Maksuturva/kustannusvakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksuturva/kustannusvakuutus"

Transkriptio

1 Maksuturva/kustannusvakuutus Vakuutusehdot

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO VAKUUTUKSEN KUVAUS VAKUUTUKSENANTAJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MÄÄRITELMÄT TYÖKYVYTTÖMYYS TÄYSI TYÖKYKY ALENTUNUT TYÖKYKY TYÖKYVYN PALAUTUMINEN TYÖN MENETTÄMINEN VAKUUTETTU VAKUUTUSTAPAHTUMA RYHMÄSOPIMUS VAKUUTUKSENOTTAJA VAKUUTUSKAUSI RYHMÄNJOHTAJA RYHMÄN JÄSEN KARENSSIAIKA KELPOISUUSVAATIMUKSET KELPOISUUSAIKA MUUT VAKUUTETUT TÄYSI TYÖTTÖMYYS IRTISANOMISEN SEURAUKSENA REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN OSAPUOLI AVOPUOLISO SAIRAUSAIKA KELPOISUUDEN PALAUTUMISAIKA YLEISET SOPIMUSEHDOT RYHMÄSOPIMUS KUKA VOI OTTAA VAKUUTUKSEN? VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO VAPAAEHTOISEN VAKUUTUKSEN PERUUTUSOIKEUS SIIRTÄMINEN VAKUUTUSTURVAN LAAJUUS VASTUUN JAKAUTUMINEN VAKUUTUKSEN MYÖNTÄJIEN KESKEN (SEVERAL LIABILITY) VAKUUTUSMAKSU VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN VIRHEELLISET TIEDOT KORVAUKSEN MAKSAMINEN TYÖKYVYTTÖMYYS

3 TYÖTTÖMYYS KORVAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY ILMOITTAMINEN OLOSUHTEIDEN MUUTOKSISTA VIIVÄSTYSKORKO VANHENTUMINEN TÄTÄ VAKUUTUSSOPIMUSTA KOSKEVAT KYSYMYKSET VALITUSTEN KÄSITTELY VALITUKSISTA VASTAAVA TAHO LLOYD S:LLA RIITA-ASIAT POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET KAKSOISVAKUUTUS TÖRKEÄ HUOLIMATTOMUUS, VÄÄRINKÄYTTÖ JA RIKOLLINEN TOIMINTA SOTA YDINREAKTION TAI BIOLOGISTEN/KEMIALLISTEN ASEIDEN TAI YDINASEIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT FORCE MAJEURE (YLIVOIMAINEN ESTE) ERITYISMÄÄRÄYKSET TYÖTTÖMYYS IRTISANOMISEN SEURAUKSENA KELPOISUUSVAATIMUKSET KARENSSIAIKA KORVAUS KORVAUKSEN SUURUUS KELPOISUUDEN PALAUTUMISAIKA TYÖKYVYTTÖMYYS POIKKEUKSET TYÖKYVYTTÖMYYSTAPAUKSESSA KELPOISUUSVAATIMUKSET KARENSSIAIKA KORVAUS KORVAUKSEN SUURUUS KELPOISUUDEN PALAUTUMISAIKA

4 1. Johdanto 1.1. Vakuutuksen kuvaus Vakuutusta sovelletaan, jos vakuutuksenottaja, joka on 220 Energia Oy:n asiakas ja ottanut vakuutuksen, joutuu työttömäksi irtisanomisen seurauksena tai työkyvyttömäksi. Vakuutuksen myötä vakuutuksenottaja saa kuukausittaisen korvauksen, jonka avulla hän pystyy maksamaan sähkölaskunsa ollessaan työtön tai työkyvytön. Lue lisää vakuutusehdoista Vakuutuksenantaja Vakuutuksenantaja on Lloyd s Underwriters (ANV Syndicate 5820), jota edustaa S&P Underwriting Agency AB. S&P Underwriting Agency AB edustaa vakuutuksenantajaa käytännön asioissa, kuten esimerkiksi riskiarvioinnissa, vakuutusmaksun määrittelyssä, vakuutustodistusten myöntämisessä sekä vakuutusmaksujen keräämisessä. Tämä on määrätty Binder-sopimuksessa, jonka viitenumero on B1262BW Vakuutuksenantajaan liittyviä asioita koskevissa kysymyksissä ota yhteys S&P Underwriting Agency AB:hen. Ellei toisin sovita, vakuutuskausi on kalenterivuosi. (12 kuukautta) 1.3. Henkilötietojen käsittely Tallentamiamme henkilötietoja käytetään apuna sopimusvelvoitteidemme täyttämisessä sekä vakuutustoiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään esimerkiksi vakuutusmaksun määrittelemiseen, tilastotarkoituksiin sekä markkinointiin esimerkiksi sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväksi hänestä tallennetut henkilötiedot ja vaatia niiden oikaisua. Henkilötieto-otteen voi pyytää osoitteesta: Optimum Insurance Oy, puhelin: , Nuijamiestentie 5 A 2. krs, Helsinki 2. Määritelmät 2.1. Työkyvyttömyys Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan työkyvyn menettämistä tai alenemista sairauden tai tapaturman seurauksena. Henkilö katsotaan työkyvyttömäksi myös silloin, jos hänellä on oikeus sairausvakuutuslaissa määrättyyn sairausajan palkkaan. 4

5 2.2. Täysi työkyky Täydellä työkyvyllä tarkoitetaan, että henkilö kykenee työskentelemään tavanomaisissa työtehtävissä ilman rajoituksia työpaikallaan tai kotona Alentunut työkyky Alentunut työkyky on sellaisella henkilöllä, jolle maksetaan kokoaikaista tai osittaista sairausajan palkkaa, sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, aktiivisuuskorvausta, sairauskorvausta tai vastaavaa korvausta henkilöllä, jonka sairauskorvaus tai vastaava odottaa maksamista henkilöllä, jolle on myönnetty hoitotuki tai vastaava tuki. Alentunut työkyky on myös sellaisella henkilöllä, joka terveyssyistä on virkavapaalla kokeillakseen toista ammattia osallistuu mukautettuun opiskelu- tai työtoimintaan saa opintotukea saa aktiivisuuskorvausta tai vastaavaa korvausta on palkattu palkkatuettuun työhön, tukityöpaikkaan tai vastaavaan tuettuun työhön Työkyvyn palautuminen Työkyvyn katsotaan palautuneen silloin, kun henkilö, jolle maksetaan tai on maksettu aktiivisuuskorvausta, sairauskorvausta tai vastaavaa korvausta, on kyennyt työskentelemään ilman rajoituksia kahden vuoden ajan ilman yhtäkään vähintään 28 peräkkäistä päivää kestänyttä sairausjaksoa. Työkyvyn katsotaan palautuneen silloin, kun henkilö, joka terveyssyistä on virkavapaalla kokeillakseen toista ammattia, osallistuu mukautettuun opiskelu- tai työtoimintaan tai on palkattu palkkatuettuun työhön, tukityöpaikkaan tai vastaavaan tuettuun työhön, on vakuutuskauden aikana työskennellyt tai opiskellut ilman rajoituksia kahden vuoden ajan ilman yhtäkään vähintään 28 peräkkäistä päivää kestänyttä sairausjaksoa Työn menettäminen Työn menettämisellä tarkoitetaan vastoin tahtoa täysin työttömäksi joutumista Vakuutettu Henkilö, jota vakuutus koskee Vakuutustapahtuma Tapahtuma, joka vakuutusehtojen mukaisesti saattaa oikeuttaa korvaukseen. Vakuutustapahtuman ajankohta: Työttömyys: työttömyysajan ensimmäinen karenssipäivä Työkyvyttömyys: sairausajan alkaminen 5

6 2.6. Ryhmäsopimus Tämä vakuutussopimus on ns. vapaaehtoinen ryhmävakuutus. Yksittäiset ryhmän jäsenet ovat liittyneet mukaan vapaaehtoisesti. Ryhmää edustaa ryhmänjohtaja, joka tässä tapauksessa on 220 Energia Oy. Yksittäiset ryhmän jäsenet maksavat itse vakuutusmaksunsa ja vahingon sattuessa ottavat itse yhteyttä vakuutuksenantajaan. Ryhmänjohtaja ja vakuutuksenantaja ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jota kutsutaan Ryhmäsopimukseksi. Ryhmäsopimus on tavallisesti voimassa yhden kalenterivuoden kerrallaan Vakuutuksenottaja Vakuutuksenottajia ovat ryhmän jäsenet Vakuutuskausi Kausi, jonka aikana vakuutus on voimassa Ryhmänjohtaja 220 Energia Oy on ryhmänjohtaja ryhmävakuutusta koskevissa asioissa Ryhmän jäsen Henkilö, joka ryhmäsopimuksen mukaisesti on 220 Energia Oy:n asiakas Karenssiaika Vakuutustapahtumasta lähtien laskettu aika, jonka jälkeen oikeus korvaukseen alkaa Kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset ovat erityisiä edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä ollakseen vakuutuksen piirissä Kelpoisuusaika Aika, joka henkilön on oltava vakuutettuna ollakseen vakuutuksen piirissä Muut vakuutetut Ryhmän jäsenten aviopuolisot/rekisteröidyn parisuhteen osapuolet/avopuolisot, jotka on vakuutettu ryhmäsopimuksen mukaisesti Täysi työttömyys irtisanomisen seurauksena Täydellä työttömyydellä irtisanomisen seurauksena tarkoitetaan omasta tahdosta riippumattomasta syystä sataprosenttisesti työttömäksi joutumista; prosenttiosuus lasketaan työttömyyttä lähinnä edeltäneen kokonaistyöajan perusteella mahdollisuutta olla työmarkkinoiden käytettävissä 6

7 ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistossa suostumista tarjottuihin työmahdollisuuksiin Rekisteröidyn parisuhteen osapuoli Rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla tarkoitetaan kahta samaa sukupuolta olevaa henkilöä, jotka ovat keskenään rekisteröidyssä parisuhteessa Avopuoliso Avopuolisoilla tarkoitetaan kahta keskenään parisuhteessa olevaa henkilöä, jotka eivät ole naimisissa mutta joilla on yhteinen talous ja jotka vakituisesti asuvat samassa asunnossa avopuolisoiden yhteistalouden purkamislain tarkoittamalla tavalla Sairausaika Aika, jolloin henkilön työkyky on alentunut sairauden tai tapaturman johdosta Kelpoisuuden palautumisaika Aika, joka henkilön tulee olla vakuutettuna saatuaan korvausta, jotta vakuutus astuu jälleen voimaan. 7

8 3. YLEISET SOPIMUSEHDOT 3.1. Ryhmäsopimus Vakuutetun ryhmän ja vakuutuksenantajan välille on laadittu vakuutussopimus, niin sanottu ryhmäsopimus. Ryhmäsopimukseen kuuluu ehtoja, jotka koskevat muun muassa sopimuksen voimassaoloaikaa, sovellettavia korvaustekijöitä ja korvauksen maksamista. Ryhmäsopimuksessa määritellään myös se, miten ryhmän jäsenet voivat liittää sopimukseen itsensä ja puolisonsa. Ryhmäsopimus on tavallisesti voimassa yhden kalenterivuoden kerrallaan, ja kumpi tahansa osapuolista voi irtisanoa sen. Kaikki, mitä näissä ehdoissa esitetään, koskee yksittäistä henkilöä, joka on vakuutettu ryhmäsopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti Kuka voi ottaa vakuutuksen? Vakuutuksen voi ottaa henkilö, joka vakuutuksen hakuhetkellä on 220 Energia Oy:n asiakas on vuotias on kirjoilla Suomessa tai asuu vakituisesti Suomessa työskentelee vähintään 16 tuntia viikossa ja on tehnyt niin jo viimeisen kuuden (6) kuukauden ajan ei ole poissa töistä sairauden vuoksi (lukuun ottamatta vähäistä sairastumista, kuten vilustumista) Vakuutuksen voimaantulo Vakuutuksenantajan vastuu (vakuutussuoja) alkaa sinä päivänä, jolloin 220 Energia Oy on vastaanottanut vakuutusmaksun, mikäli vakuutettu täyttää näissä ehdoissa esitetyt yleiset edellytykset ja vaatimukset Vapaaehtoisen vakuutuksen peruutusoikeus Vapaaehtoisen vakuutuksen ottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 14 päivän kuluessa vakuutusasiakirjojen (vakuutustodistuksen) vastaanottamisesta. Peruuttaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä meille kyseisten 14 päivän kuluessa. Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutussopimuksen voi purkaa milloin tahansa. Meillä on oikeus periä vakuutusmaksu siltä ajalta, jolloin vakuutus on ollut voimassa Siirtäminen Ryhmävakuutusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 8

9 3.6. Vakuutusturvan laajuus Vakuutusasiakirjassa kerrotaan vakuutusturvan laajuudesta. Laskulla/maksutiedotteessa kerrotaan voimassa olevasta vakuutusmaksusta Vastuun jakautuminen vakuutuksen myöntäjien kesken (Several liability) Kukin tässä vakuutussopimuksessa osallisena oleva vakuutuksenantaja sitoutuu ainoastaan omaan vakuutusosuuteensa, eikä heillä ole yhteisvastuullista velvollisuutta muita vakuutuksenantajia kohtaan. Tässä vakuutussopimuksessa osallisena olevat vakuutuksenantajat eivät vastaa kenenkään toisen vakuutuksenantajan osuudesta, joka ei jostain syystä pysty täyttämään osuuttaan sopimuksesta kokonaan tai osittain. Kyseisen vakuutuksenantajan osoite on Lloyd s 1 Lime Street London EC3M 7HA, United Kingdom 3.8. Vakuutusmaksu Vakuutusmaksu lasketaan aina kalenterivuodeksi kerrallaan, ja se perustuu vakuutusturvan laajuuteen, ryhmän kokoonpanoon ja vakuutuksenantajan maksuhinnastoon Vakuutusmaksun suorittaminen Vakuutusmaksu suoritetaan Vakuutussopimuslain 5. luvun mukaisesti. Jos vakuutuksen voimassaolo on päättynyt, koska vakuutuksen uusimismaksua ei ole maksettu, se voidaan uusia suorittamalla vakuutusmaksu kolmen kuukauden kuluessa vakuutuksen voimassaolon päättymisestä. Vakuutusmaksu tulee maksaa koko siltä ajalta, jolta vakuutusmaksua ei ole suoritettu. Tällöin vakuutus säilyy voimassa vakuutusmaksukauden ensimmäisestä päivästä lähtien Vakuutuksen voimassaolon päättyminen Ryhmävakuutus on voimassa siihen asti, että ryhmän jäsen saavuttaa vakuutusehdoissa tai ryhmäsopimuksessa määritellyn päättymisiän, jolloin vakuutus ei ole enää voimassa. Sitä ennen vakuutuksen voimassaolo päättyy ryhmän jäsenen tai muun vakuutetun osalta seuraavissa tapauksissa: Jos ryhmäsopimus puretaan. Jos vakuutettu eroaa vakuutukseen oikeutetusta ryhmästä. Jos vakuutettu irtisanoo vakuutuksen. Jos vakuutettu ei suorita vakuutusmaksua ajoissa. 9

10 Vakuutuksen voimassaolo päättyy muiden vakuutettujen osalta myös seuraavissa tapauksissa: Jos ryhmän jäsen kuolee Jos avio-/avioliitto tai rekisteröity parisuhde ryhmän jäsenen kanssa puretaan Virheelliset tiedot Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat johtaa vakuutuksen mitätöitymiseen tai vakuutuksenantajan vapautumiseen vastuusta vakuutussopimuslain säännösten ja Suomen lain mukaisesti. Tällöin suoritettuja vakuutusmaksuja ei makseta takaisin Korvauksen maksaminen Työkyvyttömyys Korvauksen hakeminen työkyvyttömyyden johdosta edellyttää seuraavia toimenpiteitä: Laillistettuun lääkäriin tulee ottaa yhteyttä välittömästi. Lääkärin määräyksiä tulee noudattaa huolellisesti. Optimum Oy:lle tulee tehdä ilmoitus välittömästi. Hoitavan lääkärin tulee toimittaa kaikki korvausasian käsittelyyn liittyvät tiedot vakuutuksenantajan lääketieteellisille neuvonantajille. Vakuutetun on pyydettäessä suostuttava vakuutuksenantajan valitseman lääkärin suorittamaan tutkimukseen. Vakuutetun on lisäksi omalla kustannuksellaan toimitettava meille seuraavat asiakirjat: Kansaneläkelaitoksen kooste vakuutetun sairausajoista Kopio Kansaneläkelaitoksen päätöksestä Kansaneläkelaitoksen todistus maksetuista sairauspäivärahoista Vakuutuksenantajan ilmoituslomake pyydettäessä Työttömyys Työttömäksi joutuneen on ilmoitettava siitä meille välittömästi. Vakuutetun on lisäksi omalla kustannuksellaan toimitettava meille seuraavat asiakirjat: Työvoimatoimiston todistus työnhakijaksi ilmoittautumisesta Viimeisimmän työnantajan todistus työsuhteen kestosta ja työsuhteen päättymisen syistä Kopio työttömyyskassan ensimmäisestä maksusta Pyydettäessä muut vakuutuksenantajan tarvitsemat asiakirjat, joita tarvitaan korvausoikeuden määrittelemiseksi 10

11 3.13. Korvaushakemusten käsittely Korvaushakemukset käsittelee: Optimum Insurance Oy Nuijamiestentie 5 A 2. krs Helsinki Puhelin: Ilmoittaminen olosuhteiden muutoksista Vakuutetulla on velvollisuus ilmoittaa meille välittömästi kuluvan vakuutuskauden aikana tapahtuvista olosuhteiden muutoksista, jotka ovat oleellisia vakuutuksen kannalta. Jos vakuutettu jättää ilmoittamatta tapahtuneista muutoksista ja tämä johtaa liiallisten korvausten maksamiseen, meillä on oikeus periä ylimääräinen korvaus takaisin Viivästyskorko Korvaus maksetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen vaatija on suorittanut kaikki Korvauksen maksaminen -kohdassa vaaditut toimenpiteet. Jos on tarpeen selvittää, onko jokin vakuutussopimuksen peruste virheellinen tai puutteellinen, korvaus maksetaan viimeistään kuukauden kuluessa selvityksen päättymisestä. Selvitys suoritetaan viipymättä. Jos selvityksen tekeminen kestää kauemmin kuin mitä katsotaan kohtuulliseksi, maksetaan korvaukselle viivästyskorkoa korkolain mukaisesti Vanhentuminen Oikeus vakuutuskorvaukseen päättyy kolmen vuoden kuluttua siitä, kun vakuutettu on saanut tiedoksi, että hänellä on oikeus vaatia korvausta, ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun korvausta on aikaisintaan voitu hakea. Mahdollinen vakuutuksenantajaan kohdistuva kanne on nostettava näiden aikarajojen puitteissa. Jos vahinkoilmoitus on tehty ennen vanhentumisajan päättymistä ja vakuutettu on tyytymätön lopulliseen päätökseen, hän voi ryhtyä oikeustoimiin kuuden kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta riippumatta vanhentumisajan päättymisestä. Muutoin sovelletaan vakuutussopimuslain 73 määräyksiä ja kanteen nostamiseen vakuutussopimuslain 74 määräyksiä. 11

12 3.17. Tätä vakuutussopimusta koskevat kysymykset Tätä vakuutussopimusta koskeviin kysymyksiin vastaa: Optimum Insurance Oy Nuijamiestentie 5 A 2. krs Helsinki Puhelin: Valitusten käsittely Vakuutuksenantaja on nimittänyt S&P Underwriting Agency AB:n vastaamaan valitusten käsittelystä. S&P Underwriting Agency AB:n valitusten käsittelystä vastaava henkilö on: Björn Haglund Gustav III:s Boulevard 46 Box Solna Sverige Sähköposti: Puhelin: Valituksista vastaava taho Lloyd s:lla Jos vakuutettu on tyytymätön valituksensa käsittelyyn, hän voi ottaa yhteyttä Lloyd s:n edustajaan Ruotsissa (yhteystiedot alla). Tämä toimittaa asian Lloyd s:n valitusosastolle lopullista tarkastusta varten ilman, että vakuutetun Suomen lain mukaiset oikeudet vaarantuvat. Erik Börjesson Lloyd s:n yleinen edustaja Sveavägen 20, 6 tr Stockholm Sverige 12

13 Puhelin: Faksi: Sähköposti: Edellä mainitusta seikoista huolimatta asiakas voi viedä riita-asiansa milloin tahansa yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kaikki tähän vakuutukseen liittyvät tiedoksiannot, ilmoitukset ja haasteet katsotaan toimitetuiksi vakuutuksenantajalle, jos ne on osoitettu ja toimitettu Lloyd s:n yleiselle edustajalle Erik Börjessonille Riita-asiat Tähän vakuutussopimukseen liittyvät riita-asiat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Suomen lakia noudattaen. Tämän vakuutuksen aiheuttamat juridiset toimenpiteet tulee kohdistaa vakuutuksenantajalle: Lloyd s Underwriters C/O Erik Börjesson Lloyd s:n yleinen edustaja Sveavägen 20, 6 tr Stockholm Sverige Lloyd s:n yleinen edustaja voi milloin tahansa esittää asian Lloyd s:n valitusosastolle, ilman että vakuutetun oikeusasema vaarantuu. 13

14 4. Poikkeukset ja rajoitukset 4.1. Kaksoisvakuutus Jos vakuutetulla on voimassa useita vakuutuksia, peruskorvauksen kattamia kuluja ei korvata, kuten ei myöskään lain, säädösten tai muun vakuutuksen kattamia kuluja. Myöskään työehtosopimuksen kattamia kuluja ei korvata Törkeä huolimattomuus, väärinkäyttö ja rikollinen toiminta Korvausta voidaan alentaa kokonaan tai osittain, jos vahinko on aiheutunut törkeän huolimattomuuden seurauksena, esimerkiksi alkoholin, huumaus- tai lääkeaineiden tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena, eivätkä kyseiset aineet ole lääkärin määräämiä eikä niitä ole käytetty lääkemääräyksen mukaisesti. Korvausta voidaan alentaa myös silloin, jos vakuutettu osallistuu rikolliseen toimintaan, joka Ruotsin lain mukaan voi johtaa vankeuteen. Korvausta ei alenneta, jos vakuutetulla on vakavia mielenterveydellisiä ongelmia Sota Sodalla tarkoitetaan sotatilaa, sotaolosuhteita, sodan kaltaisia levottomuuksia, sisällissotaa, vallankumousta tai kapinaa. Sodan aikana tai vuoden kuluessa sodan päättymisen jälkeen korvausta ei makseta sellaisista vakuutustapahtumista, jotka liittyvät sotaan Ydinreaktion tai biologisten/kemiallisten aseiden tai ydinaseiden aiheuttamat vahingot Korvausta ei makseta sellaisista vakuutustapahtumista, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti ydinreaktioon. Korvausta ei makseta myöskään sellaisista vakuutustapahtumista, jotka aiheutuvat biologisten ja kemiallisten aseiden tai ydinaseiden käyttämisestä terroriteon yhteydessä. Terroriteolla tarkoitetaan sellaista vahingontuottamista, joka on rangaistava teko paikallisen rikoslain mukaan tekopaikalla tai vakuutustapahtumapaikalla ja jonka tarkoituksena on vakavasti pelotella väestöä epäasiallisesti pakottaa viranomaistaho tai kansainvälinen organisaatio suorittamaan tietty toimenpide tai pidättäytymään sellaisesta vakavasti horjuttaa tai hajottaa jonkin maan tai kansainvälisen organisaation perustavanlaatuisia poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia rakenteita Force majeure (ylivoimainen este) Vakuutustapahtuman selvityksen tai vakuutuskorvauksen maksamisen viivästyessä vakuutuksenantaja ei ole vastuussa vakuutetulle tai oikeudenhaltijalle aiheutuneista tappioista, jos viivytys johtuu viranomaistoimenpiteestä, sotatoimista, työmarkkinakonfliktista tai vastaavasta. 14

15 5. Erityismääräykset Kustannusvakuutuksen peruskorvaus kattaa vakuutetun kuluja, jos hän joutuu työttömäksi irtisanomisen seurauksena työkyvyttömäksi Vakuutusasiakirjasta käy ilmi, mitä vakuutus kattaa, sekä voimassa oleva vakuutusmäärä. Vakuutus on voimassa enintään sen kuukauden loppuun asti, jolloin vakuutettu saavuttaa vakuutusasiakirjassa tai ryhmäsopimuksessa määritellyn päättymisiän. Korvaus maksetaan vakuutustapahtumavuonna voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti Työttömyys irtisanomisen seurauksena Korvausta maksetaan vakuutetun joutuessa vakuutuksen voimassaoloaikana täysin työttömäksi irtisanomisen seurauksena. Luvussa 2 Määritelmät kerrotaan, mitä tarkoitetaan irtisanomisen seurauksena täysin työttömäksi joutumisella Kelpoisuusvaatimukset Vakuutettu kuuluu Työttömyys-osion piiriin, jos hän on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai yrittäjä ja työskentelee vähintään 16 tuntia viikossa vakuutuksen voimaan tullessa ja on työskennellyt yhtäjaksoisesti vähintään 180 päivää ennen työn menettämistä ja vakuutus on ollut voimassa keskeytyksettä 90 päivää ennen työttömyyden alkamista eikä vakuutettu tänä aikana ole ollut työttömänä Karenssiaika Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutettu on ollut vakuutuskauden aikana täysin työttömänä irtisanomisen seurauksena yhtäjaksoisesti yli kolme (3) kuukautta Korvaus Korvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen jokaiselta päivältä, jonka vakuutettu on karenssiajan päättymisen jälkeen ollut täysin työttömänä irtisanomisen seurauksena. Korvausta maksetaan korkeintaan vakuutusasiakirjassa mainittu määrä päiviä, kuitenkin korkeintaan siihen asti, kunnes vakuutettu saavuttaa vakuutuksessa määritellyn päättymisiän. Jos korvausta maksetaan ja työttömyys päättyy, korvausta voidaan maksaa jäljellä olevilta päiviltä, mikäli 15

16 vakuutettu joutuu uudelleen täysin työttömäksi irtisanomisen seurauksena kahdentoista kuukauden kuluessa edellisen korvausjakson päättymisestä ja on edelleen vakuutuksen piirissä Korvauksen suuruus Korvauksen suuruus on 1/30 vakuutusmäärästä päivää kohden. Korvausta maksetaan enintään vakuutusasiakirjassa mainitun määrän verran Kelpoisuuden palautumisaika Vakuutettu, joka aikaisemmin on saanut korvausta, voi palauttaa korvauskelpoisuutensa. Tämä edellyttää, että vakuutettu on ollut keskeyttämättä vakuutuksen piirissä eikä hän ole ollut työttömänä kahdentoista kuukauden aikana ennen uudelleen täysin työttömäksi irtisanomista. On muistettava, että tällöin vaaditaan uusi karenssiaika, jotta kelpoisuus korvaukseen palautuu Työkyvyttömyys Korvausta maksetaan, jos vakuutettu vakuutuksen voimassaoloaikana joutuu vähintään 50- prosenttisesti työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman seurauksena Poikkeukset työkyvyttömyystapauksessa Selkäkivut ilman röntgenkuvausta Mielenterveysongelmat ilman erikoislääkärin lausuntoa Tällä tarkoitetaan, että vakuutus ei ole voimassa ilman röntgenkuvausta tai ilman sairauden/työkyvyttömyyden vahvistavaa erikoislääkärin lausuntoa Kelpoisuusvaatimukset Vakuutettu kuuluu Työkyvyttömyys-osion piiriin, jos hän on täysin työkykyinen vakuutuksen voimaan tullessa ja vakuutus on ollut voimassa keskeytyksettä vähintään 180 päivää ja vakuutettu on ollut koko tämän ajan täysin työkykyinen. Jos vakuutettu ei ole täysin työkykyinen vakuutuksen voimaan tullessa, hän voi kuitenkin kuulua Työkyvyttömyys-osion piiriin. Tällöin edellytyksenä on, että vakuutettu on kustannusvakuutuksen voimassaoloaikana ollut täysin työkykyinen vähintään 180 peräkkäisen päivän ajan. Vastaavia ehtoja sovelletaan vakuutusmäärää tai muita vakuutuksen osia korotettaessa Karenssiaika Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutettu on ollut sairauslomalla vähintään 50 prosenttia vähintään kolmen (3) kuukauden yhtämittaisen jakson aikana Korvaus Korvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen jokaiselta päivältä, jonka vakuutettu on karenssiajan päättymisen jälkeen ollut vähintään puoliksi työkyvytön. Korvausta maksetaan korkeintaan vakuutusasiakirjassa mainittu määrä päiviä, kuitenkin korkeintaan siihen asti, kunnes vakuutettu saavuttaa vakuutuksessa määritellyn päättymisiän. Jos korvausta maksetaan 16

17 ja työkyvyttömyys päättyy, korvausta voidaan maksaa jäljellä olevilta päiviltä, mikäli vakuutettu joutuu uudelleen työkyvyttömäksi kahdentoista kuukauden kuluessa edellisen korvausjakson päättymisestä ja on edelleen vakuutuksen piirissä Korvauksen suuruus Korvauksen suuruus on 1/30 vakuutusmäärästä päivää kohden. Korvausta maksetaan vakuutusmäärästä työkyvyttömyysastetta vastaavan osan verran. Korvausta maksetaan enintään vakuutusasiakirjassa mainitun määrän verran Kelpoisuuden palautumisaika Vakuutettu, joka aikaisemmin on saanut korvausta, voi palauttaa korvauskelpoisuutensa. Tämä edellyttää, että vakuutettu on ollut keskeyttämättä vakuutuksen piirissä ja täysin työkykyinen kahdentoista kuukauden aikana ennen uudelleen työkyvyttömäksi joutumista, kun työkyvyttömyys on vähintään 50 prosenttia ja johtuu sairaudesta tai tapaturmasta. On muistettava, että tällöin vaaditaan uusi karenssiaika, jotta kelpoisuus korvaukseen palautuu. 17

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 NORDAX BANK LAINATURVA Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015 AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Vakuutuksen yleiset ehdot... 2 1.1. Vakuutuksen sisältö... 2 1.2. Eräiden termien merkitys... 2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE

HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE 1 (5) HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on tarkoitettu uusien -asunto-osakkeiden (jäljempänä -asuntojen) myyjille ja hakijoille/ostajille. Ohjeen tarkoitus on myös kohdentaa perheasunnot

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot