Ekotukitoiminta ja hiililaskurit edistävät ilmastotyötä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekotukitoiminta ja hiililaskurit edistävät ilmastotyötä"

Transkriptio

1 Ekotukitoiminta ja hiililaskurit edistävät ilmastotyötä Viestintä hankkeen jälkeen Ilmastonmuutos Helsingin seudulla, hillintä ja sopeutuminen

2 2 Julia hankkeen tulokset Helsingin seudun yhteistä ilmastotyötä tehtiin vuosina Julia hankkeessa, joka sai rahoitusta EU:n LIFE+ -ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa kuntien omia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja linjata keinoja ilmastonmuutokseen varautumiseksi. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY toimi hankkeen koordinaattorina. Hankkeen kumppanit olivat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, HSL ja Suomen ympäristökeskus. Julia hanke vahvisti metropolialueen kuntien ja kuntayhtymien yhteistyötä isojen ilmastohaasteiden edessä. Ekotukitoiminnan malli toimii hyvin Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin kehittämä ympäristövastuun edistämisen toimintamalli, joka sopii monenlaisille työpaikoille. Aluksi työyhteisöön nimetään ja koulutetaan yksi tai useampi ekotukihenkilö. Sitten työpaikan ympäristöasioiden tila kartoitetaan ja selvitetään, mitkä muutokset ovat mahdollisia. Ekotukihenkilöt opastavat ja innostavat työtovereitaan ympäristötekoihin. Julia hankkeessa laadittiin Helsingin kokemusten pohjalta yhteinen ohjelmarunko uusien ekotukihen- Espoon kaupungin varikko, yksi hankkeen pilottikiinteistöistä, sai vuonna 2010 HSY:n jakaman pääkaupunkiseudun ilmastopalkinnon.

3 3 kilöiden koulutukseen. Ilmastoasiat nostettiin koulutuksessa painokkaasti esiin. Toimintamalli on helppo ottaa käyttöön muissa kunnissa Suomessa ja muissa maissa. Ekotukitoiminnan oma nettisivusto (www.eco-support.net) toimii neljällä kielellä: suomi, ruotsi, englanti ja viro. Toimitilojen käytössä vähennettiin päästöjä Hankkeessa kehitettiin ja testattiin WWF:n ilmastolaskuria. Mukaan valittiin 32 pilottikiinteistöä, joissa oli tavoitteena vähentää kiinteistöjen käytöstä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 10 % vuodesta 2009 vuoteen Valtaosa toimitilojen päästöistä syntyi lämmön ja sähkön kulutuksesta. Ilmastolaskurin käyttö sopii parhaiten sellaisille kiinteistöille, joiden kulutustiedot ovat helposti saatavissa. Pilottikiinteistöjen yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt laskivat 4 % vuosina Päästöjen odotetaan laskevan myös vuonna Lopulliset tulokset saadaan keväällä Ympäristönäkökohdat huomioon hankinnoissa Kunnille laadittiin yleiset ohjeet kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristönäkökohtien ottamiseksi huomioon julkisissa hankinnoissa. Tämä ohjeistus sisältää kattavan hankintaoikeudellisen tarkastelun sekä käytännön kilpailutusohjeita erilaisiin tavara- ja palveluhankintoihin. Viidelle tuoteryhmälle kehitettiin oma JUHILAS-työkalu tuotteen hiilijalanjäljen laskentaan. Hankkeessa kehitetyt ohjeet ja laskurit ovat kaikkien hyödynnettävissä Suomessa.

4 4 Jätehuollon kasvihuonepäästöjen laskenta tarkentui Hankkeessa määritettiin elinkaarilaskentaan perustuvat kasvihuonekaasujen päästökertoimet 15 eri jätejakeelle perustuen pääkaupunkiseudun jätehuollon järjestelmään. Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjen laskenta lisättiin Petra-jätevertailupalveluun ja jätevirtoja seuraavaan Martti-järjestelmään. Kotitalouksien käyttöön kehitettiin uusi Konsta-jätelaskuri ja jätemäärien ennakointiin uusi malli, Emmi. Pääkaupunkiseutu varautuu ilmaston muuttumiseen Kaupungit ja HSY ovat valmistelleet pääkaupunkiseudulle ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaa, joka valmistuu keväällä Strategiatyössä on linjattu seudullisia ja yhteisiä strategisia lähtökohtia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa sekä sektorikohtaisia että niiden rajat ylittäviä varautumisen toimenpiteitä vuosille Tieto vaikuttaa liikkumisvalintoihin Hankkeessa tuotettiin hiilidioksidilaskureita avuksi ilmaston kannalta parhaiden liikkumistapojen valintaan. Reittioppaan käyttäjille suunnattuun seurantakyselyyn vastanneista 8 prosenttia ilmoitti, että hiililaskuri oli vaikuttanut heidän liikkumisvalintoihinsa. Arkiliikenteen Jälki-laskurin käyttäjistä 15 prosenttia kertoi, että laskurista saatu tieto on vaikuttanut omiin liikkumisvalintoihin.

5 5 Hankkeessa kehitetyt hiililaskurit Asukkaille Reittioppaan hiililaskuri Helsingin seudun reittiopas hakee valitulle matkalle tiedot julkisen liikenteen vaihtoehdoista. Siinä on myös palvelu kevyen liikenteen reittien hakuun. Reittioppaan hiilidioksidilaskuri näyttää käyttäjälle automaattisesti haetun matkan hiilipäästöt julkisen liikenteen eri vaihtoehdoille ja vertailuna päästöt ajettaessa sama matka henkilöautolla. Suklaalaskuri kertoo, kuinka paljon matkalla kuluu energiaa kävelemällä tai pyöräilemällä ja kuinka montaa suklaapalaa se vastaisi. Jälki-laskuri Arkiliikenteen hiilidioksidilaskuri Jälki kertoo käyttäjälleen arkiviikon (ma-pe) matkojen hiilidioksidipäästöt. Omia liikkumisen päästöjään voi laskea arvioimalla kullakin kulkuvälineellä kuljetut kilometrit tai syöttämällä lähtöpaikan ja määränpään osoitteet laskurin hakulaatikoihin. Laskuri antaa tulosten perusteella käyttäjälle vinkkejä ilmastoystävälliseen liikkumiseen. Työpaikoille Ilmastolaskuri Ilmastolaskuri on WWF Suomen kehittämä työkalu toimistojen kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin. Laskuriin voi syöttää tarkat lukemat energiankäytöstä, vedenkulutuksesta, hankinnoista, henkilöliikenteestä, tavarakuljetuksista ja syntyneistä jätteistä sekä päästöjen kompensoinnista. Laskuri soveltuu hyvin myös muille kuin toimistoille ja se on saatavilla myös englanninkielisenä. Petra-jätevertailu Petra on yritysten ja julkishallinnon jätemäärien vertailuun luotu palvelu. Siinä oman toimipaikan jätemääriä verrataan saman toimialan ja kiinteistötyypin keskiarvoon. Petran hiilidioksidilaskuri kertoo jätteen määrän ja käsittelytietojen perusteella jätehuollosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Konsta-jätelaskuri kotitalouksille Konsta laskee kotitaloudessa vuodessa syntyvän jätteen määrän ja siitä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt laskuriin syötettävien lähtötietojen perusteella. Jätteen määrää verrataan muiden kotitalouksien jätemääriin.

6 Ilmari Hakala 6 Ammattilaisille Julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskurit (JUHILAS) Hankintojen JUHILAS-työkaluja käytetään kilpailutusten yhteydessä tuotteen elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin. Päästöjen määrää voidaan käyttää yhtenä tarjousten vertailutekijänä. Työkalu on tehty viidelle tuotteelle: IT-laite, paperi, toimistotuoli, hygieniatuote ja ulkovalaistus. Laskurit ovat ladattavissa käyttöön ympäristöhallinnon nettisivuilta Martti Materiaalivirtojen tilinpitojärjestelmä Marttiin kootaan vuosittain tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneistä jätteistä ja niiden käsittelystä. Martin hiilidioksidilaskuri kertoo jätteen määrän ja käsittelytietojen perusteella jätehuollosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Tietoja hyödynnetään jätehuollon suunnittelussa ja arvioitaessa jätehuollon ympäristövaikutuksia. Konsta-jätelaskuri punnitsee kotitalouden jätteet ja laskee niiden kasvihuonepäästöt. Emmi yhdyskuntajätteen ennakointimalli Emmi auttaa ennakoimaan yhdyskuntajätemäärien kehitystä sekä arvioimaan jätemääriin vaikuttavia tekijöitä. Malliin on liitetty myös jätemäärien kasvihuonekaasupäästöjen laskuri.

7 7 Julia hankkeen viestintä Tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän keinoista ja kasvihuonekaasujen laskentatyökaluista on levitetty tehokkaasti Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien päättäjille ja työntekijöille sekä seudun asukkaille. Hankkeen viestintää on koordinoinut hankkeen kumppaneiden yhteinen ohjausryhmä. Viestintää ideoitiin ja suunniteltiin myös kahdessa työpajassa, joihin osallistui viestinnän ammattilaisia ja ilmastotyön asiantuntijoita kaikista kumppaniorganisaatioista. Hankkeen etenemistä seurattiin nettisivuilla Hankkeen omilla nettisivuilla uutisoitiin hankkeen saavutukset sekä kerrottiin koulutustilaisuuksista ja muista tapahtumista kuvin ja sanoin. Nettisivuilla on linkit kaikkiin hankkeessa tuotettuihin hiililaskureihin sekä tuotetut esitteet, raportit ja muut materiaalit pdfmuodossa. Julia 2030-hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta. (LIFE07 EN/FIN/000145) Julian valinta -video innosti ilmastotekoihin Oho. Nyt pääsi 435 g CO 2 * Oho. Nyt pääsi 880 g CO 2 * Oho. 0 g CO 2 * Hankkeen nettisivuille tuotettiin video, joka kertoo Julian tarinan muodossa arjen ilmastoteoista. Sitä on käytetty opetusmateriaalina kouluissa ja ekotukihenkilöiden koulutuksissa. Hiililaskureita mainostettiin asukkaille kampanjoilla Liikenteen ja jätehuollon laskureiden käyttöä edistettiin kampanjoilla, jotka näkyivät ja kuuluivat pääkaupunkiseudun joukkoliikennevälineissä, lehdissä ja radiossa sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook). Kampanjoiden aikana Konsta- ja Jälki-laskureille saatiin molemmille noin käyttäjää. Reittioppaan hiililaskurin kampanja herätteli huomaamaan liikkumisesta syntyvät hiilidioksidipäästöt. Reittioppaasta nyt myös eri liikennevälineiden hiilidioksidipäästöt.

8 Julia 2030-hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta. (LIFE07 EN/FIN/000145) 8 Ekotukihenkilöitä koulutettiin ilmastonmuutoksen hillintään Kaupunkien ja kuntien työpaikoille koulutettiin hankkeen aikana 640 uutta ekotukihenkilöä ja heille tuotettiin yhteisiä koulutus- ja viestintämateriaaleja. Ekotukitoiminnan avulla kaupungit ja kunnat säästävät energiaa, vähentävät jätteen syntymistä ja muuttavat liikkumistapoja vähäpäästöisemmiksi. Ekotukihenkilöille järjestettiin yhteisiä tapaamisia tiedon ja kokemusten vaihtoon. Ilmastoasiat ovat näkyneet hyvin mediassa Hankkeen video pääsi hyvin esille YLEn TV- ja radiouutisissa sekä Helsingin Sanomien verkkosivuilla. Myös hiililaskureista ja ekotukitoiminnasta on ollut paljon uutisia sanomalehdissä, verkkolehdissä, kaupunkien ja kuntien omissa lehdissä sekä ilmastoasioiden uutiskirjeissä ja katsauksissa. Medialle annettiin kaikkiaan 11 tiedotetta. Tapahtumissa ja seminaareissa on esitelty hankkeen tuotoksia Hankkeen videota esiteltiin opetusalan ammattilaisille Educa-messuilla. Asukkaiden käyttöön tehtyjä hiililaskureita esiteltiin pääkaupunkiseudulla muun muassa Autottoman päivän tapahtumassa, Tiederatikassa, Ilmastoinfon Energiatehdas-tapahtumassa ja Megapolis tapahtumassa. Hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan esiteltiin myös Green Week -tapahtumassa Brysselissä ja useissa kansainvälisissä seminaareissa. Laske arkiliikenteen päästösi: Älä päästä työkaveriasi voitolle. Jälki-laskurin kampanja haastoi Helsingin seudun asukkaita kilpailemaan keskenään liikenteen päästöjen vähentämisessä. Kokeile Jälki-laskuria ja haasta kaverisi, naapurisi tai vaikka perheesi vähentämään päästöjä.

9 9 Viestintä hankkeen jälkeen Kaikki hankkeessa tuotetut hiililaskurit toimivat netissä ja hankkeen kumppanit nostavat niitä esiin omilla www-sivustoillaan ja intraneteissä. Asukkaille suunnattuja laskureita mainostetaan muun muassa keväällä 2012 ekumeenisessa yhteistyössä toteutettavassa kirkon Ekopaasto-kampanjassa. Helsingin seudun ilmastotyön etenemistä seurataan ilmastokatsauksissa ja uutiskirjeissä. Julian valinta -videosta tuotettiin lyhennetty versio, jota näytetään jatkossakin koulutustilaisuuksissa. Yhteistyö jatkuu ekotukitoiminnassa Hankekuntiin koulutetaan edelleen lisää ekotukihenkilöitä. Koulutusmateriaaleja kehitetään yhteistyössä Helsingin seudulla ja ekotukitoiminnan ajankohtaista asiaa sekä parhaita käytäntöjä kootaan ekotukitoiminnan omille nettisivuille. Seudun ekotukihenkilöille järjestetään yhteisiä jatkokoulutuksia ja tapaamisia. Toimintamallia levitetään myös Helsingin seudun ulkopuolelle kansallisen yhteistyön puitteissa. Ekohankinnoista järjestetään koulutusta Kaupunkien hankinnoista vastaavia henkilöitä perehdytetään ilmasto- ja muiden ympäristöseikkojen huomioimiseen erilaissa hankinnoissa. Kokemuksia hii- lilaskurien käytöstä kilpailutusten yhteydessä kootaan ja jaetaan hankintaihmisten verkostoissa. Hankkeessa tuotetut ohjeet ja laskurit ovat käytettävissä valtakunnallisesti julkisissa hankinnoissa. Petra-jätevertailun käyttö laajenee Petra-jätevertailua levitetään Lahden ja Turun seuduilla toimivien yritysten ja yhteisöjen käyttöön EAKRrahoitusta saavassa Majakka-hankkeessa. Tavoitteena on saada järjestelmään mukaan 500 uutta käyttäjää. Petraa tehdään tunnetuksi uutiskirjeillä, esittelytilaisuuksilla ja yrityskäynneillä. Liikenteen laskurit tutuiksi yhä useammalle Reittioppaan hiililaskurin käyttöä edistetään hakemalla yhteistyökumppaneiksi muun muassa suurten tapahtumien järjestäjiä ja linkittämällä Reittiopas tapahtumien ja yritysten nettisivuille. HSL:n liikkumisen ohjaajat kiertävät yrityksissä ja tekevät tunnetuksi Jälki-laskuria. Jälki-laskuria markkinoidaan erityisesti autoilijoille, joita herätellään miettimään vaihtoehtoisia liikkumistapoja sekä hyödyntämään liityntäpysäköintiä ja kimppakyytejä.

10 10 Kokemuksia sopeutumistyöstä jaetaan päättäjille Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiaa tehdään tunnetuksi kaupunkien työntekijöille, päättäjille ja muille sidosryhmille seminaareissa ja tapaamisissa. Kokemuksia alueellisesta sopeutumistyöstä jaetaan sekä suomalaisten että kansainvälisten toimijoiden kesken. Ilmastotyötä esitellään kansainvälisesti Kustannusarvio Suurin osa hankkeen päättymisen jälkeen toteutettavasta viestinnästä tehdään hankkeen koordinaattorin ja kumppanieden omana työnä. Tähän liittyviä henkilöstökuluja ei ole arvioitu tarkemmin kustannusarviossa. Muut odotettavissa olevat viestinnän kustannukset ovat: Petra-jätevertailun markkinointi Lahden ja Turun seuduilla: euroa Konferenssi- ja seminaarimatkat: euroa Helsingin seudulla tehtyä sopeutumistyötä esitellään kansainvälisissä ilmastokokouksissa kuten laajassa Climate Adaption Futures -konferenssissa Tusconissa, Yhdysvalloissa toukokuussa Jätemäärien ennakointimallia ja jätehuollon ilmastovaikutuksia esitellään syksyllä 2012 ISWAn (International Solid Waste Association) konferenssissa Firenzessä. Hankintojen hiililaskureista kerrotaan ICLEI:n Procura+ -seminaarissa ja Ecoprocura-konferenssissa.

11 11 Lisätiedot ja materiaalit Tuotetut julkaisut ja viestintämateriaalit löytyvät hankkeen nettisivuilta samoin kuin linkit kaikkiin kasvihuonekaasupäästöjen laskentatyökaluihin. Hankepäällikkö: Susanna Kankaanpää Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY PL 100, HSY Sähköposti: Puhelin: (HSY:n vaihde) Copyright kuvat: HSY/Karoliina Bärlund, HSY/Kai Widell Kansikuva: HSY/Kai Widell Edita Prima Oy Helsinki

12 Julia hanke on saanut rahoitusta EU:n LIFE+ -ohjelmasta. LIFE07 ENV/FIN/ Hankkeen kumppanit: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki Keravan kaupunki Kirkkonummen kunta Suomen ympäristökeskus Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ Esiselvitysprojekti 2010 Projektikoodi A31355 LOPPURAPORTTI Helmikuu 2011 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, ICT- palvelut

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO 1 HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU - MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Salon seudun KOKO Loppuraportti 1.1.2010 30.6.2012

Salon seudun KOKO Loppuraportti 1.1.2010 30.6.2012 1(7) Salon seudun KOKO Loppuraportti 1.1.2010 30.6.2012 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO KOKO suunniteltiin nelivuotiseksi, mutta toteutui kaksivuotisena ohjelmana Tavoitteet Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 1.1 Hankkeen nimi... 3 1.2 Hankkeen tunnisteet... 3 1.3 Hankkeen rahoittajat... 3 1.4 Hankeorganisaatio... 3 1.5 Hankeaika... 4 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot