Julkisen sektorin energiatehokkuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen sektorin energiatehokkuus"

Transkriptio

1 Julkisen sektorin energiatehokkuus TTY Advansis Oy, Motiva Kuntien ja kuntayhtymien koulujen, päiväkotien, terveydenhoito- ja asuinrakennusten energiankulutus Sähkö ja lämpö Julkisen sektorin energiatehokkuus ja parhaat käytännöt Tietopohjan ja tarpeiden kartoitus Kuntien liikenne Tulokset mielenkiintoisia Lämmön kulutusjakautuma kunnissa Vuoden 2006 sadan kunnan absoluuttinen lämmönkulutus rakennustyypeittäin (GWh) 1200 Lämmön kulutus (GWh) Asuntolarakennukset Pientalot Lasten päiväkodit Huoltolaitosrakennukset Terveydenhoitorakennukset Asuinkerrostalot Ammatilliset oppilaitokset Peruskoulu-, lukio-, yms. rakennukset Uimahallit Jäähallit Seura-, kerho-, yms. rakennukset 1 Asuinrakennukset 2 Hoitoalan rakennukset 3 Toimisto- ja hallintorakennukset 4 Kokoontumisrakennukset 5 Opetusrakennukset 6 Varastorakennukset 7 Liikenteen rakennukset 8 Väestönsuojat 9 Kirjasto-, museo- ja 200 näyttelyrakennukset Teatteri- ja konserttirakennukset Rakennustyypit pääkategorioittain Kuva. Sadan kunnan vuoden 2006 yhteenlasketut sääkorjatut absoluuttiset lämmönkulutukset rakennustyypeittäin. 1

2 Sähkön kulutusjakautuma kunnissa Vuoden 2006 sadan kunnan absoluuttinen sähkön kulutus rakennustyypeittäin (GWh) Sähkön kulutus (GWh) Lasten päiväkodit Huoltolaitosrakennukset Terveydenhoitorakennukset Asuntolarakennukset Pientalot Asuinkerrostalot Ammatilliset oppilaitokset Peruskoulu-, lukio-, yms. rakennukset Uimahallit Jäähallit Seura-, kerho-, yms. rakennukset Kirjasto-, museo-, ja näyttelyrakennukset Teatteri- ja konserttirakennukset 1 Asuinrakennukset 2 Hoitoalan rakennukset 3 Toimisto- ja hallintorakennukset 4 Kokoontumisrakennukset 5 Opetusrakennukset 6 Varastorakennukset 7 Liikenteen rakennukset 8 Väestönsuojat Rakennustyypit pääkategorioittain Kuva. Sadan kunnan vuoden 2006 yhteenlasketut absoluuttiset sähkönkulutukset rakennustyypeittäin. Yhteenveto energiankulutuksista Tunnusluku Koulut Terveydenhoitorakennukset Päiväkodit Asuinrakennukset Otoksen sähkönkulutuksen keskiarvo ± keskihajonta [kwh/m3] 12,4 ± 3,4 22,6 ± 5,9 30,0 ± 10,1 6,1 ± 2,9 Otoksen lämmönkulutuksen keskiarvo ± keskihajonta [kwh/m 3 ] 45,6 ± 11,2 66,7 ± 15,8 52,1 ± 11,8 49,5 ± 4,2 Otoksen sähkönkulutuksen mediaani [kwh/m3] 11,8 21,4 27,6 4,9 Otoksen lämmönkulutuksen mediaani [kwh/m3] 42,8 62,8 51,9 51,1 Otoksen kokonaisenergiankulutuksen suurimman ja pienimmän arvon suhde 4,5 4,6 3,4 2,3 Otoksen kohteiden lukumäärä Kuntaliiton vuoden 2006 raportin vastaavan rakennustyyppiotoksen sähkönkulutuksen keskiarvo [kwh/m3] 12,7 19,9 31,3 13 Kuntaliiton vuoden 2006 raportin vastaavan rakennustyyppiotoksen sääkorjatun lämmönkulutuksen keskiarvo [kwh/m3] 46,4 66,3 72,2 61,6 Kuntaliiton vuoden 2006 raportin kuntaotoksen vastaavan rakennustyypin sääkorjatun lämmönkulutuksen suurimman ja pienimmän keskiarvon suhde 2,3 4,7 3,7 2

3 Keskeisiä tuloksia Sekä lämmön että sähkön kulutuksen vaihtelu on suurta - Erinomaisia esimerkkejä pienestä kulutuksesta - Kohteita, joissa on erittäin suuri kulutus - Suuri energiansäästöpotentiaali - Vaihtelun syitä ei tiedetä tarkasti - Kohteissa, joissa on pieni kulutus, energiatehokkuuteen on panostettu (vastuuhenkilö, järkeviä investointeja, joskus matala lämpötila) Keskeisiä tuloksia Energiatehokkuuteen todella vaikuttavista asioista tarvitaan luotettavampaa tietoa Mitä voidaan saavuttaa - Energiansäästötoimilla - Vähennyskerroin noin 50 %, josta mukavuuskerroin 15 % - Hyvällä organisoinnilla (energiajohtaminen) - Kannustavalla laskutuksella - Säästöt säästäjän hyödyksi ainakin osittain 3

4 Koulujen lämmitysenergian ja sähkön kulutus - Hajonta suurta - Kuntien välillä eroja Esimerkkikoulujen energiankulutuksia kwh/m3 vuonna 2006 tilavuuteen suhteutettuna Energiankulutus kwh/m Sähkönkulutus kwh/m3 Normeerattu lämmönkulutus kwh/m3 Kokonaisenergiankulutus kwh/m3 Kokonaisenergiankulutusten keskiarvoja kwh/m3 Poly. (Kokonaisenergiankulutus kwh/m3) Poly. (Normeerattu lämmönkulutus kwh/m3) Poly. (Sähkönkulutus kwh/m3) Oulun koulut 63,58 kwh/m3 Lahden koulut 50,40 kwh/m3 Jyväskylän koulut 62,97 kwh/m3 Suomen kuntien opetusrakennukset 59,20 kwh/m3 Helsingin koulut 53,20 kwh/m Tilavuus m3 Koulujen energiankulutus rakentamisvuoden mukaan Esimerkkikoulujen energiankulutus kwh/m3 vuonna Normeerattu lämmönkulutus kwh/m3 Kokonaisenergiankulutus kwh/m3 Sähkönkulutus kwh/m3 Poly. (Sähkönkulutus kwh/m3) Poly. (Kokonaisenergiankulutus kwh/m3) Poly. (Normeerattu lämmönkulutus kwh/m3) Energiankulutus kwh/m Rakennusvuosi 4

5 Helsingin koulujen lämmitysenergian kulutus Helsingin koulujen sääkorjattu lämmönkulutus kwh/m3 vuosina Lämmönkulutus kwh/m Helsingin koulujen lämmönkulutus kwh/m Vuosi Helsingin kaupungin asuinrakennusten energiankulutus Helsingin asuinkerrostalojen energiankulutus kwh/m2 vuosina ,0 200,0 Energiankulutus kwh/m2 150,0 100,0 50,0 Sähkönkulutus kwh/m3 Normeerattu lämmönkulutus kwh/m2 Kokonaisenergiankulutus kwh/m2 Poly. (Sähkönkulutus kwh/m3) Poly. (Normeerattu lämmönkulutus kwh/m2) Poly. (Kokonaisenergiankulutus kwh/m2) 0, Vuosi 5

6 Esitys Energiansäästötoimien luotettava analysointi ja mittaaminen ja kustannustehokkaiden energiakorjauskonseptien luominen - Keskeisten energiansäästötoimien vaikutukset pystyttävä arvioimaan luotettavasti (energiansäästö ja kustannukset) - Vähennyskerroin nyt noin 50 % - Lämmöneristyksen parantaminen - Ilmanvaihdon lämmön talteenoton käyttö - Uudet lämmitysjärjestelmät (lämpöpumput) - Lämmitysjärjestelmien säädöt - Hyvien ja huonojen käytäntöjen tunnistaminen Tietoaukot - Vähennyskerroin 20 %:iin - Hyvien ja huonojen tekniikoiden ja hallinnollisten käytäntöjen tunnistaminen Yhteistyö - Pohjoismainen tutkimusyhteistyö - Sustainable renovation Suomi (TTY), Ruotsi (IVL), Norja (Högskolen i Oslo), Tanska (Arkitektskolen Århus) - Suunnittelutyökaluja kuntapäättäjille Lamit Oy Eri energiansäästötoimien vaikutukset (energiansäästö, kustannukset, budjetointi) luotettavasti 6

7 Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen - kuntasektori liikenne- ja kuljetuspalvelujen tilaajana ja tuottajana Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Hanna Kalenoja, Heikki Liimatainen Liikenteen energiankulutus kuntasektorilla välitön vaikutus Liikenteen energiankulutus kunnan alueella ohjausvaikutus Kuntien oma tai tilaama joukkoliikenne 5-6 % Omat autot ja työkoneet 1-2 % Kunnan tilaamat henkilö- ja tavarakuljetukset 2-7 % Kuntien henkilöstön työ- ja työasiointimatkat 4 6 % Muu henkilöautoliikenne % kuljetukset 9-14 % -kuntien ostama joukkoliikenne -kuntien liikennelaitokset -kuljetuspalvelut -kunnossapitokalusto -kunnan omat henkilöautot -kuntien hankinnat (kuntalogistiikka) -opetus- ja sosiaalitoimen ja terveydenhuollon henkilökuljetukset - jätehuollon kuljetukset -työmatkat -työasiointimatkat - kuntalaisten liikenne -elinkeinoelämän kuljetukset 7

8 Eri kulkutapojen energiankulutus Julkisen liikenteen käyttöaste tärkeä tekijä MJ/henkilökm 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 kävely pyöräily bensiinikäyttöinen henkilöauto dieselkäyttöinen henkilöauto kaupunkiajo maantieajo kaupunkiajo maantieajo maantieajo, keskim. kuormitus maantieajo, linja-auto täysi auto kaupunkiajo, keskim. kuormitus kaupunkiajo, täysi auto paikallisjuna VTT LIPASTO, yksikköpäästöt OECD, AKE Joukkoliikenne Kuntien tai kuntayhtymien ostama joukkoliikenne Kuntien itse tuottama joukkoliikenne - Noin 130 milj. km vuodessa Vaikutusmahdollisuuksia Kaluston energiatehokkuuden parantaminen Polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmät ja taloudellinen ajotapa Energiatehokkuus kilpailutuksen kriteerinä 8

9 Kuntien ostamat muut henkilökuljetuspalvelut Opetustoimen kuljetukset Sosiaalitoimen kuljetukset Terveydenhuollon kuljetukset Vaikutusmahdollisuuksia Yhteishankinnat Reittien suunnittelu ja kuljetusten yhdistäminen (esim. matkapalvelukeskus) Energiatehokkuus kilpailutuskriteerinä Kuntien työntekijöiden työ- ja työasiointiliikenne Kuntasektori työllistää noin työntekijää eli noin 20 % työllisestä työvoimasta Kunnat ja kuntayhtymät ovat merkittävä työnantajaorganisaatioryhmä työja työasiointimatkojen ohjauksen näkökulmasta Vaikutusmahdollisuuksia liikkumisen ohjauksen keinoin Joukkoliikenteen työsuhdelippu Kannusteet jalankulun ja pyöräilyn lisäämiseksi Etätyön lisääminen Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen neuvottelu- ja kokouskäytännöissä Työpaikkapysäköinnin sääntely Kimppakyytien suosiminen 9

10 Arvio liikenteen energiatehokkuuspotentiaalista kuntasektorilla Liikenteen energiankulutus kunnan alueella Joukkoliikenne 5-6 % Omat autot ja työkoneet 1-2 % Kunnan tilaamat henkilö- ja tavarakuljetukset 2-7 % Kuntien henkilöstön työ- ja työasiointimatkat 4 6 % Muu henkilöautoliikenne % kuljetukset 9-14 % Yhteensä -3 % / vuosi -hybridibussit - kevytrakennebussit - pienemmät bussit -koulutus ja seurantajärjestelmät Yhteensä -21 % - dieselautot -hybridiautot - pienemmät autot - koulutus ja seurantajärjestelmät Yhteensä % -kuljetusten yhdistely - energiatehokkaiden toimittajien valinta -reittien suunnittelu ja optimointi -toimitusten suunnittelu Yhteensä % - työsuhdelippu - videoneuvottelut ja etätyö -jalankulun ja pyöräilyn edistäminen - työmatkasuunnitelmat Yhteensä % - liikkumisen ohjaus työpaikoilla, kouluissa ja vapaa-ajan kohteissa Yhteensä -2-8 % -logistiikkakeskukset - yhteisjakelun kehittäminen Jatkotoimenpidesuositukset ja tutkimustarpeet Joukkoliikennepalvelujen ja kuljetuspalvelujen tilaaminen ja tuottaminen - Polttoaineenkulutuksen ajoneuvo- ja kuljettajakohtaiset seurantajärjestelmät - Energiatehokkaamman ajoneuvotekniikan käyttöönotto Seutuyhteistyön kehittäminen kuntalogistiikassa - Seudulliset hankintarenkaat ja yhteiset kuntalogistiikkakeskukset - Yhteisjakelu ja reittien optimointi - Seudulliset matkapalvelukeskukset Jätekuljetusten energiatehokkuuden parantaminen - Reittien optimointi Aktiiviset liikkumisen ohjauksen toimintamallit - Työsuhdelippu, videoneuvottelut, etätyön, kimppakyydit, virka-pyörät - Koulumatkasuunnitelmat ja koulujen liikkumisen ohjaus (mm. jalankulun ja pyöräilyn edistäminen koulumatkoilla, ennakoiva liikenneturvallisuustyö) 10

Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen 5-2008 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Kestävä kehitys Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Lisätiedot

Energiatehokkuustyön raportti

Energiatehokkuustyön raportti Raportti 7.11.2011 Energiatehokkuustyön raportti 1. Yleistä Kangasalan kunta on hyväksynyt energiatehokkuussopimukseen liittyvän energiatehokkuuden toimintasuunnitelman 30.8.2010. Tämän raportin avulla

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Kuntien omien rakennusten

Kuntien omien rakennusten Suomen Kuntaliitto J. Ruokojoki Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2009 (Normalisointi on tehty vuosien 196l - 1990 mukaan) Ominaiskulutuksien kehitys - Julklset rakennukset Låmmönkulutus,

Lisätiedot

Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2002

Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2002 Jorma Ruokojoki Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2002 TOINEN LINJA 14 ANDRA LINJEN 14 PUH./TFN (09) 7711 WWW.KUNNAT.NET 00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS TELEFAX (09) 771 2291

Lisätiedot

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA...

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... Tampereen kaupungin energia- ja ilmastotoimien raportti 2012 Sisällysluettelo VUOSI 2012... 3 1 KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 SEUDULLINEN ILMASTOSTRATEGIA, KAUPUNGINJOHTAJIEN

Lisätiedot

Emilia Paavilainen Kestävä yhdyskunta- yksikkö Tampereen kaupunki 1.5.2012

Emilia Paavilainen Kestävä yhdyskunta- yksikkö Tampereen kaupunki 1.5.2012 Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimenpiteet ja kustannukset Selvitys ei-päästökauppasektorin päästövähennystoimenpiteiden potentiaaleista ja kustannuksista kunnan näkökulmasta Emilia Paavilainen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto 23.9.2004 J. Ruokojoki. Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2003

Suomen Kuntaliitto 23.9.2004 J. Ruokojoki. Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2003 Suomen Kuntaliitto 23.9.2004 J. Ruokojoki Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2003 3 S i s ä l l y s Sivu 1 KULUTUSTILASTON TAVOITTEET JA KÄYTTÖOHJEET 5 Tavoitteet 5 Käyttöohjeet

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Sisältö 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6

Sisältö 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 2. AVAINLUVUT JA RAPORTOITAVA KOKONAISUUS 4 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6 4. HALLINTOKUNTIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTA 9 Asukasosallistuminen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 4 3 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo

Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo Motiva Oy Rakennamme hyvinvointia edistämällä energian ja materiaalien

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 31.12.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Seudulliset ilmasto-ohjelmat

Seudulliset ilmasto-ohjelmat Seudulliset ilmasto-ohjelmat kuntien ja seutuyhteistyön roolit ja velvoitteet ilmastonmuutoksen hillinnässä Oulunseudun kuntapäättäjien Kestävä Yhdyskunta -seminaari 3.12.2008 Tutkimuspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa. Ympäristösi parhaat tekijät

Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa. Ympäristösi parhaat tekijät Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa Ympäristösi parhaat tekijät Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen + taloudellinen = VIISAS LIIKKUMINEN Liikkumisen ohjaus

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011 Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa Bioenergian ajankohtaispäivä Rovaniemi 25.1.2011 Motiva Oy on asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot