OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasääntö"

Transkriptio

1 1 OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasääntö Hallituksen hyväksymä

2 2 I ALUEYHDISTYKSEN HALLITUS 1. Tehtävät: vaikuttaa OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseen maakuntatasolla vaikuttaa aluetason päättäjiin ja alueelliseen kehitykseen antaa lausuntoja ja tekee esityksiä sekä seudullisesti että maakunnallisesti, tarvittaessa myös paikallisesti käynnistää ja edistää yhteisiä alueellisia hankkeita edistää eri jäsenryhmien välistä alueellista yhteistyötä ja opettajuutta edistää jäsenyhdistysten, paikallisyhdistysten ja luottamusmiesten yhteistyötä ja auttaa ongelmissa olevia yhdistyksiä yhteisten alueellisten tapahtumien ja koulutusten näkyvä järjestäjä 2. Hallituksessa on 16 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen kokoonpano: Puheenjohtaja YSI Varsinais-Suomi 6 YSI Turku 3 OAO 3 LTOL 2 FSL 1 YLL 1 3. Hallituksen kokouksiin kutsutuille maksetaan matkakorvaukset VES:n mukaan, mahdolliset pysäköintimaksut ja tarjotaan ruoka. 4. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 80 euroa / kokous. Jäsenen palkkio on 60 euroa/kokous. Hallituksen sihteerinä toimii palkattu sihteeri tai taloudenhoitaja. Taloudenhoitajan toimiessa hallituksen sihteerinä hänelle maksetaan sama kokouspalkkio kuin puheenjohtajalle. Kokouksiin kutsutuille valtuutetuille ei makseta kokouspalkkiota. Puheenjohtajan erityisesti kutsumat päätetään tapauskohtaisesti.

3 3 5. Hallituksen pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja lähetetään sähköisesti hallituksen jäsenille noin viikko hallituksen kokouksen jälkeen. Mahdolliset huomautukset tulee tehdä välittömästi puheenjohtajalle. Pöytäkirjat julkaistaan huomautusajan jälkeen yhdistyksen kotisivulla. Seuraava hallituksen kokous hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. 6. Alueyhdistyksen kokoontumisissa pyritään noudattamaan seuraavaa aikataulutusta: alueyhdistyksen hallitus kuukauden viimeinen viikko, työvaliokunta kuukauden 3. viikko, jaostojen kokoukset kuukauden ensimmäinen tai toinen viikko Hallituksen kokouspäivät sovitaan puolivuosittain etukäteen hallituksen ensimmäisessä kokouksessa. Esityslista lähetetään hallituksen jäsenille noin viikkoa ennen kokousta. Esityslistat julkaistaan ja tiedot kokouspäivistä merkitään yhdistyksen kotisivuille heti, kun ne ovat valmiit. 7. Mikäli varsinaisella jäsenellä on este, hän ilmoittaa siitä sekä puheenjohtajalle että varajäsenelleen. 8. Puheenjohtajalle maksetaan kiinteä työkorvaus 5000 vuodessa sekä lisäksi hänelle ostetaan aikaa alueyhdistyksen tehtävien tekemistä varten. Puheenjohtajan vaihtuessa ostetun ajan maksu vaihtuu elokuun alussa. Vuonna 2011 puheenjohtajalle ostetaan huojennusta 4 h/viikko 1.8. alkaen. 9. Työmääräyksiä hyväksytyn budjetin mukaisesti palkatulle sihteerille voivat antaa puheenjohtajan lisäksi taloudenhoitaja ja alueasiamies. II TYÖVALIOKUNTA 1. Työvaliokuntaan kuuluvat alueyhdistyksen puheenjohtaja, jaostojen puheenjohtajat, taloudenhoitaja, alueasiamies, tupa-tiimin vetäjä ja OAO:n

4 4 nimeämä edustaja 2. Työvaliokunta voi kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa harkinnan mukaan. 3. Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset. 4. Työvaliokunta valmistelee vuosikokousasiat. 5. Työvaliokunnalla on oikeus kiireellisissä asioissa antaa lausuntoja. 6. Työvaliokunnan kokouspalkkio on 40, puheenjohtajalla Työvaliokunnan kokouksista maksetaan matkakorvaukset VES:n mukaan. Lisäksi tarjotaan ruoka. III JAOSTOT 1. Jaostojen tehtävänä on: antaa työvaliokunnalle tietoja, kommentteja sekä lausuntoja omaa jäsenistöään koskevista asioista, esimerkiksi edunvalvonnasta, koulutuksesta ja tiedotuksesta hoitaa osaltaan tiedotusta jäsenkunnalleen järjestää koulutusta sekä edustamalleen ryhmälle että yhteistyössä muiden jaostojen kanssa kaikille ryhmille 2. Jaostojen henkilömäärä tulee olla suhteessa jäsenmäärään, enintään kuitenkin: V-S ysi-jaosto: 1+17 (joista yksi FSL:n edustaja) Turku ysi-jaosto: 1+15 OAO: 1+14 LTOL: 1+19 (joista yksi ruotsinkielisten edustaja) YLL: Jaostojen kokouksista laaditaan muistio, joka toimitetaan puheenjohtajalle ja alueasiamiehelle sekä julkaistaan välittömästi yhdistyksen kotisivulla.

5 5 4. Jaoston kokouksista maksetaan matkakorvaukset VES:n mukaan. 5. Kukin jaosto saa päättää toimijoidensa työkorvauksista ja muista toimintakuluista annetun määrärahan puitteissa. 6. Jaostojen järjestäessä määrärahan ulkopuolista toimintaa, esimerkiksi koulutusta, tulee lisämäärärahaesitys tehdä hallitukselle. 7. Jaostoilla on oikeus käyttää palkattua sihteeripalvelua alueyhdistyksen laskuun seuraavasti: OAO-, YLL- ja LTOL -jaostot 8 tuntia vuodessa V-S ysi-jaosto ja Turku ysi-jaosto 16 tuntia vuodessa työmääräyksen sihteerille antaa jaoston puheenjohtaja, joka myös vastaa käytetyistä tuntimääristä 8. Jaoston tulee vuosittain tehdä toimintasuunnitelma sekä talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten helmikuun loppuun mennessä. IV KOULUTUS 1. Kouluttajapalkkiot Kun alueyhdistyksen puheenjohtaja tai muu hallituksen erikseen valtuuttama henkilö, edustaa alueyhdistystä kouluttajana/ luennoitsijana, maksetaan hänelle yhdistyksen hallituksen päättämä korvaus. Korvaus sisältää valmistelutyön (30 /tunti), luentopalkkion (100 /tunti) ja matkakorvauksen (0,46 /km) sekä mahdollisen päivärahan. Laskulomake palkkioineen on yhdistyksen kotisivulla. 2. Alueyhdistyksen järjestämä koulutus Yhdistyskoulutus: o Yhdistyksensä edustajana osallistujalle korvataan yhdistyskoulutuksesta 0,34 /km + 0,04 /km lisämatkustajasta. Suositellaan yhteiskyytejä. Matkakulut laskutetaan alueyhdistyksen omalla matkalaskulomakkeella, joka löytyy yhdistyksen kotisivulta.

6 6 o o Koulutuksesta peritään yhdistyksiltä kohtuullinen omavastuuosuus, ellei hallitus päätä toisin Mikäli kouluttautuja ei osallistu koulutukseen ilman perusteltua syytä, koulutuksen kulut peritään jäsenyhdistykseltä. Henkilökohtaisten koulutusten tai tapahtumien matkakuluja ei korvata. 3. Ylimääräisten edustajien osallistuminen Osallistumisesta ja maksuista sovitaan tapauskohtaisesti. Periaate on se, että ylimääräinen osallistuja tai hänet lähettävä yhdistys kustantaa osallistumisen yöpymis-, ateria-, matka- ja mahdollisine materiaalikuluineen. Alueyhdistys kustantaa koulutuksen. 4. Työnjako: Työvaliokunta suunnittelee ja koordinoi koulutuksia yhdessä alueasiamiehen kanssa. Alueasiamies vastaa alueyhdistyksen järjestämien koulutusten kilpailuttamisesta, koulutustilojen varaamisesta sekä tarjoilu- ja muista kokousjärjestelyistä. Koulutusjärjestelyihin voi käyttää palkattua sihteerityötä. Jaostojen järjestämistä alueyhdistyksen rahoittamista koulutuksista tulee hyvissä ajoin tehdä hakemus alueyhdistyksen hallitukselle. Anomuksessa tulee selvitä koulutuksen vastuuhenkilö, koulutusohjelma ja kustannukset. Koulutuksen vastuuhenkilöksi nimetty henkilö varmistaa ohjelman sisällön, kouluttajien kutsumisen, kutsuttavat, kutsun muodon ja materiaalitarpeen. Koulutuksien maksuliikenteen hoitaa yhdistyksen taloudenhoitaja yhdessä vastuuhenkilön kanssa. 5. TJS-tuki Yhdistyksen järjestämistä koulutustilaisuuksista haetaan TJS-tukea.

7 7 Vastuuhenkilö toimittaa tarkan ohjelman kouluttajineen sekä osallistujalistan taloudenhoitajalle tuen saamiseksi. Ohjelma toimitetaan taloudenhoitajalle kuukauden sisällä koulutuksesta. Ohjelman ja osallistujalistan voi lähettää sähköisenä. 6. Muu koulutus Paikallisyhdistykset voivat hakea koulutustukea alueyhdistykseltä järjestämäänsä koulutukseen. Avustus on korkeintaan 30 % koulutuksen kustannuksista ja sitä voi hakea yhteen koulutustilaisuuteen kerran vuodessa. Hakemuksesta täytyy käydä ilmi kenelle koulutus on suunnattu, koulutuksen ohjelma ja kustannukset koulutuksen osalta. Avustusta myönnetään hallituksen harkinnan mukaan. V TALOUS 1. Pankkitilit Yhdistyksen kaikille pankkitileille on käyttöoikeus puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Puheenjohtajalla, alueasiamiehellä ja taloudenhoitajalla on myös oikeus pankkikorttiin. Yhdistyksellä on käytössä kassanhallintapalvelu, jota hallinnoi taloudenhoitaja. Jaostojen tileille on kassahallintapalvelun kautta käyttöoikeus jaoston talousvastaavalla ja toisella jaostoon kuuluvalla henkilöllä. 2. Laskut Laskut lähetetään yhdistyksen taloudenhoitajalle maapostina tai sähköpostin liitteenä.

8 8 Tapahtuman yhteyshenkilö vastaa, että laskusta käy ilmi mistä tilaisuudesta on kyse, kenen järjestämä tilaisuus ja mistä lasku koostuu. Yhdistyksen omissa laskuissa ja maksuissa käytetään viitenumeroita. Viitenumeron saa pyytäessä taloudenhoitajalta. Yhdistykseltä laskutettaessa käytettävä internet-sivustolta löytyvää laskupohjaa. 3. Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset Taloudenhoitaja kerää kokouspalkkiot ja matkakorvaukset yhteen taulukkoon maksamista varten hallituksen ja työvaliokunnan osalta. Jaostojen talousvastaavat toimittavat matkakorvaustaulukot taloudenhoitajalle joulukuun 15. päivään mennessä. Hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset maksetaan kahdesti vuodessa, jaostojen matkakorvaukset kerran vuodessa. 4. Toimintamääräraha jaostoille Jokaiselle jaostolle maksetaan toimintamäärärahaa 5 /jäsen. FSL:n edustajien toiminta-avustukset jaetaan FSL-jäsenistön suhteessa jaostojen kesken. 5. Työkorvaukset ja yhdistyksen tarjoamat edut Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään työkorvaukset puheenjohtajalle, taloudenhoitajalle ja alueasiamiehelle. Muille toimijoille maksetaan työkorvausta seuraavasti: opettajaurheilun tiiminvetäjälle 800, kulttuurin tiiminvetäjälle 800, YT-yhteyshenkilöille (2 x 500 ), tiedotuksesta ja kotisivuista vastaavalle 700. Puheenjohtajalle ja alueasiamiehelle maksetaan internet-yhteys ja puhelinetu. Puheenjohtajalle ja alueasiamiehelle maksetaan valtakunnallinen päivälehti.

9 9 6. Tiedot verottajalle Hallituksen ja jaostojen jäsenet, joille maksetaan verotuksen alaista tuloa (kokouspalkkio, työkorvaus), toimittavat taloudenhoitajalle verottajan vaatimat tiedot (nimi, postiosoite, henkilötunnus ja veroprosentti) hallituskauden alun jälkeen tai tietojen muuttuessa. 7. Kirjanpito ja toiminnantarkastus Yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoitaa tilitoimisto Taloudenhoitaja toimittaa tositteet tilitoimistoon Jaostojen talousvastaavat toimittavat omat tositteensa taloudenhoitajalle viimeistään heinäkuussa (alkuvuosi) ja tammikuussa (loppuvuosi). Yhdistykselle valitaan yleiskokouksessa toiminnantarkastajat, jotka laskuttavat työnsä yhdistykseltä. VI TOIMIHENKILÖIDEN JA MUIDEN NIMETTYJEN HENKILÖIDEN TOIMENKUVAT Puheenjohtaja valmistelee työvaliokunnan sekä alueyhdistyksen hallituksen kokouksen esityslistan ja johtaa puhetta kyseisissä kokouksissa johtaa yhdistyksen toimintaa sekä toimihenkilöitä toimii alueyhdistyksen palkkaamien henkilöiden esimiehenä vastaa yhdistyksen kehittämisestä seuraa yhdistyksen päätösten toteutumista antaa tietoa yhdistyksen toiminnasta hallitukselle, jaostoille ja tiimeille edustaa yhdistystä ja luo kontakteja yhteistyökumppaneihin

10 10 organisoi, järjestää ja huolehtii käytännön asioiden hoitamisesta sekä niiden delegoinnista huolehtii yhdistyksen tiedottamisesta yhdessä työvaliokunnan ja palkatun sihteerin kanssa alueyhdistyksen kotisivujen päivittäminen Jaostojen puheenjohtajat valmistelevat esityslistat jaoston kokoukseen vastaavat omien jaostensa toiminnasta (mm. muistiot, raha-asiat, koulutukset jne.) kuuluvat työvaliokuntaan edustavat alueyhdistystä erilaisissa tilaisuuksissa pitävät alueyhdistyksen hallituksen tietoisena jaostonsa toiminnasta vastaavat jaoston asiakirjojen arkistoinnista Taloudenhoitaja laskujen maksun, laskutuksen hoitaminen talousarvion laadinta mahdollinen sijoitustoiminta hallituksen päätösten mukaan laite-, kone-, kalusto- ja tarvikehankinnat yhdessä puheenjohtajan kanssa o ilman hallituksen valtuutusta 500 euron kertaosto talousarvion seuranta ja katsaukset alueyhdistyksen hallituksen kokouksissa palkkioiden ja matkalaskujen tarkastaminen sekä maksaminen tilintarkastuksesta huolehtiminen vastaa pöytäkirjan pidosta ollessaan kokouksen sihteeri kuuluu työvaliokuntaan

11 11 toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä työvaliokunnan kanssa Alueasiamies: sopimusedunvalvoja o palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittäminen o suuret linjat ei yksityiskohtaisia sopimustulkintoja (kokonaisnäkemys edunvalvonnasta) YT-toimijoiden tukihenkilö alueella Koulutuspoliittinen vaikuttaja o seuraa, vaikuttaa ja konsultoi koulutuspoliittisissa asioissa o yhteydenpito toiminta-alueen yhteistyötahoihin OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa o toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan kanssa vastaa yhdessä työvaliokunnan kanssa alueyhdistyksen koulutustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta o jaosten koulutustarpeiden koordinointi o järjestämistään koulutustilaisuuksista vastaaminen o vuosittaisen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen koulutusosan laadinta yhdessä työvaliokunnan kanssa ja toteutumisen seuranta o yhteydenpito koulutusasioissa muiden alueiden koulutussihteereihin sekä OAJ:n koulutusyksikön kanssa. Palkattu sihteeri vastaa koulutustilojen kilpailuttamisesta, varaamisesta ja käytännön järjestelyistä ottaa vastaan koulutustilaisuuksien ja tapahtumien ilmoittautumiset ja kokoaa niistä yhteenvedon vastaa pöytäkirjan pidosta ollessaan kokouksen sihteeri hoitaa muita annettuja työtehtäviä työaikansa rajoissa

12 12 Kulttuuri- ja urheiluvastaavat vastaavat alueyhdistyksen kulttuuri- ja urheilutarjonnan suunnittelusta ja toteutuksesta

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 23.11.2009. Uusin päivitys johtokunnan kokouksessa 19.2.2014. 1. YLEISTÄ Tähän ohjesääntöön on kirjattu JYPS:in taloudenhoidon

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille.

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. KERHO-OPAS 2015 Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. Kerho-ohjeen tehtävänä on kertoa jäsenistölle Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Keski-Suomen maakunta.

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Keski-Suomen maakunta. KESKI-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Keski-Suomen maakunta.

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 0 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 1 1. YLEISTÄ OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry koostuu yleissivistävistä opettajista (YSI), ammatillisista opettajista (OAO),

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS 1 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa!...3 2. Yhdistyksen säännöt...4 2.1 Yhdistyksen säännöt...4 2.2 Yhdistyksen toimintaan liittyviä otteita yhdistyslaista...6 3. Hallitus...7

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 Raholan Pyrkivän Laatukäsikirja 2 SISÄLLYS 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 1.2. Seuran organisaatio...6 1.2.1. Seuran

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot