Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus. Vakuutusehdot AH 101

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus. Vakuutusehdot AH 101"

Transkriptio

1 Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus Vakuutusehdot AH 101

2 Sisällysluettelo 1. Vakuutuksen sisältö Vakuutetut Vakuutuksen voimassaolo Vakuutusturvat Tapaturman aiheuttama tilapäinen työkyvyttömyys tai tapaturman aiheuttama sairaalahoito Työttömyys Yleiset kaikkia turvia koskevat korvausrajoitukset Korvausmenettely Edunsaaja Verotus Muutoksenhaku Chartis Finlandin päätökseen Vakuutusehtojen muuttaminen Vakuutusmaksut Vakuutuksen irtisanominen Puheluiden nauhoitus Sovellettava laki...8 Yleistä Nämä vakuutusehdot ja vakuutuskirja ovat todiste vakuutuksenottajan ja Chartis Europe S.A. sivuliikkeen (jäljempänä Chartis Finland) välisestä vakuutussopimuksesta. Vakuutuksenantaja Chartis Finland myöntää vakuutetulle vakuutuksen Nordea Rahoituksen Käyttöluotto- tai TUOHI MasterCard -asiakkaana. Chartis Finland tarkoittaa Chartis Europe S.A. sivuliikettä, jonka osoite on Kasarmikatu 44, Helsinki, puh ja Y-tunnus: Chartis Finland on ranskalaisen Chartis Europe S.A. vakuutusyhtiön sivuliike (Registre du Commerce des Sociétés Nanterre B ). Ranskan yhtiön osoite on: Chartis Europe S.A., Paris La Defense, 34 Place des Corolles, Courbevoie, France. Nordea Rahoitus tarkoittaa Nordea Rahoitus Suomi Oy:tä, jonka osoite on Nihtisillantie 3 G, Espoo, puh. (09) ja Y-tunnus: Nordea Rahoituksen toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 / PL 159, Helsinki, puh , Chartis Europe S.A. sivuliikkeen puolesta Juhani Talvia Toimitusjohtaja 1. Vakuutuksen sisältö Näissä vakuutusehdoissa määritellään vakuutuksen yksityiskohdat. Hakemuslomake (jos sellainen on), nämä vakuutusehdot sekä vakuutuskirja muodostavat vakuutuksen sisällön. Vakuutetun tulee lukea nämä asiakirjat huolellisesti ymmärtääkseen varmasti, mitä vakuutus kattaa. Missä tahansa tässä sopimuksessa määritellyillä termeillä on sama määritelmässä tarkoitettu erityismerkitys kaikissa sopimuksen kohdissa. 2. Vakuutetut Vakuutettuna on vakuutuskirjassa nimetty vakuutuksenottaja. 3. Vakuutuksen voimassaolo Vakuutuksen alkaminen ja voimassaolo Vakuutus on voimassa voimaantulopäivästä siihen päivään, jolloin vakuutus päättyy tässä kohdassa 3 mainituista syistä, tai mikäli kyseessä on määräaikainen vakuutus, määräajan umpeutuessa. Vakuutusturva alkaa vakuutushakemuksen tekemisestä lukien. Vakuutusturvan voimaantulopäivä on ilmoitettu vakuutuskirjassa. Sitova vakuutussopimus syntyy, kun vakuutettu maksaa ensimmäisen vakuutusmaksun vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusturva kuitenkin päättyy, mikäli vakuutusmaksua ei makseta ensimmäisen vakuutusmaksun maksupäivänä. Edellä mainitussa tapauksessa sitovaa vakuutussopimusta ei ole syntynyt vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä. Jotta vakuutus säilyy voimassa, vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa ja oltava oikeutettu sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisiin korvauksiin. Vakuutuksen päättyminen Vakuutus päättyy varhaisimpana seuraavista ajankohdista: irtisanomisajan jälkeen, mikäli vakuutuksenantaja irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti vakuutusmaksun laiminlyönnin vuoksi; vakuutettu kuolee; vakuutettu on asunut Suomen ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 180 päivää; sen vakuutuskauden päättyessä, jolloin vakuutettu täyttää 65 vuotta; vakuutettu irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti; tai vakuutetun luottosopimus Nordea Rahoituksen kanssa päättyy mistä tahansa syystä. 4. Vakuutusturvat Tähän vakuutukseen sisältyvät seuraavat turvat: Turva tapaturman aiheuttaman tilapäisen työkyvyttömyyden ja tapaturman aiheuttaman sairaalahoidon varalta; Turva työttömyyden varalta. 2

3 Vakuutustapahtuman sattuessa Chartis Finland maksaa vakuutuskirjassa määritellyn korvauksen soveltuvaa vakuutusturvaa koskevien ehtojen mukaisesti. Vakuutus kattaa missä päin maailmaa tahansa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvat tapaturmat. 5. Tapaturman aiheuttama tilapäinen työkyvyttömyys tai tapaturman aiheuttama sairaalahoito Oikeus korvaukseen Vakuutettu on oikeutettu vakuutuskirjassa ja tässä kohdassa 5 määriteltyyn korvaukseen, jos vakuutettu kärsii vakuutuksen voimassaoloaikana tapaturmavamman, josta yksin ja muista syistä riippumatta aiheutuu tilapäinen työkyvyttömyys tai sairaalahoitoon joutuminen ja jos tässä kohdassa 5 mainitut edellytykset täyttyvät. Eräitä määritelmiä Muualla määriteltyjen termien lisäksi näissä ehdoissa: Sairaalahoito tarkoittaa tapaturmasta johtuvaa yöpymistä edellyttävää hoitoa potilaana sairaalassa, mikä kestää yhtäjaksoisesti vähintään yhden yön. Sairaalahoidoksi ei katsota hoitoa pitkäaikaishoitoa tarjoavassa hoitokodissa, vieroitushoitolaitoksessa, vanhainkodissa, kuntoutuskodissa tai muissa vastaavissa pitkäaikaishoitolaitoksissa. Tilapäinen työkyvyttömyys tarkoittaa tapaturmavammasta johtuvaa tilaa, joka täysin estää vakuutettua enintään 12 kuukauden ajan tekemästä mitään osaa normaalista työstään. Tapaturmavamma tarkoittaa ruumiillista vammaa, joka aiheutuu tapaturmasta eikä mistään asteittain ilmenevästä seikasta. Tapaturmavammoja eivät ole seuraavat: sairaus, joka johtuu muusta syystä kuin tapaturmavammasta, posttraumaattinen stressihäiriö, psyykkinen sairaus, vaikka syynä olisi tapaturmavamma. Tapaturma tarkoittaa äkillistä, ulkoista, ruumiillisen vamman aiheuttavaa tapahtumaa, joka sattuu odottamatta ja vakuutetun tahtomatta. Korvauksen maksamisen edellytykset Jotta vakuutettu voi hakea korvausta tästä turvasta, vakuutetun on täytettävä seuraavat ehdot: vakuutettu oli työssä Suomessa tilapäisen työkyvyttömyyden tai sairaalahoidon alkaessa; vakuutettu esittää omalla kustannuksellaan hankkimansa laillistetun lääkärin (ei kuitenkaan vakuutettu itse tai hänen perheenjäsenensä) antaman lääkärintodistuksen ja muut Chartis Finlandin mahdollisesti vaatimat lääkärinlausunnot ja asiakirjat, jotka vahvistavat, että tapaturmavamma on estänyt vakuutettua täysin tekemästä mitään osaa normaalista työstään. Jos tilapäinen työkyvyttömyys kestää yli 60 päivää, vakuutetun on toimitettava vastaava todistus 30 päivän välein, kunnes työkyvyttömyys päättyy; ja tarvittaessa vakuutetun on suostuttava yhteen tai useampaan Chartis Finlandin nimeämän lääkärin suorittamaan lääkärintarkastukseen Chartis Finlandin kustannuksella. Korvausmäärä ja sen maksaminen Chartis Finland maksaa korvausta tilapäisen työkyvyttömyyden syntymisestä 31. päivästä alkaen tai sairaalahoidon ensimmäisestä päivästä alkaen, jos vakuutetun sairaalahoito kestää vähintään yhden yön. Chartis Finland maksaa 1/30 vakuutuskirjassa määritellystä kuukausittaisesta korvauksesta jokaista sellaista täyttä päivää kohti, jonka vakuutettu on tilapäisesti työkyvytön tai sairaalahoidossa. Chartis Finland maksaa korvauksen kohdan 8 mukaisesti. Korvauksen maksaminen päättyy vakuutetun sairaalahoidon päättyessä tai työkyvyttömyyden päättyessä. Korvausta maksetaan enintään 12 kuukaudelta yhdestä tapaturmasta aiheutuneen tilapäisen työkyvyttömyyden tai sairaalahoitoon joutumisen perusteella. Korvausta maksetaan kultakin korvaukseen oikeuttavalta ajanjaksolta vain tilapäisen työkyvyttömyyden taikka sairaalahoitoon joutumisen perusteella. Kun vakuutetulle on maksettu enimmäismääräinen korvaus, vakuutettu on oikeutettu uuteen korvaukseen, jos vakuutetulle aiheutuu tilapäinen työkyvyttömyys tai vakuutettu joutuu sairaalahoitoon: a) 180 päivän kuluttua saman tapaturman takia tai b) 90 päivän kuluttua eri tapaturman takia alkuperäisen korvausjakson päättymisestä. Chartis Finland lopettaa korvauksen maksamisen, jos vakuutettu pystyy Chartis Finlandin nimeämän lääkärin lausunnon mukaan palaamaan työhön. Tapaturman aiheuttamaa tilapäistä työkyvyttömyyttä tai sairaalahoitoa koskevan turvan erityiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata seuraavia: tilapäisen työkyvyttömyyden ensimmäiset 30 peräkkäistä päivää, jotka vakuutettu joutuu olemaan poissa työstä tapaturmavamman takia; sairaalahoitoa, jonka kesto on lyhyempi kuin yksi yö; tai selkäkivun perusteella haettu korvaus, ellei tueksi esitetä diagnoosia, jonka tekemisessä on käytetty asianmukaista lääketieteellistä kuvaustekniikkaa (esim. röntgen-, tomografia- tai magneettikuvaus). Vakuutettu ei ole oikeutettu korvaukseen, jos vakuutettu pystyy hoitamaan mitä tahansa osaa työstään. Jos vakuutettu on itsenäinen elinkeinonharjoittaja, työn hoitamiseksi luetaan mikä tahansa 3

4 elinkeinotoiminnan avustaminen tai johtotehtäviin osallistuminen. Tähän kohdassa 5 eriteltyyn turvaan soveltuvat myös kohdan 7 yleiset rajoitukset. 6. Työttömyys Oikeus korvaukseen Turva oikeuttaa vakuutuskirjassa ja tässä kohdassa 6 määriteltyyn korvaukseen, jos vakuutettu joutuu ilman omaa syytään työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana. Eräitä määritelmiä Muualla määriteltyjen termien lisäksi näissä ehdoissa: Aktiivisesti työssä tarkoittaa, että vakuutettu ei ole ollut poissa työstä yli kolmea viikkoa yhtäjaksoisesti vakuutuksen alkamispäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana muusta syystä kuin pitääkseen tavanomaisia ansaitsemiaan vuosilomia. Äitiys- tai isyyslomalla olevien tai vastaavasta syystä työstä poissa olevien henkilöiden katsotaan olevan aktiivisesti työssä. Vakuutetun katsotaan olevan itsenäinen elinkeinonharjoittaja, mikäli: a) vakuutettu harjoittaa elinkeinotoimintaa omaan lukuunsa yksityisyrittäjänä tai yhtiön osakkaana vahingon sattuessa; ja b) kirjanpito osoittaa, että vakuutettu on harjoitta- nut elinkeinotoimintaa vähintään kuuden kuukauden ajan ennen tämän vakuutuksen voimaantulopäivää; ja c) vakuutettu on vahingon sattuessa velvollinen maksamaan tuloveroa; ja d) vakuutettu on ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan (AYT) jäsen. Määräaikaistyö tarkoittaa määräaikaisen työsopimuksen perusteella vakuutuksen voimaantulopäivänä tehtävää työtä, jota koskeva vakuutetun työsopimus on kestoltaan vähintään yhden vuoden ja edellyttäen, että vakuutetun työsopimusten kesto (saman tai eri työnantajan palveluksessa) on yhteensä vähintään kaksi vuotta. Työ tarkoittaa määräaikaistyötä tai toimintaa itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai muuta pysyvää ansiotyötä vähintään 25 tuntia viikossa, joka oikeuttaa vakuutetun saamaan työttömyysturvaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta tai ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassalta. Työttömyys tarkoittaa: Työntekijöiden osalta: Vakuutettu on täysin ilman työtä, työnantajan taloudellisilla ja tuotannollisilla tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla suorittaman irtisanomisen seurauksena. Itsenäisten elinkeinonharjoittajien osalta: Vakuutettu on lopettanut elinkeinotoiminnan tahtonsa vastaisesti insolvenssioikeudellisten toimenpiteiden (esimerkiksi konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely) seurauksena. Korvauksen maksamisen edellytykset Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vakuutettu on joutunut työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana ja että hän on ilmoittautunut työvoimaviranomaisille työttömäksi työnhakijaksi ja on oikeutettu saamaan työttömyysturvaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta tai ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassalta. Chartis Finland maksaa 1/30 korvauksesta jokaista sellaista täyttä päivää kohti, jonka vakuutettu on työttömänä. Korvausta maksetaan kohdan 8 mukaisesti alkaen 31. päivästä työttömyyden alkamisesta lukien kuukausittain jälkikäteen enintään 12 kuukauden ajan tai kunnes vakuutettu palaa työhön, jos paluu tapahtuu aikaisemmin. Kun vakuutetulle on maksettu enimmäismääräinen korvaus, vakuutettu on oikeutettu uuteen korvaukseen, jos hän joutuu työttömäksi oltuaan työssä yhtäjaksoisesti 365 päivää viimeisen korvauksen maksamisen jälkeen. Jos vakuutettu haluaa työttömänä ollessaan ryhtyä määräaikaistyöhön, joka varmasti tai todennäköisesti kestää alle 12 kuukautta, vakuutetun on ilmoitettava asiasta Chartis Finlandille. Chartis Finland ei maksa korvausta määräaikaistyön ajalta, mutta jatkaa korvauksien maksamista määräaikaistyön päätyttyä. Enintään 12 kuukautta kestävää korvausjaksoa laskettaessa Chartis Finland jättää huomiotta aikajakson, jolloin vakuutettu teki edellä mainittua määräaikaistyötä. Maksettava korvaus on pienin luottosopimuksen mahdollistama kuukausierä, vaikka vakuutettu olisi erikseen sopinut Nordea Rahoituksen kanssa muusta kuukausierästä. Korvauksena maksetaan työsuhteen irtisanomisilmoitusta edeltävän kuukauden Käyttöluotto- tai TUOHI MasterCard tilin loppusaldon mukaista pienintä luottosopimuksen mahdollistamaa kuukausierää vastaava summa. Korvauksena ei makseta viivästyskorkoa tai muita maksun laiminlyömisestä seuraavia kuluja. Korvausta maksetaan enintään 12 kk tai kunnes työttömyyttä edeltävän kuukauden loppusaldo on kokonaan maksettu. Korvausta ei suoriteta, mikäli se on pienempi, kuin 17 euroa. Vakuutettu on velvollinen toimittamaan omalla kustannuksellaan hankkimansa selvityksen työttömyydestä sekä selvityksen irtisanomisilmoituksen antopäivästä. Jos työttömyys kestää yli 60 päivää, vakuutetun on toimitettava vastaava selvitys työttömyydestä 30 päivän välein, kunnes työttömyys tai korvauksien maksaminen päättyy. 4

5 Työttömyysturvan erityiset rajoitukset Korvausta ei makseta seuraavissa tapauksissa: Vakuutetun 30 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä. Vakuutuksen voimaantulopäivänä vakuutettu tiesi tai oli todennäköistä, että hän joutuu työttömäksi. Vakuutettu ei ollut aktiivisesti työssä vakuutuksen voimaantulopäivänä. Vakuutettu eroaa tai jää eläkkeelle tai lopettaa työsuhteensa vapaaehtoisesti. Vakuutetun työttömyys on seurausta vakuutetun tahallisesta teosta, epärehellisyydestä, lakosta, petoksesta tai muusta näihin verrattavasta syystä, joka muodostaa työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen. Vakuutetun työttömyys alkaa 60 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulopäivästä. Vakuutetun työttömyys aiheutuu määräaikaisen työsopimuksen päättymisestä, ellei sopimus täytä määräaikaistyön määritelmän edellytyksiä (katso edellä kohta 6). Jos työ täyttää kyseiset edellytykset, Chartis Finland maksaa korvauksen vain siinä tapauksessa, että sopimus päättyy ennenaikaisesti työnantajasta johtuvasta syystä. Tällöin korvausta maksetaan kyseisen työsopimuksen normaalin sopimuskauden loppuun, kuitenkin enintään 12 kuukautta kestävän korvausjakson ajan. Vakuutetun työttömyys johtuu työn kausiluonteisuudesta. Vakuutetun työttömyyden syynä on lomautus. Työttömyyden ajalta, jolta vakuutetulle maksetaan irtisanomisajan palkkaa tai erorahaa. Vakuutetun työttömyyden syynä on sairaus. Vakuutetun toiminta itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai osakkaana keskeytyy väliaikaisesti, mutta toimintaa ei olla lopettamassa, asettamassa selvitystilaan tai insolvenssioikeudellisia toimenpiteitä (esimerkiksi konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely) ei ole aloitettu. Vakuutettu ei ole ilmoittautunut paikalliseen työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi, eikä ole oikeutettu saamaan peruspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta tai ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassalta. Vakuutettu saa palkkaa, irtisanomisajan palkkaa, erorahaa tai muuta vastaavaa taloudellista korvausta työsopimuksen päättymiseen liittyen. Vakuutettu saa työmarkkinatukea. Vakuutettu kuolee. Tähän kohdassa 6 eriteltyyn turvaan soveltuvat myös kohdan 7 yleiset rajoitukset. 7. Yleiset kaikkia turvia koskevat korvausrajoitukset Tapaturmavammoja koskevat rajoitukset Korvausta ei makseta tapaturmavammasta, jonka aiheuttaja tai osatekijä on jokin seuraavista: sota. Sota tarkoittaa näissä ehdoissa sotaa (riippumatta siitä, onko sitä julistettu) tai sodan kaltaista toimintaa, mukaan lukien itsenäisen valtion sotilaallisen voiman käyttö taloudellisten, maantieteellisten, kansallismielisten, poliittisten, rodullisten, uskonnollisten tai muiden päämäärien saavuttamiseksi; tarkoituksellisesti itse aiheutettu vamma, itsemurha tai itsemurhan yritys; lentäminen joko pilottina tai miehistön tai lentohenkilökunnan jäsenenä; henkisten (luokituksesta riippumatta), psykiatristen tai psykoottisten sairaustilojen tai erilaisten masennusten tai mielisairauksien hoito; erilaiset lepohoidot ja oleskelut pitkäaikaishoitoa tarjoavissa laitoksissa (vanhainkodit, kuntoutuskodit, vieroitushoitolaitokset jne.); tutkimukset, toimenpiteet tai hoito ainoastaan kosmeettisista syistä tai ylipainon vuoksi, hedelmöityshoitoihin liittyen tai miehen sukupuolisen kyvyttömyyden tai potenssin parantamiseksi, ellei kosmeettisen hoidon tarve aiheudu suoraan tapaturmavammasta; AIDS tai HIV, mikäli AIDS tai HIV on todettu; raskaus tai synnytys; tapaturma, joka on todistettavasti sattunut vakuutetun tehdessä tai yrittäessä tehdä rikosta. Työssäoloehdon täyttymättä jääminen Korvausta ei makseta tilapäiseen työkyvyttömyyteen tai työttömyyteen liittyvästä menetyksestä sellaiselle vakuutetulle, joka ei ole työssä ja aktiivisesti työssä vakuutuksen voimaantulopäivänä. Luottoon liittyvät rajoitukset Korvauksia ei makseta ja vakuutus päättyy, kun vakuutuskirjassa määritelty vakuutetun Nordea Rahoituksen luottosopimus päättyy irtisanomisen johdosta. Samanaikaisten korvausten rajoitus Tilapäisen työkyvyttömyyden, sairaalahoidon tai työttömyyden nojalla vakuutettu voi saada korvausta vain yhden vakuutustapahtuman perusteella kerrallaan. Korvausta maksetaan ensin sattuneen vakuutustapahtuman nojalla. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Chartis Finland on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, Chartis Finlandin vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. 5

6 8. Korvausmenettely Korvaushakemuslomake ja muut selvitykset Hakeakseen korvausta tämän vakuutuksen nojalla vakuutetun on otettava mahdollisimman pian yhteyttä Chartis Finlandin asiakaspalvelukeskukseen puhelinnumerossa Chartis Finland pyytää vakuutettua täyttämään korvaushakemuslomakkeen ja Chartis Finland saattaa pyytää vakuutettua käymään lääkärintarkastuksessa hakemuksen tueksi. Vakuutetun on annettava Chartis Finlandille sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Chartis Finlandin vastuun selvittämiseksi. Vakuutettu on velvollinen omalla kustannuksellaan hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten vakuutetun saatavissa ottaen myös huomioon Chartis Finlandin mahdollisuudet hankkia selvitystä. Jos Chartis Finland vakuutetun esittämän selvityksen lisäksi pyytää vakuutettua käymään lääkärintarkastuksessa korvausvastuun selvittämiseksi, Chartis Finland maksaa tarkastuksesta sekä mahdollisista lääkärinlausunnoista ja asiakirjoista aiheutuvat kulut. Vakuutettu on velvollinen korvauksen saamiseksi suostumaan tällaisiin tutkimuksiin. Chartis Finland ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut kaikki tarpeelliset selvitykset. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Chartis Finlandille vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Chartis Finlandin vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Korvausoikeuden vanhentuminen Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen. Korvauksen maksaminen Chartis Finland suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Chartis Finland on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Chartis Finland suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. Viivästyneelle korvaukselle Chartis Finland maksaa korkolaissa säädetyn viivästyskoron. 9. Edunsaaja Vakuutettu on itse tapaturman aiheuttamasta sairaalahoidosta ja tilapäisestä työkyvyttömyydestä (kohta 5) ja työttömyydestä (kohta 6) maksettavan korvauksen edunsaaja. 10. Verotus Tästä vakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat veronalaista tuloa. Chartis Finland tai Nordea Rahoitus eivät ole vastuussa mistään veroista, joita vakuutetulle tai edunsaajalle tulee maksettaviksi korvausten perusteella. Chartis Finland tekee korvauksista kaikki lain vaatimat ennakonpidätykset. 11. Muutoksenhaku Chartis Finlandin päätökseen Yhteydenotto Chartis Finlandiin Chartis Finland pyrkii aina tarjoamaan vakuutetuille ensiluokkaista palvelua. Jos et ole tyytyväinen saamasi palvelun tasoon, voit ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: Chartis Europe S.A. sivuliike Kasarmikatu 44, Helsinki Puhelin: Voit nopeuttaa palautteesi käsittelyä ilmoittamalla vakuutusnumerosi tai korvaushakemuksen numeron (tai molemmat) sekä nimesi. Itseoikaisu Jos vakuutettu epäilee virhettä Chartis Finlandin korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on oikeus saada lähempää tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Chartis Finland oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat Jos korvauksenhakija on tyytymätön Chartis Finlandin päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Toimisto on puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa. Chartis Finlandin päätös voidaan saattaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa. Chartis Finlandin päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella. Edellä mainitut lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on vireillä oikeudessa tai on siellä käsitelty. Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia. 6

7 Korvauskanne käräjäoikeudessa Jos vakuutettu tai korvauksenhakija on tyytymätön Chartis Finlandin päätökseen, hän voi panna vireille kanteen Chartis Finlandia vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Chartis Finlandin päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole. Vakuutusvalvontaviranomaiset Chartis Europe S.A. sivuliikkeen toimintaa Suomen markkinoilla valvoo: Finanssivalvonta PL Helsinki Puh Fax. (010) Chartis Europe S.A.:n toimintaa Ranskan markkinoilla valvoo: Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) 61 rue Taitbout Paris cedex 09 France Puh Vakuutusehtojen muuttaminen Chartis Finlandilla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on: uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaismääräys, ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus), vakuutusturvan ylläpitoon vaikuttava olennainen kustannustason muutos. Nordea Rahoitus muuttaa TUOHI Mastercard ja/ tai Käyttöluotto-kortin pienintä mahdollista lainasopimuksen mahdollistamaa kuukausierää Chartis Finlandilla on myös oikeus tehdä vähäisiä muutoksia tämän vakuutuksen ehtoihin, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Jos Chartis Finland tekee edellä kuvattuja muutoksia, Chartis Finland ilmoittaa vakuutusehtojen muutoksista vakuutetulle tämän viimeksi ilmoittamaansa osoitteeseen kirjallisesti. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutetulla on oikeus irtisanoa vakuutus, ellei hän hyväksy muutoksia. 13. Vakuutusmaksut Vakuutusmaksun määräytyminen ja suorittaminen Vakuutusmaksu määräytyy vakuutuskirjaan merkityn valitun vakuutustason mukaan. Chartis Finland laskuttaa vakuutusmaksut kuukausittain asiakkaan luottotililtä ja vakuutetun on maksettava vakuutusmaksu eräpäivänä Nordea Rahoitukselle. Vakuutusmaksun eräpäivä on sama kuin vakuutetun luottotilin kuukausittaisen takaisinmaksun eräpäivä. Vakuutusmaksun viivästyminen Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Chartis Finlandilla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutettu kuitenkin suorittaa erääntyneen vakuutusmaksun täysimääräisenä ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty. Jos vakuutusmaksun myöhästyminen johtuu vakuutetun maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutussopimus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen. Nordea Rahoituksella on oikeus periä vakuutusmaksun viivästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaisesti sekä korvaus viivästyneen vakuutusmaksun perintäkuluista. Päättyneen vakuutuksen saattaminen uudelleen voimaan Jos vakuutus on päättynyt muun kun ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, mikäli vakuutettu maksaa erääntyneen vakuutusmaksun täysimääräisenä kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, Chartis Finlandin korvausvastuu alkaa erääntyneiden vakuutusmaksujen täysimääräistä suorittamista seuraavasta päivästä. 14. Vakuutuksen irtisanominen Vakuutetun oikeus irtisanoa vakuutus Vakuutetulla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. 7

8 Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutettu ei ole määrännyt myöhempää päättymisajankohtaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty Nordea Rahoitukselle tai Chartis Finlandille. Jos vakuutettu irtisanoo vakuutuksen ennen kuin voimaantulopäivästä on kulunut 60 päivää, Chartis Finland palauttaa vakuutetun maksaman vakuutusmaksun, ellei tämä ole tehnyt vahinkoilmoitusta. Jos vakuutettu irtisanoo vakuutuksen, kun voimaantulopäivästä on kulunut yli 60 päivää, Chartis Finland palauttaa maksetusta vakuutusmaksusta osan, joka määräytyy suhteessa käyttämättömään vakuutusturvaan. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos palautettava maksu on alle 8 euroa. Chartis Finlandin oikeus irtisanoa vakuutus Chartis Finlandilla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa, tai jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, päättyväksi kalenterivuoden lopussa. Vakuutusta ei kuitenkaan irtisanota sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut. 15. Puheluiden nauhoitus Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä Chartis Finland nauhoittaa puheluja ja tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Pankkisalaisuus ja vakuutusyhtiöitä koskeva lakisääteinen vaitiolovelvollisuus rajoittaa Chartis Finlandin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. 16. Sovellettava laki Tähän vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia. Annamme mielellämme lisätietoja Asiakaspalvelu ma-pe 9-21, la Kasarmikatu Helsinki Y-tunnus /2010

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 151 1 10.10 (12.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 NORDAX BANK LAINATURVA Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015 AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2016 alkaen. 1 SUPPEA LAINATURVA Vakuutusehdot YLEISTÄ... 3 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT JA VAKUUTUSTURVA... 3 2.1 Vakuutettu...

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT SISÄLLYSLUETTELO Säästöpankki Balanssi pitää talouden tasapainossa... 3 Valitse vakuutusturvan laajuus... 4 Vakuutettava laina ja prosenttiosuus...

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisovakuutus

Lapsi- ja nuorisovakuutus Lapsi- ja nuorisovakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Lapsi- ja nuorisovakuutus Sisällysluettelo Määritelmiä Yleiset sopimusehdot 01 Vakuutussopimus ja

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE

YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE YRITYSLAINATURVA Voimassa 21.12.2014 alkaen. 1 YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE Miksi Yrityslainaturva?... 4 Mikä on yrityslainaturva?... 4 Yrityslainaturva... 4 Yrityslainaturvan

Lisätiedot

AutoPlus AH1209. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike

AutoPlus AH1209. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike AutoPlus AH1209 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä vakuutusehdoista

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot 1.7.2014 SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Vakuutuksen yleiset ehdot... 2 1.1. Vakuutuksen sisältö... 2 1.2. Eräiden termien merkitys... 2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

LAAJA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

LAAJA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. LAAJA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2016 alkaen. 1 Henki- ja tapaturmaisen pysyvän haitan vakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö Financial Assurance Company Limited, Suomen sivuliike (Y-tunnus 1915572-3,

Lisätiedot

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti Omavastuu- ja bonusmenetysturva KUVA TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.6.2016 alkaen. TUOTESELOSTE 460133f 06.16 Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Omavastuu- ja bonusmenetysturvan keskeinen sisältö.

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

LAINATURVAN TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT

LAINATURVAN TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT LAINATURVAN TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT TUOTESELOSTE Voimassa 10.12.2014 alkaen. 1 LAINATURVAN TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT TUOTESELOSTE...4 Tutustu huolellisesti Lainaturvaan...4 Turvaa lainasi takaisinmaksu...4

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.7.2009 alkaen 1 (23) YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Fenniaturvan talkoovakuutus on vakuutussopimuslain tarkoittama henkilövakuutus. Tähän sovelletaan

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys Financial Insurance Company Limited, Y-tunnus 1067708-2 HENKILÖTIEDOT Korvauksenhakija täyttää Vakuutetun suku- ja etunimet Vakuutusyhtiö täyttää 1 (5) Alkaa Päättyy Laji Vahinkonumero Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot