TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt 12.6.2008 23"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA Kvalt

2 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus toimintaan ja talouteen 1 2. Katsaus vuoden 2007 tilinpäätökseen ja talousasemaan 2 3. Päävastuualueittainen toiminnan ja talouden tarkastelu Ylin päätöksenteko ja valvonta Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Kunnanhallitus Tulevaisuuslautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Sosiaali- ja terveystoimen hallinto- ja toimintaorganisaatio Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi Terveystoimi Sivistystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Koulutuslautakunta Vapaa-ajanlautakunta Tekninen ja ympäristötoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Hallinto- ja elinkeinotoimi Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Tulosten vertailu Kunnallisen päätöksenteon arviointi Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 65

3 - 2 - Talousarvion toteutumisvertailut Käyttötalousosan toteutumisvertailu 66 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 68 Investointiosan toteutumisvertailu 69 Rahoitusosan toteutumisvertailu 71 Kunnan kokonaistulot ja menot 72 Tuloslaskelma 73 Rahoituslaskelma 74 Tase 75 Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 76 Tuloslaskelman liitetiedot Kunnan toimintatuotot 77 Selvitys verotulojen oikaisuista 77 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 77 Rahoitustuotot ja -kulut 77 Verotulojen erittely 78 Valtionosuuksien erittely 78 Käyttöomaisuus ja poistot 79 Taseen liitetiedot Vastaavia koskevat liitetiedot 81 Vastattavia koskevat liitetiedot 82 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 84 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 86 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 87 Vesihuoltolaitoksen tase 88 Kaukolämpölaitoksen tuloslaskelma 89 Kaukolämpölaitoksen tase 90 Teuvan kuntakonserni 91 Konsernitase 92 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet 93 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt 94 Konsernitaseen liitetiedot 95 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Teuvan kunnan tilikauden 2007 tilinpäätöksen allekirjoitus 98

4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Vuosi 2007 on Teuvalla ollut myönteisen kehityksen aikaa. Erityisen ilahduttavaa on ollut se, että asukasluvun lasku on vuonna 2007 taittunut. Lähes koko vuoden asukasluvun kehitys oli kasvuuralla. Vuoden lopun tilanne oli tämän hetken tiedon mukaan se, että asukasluku säilyi edellisen vuodenvaihteen tasolla. Teuvan elinkeinoelämässä on myöskin ollut vilkasta. Teuvalaiset yritykset investoivat aktiivisesti, ja monilla aloilla on syntynyt työvoimapulaa. Kuluvan vuoden aikana on otettu käyttöön yhdessä yrittäjien kanssa valmisteltu elinkeinopoliittinen ohjelma. Ohjelman toteutumista seuraa sekä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä edistää elinkeinopoliittinen toimikunta. Elinkeinopoliittinen ohjelma sisältää merkittäviä panostuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Erityisesti investointien korkotuki on yrityksissä otettu aktiivisesti käyttöön. Elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisesti kunnanhallitus on hyväksynyt periaatteet yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön ottamisesta kunnallisessa päätöksenteossa. Elokuussa Elolystien aikaan järjestettiin elinkeinopoliittinen seminaari, johon saimme vieraaksemme suuren joukon Teuvalta kotoisin olevia vaikuttajia. Seminaari johti vaikuttajista koostuvan Teuva-kerhon perustamiseen. Syyskuussa vietettiin M-Partners Oy:lle rakennettavan teollisuushallin harjannostajaisia. Halli on ensimmäinen Teuvan kunnan noin 20 vuoteen rakennuttama teollisuushalli. Kuntakuva on edelleen vuoden 2007 aikana kehittynyt myönteisesti. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet lapsiperheille myönnetyt etuudet, markkinointiyhteistyö Lauri Tähkä ja Elonkerjuun kanssa, menestys Kuntamarkkinoinnin SM-kisassa sekä Parahanlaasesta vielä paremmaksi ideakilpailu. Palvelutuotannon kehittämisen kannalta merkittävin asia on ollut Paras-hankkeeseen liittyvä seudullinen valmistelu. Kuntien pitkällisten neuvottelujen tuloksena Kauhajoen kaupunki sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunta ovat sopineet yhteisen liikelaitoskuntayhtymän muodostamisesta, jonka tehtävänä on tuottaa alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Tavoitteena on, että liikelaitos aloittaisi toimintansa jo vuoden 2009 alussa. Sosiaali- ja terveystoimessa on valmisteltu vanhustenhuollon strategian päivitystä sekä suunniteltu valtuuston toimeksiannon mukaisesti dementiayksikköä. Terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Henriikkakodissa on jouduttu jatkuvasti toimimaan ylipaikoilla. Koulutoimessa on aloitettu koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu. Valtionosuushakemus jätetään hankkeesta vielä tämän vuoden aikana. Tuloskortteihin perustuva tasapainotettu johtaminen on ollut käytössä ensimmäistä vuotta. Tuloskorttien kehittäminen ja erityisesti konkreettisten tavoitteiden asettaminen jatkuu. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteistyötä on kehitetty yhteisillä työkokouksilla. Tavoitteenasetannan osalta johtoryhmä ja tarkastuslautakunta järjestävät yhteisen työkokouksen vielä kuluvan syksyn aikana. Syksyllä osallistuimme kolmen maakunnan yhteiseen Pohja-Botten 07 valmiusharjoitukseen. Harjoituksessa testattiin johtamisvalmiuksiamme normaaliolojen häiriötilanteissa. Todenmakuisessa harjoituksessa haasteenamme olivat syksyinen lumimyrsky ja sen aiheuttama tulvatilanne. Harjoituksen yhteydessä tarkistettiin kaikki kunnan valmiussuunnitelmat. Teuvan kunnan talous on kehittynyt niin ikään myönteisesti. Tilinpäätös osoittaa ,46 euron ylijäämää, kun talousarviossa varauduttiin euron alijäämään. Pitkäaikaisia lainoja oli tilivuoden päättyessä vain 0,8 miljoonaa euroa, vähennystä vuodesta 2006 oli 0,2 miljoonaa euroa. Silti Teuva investoi voimakkaasti, yhteensä 3,2 miljoonalla eurolla. Investointeihin pystyttiin edelleen käyttämään kassavaroja 1,1 milj. euroa. Vuoden lopussa kassavarojen määrä oli vielä 3,5 miljoonaa euroa. Teuva, maaliskuussa 2008 Veli Nummela kunnanjohtaja

5 KATSAUS VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEEN JA TALOUSASEMAAN Teuvan kunnan taseen loppusumma oli ,51 euroa. Tase kasvoi vuoteen 2006 verraten ,70 euroa. Toimintakulut vuonna 2007 olivat 31,3 milj. euroa, jossa on lisäystä 0,99 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden. Toimintatuotot olivat 6,6 milj. euroa ja nousivat 0,33 milj. eurolla edelliseen vuoteen nähden. Kirjanpidollisesti verotulot olivat 14,1 milj. euroa (13,3 milj. euroa v. 2006) ja valtionosuudet 12,5 milj. euroa (12,1 milj. euroa v. 2006). Käyttökate oli 1,9 milj. euroa (1,3 milj. euroa v. 2006) ja vuosikate 2,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa v. 2006). Poistot olivat 1,3 milj. euroa ja investoinnit olivat 3,2 milj. euroa. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen ,46 euroa, kun vuonna 2006 tilinpäätöksen tulos oli 0,03 milj. euroa ylijäämäinen. Kokonaisuudessaan tulorahoitus oli 33,2 milj. euroa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 1,6 milj. euroa eli 5,2 %. Investoinnit Vuoden 2007 investointimenot olivat yhteensä 3,2 milj. euroa. Suurin yksittäinen hanke oli teollisuushallin rakentaminen (1,6 milj. euroa). 0,6 miljoonalla eurolla kunta osti Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin osakkeita. Osto liittyi Teak Teknologiakeskus hankkeen rahoitukseen. Seuraavaksi suurimmat menoerät olivat kaukolämpölaitoksen verkoston rakentaminen ja irtaimistohankinnat. Talousarvion käyttötalousosa Vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan toimintakulut olivat yhteensä 31,3 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen osuus käyttökuluista oli 60,7 % eli 19,0 milj. euroa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 0,9 milj. euroa eli 4,8 %. Sivistystoimen osuus käyttötalousmenoista oli 19,0 % (19,7 % v. 2006) eli 6,0 milj. euroa ja vähennystä oli 0,02 milj. euroa eli 0,4 %. Teknisen ja ympäristötoimen osuus käyttötalousmenoista oli 13,1 % eli 4,1 milj. euroa. Menot lisääntyivät 0,1 milj. euroa eli 3,2 %. Hallinto- ja elinkeinotoimen menot käyttötalousosan menoista olivat 6,9 % (7,0 % v. 2006) eli 2,2 milj. euroa. Menot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,03 milj. euroa eli 1,2 %. Tulorahoitus Teuvan kunnan talousasema Teuvan kunnan talousasema on hyvä. Edellisten tilikausien ylijäämää on Teuvan kunnan taseessa yhteensä 2,2 milj. euroa eli 361 euroa/asukasta kohti. Talousarviolainoja oli 1,0 milj. euroa eli 170 euroa/asukas ja kassavarat 3,5 milj. euroa. Kuntakonserni Teuvan kuntakonserniin kuuluu 5 tytäryhtiötä, joista merkittävimmät ovat Teak Oy ja Teuvan Vuokratalot Oy. Kuntakonsernin taseen loppusumma on yhteensä ,27 euroa. Tase kasvoi vuoteen 2006 verrattuna ,36 euroa. Kuntakonsernin kokonaisvelkamäärä on 6,3 milj. euroa eli euroa/asukas. Tulorahoitus muodostuu toimintatuotoista, verotuloista ja valtionosuuksista. Toimintatuotot olivat 6,6 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 0,33 milj. euroa eli 5,3 %. Verotulot olivat yhteensä 14,1 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 0,8 milj. euroa eli 6,3 %. Valtionosuudet olivat 12,5 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 0,5 milj. euroa eli 3,9 %.

6 PÄÄVASTUUALUEITTAINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TARKASTELU 3.1. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVON- TA Teuvan kunnan toiminta-ajatus Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. Visio 2015 Teuva on elinvoimainen, kulttuurimyönteinen ja yhteistyötaitoinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkailla ja monimuotoisilla lähi- ja seudullisilla palveluilla. Arvot Avoimuus Asiakaslähtöisyys Yrittäjyys Yhteistyö Taloudellisuus Strategiset menestystekijät Toiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen Palvelujärjestelmän uudistaminen Työhyvinvoinnin edistäminen ja osaamisen varmistaminen sekä strategisen johtamisen kehittäminen Kehityksen mahdollistava ja tasapainoinen kuntatalous Kriittiset menestystekijät Asiakasnäkökulma Päätöksenteon sujuvuus sekä päätösten selkeys ja linjakkuus Asiakastyytyväisyys Positiivinen kuntakuva Prosessit Kunnan lähipalvelujen kehittäminen Seudullisten palvelujen kehittäminen Omistajat/henkilöstö/osaaminen Strateginen johtaminen ja päätöksenteko on selkeätä, johdonmukaista ja tavoitteellista Päätöksiin sitoudutaan Innostava henkilöstöpolitiikka Talous Aktiivinen ja kuntataloutta vahvistava elinkeinopolitiikka Harkitut, strategiaa tukevat investoinnit Kustannustietoisuus Talouden tasapaino Ylin päätöksenteko ja valvonta Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TP 2007 Käyttö-% TOIMINTATULOT ,7 Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT ,8 Sisäiset kulut Menot yhteensä ,1 TOIMINTAKATE ,1 Poistot Nettotulos yhteensä

7 - 4 - Tavoitteet ja painotukset Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan toimielimet asettavat tarvittaessa tavoitteensa ja painotuksensa itsenäisesti. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston päämääränä on lainsäädäntö (erityisesti kuntalain 1, 13, 32 :n 2 mom. ja 65 ) sekä kunnan toiminta-ajatus huomioon ottaen huolehtia ja vastata päätöksenteollaan, että kunnan ja sen päävastuualueiden toiminnalliset sekä taloudelliset päämäärät ja tavoitteet voidaan toteuttaa ja kaikki kunnalle säädetyt tai päätetyt tehtävät hoitaa. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan osalta päämääränä on kunnanvaltuuston valtuuttamana ja puolesta edistää laillisuutta ja kunnan edun mukaista tarkoituksenmukaisuutta kunnan toiminnassa, hallinnossa ja talouden hoidossa. Keskusvaalilautakunta Vuonna 2007 toimitettiin eduskuntavaalit maaliskuussa. Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Toimintamäärärahoja kirjattiin vuoden 2007 loppuun mennessä ,64 euroa (96,8 %): vaalitoimielimet ,23 euroa (143,6 %), kunnanvaltuusto ,96 euroa (92,5 %) ja tarkastuslautakunta ,45 euroa (81,5 %). Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan päävastuualeen tuloja budjetoitiin euroa ja niitä kertyi 8 879,40 euroa (98,7 %). Valtuustolla oli kokouksia 7 kpl ja seminaareja 4 kpl. Tarkastuslautakunta kokoontui 6 kertaa HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI Päävastuualueen päällikön katsaus Talous Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma oli euroa. Kunnanvaltuusto päätti loppuvuodesta 2007 myöntää Teuvan Vanhustenkotiyhdistys ry:lle euron avustuksen siten, että avustuksesta euroa maksetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Avustuksen maksaminen katettiin yksityiseltä henkilöltä saadulla euron lahjoituksella, joka on tarkoitettu vanhusten hoitamisen tukemiseksi. Tämän vuoksi kunnanvaltuusto päätti myöntää hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueelle euron lisämäärärahan ja että kunnan saama euron lahjoitus kirjataan tuloksi hallinto- ja elinkeinotoimeen. Käyttötalousosan ulkoisia menomäärärahoja oli lisätalousarvio mukaan lukien euroa, joista käytettiin ,74 euroa (93,3 %). Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen tuloja budjetoitiin euroa (em. päätöksen vuoksi yht euroa) ja niitä kertyi ,92 euroa (117,1 %). Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella oli 23 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 338 kpl. Muita yhteistyö- ja kehittämiskokouksia oli 13. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteisiä seminaareja pidettiin 2. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 9 kertaa ja käsitellyt 26 asiaa. Päävastuualueella työskenteli 15 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää, joista yksi työntekijä irtisanoutui alkaen. Lisäksi päävastuualueella työskenteli kaksi määräaikaista työntekijää.

8 - 5 - Olennaiset tapahtumat toiminnassa Vuonna 2007 hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueella merkittävimmät panostukset on kohdistettu elinkeinojen edistämiseen sekä lapsiperheille kohdistettuihin tukiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi alkuvuodesta 2007 elinkeinopoliittisen ohjelman, joka tarjoaa teuvalaisille yrityksille mahdollisuuden kunnan myöntämään investointilainan korkotukeen ja investointitukeen. Investointilainan korkotukea on hakenut 7 yrittäjää. Haetun korkotuen yhteismäärä on 2,4 milj. euroa. Yksi hakemus on hylätty. Investointitukea on hakenut 2 yrittäjää, joiden molempien hakemukset on hylätty. Kunnan rakennuttama teollisuushalli M-Partners Oy:lle oli ensimmäinen noin 20 vuoteen. sekä kunta- ja palvelurakennelain edellyttämän vastauksen valtioneuvostolle. Kaskinen päätti yhteistyösuunnakseen kuitenkin pohjoisen suunnan Suupohjan sijaan. Kuntamarkkinointiin panostettiin edelleen. Teuvan kunta osallistui yhdessä Isojoen ja Karijoen kuntien sekä Kauhajoen kaupungin kanssa Seinäjoella järjestetyille Pytinki-messuille. Kotimaan matkamessuille osallistuttiin yhdessä Siirrettävien saunojen kokoon-tumisajojen järjestelytiimin kanssa. Kuntamarkkinoinnin SM-kisassa Teuva sijoittui kymmenen parhaan joukkoon. Lisäksi markkinointia on toteutettu mm. lehtimainoksin. Tuloskorttien operatiivisiin toimenpiteisiin liittyvän asiakastyytyväisyyskyselyn graafiset tulokset ovat s Lapsiperheille varattiin vuoden 2007 talousarvioon euron määräraha 2000 euron kynnysrahaa ja 500 euron pirttilahjaa varten. Kynnysraha on tarkoitettu ensiasunnon ostajalle Teuvalla ja vuonna 2007 sitä haki 17 perhettä, joille kaikille kynnysraha myönnettiin. Pirttilahjan sai 47 teuvalaista vuonna 2007 syntynyttä vauvaa. Jokaisen teuvalaisen vuonna 2007 syntyneen vauvan perhe sai myös 150 euron vaipparaha -palvelusetelin teuvalaisiin liikkeisiin. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaan jokaisen kunnan oli annettava valtioneuvostolle elokuun 2007 loppuun mennessä selvitys ko. lain 5 (Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muo dostaminen) ja 6 :n (Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut) nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma). Kunnanvaltuuston hyväksyi viiden kunnan (Kauhajoen, Kaskisten, Isojoen, Karijoen ja Teuvan) yhteistyöselvityksen liikelaitoskuntayhtymän muodostamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristönsuojeluun

9 Kunnanhallitus Toiminta-ajatus Valtuuston päättämien strategioiden mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja palvelutuotantoa sekä ohjaa konserniyhtiöiden toimintaa. Suunnitelmallisella asunto-, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikalla sekä laaja-alaisella yhteistyöllä kunnanhallitus edistää paikkakunnan elinvoimaisuutta. Kunnanhallitus Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso A s i a k a s Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Päätöksenteon sujuvuus sekä päätösten selkeys ja linjakkuus 2. Asiakastyytyväisyys 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 4. Maankäyttö- ja asuntopolitiikka 1.1. Tyytyväisyys päätöksentekoon 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä 3.1.Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet 4.1. Viihtyisät asunto- ja vapaa-ajanalueet , Asiakastyytyväisyyskyselyt Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi , , Oma arvio Rakennett. asuntojen määrä Tyytyväisyys asunto- ja vapaa-ajanalueisiin , Korostetaan asiakaslähtöisyyttä , Markkinointikampanjat , Aktiivinen tiedottaminen Vapaa-ajanalueiden ja Parran alueen kokonaisvalt. kehittäminen Viihtyisän ympäristön rakentaminen 4.2. Riittävästi toimitiloja yritysten kasvulle ja uusille yrityksille Uudet toimitilat Vastaanottohallin rakentaminen Suunnittelukilpailu Punaisen torin kehittämisestä Pitkäjänteinen maapolitiikka Toteutuneet toimenpiteet Asukasmäärä säilynyt entisenä. Uusia omakotitaloja valmistui 11 kpl ja loma-asuntoja 3 kpl. Teollisuushalli valmistu M-Partners Oy:n käyttöön. Parra: MasterPlan valmistunut vuoden 2008 alussa. Parran aluetta siistitty (raivaus, lampi, leikkipaikalle asennettu uusia varusteita) Kunnan nettisivuja käytetty aktiiviseen ja ajantasaiseen tiedottamiseen. Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso P r o s e s s i t Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Palveluketjun kokonaisoptimointi 1.1. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Oma arvio Yhteistyön lisääminen yli sektorirajojen Prosessikuvauksen laadinta koko palveluketjun osalta

10 Kunnan lähipalvelujen kehittäminen 3. Seudullisten palvelujen kehittäminen 2.1.Lähipalvelujen määrittäminen 2.2. Lähipalvelujen järjestämissuunnitelma 3.1. Liikelaitoskuntayhtymä 3.2. Seutupalvelukeskus 3.3. Seudullinen yhteistyö sivistystoimen palveluissa 3.4. Tekniset palvelut Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen taloudellisesti Suunnitelma v.2008 loppuun mennessä Lehtiharjun sairaalan kehittäminen Kustannussäästö 10 % yksikköhinnoissa Kustannussäästö 20 % hallinnon tuki palveluissa Voimavarojen joustava kohdentaminen yli kuntarajojen , Suunnitelman laadinta seutuyhteistyössä , Aktiivinen vaikuttaminen neuvotteluissa Yhtiön perustaminen Yhteistyön syventäminen Toteutuneet toimenpiteet Valtuuston päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta Seutupalvelukeskuksen valmistelu Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Strategisen johtamisen kehittäminen 1.1. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän välisen yhteistyön tiivistäminen ja selkeyttäminen 1.2. Strategiaan ja tuloskorttiin perustuva johtaminen Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteiset työkokoukset väh. 3/v Tuloskortit aktiivisessa käytössä Päätöksiä ja niiden vaikutuksia verrataan valittuun strategiaan Työkokousten valmistelu ajankohtaisista aiheista BSC kehityskeskustelun työvälineeksi 2. Työhyvinvoinnin edistäminen 3. Kannustava henkilöstöjohtaminen 1.3. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän johtamisvalmiuksien kehittäminen 2.1. Henkilöstöstrategian täytäntöönpano 2.2. Henkilöstöjaoston roolin selkeyttäminen työhyvinvoinnissa 3.1. Positiivinen,rakentava kahdensuuntainen palaute 3.2. Asenteeksi yhteen hiileen puhaltaminen Koulutus- ja valmennuspäivät Toimenpiteitä tehty kaikissa valituissa painopistealueissa Osaamisen varmistaminen Roolijaot: jaosto, ytr, työterveyshuolto, esimiehet , Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittyminen Johdon ja henkilöstöjärjestöjen aktiivinen toiminta YTR:ssä Osaamiskartoitus ja suunnitelma osaamistarpeista ja rekrytoinnista , Joryn ja kh:n yhteinen arviointi Toteutuneet toimenpiteet Kunnanhallituksen ja johtoryhmän seminaarit (Loma Opintola, Hägringe) Kunnanhallituksen ja Teuvan Rivakan edustajien yhteinen tilaisuus (Parra)

