TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt 12.6.2008 23"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA Kvalt

2 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus toimintaan ja talouteen 1 2. Katsaus vuoden 2007 tilinpäätökseen ja talousasemaan 2 3. Päävastuualueittainen toiminnan ja talouden tarkastelu Ylin päätöksenteko ja valvonta Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Kunnanhallitus Tulevaisuuslautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Sosiaali- ja terveystoimen hallinto- ja toimintaorganisaatio Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi Terveystoimi Sivistystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Koulutuslautakunta Vapaa-ajanlautakunta Tekninen ja ympäristötoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Hallinto- ja elinkeinotoimi Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Tulosten vertailu Kunnallisen päätöksenteon arviointi Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 65

3 - 2 - Talousarvion toteutumisvertailut Käyttötalousosan toteutumisvertailu 66 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 68 Investointiosan toteutumisvertailu 69 Rahoitusosan toteutumisvertailu 71 Kunnan kokonaistulot ja menot 72 Tuloslaskelma 73 Rahoituslaskelma 74 Tase 75 Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 76 Tuloslaskelman liitetiedot Kunnan toimintatuotot 77 Selvitys verotulojen oikaisuista 77 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 77 Rahoitustuotot ja -kulut 77 Verotulojen erittely 78 Valtionosuuksien erittely 78 Käyttöomaisuus ja poistot 79 Taseen liitetiedot Vastaavia koskevat liitetiedot 81 Vastattavia koskevat liitetiedot 82 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 84 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 86 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 87 Vesihuoltolaitoksen tase 88 Kaukolämpölaitoksen tuloslaskelma 89 Kaukolämpölaitoksen tase 90 Teuvan kuntakonserni 91 Konsernitase 92 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet 93 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt 94 Konsernitaseen liitetiedot 95 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Teuvan kunnan tilikauden 2007 tilinpäätöksen allekirjoitus 98

4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Vuosi 2007 on Teuvalla ollut myönteisen kehityksen aikaa. Erityisen ilahduttavaa on ollut se, että asukasluvun lasku on vuonna 2007 taittunut. Lähes koko vuoden asukasluvun kehitys oli kasvuuralla. Vuoden lopun tilanne oli tämän hetken tiedon mukaan se, että asukasluku säilyi edellisen vuodenvaihteen tasolla. Teuvan elinkeinoelämässä on myöskin ollut vilkasta. Teuvalaiset yritykset investoivat aktiivisesti, ja monilla aloilla on syntynyt työvoimapulaa. Kuluvan vuoden aikana on otettu käyttöön yhdessä yrittäjien kanssa valmisteltu elinkeinopoliittinen ohjelma. Ohjelman toteutumista seuraa sekä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä edistää elinkeinopoliittinen toimikunta. Elinkeinopoliittinen ohjelma sisältää merkittäviä panostuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Erityisesti investointien korkotuki on yrityksissä otettu aktiivisesti käyttöön. Elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisesti kunnanhallitus on hyväksynyt periaatteet yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön ottamisesta kunnallisessa päätöksenteossa. Elokuussa Elolystien aikaan järjestettiin elinkeinopoliittinen seminaari, johon saimme vieraaksemme suuren joukon Teuvalta kotoisin olevia vaikuttajia. Seminaari johti vaikuttajista koostuvan Teuva-kerhon perustamiseen. Syyskuussa vietettiin M-Partners Oy:lle rakennettavan teollisuushallin harjannostajaisia. Halli on ensimmäinen Teuvan kunnan noin 20 vuoteen rakennuttama teollisuushalli. Kuntakuva on edelleen vuoden 2007 aikana kehittynyt myönteisesti. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet lapsiperheille myönnetyt etuudet, markkinointiyhteistyö Lauri Tähkä ja Elonkerjuun kanssa, menestys Kuntamarkkinoinnin SM-kisassa sekä Parahanlaasesta vielä paremmaksi ideakilpailu. Palvelutuotannon kehittämisen kannalta merkittävin asia on ollut Paras-hankkeeseen liittyvä seudullinen valmistelu. Kuntien pitkällisten neuvottelujen tuloksena Kauhajoen kaupunki sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunta ovat sopineet yhteisen liikelaitoskuntayhtymän muodostamisesta, jonka tehtävänä on tuottaa alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Tavoitteena on, että liikelaitos aloittaisi toimintansa jo vuoden 2009 alussa. Sosiaali- ja terveystoimessa on valmisteltu vanhustenhuollon strategian päivitystä sekä suunniteltu valtuuston toimeksiannon mukaisesti dementiayksikköä. Terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Henriikkakodissa on jouduttu jatkuvasti toimimaan ylipaikoilla. Koulutoimessa on aloitettu koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu. Valtionosuushakemus jätetään hankkeesta vielä tämän vuoden aikana. Tuloskortteihin perustuva tasapainotettu johtaminen on ollut käytössä ensimmäistä vuotta. Tuloskorttien kehittäminen ja erityisesti konkreettisten tavoitteiden asettaminen jatkuu. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteistyötä on kehitetty yhteisillä työkokouksilla. Tavoitteenasetannan osalta johtoryhmä ja tarkastuslautakunta järjestävät yhteisen työkokouksen vielä kuluvan syksyn aikana. Syksyllä osallistuimme kolmen maakunnan yhteiseen Pohja-Botten 07 valmiusharjoitukseen. Harjoituksessa testattiin johtamisvalmiuksiamme normaaliolojen häiriötilanteissa. Todenmakuisessa harjoituksessa haasteenamme olivat syksyinen lumimyrsky ja sen aiheuttama tulvatilanne. Harjoituksen yhteydessä tarkistettiin kaikki kunnan valmiussuunnitelmat. Teuvan kunnan talous on kehittynyt niin ikään myönteisesti. Tilinpäätös osoittaa ,46 euron ylijäämää, kun talousarviossa varauduttiin euron alijäämään. Pitkäaikaisia lainoja oli tilivuoden päättyessä vain 0,8 miljoonaa euroa, vähennystä vuodesta 2006 oli 0,2 miljoonaa euroa. Silti Teuva investoi voimakkaasti, yhteensä 3,2 miljoonalla eurolla. Investointeihin pystyttiin edelleen käyttämään kassavaroja 1,1 milj. euroa. Vuoden lopussa kassavarojen määrä oli vielä 3,5 miljoonaa euroa. Teuva, maaliskuussa 2008 Veli Nummela kunnanjohtaja

5 KATSAUS VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEEN JA TALOUSASEMAAN Teuvan kunnan taseen loppusumma oli ,51 euroa. Tase kasvoi vuoteen 2006 verraten ,70 euroa. Toimintakulut vuonna 2007 olivat 31,3 milj. euroa, jossa on lisäystä 0,99 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden. Toimintatuotot olivat 6,6 milj. euroa ja nousivat 0,33 milj. eurolla edelliseen vuoteen nähden. Kirjanpidollisesti verotulot olivat 14,1 milj. euroa (13,3 milj. euroa v. 2006) ja valtionosuudet 12,5 milj. euroa (12,1 milj. euroa v. 2006). Käyttökate oli 1,9 milj. euroa (1,3 milj. euroa v. 2006) ja vuosikate 2,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa v. 2006). Poistot olivat 1,3 milj. euroa ja investoinnit olivat 3,2 milj. euroa. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen ,46 euroa, kun vuonna 2006 tilinpäätöksen tulos oli 0,03 milj. euroa ylijäämäinen. Kokonaisuudessaan tulorahoitus oli 33,2 milj. euroa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 1,6 milj. euroa eli 5,2 %. Investoinnit Vuoden 2007 investointimenot olivat yhteensä 3,2 milj. euroa. Suurin yksittäinen hanke oli teollisuushallin rakentaminen (1,6 milj. euroa). 0,6 miljoonalla eurolla kunta osti Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin osakkeita. Osto liittyi Teak Teknologiakeskus hankkeen rahoitukseen. Seuraavaksi suurimmat menoerät olivat kaukolämpölaitoksen verkoston rakentaminen ja irtaimistohankinnat. Talousarvion käyttötalousosa Vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan toimintakulut olivat yhteensä 31,3 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen osuus käyttökuluista oli 60,7 % eli 19,0 milj. euroa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 0,9 milj. euroa eli 4,8 %. Sivistystoimen osuus käyttötalousmenoista oli 19,0 % (19,7 % v. 2006) eli 6,0 milj. euroa ja vähennystä oli 0,02 milj. euroa eli 0,4 %. Teknisen ja ympäristötoimen osuus käyttötalousmenoista oli 13,1 % eli 4,1 milj. euroa. Menot lisääntyivät 0,1 milj. euroa eli 3,2 %. Hallinto- ja elinkeinotoimen menot käyttötalousosan menoista olivat 6,9 % (7,0 % v. 2006) eli 2,2 milj. euroa. Menot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,03 milj. euroa eli 1,2 %. Tulorahoitus Teuvan kunnan talousasema Teuvan kunnan talousasema on hyvä. Edellisten tilikausien ylijäämää on Teuvan kunnan taseessa yhteensä 2,2 milj. euroa eli 361 euroa/asukasta kohti. Talousarviolainoja oli 1,0 milj. euroa eli 170 euroa/asukas ja kassavarat 3,5 milj. euroa. Kuntakonserni Teuvan kuntakonserniin kuuluu 5 tytäryhtiötä, joista merkittävimmät ovat Teak Oy ja Teuvan Vuokratalot Oy. Kuntakonsernin taseen loppusumma on yhteensä ,27 euroa. Tase kasvoi vuoteen 2006 verrattuna ,36 euroa. Kuntakonsernin kokonaisvelkamäärä on 6,3 milj. euroa eli euroa/asukas. Tulorahoitus muodostuu toimintatuotoista, verotuloista ja valtionosuuksista. Toimintatuotot olivat 6,6 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 0,33 milj. euroa eli 5,3 %. Verotulot olivat yhteensä 14,1 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 0,8 milj. euroa eli 6,3 %. Valtionosuudet olivat 12,5 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 0,5 milj. euroa eli 3,9 %.

6 PÄÄVASTUUALUEITTAINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TARKASTELU 3.1. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVON- TA Teuvan kunnan toiminta-ajatus Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. Visio 2015 Teuva on elinvoimainen, kulttuurimyönteinen ja yhteistyötaitoinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkailla ja monimuotoisilla lähi- ja seudullisilla palveluilla. Arvot Avoimuus Asiakaslähtöisyys Yrittäjyys Yhteistyö Taloudellisuus Strategiset menestystekijät Toiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen Palvelujärjestelmän uudistaminen Työhyvinvoinnin edistäminen ja osaamisen varmistaminen sekä strategisen johtamisen kehittäminen Kehityksen mahdollistava ja tasapainoinen kuntatalous Kriittiset menestystekijät Asiakasnäkökulma Päätöksenteon sujuvuus sekä päätösten selkeys ja linjakkuus Asiakastyytyväisyys Positiivinen kuntakuva Prosessit Kunnan lähipalvelujen kehittäminen Seudullisten palvelujen kehittäminen Omistajat/henkilöstö/osaaminen Strateginen johtaminen ja päätöksenteko on selkeätä, johdonmukaista ja tavoitteellista Päätöksiin sitoudutaan Innostava henkilöstöpolitiikka Talous Aktiivinen ja kuntataloutta vahvistava elinkeinopolitiikka Harkitut, strategiaa tukevat investoinnit Kustannustietoisuus Talouden tasapaino Ylin päätöksenteko ja valvonta Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TP 2007 Käyttö-% TOIMINTATULOT ,7 Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT ,8 Sisäiset kulut Menot yhteensä ,1 TOIMINTAKATE ,1 Poistot Nettotulos yhteensä

7 - 4 - Tavoitteet ja painotukset Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan toimielimet asettavat tarvittaessa tavoitteensa ja painotuksensa itsenäisesti. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston päämääränä on lainsäädäntö (erityisesti kuntalain 1, 13, 32 :n 2 mom. ja 65 ) sekä kunnan toiminta-ajatus huomioon ottaen huolehtia ja vastata päätöksenteollaan, että kunnan ja sen päävastuualueiden toiminnalliset sekä taloudelliset päämäärät ja tavoitteet voidaan toteuttaa ja kaikki kunnalle säädetyt tai päätetyt tehtävät hoitaa. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan osalta päämääränä on kunnanvaltuuston valtuuttamana ja puolesta edistää laillisuutta ja kunnan edun mukaista tarkoituksenmukaisuutta kunnan toiminnassa, hallinnossa ja talouden hoidossa. Keskusvaalilautakunta Vuonna 2007 toimitettiin eduskuntavaalit maaliskuussa. Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Toimintamäärärahoja kirjattiin vuoden 2007 loppuun mennessä ,64 euroa (96,8 %): vaalitoimielimet ,23 euroa (143,6 %), kunnanvaltuusto ,96 euroa (92,5 %) ja tarkastuslautakunta ,45 euroa (81,5 %). Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan päävastuualeen tuloja budjetoitiin euroa ja niitä kertyi 8 879,40 euroa (98,7 %). Valtuustolla oli kokouksia 7 kpl ja seminaareja 4 kpl. Tarkastuslautakunta kokoontui 6 kertaa HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI Päävastuualueen päällikön katsaus Talous Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma oli euroa. Kunnanvaltuusto päätti loppuvuodesta 2007 myöntää Teuvan Vanhustenkotiyhdistys ry:lle euron avustuksen siten, että avustuksesta euroa maksetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Avustuksen maksaminen katettiin yksityiseltä henkilöltä saadulla euron lahjoituksella, joka on tarkoitettu vanhusten hoitamisen tukemiseksi. Tämän vuoksi kunnanvaltuusto päätti myöntää hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueelle euron lisämäärärahan ja että kunnan saama euron lahjoitus kirjataan tuloksi hallinto- ja elinkeinotoimeen. Käyttötalousosan ulkoisia menomäärärahoja oli lisätalousarvio mukaan lukien euroa, joista käytettiin ,74 euroa (93,3 %). Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen tuloja budjetoitiin euroa (em. päätöksen vuoksi yht euroa) ja niitä kertyi ,92 euroa (117,1 %). Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella oli 23 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 338 kpl. Muita yhteistyö- ja kehittämiskokouksia oli 13. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteisiä seminaareja pidettiin 2. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 9 kertaa ja käsitellyt 26 asiaa. Päävastuualueella työskenteli 15 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää, joista yksi työntekijä irtisanoutui alkaen. Lisäksi päävastuualueella työskenteli kaksi määräaikaista työntekijää.

8 - 5 - Olennaiset tapahtumat toiminnassa Vuonna 2007 hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueella merkittävimmät panostukset on kohdistettu elinkeinojen edistämiseen sekä lapsiperheille kohdistettuihin tukiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi alkuvuodesta 2007 elinkeinopoliittisen ohjelman, joka tarjoaa teuvalaisille yrityksille mahdollisuuden kunnan myöntämään investointilainan korkotukeen ja investointitukeen. Investointilainan korkotukea on hakenut 7 yrittäjää. Haetun korkotuen yhteismäärä on 2,4 milj. euroa. Yksi hakemus on hylätty. Investointitukea on hakenut 2 yrittäjää, joiden molempien hakemukset on hylätty. Kunnan rakennuttama teollisuushalli M-Partners Oy:lle oli ensimmäinen noin 20 vuoteen. sekä kunta- ja palvelurakennelain edellyttämän vastauksen valtioneuvostolle. Kaskinen päätti yhteistyösuunnakseen kuitenkin pohjoisen suunnan Suupohjan sijaan. Kuntamarkkinointiin panostettiin edelleen. Teuvan kunta osallistui yhdessä Isojoen ja Karijoen kuntien sekä Kauhajoen kaupungin kanssa Seinäjoella järjestetyille Pytinki-messuille. Kotimaan matkamessuille osallistuttiin yhdessä Siirrettävien saunojen kokoon-tumisajojen järjestelytiimin kanssa. Kuntamarkkinoinnin SM-kisassa Teuva sijoittui kymmenen parhaan joukkoon. Lisäksi markkinointia on toteutettu mm. lehtimainoksin. Tuloskorttien operatiivisiin toimenpiteisiin liittyvän asiakastyytyväisyyskyselyn graafiset tulokset ovat s Lapsiperheille varattiin vuoden 2007 talousarvioon euron määräraha 2000 euron kynnysrahaa ja 500 euron pirttilahjaa varten. Kynnysraha on tarkoitettu ensiasunnon ostajalle Teuvalla ja vuonna 2007 sitä haki 17 perhettä, joille kaikille kynnysraha myönnettiin. Pirttilahjan sai 47 teuvalaista vuonna 2007 syntynyttä vauvaa. Jokaisen teuvalaisen vuonna 2007 syntyneen vauvan perhe sai myös 150 euron vaipparaha -palvelusetelin teuvalaisiin liikkeisiin. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaan jokaisen kunnan oli annettava valtioneuvostolle elokuun 2007 loppuun mennessä selvitys ko. lain 5 (Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muo dostaminen) ja 6 :n (Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut) nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma). Kunnanvaltuuston hyväksyi viiden kunnan (Kauhajoen, Kaskisten, Isojoen, Karijoen ja Teuvan) yhteistyöselvityksen liikelaitoskuntayhtymän muodostamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristönsuojeluun

9 Kunnanhallitus Toiminta-ajatus Valtuuston päättämien strategioiden mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja palvelutuotantoa sekä ohjaa konserniyhtiöiden toimintaa. Suunnitelmallisella asunto-, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikalla sekä laaja-alaisella yhteistyöllä kunnanhallitus edistää paikkakunnan elinvoimaisuutta. Kunnanhallitus Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso A s i a k a s Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Päätöksenteon sujuvuus sekä päätösten selkeys ja linjakkuus 2. Asiakastyytyväisyys 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 4. Maankäyttö- ja asuntopolitiikka 1.1. Tyytyväisyys päätöksentekoon 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä 3.1.Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet 4.1. Viihtyisät asunto- ja vapaa-ajanalueet , Asiakastyytyväisyyskyselyt Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi , , Oma arvio Rakennett. asuntojen määrä Tyytyväisyys asunto- ja vapaa-ajanalueisiin , Korostetaan asiakaslähtöisyyttä , Markkinointikampanjat , Aktiivinen tiedottaminen Vapaa-ajanalueiden ja Parran alueen kokonaisvalt. kehittäminen Viihtyisän ympäristön rakentaminen 4.2. Riittävästi toimitiloja yritysten kasvulle ja uusille yrityksille Uudet toimitilat Vastaanottohallin rakentaminen Suunnittelukilpailu Punaisen torin kehittämisestä Pitkäjänteinen maapolitiikka Toteutuneet toimenpiteet Asukasmäärä säilynyt entisenä. Uusia omakotitaloja valmistui 11 kpl ja loma-asuntoja 3 kpl. Teollisuushalli valmistu M-Partners Oy:n käyttöön. Parra: MasterPlan valmistunut vuoden 2008 alussa. Parran aluetta siistitty (raivaus, lampi, leikkipaikalle asennettu uusia varusteita) Kunnan nettisivuja käytetty aktiiviseen ja ajantasaiseen tiedottamiseen. Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso P r o s e s s i t Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Palveluketjun kokonaisoptimointi 1.1. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Oma arvio Yhteistyön lisääminen yli sektorirajojen Prosessikuvauksen laadinta koko palveluketjun osalta

10 Kunnan lähipalvelujen kehittäminen 3. Seudullisten palvelujen kehittäminen 2.1.Lähipalvelujen määrittäminen 2.2. Lähipalvelujen järjestämissuunnitelma 3.1. Liikelaitoskuntayhtymä 3.2. Seutupalvelukeskus 3.3. Seudullinen yhteistyö sivistystoimen palveluissa 3.4. Tekniset palvelut Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen taloudellisesti Suunnitelma v.2008 loppuun mennessä Lehtiharjun sairaalan kehittäminen Kustannussäästö 10 % yksikköhinnoissa Kustannussäästö 20 % hallinnon tuki palveluissa Voimavarojen joustava kohdentaminen yli kuntarajojen , Suunnitelman laadinta seutuyhteistyössä , Aktiivinen vaikuttaminen neuvotteluissa Yhtiön perustaminen Yhteistyön syventäminen Toteutuneet toimenpiteet Valtuuston päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta Seutupalvelukeskuksen valmistelu Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Strategisen johtamisen kehittäminen 1.1. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän välisen yhteistyön tiivistäminen ja selkeyttäminen 1.2. Strategiaan ja tuloskorttiin perustuva johtaminen Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteiset työkokoukset väh. 3/v Tuloskortit aktiivisessa käytössä Päätöksiä ja niiden vaikutuksia verrataan valittuun strategiaan Työkokousten valmistelu ajankohtaisista aiheista BSC kehityskeskustelun työvälineeksi 2. Työhyvinvoinnin edistäminen 3. Kannustava henkilöstöjohtaminen 1.3. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän johtamisvalmiuksien kehittäminen 2.1. Henkilöstöstrategian täytäntöönpano 2.2. Henkilöstöjaoston roolin selkeyttäminen työhyvinvoinnissa 3.1. Positiivinen,rakentava kahdensuuntainen palaute 3.2. Asenteeksi yhteen hiileen puhaltaminen Koulutus- ja valmennuspäivät Toimenpiteitä tehty kaikissa valituissa painopistealueissa Osaamisen varmistaminen Roolijaot: jaosto, ytr, työterveyshuolto, esimiehet , Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittyminen Johdon ja henkilöstöjärjestöjen aktiivinen toiminta YTR:ssä Osaamiskartoitus ja suunnitelma osaamistarpeista ja rekrytoinnista , Joryn ja kh:n yhteinen arviointi Toteutuneet toimenpiteet Kunnanhallituksen ja johtoryhmän seminaarit (Loma Opintola, Hägringe) Kunnanhallituksen ja Teuvan Rivakan edustajien yhteinen tilaisuus (Parra)

11 - 8 - Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso T a l o u s Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Elinkeinopoliittinen ohjelman toteutumisen seuranta 2. Työvoiman saatavuus 3. Kustannustietoisuus 4. Sisäinen valvonta ja tavoitteiden toteutumisen seuranta 5. Talouden tervehdyttämisratkaisut ja niihin sitoutuminen 1.1. Toimiva yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 1.2. Olemassa olevien yritysten kehittyminen ja uudet yritykset 2.1. Työvoiman saatavuus ei rajoita yritysten kasvua 3.1. Kustannuslaskentajärjestelmä 4.1. Selkeä ja oikea-aikainen raportointi 5.1. Kokonaisuuksien hallinta päävastuualueiden kesken 5.2. Tasapainoinen talous Yhteisten kokoontumisten määrä Työikäisten määrä Työpaikkojen määrä Avoimien työpaikkojen määrä Seudun kunnilla yhteinen järjestelmä v Tasapainotettua johtamista palveleva raportointi v Kustannustehokkuuden lisääntyminen Tulorahoituksen riittävyys Elinkeinopol. toimikunnan aktiivinen toiminta Elinkeinopoliittisen ohjelman täytäntöönpano Teakin teknologiakeskuksen hyödyntäminen yrityselämän tarpeisiin Maahanmuuttostrategia Osaajien houkuttelu alueelle Seudun kuntien yhteinen hanke Käyttöönotetun raportointimallin edelleenkehittäm Taloustyöryhmän johtamat selvitykset Toteutuneet toimenpiteet Elinkeinopoliittinen toimikunta Yritysvaikutusten arviointi YHTEENVETO T a v o i t e M i t t a r i T a v o i t e t a s o 2007 Tyytyväisyys päätöksentekoon Asiakastyytyväisyyskysely Keskiarvo 4 asteikko 1-5 Palvelurakenneuudistus Yhteistoiminta-alueen järjestämissuunnitelma Yhteistoiminta-alue, jolla teuvalaisten edut on turvattu Seudullinen yhteistyö hallinnon tukipalveluissa (talous- ja henkilöstöhallinto) Toteutetaan Siirtyminen yhteen yhteiseen yksikköön Henkilöstöstrategian täytäntöönpano Esimiesvalmennuksen osallistumisprosentti 80 % Elinkeinopoliittinen ohjelma Toimiva yhteistyö yrittäjien kanssa, yrittäjäyhdistyksen hallitus arvioi Kokonaisarvio hyvä Toteutuneet toimenpiteet Asiakastyytyväisyyskysely tehty Palvelurakenneuudistuksen mukaisesta yhteistoiminta-alueesta on päätetty. Seutupalvelukeskuksen resurssikartoituksen laatiminen käynnistynyt. Esimiesvalmennuksen tilaisuuksia 2, joissa osallistujia 49 eli 68 %. Elinkeinopoliittisen ohjelman arviota ei tehty

12 - 9 - Kunnanhallitus Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TP 2007 Käyttö-% TOIMINTATULOT Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT Sisäiset kulut Menot yhteensä TOIMINTAKATE Poistot Nettotulos yhteensä ,4 93,3 72,7 Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen toiminnalliset tavoitteet ja painotukset vuodelle 2007 Hallinto, talous ja sisäinen valvonta Hallinnon osalta tavoitteena oli sekä hallinnon ja elinkeinotoimen päävastuualueen että muiden päävastuualueiden osalta päätöksenteon valmistelu, esittely ja ohjaus siten, että kunnan ja sen päävastuualueiden taloudellisten ja toiminnallisten päämäärien ja tavoitteiden toteutuminen voidaan päätöksenteolla turvata. Hallinto- ja elinkeinotoimen tavoitteet ja tehtävät painottuivat koko suunnittelukauden ajan myös seutuyhteistyön valmisteluun. Talous- ja suunnittelupalvelujen osalta tavoitteena oli mahdollisimman ajantasaisen ja luotettavan, monipuolisen ja riittävän talousinformaation tuottaminen koko toiminta- ja hallinto-organisaation käytettäväksi ohjauksessa, toiminnassa, päätöksenteossa ja valvonnassa. Tavoitteena oli tähän liittyen edelleen ajantasaistaa ja nopeuttaa kirjanpitoa ja tilinpäätöksen valmistumista. Tavoitteena oli parantaa osavuosiraportointia talousinformaation ajantasaisuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi. Tavoitteena oli oleellisesti lisätä ja parantaa kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa. Tavoitteena Suupohjan seutukunnan kuntien, kuntayhtymien ja konserniyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisoimisessa oli seuraavanlainen: Merkittävä osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä hoidetaan yhdessä alkaen ja lähes yksinomaan sähköistä kokonaistietojärjestelmää hyödyntäen. Kaikki kokonaisjärjestelmän osat rakennetaan samanlaisiksi kaikissa seutukunnan kunnissa, kuntayhtymissä ja konserniyhtiöissä. Tehtävien suoritusrutiinit ja raportointijärjestelmät ja raportit järjestetään samanlaisiksi kaikissa mukanaolevissa yhteisöissä. Näin em. yhteisölle muodostuu tulevien vuosien aikana yhteiset ja yhteismitalliset, samanlaiset sähköiset tietovarastot ja yhteinen sähköinen tietojärjestelmä sekä seutukunnan sähköiset yhdenmukaiset toimintaprosessit, joissa hyödynnetään internet-, web- ja puhelintekniikka sekä logistiikkaa. Tavoitteena oli niin ikään, että vuoden 2007 kuluessa jatketaan palveluprosessien mallinnustyötä niin, että peruskunnan ja seutupalvelukeskuksen työnjako on selkeytetty ja vastuutettu. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätös kokonaisuudessaan sekä lisäksi mm. valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat muodostavat selvityksen edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisesta. Valtuusto hyväksyi kunnalle uudet hankintaohjeen sekä konserniohjeet loppuvuodesta. Sisäisen valvonnan ohjeet ovat valmistelussa. Osavuosiraportointia laajennettiin ja ensimmäinen laajempi talousarvion osavuosikatsaus tehtiin kahdelta ensimmäiseltä vuosikolmannekselta. Seutuyhteistyötä tehtiin lähinnä Paras-hankkeen liikelaitoskuntayhtymän sekä seutupalvelukeskuksen valmistelun puitteissa. Palveluprosessien mallinnustyötä jatkettiin. Sähköinen ostolaskun kierto otettiin käyttöön alkuvuodesta. Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen Vahvistettua asemakaava-aluetta oli vuoden lopussa n. 413,3 ha ja osayleiskaava-aluetta n ha (keskustan alue, Perälä, Riippi, Kauppila, Paskoonharju, Äystö, Parra). Keskustaajaman ja Kauppilan osayleiskaavatyö on edennyt ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesän aikana. Syksyn kuluessa on pidetty Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa työkokous ja ohjausryhmän kokous, joissa on käsitelty nähtävillä oloaikana kaavaan tulleita muistutuksia. Myös kaavoittaja (Pöyry Oy) on antanut kaavoittajan vastineen saatuihin muistutuksiin. Kaavoitustyö saadaan valmiiksi alkuvuoden 2008 aikana. Asemakaavan muutoksia oli vireillä kaksi. Mikkiläntien ympäristön vanhentunutta asemakaavaa tarkistettiin.

13 Tarkistuksessa selvitettiin lähinnä mahdollisuutta muuttaa LP-alue rakennustarkoituksiin sekä polttoaineen jakelupisteen sijoittamista Mikkiläntien varteen. Äystön uuden asuntoalueen kaavoitus saatiin valmiiksi. Uudelle asuntoalueelle osoitettiin kaavassa 10 asuinpientalojen ja erillispientalojen rakennuspaikkaa. Vuokra-asuntomarkkinoilla Teuvan Vuokratalot Oy:n kysyntä on ollut hyvä ja vuoden aikana käyttöaste on kääntynyt merkittävään nousuun. Vuoden 2007 osalta Vuokratalot Oy:n käyttöaste oli 90,92 %. Kunnan vuokra-asuntojen osalta kysyntä on hieman heikentynyt. Käyttöasteessa on tapahtunut pientä laskua vuoden 2006 tasosta ja käyttöaste jäi 83,61 %:iin vuonna Teuvan kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste Käyttöaste % 95,48 95,75 85,14 83,61 Elinkeinojen edistäminen Kertomusvuonna Teuva otti käyttöönsä uuden elinkeinopoliittisen ohjelmansa, joka on valmisteltu hyvässä yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen ja maataloustuottajien paikallisyhdistyksen kanssa. Ohjelma sisältää keskeiset linjaukset kunnan elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Ohjelman kautta kunta panostaa voimakkaasti erityisesti uusien investointien liikkeelle saamiseen. Kertomusvuonna teuvalaiset yritykset ovatkin investoineet toimintansa laajentamiseen merkittävästi,ja investointibuumi tuntuu jatkuvan vuonna Kunnanhallitus perusti yrittäjien ja kunnan yhteistyöelimeksi elinkeinopoliittisen toimikunnan. Toimikunnan päätehtävät ovat - elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta - aloitteiden tekeminen elinkeinoelämän kehittämiseksi - yrittäjien ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen - aktiivinen keskustelu elinkeinopolitiikasta yleisellä tasolla. Kunnan ja yrittäjien yhteistyötä on kehitetty myös vapaamuotoisilla tapaamisilla. Kertomusvuonna kunnanhallituksella ja yrittäjäjärjestön hallituksella oli kaksi yhteistä kehittämiskokousta. Yrittäjille järjestettiin yrittäjäjärjestön ja kunnan yhteistyönä aamukahvitilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Teuvan kunta otti Suomessa ensimmäisten kuntien joukossa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin päätöksenteossaan. Kunta rakennutti voimakasta kasvuvaihettaan elävän M-Partners Oy:n käyttöön noin 2000 m 2 :n suuruisen teollisuushallin. Kunta myi teollisuushallin Rauta- Kaurilan toimitiloiksi. Kiinteistö Oy Kafiaarin toimintaa kehitettiin aktiivisesti. Halliin saatiin kaksi uutta vuokralaista, ja piha-alueelle rakennettiin kevytrakenteista lisätilaa. Yritysneuvonnasta on jo vakiintuneen käytännön mukaisesti vastannut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Toiminta on ollut projektipainotteista, ja Teuva on ollut mukana useissa seudullisissa ja maakunnallisissa projekteissa. Niin ikään Teuva on ollut ja on edelleen mukana useissa Suupohjan kehittämisyhdistyksen Leaderprojekteissa ja Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmassa. Seutukuntayhteistyö on edelleen voimistunut. Keskeisinä valmistelun kohteina ovat olleet seutukuntayhteistyö talous- ja henkilöstöhallinnossa, Suupohjan seudun tietoverkkoyhteistyön ja verkkopalvelutoiminnan kehittäminen, ohjelmisto- ja tietojärjestelmähankintojen yhteistyö sekä seutuportaalin kehittäminen. Seutukunnan yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot otettiin käyttöön vuoden alusta. Henkilöstöhallinto ja henkilöstötyö Henkilöstöstrategia asetti henkilöstötyölle pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat: tehtävien uudelleen järjestäminen ja yhteistyö naapurikuntien kanssa, uusien työmenetelmien etsiminen, tietotekniikan hyväksikäyttö ja henkilöstön hyvinvointi. Tavoitteisiin pääsemiseksi valittiin neljä näkökulmaa; johtamisen kehittäminen, toimintatapojen uudistaminen, osaamisen varmistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Koska strategisia päämääriä on paljon, on niistä valittu kiireellisimmät, joita vietiin edelleen eteenpäin. Jatkossa strategian päämääriin pyrkiminen sovitulla tavalla on edelleen henkilöstötyön tärkein tehtävä läpi koko kuntaorganisaation. Vuonna 2006 aloitettu johtamisen kehittäminen jatkui esimiesten valmentamisella. Edellisen lisäksi esimiehille järjestettiin toimintatapojen uudistamiseen johtavaa atkkoulutusta sisäisesti siten, että vahvistettiin edelleen Web-osaamista (mm. vuosilomat) sekä aloitettiin matkojenhallintaohjelman (Populus) käyttöönotto sisäisen koulutuksen avulla. Kehityskeskustelut ovat vakiintuneet johtamisen välineeksi siten, että melkein kaikki esimiehet käyvät kerran vuodessa kehityskeskustelut työntekijöittensä kanssa, kuten yhteisesti on sovittu. Myös työpistekohtaisia kehittämispäiviä on jonkin verran järjestetty. Henkilöstöhallinnon koulutuksen painopiste oli edelleen tietotekniikassa, mikä pääasiassa järjestettiin seutukunnan yhteistyönä tai sisäisesti. Henkilöstöhallintotiimin kehittämispäivillä pureuduttiin edelleen työmenetelmien tehostamiseen sekä sähköisten tietojen oikeellisuuden varmistamiseen. Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteeseen pyrittiin ainakin työterveyshuollon toimin myös siten, että tehtiin useita työpaikkatarkastuksia. Liikuntasuunnitelmassa

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA Khall 27.3.2013 86 TEUVAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kunnanjohtajan katsaus 2 Katsaus vuoden 2012 toimintaan ja talouteen 3 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 83 Tilikauden 2013 tilinpäätös, allekirjoitus... 2 Pykälän liite: Tilikauden 2013 tilinpäätös, tasekirja... 4 84 Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2001 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 20.04.2015, 103 liite 23 Tarkastuslautakunta 20.05.2015, 26 liite 5 Kunnanvaltuusto 22.06.2015, 48 liite 12 SIIKALATVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Vuoden varrelta:

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 389 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 84 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot