KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI"

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Tammi-heinäkuussa 214 on kirjattu henkilöstökuluja n. 2,5 milj.euroa ( 2,68 %) viimevuotista enemmän. Ajalla 1-6/214 palkattomilla vapailla on saavutettu euron säästö, josta kesäkuun osuus on

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS TYÖLLISTÄMISTUKI 214 (tammi-heinäkuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 3,-/kk TA 214 määräraha ( ) 24, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) ,56 Määrärahaa jäljellä ( ) ,44 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 4 689,3 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 2 Hylätyt yhteensä 9 Perustetut yritykset Tammi-heinäkuussa 214 Saloon perustettiin 169 uutta yritystä. Työttömyys oli kesäkuussa 15,6 % eli työttömiä henkilöä (touko kuussa ja vuosi sitten kesäkuussa 4 161). Heinäkuun toteutuman pohjalta ja verotuksesta saatujen ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että menot ovat ylittämässä talousarvion ja tulot jäämässä arvioitua pienemmäksi. Tilikauden tulos tulee olemaan budjetoitua huonompi. Tämä luo paineita seuraavalle suunnitelmakaudelle Vuosien 212 ja 213 kulukurilla oli merkittävä vaikutus menojen kehitykseen. Tästä kulukurikulttuurista ollaan lipsumassa. Suuret yksittäiset menoerät kuten sairaanhoitopiirin kustannukset ylittänevät korotetunkin määrärahan. Vastaavia säästöjä pitää löytyä muilta momenteilta. Ytneuvottelujen jälkeen henkilöstömenojen säästötavoitetta laskettiin 5, milj. euroon. Tähän tavoitteeseen ei olla pääsemässä, ellei vapaaehtoisia toimia tehosteta tavalla tai toisella. Avoimeksi tulevien vakanssien täyttölupiin on suhtauduttava erittäin pidättyvästi. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää määrätietoisia toimia henkilöstömenosäästöjen aikaan saamiseksi. Ulkoiset toimintamenot ovat kääntyneet kasvuun. Tämä johtuu siitä, kun tarkastelujaksosta lomautuskuukausien määrä vähenee. Kahdentoista kuukauden toteutuma on vielä n. 1 milj. euroa alle maksimin. Näköpiirissä oleva tulorahoitus ei riitä kattamaan nykyistä menotasoa, joten sopeuttamisohjelman täytäntöönpanoa on jatkettava ja menokehitys saatava takaisin laskevalle uralle. Viimeisen 12 kuukauden ulkoisten toimintamenojen toteutuma on 333,2 milj. euroa. Kulut ovat 3,5 milj. euroa korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin saman jakson tarkastelussa. Henkilöstömenoja on kirjattu viimeisen 12 kuukauden aikana 16,1 milj. euroa eli 2,6 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Saman jakson aikana ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 1,4 milj. euroa edellisen vuoden jaksoa vähemmän. Salon työllisyysasteen ja asukasluvun kehitys ovat erittäin huolestuttavia. Kummallakin on merkittävä vaikutus tämän vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Raporttiin on liitetty selvitys viimeisen vuoden aikaisesta väestömuutoksesta ikäryhmittäin. Aktiiviväestöä lapsineen on muuttanut runsaasti pois. Verotus oikaistaan oikealle tasolle syksyn 214 oikaisutilityksellä. Oikaisu on asukasta kohti laskettuna suurin kaikista kunnista siitä huolimatta, vaikka kaupunginhallitus anoikin alennusta Salon kaupungin kunnallisverojen jako-osuuteen. Oikaisu on otettu huomioon tuloslaskelman verotuloennusteessa. Kunnallisverokertymä jää alle budjetoidun. Oikaisutilityksestä on selvitys erillisessä taulukossa. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa talousarvion laadintaohjeet ja raamin tulevalle suunnitelmakaudelle. Tavoitteena on pysyvästi nykyistä alempi kustannustaso. Tämä edellyttää muutoksia palvelutasoon ja rakenteeseen sekä nykyistä tehokkaampia toimintaprosesseja. Uusi vuoden alusta käyttöön otettu organisaatio luo tälle hyvät puitteet. Lyhytaikaista kassalainaa ei ole kuluvan vuoden aikana otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty kesä-heinäkuussa 1,6 milj. euroa. Kuluvan vuoden pitkäaikainen laina nostetaan marraskuussa turvaamaan maksuvalmiutta, koska verotilitys tulee olemaan silloin miinusmerkkinen. Pitkäaikaista lainaa oli heinäkuun lopussa 13,7 milj. euroa ja rahavarat olivat 19,2 milj. euroa. Nettokassavirta oli vuoden 214 heinäkuussa 1,5 milj. euroa negatiivinen.

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) TP211 TP212 TP213 Heinäkuu heinä.13 TP ennuste TA214 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate VEROTULOJEN OIKAISUT Tilitetyn määrän oikaisu Yhteensä Ennakonpalautusosuus Jäännösveroosuus

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI SALO Väestön ennakollinen ikärakenne, neljännesvuosittain (Lähde: Tilastokeskus PX-Web-tietokanta, tieto päivitetty ) Ikäluokka Muutos (hlö) Muutos (%) -4,18 % -2,4 % -1,54 % -1,34 % -1,6 % -4,84 % -2,23 % -,5 % -5,16 % -,66 % Ikäluokka Yht Muutos (hlö) Muutos (%) 1,66 % -2,8 % -,72 % 6,9 % 1,29 % 4,92 % -2,16 % 1,97 % 7,92 % -,7 %

5 VEROTUOTOT; ENNUSTE 214 KUNNALLISVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 214 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 214; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Tot 214 (kumulatiivinen) YHTEISÖVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Yhteisövero (1 ) Ennuste 214 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 214; Yhteisövero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 2 96 Tot 214 (kumulatiivinen) KIINTEISTÖVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Kiinteistövero (1 ) 15 2 Ennuste 214 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 214; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 85 Tot 214 (kumulatiivinen)

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 HYVINVOINTIPALVELUT /SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakuluja on ajalta 1-7 / 214 kertynyt n. 2,4 M edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Vertailussa vuoteen 213 pitää lisäksi ottaa huomioon työmarkkinatuen kuntaosuus, joka osaltaan kasvatti vuoden 213 toteutumaa heinäkuun loppuun mennessä 1 M. Todellisuudessa kustannuksia on kertynyt n. 3,4 M edellisvuotta enemmän. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueille on lisätalousarvion korotusten myötä varattu toimintakuluihin määrärahaa 183,2 M. Valitettavasti lisäykset palkkamäärärahoihin ja ensihoidon ostopalveluihin eivät riitä. Talousohjelma ennustaa kuluvan vuoden toteumaksi 187,4 M, mutta kustannuksia tulee kertymään viime vuotta enemmän (TP ,6 M ). Toimintatuottoja on tosin toteutunut edellisvuotta jonkin verran enemmän, joten toimintakatteen ennuste on n.165,3 M (TA 214 toimintakate lisäysten jälkeen n.161 M ) Sosiaali- ja terveyspalvelut Tot 213/1-7 Tot 214/1-7 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstökuluissa on myös kasvua edellisvuoteen (38,83 M 213 / 39,88 M 214) n.1 M. Sijaisten palkat (2,36 M 213 / 2,79 M 214) ovat n. 426 euroa edellisvuotta suuremmat.

7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 7/213 7/214 Muutos % Tyks:n hoitopäivät ,5 Tyks:n pkl-käynnit ,1 SAS:n hoitopäivät ,6 SAS:n pkl-käynnit ,6 Psykiatria hoitopäivät ,1 Psykiatria pkl-käynnit ,1 Tk vuodeosaston hoitopäivät ,8 Tk avohoitokäynnit ,7 Hammashoitokäynnit ,2 Siirtoviivepäivät 353/ /1652 3,6 Vanhuspalvelut 4/213 4/214 Muutos % Kotihoidon käynnit ,9 Tehostettu palveluasuminen ,5 Hoitokotien hoitopäivät , Sosiaalityön palvelut 4/213 4/214 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet , Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 9/26 9/34 22,8 Lastensuojelun asiakkaat ,7 Erikoissairaanhoito Suoritteet 1-7: Muutos % Vuodeosastohoito ,8 Poliklinikkakäynnit ,9 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-7: muutos Tyks Sas Psyk Muut Yhteensä Erikoissairaanhoidon suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Kulut kasvussa 4,8 %. Positiivista on, että kesäkuukausien aikana Salon erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä on tapahtunut merkittävä muutos ja tällä hetkellä tasaerälaskutuksen poikkeama todellisesta käytöstä on vain,5 %, kun se vielä toukokuussa oli 7,3 %. Syksyllä tilanne voi vielä muuttua, mutta nyt kirjanpidossa näkyvät erikoissairaanhoidon kustannukset vastaavat todellista käyttöä eikä ennakkolaskutukseen ole näillä näkymin tulossa korotusta. Kuljetuspalveluasiakkaat ,4 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Terveyspalvelujen oman toiminnan toteutuneet kustannukset ovat edellisvuotta suuremmat ja toimintakuluja on kertynyt (23,36 M 213 / 23,83 M 214) n. 47 edellisvuotta enemmän. Henkilöstökulut (15,97 M 213 / 16,45 M 214) ovat talousarvion mukaiset, mutta kasvua on edellisvuoteen n.47. Palvelujen ostoissa pientä kasvua (4,67 M 213 / 4,84 M 214). Toimintatuottoja on toteutunut ennustettua enemmän (3,89 M 213 / 4,43 M 214). Terveyspalvelujen oman toiminnan toimintakate (19,47 M 213 / 19,39 M 214) on edellisvuoden tasolla. Toimintakate on talousarvion mukainen. Vanhuspalvelujen toteutuneet toimintakulut ovat n. 57 edellisvuoden vastaavaa aikaa suuremmat (23,29 M 213 / 23,86 M 214). Henkilöstökulujen kasvu on n. 4 (15,99 M 213 / 16,43 M 214). Palvelujen ostoja toisaalta on toteutunut n. 11 vähemmän (4,76 M 213 / 4,65 M 214) Toimintatuottoja n. 28 vähemmän (5,85 M 213 / 5,57 M 214). Toimintatuottokertymä on kuluvana vuonna vuotta 213 jäljessä johtuen asiakasmaksuperusteiden muutoksista ja työvoiman vähyydestä. Vanhuspalvelujen toteutunut toimintakate on n. 86 edellisvuotta suurempi ja talousarvion toimintakate tulee ylittymään n.1,5 M. Sosiaalityön palvelujen osaston toimintakulut ovat n. 22 edellisvuotta suuremmat (23,33 M 213 / 23,55 M 214). Henkilöstökuluissa on kasvua 26 (6,8 M 213 / 6,35 M ) ja palvelujen ostoissa 83 (11,33 M 213 / 12,17 M 214). Avustusten kohdalla kustannuksissa on laskua 1,1 M, syynä työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto työllisyyspalveluihin, joten reaalikasvua osaston kuluissa on joka tapauksessa suhteessa viime vuoteen n. 1,9 M. Toimintatuottoja on kertynyt edellisvuotta enemmän (2,8 M 213 / 2,35 M ) ja samalla osaston toimintakate on edellisvuoden tasolla (21,25 M 213 / 21,2 214 M ). Sosiaalityön palvelujen toimintakate tulee ylittämään talousarvion n. 4 M.

8 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 HYVINVOINTIPALVELUT/OPETUS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO: Vapaa-ajan lautakunnan päätöksellä Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museo SAMUn museonjohtaja Mia Juvan nimike vaihtui 1.7. alkaen intendentiksi ja Salon taidemuseo Veturitallin johtaja Laura Luostarisen museopalveluiden esimieheksi.

9 Opetusltk 7/213 7/214 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 8,9 84,54 Päivähoitopaik. käyttöaste % 59,52 65,5 Lapset varh. kasv. piirissä ,8% Perhepäivähoitajien määrä Paikat/pp.hoitaja 3,37 3,77 syksy/12 syksy/13 Luokkam. erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 8,2 % 7,7 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 17,1 16,9 per.op.oppilaat./henkilöstö 1,12 1,1 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 15,31 16,13 Lukio: opisk./opisk. paikat 934/ /111 Kansal. opist. opiskelijat Vapaa-ajan ltk 1-7/ /214 Muutos % Veturitallin kävijämäärä ,7% 6-7/ /214 Muutos % Kirjaston lainojen määrä ,9 % Uimahallin kävijämäärä , % 5/213 5/214 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä ,4% Kesä ja heinäkuu ovat varhaiskasvatuksen päivystysaikaa. Varhaiskasvatuksen haasteena on TOIMINTAKULUT: varattujen päivähoitopaikkojen peruuntuminen, joka näkyy käyttöasteiden laskuna osassa päiväkoteja. Perusopetus- ja lukiopalveluissa oli kesä-heinäkuussa käynnissä budjetin valmistelu, työvuoden tietojen koonti sekä viimeiset pedagogiset ja henkilöstöjärjestelyt elokuussa käynnistyvää toimintaa varten. Koulun työvuosi päättyi viikon 22 päätteeksi. Heinäkuussa opetustoimintojen palvelualueiden toiminta on ollut lomakauden vuoksi vähäistä. Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista valmennus-. perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Kaupunki saa musiikkiopiston toiminnan perusteella ns. tuntiperusteista valtionosuutta vuodelle Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Toimintatiedot ovat samat kuin kevätlukukaudella. Nuorisopalveluissa toteutettiin kesäkuussa leirejä, retkiä ja tapahtumia sekä yksilöohjauksia ja pajatoiminnan palveluja. Heinäkuussa toteutettiin kesäohjaamo, jonka ohjauspalvelu on suunnattu mm. yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille. Nuorisopalvelujen vuosilomat keskitettiin pääsääntöisesti heinäkuulle, jolloin palveluita ei skeittihallia lukuun ottamatta ollut tarjolla. Kulttuuriasiain yksikössä (KAY) esitettiin touko-kesäkuussa yhteensä kolme laatuelokuvailtaa, kolme kartanokierrosta sekä kaksi iltapäivämatineaa Vuohensaaren kahvilassa. Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMUssa paikallismuseot olivat avoinna sopimuksen TOIMINTATUOTOT: mukaan tai erikseen mainittuina päivinä. Loisto-Toisto näyttelyssä 1.7. oli radioamatööripiste OH1 SALO. Salon taidemuseo Veturitallissa päänäyttelyssä ja tornissa Jaana Partanen, Mielen alkemiaa ja Ilona Niemi, Wasteland saakka. Kesä-heinäkuussa Olli Lyytikäinen retrospektiivi. Ja Elonkorjaajat 7.6. alkaen. Lisäksi taidemuseossa järjestettiin kuusi erilaista erikoistapahtumaa. Kävijätilasto: KIVAn tilaisuudet: 1-7/214 yhteensä 846 kävijää KAY:n muut tilaisuudet: 5-7/214 yhteensä1 36kävijää, 1-7/214 yhteensä 1 38 kävijää Kulttuurimatkat: 1-7/214 yhteensä 36 osallistujaa Opastetut retket: 5/214 osallistujia 85, 1-7/214 yhteensä 95 osallistujaa Salon Elektroniikkamuseo: 6-7/214 yhteensä 281 kävijää, 1-7/214 kävijöitä SAMUn muissa kohteissa: 5-7/214 yhteensä kävijää, 1-7/214 kävijöitä yhteensä 364 (1-7/213/ 2 865) Salon taidemuseo Veturitallissa 5-7/214kävijöitä 3 474, 1-7/ 214 yhteensä kävijää (1-7/213/ kävijää) Kirjastopalveluiden yksiköiden aukioloajat poikkesivat kesä-heinäkuussa normaaleista. Juhannuksena kaikki toimipisteet olivat suljettuna. Henkilöstön vuosilomien aikana osa lähikirjastoista oli kiinni. Kiikalan kirjaston aukipitäminen koko kesän ajan huomioitiin positiivisesti myös tiedotusvälineissä. Tämä oli mahdollista koska henkilöstötyöryhmän myöntämä täyttölupa mahdollisti määräaikaisen työntekijän palkkaamisen kahden kuukauden ajaksi.. Muuten kesätyöntekijöitä tai tuntiapulaisia ei ole käytetty. Pääkirjastossa ja Halikon kirjastossa oli kesäkuussa kolme kaupungin palkkaamaa koululaista työssä kahden viikon jaksoissa. Toimintapäiviä kesä-heinäkuussa oli 42 kappaletta. Viime vuoden alhainen lainamäärä selittyy viiden viikon kiinnioloilla henkilöstön lomautusten ja vuosilomien aikana. Pääkirjastossa oli käyntejä kesä-heinäkuussa kappaletta (vastaavana aikana vuonna 213 käyntejä oli 18175). Liikuntapalveluissa järjestettiin kesä-heinäkuussa perinteistä kesätoimintaa. Uimakouluja pidettiin uimahallissa sekä uimarannoilla. Uimahallin uimakouluissa osallistujia oli 264 ja rannoilla 276. Ryhmiä yhteensä 63kpl. Rantauimakoulut järjestettiin Naarijärven, Nummijärven, Varvojärven sekä Härjänvatsan uimarannoilla. Rantauimakouluihin ei tänä vuonna järjestetty kuljetuksia johtuen viime vuoden huonosta osanotosta. Lisäksi lapsille järjestettiin peuhuja, urheilukoulua sekä perhetenniskurssi. Työikäisille ja ikääntyneille järjestettiin 2 erilaista liikuntaryhmää mm. puistojumppia, kuntosalia, vesijumppaa, pesäpalloa yms. Soveltavaa liikuntaa järjestettiin 6 erilaista ryhmää, joissa uutuutena suuren suosion saavuttanut kehitysvammaisten golf-kurssi. Uimahallin kävijämäärä kesä-heinäkuussa oli Uimarannoilla kesäkuu oli varsin hiljainen, kun taas heinäkuu helteineen toi kävijöitä ennätysmäärin. Rantojen siisteyden ylläpitäminen oli näin haastavampaa ja paikoittaiset sinileväesiintymät haittasivat hieman rannoilla kävijöitä. Myös ruohokenttiä on jouduttu kastelemaan normaalia enemmän heinäkuussa. Perinteisiä liikuntatapahtumia järjestettiin urheilupuistossa myös tänä kesänä kuten Salo-volley, Salo Horse Show ja erityisesti isolla osallistujamäärällä tapahtumaansa kasvattanut katukoristapahtuma. Kansalaisopiston päätoimipaikan siirtyminen Moision koululta Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön kiinteistöön on edelleen vaikuttanut opiston toimintaan. Muuton loppuunsaattaminen ja tilojen valmistelu syyskauden toimintaa vastaanottamaan on ollut keskeisenä tavoitteena ja toimenpiteiden kohteena. Kansalaisopiston taloudessa muutto ja siihen liittynyt musiikkiluokan remontti ovat aiheuttaneet jonkin verran lisäkustannuksia. Muilta osin talous ja toiminta ovat toteutuneet osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 9 741, kursseja 396 ja näillä kaikkiaan osallistujaa. Yksittäisiä opiskelijoita opiston toiminnassa oli henkilöä. Taiteen perusopetus (TPO) sisältyy yllämainittuihin lukuihin. Lapsille ja nuorille tarkoitettua TPO:ta järjestetään neljällä taiteenalalla: kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa ja teatteritaiteessa. TPO:ssa on toteutunut opetustunteja Tarjontaan on sisältynyt 33 kurssia, joilla on ollut 424 osallistujaa. Opetukseen on osallistunut 349 eri henkilöä.

10 TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Opetuslautakunnan toimintakuluja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 61,6 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli heinäkuun lopulla 63,3 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 57,6 %). Esiopetus- ja koulukuljetusmäärärahoista (kaikkiaan noin 3 milj.euroa) on käytetty heinäkuun lopulla 1,7 milj. euroa lasten ja nuorten palveluihin, vaikka määräraha on varattu kuljetusyksikköön. Lisäksi tilavuokrat on laskutettu tänä vuonna aikataulun mukaisesti, mikä aiheuttaa ennusteeseen 1,5 milj. euron ylityksen. Kun nämä asiat otetaan huomioon, näyttää ennusteen mukaan siltä, että lasten ja nuorten palveluiden talousarvio tulee ylittymään vuoden lopulla noin 9 eurolla. Ylityksestä puolet syntyy varhaiskasvatuksessa ja puolet perusopetuspalveluissa. Varhaiskasvatuksen nousu on aiheutunut lasten määrän kasvusta noin sadalla lapsella viime vuoteen verrattaessa. Perusopetuspalveluissa ennakoidaan, että talousarviota ei tulla ylittämään, koska elokuun alusta lukien henkilöstömenot pienenevät tehtyjen säästöpäätösten johdosta (mm. Karjaskylän koulun ja montessori-opetuksen lakkautus ja tuntikehyksen pienennys). Toimintatuottoja kertyi 59,2% ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Maksutuottoja on saatu talousarviossa varattua vähemmän mm. lasten päivähoitomaksuissa, joiden tuoton ennakoidaan vuoden lopussa jäävän noin 4 alle budjetoidun. Päivähoitomaksujen kokonaismäärä on jäänyt parina vuonna aikaisemmasta kaupungin huonon työllisyystilanteen johdosta. Päivähoitomaksut määräytyvät vanhempien tulojen mukaan, alimman maksun ollessa euroa. Vapaa-aikalautakunnan toimintakuluja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 58,5 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli heinäkuun lopulla 59,5 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 57,7 %). Toimintatuottoja on kertynyt 6,3 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Talousarvio ennusteen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvion ylittyy vuoden vaihteessa noin 2 eurolla talousarvioon verrattaessa. Tilavuokrien laskutus tänä vuonna aikataulun mukaisesti aiheuttaa ennusteeseen noin 4 euron suuruisen virheen heinäkuun lopun tilanteessa.

11 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Hallinto- ja toimistopalvelujen selvitystyö on päättynyt ja sen johdosta hallintopalveluihin siirtyi elokuun alussa kaupunkikehityspalvelujen toimistohenkilöstöä. Sen lisäksi toimintatapoja on koko ajan sopeutettu yhä hupeneviin henkilöstöresursseihin mm. organisaation sisällä tapahtuvin toimenkuva- ja vastuualuemuutoksin.

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-7/ /214 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet ,5 % Lupa- ja valvonta 1-7/ /214 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat ,1 % Uudet lupahakemukset ,9 % INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 214 TOT 214 Tot % 16 Kiinteistöt ,2 % 21 Sos.ja terv.toimen hankkeet ,5 % 22 Sivistystoimen hankkeet ,1 % 23 Teknisen toimen hankkeet , % 41 Kaava-alueet ,5 % 42 Liikenneväylät ,2 % 43 Katuinfran saneeraus ,2 % 431 Katuvalaistus ,2 % 432 Tielaitoksen hankkeet ,9 % 44 Puistot , % 45 Sivistystoimen muut kohteet ,2 % 62 Sos.ja terv.toimen irtain -66, % 63 Sivistystoimen irtain ,3 % 64 Teknisen toimen irtain ,1 % Yhteensä ,4 % PROJRYH1 TULOT TA 214 TOT 214 Tot % 16 Kiinteistöt ,9 % Yhteensä ,9 % TASAPAINOINEN TALOUS 1-7/ /214 Muutos-% Ympäristönsuojelu: jätevesi- yms. lausunnot ,3 % Muut päätökset ja luvat yms ,1 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset , % Kaupunkikehityspalvelujen talous on seurantajaksolla toteutunut pääsääntöisesti arvioidusti. Teknisen lautakunnan osalta menot ovat toteutuneet hieman arvioitua enemmän, mutta nousu johtuu kesäkuussa maksettavista lomarahoista sekä siitä, että vuosikorjauksia on tehty kesään painottuen. Myytäviksi esitetyistä kiinteistöistä on myyty kesä-heinäkuussa 2 kiinteistöä. Tonttien varaaminen on ollut edelleen hyvin hiljaista markkinointi ym. ponnisteluista huolimatta. Tonttipalveluissa kokeiltiin sähköistä huutokauppaa kolmen rantaan rajoittuvan kiinteistön osalta ja kokemukset olivat positiivisia. Puistoyksiköllä ei ollut tänä kesänä lainkaan kausityöntekijöitä. Kaavahankkeita on viety eteenpäin vuoden 214 kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman mukaisesti. Liikennepalveluyksikkö on organisoitunut ja käynnistänyt toimintaansa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta toteuma näyttää merkittävää poikkeamaa johtuen siitä, että koululaiskuljetusten kustannukset on budjetoitu lautakunnalle, mutta kulut kirjataan opetuslautakunnalle. Nämä kustannukset huomioiden kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvio on toteutunut arvioidusti. Rakennus- ja ympäristövalvonnan talous on toteutunut alkuvuonna arvioidun mukaisesti lähtien on rakentajien ilmoitettava verohallinnolle kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tästä johtuen loppukatselmuksia on tilattu ja tehty runsaasti kesä-heinäkuun aikana. Lupahakemuksia on saapunut heinäkuussa sähköisen asiointipalvelun Lupapiste.fi:n välityksellä ja ne myös käsiteltiin sähköisesti. Investointikohteista valmistuivat kesän aikana Vilhonkadun korjaus sekä keskustan jalkakäytävien korjaukset. Muut hankkeet ovat vielä käynnissä. Katuvalaistuksen hankinta ESCO-hankkeena käynnistettiin heinäkuussa. Moision koulun laajennustyöt sekä Marian koulun korjaustöiden osalta aikatauluun on tullut hieman viivästystä. Muut talonrakennuksen hankkeet ovat aikataulussa. Särkisalokodin muutostöiden urakoitsija valittiin kesäkuun teknisessä lautakunnassa.

13 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214, LIIKELAITOKSET TOIMINTATUOTOT JA KULUT Liikelaitos Salon Veden talous on toteutunut arvioitua enemmän seurantajaksolla. Nousu johtuu henkilöstökuluista sekä materiaaliostoista. Vesilaskutus tehtiin kesäkuussa. Kevään ja kesän aikana on keskitytty verkoston toimivuuteen ja kunnossapitoon. Kuuma kesä aiheutti veden kulutuksen kasvamisen. Kesän aikana on ollut normaalia rauhallisempaa ja veden katkoksia ei ole esiintynyt. Investoinneissa on jatkettu vanhojen johtoverkostojen saneerausta. Liikelaitos Salon Kaukolämmön talous on toteutunut lämmön myynnin vähentymisestä huolimatta lähes arvioidusti. Alkukevät oli tavallista lämpimämpää ja siten energiankulutus on vähentynyt merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Perttelin ja Perniön lämpökeskusten vuosihuollot on tehty. Kesä-heinäkuun lämmön myynti MWh. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittämiseen liittyvää valmistelua on jatkettu. Investointien osalta kaukolämpöjohtojen rakennustyöt ovat käynnissä.

14 TONTTIEN VARAUSSEURANTA HEINÄKUU 214 Pien- ja rivitalotontit Vuosi 214 Varaukset kuukausittain Nro Alueen nimi Tontit yht. Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Var. yht Perutut 213 Jäljellä Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv 1. Tupuri Sirkkula I 3. Viitannummi Viitanlaakso Linnunpelto Härkhaka II 7. Vaskio Hirvikallio III 9. Kiikala Mommola IV 11. Lepistö Kirkonkylä/Kisko 1 1 V 13. Kurkela/Kuusjoki Teijo Asema VI 16. Kirkonkylä/Perniö Matildedal Lanskala Pernänmetsä VII 2. Inkere Kuuskallio VIII 23. Suomusjärvi IX X 24. Uudenniitty 26. Jokivarsi Karhumäki 27. Pitkämäki I Salo II Halikko III Kiikala IV Kisko V Kuusjoki VI Perniö VII Pertteli VIII Suomusjärvi IX Särkisalo X Muurla

15 Salon kaupungin omistamat vapaat vuokra-asunnot (sisältää kaupungin suoraan omistamien asuntojen lisäksi asunnot tytäryhteisöissä ja muissa yhteisöissä) Alue / asuntojen kokonaismäärä Vapaana olevat asunnot / kk Vapaat vuokra-asunnot Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Salo + Halikko/ 117 1h+k h+k h+k h+k Kiikala / 58 1h+k 2h+k Kisko / 67 1h+k h+k h+k Kuusjoki / 64 1h+k h+k h+k Muurla/15 2h+k 3h+k h+k Pertteli / 138 1h+k h+k h+k 2 Perniö / 157 1h+k h+k h+k h+k Suomusjärvi / 5 1h+k 2h+k h+k Särkisalo / 25 1h+k 1 2h+k 1 3h+k Teijo/33 1h+k h+k h+k 4h+k Soluasunnot Koivulehdonpolku Salonkatu Salonkatu Hakastaronkatu Yhteensä 1714 asuntoa Vapaina: h+k h+k h+k h+k Soluasunnot

16 PALVELULIIKENTEEN MATKUSTAJAT JA LIPPUTULOT 212 Lipputulot (alv. 9%) Tammikuu ,47 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,86 Huhtikuu ,45 Toukokuu ,37 Kesäkuu ,12 Heinäkuu ,86 Elokuu ,84 Syyskuu ,8 Lokakuu ,58 Marraskuu ,48 Joulukuu , Matkustajat Lipputulot (alv. 1%) Tammikuu ,55 Helmikuu ,83 Maaliskuu ,38 Huhtikuu ,76 Toukokuu ,36 Kesäkuu ,4 Heinäkuu ,83 Elokuu ,57 Syyskuu ,42 Lokakuu ,39 Marraskuu ,91 Joulukuu , Lipputulot (alv. 1%) Tammikuu ,49 Helmikuu ,41 Maaliskuu ,44 Huhtikuu ,95 Toukokuu ,21 Kesäkuu ,81 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Matkustajamäärä ei ole kasvanut marraskuusta 212 alkaen niin reippaasti, kuin tilasto antaa ymmärtää. Aiemmin ainakin osa meno-paluu -matkoista on tilastoitunut rahoituslaitteessa yhdeksi matkaksi. Käytäntöä on yhtenäistetty siten, että jokainen nousu rekisteröityy yhdeksi matkaksi.

17 Sosiaalisen luototuksen tilanne mennessä Lainasopimuksia laadittu 62 kpl Keksimääräinen laina 3 Keskimääräinen takaisin maksuaika 45 kk Lainasopimus laadittu Lainan määrä Lainan takaisin maksu aika Kuukausierä Luoton tarkoitus , 12 kk 125,34 Kulutusluottovelat , 6 kk 84,4 Ulosottovelat , 24 kk 83,77 Kulutusluottovelat ,93 6 kk 56,14 Kulutusluottovelat , 6 kk 42,2 Kulutusluottovelat ,76 36 kk 55,33 Kulutusluottovelat ,58 24 kk 41,29 Kulutusluottovelat , 6 kk 82,95 Vuokrarästit , 48 kk 55,56 Vuokrarästit , 6 kk 84,4 Kulutusluottovelat , 48 kk 11,2 Kulutusluottovelat , 48 kk 75,77 Kulutusluottovelat ,56 24 kk 26,12 Ulosottovelat , 24 kk 4,21 Kulutusluottovelat , 36 kk 53,97 Vuokrarästit , 36 kk 57,22 Ulosottovelat , 6 kk 8,48 Ulosottovelat , 24 kk 35,6 Kodinkonehankinnat , 12 kk 81,3 Terveydenhuoltomenot , 36 kk 1,77 Kulutusluottovelat , 36 kk 139,96 Kulutusluottovelat , 6 kk 84,4 Ulosottovelat , 48 kk 15,23 Ylim. Asumiskulut , 48 kk 15,23 Kulutusluottovelat ,5 36 kk 92,57 Vuokrarästit , 12 kk 66,85 Rästilaskut , 36 kk 87,76 Ulosottovelat , 36 kk 111,97 Kulutusluottovelat , 36 kk 97,97 Vuokrarästit , 6 kk 52,65 Vuokrarästit , 24 kk 36,2 Takuuvuokra , 24 kk 29,32 Hammashoitokulut , 36 kk 139,96 Vuokrarästit , 48 kk 15,23 Kulutusluottovelat , 36 kk 55,98 Rästilaskut , 48 kk 73,66 Rästilaskut

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä vähentynyt vuoden takaisesta Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot