PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA"

Transkriptio

1 PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti Suurimpaan osaan kaikesta tiedosta voidaan liittää sijainti Paikkatiedon käytössä on paljon soveltamispotentiaalia Paikkatietoesitys on tehokas tapa hahmottaa tietoa ja asioiden välisiä suhteita ( yksi kuva vastaa tuhatta sanaa ) Tietoteknistä käsittelyä varten paikkatiedosta laaditaan tietomalli Tietomalli kuvaa tietoa ja tietojen välisiä suhteita Nykyisin paikkatietoa käytetään lähinnä staattisten karttaesitysten julkaisemiseen Tulevaisuudessa tavoitteena on sensoritietoa käyttämällä luoda reaaliaikaisesti päivittyvä tilannekuva ja mallintaa tilanteen kehittyminen Päätöksenteon tukeminen esim. vedenjakelun häiriötilanteissa 2

2 Paikkatietojärjestelmät Paikkatietojärjestelmän (geographic information system = GIS) avulla tallennetaan, hallitaan, analysoidaan ja esitetään paikkatietoa Paikkatietojärjestelmän osat Tekniset osat Laitteistot Ohjelmistot Paikkatietoaineistot Inhimilliset osat Käyttäjät Toimintatavat Onnistumisen kannalta käytettävää teknologiaa ratkaisevampaa on paikkatietojärjestelmän inhimillisten osien toiminta, esim. paikkatiedon oikea soveltaminen organisaation toiminnan tukena, käyttäjien mukaan saaminen ja yhtenäiset toimintatavat 3 Paikkatietojärjestelmät ja tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri Paikkatietojärjestelmien rooli osana organisaation tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria on tärkeä määritellä Organisaatiolla tulisi olla kokonaisvaltainen suunnitelma paikkatietojärjestelmien käytöstä ja kehittämisestä huomioiden järjestelmien loppukäyttäjät Suunnitelma mahdollistaa paikkatietojärjestelmien integroinnin osaksi organisaation toimintaa ja järjestelmien kustannustehokkaan käytön Paikkatietojärjestelmä voi olla työkalu yksittäisten tehtävien suorittamiseen tai laaja-alainen operatiivisen ja strategisen toiminnan viitekehys Paikkatietojärjestelmien käyttötapa ja rooli on organisaatiosidonnaista Ei sellaisenaan kopioitavissa toiseen organisaatioon 4

3 Paikkatiedon käyttöalueita HSY:n vesihuollossa Arkistointi Sisätilapaikannus Liittymisen suunnittelu Asiakasviestintä Paikkatietoanalyysit Vesihuoltoverkkojen omaisuudenhallinta Verkkoinvestointien hallinta Verkostojen dokumentointi Vesihuollon laajentumissuunnittelu Verkostojen hydraulinen mallinnus (vesi, viemäri, hulevesi) Karttatuotanto Raportointi, tunnusluvut Paikkatieto Viemäröinnin ohjaus ja häiriötilanteiden hallinta Vedenjakelun ohjaus ja häiriötilanteiden hallinta Johdon tilannekuva Viranomaistiedottaminen Häiriötiedottaminen Vikailmoitusten vastaanotto Verkostojen kunnossapito (huolto, korjaus) Työnohjaus Verkostosaneerauskohteiden valinta ja priorisointi Vuotavuuden hallinta (vesijohto, viemäri) 5 Tietohallinto HSY:ssä HSY:n tietohallinnon johtoryhmä on ylin tietohallintoasioista päättävä elin Tietohallinnon tietojärjestelmäarkkitehti huolehtii tietojärjestelmien käytön ja kehittämisen koordinoinnista Tietojärjestelmien käyttäjien edustajista koottu it-koordinaatioryhmä toimii tietojärjestelmäarkkitehdin tukena ja välittää tietoa Tiha:n joryn ja käyttäjien välillä top-down/bottom-up mallin mukaisesti Top-down -> Esim. HSY:n strategian soveltaminen tietohallintoon Bottom-up -> Esim. loppukäyttäjien vaatimukset tietojärjestelmäarkkitehtuurille Toimialasidonnaisia tietojärjestelmiä hallinnoidaan toimialoilla (vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto) Järjestelmillä on omistajat, järjestelmäkohtaisia johtoryhmiä ja pääkäyttäjiä Kaikilla toimialoilla käytetään paikkatietojärjestelmiä Paikkatietojärjestelmien käyttöä koordinoidaan HSY:n paikkatietoryhmässä 6

4 Paikkatietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen HSY:n vesihuollossa Paikkatietojärjestelmiä kehitetään osana vesihuollon tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria Kehittämiseen kuuluu Noudatetaan JHS 179 viitearkkitehtuuria Tunnistetaan tietosisällöt, joissa on paikkatietoulottuvuus ja tiedot, joissa paikkatiedosta olisi hyötyä ts. joihin olisi hyödyllistä liittää paikkatieto (tarvittaessa epäsuora paikkatieto geokoodataan) Määritetään toimintatavat järjestelmien käytölle Ohjataan järjestelmien kehittämistä niiden elinkaaren ajan (Paikka)tietojärjestelmien kehittämiselle on asetettu vesihuollossa kaksi kaikki järjestelmät läpileikkaavaa tavoitetta Eri tietojärjestelmissä olevan (paikka)tiedon ristiinkäyttö eri järjestelmissä Tietojärjestelmissä olevan tiedon laadun parantaminen HSY:n Tekes-rahoitteinen Älykäs Vesi hanke sisältää näiden kehittämisen 7 Tietojärjestelmien tietojen ristiinkäyttö Osa vesihuollon tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria on vesihuollon tietojärjestelmien integraatiosuunnitelma Luo pohjan (paikka)tietojärjestelmissä olevan tiedon ristiinkäytölle Integraatiosuunnitelman sisältö Määritellään kunkin tietoalkion ensisijainen tallennuspaikka (mastertallennuspaikka) Määritetään tiedonsiirtotarve eri (paikka)tietojärjestelmien väleillä Määritetään käytettävät tiedonsiirtoratkaisut Tarpeesta riippuen tiedonsiirto tehdään reaaliaikaisesti tai määrävälein eräajotyppisesti Tietojen ristiinkäytön tavoitteet Kuhunkin käyttötapaukseen voidaan valita teknologisesti ja toiminnallisesti siihen parhaiten soveltuva tietojärjestelmä, johon siirretään tarvittava tieto muista järjestelmistä Tietoa voidaan päivittää master-järjestelmään muista tietojärjestelmistä Vähentää toimittajariippuvuutta 8

5 Tiedonsiirron teknisiä ratkaisuja Vältetään kahden sovelluksen välisiä point to point tyyppisiä ratkaisuja Käytettäviä tiedonsiirtoratkaisuja Erityiset tiedonsiirto-ohjelmat (mahdollistavat suorakäytön tai eräajotyyppisen siirron määrävälein) Standardisoidut SOAP-tyyppiset suorakäyttöiset palvelurajapinnat Avoimien koontitietokantojen ja avoimien tietomallien käyttö (esim. PostGIS, DANVA:n Danvand- ja Dandas-tietomallit) Tiedonsiirto-ohjelmat mahdollistavat tiedon käsittelyn siirron yhteydessä Konversio kahden erilaisen tietomallin välillä Tiedon rikastaminen siirron yhteydessä laskennallisesti ja/tai yhdistämällä tietoa eri lähteistä Tiedon validiointi 9 Tiedonsiirron periaatekuva System 5 System 6 System n Tietojärjestelmiä (System 1 - n) käytetään esim. - Vedenjakelun- ja viemäröinnin ohjaukseen - Verkkotiedon ja asiakastiedon käsittelyyn - Hydrauliseen mallinnukseen - Investointien hallintaan - Johdon tilannekuvan luomiseen Kuhunkin tietojärjestelmään siirretään tarvittavat tiedot muista järjestelmistä keskitetyn tiedonsiirtojärjestelmän avulla. Siihen voidaan tarvittaessa liittää uusia tietojärjestelmiä. System 4 TIEDONSIIRTOJÄRJESTELMÄ Tiedonsiirto-ohjelmat SOAP-rajapinnat Koontitietokannat DMZ-alue System 3 Palvelurajapinta ulkoisille tietojärjestelmille - Urakoitsijat, konsultit, viranomaiset (pääsynhallinta) - Avoin data System 1 System 2 10

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2005-2008

Tietohallintostrategia 2005-2008 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 11/2005 Tietohallintostrategia 2005-2008 Helsinki 2005 ISBN 951-49-2108-9 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 11/2005 Tietohallintostrategia 2005-2008 Helsinki

Lisätiedot

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet 1/05 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS Network Analyst hallitsee reitit ja palvelualueet 3 ArcGIS Network Analyst ratkaisu reittien hallintaan ESRI muuttuu markkinoiden mukana 6 8 10 11 22 23 VR:n rautatiesuunnittelu

Lisätiedot

Älykkään johtamisen työkalut. ÄlykäsVesi työpaja 16.6.2015 Jyrki Kaija

Älykkään johtamisen työkalut. ÄlykäsVesi työpaja 16.6.2015 Jyrki Kaija Älykkään johtamisen työkalut ÄlykäsVesi työpaja 16.6.2015 Jyrki Kaija ÄlykäsVesi HSY:ssä Tulevaisuuden tehokas vesihuolto Resurssiviisas pääkaupunkiseutu Aloitusseminaari, Helsinki 12.5.2015 Tommi Fred

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

TkT Matias Warsta Enlawin Consulting Oy

TkT Matias Warsta Enlawin Consulting Oy Sähköisen asiointijärjestelmän (e-lupajärjestelmän) kehittäminen sujuvoittamaan ympäristöön liittyvää päätöksentekoa sekä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä TkT Matias Warsta Enlawin Consulting

Lisätiedot

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat... 4 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä... 5 4. Ohjelmakauden

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla VASARA-hankkeen loppuraportti HVK Julkaisuja 5 2009 VASARA VArsinais-Suomen Alueellisen Riskienhallinnan parantaminen tiedonsiirtoa tehostamalla

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Toimitusketjun johtaminen DIPLOMITYÖ Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan Tarkastaja: Professori

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 MAANMITTAUSLAITOS 2012 26.1.2012 Kuvailulehti Tekijä(t) Matti Lisitsin, työn kestäessä kuultu ja pyydetty kommentteja prosessitiimiltä ja joiltakin

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE LOPPURAPORTTI EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 13/2005 EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE Loppuraportti Eduskunnan kanslian

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet Timo Itälä, Juha Mykkänen, Hannu Virkanen, Tuija Tiihonen, Kari Hiekkanen, Irmeli Luukkonen, Ilkka Sammelvuo, Ilkka Melleri, Yong Han Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot