TARJOUSPYYNTÖ KAUSTISEN KUNNAN ELOKUVATEATTERIN DIGITALISOIMI- SESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ KAUSTISEN KUNNAN ELOKUVATEATTERIN DIGITALISOIMI- SESTA"

Transkriptio

1 1 TARJOUSPYYNTÖ KAUSTISEN KUNNAN ELOKUVATEATTERIN DIGITALISOIMI- SESTA Kaustisen kunta järjestää avoimen tarjouskilpailun Kaustisen kunnan elokuvateatterin digitalisoimisesta. Hankittava laitteisto DCI-hyväksytty täydellinen passiivitekniikkaa käyttävä 3D-teatterin videolaitteisto joka mahdollistaa kaupallisten 2D ja 3D-elokuvien sekä ulkoisten kuvalähteiden näyttämisen. Laitteiston tulee kyetä näyttämään 2D-elokuvia vähintään 16 foot-lambertin valovoimalla ja 3D-elokuvia vähintään 4 foot-lambertin valovoimalla. Järjestelmää tulee pystyä lamppua vaihtamatta säätämään siten, että 2D-elokuvia katsottaessa valoteho ei ylitä 22 foot-lambertia. Järjestelmä sisältää kaikki laitteet seuraavan toiminnallisuuden saavuttamiseksi: -Kaupallisten 2D- ja 3D-elokuvien esittäminen -Äänijärjestelmä, josta saadaan videoserverillä toistettavien elokuvien linjatasoinen 7.1-surroundääni -Järjestelmällä tulee pystyä näyttämään myös vähintään seuraavien ulkoisten kuvalähteiden kuvaa: DVI, VGA, komposiittivideo, komponenttivideo, SDI (HD-SDI toivottava mutta ei pakollinen). -Ulkoisia kuvalähteitä tulee pystyä näyttämään kaksi kerrallaan PIP (picture-in-picture) muodossa. Toiminnon tarkoitus on näyttää tietokonekuvaa DVI tai VGA liitännästä samanaikaisesti komposiitti- tai SDIkamerakuvan kanssa. Laitevaatimukset sekä määrät eritelty liitteessä 1 Kino Kaustinen Kansantaiteenkeskus digitalisointi. Tarjous sisältää toimittajan puolelta laitteistojen ja tarvikkeiden toimintakuntoon saattamisen ja asentamisen Kansantaiteenkeskuksen Kaustinen-salissa, laitteistojen ja muun materiaalin koekäytön yhdessä tilaajan ja toimittajan kanssa sekä käyttökoulutuksen. Tilaus katsotaan vastaanotetuksi yhteisesti hyväksytyn koekäytön jälkeen. Valinnassa kiinnitämme huomiota mm. seuraaviin ominaisuuksiin: kokonaisuuden hinta, tekninen suorituskyky, päivitettävyys sekä laitteiden huollon järjestäminen. Hinnat tulee ilmoittaa yksikköhintoina ja yhteenlaskettuna lopullisena hintana ilman arvonlisäveroa. Toimitusehdot ja laskutus Tuotteen toimitus paikalleen käyttökuntoon asennettuna osoitteeseen Kino Kaustinen Kansantaiteenkeskus, Jyväskyläntie 3, Kaustinen. Tilauksen maksuehtona on oltava vähintään 14 päivää netto, kun tavara on hyväksytysti vastaanotettu. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Toimitusaika ja takuu Tarjoajien tulee sitoutua enintään 4-6 viikon toimitusaikaan. Toimitusaika alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Laitteistojen ja toimitettujen tarvikkeiden takuun tulee olla vähintään 1 vuosi ja kattaa kaikki normaa-

2 2 liin takuun piiriin kuuluvat huollot. Toimitusaika ja takuu ovat laadun vertailuperusteita. Huolto Tarjoukseen tulee sisältyä selvitys laitteistojen huoltotoiminnasta, laitteistojen huoltoliikkeet yhteystietoineen, ko huoltoliikkeiden palvelutakuut (esimerkiksi aikaviive huoltopyynnöstä huoltoon pääsyyn, rikkoutuneen laitteen huoltotyön kesto sekä varaosien toimitusnopeus). Huoltopalvelut laskutetaan erikseen. Huoltopalvelujen saatavuus on tarjousten vertailuperuste. Ilmoitus ja hankintamenettely sekä tarjoajien arviointi Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Hankintaprosessi on seuraava: Hankintojen suunnittelu Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-kanavalla Tarjouspyyntö on saatavilla -internet-sivulla alkaen. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen Hyväksyttävien tarjousten ottaminen mukaan vertailuun ja muiden tarjousten hylkääminen Tarjousten edullisuuden vertailu A. Hinta, maksimipisteet 63 pistettä a.1) Halvimman hinnan tarjonnut tarjoaja saa lopulliseen vertailuun 63 vertailupistettä. Muiden tarjoajien hinnat suhteutetaan halvimpaan kaavalla: edullisin vertailuhinta jaetaan tarjotulla hinnalla ja kerrotaan 63:lla, jolloin saadaan kyseisen tarjouksen hintapisteet. B. Tuotteen laatutekijät, maksimipisteet 37 pistettä b.1) Projektorin 4K päivitysmahdollisuus - 0 pistettä ei 4K päivitysmahdollisuutta - 3 pistettä 4K päivitysmahdollisuus b.2) Projektorin optiikan mahdollistama levein mahdollinen kuva 17m etäisyydeltä - 0 pistettä alle 12m - 1 piste yli 12m - 2 pistettä yli 13m b.3) Referenssit, joista ilmenee kohde ja tehty työ - 4 pistettä

3 3 b.4) Takuu - 0 pistettä alle 2v - 3 pistettä 2v tai yli - 5 pistettä 3v tai yli b.5) Huoltopalveluiden saatavuus - 0 pistettä yli 2 arkipäivän kuluessa - 2 pistettä 2 arkipäivän sisällä - 5 pistettä 24h sisällä b.6) Puhelintuki -,0 pistettä vähemmän kuin 8h/7-2 pistettä vähintään 8h/7, - 4 pistettä 24h/7, b.7) 3D valoteho kun uusi lamppu palaa maksimissaan 80% teholla. Valoteho mitataan asennuksen yhteydessä. Ellei luvattu teho toteudu, on laitetoimittaja velvollinen toimittamaan tehovaatimuksia vastaavan laitteiston korvauksetta ja viivytyksettä asennettuna. - 0 pistettä alle 4,5 foot-lambertia - 1 pistettä yli 4,5 foot-lambertia - 2 pistettä yli 5 foot-lambertia b.8) Mahdollisuus sijoittaa serveri yli 5m etäisyydelle projektorista -2 pistettä b.9) Tarjoajan tutustumiskäynti Kaustinen-saliin käytössä olevan tilan asettamien erityisvaatimusten huomioimiseksi -10 pistettä Tarjouksen mahdollinen enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Tarjouskilpailun voittaja on se, jonka yhteenlasketut pistemäärät hinnasta ja laadusta ovat suurimmat. Emme hyväksy osatarjouksia. Valinta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen pyrkien. Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset joko kokonaan tai osittain. Tarjouksen liitteenä tulee olla veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan / eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista. Tarjoaja voidaan jättää pois tarjousvertailusta, jos tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia hoitaa sopimuksen mukainen toimitus. Tarjouksen luottamuksellisuus Hankinnoissa tarjoukset ovat hintojen osalta julkisia päätöksenteon jälkeen.

4 4 Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liikesalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä, jonka ylälaitaan on selvästi merkittävä SALAINEN. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä ei pidetä liikesalaisuutena. Tarjousten sisältö ja voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjouksessa tulee olla tarjoajan täysivaltaisen neuvottelijan yhteystiedot. Sopimusehdot Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja. Kaustisen kunta pidättää oikeuden muuttaa hankintamääriä tarjouspyynnössä mainittua pienemmiksi. Elleivät edellytetyt laitevaatimukset/suorituskyky toteudu, on laitetoimittaja velvollinen toimittamaan vaatimuksia vastaavan laitteiston korvauksetta ja viivytyksettä asennettuna. Sopimuksen synty ja sisältö Hankintaa koskeva sopimus syntyy vasta kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu. Sopimukseen kuuluu sopimusasiakirja, tarjouspyyntö liitteineen, tarjous liitteineen ja mahdolliset muut sopimusehdot. Sopimus ei siten synny vielä tilaajan tarjouksen hyväksymistä koskevalla päätöksellä tai tätä päätöstä koskevalla ilmoituksella asianosaisille. Tiedustelut Sivistysjohtaja Jorma Harju, sähköpostiosoite: Tarjouksen toimittaminen Tarjouksien käsittelystä tiedottaminen Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa viimeistään klo suljetussa kirjekuoressa osoitteella: Kaustisen kunta, sivistyslautakunta,,. Tarjouskuoressa tulee olla maininta Kino Kaustinen Kansantaiteenkeskus digitalisointi Hinnat ilmoitetaan a-hintoina alv 0 %. Tarjous on jätettävä suomen kielellä. Tulemme tiedottamaan tarjousten käsittelystä ensisijaisesti sähköisesti tarjouksessanne ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

5 5 Tätä varten tarjouksissa tulee olla tarjoajan virallinen sähköpostiosoite, johon tieto voidaan toimittaa. Tarjouksen jättäjän katsotaan saaneen tiedon tarjouksen käsittelystä, kun sähköposti on lähetetty. Jorma Harju Sivistysjohtaja

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä Tyrnävän kunta Sivistysosasto 11.3.2010 TARJOUSPYYNTÖ MYLLYKIRJASTON KIVIPIRTIN KALUSTAMINEN Pyydämme Teitä tarjoamaan Myllykirjaston ja Kivipirtin irtokalusteista oheisen liitteen mukaisesti. Hankinta

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut pyytää tarjoustanne yhdistelmäuuneista ja linjastoista

TARJOUSPYYNTÖ Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut pyytää tarjoustanne yhdistelmäuuneista ja linjastoista TARJOUSPYYNTÖ Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut pyytää tarjoustanne yhdistelmäuuneista ja linjastoista Hankinnasta on tehty ilmoitus 2.5.2014 HILMA-ilmoituspalveluun. Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013

Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013 Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1 1.1. Tarjouspyynnön kohde... 1 1.2. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen...

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

LETKU- JA LIITINKALUSTON TARJOUSPYYNTÖ

LETKU- JA LIITINKALUSTON TARJOUSPYYNTÖ 1 LETKU- JA LIITINKALUSTON Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne letku- ja liitinkalustosta seuraavasti: 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa, joka

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA 1(7) Patentti- ja rekisterihallitus Tarjouspyyntö Dnro 373/28/2011 Henkilöstöhallinto 18.4.2011 TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA 1. Tarjouksen pyytäjä Patentti- ja rekisterihallitus Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot