Destamatic saavuttanut huipputason rakennusjätemateriaalien. hyödyntämisasteessa. uutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Destamatic saavuttanut huipputason rakennusjätemateriaalien. hyödyntämisasteessa. uutiset"

Transkriptio

1 joulukuu / 2013 uutiset Destamatic saavuttanut huipputason rakennusjätemateriaalien hyödyntämisasteessa Ramate-työryhmän loppuraportti julkaistiin: Jätelainsäädökset tiukentuvat uusia kierrätystuotteita tarvitaan!

2 Destamatic saavuttanut huipputason rakennusjätemateriaalie n hyödyntämisasteessa Destamaticilla rakennusjätemateriaalien hyödyntämisaste on 98% (kaatopaikalle menee vain 2%) syntypaikalla lajiteltu puumateriaali 100% sekalainen rakennusjäte 95% Hyödyntäminen pääosin energiatuotannon raaka-aineena. Materiaalina kierrätys on tulevien vuosien kehittämishaaste. Seuraavalla aukeamalla esitellään tulevaisuuden jätelainsäädäntöön ja kierrätykseen suunniteltuja muutoksia Ympäristöministeriön asettaman Ramate-työryhmän näkökulmasta. Materiaalien kierrätys tulee muuttumaan ja tehostumaan oleellisesti ja siihen valmistautuminen tulee aloittaa kehitystyön muodossa viipymättä. Tässä työssä Destamaticilla on tukenaan erinomainen asiakaskunta ja osaavat yhteistyökumppanit. Tiivis yhteistyö palkinnut Vuosi 2013 on ollut Destamaticille aktiivisen toiminnan ja kehittämisen vuosi. Rakentamisen taantuma on asettanut omat haasteensa, joihin olemme yhteistyössä hyvien asiakkaittemme kanssa pystyneet vastaamaan ja edelleen kehittämään toimintaamme. Tiivis yhteistyö kuljetusalan asiakkaittemme kanssa on tässä eteenpäin menossa merkityksellistä ja ensiarvoisen tärkeää. Materiaalivirrat ovat pysyneet tasaisina ja syksyn talkoojätesesonkina päästiin jopa ennätyslukemiin. Asiakasetujärjestelmämme on edelleen saanut kiitosta ja osoittanut toimivuutensa. Haluamme jatkossakin aktiivisesti kannustaa asiakkaitamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja palkita keskittämisestä tuntuvilla hyödyillä. Haluamme olla materiaalien kierrätyksen paras kumppani. Etujärjestelmämme on esitetty tämän sivun alaosassa. Uutta ilmettä ja tulevaisuuden tekijöitä Vuosi alkoi materiaalien vastaanoton ja kierrätyksen kaikkien toimintojen keskittämisellä Destamatic Oy:lle. Tämä on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi ja on tuonut selkeyttä ja tehokkuutta niin asiakasyhteistyöhön kuin viestintäämme. Vuoden aikana uusitut nettisivumme, graafinen ilmeemme sekä tämä asiakaslehti ovat hyviä näyttöjä tiiviistä näkyvyydestämme. Toiminnan kehittämiseen olemme myös saaneet lisää osaamista ja ammattitaitoista henkilöstöä. Tuotemyyntiin nimitettiin myyntipäälliköksi alan konkari Seppo Harjunen. Alkuvuodesta yrityskouluttaja ja laatukonsultti Teuvo Kaikkonen aloitti Destamatic Oy:n hallituksessa ja viimeisimpänä osaavaan joukkoomme on liittynyt kehityspäälliköksi KTM Mikko Myyryläinen. Nämä uudet henkilöt täydentävät hyvin kokenutta tiimiämme ja uskomme iskukykymme ja kilpailukykymme kehittyvän edelleen, toteaa toimitusjohtaja Matti Hallinen. Destamatic Oy:n tulevaisuuden suunnitelmat sisältävät hallittua kasvua, asiakasyhteistyön tiivistämistä ja syventämistä sekä kierrätystoiminnan laadun ja tuotteiden kehittämistä. Olemme kuluneen vuoden aikana siirtäneet osan vastaanotettujen kuormien hinnasta hyvään tarkoitukseen ja antaneet kertyneen 2000 euron summan joululahjana Uusi Lastensairaala 2017-hankkeelle. Näin olemme yhteistyössä kierrättäneet myös hyvää mieltä ja tulevaisuuden toivoa. Kiitämme kaikkia asiakkaitamme aktiivisesta vuodesta 2013, toivotamme rauhaisaa Joulua sekä menestyksellistä Uutta Vuotta 2014! Keskittäminen Destamaticille kannattaa ja tuo etuja 1 Kierrätysedut Destamaticille toimitettu materiaali lajitellaan, käsitellään ja kierrätetään hyötykäyttöön tehokkaasti. Materiaalien kierrätys on merkittävä ympäristöteko. VuosiEtutaulukko: Laatu- ja ympäristöedut Destamatic on luotettava kumppanisi. Toimintamme on ympäristöviranomaisten vaatimusten mukaista ja laatuja turvallisuusasioihin kiinnitetään huomiota. Kierrätysasemalla on nopeaa ja vaivatonta asioida ja siellä on reilu meininki. Tonnit/v Bonus % 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% PlusEtu 2 3 Palkitsevat AsiakasEdut Keskittäminen Destamaticille kannattaa. Palkitsemme asiakkaitamme tuntuvasti. Keskittämisen myötä asiakkaittemme edut kasvavat. Säännöllisen tiliotteen myötä etujen seuraaminen on vaivatonta. Destamatic palkitsee yritykset ja kuskit.

3 Jätelainsäädökset tiukentuvat uusia kierrätystuotteita tarvitaan! Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Else Peuranen uskoo kehittyvän kierrätystoiminnan edistävän myös alan liiketoimintaa Jätemateriaalien kierrätys tulee muuttumaan oleellisesti vuoteen 2020 mennessä, kun EU:n jätedirektiivin mukaisesti 70%:a rakennusjätteestä tulee kierrättää materiaalina ja uusiotuotteina - eikä polttoa energiantuotannossa katsota kierrätykseksi. Tämä tulee vaatimaan kierrätysalan toimijoilta ja tuotekehitystyöltä paljon ja tutkimus- ja kehityshankkeita rakennusjätteen jalostamiseksi uusioraakaaineiksi ja uusiotuotteiksi onkin jo aloitettu useiden eri tahojen toimesta. Ympäristöministeriö pyrkii tuottamaan muutosvaiheeseen tietoa ja kehityshankkeita eli mieluummin porkkanaa kuin keppiä. Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma RAMATE Ympäristöministeriö asetti huhtikuussa 2012 työryhmän nostamaan materiaalitehokkuus- ja kierrätysnäkökulman merkitystä sekä luomaan puitteet EU:n jätedirektiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmässä olivat edustettuina laajasti alalla toimivat tahot. Työryhmän lokakuun lopulla valmistunut raportti sisältää useita toimenpideehdotuksia, joilla oma materiaalitehokkuutemme ja kierrätysasteemme on nostettavissa Euroopan kärkimaiden joukkoon. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston neuvotteleva virkamies Else Peuranen toimi Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelman Kierrätysteema-työryhmän asiantuntijasihteerinä. Tässä ryhmässä oli jäsenenä myös Destamatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen. Else Peuranen otti Destamatic Uutisten tapaamisessa esiin muutamia kohtia laajasta raportista: Yksi toimenpideohjelman tavoitteita on edistää rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä poistamalla kierrätysmateriaalien käyttöön liittyviä lainsäädännöllisiä esteitä turvallisuudesta ja terveellisyydestä tinkimättä, kertoo Else Peuranen ja tähdentää Vihreän talouden hankkeita, joissa tutkitaan erityisesti puujätteen hyödyntämistä materiaalina. Ministeriön painopisteet ovat tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä niiden rahoituksessa kuin myös koulutus- ja tiedotustoiminnassa. Tietoa ja asenteita pyritään kohentamaan koko materiaalien kierrossa alkaen rakentamisen ja remontoinnin suunnittelutyöstä, jolla on tärkeä merkitys tiedon välittymisessä koko ketjuun tiivistää Peuranen ja korostaa, että myös materiaalien vastaanotto- ja käsittelyalan yrityksillä on merkittävä rooli kierrätyksen kehittämisessä. Jätevero ja kaatopaikka-asetus Myös lainsäädännöllä ohjataan kohden jätedirektiivin tavoitteita. Nykyisellä 50 /tonni jäteverolla pyritään ohjaamaan rakennusjätteet kierrätykseen parantamalla hyötykäytön taloudellisia edellytyksiä. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja vastaanotettavista jätteistä tulee puolestaan rajoittamaan vastaanotettavia materiaaleja. Vuodesta 2016 alkaen jätettä, joka sisältää yli 10%:a orgaanista materiaaleja ei voi enää toimittaa kaatopaikalle. Else Peuranen uskoo, että tavoitteisiin päästään oikean tahtotilan avulla, sillä haetut ratkaisut hyödyttävät kaikkia osapuolia. Toimenpideohjelma on nyt julkaistu ja toimet konkretisoinnin suhteen aloitettu. Ohjelman laatijat toivovat alan toimijoiden käärivän hihansa, hyödyntävän osaamisensa ja ryhtyvän määrätietoisesti toteuttamaan ohjelmaa. Ympäristöministeri Ville Niinistö totesi loppuraportin luovutustilaisuudessa: Resurssi- ja materiaalitehokkuus ovat asioita, jotka korostuvat tulevaisuudessa energiatehokkuuden rinnalla. Ramate-ohjelma luo hänen mukaansa hyviä mahdollisuuksia alaan liittyvän tiedollisen ohjauksen, osaamisen, liiketoiminnan ja teknologian kehittämiselle. Destamatic Oy:n omat kehitystoimet ovat Ramateohjelman mukaiset ja suuntautuneet tehokkaan ja hyötyjä tuovan kierrätyksen kannustamiseen ja edistämiseen. Linkki työryhmän laajaan loppuraporttiin löytyy nettisivuiltamme: Purku 27 % 16 % 57 % Uudisrakentaminen Korjaaminen Talonrakentamisen jätteiden jakautuminen toimenpiteen mukaan (Lähde: Tilastokeskus) 4 5

4 Murskeen laatuun panostetaan Destamaticin tuottaman puumurskeen laatu on saanut kiitosta asiakkailta. Luokiteltu laatu perustuu moneen tekijään alkaen vastaanoton jälkeisestä lajittelusta jatkuen murskausprosessin eri vaiheiden kautta seulontaan. Erityisen tärkeää on puuaineksen mukana tulevan ylimääräisen materiaalin erottelu ja poistaminen. Tällaisia ovat mm. naulat, ruuvit, saranat sekä muut metalliosat. Näiden poistoon murskauslaitoksen linjastolla on tekniset ratkaisut, joilla poistetaan niin magneettiset, kuin myös ei-magneettiset metallit. Ei-magneettisten metallien poistoon käytetään pyörrevirtaerotinta, mikä käänteisen magneettikentän avulla saa ei-magneettiset osat liikkeelle ja erilleen puumateriaalista. Kuluneen syksyn aikana Destamaticin puumursketuotantolinja on kokonaisuudessaan huollettu ja viritetty ja näin tältä osin myös varmistettu laadukkaan puumurskeen tuotanto. Pyörrevirtaerotin poistaa myös ei-magneettiset metallijakeet puumurskeesta Lisää viihtyisyyttä Kelatien vastaanottotiloihin Pölyntorjuntaa tehostettu - aitakorkeus tuplattu Toimenpiteet Destamaticin Kelatien kierrätysaseman pölyntorjunnan suhteen ovat edenneet lehtemme edellisessä numerossa esiteltyjen suunnitelmien mukaisesti aseman aitarakenteiden muutostöillä. Suoja- ja tuuliaitoja on korotettu tuplakorkeuteen ja niiden yläosaan on lisätty tuulenohjauslipat. Nämä aidat tulevat osaltaan estämään pölyn leviämistä alueella ja sen ulkopuolelle. Näin ne lisäävät työturvallisuutta, tekevät alueella asioinnin miellyttävämmäksi ja hillitsevät mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Laitoksen valmiiden murskeiden varastointi- ja kuormauspaikka on lohkottu ja rajattu uudella 6 metriä korkealla seinällä ja julkisivu varustettu suljettavalla, umpinaisella portilla. Viihtyisää joulutunnelmaa uusitussa vastaanottotoimistossa Kierrätysaseman vastaanotto on saanut syksyn aikana uutta ilmettä ja ergonomisesti toimivammat puitteet osana työturvallisuuden kokonaisuutta. Palvelutasot ovat oikealla korkeudella dokumenttien joustavaa käsittelyä varten ja toimistotekniikka on asianmukaisesti suojassa. Kalustomuutosten myötä vastaanoton yleisilme on muuttunut viihtyisämmäksi ja asiakkaamme, kuin myös vastaanoton henkilökunta ovat tyytyväisiä näihin uudistuksiin. Kierrätysaseman korotetut suoja-aidat hillitsevät pölyä. 6 metriä korkea väliseinä jakaa ja suojaa aluetta ja osaltaan estää pölyämistä. Mikko Myyryläinen Destamaticin kehityspäälliköksi KTM Mikko Myyryläinen on aloittanut Destamatic Oy:n kehityspäällikkönä. Mikon tehtävänä on kehittää Destamatic Oy:n materiaalien kierrätysliiketoimintaa sekä edelleen vahvistaa asiakaspalvelua tiiviissä yhteistyössä asiakaskuntamme kanssa. Vapaa-aikanaan Mikko on aktiivinen liikunnan ja kulttuurin harrastaja. Tennis on suosikkiharrastus, mutta aikaa löytyy myös hyville elokuville ja kirjallisuudelle. Mikon yhteystiedot 6 7

5 Kiitämme kaikkia asiakkaitamme 2013 yhteistyöstä. Toivotamme Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2014! Yhteistä joulumieltä olemme kierrättäneet tekemällä lahjoituksen hyvään tarkoitukseen. Painopaikka: Tikkurilan Paino Oy, jolla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Destamatic Oy Toimisto: Käyntiosoite: Kelatie 2 Tuusula Postiosoite: Kelatie Vantaa Puh. (09) , fax (09) Kelatien materiaalien kierrätysasema, ark. klo 6-20 Käyntiosoite: (huom. mm navigaattorit) Pyöräkuja 6 Tuusula Kelatien teollisuusalue Postiosoite: Pyöräkuja VANTAA Puh. (09) , fax (09)

JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN

JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN maaliskuu / 2014 uutiset Jätelaki ohjaa - Destamatic toimii ja pyörät pyörivät JÄTTEEN TIET VIEVÄT ETEENPÄIN Destamaticille uusi materiaalien kierrätysasema Kyläsaareen Positiivisia näkymiä rakentamisessa

Lisätiedot

Positiivista palautetta palvelusta ja tuotelaadusta

Positiivista palautetta palvelusta ja tuotelaadusta kesäkuu / 2013 uutiset palvelusta ja tuotelaadusta Destamaticin asiakaspalveluvastaava Katri Tapola keräämässä näytettä puumurskeestamme Lainsäädäntö tuo lähivuosille muutoksia "Destamaticin asiakkaat

Lisätiedot

uutiset Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten vuosi "Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa" syyskuu / 2013

uutiset Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten vuosi Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa syyskuu / 2013 syyskuu / 2013 uutiset Uusia hyödyllisiä toimintatapoja haetaan - Asiakasyhteistyön tiivistämisellä lisää puhtia! "Kierrätysasemalla tehostetaan pölyntorjuntaa" Kuljetusalalla historiallisen vilkas muutosten

Lisätiedot

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan

Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Heinäkuu 2015 uutiset Piha- ja puutarhasuunnittelija Eija Keckman: "Puukivi puhuttelee ja edustaa aikamme arvoja" Hyötykäytöstä kierrätykseen - Hyvästä yhä parempaan Hyötykäytöstä kierrätykseen hyvästä

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä Pääkirjoitus Delete poistaa kiinteistön ongelmat www.delete.fi Taloyhtiöiden huoltotöitä ja kunnossapitoa jo 15 vuoden

Lisätiedot

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa SISÄLTÖ ESIPUHE Piia Nurmi KATSAUS YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAAN SUOMESSA Piia Nurmi, Riikka Leskinen, Jaani Kuusela

Lisätiedot

Peittoo 2025. vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin

Peittoo 2025. vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin Peittoo 2025 vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin Selvitys toteutettiin osana Peittoon kierrätyspuisto hanketta, jota rahoittavat Satakunnan ELYkeskus EAKR-tuella sekä Porin kaupunki.

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 0 : 2 0 0 6 E k o t e o l l i s u u

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä SAVON SAVON YRITYSUUTISET YRITYS- UUTISET Kesäkuu 3/2010 SISÄLLÄ: s. 2-8 Ympäristö/ jätehuolto s. 9-15 LVIS s. 16-25 Rakentaminen s. 26-31 Kiviteollisuus 1 Kalliomurskeet pihoille, rakennuspohjiin, ajoteille,

Lisätiedot

yli 30 muuta älytermiä

yli 30 muuta älytermiä 01-2015 Europress Group Oy:n asiakaslehti Ulkoilmaasetus ja yli 30 muuta älytermiä Tokmannilla Termit tutuiksi, Ecodesignia homma toimii s. 6 osa 2 s. 14 lajitteluun! s. 24 Surffaa Europressin sivuille,

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 SISÄLLYS Osa 1 Yritys Osa 2 Tilinpäätös Vacon lyhyesti 2 Mikä on taajuusmuuttaja? 3 Tapahtumia vuonna 2002 3 Liiketoimintaympäristö 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vaconin

Lisätiedot

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 SISÄLLYS Osa 1 Yritys Osa 2 Tilinpäätös Vacon lyhyesti 2 Mikä on taajuusmuuttaja? 3 Tapahtumia vuonna 2002 3 Liiketoimintaympäristö 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vaconin

Lisätiedot

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Julkisen sektorin teemanumero Talvi 2011 Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen Ympäristöministeriö tuo suurhankkeella palvelut lähemmäs kansalaisia

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Sisältö 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Vuosi 2005 lyhyesti 6 Strategia 7 Tavoitteet 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Laatu, ympäristö

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi

Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi Ympäristöministeriön raportteja 15 2015 Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi Anu Vaahtera, Antti Pitkämäki, Mari Hjelt ja Mari Saario YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja

Lisätiedot

KIERRÄTYSKESKUKSEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

KIERRÄTYSKESKUKSEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA KIERRÄTYSKESKUKSEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KIERRÄTYSTOIMINTA OSANA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ 2 3. NYKYISEN TOIMINNAN KUVAUS 4 3.1 Toiminnan tavoitteet 4 3.2 Kierrätystoiminta 5 3.3 Kierrätyskeskuksen

Lisätiedot

On the. Valtasiirto vuoden. huippukumppani s.6. Kumppaniverkostot. tulevaisuuden johtamista s.15. Hyvän esimiestyön ytimessä.

On the. Valtasiirto vuoden. huippukumppani s.6. Kumppaniverkostot. tulevaisuuden johtamista s.15. Hyvän esimiestyön ytimessä. On the 1/2013 Valtasiirto vuoden huippukumppani s.6 Kumppaniverkostot tulevaisuuden johtamista s.15 Hyvän esimiestyön ytimessä Case Sachtleben Johtoryhmä esittäytyy 17 16 05 Tässä numerossa TÄmän lehden

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Muovipoli Oy Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Raportti 30.6.2014 Muovipoli Oy Soratie 2 15550 Nastola etunimi.sukunimi@muovipoli.fi www.muovipoli.fi Tämä raportti on tuotettu projektissa

Lisätiedot