uutiset Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten vuosi "Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa" syyskuu / 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uutiset Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten vuosi "Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa" syyskuu / 2013"

Transkriptio

1 syyskuu / 2013 uutiset Uusia hyödyllisiä toimintatapoja haetaan - Asiakasyhteistyön tiivistämisellä lisää puhtia! "Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa" Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten vuosi Hae omasi!

2 Asiakasyhteistyön tiivi stämisellä lisää puhtia! Uskomme löytävämme hyödyllisiä toiminta-tapoja ja lisää puhtia avoimella, tiiviillä yhteistyöllä kuljetusyrittäjien kanssa. Rakennusalan trendit vaikuttavat merkittävästi niin puu- kuin rakennusjätteen syntyyn. Rakennusalan suhdanneryhmän Raksun mukaan kriisin merkkejä ei tällä hetkellä näy, vaan tilanne on jopa hieman parantunut ryhmän alkuvuodesta julkaisemasta arviosta, jossa rakentamisen kokonaismäärän arvioitiin laskevan 2-4 prosenttia. Vastaavasti korjausrakentamisen kasvuksi suhdanneryhmä arvioi 2-3 prosenttia. Destamaticin vastaanottamien materiaalien kokonaismäärissä ollaan viime vuoden tasolla, mikä osoittaa, että muutokset ovat olleet kaikista uhkakuvista huolimatta vähäisiä. Yhteistoimintamme kuljetusyrittäjien kanssa on ollut vireää ja siihen tullaan edelleenkin panostamaan lisää. Keskittämiseen kannustavan asiakasetujärjestelmämme kehittämistä jatketaan ja tutkimme ja testaamme syksyn aikana aktiivisesti uusia yhteistyömuotoja. Destamaticin tuotemyynnissä valmistamamme puumurskeet ovat saaneet kiitosta hyvän laatunsa ansiosta. Tästä syystä puumurskeillemme on kysyntää enemmän kuin pystymme tarjoamaan. Haemme yhdessä kuljetusyritysten kanssa lisää puhtia Olemme jo aloittaneet kyselytutkimuksen asiakkaittemme parissa tavoitteena yhteistyömme tiivistäminen entisestään sekä oikeiden työkalujen valitseminen kuljetusyritysten toiminnan kehittämiseen ja kumppanuuden vahvistamiseksi. Haluamme kartoittaa nimenomaan Destamaticin asiakaskunnan nykytilanteen ja toiveet. Samoin haluamme selvittää, mistä mahdollisesti kenkä puristaa, miltä näyttävät tulevaisuuden haasteet ja mitä olisi tehtävissä kierrätysalan houkuttelevuuden kohentamiseksi. Haasteita piisaa, mutta uskomme avoimella ja tiiviillä yhteistyöllä löytävämme hyödyllisiä toimintatapoja sekä lisää puhtia. Sivuilla 4-5 SKAL:in asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto kertoo osaltaan kuljetus- ja logistiikka-alan muutosten vuodesta ja valottaa tulevaisuuden näkymiä. Hyötykäyttöä ja kierrätystä kehitetään Destamaticin selkeänä tavoitteena on EU lainsäädännön mukaisesti vastaanotettujen jätteiden mahdollisimman laaja hyödyntäminen materiaalina ja kaatopaikalle sijoittaminen 0%. Puumateriaalien hyötykäyttö on jo nyt lähes 100% ja rakennusmateriaalien osallakin 97%. Vielä tällä hetkellä suurin hyötykäyttö on poltto energian tuotannossa, mutta tämä ei vastaa EU 2020 tavoitteita. Destamatic yhteistyökumppaneineen hakeekin aktiivisesti uusia, innovatiivisia tuotemahdollisuuksia ja ratkaisuja kestäviksi vaihtoehdoiksi poltolle. Kelatien materiaalien kierrätysaseman toimintaa kehitetään toimintaa häiritsemättä syksyn aikana Menneen kesän aikana Kelatien materiaalien kierrätysasemalla tehtiin muutamia parannustöitä. Asfaltointia parannettiin asioinnin ja siisteyden kohentamiseksi. Puunmurskauslinjaston kunnostustyöt tullaan saattamaan loppuun. Nyt syksyn koittaessa tärkein huomio kohdistuu kuitenkin laitoksen pölyvaikutusten hallintaan. Pölyn ja melun hallinta ovat aseman luonteen ja toiminnan mukaisesti suurimpia haasteita, joihin on nyt keskitetty lisäpanostusta. Sivuilla 6-7 kerromme tarkemmin, millaisia parannuksia ja ratkaisuja olemme tuomassa asemalle. Aseman toiminta on mittausten ja seurannan mukaan täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset ja ehdot, mutta haluamme varmistaa niin asioinnin mukavuuden kuin mahdollisimman pienet haitat lähiympäristölle. Kaikki muutostyöt toteutetaan niin, että asiointi asemalla sujuu entiseen tapaan vaivattomasti ja nopeasti. Toivotamme tuloksellista syyssesonkia ja sitä edistävää aktiivista vuoropuhelua! Destamatic on ollut näkyvästi mukana HJK:n jalkapallokaudessa ja menestyksessä 3

3 SKAL / Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto: Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten vuosi SKAL:in Petri Murto uskoo kuljetusalan vetovoiman kasvuun EU:n direktiiveihin pohjautuva Suomen uusi jätelainsäädäntö ohjaa Destamaticin materiaalien kierrätystä ja määrittää tavoitteet materiaalien uusiokäytölle. EU:n ja Suomen lainsäädäntö ohjaavat myös kuljetusalan toimintaa. Koska Destamaticilla ei ole omaa kuljetuskalustoa, on yhteistyö kuljetusyritysten kanssa luontevaa, merkityksellistä ja jatkuvasti syvempään kumppanuuteen tähtäävää. Kuljetusala on viime aikoina ollut suurten muutosten kohteena. Kalustomuutokset, infra, talous, tavaraliikennelaki ja työllisyysasiat nousivat etualalle, kun Destamatic Uutiset kävi tapaamassa SKAL:in (Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry) asiantuntijapalveluiden päällikköä Petri Murtoa, joka tiivisti alan tilanteen: Kuljetusalalla ei ole aiemmin nähty näin merkityksellisiä uudistuksia. Kuljetuskaluston mittoihin muutoksia voimaan astuvien määräysten mukaisesti kaluston maksimikorkeuteen tulee lisää 20 cm ja painoraja nousee 60 tonnista 76 tonniin. Investoinnit näihin ovat jo hiljalleen alkaneet ja se tullee vaikuttamaan myös vanhan kaluston arvoon, arvioi Murto. Maksimimittaisen kaluston käyttö vaatii silta- ja tieverkkoon korjaustöitä. Valtion budjetointi näihin muutostöihin on toistaiseksi varsin vaatimatonta ja kuntien toimenpiteistä ei vielä ole tietoa tai julkistettuja päätöksiä. Moraaliset vastuut juridisiksi Uusi Tavaraliikennelaki astui voimaan huhtikuussa 2013 ja täydentävä vaihe ensi vuoden heinäkuussa. Kaupallinen kuljetustoiminta maanteillä on luvanvaraista liiketoimintaa, joka edellyttää kuljetusyritykseltä liikennelupaa. Liikenneluvalla toimivat kuljetusyritykset tunnistaa 4 5 rekisterikilven oransseista kehyksistä, muut ovat mustakilpisiä. Lainmuutoksella saamme tuntuvan tiukennuksen kuljetuspalveluiden tilaajan velvoitteisiin. Kuljetuksen tilaajan on muun muassa varmistettava, että kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa ja että se täyttää työnantajaja verovelvoitteensa. Jos tilaajalla on syytä epäillä esimerkiksi alhaisen hinnan perusteella että kaikkia velvoitteita ei hoideta, sopimusta ei saa solmia. Velvoitteen rikkominen on rangaistavaa. Laki vahvistaa entisestään kuljetusalan yrittäjyyttä, selkeyttää lupaehtoja ja korostaa vastuullisuutta sekä lainmukaisuutta, tiivistää Petri Murto lain sisältöä. Toki moraalinen vastuu on ollut voimassa aikaisemminkin, nyt se vain muuttui tarkemmaksi ja juridiseksi. Tilaajavastuun selkeyttämiseksi SKAL:ssa on valmistunut Kuljetuspalveluiden ostajan ohjeet. Näin pelisäännöt ovat selvät ja tilaaja velvoitetaan ostamaan kuljetuksia lainsäädännön puitteissa korostaa Murto ja huomauttaa, että lain yksi tavoite on kitkeä alalta paljon puhuttanut harmaa talous, jonka vaikutus kuljetusalalla on arviolta jopa 100 miljoonaa euroa. Energiaverotuksen muutokset (polttoaine) muutaman viime vuoden aikana on myös tuonut alalle huomattavat lisäkustannukset. SKAL:ssa on esittänyt 5-6 sentin/litra veronpalautusta maanteiden tavaraliikenteelle.. Tämä olisi mahdollista EU direktiiviraamien puitteissa, huomauttaa Petri Murto. Jätteen haltijan pitää tarkistaa, että jätteiden kerääjä ja kuljettaja on hyväksytty ja merkitty jätehuoltorekisteriin ja että hyväksyntä kattaa myös kyseisen jätteen kuljetuksen. Jätteiden kuljettajan on pidettävä jätehuoltorekisteriotetta aina mukana. Lisäksi jätteen haltijan on varmistettava, että joko kerääjällä tai kuljetuksen vastaanottajalla on viranomaisen myöntämä ja voimassa oleva ympäristölupa. Haasteena työvoiman saanti Kuljetusalan yksi tulevaisuuden haasteista on työvoiman saanti. Lähinnä eläkkeelle siirtymisten myötä alalle tarvitaan uusia kuljettajia 3500 henkeä/vuosi. Suomessa on ammattikuljettajia nyt n omistaja/kuljettajaa. Puolustusvoimat kouluttaa paljon, yli 3000, mutta valitettavasti näistä vain pieni osa jää alalle ammattilaiseksi. Ammattikuljettajien ajokorttiuudistuksen ja lisääntyvän koulutuksen myötä haetaan alalle uusia ammattilaisia. Uusiutuva koulutus korostaa turvallisuutta, ympäristöasioita sekä asiakaspalvelua. Lisääntyvä koulutus on aina hyvästä, kun se on oikein ja huolella toteutettu. Tämän myötä alan arvostus tulee kohenemaan ja vetovoima kasvaa, kuvailee kuljetusalan lähitulevaisuuden näkymiä SKAL:in asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto. Destamaticin asiakaskunnan kuljetusyrittäjiä koskee Tavaraliikennelain lisäksi myös jätelain ja asetuksen vaatimus rekisteröitymisestä ELY:n ylläpitämässä Jätehuoltorekisterissä. Toiminta hyväksytään jätehuoltorekisteriin, jos: 1) toimintaa harjoitetaan jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti ja ammattitaitoisesti; 2) toimintaa harjoitetaan aiheuttamatta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 3) toiminnassa käytettävä laitteisto ja kalusto on teknisesti asianmukaista; 4) hakija asettaa ELY-keskuksen eduksi riittävän vakuuden kuljetettavan tai välitettävän jätteen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi, ellei viranomainen päätä, että vakuuden asettaminen on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen tarpeetonta.

4 Kierrätysasemalla teho stetaan pölyntorjuntaa Puunmurskaus tapahtuu pääosin laitoksen sisätilassa, mikä hillitsee sekä pöly- että meluhaittoja. Destamaticin Kelatien materiaalien kierrätysasemalla käsitellään ja kierrätetään ympäristöluvan mukaisesti puu-, rakennus- ja pakkausmateriaaleja. Melun ja pölyämisen torjuntatoimet vaativat jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä ympäristöhaittojen torjumiseksi. Laitosalueen itäpuolella lähin asutus on noin 250 metrin levyisen metsäalueen takana. Muilta sivultaan alue rajautuu teollisuusalueella toimivien yritysten kiinteistöihin. Melupäästöt on saatu hyvin hallintaan mutta pölyämisen osalta tehdään kuluvan syksyn aikana vielä lisätoimia. Tavoitteena on mahdollisimman turvallinen asiointi- ja työympäristö laitosalueella kuin myös ympäristön asukkaille ja yrityksille. Pitkät kuivat jaksot ja tuuliset sääolosuhteet ovat joskus haasteellisia pölyämisen kannalta, mutta teemme haittavaikutusten torjunnassa paljon töitä, vakuuttaa Kelatien materiaalien kierrätysaseman asiakaspalvelusta ja ympäristöasioista vastaava ympäristöinsinööri Katri Tapola. Katrin vastuulla ovat materiaalien vastaanottopalvelut, tulevien ja lähtevien materiaalien laadun seuranta, laitoksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkuva seuranta ja ylläpito sekä ympäristöhaittojen torjuntatoimenpiteiden kehittäminen. Kierrätysaseman meluvaikutukset on saatu hyvin hallintaan. Toiminnan aiheuttamia melumittauksia on tehty jo vuodesta 2004 alkaen valvovan ympäristöviranomaisen hyväksymien ja edellyttämien melumittaussuunnitelmien mukaisesti. Melun torjuntatoimenpiteitä on tehty vuosien mittaan laajentuneen toiminnan myötä. Merkittävin melua vaimentava tekijä oli vuoden 2007 alusta käyttöön otettu sähkömoottorikäyttöinen puunkäsittelylinjasto, mikä on melupäästöltään diesel käyttöistä murskainta huomattavasti hiljaisempi.. Pölynhallintaan on asemalla v rakennettu koko laitosaluetta kiertävä suoja- ja pölynestoaita sekä laajennettu monipisteinen pölyä sitova vesisumujärjestelmä. Näillä varusteilla onkin saatu merkittävässä määrin pölyämisen ympäristöhaittoja vähennettyä. Myös pölyn leviämisestä ympäristöön on seurattu pölymittauksin ja niitä tullaan jatkamaan tulevina vuosina. Vesisumutusjärjestelmän käyttöä tehostetaan. Kierrätysaseman kenttä pestään, harjataan ja kastellaan säännöllisesti. Syksyn aikana toteutetaan lisää rakenteellisia ja toiminnallisia täydennyksiä ja parannuksia pölyntorjuntaan: Perusratkaisuna laitosalue jaetaan kahteen lohkoon noin 6 m korkeilla suojaseinällä ja tuuliverholla, joka katkaisee tuulen voimakkuutta ja sen myötä hienoainesten tarttumista tuulen mukaan. Suoja-aitaa korotetaan länsipuolisella rajalla, joka estää pölyn leviämistä lähialueelle. Itäpuolen suojavallia korotetaan maalla ja aitarakenteella, jolla estetään roskien ja pölyn leviämistä asutuksen suuntaan. Ulkona olevan esimurskaimen ympärille rakennetaan seinämät. Kastelun lisääminen ja tehostaminen, vesisumujärjestelmän tehostettu kunnossapito (Vuoden 2012 aikana käytettiin vettä noin litraa pölyämisen torjuntaan). Kenttien harjausta, pesua ja kastelua tehostetaan Materiaalien purku- ja lastaustapoja on kehitetty ja ohjeistettu niin, että pölyäminen olisi mahdollisimman vähäistä. Lisäksi kenttää huuhdellaan päivittäin ja pestään perusteellisesti viikoittain. Olemme vakuuttuneita, että nyt tehtävät toimenpiteet ovat tehokkaita ja tulevat entisestään hillitsemään laitosalueelle ja sen ympäristölle aiheutuvia haittoja, vahvistaa Katri Tapola. Destamaticilla on suunnitteilla uuden teollisuushallin rakentaminen vuoden 2016 loppuun mennessä, jolloin laitosalueen toiminnot saataisiin suurelta osin hallitilaan. Tällöin ympäristövaikutusten tehostuu oleellisesti sekä melun että pölyämisen osalta. Laitosalue tullaan jakamaan suojaseinällä ja tuuliverkolla. Myös suoja-aitoja ja -vallia korotetaan. 6 7

5 YIT Rakennus/Infra Palvelut Markus Välimäki PL Helsinki Keskittäminen Destamaticille kannattaa ja tuo etuja Kierrätysedut Destamaticille toimitettu materiaali lajitellaan, käsitellään ja kierrätetään hyötykäyttöön tehokkaasti. Materiaalien kierrätys on merkittävä ympäristöteko. Laatu- ja ympäristöedut Destamatic on luotettava kumppanisi. Toimintamme on ympäristöviranomaisten vaatimusten mukaista ja laatu- ja turvallisuusasioihin kiinnitetään huomiota. Kierrätysasemalla on nopeaa ja vaivatonta asioida ja siellä on reilu meininki. Palkitsevat AsiakasEdut Keskittäminen Destamaticille kannattaa. Palkitsemme asiakkaitamme tuntuvasti. Keskittämisen myötä asiakkaittemme edut kasvavat. Säännöllisen tiliotteen myötä etujen seuraaminen on vaivatonta. Destamatic palkitsee yritykset ja kuskit VuosiEtutaulukko: Tonnit/v Bonus % 5% 6% 7% 8% 9% 10% Tonnit/v Bonus % 11% 12% 13% 14% 15% PlusEtu Osoitelähde: Destamatic Oy:n asiakasrekisteri Painopaikka: Tikkurilan Paino Oy, jolla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Destamatic Oy Toimisto: Käyntiosoite: Kelatie 2 Tuusula Postiosoite: Kelatie Vantaa Puh. (09) , fax (09) Kelatien materiaalien kierrätysasema, ark. klo 6-20 Käyntiosoite: (huom. mm navigaattorit) Pyöräkuja 6 Tuusula Kelatien teollisuusalue Postiosoite: Pyöräkuja VANTAA Puh. (09) , fax (09)

JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN

JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN maaliskuu / 2014 uutiset Jätelaki ohjaa - Destamatic toimii ja pyörät pyörivät JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN Destamaticille uusi materiaalien kierrätysasema Kyläsaareen Positiivisia näkymiä rakentamisessa

Lisätiedot

Positiivista palautetta palvelusta ja tuotelaadusta

Positiivista palautetta palvelusta ja tuotelaadusta kesäkuu / 2013 uutiset palvelusta ja tuotelaadusta Destamaticin asiakaspalveluvastaava Katri Tapola keräämässä näytettä puumurskeestamme Lainsäädäntö tuo lähivuosille muutoksia "Destamaticin asiakkaat

Lisätiedot

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Heinäkuu 2015 uutiset Piha- ja puutarhasuunnittelija Eija Keckman: "Puukivi puhuttelee ja edustaa aikamme arvoja" Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Hyötykäytöstä kierrätykseen hyvästä

Lisätiedot

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Heinäkuu 2/2013 2013 Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset DRÄNERING OCH MILJÖ F. BÄCK Tallgräd 7, 68500 KRUUNUPYY puh. 020-768 0423, fredrik.back@anvianet.fi

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä Pääkirjoitus Delete poistaa kiinteistön ongelmat www.delete.fi Taloyhtiöiden huoltotöitä ja kunnossapitoa jo 15 vuoden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä SAVON SAVON YRITYSUUTISET YRITYS- UUTISET Kesäkuu 3/2010 SISÄLLÄ: s. 2-8 Ympäristö/ jätehuolto s. 9-15 LVIS s. 16-25 Rakentaminen s. 26-31 Kiviteollisuus 1 Kalliomurskeet pihoille, rakennuspohjiin, ajoteille,

Lisätiedot

Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu

Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu Mitä kuljetuksen ostajan täytyy tietää kuljetusliikkeen toiminnasta ennen sopimuksen solmimista Kuljetusasiakkaan ohjeet Hyvä kuljetuspalveluiden ostaja, Laki kaupallisista

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Savon Yritys- maailma Hyvää kesää! Heinäkuu 2/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää

Lisätiedot

Napapiirin logistiikka

Napapiirin logistiikka N Ä Y T T E L Y T J A M E S S U T 2 0 1 1 K U S T A N N U S I N D E K S I K U N T O U T U S T A 10 10 Napapiirin logistiikka on sesonkipainotteista + Kuljetusverkoston eettiset ohjeet koulutuspaketti tiukkaa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

YRITYS- UUTISET SAVON KULJETUS HUTTUNEN OY. Suomen GPS-Mittaus Oy Sammonkatu 12, 70500 KUOPIO Puh. 0400-675 621, fax 017-263 2464

YRITYS- UUTISET SAVON KULJETUS HUTTUNEN OY. Suomen GPS-Mittaus Oy Sammonkatu 12, 70500 KUOPIO Puh. 0400-675 621, fax 017-263 2464 SAVON 1 YRITYS- UUTISET 2/2012 Toukokuu Sisällä: s. 2-13 Kuljetus s. 14-25 Maarakentaminen s. 25-33 Tie- ja siltarakentaminen s. 34-39 Metsä KULJETUS HUTTUNEN OY Kuljetuspalvelut Maansiirtopalvelut Maanrakennustyöt

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Pääministerit haluavat poistaa raja-aitoja s. 2. Heurekan tiedepuistossa mennään maan alle s. 2

INFRA Uusimaa. Pääministerit haluavat poistaa raja-aitoja s. 2. Heurekan tiedepuistossa mennään maan alle s. 2 INFRA Uusimaa 4/2014 Juha Ovaska Helsingin ylläpidon pilottihankkeesta: PERINTEISESSÄ URAKASSA MONI TYÖ OLISI JÄÄNYT TEKEMÄTTÄ s. 4 Pääministerit haluavat poistaa raja-aitoja s. 2 Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

MAALLA MERELLÄ ILMASSA. MAALLA 1/2011 14. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com

MAALLA MERELLÄ ILMASSA. MAALLA 1/2011 14. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2011 14. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA 11 VUODEN MERKITTÄVIN MESSUTAPAHTUMA KUNNOSSAPIDON JA TUOTANNON AMMATTILAISILLE TEOLLISET PALVELUT HELSINKI

Lisätiedot

Askel. Edellä. Puolustusvoimat. Saneerauspurku onnistuu keskellä kauppakeskusta. Rakennustyömailla. marssii ympäristön asialla

Askel. Edellä. Puolustusvoimat. Saneerauspurku onnistuu keskellä kauppakeskusta. Rakennustyömailla. marssii ympäristön asialla Askel kuusakoski oy asiakaslehti 2013 Edellä Puolustusvoimat marssii ympäristön asialla Saneerauspurku onnistuu keskellä kauppakeskusta Rakennustyömailla kierrätyksessä huipputuloksia 1 Pääkirjoitus Rehtiä

Lisätiedot

Kuljetus. Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta. Yrittäjä. Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Tietohtori tutkii teitä ja siltoja

Kuljetus. Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta. Yrittäjä. Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Tietohtori tutkii teitä ja siltoja Kuljetus Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 1/14 Yrittäjä Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta Liity PIHIin! Tietohtori tutkii teitä ja siltoja

Lisätiedot

Kierrossa 1/13. Apuna älytoiminnot Matkuksen kauppakeskuk sessa jätekonteissa on etähälyttimet.

Kierrossa 1/13. Apuna älytoiminnot Matkuksen kauppakeskuk sessa jätekonteissa on etähälyttimet. Itellalle jättikeskus Pennalan palveluvarastossa keräilyä tehostaa ääniohjaus. Luotaus tulevaan Seuraava teknologinen aalto perustuu biokauteen. Apuna älytoiminnot Matkuksen kauppakeskuk sessa jätekonteissa

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Eeva Virtanen Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 355 Helsinki 2012

Lisätiedot