HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) SAIRAANHOITOPIIRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto AIKA klo 08:30-11:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 11 SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOL- LON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA (APOTTI); TARJOAJAN MUUTETUN OHJELMISTOKOKONAISUUDEN VASTAAVUUSAR- VIOINTI 12 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN TARJOUSPYYNNÖN HYVÄKSYMINEN 13 HYKS-ALUEEN SAIRAALOIDEN KAHVILATILOJEN VUOKRAAMINEN 14 VAATIVAN ERITYISTASON SAATTOHOIDON PAL- VELUIDEN HANKKIMINEN TERHO-SÄÄTIÖLTÄ 15 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA 16 HYKSIN KLIINISET PALVELUT OY:N YH- TIÖKOKOUS 17 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N YHTIÖKO- KOUS HUS-KIINTEISTÖT OY:N YHTIÖKOKOUS KIINTEISTÖ OY HUS-ASUNNOT TILINPÄÄTÖS MUUT ASIAT 29

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heinimäki Heikki 08:30-11:00 puheenjohtaja Luhtanen Leena 08:30-11:00 vpj. :t 11-13, Ikävalko Suzan 08:30-11:00 jäsen :t Karma Pekka 08:30-11:00 jäsen Långvik Berndt 08:30-11:00 jäsen Valpas Antti 08:30-10:45 varajäsen :t Urho Ulla-Marja 08:30-11:00 hallituksen pj. Lindén Aki 08:30-10:00 toimitusjohtaja, :t esittelijä Mäkijärvi Markku 08:30-11:00 johtajaylilääkäri, esittelijä :t 11-13, :t Välimäki Hannu - hankejohtaja :t Mutalahti Vesa - hallintolakimies :t Lehtonen Lasse - hallintoylilääkäri 16 Kauppinen Ilkka 08:30-11:00 hallintojohtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Heikki Heinimäki puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Berndt Långvik pöytäkirjantarkastaja Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki NÄHTÄVÄNÄ

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Berndt Långvik ja Pekka Karma.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA (APOTTI); TARJOAJAN MUUTETUN OH- JELMISTOKOKONAISUUDEN VASTAAVUUSARVIOINTI 248/00/04/00/2012 TAKO 11 Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmähankinnasta julkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Neuvottelumenettely toteutettiin vaiheittaisena siten, että neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää saatettiin rajoittaa neuvottelujen aikana hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Hankinnan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tarjoajat Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy. Neuvottelumenettelyn kulusta säädetään yleisellä tasolla hankintalain 26 :ssä. Lainkohdan mukaan hankintayksikön on neuvoteltava tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Neuvottelujen aikana hankinnan sisältöä ja laajuutta voidaan täsmentää. Neuvottelujen tarkoituksena on hankintalain 62 :n mukaisesti parhaan tarjouksen valinta. Neuvottelumenettelyn aikana hankinnan kohde, hankinnalle asetetut tavoitteet ja hankinnan toteutustapa täsmentyvät ja tarjoajat voivat mukauttaa ratkaisujaan vastaamaan neuvotteluissa oppimaansa ja näkemäänsä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintamenettelyn sääntöjen sekä neuvottelumenettelyn tarkoituksen ja siinä noudatettavien menettelykäytäntöjen mukaisesti tarjoajille on annettu tietyin edellytyksin mahdollisuus vaihtaa ohjelmistokokonaisuuttaan tai tehdä siihen muutoksia neuvottelumenettelyn aikana. Tuotevertailua koskevien periaatteiden mukaisesti tarjoajan tuli käyttää tuotevertailussa lähtökohtaisesti samaa ohjelmistokokonaisuutta, jota tarjoaja tulee tarjoamaan lopullisessa tarjouksessaan. Tarjoaja voi vaihtaa ohjelmistokokonaisuuden tai tehdä siihen olennaisia muutoksia hankintarenkaan luvalla, jolloin uuden ohjelmistokokonaisuuden tulee olla toiminnallisen laajuuden ja laadun, käytettävyyden sekä mukautettavuuden kannalta vähintään alkuperäistä tasoa vastaava. Hankinnassa noudatettavien sääntöjen mukaisesti tarjoajalla on siten mahdollisuus esittää muutosta ohjelmistokokonaisuutensa, jos muutettu ohjelmistokokonaisuus vastaa tasoltaan aiempaa ohjelmistokokonaisuutta.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Tarjoaja Epic Systems Corporation ilmoitti hankintarenkaalle muuttavansa ohjelmistokokonaisuuttaan käytetyn ohjelmistoalustan osalta. Muutoksella on osittaista vaikutusta tarjoajan ohjelmistoalustaan, jolla hankintamenettelyn osana toteutettavan tuotevertailun ensimmäinen vaihe ("Tuotevertailu A") toteutettiin. Tarjoajan ilmoituksen vastaanotettuaan hankintarengas päätti käyttää tuotevertailussa noudatettavien periaatteiden mukaista oikeuttaan arvioida uuden ohjelmistokokonaisuuden vastaavuus suhteessa "Tuotevertailu A:ssa" käytettyyn ohjelmistokokonaisuuteen. Vastaavuusarviointia tarvittiin, koska vastaavuudesta ei vielä pelkän ilmoituksen perusteella kyetty varmistumaan. Tarjoaja käytti mahdollisuuttaan olla edelleen mukana neuvottelumenettelyssä sillä riskillä, että sen tarjoama ohjelmistokokonaisuus ei läpäisisi vastaavuusarviointia. Epicin uuden ohjelmistokokonaisuuden alustana käyttämä perusohjelmistoalusta/ runko on hankintarenkaan vaatimalla tavalla tuotantokäytössä ja Epic on käyttänyt samaa alustaa jo osana aiempaa ohjelmistokokonaisuuttaan. Siten myös perusohjelmistorungon/-alustan tuotantokäyttöä koskeva edellytys täyttyy. Vastaavuusarvioinnin toteuttamiseksi neuvottelumenettelyn yhteydessä toteutettu "Tuotevertailu A" päätettiin uusia siltä osin, kuin muutoksella oli vaikutusta Epicin ohjelmistokokonaisuuteen. Menettelytavasta ilmoitettiin tarjoajille ja hankkeen ohjausryhmän päätöksen mukaisesti käynnistettiin "Tuotevertailu A:n" osittaisen uusinnan ja vastaavuuden arvioinnin valmistelut viipymättä. Vastaavuusarviointi toteutettiin asiantuntija-arviointina. Arvioinnin käytännön toteutustapa pisteytysmalleineen on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa, liite 1. Arviointi toteutettiin ainoastaan vastaavuuden arvioimiseksi, eikä tuloksilla ole vaikutusta lopullisessa tarjousvertailussa, kuten ei myöskään alkuperäisen Tuotevertailu A:n tuloksilla. Vastaavuutta arvioitiin niillä osa-alueilla, joihin ohjelmistomuutoksella oli vaikutusta. Arviointi kohdistui siten osa-alueisiin toiminnallinen laajuus ja laatu, käytettävyys sekä mukautettavuus ja osa-alueittain vain niihin aihealueisiin, joihin ohjelmistokokonaisuuden muutos vaikutti. Niiltä osin kuin muutoksia oli tapahtunut, aihealueet uusittiin kokonaisuutena. Vastaavuusarvioinnin tulosten perusteella tarjoaja Epic:n muutettu ohjelmistokokonaisuus on kullakin arvioidulla osa-alueella vähintään "Tuotevertailu A:ssa" käytetyn ohjelmistokokonaisuuden tasoa vastaava. Arvioinnin lopputulos ja osa-aluekohtaiset tulokset on tarkemmin kuvattu liitteenä 1 olevassa perustelumuistiossa. Koska tarjoajan ohjelmistokokonaisuus vastaa muuttuneilta osin toiminnallisen laajuuden ja laadun, käytettävyyden sekä mukautettavuuden osalta Tuotevertailussa A:ssa käytetyn ohjelmistokokonaisuuden tasoa, todetaan, että Tuotevertailuun A liittyneet vähimmäisvaatimukset täyttyvät myös tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden osalta. Ohjelmistokokonaisuuden muutoksen vaikutuksia Tuotevertailu A:n tuloksiin on edellä mainitun varmistamiseksi verrattu myös suhteessa välikarsintavaiheen tarjoajakohtaisiin tuloksiin. Arvion perusteella ohjelmistokokonaisuuden muutoksella ei olisi ollut myöskään vaikutusta välikarsinnan tuloksiin eikä siten tarjoajien valintaa toiselle kierrokselle koskeneeseen päätökseen.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Edellä mainituin perustein Epic Systems Corporationin muutettu ohjelmistokokonaisuus vastaa tasoltaan aiempaa ohjelmistokokonaisuutta. Näin ollen ohjelmistomuutos tulee hyväksyä, jolloin tarjoaja voi jatkaa mukana hankintamenettelyssä muutetulla ohjelmistokokonaisuudella. Kokoukseen on asiantuntijoina kutsuttu Apotti hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäki ja hallintolakimies Vesa Mutalahti. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää hallitukselle, että hallitus päättäisi suoritetun vastaavuusarvioinnin perusteella hyväksyä tarjoaja Epic Systems Corporation tekemän ohjelmistomuutoksen ja samalla sallia, että tarjoaja voi jatkaa mukana hankintamenettelyssä muutetulla ohjelmistokokonaisuudella. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Asian käsittely Merkittiin, että jaoston jäsen Suzan Ikävalko ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys hallitukselle. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p , Hannu Välimäki, hankejohtaja, p hannu.valimaki(a)hel.fi