11 - 8 - Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso T a l o u s Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Elinkeinopoliittinen ohjelman toteutumisen seuranta 2. Työvoiman saatavuus 3. Kustannustietoisuus 4. Sisäinen valvonta ja tavoitteiden toteutumisen seuranta 5. Talouden tervehdyttämisratkaisut ja niihin sitoutuminen 1.1. Toimiva yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 1.2. Olemassa olevien yritysten kehittyminen ja uudet yritykset 2.1. Työvoiman saatavuus ei rajoita yritysten kasvua 3.1. Kustannuslaskentajärjestelmä 4.1. Selkeä ja oikea-aikainen raportointi 5.1. Kokonaisuuksien hallinta päävastuualueiden kesken 5.2. Tasapainoinen talous Yhteisten kokoontumisten määrä Työikäisten määrä Työpaikkojen määrä Avoimien työpaikkojen määrä Seudun kunnilla yhteinen järjestelmä v Tasapainotettua johtamista palveleva raportointi v Kustannustehokkuuden lisääntyminen Tulorahoituksen riittävyys Elinkeinopol. toimikunnan aktiivinen toiminta Elinkeinopoliittisen ohjelman täytäntöönpano Teakin teknologiakeskuksen hyödyntäminen yrityselämän tarpeisiin Maahanmuuttostrategia Osaajien houkuttelu alueelle Seudun kuntien yhteinen hanke Käyttöönotetun raportointimallin edelleenkehittäm Taloustyöryhmän johtamat selvitykset Toteutuneet toimenpiteet Elinkeinopoliittinen toimikunta Yritysvaikutusten arviointi YHTEENVETO T a v o i t e M i t t a r i T a v o i t e t a s o 2007 Tyytyväisyys päätöksentekoon Asiakastyytyväisyyskysely Keskiarvo 4 asteikko 1-5 Palvelurakenneuudistus Yhteistoiminta-alueen järjestämissuunnitelma Yhteistoiminta-alue, jolla teuvalaisten edut on turvattu Seudullinen yhteistyö hallinnon tukipalveluissa (talous- ja henkilöstöhallinto) Toteutetaan Siirtyminen yhteen yhteiseen yksikköön Henkilöstöstrategian täytäntöönpano Esimiesvalmennuksen osallistumisprosentti 80 % Elinkeinopoliittinen ohjelma Toimiva yhteistyö yrittäjien kanssa, yrittäjäyhdistyksen hallitus arvioi Kokonaisarvio hyvä Toteutuneet toimenpiteet Asiakastyytyväisyyskysely tehty Palvelurakenneuudistuksen mukaisesta yhteistoiminta-alueesta on päätetty. Seutupalvelukeskuksen resurssikartoituksen laatiminen käynnistynyt. Esimiesvalmennuksen tilaisuuksia 2, joissa osallistujia 49 eli 68 %. Elinkeinopoliittisen ohjelman arviota ei tehty

12 - 9 - Kunnanhallitus Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TP 2007 Käyttö-% TOIMINTATULOT Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT Sisäiset kulut Menot yhteensä TOIMINTAKATE Poistot Nettotulos yhteensä ,4 93,3 72,7 Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen toiminnalliset tavoitteet ja painotukset vuodelle 2007 Hallinto, talous ja sisäinen valvonta Hallinnon osalta tavoitteena oli sekä hallinnon ja elinkeinotoimen päävastuualueen että muiden päävastuualueiden osalta päätöksenteon valmistelu, esittely ja ohjaus siten, että kunnan ja sen päävastuualueiden taloudellisten ja toiminnallisten päämäärien ja tavoitteiden toteutuminen voidaan päätöksenteolla turvata. Hallinto- ja elinkeinotoimen tavoitteet ja tehtävät painottuivat koko suunnittelukauden ajan myös seutuyhteistyön valmisteluun. Talous- ja suunnittelupalvelujen osalta tavoitteena oli mahdollisimman ajantasaisen ja luotettavan, monipuolisen ja riittävän talousinformaation tuottaminen koko toiminta- ja hallinto-organisaation käytettäväksi ohjauksessa, toiminnassa, päätöksenteossa ja valvonnassa. Tavoitteena oli tähän liittyen edelleen ajantasaistaa ja nopeuttaa kirjanpitoa ja tilinpäätöksen valmistumista. Tavoitteena oli parantaa osavuosiraportointia talousinformaation ajantasaisuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi. Tavoitteena oli oleellisesti lisätä ja parantaa kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa. Tavoitteena Suupohjan seutukunnan kuntien, kuntayhtymien ja konserniyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisoimisessa oli seuraavanlainen: Merkittävä osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä hoidetaan yhdessä alkaen ja lähes yksinomaan sähköistä kokonaistietojärjestelmää hyödyntäen. Kaikki kokonaisjärjestelmän osat rakennetaan samanlaisiksi kaikissa seutukunnan kunnissa, kuntayhtymissä ja konserniyhtiöissä. Tehtävien suoritusrutiinit ja raportointijärjestelmät ja raportit järjestetään samanlaisiksi kaikissa mukanaolevissa yhteisöissä. Näin em. yhteisölle muodostuu tulevien vuosien aikana yhteiset ja yhteismitalliset, samanlaiset sähköiset tietovarastot ja yhteinen sähköinen tietojärjestelmä sekä seutukunnan sähköiset yhdenmukaiset toimintaprosessit, joissa hyödynnetään internet-, web- ja puhelintekniikka sekä logistiikkaa. Tavoitteena oli niin ikään, että vuoden 2007 kuluessa jatketaan palveluprosessien mallinnustyötä niin, että peruskunnan ja seutupalvelukeskuksen työnjako on selkeytetty ja vastuutettu. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätös kokonaisuudessaan sekä lisäksi mm. valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat muodostavat selvityksen edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisesta. Valtuusto hyväksyi kunnalle uudet hankintaohjeen sekä konserniohjeet loppuvuodesta. Sisäisen valvonnan ohjeet ovat valmistelussa. Osavuosiraportointia laajennettiin ja ensimmäinen laajempi talousarvion osavuosikatsaus tehtiin kahdelta ensimmäiseltä vuosikolmannekselta. Seutuyhteistyötä tehtiin lähinnä Paras-hankkeen liikelaitoskuntayhtymän sekä seutupalvelukeskuksen valmistelun puitteissa. Palveluprosessien mallinnustyötä jatkettiin. Sähköinen ostolaskun kierto otettiin käyttöön alkuvuodesta. Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen Vahvistettua asemakaava-aluetta oli vuoden lopussa n. 413,3 ha ja osayleiskaava-aluetta n ha (keskustan alue, Perälä, Riippi, Kauppila, Paskoonharju, Äystö, Parra). Keskustaajaman ja Kauppilan osayleiskaavatyö on edennyt ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesän aikana. Syksyn kuluessa on pidetty Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa työkokous ja ohjausryhmän kokous, joissa on käsitelty nähtävillä oloaikana kaavaan tulleita muistutuksia. Myös kaavoittaja (Pöyry Oy) on antanut kaavoittajan vastineen saatuihin muistutuksiin. Kaavoitustyö saadaan valmiiksi alkuvuoden 2008 aikana. Asemakaavan muutoksia oli vireillä kaksi. Mikkiläntien ympäristön vanhentunutta asemakaavaa tarkistettiin.

13 Tarkistuksessa selvitettiin lähinnä mahdollisuutta muuttaa LP-alue rakennustarkoituksiin sekä polttoaineen jakelupisteen sijoittamista Mikkiläntien varteen. Äystön uuden asuntoalueen kaavoitus saatiin valmiiksi. Uudelle asuntoalueelle osoitettiin kaavassa 10 asuinpientalojen ja erillispientalojen rakennuspaikkaa. Vuokra-asuntomarkkinoilla Teuvan Vuokratalot Oy:n kysyntä on ollut hyvä ja vuoden aikana käyttöaste on kääntynyt merkittävään nousuun. Vuoden 2007 osalta Vuokratalot Oy:n käyttöaste oli 90,92 %. Kunnan vuokra-asuntojen osalta kysyntä on hieman heikentynyt. Käyttöasteessa on tapahtunut pientä laskua vuoden 2006 tasosta ja käyttöaste jäi 83,61 %:iin vuonna Teuvan kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste Käyttöaste % 95,48 95,75 85,14 83,61 Elinkeinojen edistäminen Kertomusvuonna Teuva otti käyttöönsä uuden elinkeinopoliittisen ohjelmansa, joka on valmisteltu hyvässä yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen ja maataloustuottajien paikallisyhdistyksen kanssa. Ohjelma sisältää keskeiset linjaukset kunnan elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Ohjelman kautta kunta panostaa voimakkaasti erityisesti uusien investointien liikkeelle saamiseen. Kertomusvuonna teuvalaiset yritykset ovatkin investoineet toimintansa laajentamiseen merkittävästi,ja investointibuumi tuntuu jatkuvan vuonna Kunnanhallitus perusti yrittäjien ja kunnan yhteistyöelimeksi elinkeinopoliittisen toimikunnan. Toimikunnan päätehtävät ovat - elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta - aloitteiden tekeminen elinkeinoelämän kehittämiseksi - yrittäjien ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen - aktiivinen keskustelu elinkeinopolitiikasta yleisellä tasolla. Kunnan ja yrittäjien yhteistyötä on kehitetty myös vapaamuotoisilla tapaamisilla. Kertomusvuonna kunnanhallituksella ja yrittäjäjärjestön hallituksella oli kaksi yhteistä kehittämiskokousta. Yrittäjille järjestettiin yrittäjäjärjestön ja kunnan yhteistyönä aamukahvitilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Teuvan kunta otti Suomessa ensimmäisten kuntien joukossa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin päätöksenteossaan. Kunta rakennutti voimakasta kasvuvaihettaan elävän M-Partners Oy:n käyttöön noin 2000 m 2 :n suuruisen teollisuushallin. Kunta myi teollisuushallin Rauta- Kaurilan toimitiloiksi. Kiinteistö Oy Kafiaarin toimintaa kehitettiin aktiivisesti. Halliin saatiin kaksi uutta vuokralaista, ja piha-alueelle rakennettiin kevytrakenteista lisätilaa. Yritysneuvonnasta on jo vakiintuneen käytännön mukaisesti vastannut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Toiminta on ollut projektipainotteista, ja Teuva on ollut mukana useissa seudullisissa ja maakunnallisissa projekteissa. Niin ikään Teuva on ollut ja on edelleen mukana useissa Suupohjan kehittämisyhdistyksen Leaderprojekteissa ja Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmassa. Seutukuntayhteistyö on edelleen voimistunut. Keskeisinä valmistelun kohteina ovat olleet seutukuntayhteistyö talous- ja henkilöstöhallinnossa, Suupohjan seudun tietoverkkoyhteistyön ja verkkopalvelutoiminnan kehittäminen, ohjelmisto- ja tietojärjestelmähankintojen yhteistyö sekä seutuportaalin kehittäminen. Seutukunnan yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot otettiin käyttöön vuoden alusta. Henkilöstöhallinto ja henkilöstötyö Henkilöstöstrategia asetti henkilöstötyölle pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat: tehtävien uudelleen järjestäminen ja yhteistyö naapurikuntien kanssa, uusien työmenetelmien etsiminen, tietotekniikan hyväksikäyttö ja henkilöstön hyvinvointi. Tavoitteisiin pääsemiseksi valittiin neljä näkökulmaa; johtamisen kehittäminen, toimintatapojen uudistaminen, osaamisen varmistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Koska strategisia päämääriä on paljon, on niistä valittu kiireellisimmät, joita vietiin edelleen eteenpäin. Jatkossa strategian päämääriin pyrkiminen sovitulla tavalla on edelleen henkilöstötyön tärkein tehtävä läpi koko kuntaorganisaation. Vuonna 2006 aloitettu johtamisen kehittäminen jatkui esimiesten valmentamisella. Edellisen lisäksi esimiehille järjestettiin toimintatapojen uudistamiseen johtavaa atkkoulutusta sisäisesti siten, että vahvistettiin edelleen Web-osaamista (mm. vuosilomat) sekä aloitettiin matkojenhallintaohjelman (Populus) käyttöönotto sisäisen koulutuksen avulla. Kehityskeskustelut ovat vakiintuneet johtamisen välineeksi siten, että melkein kaikki esimiehet käyvät kerran vuodessa kehityskeskustelut työntekijöittensä kanssa, kuten yhteisesti on sovittu. Myös työpistekohtaisia kehittämispäiviä on jonkin verran järjestetty. Henkilöstöhallinnon koulutuksen painopiste oli edelleen tietotekniikassa, mikä pääasiassa järjestettiin seutukunnan yhteistyönä tai sisäisesti. Henkilöstöhallintotiimin kehittämispäivillä pureuduttiin edelleen työmenetelmien tehostamiseen sekä sähköisten tietojen oikeellisuuden varmistamiseen. Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteeseen pyrittiin ainakin työterveyshuollon toimin myös siten, että tehtiin useita työpaikkatarkastuksia. Liikuntasuunnitelmassa

14 suunnitellut toimenpiteet jatkuivat edelleen. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuus käydä katsomassa kesäteatteri Tanulassa esitetty Onnenmaa näytelmä. Matkailu ja markkinointi Matkailun kärkituotteena toimii kunnan osakkuusomistuksessa oleva Vapaa-ajankeskus Parra Oy:n laskettelukeskus Snowpark Parra, jossa käy talvisin laskettelijaa. Luonto-Parra, joka tarjoaa juhla-, kokous-, asuntovaunu- ja mökkimajoituspalveluita, on vuoden 2004 alusta alkaen ollut Teuvan Rivakka ry:n hallinnassa. Parran ja Sotkan alueille laadittiin vuonna 2007 toimintosuunnitelma eli Master Plan. Hanketta hallinnoi Teuvan kunta, ja hanke sai Leader+ rahoitusta. Hankkeessa on ollut mukana Teuvan kunnan ja Kauhajoen kaupungin lisäksi 18 alueiden eri toimijatahoa. Kunnan matkailuinfopiste toimii Teuvan Kulttuuritalo Orrelassa, jossa on tarjolla esitteitä kunnan palveluista, harrastusmahdollisuuksista, alueen matkailutarjonnasta ym. Esitteitä on saatavilla myös kunnantalolta, Pyöräilyn erikoismuseosta Pyörätallista ym. Tulevaisuuslautakunnan aloitteesta solmittu markkinoinnin yhteistyösopimus Lauri Tähkä & Elonkerjuu -orkesterin kanssa on voimassa 2009 saakka. Teuvan kunta sijoittui kymmenen parhaan joukkoon Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun kilpailukykysarjassa keväällä 2007 kilpailutyöllään Parahanlaasta eloa Teuvalla kuntamarkkinointia Lauri Tähkän nosteessa. Kilpailuun osallistui yhteensä 60 työtä. Teuvan kunta voitti vuoden 2007 Suomen Parhaat Verkkosivut kilpailun yleisöäänestyksessä oman sarjansa eli yhdistysten ja yhteisöjen sarjan. Osallistujia oli yhteensä 698 ja Teuvan kunnan kanssa samassa sarjassa kisasi 85 tahoa. Elolystien oheistapahtumana järjestettiin järjestyksessä toiset Siirrettävien saunojen kokoontumisajot. Tapahtuma keräsi Luonto-Parraan 37 omaperäistä saunaa ja yleisöä arviolta 5000 henkilöä. Tapahtuma sai laajaa kansainvälistäkin julkisuutta. Suupohjan kunnat olivat yhteisellä osastollaan mukana Pytinki-messuilla Seinäjoella maaliskuussa. Kotimaan matkailumessuille Tampereella osallistuttiin yhdessä Sauna-ajojen puuhaväen kanssa huhtikuussa. Elokuussa järjestettyyn Parahanlaasta poveria Teuvalla elinkeinopoliittiseen seminaariin osallistui vajaat sata henkilöä, joista valtaosa oli Teuvalta kotoisin olevia vaikuttajia. Seminaarin jälkeen perustettiin Teuvakerho, joka käyttää nimeä Teuvan Sparraajat. Kunta järjesti yhdessä seurakunnan ja yrittäjäjärjestön kanssa Uusien kuntalaisten tervetuloillan kiertoajeluineen elokuussa. Kunnan esittelyvideo valmistui opiskelijoiden harjoitustyönä loppuvuodesta. Pyörätallin varastoliiterissä kesäajan toiminut Sunnuntaikahvila osoittautui suosituksi kohtauspaikaksi. Maaseutupalvelut Varsinaisten tukihakemusten viimeinen palautuspäivä oli Tukihakemuksia jätti 288 tilaa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 11 tilaa. Tukihakemusten mukaan tiloilla oli käytettävissä peltoa ha. Tilojen keskimääräinen peltoala on 36,5 ha. Maaseututoimen kautta tiloille maksettiin Eu:n ja kansallisia tukia yhteensä euroa. TE-keskuksen kautta maksetut tuet yhteensä euroa. Etelä-Pohjanmaan TE-keskus on 64 rahoitustukipäätöksellä myöntänyt maatiloille investointitukea avustuksina ja lainoina euroa. Kevään tukihakemuskoulutukseen 2. huhtikuuta osallistui 105 viljelijää. Sukupolvenvaihdoksia ei vuoden aikana eläkejärjestelmää hyväksi käyttäen tehty ainuttakaan. Luopumiseläkejärjestelmien mukaisia eläkkeen saajia oli 169 kpl. Hukkakauratarkastukset on tehty kaikilla niillä tiloilla, joille on laadittu torjuntasuunnitelma- tai ohje. Hukkakauran saastuttamien lohkojen ja tilojen määrä on edelleen jatkanut kasvuaan. Satovahinkoarvioita ei sateisesta kesästä huolimatta tarvinnut tehdä. Kuluttajaneuvonta Kunnallisen kuluttajaneuvojan tehtävänä on antaa kuluttajille yleistä tietoa kuluttaja-asioista, henkilökohtaista neuvontaa kulutuspäätösten kannalta merkittävistä asioista sekä kuluttajan asemasta. Kuluttajaneuvonnassa avustetaan kuluttajaa yksittäisissä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä ristiriitatilanteissa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoratkaisuun sekä tarvittaessa ohjaamalla asianmukaiseen oikeussuojaelimeen (kuluttajariitalauta-kunta tai oikeusistuin). Kuluttajaneuvoja osallistuu kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen seurantaan sekä avustaa pyynnöstä muita kuluttajaviranomaisia. Kuluttajaneuvonta on lakisääteistä, maksutonta ja sitä annetaan ensisijaisesti kunnassa asuville henkilöille. Teuvan kunnassa kuluttajaneuvonnasta vastaa oman toimensa ohella rakennustarkastaja. Kertomusvuoden aikana yhteydenottoja kuluttajaneuvontaan on ollut n. 70. Tapaukset ovat ratkenneet ohjeilla, yhteydenotoilla tavaran/palvelun tuottajiin sekä neuvotteluilla, eikä kirjallisia valituksia kuluttajariitalautakunnalle tai oikeusistuimiin ole tarvinnut tehdä. Resurssit eivät ole riittäneet yleiseen neuvonta- eikä valistustyöhön. Kirjastossa on erityinen kuluttajainfopiste, jossa on saatavilla ajankohtaisia kuluttajatiedotteita ym. ohjeita. Kuluttajainfopisteen hoidossa on avustanut terveystarkastaja.

15 Tulevaisuuslautakunta Perustehtävä Yhteistyössä eri tahojen kanssa etsiä ideoita ja työstää ne ehdotuksiksi kunnan kehityksen ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Tulevaisuuslautakunta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Uskottavuus - Kuntalainen luottaa vaikuttamiskanavana - Hallinto ottaa lautakunnan tosissaan Strategiset tavoitteet Saumattoman yhteistyön luominen kuntalaisten, järjestöjen, kyläyhteisöjen, viranhaltijoiden sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien kanssa A s i a k a s Avainmittarit ja tavoitetaso Kuntalaisten osallistuminen kehittyy positiivisesti Kuinka monta hyvää ideaa löydetty Tarpeeksi moni lautakunnan tekemistä ehdotuksista toteutuu Toteutuneet toimenpiteet Operatiiviset toimenpiteet / keinot - Keskustelufoorumi nettiin - Ideariihi-tilaisuuksia - Ideakilpailu - ideakilpailu toteutettiin keväällä, kilpailuun saatiin yhteensä 49 ideaa Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Kehittämiskelpoisen idean jalostaminen ehdotukseksi (ideointi/kuuntelu, seulonta, kehittäminen, ehdotus) Strategiset tavoitteet Systeemin kehittäminen siihen, että kuntalaisilta saadaan ideat esiin. Tehokkaan käsittelyrutiinin luominen. Laaditaan tavoiteaikataulu ideasta ehdotukseksi. P r o s e s s i t Avainmittarit ja tavoitetaso Idean käsittelyaika lautakunnassa. Esityksen käsittelyaika virkakoneistossa ja hallinnossa. Toteutuneet toimenpiteet kaikki ideakilpailuun saapuneet 49 ideaa on käsitelty - sunnuntaikahvila toteutettiin heti, kun asiasta oli päätetty Operatiiviset toimenpiteet / keinot Tehdään prosessikuvaus v Tehokas ehdotusten eteenpäinmenon seuranta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Henkiset resurssit - Innovatiivisuus - Ennakkoluulottomuus - Avoimuus uusille ideoille - Osaaminen Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n Me-hengen ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen Lautakunnan jäsenten motivaation ylläpito Kunnan positiivinen medianäkyvyys Kuntalaispalaute Osallistumisprosentti kokouksiin Kokousten ja käsiteltyjen asioiden määrä Toteutuneet toimenpiteet Operatiiviset toimenpiteet / keinot Etsitään esimerkkejä hyvistä käytännöistä - tulevaisuuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja pöytäkirjaan kertyi 26 pykälää - lautakunnan esitykset ovat johtaneet päätöksiin, jotka ovat lisänneet kunnan positiivista medianäkyvyyttä

16 Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Lautakunnan tekemät ehdotukset vahvistavat toteutettuna tulevaisuudessa kuntataloutta. Lautakunnan oma budjetti mahdollistaa sen toiminnan Strategiset tavoitteet T a l o u s Luodaan järjestelmiä tai ennusteita, joilla ennakoidaan ehdotusten todennäköisiä taloudellisia vaikutuksia. Avainmittarit ja tavoitetaso Lautakunnan ehdotusten tuoma hyöty/näkyvyys kunnalle. Budjetissa pysyminen. Operatiiviset toimenpiteet / keinot YHTEENVETO T a v o i t e M i t t a r i T a v o i t e t a s o 2007 Kehitellään keinoja ideoiden esiin saamiseksi Saadaanko ideoita työstettäväksi kuntalaisilta Laaditaan prosessikuvaus ideoiden jalostamisesta Onko tehty? valmiiksi esityksiksi Tulevaisuuslautakunta pitää säännöllisesti yhteyttä kyläyhteisöihin pitämällä yhden tulevaisuuslautakunnan kokouksen vuosittain jokaisessa kylässä. Onko kierretty kaikki kylät? Tulevaisuuslautakunta Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TP 2007 Käyttö-% TOIMINTATULOT Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT ,7 Sisäiset kulut Menot yhteensä ,7 TOIMINTAKATE ,7 Poistot Nettotulos yhteensä Tulevaisuuslautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Lautakunta jatkoi vuonna 2005 aloitettua kyläkierrosta vieraillen alkuvuodesta Luovankylässä. Keväällä tulevaisuuslautakunta järjesti Parahanlaasesta vielä paremmaksi idea-kilpailun, jonka tarkoituksena oli löytää uusia ideoita, joilla voidaan edistää Teuvan, sen elinkeinoelämän ja kulttuurin monipuolista kehittymistä, parantaa palvelujen toimivuutta ja luoda uusimuotoisia palveluja, saada aikaan säästöjä, hankkia tuottoja, tehdä Teuvaa tunnetuksi, parantaa kuntalaisten asuinympäristön viihtyvyyttä ja edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja keskinäistä yhteistoimintaa. Kilpailuun saapui kaikkiaan 49 ideaa, joista tulevaisuuslautakunta palkitsi kolme parasta seuraavasti: 1. palkinto idealle Värien leikki, 2. palkinto idealle Sunnuntaikahvila ja kolmas palkinto jaettiin nimimerkkien Lapsellista ja Piknikille haluava kesken. Tulevaisuuslautakunta käsitteli ideat ja totesi miltei kaikki niistä toteuttamis-/kehittämiskelpoisiksi. Osaa ideoista lautakunta ryhtyi itse toteuttamaan ja osa välitettiin eri yhdistysten, järjestöjen ja kunnan eri sektoreiden tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Sunnuntaikahvila-idean lautakunta toteutti jo kesällä 2007 järjestämällä kahvilalle tilat Pyörätallin varastoliiteriin, jossa halukkaat yhdistykset ja järjestöt vuorollaan toimivat kahvilanpitäjinä kesäsunnuntaisin. Lautakunta perehtyi kunnan elinkeinopoliittiseen ohjelmaan, nuorten elinoloja sekä työelämän ja opiskelijoiden yhteistyömahdollisuuksia koskeviin kartoituksiin samoin kuin kouluterveyskyselyn tuloksiin. Elokuussa pidettiin Tulevaisuuspäivä, jonka vetäjänä toimi tulevaisuudentutkija, HTT Heikki Rantala. Teuvan Yrittäjät ry:n järjestämiin potkukelkka-kortteliajoihin lautakunta osallistui Teuvalla on tulevaisuutta joukkueellaan.

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Päävastuualueen päällikön katsaus Talouden toteutuminen vuonna 2007 Sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen ulkoinen toimintamääräraha muutoksineen vuodelle 2007 on ollut euroa ja ulkoinen toimintatuloarvio euroa, toimintakatteen osoittaessa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus vuonna on ollut euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna on euroa. Valtionosuuden määrä sosiaali- ja terveystoimen toteutuneista nettomenoista (sisältäen kiinteistö- ym. sisäiset kustannukset) on noin 62 % ja kunnan nettoosuudeksi jää tämän hetkisen tilanteen mukaan euroa, eli noin 38 %. Vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen toteutuma on euroa (100,1 %). Ylitystä on tapahtunut euroa. Talousarvion toteutumassa vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna on lisäystä euroa, eli 4,8 %. Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2007 talousarvioon euron ylitysoikeuden myöntämistä. Määrärahojen ylittyminen aiheutuu pääosin toiminnallisesta lisäyksestä laitoshoidon vastuualueella, jossa ylitys yhteensä on noin euroa (103,5 %). Oman osastotoiminnan osalta ylitys on noin euroa (103,6 %). Erikoissairaanhoidon osalta ylitystä on noin euroa (104,4 %). Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2007 yhteensä ovat tämän hetkisen toteutuman mukaan euroa. Vuonna 2006 menot olivat euroa, eli euroa vähemmän kuin kertomusvuonna. Lisäystä on 5,93 %, sisältäen ylimääräisen erityisvelvoitemaksun ja aikaisemmasta kirjauskäytännöstä poiketen eläkemenoperusteiset maksut. Avohoidon osalta määrärahojen alitusta on tapahtunut noin euroa (95,4 %). Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon osalta toteutuma on 101,6 %, sosiaalityön osalta 98,1 % ja lasten päivähoidon osalta 98,3 %. Palkkauskustannusten osalta tarkasteltuna suurimmat ylitykset aiheutuvat sijaistyövoiman käytössä; sairaus- ja äitiyslomansijaisuuksien osalta noin euroa ja vuosilomansijaisuuksien osalta noin euroa, eli yhteensä noin euroa. Kuukausipalkat ovat alittuneet noin euroa. Henkilöstökorvauksia on kertynyt noin euroa, jossa ylitystä arvioituun verrattuna on noin euroa. Ulkoiset toimintatulot ovat euroa (94,3 %). Toteutumassa on alitusta euroa, johtuen pääosin myyntitulojen vähentymisestä. Kertomusvuoden tulokertymässä on lisäystä vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna euroa, eli 0,4 %. Sosiaali- ja terveystoimen ulkoisten toimintamäärärahojen toteutuma jakautuu eri vastuualueittain seuraavasti (vuosi 2006 sulkeissa): - hallinto e ( e) - sosiaalityö e ( e) - avohoito e ( e) - laitoshoito e ( e) - lasten päivähoito e ( e) Olennaiset tapahtumat toiminnassa Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien kesken valmistui ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Tavoitteena on yhteistyön käynnistäminen liikelaitoskuntayhtymänä. Sosiaalitoimi Vammaispalvelulain mukaiset menot ovat ylittyneet, johtuen henkilökohtaisen avustajan tarpeesta ja kuljetuspalveluista, jotka ovat lain mukaisia subjektiivisia oikeuksia. Ennakoimaton huostaanotto aiheutti merkittävän ylityksen lastensuojelun menoihin.

18 Toimeentulotuen menot alittuivat vastoin odotuksia. Selittäviä tekijöitä ovat työttömyyden vähentyminen, tehostunut yhteistyö työvoimaviranomaisten kanssa sekä seutukunnalliset projektit, joilla on pyritty ohjaamaan työmarkkinatuella olevia takaisin työelämään. Avohoito Alkuvuodesta vallinnut hammaslääkärivajaus aiheutti vaikeuksia hoitotakuun toteuttamisessa. Hoitotakuun edellyttämiin hoitoonpääsyaikoihin pääsääntöisesti kuitenkin päästiin ostopalveluita käyttämällä. Hammaslääkärin viran täyttämisestä johtuen hoitotakuun kriteerit täyttyivät loppuvuodesta Laitoshoito Oman laitoshoidon osalta alkuvuoden toimintaa ja taloudellista tulosta heikensi Noro-virusepidemia lisäten sairauslomasijaisten tarvetta ja jarruttaen ulkokuntalaisten potilaiden ottamista Lehtiharjun osastoille. Vuodeosastoilla ja Henriikkakodissa sairastui n. 2/3 henkilökunnasta ja potilaista. Vuodeosasto 1:llä ja Henriikkakodissa ei ole päästy tavoitteeksi asetettuun 110 %:n käyttöasteeseen, vaan kuormitusprosentti on ollut osasto 1:llä 121,9 % ja Henriikkakodissa 119,6 %. Henriikkakodissa on havaittavissa vanhusten lyhytaikaisten loma- ja intervallijaksojen lisääntynyt tarve. Kesäkuussa toimintansa aloittaneen Niittyleinikin palvelukodin vaikutusta näkyi vasta loppuvuodesta lievänä vähennyksenä kuormituksessa. Lehtiharjun osastojen kuormitus on ollut 100,05 %, teuvalaisten potilaiden osuus 22,3 %. Hoitopäivien vähentymisestä ja teuvalaisten potilaiden määrän lisääntymisestä johtuen tulokertymä ei toteutunut. Kehitysvammahuollossa on toteutettu merkittävä rakenteellinen ratkaisu. Eskoossa ei ole pitkäaikaisessa laitoshoidossa teuvalaisia kehitysvammaisia, vaan hoito toteutetaan omana toimintana. Lasten päivähoito Valmisteilla olleet asiat Esitys dementiakodin suunnittelusta on valmisteltu lautakunnalle lokakuun kokoukseen. Tähän kiinteästi liittyvät suunnitelmat avopalvelukeskuksesta ja neuvolatiloista sekä vanhustenhuollon strategia, joka on tarkoitus päivittää mennessä. Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti kilpailutettiin 10 asumispalvelupaikkaa sisältäen yöhoidon. Varhaiskasvatuksen suunnitelman laadinta on aloitettu ja valmistuu toukokuussa voimaanastunut lastensuojelulaki tuo kunnalle uusia velvoitteita. Lain edellyttämä suunnitelman teko on käynnistetty ja perhetyöntekijän toimi on haettavana. Suunnitteilla on myös kolmen pitkäaikaisen sijaisen toimen vakinaistaminen. Hankkeet Sosiaali- ja terveystoimi on osallistunut seuraaviin seutu-/maakunnallisiin hankkeisiin: - seutukoordinaattorihanke - työelämävalmennuksella takaisin työmarkkinoille hanke - M-20 hanke, päihdeongelmaisten päivätoiminta - Helminauha projekti - lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kehittämishanke - alueellinen sosiaalipäivystyshanke Tuloskorttien operatiivisiin toimenpiteisiin liittyvän asiakastyytyväisyyskyselyn graafiset tulokset ovat s Päivähoidossa tilapäisen päivähoidon tarve on lisääntynyt. Selittäviä tekijöitä ovat väestön kasvu ja työllisyyden parantuminen. Äystön ryhmis II on aloittanut toimintansa

19 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto- ja toimintaorganisaatio SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Markku Salomäki Johtava lääkäri Terveydenhuollon palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen Jorma Uusimäki Apulaiskamreeri Sosiaali- ja terveystoimen talous- ja yleishallinto Hannele Laaksonen Hoitotyön johtaja Hoitotyön ja hoitohenkilöstön johtaminen, kehittäminen sekä koulutuksen koordinointi Pekka Rahkonen Sosiaalijohtaja, päävastuualueen päällikön sijainen Sosiaalihuollon palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen Talous- ja yleishallinto Keskusvarasto Keskuskeittiö Välinehuolto Lehtiharjun keittiö Kiinteistönhuolto KOTIHOITO * kotipalvelu * kotisairaanhoito * palvelukotihoito * neuvolatoiminta OSASTOTOIMINTA * terveyskeskusosasto I * Henriikkakoti Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvat tehtävät Sosiaalihuollon erityislakeihin perustuvat tehtävät PÄIVÄHOITO Lääkärit Psykologi Lääkekeskus Sairaankuljetus Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö HAMMASHUOLTO TERVEYSKESKUS- HOITO * vastaanottopalvelut * työterveyshuolto * laboratorio * röntgen * fysioterapia KEHITYSVAMMAHUOLTO * ohjatun asumisen yksikkö * toimintakeskus * autetun asumisen yksikkö OSASTOTOIMINTA * terveyskeskusosasto 2 * terveyskeskusosasto 3

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perustehtävä Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa Teuvan kunnan asukkaille järjestettävistä avo- ja laitoshoidon palveluista, sosiaalityöstä, lasten päivähoidosta sekä sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät 1. Asiakastyytyväisyys 2. Asiakkaiden yhdenvertaisuus 3. Palvelujen oikeaaikaisuus Strategiset tavoitteet Asiakastyytyväisyyden seuranta 2.1. Päätösten selkeys ja linjakkuus 3.1. Vanhustenhuollon jonojen purku 3.2. Hoitotakuu Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s Asiakastyytyväisyyskyselytulos 4/ Kantelujen ja muutoksenhaun määrä Kiireellisessä palvelukotijonossa alle ½ vuotta Lain edellyttämien rajojen toteutuminen. Toteutuneet toimenpiteet Kyselyt ja seuranta joka 3. v Muutoshaun seuranta Toteutus ja seuranta Hoitotakuun toteutumisen seuranta Hoitotakuu toteutunut lääkärien vastaanotolla koko raportointikauden, samoin hammashoidossa jälkeen. Asiakastyytyväisyyskysely lääkärien vastaanotolla toteutui syyskuussa Näkökulma ja kriittiset menestystekijät 1. Oman palvelurakenteen kehittäminen ja ylläpitäminen. 2. Vanhustenhuollon porrastus 3. Seudullisen yhteistyön kehittäminen Strategiset tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen liikelaitoskuntayhtymän suunnittelu 1.2. Lastensuojelu 1.3. Varhaiskasvatuksen linjausten laatiminen 1.4. Kouluterveydenhuollon kehittäminen 2.1. Avohoitokeskeisyys 2.2. Vanhustenhuollon strategian päivitys 3.1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen liikelaitoskuntayhtymä Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot P r o s e s s i t Lähipalvelujen saatavuus Huostaanottojen minimointi Päivähoidon palvelurakenteen kokonaisselvitys Kouluterveyskysely joka 2. vuosi Alle 10 % 75v. täyttäneistä pitkäaikaisessa laitoshoidossa Strategia päivitetty Lähipalvelut turvaava palvelurakenne Lehtiharjun kehittäminen osana seutukunnallista yhteistyötä Lähipalvelujen määrittely sekä päätöksenteko Avohuollon kehittäminen (perhetyö) Valmis Kyselyjen toteutus ja seuranta Ennakoivat kotikäynnit Välimuotoisten palvelujen kehittäminen Aktiivinen suunnitteluun osallistuminen Lehtiharjun paikan vakiinnuttaminen sairaanhoitopiirin hoidonporrastuksessa Toteutuneet toimenpiteet Palvelurakenteen kehittämiseen liittyen avattu uusi palvelukoti kesäkuussa Kouluterveyskysely toteutettu. Paras-hankkeeseen liittyen on hyväksytty yhteistyöselvitys, johon sisältyy mm. Lehtiharjun sairaalan kuuluminen palveluketjuun ja sen toiminnan kehittäminen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Tavoitteellisen johtamisen periaate on rekisteröity Highway card strategy nimiseksi työkaluksi

STRATEGIAKARTTA. Tavoitteellisen johtamisen periaate on rekisteröity Highway card strategy nimiseksi työkaluksi PETÄJÄVESI 2020 STRATEGIAKARTTA Petäjäveden kunnan johtamisen suuri periaate on tavoitteiden ja menestystekijöiden asettaminen ja niiden toteuttaminen tuloskortteihin kirjoitettujen toimenpiteiden avulla.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot