KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI"

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Tammi-heinäkuussa 214 on kirjattu henkilöstökuluja n. 2,5 milj.euroa ( 2,68 %) viimevuotista enemmän. Ajalla 1-6/214 palkattomilla vapailla on saavutettu euron säästö, josta kesäkuun osuus on

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS TYÖLLISTÄMISTUKI 214 (tammi-heinäkuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 3,-/kk TA 214 määräraha ( ) 24, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) ,56 Määrärahaa jäljellä ( ) ,44 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 4 689,3 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 2 Hylätyt yhteensä 9 Perustetut yritykset Tammi-heinäkuussa 214 Saloon perustettiin 169 uutta yritystä. Työttömyys oli kesäkuussa 15,6 % eli työttömiä henkilöä (touko kuussa ja vuosi sitten kesäkuussa 4 161). Heinäkuun toteutuman pohjalta ja verotuksesta saatujen ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että menot ovat ylittämässä talousarvion ja tulot jäämässä arvioitua pienemmäksi. Tilikauden tulos tulee olemaan budjetoitua huonompi. Tämä luo paineita seuraavalle suunnitelmakaudelle Vuosien 212 ja 213 kulukurilla oli merkittävä vaikutus menojen kehitykseen. Tästä kulukurikulttuurista ollaan lipsumassa. Suuret yksittäiset menoerät kuten sairaanhoitopiirin kustannukset ylittänevät korotetunkin määrärahan. Vastaavia säästöjä pitää löytyä muilta momenteilta. Ytneuvottelujen jälkeen henkilöstömenojen säästötavoitetta laskettiin 5, milj. euroon. Tähän tavoitteeseen ei olla pääsemässä, ellei vapaaehtoisia toimia tehosteta tavalla tai toisella. Avoimeksi tulevien vakanssien täyttölupiin on suhtauduttava erittäin pidättyvästi. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää määrätietoisia toimia henkilöstömenosäästöjen aikaan saamiseksi. Ulkoiset toimintamenot ovat kääntyneet kasvuun. Tämä johtuu siitä, kun tarkastelujaksosta lomautuskuukausien määrä vähenee. Kahdentoista kuukauden toteutuma on vielä n. 1 milj. euroa alle maksimin. Näköpiirissä oleva tulorahoitus ei riitä kattamaan nykyistä menotasoa, joten sopeuttamisohjelman täytäntöönpanoa on jatkettava ja menokehitys saatava takaisin laskevalle uralle. Viimeisen 12 kuukauden ulkoisten toimintamenojen toteutuma on 333,2 milj. euroa. Kulut ovat 3,5 milj. euroa korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin saman jakson tarkastelussa. Henkilöstömenoja on kirjattu viimeisen 12 kuukauden aikana 16,1 milj. euroa eli 2,6 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Saman jakson aikana ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 1,4 milj. euroa edellisen vuoden jaksoa vähemmän. Salon työllisyysasteen ja asukasluvun kehitys ovat erittäin huolestuttavia. Kummallakin on merkittävä vaikutus tämän vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Raporttiin on liitetty selvitys viimeisen vuoden aikaisesta väestömuutoksesta ikäryhmittäin. Aktiiviväestöä lapsineen on muuttanut runsaasti pois. Verotus oikaistaan oikealle tasolle syksyn 214 oikaisutilityksellä. Oikaisu on asukasta kohti laskettuna suurin kaikista kunnista siitä huolimatta, vaikka kaupunginhallitus anoikin alennusta Salon kaupungin kunnallisverojen jako-osuuteen. Oikaisu on otettu huomioon tuloslaskelman verotuloennusteessa. Kunnallisverokertymä jää alle budjetoidun. Oikaisutilityksestä on selvitys erillisessä taulukossa. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa talousarvion laadintaohjeet ja raamin tulevalle suunnitelmakaudelle. Tavoitteena on pysyvästi nykyistä alempi kustannustaso. Tämä edellyttää muutoksia palvelutasoon ja rakenteeseen sekä nykyistä tehokkaampia toimintaprosesseja. Uusi vuoden alusta käyttöön otettu organisaatio luo tälle hyvät puitteet. Lyhytaikaista kassalainaa ei ole kuluvan vuoden aikana otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty kesä-heinäkuussa 1,6 milj. euroa. Kuluvan vuoden pitkäaikainen laina nostetaan marraskuussa turvaamaan maksuvalmiutta, koska verotilitys tulee olemaan silloin miinusmerkkinen. Pitkäaikaista lainaa oli heinäkuun lopussa 13,7 milj. euroa ja rahavarat olivat 19,2 milj. euroa. Nettokassavirta oli vuoden 214 heinäkuussa 1,5 milj. euroa negatiivinen.

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) TP211 TP212 TP213 Heinäkuu heinä.13 TP ennuste TA214 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate VEROTULOJEN OIKAISUT Tilitetyn määrän oikaisu Yhteensä Ennakonpalautusosuus Jäännösveroosuus

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI SALO Väestön ennakollinen ikärakenne, neljännesvuosittain (Lähde: Tilastokeskus PX-Web-tietokanta, tieto päivitetty ) Ikäluokka Muutos (hlö) Muutos (%) -4,18 % -2,4 % -1,54 % -1,34 % -1,6 % -4,84 % -2,23 % -,5 % -5,16 % -,66 % Ikäluokka Yht Muutos (hlö) Muutos (%) 1,66 % -2,8 % -,72 % 6,9 % 1,29 % 4,92 % -2,16 % 1,97 % 7,92 % -,7 %

5 VEROTUOTOT; ENNUSTE 214 KUNNALLISVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 214 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 214; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Tot 214 (kumulatiivinen) YHTEISÖVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Yhteisövero (1 ) Ennuste 214 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 214; Yhteisövero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 2 96 Tot 214 (kumulatiivinen) KIINTEISTÖVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Kiinteistövero (1 ) 15 2 Ennuste 214 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 214; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 85 Tot 214 (kumulatiivinen)

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 HYVINVOINTIPALVELUT /SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakuluja on ajalta 1-7 / 214 kertynyt n. 2,4 M edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Vertailussa vuoteen 213 pitää lisäksi ottaa huomioon työmarkkinatuen kuntaosuus, joka osaltaan kasvatti vuoden 213 toteutumaa heinäkuun loppuun mennessä 1 M. Todellisuudessa kustannuksia on kertynyt n. 3,4 M edellisvuotta enemmän. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueille on lisätalousarvion korotusten myötä varattu toimintakuluihin määrärahaa 183,2 M. Valitettavasti lisäykset palkkamäärärahoihin ja ensihoidon ostopalveluihin eivät riitä. Talousohjelma ennustaa kuluvan vuoden toteumaksi 187,4 M, mutta kustannuksia tulee kertymään viime vuotta enemmän (TP ,6 M ). Toimintatuottoja on tosin toteutunut edellisvuotta jonkin verran enemmän, joten toimintakatteen ennuste on n.165,3 M (TA 214 toimintakate lisäysten jälkeen n.161 M ) Sosiaali- ja terveyspalvelut Tot 213/1-7 Tot 214/1-7 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstökuluissa on myös kasvua edellisvuoteen (38,83 M 213 / 39,88 M 214) n.1 M. Sijaisten palkat (2,36 M 213 / 2,79 M 214) ovat n. 426 euroa edellisvuotta suuremmat.

7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 7/213 7/214 Muutos % Tyks:n hoitopäivät ,5 Tyks:n pkl-käynnit ,1 SAS:n hoitopäivät ,6 SAS:n pkl-käynnit ,6 Psykiatria hoitopäivät ,1 Psykiatria pkl-käynnit ,1 Tk vuodeosaston hoitopäivät ,8 Tk avohoitokäynnit ,7 Hammashoitokäynnit ,2 Siirtoviivepäivät 353/ /1652 3,6 Vanhuspalvelut 4/213 4/214 Muutos % Kotihoidon käynnit ,9 Tehostettu palveluasuminen ,5 Hoitokotien hoitopäivät , Sosiaalityön palvelut 4/213 4/214 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet , Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 9/26 9/34 22,8 Lastensuojelun asiakkaat ,7 Erikoissairaanhoito Suoritteet 1-7: Muutos % Vuodeosastohoito ,8 Poliklinikkakäynnit ,9 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-7: muutos Tyks Sas Psyk Muut Yhteensä Erikoissairaanhoidon suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Kulut kasvussa 4,8 %. Positiivista on, että kesäkuukausien aikana Salon erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä on tapahtunut merkittävä muutos ja tällä hetkellä tasaerälaskutuksen poikkeama todellisesta käytöstä on vain,5 %, kun se vielä toukokuussa oli 7,3 %. Syksyllä tilanne voi vielä muuttua, mutta nyt kirjanpidossa näkyvät erikoissairaanhoidon kustannukset vastaavat todellista käyttöä eikä ennakkolaskutukseen ole näillä näkymin tulossa korotusta. Kuljetuspalveluasiakkaat ,4 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Terveyspalvelujen oman toiminnan toteutuneet kustannukset ovat edellisvuotta suuremmat ja toimintakuluja on kertynyt (23,36 M 213 / 23,83 M 214) n. 47 edellisvuotta enemmän. Henkilöstökulut (15,97 M 213 / 16,45 M 214) ovat talousarvion mukaiset, mutta kasvua on edellisvuoteen n.47. Palvelujen ostoissa pientä kasvua (4,67 M 213 / 4,84 M 214). Toimintatuottoja on toteutunut ennustettua enemmän (3,89 M 213 / 4,43 M 214). Terveyspalvelujen oman toiminnan toimintakate (19,47 M 213 / 19,39 M 214) on edellisvuoden tasolla. Toimintakate on talousarvion mukainen. Vanhuspalvelujen toteutuneet toimintakulut ovat n. 57 edellisvuoden vastaavaa aikaa suuremmat (23,29 M 213 / 23,86 M 214). Henkilöstökulujen kasvu on n. 4 (15,99 M 213 / 16,43 M 214). Palvelujen ostoja toisaalta on toteutunut n. 11 vähemmän (4,76 M 213 / 4,65 M 214) Toimintatuottoja n. 28 vähemmän (5,85 M 213 / 5,57 M 214). Toimintatuottokertymä on kuluvana vuonna vuotta 213 jäljessä johtuen asiakasmaksuperusteiden muutoksista ja työvoiman vähyydestä. Vanhuspalvelujen toteutunut toimintakate on n. 86 edellisvuotta suurempi ja talousarvion toimintakate tulee ylittymään n.1,5 M. Sosiaalityön palvelujen osaston toimintakulut ovat n. 22 edellisvuotta suuremmat (23,33 M 213 / 23,55 M 214). Henkilöstökuluissa on kasvua 26 (6,8 M 213 / 6,35 M ) ja palvelujen ostoissa 83 (11,33 M 213 / 12,17 M 214). Avustusten kohdalla kustannuksissa on laskua 1,1 M, syynä työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto työllisyyspalveluihin, joten reaalikasvua osaston kuluissa on joka tapauksessa suhteessa viime vuoteen n. 1,9 M. Toimintatuottoja on kertynyt edellisvuotta enemmän (2,8 M 213 / 2,35 M ) ja samalla osaston toimintakate on edellisvuoden tasolla (21,25 M 213 / 21,2 214 M ). Sosiaalityön palvelujen toimintakate tulee ylittämään talousarvion n. 4 M.

8 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 HYVINVOINTIPALVELUT/OPETUS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO: Vapaa-ajan lautakunnan päätöksellä Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museo SAMUn museonjohtaja Mia Juvan nimike vaihtui 1.7. alkaen intendentiksi ja Salon taidemuseo Veturitallin johtaja Laura Luostarisen museopalveluiden esimieheksi.

9 Opetusltk 7/213 7/214 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 8,9 84,54 Päivähoitopaik. käyttöaste % 59,52 65,5 Lapset varh. kasv. piirissä ,8% Perhepäivähoitajien määrä Paikat/pp.hoitaja 3,37 3,77 syksy/12 syksy/13 Luokkam. erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 8,2 % 7,7 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 17,1 16,9 per.op.oppilaat./henkilöstö 1,12 1,1 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 15,31 16,13 Lukio: opisk./opisk. paikat 934/ /111 Kansal. opist. opiskelijat Vapaa-ajan ltk 1-7/ /214 Muutos % Veturitallin kävijämäärä ,7% 6-7/ /214 Muutos % Kirjaston lainojen määrä ,9 % Uimahallin kävijämäärä , % 5/213 5/214 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä ,4% Kesä ja heinäkuu ovat varhaiskasvatuksen päivystysaikaa. Varhaiskasvatuksen haasteena on TOIMINTAKULUT: varattujen päivähoitopaikkojen peruuntuminen, joka näkyy käyttöasteiden laskuna osassa päiväkoteja. Perusopetus- ja lukiopalveluissa oli kesä-heinäkuussa käynnissä budjetin valmistelu, työvuoden tietojen koonti sekä viimeiset pedagogiset ja henkilöstöjärjestelyt elokuussa käynnistyvää toimintaa varten. Koulun työvuosi päättyi viikon 22 päätteeksi. Heinäkuussa opetustoimintojen palvelualueiden toiminta on ollut lomakauden vuoksi vähäistä. Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista valmennus-. perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Kaupunki saa musiikkiopiston toiminnan perusteella ns. tuntiperusteista valtionosuutta vuodelle Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Toimintatiedot ovat samat kuin kevätlukukaudella. Nuorisopalveluissa toteutettiin kesäkuussa leirejä, retkiä ja tapahtumia sekä yksilöohjauksia ja pajatoiminnan palveluja. Heinäkuussa toteutettiin kesäohjaamo, jonka ohjauspalvelu on suunnattu mm. yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille. Nuorisopalvelujen vuosilomat keskitettiin pääsääntöisesti heinäkuulle, jolloin palveluita ei skeittihallia lukuun ottamatta ollut tarjolla. Kulttuuriasiain yksikössä (KAY) esitettiin touko-kesäkuussa yhteensä kolme laatuelokuvailtaa, kolme kartanokierrosta sekä kaksi iltapäivämatineaa Vuohensaaren kahvilassa. Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMUssa paikallismuseot olivat avoinna sopimuksen TOIMINTATUOTOT: mukaan tai erikseen mainittuina päivinä. Loisto-Toisto näyttelyssä 1.7. oli radioamatööripiste OH1 SALO. Salon taidemuseo Veturitallissa päänäyttelyssä ja tornissa Jaana Partanen, Mielen alkemiaa ja Ilona Niemi, Wasteland saakka. Kesä-heinäkuussa Olli Lyytikäinen retrospektiivi. Ja Elonkorjaajat 7.6. alkaen. Lisäksi taidemuseossa järjestettiin kuusi erilaista erikoistapahtumaa. Kävijätilasto: KIVAn tilaisuudet: 1-7/214 yhteensä 846 kävijää KAY:n muut tilaisuudet: 5-7/214 yhteensä1 36kävijää, 1-7/214 yhteensä 1 38 kävijää Kulttuurimatkat: 1-7/214 yhteensä 36 osallistujaa Opastetut retket: 5/214 osallistujia 85, 1-7/214 yhteensä 95 osallistujaa Salon Elektroniikkamuseo: 6-7/214 yhteensä 281 kävijää, 1-7/214 kävijöitä SAMUn muissa kohteissa: 5-7/214 yhteensä kävijää, 1-7/214 kävijöitä yhteensä 364 (1-7/213/ 2 865) Salon taidemuseo Veturitallissa 5-7/214kävijöitä 3 474, 1-7/ 214 yhteensä kävijää (1-7/213/ kävijää) Kirjastopalveluiden yksiköiden aukioloajat poikkesivat kesä-heinäkuussa normaaleista. Juhannuksena kaikki toimipisteet olivat suljettuna. Henkilöstön vuosilomien aikana osa lähikirjastoista oli kiinni. Kiikalan kirjaston aukipitäminen koko kesän ajan huomioitiin positiivisesti myös tiedotusvälineissä. Tämä oli mahdollista koska henkilöstötyöryhmän myöntämä täyttölupa mahdollisti määräaikaisen työntekijän palkkaamisen kahden kuukauden ajaksi.. Muuten kesätyöntekijöitä tai tuntiapulaisia ei ole käytetty. Pääkirjastossa ja Halikon kirjastossa oli kesäkuussa kolme kaupungin palkkaamaa koululaista työssä kahden viikon jaksoissa. Toimintapäiviä kesä-heinäkuussa oli 42 kappaletta. Viime vuoden alhainen lainamäärä selittyy viiden viikon kiinnioloilla henkilöstön lomautusten ja vuosilomien aikana. Pääkirjastossa oli käyntejä kesä-heinäkuussa kappaletta (vastaavana aikana vuonna 213 käyntejä oli 18175). Liikuntapalveluissa järjestettiin kesä-heinäkuussa perinteistä kesätoimintaa. Uimakouluja pidettiin uimahallissa sekä uimarannoilla. Uimahallin uimakouluissa osallistujia oli 264 ja rannoilla 276. Ryhmiä yhteensä 63kpl. Rantauimakoulut järjestettiin Naarijärven, Nummijärven, Varvojärven sekä Härjänvatsan uimarannoilla. Rantauimakouluihin ei tänä vuonna järjestetty kuljetuksia johtuen viime vuoden huonosta osanotosta. Lisäksi lapsille järjestettiin peuhuja, urheilukoulua sekä perhetenniskurssi. Työikäisille ja ikääntyneille järjestettiin 2 erilaista liikuntaryhmää mm. puistojumppia, kuntosalia, vesijumppaa, pesäpalloa yms. Soveltavaa liikuntaa järjestettiin 6 erilaista ryhmää, joissa uutuutena suuren suosion saavuttanut kehitysvammaisten golf-kurssi. Uimahallin kävijämäärä kesä-heinäkuussa oli Uimarannoilla kesäkuu oli varsin hiljainen, kun taas heinäkuu helteineen toi kävijöitä ennätysmäärin. Rantojen siisteyden ylläpitäminen oli näin haastavampaa ja paikoittaiset sinileväesiintymät haittasivat hieman rannoilla kävijöitä. Myös ruohokenttiä on jouduttu kastelemaan normaalia enemmän heinäkuussa. Perinteisiä liikuntatapahtumia järjestettiin urheilupuistossa myös tänä kesänä kuten Salo-volley, Salo Horse Show ja erityisesti isolla osallistujamäärällä tapahtumaansa kasvattanut katukoristapahtuma. Kansalaisopiston päätoimipaikan siirtyminen Moision koululta Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön kiinteistöön on edelleen vaikuttanut opiston toimintaan. Muuton loppuunsaattaminen ja tilojen valmistelu syyskauden toimintaa vastaanottamaan on ollut keskeisenä tavoitteena ja toimenpiteiden kohteena. Kansalaisopiston taloudessa muutto ja siihen liittynyt musiikkiluokan remontti ovat aiheuttaneet jonkin verran lisäkustannuksia. Muilta osin talous ja toiminta ovat toteutuneet osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 9 741, kursseja 396 ja näillä kaikkiaan osallistujaa. Yksittäisiä opiskelijoita opiston toiminnassa oli henkilöä. Taiteen perusopetus (TPO) sisältyy yllämainittuihin lukuihin. Lapsille ja nuorille tarkoitettua TPO:ta järjestetään neljällä taiteenalalla: kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa ja teatteritaiteessa. TPO:ssa on toteutunut opetustunteja Tarjontaan on sisältynyt 33 kurssia, joilla on ollut 424 osallistujaa. Opetukseen on osallistunut 349 eri henkilöä.

10 TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Opetuslautakunnan toimintakuluja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 61,6 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli heinäkuun lopulla 63,3 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 57,6 %). Esiopetus- ja koulukuljetusmäärärahoista (kaikkiaan noin 3 milj.euroa) on käytetty heinäkuun lopulla 1,7 milj. euroa lasten ja nuorten palveluihin, vaikka määräraha on varattu kuljetusyksikköön. Lisäksi tilavuokrat on laskutettu tänä vuonna aikataulun mukaisesti, mikä aiheuttaa ennusteeseen 1,5 milj. euron ylityksen. Kun nämä asiat otetaan huomioon, näyttää ennusteen mukaan siltä, että lasten ja nuorten palveluiden talousarvio tulee ylittymään vuoden lopulla noin 9 eurolla. Ylityksestä puolet syntyy varhaiskasvatuksessa ja puolet perusopetuspalveluissa. Varhaiskasvatuksen nousu on aiheutunut lasten määrän kasvusta noin sadalla lapsella viime vuoteen verrattaessa. Perusopetuspalveluissa ennakoidaan, että talousarviota ei tulla ylittämään, koska elokuun alusta lukien henkilöstömenot pienenevät tehtyjen säästöpäätösten johdosta (mm. Karjaskylän koulun ja montessori-opetuksen lakkautus ja tuntikehyksen pienennys). Toimintatuottoja kertyi 59,2% ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Maksutuottoja on saatu talousarviossa varattua vähemmän mm. lasten päivähoitomaksuissa, joiden tuoton ennakoidaan vuoden lopussa jäävän noin 4 alle budjetoidun. Päivähoitomaksujen kokonaismäärä on jäänyt parina vuonna aikaisemmasta kaupungin huonon työllisyystilanteen johdosta. Päivähoitomaksut määräytyvät vanhempien tulojen mukaan, alimman maksun ollessa euroa. Vapaa-aikalautakunnan toimintakuluja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 58,5 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli heinäkuun lopulla 59,5 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 57,7 %). Toimintatuottoja on kertynyt 6,3 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Talousarvio ennusteen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvion ylittyy vuoden vaihteessa noin 2 eurolla talousarvioon verrattaessa. Tilavuokrien laskutus tänä vuonna aikataulun mukaisesti aiheuttaa ennusteeseen noin 4 euron suuruisen virheen heinäkuun lopun tilanteessa.

11 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Hallinto- ja toimistopalvelujen selvitystyö on päättynyt ja sen johdosta hallintopalveluihin siirtyi elokuun alussa kaupunkikehityspalvelujen toimistohenkilöstöä. Sen lisäksi toimintatapoja on koko ajan sopeutettu yhä hupeneviin henkilöstöresursseihin mm. organisaation sisällä tapahtuvin toimenkuva- ja vastuualuemuutoksin.

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-7/ /214 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet ,5 % Lupa- ja valvonta 1-7/ /214 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat ,1 % Uudet lupahakemukset ,9 % INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 214 TOT 214 Tot % 16 Kiinteistöt ,2 % 21 Sos.ja terv.toimen hankkeet ,5 % 22 Sivistystoimen hankkeet ,1 % 23 Teknisen toimen hankkeet , % 41 Kaava-alueet ,5 % 42 Liikenneväylät ,2 % 43 Katuinfran saneeraus ,2 % 431 Katuvalaistus ,2 % 432 Tielaitoksen hankkeet ,9 % 44 Puistot , % 45 Sivistystoimen muut kohteet ,2 % 62 Sos.ja terv.toimen irtain -66, % 63 Sivistystoimen irtain ,3 % 64 Teknisen toimen irtain ,1 % Yhteensä ,4 % PROJRYH1 TULOT TA 214 TOT 214 Tot % 16 Kiinteistöt ,9 % Yhteensä ,9 % TASAPAINOINEN TALOUS 1-7/ /214 Muutos-% Ympäristönsuojelu: jätevesi- yms. lausunnot ,3 % Muut päätökset ja luvat yms ,1 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset , % Kaupunkikehityspalvelujen talous on seurantajaksolla toteutunut pääsääntöisesti arvioidusti. Teknisen lautakunnan osalta menot ovat toteutuneet hieman arvioitua enemmän, mutta nousu johtuu kesäkuussa maksettavista lomarahoista sekä siitä, että vuosikorjauksia on tehty kesään painottuen. Myytäviksi esitetyistä kiinteistöistä on myyty kesä-heinäkuussa 2 kiinteistöä. Tonttien varaaminen on ollut edelleen hyvin hiljaista markkinointi ym. ponnisteluista huolimatta. Tonttipalveluissa kokeiltiin sähköistä huutokauppaa kolmen rantaan rajoittuvan kiinteistön osalta ja kokemukset olivat positiivisia. Puistoyksiköllä ei ollut tänä kesänä lainkaan kausityöntekijöitä. Kaavahankkeita on viety eteenpäin vuoden 214 kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman mukaisesti. Liikennepalveluyksikkö on organisoitunut ja käynnistänyt toimintaansa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta toteuma näyttää merkittävää poikkeamaa johtuen siitä, että koululaiskuljetusten kustannukset on budjetoitu lautakunnalle, mutta kulut kirjataan opetuslautakunnalle. Nämä kustannukset huomioiden kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvio on toteutunut arvioidusti. Rakennus- ja ympäristövalvonnan talous on toteutunut alkuvuonna arvioidun mukaisesti lähtien on rakentajien ilmoitettava verohallinnolle kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tästä johtuen loppukatselmuksia on tilattu ja tehty runsaasti kesä-heinäkuun aikana. Lupahakemuksia on saapunut heinäkuussa sähköisen asiointipalvelun Lupapiste.fi:n välityksellä ja ne myös käsiteltiin sähköisesti. Investointikohteista valmistuivat kesän aikana Vilhonkadun korjaus sekä keskustan jalkakäytävien korjaukset. Muut hankkeet ovat vielä käynnissä. Katuvalaistuksen hankinta ESCO-hankkeena käynnistettiin heinäkuussa. Moision koulun laajennustyöt sekä Marian koulun korjaustöiden osalta aikatauluun on tullut hieman viivästystä. Muut talonrakennuksen hankkeet ovat aikataulussa. Särkisalokodin muutostöiden urakoitsija valittiin kesäkuun teknisessä lautakunnassa.

13 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214, LIIKELAITOKSET TOIMINTATUOTOT JA KULUT Liikelaitos Salon Veden talous on toteutunut arvioitua enemmän seurantajaksolla. Nousu johtuu henkilöstökuluista sekä materiaaliostoista. Vesilaskutus tehtiin kesäkuussa. Kevään ja kesän aikana on keskitytty verkoston toimivuuteen ja kunnossapitoon. Kuuma kesä aiheutti veden kulutuksen kasvamisen. Kesän aikana on ollut normaalia rauhallisempaa ja veden katkoksia ei ole esiintynyt. Investoinneissa on jatkettu vanhojen johtoverkostojen saneerausta. Liikelaitos Salon Kaukolämmön talous on toteutunut lämmön myynnin vähentymisestä huolimatta lähes arvioidusti. Alkukevät oli tavallista lämpimämpää ja siten energiankulutus on vähentynyt merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Perttelin ja Perniön lämpökeskusten vuosihuollot on tehty. Kesä-heinäkuun lämmön myynti MWh. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittämiseen liittyvää valmistelua on jatkettu. Investointien osalta kaukolämpöjohtojen rakennustyöt ovat käynnissä.

14 TONTTIEN VARAUSSEURANTA HEINÄKUU 214 Pien- ja rivitalotontit Vuosi 214 Varaukset kuukausittain Nro Alueen nimi Tontit yht. Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Var. yht Perutut 213 Jäljellä Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv 1. Tupuri Sirkkula I 3. Viitannummi Viitanlaakso Linnunpelto Härkhaka II 7. Vaskio Hirvikallio III 9. Kiikala Mommola IV 11. Lepistö Kirkonkylä/Kisko 1 1 V 13. Kurkela/Kuusjoki Teijo Asema VI 16. Kirkonkylä/Perniö Matildedal Lanskala Pernänmetsä VII 2. Inkere Kuuskallio VIII 23. Suomusjärvi IX X 24. Uudenniitty 26. Jokivarsi Karhumäki 27. Pitkämäki I Salo II Halikko III Kiikala IV Kisko V Kuusjoki VI Perniö VII Pertteli VIII Suomusjärvi IX Särkisalo X Muurla

15 Salon kaupungin omistamat vapaat vuokra-asunnot (sisältää kaupungin suoraan omistamien asuntojen lisäksi asunnot tytäryhteisöissä ja muissa yhteisöissä) Alue / asuntojen kokonaismäärä Vapaana olevat asunnot / kk Vapaat vuokra-asunnot Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Salo + Halikko/ 117 1h+k h+k h+k h+k Kiikala / 58 1h+k 2h+k Kisko / 67 1h+k h+k h+k Kuusjoki / 64 1h+k h+k h+k Muurla/15 2h+k 3h+k h+k Pertteli / 138 1h+k h+k h+k 2 Perniö / 157 1h+k h+k h+k h+k Suomusjärvi / 5 1h+k 2h+k h+k Särkisalo / 25 1h+k 1 2h+k 1 3h+k Teijo/33 1h+k h+k h+k 4h+k Soluasunnot Koivulehdonpolku Salonkatu Salonkatu Hakastaronkatu Yhteensä 1714 asuntoa Vapaina: h+k h+k h+k h+k Soluasunnot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 upunginhallitus 23.9.2014 Ka SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 14/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot