JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN"

Transkriptio

1 maaliskuu / 2014 uutiset Jätelaki ohjaa - Destamatic toimii ja pyörät pyörivät JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN Destamaticille uusi materiaalien kierrätysasema Kyläsaareen Positiivisia näkymiä rakentamisessa pääkaupunkiseudulla Ekokem on asiantunteva yhteistyökumppanimme

2 Jätemateriaalien kierrätys vaatii jatkuvaa liikettä Destamatic on kehittänyt toimintaansa jätelain ja viisiportaisen jätehierarkian vaatimusten mukaisesti. Haasteita on paljon, mutta jätelajikkeiden tuntemuksen lisäämisellä ja lajittelun kehittämisellä on saatu aikaan edistymisaskeleita. Jätehierarkian vaatimukset ovat selkeät. Kaikessa toiminnassa on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, on se ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Pääkaupunkiseudun rakentamisympäristössä positiivisia näkymiä Vuosi 2013 oli rakentamistoiminnalle haasteellista aikaa. Kevään lähestyessä positiivisia näkymiä on kuitenkin havaittavissa etenkin pääkaupunkiseudulla. Rakennuslehden keräämien ja juuri julkaisemien arvioiden mukaan edessä on positiivisia muutoksia. Raklin tuoreen suhdannetiedotteen mukaan kokonaisrakentamisen määrää kasvattavat eritoten Länsimetron ja Kehäradan toteuttaminen sekä vuokra-asuntojen hyvä kysyntä. Rakennusteollisuus RT:n asuntotuotantokyselyn ja RPT:n rakennushanketiedoston mukaan uusien asuntojen aloitukset pysyvät pk-seudulla tänä vuonna vuoden 2013 tasolla. Asuntojen korjausrakentaminen pääkaupunkiseudulla kasvaa edelleen. Vielä vuonna 2014 tähän vaikuttaa valtion myöntämä käynnistysavustus asuntoyhtiöiden peruskorjauksiin. Lisäksi korjausikään tulevien talojen määrä kasvaa. Toimitilahankkeiden aloitukset pysyivät pääkaupunkiseudulla viime vuonna vuoden 2012 tasolla. Viime vuoden aikana rakennuslupien määrä kuitenkin kaksinkertaistui, mikä ennakoi kuluvan vuoden toimitilarakentamiseen merkittävää kasvua. Destamatic joustavasti valppaana Destamatic on tässä rakentamisen alati kehittyvässä ympäristössä pärjännyt kehittämällä jätemateriaalien kierrätystoimintaansa ja palvelujaan järjestelmällisesti. Vuoden aikana palvelu- ja tuotemyynti selkeytettiin ja organisoitiin uudelleen. Asiakastietojen ja -tapahtumien käsittelyä ja raportointia kehitettiin uusitun asiakashallintajärjestelmän (CRM) myötä. Teknistä tuotantoa kehitettiin Kelatien kierrätysaseman puunmurskauslinjaston parannustöillä. Näillä toimenpiteillä Destamaticin asiakasmäärien kehitys kuin myös positiiviset palautteet pysyivät ilahduttavalla tasolla. Jätelaki ohjaa Destamatic toimii Lähes kaksi vuotta voimassa ollut Jätelaki on ohjannut Destamaticin materiaalien kierrätystoimintaa ja pitkäjänteistä kehitystyötä. Tätä kehitystyötä tehdään jätepolitiikkaa ohjaavan periaatteen, viisiportaisen jätehierarkian tarkoittamassa hengessä. EU:n jätestrategian tavoitteena onkin tehdä EU:sta aito kierrätysyhteiskunta myös rakentamisen, kaupan ja teollisuuden pakkausjätteiden osalta. Destamatic varautuu lain edellyttämiin haasteisiin omilla kehittämistoimilla tiiviissä yhteistyössä asiakkaittensa ja alan asiantuntijatahojen kanssa. Erityisen merki- tyksellistä on nykyisen aktiivisen, kannustavan ja palkitsevan yhteistyön syventäminen ja eteenpäin vieminen kuljetusalan yritysten kanssa. Tärkeää on, että pyörät pyörivät ja jätteen tie vie hyötyjä tuottavasti eteenpäin. Puitteet vastaamaan uusiutuvia tarpeita Destamaticin kehitystoimet jätemateriaalien vastaanotto- ja kierrätyspalvelujen eteenpäin viemiseksi ovat edenneet. Laajennettu ympäristölupa (AVI Nro 17/2014/1) mahdollistaa kasvavan jätemateriaalien vastaanoton ja käsittelyn kuin myös tulevien jätemateriaalien jalostustoimenpiteiden vaatimat puitteet. Uuden ympäristöluvan edellyttämät ympäristövaikutuksia ehkäisevät toimenpiteet on tehty AVI:n edellyttämällä tavalla. Jätteen tie Jätelain edellyttämiksi uusiomateriaaleiksi ja uusiksi kierrätystuotteiksi vaatii vastaanotetun jätemateriaalin hallittua lajittelua. Nykytilanteessa Destamaticin vastaanottamasta ja käsittelemästä jätemateriaalista jo 98%:a päätyy hyötykäyttöön. Lajittelu ja prosessointi tulevat tehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä nousemaan vielä uudelle tasolle, kun 2016 valmistuva uusi halli/käsittelylaitos siirtää toiminnan kokonaisuudessaan sisätiloihin. Jätemateriaalien hyötykäytössä Destamaticin merkittävä ja luotettava kumppani on Ekokem, josta kerromme enemmän myös tässä lehdessä. Uusi materiaalien kierrätysasema Kyläsaareen Kevään aikana voimme myös entistä paremmin palvella jätemateriaalien vastaanotossa, kun avaamme uuden materiaalien kierrätysaseman Helsingin keskustan tuntumaan Kyläsaareen. Tästä kerromme tarkemmin Destamatic Uutisten seuraavassa numerossa. Jätemateriaalien kierrätyksen edessä olevat uudet haasteet ovat suuria ja vaativia. Siksi myös Destamatic siirtyi tämän uutislehden osalta astetta suurempaan kokoon. Asiaa, ajatuksia, uusia tuulia ja innovaatioita tulee jatkossa olemaan runsaasti, sillä jätemateriaalien kierrätysalan kaikki tiet vievät vauhdilla eteenpäin ja tilaa ja tietoa tarvitaan. Tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä tehden olemme menestyksekkäästi liikkeellä ja tien päällä tässä mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. 2 3

3 Ekokem destamaticin kumppani jätematriaalien hyötykäytössä Ekokem, alkuperäiseltä nimeltään Oy Suomen Ongelmajäte - Finlands Problemavfall Ab, perustettiin vuonna Yrityksen yleishyödyllisenä tarkoituksena oli perustusvaiheessa nimensä mukaisesti ongelmajätteiden käsitteleminen, säilyttäminen, keräys ja kuljetus, yhteistyö muiden tahojen kanssa sekä alan tutkimus ja neuvonta. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen alkoi Kuulojassa, Riihimäellä vuonna Laitokseen kuuluivat korkealämpötilapolttouuni, fysikaalis-kemiallinen laitos sekä vaarallisen jätteen kaatopaikka. Kaukolämpötoimitukset aloitettiin Riihimäen kaupungille vuonna Vuonna 1985 yrityksen nimeksi vaihdettiin Ekokem Oy Ab. Destamaticilta tuleva sekalaisesta rakennusjätteestä lajiteltu materiaali on sovitun mukaista ja käsitelty niin, että se soveltuu hyvin Ekokemin jatkokäsittelyyn ja siitä edelleen hyödyntämiseen laitoksemme energian tuotannossa, toteaa Harri Salonen. Jätelain kotimaiset ja euroopanlaajuiset tavoitteet tulevat asettamaan haasteita myös Ekokemille, joka luottaa Destamaticin tavoin tiiviiseen yhteistyöhön alan toimijoiden kesken kaikissa jätemateriaalien käsittelyn ja hyödyntämisen kehitysvaiheissa, summaa Salonen. Tänä päivänä Ekokem tarjoaa asiakkailleen materiaali- ja energiatehokkuutta parantavia kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem on merkittävä jäteperäisen energian tuottaja. Osaamisella ja tinkimättömyydellä ympäristö- ja turvallisuusasioissa luodaan asiakkaille luotettavat ympäristöratkaisut. Ekokem palvelee kattavasti ympäri Suomen ja päätoimipiste on Riihimäellä. Ekokemin palveluksessa on yli 300 osaavaa ammattilaista ja yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 196M euroa. Ekokemin omistajia ovat Suomen valtio ( 34,1%), kunnat ja kuntien yhteisöt (32,1%) sekä elinkeinoelämä (33,8%). Ekokemin liiketoiminta on jaettu neljään alueeseen: Käsittelykeskukset, Ympäristörakentaminen, Ympäristö- ja jätepalvelut sekä Energia ja vesi. Ekokem-konserniin kuuluvat emoyhtiö Ekokem Oy Ab, tytäryhtiöt Ekokem-Palvelu Oy ja Sakab AB (Ruotsi) sekä yhteisyritys Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy. Ekokemin ja Destamaticin yhteistyö on jatkunut jo usean vuoden ajan. Destamatic käsittelee ja lajittelee vastaanottamansa sekalaisen rakennusjätteen. Osa tästä materiaalista toimitetaan osaavaan jatkokäsittelyyn ja energiantuotannossa hyödynnettäväksi Ekokemille Riihimäelle. Ekokemin myyntipäällikkö Harri Salonen näkee molempien ammattimaisen toiminnan ja kokemuksen jätemateriaalien vastaanotosta ja käsittelystä auttavan ja tukevan lajiteltujen jakeiden päätymistä hyötykäyttöön. 4 5

4 Nimitykset Destamaticin Kyläsaaren materiaalien kierrätysasema Joni Lappi projekti-insinööriksi Insinööri, AMK Ympäristö, Joni Lappi on aloittanut Destamatic Oy:n Projekti-insinöörinä Jonin aikaisempia työpaikkoja ovat olleet Oilon Oy ja Lahti Aqua. puh Sekalaisen rakennusjätteen lajittelu on tarkkaa ja teknistä työtä Rakennus- ja purkujätteen lajittelu jätteen syntypaikalla on usein haastavaa ja vaikeaa, johtuen tilan, ajan tai tarvittavan tekniikan puuttumisesta. Siksi monet materiaalikuormat tulevatkin Kelatien materiaalien kierrätysasemalle sekalaisina rakennusjätekuormina. Tämä raksa vastaanotetaan sovitulle purkualueelle ja materiaalit ottaa ammattitaitoiseen haltuunsa urakoitsija Markku Tuppuri. Materiaaleista erotellaan ja lajitellaan mahdollisimman tehokkaasti mm. puumateriaalit, metallit, muovit, villat, kiviainekset, pahvit ja paperit. Vastaanoton jälkeinen lajitteluvaihe on erityisen merkittävä jakeiden tulevan hyötykäytön mahdollistamiseksi, oli se sitten uusio- tai energiakäyttöä. Tässä vaativassa työssä Markku Tuppurilla on käytössään tähän tarkoitukseen suunniteltu materiaalien käsittelykone. Sen nouseva hytti takaa hyvän näkyvyyden toimintaympäristössä ja tartuntakouran 12 metrin ulottuvuus on sopiva siirtämään materiaalit kullekin tarkoitetulle keräilylavalle ja siitä edelleen matkalle uuteen hyötykäyttöön tai kierrätykseen. Markun ja koneen yhteistyö onkin toiminut hyvin, sillä Kelatien materiaalien kierrätysasemalle vastaanotetusta materiaalista peräti 98%:a menee hyötykäyttöön. Destamaticille uusi materiaalien kierrätysasema Kyläsaareen Jätemateriaalien kuljetukset Helsingin keskustan alueella tulevat helpottumaan ja nopeutumaan, kun Destamatic avaa kesäkuussa uuden jätemateriaalien vastaanotto- ja lajitteluaseman Kyläsaareen. Osoitteessa Kyläsaarenkatu 12 avattavalle asemalle on myönnetty ympäristölupa ja rakentaminen on käynnistysvaiheessa. Tulemme informoimaan asiakaskuntaamme tarkemmin lähiaikoina, kun tämän uuden aseman toimintapuitteet varmistuvat. Keskittäminen Destamaticille kannattaa ja tuo etuja Kierrätysedut Destamaticille toimitettu materiaali lajitellaan, käsitellään ja kierrätetään hyötykäyttöön tehokkaasti. Materiaalien kierrätys on merkittävä ympäristöteko. Kartta: Helsingin Kaupunki/ympäristölautakunta Laatu- ja ympäristöedut Destamatic on luotettava kumppanisi. Toimintamme on ympäristöviranomaisten vaatimusten mukaista ja laatu- ja turvallisuusasioihin kiinnitetään huomiota. Kierrätysasemalla on nopeaa ja vaivatonta asioida ja siellä on reilu meininki. Palkitsevat AsiakasEdut Keskittäminen Destamaticille kannattaa. Palkitsemme asiakkaitamme tuntuvasti. Keskittämisen myötä asiakkaittemme edut kasvavat. Säännöllisen tiliotteen myötä etujen seuraaminen on vaivatonta. Destamatic palkitsee yritykset ja kuskit. VuosiEtutaulukko: Tonnit/v Bonus % 5% 6% 7% 8% 9% 10% Tonnit/v Bonus % 11% 12% 13% 14% 15% PlusEtu Juho Väänänen vt. asiakaspalveluvastaavaksi Destamaticin Kelatien materiaalien kierrätysasemalla Juho Väänänen on nimitetty materiaalien vastaanotto- ja asiakaspalveluvastaavaksi. Energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi opiskeleva, asennus- ja asiakaspalvelutöissä toiminut Juho ottaa tehtävät vastaan 4.4., kun Katri Tapola jää äitiyslomalle. puh Susanna Rajamäki vastaanoton asiakaspalveluun Destamaticin Kelatien materiaalien kierrätysaseman vastaanotossa ja asiakaspalvelussa on 1.4. aloittanut monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä toiminut merkonomi Susanna Rajamäki. puh. (09)

5 Kelatien Kierrätysaseman pölyntorjuntaa kohennettu Destamaticin uudistetun ympäristöluvan edellyttämät ympäristövaikutuksia ehkäisevät rakennemuutokset on tehty AVI:n edellyttämällä tavalla. Suoja-aitoja on sekä lisätty että korotettu oleellisesti. Myös opasteita on lisätty. Asiointi asemalla on entistä siistimpää ja vaikutuksia lähiympäristölle on vaimennettu. Painopaikka: Tikkurilan Paino Oy, jolla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Osoitelähde: Destamatic Oy:n asiakasrekisteri Destamatic Oy Toimisto: Käyntiosoite: Kelatie 2 Tuusula Postiosoite: Kelatie Vantaa Puh. (09) , fax (09) Kelatien materiaalien kierrätysasema, ark. klo 6-20 Käyntiosoite: (huom. mm navigaattorit) Pyöräkuja 6 Tuusula Kelatien teollisuusalue Postiosoite: Pyöräkuja VANTAA Puh. (09) , fax (09)

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Heinäkuu 2015 uutiset Piha- ja puutarhasuunnittelija Eija Keckman: "Puukivi puhuttelee ja edustaa aikamme arvoja" Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Hyötykäytöstä kierrätykseen hyvästä

Lisätiedot

Positiivista palautetta palvelusta ja tuotelaadusta

Positiivista palautetta palvelusta ja tuotelaadusta kesäkuu / 2013 uutiset palvelusta ja tuotelaadusta Destamaticin asiakaspalveluvastaava Katri Tapola keräämässä näytettä puumurskeestamme Lainsäädäntö tuo lähivuosille muutoksia "Destamaticin asiakkaat

Lisätiedot

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS Ympäristövaikutusten arviointiselostus Julkaisuluvan numero on 1930/MML/15 teksti Kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos 1930/MML/15 TIIVISTELMÄ Ekokem suunnittelee

Lisätiedot

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä SAVON SAVON YRITYSUUTISET YRITYS- UUTISET Kesäkuu 3/2010 SISÄLLÄ: s. 2-8 Ympäristö/ jätehuolto s. 9-15 LVIS s. 16-25 Rakentaminen s. 26-31 Kiviteollisuus 1 Kalliomurskeet pihoille, rakennuspohjiin, ajoteille,

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Sisältö 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Vuosi 2005 lyhyesti 6 Strategia 7 Tavoitteet 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Laatu, ympäristö

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

4/12. Uusioaines Oy hyödyntää kierrätyslasin. Ekokem. lasijauheita. Tässä lehdessä myös

4/12. Uusioaines Oy hyödyntää kierrätyslasin. Ekokem. lasijauheita. Tässä lehdessä myös Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Kotitalouksien lajittelu edistyy 18 Sakab osa Ekokemiä 21 Hae apurahaa! 22 Vuoden 2013 kurssitarjonta 24 Öljyisten jätteiden oikea osoite 4/12 Painotuotteen hiilipäästöt on

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

KIERROSSA. Tuottajavastuu laajenee ja kuitupakkausten. tiivistyy entisestään.

KIERROSSA. Tuottajavastuu laajenee ja kuitupakkausten. tiivistyy entisestään. 3 Q & A Mitä tietoturvan uusi standardi tuo tullessaan? Jätepolitiikan toteuttaminen on meillä hampaatonta. - Juha Kaila, emeritusprofessori KIERROSSA Paperinkeräys Oy:n asiakaslehti 1 / 15 8 RFID tallentaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015. eservice. Elenian apuna. Nopea ja helppo SER-kierrätys. Ratkaisu. vaarallisille jätteille

KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015. eservice. Elenian apuna. Nopea ja helppo SER-kierrätys. Ratkaisu. vaarallisille jätteille KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015 eservice Elenian apuna Nopea ja helppo SER-kierrätys Ratkaisu vaarallisille jätteille Kuusaposti 1/2015 1 JULKAISIJA...Kuusakoski Oy PÄÄTOIMITTAJA...Marja-Leena Ahtiainen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

etappiaviisi lajittelu & kierrätys Teemana

etappiaviisi lajittelu & kierrätys Teemana etappiaviisi Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Lakeuden Etappi Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 1/2013 Teemana lajittelu & kierrätys SIVUt 4-9 Etapilla tyytyväisiä asiakkaita l sivu 3 Mitä kierrätettävistä

Lisätiedot

Askel. Edellä. Uusi kehityskeskus. SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji. Luotettava logistiikka. on ainoa laatuaan. on saumatonta yhteistyötä

Askel. Edellä. Uusi kehityskeskus. SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji. Luotettava logistiikka. on ainoa laatuaan. on saumatonta yhteistyötä Askel kuusakoski oy asiakaslehti 2014 Edellä Uusi kehityskeskus on ainoa laatuaan SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji Luotettava logistiikka on saumatonta yhteistyötä 1 Pääkirjoitus Eturivin erotteluosaamista

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 1 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2011 lyhyesti... 4 Avainluvut... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toiminnan- ja taloudenohjaus... 10 Solteqin tarjonta täydentyi... 14 Toiminnanohjauksen

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot