Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus. Vakuutusehdot AH 101

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus. Vakuutusehdot AH 101"

Transkriptio

1 Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus Vakuutusehdot AH 101

2 Sisällysluettelo 1. Vakuutuksen sisältö Vakuutetut Vakuutuksen voimassaolo Vakuutusturvat Tapaturman aiheuttama tilapäinen työkyvyttömyys tai tapaturman aiheuttama sairaalahoito Työttömyys Yleiset kaikkia turvia koskevat korvausrajoitukset Korvausmenettely Edunsaaja Verotus Muutoksenhaku Chartis Finlandin päätökseen Vakuutusehtojen muuttaminen Vakuutusmaksut Vakuutuksen irtisanominen Puheluiden nauhoitus Sovellettava laki...8 Yleistä Nämä vakuutusehdot ja vakuutuskirja ovat todiste vakuutuksenottajan ja Chartis Europe S.A. sivuliikkeen (jäljempänä Chartis Finland) välisestä vakuutussopimuksesta. Vakuutuksenantaja Chartis Finland myöntää vakuutetulle vakuutuksen Nordea Rahoituksen Käyttöluotto- tai TUOHI MasterCard -asiakkaana. Chartis Finland tarkoittaa Chartis Europe S.A. sivuliikettä, jonka osoite on Kasarmikatu 44, Helsinki, puh ja Y-tunnus: Chartis Finland on ranskalaisen Chartis Europe S.A. vakuutusyhtiön sivuliike (Registre du Commerce des Sociétés Nanterre B ). Ranskan yhtiön osoite on: Chartis Europe S.A., Paris La Defense, 34 Place des Corolles, Courbevoie, France. Nordea Rahoitus tarkoittaa Nordea Rahoitus Suomi Oy:tä, jonka osoite on Nihtisillantie 3 G, Espoo, puh. (09) ja Y-tunnus: Nordea Rahoituksen toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 / PL 159, Helsinki, puh , Chartis Europe S.A. sivuliikkeen puolesta Juhani Talvia Toimitusjohtaja 1. Vakuutuksen sisältö Näissä vakuutusehdoissa määritellään vakuutuksen yksityiskohdat. Hakemuslomake (jos sellainen on), nämä vakuutusehdot sekä vakuutuskirja muodostavat vakuutuksen sisällön. Vakuutetun tulee lukea nämä asiakirjat huolellisesti ymmärtääkseen varmasti, mitä vakuutus kattaa. Missä tahansa tässä sopimuksessa määritellyillä termeillä on sama määritelmässä tarkoitettu erityismerkitys kaikissa sopimuksen kohdissa. 2. Vakuutetut Vakuutettuna on vakuutuskirjassa nimetty vakuutuksenottaja. 3. Vakuutuksen voimassaolo Vakuutuksen alkaminen ja voimassaolo Vakuutus on voimassa voimaantulopäivästä siihen päivään, jolloin vakuutus päättyy tässä kohdassa 3 mainituista syistä, tai mikäli kyseessä on määräaikainen vakuutus, määräajan umpeutuessa. Vakuutusturva alkaa vakuutushakemuksen tekemisestä lukien. Vakuutusturvan voimaantulopäivä on ilmoitettu vakuutuskirjassa. Sitova vakuutussopimus syntyy, kun vakuutettu maksaa ensimmäisen vakuutusmaksun vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusturva kuitenkin päättyy, mikäli vakuutusmaksua ei makseta ensimmäisen vakuutusmaksun maksupäivänä. Edellä mainitussa tapauksessa sitovaa vakuutussopimusta ei ole syntynyt vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä. Jotta vakuutus säilyy voimassa, vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa ja oltava oikeutettu sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisiin korvauksiin. Vakuutuksen päättyminen Vakuutus päättyy varhaisimpana seuraavista ajankohdista: irtisanomisajan jälkeen, mikäli vakuutuksenantaja irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti vakuutusmaksun laiminlyönnin vuoksi; vakuutettu kuolee; vakuutettu on asunut Suomen ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 180 päivää; sen vakuutuskauden päättyessä, jolloin vakuutettu täyttää 65 vuotta; vakuutettu irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti; tai vakuutetun luottosopimus Nordea Rahoituksen kanssa päättyy mistä tahansa syystä. 4. Vakuutusturvat Tähän vakuutukseen sisältyvät seuraavat turvat: Turva tapaturman aiheuttaman tilapäisen työkyvyttömyyden ja tapaturman aiheuttaman sairaalahoidon varalta; Turva työttömyyden varalta. 2

3 Vakuutustapahtuman sattuessa Chartis Finland maksaa vakuutuskirjassa määritellyn korvauksen soveltuvaa vakuutusturvaa koskevien ehtojen mukaisesti. Vakuutus kattaa missä päin maailmaa tahansa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvat tapaturmat. 5. Tapaturman aiheuttama tilapäinen työkyvyttömyys tai tapaturman aiheuttama sairaalahoito Oikeus korvaukseen Vakuutettu on oikeutettu vakuutuskirjassa ja tässä kohdassa 5 määriteltyyn korvaukseen, jos vakuutettu kärsii vakuutuksen voimassaoloaikana tapaturmavamman, josta yksin ja muista syistä riippumatta aiheutuu tilapäinen työkyvyttömyys tai sairaalahoitoon joutuminen ja jos tässä kohdassa 5 mainitut edellytykset täyttyvät. Eräitä määritelmiä Muualla määriteltyjen termien lisäksi näissä ehdoissa: Sairaalahoito tarkoittaa tapaturmasta johtuvaa yöpymistä edellyttävää hoitoa potilaana sairaalassa, mikä kestää yhtäjaksoisesti vähintään yhden yön. Sairaalahoidoksi ei katsota hoitoa pitkäaikaishoitoa tarjoavassa hoitokodissa, vieroitushoitolaitoksessa, vanhainkodissa, kuntoutuskodissa tai muissa vastaavissa pitkäaikaishoitolaitoksissa. Tilapäinen työkyvyttömyys tarkoittaa tapaturmavammasta johtuvaa tilaa, joka täysin estää vakuutettua enintään 12 kuukauden ajan tekemästä mitään osaa normaalista työstään. Tapaturmavamma tarkoittaa ruumiillista vammaa, joka aiheutuu tapaturmasta eikä mistään asteittain ilmenevästä seikasta. Tapaturmavammoja eivät ole seuraavat: sairaus, joka johtuu muusta syystä kuin tapaturmavammasta, posttraumaattinen stressihäiriö, psyykkinen sairaus, vaikka syynä olisi tapaturmavamma. Tapaturma tarkoittaa äkillistä, ulkoista, ruumiillisen vamman aiheuttavaa tapahtumaa, joka sattuu odottamatta ja vakuutetun tahtomatta. Korvauksen maksamisen edellytykset Jotta vakuutettu voi hakea korvausta tästä turvasta, vakuutetun on täytettävä seuraavat ehdot: vakuutettu oli työssä Suomessa tilapäisen työkyvyttömyyden tai sairaalahoidon alkaessa; vakuutettu esittää omalla kustannuksellaan hankkimansa laillistetun lääkärin (ei kuitenkaan vakuutettu itse tai hänen perheenjäsenensä) antaman lääkärintodistuksen ja muut Chartis Finlandin mahdollisesti vaatimat lääkärinlausunnot ja asiakirjat, jotka vahvistavat, että tapaturmavamma on estänyt vakuutettua täysin tekemästä mitään osaa normaalista työstään. Jos tilapäinen työkyvyttömyys kestää yli 60 päivää, vakuutetun on toimitettava vastaava todistus 30 päivän välein, kunnes työkyvyttömyys päättyy; ja tarvittaessa vakuutetun on suostuttava yhteen tai useampaan Chartis Finlandin nimeämän lääkärin suorittamaan lääkärintarkastukseen Chartis Finlandin kustannuksella. Korvausmäärä ja sen maksaminen Chartis Finland maksaa korvausta tilapäisen työkyvyttömyyden syntymisestä 31. päivästä alkaen tai sairaalahoidon ensimmäisestä päivästä alkaen, jos vakuutetun sairaalahoito kestää vähintään yhden yön. Chartis Finland maksaa 1/30 vakuutuskirjassa määritellystä kuukausittaisesta korvauksesta jokaista sellaista täyttä päivää kohti, jonka vakuutettu on tilapäisesti työkyvytön tai sairaalahoidossa. Chartis Finland maksaa korvauksen kohdan 8 mukaisesti. Korvauksen maksaminen päättyy vakuutetun sairaalahoidon päättyessä tai työkyvyttömyyden päättyessä. Korvausta maksetaan enintään 12 kuukaudelta yhdestä tapaturmasta aiheutuneen tilapäisen työkyvyttömyyden tai sairaalahoitoon joutumisen perusteella. Korvausta maksetaan kultakin korvaukseen oikeuttavalta ajanjaksolta vain tilapäisen työkyvyttömyyden taikka sairaalahoitoon joutumisen perusteella. Kun vakuutetulle on maksettu enimmäismääräinen korvaus, vakuutettu on oikeutettu uuteen korvaukseen, jos vakuutetulle aiheutuu tilapäinen työkyvyttömyys tai vakuutettu joutuu sairaalahoitoon: a) 180 päivän kuluttua saman tapaturman takia tai b) 90 päivän kuluttua eri tapaturman takia alkuperäisen korvausjakson päättymisestä. Chartis Finland lopettaa korvauksen maksamisen, jos vakuutettu pystyy Chartis Finlandin nimeämän lääkärin lausunnon mukaan palaamaan työhön. Tapaturman aiheuttamaa tilapäistä työkyvyttömyyttä tai sairaalahoitoa koskevan turvan erityiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata seuraavia: tilapäisen työkyvyttömyyden ensimmäiset 30 peräkkäistä päivää, jotka vakuutettu joutuu olemaan poissa työstä tapaturmavamman takia; sairaalahoitoa, jonka kesto on lyhyempi kuin yksi yö; tai selkäkivun perusteella haettu korvaus, ellei tueksi esitetä diagnoosia, jonka tekemisessä on käytetty asianmukaista lääketieteellistä kuvaustekniikkaa (esim. röntgen-, tomografia- tai magneettikuvaus). Vakuutettu ei ole oikeutettu korvaukseen, jos vakuutettu pystyy hoitamaan mitä tahansa osaa työstään. Jos vakuutettu on itsenäinen elinkeinonharjoittaja, työn hoitamiseksi luetaan mikä tahansa 3

4 elinkeinotoiminnan avustaminen tai johtotehtäviin osallistuminen. Tähän kohdassa 5 eriteltyyn turvaan soveltuvat myös kohdan 7 yleiset rajoitukset. 6. Työttömyys Oikeus korvaukseen Turva oikeuttaa vakuutuskirjassa ja tässä kohdassa 6 määriteltyyn korvaukseen, jos vakuutettu joutuu ilman omaa syytään työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana. Eräitä määritelmiä Muualla määriteltyjen termien lisäksi näissä ehdoissa: Aktiivisesti työssä tarkoittaa, että vakuutettu ei ole ollut poissa työstä yli kolmea viikkoa yhtäjaksoisesti vakuutuksen alkamispäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana muusta syystä kuin pitääkseen tavanomaisia ansaitsemiaan vuosilomia. Äitiys- tai isyyslomalla olevien tai vastaavasta syystä työstä poissa olevien henkilöiden katsotaan olevan aktiivisesti työssä. Vakuutetun katsotaan olevan itsenäinen elinkeinonharjoittaja, mikäli: a) vakuutettu harjoittaa elinkeinotoimintaa omaan lukuunsa yksityisyrittäjänä tai yhtiön osakkaana vahingon sattuessa; ja b) kirjanpito osoittaa, että vakuutettu on harjoitta- nut elinkeinotoimintaa vähintään kuuden kuukauden ajan ennen tämän vakuutuksen voimaantulopäivää; ja c) vakuutettu on vahingon sattuessa velvollinen maksamaan tuloveroa; ja d) vakuutettu on ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan (AYT) jäsen. Määräaikaistyö tarkoittaa määräaikaisen työsopimuksen perusteella vakuutuksen voimaantulopäivänä tehtävää työtä, jota koskeva vakuutetun työsopimus on kestoltaan vähintään yhden vuoden ja edellyttäen, että vakuutetun työsopimusten kesto (saman tai eri työnantajan palveluksessa) on yhteensä vähintään kaksi vuotta. Työ tarkoittaa määräaikaistyötä tai toimintaa itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai muuta pysyvää ansiotyötä vähintään 25 tuntia viikossa, joka oikeuttaa vakuutetun saamaan työttömyysturvaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta tai ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassalta. Työttömyys tarkoittaa: Työntekijöiden osalta: Vakuutettu on täysin ilman työtä, työnantajan taloudellisilla ja tuotannollisilla tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla suorittaman irtisanomisen seurauksena. Itsenäisten elinkeinonharjoittajien osalta: Vakuutettu on lopettanut elinkeinotoiminnan tahtonsa vastaisesti insolvenssioikeudellisten toimenpiteiden (esimerkiksi konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely) seurauksena. Korvauksen maksamisen edellytykset Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vakuutettu on joutunut työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana ja että hän on ilmoittautunut työvoimaviranomaisille työttömäksi työnhakijaksi ja on oikeutettu saamaan työttömyysturvaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta tai ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassalta. Chartis Finland maksaa 1/30 korvauksesta jokaista sellaista täyttä päivää kohti, jonka vakuutettu on työttömänä. Korvausta maksetaan kohdan 8 mukaisesti alkaen 31. päivästä työttömyyden alkamisesta lukien kuukausittain jälkikäteen enintään 12 kuukauden ajan tai kunnes vakuutettu palaa työhön, jos paluu tapahtuu aikaisemmin. Kun vakuutetulle on maksettu enimmäismääräinen korvaus, vakuutettu on oikeutettu uuteen korvaukseen, jos hän joutuu työttömäksi oltuaan työssä yhtäjaksoisesti 365 päivää viimeisen korvauksen maksamisen jälkeen. Jos vakuutettu haluaa työttömänä ollessaan ryhtyä määräaikaistyöhön, joka varmasti tai todennäköisesti kestää alle 12 kuukautta, vakuutetun on ilmoitettava asiasta Chartis Finlandille. Chartis Finland ei maksa korvausta määräaikaistyön ajalta, mutta jatkaa korvauksien maksamista määräaikaistyön päätyttyä. Enintään 12 kuukautta kestävää korvausjaksoa laskettaessa Chartis Finland jättää huomiotta aikajakson, jolloin vakuutettu teki edellä mainittua määräaikaistyötä. Maksettava korvaus on pienin luottosopimuksen mahdollistama kuukausierä, vaikka vakuutettu olisi erikseen sopinut Nordea Rahoituksen kanssa muusta kuukausierästä. Korvauksena maksetaan työsuhteen irtisanomisilmoitusta edeltävän kuukauden Käyttöluotto- tai TUOHI MasterCard tilin loppusaldon mukaista pienintä luottosopimuksen mahdollistamaa kuukausierää vastaava summa. Korvauksena ei makseta viivästyskorkoa tai muita maksun laiminlyömisestä seuraavia kuluja. Korvausta maksetaan enintään 12 kk tai kunnes työttömyyttä edeltävän kuukauden loppusaldo on kokonaan maksettu. Korvausta ei suoriteta, mikäli se on pienempi, kuin 17 euroa. Vakuutettu on velvollinen toimittamaan omalla kustannuksellaan hankkimansa selvityksen työttömyydestä sekä selvityksen irtisanomisilmoituksen antopäivästä. Jos työttömyys kestää yli 60 päivää, vakuutetun on toimitettava vastaava selvitys työttömyydestä 30 päivän välein, kunnes työttömyys tai korvauksien maksaminen päättyy. 4

5 Työttömyysturvan erityiset rajoitukset Korvausta ei makseta seuraavissa tapauksissa: Vakuutetun 30 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä. Vakuutuksen voimaantulopäivänä vakuutettu tiesi tai oli todennäköistä, että hän joutuu työttömäksi. Vakuutettu ei ollut aktiivisesti työssä vakuutuksen voimaantulopäivänä. Vakuutettu eroaa tai jää eläkkeelle tai lopettaa työsuhteensa vapaaehtoisesti. Vakuutetun työttömyys on seurausta vakuutetun tahallisesta teosta, epärehellisyydestä, lakosta, petoksesta tai muusta näihin verrattavasta syystä, joka muodostaa työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen. Vakuutetun työttömyys alkaa 60 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulopäivästä. Vakuutetun työttömyys aiheutuu määräaikaisen työsopimuksen päättymisestä, ellei sopimus täytä määräaikaistyön määritelmän edellytyksiä (katso edellä kohta 6). Jos työ täyttää kyseiset edellytykset, Chartis Finland maksaa korvauksen vain siinä tapauksessa, että sopimus päättyy ennenaikaisesti työnantajasta johtuvasta syystä. Tällöin korvausta maksetaan kyseisen työsopimuksen normaalin sopimuskauden loppuun, kuitenkin enintään 12 kuukautta kestävän korvausjakson ajan. Vakuutetun työttömyys johtuu työn kausiluonteisuudesta. Vakuutetun työttömyyden syynä on lomautus. Työttömyyden ajalta, jolta vakuutetulle maksetaan irtisanomisajan palkkaa tai erorahaa. Vakuutetun työttömyyden syynä on sairaus. Vakuutetun toiminta itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai osakkaana keskeytyy väliaikaisesti, mutta toimintaa ei olla lopettamassa, asettamassa selvitystilaan tai insolvenssioikeudellisia toimenpiteitä (esimerkiksi konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely) ei ole aloitettu. Vakuutettu ei ole ilmoittautunut paikalliseen työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi, eikä ole oikeutettu saamaan peruspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta tai ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassalta. Vakuutettu saa palkkaa, irtisanomisajan palkkaa, erorahaa tai muuta vastaavaa taloudellista korvausta työsopimuksen päättymiseen liittyen. Vakuutettu saa työmarkkinatukea. Vakuutettu kuolee. Tähän kohdassa 6 eriteltyyn turvaan soveltuvat myös kohdan 7 yleiset rajoitukset. 7. Yleiset kaikkia turvia koskevat korvausrajoitukset Tapaturmavammoja koskevat rajoitukset Korvausta ei makseta tapaturmavammasta, jonka aiheuttaja tai osatekijä on jokin seuraavista: sota. Sota tarkoittaa näissä ehdoissa sotaa (riippumatta siitä, onko sitä julistettu) tai sodan kaltaista toimintaa, mukaan lukien itsenäisen valtion sotilaallisen voiman käyttö taloudellisten, maantieteellisten, kansallismielisten, poliittisten, rodullisten, uskonnollisten tai muiden päämäärien saavuttamiseksi; tarkoituksellisesti itse aiheutettu vamma, itsemurha tai itsemurhan yritys; lentäminen joko pilottina tai miehistön tai lentohenkilökunnan jäsenenä; henkisten (luokituksesta riippumatta), psykiatristen tai psykoottisten sairaustilojen tai erilaisten masennusten tai mielisairauksien hoito; erilaiset lepohoidot ja oleskelut pitkäaikaishoitoa tarjoavissa laitoksissa (vanhainkodit, kuntoutuskodit, vieroitushoitolaitokset jne.); tutkimukset, toimenpiteet tai hoito ainoastaan kosmeettisista syistä tai ylipainon vuoksi, hedelmöityshoitoihin liittyen tai miehen sukupuolisen kyvyttömyyden tai potenssin parantamiseksi, ellei kosmeettisen hoidon tarve aiheudu suoraan tapaturmavammasta; AIDS tai HIV, mikäli AIDS tai HIV on todettu; raskaus tai synnytys; tapaturma, joka on todistettavasti sattunut vakuutetun tehdessä tai yrittäessä tehdä rikosta. Työssäoloehdon täyttymättä jääminen Korvausta ei makseta tilapäiseen työkyvyttömyyteen tai työttömyyteen liittyvästä menetyksestä sellaiselle vakuutetulle, joka ei ole työssä ja aktiivisesti työssä vakuutuksen voimaantulopäivänä. Luottoon liittyvät rajoitukset Korvauksia ei makseta ja vakuutus päättyy, kun vakuutuskirjassa määritelty vakuutetun Nordea Rahoituksen luottosopimus päättyy irtisanomisen johdosta. Samanaikaisten korvausten rajoitus Tilapäisen työkyvyttömyyden, sairaalahoidon tai työttömyyden nojalla vakuutettu voi saada korvausta vain yhden vakuutustapahtuman perusteella kerrallaan. Korvausta maksetaan ensin sattuneen vakuutustapahtuman nojalla. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Chartis Finland on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, Chartis Finlandin vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. 5

6 8. Korvausmenettely Korvaushakemuslomake ja muut selvitykset Hakeakseen korvausta tämän vakuutuksen nojalla vakuutetun on otettava mahdollisimman pian yhteyttä Chartis Finlandin asiakaspalvelukeskukseen puhelinnumerossa Chartis Finland pyytää vakuutettua täyttämään korvaushakemuslomakkeen ja Chartis Finland saattaa pyytää vakuutettua käymään lääkärintarkastuksessa hakemuksen tueksi. Vakuutetun on annettava Chartis Finlandille sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Chartis Finlandin vastuun selvittämiseksi. Vakuutettu on velvollinen omalla kustannuksellaan hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten vakuutetun saatavissa ottaen myös huomioon Chartis Finlandin mahdollisuudet hankkia selvitystä. Jos Chartis Finland vakuutetun esittämän selvityksen lisäksi pyytää vakuutettua käymään lääkärintarkastuksessa korvausvastuun selvittämiseksi, Chartis Finland maksaa tarkastuksesta sekä mahdollisista lääkärinlausunnoista ja asiakirjoista aiheutuvat kulut. Vakuutettu on velvollinen korvauksen saamiseksi suostumaan tällaisiin tutkimuksiin. Chartis Finland ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut kaikki tarpeelliset selvitykset. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Chartis Finlandille vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Chartis Finlandin vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Korvausoikeuden vanhentuminen Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen. Korvauksen maksaminen Chartis Finland suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Chartis Finland on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Chartis Finland suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. Viivästyneelle korvaukselle Chartis Finland maksaa korkolaissa säädetyn viivästyskoron. 9. Edunsaaja Vakuutettu on itse tapaturman aiheuttamasta sairaalahoidosta ja tilapäisestä työkyvyttömyydestä (kohta 5) ja työttömyydestä (kohta 6) maksettavan korvauksen edunsaaja. 10. Verotus Tästä vakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat veronalaista tuloa. Chartis Finland tai Nordea Rahoitus eivät ole vastuussa mistään veroista, joita vakuutetulle tai edunsaajalle tulee maksettaviksi korvausten perusteella. Chartis Finland tekee korvauksista kaikki lain vaatimat ennakonpidätykset. 11. Muutoksenhaku Chartis Finlandin päätökseen Yhteydenotto Chartis Finlandiin Chartis Finland pyrkii aina tarjoamaan vakuutetuille ensiluokkaista palvelua. Jos et ole tyytyväinen saamasi palvelun tasoon, voit ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: Chartis Europe S.A. sivuliike Kasarmikatu 44, Helsinki Puhelin: Voit nopeuttaa palautteesi käsittelyä ilmoittamalla vakuutusnumerosi tai korvaushakemuksen numeron (tai molemmat) sekä nimesi. Itseoikaisu Jos vakuutettu epäilee virhettä Chartis Finlandin korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on oikeus saada lähempää tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Chartis Finland oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat Jos korvauksenhakija on tyytymätön Chartis Finlandin päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Toimisto on puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa. Chartis Finlandin päätös voidaan saattaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa. Chartis Finlandin päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella. Edellä mainitut lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on vireillä oikeudessa tai on siellä käsitelty. Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia. 6

7 Korvauskanne käräjäoikeudessa Jos vakuutettu tai korvauksenhakija on tyytymätön Chartis Finlandin päätökseen, hän voi panna vireille kanteen Chartis Finlandia vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Chartis Finlandin päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole. Vakuutusvalvontaviranomaiset Chartis Europe S.A. sivuliikkeen toimintaa Suomen markkinoilla valvoo: Finanssivalvonta PL Helsinki Puh Fax. (010) Chartis Europe S.A.:n toimintaa Ranskan markkinoilla valvoo: Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) 61 rue Taitbout Paris cedex 09 France Puh Vakuutusehtojen muuttaminen Chartis Finlandilla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on: uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaismääräys, ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus), vakuutusturvan ylläpitoon vaikuttava olennainen kustannustason muutos. Nordea Rahoitus muuttaa TUOHI Mastercard ja/ tai Käyttöluotto-kortin pienintä mahdollista lainasopimuksen mahdollistamaa kuukausierää Chartis Finlandilla on myös oikeus tehdä vähäisiä muutoksia tämän vakuutuksen ehtoihin, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Jos Chartis Finland tekee edellä kuvattuja muutoksia, Chartis Finland ilmoittaa vakuutusehtojen muutoksista vakuutetulle tämän viimeksi ilmoittamaansa osoitteeseen kirjallisesti. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutetulla on oikeus irtisanoa vakuutus, ellei hän hyväksy muutoksia. 13. Vakuutusmaksut Vakuutusmaksun määräytyminen ja suorittaminen Vakuutusmaksu määräytyy vakuutuskirjaan merkityn valitun vakuutustason mukaan. Chartis Finland laskuttaa vakuutusmaksut kuukausittain asiakkaan luottotililtä ja vakuutetun on maksettava vakuutusmaksu eräpäivänä Nordea Rahoitukselle. Vakuutusmaksun eräpäivä on sama kuin vakuutetun luottotilin kuukausittaisen takaisinmaksun eräpäivä. Vakuutusmaksun viivästyminen Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Chartis Finlandilla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutettu kuitenkin suorittaa erääntyneen vakuutusmaksun täysimääräisenä ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty. Jos vakuutusmaksun myöhästyminen johtuu vakuutetun maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutussopimus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen. Nordea Rahoituksella on oikeus periä vakuutusmaksun viivästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaisesti sekä korvaus viivästyneen vakuutusmaksun perintäkuluista. Päättyneen vakuutuksen saattaminen uudelleen voimaan Jos vakuutus on päättynyt muun kun ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, mikäli vakuutettu maksaa erääntyneen vakuutusmaksun täysimääräisenä kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, Chartis Finlandin korvausvastuu alkaa erääntyneiden vakuutusmaksujen täysimääräistä suorittamista seuraavasta päivästä. 14. Vakuutuksen irtisanominen Vakuutetun oikeus irtisanoa vakuutus Vakuutetulla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. 7

8 Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutettu ei ole määrännyt myöhempää päättymisajankohtaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty Nordea Rahoitukselle tai Chartis Finlandille. Jos vakuutettu irtisanoo vakuutuksen ennen kuin voimaantulopäivästä on kulunut 60 päivää, Chartis Finland palauttaa vakuutetun maksaman vakuutusmaksun, ellei tämä ole tehnyt vahinkoilmoitusta. Jos vakuutettu irtisanoo vakuutuksen, kun voimaantulopäivästä on kulunut yli 60 päivää, Chartis Finland palauttaa maksetusta vakuutusmaksusta osan, joka määräytyy suhteessa käyttämättömään vakuutusturvaan. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos palautettava maksu on alle 8 euroa. Chartis Finlandin oikeus irtisanoa vakuutus Chartis Finlandilla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa, tai jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, päättyväksi kalenterivuoden lopussa. Vakuutusta ei kuitenkaan irtisanota sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut. 15. Puheluiden nauhoitus Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä Chartis Finland nauhoittaa puheluja ja tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Pankkisalaisuus ja vakuutusyhtiöitä koskeva lakisääteinen vaitiolovelvollisuus rajoittaa Chartis Finlandin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. 16. Sovellettava laki Tähän vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia. Annamme mielellämme lisätietoja Asiakaspalvelu ma-pe 9-21, la Kasarmikatu Helsinki Y-tunnus /2010