Maksuturva/kustannusvakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksuturva/kustannusvakuutus"

Transkriptio

1 Maksuturva/kustannusvakuutus Vakuutusehdot

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO VAKUUTUKSEN KUVAUS VAKUUTUKSENANTAJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MÄÄRITELMÄT TYÖKYVYTTÖMYYS TÄYSI TYÖKYKY ALENTUNUT TYÖKYKY TYÖKYVYN PALAUTUMINEN TYÖN MENETTÄMINEN VAKUUTETTU VAKUUTUSTAPAHTUMA RYHMÄSOPIMUS VAKUUTUKSENOTTAJA VAKUUTUSKAUSI RYHMÄNJOHTAJA RYHMÄN JÄSEN KARENSSIAIKA KELPOISUUSVAATIMUKSET KELPOISUUSAIKA MUUT VAKUUTETUT TÄYSI TYÖTTÖMYYS IRTISANOMISEN SEURAUKSENA REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN OSAPUOLI AVOPUOLISO SAIRAUSAIKA KELPOISUUDEN PALAUTUMISAIKA YLEISET SOPIMUSEHDOT RYHMÄSOPIMUS KUKA VOI OTTAA VAKUUTUKSEN? VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO VAPAAEHTOISEN VAKUUTUKSEN PERUUTUSOIKEUS SIIRTÄMINEN VAKUUTUSTURVAN LAAJUUS VASTUUN JAKAUTUMINEN VAKUUTUKSEN MYÖNTÄJIEN KESKEN (SEVERAL LIABILITY) VAKUUTUSMAKSU VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN VIRHEELLISET TIEDOT KORVAUKSEN MAKSAMINEN TYÖKYVYTTÖMYYS

3 TYÖTTÖMYYS KORVAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY ILMOITTAMINEN OLOSUHTEIDEN MUUTOKSISTA VIIVÄSTYSKORKO VANHENTUMINEN TÄTÄ VAKUUTUSSOPIMUSTA KOSKEVAT KYSYMYKSET VALITUSTEN KÄSITTELY VALITUKSISTA VASTAAVA TAHO LLOYD S:LLA RIITA-ASIAT POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET KAKSOISVAKUUTUS TÖRKEÄ HUOLIMATTOMUUS, VÄÄRINKÄYTTÖ JA RIKOLLINEN TOIMINTA SOTA YDINREAKTION TAI BIOLOGISTEN/KEMIALLISTEN ASEIDEN TAI YDINASEIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT FORCE MAJEURE (YLIVOIMAINEN ESTE) ERITYISMÄÄRÄYKSET TYÖTTÖMYYS IRTISANOMISEN SEURAUKSENA KELPOISUUSVAATIMUKSET KARENSSIAIKA KORVAUS KORVAUKSEN SUURUUS KELPOISUUDEN PALAUTUMISAIKA TYÖKYVYTTÖMYYS POIKKEUKSET TYÖKYVYTTÖMYYSTAPAUKSESSA KELPOISUUSVAATIMUKSET KARENSSIAIKA KORVAUS KORVAUKSEN SUURUUS KELPOISUUDEN PALAUTUMISAIKA

4 1. Johdanto 1.1. Vakuutuksen kuvaus Vakuutusta sovelletaan, jos vakuutuksenottaja, joka on 220 Energia Oy:n asiakas ja ottanut vakuutuksen, joutuu työttömäksi irtisanomisen seurauksena tai työkyvyttömäksi. Vakuutuksen myötä vakuutuksenottaja saa kuukausittaisen korvauksen, jonka avulla hän pystyy maksamaan sähkölaskunsa ollessaan työtön tai työkyvytön. Lue lisää vakuutusehdoista Vakuutuksenantaja Vakuutuksenantaja on Lloyd s Underwriters (ANV Syndicate 5820), jota edustaa S&P Underwriting Agency AB. S&P Underwriting Agency AB edustaa vakuutuksenantajaa käytännön asioissa, kuten esimerkiksi riskiarvioinnissa, vakuutusmaksun määrittelyssä, vakuutustodistusten myöntämisessä sekä vakuutusmaksujen keräämisessä. Tämä on määrätty Binder-sopimuksessa, jonka viitenumero on B1262BW Vakuutuksenantajaan liittyviä asioita koskevissa kysymyksissä ota yhteys S&P Underwriting Agency AB:hen. Ellei toisin sovita, vakuutuskausi on kalenterivuosi. (12 kuukautta) 1.3. Henkilötietojen käsittely Tallentamiamme henkilötietoja käytetään apuna sopimusvelvoitteidemme täyttämisessä sekä vakuutustoiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään esimerkiksi vakuutusmaksun määrittelemiseen, tilastotarkoituksiin sekä markkinointiin esimerkiksi sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväksi hänestä tallennetut henkilötiedot ja vaatia niiden oikaisua. Henkilötieto-otteen voi pyytää osoitteesta: Optimum Insurance Oy, puhelin: , Nuijamiestentie 5 A 2. krs, Helsinki 2. Määritelmät 2.1. Työkyvyttömyys Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan työkyvyn menettämistä tai alenemista sairauden tai tapaturman seurauksena. Henkilö katsotaan työkyvyttömäksi myös silloin, jos hänellä on oikeus sairausvakuutuslaissa määrättyyn sairausajan palkkaan. 4

5 2.2. Täysi työkyky Täydellä työkyvyllä tarkoitetaan, että henkilö kykenee työskentelemään tavanomaisissa työtehtävissä ilman rajoituksia työpaikallaan tai kotona Alentunut työkyky Alentunut työkyky on sellaisella henkilöllä, jolle maksetaan kokoaikaista tai osittaista sairausajan palkkaa, sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, aktiivisuuskorvausta, sairauskorvausta tai vastaavaa korvausta henkilöllä, jonka sairauskorvaus tai vastaava odottaa maksamista henkilöllä, jolle on myönnetty hoitotuki tai vastaava tuki. Alentunut työkyky on myös sellaisella henkilöllä, joka terveyssyistä on virkavapaalla kokeillakseen toista ammattia osallistuu mukautettuun opiskelu- tai työtoimintaan saa opintotukea saa aktiivisuuskorvausta tai vastaavaa korvausta on palkattu palkkatuettuun työhön, tukityöpaikkaan tai vastaavaan tuettuun työhön Työkyvyn palautuminen Työkyvyn katsotaan palautuneen silloin, kun henkilö, jolle maksetaan tai on maksettu aktiivisuuskorvausta, sairauskorvausta tai vastaavaa korvausta, on kyennyt työskentelemään ilman rajoituksia kahden vuoden ajan ilman yhtäkään vähintään 28 peräkkäistä päivää kestänyttä sairausjaksoa. Työkyvyn katsotaan palautuneen silloin, kun henkilö, joka terveyssyistä on virkavapaalla kokeillakseen toista ammattia, osallistuu mukautettuun opiskelu- tai työtoimintaan tai on palkattu palkkatuettuun työhön, tukityöpaikkaan tai vastaavaan tuettuun työhön, on vakuutuskauden aikana työskennellyt tai opiskellut ilman rajoituksia kahden vuoden ajan ilman yhtäkään vähintään 28 peräkkäistä päivää kestänyttä sairausjaksoa Työn menettäminen Työn menettämisellä tarkoitetaan vastoin tahtoa täysin työttömäksi joutumista Vakuutettu Henkilö, jota vakuutus koskee Vakuutustapahtuma Tapahtuma, joka vakuutusehtojen mukaisesti saattaa oikeuttaa korvaukseen. Vakuutustapahtuman ajankohta: Työttömyys: työttömyysajan ensimmäinen karenssipäivä Työkyvyttömyys: sairausajan alkaminen 5

6 2.6. Ryhmäsopimus Tämä vakuutussopimus on ns. vapaaehtoinen ryhmävakuutus. Yksittäiset ryhmän jäsenet ovat liittyneet mukaan vapaaehtoisesti. Ryhmää edustaa ryhmänjohtaja, joka tässä tapauksessa on 220 Energia Oy. Yksittäiset ryhmän jäsenet maksavat itse vakuutusmaksunsa ja vahingon sattuessa ottavat itse yhteyttä vakuutuksenantajaan. Ryhmänjohtaja ja vakuutuksenantaja ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jota kutsutaan Ryhmäsopimukseksi. Ryhmäsopimus on tavallisesti voimassa yhden kalenterivuoden kerrallaan Vakuutuksenottaja Vakuutuksenottajia ovat ryhmän jäsenet Vakuutuskausi Kausi, jonka aikana vakuutus on voimassa Ryhmänjohtaja 220 Energia Oy on ryhmänjohtaja ryhmävakuutusta koskevissa asioissa Ryhmän jäsen Henkilö, joka ryhmäsopimuksen mukaisesti on 220 Energia Oy:n asiakas Karenssiaika Vakuutustapahtumasta lähtien laskettu aika, jonka jälkeen oikeus korvaukseen alkaa Kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset ovat erityisiä edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä ollakseen vakuutuksen piirissä Kelpoisuusaika Aika, joka henkilön on oltava vakuutettuna ollakseen vakuutuksen piirissä Muut vakuutetut Ryhmän jäsenten aviopuolisot/rekisteröidyn parisuhteen osapuolet/avopuolisot, jotka on vakuutettu ryhmäsopimuksen mukaisesti Täysi työttömyys irtisanomisen seurauksena Täydellä työttömyydellä irtisanomisen seurauksena tarkoitetaan omasta tahdosta riippumattomasta syystä sataprosenttisesti työttömäksi joutumista; prosenttiosuus lasketaan työttömyyttä lähinnä edeltäneen kokonaistyöajan perusteella mahdollisuutta olla työmarkkinoiden käytettävissä 6

7 ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistossa suostumista tarjottuihin työmahdollisuuksiin Rekisteröidyn parisuhteen osapuoli Rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla tarkoitetaan kahta samaa sukupuolta olevaa henkilöä, jotka ovat keskenään rekisteröidyssä parisuhteessa Avopuoliso Avopuolisoilla tarkoitetaan kahta keskenään parisuhteessa olevaa henkilöä, jotka eivät ole naimisissa mutta joilla on yhteinen talous ja jotka vakituisesti asuvat samassa asunnossa avopuolisoiden yhteistalouden purkamislain tarkoittamalla tavalla Sairausaika Aika, jolloin henkilön työkyky on alentunut sairauden tai tapaturman johdosta Kelpoisuuden palautumisaika Aika, joka henkilön tulee olla vakuutettuna saatuaan korvausta, jotta vakuutus astuu jälleen voimaan. 7

8 3. YLEISET SOPIMUSEHDOT 3.1. Ryhmäsopimus Vakuutetun ryhmän ja vakuutuksenantajan välille on laadittu vakuutussopimus, niin sanottu ryhmäsopimus. Ryhmäsopimukseen kuuluu ehtoja, jotka koskevat muun muassa sopimuksen voimassaoloaikaa, sovellettavia korvaustekijöitä ja korvauksen maksamista. Ryhmäsopimuksessa määritellään myös se, miten ryhmän jäsenet voivat liittää sopimukseen itsensä ja puolisonsa. Ryhmäsopimus on tavallisesti voimassa yhden kalenterivuoden kerrallaan, ja kumpi tahansa osapuolista voi irtisanoa sen. Kaikki, mitä näissä ehdoissa esitetään, koskee yksittäistä henkilöä, joka on vakuutettu ryhmäsopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti Kuka voi ottaa vakuutuksen? Vakuutuksen voi ottaa henkilö, joka vakuutuksen hakuhetkellä on 220 Energia Oy:n asiakas on vuotias on kirjoilla Suomessa tai asuu vakituisesti Suomessa työskentelee vähintään 16 tuntia viikossa ja on tehnyt niin jo viimeisen kuuden (6) kuukauden ajan ei ole poissa töistä sairauden vuoksi (lukuun ottamatta vähäistä sairastumista, kuten vilustumista) Vakuutuksen voimaantulo Vakuutuksenantajan vastuu (vakuutussuoja) alkaa sinä päivänä, jolloin 220 Energia Oy on vastaanottanut vakuutusmaksun, mikäli vakuutettu täyttää näissä ehdoissa esitetyt yleiset edellytykset ja vaatimukset Vapaaehtoisen vakuutuksen peruutusoikeus Vapaaehtoisen vakuutuksen ottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 14 päivän kuluessa vakuutusasiakirjojen (vakuutustodistuksen) vastaanottamisesta. Peruuttaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä meille kyseisten 14 päivän kuluessa. Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutussopimuksen voi purkaa milloin tahansa. Meillä on oikeus periä vakuutusmaksu siltä ajalta, jolloin vakuutus on ollut voimassa Siirtäminen Ryhmävakuutusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 8

9 3.6. Vakuutusturvan laajuus Vakuutusasiakirjassa kerrotaan vakuutusturvan laajuudesta. Laskulla/maksutiedotteessa kerrotaan voimassa olevasta vakuutusmaksusta Vastuun jakautuminen vakuutuksen myöntäjien kesken (Several liability) Kukin tässä vakuutussopimuksessa osallisena oleva vakuutuksenantaja sitoutuu ainoastaan omaan vakuutusosuuteensa, eikä heillä ole yhteisvastuullista velvollisuutta muita vakuutuksenantajia kohtaan. Tässä vakuutussopimuksessa osallisena olevat vakuutuksenantajat eivät vastaa kenenkään toisen vakuutuksenantajan osuudesta, joka ei jostain syystä pysty täyttämään osuuttaan sopimuksesta kokonaan tai osittain. Kyseisen vakuutuksenantajan osoite on Lloyd s 1 Lime Street London EC3M 7HA, United Kingdom 3.8. Vakuutusmaksu Vakuutusmaksu lasketaan aina kalenterivuodeksi kerrallaan, ja se perustuu vakuutusturvan laajuuteen, ryhmän kokoonpanoon ja vakuutuksenantajan maksuhinnastoon Vakuutusmaksun suorittaminen Vakuutusmaksu suoritetaan Vakuutussopimuslain 5. luvun mukaisesti. Jos vakuutuksen voimassaolo on päättynyt, koska vakuutuksen uusimismaksua ei ole maksettu, se voidaan uusia suorittamalla vakuutusmaksu kolmen kuukauden kuluessa vakuutuksen voimassaolon päättymisestä. Vakuutusmaksu tulee maksaa koko siltä ajalta, jolta vakuutusmaksua ei ole suoritettu. Tällöin vakuutus säilyy voimassa vakuutusmaksukauden ensimmäisestä päivästä lähtien Vakuutuksen voimassaolon päättyminen Ryhmävakuutus on voimassa siihen asti, että ryhmän jäsen saavuttaa vakuutusehdoissa tai ryhmäsopimuksessa määritellyn päättymisiän, jolloin vakuutus ei ole enää voimassa. Sitä ennen vakuutuksen voimassaolo päättyy ryhmän jäsenen tai muun vakuutetun osalta seuraavissa tapauksissa: Jos ryhmäsopimus puretaan. Jos vakuutettu eroaa vakuutukseen oikeutetusta ryhmästä. Jos vakuutettu irtisanoo vakuutuksen. Jos vakuutettu ei suorita vakuutusmaksua ajoissa. 9

10 Vakuutuksen voimassaolo päättyy muiden vakuutettujen osalta myös seuraavissa tapauksissa: Jos ryhmän jäsen kuolee Jos avio-/avioliitto tai rekisteröity parisuhde ryhmän jäsenen kanssa puretaan Virheelliset tiedot Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat johtaa vakuutuksen mitätöitymiseen tai vakuutuksenantajan vapautumiseen vastuusta vakuutussopimuslain säännösten ja Suomen lain mukaisesti. Tällöin suoritettuja vakuutusmaksuja ei makseta takaisin Korvauksen maksaminen Työkyvyttömyys Korvauksen hakeminen työkyvyttömyyden johdosta edellyttää seuraavia toimenpiteitä: Laillistettuun lääkäriin tulee ottaa yhteyttä välittömästi. Lääkärin määräyksiä tulee noudattaa huolellisesti. Optimum Oy:lle tulee tehdä ilmoitus välittömästi. Hoitavan lääkärin tulee toimittaa kaikki korvausasian käsittelyyn liittyvät tiedot vakuutuksenantajan lääketieteellisille neuvonantajille. Vakuutetun on pyydettäessä suostuttava vakuutuksenantajan valitseman lääkärin suorittamaan tutkimukseen. Vakuutetun on lisäksi omalla kustannuksellaan toimitettava meille seuraavat asiakirjat: Kansaneläkelaitoksen kooste vakuutetun sairausajoista Kopio Kansaneläkelaitoksen päätöksestä Kansaneläkelaitoksen todistus maksetuista sairauspäivärahoista Vakuutuksenantajan ilmoituslomake pyydettäessä Työttömyys Työttömäksi joutuneen on ilmoitettava siitä meille välittömästi. Vakuutetun on lisäksi omalla kustannuksellaan toimitettava meille seuraavat asiakirjat: Työvoimatoimiston todistus työnhakijaksi ilmoittautumisesta Viimeisimmän työnantajan todistus työsuhteen kestosta ja työsuhteen päättymisen syistä Kopio työttömyyskassan ensimmäisestä maksusta Pyydettäessä muut vakuutuksenantajan tarvitsemat asiakirjat, joita tarvitaan korvausoikeuden määrittelemiseksi 10

11 3.13. Korvaushakemusten käsittely Korvaushakemukset käsittelee: Optimum Insurance Oy Nuijamiestentie 5 A 2. krs Helsinki Puhelin: Ilmoittaminen olosuhteiden muutoksista Vakuutetulla on velvollisuus ilmoittaa meille välittömästi kuluvan vakuutuskauden aikana tapahtuvista olosuhteiden muutoksista, jotka ovat oleellisia vakuutuksen kannalta. Jos vakuutettu jättää ilmoittamatta tapahtuneista muutoksista ja tämä johtaa liiallisten korvausten maksamiseen, meillä on oikeus periä ylimääräinen korvaus takaisin Viivästyskorko Korvaus maksetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen vaatija on suorittanut kaikki Korvauksen maksaminen -kohdassa vaaditut toimenpiteet. Jos on tarpeen selvittää, onko jokin vakuutussopimuksen peruste virheellinen tai puutteellinen, korvaus maksetaan viimeistään kuukauden kuluessa selvityksen päättymisestä. Selvitys suoritetaan viipymättä. Jos selvityksen tekeminen kestää kauemmin kuin mitä katsotaan kohtuulliseksi, maksetaan korvaukselle viivästyskorkoa korkolain mukaisesti Vanhentuminen Oikeus vakuutuskorvaukseen päättyy kolmen vuoden kuluttua siitä, kun vakuutettu on saanut tiedoksi, että hänellä on oikeus vaatia korvausta, ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun korvausta on aikaisintaan voitu hakea. Mahdollinen vakuutuksenantajaan kohdistuva kanne on nostettava näiden aikarajojen puitteissa. Jos vahinkoilmoitus on tehty ennen vanhentumisajan päättymistä ja vakuutettu on tyytymätön lopulliseen päätökseen, hän voi ryhtyä oikeustoimiin kuuden kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta riippumatta vanhentumisajan päättymisestä. Muutoin sovelletaan vakuutussopimuslain 73 määräyksiä ja kanteen nostamiseen vakuutussopimuslain 74 määräyksiä. 11

12 3.17. Tätä vakuutussopimusta koskevat kysymykset Tätä vakuutussopimusta koskeviin kysymyksiin vastaa: Optimum Insurance Oy Nuijamiestentie 5 A 2. krs Helsinki Puhelin: Valitusten käsittely Vakuutuksenantaja on nimittänyt S&P Underwriting Agency AB:n vastaamaan valitusten käsittelystä. S&P Underwriting Agency AB:n valitusten käsittelystä vastaava henkilö on: Björn Haglund Gustav III:s Boulevard 46 Box Solna Sverige Sähköposti: Puhelin: Valituksista vastaava taho Lloyd s:lla Jos vakuutettu on tyytymätön valituksensa käsittelyyn, hän voi ottaa yhteyttä Lloyd s:n edustajaan Ruotsissa (yhteystiedot alla). Tämä toimittaa asian Lloyd s:n valitusosastolle lopullista tarkastusta varten ilman, että vakuutetun Suomen lain mukaiset oikeudet vaarantuvat. Erik Börjesson Lloyd s:n yleinen edustaja Sveavägen 20, 6 tr Stockholm Sverige 12

13 Puhelin: Faksi: Sähköposti: Edellä mainitusta seikoista huolimatta asiakas voi viedä riita-asiansa milloin tahansa yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kaikki tähän vakuutukseen liittyvät tiedoksiannot, ilmoitukset ja haasteet katsotaan toimitetuiksi vakuutuksenantajalle, jos ne on osoitettu ja toimitettu Lloyd s:n yleiselle edustajalle Erik Börjessonille Riita-asiat Tähän vakuutussopimukseen liittyvät riita-asiat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Suomen lakia noudattaen. Tämän vakuutuksen aiheuttamat juridiset toimenpiteet tulee kohdistaa vakuutuksenantajalle: Lloyd s Underwriters C/O Erik Börjesson Lloyd s:n yleinen edustaja Sveavägen 20, 6 tr Stockholm Sverige Lloyd s:n yleinen edustaja voi milloin tahansa esittää asian Lloyd s:n valitusosastolle, ilman että vakuutetun oikeusasema vaarantuu. 13

14 4. Poikkeukset ja rajoitukset 4.1. Kaksoisvakuutus Jos vakuutetulla on voimassa useita vakuutuksia, peruskorvauksen kattamia kuluja ei korvata, kuten ei myöskään lain, säädösten tai muun vakuutuksen kattamia kuluja. Myöskään työehtosopimuksen kattamia kuluja ei korvata Törkeä huolimattomuus, väärinkäyttö ja rikollinen toiminta Korvausta voidaan alentaa kokonaan tai osittain, jos vahinko on aiheutunut törkeän huolimattomuuden seurauksena, esimerkiksi alkoholin, huumaus- tai lääkeaineiden tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena, eivätkä kyseiset aineet ole lääkärin määräämiä eikä niitä ole käytetty lääkemääräyksen mukaisesti. Korvausta voidaan alentaa myös silloin, jos vakuutettu osallistuu rikolliseen toimintaan, joka Ruotsin lain mukaan voi johtaa vankeuteen. Korvausta ei alenneta, jos vakuutetulla on vakavia mielenterveydellisiä ongelmia Sota Sodalla tarkoitetaan sotatilaa, sotaolosuhteita, sodan kaltaisia levottomuuksia, sisällissotaa, vallankumousta tai kapinaa. Sodan aikana tai vuoden kuluessa sodan päättymisen jälkeen korvausta ei makseta sellaisista vakuutustapahtumista, jotka liittyvät sotaan Ydinreaktion tai biologisten/kemiallisten aseiden tai ydinaseiden aiheuttamat vahingot Korvausta ei makseta sellaisista vakuutustapahtumista, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti ydinreaktioon. Korvausta ei makseta myöskään sellaisista vakuutustapahtumista, jotka aiheutuvat biologisten ja kemiallisten aseiden tai ydinaseiden käyttämisestä terroriteon yhteydessä. Terroriteolla tarkoitetaan sellaista vahingontuottamista, joka on rangaistava teko paikallisen rikoslain mukaan tekopaikalla tai vakuutustapahtumapaikalla ja jonka tarkoituksena on vakavasti pelotella väestöä epäasiallisesti pakottaa viranomaistaho tai kansainvälinen organisaatio suorittamaan tietty toimenpide tai pidättäytymään sellaisesta vakavasti horjuttaa tai hajottaa jonkin maan tai kansainvälisen organisaation perustavanlaatuisia poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia rakenteita Force majeure (ylivoimainen este) Vakuutustapahtuman selvityksen tai vakuutuskorvauksen maksamisen viivästyessä vakuutuksenantaja ei ole vastuussa vakuutetulle tai oikeudenhaltijalle aiheutuneista tappioista, jos viivytys johtuu viranomaistoimenpiteestä, sotatoimista, työmarkkinakonfliktista tai vastaavasta. 14

15 5. Erityismääräykset Kustannusvakuutuksen peruskorvaus kattaa vakuutetun kuluja, jos hän joutuu työttömäksi irtisanomisen seurauksena työkyvyttömäksi Vakuutusasiakirjasta käy ilmi, mitä vakuutus kattaa, sekä voimassa oleva vakuutusmäärä. Vakuutus on voimassa enintään sen kuukauden loppuun asti, jolloin vakuutettu saavuttaa vakuutusasiakirjassa tai ryhmäsopimuksessa määritellyn päättymisiän. Korvaus maksetaan vakuutustapahtumavuonna voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti Työttömyys irtisanomisen seurauksena Korvausta maksetaan vakuutetun joutuessa vakuutuksen voimassaoloaikana täysin työttömäksi irtisanomisen seurauksena. Luvussa 2 Määritelmät kerrotaan, mitä tarkoitetaan irtisanomisen seurauksena täysin työttömäksi joutumisella Kelpoisuusvaatimukset Vakuutettu kuuluu Työttömyys-osion piiriin, jos hän on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai yrittäjä ja työskentelee vähintään 16 tuntia viikossa vakuutuksen voimaan tullessa ja on työskennellyt yhtäjaksoisesti vähintään 180 päivää ennen työn menettämistä ja vakuutus on ollut voimassa keskeytyksettä 90 päivää ennen työttömyyden alkamista eikä vakuutettu tänä aikana ole ollut työttömänä Karenssiaika Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutettu on ollut vakuutuskauden aikana täysin työttömänä irtisanomisen seurauksena yhtäjaksoisesti yli kolme (3) kuukautta Korvaus Korvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen jokaiselta päivältä, jonka vakuutettu on karenssiajan päättymisen jälkeen ollut täysin työttömänä irtisanomisen seurauksena. Korvausta maksetaan korkeintaan vakuutusasiakirjassa mainittu määrä päiviä, kuitenkin korkeintaan siihen asti, kunnes vakuutettu saavuttaa vakuutuksessa määritellyn päättymisiän. Jos korvausta maksetaan ja työttömyys päättyy, korvausta voidaan maksaa jäljellä olevilta päiviltä, mikäli 15

16 vakuutettu joutuu uudelleen täysin työttömäksi irtisanomisen seurauksena kahdentoista kuukauden kuluessa edellisen korvausjakson päättymisestä ja on edelleen vakuutuksen piirissä Korvauksen suuruus Korvauksen suuruus on 1/30 vakuutusmäärästä päivää kohden. Korvausta maksetaan enintään vakuutusasiakirjassa mainitun määrän verran Kelpoisuuden palautumisaika Vakuutettu, joka aikaisemmin on saanut korvausta, voi palauttaa korvauskelpoisuutensa. Tämä edellyttää, että vakuutettu on ollut keskeyttämättä vakuutuksen piirissä eikä hän ole ollut työttömänä kahdentoista kuukauden aikana ennen uudelleen täysin työttömäksi irtisanomista. On muistettava, että tällöin vaaditaan uusi karenssiaika, jotta kelpoisuus korvaukseen palautuu Työkyvyttömyys Korvausta maksetaan, jos vakuutettu vakuutuksen voimassaoloaikana joutuu vähintään 50- prosenttisesti työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman seurauksena Poikkeukset työkyvyttömyystapauksessa Selkäkivut ilman röntgenkuvausta Mielenterveysongelmat ilman erikoislääkärin lausuntoa Tällä tarkoitetaan, että vakuutus ei ole voimassa ilman röntgenkuvausta tai ilman sairauden/työkyvyttömyyden vahvistavaa erikoislääkärin lausuntoa Kelpoisuusvaatimukset Vakuutettu kuuluu Työkyvyttömyys-osion piiriin, jos hän on täysin työkykyinen vakuutuksen voimaan tullessa ja vakuutus on ollut voimassa keskeytyksettä vähintään 180 päivää ja vakuutettu on ollut koko tämän ajan täysin työkykyinen. Jos vakuutettu ei ole täysin työkykyinen vakuutuksen voimaan tullessa, hän voi kuitenkin kuulua Työkyvyttömyys-osion piiriin. Tällöin edellytyksenä on, että vakuutettu on kustannusvakuutuksen voimassaoloaikana ollut täysin työkykyinen vähintään 180 peräkkäisen päivän ajan. Vastaavia ehtoja sovelletaan vakuutusmäärää tai muita vakuutuksen osia korotettaessa Karenssiaika Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutettu on ollut sairauslomalla vähintään 50 prosenttia vähintään kolmen (3) kuukauden yhtämittaisen jakson aikana Korvaus Korvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen jokaiselta päivältä, jonka vakuutettu on karenssiajan päättymisen jälkeen ollut vähintään puoliksi työkyvytön. Korvausta maksetaan korkeintaan vakuutusasiakirjassa mainittu määrä päiviä, kuitenkin korkeintaan siihen asti, kunnes vakuutettu saavuttaa vakuutuksessa määritellyn päättymisiän. Jos korvausta maksetaan 16

17 ja työkyvyttömyys päättyy, korvausta voidaan maksaa jäljellä olevilta päiviltä, mikäli vakuutettu joutuu uudelleen työkyvyttömäksi kahdentoista kuukauden kuluessa edellisen korvausjakson päättymisestä ja on edelleen vakuutuksen piirissä Korvauksen suuruus Korvauksen suuruus on 1/30 vakuutusmäärästä päivää kohden. Korvausta maksetaan vakuutusmäärästä työkyvyttömyysastetta vastaavan osan verran. Korvausta maksetaan enintään vakuutusasiakirjassa mainitun määrän verran Kelpoisuuden palautumisaika Vakuutettu, joka aikaisemmin on saanut korvausta, voi palauttaa korvauskelpoisuutensa. Tämä edellyttää, että vakuutettu on ollut keskeyttämättä vakuutuksen piirissä ja täysin työkykyinen kahdentoista kuukauden aikana ennen uudelleen työkyvyttömäksi joutumista, kun työkyvyttömyys on vähintään 50 prosenttia ja johtuu sairaudesta tai tapaturmasta. On muistettava, että tällöin vaaditaan uusi karenssiaika, jotta kelpoisuus korvaukseen palautuu. 17

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

Laskuturva-vakuutus AH1305

Laskuturva-vakuutus AH1305 Laskuturva-vakuutus AH1305 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä

Lisätiedot

Jos Kohteessa harjoitetaan miltään osin liiketoimintaa, suurin osa (yli 50 %) Kohteen pinta-alasta on oltava käytössä yksityisenä asuinhuoneistona.

Jos Kohteessa harjoitetaan miltään osin liiketoimintaa, suurin osa (yli 50 %) Kohteen pinta-alasta on oltava käytössä yksityisenä asuinhuoneistona. Piilovirhevakuutuksen vakuutusehdot 2015, Suomi Huoneistot sekä pari- ja rivitalot Piilovirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjoavat tietyt Canopius Managing Agents Limitedin hallinnoimat

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ryhmätapaturmavakuutus SISÄLLYSLUETTELO Ryhmätapaturmavakuutuksen ehdot...2 Soveltamisalue...2 1 Vakuutettu...2 2 Edunsaaja...2 3 Vakuutuksen voimassaolo...2 4 Tapaturma

Lisätiedot

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike KotiPlus-vakuutus Vakuutusehdot AH1216 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista

Lisätiedot

KotiHoiva-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike

KotiHoiva-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike KotiHoiva-vakuutus Vakuutusehdot AH1411 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240

Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240 Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240 1 Sisällys Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille...

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601 Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906

Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906 Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906 1 Sisällys Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutusnumero 102-3601 ja 119-4842 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot