Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus. Vakuutusehdot AH 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus. Vakuutusehdot AH 101"

Transkriptio

1 Chartis Europe S.A. (sivuliike) Laskuturvavakuutus Vakuutusehdot AH 101

2 Sisällysluettelo 1. Vakuutuksen sisältö Vakuutetut Vakuutuksen voimassaolo Vakuutusturvat Tapaturman aiheuttama tilapäinen työkyvyttömyys tai tapaturman aiheuttama sairaalahoito Työttömyys Yleiset kaikkia turvia koskevat korvausrajoitukset Korvausmenettely Edunsaaja Verotus Muutoksenhaku Chartis Finlandin päätökseen Vakuutusehtojen muuttaminen Vakuutusmaksut Vakuutuksen irtisanominen Puheluiden nauhoitus Sovellettava laki...8 Yleistä Nämä vakuutusehdot ja vakuutuskirja ovat todiste vakuutuksenottajan ja Chartis Europe S.A. sivuliikkeen (jäljempänä Chartis Finland) välisestä vakuutussopimuksesta. Vakuutuksenantaja Chartis Finland myöntää vakuutetulle vakuutuksen Nordea Rahoituksen Käyttöluotto- tai TUOHI MasterCard -asiakkaana. Chartis Finland tarkoittaa Chartis Europe S.A. sivuliikettä, jonka osoite on Kasarmikatu 44, Helsinki, puh ja Y-tunnus: Chartis Finland on ranskalaisen Chartis Europe S.A. vakuutusyhtiön sivuliike (Registre du Commerce des Sociétés Nanterre B ). Ranskan yhtiön osoite on: Chartis Europe S.A., Paris La Defense, 34 Place des Corolles, Courbevoie, France. Nordea Rahoitus tarkoittaa Nordea Rahoitus Suomi Oy:tä, jonka osoite on Nihtisillantie 3 G, Espoo, puh. (09) ja Y-tunnus: Nordea Rahoituksen toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 / PL 159, Helsinki, puh , Chartis Europe S.A. sivuliikkeen puolesta Juhani Talvia Toimitusjohtaja 1. Vakuutuksen sisältö Näissä vakuutusehdoissa määritellään vakuutuksen yksityiskohdat. Hakemuslomake (jos sellainen on), nämä vakuutusehdot sekä vakuutuskirja muodostavat vakuutuksen sisällön. Vakuutetun tulee lukea nämä asiakirjat huolellisesti ymmärtääkseen varmasti, mitä vakuutus kattaa. Missä tahansa tässä sopimuksessa määritellyillä termeillä on sama määritelmässä tarkoitettu erityismerkitys kaikissa sopimuksen kohdissa. 2. Vakuutetut Vakuutettuna on vakuutuskirjassa nimetty vakuutuksenottaja. 3. Vakuutuksen voimassaolo Vakuutuksen alkaminen ja voimassaolo Vakuutus on voimassa voimaantulopäivästä siihen päivään, jolloin vakuutus päättyy tässä kohdassa 3 mainituista syistä, tai mikäli kyseessä on määräaikainen vakuutus, määräajan umpeutuessa. Vakuutusturva alkaa vakuutushakemuksen tekemisestä lukien. Vakuutusturvan voimaantulopäivä on ilmoitettu vakuutuskirjassa. Sitova vakuutussopimus syntyy, kun vakuutettu maksaa ensimmäisen vakuutusmaksun vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusturva kuitenkin päättyy, mikäli vakuutusmaksua ei makseta ensimmäisen vakuutusmaksun maksupäivänä. Edellä mainitussa tapauksessa sitovaa vakuutussopimusta ei ole syntynyt vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä. Jotta vakuutus säilyy voimassa, vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa ja oltava oikeutettu sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisiin korvauksiin. Vakuutuksen päättyminen Vakuutus päättyy varhaisimpana seuraavista ajankohdista: irtisanomisajan jälkeen, mikäli vakuutuksenantaja irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti vakuutusmaksun laiminlyönnin vuoksi; vakuutettu kuolee; vakuutettu on asunut Suomen ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 180 päivää; sen vakuutuskauden päättyessä, jolloin vakuutettu täyttää 65 vuotta; vakuutettu irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti; tai vakuutetun luottosopimus Nordea Rahoituksen kanssa päättyy mistä tahansa syystä. 4. Vakuutusturvat Tähän vakuutukseen sisältyvät seuraavat turvat: Turva tapaturman aiheuttaman tilapäisen työkyvyttömyyden ja tapaturman aiheuttaman sairaalahoidon varalta; Turva työttömyyden varalta. 2

3 Vakuutustapahtuman sattuessa Chartis Finland maksaa vakuutuskirjassa määritellyn korvauksen soveltuvaa vakuutusturvaa koskevien ehtojen mukaisesti. Vakuutus kattaa missä päin maailmaa tahansa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvat tapaturmat. 5. Tapaturman aiheuttama tilapäinen työkyvyttömyys tai tapaturman aiheuttama sairaalahoito Oikeus korvaukseen Vakuutettu on oikeutettu vakuutuskirjassa ja tässä kohdassa 5 määriteltyyn korvaukseen, jos vakuutettu kärsii vakuutuksen voimassaoloaikana tapaturmavamman, josta yksin ja muista syistä riippumatta aiheutuu tilapäinen työkyvyttömyys tai sairaalahoitoon joutuminen ja jos tässä kohdassa 5 mainitut edellytykset täyttyvät. Eräitä määritelmiä Muualla määriteltyjen termien lisäksi näissä ehdoissa: Sairaalahoito tarkoittaa tapaturmasta johtuvaa yöpymistä edellyttävää hoitoa potilaana sairaalassa, mikä kestää yhtäjaksoisesti vähintään yhden yön. Sairaalahoidoksi ei katsota hoitoa pitkäaikaishoitoa tarjoavassa hoitokodissa, vieroitushoitolaitoksessa, vanhainkodissa, kuntoutuskodissa tai muissa vastaavissa pitkäaikaishoitolaitoksissa. Tilapäinen työkyvyttömyys tarkoittaa tapaturmavammasta johtuvaa tilaa, joka täysin estää vakuutettua enintään 12 kuukauden ajan tekemästä mitään osaa normaalista työstään. Tapaturmavamma tarkoittaa ruumiillista vammaa, joka aiheutuu tapaturmasta eikä mistään asteittain ilmenevästä seikasta. Tapaturmavammoja eivät ole seuraavat: sairaus, joka johtuu muusta syystä kuin tapaturmavammasta, posttraumaattinen stressihäiriö, psyykkinen sairaus, vaikka syynä olisi tapaturmavamma. Tapaturma tarkoittaa äkillistä, ulkoista, ruumiillisen vamman aiheuttavaa tapahtumaa, joka sattuu odottamatta ja vakuutetun tahtomatta. Korvauksen maksamisen edellytykset Jotta vakuutettu voi hakea korvausta tästä turvasta, vakuutetun on täytettävä seuraavat ehdot: vakuutettu oli työssä Suomessa tilapäisen työkyvyttömyyden tai sairaalahoidon alkaessa; vakuutettu esittää omalla kustannuksellaan hankkimansa laillistetun lääkärin (ei kuitenkaan vakuutettu itse tai hänen perheenjäsenensä) antaman lääkärintodistuksen ja muut Chartis Finlandin mahdollisesti vaatimat lääkärinlausunnot ja asiakirjat, jotka vahvistavat, että tapaturmavamma on estänyt vakuutettua täysin tekemästä mitään osaa normaalista työstään. Jos tilapäinen työkyvyttömyys kestää yli 60 päivää, vakuutetun on toimitettava vastaava todistus 30 päivän välein, kunnes työkyvyttömyys päättyy; ja tarvittaessa vakuutetun on suostuttava yhteen tai useampaan Chartis Finlandin nimeämän lääkärin suorittamaan lääkärintarkastukseen Chartis Finlandin kustannuksella. Korvausmäärä ja sen maksaminen Chartis Finland maksaa korvausta tilapäisen työkyvyttömyyden syntymisestä 31. päivästä alkaen tai sairaalahoidon ensimmäisestä päivästä alkaen, jos vakuutetun sairaalahoito kestää vähintään yhden yön. Chartis Finland maksaa 1/30 vakuutuskirjassa määritellystä kuukausittaisesta korvauksesta jokaista sellaista täyttä päivää kohti, jonka vakuutettu on tilapäisesti työkyvytön tai sairaalahoidossa. Chartis Finland maksaa korvauksen kohdan 8 mukaisesti. Korvauksen maksaminen päättyy vakuutetun sairaalahoidon päättyessä tai työkyvyttömyyden päättyessä. Korvausta maksetaan enintään 12 kuukaudelta yhdestä tapaturmasta aiheutuneen tilapäisen työkyvyttömyyden tai sairaalahoitoon joutumisen perusteella. Korvausta maksetaan kultakin korvaukseen oikeuttavalta ajanjaksolta vain tilapäisen työkyvyttömyyden taikka sairaalahoitoon joutumisen perusteella. Kun vakuutetulle on maksettu enimmäismääräinen korvaus, vakuutettu on oikeutettu uuteen korvaukseen, jos vakuutetulle aiheutuu tilapäinen työkyvyttömyys tai vakuutettu joutuu sairaalahoitoon: a) 180 päivän kuluttua saman tapaturman takia tai b) 90 päivän kuluttua eri tapaturman takia alkuperäisen korvausjakson päättymisestä. Chartis Finland lopettaa korvauksen maksamisen, jos vakuutettu pystyy Chartis Finlandin nimeämän lääkärin lausunnon mukaan palaamaan työhön. Tapaturman aiheuttamaa tilapäistä työkyvyttömyyttä tai sairaalahoitoa koskevan turvan erityiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata seuraavia: tilapäisen työkyvyttömyyden ensimmäiset 30 peräkkäistä päivää, jotka vakuutettu joutuu olemaan poissa työstä tapaturmavamman takia; sairaalahoitoa, jonka kesto on lyhyempi kuin yksi yö; tai selkäkivun perusteella haettu korvaus, ellei tueksi esitetä diagnoosia, jonka tekemisessä on käytetty asianmukaista lääketieteellistä kuvaustekniikkaa (esim. röntgen-, tomografia- tai magneettikuvaus). Vakuutettu ei ole oikeutettu korvaukseen, jos vakuutettu pystyy hoitamaan mitä tahansa osaa työstään. Jos vakuutettu on itsenäinen elinkeinonharjoittaja, työn hoitamiseksi luetaan mikä tahansa 3

4 elinkeinotoiminnan avustaminen tai johtotehtäviin osallistuminen. Tähän kohdassa 5 eriteltyyn turvaan soveltuvat myös kohdan 7 yleiset rajoitukset. 6. Työttömyys Oikeus korvaukseen Turva oikeuttaa vakuutuskirjassa ja tässä kohdassa 6 määriteltyyn korvaukseen, jos vakuutettu joutuu ilman omaa syytään työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana. Eräitä määritelmiä Muualla määriteltyjen termien lisäksi näissä ehdoissa: Aktiivisesti työssä tarkoittaa, että vakuutettu ei ole ollut poissa työstä yli kolmea viikkoa yhtäjaksoisesti vakuutuksen alkamispäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana muusta syystä kuin pitääkseen tavanomaisia ansaitsemiaan vuosilomia. Äitiys- tai isyyslomalla olevien tai vastaavasta syystä työstä poissa olevien henkilöiden katsotaan olevan aktiivisesti työssä. Vakuutetun katsotaan olevan itsenäinen elinkeinonharjoittaja, mikäli: a) vakuutettu harjoittaa elinkeinotoimintaa omaan lukuunsa yksityisyrittäjänä tai yhtiön osakkaana vahingon sattuessa; ja b) kirjanpito osoittaa, että vakuutettu on harjoitta- nut elinkeinotoimintaa vähintään kuuden kuukauden ajan ennen tämän vakuutuksen voimaantulopäivää; ja c) vakuutettu on vahingon sattuessa velvollinen maksamaan tuloveroa; ja d) vakuutettu on ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan (AYT) jäsen. Määräaikaistyö tarkoittaa määräaikaisen työsopimuksen perusteella vakuutuksen voimaantulopäivänä tehtävää työtä, jota koskeva vakuutetun työsopimus on kestoltaan vähintään yhden vuoden ja edellyttäen, että vakuutetun työsopimusten kesto (saman tai eri työnantajan palveluksessa) on yhteensä vähintään kaksi vuotta. Työ tarkoittaa määräaikaistyötä tai toimintaa itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai muuta pysyvää ansiotyötä vähintään 25 tuntia viikossa, joka oikeuttaa vakuutetun saamaan työttömyysturvaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta tai ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassalta. Työttömyys tarkoittaa: Työntekijöiden osalta: Vakuutettu on täysin ilman työtä, työnantajan taloudellisilla ja tuotannollisilla tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla suorittaman irtisanomisen seurauksena. Itsenäisten elinkeinonharjoittajien osalta: Vakuutettu on lopettanut elinkeinotoiminnan tahtonsa vastaisesti insolvenssioikeudellisten toimenpiteiden (esimerkiksi konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely) seurauksena. Korvauksen maksamisen edellytykset Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vakuutettu on joutunut työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana ja että hän on ilmoittautunut työvoimaviranomaisille työttömäksi työnhakijaksi ja on oikeutettu saamaan työttömyysturvaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta tai ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassalta. Chartis Finland maksaa 1/30 korvauksesta jokaista sellaista täyttä päivää kohti, jonka vakuutettu on työttömänä. Korvausta maksetaan kohdan 8 mukaisesti alkaen 31. päivästä työttömyyden alkamisesta lukien kuukausittain jälkikäteen enintään 12 kuukauden ajan tai kunnes vakuutettu palaa työhön, jos paluu tapahtuu aikaisemmin. Kun vakuutetulle on maksettu enimmäismääräinen korvaus, vakuutettu on oikeutettu uuteen korvaukseen, jos hän joutuu työttömäksi oltuaan työssä yhtäjaksoisesti 365 päivää viimeisen korvauksen maksamisen jälkeen. Jos vakuutettu haluaa työttömänä ollessaan ryhtyä määräaikaistyöhön, joka varmasti tai todennäköisesti kestää alle 12 kuukautta, vakuutetun on ilmoitettava asiasta Chartis Finlandille. Chartis Finland ei maksa korvausta määräaikaistyön ajalta, mutta jatkaa korvauksien maksamista määräaikaistyön päätyttyä. Enintään 12 kuukautta kestävää korvausjaksoa laskettaessa Chartis Finland jättää huomiotta aikajakson, jolloin vakuutettu teki edellä mainittua määräaikaistyötä. Maksettava korvaus on pienin luottosopimuksen mahdollistama kuukausierä, vaikka vakuutettu olisi erikseen sopinut Nordea Rahoituksen kanssa muusta kuukausierästä. Korvauksena maksetaan työsuhteen irtisanomisilmoitusta edeltävän kuukauden Käyttöluotto- tai TUOHI MasterCard tilin loppusaldon mukaista pienintä luottosopimuksen mahdollistamaa kuukausierää vastaava summa. Korvauksena ei makseta viivästyskorkoa tai muita maksun laiminlyömisestä seuraavia kuluja. Korvausta maksetaan enintään 12 kk tai kunnes työttömyyttä edeltävän kuukauden loppusaldo on kokonaan maksettu. Korvausta ei suoriteta, mikäli se on pienempi, kuin 17 euroa. Vakuutettu on velvollinen toimittamaan omalla kustannuksellaan hankkimansa selvityksen työttömyydestä sekä selvityksen irtisanomisilmoituksen antopäivästä. Jos työttömyys kestää yli 60 päivää, vakuutetun on toimitettava vastaava selvitys työttömyydestä 30 päivän välein, kunnes työttömyys tai korvauksien maksaminen päättyy. 4

5 Työttömyysturvan erityiset rajoitukset Korvausta ei makseta seuraavissa tapauksissa: Vakuutetun 30 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä. Vakuutuksen voimaantulopäivänä vakuutettu tiesi tai oli todennäköistä, että hän joutuu työttömäksi. Vakuutettu ei ollut aktiivisesti työssä vakuutuksen voimaantulopäivänä. Vakuutettu eroaa tai jää eläkkeelle tai lopettaa työsuhteensa vapaaehtoisesti. Vakuutetun työttömyys on seurausta vakuutetun tahallisesta teosta, epärehellisyydestä, lakosta, petoksesta tai muusta näihin verrattavasta syystä, joka muodostaa työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen. Vakuutetun työttömyys alkaa 60 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulopäivästä. Vakuutetun työttömyys aiheutuu määräaikaisen työsopimuksen päättymisestä, ellei sopimus täytä määräaikaistyön määritelmän edellytyksiä (katso edellä kohta 6). Jos työ täyttää kyseiset edellytykset, Chartis Finland maksaa korvauksen vain siinä tapauksessa, että sopimus päättyy ennenaikaisesti työnantajasta johtuvasta syystä. Tällöin korvausta maksetaan kyseisen työsopimuksen normaalin sopimuskauden loppuun, kuitenkin enintään 12 kuukautta kestävän korvausjakson ajan. Vakuutetun työttömyys johtuu työn kausiluonteisuudesta. Vakuutetun työttömyyden syynä on lomautus. Työttömyyden ajalta, jolta vakuutetulle maksetaan irtisanomisajan palkkaa tai erorahaa. Vakuutetun työttömyyden syynä on sairaus. Vakuutetun toiminta itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai osakkaana keskeytyy väliaikaisesti, mutta toimintaa ei olla lopettamassa, asettamassa selvitystilaan tai insolvenssioikeudellisia toimenpiteitä (esimerkiksi konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely) ei ole aloitettu. Vakuutettu ei ole ilmoittautunut paikalliseen työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi, eikä ole oikeutettu saamaan peruspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta tai ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassalta. Vakuutettu saa palkkaa, irtisanomisajan palkkaa, erorahaa tai muuta vastaavaa taloudellista korvausta työsopimuksen päättymiseen liittyen. Vakuutettu saa työmarkkinatukea. Vakuutettu kuolee. Tähän kohdassa 6 eriteltyyn turvaan soveltuvat myös kohdan 7 yleiset rajoitukset. 7. Yleiset kaikkia turvia koskevat korvausrajoitukset Tapaturmavammoja koskevat rajoitukset Korvausta ei makseta tapaturmavammasta, jonka aiheuttaja tai osatekijä on jokin seuraavista: sota. Sota tarkoittaa näissä ehdoissa sotaa (riippumatta siitä, onko sitä julistettu) tai sodan kaltaista toimintaa, mukaan lukien itsenäisen valtion sotilaallisen voiman käyttö taloudellisten, maantieteellisten, kansallismielisten, poliittisten, rodullisten, uskonnollisten tai muiden päämäärien saavuttamiseksi; tarkoituksellisesti itse aiheutettu vamma, itsemurha tai itsemurhan yritys; lentäminen joko pilottina tai miehistön tai lentohenkilökunnan jäsenenä; henkisten (luokituksesta riippumatta), psykiatristen tai psykoottisten sairaustilojen tai erilaisten masennusten tai mielisairauksien hoito; erilaiset lepohoidot ja oleskelut pitkäaikaishoitoa tarjoavissa laitoksissa (vanhainkodit, kuntoutuskodit, vieroitushoitolaitokset jne.); tutkimukset, toimenpiteet tai hoito ainoastaan kosmeettisista syistä tai ylipainon vuoksi, hedelmöityshoitoihin liittyen tai miehen sukupuolisen kyvyttömyyden tai potenssin parantamiseksi, ellei kosmeettisen hoidon tarve aiheudu suoraan tapaturmavammasta; AIDS tai HIV, mikäli AIDS tai HIV on todettu; raskaus tai synnytys; tapaturma, joka on todistettavasti sattunut vakuutetun tehdessä tai yrittäessä tehdä rikosta. Työssäoloehdon täyttymättä jääminen Korvausta ei makseta tilapäiseen työkyvyttömyyteen tai työttömyyteen liittyvästä menetyksestä sellaiselle vakuutetulle, joka ei ole työssä ja aktiivisesti työssä vakuutuksen voimaantulopäivänä. Luottoon liittyvät rajoitukset Korvauksia ei makseta ja vakuutus päättyy, kun vakuutuskirjassa määritelty vakuutetun Nordea Rahoituksen luottosopimus päättyy irtisanomisen johdosta. Samanaikaisten korvausten rajoitus Tilapäisen työkyvyttömyyden, sairaalahoidon tai työttömyyden nojalla vakuutettu voi saada korvausta vain yhden vakuutustapahtuman perusteella kerrallaan. Korvausta maksetaan ensin sattuneen vakuutustapahtuman nojalla. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Chartis Finland on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, Chartis Finlandin vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. 5

6 8. Korvausmenettely Korvaushakemuslomake ja muut selvitykset Hakeakseen korvausta tämän vakuutuksen nojalla vakuutetun on otettava mahdollisimman pian yhteyttä Chartis Finlandin asiakaspalvelukeskukseen puhelinnumerossa Chartis Finland pyytää vakuutettua täyttämään korvaushakemuslomakkeen ja Chartis Finland saattaa pyytää vakuutettua käymään lääkärintarkastuksessa hakemuksen tueksi. Vakuutetun on annettava Chartis Finlandille sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Chartis Finlandin vastuun selvittämiseksi. Vakuutettu on velvollinen omalla kustannuksellaan hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten vakuutetun saatavissa ottaen myös huomioon Chartis Finlandin mahdollisuudet hankkia selvitystä. Jos Chartis Finland vakuutetun esittämän selvityksen lisäksi pyytää vakuutettua käymään lääkärintarkastuksessa korvausvastuun selvittämiseksi, Chartis Finland maksaa tarkastuksesta sekä mahdollisista lääkärinlausunnoista ja asiakirjoista aiheutuvat kulut. Vakuutettu on velvollinen korvauksen saamiseksi suostumaan tällaisiin tutkimuksiin. Chartis Finland ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut kaikki tarpeelliset selvitykset. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Chartis Finlandille vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Chartis Finlandin vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Korvausoikeuden vanhentuminen Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen. Korvauksen maksaminen Chartis Finland suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Chartis Finland on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Chartis Finland suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. Viivästyneelle korvaukselle Chartis Finland maksaa korkolaissa säädetyn viivästyskoron. 9. Edunsaaja Vakuutettu on itse tapaturman aiheuttamasta sairaalahoidosta ja tilapäisestä työkyvyttömyydestä (kohta 5) ja työttömyydestä (kohta 6) maksettavan korvauksen edunsaaja. 10. Verotus Tästä vakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat veronalaista tuloa. Chartis Finland tai Nordea Rahoitus eivät ole vastuussa mistään veroista, joita vakuutetulle tai edunsaajalle tulee maksettaviksi korvausten perusteella. Chartis Finland tekee korvauksista kaikki lain vaatimat ennakonpidätykset. 11. Muutoksenhaku Chartis Finlandin päätökseen Yhteydenotto Chartis Finlandiin Chartis Finland pyrkii aina tarjoamaan vakuutetuille ensiluokkaista palvelua. Jos et ole tyytyväinen saamasi palvelun tasoon, voit ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: Chartis Europe S.A. sivuliike Kasarmikatu 44, Helsinki Puhelin: Voit nopeuttaa palautteesi käsittelyä ilmoittamalla vakuutusnumerosi tai korvaushakemuksen numeron (tai molemmat) sekä nimesi. Itseoikaisu Jos vakuutettu epäilee virhettä Chartis Finlandin korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on oikeus saada lähempää tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Chartis Finland oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat Jos korvauksenhakija on tyytymätön Chartis Finlandin päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Toimisto on puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa. Chartis Finlandin päätös voidaan saattaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa. Chartis Finlandin päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella. Edellä mainitut lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on vireillä oikeudessa tai on siellä käsitelty. Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia. 6

7 Korvauskanne käräjäoikeudessa Jos vakuutettu tai korvauksenhakija on tyytymätön Chartis Finlandin päätökseen, hän voi panna vireille kanteen Chartis Finlandia vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Chartis Finlandin päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole. Vakuutusvalvontaviranomaiset Chartis Europe S.A. sivuliikkeen toimintaa Suomen markkinoilla valvoo: Finanssivalvonta PL Helsinki Puh Fax. (010) Chartis Europe S.A.:n toimintaa Ranskan markkinoilla valvoo: Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) 61 rue Taitbout Paris cedex 09 France Puh Vakuutusehtojen muuttaminen Chartis Finlandilla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on: uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaismääräys, ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus), vakuutusturvan ylläpitoon vaikuttava olennainen kustannustason muutos. Nordea Rahoitus muuttaa TUOHI Mastercard ja/ tai Käyttöluotto-kortin pienintä mahdollista lainasopimuksen mahdollistamaa kuukausierää Chartis Finlandilla on myös oikeus tehdä vähäisiä muutoksia tämän vakuutuksen ehtoihin, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Jos Chartis Finland tekee edellä kuvattuja muutoksia, Chartis Finland ilmoittaa vakuutusehtojen muutoksista vakuutetulle tämän viimeksi ilmoittamaansa osoitteeseen kirjallisesti. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutetulla on oikeus irtisanoa vakuutus, ellei hän hyväksy muutoksia. 13. Vakuutusmaksut Vakuutusmaksun määräytyminen ja suorittaminen Vakuutusmaksu määräytyy vakuutuskirjaan merkityn valitun vakuutustason mukaan. Chartis Finland laskuttaa vakuutusmaksut kuukausittain asiakkaan luottotililtä ja vakuutetun on maksettava vakuutusmaksu eräpäivänä Nordea Rahoitukselle. Vakuutusmaksun eräpäivä on sama kuin vakuutetun luottotilin kuukausittaisen takaisinmaksun eräpäivä. Vakuutusmaksun viivästyminen Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Chartis Finlandilla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutettu kuitenkin suorittaa erääntyneen vakuutusmaksun täysimääräisenä ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty. Jos vakuutusmaksun myöhästyminen johtuu vakuutetun maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutussopimus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen. Nordea Rahoituksella on oikeus periä vakuutusmaksun viivästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaisesti sekä korvaus viivästyneen vakuutusmaksun perintäkuluista. Päättyneen vakuutuksen saattaminen uudelleen voimaan Jos vakuutus on päättynyt muun kun ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, mikäli vakuutettu maksaa erääntyneen vakuutusmaksun täysimääräisenä kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, Chartis Finlandin korvausvastuu alkaa erääntyneiden vakuutusmaksujen täysimääräistä suorittamista seuraavasta päivästä. 14. Vakuutuksen irtisanominen Vakuutetun oikeus irtisanoa vakuutus Vakuutetulla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. 7

8 Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutettu ei ole määrännyt myöhempää päättymisajankohtaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty Nordea Rahoitukselle tai Chartis Finlandille. Jos vakuutettu irtisanoo vakuutuksen ennen kuin voimaantulopäivästä on kulunut 60 päivää, Chartis Finland palauttaa vakuutetun maksaman vakuutusmaksun, ellei tämä ole tehnyt vahinkoilmoitusta. Jos vakuutettu irtisanoo vakuutuksen, kun voimaantulopäivästä on kulunut yli 60 päivää, Chartis Finland palauttaa maksetusta vakuutusmaksusta osan, joka määräytyy suhteessa käyttämättömään vakuutusturvaan. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos palautettava maksu on alle 8 euroa. Chartis Finlandin oikeus irtisanoa vakuutus Chartis Finlandilla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa, tai jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, päättyväksi kalenterivuoden lopussa. Vakuutusta ei kuitenkaan irtisanota sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut. 15. Puheluiden nauhoitus Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä Chartis Finland nauhoittaa puheluja ja tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Pankkisalaisuus ja vakuutusyhtiöitä koskeva lakisääteinen vaitiolovelvollisuus rajoittaa Chartis Finlandin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. 16. Sovellettava laki Tähän vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia. Annamme mielellämme lisätietoja Asiakaspalvelu ma-pe 9-21, la Kasarmikatu Helsinki Y-tunnus /2010

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2011 tai sen jälkeen

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Laskuturva-vakuutus AH1305

Laskuturva-vakuutus AH1305 Laskuturva-vakuutus AH1305 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3.

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Nordea Rahoituksen TUOHI MasterCard Hintaturvavakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä

Lisätiedot

CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / 119-4390

CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / 119-4390 CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / 119-4390 Voimassa 8.8.2011 alkaen Vakuutuksenantaja: Chartis Europe S.A. sivuliike (jäljempänä Chartis Finland ) Vakuutuksenottaja: Verkkokauppa.com Oy (jäljempänä

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 151 1 10.10 (12.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.11.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.11.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.11.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.11.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.11.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.11.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196338) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / 119-4390

CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / 119-4390 CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / 119-4390 Voimassa 8.8.2011 alkaen Vakuutuksenantaja: Chartis Europe S.A. sivuliike (jäljempänä Chartis Finland ) Vakuutuksenottaja: Verkkokauppa.com Oy (jäljempänä

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

CHARTIS HUOLTOLAAJENNUS / 119-4392

CHARTIS HUOLTOLAAJENNUS / 119-4392 CHARTIS HUOLTOLAAJENNUS / 119-4392 Tämä on vakuutuksenottajan Verkkokauppa.com Oy:stä vakuutetun laitteen oston yhteydessä ottamaa huoltolaajennusvakuutusta koskeva vakuutussopimus (vakuutussopimus, vakuutus).

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 JALKAPALLOTURVA SISÄLLYSLUETTELO JALKAPALLOTURVA... 2 1 Vakuutettu ja edunsaaja... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Korvaukset... 2 4 Korvauksen hakeminen... 2 YLEISET SOPIMUSEHDOT...

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Autoturvan kriisiturvavakuutusehdot 1.1.2016 Kriisiturvavakuutus Sisällysluettelo Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot...1 Yleiset sopimusehdot...2 Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Kriisiturvavakuutus

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Nordea Rahoituksen TUOHI MasterCard Hintaturvavakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2014 alkaen ja niitä

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 NORDAX BANK LAINATURVA Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015 AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusehdot ovat voimassa 1. helmikuuta 2015 alkaen (SC4a-2) Vakuutuksen myöntää ja korvauspalvelua hoitaa Santander Insurance Europe Limited PL1001, 00501 Helsinki,

Lisätiedot

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusehdot ovat voimassa 1. syyskuuta 2015 alkaen (SC4a-3) Vakuutuksen myöntää ja korvauspalvelua hoitaa CNP Santander Insurance Europe DAC PL 1001, 00501 Helsinki,

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä Yleiset sopimusehdot 01 Vakuutussopimus ja sen sisältö 02 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen Vakuutuksen myöntää ja vakuutus- ja korvauspalvelua hoitaa Genworth Financial PL 67, 00501 Helsinki Puhelin 010 80 2841 Faksi

Lisätiedot

Chartis Europe S.A. (sivuliike) KotiPlus-vakuutus. Vakuutusehdot AH1103

Chartis Europe S.A. (sivuliike) KotiPlus-vakuutus. Vakuutusehdot AH1103 Chartis Europe S.A. (sivuliike) KotiPlus-vakuutus Vakuutusehdot AH1103 Vakuutuksenottajan ja Chartis Europe S.A. sivuliikkeen (jäljempänä Chartis Finland ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta,

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

600euroa. Asumisturva -vakuutus. Jopa. Redcats. Redcats Asumisturva -tärkeimmät rajoitukset. Taloudellista turvaa, jos joudut: TYÖTTÖMÄKSI

600euroa. Asumisturva -vakuutus. Jopa. Redcats. Redcats Asumisturva -tärkeimmät rajoitukset. Taloudellista turvaa, jos joudut: TYÖTTÖMÄKSI Redcats Asumisturva -tärkeimmät rajoitukset Täydelliset vakuutusehdot internetissä ellos.fi/asumisturva ja jotex.fi/asumisturva Kuka voi ottaa vakuutuksen? Vakuutuksen voi ottaa Suomessa asuva, 18-59-vuotias

Lisätiedot

Esimerkkejä Hintaturva-vakuutuksesta maksetuista korvauksista:

Esimerkkejä Hintaturva-vakuutuksesta maksetuista korvauksista: *TUOTE-ESITE: Hintaturvavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking, Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE HENKILÖASIAKKAAN TURVAPAKETIT SISÄLLYSLUETTELO Säästöpankki Balanssi pitää talouden tasapainossa... 3 Valitse vakuutusturvan laajuus... 4 Vakuutettava laina ja prosenttiosuus...

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. SUPPEA LAINATURVA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2016 alkaen. 1 SUPPEA LAINATURVA Vakuutusehdot YLEISTÄ... 3 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT JA VAKUUTUSTURVA... 3 2.1 Vakuutettu...

Lisätiedot

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 555 1 10.

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 555 1 10. U9507 URHEILUVAKUUTUKSEN EHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.7.1995 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE. Henkilöasiakkaan turvapaketit

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE. Henkilöasiakkaan turvapaketit SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE Henkilöasiakkaan turvapaketit SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI PITÄÄ TALOUDEN TASAPAINOSSA Mikä sinulle on tärkeintä? Terveys, työ, koti, perhe? Kun arki rullaa suunnitelmien mukaan,

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

yrityksen Matkaturva

yrityksen Matkaturva yrityksen Matkaturva Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 024 1 10.10 2 500 SISÄLLYSLUETTELO yrityksen Matkaturva...3 1 KESKEISET KÄSITTEET...3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSsOPIMUKSEN

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE. Henkilöasiakkaan turvapaketit

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE. Henkilöasiakkaan turvapaketit TUOTESELOSTE Henkilöasiakkaan turvapaketit TUOTESELOSTE PITÄÄ TALOUDEN TASAPAINOSSA Mikä sinulle on tärkeintä? Terveys, työ, koti, perhe? Kun arki rullaa suunnitelmien mukaan, tärkeiden asioiden menettäminen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Fellow Finance LAINATURVA. Vakuutusehdot ovat voimassa 9/2017 alkaen

Vakuutusehdot. Fellow Finance LAINATURVA. Vakuutusehdot ovat voimassa 9/2017 alkaen Vakuutusehdot Fellow Finance LAINATURVA Vakuutusehdot ovat voimassa 9/2017 alkaen AXA PL 67, 00501 Helsinki Vakuutuspalvelut, puh. 010 802 835 Korvauspalvelut, puh. 010 802 841 faksi 010 287 3033 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisovakuutus

Lapsi- ja nuorisovakuutus Lapsi- ja nuorisovakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Lapsi- ja nuorisovakuutus Sisällysluettelo Määritelmiä Yleiset sopimusehdot 01 Vakuutussopimus ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE

YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE YRITYSLAINATURVA Voimassa 21.12.2014 alkaen. 1 YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE Miksi Yrityslainaturva?... 4 Mikä on yrityslainaturva?... 4 Yrityslainaturva... 4 Yrityslainaturvan

Lisätiedot

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla NewLife -vakuutus Turvaa lapselle Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuolemantapauksesta huolimatta. Henkivakuutus on erityisen tarpeellinen,

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Yritysturva Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia VOIMASSA 1.8.2005 ALKAEN YT 01.5 1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 3 2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VA- KUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

SairaalaHoiva-vakuutus tapaturman varalta

SairaalaHoiva-vakuutus tapaturman varalta SairaalaHoiva-vakuutus tapaturman varalta Vakuutusehdot AH1218 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L0604 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT YKSILÖLLINEN VAKUUTUS JA RYHMÄVAKUUTUS Voimassa 1.4.2006 alkaen 1 103 991 1 2.06 4.000 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. kun vakuutussopimus on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin seurauksena.

VAKUUTUSEHDOT. kun vakuutussopimus on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin seurauksena. VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot