Vireä tekemisen meininki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vireä tekemisen meininki"

Transkriptio

1 materiaalin kierrätyksen kumppanisi maaliskuu 2013 u u t i s e t nro 1 / 2013 Vireä tekemisen meininki Uusi jätelaki ohjaa toiminnan suuntaa Teuvo Kaikkonen 1 vahvistaa laatuosaamista

2 Destamaticilla hyvä vire ja tekemisen meininki Destamatic on laadukkaan puumurskeen toimittaja Destamatic Oy:n toimintakokonaisuuteen kuuluu vastaanotettujen materiaalien käsittely, lajittelu ja kierrätys. Puumateriaalit murskataan omassa tuotantolaitoksessa murskeeksi lämpövoimalaitoksille, kompostointiin sekä ympäristörakentamiseen. Murskausta tehdään myös asiakkaiden kohteissa siirrettävällä mobiilimurskaimella. Näin saatavat tuotteet eivät kuitenkaan ole yhtä ja samaa, vaan tuoteversioita on useita asiakkaiden tarpeen mukaan. Tähän kuuluu oleellisena osana järjestelmällinen toiminnan ja tuotelaadun seuranta ja ylläpito. Destamaticin asiakasviestintä uudistuu Hyvä asiakkaamme. Vuoden 2013 alusta alkaen materiaalien vastaanotto, käsittely ja tuotteiden myyntitoiminta on keskitetty Destamatic Oy:lle. Kädessäsi on ensimmäinen Destamatic Uutiset, jossa kerromme toimintamme kokonaisuudesta. Jatkossa pyrimme välittämään asiakkaillemme hyödyllistä tietoa alaan liittyvistä tapahtumista ja kehityslinjoista sekä omista kehittämistoimistamme. Parhaimmillaan Destamatic voi toimia yhtenä alan tietokanavana Destamatic Uutisten ja nettipalvelun muodossa. Uudistamme kevään 2013 aikana myös nettisivumme, jolloin asiakkaamme saavat ajantasatietoa myös omista suoritteistaan suoraan netin kautta. Vuosi 2012 oli asiakkuuksien vahvistumisen aikaa Positiivista oli, että kuljetusalan yritysten asiakkuudet vahvistuivat entisestään. Tämä kertoo Destamaticin AsiakasEtu järjestelmän hyödyllisyydestä ja yhteistyön toimivuudesta kuljetusyritysten kanssa. Vuoden 2012 aktiivisista tiliasiakkaista noin 20% oli bonusyrityksiä ja ne ansaitsivat vuoden aikana merkittävät bonuseurot. Tämä kertoo, että keskittäminen todellakin kannattaa. Lähtökohtamme on, että emme harjoita kilpailevaa toimintaa kuljetusyritysten kanssa. Edelleenkään meillä ei ole yhtään omaa kuorma-autoa tai siirtolavaa. Myös meiltä suoraan kysytyt noutopalvelut hoidamme yhteistyössä kuljetusyritysten kanssa. Olemme mieluusti myös jatkossa kuljetusyritysten kumppani reilun pelin hengessä, toteaa toimitusjohtaja Matti Hallinen. Vuosi 2012 oli merkittävä investointien ja toiminnan kehittämisen aikaa Peruskunnostimme puunmurskauslaitosta ja viimeistelimme Kelatien laitostamme ympäristölupamme vaatimusten mukaisesti. Kesällä 2012 myimme Keuruun toiminnan ja keskitimme toimintamme Uudenmaan alueelle. Vuoden 2012 lopussa kaikki toiminnot siirrettiin Destamatic Oy:lle ja Tehokierto Oy siirtyi muihin tehtäviin. Samalla uudistimme ja tehostimme myös toimintamme organisointia. Nimitimme vastuuhenkilöt palvelujen ja tuotteiden myyntiin sekä asiakaspalveluun. Hallituksen kokoonpanoa muutettiin vastaamaan uuden jätelain mukaisia haasteita. Vuosi 2013 on käynnistynyt suotuisasti Tammi- maaliskuun vastaanottomäärät ovat olleet kasvussa vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan nähden. Myös uusia asiakkaita on tullut ja entisiin asiakkaisiin on pidetty entistä tiiviimpää yhteyttä. Tuotekysyntä on ollut myös vilkasta ja enemmänkin olisi voitu myydä, jos olisi ollut tavaraa. Vastaanottohintojen muutokset astuivat voimaan Hintoja on muutettu maltillisesti yleistä kustannustason muutoksia vastaten ja joiltakin osin käsittelyn laatutason vaatimusten tiukentuessa, kuten on kantojen tapauksessa. Toimintojen muutokset ja uudistamiset vuoden 2012 lopulla ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Hyvät uutiset ovat päivän työssä päällimmäisenä ja kaikilla henkilöillä on tekemisen meininki päällä. Destamaticilla on nyt hyvä vire toiminnan kehittämisessä uuden jätelain vaatimusten uralla, iloitsee Hallinen. Tuotannon alkupäässä oleellista on kierrätyspuujakeiden lajittelu. Käytetyssä puujätteessä luokkia ovat puhdas-, sekalainen- ja purkupuu. Luonnonpuuta puolestaan ovat mm. risut ja kannot. Mursketuotannon lopputuotteiden luokituksessa käytetään mm. jakeiden kokoa, puhtautta, kosteusominaisuuksia ja energia-arvoja. Vastaanotetusta kierrätyspuusta biopolttoaineen laatuvaatimukset täyttävää mursketta saadaan tuotettua 50-60%. Näitä ominaisuuksia tutkitaan ja seurataan järjestelmällisesti sekä oman laaduntarkkailun kautta, että ulkopuolisen auktorisoidun laboratorion toimesta, kertoo Destamaticin tuotemyynnistä vastaava myyntipäällikkö Seppo Harjunen. Näytteitä otetaan jokaisesta lähtevästä kuormasta ja tutkimusraportit toimitetaan asiakkaille. Destamaticin tuotanto on joustavasti sopeutettavissa asiakkaiden tarpeiden mukaan. NIMITYS Destamatic Oy:ssä on tuotemyynnistä vastaavaksi myyntipäälliköksi nimitetty metsätalousteknikko Seppo Harjunen (45 v) alkaen, toimialueena koko Suomi. Hän on toiminut aikaisemmin Kuusakoski Oy:ssä, Kotkan Energia Oy:ssä, Vapo Oy:ssä ja Biowatti Oy:ssä, joten alan ja asiakaskentän tuntemus on laajaa. Destamatic Oy:ssä Sepon tehtävänä on myydä vastaanotetuista materiaaleista tuotetut tai lajitellut tuotteet ja jakeet, kuten puumurskeet, metallit, jätteen polttoon soveltuvat materiaalit ym. kaikki toimintaan liittyvät omat ja välitystuotteet. 2 Seppo Harjusen yhteystiedot: Puhelin: Sähköposti:

3 Laatu- ja projektikonsultti sekä yritysvalmentaja Destamaticin hallitukseen Laatukeskus Excellence Finland on myöntänyt Teuvo Kaikkoselle kehitysohjelman korkeimman mahdollisen, viiden tähden sertifikaatin arviointityön laadullisten ja määrällisten kriteerien täyttymisestä. Teuvo Kaikkonen: "Innostu ja tee oikeita asioita ja oikein. Laatu syntyy hallituissa prosesseissa osaavien ihmisten toimesta. Johdon tehtävä on näyttää suunta, luoda edellytykset onnistumiselle, kannustaa ihmisiä ja erityisesti toimia itse esimerkkinä." Teuvo lähestyy asioita kemistin koulutuksella ja otteella: analyysi - synteesi eli tutkitaan ennen kuin hutkitaan. Toiminnan kehittämisen lähtökohtana on useimmiten viisasta pitää oletusta, että nykyinen tapa toimia on hyvä, mutta se ei riitä tulevaisuudessa. Analyysin tuloksena voimme todeta toiminnan vahvuudet ja hyvät toimintatavat, joita käytetään kehittämisen pilareina. Ketjun vahvuus on heikoimman lenkin vahvuinen, joten heikkoja kohtia vahvistetaan ja vahvuuksien säilymisestä pidetään huoli. Teuvon erikoisosaaminen on yhdistelmä luotsausta ja sparrausta. Malliksi Teuvo voi tarttua myös lapioon ja "kaivaa ojaa malliksi". Kehittäminen tapahtuu jatkuvan parantamisen prosessina. Laatu herättää myönteisiä tuntemuksia ja käsitettä käytetään usein hyvän tuotteen ja palvelun yhteydessä. Laajapohjainen tausta prosessiteollisuudesta, uranaikainen kiinnostus ympäristöasioista sekä lähes 20 vuoden kokemus yritystoiminnasta konsulttina, valmentajana ja laatupalkintoarvioijana on nyt entistäkin vahvemmin mukana Destamaticin toiminnassa, kun Teuvo Kaikkonen on nimitetty Destamatic Oy:n hallituksen jäseneksi. Näin jo vuodesta 2007 jatkunut yhteistyö konsultoinnin ja valmennuksen saralla saa entistäkin tiiviimmän muodon. Muut hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtaja Matti Hallinen ja puheenjohtaja Reino Partanen. "Laatua on ammattiylpeys, laatua on asiakkaan tyytyväisyys" Mitä laatu on? Laatu on asiakkaan kokemus ja sen vuoksi aina persoonallinen. Eri henkilöt kokevat saman palvelun usein erilaisena. Jos kysymme kuinka monta lasta saa kuolla synnytyksessä? tai kuinka monta lentokoneen nousua saa epäonnistua? Vastauksemme on nolla. Tämä on visio, jota kohti tulee pyrkiä. Laadun tekeminen on useimmiten asenteesta kiinni. Tämän vuoksi on syytä selvittää mikä on organisaation nykyinen laadun tuottokyky ja pohtia mitkä tekijät useimmiten aiheuttavat vajaata laatua tai asiakkaan tyytymättömyyttä. Koska ei ole liiketoimintaa ilman asiakkaita kannattaan ensimmäiseksi poistaa mahdolliset epäselvyydet siitä mitä on hyvä laatu sekä raaka-aineille että omille tuotteille ja palveluille. Laatu on ilmaista on laajoja tutkimuksia tehneen asiantuntijan perinteinen kirja, jossa todetaan, että jos työt tehtäisiin kerralla valmiiksi periaatteella, säästettäisiin kustannuksia % liikevaihdosta eli laadukkaalla toiminnalla on paljon voitettavaa. Ongelmien sattuessa on hyvä kysyä, miksi näin pääsi tapahtumaan? Ei saa tyytyä ensimmäiseen Huom! Laatutyössä etsitään ongelmien syitä, ei syyllisiä! Miksi raaka-aineiden laatu vaihtelee? Miksi koneet rikkoutuvat yllättäen? Miksi henkilöt soveltavat annettuja ohjeita eri tavoin? Miksi kriittisistä asioista puuttuu ohjeet? Miksi henkilöstön asenne laatuun on välinpitämätön? Miksi kaikki henkilöt eivät osaa tehdä laadukasta työtä? Miksi joudumme hyväksymään puutteelliset ja huonot raaka-aineet? Miksi mittaustulokset ovat epätarkkoja? Miksi meille ei esitetä ymmärrettävästi mitä asiakkaalle on luvattu mikä on hyvää laatua? vastaukseen,vaan tulee pohtia syy-seuraus ketjua riittävän syvälle. Muutoin laastaroidaan ongelmia, eikä poisteta niitä. Asiakkaan kokemaa laatua voidaan parantaa poistamalla vajaalaatuiset tuotteet laatutarkastuksen perusteella. Kokemus osoittaa, että paras tapa tehdä laatua on ehkäisevä toiminta, jossa ennakoidaan riskitilanteet, jotka voivat aiheuttaa laaduttomuutta. Destamaticilla laatua ajatellaan neljästä näkökulmasta: Asiakkaan kokema tuotteiden ja palvelujen laatu Naapurien ja yhteiskunnan kokema laatu toiminnan ympäristövaikutuksista Henkilöstön ja vierailijoiden kokema turvallisuuslaatu ja viihtyvyys Omistajien, henkilöstön ja yhteiskunnan kokema laatu yrityksen elinvoimaisuudesta, kyvystä kehittää toimintaansa ja maksaa veroja Laatumatkan periaatteisiin kuuluu jatkuva parantaminen. Koska ketjun vahvuus on heikoimman lenkin vahvuinen ja parantamistoimenpiteet on järkevintä kohdistaa heikon lenkin vahvistamiseen. Kuvassa Destamatic Oy:n hallitus työkokouksen tauolla. Vasemmalta: Matti Hallinen, Teuvo Kaikkonen ja Reino Partanen (pj.). Tuotelaatua Destamaticilla valvoo oman laaduntarkkailun lisäksi ulkopuolinen auktorisoitu laboratorio

4 Destamatic seuraa uut ta 5-portaista jätelakia EU:n direktiiveihin pohjautuva Suomen uusi jätelainsäädäntö on kierrättämiseen ohjaavaa. Loppusijoitukseen (kaatopaikalle) jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti mahdollista tai kannattavaa. Lain ensisijainen tarkoitus on materiaalien tehokas ja säästeliäs käyttö. Tuotteiden elinkaarta pyritään pidentämään joko käyttämällä tuote uudelleen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan (uudelleenkäyttö) tai valmistamalla siitä uusioraaka-aine tai uusiotuote (uusiokäyttö). Jätelain mukaan jäte on pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään materiaalina ja vasta toissijaisesti energiana. Materiaalien kierrätys SYNTYPAIKKA Rakentaminen Teollisuus Kauppa Teeseinä 5 -portainen jätehierarkia Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä EU:sta kierrätysyhteiskunta, jossa pyritään minimoimaan jätettä ja saattamaan syntyvä jäte uusiokäyttöön. EU:n viisiportaisen jätehierarkian mukaan jätteen synnyn ehkäisy on jätehuollon kannalta ensisijainen ja jätteen vieminen loppusijoitukseen (kaatopaikalle) viimeinen toimenpide. Uusi jätelaki tuli voimaan ja sen perusteella puu-, pakkaus- ja rakennusjätteen syntyä pitäisi ehkäistä ja sen kierrättämistä uusiokäyttöön polton sijasta tulisi lisätä. EU tavoitteena on, että rakennusjätteestä voidaan hyödyntää 80% muussa käytössä kuin polttoaineena vuoteen 2020 mennessä. Näin ollen suurin lähivuosien haaste on saattaa jätemateriaalit kierrätykseen eikä polttoon. On kuitenkin selvää, että puu-, pakkausja rakennusjätteistäkin osa on kierrätyskelvotonta, mikä joutuu polttoon. Destamaticin tavoitteena on, että sen käsittelemästä jätemateriaalista loppusijoitukseen menevä osuus on 0%. Puujätteen osalta olemme jo tavoitteessa. LOGISTIIKKA Käsittelypalvelut Keräily- ja lavapalvelut Kuljetukset DESTAMATIC OY:N ASIAKKAAT Kuljetusyritykset Ympäristöyritykset Rakennusyritykset Kauppa- ja teolli- Maanrakennus- suusyritykset yritykset Materiaalin jatko- Purkualan yritykset jalostajat Julkisen sektorin Energialaitokset rakennus- ja ympäristöorganisaatiot 1. Jätteen synnyn ehkäisy 2. Valmistelu uudelleenkäyttöön 3. Kierrätys 4. Muu hyödyntäminen 5. Loppusijoitus Lainmukainen jätehierarkian tärkeysjärjestys TUOTEVALMISTUS Uusioraaka-aineet Uusiotuotteet VASTAANOTTO Lajittelu Esikäsittely 6 7

5 keskittäminen destamaticille kannattaa ja tuo etuja Kierrätysedut Destamaticille toimitettu materiaali keventää kaatopaikkojen kuormitusta. Käsittelemme materiaalit tehokkaasti. Materiaalien kierrätys on merkittävä ympäristöteko. Laatu- ja ympäristöedut Destamatic on luotettava kumppanisi. Toimintamme on ympäristöviranomaisten vaatimusten mukaista ja laatu- ja turvallisuusasioihin kiinnitetään huomiota. Kierrätysasemalla on nopeaa ja vaivatonta asioida ja siellä on reilu meininki. Palkitsevat AsiakasEdut Keskittäminen Destamaticille kannattaa. Palkitsemme asiakkaitamme tuntuvasti. Keskittämisen myötä asiakkaittemme edut kasvavat. Säännöllisen tiliotteen myötä etujen seuraaminen on vaivatonta. Destamatic palkitsee yritykset ja kuskit. VuosiEtutaulukko: Tonnit / v Bonus % 5% 6% 7% 8% 9% 10% Tonnit / v Bonus % 11% 12% 13% 14% 15% PlusEtu Destamatic Oy Toimisto: Kelatie Vantaa Puh. (09) , fax (09) Kelatien materiaalien kierrätysasema, ark. klo 6-20 Käyntiosoite: (huom. mm navigaattorit) Pyöräkuja 6 Tuusula Kelatien teollisuusalue Postiosoite: Pyöräkuja VANTAA Puh. (09) , fax (09)

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen UUSIA RATKAISUJA PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON s. 13 Käytetyt moottoriöljyt uudelleen raaka-aineeksi s. 12 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto Tekokuu Haastattelut Raija

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot