Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo?"

Transkriptio

1 Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Riikka Aro, Terhi-Anna Wilska Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos PL 35, Jyväskylän yliopisto

2 Tutkimuksen tavoitteet Pohtia välttämättömyyden ja tarpeellisuuden käsitettä kulutuksessa, sekä tätä kautta kriittisesti tarkastella kasvavan kulutuksen normia kulutuskulttuurisesta näkökulmasta Tutkia eri kulutuskohteiden välttämättömyyden kehitystä vuosien 1999 ja 2009 välillä Tutkia empiirisesti tulojen sekä subjektiivisen taloudellisen hyvinvoinnin kokemisen yhteyttä vapaaajan ja siihen liittyvien palvelujen sekä eräiden keskeisten kestokulutushyödykkeiden kokemiseen välttämättömiksi.

3 Tutkimusaineistot Suomi 1999, 2004 & elämäntapakyselyt, jotka muodostavat pitkittäisaineiston (TY; TuKKK) N=2500 (1999), N=3600 (2004), N=1200 (2009) Pitkittäisaineisto mahdollistaa myös ajallisen muutoksen tarkastelun eri kulutuskohteiden kokemisessa välttämättömäksi.

4 Hyvinvointi, välttämättömyys ja kulutusnormi Kulutukseen perustuvassa yhteiskunnassa tulee kuluttaa normin mukaisesti -esim. Köyhyys on rahan puutteesta johtuvaa kyvyttömyyttä saavuttaa [kuluttamalla] yhteiskunnassa vallitsevan normin mukainen elämisen taso. (Townsend 1979) - Underclass so. vähäosaiset viittaa Baumanilla yhteiskuntaan, jossa tämä luokka koostuu ihmisistä joilla ei ole roolia, jotka eivät anna panostaan tai osallistu tuottavasti yhteiskunnan toimintaan (2004, 2; 2007, ). Normin mukaiseen kulutukseen liittyvä sosiaalinen paine (ks. mm. Allardt 1964, Uusitalo 1997) ja sosiaalinen kilpailu johtanut kulutuksen kilpajuoksuun tai kilpavarusteluun (Frank 1999, 2006). - Keeping up with the Joneses. - keeping up with the Gateses (mm. Schor 2006)

5 Kohtuullisuus ja välttämättömyyden kokeminen Olennaisena tai välttämättömyytenä pidetyn kulutuksen sisältö määrittyy subjektiivisesti (ks. esim. Ahlqvist 1998, 16 17). Välttämättömien hyödykkeiden määrittely on vaikeaa, koska hyödykkeitä tulee markkinoille jatkuvasti lisää ja samaan aikaan vanhoja poistuu. Myös jo mainitut kulttuuriset ja sosiaaliseen paineeseen/kilpailuun liittyvät seikat sekä consolidation of consumer culture (Sanne 2002) Pew Research Center study What Americans Need? : monien kulutushyödykkeiden välttämättömäksi kokeminen (välttämätön vs. luksus) kääntynyt laskuun vuodesta 2006 ja laskenut edelleen

6 Välttämättömyys vs. luksus vai välttämättömyys vs. turhuus Luxury or Necessity? The Public Makes a U-Turn, by Paul Taylor & Rich Morin, Pew Research Center (April )

7 Välttämättömyys vs. luksus vai välttämättömyys vs. turhuus The Fading Glory of the Television and Telephone by Paul Taylor and Wendy Wang, Pew Research Center (August 19, 2010)

8 Kulutuskulttuurinen näkökulma välttämättömyyden ja taloudellisen hyvinvoinnin kokemiseen Kuluttajien lisääntyvä taloudellinen hyvinvointi voi johtaa kulutusyhteiskuntaan kyllästymiseen ja kulutuskriittisyyteen sekä elämän vapaaehtoiseen yksinkertaistamiseen. (mm. Moisander & Pesonen 2002; Jalas 2006; Sanne 2002, 2005; Schor 1991,1998) Kulutusmahdollisuuksien kasvamisen sekä vapaa-ajan lisääntymisen ohella voi toisaalta johtaa myös kulutuskeskeisyyteen ja sen myötä yhä useampien tuotteiden ja palvelujen kokemiseen välttämättömiksi. Näkemykset kohtuullisuudesta ja tietyn kulutustason riittävyydestä suhteessa omaan elämäntilanteeseen voivat olla kääntäen verrannollisia tulotasoon. (Borgeraas 1992; Aatola 1995)

9 Tutkimuksen suorittaminen: muuttujat ja analyysi Miten kuvailisit taloudellista tilannettasi tällä hetkellä 1= erittäin hyvä, 5= erittäin huono Tulokvintiilit 1-5 Mitkä seuraavista asioista koet välttämättömyyksiksi itsellesi? 1=Välttämättömyys 2=Tarpeellinen, mutta ei välttämätön 3= Ei tarpeellinen, ei välttämättömyys Välttämättömäksi/tarpeelliseksi kokijoiden %-osuudet Keskiarvovertailut tulokvintiilien ja välttämättömäksi kokemisen sekä subjektiivisen taloudellisen tilanteen ja välttämättömäksi kokemisen välillä Tulojen ja subjektiivisen hyvinvoinnin korrelaatio 0,36-0,44

10 Eräiden vapaa-ajan palvelujen kokeminen välttämättömiksi/tarpeellisiksi Säännöllinen ravintolassa käynti 1999 Kulttuuripalvelut 3,8 5,5 21,7 39,5 74,5 49,2 Lomamatka kerran 6 kk:ssa 6,6 35,5 52,6 Välttämätön Säännöllinen ravintolassa käynti 2004 Kulttuuripalvelut 3,1 6,6 20,3 39,5 76,6 50,8 Tarpeelllinen Lomamatka kerran 6 kk:ssa 8,0 38,3 53,7 Ei tarpeellinen eikä välttämätön Säännöllinen ravintolassa käynti 2009 Kulttuuripalvelut 2,1 6,8 24,3 40,8 73,6 52,4 Lomamatka kerran 6 kk:ssa 8,7 38,4 52,9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

11 Eräiden viestintävälineiden kokeminen välttämättömiksi/tarpeellisiksi Internet 7,0 26,4 66,7 Lankapuhelin 50,7 28,1 21,2 Matkapuhelin 37,3 43,7 19,0 Sanomalehti 45,4 41,3 13,3 Internet 19,6 38,5 41,9 Välttämätön Lankapuhelin Matkapuhelin 22,8 53,4 34,7 36,7 42,5 9,8 Tarpeelllinen Sanomalehti 44,0 39,4 16,6 Ei tarpeellinen eikä välttämätön Internet 50,6 33,1 16,3 Lankapuhelin 5,4 15,5 79,1 Matkapuhelin 69,9 27,1 3,0 Sanomalehti 35,9 39,2 24,9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

12 Eräiden kestokulutushyödykkeiden kokeminen, välttämättömiksi/ tarpeellisiksi Digikamera,6 9,2 90, Tietokone 13,9 30,9 55,2 Televisio 35,3 51,3 13,4 Auto 46,7 33,3 20, Digikamera Tietokone 2,6 21,8 26,5 38,5 70,9 39,7 Välttämätön Televisio Auto 30,6 52,6 54,1 29,8 15,2 17,6 Tarpeelllinen Digikamera Tietokone 2009 Televisio 14,2 30,1 48,9 50,6 50,2 35,1 35,2 16,0 19,7 Ei tarpeellinen eikä välttämätön Auto 51,0 29,9 19,1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

13 Eri hyödykkeiden ja palvelujen kokeminen välttämättömiksi/tarpeellisiksi (1=välttämätön, 2=tarpeellinen, 3=ei välttämätön tai tarpeellinen). Keskiarvovertailu tulokvintiilien suhteen(2009). 3,00 2,77 2,66 2,84 2,77 2,74 2,50 2,50 2,41 2,40 2,39 2,29 2,24 2,00 1,50 2,09 1,78 1,94 1,97 2,04 1,42 1,73 1,72 1,48 1,50 2,08 1,34 1,30 Alin tiulokvintiili Ylin tulokvintiili 1,00

14 Eri hyödykkeiden ja palvelujen kokeminen välttämättömiksi/tarpeellisiksi (1=välttämätön, 2=tarpeellinen, 3=ei välttämätön tai tarpeellinen). Keskiarvovertailu subjektiivisesti koetun taloudellisen tilanteen suhteen (2009). 3 2,5 2,61 2,55 2,75 2,67 2,84 2,51 2,84 2,72 2,34 2,38 2,26 2,35 2,12 2 1,5 1,82 1,98 1,92 1,95 1,59 1,72 1,68 1,55 1,53 1,32 1,33 Hyvä tai erittäin hyvä Huono tai erittäin huono 1

15 Johtopäätöksiä ja keskustelua Absoluuttiset ja subjektiiviset mittarit selittivät samansuuntaisesti talouden ja välttämättömyyksien yhteyttä. Absoluuttisen mittarin (tulot) vaikutus hieman suurempi. Tulojen ja koetun taloudellisen hyvinvoinnin yhteys olemassa, mutta ei kovin korkeaa korrelaatiota. Kalliit hyödykkeet/palvelut selkeämmin riippuvaisia taloudellisen tilanteen kokemisesta, teknologian kehitys avainasemassa välttämättömäksi kokemisessa Autojen ja televisioiden välttämättömyys lakipisteessään Kuinka esim. se millaisiksi kulutusmahdollisuudet ja/tai taloustilanne koetaan, on yhteydessä yleisen hyvinvoinnin kokemiseen? Kuinka paljon subjektiivisissa mielipiteissä on kieltämistä ja oman elämäntilanteen legitimointia? Avainasemassa kulutuksen vapaaehtoisessa rajoittamisessa nimenomaan hyvä- ja keskituloiset, koulutetut kuluttajat, joilla on varaa valita.

16 Kiitos!

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Anneli Miettinen KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja E 32 /2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Oli aika, jolloin maatalous hallitsi niin. Suomalaisen maatalouden ja maaseudun kehityksen suhde eurooppalaisessa maatalouspolitiikassa.

Oli aika, jolloin maatalous hallitsi niin. Suomalaisen maatalouden ja maaseudun kehityksen suhde eurooppalaisessa maatalouspolitiikassa. OLLI VOUTILAINEN Oulun yliopisto, maantieteen laitos Suomalaisen maatalouden ja maaseudun kehityksen suhde eurooppalaisessa maatalouspolitiikassa Kirjoitus perustuu kirjoittajan Oulun yliopistossa 29.6.2012

Lisätiedot

Länsimaisen yhteiskunnan uudelleen organisoituminen - Työ keskeinen sopeutumismekanismi yksilön ja yhteiskunnan välillä

Länsimaisen yhteiskunnan uudelleen organisoituminen - Työ keskeinen sopeutumismekanismi yksilön ja yhteiskunnan välillä Länsimaisen yhteiskunnan uudelleen organisoituminen - Työ keskeinen sopeutumismekanismi yksilön ja yhteiskunnan välillä KTT Mika Aaltonen, tutkimusalueen johtaja Aalto yliopisto, toimitusjohtaja Helsinki

Lisätiedot

Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15 18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan

Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15 18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15 18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan Mari Laakso Pro gradu -tutkielma Sosiaalipsykologia Yhteiskuntatieteiden laitos Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA AALTO-YLIOPISTO/REAL ESTATE RESEARCH GROUP REG AALTO-YLIOPISTO/YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS YTK TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO/EDGE TURUN KAUPPAKORKEAKOULU/TALOUSMAANTIEDE KAUPPAKESKUKSET

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ 11 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ Tapio Litmanen, Jaakko Kuustonen, Kari Jokela SISÄLLYSLUETTELO 11.1 Riskien hahmottaminen... 502 11.2 Riskiajattelun yleistyminen... 503 11.3 Riskianalyysi päätöksenteon

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:5 Markku Lehto Kaikki mukaan! OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Selvityshenkilön raportti Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma

Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma Anu Katainen VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Helsingin yliopiston päärakennuksen

Lisätiedot

Onni karkaa aina käsistä POLIITIKOT VÄÄRÄLLÄ ASIALLA

Onni karkaa aina käsistä POLIITIKOT VÄÄRÄLLÄ ASIALLA Onni karkaa aina käsistä POLIITIKOT VÄÄRÄLLÄ ASIALLA Onni karkaa aina käsistä POLIITIKOT VÄÄRÄLLÄ ASIALLA SUOMENTANUT MARJA-LIISA HELENIUS Perustuu alkuteokseen and the Pursuit of Happiness First published

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

EI VILLEGALLE VAAN VERTAISET, VALMENTAJAT JA VANHEMMAT LASTEN JA NUORTEN NÄKEMYKSIÄ LIIKUNTAKIINNOSTUKSEENSA VAIKUTTAJISTA

EI VILLEGALLE VAAN VERTAISET, VALMENTAJAT JA VANHEMMAT LASTEN JA NUORTEN NÄKEMYKSIÄ LIIKUNTAKIINNOSTUKSEENSA VAIKUTTAJISTA EI VILLEGALLE VAAN VERTAISET, VALMENTAJAT JA VANHEMMAT LASTEN JA NUORTEN NÄKEMYKSIÄ LIIKUNTAKIINNOSTUKSEENSA VAIKUTTAJISTA MARI LEHMUSKALLIO Yhteyshenkilö: Mari Lehmuskallio, Turun opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys

Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys Pro gradu -tutkielma Heli Metsäpelto Sibelius-Akatemia Taidehallinto Syksy 2010 PL 86 00251 HELSINKI

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Aina Tassun parhaaks Arvon kokeminen lemmikkikulutuksessa

Aina Tassun parhaaks Arvon kokeminen lemmikkikulutuksessa Aina Tassun parhaaks Arvon kokeminen lemmikkikulutuksessa Henna Syrjälä, Ari Kuismin, Eliisa Kylkilahti ja Jaakko Autio TIIVISTELMÄ Tutkimme kuluttajan kokemaa arvoa lemmikkeihin liittyvässä kulutuksessa.

Lisätiedot