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN TARJOUSPYYNNÖN HYVÄKSYMINEN 656/07/01/04/2014 TAKO 12 Tarjouspyynnön hyväksyminen Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmähankinnasta julkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Menettelyn ensimmäisen vaiheen aikana neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää saatettiin rajoittaa hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Hankinnan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tarjoajat Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy. Toisen neuvottelukierroksen päätyttyä tarjoajille lähetetään lopullinen tarjouspyyntö, jota vasten tarjoajat jättävät tarjouksensa. Hankintayksiköt valitsevat järjestelmän toimittajan annettujen tarjousten perusteella. Koska kyseessä on poikkeuksellisen laaja hankinta, hankintaa koskevan lopullisen tarjouspyynnön hyväksymisestä on katsottu tarpeelliseksi päättää hankintayksiköissä. Hankintayksiköiden päätösvaltaisten toimielinten jäsenille on myös järjestetty kaksi erillistä tilaisuutta, joissa on läpikäyty tarjouspyyntökokonaisuuden keskeinen sisältö. Tarjouspyyntö lähetetään tarjoajille hanketoimiston toimesta sen jälkeen, kun tarjouspyyntö on hyväksytty kaikissa hankintayksiköissä. Lopullinen hankintapäätös tehdään erikseen kussakin hankintayksikössä. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä lopullinen tarjouspyyntö koostuu varsinaisesta tarjouspyynnöstä (liite 2) sekä tarjouspyynnön liitteinä olevista asiakirjoista (liitteet 3-50). Asiakirjat muodostavat kokonaisuuden. Materiaalissa on kuvattu hankinnan kohteena olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän toiminnallinen laajuus ja vaatimusmäärittely. Hankinta kattaa vaatimusmäärittelyn mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöoikeudet, toteutuksen ja käyttöönoton sekä tuen ja ylläpidon. Valitun tarjoajan kanssa allekirjoitetaan sopimus, jonka ehdot on määritelty tarjouspyynnön liitteessä 9. "Pääsopimukset (Hankinta-, Toimitus- ja Palvelusopimus)". Päätöksessä on kyse hankinnan valmistelusta, eikä päätökseen siten ole mahdollista hakea muutosta. Tarjouspyynnön liitteiden numerointi ja liitteiden nimet saattavat muuttua ennen tarjouspyynnön lähettämistä.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Tarjouspyyntöön myöhemmin tehtävät muutokset Tarjouspyyntömateriaaliin, mukaan lukien hankinnan ehtoihin sekä hankinnan kohteeseen liittyviin vaatimuksiin, voi olla tarpeen tehdä vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä. Tarjouspyynnön jälkikäteinen korjaaminen tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen on hankalaa ja saattaa edellyttää esimerkiksi korjatun tarjouspyynnön julkaisemisesta. Näin ollen havaitut puutteet ja epäkohdat tulisi mahdollisuuksien mukaan oikaista ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Tarjousaikana tarjoajilla on lisäksi tavanomainen mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä tarjouspyynnössä asetetun määräajan puitteissa. Hanketoimisto vastaa esitettyihin kysymyksiin tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla ja tasapuolisen kohtelun vaatimuksen huomioiden. Myös tarjoajien kysymysten perusteella voi kuitenkin ilmetä, että tarjouspyyntöä on joltakin osin ja hankintasäännösten sallimissa rajoissa tarkennettava tai täydennettävä. Koska kyse on poikkeuksellisen mittavasta hankinnasta sekä vastaavasti erityisen laajasta asiakirja-aineistosta, ehdotetaan edellä mainituista syistä johtuen, että hankintayksiköt päättäessään tarjouspyynnön hyväksymisestä valtuuttavat hanketoimiston tekemään tarjouspyyntömateriaaliin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä sekä myöhemmin tarjousaikana. Tarjouspyyntömateriaaliin jälkikäteen tehtävät muutokset eivät saa olla niin olennaisia, että muutoksilla olisi merkittävää vaikutusta hankinnan kohteeseen tai hankinnassa sovellettaviin sopimusehtoihin. Kokoukseen on asiantuntijoina kutsuttu Apotti hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäki ja hallintolakimies Vesa Mutalahti. Tarjouspyynnön mittava liitemateriaali, yhteensä n sivua, on ennen kokousta nähtävissä jaoston sihteerin työhuoneessa ja kokouksessa. Hankejohtaja Välimäki selostaa tarjouspyynnön sisältöä kokouksessa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää hallitukselle, että hallitus päättäisi hyväksyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa koskevan tarjouspyynnön liitteineen sekä samalla valtuuttaa Apotti -hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäen tekemään tarjouspyyntömateriaaliin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä sekä myöhemmin tarjousaikana. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Asian käsittely Päätös Merkittiin, että jaoston jäsen Suzan Ikävalko ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Esitys hallitukselle

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p , Hannu Välimäki, hankejohtaja, p hannu.valimaki(a)hel.fi Liitteet Liite 2. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön liitteet (3-50): Liite 3 Selvitys F: Hinnoittelulomake Liite 4 Selvitys D: Toimittajan resurssit ja osaaminen Liite 5 5 Vertailuperusteet Liite Toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman riskit Liite Apotti Avointen Palvelurajapintojen arvioinnin kuvaus ja toteutussuunnitelma Liite Järjestelmän ylläpidettävyyden arvioinnin kuvaus Liite 9 Pääsopimukset (Toimitus-, Hankinta- ja Palvelusopimus) Liite 10 A Määritelmät Liite 11 C1 Lisenssit (päädokumentti) Liite 12 D1 Hallintamalli Liite 13 E Salassapito- ja tietoturvasitoumus Liite 14 H Projektimenetelmät (käyttäjälähtöisyys, testaus, versiohallinta, konfiguraationhallinta) Liite 15 I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset Liite 16 J Järjestelmätoimittajan ja 3. osapuolen salassapitosopimus (NDA) Liite 17 K Järjestelmätoimittajan ratkaisukuvaus Liite 18 L Teknisten käyttöympäristöjen kuvaus Liite 19 M AAP arvioinnin dokumentit Liite 20 N Kielivaatimukset Liite 21 TS 2.1 Toteutusprojektin ja Hankintarenkaan käyttöönottoprojektien kuvaus Liite 22 TS 2.2 Toteutusprojektin ja Hankintarenkaan käyttöönottoprojektien lopputulokset Liite 23 TS 2.3 Integraatiovaatimukset (salassa pidettävä JulkL kohta) Liite 24 TS 2.4 Migraatiovaatimukset Liite 25 TS 2.5 Konversiosuunnitelma Liite 26 TS 2.6 Konversiovaatimukset Liite 27 TS 2.7 Koulutus Liite 28 TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektin suunnitelma Liite 29 TS 2.9 Maksupostien aikataulu Liite 30 TS 2.10 Resurssisuunnitelma Liite 31 TS 4 Tuotevertailujen dokumentit Liite 32 PS 2.1 Palvelukuvaus Liite 33 B1 Järjestelmän vaatimusmäärittely (päädokumentti) Liite 34 B2 Toimintaympäristön volyymitiedot Liite 35 B3 Toiminnallisuuskartta Liite 36 B4 Toiminnalliset vaatimukset (sis. Selitteet) Liite 37 B5 Terveydenhuollon palvelumatriisi Liite 38 B6 Sosiaalihuollon palvelumatriisi ja kuvaukset Liite 39 B7 Käyttötapaukset Liite 40 B8 Ei-toiminnalliset vaatimukset Liite 41 B8 Ei-toiminnalliset vaatimukset: Käytettävyys Liite 42 B9 Tietoturvallisuus Liite 43 B10 Tietosuoja Liite 44 B11 Arkkitehtuurivaatimukset Liite 45 B12 Integraatiot palveluihin ja tietojärjestelmiin (salassa pidettävä JulkL kohta) Liite 46 B13 Apotti Avoin Palvelurajapinta (AAP) Liite 47 B14 Apotti Avoin Palvelurajapinta (AAP) Vaatimukset Liite 48 B15 Integraatiot lääkintälaitteisiin Liite 49 B16 Sanasto Liite 50 B17 Koodistot

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYKS-ALUEEN SAIRAALOIDEN KAHVILATILOJEN VUOKRAAMINEN 159/02/08/00/23/2015 TAKO 13 HYKS-alueen sairaaloissa on yhteensä 14 eri tasoista kahvilatilaa. Vuokrattavat kahvilat sijaitsevat Iho- ja Allergiasairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, Korvaklinikassa, Kätilöopiston sairaalassa Lastenklinikassa, Lastenlinnassa, Meilahden sairaalassa, Naistenklinikassa, Psykiatriankeskuksessa, Silmäklinikalla, Syöpätautien klinikassa ja Töölön sairaalassa. Mainittujen (12) kahvilatilojen vuokraajana on hallituksen päätöksen mukaisesti toiminut Suomen Kansanterveysyhdistys, oheismateriaali 1. Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden kahviloita ovat hoitaneet ko. sairaaloiden henkilöstöyhdistykset. Vuokrasopimus Kansanterveysyhdistyksen kanssa on umpeutumassa Kuten hallituksen esityslistalla todetaan, kysymys tilojen vuokraamisesta ei kuulu hankintalain soveltamisalan piiriin. Luonnollista kuitenkin on, että sairaaloiden kahvilatoiminnan tulee soveltua sairaalaympäristöön ja sen tulee tarjota riittävä tuotevalikoima ja tarjota tuotteita, joissa on otettu huomioon sairaaloiden erityispiirteet, erikoisruokavaliot sekä ravitsemussuositukset. Vuokrasopimuksen määräaikainen jatkaminen olisi perusteltua HUS:n kannalta tässä vaiheessa. Ulkopuolisen tuoton määrän voidaan arvioida olevan hyvä ja riittävä. Keskeisimpänä syynä on kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen. Sote-uudistus siirtyi yli vaalien seuraavalle hallitukselle. Puolueiden puheenjohtajien mukaan sote-uudistus on tulevan hallituksen kiireellisimpiä ja keskeisimpiä tehtäviä. Perustuslakivaliokunnan antama lausunto viitoitti kysymykseen tulevia hallintomalleja. Uudistusta vietäneen monissa maakunnissa eteenpäin vapaaehtoisuuden pohjalta. On todennäköistä, että vuoden kuluttua tiedossamme on maan hallituksen sote-uudistuksen linjaukset. Tuolloin on myös paremmat arvioida, miten HUS:ssa on tarkoituksenmukaista menetellä nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Ratkaisu olisi kohtuullinen myös Suomen Kansanterveysyhdistyksen kannalta, joka on joutunut toimimaan useissa kohteissa poikkeuksellisissa olosuhteissa saneerausten/peruskorjausten keskellä. Esittelijä esittää, että nykyistä vuokrasopimusta jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun ja tilannetta arvioitaisiin uudelleen touko-kesäkuussa Alkuperäisen allekirjoitetun sopimuksen mukaan vuosivuokra on

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto % vuokralaisen vuosittaisesta liikevaihdosta, kuitenkin vähintään euroa vuodessa. Meilahden sairaalassa alkoi kesällä 2011 mittava peruskorjaus, joka heikensi oleellisesti kahvilatoiminnan edellytyksiä. Tästä syystä tehtiin liitesopimus, jossa vähimmäisvuokra euroa säilyi ennallaan. Siihen saakka kunnes kahvilatoiminnan toimintaedellytykset Meilahden sairaalassa normalisoituvat, sovittiin , että lopullista vuosivuokraa määriteltäessä vuokraprosentti on 18 %:n sijasta 12 %. Nykyisen sopimuksen päättyessä kesäkuun vaihteessa ovat kahvilatoiminnan edellytykset Tornisairaalan käyttöön oton vuoksi palautuneet normaaleiksi. Tästä syystä myös vuosivuokran määräytymisessä noudatetaan 18 %:n sääntöä, mikäli vuokralaisen liikevaihto ylittää euroa. Suomen Kansanterveysyhdistys on vuosina maksanut HUS:lle vuosivuokrana: , ja Kansanterveysyhdistys/Kanresta Oy on laadukas toimija, ja myös HUS:n sairaaloissa asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä sen toimintaan. Se pyörittää noin 30 kahvilaa ja ravintolaa ympäri Suomea. Tärkeimpinä kohteina voidaan mainita: - Finlandia-talo - Suomen Kansallisooppera - Suomen Kansallismuseo - Tiedekeskus Heureka - Lahden Sibeliustalo - Hämeenlinnan Verkatehdas - Kuopion Musiikkikeskus - Kuopion kaupunginteatteri - Oulun Kaupunginsairaala. Päätös asiasta tulisi tehdä pidettävässä hallituksen kokouksessa. Mikäli hallitus ja/tai talous- ja konsernijaosto näkevät asian esittelijän näkemyksestä poikkeavasti, voidaan kilpailutus hoitaa ennen vuokra-ajan umpeutumista. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää, että hallitus päättäisi jatkaa nykyistä vuokrasopimusta Suo men Kansanterveysyhdistyksen kanssa väliseksi ajaksi liitteen 51 mukaisin alkuperäisen vuonna 2009 allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin koskien kahvilatilojen vuokrausta HYKS-sairaanhoitoalueen Iho- ja allergiasairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, Korvaklinikassa, Kätilöopiston sairaalassa, Lasten klinikassa, Lastenlinnassa, Meilahden sairaalassa, Naistenklinikassa, Psykiatriankeskuksessa, Silmäklinikalla, Syöpätautien klinikassa ja Töölön sairaalassa sijaitsevista kahviloista. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys hallitukselle. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto VAATIVAN ERITYISTASON SAATTOHOIDON PALVELUIDEN HANKKIMINEN TERHO-SÄÄTIÖLTÄ 158/02/08/00/19/2015 TAKO 14 Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtajien kesken on sovittu, että vaativan erityistason saattohoidon järjestämisvastuu keskitetään HUS:iin. HYKS-alueen kunnat luopuisivat maksusitoumusten myöntämisestä Terhokodille vuodeosastohoidon osalta. Maksusitoumukset myönnettäisiin keskitetysti HYKS syöpäkeskuksen palliatiivisesta yksiköstä. Hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle, että HUS:n talousarviota 2015 muutetaan ja Hyks-sairaanhoitoalueen talousarvioon sisällytetään kunnille tuotettavia saattohoidon palveluita varten yhteensä 1,77 milj. euroa. Kunnat ovat omalta osaltaan varautuneet talousarvioissaan toiminnan siirtymiseen HUS:n vastuulle. Yhteensä HUS:n talousarvioon esitetään varattavaksi 1,77 milj. euroa. Kuntakohtaiset kustannukset vuonna 2015 ovat arviolta seuraavat: Kunta Kustannukset Helsinki 1 milj. Espoo Vantaa Kerava Kirkkonummi Kauniainen Vaativan erityistason saattohoidon järjestäminen on tarkoitus keskittää pääkaupunkiseudun kunnissa kokonaisuudessaan HUS:n vastuulle vuodeosastohoidon osalta jo tämän vuoden aikana. Tarkoitus on, että jatkossakin TERHO-säätiön ylläpitämä Terhokoti tuottaisi erityistason saattohoidon palveluita. TERHO-säätiö on vuonna 1987 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. Sen taustajärjestöinä ovat Suomen Syöpäyhdistys ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistys. Terhokoti tarjoaa 17 paikkaisella vuodeosastolla saattohoitoa vaativan tason saattohoitopotilaille. Vuodeosaston vuorokausihintaan sisältyvät lääkärinpalvelut, erityistyöntekijöiden antamat palvelut ja hoidolliset toimet, lääkitys sekä hoitotyö. Lääketieteellisestä hoidosta vastaa palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri. Terhokodin hoidon piiriin tullaan erikoissairaanhoidon tai HUS jäsenkuntien perusterveydenhuollon lääkärin lähetteellä. Vuonna 2015 mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Sopimus TERHO-säätiön kanssa on tarkoitus tehdä HUS-tasoisena siten, että jatkossa myös muiden jäsenkuntien alueiden potilaita voidaan ohjata osastohoitoon Terhokotiin. Maksusitoumuksen osastohoitoon myöntää HYKS palliatiivisen yksikön ylilääkäri tai hänen ollessa estynyt HYKS Syöpäkeskuksen hallinnollinen ylilääkäri. Hoitoon voidaan tulla myös Terhokodin avohoidon piiristä, jolloin Terhokodin lääkäri hakee maksusitoumuksen osastohoitoon HYKS palliatiivisen yksikön ylilääkäriltä. Terhokodin 17 paikalle voidaan ottaa yhtäaikaisesti 2 erityisen vaikeahoitoista ja hoitoisuudeltaan runsaasti työvoimaa vaativaa potilasta (esimerkiksi ALS potilaat). Näiden erityisen vaikeahoitoisten potilaiden osalta noudatetaan korkeampaa II hintaluokkaa. Saattohoito-osaston vuorokausimaksu on 400 euroa ja erityishoitopäivämaksu 570 euroa. Hinnat ovat kiinteät kaksi vuotta palvelun alkamisesta, jonka jälkeen hinnat voidaan tarkistaa vuosittain seuraavan 12 kuukauden jakson osalta kummankin sopijapuolen ehdotuksesta. Mikäli kumpikaan sopijapuoli ei ole esittänyt hinnantarkistusta, jatkuvat voimassa olevat hinnat kiinteänä seuraavan 12 kuukauden jakson ajan. Palveluntuottajalla on oikeus vaatia hintojen korottamista ainoastaan todellisia kustannusten muutoksia vastaavasti. Yleisen kustannustason nousua ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen korottamiselle. Palvelua ei ole kilpailutettu, koska HUS-kuntayhtymän alueella ei ole muita vastaavan vaativan erityistason palvelun tuottajia. Vaativan erityistason saattohoito palvelu on toteutettava lähellä Hyksin palliatiivista yksikköä ja potilaan omaisia. Vaikka valtuusto ei vielä olekaan tehnyt päätöstä talousarvion muuttamisesta, esitetään että liitteenä 52 olevan luonnoksen mukainen sopimus voitaisiin tehdä jo nyt, koska asiassa vallitsee yksimielisyys jäsenkuntien ja HUS:n välillä. Sopimus on tarkoitus tehdä toistaiseksi voimassa olevana 6 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen kokonaisarvo 4 vuoden ajalle on n. 7-8 miljoonaa euroa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää, 1. että vaativan erityistason saattohoidon palveluita hankitaan TER- HO-säätiöltä liitteenä 52 olevan sopimuksen mukaisesti; 2. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia; ja 3. valtuuttaa toimitusjohtaja Aki Lindénin ja toimialajohtaja Petri Bonon allekirjoittamaan TERHO-säätiön kanssa tehtävän sopimuksen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Asian käsittely Merkittiin, että Leena Luhtanen ja Markku Mäkijärvi ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä. He poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös Ote Tiedoksi Esitys hyväksyttiin. TERHO -säätiö Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Kauniainen, HUS:n sairaanhoitoalueet ja HYKSin tulosyksiköt. Lisätietoja Aki Lindén, p. (09) , Tiina Saarto, p

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYVINKÄÄN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA 160/02/08/00/21/2015 TAKO 15 Hyvinkään sairaalan yleislääketieteen päivystyksen lääkärityövoima on ostettu ulkoa sopimuksella joka päättyy keväällä Sopimuksen päättyessä pääosa lääkärityöstä hoidetaan omalla työvoimalla, mutta edelleen tarvitaan myös täydentävää ulkoista työvoimaa. HUS käynnisti julkaistulla hankintailmoituksella EU-kynnysarvon ylittävän hankintalain mukaisen hankintamenettelyn koskien Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen lääkärityövoiman hankintaa. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinta koskee Hyvinkään yhteispäivystyksen lääkärityövoimaa täydentävää päivystyslääkärityötä. Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula) ympärivuorokautinen päivystys toimii Hyvinkään sairaalassa päivystysasetuksen mukaisena perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Hyvinkään kaupungin perusterveydenhuollon päivystys on keskitetty ympärivuorokautisesti Hyvinkään yhteispäivystykseen. Muiden kuntien ilta- ja yöaikainen päivystys on Hyvinkään sairaalassa. Kiireellistä hoitoa annetaan kaikissa kunnissa Hyvinkäätä lukuun ottamatta myös joko omassa päivä-/ilta - päivystyksessä tai muun vastaanottotyön ohessa. Potilaat ohjataan päivystyksessä triagehoitajan toimesta eri hoitolinjoille tulosyyn perusteella siten, että vähäisin tutkimustoimenpitein hoidettavissa olevat omatoimiset ja todennäköisesti kotiutuvat potilaat hoidetaan ns. nopealla linjalla. Nopea linja vastaa siten aiemmin perinteiseen terveyskeskus-/ yleislääkäripäivystykseen hakeutuneiden kaikenikäisten potilaiden hoidosta. Muut hoitolinjat ovat medisiininen, kirurginen ja lasten päivystys. Tarkkailua vaativat potilaat hoidetaan alkaen pääsääntöisesti kirurgian tai medisiinisen linjan hoitoryhmissä. Hyvinkään päivystyksessä kävi yleislääkärin (jatkossa nopean linjan lääkärin) vastaanotolla vuonna 2014 n aikuista ja 4800 lasta (<16v). Nopealla linjalla työskentelee sairaalan omia lääkäreitä, sairaalan suoraan rekrytoimia ulkopuolisia päivystäjiä, sekä tämän tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työntekijöitä. Nopealla linjalla on lääkärivastaanoton lisäksi sairaanhoitajan vastaanotto. Potilasjaosta ja lääkärityön resurssien kohdentamisesta eri hoitolinjojen välillä vastaa päivystysasetuksen mukaisesti nimetty vuorovastaava lääkäri. Nopean linjan päivystäjät osallistuvat tarvittaessa myös muiden hoitoryhmien potilaiden tutkimukseen ja hoitoon. Hyvinkään päivystys toimii akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutuspaikkana. Yhteispäivystyksessä kiinnitetään erityistä huomiota potilaslähtöiseen toimintaan noudattaen uutta päivystysasetusta ja sen perustelumuistiossa esitettyjä linjauksia. Tavoitteena on ensisijaisesti turvata potilaiden saama yhdenmukainen ja tasalaatuinen diagnostiikka ja hoito sekä selkeyttää potilasryhmittelyä ja lisätä joustavuutta päivystyksen sisällä. Hyvinkään

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto päivystys toimii myös akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutuspaikkana. Akuuttilääkäreitä työskentelee kaikissa hoitoryhmissä. Vuokratyövoimaa hankitaan aiempaa hankintakautta vähemmän ostopalveluna, koska päivystys hoidetaan enenemässä määrin HUS:n omana työnä. Vuokratyövoimaa pyritään hankkimaan ostopalveluna aiempaa hankintakautta vähemmän lisäämällä HUS:n omaa työtä. Aiemmalla hankintakaudella hankittiin keskimäärin noin 300 tuntia viikossa ja nyt arviolta noin 100 tuntia. Hankinnan varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. HUS on lisäksi varannut oikeuden 1+1 vuoden optioon. Hinta on voimassa kiinteänä varsinaisen sopimuskauden ajan. Option käytöstä päätetään yksi vuosi kerrallaan. Sopimus pyritään saattamaan voimaan alkaen, jolloin nykyisin voimassa oleva sopimus päättyy. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei ole hyväksytty. Sopimus tehdään vain yhden palveluntuottajan kanssa. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä 53. Tarjoajan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteenä olevassa tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnön tuntiliitteessä on kuvattu vakiovuorojen määrä sekä perus-/lisäoston enimmäistuntimäärä viikossa. Tuottajan kuhunkin kohtaan ilmoittama hinta /h kerrotaan tarjouspyynnön liitteessä 3 ilmoitetulla tuntimäärällä. Näin saadut hinnat (tuntimäärä x palveluntuottajan ilmoittama hinta /h) lasketaan yhteen ja halvin hinta valitaan. Tarjousten on tullut noudattaa tarjouspyynnön mukana ollutta liitesopimusta ja JYSE Palvelut ehtoja sellaisina kuin ne ovat HUS:n tekemin poikkeuksin ja lisäyksin, ellei tarjouspyynnössä erikseen ole toisin edellytetty. Tarjoukset on tullut toimittaa klo mennessä. Määräaikaan mennessä kolme toimittajaa jätti tarjouksen. Tarjoukset avattiin klo HUS Logistiikka-liikelaitoksessa. Tarjouksen antoivat: Attendo Terveyspalvelut Oy Mediverkko Terveyspalvelut Oy MedGroup Oy Jätetyt tarjoukset täyttävät tarjoajalta vaaditut soveltuvuusedellytykset (tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi) ja kaikki tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Kaikki tarjoajat soveltuvat näin ollen tuottamaan hankintaa koskevat palvelut ja kaikki tarjoajat on otettu tarjousvertailuun. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta tarjouspyynnössä esitetyn laskutavan mukaisesti. Vertailuhinnat ovat seuraavat laskettuna varsinaiselle sopimuskaudelle (2v) ja optiovuosille (1+1v): Attendo Terveyspalvelut Oy: alv 0 % Mediverkko Terveyspalvelut Oy: alv 0 % MedGroup Oy: alv 0 % Valintaperusteena olevan halvimman hinnan mukaan parhaan tarjouksen antaja on Attendo Terveyspalvelut Oy.

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto Edellä sanotun perusteella esitetään, että Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen lääkäripalvelujen toimittajaksi valitaan Attendo Terveyspalvelut Oy. Tarjoukset ja muut hankintaan liittyvät asiakirjat ovat ennen kokousta nähtävillä HUS -logistiikan tiloissa ja kokouksessa. Hallintosäännön 6 a :n 2 mom:n kohdan 6 perusteella päätöksen tekee hallituksen talous- ja konsernijaosto. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta käsittelee asiaa osaltaan kokouksessaan. Lautakunnan päätöksestä informoidaan talousja konsernijaostoa viimeistään kokouksessa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää 1. hankkia Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen lääkärityövoiman kahden vuoden varsinaiseksi sopimuskaudeksi hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä; 2. valtuuttaa Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtajan allekirjoittamaan varsinaisen sopimuksen sekä päättämään mahdollisista optioiden käytöstä; ja 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän :n osalta heti kokouksessa. Päätös Ote: Esitys hyväksyttiin. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta, HUS-Logistiikka liikelaitos, Attendo Terveyspalvelut Oy, Mediverkko Terveyspalvelut Oy ja MedGroup Oy Lisätietoja Aki Lindén, p , ylilääkäri Juha Valli, p

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYKSIN KLIINISET PALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS 157/00/02/00/03/2015 TAKO 16 HYKSin kliiniset palvelut Oy:n yhtiön hallitus on kutsunut sääntömääräisen yhtiökokouksen koolle klo 13. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen, oheismateriaali 2 (jaetaan vain talous- ja konsernijaoston jäsenille). Toimitusjohtajan katsaus 2. Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiön tilikauden liikevaihto oli euroa. Tilikauden tulos on euroa voitollinen. Taseen oma pääoma on euroa. 3. Tilikauden tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: kirjataan tilikauden voitto taseeseen oman pääoman yli-/alijäämätilille, osinkoa ei makseta 4. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 5. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: puheenjohtaja 4200 /v /kokous, varapuheenjohtaja 1680 /v /kokous, jäsenet 200 /kokous. 6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: kuusi (6) jäsentä. 7. Hallituksen jäsenten valitseminen Yhtiön hallituksen ehdotus: Lasse Lehtonen (puh.joht.), Reijo Haapiainen (varapuh.joht.), Ulla-Marja Urho, Tapio Korhonen, Jouko Oksanen, Juha-Pekka Halmeenmäki, varajäsen Petri Bono. 8. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: Palkkio maksetaan HUS:n kilpailuttaman puitesopimuksen mukaisesti. Kohtuulliset matkakulut korvataan. 9. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen Yhtiön hallituksen ehdotus: yksi (1) tilintarkastusyhteisö 10. Tilintarkastajan valitseminen Yhtiön hallituksen ehdotus: KPMG Oy AB, vastuullisena tilintarkastajana Jorma Nurkkala.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto HYKSin kliiniset palvelut Oy:n (HYKSin Oy) perustamiskokous pidettiin joulukuussa 2011 ja se merkittiin kaupparekisteriin tammikuussa HUS:n omistusosuus yhtiöstä on 70 %, Invalidisäätiön 20 % ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman 10 %. HYKSin Oy tuottaa hoitopalveluja ulkomaalaisille potilaille tai vakuutusyhtiöiden tai hoitonsa kustannukset itse maksaville suomalaisille potilaille. Yhtiön toiminnan tavoitteena on HUS:n kansanvälisen tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen, HUS:n sairaaloiden vapaan tila- ja laitekapasiteetin tehokkaampi käyttö, HUS:n työnantajahoukuttelevuuden lisääminen sekä yhtiön omistajilleen tuottama taloudellinen hyöty. Yhtiön varsinainen toiminta alkoi Vuoden 2014 aikana tehtiin 131 vaativaa toimenpidettä (2013: 42), joiden keskihinta oli noin euroa. Toimenpiteiden määrää voidaan ja tuleekin vielä entisestään lisätä. Yhtiöllä oli hallinnon palveluksessa toimitusjohtajan lisäksi 5,5 päätoimista henkilöä (2013: 4) sekä 12 osa-aikaista henkilöä (vastuulääkärit). Lisäksi yhtiö on ostanut yhden henkilön työpanoksen HUS-Servisiltä. Tilanteessa yhtiöllä on sopimus yhteensä 315 palveluja tuottavan terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa (2013:118). EU-komissiolle vuonna 2011 tehty HYKSin Oy:n perustamista koskeva kantelu odottaa edelleen lopullista päätöstä, joskin komission heinäkuussa 2014 antamassa alustavassa arviossa valtiontukikantelua pidettiin perusteettomana. Merkittävimpiä muita riskejä yrityksen kannalta ovat Venäjän tilanteen vaikutukset terveysturismiin ja HUS:n henkilöstön HYKSin Oy:n toiminnan kanssa kilpailevat lisätyöt ja sivutoimet (esim. Helsinki Hospital, Oma Sairaala). Ruplan devalvoituminen vuoden 2014 aikana hidasti oletettavasti merkittävästi Suomeen kohdistuneen terveysmatkailun määrää suhteessa siihen, mitä se olisi ilman devalvoitumista ollut. Devalvoituminen ja ulkomaisen kysynnän väheneminen on parhaimmillaan kuitenkin käännettävissä Suomen ja yhtiön eduksi, jos venäläisten potilaiden virtaa voidaan ohjata Suomeen Saksan, Sveitsin ja Israelin sijasta. Uhkana on kysynnän ohjautuminen matalamman kustannustason maihin, kuten Turkkiin, Kroatiaan ja Viroon. Maantieteellisen riskin pienentämiseksi yhtiön hallitus on päättänyt ohjata vientiponnisteluja Venäjän ohella Baltian alueelle, Ruotsiin ja Norjaan. Hoitohenkilökunnan osalta mahdollisuudet HUS:n lisätöihin vaikuttavat erittäin voimakkaasti heidän kiinnostukseensa yhtiön kautta tarjolla oleviin työmahdollisuuksiin ja -määriin. Lääkäreiden osalta lisätöiden merkitys ei ole niin suuri, mutta vaikuttaa heidänkin osaltaan halukkuuteen tehdä vapaa-aikanaan leikkaustoimenpiteitä HYKSin Oy:n kautta erityisesti erikoisaloilla, joilla lisätyötä on paljon (kuten silmätaudit). HUS:n päivystystä käyttäneiden EU:n ulkopuolisten potilaiden laskutus on kesästä 2014 alkaen hoidettu HYKSin Oy:n kautta. HYKSin Oy:llä on tiiviit suhteet ulkomaisiin vakuutusyhtiöihin ja tämän vuoksi HUS:n hoitolaskujen

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (37) Talous- ja konsernijaosto maksua on saatu selvästi tehostettua. Laskutus tuottaa synergiaetuja myös yhtiön muuhun toimintaan. HYKSin Oy:n tuloutti HUS:lle tästä laskutuksesta 1,5 miljoonaa euroa v Kansainvälisten päivystyspotilaiden laskutuksen luonteesta johtuen näihin saataviin kohdistuu normaalia suurempi luottotappioriski. Yhtiön liikevaihto tilikauden aikana oli euroa (2013: ). Taseen loppusumma oli euroa (2013: ). Tilikauden tulos näyttää voittoa euroa (2013: ). Yhtiön oma pääoma oli tilikauden lopussa euroa (2013: ). Pääomalainan korkoja on kerääntynyt maksettavaksi euroa (2013: ). Yhtiö osti HUS:lta vuoden 2014 aikana palveluja eurolla. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 4-8 jäsentä. Lisäksi valitaan 2-8 varajäsentä. Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet Lasse Lehtonen (puheenjohtaja), Reijo Haapiainen (varapuheenjohtaja), Juha-Pekka Halmeenmäki, Tapio Korhonen, Jouko Oksanen ja Ulla-Marja Urho. Toimitusjohtajana on toiminut Janne Aaltonen. Kuntalain 23 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Tarkistettu päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää esittää, että hallitus päättäisi 1. merkitä tiedoksi HYKSin Oy:tä koskevan vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen; 2. nimetä toimitusjohtaja Aki Lindénin tai hänen määräämänsä viranhaltijan HUS:n edustajaksi pidettävään Hyksin kliiniset palvelut Oy:n sääntömääräiseen yhtiökokoukseen; 3. ohjeestaan yhtiökokousedustajalle yhtiön hallitukseen valittavista HUS:n edustajista (4) ja varaedustajista (2) sekä hallituksen puheenjohtajan valinnasta; ja että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen yhtiön nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Jorma Nurkkala; ja että hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien kokouspalkkioihin. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Lasse Lehtonen, p

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Talous- ja konsernijaosto 42 26.08.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 TAKO 42 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (8) 123 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3. 23.02.2015 Sivu 1 / 1 798/00.04.02/2015 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) 122 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (Apotti): Tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 0.08.015 Kunnanhallitus 60 4.08.015 Kunnanvaltuusto 81 07.09.015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio 1 Sisällysluettelo 1. Hankintamenettely 3 2. Saadut tarjoukset ja tarjousten avaus 3 3. Tarjousten vertailu 4 3.1 Tarjousten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) HALLITUS AIKA 23.03.2015 klo 08:30-11:15 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 27 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (6) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (6) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (6) AIKA 11.02.2015 klo 08:30-09:00 PAIKKA HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.02.2017 Sivu 1 / 1 843/2017 00.04.02.00 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (6) 3 Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017 HEL 2017-000806 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.02.2015 Sivu 1 / 1 787/00.04.02/2015 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Weckström, puh. 043

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (7) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (7) 168 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, välikarsinnan tulokset ja tarjoajien

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy 26.05.2016 Aika Torstai 09.06.2016 klo 18.00 Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 23.3.2017 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2017 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta , LIITE 1

Tarkastuslautakunta , LIITE 1 Tarkastuslautakunta 14.3.2016, LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 15.02.2016 klo 9:00-12:20 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, B rappu, 3. krs. Helmi-kabinetti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 15.05.2017 Sivu 1 / 1 830/2017 00.04.01.00 34 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

4 PEIJAKSEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA

4 PEIJAKSEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 24.11.2015 4 PEIJAKSEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN PÄIVYSTYSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA HYKS HUS käynnisti 7.9.2015 julkaistulla hankintailmoituksella EU-kynnysarvon ylittävän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (kv) 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177 Helsingin, Vantaan ja

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 95 yhteinen asiakastietojärjestelmä (ns. Apotti) HEL 2013-004973 T 02 08 00 Päätös päätti hyväksyä sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 23.02.2015 klo 09:00-12:40 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 8 EDELLISEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs.

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs. ASPOCOMP GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA Nro r /2oii ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 20.4.2011 klo 14:00 Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs. Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (8) 41 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuntoyhtiöiden edustajien nimeäminen HEL 2017-001827 T 00 01 05 Päätös päätti kehottaa 1 kaupunginkanslian

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 26.3.2014 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) AIKA 04.06.2015 klo 18:00-19:40 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 18 AJANKOHTAISKATSAUS 4 19

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 ESITYSLISTA- 1/2013 PÖYTÄKIRJA Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika Perjantai 12.4.2013 klo 13.45 14.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2017 1 (5) 1 Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä uusien osakkaiden liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi HEL 2017-003483

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

JOENSUUN. KOKOUSKUTSU.. YRITYSKIINTEISTOT Varsinainen yhtiäkokous. Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8oioo JOENSUU

JOENSUUN. KOKOUSKUTSU.. YRITYSKIINTEISTOT Varsinainen yhtiäkokous. Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8oioo JOENSUU JOENSUUN.. KOKOUSKUTSU.. YRITYSKIINTEISTOT Varsinainen yhtiäkokous.. 07 Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8oioo JOENSUU Aika.5.07 klo.00 Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (7) Päätöshistoria 24.03.2015 100 HEL 2013-011124 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. 24.03.2015 Pöydälle Hankejohtaja Hannu Välimäki ja

Lisätiedot

JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA

JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA HALLITUS 184 29.11.2010 JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA 231/00/01/03/2010 HALL 184 HUS käynnisti 29.9.2010 julkaistussa hankintailmoituksessa EU-kynnysarvon ylittävän hankintalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (6) 348 Suun terveydenhuollon ostopalvelut HEL 2014-002411 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perusteluin seuraavaa: 1. Valita suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyksin kliiniset palvelut Oy. Hallitus 28.5.2012, LIITE 9 JULKINEN TAUSTAOSA. Biomedicum Helsinki 2A Tukholmankatu 8, 00290 Helsinki

Hyksin kliiniset palvelut Oy. Hallitus 28.5.2012, LIITE 9 JULKINEN TAUSTAOSA. Biomedicum Helsinki 2A Tukholmankatu 8, 00290 Helsinki Hallitus 28.5.2012, LIITE 9 Hyksin kliiniset palvelut Oy JULKINEN TAUSTAOSA Biomedicum Helsinki 2A Tukholmankatu 8, 00290 Helsinki Versio Päiväys Vastuullinen Kuvaus 1.0 19.01.2011 HUS/Lasse Lehtonen HUS:n

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 (5) SANGEN OY PÖYTÄKIRJA 1/2017 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 30.6.2017 klo 10.00 11.30 Paikka Oulu 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Torstaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (7) Päätöshistoria Virastopäällikkö 11.08.2014 168 HEL 2013-011124 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut Virastopäällikkö päätti valita hankintamenettelyn toiselle

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot