Jos Kohteessa harjoitetaan miltään osin liiketoimintaa, suurin osa (yli 50 %) Kohteen pinta-alasta on oltava käytössä yksityisenä asuinhuoneistona.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jos Kohteessa harjoitetaan miltään osin liiketoimintaa, suurin osa (yli 50 %) Kohteen pinta-alasta on oltava käytössä yksityisenä asuinhuoneistona."

Transkriptio

1 Piilovirhevakuutuksen vakuutusehdot 2015, Suomi Huoneistot sekä pari- ja rivitalot Piilovirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjoavat tietyt Canopius Managing Agents Limitedin hallinnoimat vakuuttajat Lloyd silla. Canopius Managing Agents Limited on rekisteröity Lloyd sin Managing Agents -rekisteriin. Canopius Managing Agents Limitedin kotipaikka on Lontoo ja sen virallinen osoite on Gallery 9, One Lime Street, London EC3M 7HA, UK. Canopius Managing Agents Limited on rekisteröity Englannissa numerolla Se on saanut toimivaltuutensa Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaiselta (Prudential Regulation Authority) ja sen toimintaa valvovat Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomainen (Financial Conduct Authority) sekä Prudential Regulation Authority. S&P Underwriting Agency AB edustaa Vakuutuksenantajaa käytännön asioissa kuten riskien arvioinnissa, vakuutusmaksujen laskennassa, vakuutustodistusten myöntämisessä ja vakuutusmaksujen keräämisessä. Tämä on sovittu Binding Authority - sopimuksella, jonka markkinatunnus on B1262BW Jos teillä on kysymyksiä, jotka koskevat vakuutusehtoja ja joissa viitataan Vakuutuksenantajaan, voitte ottaa yhteyttä S&P Underwriting Agency AB:hen. 2. Ketä vakuutus koskee Vakuutus koskee vakuutustodistuksessa nimettyä henkilöä tai nimettyjä henkilöitä. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset Ostaakseen vakuutuksen vakuutetun tulee nimetä vakuutusyhtiön hyväksymä tarkastusyhtiö. Tarkastusyhtiön tulee tarkastaa Kohde ja laatia siitä edellä kuvatun mukaisesti Kuntotarkastusraportti. Kuntotarkastusraportti saa olla enintään kuusi (6) kuukautta vanha, kun Ostosopimus allekirjoitetaan. Kuntotarkastusraportin on oltava luonteeltaan kattava ja Vakuutuksenantajan etukäteen hyväksymä. Vakuutetun on luovutettava tarkastajalle (kuntotarkastuksen suorittajalle) kaikki Kohteen kuntoa koskevat tiedot, joilla voi olla merkitystä kiinteistön kuntoa arvioitaessa. 4. Mitä vakuutus kattaa Vakuutus kattaa asuntokauppalaissa ( /843) määritellyt asuinhuoneistot, paritalot ja rivitalot (jäljempänä Kohde), joita käytetään asuinhuoneistona tai loma-asuntona Suomessa. Jotta vakuutus kattaa Kohteen, Kohde on yksilöitävä Kuntotarkastusraportissa ja vakuutustodistuksessa. Jos Kohteessa harjoitetaan miltään osin liiketoimintaa, suurin osa (yli 50 %) Kohteen pinta-alasta on oltava käytössä yksityisenä asuinhuoneistona. Kohteen osaksi katsotaan: Sisäseinä(t), lattia(t) ja sisäkatto sekä kaikki Kohteen sisäpuolella olevat sähkön ja veden jakeluun tarkoitetut järjestelmät ja viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät. Vakuutus voidaan ostaa Kohteille, joiden asuinpinta-ala on enintään 250 m Mitä vakuutus koskee Vakuutus kattaa korvausvaatimukset, jotka Kohteen Ostaja tekee Kohteen Myyjälle (edellä määritellyt vakuutetut henkilöt) alkaen siitä päivästä, kun Ostaja on saanut Kohteen hallintaansa. Vakuutus on voimassa kahden (2) vuoden ajan alkaen siitä päivästä, kun Ostaja on saanut Kohteen hallintaansa. Vakuutusta ei voi ostaa sen jälkeen, kun Ostosopimus on allekirjoitettu ja/tai sen jälkeen, kun Kohteen Ostaja on saanut Kohteen hallintaansa. Edellä mainituista aikarajoitteista riippumatta vakuutus on voimassa vain vakuutustodistuksessa eritellystä vakuutuksen alkamispäivämäärästä siinä eriteltyyn vakuutuksen lakkaamispäivämäärään asti. 1

2 6. Vakuutusturva Vakuutus soveltuu korvausvaatimuksiin, jotka perustuvat Kohteessa oleviin virheisiin asuntokauppalain 6 luvun 11 :n mukaisesti. Vakuutus ei kata asuntokauppalain 27 :ssä ja 28 :ssä kuvattuja taloudellisia ja/tai oikeudellisia virheitä. 7. Vakuutusturvan rajoitukset Vakuutus ei kata: korvausvaatimuksia, jotka perustuvat laiminlyönteihin, virheisiin, vahinkoihin, puutteisiin ja muihin huomautuksiin, jotka on merkitty Kuntotarkastusraporttiin virheitä, jotka ovat olleet ilmeisiä Kohteen oston aikaan (vaikka niitä ei olisi mainittu Kuntotarkastusraportissa) korvausvaatimuksia, jotka perustuvat laiminlyönteihin, virheisiin, vahinkoihin ja puutteisiin, jotka ovat asunto- osakeyhtiölain ( /1599) mukaan asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouksen vastuulla virheitä, joiden takia Ostaja on joko vähentänyt Kohteesta maksettavaa hintaa tai pidättänyt Myyjälle maksettavaa rahaa korvausvaatimuksia, jotka perustuvat virheisiin: o o o joista Myyjä on tietoinen jotka Myyjä salaa tai peittää jotka perustuvat Myyjän antamiin virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin. korvausvaatimuksia, jotka perustuvat Myyjän tai Myyjän edustajan antamiin lupauksiin ja/tai kuvauksiin, jotka antavat Ostajalle virheellisen kuvan asunnon tasosta korvausvaatimuksia, jotka perustuvat urakoitsijoiden työhön liittyviin virheisiin korvausvaatimuksia, jotka perustuvat takoissa tai hormeissa oleviin virheisiin korvausvaatimuksia, jotka perustuvat koneissa, tuulettimissa, antenneissa, ilmahuuhtelulaitteissa tai keskusimurijärjestelmissä oleviin virheisiin, mukaan lukien putkistot, tietokoneet ja muut tekniset/sähkölaitteet, uima- altaat ja niihin liittyvät koneet ja laitteistot korvausvaatimuksia, jotka perustuvat veden määrään tai laatuun liittyviin virheisiin tai puutteisiin korvausvaatimuksia, jotka perustuvat radonista tai asbestista koostuviin tai niiden aiheuttamiin virheisiin. Vakuutuksenantajaa ei voi velvoittaa maksamaan Ostajalle korvauksia ainoastaan Myyjän tai jonkin muun tahon kuin Vakuutuksenantajan antamaan suostumukseen tai maksulupaukseen perustuen. 8. Vakuutuskorvauksen enimmäismäärä Vakuutuskorvauksen enimmäismäärä on a) huoneistojen osalta: euroa, mukaan lukien kaikki oikeudenkäyntikulut (ml. ALV) b) pari- ja rivitalojen osalta: euroa, mukaan lukien kaikki oikeudenkäyntikulut (ml. ALV). Määrä vastaa kokonaiskorvausta koko vakuutuskauden ajalta. 9. Omavastuuosuus Omavastuuosuus on a) huoneistojen osalta: euroa per korvausvaatimus b) pari- ja rivitalojen osalta: euroa per korvausvaatimus. Kukin virhe käsitellään erillisenä korvausvaatimuksena. 10. Vakuutuskorvaus Vakuutuskorvauksen määrä Vakuutuksen ei ole tarkoitus tuottaa vakuutetulle tuottoa; sen tarkoitus on ainoastaan korvata kärsitty vahinko, vaikka vakuutettu summa olisikin korvausta suurempi. Korvaukset maksetaan pääasiassa käteissuoritusten muodossa. Jos Ostaja vaatii Myyjältä korvausta, joka on suurempi kuin omavastuuosuus, Vakuutuksenantaja: selvittää, onko Myyjä asuntokauppalain mukaan velvollinen maksamaan Ostajalle korvausta neuvottelee korvauksenhakijan kanssa hoitaa asian käsittelyn oikeudessa, maksaen tällöin vakuutetulle kertyneet tai vakuutetun maksettavaksi määrätyt oikeudenkäyntikulut, joita vastapuoli tai jokin muu taho ei voi maksaa. Vakuutetun oikeusavustajaksi nimettävän asianajajan on oltava Vakuutuksenantajan etukäteen hyväksymä. 2

3 maksaa vakuutuskorvauksen sillä edellytyksellä, että o Ostosopimusta ei ole irtisanottu o vakuutettu on maksuvelvollinen o määrä ylittää omavastuuosuuden ja vakuutus kattaa korvausvaatimuksen. Vakuutuskorvausta ei makseta rakennuksen tason kohottamiseksi, eikä vakuutuskorvaus ole koskaan suurempi kuin vahingon korjaamiseen kulunut summa Vahinkoilmoitus Vahinkoilmoitukset on tehtävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin vakuutettu saa tiedon vakuutetusta tapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahingosta. Vahinkoilmoitus on joka tapauksessa tehtävä kymmenen vuoden kuluttua siitä laiminlyönnistä, jonka johdosta Ostaja tekee korvausvaatimuksen. Vahinkoilmoituksesta on viipymättä laadittava raportti, joka lähetetään osoitteeseen: Cunningham Lindsey Nordic ApS Sörnäisten Rantatie 25 A FI Helsinki Finland Phone: Vahinkoilmoituslomakkeita on saatavissa myös internetistä osoitteesta Raporttiin tulee liittää: kopio Ostajan korvausvaatimuksesta (mikäli tämä on toimitettu kirjallisena) kopio Kuntotarkastusraportista tieto muista mahdollisista vahingon/korvausvaatimuksen kattavista vakuutuksista kaikki muut tiedot ja asiakirjat, joita Vakuutuksenantaja voi tarvita korvausvaatimusta käsitellessään Velvollisuudet Vakuutetun on myötävaikutettava, kohtuullisten pyyntöjen perusteella, korvausvaatimusten sopimiseen toimittamalla Vakuutuksenantajalle sen pyytämät tiedot ja asiakirjat vakuutussopimuslain ( /543) 69 :n mukaan. Mikäli vakuutettu ei myötävaikuta korvausvaatimusten sopimiseen, Vakuutuksenantaja ei ole vastuussa tämän takia kertyvistä mahdollisista lisäkustannuksista. 11. Yleiset ehdot Vakuutusmaksujen suoritus Vakuutusmaksu maksetaan Vakuutuksenantajalle siihen sovellettavien maksuehtojen mukaisesti. Vakuutuksenantajan vastuu alkaa vakuutustodistuksessa mainitusta vakuutuskauden alkamispäivästä, ja on voimassa kunnes vakuutus on päättynyt, edellyttäen, että vakuutusmaksut on maksettu toimitettujen vakuutusmaksulaskujen mukaisesti. Vakuutetulla on oikeus irtisanoa vakuutus 14 päivän irtisanomisajalla, jonka laskeminen alkaa irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusta ei tule irtisanoa, jos vakuutusmaksu maksetaan näiden 14 päivän kuluessa. (Vakuutussopimuslain 39 ) Henkilötiedot Käsittelemiämme vakuutetun henkilötietoja tarvitaan vakuutuksen hallinnoimiseen sekä tähän vakuutukseen ja lakiin perustuvien velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Nämä tiedot saadaan yleensä vakuutetulta ja yhteistyökumppaneiltamme. Henkilötietoja käytetään myös markkina- ja asiakasanalyyseihin, liiketoiminnan ja -menetelmien kehittämiseen, tilastointiin ja riskienhallintaan sekä markkinointiin ja palveluihimme yleisesti. Henkilötietoja voidaan edellä mainittuja tarkoituksia varten luovuttaa muille yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä, sekä kyseisiä tietoja pyytäville viranomaisille. Henkilötietolain ( /523) mukainen rekisterinpitäjä on tässä tapauksessa Vakuutusedustaja. Henkilötietolain mukaan vakuutetulla on oikeus saada tiedot niistä henkilötiedoistaan, joita käsittelemme. Vakuutetulla on myös oikeus kerran vuodessa pyytää meitä korjaamaan henkilötiedoissaan olevat virheet tai ilmoittaa meille, ettei vakuutetun henkilötietoja saa käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. 3

4 Tällaiset pyynnöt ja ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä Optimum Insurance Oy:n osoitteeseen: Nuijamiestentie 5 A, 2. krs, Helsinki Sovellettava laki Tähän vakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia muutoksineen Ylivoimainen este Vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, jos korvausvaatimuksen tutkiminen, korjaus tai korvauksen maksu viivästyy sodan, sodanomaisten tapahtumien, vallankumouksen tai viranomaisten toimien, lakon, työsulun, saarron tai muiden vastaavien tapahtumien takia Vakuutuksenantajaa vastaan nostetun kanteen kanneaika Kanne, joka perustuu Vakuutuksenantajan korvausvaatimukseen perustuvaan päätökseen tai muuhun päätökseen, jolla on vaikutusta vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun korvaukseen tai etuun oikeutetun osapuolen asemaan, on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin kyseinen osapuoli on saanut kirjallisen tiedon Vakuutuksenantajan päätöksestä ja kanneajasta sillä uhalla, että oikeus kanteen nostamiseen menetetään. Jos asia on vireillä Kuluttajariitalautakunnassa, Vakuutuslautakunnassa tai muussa kuluttajain riita-asioita koskevassa elimessä, vanhenemisaika keskeytyy sen mukaisesti, mitä säädetään velan vanhentumista koskevan lain ( /728) 11 :ssä Vakuutussopimusta koskevat kysymykset Tätä vakuutussopimusta koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä Vakuutusedustajaan: Optimum Insurance Oy Nuijamiestentie 5 A, 2. krs Helsinki Suomi Puh Tietoa etämyynnistä ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyistä sopimuksista Kuluttajansuojalain ( /38) mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä Vakuutusedustajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta tai sellaisena myöhäisempänä ajankohtana, jolloin kuluttaja on saanut ennen sopimusta annettavat tiedot ja sopimusehdot pysyvällä tavalla. Peruutuksen tapauksessa sopimuksenne irtisanotaan ja teille maksetaan takaisin vakuutuksesta maksamanne vakuutusmaksu. 12. Vakuutuksenantajan vastuu Allekirjoittaneiden vakuutuksenantajien vakuutussopimusten mukaiset vastuut niissä vakuutussopimuksissa, jotka ne ovat allekirjoittaneet, ovat erillisiä, eivät yhteisiä, ja ne rajoittuvat ainoastaan vakuutuksenantajien yksittäisiin allekirjoituksiin. Allekirjoittaneet vakuutuksenantajat eivät ole vastuussa minkään muun sopimuksen allekirjoittaneen sellaisen vakuutuksenantajan allekirjoituksesta, joka ei jostakin syystä täytä kaikkia velvollisuuksiaan tai osaa niistä. 13. Valitusten käsittely Vakuutuksenantaja on nimennyt valitusten käsittelijäksi S&P Underwriting Agency AB:n. S&P Underwriting Agency AB:ssa valituksia käsittelevä henkilö on Björn Haglund Gustav III:s Boulevard 46 Box Solna, Sverige Puh Valitusten käsittely Lloyd silla Mikäli ette ole tyytyväinen valituksenne käsittelyyn, voitte ottaa yhteyttä Lloyd sin Ruotsin edustajaan (osoite alla), joka antaa asiasta tiedon Lloyd sin valitusosastolle sen lopullista käsittelyä varten haittaamatta Ruotsin lakien teille suomia oikeuksia. Erik Börjesson, General Representative for Lloyd 's, Sveavägen 20, Stockholm, Sverige. Puh , fax: , sähköposti: Edellä mainitusta riippumatta asiakkaalla on aina oikeus viedä asiansa yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Vakuutuksenantajan katsotaan saaneen tiedon tähän vakuutukseen liittyvistä haasteista, tiedonannoista ja oikeudenkäynneistä, jos ne on osoitettu ja toimitettu Erik Börjessonille, Lloyd sin yleiselle edustajalle. Jos vakuutettu ei ole tyytyväinen Vakuutuksenantajan päätökseen, vakuutettu voi pyytää Vakuutuksenantajaa käsittelemään asian uudestaan esittämällä siitä kirjallisen pyynnön Vakuutuksenantajalle. Voitte myös ottaa yhteyttä: 4

5 15. Riitojen ratkaisuun Vakuutukseen liittyvät oikeudelliset toimet on nostettava Vakuutuksenantajaa vastaan: Lloyd s Underwriters (Jubilee syndicate 5820) c/o Erik Börjesson General Representative for Lloyd s, Sveavägen 20, 6 tr., Stockholm, Sverige Lloyd sin yleinen edustaja (General Representative) voi milloin tahansa viedä asian Lloyd sin valitusosastolle ilman, että sillä on vaikutusta vakuutetun lailliseen asemaan. Jos vakuutettu ei ole tyytyväinen Vakuutuksenantajan päätökseen, vakuutettu voi pyytää Vakuutuksenantajaa käsittelemään asian uudestaan esittämällä siitä kirjallisen pyynnön Vakuutuksenantajalle. Voitte myös ottaa yhteyttä: Kuluttajariitalautakuntaan Kuluttajariitalautakunnan suorittama selvitys on ilmainen ja sen ratkaisu annetaan suosituksen muodossa. Osoite: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, Helsinki puh Käräjäoikeudet Kaikki riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Jos vakuutettu on kuluttaja, kuluttaja voi myös käynnistää oikeustoimet siinä käräjäoikeudessa, jonka lainkäyttöalueella kuluttajan pysyvä asuinpaikka sijaitsee Muita tietoja Jos tarvitsette lisätietoja, voitte ottaa yhteyttä vakuutusedustajaan. Optimum Insurance Oy Nuijamiestentie 5 A, 2. krs Helsinki Suomi Puh Voitte myös ottaa yhteyttä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ei tutki yksittäisiä tapauksia, mutta se tarjoaa kuluttajille ilmaista neuvontaa ja apua vakuutusasioissa. 16. Muut säännökset RADIOAKTIIVISTA SAASTUMISTA KOSKEVA RAJOITUS AINEELLINEN VAHINKO VÄLITÖN Tämä vakuutus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat välittömästi tai välillisesti ydinreaktiosta, ydinsäteilystä tai radioaktiivisesta saastumisesta riippumatta siitä, millä tavoin kyseinen ydinreaktio, ydinsäteily tai radioaktiivinen saastuminen on aiheutunut. * Edellä mainitusta huolimatta, jos tulipalo on vakuutettu vaara ja syttyy välittömästi tai välillisesti ydinreaktiosta, ydinsäteilystä tai radioaktiivisen saastumisesta, tämä vakuutus kattaa kyseisestä tulipalosta aiheutuvat vahingot (tämän vakuutuksen ehtojen mukaisesti), pois lukien kuitenkin kaikki vahingot, jotka aiheutuvat kyseisestä tulipalosta välittömästi tai välillisesti syntyvästä ydinreaktiosta, ydinsäteilystä tai radioaktiivisesta saastumisesta. HUOM. Jos tulipalo ei ole tässä vakuutuksessa vakuutettu vaara, kaikki sanat alkaen sanoista Edellä mainitusta huolimatta kyseisen lauseen loppuun asti eivät sovellu tähän vakuutukseen ja ne tulee jättää huomiotta SOTAEHTO Tämä vakuutus ei kata välittömästi tai välillisesti sodasta, hyökkäyksestä, ulkomaisten vihollisten toimista, vihollisuuksista (mahdollisesta sodanjulistuksesta tai sellaisen puuttumisesta riippumatta), sisällissodasta, kapinoinnista, vallankumouksesta, kapinasta, sotilasvallasta tai anastetusta vallasta tai takavarikoinnista tai kansallistamisesta tai pakkoluovutusmääräyksestä tai tuhoamisesta aiheutuvaa tai tapahtuvaa tai edellä mainitun seurauksena tapahtuvaa vahinkoa tai omaisuusvahinkoa, joka syntyy valtion tai julkisen tai paikallisen viranomaisen määräyksestä huolimatta siitä, mitä muualla tässä sopimuksessa voidaan päinvastaisesti todeta Sanktioehto Kenenkään (jälleen)vakuuttajan ei tule katsoa myöntävän vakuutusturvaa eikä kukaan (jälleen)vakuuttaja ole velvollinen maksamaan mitään vakuutuskorvausta tai etuutta tästä sopimuksesta johtuen siinä määrin, kun kyseisen vakuutusturvan myöntäminen, vakuutuskorvauksen maksaminen tai etuuden myöntäminen altistaisi kyseisen (jälleen)vakuuttajan Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmista tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Yhdysvaltojen kauppa- tai talouspakotteista, lainsäädännöstä tai asetuksista johtuville sanktioille, kielloille tai rajoituksille EUROSOPIMUKSEN JATKUMISTA KOSKEVA EHTO 1) Euroopan unionin talous- ja rahaliittoon liittyvä tapahtuma ei i) päätä tätä sopimusta tai ii) muuta tai mitätöi mitään tämän sopimuksen ehtoa tai vapauta tai oikeuta osapuolia tämän sopimuksen ehdoista tai iii) anna kummallekaan osapuolelle yksipuolista oikeuttaa muuttaa tai irtisanoa tätä sopimusta. 5

6 2) Tämän sopimuksen tarkoituksia varten Euroopan unionin talous- ja rahaliittoon liittyvä tapahtuma käsittää rajoittamatta kunkin seuraavassa mainituista tapahtumista (tai niiden yhdistelmän): i) euron laillisen maksuvälineaseman peruminen ii) yhden tai useamman Euroopan unionin jäsenvaltion eroaminen Euroopan unionista ja/tai eurosta iii) euron korvaaminen jollakin muulla erillisellä tai yhteisvaluutalla kahden tai useamman jäsenvaltion toimesta (riippumatta siitä, pysyvätkö ne Euroopan unionin jäseninä) tai uuden valuutan käyttöönotto jonkin jäsenvaltion toimesta (riippumatta siitä, pysyykö se Euroopan unionin jäsenenä). 17. MÄÄRITELMÄT Kohde Kohde on asuntokauppalain mukainen asuinhuoneisto, paritalo tai talo. Ostaja Ostaja on Ostosopimuksessa Ostajaksi nimetty yksityinen henkilö (yksi tai useampi). Myyjä Myyjä on Ostosopimuksessa Myyjäksi nimetty yksityinen henkilö (yksi tai useampi). Ostosopimus Ostosopimus on Myyjän ja Ostajan välinen kirjallinen Kohteen kauppaa koskeva sopimus. Kuntotarkastus Kuntotarkastus on kokonaisvaltainen raportti, joka kuvaa Kohteen nykyistä kuntoa. 6

KotiTurva Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta

KotiTurva Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta KotiTurva Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta Vakuutusehdot, AmTrust 36219 SKANSKA voimassa 1. syyskuuta 2013 alkaen Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta 1. Vakuutuksen

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike KotiPlus-vakuutus Vakuutusehdot AH1216 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista

Lisätiedot

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

Päävakuutusehdot. Sisällysluettelo FITNESS24SEVEN OY

Päävakuutusehdot. Sisällysluettelo FITNESS24SEVEN OY FITNESS24SEVEN OY Voimassa 1.5.2015 alkaen Sisällysluettelo Lloyd s Insurance... 2 1 - Vakuutussopimus... 2 2 - Yleiset määritelmät... 2 3 - Yleiset ehdot... 3 4 - Vakuutuskorvaukset... 3 5 - Yleiset rajoitukset...

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Nordea Rahoituksen TUOHI MasterCard Hintaturvavakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2014 alkaen ja niitä

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906

Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906 Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906 1 Sisällys Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240

Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240 Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240 1 Sisällys Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille...

Lisätiedot

Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi.

Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi. Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi. SISÄLLYSLUETTELO 1. LISÄTURVAA HAPPY CARE -TUOTEVAKUUTUKSELLA 3 2. MIKSI VALITSISIT HAPPY CARE -TUOTEVAKUUTUKSEN? 3 3. NOPEAA JA AMMATTITAITOISTA APUA VAHINGON SATTUESSA

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601 Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutusnumero 102-3601 ja 119-4842 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot