KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI"

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Tammi-heinäkuussa 214 on kirjattu henkilöstökuluja n. 2,5 milj.euroa ( 2,68 %) viimevuotista enemmän. Ajalla 1-6/214 palkattomilla vapailla on saavutettu euron säästö, josta kesäkuun osuus on

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS TYÖLLISTÄMISTUKI 214 (tammi-heinäkuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 3,-/kk TA 214 määräraha ( ) 24, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) ,56 Määrärahaa jäljellä ( ) ,44 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 4 689,3 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 2 Hylätyt yhteensä 9 Perustetut yritykset Tammi-heinäkuussa 214 Saloon perustettiin 169 uutta yritystä. Työttömyys oli kesäkuussa 15,6 % eli työttömiä henkilöä (touko kuussa ja vuosi sitten kesäkuussa 4 161). Heinäkuun toteutuman pohjalta ja verotuksesta saatujen ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että menot ovat ylittämässä talousarvion ja tulot jäämässä arvioitua pienemmäksi. Tilikauden tulos tulee olemaan budjetoitua huonompi. Tämä luo paineita seuraavalle suunnitelmakaudelle Vuosien 212 ja 213 kulukurilla oli merkittävä vaikutus menojen kehitykseen. Tästä kulukurikulttuurista ollaan lipsumassa. Suuret yksittäiset menoerät kuten sairaanhoitopiirin kustannukset ylittänevät korotetunkin määrärahan. Vastaavia säästöjä pitää löytyä muilta momenteilta. Ytneuvottelujen jälkeen henkilöstömenojen säästötavoitetta laskettiin 5, milj. euroon. Tähän tavoitteeseen ei olla pääsemässä, ellei vapaaehtoisia toimia tehosteta tavalla tai toisella. Avoimeksi tulevien vakanssien täyttölupiin on suhtauduttava erittäin pidättyvästi. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää määrätietoisia toimia henkilöstömenosäästöjen aikaan saamiseksi. Ulkoiset toimintamenot ovat kääntyneet kasvuun. Tämä johtuu siitä, kun tarkastelujaksosta lomautuskuukausien määrä vähenee. Kahdentoista kuukauden toteutuma on vielä n. 1 milj. euroa alle maksimin. Näköpiirissä oleva tulorahoitus ei riitä kattamaan nykyistä menotasoa, joten sopeuttamisohjelman täytäntöönpanoa on jatkettava ja menokehitys saatava takaisin laskevalle uralle. Viimeisen 12 kuukauden ulkoisten toimintamenojen toteutuma on 333,2 milj. euroa. Kulut ovat 3,5 milj. euroa korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin saman jakson tarkastelussa. Henkilöstömenoja on kirjattu viimeisen 12 kuukauden aikana 16,1 milj. euroa eli 2,6 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Saman jakson aikana ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 1,4 milj. euroa edellisen vuoden jaksoa vähemmän. Salon työllisyysasteen ja asukasluvun kehitys ovat erittäin huolestuttavia. Kummallakin on merkittävä vaikutus tämän vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Raporttiin on liitetty selvitys viimeisen vuoden aikaisesta väestömuutoksesta ikäryhmittäin. Aktiiviväestöä lapsineen on muuttanut runsaasti pois. Verotus oikaistaan oikealle tasolle syksyn 214 oikaisutilityksellä. Oikaisu on asukasta kohti laskettuna suurin kaikista kunnista siitä huolimatta, vaikka kaupunginhallitus anoikin alennusta Salon kaupungin kunnallisverojen jako-osuuteen. Oikaisu on otettu huomioon tuloslaskelman verotuloennusteessa. Kunnallisverokertymä jää alle budjetoidun. Oikaisutilityksestä on selvitys erillisessä taulukossa. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa talousarvion laadintaohjeet ja raamin tulevalle suunnitelmakaudelle. Tavoitteena on pysyvästi nykyistä alempi kustannustaso. Tämä edellyttää muutoksia palvelutasoon ja rakenteeseen sekä nykyistä tehokkaampia toimintaprosesseja. Uusi vuoden alusta käyttöön otettu organisaatio luo tälle hyvät puitteet. Lyhytaikaista kassalainaa ei ole kuluvan vuoden aikana otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty kesä-heinäkuussa 1,6 milj. euroa. Kuluvan vuoden pitkäaikainen laina nostetaan marraskuussa turvaamaan maksuvalmiutta, koska verotilitys tulee olemaan silloin miinusmerkkinen. Pitkäaikaista lainaa oli heinäkuun lopussa 13,7 milj. euroa ja rahavarat olivat 19,2 milj. euroa. Nettokassavirta oli vuoden 214 heinäkuussa 1,5 milj. euroa negatiivinen.

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) TP211 TP212 TP213 Heinäkuu heinä.13 TP ennuste TA214 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate VEROTULOJEN OIKAISUT Tilitetyn määrän oikaisu Yhteensä Ennakonpalautusosuus Jäännösveroosuus

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI SALO Väestön ennakollinen ikärakenne, neljännesvuosittain (Lähde: Tilastokeskus PX-Web-tietokanta, tieto päivitetty ) Ikäluokka Muutos (hlö) Muutos (%) -4,18 % -2,4 % -1,54 % -1,34 % -1,6 % -4,84 % -2,23 % -,5 % -5,16 % -,66 % Ikäluokka Yht Muutos (hlö) Muutos (%) 1,66 % -2,8 % -,72 % 6,9 % 1,29 % 4,92 % -2,16 % 1,97 % 7,92 % -,7 %

5 VEROTUOTOT; ENNUSTE 214 KUNNALLISVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 214 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 214; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Tot 214 (kumulatiivinen) YHTEISÖVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Yhteisövero (1 ) Ennuste 214 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 214; Yhteisövero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 2 96 Tot 214 (kumulatiivinen) KIINTEISTÖVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Kiinteistövero (1 ) 15 2 Ennuste 214 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 214; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 85 Tot 214 (kumulatiivinen)

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 HYVINVOINTIPALVELUT /SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakuluja on ajalta 1-7 / 214 kertynyt n. 2,4 M edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Vertailussa vuoteen 213 pitää lisäksi ottaa huomioon työmarkkinatuen kuntaosuus, joka osaltaan kasvatti vuoden 213 toteutumaa heinäkuun loppuun mennessä 1 M. Todellisuudessa kustannuksia on kertynyt n. 3,4 M edellisvuotta enemmän. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueille on lisätalousarvion korotusten myötä varattu toimintakuluihin määrärahaa 183,2 M. Valitettavasti lisäykset palkkamäärärahoihin ja ensihoidon ostopalveluihin eivät riitä. Talousohjelma ennustaa kuluvan vuoden toteumaksi 187,4 M, mutta kustannuksia tulee kertymään viime vuotta enemmän (TP ,6 M ). Toimintatuottoja on tosin toteutunut edellisvuotta jonkin verran enemmän, joten toimintakatteen ennuste on n.165,3 M (TA 214 toimintakate lisäysten jälkeen n.161 M ) Sosiaali- ja terveyspalvelut Tot 213/1-7 Tot 214/1-7 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstökuluissa on myös kasvua edellisvuoteen (38,83 M 213 / 39,88 M 214) n.1 M. Sijaisten palkat (2,36 M 213 / 2,79 M 214) ovat n. 426 euroa edellisvuotta suuremmat.

7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 7/213 7/214 Muutos % Tyks:n hoitopäivät ,5 Tyks:n pkl-käynnit ,1 SAS:n hoitopäivät ,6 SAS:n pkl-käynnit ,6 Psykiatria hoitopäivät ,1 Psykiatria pkl-käynnit ,1 Tk vuodeosaston hoitopäivät ,8 Tk avohoitokäynnit ,7 Hammashoitokäynnit ,2 Siirtoviivepäivät 353/ /1652 3,6 Vanhuspalvelut 4/213 4/214 Muutos % Kotihoidon käynnit ,9 Tehostettu palveluasuminen ,5 Hoitokotien hoitopäivät , Sosiaalityön palvelut 4/213 4/214 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet , Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 9/26 9/34 22,8 Lastensuojelun asiakkaat ,7 Erikoissairaanhoito Suoritteet 1-7: Muutos % Vuodeosastohoito ,8 Poliklinikkakäynnit ,9 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-7: muutos Tyks Sas Psyk Muut Yhteensä Erikoissairaanhoidon suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Kulut kasvussa 4,8 %. Positiivista on, että kesäkuukausien aikana Salon erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä on tapahtunut merkittävä muutos ja tällä hetkellä tasaerälaskutuksen poikkeama todellisesta käytöstä on vain,5 %, kun se vielä toukokuussa oli 7,3 %. Syksyllä tilanne voi vielä muuttua, mutta nyt kirjanpidossa näkyvät erikoissairaanhoidon kustannukset vastaavat todellista käyttöä eikä ennakkolaskutukseen ole näillä näkymin tulossa korotusta. Kuljetuspalveluasiakkaat ,4 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Terveyspalvelujen oman toiminnan toteutuneet kustannukset ovat edellisvuotta suuremmat ja toimintakuluja on kertynyt (23,36 M 213 / 23,83 M 214) n. 47 edellisvuotta enemmän. Henkilöstökulut (15,97 M 213 / 16,45 M 214) ovat talousarvion mukaiset, mutta kasvua on edellisvuoteen n.47. Palvelujen ostoissa pientä kasvua (4,67 M 213 / 4,84 M 214). Toimintatuottoja on toteutunut ennustettua enemmän (3,89 M 213 / 4,43 M 214). Terveyspalvelujen oman toiminnan toimintakate (19,47 M 213 / 19,39 M 214) on edellisvuoden tasolla. Toimintakate on talousarvion mukainen. Vanhuspalvelujen toteutuneet toimintakulut ovat n. 57 edellisvuoden vastaavaa aikaa suuremmat (23,29 M 213 / 23,86 M 214). Henkilöstökulujen kasvu on n. 4 (15,99 M 213 / 16,43 M 214). Palvelujen ostoja toisaalta on toteutunut n. 11 vähemmän (4,76 M 213 / 4,65 M 214) Toimintatuottoja n. 28 vähemmän (5,85 M 213 / 5,57 M 214). Toimintatuottokertymä on kuluvana vuonna vuotta 213 jäljessä johtuen asiakasmaksuperusteiden muutoksista ja työvoiman vähyydestä. Vanhuspalvelujen toteutunut toimintakate on n. 86 edellisvuotta suurempi ja talousarvion toimintakate tulee ylittymään n.1,5 M. Sosiaalityön palvelujen osaston toimintakulut ovat n. 22 edellisvuotta suuremmat (23,33 M 213 / 23,55 M 214). Henkilöstökuluissa on kasvua 26 (6,8 M 213 / 6,35 M ) ja palvelujen ostoissa 83 (11,33 M 213 / 12,17 M 214). Avustusten kohdalla kustannuksissa on laskua 1,1 M, syynä työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto työllisyyspalveluihin, joten reaalikasvua osaston kuluissa on joka tapauksessa suhteessa viime vuoteen n. 1,9 M. Toimintatuottoja on kertynyt edellisvuotta enemmän (2,8 M 213 / 2,35 M ) ja samalla osaston toimintakate on edellisvuoden tasolla (21,25 M 213 / 21,2 214 M ). Sosiaalityön palvelujen toimintakate tulee ylittämään talousarvion n. 4 M.

8 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 HYVINVOINTIPALVELUT/OPETUS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO: Vapaa-ajan lautakunnan päätöksellä Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museo SAMUn museonjohtaja Mia Juvan nimike vaihtui 1.7. alkaen intendentiksi ja Salon taidemuseo Veturitallin johtaja Laura Luostarisen museopalveluiden esimieheksi.

9 Opetusltk 7/213 7/214 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 8,9 84,54 Päivähoitopaik. käyttöaste % 59,52 65,5 Lapset varh. kasv. piirissä ,8% Perhepäivähoitajien määrä Paikat/pp.hoitaja 3,37 3,77 syksy/12 syksy/13 Luokkam. erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 8,2 % 7,7 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 17,1 16,9 per.op.oppilaat./henkilöstö 1,12 1,1 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 15,31 16,13 Lukio: opisk./opisk. paikat 934/ /111 Kansal. opist. opiskelijat Vapaa-ajan ltk 1-7/ /214 Muutos % Veturitallin kävijämäärä ,7% 6-7/ /214 Muutos % Kirjaston lainojen määrä ,9 % Uimahallin kävijämäärä , % 5/213 5/214 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä ,4% Kesä ja heinäkuu ovat varhaiskasvatuksen päivystysaikaa. Varhaiskasvatuksen haasteena on TOIMINTAKULUT: varattujen päivähoitopaikkojen peruuntuminen, joka näkyy käyttöasteiden laskuna osassa päiväkoteja. Perusopetus- ja lukiopalveluissa oli kesä-heinäkuussa käynnissä budjetin valmistelu, työvuoden tietojen koonti sekä viimeiset pedagogiset ja henkilöstöjärjestelyt elokuussa käynnistyvää toimintaa varten. Koulun työvuosi päättyi viikon 22 päätteeksi. Heinäkuussa opetustoimintojen palvelualueiden toiminta on ollut lomakauden vuoksi vähäistä. Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista valmennus-. perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Kaupunki saa musiikkiopiston toiminnan perusteella ns. tuntiperusteista valtionosuutta vuodelle Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Toimintatiedot ovat samat kuin kevätlukukaudella. Nuorisopalveluissa toteutettiin kesäkuussa leirejä, retkiä ja tapahtumia sekä yksilöohjauksia ja pajatoiminnan palveluja. Heinäkuussa toteutettiin kesäohjaamo, jonka ohjauspalvelu on suunnattu mm. yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille. Nuorisopalvelujen vuosilomat keskitettiin pääsääntöisesti heinäkuulle, jolloin palveluita ei skeittihallia lukuun ottamatta ollut tarjolla. Kulttuuriasiain yksikössä (KAY) esitettiin touko-kesäkuussa yhteensä kolme laatuelokuvailtaa, kolme kartanokierrosta sekä kaksi iltapäivämatineaa Vuohensaaren kahvilassa. Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMUssa paikallismuseot olivat avoinna sopimuksen TOIMINTATUOTOT: mukaan tai erikseen mainittuina päivinä. Loisto-Toisto näyttelyssä 1.7. oli radioamatööripiste OH1 SALO. Salon taidemuseo Veturitallissa päänäyttelyssä ja tornissa Jaana Partanen, Mielen alkemiaa ja Ilona Niemi, Wasteland saakka. Kesä-heinäkuussa Olli Lyytikäinen retrospektiivi. Ja Elonkorjaajat 7.6. alkaen. Lisäksi taidemuseossa järjestettiin kuusi erilaista erikoistapahtumaa. Kävijätilasto: KIVAn tilaisuudet: 1-7/214 yhteensä 846 kävijää KAY:n muut tilaisuudet: 5-7/214 yhteensä1 36kävijää, 1-7/214 yhteensä 1 38 kävijää Kulttuurimatkat: 1-7/214 yhteensä 36 osallistujaa Opastetut retket: 5/214 osallistujia 85, 1-7/214 yhteensä 95 osallistujaa Salon Elektroniikkamuseo: 6-7/214 yhteensä 281 kävijää, 1-7/214 kävijöitä SAMUn muissa kohteissa: 5-7/214 yhteensä kävijää, 1-7/214 kävijöitä yhteensä 364 (1-7/213/ 2 865) Salon taidemuseo Veturitallissa 5-7/214kävijöitä 3 474, 1-7/ 214 yhteensä kävijää (1-7/213/ kävijää) Kirjastopalveluiden yksiköiden aukioloajat poikkesivat kesä-heinäkuussa normaaleista. Juhannuksena kaikki toimipisteet olivat suljettuna. Henkilöstön vuosilomien aikana osa lähikirjastoista oli kiinni. Kiikalan kirjaston aukipitäminen koko kesän ajan huomioitiin positiivisesti myös tiedotusvälineissä. Tämä oli mahdollista koska henkilöstötyöryhmän myöntämä täyttölupa mahdollisti määräaikaisen työntekijän palkkaamisen kahden kuukauden ajaksi.. Muuten kesätyöntekijöitä tai tuntiapulaisia ei ole käytetty. Pääkirjastossa ja Halikon kirjastossa oli kesäkuussa kolme kaupungin palkkaamaa koululaista työssä kahden viikon jaksoissa. Toimintapäiviä kesä-heinäkuussa oli 42 kappaletta. Viime vuoden alhainen lainamäärä selittyy viiden viikon kiinnioloilla henkilöstön lomautusten ja vuosilomien aikana. Pääkirjastossa oli käyntejä kesä-heinäkuussa kappaletta (vastaavana aikana vuonna 213 käyntejä oli 18175). Liikuntapalveluissa järjestettiin kesä-heinäkuussa perinteistä kesätoimintaa. Uimakouluja pidettiin uimahallissa sekä uimarannoilla. Uimahallin uimakouluissa osallistujia oli 264 ja rannoilla 276. Ryhmiä yhteensä 63kpl. Rantauimakoulut järjestettiin Naarijärven, Nummijärven, Varvojärven sekä Härjänvatsan uimarannoilla. Rantauimakouluihin ei tänä vuonna järjestetty kuljetuksia johtuen viime vuoden huonosta osanotosta. Lisäksi lapsille järjestettiin peuhuja, urheilukoulua sekä perhetenniskurssi. Työikäisille ja ikääntyneille järjestettiin 2 erilaista liikuntaryhmää mm. puistojumppia, kuntosalia, vesijumppaa, pesäpalloa yms. Soveltavaa liikuntaa järjestettiin 6 erilaista ryhmää, joissa uutuutena suuren suosion saavuttanut kehitysvammaisten golf-kurssi. Uimahallin kävijämäärä kesä-heinäkuussa oli Uimarannoilla kesäkuu oli varsin hiljainen, kun taas heinäkuu helteineen toi kävijöitä ennätysmäärin. Rantojen siisteyden ylläpitäminen oli näin haastavampaa ja paikoittaiset sinileväesiintymät haittasivat hieman rannoilla kävijöitä. Myös ruohokenttiä on jouduttu kastelemaan normaalia enemmän heinäkuussa. Perinteisiä liikuntatapahtumia järjestettiin urheilupuistossa myös tänä kesänä kuten Salo-volley, Salo Horse Show ja erityisesti isolla osallistujamäärällä tapahtumaansa kasvattanut katukoristapahtuma. Kansalaisopiston päätoimipaikan siirtyminen Moision koululta Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön kiinteistöön on edelleen vaikuttanut opiston toimintaan. Muuton loppuunsaattaminen ja tilojen valmistelu syyskauden toimintaa vastaanottamaan on ollut keskeisenä tavoitteena ja toimenpiteiden kohteena. Kansalaisopiston taloudessa muutto ja siihen liittynyt musiikkiluokan remontti ovat aiheuttaneet jonkin verran lisäkustannuksia. Muilta osin talous ja toiminta ovat toteutuneet osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 9 741, kursseja 396 ja näillä kaikkiaan osallistujaa. Yksittäisiä opiskelijoita opiston toiminnassa oli henkilöä. Taiteen perusopetus (TPO) sisältyy yllämainittuihin lukuihin. Lapsille ja nuorille tarkoitettua TPO:ta järjestetään neljällä taiteenalalla: kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa ja teatteritaiteessa. TPO:ssa on toteutunut opetustunteja Tarjontaan on sisältynyt 33 kurssia, joilla on ollut 424 osallistujaa. Opetukseen on osallistunut 349 eri henkilöä.

10 TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Opetuslautakunnan toimintakuluja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 61,6 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli heinäkuun lopulla 63,3 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 57,6 %). Esiopetus- ja koulukuljetusmäärärahoista (kaikkiaan noin 3 milj.euroa) on käytetty heinäkuun lopulla 1,7 milj. euroa lasten ja nuorten palveluihin, vaikka määräraha on varattu kuljetusyksikköön. Lisäksi tilavuokrat on laskutettu tänä vuonna aikataulun mukaisesti, mikä aiheuttaa ennusteeseen 1,5 milj. euron ylityksen. Kun nämä asiat otetaan huomioon, näyttää ennusteen mukaan siltä, että lasten ja nuorten palveluiden talousarvio tulee ylittymään vuoden lopulla noin 9 eurolla. Ylityksestä puolet syntyy varhaiskasvatuksessa ja puolet perusopetuspalveluissa. Varhaiskasvatuksen nousu on aiheutunut lasten määrän kasvusta noin sadalla lapsella viime vuoteen verrattaessa. Perusopetuspalveluissa ennakoidaan, että talousarviota ei tulla ylittämään, koska elokuun alusta lukien henkilöstömenot pienenevät tehtyjen säästöpäätösten johdosta (mm. Karjaskylän koulun ja montessori-opetuksen lakkautus ja tuntikehyksen pienennys). Toimintatuottoja kertyi 59,2% ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Maksutuottoja on saatu talousarviossa varattua vähemmän mm. lasten päivähoitomaksuissa, joiden tuoton ennakoidaan vuoden lopussa jäävän noin 4 alle budjetoidun. Päivähoitomaksujen kokonaismäärä on jäänyt parina vuonna aikaisemmasta kaupungin huonon työllisyystilanteen johdosta. Päivähoitomaksut määräytyvät vanhempien tulojen mukaan, alimman maksun ollessa euroa. Vapaa-aikalautakunnan toimintakuluja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 58,5 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli heinäkuun lopulla 59,5 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 57,7 %). Toimintatuottoja on kertynyt 6,3 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Talousarvio ennusteen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvion ylittyy vuoden vaihteessa noin 2 eurolla talousarvioon verrattaessa. Tilavuokrien laskutus tänä vuonna aikataulun mukaisesti aiheuttaa ennusteeseen noin 4 euron suuruisen virheen heinäkuun lopun tilanteessa.

11 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Hallinto- ja toimistopalvelujen selvitystyö on päättynyt ja sen johdosta hallintopalveluihin siirtyi elokuun alussa kaupunkikehityspalvelujen toimistohenkilöstöä. Sen lisäksi toimintatapoja on koko ajan sopeutettu yhä hupeneviin henkilöstöresursseihin mm. organisaation sisällä tapahtuvin toimenkuva- ja vastuualuemuutoksin.

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-7/ /214 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet ,5 % Lupa- ja valvonta 1-7/ /214 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat ,1 % Uudet lupahakemukset ,9 % INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 214 TOT 214 Tot % 16 Kiinteistöt ,2 % 21 Sos.ja terv.toimen hankkeet ,5 % 22 Sivistystoimen hankkeet ,1 % 23 Teknisen toimen hankkeet , % 41 Kaava-alueet ,5 % 42 Liikenneväylät ,2 % 43 Katuinfran saneeraus ,2 % 431 Katuvalaistus ,2 % 432 Tielaitoksen hankkeet ,9 % 44 Puistot , % 45 Sivistystoimen muut kohteet ,2 % 62 Sos.ja terv.toimen irtain -66, % 63 Sivistystoimen irtain ,3 % 64 Teknisen toimen irtain ,1 % Yhteensä ,4 % PROJRYH1 TULOT TA 214 TOT 214 Tot % 16 Kiinteistöt ,9 % Yhteensä ,9 % TASAPAINOINEN TALOUS 1-7/ /214 Muutos-% Ympäristönsuojelu: jätevesi- yms. lausunnot ,3 % Muut päätökset ja luvat yms ,1 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset , % Kaupunkikehityspalvelujen talous on seurantajaksolla toteutunut pääsääntöisesti arvioidusti. Teknisen lautakunnan osalta menot ovat toteutuneet hieman arvioitua enemmän, mutta nousu johtuu kesäkuussa maksettavista lomarahoista sekä siitä, että vuosikorjauksia on tehty kesään painottuen. Myytäviksi esitetyistä kiinteistöistä on myyty kesä-heinäkuussa 2 kiinteistöä. Tonttien varaaminen on ollut edelleen hyvin hiljaista markkinointi ym. ponnisteluista huolimatta. Tonttipalveluissa kokeiltiin sähköistä huutokauppaa kolmen rantaan rajoittuvan kiinteistön osalta ja kokemukset olivat positiivisia. Puistoyksiköllä ei ollut tänä kesänä lainkaan kausityöntekijöitä. Kaavahankkeita on viety eteenpäin vuoden 214 kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman mukaisesti. Liikennepalveluyksikkö on organisoitunut ja käynnistänyt toimintaansa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta toteuma näyttää merkittävää poikkeamaa johtuen siitä, että koululaiskuljetusten kustannukset on budjetoitu lautakunnalle, mutta kulut kirjataan opetuslautakunnalle. Nämä kustannukset huomioiden kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvio on toteutunut arvioidusti. Rakennus- ja ympäristövalvonnan talous on toteutunut alkuvuonna arvioidun mukaisesti lähtien on rakentajien ilmoitettava verohallinnolle kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tästä johtuen loppukatselmuksia on tilattu ja tehty runsaasti kesä-heinäkuun aikana. Lupahakemuksia on saapunut heinäkuussa sähköisen asiointipalvelun Lupapiste.fi:n välityksellä ja ne myös käsiteltiin sähköisesti. Investointikohteista valmistuivat kesän aikana Vilhonkadun korjaus sekä keskustan jalkakäytävien korjaukset. Muut hankkeet ovat vielä käynnissä. Katuvalaistuksen hankinta ESCO-hankkeena käynnistettiin heinäkuussa. Moision koulun laajennustyöt sekä Marian koulun korjaustöiden osalta aikatauluun on tullut hieman viivästystä. Muut talonrakennuksen hankkeet ovat aikataulussa. Särkisalokodin muutostöiden urakoitsija valittiin kesäkuun teknisessä lautakunnassa.

13 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214, LIIKELAITOKSET TOIMINTATUOTOT JA KULUT Liikelaitos Salon Veden talous on toteutunut arvioitua enemmän seurantajaksolla. Nousu johtuu henkilöstökuluista sekä materiaaliostoista. Vesilaskutus tehtiin kesäkuussa. Kevään ja kesän aikana on keskitytty verkoston toimivuuteen ja kunnossapitoon. Kuuma kesä aiheutti veden kulutuksen kasvamisen. Kesän aikana on ollut normaalia rauhallisempaa ja veden katkoksia ei ole esiintynyt. Investoinneissa on jatkettu vanhojen johtoverkostojen saneerausta. Liikelaitos Salon Kaukolämmön talous on toteutunut lämmön myynnin vähentymisestä huolimatta lähes arvioidusti. Alkukevät oli tavallista lämpimämpää ja siten energiankulutus on vähentynyt merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Perttelin ja Perniön lämpökeskusten vuosihuollot on tehty. Kesä-heinäkuun lämmön myynti MWh. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittämiseen liittyvää valmistelua on jatkettu. Investointien osalta kaukolämpöjohtojen rakennustyöt ovat käynnissä.

14 TONTTIEN VARAUSSEURANTA HEINÄKUU 214 Pien- ja rivitalotontit Vuosi 214 Varaukset kuukausittain Nro Alueen nimi Tontit yht. Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Var. yht Perutut 213 Jäljellä Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv 1. Tupuri Sirkkula I 3. Viitannummi Viitanlaakso Linnunpelto Härkhaka II 7. Vaskio Hirvikallio III 9. Kiikala Mommola IV 11. Lepistö Kirkonkylä/Kisko 1 1 V 13. Kurkela/Kuusjoki Teijo Asema VI 16. Kirkonkylä/Perniö Matildedal Lanskala Pernänmetsä VII 2. Inkere Kuuskallio VIII 23. Suomusjärvi IX X 24. Uudenniitty 26. Jokivarsi Karhumäki 27. Pitkämäki I Salo II Halikko III Kiikala IV Kisko V Kuusjoki VI Perniö VII Pertteli VIII Suomusjärvi IX Särkisalo X Muurla

15 Salon kaupungin omistamat vapaat vuokra-asunnot (sisältää kaupungin suoraan omistamien asuntojen lisäksi asunnot tytäryhteisöissä ja muissa yhteisöissä) Alue / asuntojen kokonaismäärä Vapaana olevat asunnot / kk Vapaat vuokra-asunnot Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Salo + Halikko/ 117 1h+k h+k h+k h+k Kiikala / 58 1h+k 2h+k Kisko / 67 1h+k h+k h+k Kuusjoki / 64 1h+k h+k h+k Muurla/15 2h+k 3h+k h+k Pertteli / 138 1h+k h+k h+k 2 Perniö / 157 1h+k h+k h+k h+k Suomusjärvi / 5 1h+k 2h+k h+k Särkisalo / 25 1h+k 1 2h+k 1 3h+k Teijo/33 1h+k h+k h+k 4h+k Soluasunnot Koivulehdonpolku Salonkatu Salonkatu Hakastaronkatu Yhteensä 1714 asuntoa Vapaina: h+k h+k h+k h+k Soluasunnot

16 PALVELULIIKENTEEN MATKUSTAJAT JA LIPPUTULOT 212 Lipputulot (alv. 9%) Tammikuu ,47 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,86 Huhtikuu ,45 Toukokuu ,37 Kesäkuu ,12 Heinäkuu ,86 Elokuu ,84 Syyskuu ,8 Lokakuu ,58 Marraskuu ,48 Joulukuu , Matkustajat Lipputulot (alv. 1%) Tammikuu ,55 Helmikuu ,83 Maaliskuu ,38 Huhtikuu ,76 Toukokuu ,36 Kesäkuu ,4 Heinäkuu ,83 Elokuu ,57 Syyskuu ,42 Lokakuu ,39 Marraskuu ,91 Joulukuu , Lipputulot (alv. 1%) Tammikuu ,49 Helmikuu ,41 Maaliskuu ,44 Huhtikuu ,95 Toukokuu ,21 Kesäkuu ,81 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Matkustajamäärä ei ole kasvanut marraskuusta 212 alkaen niin reippaasti, kuin tilasto antaa ymmärtää. Aiemmin ainakin osa meno-paluu -matkoista on tilastoitunut rahoituslaitteessa yhdeksi matkaksi. Käytäntöä on yhtenäistetty siten, että jokainen nousu rekisteröityy yhdeksi matkaksi.

17 Sosiaalisen luototuksen tilanne mennessä Lainasopimuksia laadittu 62 kpl Keksimääräinen laina 3 Keskimääräinen takaisin maksuaika 45 kk Lainasopimus laadittu Lainan määrä Lainan takaisin maksu aika Kuukausierä Luoton tarkoitus , 12 kk 125,34 Kulutusluottovelat , 6 kk 84,4 Ulosottovelat , 24 kk 83,77 Kulutusluottovelat ,93 6 kk 56,14 Kulutusluottovelat , 6 kk 42,2 Kulutusluottovelat ,76 36 kk 55,33 Kulutusluottovelat ,58 24 kk 41,29 Kulutusluottovelat , 6 kk 82,95 Vuokrarästit , 48 kk 55,56 Vuokrarästit , 6 kk 84,4 Kulutusluottovelat , 48 kk 11,2 Kulutusluottovelat , 48 kk 75,77 Kulutusluottovelat ,56 24 kk 26,12 Ulosottovelat , 24 kk 4,21 Kulutusluottovelat , 36 kk 53,97 Vuokrarästit , 36 kk 57,22 Ulosottovelat , 6 kk 8,48 Ulosottovelat , 24 kk 35,6 Kodinkonehankinnat , 12 kk 81,3 Terveydenhuoltomenot , 36 kk 1,77 Kulutusluottovelat , 36 kk 139,96 Kulutusluottovelat , 6 kk 84,4 Ulosottovelat , 48 kk 15,23 Ylim. Asumiskulut , 48 kk 15,23 Kulutusluottovelat ,5 36 kk 92,57 Vuokrarästit , 12 kk 66,85 Rästilaskut , 36 kk 87,76 Ulosottovelat , 36 kk 111,97 Kulutusluottovelat , 36 kk 97,97 Vuokrarästit , 6 kk 52,65 Vuokrarästit , 24 kk 36,2 Takuuvuokra , 24 kk 29,32 Hammashoitokulut , 36 kk 139,96 Vuokrarästit , 48 kk 15,23 Kulutusluottovelat , 36 kk 55,98 Rästilaskut , 48 kk 73,66 Rästilaskut

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-marraskuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,95

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI SYYSKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-syyskuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj.

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. www.salo.

Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. www.salo. Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko 1. Lähtökohdat 2. Toimintatuotot ja -kulut 3. Kaupunginjohtajan esitys

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot