Maksuturva/kustannusvakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksuturva/kustannusvakuutus"

Transkriptio

1 Maksuturva/kustannusvakuutus Vakuutusehdot

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO VAKUUTUKSEN KUVAUS VAKUUTUKSENANTAJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MÄÄRITELMÄT TYÖKYVYTTÖMYYS TÄYSI TYÖKYKY ALENTUNUT TYÖKYKY TYÖKYVYN PALAUTUMINEN TYÖN MENETTÄMINEN VAKUUTETTU VAKUUTUSTAPAHTUMA RYHMÄSOPIMUS VAKUUTUKSENOTTAJA VAKUUTUSKAUSI RYHMÄNJOHTAJA RYHMÄN JÄSEN KARENSSIAIKA KELPOISUUSVAATIMUKSET KELPOISUUSAIKA MUUT VAKUUTETUT TÄYSI TYÖTTÖMYYS IRTISANOMISEN SEURAUKSENA REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN OSAPUOLI AVOPUOLISO SAIRAUSAIKA KELPOISUUDEN PALAUTUMISAIKA YLEISET SOPIMUSEHDOT RYHMÄSOPIMUS KUKA VOI OTTAA VAKUUTUKSEN? VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO VAPAAEHTOISEN VAKUUTUKSEN PERUUTUSOIKEUS SIIRTÄMINEN VAKUUTUSTURVAN LAAJUUS VASTUUN JAKAUTUMINEN VAKUUTUKSEN MYÖNTÄJIEN KESKEN (SEVERAL LIABILITY) VAKUUTUSMAKSU VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN VIRHEELLISET TIEDOT KORVAUKSEN MAKSAMINEN TYÖKYVYTTÖMYYS

3 TYÖTTÖMYYS KORVAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY ILMOITTAMINEN OLOSUHTEIDEN MUUTOKSISTA VIIVÄSTYSKORKO VANHENTUMINEN TÄTÄ VAKUUTUSSOPIMUSTA KOSKEVAT KYSYMYKSET VALITUSTEN KÄSITTELY VALITUKSISTA VASTAAVA TAHO LLOYD S:LLA RIITA-ASIAT POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET KAKSOISVAKUUTUS TÖRKEÄ HUOLIMATTOMUUS, VÄÄRINKÄYTTÖ JA RIKOLLINEN TOIMINTA SOTA YDINREAKTION TAI BIOLOGISTEN/KEMIALLISTEN ASEIDEN TAI YDINASEIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT FORCE MAJEURE (YLIVOIMAINEN ESTE) ERITYISMÄÄRÄYKSET TYÖTTÖMYYS IRTISANOMISEN SEURAUKSENA KELPOISUUSVAATIMUKSET KARENSSIAIKA KORVAUS KORVAUKSEN SUURUUS KELPOISUUDEN PALAUTUMISAIKA TYÖKYVYTTÖMYYS POIKKEUKSET TYÖKYVYTTÖMYYSTAPAUKSESSA KELPOISUUSVAATIMUKSET KARENSSIAIKA KORVAUS KORVAUKSEN SUURUUS KELPOISUUDEN PALAUTUMISAIKA

4 1. Johdanto 1.1. Vakuutuksen kuvaus Vakuutusta sovelletaan, jos vakuutuksenottaja, joka on 220 Energia Oy:n asiakas ja ottanut vakuutuksen, joutuu työttömäksi irtisanomisen seurauksena tai työkyvyttömäksi. Vakuutuksen myötä vakuutuksenottaja saa kuukausittaisen korvauksen, jonka avulla hän pystyy maksamaan sähkölaskunsa ollessaan työtön tai työkyvytön. Lue lisää vakuutusehdoista Vakuutuksenantaja Vakuutuksenantaja on Lloyd s Underwriters (ANV Syndicate 5820), jota edustaa S&P Underwriting Agency AB. S&P Underwriting Agency AB edustaa vakuutuksenantajaa käytännön asioissa, kuten esimerkiksi riskiarvioinnissa, vakuutusmaksun määrittelyssä, vakuutustodistusten myöntämisessä sekä vakuutusmaksujen keräämisessä. Tämä on määrätty Binder-sopimuksessa, jonka viitenumero on B1262BW Vakuutuksenantajaan liittyviä asioita koskevissa kysymyksissä ota yhteys S&P Underwriting Agency AB:hen. Ellei toisin sovita, vakuutuskausi on kalenterivuosi. (12 kuukautta) 1.3. Henkilötietojen käsittely Tallentamiamme henkilötietoja käytetään apuna sopimusvelvoitteidemme täyttämisessä sekä vakuutustoiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään esimerkiksi vakuutusmaksun määrittelemiseen, tilastotarkoituksiin sekä markkinointiin esimerkiksi sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväksi hänestä tallennetut henkilötiedot ja vaatia niiden oikaisua. Henkilötieto-otteen voi pyytää osoitteesta: Optimum Insurance Oy, puhelin: , Nuijamiestentie 5 A 2. krs, Helsinki 2. Määritelmät 2.1. Työkyvyttömyys Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan työkyvyn menettämistä tai alenemista sairauden tai tapaturman seurauksena. Henkilö katsotaan työkyvyttömäksi myös silloin, jos hänellä on oikeus sairausvakuutuslaissa määrättyyn sairausajan palkkaan. 4

5 2.2. Täysi työkyky Täydellä työkyvyllä tarkoitetaan, että henkilö kykenee työskentelemään tavanomaisissa työtehtävissä ilman rajoituksia työpaikallaan tai kotona Alentunut työkyky Alentunut työkyky on sellaisella henkilöllä, jolle maksetaan kokoaikaista tai osittaista sairausajan palkkaa, sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, aktiivisuuskorvausta, sairauskorvausta tai vastaavaa korvausta henkilöllä, jonka sairauskorvaus tai vastaava odottaa maksamista henkilöllä, jolle on myönnetty hoitotuki tai vastaava tuki. Alentunut työkyky on myös sellaisella henkilöllä, joka terveyssyistä on virkavapaalla kokeillakseen toista ammattia osallistuu mukautettuun opiskelu- tai työtoimintaan saa opintotukea saa aktiivisuuskorvausta tai vastaavaa korvausta on palkattu palkkatuettuun työhön, tukityöpaikkaan tai vastaavaan tuettuun työhön Työkyvyn palautuminen Työkyvyn katsotaan palautuneen silloin, kun henkilö, jolle maksetaan tai on maksettu aktiivisuuskorvausta, sairauskorvausta tai vastaavaa korvausta, on kyennyt työskentelemään ilman rajoituksia kahden vuoden ajan ilman yhtäkään vähintään 28 peräkkäistä päivää kestänyttä sairausjaksoa. Työkyvyn katsotaan palautuneen silloin, kun henkilö, joka terveyssyistä on virkavapaalla kokeillakseen toista ammattia, osallistuu mukautettuun opiskelu- tai työtoimintaan tai on palkattu palkkatuettuun työhön, tukityöpaikkaan tai vastaavaan tuettuun työhön, on vakuutuskauden aikana työskennellyt tai opiskellut ilman rajoituksia kahden vuoden ajan ilman yhtäkään vähintään 28 peräkkäistä päivää kestänyttä sairausjaksoa Työn menettäminen Työn menettämisellä tarkoitetaan vastoin tahtoa täysin työttömäksi joutumista Vakuutettu Henkilö, jota vakuutus koskee Vakuutustapahtuma Tapahtuma, joka vakuutusehtojen mukaisesti saattaa oikeuttaa korvaukseen. Vakuutustapahtuman ajankohta: Työttömyys: työttömyysajan ensimmäinen karenssipäivä Työkyvyttömyys: sairausajan alkaminen 5

6 2.6. Ryhmäsopimus Tämä vakuutussopimus on ns. vapaaehtoinen ryhmävakuutus. Yksittäiset ryhmän jäsenet ovat liittyneet mukaan vapaaehtoisesti. Ryhmää edustaa ryhmänjohtaja, joka tässä tapauksessa on 220 Energia Oy. Yksittäiset ryhmän jäsenet maksavat itse vakuutusmaksunsa ja vahingon sattuessa ottavat itse yhteyttä vakuutuksenantajaan. Ryhmänjohtaja ja vakuutuksenantaja ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jota kutsutaan Ryhmäsopimukseksi. Ryhmäsopimus on tavallisesti voimassa yhden kalenterivuoden kerrallaan Vakuutuksenottaja Vakuutuksenottajia ovat ryhmän jäsenet Vakuutuskausi Kausi, jonka aikana vakuutus on voimassa Ryhmänjohtaja 220 Energia Oy on ryhmänjohtaja ryhmävakuutusta koskevissa asioissa Ryhmän jäsen Henkilö, joka ryhmäsopimuksen mukaisesti on 220 Energia Oy:n asiakas Karenssiaika Vakuutustapahtumasta lähtien laskettu aika, jonka jälkeen oikeus korvaukseen alkaa Kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset ovat erityisiä edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä ollakseen vakuutuksen piirissä Kelpoisuusaika Aika, joka henkilön on oltava vakuutettuna ollakseen vakuutuksen piirissä Muut vakuutetut Ryhmän jäsenten aviopuolisot/rekisteröidyn parisuhteen osapuolet/avopuolisot, jotka on vakuutettu ryhmäsopimuksen mukaisesti Täysi työttömyys irtisanomisen seurauksena Täydellä työttömyydellä irtisanomisen seurauksena tarkoitetaan omasta tahdosta riippumattomasta syystä sataprosenttisesti työttömäksi joutumista; prosenttiosuus lasketaan työttömyyttä lähinnä edeltäneen kokonaistyöajan perusteella mahdollisuutta olla työmarkkinoiden käytettävissä 6

7 ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistossa suostumista tarjottuihin työmahdollisuuksiin Rekisteröidyn parisuhteen osapuoli Rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla tarkoitetaan kahta samaa sukupuolta olevaa henkilöä, jotka ovat keskenään rekisteröidyssä parisuhteessa Avopuoliso Avopuolisoilla tarkoitetaan kahta keskenään parisuhteessa olevaa henkilöä, jotka eivät ole naimisissa mutta joilla on yhteinen talous ja jotka vakituisesti asuvat samassa asunnossa avopuolisoiden yhteistalouden purkamislain tarkoittamalla tavalla Sairausaika Aika, jolloin henkilön työkyky on alentunut sairauden tai tapaturman johdosta Kelpoisuuden palautumisaika Aika, joka henkilön tulee olla vakuutettuna saatuaan korvausta, jotta vakuutus astuu jälleen voimaan. 7

8 3. YLEISET SOPIMUSEHDOT 3.1. Ryhmäsopimus Vakuutetun ryhmän ja vakuutuksenantajan välille on laadittu vakuutussopimus, niin sanottu ryhmäsopimus. Ryhmäsopimukseen kuuluu ehtoja, jotka koskevat muun muassa sopimuksen voimassaoloaikaa, sovellettavia korvaustekijöitä ja korvauksen maksamista. Ryhmäsopimuksessa määritellään myös se, miten ryhmän jäsenet voivat liittää sopimukseen itsensä ja puolisonsa. Ryhmäsopimus on tavallisesti voimassa yhden kalenterivuoden kerrallaan, ja kumpi tahansa osapuolista voi irtisanoa sen. Kaikki, mitä näissä ehdoissa esitetään, koskee yksittäistä henkilöä, joka on vakuutettu ryhmäsopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti Kuka voi ottaa vakuutuksen? Vakuutuksen voi ottaa henkilö, joka vakuutuksen hakuhetkellä on 220 Energia Oy:n asiakas on vuotias on kirjoilla Suomessa tai asuu vakituisesti Suomessa työskentelee vähintään 16 tuntia viikossa ja on tehnyt niin jo viimeisen kuuden (6) kuukauden ajan ei ole poissa töistä sairauden vuoksi (lukuun ottamatta vähäistä sairastumista, kuten vilustumista) Vakuutuksen voimaantulo Vakuutuksenantajan vastuu (vakuutussuoja) alkaa sinä päivänä, jolloin 220 Energia Oy on vastaanottanut vakuutusmaksun, mikäli vakuutettu täyttää näissä ehdoissa esitetyt yleiset edellytykset ja vaatimukset Vapaaehtoisen vakuutuksen peruutusoikeus Vapaaehtoisen vakuutuksen ottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 14 päivän kuluessa vakuutusasiakirjojen (vakuutustodistuksen) vastaanottamisesta. Peruuttaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä meille kyseisten 14 päivän kuluessa. Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutussopimuksen voi purkaa milloin tahansa. Meillä on oikeus periä vakuutusmaksu siltä ajalta, jolloin vakuutus on ollut voimassa Siirtäminen Ryhmävakuutusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 8

9 3.6. Vakuutusturvan laajuus Vakuutusasiakirjassa kerrotaan vakuutusturvan laajuudesta. Laskulla/maksutiedotteessa kerrotaan voimassa olevasta vakuutusmaksusta Vastuun jakautuminen vakuutuksen myöntäjien kesken (Several liability) Kukin tässä vakuutussopimuksessa osallisena oleva vakuutuksenantaja sitoutuu ainoastaan omaan vakuutusosuuteensa, eikä heillä ole yhteisvastuullista velvollisuutta muita vakuutuksenantajia kohtaan. Tässä vakuutussopimuksessa osallisena olevat vakuutuksenantajat eivät vastaa kenenkään toisen vakuutuksenantajan osuudesta, joka ei jostain syystä pysty täyttämään osuuttaan sopimuksesta kokonaan tai osittain. Kyseisen vakuutuksenantajan osoite on Lloyd s 1 Lime Street London EC3M 7HA, United Kingdom 3.8. Vakuutusmaksu Vakuutusmaksu lasketaan aina kalenterivuodeksi kerrallaan, ja se perustuu vakuutusturvan laajuuteen, ryhmän kokoonpanoon ja vakuutuksenantajan maksuhinnastoon Vakuutusmaksun suorittaminen Vakuutusmaksu suoritetaan Vakuutussopimuslain 5. luvun mukaisesti. Jos vakuutuksen voimassaolo on päättynyt, koska vakuutuksen uusimismaksua ei ole maksettu, se voidaan uusia suorittamalla vakuutusmaksu kolmen kuukauden kuluessa vakuutuksen voimassaolon päättymisestä. Vakuutusmaksu tulee maksaa koko siltä ajalta, jolta vakuutusmaksua ei ole suoritettu. Tällöin vakuutus säilyy voimassa vakuutusmaksukauden ensimmäisestä päivästä lähtien Vakuutuksen voimassaolon päättyminen Ryhmävakuutus on voimassa siihen asti, että ryhmän jäsen saavuttaa vakuutusehdoissa tai ryhmäsopimuksessa määritellyn päättymisiän, jolloin vakuutus ei ole enää voimassa. Sitä ennen vakuutuksen voimassaolo päättyy ryhmän jäsenen tai muun vakuutetun osalta seuraavissa tapauksissa: Jos ryhmäsopimus puretaan. Jos vakuutettu eroaa vakuutukseen oikeutetusta ryhmästä. Jos vakuutettu irtisanoo vakuutuksen. Jos vakuutettu ei suorita vakuutusmaksua ajoissa. 9

10 Vakuutuksen voimassaolo päättyy muiden vakuutettujen osalta myös seuraavissa tapauksissa: Jos ryhmän jäsen kuolee Jos avio-/avioliitto tai rekisteröity parisuhde ryhmän jäsenen kanssa puretaan Virheelliset tiedot Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat johtaa vakuutuksen mitätöitymiseen tai vakuutuksenantajan vapautumiseen vastuusta vakuutussopimuslain säännösten ja Suomen lain mukaisesti. Tällöin suoritettuja vakuutusmaksuja ei makseta takaisin Korvauksen maksaminen Työkyvyttömyys Korvauksen hakeminen työkyvyttömyyden johdosta edellyttää seuraavia toimenpiteitä: Laillistettuun lääkäriin tulee ottaa yhteyttä välittömästi. Lääkärin määräyksiä tulee noudattaa huolellisesti. Optimum Oy:lle tulee tehdä ilmoitus välittömästi. Hoitavan lääkärin tulee toimittaa kaikki korvausasian käsittelyyn liittyvät tiedot vakuutuksenantajan lääketieteellisille neuvonantajille. Vakuutetun on pyydettäessä suostuttava vakuutuksenantajan valitseman lääkärin suorittamaan tutkimukseen. Vakuutetun on lisäksi omalla kustannuksellaan toimitettava meille seuraavat asiakirjat: Kansaneläkelaitoksen kooste vakuutetun sairausajoista Kopio Kansaneläkelaitoksen päätöksestä Kansaneläkelaitoksen todistus maksetuista sairauspäivärahoista Vakuutuksenantajan ilmoituslomake pyydettäessä Työttömyys Työttömäksi joutuneen on ilmoitettava siitä meille välittömästi. Vakuutetun on lisäksi omalla kustannuksellaan toimitettava meille seuraavat asiakirjat: Työvoimatoimiston todistus työnhakijaksi ilmoittautumisesta Viimeisimmän työnantajan todistus työsuhteen kestosta ja työsuhteen päättymisen syistä Kopio työttömyyskassan ensimmäisestä maksusta Pyydettäessä muut vakuutuksenantajan tarvitsemat asiakirjat, joita tarvitaan korvausoikeuden määrittelemiseksi 10

11 3.13. Korvaushakemusten käsittely Korvaushakemukset käsittelee: Optimum Insurance Oy Nuijamiestentie 5 A 2. krs Helsinki Puhelin: Ilmoittaminen olosuhteiden muutoksista Vakuutetulla on velvollisuus ilmoittaa meille välittömästi kuluvan vakuutuskauden aikana tapahtuvista olosuhteiden muutoksista, jotka ovat oleellisia vakuutuksen kannalta. Jos vakuutettu jättää ilmoittamatta tapahtuneista muutoksista ja tämä johtaa liiallisten korvausten maksamiseen, meillä on oikeus periä ylimääräinen korvaus takaisin Viivästyskorko Korvaus maksetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen vaatija on suorittanut kaikki Korvauksen maksaminen -kohdassa vaaditut toimenpiteet. Jos on tarpeen selvittää, onko jokin vakuutussopimuksen peruste virheellinen tai puutteellinen, korvaus maksetaan viimeistään kuukauden kuluessa selvityksen päättymisestä. Selvitys suoritetaan viipymättä. Jos selvityksen tekeminen kestää kauemmin kuin mitä katsotaan kohtuulliseksi, maksetaan korvaukselle viivästyskorkoa korkolain mukaisesti Vanhentuminen Oikeus vakuutuskorvaukseen päättyy kolmen vuoden kuluttua siitä, kun vakuutettu on saanut tiedoksi, että hänellä on oikeus vaatia korvausta, ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun korvausta on aikaisintaan voitu hakea. Mahdollinen vakuutuksenantajaan kohdistuva kanne on nostettava näiden aikarajojen puitteissa. Jos vahinkoilmoitus on tehty ennen vanhentumisajan päättymistä ja vakuutettu on tyytymätön lopulliseen päätökseen, hän voi ryhtyä oikeustoimiin kuuden kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta riippumatta vanhentumisajan päättymisestä. Muutoin sovelletaan vakuutussopimuslain 73 määräyksiä ja kanteen nostamiseen vakuutussopimuslain 74 määräyksiä. 11

12 3.17. Tätä vakuutussopimusta koskevat kysymykset Tätä vakuutussopimusta koskeviin kysymyksiin vastaa: Optimum Insurance Oy Nuijamiestentie 5 A 2. krs Helsinki Puhelin: Valitusten käsittely Vakuutuksenantaja on nimittänyt S&P Underwriting Agency AB:n vastaamaan valitusten käsittelystä. S&P Underwriting Agency AB:n valitusten käsittelystä vastaava henkilö on: Björn Haglund Gustav III:s Boulevard 46 Box Solna Sverige Sähköposti: Puhelin: Valituksista vastaava taho Lloyd s:lla Jos vakuutettu on tyytymätön valituksensa käsittelyyn, hän voi ottaa yhteyttä Lloyd s:n edustajaan Ruotsissa (yhteystiedot alla). Tämä toimittaa asian Lloyd s:n valitusosastolle lopullista tarkastusta varten ilman, että vakuutetun Suomen lain mukaiset oikeudet vaarantuvat. Erik Börjesson Lloyd s:n yleinen edustaja Sveavägen 20, 6 tr Stockholm Sverige 12

13 Puhelin: Faksi: Sähköposti: Edellä mainitusta seikoista huolimatta asiakas voi viedä riita-asiansa milloin tahansa yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kaikki tähän vakuutukseen liittyvät tiedoksiannot, ilmoitukset ja haasteet katsotaan toimitetuiksi vakuutuksenantajalle, jos ne on osoitettu ja toimitettu Lloyd s:n yleiselle edustajalle Erik Börjessonille Riita-asiat Tähän vakuutussopimukseen liittyvät riita-asiat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Suomen lakia noudattaen. Tämän vakuutuksen aiheuttamat juridiset toimenpiteet tulee kohdistaa vakuutuksenantajalle: Lloyd s Underwriters C/O Erik Börjesson Lloyd s:n yleinen edustaja Sveavägen 20, 6 tr Stockholm Sverige Lloyd s:n yleinen edustaja voi milloin tahansa esittää asian Lloyd s:n valitusosastolle, ilman että vakuutetun oikeusasema vaarantuu. 13

14 4. Poikkeukset ja rajoitukset 4.1. Kaksoisvakuutus Jos vakuutetulla on voimassa useita vakuutuksia, peruskorvauksen kattamia kuluja ei korvata, kuten ei myöskään lain, säädösten tai muun vakuutuksen kattamia kuluja. Myöskään työehtosopimuksen kattamia kuluja ei korvata Törkeä huolimattomuus, väärinkäyttö ja rikollinen toiminta Korvausta voidaan alentaa kokonaan tai osittain, jos vahinko on aiheutunut törkeän huolimattomuuden seurauksena, esimerkiksi alkoholin, huumaus- tai lääkeaineiden tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena, eivätkä kyseiset aineet ole lääkärin määräämiä eikä niitä ole käytetty lääkemääräyksen mukaisesti. Korvausta voidaan alentaa myös silloin, jos vakuutettu osallistuu rikolliseen toimintaan, joka Ruotsin lain mukaan voi johtaa vankeuteen. Korvausta ei alenneta, jos vakuutetulla on vakavia mielenterveydellisiä ongelmia Sota Sodalla tarkoitetaan sotatilaa, sotaolosuhteita, sodan kaltaisia levottomuuksia, sisällissotaa, vallankumousta tai kapinaa. Sodan aikana tai vuoden kuluessa sodan päättymisen jälkeen korvausta ei makseta sellaisista vakuutustapahtumista, jotka liittyvät sotaan Ydinreaktion tai biologisten/kemiallisten aseiden tai ydinaseiden aiheuttamat vahingot Korvausta ei makseta sellaisista vakuutustapahtumista, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti ydinreaktioon. Korvausta ei makseta myöskään sellaisista vakuutustapahtumista, jotka aiheutuvat biologisten ja kemiallisten aseiden tai ydinaseiden käyttämisestä terroriteon yhteydessä. Terroriteolla tarkoitetaan sellaista vahingontuottamista, joka on rangaistava teko paikallisen rikoslain mukaan tekopaikalla tai vakuutustapahtumapaikalla ja jonka tarkoituksena on vakavasti pelotella väestöä epäasiallisesti pakottaa viranomaistaho tai kansainvälinen organisaatio suorittamaan tietty toimenpide tai pidättäytymään sellaisesta vakavasti horjuttaa tai hajottaa jonkin maan tai kansainvälisen organisaation perustavanlaatuisia poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia rakenteita Force majeure (ylivoimainen este) Vakuutustapahtuman selvityksen tai vakuutuskorvauksen maksamisen viivästyessä vakuutuksenantaja ei ole vastuussa vakuutetulle tai oikeudenhaltijalle aiheutuneista tappioista, jos viivytys johtuu viranomaistoimenpiteestä, sotatoimista, työmarkkinakonfliktista tai vastaavasta. 14

15 5. Erityismääräykset Kustannusvakuutuksen peruskorvaus kattaa vakuutetun kuluja, jos hän joutuu työttömäksi irtisanomisen seurauksena työkyvyttömäksi Vakuutusasiakirjasta käy ilmi, mitä vakuutus kattaa, sekä voimassa oleva vakuutusmäärä. Vakuutus on voimassa enintään sen kuukauden loppuun asti, jolloin vakuutettu saavuttaa vakuutusasiakirjassa tai ryhmäsopimuksessa määritellyn päättymisiän. Korvaus maksetaan vakuutustapahtumavuonna voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti Työttömyys irtisanomisen seurauksena Korvausta maksetaan vakuutetun joutuessa vakuutuksen voimassaoloaikana täysin työttömäksi irtisanomisen seurauksena. Luvussa 2 Määritelmät kerrotaan, mitä tarkoitetaan irtisanomisen seurauksena täysin työttömäksi joutumisella Kelpoisuusvaatimukset Vakuutettu kuuluu Työttömyys-osion piiriin, jos hän on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai yrittäjä ja työskentelee vähintään 16 tuntia viikossa vakuutuksen voimaan tullessa ja on työskennellyt yhtäjaksoisesti vähintään 180 päivää ennen työn menettämistä ja vakuutus on ollut voimassa keskeytyksettä 90 päivää ennen työttömyyden alkamista eikä vakuutettu tänä aikana ole ollut työttömänä Karenssiaika Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutettu on ollut vakuutuskauden aikana täysin työttömänä irtisanomisen seurauksena yhtäjaksoisesti yli kolme (3) kuukautta Korvaus Korvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen jokaiselta päivältä, jonka vakuutettu on karenssiajan päättymisen jälkeen ollut täysin työttömänä irtisanomisen seurauksena. Korvausta maksetaan korkeintaan vakuutusasiakirjassa mainittu määrä päiviä, kuitenkin korkeintaan siihen asti, kunnes vakuutettu saavuttaa vakuutuksessa määritellyn päättymisiän. Jos korvausta maksetaan ja työttömyys päättyy, korvausta voidaan maksaa jäljellä olevilta päiviltä, mikäli 15

16 vakuutettu joutuu uudelleen täysin työttömäksi irtisanomisen seurauksena kahdentoista kuukauden kuluessa edellisen korvausjakson päättymisestä ja on edelleen vakuutuksen piirissä Korvauksen suuruus Korvauksen suuruus on 1/30 vakuutusmäärästä päivää kohden. Korvausta maksetaan enintään vakuutusasiakirjassa mainitun määrän verran Kelpoisuuden palautumisaika Vakuutettu, joka aikaisemmin on saanut korvausta, voi palauttaa korvauskelpoisuutensa. Tämä edellyttää, että vakuutettu on ollut keskeyttämättä vakuutuksen piirissä eikä hän ole ollut työttömänä kahdentoista kuukauden aikana ennen uudelleen täysin työttömäksi irtisanomista. On muistettava, että tällöin vaaditaan uusi karenssiaika, jotta kelpoisuus korvaukseen palautuu Työkyvyttömyys Korvausta maksetaan, jos vakuutettu vakuutuksen voimassaoloaikana joutuu vähintään 50- prosenttisesti työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman seurauksena Poikkeukset työkyvyttömyystapauksessa Selkäkivut ilman röntgenkuvausta Mielenterveysongelmat ilman erikoislääkärin lausuntoa Tällä tarkoitetaan, että vakuutus ei ole voimassa ilman röntgenkuvausta tai ilman sairauden/työkyvyttömyyden vahvistavaa erikoislääkärin lausuntoa Kelpoisuusvaatimukset Vakuutettu kuuluu Työkyvyttömyys-osion piiriin, jos hän on täysin työkykyinen vakuutuksen voimaan tullessa ja vakuutus on ollut voimassa keskeytyksettä vähintään 180 päivää ja vakuutettu on ollut koko tämän ajan täysin työkykyinen. Jos vakuutettu ei ole täysin työkykyinen vakuutuksen voimaan tullessa, hän voi kuitenkin kuulua Työkyvyttömyys-osion piiriin. Tällöin edellytyksenä on, että vakuutettu on kustannusvakuutuksen voimassaoloaikana ollut täysin työkykyinen vähintään 180 peräkkäisen päivän ajan. Vastaavia ehtoja sovelletaan vakuutusmäärää tai muita vakuutuksen osia korotettaessa Karenssiaika Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutettu on ollut sairauslomalla vähintään 50 prosenttia vähintään kolmen (3) kuukauden yhtämittaisen jakson aikana Korvaus Korvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen jokaiselta päivältä, jonka vakuutettu on karenssiajan päättymisen jälkeen ollut vähintään puoliksi työkyvytön. Korvausta maksetaan korkeintaan vakuutusasiakirjassa mainittu määrä päiviä, kuitenkin korkeintaan siihen asti, kunnes vakuutettu saavuttaa vakuutuksessa määritellyn päättymisiän. Jos korvausta maksetaan 16

17 ja työkyvyttömyys päättyy, korvausta voidaan maksaa jäljellä olevilta päiviltä, mikäli vakuutettu joutuu uudelleen työkyvyttömäksi kahdentoista kuukauden kuluessa edellisen korvausjakson päättymisestä ja on edelleen vakuutuksen piirissä Korvauksen suuruus Korvauksen suuruus on 1/30 vakuutusmäärästä päivää kohden. Korvausta maksetaan vakuutusmäärästä työkyvyttömyysastetta vastaavan osan verran. Korvausta maksetaan enintään vakuutusasiakirjassa mainitun määrän verran Kelpoisuuden palautumisaika Vakuutettu, joka aikaisemmin on saanut korvausta, voi palauttaa korvauskelpoisuutensa. Tämä edellyttää, että vakuutettu on ollut keskeyttämättä vakuutuksen piirissä ja täysin työkykyinen kahdentoista kuukauden aikana ennen uudelleen työkyvyttömäksi joutumista, kun työkyvyttömyys on vähintään 50 prosenttia ja johtuu sairaudesta tai tapaturmasta. On muistettava, että tällöin vaaditaan uusi karenssiaika, jotta kelpoisuus korvaukseen palautuu. 17

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

600euroa. Asumisturva -vakuutus. Jopa. Redcats. Redcats Asumisturva -tärkeimmät rajoitukset. Taloudellista turvaa, jos joudut: TYÖTTÖMÄKSI

600euroa. Asumisturva -vakuutus. Jopa. Redcats. Redcats Asumisturva -tärkeimmät rajoitukset. Taloudellista turvaa, jos joudut: TYÖTTÖMÄKSI Redcats Asumisturva -tärkeimmät rajoitukset Täydelliset vakuutusehdot internetissä ellos.fi/asumisturva ja jotex.fi/asumisturva Kuka voi ottaa vakuutuksen? Vakuutuksen voi ottaa Suomessa asuva, 18-59-vuotias

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot

Jos Kohteessa harjoitetaan miltään osin liiketoimintaa, suurin osa (yli 50 %) Kohteen pinta-alasta on oltava käytössä yksityisenä asuinhuoneistona.

Jos Kohteessa harjoitetaan miltään osin liiketoimintaa, suurin osa (yli 50 %) Kohteen pinta-alasta on oltava käytössä yksityisenä asuinhuoneistona. Piilovirhevakuutuksen vakuutusehdot 2015, Suomi Huoneistot sekä pari- ja rivitalot Piilovirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjoavat tietyt Canopius Managing Agents Limitedin hallinnoimat

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus - Ostajalle

Piilovirhevakuutus - Ostajalle Piilovirhevakuutuksen vakuutusehdot 2016, Suomi Omakotitalot Piilovirhevakuutus - Ostajalle 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjoavat tietyt Canopius Managing Agents Limitedin hallinnoimat vakuuttajat

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. kun vakuutussopimus on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin seurauksena.

VAKUUTUSEHDOT. kun vakuutussopimus on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin seurauksena. VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

SOPIMUS- JA VAKUUTUSEHDOT

SOPIMUS- JA VAKUUTUSEHDOT SOPIMUS- JA VAKUUTUSEHDOT SOPIMUSEHDOT Tuote Tämä tuote on Säästöpaketti. Säästöpaketti-lisäpalvelu käynnistyy samana päivänä kuin Kotimaan Energian sähkönmyyntisopimus. Säästöpaketti on erillinen tuote,

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUKSEN EHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus. Vakuutusehdot AH 101

Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus. Vakuutusehdot AH 101 Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus Vakuutusehdot AH 101 Sisällysluettelo 1. Vakuutuksen sisältö...2 2. Vakuutetut...2 3. Vakuutuksen voimassaolo...2 4. Vakuutusturvat...2 5. Tapaturman

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusehdot ovat voimassa 1. helmikuuta 2015 alkaen (SC4a-2) Vakuutuksen myöntää ja korvauspalvelua hoitaa Santander Insurance Europe Limited PL1001, 00501 Helsinki,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusehdot ovat voimassa 1. syyskuuta 2015 alkaen (SC4a-3) Vakuutuksen myöntää ja korvauspalvelua hoitaa CNP Santander Insurance Europe DAC PL 1001, 00501 Helsinki,

Lisätiedot

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Jaana Norio-Timonen VAKUUTUSSOPIMUSLAIN PÄÄKOHDAT

Jaana Norio-Timonen VAKUUTUSSOPIMUSLAIN PÄÄKOHDAT Jaana Norio-Timonen VAKUUTUSSOPIMUSLAIN PÄÄKOHDAT Talentum Helsinki 2010 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen Vakuutuksen myöntää ja vakuutus- ja korvauspalvelua hoitaa Genworth Financial PL 67, 00501 Helsinki Puhelin 010 80 2841 Faksi

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä Yleiset sopimusehdot 01 Vakuutussopimus ja sen sisältö 02 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon 90 päivän lausunto Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon lausunto (svl 8 luku 5 a, tthl 12 1 mom 5 a kohta) Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot