Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Hallinnollinen arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Hallinnollinen arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture"

Transkriptio

1 hallinnan arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture Versio

2

3 hallinnan arkkitehtuuri Tiehallinto Helsinki 2005

4 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti Telefaksi S-posti Tiehallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 hallinnan arkkitehtuuri.. Helsinki Tiehallinto TIIVISTELMÄ hallinta on laaja kokonaisuus, joka tarvitsee jäsennellyn kokonaiskuvauksen suunnittelun, kehittämisen ja investointipäätösten tueksi. Tällaista kuvausta kutsutaan arkkitehtuuriksi. hallinnan arkkitehtuuri on työväline, jonka avulla kuvataan, miten Tiehallinto toteuttaa liikenteen hallinnan eri toimintoja. Arkkitehtuurin tavoitteena on kuvata liikenteen hallinnan nyky- ja tavoitetila eri näkökulmista. Arkkitehtuuri kuvaa myös kehitystarpeet, joilla liikenteen hallintaa kehitetään tavoitetilan 2007 mukaiseksi. Hallinnollisen arkkitehtuurin tarkoituksena on kuvata liikenteen hallinnan toteuttamisessa tarvittavat hallinnolliset ratkaisut. toimii yhteenvetona, josta nähdään kokonaiskuva olemassa olevista sopimuksista tai toimintamalleista. Lisäksi tavoitteena on, että hallinnollinen arkkitehtuuri toimii paikkana, jossa ylläpidetään kokonaiskuvaa eri toimintoihin liittyvien hallinnollisten ratkaisujen kehittämistarpeista. hallinnan hallinnollisen arkkitehtuurin kuvaus pohjautuu toiminnallisen arkkitehtuurin kuvauksiin. Kustakin toiminnallisesta kuvauksesta on tunnistettu ja kuvattu siihen liittyvät hallinnolliset ratkaisut. Toimintokohtaisten luetteloiden perusteella nousee esiin neljä erityyppistä hallinnollisten ratkaisuiden ryhmää: 1. Sopimukset esimerkiksi laite- ja järjestelmätoimittajien, yhteistyökumppaneiden ja palveluntuottajien kanssa. 2. Ohjeistukset, jotka liittyvät mm. liikenteen hallinnan laitteiden ja järjestelmien rakentamiseen ja kunnossapitoon, seurantatiedon keruuseen, suunnitteluun, liikennekeskuksen toimintaan ja tiedonjakeluun. 3. Periaatteet palveluiden tuottamiseen. 4. hallinnan toimintojen laatumallit, jotka käsittävät mm. ohjeistus-, sopimus- ja dokumentointivaatimuksia. Hanke on saanut Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) - rahoitusta.

6

7 hallinnan arkkitehtuuri.. [Traffic management architecture. Administrative architecture]. Helsinki Finnish Road Administration. ABSTRACT Traffic management is a large area that needs a structured description of its content to support planning, development and investment decisions. This kind of description is called architecture. Traffic management architecture is a tool to describe how Finnish national road administration carries out different traffic management functions. The aim of the architecture is to illustrate the present and objective state of the traffic management from different viewpoints. The architecture also describes the development needs to realise the objective state. The goal of the administrative architecture is to describe the administrative solutions that are needed in traffic management. The administrative architecture works as a summary to give an overall picture about existing agreements and operating models. Further the goal is that the administrative architecture is a place where the overall picture of the administrative development needs of various functions will be maintained. Traffic management administrative architecture is based on the descriptions presented in the functional architecture. In each functional description several administrative solutions were identified and described. Based on those lists, following groups of administrative solutions were found: 1. Contracts with equipment and system provider, partners and service providers. 2. Directions concerning the construction and maintain of traffic management equipment and systems, gathering follow-up data, planning, traffic management center and data delivery. 3. Principles of service providing. 4. The quality models of traffic management, including instruction-, contract and documentation requirements. The project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport.

8 ESIPUHE Tiehallinto käynnisti syksyllä 2003 hankkeen hallinnan arkkitehtuurin ja kehittämissuunnitelman tekemiseksi. Arkkitehtuuri on väline, jolla kuvataan, miten liikenteen hallintaa toteutetaan ja kehitettään. Arkkitehtuuri kuvaa liikenteen hallinnan toteutusta eri näkökulmista. Toiminnallinen arkkitehtuuri kuvaa miten liikenteen ohjaus, tiedotus, tiedon jakelu ja häiriönhallinta sekä muu tienpidon tuki toteutetaan toimintoketjuina. Samalla on määritelty tärkeimmät näihin toimintoihin liittyvät kehitystarpeet. Järjestelmäarkkitehtuuri kuvaa liikenteen palveluiden näkökulmasta käytettävien järjestelmien toiminnallisuuden ja yhteydet. Arkkitehtuurissa on kuvattu erikseen nykyiset tietojärjestelmät ja tavoitteellinen järjestelmäarkkitehtuuri. kuvaa, miten liikenteen hallintaa hallinnoidaan ja millaisiin sopimuksiin toiminta perustuu. toimii myös yhteenvetona toimintaohjeista ja sopimuksista, jotka ovat olemassa tai joita jatkossa tarvitaan. hallinnan arkkitehtuuri -hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Kari Hiltunen, Jyri Mustonen, Raimo Kangaskoski ja Maritta Polvinen Tiehallinnosta, Kristian Appel ja Jari Oinas Traficonista sekä Osmo Hanhinen ja Jukka Lähesmaa SysOpenista. Tiehallinnon liikenteen hallinnan arkkitehtuuriryhmään kuuluvat Maritta Polvinen, Pekka Nurminen, Kimmo Toivonen, Kristiina Laakso ja Juuso Kummala. Konsulttityöstä vastasivat Jukka Lähesmaa, Anna Salovaara ja Juha Levo SysOpenista sekä Jari Oinas ja Tomi Ristola Traficonista. Hallinnollisen arkkitehtuurin pohdintaan osallistui lisäksi Jorma Helin Tiehallinnosta. Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

9 hallinnan arkkitehtuuri 7 hallinnan arkkitehtuuri ja kehittämissuunnitelma Kokonaisuus hallinta on laaja kokonaisuus, joka tarvitsee jäsennellyn kokonaiskuvauksen suunnittelun, kehittämisen ja investointipäätösten tueksi. Tällaista kuvausta kutsutaan arkkitehtuuriksi. hallinnan arkkitehtuuri ja kehittämissuunnitelma on työväline, jonka avulla kuvataan, miten Tiehallinto toteuttaa liikenteen hallinnan eri toimintoja. Arkkitehtuurin tavoitteena on kuvata liikenteen hallinnan nyky- ja tavoitetila eri näkökulmista. Arkkitehtuuri kuvaa myös kehitystarpeet, joilla liikenteen hallintaa kehitetään tavoitetilan 2007 mukaiseksi. Tiehallinnon liikenteen hallinnan arkkitehtuuri koostuu seuraavan kuvan mukaisista osista. toiminnallinen arkkitehtuuri järjestelmäarkkitehtuuri hallinnollinen arkkitehtuuri tietoarkkitehtuuri kehitystarvelista käyttö- ja ylläpitosuunnitelma Toiminnallinen arkkitehtuuri kuvaa toimintoketjuna liikenteen hallinnan toiminnot ja toimintojen väliset yhteydet. Järjestelmäarkkitehtuuri kuvaa liikenteen hallinnan toimintojen toteuttamisessa käytettävät tietojärjestelmäpalvelut ja yhteydet. listaa sopimukset ja ohjeet, joita toiminnassa tarvitaan. Tietoarkkitehtuuri kuvaa käsiteltävät tiedot ja käsitteet. Tietoarkkitehtuuri tehdään eri hankkeessa. lista kuvaa yhteenvetona toiminnan kehitystarpeet eri näkökulmista. Käyttö- ja ylläpitosuunnitelma määrittelee miten arkkitehtuuria ylläpidetään ja käytetään liikenteen hallinnan kokonaissuunnittelussa ja hankkeiden lähtökohtana. hallinnan arkkitehtuuri laadittiin kaksivaiheisena hankkeena. Ensimmäinen toiminnalliseen arkkitehtuuriin keskittyvä vaihe päättyi keväällä Toinen arkkitehtuurin eri osat ja käyttö- ja ylläpitosuunnitelman viimeistelevä vaihe valmistui vuoden 2005 alussa. Arkkitehtuurin käyttöön vieminen alkoi vaiheen 2 aikana. hallinnan tietoarkkitehtuuri tehdään erikseen osana koko Tiehallinnon tietoarkkitehtuurin kehittämishanketta ja kehittämissuunnitelmaa ylläpidetään eliike-hankkeessa.

10 8 hallinnan arkkitehtuuri hallinnan arkkitehtuurin lähtökohtana ovat olleet sekä Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri (TelemArk) että Euroopan ITS puitearkkitehtuuri (KAREN). Arkkitehtuurin hyödyt Arkkitehtuuri on tärkeä koska se luo yhteisen pohjan, jonka perusteella toimintaa voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti se edesauttaa eri toimintojen ja osajärjestelmien välisen yhteentoimivuuden toteuttamista se mahdollistaa standardisoidut rajapinnat osajärjestelmien välillä ja sen myötä avoimet markkinat palveluille ja laitteille se takaa loppukäyttäjien saaman tiedon yhdenmukaisuuden; se sallii tarkoituksenmukaisen teknisen riippumattomuuden ja tekee uusien teknologioiden yhdistämisen helpoksi Arkkitehtuuri tarjoaa järjestelmällisen menetelmän ottaa huomioon eri osapuolten vaatimukset ja tavoitteet. Toimintojen ja järjestelmien yhteentoimivuus parantaa huomattavasti niiden käyttömahdollisuuksia. Teknisten näkökohtien lisäksi yhteentoimivuuteen kuuluvat myös organisatoriset näkökohdat. Arkkitehtuurin avulla käyttöön otettavat järjestelmät voidaan suunnitella johdonmukaisella tavalla, yhdistyy onnistuneesti muihin palveluihin, toimivat toivotulla tavalla, täyttävät käyttäjien odotukset ja on helppo hallinnoida, ylläpitää ja laajentaa.

11 hallinnan arkkitehtuuri 9 VERSIOHISTORIA versio pvm muutos laatija Kommentoitu ja korjattu versio, vaihe 2B A. Salovaara

12 10 hallinnan arkkitehtuuri Sisältö 1 TAVOITTEET 11 2 TARKISTUSLISTA HALLINNOLLISISTA RATKAISUISTA 11 3 TOTEUTUS 12 4 TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT Yleistä Muuttuvien opasteiden ohjaus Tunneleiden ja siltojen ohjaus ohjaus liikennevaloin Tiedotus tiestä ja liikenteestä Tiedostus säästä ja kelistä Häiriönhallinta 24 5 YHTEENVETO 27

13 hallinnan arkkitehtuuri TAVOITTEET 11 1 TAVOITTEET Hallinnollisen arkkitehtuurin tavoitteena on kuvata liikenteen hallinnan toteuttamisessa tarvittavat hallinnolliset ratkaisut. toimii yhteenvetona, josta nähdään kokonaiskuva olemassa olevista sopimuksista tai toimintamalleista. Lisäksi tavoitteena on, että hallinnollinen arkkitehtuuri toimii paikkana, jossa ylläpidetään kokonaiskuvaa eri toimintoihin liittyvien hallinnollisten ratkaisujen kehittämistarpeista. on liikenteen hallinnan arkkitehtuurin eri osista kevein. Se on sisällysluettelo ja muistilista olemassa olevista tai tarvittavista ratkaisuista. Tällä perusteella arkkitehtuurissa pelkästään nimetään olemassa olevat tai tarvittavat ratkaisut, kuvataan niiden sisältö ja kehittämistarve hyvin pelkistetysti. Varsinaiset hallinnolliset ratkaisut tehdään ja niitä kuvaavat dokumentit ylläpidetään muualla. 2 TARKISTUSLISTA HALLINNOLLISISTA RATKAISUISTA hallinnan toimintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja käyttöön liittyviä hallinnollisia ratkaisuja ovat mm.: toimintojen suunnittelua koskevat kirjalliset ohjeet kirjatut periaatteet ja toimintamallit suunnitteluun ja käyttöön toimintojen suorittamista koskevat kirjalliset ohjeet tietojen laatua kuvaavat dokumentit ja ohjeet toiminnan laatujärjestelmän kirjalliset dokumentit palvelun tuottamista koskevat sopimukset sopimukset ja ohjeet liikenteen hallintaa koskevien järjestelmien, sovellusten ja laitteiden valvonnasta, ylläpidosta ja huollosta sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa (tiedon vaihdosta, yhteisesti hoidettavista tehtävistä (roolit ja vastuut) ja palveluiden tarjoamisesta) kirjatut periaatteet liikenteen hallinnan tietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille mm. maksuista, oikeuksista ja vastuista Hallinnolliseen arkkitehtuuriin eivät yleisesti kuulu arkkitehtuurin lähtökohtana olevat ylemmän tason päätökset tai linjaukset. Seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkejä asioista, jotka eivät kuulu hallinnollisen arkkitehtuurin rajaukseen: linjaukset Tiehallinnon tehtävistä ja liikenteen palveluista, liikenteen hallinnan strategia rajanveto toimintojen omaan tuottamisen ja palveluina ostamisen välillä. Jatkossa hallinnollisessa arkkitehtuurissa pitäisi kuitenkin olla

14 12 hallinnan arkkitehtuuri TOTEUTUS tästä rajanvedosta seuraavat arkkitehtuuritason hallinnolliset ratkaisut palveluina ostettavien toimintojen vaatimista sopimuksista ja ohjeista. sopimukset koko Tiehallintoa koskevan It-infrastruktuurin ylläpitämisestä talouteen ja rahoitukseen liittyvät kysymykset hallinnollisia ratkaisuja eivät myöskään ole erilaiset järjestelmien toimintaa kuvaavat dokumentit Tiehallintotasoiset järjestelmien tilaamista koskevat asiakirjat ja ohjeet periaatteet, miten tiehallinnon sisäinen vastuunjako eri liikenteen hallinnan toiminnoista tulisi määritellä 3 TOTEUTUS Hallinnollisen arkkitehtuurin keskeiset ratkaisut ja niiden kehitystarpeet on listattu työpajassa liikenteen hallinnan arkkitehtuuriryhmän ja konsulttien kesken. Tämän perusteella laadittua luonnosraporttia käsiteltiin ja täydennettiin arkkitehtuuriryhmän kokouksissa. 4 TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 4.1 Yleistä hallinnan hallinnollisen arkkitehtuurin kuvaus pohjautuu toiminnallisen arkkitehtuurin kuvauksiin. Toimintokaavioissa esitetään paikat, joihin liittyy jokin hallinnollinen ratkaisu. Lisäksi kuhunkin ratkaisuun liittyvät asiat kuvataan lyhyesti. Kuvaus kertoo ratkaisun nykytilan. Ratkaisun kehitystarve osassa kuvataan onko kyse kokonaan uudesta ratkaisusta tai liittyykö nykyiseen ratkaisuun joitakin jatkokehitystä vaativia osia. Mikäli kehitystarve sarake on tyhjä, on nykytilan ratkaisu tyydyttävä myös toiminnallisen arkkitehtuurin tavoitetilassa., kelin ja muiden olosuhteiden seurantaan liittyvät kaikki ratkaisut on käsitelty ainoastaan muuttuvien opasteiden ohjaus luvussa (4.2).

15 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT Muuttuvien opasteiden ohjaus 1.2 Muuttuvat opasteet Muut osatoiminnot (M) Järjestelmän hallinta (T) Häiriön hallinta (T) Tiedotus (T) Tunneleiden ja siltojen ohjaus (M) valvonta HY022A Liikennekeskus Tiehallinto hallinta SY020B B D Seurantatietojen Tilanteen luotettavuuden SY020A seuraaminen seuraaminen (TS001) (S020) SY019 SY006A SY018B SY009 Seurantatietojen SY015A automaattinen SY006A tarkistus (S019) A SY018C SY015B SY006B Kunnossapidon Sää ja Kuvien toimenpidetiedon kelitiedon (S009) (S018) (S006) SY008 SY001 9 TSY001 TSY001 MOY001B Tilanteen arviointi ja ennustaminen (A004) AY001 AY002 Kelin AY mallinnus 001/2 mallinnus (A001) (A002) 8 AY004 SY016A MOY001C Opasteiden ohjaus käsin (MO002) TSOY005 OY002 Ohjaussuositusten AY009B laskenta (A005) Analysoidun AY005 tiedon (A009) AY009A SY015A B Ajantasaisen historiatiedon SY016B liikennetiedon SY014 (S016) (S015) A SY012 Liikennehistoriatiedon keruu Liikennetiedon (S014) reaaliaikainen keruu (S012) C MOY001C 10 Rajoituksen esitys Opasteiden (MO005) ohjaus MOY001A MOY005 (MO001) Olosuhteiden Ohjaus- ja mukainen MOY001D tilatiedon liikkuminen paikallinen (K003) (MO004) MOY004 Ohjaus- ja tilatiedon keskitetty (TS002) TSY002A D Liikenne- ja kelikuvien (S008) SY0017 SY005 Sään ja kelin pistemäinen seuranta (S001) SY003 SY004 SY007 SY0011 pisteseuranta (S010) SY0010 tieosa seuranta (S010) SY010 6 Sääpalvelun ja liikennetiedon tuottaja Sääennusteiden (S003) Tutka- ja satellittikuvien toimitus (S004) Liikennesääennusteiden (S007) 3 tieosa seuranta (S011) Urakoitsija Kunnossapidon toimenpidetiedon (S017) Kelitilanne- ja lyhyen aikavälin ennustetietojen (S005) 1 Ilmoittaminen ohjauksen muutos tarpeesta (MO003) MOY003 C Taulukko 1. Muuttuvien opasteiden ohjauksen hallinnolliset ratkaisut Kuvaus 1 Urakoitsijoiden velvollisuudet tiedon tuottamiseen hoidon urakoitsijasopimuksissa Hoidon alueurakkasopimuksissa määritetään mm. kunnossapitotiedon ja kelitilannetiedon tuottamisesta 2 Tiesää-laatukäsikirja Kuvaus Laatukäsikirja määrittää mm. tiesääasemien ja kelinseurantapisteiden asennusohjeet, NT-tiedonkeruun ja suosituslaskennan, tietosisällöt, tietojen laatuvaatimukset ja huolto-ohjeita. Lisäksi käsikirjassa kuvataan liikennetietojen keruu NT-tiedonkeruulla. 3 Liikennesääennusteiden tuottamisesta koskevat sopimukset Kuvaus Sopimukset liikennesääennusteiden tuottajien kanssa määrittävät mm. tuotettava tiedot, tiedonvälitystavat, vastuukysymykset, tietojen hyödyntämisen ehdot, ehdot tietojen luovuttamisesta 3. osapuolelle 4 Huoltosopimukset tiesääasemien ja kelikameroiden huollosta Kuvaus Tiepiirillä on sopimukset yhden tai useamman urakotisijan kanssa tiesääasemien ja kelikameroiden huollosta. Sopimuksissa määritetään mm. vasteajat. Sopimusten sisältöä on mahdollisesti tarkennettava valvonta- ja hallintapalvelun käyttöönottamisen myötä koskien mm. vioista havaitsemista ja ilmoittamista ja vikailmoituksiin reagoinnista. 5 Sopimus tiesäätietojen luovuttamisesta Tieliikelaitoksen kanssa

16 14 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT Kuvaus Sopimuksessa on määritelty millä ehdoilla Tieliikelaitos voi hyödyntää ja käyttää tiesäätietoja. Tiesäätietojen luovuttamisen ehdot 3. osapuolelle on tarkoin määritetty Tiehallinnon ja säätietojen tuottajan välisessä sopimuksessa. 6 seurantapisteiden rakentamisen ohjeistus Kuvaus LAM pisteiden asentamisesta on olemassa ohjeistus. Pisteiden sijoittamisesta tieverkolle päätetään tiepiireissä harkinnan mukaan. Valtakunnallinen yleissuunnitelma (VALTALIISE) on olemassa mutta sen soveltamista koskeva ohjeistus puuttuu. Tieosaseurantaa on toteutettu pilottihankkeina ja ohjeistus puuttuu. Tarvitaan ohjeistus seurantapisteiden sijoittamisesta tieverkolle ja vanhojen tilastoseurannassa olevien pisteiden uusimisesta ajantasaseurantaan. Lisäksi tarvitaan ohjeistus tieosaseurannan käytöstä, ratkaisumallit hyväksyttävistä ratkaisuista sekä ohjeistus ylläpidosta. 7 LAM historiatiedon keruuta koskeva ohjeistus Kuvaus Tiedonkeruuta ja tietokantoja on kuvattu useissa dokumenteissa eikä kattavaa ohjeistusta ole? Tarvitaan kattava ohjeistus koskien mm. tiedonkeruuta, tietojen latausta tietokantaan, ohjelman ja laitteiden ylläpitoa 8 Suosituslaskennan ja ohjausjärjestelmän toimintaperiaatedokumentit Kuvaus Kuvaus Järjestelmien suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä syntyy suuri määrä erilaisia dokumentteja (selostuksia, käyttöohjeita, laiteluetteloita) ja piirustuksia, joiden avulla kuvataan järjestelmä rakenne ja toiminta eri tilanteissa. Kuvausten tarkkuustaso vaihtelee järjestelmittäin. Tehtyjen muutosten päivitys dokumentteihin vaihtelee hyvin paljon. Dokumenttien ylläpitovastuu on tiepiireillä. Tarvitaan ohjeistus mm. järjestelmärakenteen ja toiminnan kuvausten sekä käyttöohjeiden laatimista varten, jotta saataisiin eri järjestelmien dokumenteille tietty vähimmäistaso. Valvonta- ja hallintapalvelun käyttöönottamisen myötä on tarpeen tarkistaa mm. vikatilanteisiin ja päivittämiseen liittyvää toimintaa. Suosituslaskennan kehittämisen yhteydessä laaditaan ohjeet sen käytöstä ohjausjärjestelmien apuna. 9 Sopimus ohjausjärjestelmien käytöstä ja seuraamisesta liikennekeskuksen kanssa Liikennekeskuksessa seurataan ja valvotaan ohjausjärjestelmien toimintaa. Tiehallinnon ja Liikennekeskuksen välisessä sopimuksessa on määritetty päivystäjän tehtävät ohjausjärjestelmien käyttöön liittyen. Tällä hetkellä tilanteen arviointi ja merkkien ohjaus tapahtuu liikennekeskuksen päivystäjän henkilökohtaisten arvioiden ja järjestelmäkohtaiset ohjeiden perusteella. hallinnan ja liikennekeskuksen välinen sopimusta pitää tarkistaa valvonta- ja hallintapalvelun käyttöönottamisen myötä koskien mm. teknisistä ja toiminnallisista vioista havaitsemista ja ilmoittamista. Ohjeistus kaipaa selkiyttämistä mm. miten yleisimmissä poikkeustilanteissa eri järjestelmien merkkejä ohjataan. 10 Urakoitsijoiden velvollisuudet tienvarsilaitteiden huoltoon ja kunnossapitoon eri sopimuksissa Kuvaus Laitteiden pesut on määritetty hoidon alueurakoissa. Laitteiden teknisestä kunnossapidosta on useita sopimuksia eri urakoitsijoiden kanssa (tiepiirien vastuulla). Urakoitsijoiden sopimuksiin sisältyy tietylle ajanjaksolle myönnetty nopeusrajoituspäätös huoltotöiden yhteydessä asetettavia nopeusrajoituksia varten. Valvonta- ja hallintapalvelun käyttöönottamisen myötä on tarpeen tarkistaa vikojen korjaukseen liittyviä tehtäviä.

17 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT Sovellusten ylläpitosopimukset Kuvaus On olemassa useita järjestelmien, osajärjestelmien ja sovellusten ylläpitosopimuksia eri palveluntuottajien kanssa. Tarvitaan säännöllisesti ylläpidettävä lista voimassa olevista ylläpitosopimuksista. 12 Suunnittelua koskeva ohjeistus Kuvaus Tekeillä on ohjeistus, jossa selkiytetään liikenteenhallinnan suunnittelua tiensuunnitteluprosessissa 4.3 Tunneleiden ja siltojen ohjaus Tunneleiden ja siltojen ohjausta koskevat samat hallinnolliset ratkaisut kuin muuttuvien opasteiden ohjauksesta on luvussa 4.3 esitetty koskien tiesää-, keli- ja liikennetiedon tuottamista ohjausjärjestelmää varten (kohdat 2-7 taulukossa 1) keskitettyä liikenteen mallinnusta ja ohjaussuositusten laskentaa (kohta 8 taulukossa 1) tienvarsilaitteiden huoltoa ja kunnossapitoa sekä sovellusten ylläpitoa (kohdat 10 ja 11 taulukossa 1) Näiden lisäksi tunneleiden ja siltojen ohjausta koskee viisi omaa hallinnollista ratkaisua, jotka on esitetty seuraavassa kuvassa ja taulukossa 2.

18 16 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 1.3 Tunnelien ja siltojen ohjaus Muut prosessit Liikennekeskus Tiehallinto - hallinta Tilanteen seuranta ja käyttäjäkomentojen hallinta SY009 (L) Seuranta tiedot SY006A AY001 AY005 Ohjaussuositusten laskenta (A005) Kelin mallinnus (A001) Sää- ja kelitiedon (S006) AY004 AY001/2 AY002 SY015A (T) Tie- ja liikennetiedotus TSY001 Tilanteen seuraaminen (TS001) Tilanteen arviointi Tilanteen arviointi ja ennustaminen (A004) mallinnus (A002) 1 Analysoidun tiedon (A009) Ajantasaisen liikennetiedon (S015) 4 AY003 SY012 TSOY003B Häiriöiden arviointi (A003) AY009B 3 TSY001 TSY002B Ohjaus- ja tilatiedon keskitetty (TS002) (T) Häiriönhallinta HY022A Ohjausehdotusten hyväksyntä ja ohjaus käsin (TSO004) TSO004 Ohjauspäätösten tekeminen ja priorisointi (TSO003) TSOY001 TSOY002 TSY003D Häiriö-, ohjaus- ja tilatietojen (TSO006) TSOY006 (T) Liittymien ja väylien ohjaus liikennevaloin TSOY003C Tunnelin / sillan tilan seuranta (TSO002) TSOY003A Opasteiden ohjaus (MO001) MOY001A Opasteen esitys (MO005) MOY005 valvonta (poliisi) TSOY003E Ohjaustilan valinta (TSO005) TSOY005 Valaistuksen ohjaus (TSO009) TSOY009 Valaistuksen toteutus (TSO010) TSOY010 Ohjausten toteutus Ohjausten priorisointi ja valinta Teknisten laitteiden ohjaus (TSO007) TSOY007 Teknisten laitteiden toiminta (TSO008) TSOY SY001 Sään ja kelin pisteseuranta (S001) SY011 tieosaseuranta (S011) Liikennetiedon reaaliaikainen keruu (S012) SY0010 pisteseuranta (S010) Tieympäristön tilan seuranta (TSO001) Liikenne-, tie- ja ympäristöolojen seuranta Olosuhteiden ja ohjauksen mukainen liikkuminen (K003ja4) Käyttökohteet Tehtävien hoitaminen tiellä (K007) Taulukko 2. Tunneleiden ja siltojen ohjauksen hallinnolliset ratkaisut Kuvaus 1 Periaatteet automaattisesti tuotettujen liikennehäiriötietojen käytöstä päivystäjän toiminnan apuvälineenä Tunneleissa käytetään häiriöidenhavaintojärjestelmiä, jotka tuottavat automaattisesti tietoja liikennehäiriöistä. Järjestelmät ovat apuna liikennekeskuksen päivystäjälle tunnelin toiminnan seuraamisessa ja tilanteen arvioinnissa. Lisäksi osa ohjaustoimenpiteistä käynnistyy häiriöilmoituksesta. Tarvitaan päivystäjää varten ohjeistus automaattisesti tuotettujen häiriötietojen varmentamisesta käytöstä ja mitä vastuukysymyksiä tietojen käyttämisestä 2 Yhteistyösopimus Hätäkeskuksen, poliisin ja pelastustoimen kanssa suunnittelusta ja pelastuksesta Monet tunneleiden suunnitteluratkaisut ja tekniset järjestelyt edellyttävät pelastusviranomaisten hyväksyntää. Lisäksi pelastustoimen kanssa on tarpeen pitää säännöllisesti pelastusharjoituksia, johon osallistuu myös poliisi. Jatkossa tulisi selvittää tarve ja mahdollisuudet yhteiseen sopimukseen kaikkien liikennehäiriön viranomaisosapuolien välillä. Yhteinen sopimus voisi olla erillisiä sopimuksia parempi, koska eri osapuolien kesken sovitut toimintamallit vaikuttavat toisiinsa (vrt. häiriönhallinta). Tunnelidirektiivi ja tunnelien suunnitteluohje antavat ohjeistusta näihin. (2004/54/EY EUROOPAN LAAJUISEN TIEVERKON TUNNELIEN Kuvaus

19 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 17 Kuvaus TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA) 3 Sopimukset kuuluvuudesta tunneleissa radio- ja puhelinoperaattoreiden kanssa Radion kautta annettavien liikennetiedotteiden perille meno ja matkapuhelimen kuuluvuus tulee varmistaa myös tunneleissa. Sopimuksia ei ole. Neuvottelut mm. radiokanavien kuuluvuuden varmistamiseksi on käyty tapauskohtaisesti ja ratkaisut vaihtelevat tunnelista toiseen. Jatkossa tulisi selvittää mahdollisuudet puitesopimukseen (mm. kustannusjakoperiaatteet) valtakunnallisten radiokanavaoperaattoreiden sekä matkapuhelinoperaattoreiden kanssa. 4 Suunnittelua koskeva ohjeistus Kuvaus Tunneleiden ja siltojen ohjausjärjestelmien suunnittelua ohjaavat tiesuunnitteluohjeiden lisäksi järjestelmään sisältyviä erikoislaitteita (liikennevalot, puomit, muuttuvat opasteet) koskevat suunnitteluohjeet ja määräykset. Tekeillä on tunneleiden suunnittelua koskeva ohjeistus, jossa on kuvattu myös liikenteenhallinnan minimivaatimukset. 4.4 ohjaus liikennevaloin Liikennevalo-ohjausta koskevat samat hallinnolliset ratkaisut kuin muuttuvien opasteiden ohjauksesta on luvussa 4.3 esitetty siltä osin, mikä koskee tiesää-, keli- ja liikennetiedon tuottamista ohjausjärjestelmää varten (kohdat 2-7 taulukossa 1). Liikennevalo-ohjauksen omat hallinnolliset ratkaisut on esitetty seuraavassa kuvassa ja taulukossa 3.

20 18 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 1.1 Liittymien ja verkon ohjaus liikennevaloin Muut toiminnot Liikennekeskus Asiakaspalaute (M) Ohjauspyynnön tekeminen LOY013 LOMY001 Ohjauspyyntöjen (LO013) APY001 Ohjauspyynnön vastaanotto ja käsittely (LO004) Asiakaspalautteen vastaanotto ja kirjaus Häiriönhallinta HY022a 4 Tilanteen seuraaminen (TS001) AY009a APY002 Muuttuvien opasteiden ohjaus A TSY001 HY022a TSOY003C LOY004 Tunnelien ja siltojen ohjaus B 5 TSOY003C AY009b Laitteiden kunnossapito Toimenpiteiden kirjaus ja (LO016) LOY016 Ohjausten priorisointi ja valinta (LO014) LOY014 LOY015 Ohjauksen tilan ja toiminnan seuranta (LO015) A LOY011a 2 LOY011b autom. valvonta (poliisi) LOY011c 3 6 Tiehallinto hallinta SY006a Sää- ja kelitiedon (S006) SY001 Kelin mallinnus (A001) SY006a Sään ja kelin pisteseuranta (S001) Ohjaussuositusten laskenta (A005) AY001 AY004 Tilanteen arviointi ja ennustaminen (A004) Ajantasaisen liikennetiedon (S015) SY013 AY002 SY010 pisteseuranta (S010) SY015a SY010 AY005 mallinnus (A002) Liikennetiedon ajantasainen keruu (S013) LOY012 LOY005c pisteseuranta katuverkolla (S010) Analysoidun tiedon (A009) C LOY010b LIVA-liik.tiedon alueellinen (LO012) B Liikennetiedon välitys muihin järj. (LO009) C Alueellisten ohjausten ylläpito, priorisointi ja määritys (LO010) LOY006c Paikallisen ohj. ylläpito, priorisointi ja määritys (LO006) LOY007 LOY010a LOY006b LOY006a LOY005a LOY005b Ohjaus- ja tilatietojen (LO011) (L) Ohjaus- ja tilatietojen keskitetty (TS002) Liik. tiedon paikallinen (LO007) Paikallisen ohjauksen toteutus (LO008) mittaus LIVAliittymässä (LO005) 2 7 LOY008b LYO008 Bussi Hälytysajoneuvo Häl. ajon. kuljettaja Ohjauspyynnön lähettäminen (LO002) LOY001 Paikan määrittäminen (LO001) Ajoneuvo LOY002a LOY002b Ohjauspyynnön vastaanotto ja välitys (LO003) Pelastuslaitos LOY003 1 Ohjauksen mukainen liikkuminen Hälytysajoneuvojen kulun turvaaminen Taulukko 3. Liikennevalo-ohjauksen hallinnolliset ratkaisut 1 Hälytysajoneuvojen pakko-ohjausten hoito Kuvaus Hälytysajoneuvojen pakko-ohjausten käynnistäminen ajoneuvossa olevilla laitteilla on kokeiluvaiheessa useamman toimijan (Tiehallinto, kunnat, pelastustoimi) yhteistyönä. Selvitettävä, onko tarpeen ja voitaisiinko laatia ohjeistus hälytysajoneuvojen pakko-ohjausten käytöstä, mikäli ohjauksia hallitaan VIRVElaitteiden tai muulla tavalla hälytysajoneuvoista käynnistämällä. 2 Tienvarsilaitteiden huolto ja kunnossapitosopimukset Kuvaus Liittymässä olevien laitteiden teknisestä kunnossapidosta on useita sopimuksia eri urakoitsijoiden kanssa (tiepiirien vastuulla). Sopimuksissa määritetään kohteiden ja vasteaikojen lisäksi mm. milloin liittymän valot voidaan huoltotöiden takia laittaa pois toiminnasta ja millaisissa huoltotöistä on ilmoitettava etukäteen. Valvonta- ja hallintapalvelun käyttöönottamisen myötä on tarpeen tarkistaa vikojen korjaukseen liittyviä tehtäviä. 3 Ohjelmistojen ja sovellusten ylläpitosopimukset

21 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 19 Kuvaus Liikennevalojen laitetoimittajien kanssa on sopimuksia käyttö- ja valvontajärjestelmien sekä ohjauskojeiden ohjelmiston ja sovellusten päivityksistä. Sopimukset ovat yleensä järjestelmäkohtaisia. 4 Ohjeet ohjauspyyntöjen vastaanottamisesta ja käsittelystä Kuvaus Tiehallinto vastaanottaa erilaisia liikennevaloihin liittyviä ohjauspyyntöjä tienkäyttäjiltä, tien hoidon urakoitsijoilta, ammattiliikenteeltä, ja laitteiden kunnossapitäjiltä. Tarvitaan yhtenäiset ohjeet liikennevalojen ohjauspyyntöjen käsittelyyn. 5 Ohjeet liikennevalojen kauko-ohjauksesta liikennekeskuksesta Kuvaus Liikennekeskuksen päivystäjillä on mahdollisuus käyttö- ja valvontajärjestelmän kautta suorittaa tiettyjä ohjaustoimenpiteitä kuten valita käytettävä valo-ohjelma (esim. huonolla kelillä päivystäjä voi asettaa liukkaan kelin ohjelma päälle), ohjata valot keltavilkulle tai pimeäksi. Tarvitaan liikennekeskuksen päivystäjää varten yhtenäiset ohjeet liikennevalojen kauko-ohjausten suorittamiseksi. 6 Yhteistyösopimukset kuntien kanssa Kuvaus Liikennevalojen käyttö- ja valvontajärjestelmät ovat yleensä yhteisiä kuntien kanssa. Järjestelmän käyttöä, ylläpitoa ja näihin liittyvät kustannusjakoasiat on sovittu kuntien kanssa tehdyissä (piirikohtaisia) sopimuksissa. 7 Suunnittelua koskeva ohjeistus Kuvaus Liikennevalojen suunnittelua ohjaavat tiesuunnitteluohjeiden lisäksi laitteiden ja ajoitusten suunnittelua koskevat ohjeet (TYLT laatuvaatimukset ja LIVASU 95 suunnitteluohje). Hankintaan liittyvät Tiehallinnon yleiset hankintaohjeet. LIVASU ohjeen päivitys 4.5 Tiedotus tiestä ja liikenteestä

22 20 hallinnan arkkitehtuuri TOIMINTOKOHTAISET RATKAISUT 2.1 Tiedotus tiestä ja liikenteestä Muut toiminnot Tiehallinto hallinta Liikennekeskus Tiehallinto hallinta 2 1 TMY001 SY019 (M) Järjestelmän hallinta SY020A Seurantatietojen luotettavuuden seuraaminen (S020) Tietojen varmistaminen, muokkaaminen ja täydentäminen (A008) A HY022A AY001 Sää ja kelitiedon (S006) SY001 AY007A Tilanteen arviointi ja ennustaminen (A004) Kelin mallinnus (A001) Sään ja kelin pisteseuranta (S001) AY 001/2 Seurantatiedon automaattinen tarkistus (S019) SY006B (T) Liikennevalojen ohjaus SY020A SY015B TSO 003B Tiedotus tiedon (A007) AY004 mallinnus (A002) SY016B SY013 Liikennetiedon ajantasainen keruu (S013) (T) Siltojen ja tunneleiden ohjaus Tilanteen seuraaminen (TS001) SY015A SY015A AY009A AY007B Ajantasainen liikennetiedon (S015) MO001B TSY001 TY002B Analysoidun tiedon (A009) SY016A historiatiedon (S016) SY014 Liikennehistoriatiedon keruu (S014) (T) Muuttuvien opasteiden ohjaus HY022A 3 SY009 Tiedotuspalvelujen valvonta ja käsin (T003) AY009B Kuvien (S009) SY008 TY003 Automaattinen tiedotuspalvelujen (T002) SY009 (T) Häiriön hallinta TMY001 MO001C TY 006 TY 002A HY022A A Tiedotus tietojen (T006) Tiedon jakelu (T005) SY009 (T) Tiedotus säästä ja kelistä TY001 Tiedon jakelun hallinta (T004) TY005B TY005B TY004 TY005A TY007 4 TY005A TY007 Tiedon esitys tiehallinnon palveluissa (T007) Tiedon esitys PPP palveluissa (T008) Muiden tahojen tiedotuspalvelujen (K006) Kuljetusten suunnittelu ja hallinta (K003) 5 TY007 Matkan suunnittelu ja liikkuminen (K001ja3) 7 6 TY008 TMY002 SY011 tieosaseuranta (S011) SY 011 SY010 pisteseuranta (S010) Liikenne- ja kelikuvien (S008) 8 Palvelun tuottaja tieosaseuranta (S011) Lautta-aikataulujen tiedotuspalveluiden (T001) 9 Muut tiehallinnon prosessit (M) Ajantasaisen tietiedon (M) Asiakasrekisterin ylläpito Taulukko 4. Tiedotuksen tiestä ja liikenteestä hallinnolliset ratkaisut 1 Automaattisen häiriöherätteen käyttöön liittyvä ohjeistus Kuvaus ja kelin mallinnuksesta ja tilanteen arviointi- ja ennustamissovelluksesta saadaan automaattinen häiriöheräte liikennekeskukselle. ja kelin mallinnuksesta ja tilanteen arviointi- ja ennustamissovelluksesta tuotetaan automaattinen häiriöheräte liikennekeskukselle. Tarvitaan määrittelyt ja ohjeet herätteen käyttämiseen sekä raja-arvot herätteen antamiselle. Lisäksi tarvitaan toimintaohjeet liikennekeskuspäivystäjälle eri raja-arvojen ylittyessä. 2 Sopimus liikennetilanteen seuraamisesta liikennekeskuksen kanssa Kuvaus Liikennekeskuksessa seurataan liikennetilannetta sekä valvotaan automaattista tilanteen seurantaa. Lisäksi liikennekeskus tuottaa tiedotustie-

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Jukka Lähesmaa, Juha Levo, Jari Oinas, Tomi Ristola, Maritta Polvinen, Pekka Nurminen Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Vaihe 1 Toiminnallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 31.03.2004 Jukka Lähesmaa, Juha

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri. Toiminnallinen arkkitehtuuri

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri. Toiminnallinen arkkitehtuuri Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Toiminnallinen arkkitehtuuri Versio 1.2 28.02.2005 Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Toiminnallinen arkkitehtuuri Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 44/2005 Tiehallinto

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Tiehallinto

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Liikenneviraston tieliikennekeskuksen rooli viranomaispalvelujen tuottajana 24.9.2015 Liikennevirasto Liikennevirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Liikenteen ajantasatiedon hankinnan kehittäminen

Liikenteen ajantasatiedon hankinnan kehittäminen Liikenteen ajantasatiedon hankinnan kehittäminen Juuso Kummala 31.3.2016 Hankkeen tavoite Edistää älyliikenteen palvelumarkkinan kasvua, luoda uutta käyttäjälähtöisen palvelutarjonnan osaamista sekä selvittää

Lisätiedot

Liite A Määritelmät 1 (6)

Liite A Määritelmät 1 (6) 1 (6) Liite A Määritelmät 2.3 Uusi versio 2.4 Versio joulukuun neuvotteluja varten 2.6 Tarjoajille 29.1.2015 lähetetty versio 2.7 Helmikuun 2015 neuvotteluissa käsitelty versio 2.81 Tarjoajille 18.2.2015

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012 LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 VIAN ILMOITTAMINEN JA KIRJAAMINEN... 3 1.1 Vikojen kirjaus VTS keskuksissa... 3 1.2 Urakoitsijan väylänhoitoyksikön havaitseman vian ilmoittaminen

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Kuvapaikka RAUTATIELIIKENTEEN TOIMINTAMALLI Pienryhmän 1 tulokset: ENSIMMÄINEN TYÖPAJA: YLEISET KEHITYSTARPEET 1. Aikataulun mukaan ja häiriöttä sujuva junaliikenne on turvallisinta junaliikennettä. 2.

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

DIGIROAD DIGIROAD PALVELUT

DIGIROAD DIGIROAD PALVELUT Tilannekatsaus 6.8.2003 DIGIROAD PALVELUT DIGIROAD PALVELURAJAPINNAT DIGIROAD Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD tietokanta 1 TietoEnator 2003 Tavoitteet DR-palvelupilotti antaa yleisen

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Sami Luoma, Timo Karhumäki

Sami Luoma, Timo Karhumäki Liikennetilannetiedon hallinnan kehittäminen Toimintokuvaus Viking 1.0 26.03.2004 Tiehallinnon vastuuhenkilö: Kuvauksen laatija: Muut kuvauksen laatimisen ohjaukseen osallistuneet Jyri Vilhunen Jari Oinas,

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Lokitietojen käsittelystä

Lokitietojen käsittelystä Lokitietojen käsittelystä ylitarkastaja Sari Kajantie/KRP Esityksen lähtökohdista Tavoitteena lisätä ymmärrystä kriteereistä, joilla lokien käsittelytavat tulisi määritellä jotta pystytte soveltamaan käsittelytapoja

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Esimerkkejä terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityöstä Valtio Expo 2014

Esimerkkejä terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityöstä Valtio Expo 2014 Esimerkkejä terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityöstä Valtio Expo 2014 Erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, STM Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus 16.11.2016 Sisällysluettelo Tieliikennekeskus ja sen tehtävät Liikenteen seuranta Liikenteen ohjaus Toiminta häiriötilanteessa Liikennetiedottaminen Tienpidon

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ. Vaikutustutkimus. Kouvola ,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING

3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ. Vaikutustutkimus. Kouvola ,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING 3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ 7LHODLWRV 6llRKMDWXQWLHQMDWNH Vaikutustutkimus Kouvola 1998 7,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING 3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ 6llRKMDWXQWLHQMDWNH Vaikutustutkimus 7LHODLWRV

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus Johtaja Hannu Sirén 22.11.2011 Tieto, tietojärjestelmät ja ICT-panokset ovat yhä keskeisempiä korkeakoulujen

Lisätiedot