Destamaticin kierrätystavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Destamaticin kierrätystavoitteet"

Transkriptio

1 joulukuu / 2014 uutiset Destamaticin kierrätystavoitteet korkealla Destaclean herättänyt runsasta mielenkiintoa Esittelyssä Hyvinkään tehdas Asiakkuudet syventyneet

2 Destamatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen rohkaisee alan toimijoita mukaan yhteistyöhön. Destamaticin materiaalien kierrätystavoitteet ovat korkealla Destamatic määritteli noin kolme vuotta sitten kehittämisen painopisteekseen rakennus- ja pakkausjätteiden materiaalina kierrätyksen. Tällä valinnalla pyritään omalta osaltaan vastaamaan EU:n kierrätystavoitteisiin mm. rakennusjätteiden osalta, mikä on 70% kierrätysaste vuonna Tällöin kierrätykseksi ei hyväksytä jätteiden polttoa. Kesällä 2014 EU Komissio on esittänyt jäsenmaille Eurooppa 2020-strategian uudelleen tarkastelua, mikä sisältää tiukkoja kierrätystavoitteita vaiheittain vuoteen 2030 mennessä. Seuraavassa Destamatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen avaa materiaalien kierrätyksen toimintaympäristöä ja näkymiä. 70% 2020 Turvallisia uusioraaka-aineita ja tuotteita luontoa säästäen Materiaalien kierrätyksen kehittämisen lähtökohtanamme on jätemateriaalien prosessointi uusioraaka-aineiksi, joista on mahdollista valmistaa laadukkaita uusiotuotteita. Materiaalien kierrätyksellä säästämme merkittävässä määrin luonnon raaka-aineita. Esimerkiksi puujätteelle saamme uusiotuotteissa jopa 30 vuotta uutta käyttöikää. Tällöin voimme puhua todellisesta kierrätyksestä ja materiaalitehokkuudesta energiatehokkuuden tavoin. Emme karstaa villoja villoiksi emmekä pese muoveja tai muita materiaaleja puti puhtaiksi vaan käsittelemme materiaalijakeet mekaanisin puhdistus- ja hienonnusmenetelmin uusiotuotteiden raaka-aineiksi. Varmistamme käsittelyprosessit siten, että uusioraaka-aineet eivät sisällä vaarallisia jätejakeita ja ovat käyttökohteessaan turvallisia, vakuuttaa Reino Partanen. Destacleanin tavoitteena lähes 100% kierrätysaste Kehittämistyömme on tuottanut konkreettisia tuoteinnovaatioita, joita on suorastaan hämmästelty esittelytilaisuuksissamme. EU:n patenttivirastolle jättämämme patenttihakemus kattaa rakennus- ja pakkausjätejakeiden kierrätyksen uusioraaka-aineina lähes 100%:sti. Olemme nimenneet materiaalien kierrätyskonseptimme Destacleankonseptiksi. Partanen haastaa ja kannustaa omaa henkilöstöään ja yhteistyökumppaneitaan jatkokehittämisessä: Nyt kisataan yleisesti hyödyntämisasteella, joka tarkoittaa materiaalien polttoa. Tavoitteemme on kuitenkin korkeammalla. Haluamme olla plus-tekijä asiakkaillemme. Destaclean konseptimme vaatimusten mukaisesti rakennus- ja pakkausjätteiden kierrätysasteemme on oltava lähes 100% vuoteen 2020 mennessä. Materiaalien kierrätys on houkutteleva markkina Markkinatutkimuksemme osoittaa, että tuoteinnovaatioillamme on kysyntää ympäristö- ja infrakantamisessa laajasti. Positiivista on, että raaka-ainetta on tarjolla runsaasti. Suomessa syntyy vuosittain rakennusjätettä noin 2,2 miljoonaa tonnia, kun maa-ainekset jätetään luvuista pois. Tämän lisäksi tulevat pakkausmateriaalit. Kaikkien näiden jätemateriaalien tuottajahinta jäteasemille toimitettuna on yhteensä noin 500 milj. euroa. Näistä raaka-aineista olisi mahdollista valmistaa uusiotuotteita miljoonan miljoonan euron arvosta jalostusasteesta riippuen. Materiaalien kierrätys on potentiaalisesti todella houkutteleva markkina ja tarjoaa paljon uusia työpaikkoja. On muistettava, että samat ongelmat odottavat ratkaisuja koko EU-alueella ja maailman laajuisesti, kannustaa Partanen ja houkuttelee kaikkia toimijoita ulos poteroistaan. Tervetuloa hyötyjä tuottavaan yhteistyöhön Kehittäminen vaatii osaavia henkilöitä, tuotantovälineitä, rahaa ja aikaa. Olemme pystyneet resurssitehokkuuteen myös omassa kehittämistyössämme. Tässä kohtaa annamme kiitokset henkilöstöllemme ja asiantuntijakumppaneillemme tuloksellisesta yhteistyöstä ja kiitämme Tekesiä kehittämistyömme osarahoittajana. Kehittämistyömme tulokset hyödyttävät aikanaan kaikkia alan toimijoita, kuten rakennuttajia, rakennusyrityksiä, kaupan ja teollisuuden toimijoita ja kuljetus- ja lavapalveluyrityksiä, tuotevalmistusyrityksiä ja kauppaa. Vähitellen syntyy myös uutta kilpailukykyä alan toimijoiden ketjussa. Kierrätyksen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja rahallisia resursseja vielä vuosia eteenpäin. Haemme yrityskumppaneita Destaclean -konseptimme hyödyntäjiksi käytännön tuotevalmistuksessa ja kaupallisessa toiminnassa, rohkaisee Reino Partanen toimijoita yhteistyöhön. Asiakkuudet syventyneet keskittäminen tiivistä Mennyttä syksyä kuvaa hyvin tekemisen meininki ja tiivistynyt yhteistyö asiakkaittemme kanssa. Puoli vuotta toiminut Kyläsaaren kierrätysasema on osoittanut tarpeellisuutensa ja palaute asiakkailta on ollut positiivista. Destamaticin asiakasedut ovat olleet arvostettuja ja kumppanuudet ovat syventyneet entisestään. Lähiaikoina käyttöön otettava uusi CRMjärjestelmä tulee edelleen tehostamaan palveluamme ja tuottamaan myös asiakkaillemme ajantasaista tarkkaa tietoa yhteistyöstämme. Toimitusjohtaja Matti Hallinen pitää asiakasvuorovaikutteista palvelua, Kyläsaaren aseman avaamista ja Destaclean-konseptin lanseerausta merkittävinä tekijöinä kumppanuuksien vahvistumisessa. Palvelumyyntimme on ollut suotuisaa ja osoittanut konkreettisesti, että keskittäminen on todellakin kannattanut ja yhä useammat asiakkaamme ovat jo päässeet hyödyntämään tuntuvia Plus-etuja. Raaka-aineiden ja murskeiden myynti energialaitoksille on saanut positiivista palautetta tuotteiden laadusta. Uutena tuoteryhmänä myyntiperheeseemme on liittynyt Hyvinkään tehtaan myötä ympäristöbetonituotteiden myynti sekä infrarakentajille että kuluttajille. Asiakastapaamiset hedelmällisiä Lisääntyneet henkilökohtaiset kontaktit ovat olleet rakentavia ja vuorovaikutus on lisännyt puolin ja toisin ymmärrystä kierrätyksen tärkeydestä. Useissa asiakastapaamisissa on korostunut luottamuksellinen ja avoin yhteistyö ja konkreettinen reilu meininki. Tapaamme mielellämme asiakkaitamme kasvotusten ja jaamme näkemyksiä alan tästä päivästä, kuin myös tulevaisuudesta. Destaclean-konsepti herättänyt mielenkiintoa Destaclean-konseptin lokakuinen ensiesittely on herättänyt runsaasti mielenkiintoa, mediajulkisuutta kuin myös kontakteja yhteistyön rakentamiseksi. Näitä mahdollisuuksia tervehdimme ilolla, sillä konseptin laajamittainen hyödyntäminen edellyttää aktiivista yhteistyötä ja eteenpäin viemistä. Destaclean-konsepti on uniikki edelläkävijäratkaisu, joka myös vahvistaa asiakkaittemme luottamusta kohtaamme vastuullisena ja innovatiivisena materiaalien kierrättäjänä. Teknologiajohtaja Kimmo Rinne vastaa konseptin kehittämisestä ja kertoo aiheesta toisaalla tässä lehdessä. Kiitän lämpimästi asiakaskuntaamme ja yhteistyökumppaneitamme aktiivisesta ja rakentavasta yhteistyöstä tämän varsin tapahtumarikkaan ja edistyksellisen vuoden aikana. Toivotan teille kaikille oikein Hyvää Joulua ja menestystä alkavalle uudelle vuodelle Matti Hallinen, toimitusjohtaja 2 3

3 Destaclean-konsepti viemässä rakennusjätteen kierrätyksen uudelle tasolle Destaclean-konsepti ja sen konkreettiset tuoteinnovaatiot ovat Destamaticin strateginen ympäristöä säästävä vaihtoehto jätemateriaalien uudelleen kierrättämiseen. "Destaclean konseptin kautta luotavien tuoteinnovaatioiden myötä pystymme vastaamaan EU:n määrittelemään rakennusjätteiden kierrätystavoitteeseen", kertoo Destamatic Oy:n teknologiajohtaja Kimmo Rinne. EU:n jätedirektiivi edellyttää, että vuoteen 2020 mennessä jäsenmaiden on kierrätettävä 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä materiaalina. Huomioitavaa on se, että jätteenpolttoa ei lasketa kierrätykseksi. Tällä hetkellä Destamaticin rakennusjätteestä lajiteltavista ja valmistettavista tuotteista suurin osa menee polttoon energiaksi hyödynnettäväksi. Hyvinkään uusi tehdas muuntautuu joustavasti Destaclean-tuotantoon Kesäinen ilmakuva Destamatic Oy:n Hyvinkään tehtaalta. Medianäkyvyys ja kiinnostus kasvussa Destaclean konsepti ja konkreettiset tuoteversiot ovat herättäneet kiinnostusta niin kuluttajissa kuin viherrakentajien keskuudessa. Olemme esitelleet Destaclean konseptia ja puukivi tuoteperhettä monissa eri yhteyksissä esim. Rakennusteollisuus Energia&Ympäristö -ryhmälle sekä Tekesin Green Growth Tie kestävään talouteen ohjelman hallitukselle. Puukivi ensimmäinen kierrätyskomposiittituote Kierrätyspuukuidusta valmistettujen Destaclean-komposiittipihakivien raaka-ainesosina on käytetty sementtiä, puukuitua, luonnon kiviainesta ja vettä. Alkuvaiheessa Destaclean piha- ja reunakivet valmistetaan Destamatic Hyvinkään tehtaalla ja valmistukseen käytetään nykyisiä betonikivien valmistuslinjoja. Valmistusprosessiin olemme tehneet tarvittavia kehittämistoimenpiteitä, jotta valmistusprosessi soveltuisi mahdollisimman hyvin komposiittituotteiden valmistukseen. Destaclean-komposiittipihakivet tarjoavat merkittäviä hyötyjä kuljetuskustannuksissa ja asennuksessa betonikiviin verrattuna, sillä komposiittipihakivi painaa noin 30 prosenttia vähemmän kuin samankokoinen betonipihakivi. EU:n kattavat patentti- ja tavaramerkkihakemukset Destamaticilla on haussa EU:n kattava patentti rakennusjätteiden prosessoinnista uusiokomposiittien raaka-aineiksi. Destamatic on myös hakenut EU:n kattavaa rekisteröintiä Destamatic ja Destacleantuotemerkeille. Destamatic on jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastoon lupahakemuksen jätteeksi luokittelun päättymiselle eli ns. End of Waste-menettelylle. Odotamme hakemukselle myönteistä päätöstä vuoden 2015 Ylhäällä Destaclean puukivi ja siitä tehdyt poikkileikkaukset näytteinä herkullisella esittelyalustalla. Mediajulkisuus Destacleanin julkaisun myötä oli runsasta ja vasemmalla muutamia näytteitä lehtiartikkeleista. alkupuolella. Mainittakoon, että Destamaticin hakemus on ensimmäinen laatuaan Etelä-Suomen AVI:ssa. Destaclean pihakiviä on asennettu kolmeen eri testikohteeseen eri puolille Etelä- Suomea. Pihakivien käyttäytymistä testipihoissa seurataan ja pihakiviä testataan talven aikana. Näin saamme käytännön tietoa Destaclean pihakivien ominaisuuksista ja toiminnallisuudesta. Destaclean pihakiviä on testattu useamman vuoden aikana laboratoriotesteissä, joista tulokset ovat olleet erinomaisia. Destamaticin tavoitteena on vallata Destaclean konseptilla tai tuotteilla niin kotimaan kuin valittujen ulkomaiden kierrätysmarkkinoita. Tämän onnistumiseksi haemme yhteistyökumppaneita prosessin eri osa-alueille. "Destaclean konseptin etenemisestä kerromme lisää talven ja kevään Destamatic uutisissa", lupaa Kimmo Rinne. Destamatic osti LS-Betonin liiketoiminnot toukokuussa ja tehtaan tuotanto ja toiminta jatkui keskeytyksettä Destamatic Oy Hyvinkään tehdas -nimellä. Hyvinkään tehdas on perustettu vuonna Tehtaan tontilla sijaitsee kolme eri tuotantorakennusta, joissa yhdessä valmistetaan betonimassa, toisessa ympäristöbetonituotteet ns. kivilinjalla ja kolmannessa valmistetaan erikokoiset elementit. Hyvinkään tehtaan tuotevalikoimaan voi tutustua nettisivujen kautta: Tehtaan toiminnan alusta alkaen siellä on valmistettu ympäristöbetonituotteita ja elementtejä. Tehtaan ympäristöluvan mukainen kapasiteetti on m 3 betonimassaa käytettäväksi eri tuotteiden valmistukseen. Tehtaalla on tuotteille CE-hyväksyntä. Nykyisin Hyvinkään tehtaalla valmistetaan tuotteita kolmeen eri pääkäyttötarkoitukseen: Ympäristöbetonituotteet eli ns. pihatuotteet pihakivet ja laatat reunakivet Kunnallistekniikan tuotteet eli ns. kaivotuotteet kaivon-, pohja- ja kartiorenkaat kaivonkannet ja korotusrenkaat Destamaticin Hyvinkään tehtaan tiimi uutuustuotteiden parissa. Vasemmalla talousosaston Anita Björn, myyntipäällikkö Pasi Merisalo, tehdaspäällikkö Mikko Saxlund ja oikealla tehtaan johtaja Kimmo Rinne. Elementit eri käyttötarkoituksiin esim. linja-autopysäkkien elementit, porraselementit, ulkorakennusten seinäelementit yms. Tehtaalla työskentelee 10 kokenutta ja motivoitunutta henkilöä joustavasti 1-2 vuorossa. Destaclean komposiittituotteiden valmistukseen tehtaan prosessit soveltuvat hyvin. Kesän ja syksyn aikana olemme tehneet valmistusprosessiin parannuksia, jotta raakaaineet ja uusiokomposiittituotteet saadaan toimimaan halutulla tavalla. Hyvinkään tehdas on valmis vastaanottamaan Destaclean konseptin mukana tuomat uudet haasteet! Destaclean puukivien tuotantoa Hyvinkään tehtaalla. 4 5

4 Destamaticin tapahtumia 10 miljoonaa kiloa täyteen Kyläsaaressa! 10 miljoonaa kiloa, eli tonnia tuli Kyläsaaren kierrätysasemalla täyteen, kun Kuljetus J.J. Oksanen Oy:n auto toi yhden monista kuormistaan. Tyytyväistä kuljettajaa Kimmo Oksasta onnittelemassa yhtä tyytyväinen kierrätysaseman asiakaspalveluvastaava Juho Väänänen. Uutta osaamista ja nuorekasta asennetta kierrätysasemillemme Destamaticin Kyläsaaren kierrätysasemalle on asiakaspalveluun saatu uutta henkilökuntaa ja kaupallis-teknistä osaamista. Vasemmalla merkonomi Hanna Vuorinen ja oikealla ympäristötekniikan insinööri Joonas Siitonen. Alakuvassa Kelatien kierrätysasemalla jo tutuksi tullut Antti Hallinen. Mestarit yhteistyössä HJK:lle jälleen Suomen mestaruus Yhteistyökumppanimme HJK:n menestys odotetusti jatkui mestaruuden merkeissä. Destamatic näkyi Klubin kotiotteluissa kenttämainoksissa ja joukkueen sukissa. Ottelutapahtumissa vierailimme usein asiakkaittemme kanssa ja yhteistyö tiivistyi oikeassa tunnelmassa ja voitokkaissa tunnelmissa. Parhaat onnittelut vielä kerran HJK:lle Materiaalien lajittelu tärkeässä asemassa kierrätyksessä Kierrätyksen kokonaisuudessa lajittelun osuus on tärkeässä osassa niin logistiikan sujuvuudessa kuin tuotelaadun varmistamisessa. Kokenut Ari Jukarainen (vasemmalla) tuntee kenttätoiminnan ja lajittelun tekniikat jo usean vuoden ajalta Kelatiellä ja nyt myös Kyläsaaressa. Kyläsaaren kierrätysasemalla on aseman alusta alkaen toiminut Jesse Simola. Keskittäminen Destamaticille kannattaa ja tuo etuja Kierrätysedut Destamaticille toimitettu materiaali lajitellaan, käsitellään ja kierrätetään hyötykäyttöön tehokkaasti. Materiaalien kierrätys on merkittävä ympäristöteko. Destaclean konseptin myötä aito kierrätys nousee uudelle tasolle. Laatu- ja ympäristöedut Destamatic on luotettava kumppanisi. Toimintamme on ympäristöviranomaisten vaatimusten mukaista ja laatu- ja turvallisuusasioihin kiinnitetään huomiota. Kierrätysasemalla on nopeaa ja vaivatonta asioida ja siellä on reilu meininki. Palkitsevat DestaEdut Keskittäminen Destamaticille kannattaa. Palkitsemme asiakkaitamme tuntuvasti. Keskittämisen myötä asiakkaittemme edut kasvavat. Säännöllisen tiliotteen myötä etujen seuraaminen on vaivatonta. Destamatic palkitsee yritykset ja kuskit. VuosiEtutaulukko Tonnit/v Bonus % 5% 6% 7% 8% 9% 10% Tonnit/v Bonus % 11% 12% 13% 14% 15% PlusEtu 6 7

5 Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2015! Painopaikka: Tikkurilan Paino Oy, jolla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Osoitelähde: Destamatic Oy:n asiakasrekisteri Destamatic Oy puh Postiosoite: Kelatie 2, Vantaa Käyntiosoite: Kelatie 2, Kelatien teollisuusalue, Tuusula Y-tunnus Kotipaikka Helsinki Kelatien materiaalien kierrätysasema puh Postiosoite: Pyöräkuja 6, Vantaa Käyntiosoite: Pyöräkuja 6, Kelatien teollisuusalue, Tuusula Kyläsaaren materiaalien kierrätysasema puh Osoite: Kyläsaarenkatu 12, Helsinki Destamatic Oy Hyvinkään tehdas puh Osoite: Kalliokierto 9, Hyvinkää

syyskuu / 2014 uutiset Ensimmäiset puukivet esittelyssä Kyläsaaren asema virkeästi käyntiin

syyskuu / 2014 uutiset Ensimmäiset puukivet esittelyssä Kyläsaaren asema virkeästi käyntiin syyskuu / 2014 uutiset Ensimmäiset puukivet esittelyssä Kyläsaaren asema virkeästi käyntiin Vuoden 2014 merkittävät kohokohdat: Kyläsaaren vireä toiminta ja Destaclean-konseptin ensiesittely FinnBuild

Lisätiedot

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Heinäkuu 2015 uutiset Piha- ja puutarhasuunnittelija Eija Keckman: "Puukivi puhuttelee ja edustaa aikamme arvoja" Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Hyötykäytöstä kierrätykseen hyvästä

Lisätiedot

Destamatic saavuttanut huipputason rakennusjätemateriaalien. hyödyntämisasteessa. uutiset

Destamatic saavuttanut huipputason rakennusjätemateriaalien. hyödyntämisasteessa. uutiset joulukuu / 2013 uutiset Destamatic saavuttanut huipputason rakennusjätemateriaalien hyödyntämisasteessa Ramate-työryhmän loppuraportti julkaistiin: Jätelainsäädökset tiukentuvat uusia kierrätystuotteita

Lisätiedot

JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN

JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN maaliskuu / 2014 uutiset Jätelaki ohjaa - Destamatic toimii ja pyörät pyörivät JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN Destamaticille uusi materiaalien kierrätysasema Kyläsaareen Positiivisia näkymiä rakentamisessa

Lisätiedot

Positiivista palautetta palvelusta ja tuotelaadusta

Positiivista palautetta palvelusta ja tuotelaadusta kesäkuu / 2013 uutiset palvelusta ja tuotelaadusta Destamaticin asiakaspalveluvastaava Katri Tapola keräämässä näytettä puumurskeestamme Lainsäädäntö tuo lähivuosille muutoksia "Destamaticin asiakkaat

Lisätiedot

uutiset Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten vuosi "Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa" syyskuu / 2013

uutiset Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten vuosi Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa syyskuu / 2013 syyskuu / 2013 uutiset Uusia hyödyllisiä toimintatapoja haetaan - Asiakasyhteistyön tiivistämisellä lisää puhtia! "Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa" Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten

Lisätiedot

Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet

Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 2/2010 www.ekokem.fi 8 Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet 4 Juhani Ilmola: 6 Hyötykäyttö 18 Suomalainen Parempiin ympäristösaavutuksiin kiinnostaa

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Polttoon vai kiertoon s. 6

Polttoon vai kiertoon s. 6 Motiva jo yli 20 v! Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Matkalla jätteeksi Polttoon vai kiertoon s. 6 Tuotannon sydän kuntoon s. 12 Joutsenmerkki 25 vuotta s. 26 Älyä kaupunkien

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

KIERROSSA. Tuottajavastuu laajenee ja kuitupakkausten. tiivistyy entisestään.

KIERROSSA. Tuottajavastuu laajenee ja kuitupakkausten. tiivistyy entisestään. 3 Q & A Mitä tietoturvan uusi standardi tuo tullessaan? Jätepolitiikan toteuttaminen on meillä hampaatonta. - Juha Kaila, emeritusprofessori KIERROSSA Paperinkeräys Oy:n asiakaslehti 1 / 15 8 RFID tallentaa

Lisätiedot

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte.

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Liite Tiedot & luvut 2013 Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS Missä on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Tae laadusta. Tämä vuosikertomus on painettu LumiArt

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus.

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus. Rudus Oy:n asiakaslehti 2015 VASTUULLINEN 6 SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ 9 VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25 www.rudus.fi 6 sisältö 2015 Kannen kuvat:

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU VUOSIKERTOMUS 21 44 TALOUDELLINEN VASTUU Kemira paransi kannattavuuttaan ja kassavirtaansa vuonna 21. Tikkurilan listaaminen pörssiin vahvisti entisestään yhtiön tasetta. 46 HENKILÖSTÖ Vuonna 21 Kemira

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

huonekaluvalmistuksen

huonekaluvalmistuksen M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2009 12.11.2009 Finnforest Iso-Britanniassa: Uusi tapa toimia Sivu 6 Jos Englannin jalkapallojoukkue menestyy hyvin MMkisoissa, vedetään

Lisätiedot

Muovitietoinen. Meltex Oy:n asiakaslehti 2013

Muovitietoinen. Meltex Oy:n asiakaslehti 2013 Muovitietoinen Meltex Oy:n asiakaslehti 2013 www.meltex.fi Muovitietoinen Meltex Oy:n asiakaslehti 2013 Kasvua asiakasta kuunnellen Viime vuosi oli yksi menestyksekkäimpiä Meltexin 20-vuotisessa historiassa.

Lisätiedot

Itämereltä Siperiaan.

Itämereltä Siperiaan. Itämereltä Siperiaan. Huippuvuorilta Mustallemerelle. Vuosikertomus 2010 Johtavat brändit erikoisosaamista vaativilla toimialoilla ESL Shipping on kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, joka huolehtii

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj Meidän vastuullamme Meidän vastuullamme Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Meidän vastuullamme on huolehtia, että löydämme jokaiseen tarpeeseen oikean tavan auttaa, jotta

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa NUMERO 3/2010 sivu 2 sivu 6 TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa sivu 10 Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani JUKKA PELLINEN Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

26 vuosikerta. nro 3. Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti. Interzum sivu 6 Linga sivut 8-11 Raksa messut sivut 20-21 PUUVIESTI 2015

26 vuosikerta. nro 3. Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti. Interzum sivu 6 Linga sivut 8-11 Raksa messut sivut 20-21 PUUVIESTI 2015 2015 nro 3 Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti 26 vuosikerta Interzum sivu 6 Linga sivut 8-11 Raksa messut sivut 20-21 PUUVIESTI 2015 1 Tutustu uusittuihin www.hahle.fi sivuihin Laadukkaita

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

WULFF LYHYESTI. Wulff - toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija

WULFF LYHYESTI. Wulff - toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija 2012 VUOSIKERTOMUS 22 SISÄLTÖ Wulff lyhyesti 4 Wulffin historia 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta 10 Yritysvastuu 18 Tilinpäätös: Hallituksen toimintakertomus 26 Konsernin

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot