Verkkopalveluiden kehittämisohjelman tarkoitus Hankkeen tausta Verkkojen selvittäminen Tampere kansallinen verkkoasioinnin edelläkävijä Kaupungin strategiat tukevat verkkopalvelua Valtionhallinnon hankkeet luotsaavat verkkoasiointia Verkkopalveluiden käyttö arkipäiväistyy 9 3. Tampereen kaupungin verkkopalvelun kartoitustyö Vepa-projektin toiminta Aikaa ja osaamista Kolmannella aallolla Tiedottava verkkopalvelu Teema 1. Kenen verkkopalvelu? Teema 2. Suunnitelmasta verkkopalveluksi Teema 3. Ajantasainen tiedotus Sisällöllinen verkkopalvelu Teema 4. Palvelutuotannon laajeneminen Teema 5. Palveluketjulähtöinen verkkopalvelu Teema 6. Porttipalvelut Teema 7. Tiedon ja verkkopalveluiden saatavuus Verkkoasiointi Teema 8. Keskusteluja käyttäjän kanssa Teema 9. Virtuaaliyhteisön jäsenenä Teema 10. Verkkoasiointi tänään Teema 11. Päivitys rutiiniksi Teema 12. Vuorovaikutteinen verkkoasiointi Teema 13. Verkkodemokratia Teema 14. Langaton verkkoviestintä Tampereen kaupungin verkkopalveluiden tavoitteet Verkkopalvelun laatu Sisällöllinen laatu Toiminnallinen laatu Tekninen laatu Jakelun laatu Verkkopalveluiden strategiset tavoitteet Resurssit Verkkopalveluiden ja -asioinnin laatu Vuorovaikutteinen verkkoasiointi Toimintayksiköiden verkkopalveluiden toteutusvaiheittaiset tavoitteet Porras portaalta 38

4 Porras 1. Resurssit Porras 2. Tekninen ympäristö Porras 3. Tiedottava verkkopalvelu Porras 4. Sisällöllinen verkkopalvelu Porras 5. Verkkoasiointi Porras 6. Vuorovaikutteinen verkkoasiointi Porras 7. Operatiiviset verkkopalvelut Tavoitteista palvelutoiminnaksi Lopuksi 60 Viitteet Liitteet Liite 1 : Vepa-raportissa käytettyjen termien selitykset Liite 2 : Vepan ohjausryhmä, toimialojen ja yksiköiden edustajat Liite 3 : Tiivistelmä tavoitteista ja ehdotuksista : Strategiset tavoitteet Liite 4 : Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kärkihankkeet Kuvat Verkkojen selvittelyä 3 Henkilöstön käyttämä työaika verkkopalveluihin 12 Henkilöstön verkkopalvelun työtehtävät 13 Tampereen kaupungin verkkopalvelun käyttö vv Tampereen kaupungin verkkopalvelun käyttö toimialoittain maaliskuussa Tampereen kaupungin verkkopalvelun kiinnostavimmat palvelut maaliskuussa Vepa-raportin teemat 17 Verkkopalvelun laatu 32 Verkkopalveluiden toteutusvaiheet 37 Verkkopalveluiden toteutustavoitteet 39

5 1. Johdanto Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelman puitteissa (jatkossa myös Vepa-projekti) on kevään 1999 aikana kartoittanut toimialojen ja yksiköiden näkemyksiä verkkopalvelusta ja -asioinnista. Tuloksena on tämä raportti, joka pyrkii hahmottamaan verkkopalveluiden kenttää Tampereen kaupungin verkkoasioinnin tulevaisuuden näkökulmasta. Raportissa käydään läpi valtakunnallisesti merkittävät verkkoasiointihankkeet, verkkoasiointia koskeva lainsäädännön tilanne sekä kaupungin strategioissa huomioitu tietoyhteiskuntakehitys. Toimialatapaamisten muistioiden pohjalta on syntynyt kaupungin verkkopalveluiden kartoitus. Kartoituksen pohjalta raportissa esitetään tavoitteet, jotka toivottavasti herättävät keskustelua ja jotka nähdään merkityksellisiksi verkkoasioinnin kehittämisen kannalta. Strategisiksi verkkopalvelun kehittämisen tavoitteiksi raportissa esitetään: - resurssit: verkkopalveluiden kehittämisen, toteuttamisen ja palvelutarjonnan turvaaminen, jolloin osa rutiinipalveluista on verkkopalveluvälitteisiä - verkkopalveluiden ja -asioinnin laatu: ajantasaisuus, luotettavuus ja kattavuus, jolloin verkkopalveluiden käyttö jokapäiväistyy - vuorovaikutteinen verkkoasioinnin mahdollistaminen, jolloin verkkopalvelun avulla on mahdollista saavuttaa toimintatapojen muutoksista saatavia säästöjä. Raporttiin liittyvä kartoituksen ja tavoitteiden asettelun pohjalta on määritelty kaupungin verkkoasioinnin kärkihankkeita, jotka ovat luonteeltaan verkkopalveluiden neljännen aallon, vuorovaikutteisen verkkoasioinnin kaltaisia. Hankkeiden merkitys on nähty koko kaupungin verkkoasioinnin tulevaisuuden kannalta. Verkkopalveluiden kehittämisohjelman tavoitteena oli kartoittaa ja yhdistää toimialojen ja yksiköiden näkemykset; jakaa verkkopalveluiden ideoita ja kannustaa niiden sovittamista yksiköiden omaan palvelutoimintaan; asettaa verkkopalveluiden kehittämisen tavoitteet ja tehdä konkreettisia ehdotuksia sekä koota valtakunnallisesti huomattavia verkkoasioinnin kärkihankkeita. Kaupungin verkkopalvelut uudistuvat ja muuttuvat jatkuvasti. Tässä raportissa esitetyt asiat huomioidaan toivottavasti mahdollisimman pikaisesti, mutta toisaalta näkemykset ohjaavat verkkopalveluiden kehitystyötä vielä ensi vuosikymmenenkin alussa. Kiitokset kaikille kaupungin verkkopalvelun kehittämisohjelman (jatkossa myös Vepa) tekemiseen osallistuneille - aktiivista ja kantaa ottavaa näkemystä tarvitaan vastaisuudessakin verkkoasiointia kehitettäessä. 1

6 2. Verkkopalveluiden kehittämisohjelman tarkoitus 2.1. Hankkeen tausta Tietoverkkojen kautta kulkeva informaatio on muotoutunut kolmenkymmenen vuoden kuluessa yksisuuntaisesta asiantuntijatiedon välittämisestä vuorovaikutteiseksi, hyödylliseksi ja elämykselliseksi arkipäivän osaksi viikottain jo yli miljoonan ( ) ja päivittäin yli puolen miljoonan ( ) suomalaisen elämässä /7/. Yleisesti puhutaan verkkopalveluista, kun tarkoitetaan Internetin www-sivustojen teksti-, kuva-, ääni-, video- ja vuorovaikutteista palvelusisältöä. Verkkopalvelut tarjoavat mahdollisuuden välittömään asiointiin, jonka vaivattomuus ja hyödyllisyys ovat verrattavissa pankkiautomaatteihin ja matkapuhelimiin - molemmat apuvälineitä, jotka suomalaiset ovat ottaneet käyttöönsä nopeasti ja kattavasti. Välittömyys tarkoittaa reaaliaikaisuutta, ajantasaisuutta, luotettavuutta, todennettavuutta ja eri alojen kattavuutta. Onko julkisen sektorin verkkoasioinnin toteuttaminen mahdollista siirtämällä palvelut Internetiin ja ilmoittamalla tämän jälkeen palvelufoorumin syntymisestä. Useimmat suomalaiset kunnat tiedottavat asioistaan verkkopalvelun kautta - tämä on ensimmäinen askel verkkoasioinnissa. Myöskään välittömyys ei ole itsestäänselvyys: tekniset ratkaisut odottavat itseään ja palvelukulttuurin vakiinnuttaminen vie aikaa. Raportissa pohditaan myös käyttäjien valmiuksia verkkopalveluiden käyttöön. Sitran asettama työryhmä, joka on pohtinut tietoyhteiskuntakehitystä kansallisella tasolla uudistaen Esko Ahon hallituksen vuonna 1995 julkistamaa tietoyhteiskuntastrategiaa, sai työnsä päätökseen joulukuussa 1998, ja tällöin julkaistiin suomalaisen tietoyhteiskunnan visio sekä päämäärät. Niiden avulla ja paikallisella suunnittelulla saavutetaan hallittu, eri osapuolia optimaalisesti hyödyntävä korkeatasoinen tietoyhteiskunta. /4./ Tietoyhteiskuntakehitys vie vääjäämättä mukanaan ja aktiivisella toimijalla on muotoutuvan verkkoasioinnin kehityksessä määräävä ja suuntaava rooli. Kansallinen strategia velvoittaa julkisen sektorin yhdessä yksilöiden ja elinkeinoelämän kanssa ottamaan tuo aktiivisen toimijan rooli. Valtioneuvosto määritteli periaatepäätöksellään hallinnon sähköisen asioinnin mahdollistamisen kansalaisille vuoden 1999 aikana henkilökortin avulla, joka toimii henkilön sähköisen tunnistamisen ja allekirjoituksen välineenä. Asiointia tukee vuoden 1998 loppuun mennessä toteutettu julkisen hallinnon hakemisto-palvelu. /44./ Samalla periaatepäätöksen kohdassa 2.1. määriteltiin palveluiden käytön tehostaminen keskeisten kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille suunnattavien palveluiden ja niissä tarvittavien lomakkeiden sähköisinä toteutuksina. Lisäksi merkittävä osa hakemuksia ja anomuksia olisi mahdollista saattaa vireille verkkopalveluiden kautta vuoteen 2001 mennessä. /emt./ Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma pyrkii vastaamaan kysymyksiin - miksi toimialojen ja niiden yksiköiden tulee näkyä Internetissä - mitä verkkopalveluita toimialan tulisi kehittää 2

7 - kenelle verkkopalveluita on järkevää suunnata - milloin on aika mahdollistaa verkkoasiointi - miten verkkopalvelu muuttaa palvelukulttuuria. Kysymyksiin haettiin vastauksia eri yksiköiden kanssa käydyissä keskusteluissa kevään 1999 aikana ja tuloksena syntynyt raportti antaa pohjaa jatkokeskusteluille sekä kaupungin hallinnon kannalta että toimialojen ja toimintayksiköiden palvelutoiminnan näkökulmasta Verkkojen selvittäminen Yleisesti Internetin palvelusisältöä kuvailtaessa on käytetty tuttavallista kotisivut -käsitettä. Mieluummin olisi puhuttava www-sivustosta, jossa on verkkosivuja tai www-sivuja. Termiä kotisivu on kuitenkin luontevaa käyttää puhuttaessa esim. Tampereen kaupungin verkkopalvelun aloitussivusta, jonka verkko-osoite on tai toimialan verkkopalvelun aloitussivusta (esim. /18./ Ehkä em. jokapäiväinen näkökulma on liudentanut verkkopalveluiden merkityksen vakavasti otettavana palvelukanavana. Valtionhallinnon hankkeiden myötä termit verkkopalvelu ja verkkoasiointi vakiintunevat ainakin julkiselle sektorille. Verkkojen selvittäminen Tiedottava verkkopalvelu Operatiivinen verkkopalvelu Vuorovaikutteinen verkkoasiointi Verkkoasiointi Verkkopalvelu Sisällöllinen verkkopalvelu Verkkopalveluilla tarkoitetaan Internetin kautta tapahtuvaa yleisön ja viranomaisten välistä tiedottamista ja asiointia /46/. Verkkopalveluita tuottavat toki yksityisenkin sektorin tahot samaten kuin mahdollistavat verkkoasioinnin, joka Aluehallinnon tietoverkko hankkeessa määritellään seuraavasti: Verkkoasioinnin sisältö ei ole yksiselitteinen, mutta yleensä sen katsotaan sisältävän kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille tarjottavia informaatio- tai asiointipalveluja tai palveluja 3

8 muille viranomaisille. Toimintaympäristönä on tietoverkkojen kautta tapahtuva palvelutarjonta. Verkkoasiointi voi olla itsepalvelua tai interaktiivista l. vuorovaikutteista. Julkishallinnon kansalaisille ja yrityksille tarjoama verkkoasiointi on tällä hetkellä pääasiassa itsepalveluina saatavia informaatiopalveluita. Vuorovaikutteiset palvelut, joilla on jokin oikeusvaikutus, edellyttävät osapuolten tunnistusta ja erilaisten varmenteiden käyttöä. --- Vuorovaikutteinen verkkoasiointi edellyttää, että asiointiprosessit suunnitellaan alusta loppuun ---. /1./ Toimintaympäristö määritellään tietoverkoksi, joka Tekniikan sanastokeskuksen määrittelyn mukaisesti on tietokoneiden ja niiden välisten tiedonsiirtoyhteyksien sekä näiden molempien avulla tarjottavien palvelujen yhdistelmä /18/. Verkkopalvelut ovat kaikkien kansalaisten palveluita. Palveluntuottajien, kuten julkisen sektorin, näkökulmasta on mielekästä osoittaa aktiivisesti palvelu tietylle asiakasryhmälle, jolloin tietoverkkojen tarjoamien palveluiden lisäarvo saadaan parhaiten esille. Julkinen sektori palvelee kansalaisia eri rooleissa toisaalta elämänkaaren, toisaalta elämäntilanteen mukaisesti. Jokaiselle henkilön tiedontarve-etapille on ominaista ajantasaisen, luotettavan ja kattavan täsmätiedon tarve. Verkkopalvelut mahdollistavat em. ominaisuuksien järjestelmällisen hyödyntämisen myös kunnallisessa palvelutuotannossa, jolloin tiedonjakelua varten tarvittavat resurssit pienenevät ja ne voidaan suunnata palvelutuotantoon, jota ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista toteuttaa virtuaalisesti. Verkkoasioinnin kehitystyössä on maailmanlaajuisesti menossa vaihe, jossa pyritään järjestämään palveluita käyttäjälähtöisesti ns. porttipalveluiden avulla. Tämä tukee juuri kansalaisen eri elämänkaareen ja -tilanteeseen sopivaa verkkopalvelua. Sähköisiä palveluja jaellaan Internetin kautta, joka mahdollistaa yhteydenoton palveluun lähes mistä tahansa (kuten virastojen infopisteet, tv-käyttöliittymä), eikä edellytä käyttäjältään välttämättä erityistä taloudellista panostusta tai erillistä virastomatkaa Tampere kansallinen verkkoasioinnin edelläkävijä Tampereen kaupunki on kehittänyt tietoverkkopalveluitaan Suomen julkisella sektorilla ensimmäisten joukossa. Sysäys informaatioyhteiskunnan tarjoamien haasteiden ja mahdollisuuksien käsittelyyn otettiin , kun kaupungin Internetissä toimivan www-pohjaisen palvelutietojärjestelmän kehitysprojekti Pati käynnistettiin. Tuloksena on kaikki hallintokunnat läpäisevä sähköinen palvelumuoto, jonka toimivuus ja edustavuus on huomattu paitsi kotimaisissa katsauksissa myös Euroopan laajuisesti. Palvelutietojärjestelmää on kehitetty yli neljä vuotta ja sinä aikana Internet työvälineenä on monipuolistunut ja sen käyttö lisääntynyt verkkopalveluiden muotoutuessa yhä käyttäjäystävällisemmiksi. Verkkopalveluiden kehitystyö on ollut sekä oppimisprosessi sitä tehneille henkilöille että arvokasta pohjatyötä kaupungin verkkoasiointikulttuurille. Usein verkkopalvelut mielletään tietokoneen kautta käytettäviksi Internet-palveluiksi. Kuitenkin esim. Hamina kokeili kotimaisena pioneerina sähköistä ilmoitustaulua paikallisesti teksti-tv:ssä /36/. Samaten tulevaisuuden verkkopalvelut välittyvät käyttäjilleen muidenkin laitteiden, kuten matkapuhelimien tai multimediakännyköiden kautta. Ehkä jokaisella kansalaisella onkin ensi vuosituhannen alussa järkinappi kauluksessaan. 4

9 Ensimmäisten tamperelaisten verkkopalveluiden joukossa olivat kaupungin kartat, liikennelaitoksen aikataulut, tapahtumakalenteri ja palveluhakemisto. Käyttäjäryhmät olivat selkeitä: matkailijat, opiskelijat sekä erittelemättömänä ryhmänä kuntalaiset. Vuorovaikutteiset verkkopalvelut aloitettiin keväällä 1996, kun kuntalaiset saivat mahdollisuuden kommentoida valmisteilla olevia asioita /emt/. Kiinnostus keskusteluun on kasvanut sitä mukaa, kun verkkopalvelut ovat tulleet tutuiksi ja ylittäneet uutiskynnyksiä. Tampereen kaupunki on ollut mukana Kuntaliiton www-työryhmässä sen perustamisesta lähtien. Työryhmän tarkoitus on ollut luoda valtakunnalliset pelisäännöt ja periaatteet kunnallisille verkkopalveluille. Kunnallisen tiedottamisen avoimuus ja julkisuusperiaate tuovat vastuuta juuri uudessa viestinympäristössä; tietoturvan ja tietosuojan, tekijänoikeuksien, tiedon esittämisen, käyttäjäystävällisyyden ja palautteen käsittelyn suhteen. Tämä vaatii erityistä ammattitaitoa. /emt./ PiPa-projektissa vuodesta 1996 lähtien Tampere on kehittänyt yhdessä pirkanmaalaisten kuntien kanssa verkkopalveluiden käytäntöjä sekä tiedottavaa, sisällöllistä että vuorovaikutteista aineistoa /21/. Alueelliset yhteistyötahot ovat julkisen verkkopalvelun kehityksen kannalta arvokkaita. Tampereesta on strategian mukaisesti kasvanut informaatioteknologian yksi kansallisista edelläkävijöistä. Tampereen tuotantorakenteen yleinen kehitys on ollut nopeaa luvulla. Informaatio- ja viestintäteknologian parissa työskenteli vuonna 1998 jo yli henkilöä. Tuotantorakenteen muutos kerrannaisvaikutuksineen tuo kaupunkiin paitsi osaamista, myös verkkopalveluiden osaavia ja aktiivisia käyttäjiä. Kaupungin kolmas teknologiakeskus Uusmediakeskus pyrkii kehittämään tuotantoalueen voimavaroja tavoitteenaan paitsi kansallisesti merkittävät, myös vientiin tehtävät uusmediatuotteet Kaupungin strategiat tukevat verkkopalvelua Tammikuussa 1996 käynnistetyn Tampereen kaupungin strategiaprosessin tuloksena yhdeksi kaupungin tulevaisuuden painopistealueeksi määriteltiin toimiva verkostoitunut tietoyhteiskunta, jonka vaikutus heijastuu myös Pirkanmaan alueelle. Alueen tulevaisuutta tietoyhteiskuntana ja kaupungin velvollisuuksia sen suhteen visioitiin seuraavasti /39/: Koululaitoksen ja kirjaston merkitys korostuu kansalaisten tasa-arvoisten edellytysten turvaajana. Kansalaisten tasa-arvon perusedellytyksenä oleva lukutaidon käsite lavenee tarkoittamaan myös informaatiolukutaitoa, kykyä käyttää hyväkseen tietotekniikkaa tiedon hankintaan. Vasta tämän taidon myötä kuntalainen voi tulevaisuudessa hallita täysin oman elämisensä perusasioita ja toimia yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä. Teknologian käyttöönotto eri elämänalueilla lisääntyy ja sen yhteiskuntaa muuttava vaikutus nopeutuu. Kuntien rooli kansalaisten perusturvallisuuden luojana edellyttää valppautta muutosten ennakoinnissa. Tampereella tämä voi tapahtua luontevasti siten, että kaupunki ja kunnat toimivat yhteistyössä alueella toimivien alan yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Tulevaisuuden kannalta keskeisimmät uudet työpaikat syntyvät uusille tietoyhteiskunnan ammattialoille. 5

10 Viesti sekä kaupunkilaisille, luottamushenkilöille että ulkokuntalaisille on selkeä: kotikaupunkinamme on tiedon ja osaamisen, elinikäisen oppimisen ja elämyksien Tampere /38/. Kuten raportin seuraavassa luvussa käy ilmi, tietoyhteiskunnan nopean kehitysvauhdin seurauksena henkilöstön verkkopalveluiden käyttämisen ja toteuttamisen tietotaito, aika-, tekniset ja osaamisresurssit ovat jakautuneet epätasaisesti eri toimialoille. Kyseessä on nopea ja yllättäväkin muutos, johon on vastattava. Kuilu perinteisin keinoin toteutetun, kasvokkaisen palvelutoiminnan ja verkkopalveluiden välillä ei ole ylittämätön, kun muistetaan, että suunnitelmallisella verkkopalveluiden toteutuksella säästyy ja on mahdollista siirtää arvokkaita henkilöstöresursseja ihmisläheiseen palvelutyöhön. Sitä mukaa, kun verkkopalveluiden käyttö yleistyy, rutiinipalvelut siirtyvät verkkopalveluiden kautta käytettäviksi ja kehittyvien toimintatapojen muutos viimeistään tuo säästöjä verrattuna perinteiseen palvelutuotantoon. Henkilöstöstrategia toteaa /30/: Tulevaisuuden haasteisiin vastaamme ylläpitämällä ja kehittämällä henkilöstön asiantuntemusta sekä edistämällä muutosvalmiuksia. Tehokkuuden ja muuttumiskyvyn saavuttamiseksi meiltä vaaditaan jatkuvaa oppimisprosessia - opinjanoa, valmiutta joustavuuteen ja venymiskykyä haasteista suoriutumiseksi. --- Henkilöstölle on luotava myös puitteet ja tarjottava välineet, jotka mahdollistavat laadukkaan työn tekemisen. Vaikka verkkoasioinnin ja -palveluiden kehitys tuo uusia haasteita sekä niiden tuottajille että käyttäjille, mahdollisuudet palveluprosessien uudistamiseen ja nopeuttamiseen sekä kunnallisen vuoropuhelun lisäämiseen ovat merkittävät. Tietoverkkojen mahdollisuuksia kuntalaisten osallistumismuotojen ja kunnallisdemokratian kehittämisessä hyödynnetään. Esimerkiksi päätösten valmisteluprosessin tietotekninen kehittyneisyys mahdollistaa myös päätöksenteon muotojen uudistamisen. /36./ Kaupungin viestintästrategia listaa verkkopalveluihin sovellettavissa olevia periaatteita ja kehittämisen kulmakiviä. Tiedottava verkkopalvelu on joka tapauksessa ensimmäinen askel julkisen sektorin verkkopalvelussa. Viestintästrategia huomaa uuden median merkityksen ja asettaa haasteita myös verkkopalvelun kehitystyöhön. /50./ - viestin pitää olla selkeä ja yksiselitteinen. Viesti on tehokas ja nopea vain silloin kun sillä on aktiivinen vastaanottaja - avoimeen ja nopeaan viestintään tarvitaan monenlaista vuorovaikutusta ja eri kanavia. Palautetta ja mielipiteitä on voitava esittää ja ne tulee ottaa aidosti vastaan - avoimuutta edistetään ja aktiivista vuorovaikutusta lisätään kuntalaisten ja päättäjien välillä - sähköistä tiedotusta kehitetään. Internetistä rakennetaan kattava tiedotuksen, keskustelun ja palvelujen väline. Tiedotus- ja palvelupisteiden verkostoa rakennetaan sähköisten ratkaisujen ja asiakaspalvelupisteiden varaan - viestintä kattaa kaikki ikä- ja väestöryhmät Verkkopalvelun kulutusketjuun tarvitaan siis virkeä palveluntuottaja, toimiva tekniikka ja aktiivinen käyttäjä. 6

11 2.5. Valtionhallinnon hankkeet luotsaavat verkkoasiointia Suomessa on tietoyhteiskuntakehitystä viety eteenpäin määrätietoisella strategisella työllä, jonka tuloksena ovat mm. valtioneuvoston periaatepäätökset Sähköinen asiointi, palveluiden kehittäminen ja tiedonkeruun vähentäminen ja Laadukkaat palvelut, hyvä hallinto ja vastuullinen kansalaisyhteiskunta asetettiin. Verkkoasioinnin kehittäminen nähdään tapana tuottaa yhä laadukkaampaa palvelutarjontaa. /16,44./ Valtionhallinnolla onkin käynnissä useita verkkopalvelun kehittämishankkeita, jotka huomioivat vuorovaikutteisen verkkoasioinnin mahdollisuuden vuoteen 2001 mennessä. Myös kunnissa ja seutukunnissa kehitetään verkkoasioinnin käytäntöjä. Eräiden merkittävimpien valtakunnallisten hankkeiden arviointeihin voi tutustua kansallisessa Veparaportissa /47/. Myös kunnallisella sektorilla yhtenäiset ohjeet ja käytännöt tukevat verkkoasioinnin suunnittelua ja käyttöönottoa. Seuraavassa esitellyt valtionhallinnon kehityshankkeet pyrkivät yhtenäisen verkkoasioinnin käyttökulttuurin ohjeistukseen ja luomiseen. Tämä on tavoite, joka lienee välttämätön, jotta kansalainen voi luottavaisesti omaksua verkkoasioinnin. On huomattava, että Suomen kunnista noin neljällä sadalla on jo olemassa verkkopalvelu, joka useissa tapauksissa on tiedottava /15/. Henkilön sähköinen tunnistus on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen julkishallinnon käytännön hanke, jonka tavoitteena on pilottiprojektien tuoman kokemuksen pohjalta rakentaa Suomeen vuoden 1999 loppuun mennessä turvallinen, helppokäyttöinen, yhtenevä rajapinta julkishallinnon palveluihin. Verkkopalvelut ovat käytettävissä 24 tuntia 7 päivänä viikossa ja käytön lisäarvona on taattu tietosuoja ja -turva. /49./ Tekniikan kehittyminen mahdollistaa aidon vuorovaikutteisen verkkoasioinnin ja vaikuttaa varmasti verkkopalveluiden kysynnän ja käytön lisääntymiseen sekä tarjonnan laadulliseen paranemiseen. Verkkopalveluiden nopea kehitys, siitä versonut yleisön kiinnostuneisuus ja verkkopalveluiden kysyntä on otettu huomioon: Veturi-projekti pyrkii luomaan yhteisiä standardeja palveluille, jolloin verkkopalvelujen tuottaminen jokaisessa organisaatiossa helpottuu. Standardeissa pitäisi sopia ilmoitusten ja hakemusten vireillepanosta ja vastaanotosta, tarkistuksista ja varmennuksista sekä arkistoinnista. Kokeiluprojekteihin kerätään julkishallinnon palveluita, jotka ovat luontevia verkkoasioinnin kannalta: /46./ - helpottavat rutiiniluonteisten ilmoitusten, hakemusten ja tiedustelujen hoitamista sekä asiakkaan että hallinnon näkökulmasta - ovat määräaikaan sidottuja ja ruuhkauttavat toimistoja ja puhelinpalvelua tiettyinä ajankohtina - ovat tärkeitä kansalaisille ja tuottavat merkittäviä kokonaistaloudellisia hyötyjä - antavat onnistumisen tunteen käyttäjälle ja viranomaiselle. Tavoitteena on myös suunnitella kokeiltavien verkkopalvelujen yhteinen tekninen toteuttamistapa, johon liittyy mm. lomakkeiden tuottaminen, jakelu ja ylläpito sekä asioiden kirjaus ja arkistointi. /emt./ Tätä tavoitetta varten toteutettiin edelliseen hankkeeseen liittyvä Kansalaisen verkkolomakepalvelu. /14./ Syyskuussa 1999 on lausuntokierroksella kansainvälistä tietoverkkomateriaalin sisällönkuvailustandardia koskeva suositus /10/, joka yleistyessään helpottaisi verkkopalveluiden 7

12 sisällönhallintaa sekä verkkopalveluntarjoajan näkökulmasta esim. päivittäessä että asiakkaan näkökulmasta hänen hakiessa tietoa. Julkisen hallinnon hakemistopalvelu pyrkii yhdistämään viranomaistoiminnan yhteiseen hakemistoon. Hanke ennakoi mm. kuntalaisen ja hallinnon välistä keskustelua verkkodemokratian keinoin. Ongelmaksi muodostunee kuitenkin tasalaatuisen palvelukulttuurin takaaminen asiakkaille /9/. Pelkkä sähköpostiosoitteen löytyminen ei riitä, vaan sähköpostin käytön on oltava luotettavaa, nopeaa ja joustavaa. Lakiehdotus sähköisestä asioinnista on parhaillaan lausuntokierroksella. Sen mukaan: Viime kädessä vastuu sähköisen viestin toimittamisesta ja perille menosta olisi nykyiseen tapaan lähettäjällä. Oikeusturvan takaamiseksi käytössä tulisi olla ilmoitusmenettely, jonka avulla sähköisen asiakirjan lähettäjä voisi varmistua lähetyksen perillemenosta. --- Viranomaisen päätöksen sähköinen tiedoksianto olisi ehdotuksen mukaan mahdollista ainoastaan asianosaisen suostumuksella. Huolimatta asian sähköisestä vireillepanosta suostumus päätöksen sähköiseen tiedoksi antamiseen olisi aina pyydettävä erikseen. /5./ Asiakkaan on siis oltava tietoinen siitä, että hän asioi viranomaisten kanssa verkkopalvelun kautta ja hänellä on oikeus saada luotettava vastine kaikesta verkkoasioinnistaan. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä selkeyttää myös sähköpostin asemaa. Sähköposti on luottamuksellista viestintää ja mahdollinen kolmas osapuoli on myös vaitiolovelvollinen viestin sisällöstä. /17./ Tämä velvoittaa viranhaltijoilta esim. kaupungin palautesivuilta tulevien viestien asianmukaista käsittelyä ja kaupungin toimintayksiköiltä myöhemmin pohdittavan yhteisten sähköpostiosoitteiden käytön selkeitä sääntöjä. Verkkoasioinnin pelisääntöprojektin Vapsun tehtäviksi on määritelty vuoden 1999 aikana luoda /45/: 1) ohjeet viranomaisille siitä, mitä yleisiä seikkoja on verkkopalveluita rakennettaessa ja verkkoasiointia toteutettaessa aina otettava huomioon, mitkä ovat yhteiset standardit, mikä on yhteinen tekninen toteuttamistapa, kuka opastaa missäkin asiassa yms. 2) selkeät pelisäännöt ja päätökset virastoille siitä, miten käytännön tilanteissa toimitaan sähköisessä asioinnissa eli miten vireille pantuja asioita kirjataan, miten päätökset arkistoidaan, säilytetään päätösrekisterissä, miten viranomaispäätöksistä ilmoitetaan ym. 3) ohjeet toimintaprosessien ja työtapojen uudistamisesta verkkopalvelua varten Vapsu-projekti muovaa sähköisen asioinnin pelisääntöjä ja lähtee olettamuksesta, että sähköinen asiointi vaatii onnistuessaan henkilön sähköistä tunnistamista, palveluihin liittyvien toimintatapojen ja työprosessien uudistamista ja linkittämistä virastojen omiin, palvelutuotantoa varten tehtyihin taustajärjestelmiin, ts. edellyttää vuorovaikutteista verkkoasiointia ja operatiivista verkkopalvelua. Kansalaisille tarkoitetut ohjeet suunnittelee ja antaa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA /emt/. 8

13 Valtion Internetin käyttö- ja tietoturvasuositus ottaa kantaa sähköisen palvelukulttuurin yleistymiseen. Se antaa ohjeita mm. julkishallinnon verkkoasioinnin edellytyksiä, tietoturvaa ja netikettiä koskien. /43./ 2.6. Verkkopalveluiden käyttö arkipäiväistyy Verkkoasiointi on lähitulevaisuutta: henkilön sähköinen tunnistejärjestelmä toteutuu vuoden 1999 loppuun mennessä. Vuoden 1999 alussa n. 25 % vuotiaista suomalaisista käyttää kansallisen seurannan mukaan verkkopalveluita (ts. Internetiä) säännöllisesti /7/. Kansainvälissä vertailussa Suomen säännöllisten Internet-käyttäjien osuus mainitaan n. 30 % /2/. Sitä mukaa, kun verkkoasiointi yleistyy, myytit Internetin ympärillä arkipäiväistyvät hyötykäytön eduiksi ja harmeiksi. Tampereen alueella 69 % vuotiaista oli tietokoneen käyttömahdollisuus, ja heistä 47 % oli Internet-yhteyden käyttömahdollisuus loppuvuodesta Kotona verkkopalveluiden käyttömahdollisuus (ts. Internet-yhteys) oli 20 % vuotiaista Tampereen alueen asukkaista. /19./ Julkishallinnon kehitys verkkoasioinnin airueksi ei ole itsestäänselvyys: julkisen sektorin palvelutuotanto on kiistelty aihe ja verkkopalveluiden tuottamiseen varatut resurssit voidaan nähdä tuhlauksena, kun verkkopalveluilla ei haeta liiketaloudellista voittoa. Kuitenkin perinteisessä palvelutyössä on runsaasti verkkopalveluiden avulla säästettäviä rutiineja, joissa voimavarat voidaan suunnata toisin. Eräs kansallinen, paikallisesti kattava hanke on ollut Kuusamon kihlakunnan alueen julkishallinnon verkkopalveluiden kartoitushanke vuonna 1998, jossa toteutettiin alueen julkishallinnon verkkopalvelu ja sen asiakaskäyttöä seurattiin. Kyselyn tuloksena käyttäjät toivoivat uusina verkkopalveluina juuri verkkoasioinnin mahdollistamaa palvelua. Hankkeen johtopäätöksinä mainittiin mm. verkkopalveluiden personointi asiakaskohtaisesti, sähköpostin entistä laajempi hyödyntäminen asiakasviestinnässä, asiakkaiden opastuksen ja verkkopalveluiden helppokäyttöisyyden merkitys tehokkaan verkkoasioinnin toteuttamisen kannalta. /23./ Entäpä jos aika tekee tehtävänsä; verkkopalvelu muotoutuu joka tapauksessa vuoden kuluttua jokapäiväiseksi? Julkisella sektorilla on avainasema luoda verkkoasioinnille luotettavat päälinjat ja käytännöt, joiden mukaista verkkopalvelua asiakkaat voivat vaatia myös yksityisiltä palveluntarjoajilta. Verkkoasiointia käsittelevät lait ja lakiesitykset turvaavat yksilön oikeudet ja vapauden tietoverkossa. Lisäksi vuorovaikutteinen verkkoasiointi mahdollistaa vaivattoman palveluiden käytön ja luo selkeää lisäarvoa perinteiseen julkisen sektorin palvelutuotantoon nähden. Viraston varattu puhelin ja pitkät ruokatuntijonot ovat 1900-luvulle jäänyttä historiaa, kun rutiinimaiset virastokäynnit voi korvata verkkoasioinnilla. Virkailijaan otetaan yhteyttä, kun tarvitaan yksilöllistä palvelua, ei enää kysyttäessä yleisistä etuuksista, tilattaessa lomakkeita jne. Kaupungin verkkopalveluiden tavoitteena on nähtävä palvelumuoto, jota tarjotaan rinnan puhelin-, tiedotus-, palvelupiste-, toimipiste-, asiointi- ja kotipalvelun rinnalla. Verkkopalvelu kehittyy sen mukaisesti, miten yksikön ydinpalvelu on siirrettävissä tietoverkkoon, kuinka tarkoituksenmukaisena käyttäjät sen näkevät ja mitkä ovat yksikön resurssit toteuttaa 9

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI TAMPEREEN YLIOPISTO Jari Seppälä VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI Kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus Tiedotusopin

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 17/02 Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä Pääkirjoitus 6. marraskuuta 2002 Tietotekniikka antaa uusia mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen työhön Kunnissa uusitaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET Johtoryhmä 9.2.2009 Johtoryhmä 7.9.2009 Kaupunginhallitus 5.10.2009 272 SISÄLTÖ Viestintäohjeet Johdanto 1. Viestinnän tavoitteet 3 2. Viestinnän periaatteet 3 3. Kohdennetut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. VIESTINTÄ KAUPUNKILAISILLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE 3. SISÄINEN

Lisätiedot

2 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖKENTTÄ 5 3 SÄHKÖISEN ASIOINNIN SÄÄNTELY 8 4 SÄHKÖISEN ASIOINNIN SUUNNITTELU 11

2 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖKENTTÄ 5 3 SÄHKÖISEN ASIOINNIN SÄÄNTELY 8 4 SÄHKÖISEN ASIOINNIN SUUNNITTELU 11 TESSALIINA ILTANEN Sähköinen asiointi Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 34 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu: Jenni Rennicke ISBN 978-952-5596-92-2

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot