syyskuu / 2014 uutiset Ensimmäiset puukivet esittelyssä Kyläsaaren asema virkeästi käyntiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "syyskuu / 2014 uutiset Ensimmäiset puukivet esittelyssä Kyläsaaren asema virkeästi käyntiin"

Transkriptio

1 syyskuu / 2014 uutiset Ensimmäiset puukivet esittelyssä Kyläsaaren asema virkeästi käyntiin

2 Vuoden 2014 merkittävät kohokohdat: Kyläsaaren vireä toiminta ja Destaclean-konseptin ensiesittely FinnBuild messuilla Destamaticin Kyläsaaren materiaalien kierrätysaseman avajaisissa 1.7. riitti vieraita aamusta iltaan. Destamatic vahvistaa toimintaansa Uusi Destamatic esittelee FinnBuildissa uuden sukupolven rakentamisen uusiokomposiittituotteita Destamatic Oy esittelee FinnBuild tapahtumassa ensimmäiset rakennusjätteistä kehittämänsä kierrätystuotteet uusiokomposiittituotteet. Destamatic on hakenut EU:n kattavaa patenttia rakennusjätteiden prosessoinnista uusiokomposiittien raaka-aineiksi. Rakennusjätteen kierrätyksessä on nyt otettu jätelain edellyttämä merkittävä askel, kun Destaclean-konseptin myötä olemme kehittäneet ensimmäisenä Suomessa ratkaisun jätehierarkian tarkoittamaan aitoon kierrätykseen. Jätteiden polttoa ei hyväksytä kierrätykseksi", sanoo Destamatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen. Kyläsaaren materiaalien kierrätysasemalle hyvä vastaanotto Menneen kesän heinäkuussa avattiin juhlavin menoin Destamatic Oy:n materiaalien kierrätysasema Helsingin Kyläsaaressa. Heti heinäkuun avajaisista alkaen osoittautui, että tällaiselle paikalle ja toiminnalle oli tuntuva tarve ja toiminta on siitä alkaen ollut vilkasta ja alati kasvavaa. Vastaanotetut kuormamäärät ovat jopa ylittäneet arviomme ja olemme sen myötä täydentäneet materiaalien lajittelun ja käsittelyn kalustoamme. Olemme myös virittäneet ja laajentaneet etujärjestelmäämme asiakkaittemme palautteen mukaisesti. -konsepti esittelyssä FinnBuild-messuilla Keveys on yksi puukiven tärkeimpiä ominaisuuksia. Destaclean konseptin kehittämistyön vetovastuu siirtyy keventyneen kiven myötä teknologiajohtaja Kimmo Rinteelle. Kuvassa Matti Hallinen (vas.), Reino Partanen ja Kimmo Rinne. Destamaticin kehittämä uusiokomposiitti on täysin uusi rakennusjätteen tuoteinnovaatio sekä Suomessa että maailmalla Uusiokomposiittien kehittäjäjoukkue. Kuvassa vasemmalta LUT:n laboratorioinsinööri Marko Hyvärinen, kaupallistamiskonsultti Valtteri Simola, Destamaticin Matti Hallinen, Robert Mårtensson, Teuvo Kaikkonen ja Joni Lappi. LUT:n professori Timo Kärki, Destamaticin hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen sekä betoniasiantuntija, tekniikan tohtori Asko Sarja. Reino Partanen on toiminut Destaclean -kehitysprojektin johtajana. Patenttihakemuksen valmistelun yhteydessä on tehty laaja uutuusselvitys ja todettu, että rakennusjätteistä prosessoidut uusioraakaaineet ja niistä valmistetut tuotteet ovat täysin uusi rakennusjätteen tuoteinnovaatio sekä Suomessa että maailmalla. Yrityksen tavoitteena on päästä jopa 100-prosenttiseen kierrätystuotevalmistusprosessiin. Destamaticin tuotteet ovat myös uusin esimerkki suomalaisesta kierrätysinnovaatioista. Ne ovat syntyneet Inno- Destaclean-konsepti tuottaa rakennusjätteestä jalostettua uusioraakaainetta ja niistä kehitämme edistyksellisiä uusiotuotteita takaisin rakentamisen ja ympäristön hyödyksi Destamatic Oy:n teknologiajohtaja Kimmo Rinne. vaatiokeskus Tekesin Green Growth -ohjelman osarahoituksella. D e s t a c l e a n - t u o - teinnovaatio on Destamaticin strateginen ympäristöä säästävä vaihtoehto jätemateriaalien uudelleen kierrättämiseen. Se on linjassa EU:n määrittelemien rakennusjätteiden kierrätystavoitteiden kanssa. EU:n jätedirektiivi edellyttää, että vuoteen 2020 mennessä jäsenmaiden on kierrätettävä 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä materiaalina. Jätteenpolttoa ei hyväksytä kierrätykseksi. Destaclean-uusiokomposiittihanke kuuluu Tekesin viisivuotiseen Green Growth Tie kestävään talouteen -ohjelmaan. Destamatic on saanut Tekesiltä hankkeen valmistelun projektirahoituksen. Green Growth -ohjelman pääteema on talouden kestävä kasvu sekä luonnonvarojen tehokas ja vastuullinen käyttö. Ohjelman avulla haetaan innovaatioita, jotka parantavat merkittävästi materiaali-, resurssi- ja energiatehokkuutta sekä luovat pohjaa uusien vihreän kasvun yhteishankkeiden kehittymiselle. Tarkoituksena on luoda pysyvää talouskasvua Suomeen. Rakennusjätteen aitoa kierrätystä Destamatic Oy on keskittynyt rakennus- ja pakkausjätemateriaalien keräämiseen ja niiden kierrätyskäytön innovatiiviseen kehittämiseen yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Tässä merkittävässä kehitysvaiheessa tärkeitä asiantuntijakumppaneita ovat olleet Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori, tekniikan tohtori Timo Kärki tiimeineen ja betoniasiantuntija, VTT:n emeritusprofessori, tekniikan tohtori Asko Sarja. Kierrätyspuukuidusta valmistettujen Destaclean-piha- ja reunakivien raaka-ainesosina on käytetty sementtiä, puukuitua, luonnon kiviainesta ja vettä. Tällaista tuotetta nimitämme sementtikomposiitiksi eli se saa nimensä sideaineen mukaan. Mikäli sideaineena käytettäisiin muovia, niin se olisi muovikomposiittia. Raaka-aineena voi siis olla erilaisista rakennusjätteistä valmistettuja uusioraaka-aineita, selventää Destamatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen. Partasen mukaan Destamaticin lähivuosien tavoitteena on laajentaa asiakassegmenttiä niin kotimaassa kuin Euroopan markkinoilla tuottamalla lisää uusiotuotteita Destaclean-konseptilla. Destamaticin tavoitteena on tuoda kesäkauden 2015 markkinoille useita uusioraakaaineista valmistettuja piharakentamisen komposiittituotteita vaihtoehdoksi perinteisille betonikiville. Alkuvaiheessa komposiittituotteiden tehdasvalmistuksessa käytetään nykyisiä betonikivien valmistuslinjoja, jotka rajoittavat uusioraaka-aineiden osuuden noin 30 prosenttiin. Uusiokomposiittiseoksessa voi puukuitua kuitenkin olla jopa prosenttia. Destaclean-komposiittipihakivet tarjoavat merkittäviä hyötyjä kuljetuskustannuksissa ja asennuksessa betonikiviin verrattuna, sillä komposiittipihakivi, eli puukivi painaa noin 30 prosenttia vähemmän kuin saman kokoinen perinteinen betonipihakivi. Ensimmäiset uunituoreet puukivet uunistä ulos. 2 3

3 Materiaalien aito kierrätys tuottaa uusia tuotteita rakentamiseen Rakennusjätettä syntyy maanrakennustöissä, purkutöissä, remontti- ja saneeraustöissä kuin myös uudisrakentamisessa. Samaan kategoriaan kuuluvat myös kaupan ja teollisuuden pakkausjätteet. Nämä materiaalit lajitellaan mahdollisuuksien mukaan syntypaikalla ja ohjataan vastuullisesti kierrätykseen, joka mahdollistaa uusien raaka-aineiden ja tuotteiden valmistamisen. Destamaticin kumppaneina toimivat kuljetusalan yritykset tarjoavat rakennusjätettä tuottaville yrityksille keräily- ja lavapalveluja sekä kuljetuksia. Destamaticilla ei ole omaa kuljetus- ja lavapalvelua, vaan yhteistyö kuljetusalan yritysten kanssa on tiivistä. Destamatic on jo yli 10 vuoden ajan tarjonnut kuljetusalan kumppaneilleen hyötyjä tuottavan, kilpailukykyisen, luotettavan ja vastuullisen materiaalien kierrätystavan, jota myös heidän asiakkaansa ovat arvostaneet. SYNTYPAIKKA Rakentaminen Teollisuus Kauppa LOGISTIIKKA Käsittelypalvelut Keräily- ja lavapalvelut Kuljetukset DESTAMATIC OY:N ASIAKKAAT Kuljetusyritykset Ympäristöyritykset Rakennusyritykset Kauppa- ja teollisuusyritykset Maanrakennusyritykset Materiaalin jatkojalostajat Purkualan yritykset Julkisen sektorin Energialaitokset rakennus- ja ympäristöorganisaatiot Destamaticin materiaalien kierrätysasemat vastaanottavat jätemateriaaleja keskeisillä paikoilla Helsingin keskustan tuntumassa Kyläsaaressa ja Helsinki Vantaa lentokentän läheisyydessä Tuusulan Kelatien teollisuusalueella. Kierrätysasemilla materiaalit lajitellaan, prosessoidaan ja laadutetaan hyöty- ja kierrätyskäyttöä varten. Myös tässä kierrätysvaiheessa yhteistyö kuljetus- ja urakoitsijayritysten kanssa on merkittävää. Destamaticilla on valmis Destaclean -konsepti uusiokomposiittien valmistukseen. Näin rakentamisessa syntynyt jäte on tehnyt aidon kierrätyskierroksen, kun se osaltaan palaa laadukkaan tuotteen muodossa takaisin rakentamisen tarpeisiin. TUOTEVALMISTUS JA -MYYNTI Uusioraaka-aineet Uusiotuotteet VASTAANOTTO Lajittelu Esikäsittely Kelatien materiaalien kierrätysaseman tuotantolaitos tuottaa laadukasta puumursketta. Kierrätyspuumurskeiden laatu varmistetaan säännöllisesti sekä omilla tuotantoerä- että kuormakohtaisilla näytteillä, että ulkopuolisen auktorisoidun laboratorion toimesta. 4 5

4 Uuden Kyläsaaren materiaalien kierrätysaseman avajaistunnelmia Kimmo Rinne Destamaticin teknologiajohtajaksi DI Kimmo Rinne, 47 on nimitetty Destamatic Oy:n teknologiajohtajaksi alkaen. Hänen vastuualueenaan ovat materiaalien vastaanoton ja kierrätyksen kokonaisvaltainen tehostaminen ja kehittäminen. Tähän sisältyy kierrätysraaka-aineiden, kierrätystuotteiden sekä näiden tuotannon kehittäminen. Kimmo vastaa myös Destamaticin Hyvinkään tuotantolaitoksen toiminnasta ja kehitystyöstä. Kimmon aiempaan työkokemukseen kuuluu 18 vuotta UPM:n palveluksessa tuotannon-, tuotekehityksen ja markkinoinnin tehtävissä. Destamaticilla tähdätään dynaamisesti tulevaisuuteen ja uusiin materiaali- ja tuoteratkaisuihin. Tätä kehitystyötä tullaan jatkamaan asiakaslähtöisesti palvelu ja laatu johtotähtenä kuvaa Kimmo alkaneita tehtäviään. Kimmon vastuulle kuuluvan Destacleankonseptin näkymiä hän kuvaa tiivistetysti: Destaclean-konsepti tuottaa rakennusjätteestä jalostettua uusioraakaainetta ja niistä kehitämme edistyksellisiä uusiotuotteita takaisin rakentamisen ja ympäristön tarpeisiin". Kimmo Rinteen yhteystiedot: puh Kyläsaaren avajaiset olivat kaikin puolin onnistunut ja mukava tapahtuma. Heti aamusta alkaen kuormia saapui upouudelle kentälle ja trafiikki oli vilkasta. Wotkinsin makkarat, grilliherkut ja virvokkeet maistuivat ja tunnelma oli korkealla. Virallisten avajaisten myötä starttasi myös menestykselliseksi osoittautunut kahden viikon kampanjajakso tuplabonuksineet ja extratarjoiluineen. Upea avajaistunnelma antoi suuntaviivat kehittyvälle yhteistyölle. Vielä kerran lämpimät kiitokset kaikille Kyläsaaren avajaistapahtumaan osallistuneille. Keskittäminen Destamaticille kannattaa ja tuo etuja Kierrätysedut Destamaticille toimitettu materiaali lajitellaan, käsitellään ja kierrätetään hyötykäyttöön tehokkaasti. Materiaalien kierrätys on merkittävä ympäristöteko. VuosiEtutaulukko: Laatu- ja ympäristöedut Destamatic on luotettava kumppanisi. Toimintamme on ympäristöviranomaisten vaatimusten mukaista ja laatu- ja turvallisuusasioihin kiinnitetään huomiota. Kierrätysasemalla on nopeaa ja vaivatonta asioida ja siellä on reilu meininki. Palkitsevat DestaEdut Keskittäminen Destamaticille kannattaa. Palkitsemme asiakkaitamme tuntuvasti. Keskittämisen myötä asiakkaittemme edut kasvavat. Säännöllisen tiliotteen myötä etujen seuraaminen on vaivatonta. Destamatic palkitsee yritykset ja kuskit. Tonnit/v Bonus % 5% 6% 7% 8% 9% 10% Tonnit/v Bonus % 11% 12% 13% 14% 15% PlusEtu 6 7

5 E M E N T I T I K O I S T Y Ö N Ä U K U L A K I V E T U M A H I E K K A E N N U S H I E K K A I K O I S V A L U T Ympäristöbetonituotteet Osoitelähde: Destamatic Oy:n asiakasrekisteri Edullisesti suoraan tehtaalta Nopeat ja täsmälliset toimitukset Joustavasti asiakkaan ehdoilla TERVETULOA MYYNTINÄYTTELYYMME katsomaan tuotemallit ja erilaisia pihakiviladontoja Kaunis piha vie onnelliseen taloon etoni.fi Myyntinäyttelymme Hyvinkäällä Kalliokierto 9:ssä. Avoinna ark Painopaikka: Tikkurilan Paino Oy, jolla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Destamatic Oy puh Postiosoite: Kelatie 2, Vantaa Käyntiosoite: Kelatie 2, Kelatien teollisuusalue, Tuusula Y-tunnus Kotipaikka Helsinki Kelatien materiaalien kierrätysasema puh Postiosoite: Pyöräkuja 6, Vantaa Käyntiosoite: Pyöräkuja 6, Kelatien teollisuusalue, Tuusula Kyläsaaren materiaalien kierrätysasema puh Osoite: Kyläsaarenkatu 12, Helsinki Destamatic Oy Hyvinkään tuotantolaitos puh Osoite: Kalliokierto 9, Hyvinkää

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Heinäkuu 2015 uutiset Piha- ja puutarhasuunnittelija Eija Keckman: "Puukivi puhuttelee ja edustaa aikamme arvoja" Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Hyötykäytöstä kierrätykseen hyvästä

Lisätiedot

JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN

JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN maaliskuu / 2014 uutiset Jätelaki ohjaa - Destamatic toimii ja pyörät pyörivät JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN Destamaticille uusi materiaalien kierrätysasema Kyläsaareen Positiivisia näkymiä rakentamisessa

Lisätiedot

Positiivista palautetta palvelusta ja tuotelaadusta

Positiivista palautetta palvelusta ja tuotelaadusta kesäkuu / 2013 uutiset palvelusta ja tuotelaadusta Destamaticin asiakaspalveluvastaava Katri Tapola keräämässä näytettä puumurskeestamme Lainsäädäntö tuo lähivuosille muutoksia "Destamaticin asiakkaat

Lisätiedot

uutiset Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten vuosi "Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa" syyskuu / 2013

uutiset Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten vuosi Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa syyskuu / 2013 syyskuu / 2013 uutiset Uusia hyödyllisiä toimintatapoja haetaan - Asiakasyhteistyön tiivistämisellä lisää puhtia! "Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa" Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten

Lisätiedot

Kierrossa 1/14. Vihreät askeleet Tampere-talon jäteseurannasta on tullut entistä määrätietoisempaa.

Kierrossa 1/14. Vihreät askeleet Tampere-talon jäteseurannasta on tullut entistä määrätietoisempaa. Sateenvarjona YTP Uusi toimitusjohtaja haluaa vaikuttaa ja valvoa alan toimijoiden etuja. Asiakastyytyväisyys Osuuskauppa Hämeenmaassa arvostetaan jätehuollon sujuvuutta. Vihreät askeleet Tampere-talon

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

KIERROSSA. Tuottajavastuu laajenee ja kuitupakkausten. tiivistyy entisestään.

KIERROSSA. Tuottajavastuu laajenee ja kuitupakkausten. tiivistyy entisestään. 3 Q & A Mitä tietoturvan uusi standardi tuo tullessaan? Jätepolitiikan toteuttaminen on meillä hampaatonta. - Juha Kaila, emeritusprofessori KIERROSSA Paperinkeräys Oy:n asiakaslehti 1 / 15 8 RFID tallentaa

Lisätiedot

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus.

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus. Rudus Oy:n asiakaslehti 2015 VASTUULLINEN 6 SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ 9 VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25 www.rudus.fi 6 sisältö 2015 Kannen kuvat:

Lisätiedot

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jätelainsäädännön uudistus etenee 12 Ekokemin apurahat haettavana 22 Toimintamme laajentui 2/13 Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Kasvavaa moottorivalmistusta Suomessa

Lisätiedot

Askel. Edellä. Uusi kehityskeskus. SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji. Luotettava logistiikka. on ainoa laatuaan. on saumatonta yhteistyötä

Askel. Edellä. Uusi kehityskeskus. SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji. Luotettava logistiikka. on ainoa laatuaan. on saumatonta yhteistyötä Askel kuusakoski oy asiakaslehti 2014 Edellä Uusi kehityskeskus on ainoa laatuaan SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji Luotettava logistiikka on saumatonta yhteistyötä 1 Pääkirjoitus Eturivin erotteluosaamista

Lisätiedot

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

1/14. Muoville uusi elämä. Ekokem. Muovijäte muovautuu. profiileiksi. Tässä lehdessä myös

1/14. Muoville uusi elämä. Ekokem. Muovijäte muovautuu. profiileiksi. Tässä lehdessä myös Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jäteverotukseen pieniä muutoksia 21 Lakitietoa avainasiakkaille 22 Ekokem 35 vuotta 1/14 Muoville uusi elämä Muovijäte muovautuu uusioraaka-aineeksi ja profiileiksi 10 4 Ympäristönhuoltoa

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

Gipsolution. Eristäminen ja eristeet. Aquapanel. Kipsimassa. Ruka Village. teema: Energiatehokkuus

Gipsolution. Eristäminen ja eristeet. Aquapanel. Kipsimassa. Ruka Village. teema: Energiatehokkuus Knauf Oy:n sidosryhmälehti Gipsolution Nro 1/2010 teema: Energiatehokkuus Eristäminen ja eristeet Aquapanel joutuu tositestiin, kun lentokentän kylpylä valmistui. Ruka Village Huippuhotelli rakennettiin

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa SISÄLTÖ ESIPUHE Piia Nurmi KATSAUS YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAAN SUOMESSA Piia Nurmi, Riikka Leskinen, Jaani Kuusela

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015. eservice. Elenian apuna. Nopea ja helppo SER-kierrätys. Ratkaisu. vaarallisille jätteille

KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015. eservice. Elenian apuna. Nopea ja helppo SER-kierrätys. Ratkaisu. vaarallisille jätteille KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015 eservice Elenian apuna Nopea ja helppo SER-kierrätys Ratkaisu vaarallisille jätteille Kuusaposti 1/2015 1 JULKAISIJA...Kuusakoski Oy PÄÄTOIMITTAJA...Marja-Leena Ahtiainen

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

tempo TALOUS 4.2012 TULEVAISUUDEN 3D-tulostin uusi teollinen vallankumous Dermoshop: Verkkokauppa jolla on vientiä!

tempo TALOUS 4.2012 TULEVAISUUDEN 3D-tulostin uusi teollinen vallankumous Dermoshop: Verkkokauppa jolla on vientiä! Dermoshop: Verkkokauppa jolla on vientiä! tempo Logistiikkalehti Temp o. Yrit yslehti P osten Logistikilta. 4.2012 TULEVAISUUDEN TALOUS Raaka-aineiden hinnat nousevat, ja ympäristötehokkaiden tuotteiden

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S.

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. nro 3 2004 TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. 15 TIKKURILA ETSII OSTETTAVAA ITÄISESTÄ EUROOPASTA S. 32 Muurahainen tankkiin ja päästöt kuriin KEMIRAN

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

TERÄSUUTISET. BE Group panostaa palvelukokonaisuuksiin: Settitoimitukset tätä päivää ja tulevaisuutta

TERÄSUUTISET. BE Group panostaa palvelukokonaisuuksiin: Settitoimitukset tätä päivää ja tulevaisuutta M - Suomen Posti Oyj TERÄSUUTISET 3/2007 Setitettyjä, hitsausvalmiita kokonaisuuksia, s. 3 US-kauppa täydentää varastovalikoimaa, s. 4 Materiaalin saatavuus ja ketjun toimivuus ratkaisevat, s. 5 BE Group

Lisätiedot

Peittoo 2025. vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin

Peittoo 2025. vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin Peittoo 2025 vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin Selvitys toteutettiin osana Peittoon kierrätyspuisto hanketta, jota rahoittavat Satakunnan ELYkeskus EAKR-tuella sekä Porin kaupunki.

Lisätiedot

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 3 / 2 0 11 2 3. 3. 2 0 11 Sivu 4 Koivu jalostuu Viitasaarella Viitasaarelaisella Haka-Wood Oy:llä on meneillään

Lisätiedot

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä SAVON SAVON YRITYSUUTISET YRITYS- UUTISET Kesäkuu 3/2010 SISÄLLÄ: s. 2-8 Ympäristö/ jätehuolto s. 9-15 LVIS s. 16-25 Rakentaminen s. 26-31 Kiviteollisuus 1 Kalliomurskeet pihoille, rakennuspohjiin, ajoteille,

Lisätiedot