Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Hallinnollinen arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Hallinnollinen arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture"

Transkriptio

1 hallinnan arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture Versio

2

3 hallinnan arkkitehtuuri Tiehallinto Helsinki 2005

4 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti Telefaksi S-posti Tiehallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 hallinnan arkkitehtuuri.. Helsinki Tiehallinto TIIVISTELMÄ hallinta on laaja kokonaisuus, joka tarvitsee jäsennellyn kokonaiskuvauksen suunnittelun, kehittämisen ja investointipäätösten tueksi. Tällaista kuvausta kutsutaan arkkitehtuuriksi. hallinnan arkkitehtuuri on työväline, jonka avulla kuvataan, miten Tiehallinto toteuttaa liikenteen hallinnan eri toimintoja. Arkkitehtuurin tavoitteena on kuvata liikenteen hallinnan nyky- ja tavoitetila eri näkökulmista. Arkkitehtuuri kuvaa myös kehitystarpeet, joilla liikenteen hallintaa kehitetään tavoitetilan 2007 mukaiseksi. Hallinnollisen arkkitehtuurin tarkoituksena on kuvata liikenteen hallinnan toteuttamisessa tarvittavat hallinnolliset ratkaisut. toimii yhteenvetona, josta nähdään kokonaiskuva olemassa olevista sopimuksista tai toimintamalleista. Lisäksi tavoitteena on, että hallinnollinen arkkitehtuuri toimii paikkana, jossa ylläpidetään kokonaiskuvaa eri toimintoihin liittyvien hallinnollisten ratkaisujen kehittämistarpeista. hallinnan hallinnollisen arkkitehtuurin kuvaus pohjautuu toiminnallisen arkkitehtuurin kuvauksiin. Kustakin toiminnallisesta kuvauksesta on tunnistettu ja kuvattu siihen liittyvät hallinnolliset ratkaisut. Toimintokohtaisten luetteloiden perusteella nousee esiin neljä erityyppistä hallinnollisten ratkaisuiden ryhmää: 1. Sopimukset esimerkiksi laite- ja järjestelmätoimittajien, yhteistyökumppaneiden ja palveluntuottajien kanssa. 2. Ohjeistukset, jotka liittyvät mm. liikenteen hallinnan laitteiden ja järjestelmien rakentamiseen ja kunnossapitoon, seurantatiedon keruuseen, suunnitteluun, liikennekeskuksen toimintaan ja tiedonjakeluun. 3. Periaatteet palveluiden tuottamiseen. 4. hallinnan toimintojen laatumallit, jotka käsittävät mm. ohjeistus-, sopimus- ja dokumentointivaatimuksia. Hanke on saanut Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) - rahoitusta.

6

7 hallinnan arkkitehtuuri.. [Traffic management architecture. Administrative architecture]. Helsinki Finnish Road Administration. ABSTRACT Traffic management is a large area that needs a structured description of its content to support planning, development and investment decisions. This kind of description is called architecture. Traffic management architecture is a tool to describe how Finnish national road administration carries out different traffic management functions. The aim of the architecture is to illustrate the present and objective state of the traffic management from different viewpoints. The architecture also describes the development needs to realise the objective state. The goal of the administrative architecture is to describe the administrative solutions that are needed in traffic management. The administrative architecture works as a summary to give an overall picture about existing agreements and operating models. Further the goal is that the administrative architecture is a place where the overall picture of the administrative development needs of various functions will be maintained. Traffic management administrative architecture is based on the descriptions presented in the functional architecture. In each functional description several administrative solutions were identified and described. Based on those lists, following groups of administrative solutions were found: 1. Contracts with equipment and system provider, partners and service providers. 2. Directions concerning the construction and maintain of traffic management equipment and systems, gathering follow-up data, planning, traffic management center and data delivery. 3. Principles of service providing. 4. The quality models of traffic management, including instruction-, contract and documentation requirements. The project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport.

8 ESIPUHE Tiehallinto käynnisti syksyllä 2003 hankkeen hallinnan arkkitehtuurin ja kehittämissuunnitelman tekemiseksi. Arkkitehtuuri on väline, jolla kuvataan, miten liikenteen hallintaa toteutetaan ja kehitettään. Arkkitehtuuri kuvaa liikenteen hallinnan toteutusta eri näkökulmista. Toiminnallinen arkkitehtuuri kuvaa miten liikenteen ohjaus, tiedotus, tiedon jakelu ja häiriönhallinta sekä muu tienpidon tuki toteutetaan toimintoketjuina. Samalla on määritelty tärkeimmät näihin toimintoihin liittyvät kehitystarpeet. Järjestelmäarkkitehtuuri kuvaa liikenteen palveluiden näkökulmasta käytettävien järjestelmien toiminnallisuuden ja yhteydet. Arkkitehtuurissa on kuvattu erikseen nykyiset tietojärjestelmät ja tavoitteellinen järjestelmäarkkitehtuuri. kuvaa, miten liikenteen hallintaa hallinnoidaan ja millaisiin sopimuksiin toiminta perustuu. toimii myös yhteenvetona toimintaohjeista ja sopimuksista, jotka ovat olemassa tai joita jatkossa tarvitaan. hallinnan arkkitehtuuri -hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Kari Hiltunen, Jyri Mustonen, Raimo Kangaskoski ja Maritta Polvinen Tiehallinnosta, Kristian Appel ja Jari Oinas Traficonista sekä Osmo Hanhinen ja Jukka Lähesmaa SysOpenista. Tiehallinnon liikenteen hallinnan arkkitehtuuriryhmään kuuluvat Maritta Polvinen, Pekka Nurminen, Kimmo Toivonen, Kristiina Laakso ja Juuso Kummala. Konsulttityöstä vastasivat Jukka Lähesmaa, Anna Salovaara ja Juha Levo SysOpenista sekä Jari Oinas ja Tomi Ristola Traficonista. Hallinnollisen arkkitehtuurin pohdintaan osallistui lisäksi Jorma Helin Tiehallinnosta. Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

9 hallinnan arkkitehtuuri 7 hallinnan arkkitehtuuri ja kehittämissuunnitelma Kokonaisuus hallinta on laaja kokonaisuus, joka tarvitsee jäsennellyn kokonaiskuvauksen suunnittelun, kehittämisen ja investointipäätösten tueksi. Tällaista kuvausta kutsutaan arkkitehtuuriksi. hallinnan arkkitehtuuri ja kehittämissuunnitelma on työväline, jonka avulla kuvataan, miten Tiehallinto toteuttaa liikenteen hallinnan eri toimintoja. Arkkitehtuurin tavoitteena on kuvata liikenteen hallinnan nyky- ja tavoitetila eri näkökulmista. Arkkitehtuuri kuvaa myös kehitystarpeet, joilla liikenteen hallintaa kehitetään tavoitetilan 2007 mukaiseksi. Tiehallinnon liikenteen hallinnan arkkitehtuuri koostuu seuraavan kuvan mukaisista osista. toiminnallinen arkkitehtuuri järjestelmäarkkitehtuuri hallinnollinen arkkitehtuuri tietoarkkitehtuuri kehitystarvelista käyttö- ja ylläpitosuunnitelma Toiminnallinen arkkitehtuuri kuvaa toimintoketjuna liikenteen hallinnan toiminnot ja toimintojen väliset yhteydet. Järjestelmäarkkitehtuuri kuvaa liikenteen hallinnan toimintojen toteuttamisessa käytettävät tietojärjestelmäpalvelut ja yhteydet. listaa sopimukset ja ohjeet, joita toiminnassa tarvitaan. Tietoarkkitehtuuri kuvaa käsiteltävät tiedot ja käsitteet. Tietoarkkitehtuuri tehdään eri hankkeessa. lista kuvaa yhteenvetona toiminnan kehitystarpeet eri näkökulmista. Käyttö- ja ylläpitosuunnitelma määrittelee miten arkkitehtuuria ylläpidetään ja käytetään liikenteen hallinnan kokonaissuunnittelussa ja hankkeiden lähtökohtana. hallinnan arkkitehtuuri laadittiin kaksivaiheisena hankkeena. Ensimmäinen toiminnalliseen arkkitehtuuriin keskittyvä vaihe päättyi keväällä Toinen arkkitehtuurin eri osat ja käyttö- ja ylläpitosuunnitelman viimeistelevä vaihe valmistui vuoden 2005 alussa. Arkkitehtuurin käyttöön vieminen alkoi vaiheen 2 aikana. hallinnan tietoarkkitehtuuri tehdään erikseen osana koko Tiehallinnon tietoarkkitehtuurin kehittämishanketta ja kehittämissuunnitelmaa ylläpidetään eliike-hankkeessa.

10 8 hallinnan arkkitehtuuri hallinnan arkkitehtuurin lähtökohtana ovat olleet sekä Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri (TelemArk) että Euroopan ITS puitearkkitehtuuri (KAREN). Arkkitehtuurin hyödyt Arkkitehtuuri on tärkeä koska se luo yhteisen pohjan, jonka perusteella toimintaa voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti se edesauttaa eri toimintojen ja osajärjestelmien välisen yhteentoimivuuden toteuttamista se mahdollistaa standardisoidut rajapinnat osajärjestelmien välillä ja sen myötä avoimet markkinat palveluille ja laitteille se takaa loppukäyttäjien saaman tiedon yhdenmukaisuuden; se sallii tarkoituksenmukaisen teknisen riippumattomuuden ja tekee uusien teknologioiden yhdistämisen helpoksi Arkkitehtuuri tarjoaa järjestelmällisen menetelmän ottaa huomioon eri osapuolten vaatimukset ja tavoitteet. Toimintojen ja järjestelmien yhteentoimivuus parantaa huomattavasti niiden käyttömahdollisuuksia. Teknisten näkökohtien lisäksi yhteentoimivuuteen kuuluvat myös organisatoriset näkökohdat. Arkkitehtuurin avulla käyttöön otettavat järjestelmät voidaan suunnitella johdonmukaisella tavalla, yhdistyy onnistuneesti muihin palveluihin, toimivat toivotulla tavalla, täyttävät käyttäjien odotukset ja on helppo hallinnoida, ylläpitää ja laajentaa.

11 hallinnan arkkitehtuuri 9 VERSIOHISTORIA versio pvm muutos laatija Kommentoitu ja korjattu versio, vaihe 2B A. Salovaara

12 10 hallinnan arkkitehtuuri Sisältö 1 TAVOITTEET 11 2 TARKISTUSLISTA HALLINNOLLISISTA RATKAISUISTA 11 3 TOTEUTUS 12 4 TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT Yleistä Muuttuvien opasteiden ohjaus Tunneleiden ja siltojen ohjaus ohjaus liikennevaloin Tiedotus tiestä ja liikenteestä Tiedostus säästä ja kelistä Häiriönhallinta 24 5 YHTEENVETO 27

13 hallinnan arkkitehtuuri TAVOITTEET 11 1 TAVOITTEET Hallinnollisen arkkitehtuurin tavoitteena on kuvata liikenteen hallinnan toteuttamisessa tarvittavat hallinnolliset ratkaisut. toimii yhteenvetona, josta nähdään kokonaiskuva olemassa olevista sopimuksista tai toimintamalleista. Lisäksi tavoitteena on, että hallinnollinen arkkitehtuuri toimii paikkana, jossa ylläpidetään kokonaiskuvaa eri toimintoihin liittyvien hallinnollisten ratkaisujen kehittämistarpeista. on liikenteen hallinnan arkkitehtuurin eri osista kevein. Se on sisällysluettelo ja muistilista olemassa olevista tai tarvittavista ratkaisuista. Tällä perusteella arkkitehtuurissa pelkästään nimetään olemassa olevat tai tarvittavat ratkaisut, kuvataan niiden sisältö ja kehittämistarve hyvin pelkistetysti. Varsinaiset hallinnolliset ratkaisut tehdään ja niitä kuvaavat dokumentit ylläpidetään muualla. 2 TARKISTUSLISTA HALLINNOLLISISTA RATKAISUISTA hallinnan toimintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja käyttöön liittyviä hallinnollisia ratkaisuja ovat mm.: toimintojen suunnittelua koskevat kirjalliset ohjeet kirjatut periaatteet ja toimintamallit suunnitteluun ja käyttöön toimintojen suorittamista koskevat kirjalliset ohjeet tietojen laatua kuvaavat dokumentit ja ohjeet toiminnan laatujärjestelmän kirjalliset dokumentit palvelun tuottamista koskevat sopimukset sopimukset ja ohjeet liikenteen hallintaa koskevien järjestelmien, sovellusten ja laitteiden valvonnasta, ylläpidosta ja huollosta sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa (tiedon vaihdosta, yhteisesti hoidettavista tehtävistä (roolit ja vastuut) ja palveluiden tarjoamisesta) kirjatut periaatteet liikenteen hallinnan tietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille mm. maksuista, oikeuksista ja vastuista Hallinnolliseen arkkitehtuuriin eivät yleisesti kuulu arkkitehtuurin lähtökohtana olevat ylemmän tason päätökset tai linjaukset. Seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkejä asioista, jotka eivät kuulu hallinnollisen arkkitehtuurin rajaukseen: linjaukset Tiehallinnon tehtävistä ja liikenteen palveluista, liikenteen hallinnan strategia rajanveto toimintojen omaan tuottamisen ja palveluina ostamisen välillä. Jatkossa hallinnollisessa arkkitehtuurissa pitäisi kuitenkin olla

14 12 hallinnan arkkitehtuuri TOTEUTUS tästä rajanvedosta seuraavat arkkitehtuuritason hallinnolliset ratkaisut palveluina ostettavien toimintojen vaatimista sopimuksista ja ohjeista. sopimukset koko Tiehallintoa koskevan It-infrastruktuurin ylläpitämisestä talouteen ja rahoitukseen liittyvät kysymykset hallinnollisia ratkaisuja eivät myöskään ole erilaiset järjestelmien toimintaa kuvaavat dokumentit Tiehallintotasoiset järjestelmien tilaamista koskevat asiakirjat ja ohjeet periaatteet, miten tiehallinnon sisäinen vastuunjako eri liikenteen hallinnan toiminnoista tulisi määritellä 3 TOTEUTUS Hallinnollisen arkkitehtuurin keskeiset ratkaisut ja niiden kehitystarpeet on listattu työpajassa liikenteen hallinnan arkkitehtuuriryhmän ja konsulttien kesken. Tämän perusteella laadittua luonnosraporttia käsiteltiin ja täydennettiin arkkitehtuuriryhmän kokouksissa. 4 TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 4.1 Yleistä hallinnan hallinnollisen arkkitehtuurin kuvaus pohjautuu toiminnallisen arkkitehtuurin kuvauksiin. Toimintokaavioissa esitetään paikat, joihin liittyy jokin hallinnollinen ratkaisu. Lisäksi kuhunkin ratkaisuun liittyvät asiat kuvataan lyhyesti. Kuvaus kertoo ratkaisun nykytilan. Ratkaisun kehitystarve osassa kuvataan onko kyse kokonaan uudesta ratkaisusta tai liittyykö nykyiseen ratkaisuun joitakin jatkokehitystä vaativia osia. Mikäli kehitystarve sarake on tyhjä, on nykytilan ratkaisu tyydyttävä myös toiminnallisen arkkitehtuurin tavoitetilassa., kelin ja muiden olosuhteiden seurantaan liittyvät kaikki ratkaisut on käsitelty ainoastaan muuttuvien opasteiden ohjaus luvussa (4.2).

15 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT Muuttuvien opasteiden ohjaus 1.2 Muuttuvat opasteet Muut osatoiminnot (M) Järjestelmän hallinta (T) Häiriön hallinta (T) Tiedotus (T) Tunneleiden ja siltojen ohjaus (M) valvonta HY022A Liikennekeskus Tiehallinto hallinta SY020B B D Seurantatietojen Tilanteen luotettavuuden SY020A seuraaminen seuraaminen (TS001) (S020) SY019 SY006A SY018B SY009 Seurantatietojen SY015A automaattinen SY006A tarkistus (S019) A SY018C SY015B SY006B Kunnossapidon Sää ja Kuvien toimenpidetiedon kelitiedon (S009) (S018) (S006) SY008 SY001 9 TSY001 TSY001 MOY001B Tilanteen arviointi ja ennustaminen (A004) AY001 AY002 Kelin AY mallinnus 001/2 mallinnus (A001) (A002) 8 AY004 SY016A MOY001C Opasteiden ohjaus käsin (MO002) TSOY005 OY002 Ohjaussuositusten AY009B laskenta (A005) Analysoidun AY005 tiedon (A009) AY009A SY015A B Ajantasaisen historiatiedon SY016B liikennetiedon SY014 (S016) (S015) A SY012 Liikennehistoriatiedon keruu Liikennetiedon (S014) reaaliaikainen keruu (S012) C MOY001C 10 Rajoituksen esitys Opasteiden (MO005) ohjaus MOY001A MOY005 (MO001) Olosuhteiden Ohjaus- ja mukainen MOY001D tilatiedon liikkuminen paikallinen (K003) (MO004) MOY004 Ohjaus- ja tilatiedon keskitetty (TS002) TSY002A D Liikenne- ja kelikuvien (S008) SY0017 SY005 Sään ja kelin pistemäinen seuranta (S001) SY003 SY004 SY007 SY0011 pisteseuranta (S010) SY0010 tieosa seuranta (S010) SY010 6 Sääpalvelun ja liikennetiedon tuottaja Sääennusteiden (S003) Tutka- ja satellittikuvien toimitus (S004) Liikennesääennusteiden (S007) 3 tieosa seuranta (S011) Urakoitsija Kunnossapidon toimenpidetiedon (S017) Kelitilanne- ja lyhyen aikavälin ennustetietojen (S005) 1 Ilmoittaminen ohjauksen muutos tarpeesta (MO003) MOY003 C Taulukko 1. Muuttuvien opasteiden ohjauksen hallinnolliset ratkaisut Kuvaus 1 Urakoitsijoiden velvollisuudet tiedon tuottamiseen hoidon urakoitsijasopimuksissa Hoidon alueurakkasopimuksissa määritetään mm. kunnossapitotiedon ja kelitilannetiedon tuottamisesta 2 Tiesää-laatukäsikirja Kuvaus Laatukäsikirja määrittää mm. tiesääasemien ja kelinseurantapisteiden asennusohjeet, NT-tiedonkeruun ja suosituslaskennan, tietosisällöt, tietojen laatuvaatimukset ja huolto-ohjeita. Lisäksi käsikirjassa kuvataan liikennetietojen keruu NT-tiedonkeruulla. 3 Liikennesääennusteiden tuottamisesta koskevat sopimukset Kuvaus Sopimukset liikennesääennusteiden tuottajien kanssa määrittävät mm. tuotettava tiedot, tiedonvälitystavat, vastuukysymykset, tietojen hyödyntämisen ehdot, ehdot tietojen luovuttamisesta 3. osapuolelle 4 Huoltosopimukset tiesääasemien ja kelikameroiden huollosta Kuvaus Tiepiirillä on sopimukset yhden tai useamman urakotisijan kanssa tiesääasemien ja kelikameroiden huollosta. Sopimuksissa määritetään mm. vasteajat. Sopimusten sisältöä on mahdollisesti tarkennettava valvonta- ja hallintapalvelun käyttöönottamisen myötä koskien mm. vioista havaitsemista ja ilmoittamista ja vikailmoituksiin reagoinnista. 5 Sopimus tiesäätietojen luovuttamisesta Tieliikelaitoksen kanssa

16 14 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT Kuvaus Sopimuksessa on määritelty millä ehdoilla Tieliikelaitos voi hyödyntää ja käyttää tiesäätietoja. Tiesäätietojen luovuttamisen ehdot 3. osapuolelle on tarkoin määritetty Tiehallinnon ja säätietojen tuottajan välisessä sopimuksessa. 6 seurantapisteiden rakentamisen ohjeistus Kuvaus LAM pisteiden asentamisesta on olemassa ohjeistus. Pisteiden sijoittamisesta tieverkolle päätetään tiepiireissä harkinnan mukaan. Valtakunnallinen yleissuunnitelma (VALTALIISE) on olemassa mutta sen soveltamista koskeva ohjeistus puuttuu. Tieosaseurantaa on toteutettu pilottihankkeina ja ohjeistus puuttuu. Tarvitaan ohjeistus seurantapisteiden sijoittamisesta tieverkolle ja vanhojen tilastoseurannassa olevien pisteiden uusimisesta ajantasaseurantaan. Lisäksi tarvitaan ohjeistus tieosaseurannan käytöstä, ratkaisumallit hyväksyttävistä ratkaisuista sekä ohjeistus ylläpidosta. 7 LAM historiatiedon keruuta koskeva ohjeistus Kuvaus Tiedonkeruuta ja tietokantoja on kuvattu useissa dokumenteissa eikä kattavaa ohjeistusta ole? Tarvitaan kattava ohjeistus koskien mm. tiedonkeruuta, tietojen latausta tietokantaan, ohjelman ja laitteiden ylläpitoa 8 Suosituslaskennan ja ohjausjärjestelmän toimintaperiaatedokumentit Kuvaus Kuvaus Järjestelmien suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä syntyy suuri määrä erilaisia dokumentteja (selostuksia, käyttöohjeita, laiteluetteloita) ja piirustuksia, joiden avulla kuvataan järjestelmä rakenne ja toiminta eri tilanteissa. Kuvausten tarkkuustaso vaihtelee järjestelmittäin. Tehtyjen muutosten päivitys dokumentteihin vaihtelee hyvin paljon. Dokumenttien ylläpitovastuu on tiepiireillä. Tarvitaan ohjeistus mm. järjestelmärakenteen ja toiminnan kuvausten sekä käyttöohjeiden laatimista varten, jotta saataisiin eri järjestelmien dokumenteille tietty vähimmäistaso. Valvonta- ja hallintapalvelun käyttöönottamisen myötä on tarpeen tarkistaa mm. vikatilanteisiin ja päivittämiseen liittyvää toimintaa. Suosituslaskennan kehittämisen yhteydessä laaditaan ohjeet sen käytöstä ohjausjärjestelmien apuna. 9 Sopimus ohjausjärjestelmien käytöstä ja seuraamisesta liikennekeskuksen kanssa Liikennekeskuksessa seurataan ja valvotaan ohjausjärjestelmien toimintaa. Tiehallinnon ja Liikennekeskuksen välisessä sopimuksessa on määritetty päivystäjän tehtävät ohjausjärjestelmien käyttöön liittyen. Tällä hetkellä tilanteen arviointi ja merkkien ohjaus tapahtuu liikennekeskuksen päivystäjän henkilökohtaisten arvioiden ja järjestelmäkohtaiset ohjeiden perusteella. hallinnan ja liikennekeskuksen välinen sopimusta pitää tarkistaa valvonta- ja hallintapalvelun käyttöönottamisen myötä koskien mm. teknisistä ja toiminnallisista vioista havaitsemista ja ilmoittamista. Ohjeistus kaipaa selkiyttämistä mm. miten yleisimmissä poikkeustilanteissa eri järjestelmien merkkejä ohjataan. 10 Urakoitsijoiden velvollisuudet tienvarsilaitteiden huoltoon ja kunnossapitoon eri sopimuksissa Kuvaus Laitteiden pesut on määritetty hoidon alueurakoissa. Laitteiden teknisestä kunnossapidosta on useita sopimuksia eri urakoitsijoiden kanssa (tiepiirien vastuulla). Urakoitsijoiden sopimuksiin sisältyy tietylle ajanjaksolle myönnetty nopeusrajoituspäätös huoltotöiden yhteydessä asetettavia nopeusrajoituksia varten. Valvonta- ja hallintapalvelun käyttöönottamisen myötä on tarpeen tarkistaa vikojen korjaukseen liittyviä tehtäviä.

17 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT Sovellusten ylläpitosopimukset Kuvaus On olemassa useita järjestelmien, osajärjestelmien ja sovellusten ylläpitosopimuksia eri palveluntuottajien kanssa. Tarvitaan säännöllisesti ylläpidettävä lista voimassa olevista ylläpitosopimuksista. 12 Suunnittelua koskeva ohjeistus Kuvaus Tekeillä on ohjeistus, jossa selkiytetään liikenteenhallinnan suunnittelua tiensuunnitteluprosessissa 4.3 Tunneleiden ja siltojen ohjaus Tunneleiden ja siltojen ohjausta koskevat samat hallinnolliset ratkaisut kuin muuttuvien opasteiden ohjauksesta on luvussa 4.3 esitetty koskien tiesää-, keli- ja liikennetiedon tuottamista ohjausjärjestelmää varten (kohdat 2-7 taulukossa 1) keskitettyä liikenteen mallinnusta ja ohjaussuositusten laskentaa (kohta 8 taulukossa 1) tienvarsilaitteiden huoltoa ja kunnossapitoa sekä sovellusten ylläpitoa (kohdat 10 ja 11 taulukossa 1) Näiden lisäksi tunneleiden ja siltojen ohjausta koskee viisi omaa hallinnollista ratkaisua, jotka on esitetty seuraavassa kuvassa ja taulukossa 2.

18 16 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 1.3 Tunnelien ja siltojen ohjaus Muut prosessit Liikennekeskus Tiehallinto - hallinta Tilanteen seuranta ja käyttäjäkomentojen hallinta SY009 (L) Seuranta tiedot SY006A AY001 AY005 Ohjaussuositusten laskenta (A005) Kelin mallinnus (A001) Sää- ja kelitiedon (S006) AY004 AY001/2 AY002 SY015A (T) Tie- ja liikennetiedotus TSY001 Tilanteen seuraaminen (TS001) Tilanteen arviointi Tilanteen arviointi ja ennustaminen (A004) mallinnus (A002) 1 Analysoidun tiedon (A009) Ajantasaisen liikennetiedon (S015) 4 AY003 SY012 TSOY003B Häiriöiden arviointi (A003) AY009B 3 TSY001 TSY002B Ohjaus- ja tilatiedon keskitetty (TS002) (T) Häiriönhallinta HY022A Ohjausehdotusten hyväksyntä ja ohjaus käsin (TSO004) TSO004 Ohjauspäätösten tekeminen ja priorisointi (TSO003) TSOY001 TSOY002 TSY003D Häiriö-, ohjaus- ja tilatietojen (TSO006) TSOY006 (T) Liittymien ja väylien ohjaus liikennevaloin TSOY003C Tunnelin / sillan tilan seuranta (TSO002) TSOY003A Opasteiden ohjaus (MO001) MOY001A Opasteen esitys (MO005) MOY005 valvonta (poliisi) TSOY003E Ohjaustilan valinta (TSO005) TSOY005 Valaistuksen ohjaus (TSO009) TSOY009 Valaistuksen toteutus (TSO010) TSOY010 Ohjausten toteutus Ohjausten priorisointi ja valinta Teknisten laitteiden ohjaus (TSO007) TSOY007 Teknisten laitteiden toiminta (TSO008) TSOY SY001 Sään ja kelin pisteseuranta (S001) SY011 tieosaseuranta (S011) Liikennetiedon reaaliaikainen keruu (S012) SY0010 pisteseuranta (S010) Tieympäristön tilan seuranta (TSO001) Liikenne-, tie- ja ympäristöolojen seuranta Olosuhteiden ja ohjauksen mukainen liikkuminen (K003ja4) Käyttökohteet Tehtävien hoitaminen tiellä (K007) Taulukko 2. Tunneleiden ja siltojen ohjauksen hallinnolliset ratkaisut Kuvaus 1 Periaatteet automaattisesti tuotettujen liikennehäiriötietojen käytöstä päivystäjän toiminnan apuvälineenä Tunneleissa käytetään häiriöidenhavaintojärjestelmiä, jotka tuottavat automaattisesti tietoja liikennehäiriöistä. Järjestelmät ovat apuna liikennekeskuksen päivystäjälle tunnelin toiminnan seuraamisessa ja tilanteen arvioinnissa. Lisäksi osa ohjaustoimenpiteistä käynnistyy häiriöilmoituksesta. Tarvitaan päivystäjää varten ohjeistus automaattisesti tuotettujen häiriötietojen varmentamisesta käytöstä ja mitä vastuukysymyksiä tietojen käyttämisestä 2 Yhteistyösopimus Hätäkeskuksen, poliisin ja pelastustoimen kanssa suunnittelusta ja pelastuksesta Monet tunneleiden suunnitteluratkaisut ja tekniset järjestelyt edellyttävät pelastusviranomaisten hyväksyntää. Lisäksi pelastustoimen kanssa on tarpeen pitää säännöllisesti pelastusharjoituksia, johon osallistuu myös poliisi. Jatkossa tulisi selvittää tarve ja mahdollisuudet yhteiseen sopimukseen kaikkien liikennehäiriön viranomaisosapuolien välillä. Yhteinen sopimus voisi olla erillisiä sopimuksia parempi, koska eri osapuolien kesken sovitut toimintamallit vaikuttavat toisiinsa (vrt. häiriönhallinta). Tunnelidirektiivi ja tunnelien suunnitteluohje antavat ohjeistusta näihin. (2004/54/EY EUROOPAN LAAJUISEN TIEVERKON TUNNELIEN Kuvaus

19 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 17 Kuvaus TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA) 3 Sopimukset kuuluvuudesta tunneleissa radio- ja puhelinoperaattoreiden kanssa Radion kautta annettavien liikennetiedotteiden perille meno ja matkapuhelimen kuuluvuus tulee varmistaa myös tunneleissa. Sopimuksia ei ole. Neuvottelut mm. radiokanavien kuuluvuuden varmistamiseksi on käyty tapauskohtaisesti ja ratkaisut vaihtelevat tunnelista toiseen. Jatkossa tulisi selvittää mahdollisuudet puitesopimukseen (mm. kustannusjakoperiaatteet) valtakunnallisten radiokanavaoperaattoreiden sekä matkapuhelinoperaattoreiden kanssa. 4 Suunnittelua koskeva ohjeistus Kuvaus Tunneleiden ja siltojen ohjausjärjestelmien suunnittelua ohjaavat tiesuunnitteluohjeiden lisäksi järjestelmään sisältyviä erikoislaitteita (liikennevalot, puomit, muuttuvat opasteet) koskevat suunnitteluohjeet ja määräykset. Tekeillä on tunneleiden suunnittelua koskeva ohjeistus, jossa on kuvattu myös liikenteenhallinnan minimivaatimukset. 4.4 ohjaus liikennevaloin Liikennevalo-ohjausta koskevat samat hallinnolliset ratkaisut kuin muuttuvien opasteiden ohjauksesta on luvussa 4.3 esitetty siltä osin, mikä koskee tiesää-, keli- ja liikennetiedon tuottamista ohjausjärjestelmää varten (kohdat 2-7 taulukossa 1). Liikennevalo-ohjauksen omat hallinnolliset ratkaisut on esitetty seuraavassa kuvassa ja taulukossa 3.

20 18 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 1.1 Liittymien ja verkon ohjaus liikennevaloin Muut toiminnot Liikennekeskus Asiakaspalaute (M) Ohjauspyynnön tekeminen LOY013 LOMY001 Ohjauspyyntöjen (LO013) APY001 Ohjauspyynnön vastaanotto ja käsittely (LO004) Asiakaspalautteen vastaanotto ja kirjaus Häiriönhallinta HY022a 4 Tilanteen seuraaminen (TS001) AY009a APY002 Muuttuvien opasteiden ohjaus A TSY001 HY022a TSOY003C LOY004 Tunnelien ja siltojen ohjaus B 5 TSOY003C AY009b Laitteiden kunnossapito Toimenpiteiden kirjaus ja (LO016) LOY016 Ohjausten priorisointi ja valinta (LO014) LOY014 LOY015 Ohjauksen tilan ja toiminnan seuranta (LO015) A LOY011a 2 LOY011b autom. valvonta (poliisi) LOY011c 3 6 Tiehallinto hallinta SY006a Sää- ja kelitiedon (S006) SY001 Kelin mallinnus (A001) SY006a Sään ja kelin pisteseuranta (S001) Ohjaussuositusten laskenta (A005) AY001 AY004 Tilanteen arviointi ja ennustaminen (A004) Ajantasaisen liikennetiedon (S015) SY013 AY002 SY010 pisteseuranta (S010) SY015a SY010 AY005 mallinnus (A002) Liikennetiedon ajantasainen keruu (S013) LOY012 LOY005c pisteseuranta katuverkolla (S010) Analysoidun tiedon (A009) C LOY010b LIVA-liik.tiedon alueellinen (LO012) B Liikennetiedon välitys muihin järj. (LO009) C Alueellisten ohjausten ylläpito, priorisointi ja määritys (LO010) LOY006c Paikallisen ohj. ylläpito, priorisointi ja määritys (LO006) LOY007 LOY010a LOY006b LOY006a LOY005a LOY005b Ohjaus- ja tilatietojen (LO011) (L) Ohjaus- ja tilatietojen keskitetty (TS002) Liik. tiedon paikallinen (LO007) Paikallisen ohjauksen toteutus (LO008) mittaus LIVAliittymässä (LO005) 2 7 LOY008b LYO008 Bussi Hälytysajoneuvo Häl. ajon. kuljettaja Ohjauspyynnön lähettäminen (LO002) LOY001 Paikan määrittäminen (LO001) Ajoneuvo LOY002a LOY002b Ohjauspyynnön vastaanotto ja välitys (LO003) Pelastuslaitos LOY003 1 Ohjauksen mukainen liikkuminen Hälytysajoneuvojen kulun turvaaminen Taulukko 3. Liikennevalo-ohjauksen hallinnolliset ratkaisut 1 Hälytysajoneuvojen pakko-ohjausten hoito Kuvaus Hälytysajoneuvojen pakko-ohjausten käynnistäminen ajoneuvossa olevilla laitteilla on kokeiluvaiheessa useamman toimijan (Tiehallinto, kunnat, pelastustoimi) yhteistyönä. Selvitettävä, onko tarpeen ja voitaisiinko laatia ohjeistus hälytysajoneuvojen pakko-ohjausten käytöstä, mikäli ohjauksia hallitaan VIRVElaitteiden tai muulla tavalla hälytysajoneuvoista käynnistämällä. 2 Tienvarsilaitteiden huolto ja kunnossapitosopimukset Kuvaus Liittymässä olevien laitteiden teknisestä kunnossapidosta on useita sopimuksia eri urakoitsijoiden kanssa (tiepiirien vastuulla). Sopimuksissa määritetään kohteiden ja vasteaikojen lisäksi mm. milloin liittymän valot voidaan huoltotöiden takia laittaa pois toiminnasta ja millaisissa huoltotöistä on ilmoitettava etukäteen. Valvonta- ja hallintapalvelun käyttöönottamisen myötä on tarpeen tarkistaa vikojen korjaukseen liittyviä tehtäviä. 3 Ohjelmistojen ja sovellusten ylläpitosopimukset

21 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 19 Kuvaus Liikennevalojen laitetoimittajien kanssa on sopimuksia käyttö- ja valvontajärjestelmien sekä ohjauskojeiden ohjelmiston ja sovellusten päivityksistä. Sopimukset ovat yleensä järjestelmäkohtaisia. 4 Ohjeet ohjauspyyntöjen vastaanottamisesta ja käsittelystä Kuvaus Tiehallinto vastaanottaa erilaisia liikennevaloihin liittyviä ohjauspyyntöjä tienkäyttäjiltä, tien hoidon urakoitsijoilta, ammattiliikenteeltä, ja laitteiden kunnossapitäjiltä. Tarvitaan yhtenäiset ohjeet liikennevalojen ohjauspyyntöjen käsittelyyn. 5 Ohjeet liikennevalojen kauko-ohjauksesta liikennekeskuksesta Kuvaus Liikennekeskuksen päivystäjillä on mahdollisuus käyttö- ja valvontajärjestelmän kautta suorittaa tiettyjä ohjaustoimenpiteitä kuten valita käytettävä valo-ohjelma (esim. huonolla kelillä päivystäjä voi asettaa liukkaan kelin ohjelma päälle), ohjata valot keltavilkulle tai pimeäksi. Tarvitaan liikennekeskuksen päivystäjää varten yhtenäiset ohjeet liikennevalojen kauko-ohjausten suorittamiseksi. 6 Yhteistyösopimukset kuntien kanssa Kuvaus Liikennevalojen käyttö- ja valvontajärjestelmät ovat yleensä yhteisiä kuntien kanssa. Järjestelmän käyttöä, ylläpitoa ja näihin liittyvät kustannusjakoasiat on sovittu kuntien kanssa tehdyissä (piirikohtaisia) sopimuksissa. 7 Suunnittelua koskeva ohjeistus Kuvaus Liikennevalojen suunnittelua ohjaavat tiesuunnitteluohjeiden lisäksi laitteiden ja ajoitusten suunnittelua koskevat ohjeet (TYLT laatuvaatimukset ja LIVASU 95 suunnitteluohje). Hankintaan liittyvät Tiehallinnon yleiset hankintaohjeet. LIVASU ohjeen päivitys 4.5 Tiedotus tiestä ja liikenteestä

22 20 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 2.1 Tiedotus tiestä ja liikenteestä Muut toiminnot Tiehallinto hallinta Liikennekeskus Tiehallinto hallinta 2 1 TMY001 SY019 (M) Järjestelmän hallinta SY020A Seurantatietojen luotettavuuden seuraaminen (S020) Tietojen varmistaminen, muokkaaminen ja täydentäminen (A008) A HY022A AY001 Sää ja kelitiedon (S006) SY001 AY007A Tilanteen arviointi ja ennustaminen (A004) Kelin mallinnus (A001) Sään ja kelin pisteseuranta (S001) AY 001/2 Seurantatiedon automaattinen tarkistus (S019) SY006B (T) Liikennevalojen ohjaus SY020A SY015B TSO 003B Tiedotus tiedon (A007) AY004 mallinnus (A002) SY016B SY013 Liikennetiedon ajantasainen keruu (S013) (T) Siltojen ja tunneleiden ohjaus Tilanteen seuraaminen (TS001) SY015A SY015A AY009A AY007B Ajantasainen liikennetiedon (S015) MO001B TSY001 TY002B Analysoidun tiedon (A009) SY016A historiatiedon (S016) SY014 Liikennehistoriatiedon keruu (S014) (T) Muuttuvien opasteiden ohjaus HY022A 3 SY009 Tiedotuspalvelujen valvonta ja käsin (T003) AY009B Kuvien (S009) SY008 TY003 Automaattinen tiedotuspalvelujen (T002) SY009 (T) Häiriön hallinta TMY001 MO001C TY 006 TY 002A HY022A A Tiedotus tietojen (T006) Tiedon jakelu (T005) SY009 (T) Tiedotus säästä ja kelistä TY001 Tiedon jakelun hallinta (T004) TY005B TY005B TY004 TY005A TY007 4 TY005A TY007 Tiedon esitys tiehallinnon palveluissa (T007) Tiedon esitys PPP palveluissa (T008) Muiden tahojen tiedotuspalvelujen (K006) Kuljetusten suunnittelu ja hallinta (K003) 5 TY007 Matkan suunnittelu ja liikkuminen (K001ja3) 7 6 TY008 TMY002 SY011 tieosaseuranta (S011) SY 011 SY010 pisteseuranta (S010) Liikenne- ja kelikuvien (S008) 8 Palvelun tuottaja tieosaseuranta (S011) Lautta-aikataulujen tiedotuspalveluiden (T001) 9 Muut tiehallinnon prosessit (M) Ajantasaisen tietiedon (M) Asiakasrekisterin ylläpito Taulukko 4. Tiedotuksen tiestä ja liikenteestä hallinnolliset ratkaisut 1 Automaattisen häiriöherätteen käyttöön liittyvä ohjeistus Kuvaus ja kelin mallinnuksesta ja tilanteen arviointi- ja ennustamissovelluksesta saadaan automaattinen häiriöheräte liikennekeskukselle. ja kelin mallinnuksesta ja tilanteen arviointi- ja ennustamissovelluksesta tuotetaan automaattinen häiriöheräte liikennekeskukselle. Tarvitaan määrittelyt ja ohjeet herätteen käyttämiseen sekä raja-arvot herätteen antamiselle. Lisäksi tarvitaan toimintaohjeet liikennekeskuspäivystäjälle eri raja-arvojen ylittyessä. 2 Sopimus liikennetilanteen seuraamisesta liikennekeskuksen kanssa Kuvaus Liikennekeskuksessa seurataan liikennetilannetta sekä valvotaan automaattista tilanteen seurantaa. Lisäksi liikennekeskus tuottaa tiedotustie-

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen sää- ja kelitiedon kuvien liikennetiedon kunnossapidon toimenpidetietojen analysointi tietojen täydennys ja tilanteen häiriön muuttuvien opasteiden Bussi Hälytysajoneuvo Häl. ajon. kuljettaja Palvelun

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Jukka Lähesmaa, Juha Levo, Jari Oinas, Tomi Ristola, Maritta Polvinen, Pekka Nurminen Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Vaihe 1 Toiminnallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 31.03.2004 Jukka Lähesmaa, Juha

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Jukka Lähesmaa SysOpen Oyj SysOpen Oyj VTT EP-Logistics Jukka Lähesmaa 22.4.2002 Tavoitteet > kuvata liikenteen häiriönhallinnan nykytilanne tie, rautatie- ja

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri. Tavoitteellinen järjestelmäarkkitehtuuri

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri. Tavoitteellinen järjestelmäarkkitehtuuri Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Tavoitteellinen järjestelmäarkkitehtuuri Versio 1.02 8.3.2005 Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Tavoitteellinen järjestelmäarkkitehtuuri Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri. Toiminnallinen arkkitehtuuri

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri. Toiminnallinen arkkitehtuuri Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Toiminnallinen arkkitehtuuri Versio 1.2 28.02.2005 Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Toiminnallinen arkkitehtuuri Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 44/2005 Tiehallinto

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

_c o/ A 'VP. Liikenne- ja kelikamerat. Oc Tf EH/e-.c TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiirin alueejia

_c o/ A 'VP. Liikenne- ja kelikamerat. Oc Tf EH/e-.c TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiirin alueejia _c o/ A 'VP TIEHALLINTO Pirkko Kanerva Liikenne- ja kelikamerat Keski - Suomen tiepiirin alueejia I Oc Tf EH/e-.c Pirkko Kanerva Liikenne- ja kelikamerat Keski - Suomen tiepiirin alueella Tiehallinto Keski-Suomen

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Ohjaussuosituslaskennan uudistaminen

Ohjaussuosituslaskennan uudistaminen Ohjaussuosituslaskennan uudistaminen LOU hanke, T-LOIK projekti 07.06.2017 Eeva Ala-Krekola Mitä ohjaussuosituslaskenta on nyt? Ohjaussuosituslaskentaa käytetään vaihtuvien opasteiden ohjaamisessa KRM

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut Liikenteen ja kuljetusten seuranta Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut 15.03.2001 Taustaa Liikenteen hallinnan toimintalinjat Peruspalvelut joukkotiedotus häiriön hallinta Painopiste ajantasainen

Lisätiedot

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Tiehallinto

Lisätiedot

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma (HEILI) Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi Vuosina 2001-2004 Henkilöliikenteen info-ohjelma

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI OHJAUS, LIITE 1 OHJAUS, LIITE 1 23 Varareitti- ja häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma Valtatie 9

Lisätiedot

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03.

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Esimerkki 1.0 09.03.2004 pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Tavoite pakkoetuisuusjärjestelmän avulla

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA ôö/o 3 /3 M PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA Al HALLINTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS A2 KEVYEN LIIKENTEEN VERKON NYKYTILAN ANALYYSI A3 TOIMINTA- JA RAHOITUSMALLIT

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

Sami Luoma, Timo Karhumäki

Sami Luoma, Timo Karhumäki Liikennetilannetiedon hallinnan kehittäminen Toimintokuvaus Viking 1.0 26.03.2004 Tiehallinnon vastuuhenkilö: Kuvauksen laatija: Muut kuvauksen laatimisen ohjaukseen osallistuneet Jyri Vilhunen Jari Oinas,

Lisätiedot

Pirkko Kanerva. Tieinfo. Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO. Kirjasto. OtriEbi /lc

Pirkko Kanerva. Tieinfo. Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO. Kirjasto. OtriEbi /lc Pirkko Kanerva Tieinfo Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO Kirjasto OtriEbi /lc Pirkko Kanerva Tieinfo Keski-Suomen tiepiiri Tiehallinto Keski-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Jyväskylä 2004

Lisätiedot

Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut. Tiesääpäivät Aapo Anderson

Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut. Tiesääpäivät Aapo Anderson Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut Tiesääpäivät Aapo Anderson Tieliikenteen palvelut Tieliikenteen palvelut -yksikkö vastaa tieliikenteenhallinnan palveluista, palveluiden palvelutasomäärittelyistä

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Liikenneviraston tieliikennekeskuksen rooli viranomaispalvelujen tuottajana 24.9.2015 Liikennevirasto Liikennevirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen 3.6.2013 Tilannekuva käsitteenä Tilannekuva Tilannekuva on tilannetietoisuuden muodostamisen ja sen avulla tehtävän päätöksenteon

Lisätiedot

LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli

LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli Toimintamalli viranomaisilta ja tienkäyttäjiltä tulevien, teiden liikennöitävyyteen liittyvien tietojen välittämiseksi tiehallinnon ja urakoitsijoiden välillä VIKING LIITO-PROJEKTI

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kouvolan kaupunki, Hyvinvointipalvelut 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Marko Nieminen Hätäkeskuspalveluiden johtaja Hätäkeskuslaitos Hätäilmoitukset 2016 Hätäilmoitukset yhteensä: 2 665 000 Hätäpuheluja: 2

Lisätiedot

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja 21.9.2000 Sisällys 1 Työpajan agenda...3 2 TelemArk-yleisesittely...4

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille.

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille Ohjeet ja ohjelma Luonnos 16.5.2002 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT...4 2 ETUKÄTEISVALMISTELU...5

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Virpi Anttila, Merja Penttinen ja Heidi Sandberg VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9. Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Hankinnan ongelmakohdat Tekninen osaaminen hankinnasta yleensä hyvällä

Lisätiedot

0DULWWDÃ3ROYLQHQ. .HOLWLHGRWWDPLQHQÃÃWLHWRMHQÃNHUXXÃNlVLWWHO\ÃMD MDNHOX. Helsinki 1998 VIKING. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut

0DULWWDÃ3ROYLQHQ. .HOLWLHGRWWDPLQHQÃÃWLHWRMHQÃNHUXXÃNlVLWWHO\ÃMD MDNHOX. Helsinki 1998 VIKING. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut 0DULWWDÃ3ROYLQHQ 7LHODLWRV.HOLWLHGRWWDPLQHQÃÃWLHWRMHQÃNHUXXÃNlVLWWHO\ÃMD MDNHOX Helsinki 1998 TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 0DULWWDÃ3ROYLQHQ.HOLWLHGRWWDPLQHQWLHWRMHQNHUXXNlVLWWHO\ MDMDNHOX 7LHODLWRV

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

2o o039 'VP. Og ri'/'e-c. Kelikamerat, tiesääasemat TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tieplirin alueella

2o o039 'VP. Og ri'/'e-c. Kelikamerat, tiesääasemat TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tieplirin alueella 2o o039 'VP TIEHALLINTO Pirkko Kanerva Kelikamerat, tiesääasemat Keski - Suomen tieplirin alueella 4 4 Og ri'/'e-c Pirkko Kanerva Kelikamerat ja tiesääasemat Keski - Suomen tiepiirin alueella 'Th I TIE.

Lisätiedot

Asiakaspalvelun arkkitehtuuri

Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Versio 1.0 04.04.2007 Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Käyttö ja ylläpito Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 28/2007 Versio 1.0 04.04.2007 Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Käyttö ja ylläpito Tiehallinnon sisäisiä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Rajaukset ja tarkoitus Määrittely 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 JHKA:n tarkoitus... 3 3 JHKA:n rajaukset... 4 4 Miten

Lisätiedot

Tienvarsiteknologian valvonta- ja hallintapalvelut Projektisuunnitelma ja hankkeen tilanne 10/2004 VIKING MIP 2004: Differentiation of Traffic

Tienvarsiteknologian valvonta- ja hallintapalvelut Projektisuunnitelma ja hankkeen tilanne 10/2004 VIKING MIP 2004: Differentiation of Traffic Tienvarsiteknologian valvonta- ja hallintapalvelut Projektisuunnitelma ja VIKING MIP 2004: Differentiation of Traffic Management Systems and Office Systems Monitoring and Controlling of Technical Functionality

Lisätiedot

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Seppo Kaarto Destia Oy Kelikeskustoiminta on kokonaisvaltaista talvihoidon ohjaustoimintaa, joka toimii talvikaudella ympäri vuorokauden tuottaen asiakkailleen

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Jukka Lähesmaa, Leif Nyberg, Yrjö Pilli-Sihvola. Tie- ja ympäristöolosuhteiden seurannan tavoitetilan 2005 esiselvitys

Jukka Lähesmaa, Leif Nyberg, Yrjö Pilli-Sihvola. Tie- ja ympäristöolosuhteiden seurannan tavoitetilan 2005 esiselvitys Jukka Lähesmaa, Leif Nyberg, Yrjö Pilli-Sihvola Tie- ja ympäristöolosuhteiden seurannan tavoitetilan 2005 esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 10/2002 VIKING Jukka Lähesmaa, Leif Nyberg, Yrjö Pilli-Sihvola

Lisätiedot

Turun seudun liikenteenhallintakeskuksen toiminnan kehittämisselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2003

Turun seudun liikenteenhallintakeskuksen toiminnan kehittämisselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2003 Turun seudun liikenteenhallintakeskuksen toiminnan kehittämisselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2003 Turun seudun liikenteenhallintakeskuksen toiminnan kehittämisselvitys Tiehallinnon sisäisiä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Kuvapaikka RAUTATIELIIKENTEEN TOIMINTAMALLI Pienryhmän 1 tulokset: ENSIMMÄINEN TYÖPAJA: YLEISET KEHITYSTARPEET 1. Aikataulun mukaan ja häiriöttä sujuva junaliikenne on turvallisinta junaliikennettä. 2.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

Älyliikenteen mahdollisuudet

Älyliikenteen mahdollisuudet Älyliikenteen mahdollisuudet 23.10.2014 Eetu Pilli-Sihvola erityisasiantuntija, älyliikenne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Älyliikenne? Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen liikenteen

Lisätiedot

'VP. og r/e,//k -r. Tieinfo TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiiri

'VP. og r/e,//k -r. Tieinfo TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiiri 'VP TIEHALLINTO Pirkko Kanerva Tieinfo Keski - Suomen tiepiiri og r/e,//k -r Pirkko Kanerva Tieinfo Keski - Suomen tiepiiri I TIE:i:TO Kirjasio Tiehallinto Keski-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Jyväskylä

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Säähavaintopalvelu (SHAPE)

Säähavaintopalvelu (SHAPE) Säähavaintopalvelu (SHAPE) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan säähavaintopalvelu Tiesääpäivät 3.6.2013, Jani Poutiainen Tausta projektille Valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Ensimmäisenä

Lisätiedot

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005 Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmä, taustaa Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta 1980-luvun puolivälissä

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

DIGIROAD DIGIROAD PALVELUT

DIGIROAD DIGIROAD PALVELUT Tilannekatsaus 6.8.2003 DIGIROAD PALVELUT DIGIROAD PALVELURAJAPINNAT DIGIROAD Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD tietokanta 1 TietoEnator 2003 Tavoitteet DR-palvelupilotti antaa yleisen

Lisätiedot

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin välineet 0.9 Päiväys 15.3.2016 15.3.2016 2 (6) Tiivistelmä Dokumenttiin on listattu keskitetysti hankitut ja koko julkisen hallinnon käyttöön tarkoitetut kokonaisarkkitehtuurin kuvausvälineet.

Lisätiedot