A S I A L U E T T E L O:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A L U E T T E L O:"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys 126. Lausunto tuomiokapitulille virkamääräyksellä täytettävästä II seurakuntapastorin virasta 127. Virkavapaa-anomus: kanttori Samuli Saarela 128. Nimikkosopimuksen vaihtaminen Suomen Lähetysseuran kanssa 129. Ennakkotietoa Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi siirtymisen aikatauluista 130. Kokouspalkkio- ja matkustussääntö 131. Talousarvion toteutuminen Verotulokertymät Verotulokertymät Tuloveroprosentti vuodelle Hautausmaan katselmus 136. Kirjoitusvirheen korjaaminen määräaikaisessa peruspalkan tarkistamisessa Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Sairausajan palkka Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Kirkkoherran päätösluettelo 139. Talousjohtajan päätösluettelo 140. Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 141. Seuraava kokous 142. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Seurakuntakeskus, kokoussali Jäsenet Läsnä Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja Hirvonen Esa Kesäniemi Leena Pihkala Arno Pöyhönen Sari Rahkonen Tuula Sopanen Hannu Ojalainen Liisa Leena Haakanan varajäsen Poissa Haakana Leena Hämäläinen Tomi Koistinen Sirpa Vento Leena Syy työeste perhesyy perhesyy (Sirpa Koistisen varajäsen) Muut osallistujat Vepsä Kari Mynttinen Rauni Paakki Sirpa kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 121 Kokouksen avaus Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden, virsi 386: 1-3.

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 9/ Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 9 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sari Pöyhönen ja Liisa Teräslahti. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 124 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 125 Työjärjestys hyväksyy työjärjestyksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) 126 Lausunto tuomiokapitulille virkamääräyksellä täytettävästä II seurakuntapastorin virasta Valmistelija: haastatteluryhmä Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p tai Kirkkolain 6:11 2 ja 3 mom. nojalla tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin viran hoitajaksi sopivaksi katsomansa papin. Ennen määräyksen antamista tuomiokapituli varaa kirkkoneuvostolle tilaisuuden antaa asiasta lausunto. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli julisti Imatran seurakunnan II seurakuntapastorin viran haettavaksi mennessä. Määräaikaan mennessä tuomiokapituliin ilmoittautui kuusitoista hakijaa. Liitteenä on yhteenveto hakijoista. valitsi haastatteluryhmään luottamushenkilöiden edustajiksi Sirpa Koistisen ja Arno Pihkalan. Haastatteluryhmässä viranhaltijaedustajina toimivat kirkkoherra Arto Marttinen ja seurakuntatyön työalajohtaja, kappalainen Ritva Tamminen. Kirkkoherra Arto Marttinen ja työalajohtaja Ritva Tamminen valitsivat haastatteluun pastori Pekka Elonheimon, pastori Leena Haakanan, pastori Juha Ijäksen sekä teologian maisteri Tuulia Myftarin. Haastattelu pidettiin keskiviikkona Haastattelupäivänä työalajohtaja Ritva Tammisen tilalla haastattelijana oli kappalainen Timo Kälviäinen. Haastattelutyöryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä, että haastatelluista hakijoista pastori Leena Haakanan koulutus ja työkokemus vastaavat tarkimmin II seurakuntapastorin viralle hakuilmoituksessa asetettuja edellytyksiä. Ilmoitus liitteenä. Haastatteluryhmän yksimielisen esityksen pohjalta kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta pastori Leena Haakanalle virkamääräystä Imatran seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) 127 Virkavapaa-anomus: kanttori Samuli Saarela Valmistelija: työalajohtaja Ismo Vänskä ja henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p tai myönsi palkatonta opintovapaata kanttori Samuli Saarelalle. Hänet on hyväksytty syyskauden 2014 alusta lukien opiskelemaan Itä-Suomen yliopistoon ortodoksisen teologian koulutusohjelmaan kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoon (teologian maisterin tutkinto). Kanttori Samuli Saarela anoo jatkoa opintovapaalleen myöntää kanttori Samuli Saarelalle palkattoman opintovapaan hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 128 Nimikkosopimuksen vaihtaminen Suomen Lähetysseuran kanssa Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p tai Imatran seurakunnalla on ollut nimikkosopimus alkaen Suomen Lähetysseuran kanssa Iiris Kontran työn tukemisesta Botswanassa. Sopimuksen kannatustavoite on ollut alkaen 5000 euroa vuodessa. Iiris Kontran työkausi Botswanassa päättyi tammikuussa 2014 ja hän on palannut Lähetysseuran työhön kotimaahan. Suomen Lähetysseura on ehdottanut yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja psykoterapeutti Raija Kiljusen ottamista Imatran seurakunnan nimikkolähetiksi Iiris Kontran tilalle. Raija Kiljunen lähtee Nepaliin elokuussa 2014 kahden vuoden työkaudelle lasten mielenterveystyöhön. Hän on aikaisemmin toiminut Suomen Lähetysseuran lähettinä Nepalissa vuosina asiantuntijana ja mielenterveystyön johtajana. Kotimaassa Raija Kiljunen on työskennellyt viimeiset vuodet lastenpsykiatriassa sairaalassa.

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) toteaa, että Suomen Lähetysseuran kanssa tehty ja päivitetty nimikkosopimus nro Iiris Kontran työn tukemisesta on päättynyt. Imatran seurakunta solmii Suomen Lähetysseuran kanssa uuden nimikkosopimuksen Raija Kiljusen työn tukemiseksi Nepalissa. Sopimuksen kannatustavoite on euroa vuodessa. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 129 Ennakkotietoa Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi siirtymisen aikatauluista Seurakuntamme siirtyy Kipan asiakkaaksi alkaen. Siirtymisvaihe on alkamassa ja siirtymisvaiheeseen liittyy monia prosesseja ja vaiheita, jotka vaikuttavat erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtäviin, mutta myös koko henkilöstön valmiuteen tuleviin muutoksiin. Kirkon palvelukeskus tukee seurakuntia siirtymisvaiheen aikana mm. seuraavasti: - seurakuntatalouden johtavat viranhaltijat perehdytetään Kipan toimintaan; - Kipan kanssa jatkossa asioivat nimetyt yhteyshenkilöt koulutetaan talousja henkilöstöhallinnon koulutuksissa sekä työpajoissa; - infotilaisuus Kipan asiakkaaksi siirtymisestä sekä Kipan palvelutuotannon esittely. Johdon foorumi järjestetään marraskuussa Tampereella, Mikkelissä ja Oulussa. Yhteyshenkilökoulutukset pidetään samoilla paikkakunnilla tammikuussa Infotilaisuus pidetään Oulussa Seurakuntataloudet vastaavat itse matka- ja yöpymiskustannuksista. päättää merkitä asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) 130 Kokouspalkkio- ja matkustussääntö on hyväksynyt vuoden 2012 alusta voimaan tulleen palkkiosäännön Edellinen palkkiosääntö oli voimassa kuusitoista vuotta ja palkkiosääntöä uudistettaessa sovittiin, että luottamushenkilöpalkkiot tarkistetaan aina ennen uuden vaalikauden alkua. Oheisena liitteenä olevassa palkkiosääntöehdotuksessa on korotettu tuntuvasti kokous- sekä vuosipalkkioita. Kokouksiin liittyvät matkakorvaukset on poistettu kokonaan, mutta muista luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneet matkat korvataan toimitetun matkalaskun perusteella. Tällä uudistuksella haetaan toimenpidekohtaisia kustannussäästöjä. Hallinnon pääluokan kustannuksista korotettujen luottamushenkilöpalkkioiden osuus on vain noin 2,5 %. päättää hyväksyä kokouspalkkio- ja matkustussäännön ajaksi oheisen liitteen mukaisena. hyväksyi kokouspalkkio- ja matkustussäännön ajaksi oheisen liitteen mukaisena. 131 Talousarvion toteutuminen Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen pääluokittain ajalta , tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. päättää merkitä raportit tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) 132 Verotulokertymät Seurakunnalle on tilitetty verotuloja tammi-kesäkuulta 2014 seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä 6 kk , ,00 Tot 6/ , ,97 Tot-% (keskim-%) 57,1 (50,0) 58,5 (50,0) Ylitys/alitus , ,97 Kertymä ed. v. vast , ,37 Muutos ed. v. vast , ,60 Muutos-% ed. v. vast. - 1,0 % + 23,5 % Esitys: merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi.

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) 133 Verotulokertymät Seurakunnalle on tilitetty verotuloja tammi-heinäkuulta 2014 seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä 7 kk , ,67 Tot 7/ , ,73 Tot-% (keskim-%) 67,2 (58,3) 65,9 (58,3) Ylitys/alitus , ,06 Kertymä ed. v. vast , ,58 Muutos ed. v. vast , ,15 Muutos-% ed. v. vast. - 1,1 % + 3,4 % Esitys: merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi.

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) 134 Tuloveroprosentti vuodelle 2015 Kirkkolain 15 luvun 2 3 momentin mukaisesti kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä seurakunnan tuloveroprosentti. Imatran seurakunnan tuloveroprosentti on ollut alkaen 1,5 %. Tätä ennen tuloveroprosentti oli 30 vuoden ajan 1,25 %. Vuosina seurakunnan tilinpäätökset olivat alijäämäisiä ja tällöin myös vuosikate oli negatiivinen vuotta 2007 lukuun ottamatta. Seurakunnan maksuvalmius oli kriittinen ja seurakunta joutui ottamaan käyttötalousmenoihin lainaa hautainhoitorahastolta. Vuosina seurakunnan talous on kohentunut kirkollisveron korotuksen ja menojen leikkausten vuoksi, kassavarat ovat lisääntyneet ja 1,2 miljoonan lainaa on pystytty maksamaan kokonaan pois. Vuosina ei ole investoitu juuri lainkaan ja myös korjausrakentamisessa on toteutettu vain kaikkein välttämättömin. Kiinteistöjen korjausrakentamista ei voi siirtää pitkälle tulevaisuuteen, vaan tulevien vuosien aikana tuleekin varautua investoimaan toiminnan kannalta tarpeellisiin kiinteistöihin. Vuonna 2012 (Kirkkohallituksen tilastot vuodelta 2013 eivät ole vielä valmistuneet) oli koko kirkon keskimääräinen tuloveroprosentti 1,35. Imatran seurakunnan vertailuryhmän (asukasluvun ja verotulojen määrän mukaan määräytyvä ryhmä) keskimääräinen tuloveroprosentti oli 1,40. Menojen kriittinen karsiminen, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen ja toiminnan sopeuttaminen käytettävissä oleviin tuloihin ovat edellytyksiä, jotta vuoden 2015 tuloveroprosentiksi voidaan vahvistaa 1,5 %.

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) Tuloveroprosentin määräaikainen nostaminen korjausrakentamisen vuoksi ei ole taloudellisesti järkevää; korjausrakentaminen pyritäänkin toteuttamaan avustusten ja lainavarojen turvin. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 tuloveroprosentiksi vahvistetaan edelleen 1,5 %. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 135 Hautausmaan katselmus Hautaustoimen ohjesäännön 16 mukaisesti kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan, 1. onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3. onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja 4. onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. valitsee riittävän määrän luottamushenkilöjäseniä suorittamaan hautausmaakatselmuksen elokuun 2014 aikana. Katselmuksessa on mukana talousjohtaja, ylipuutarhuri ja työnjohtaja sekä tarvittaessa myös muita hautausmaan työntekijöitä. Hautausmaan katselmuksen suorittavat Tuula Rahkonen, Kari Vepsä ja Hannu Sopanen yhdessä viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa. Katselmus pidetään keskiviikkona klo Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) 136 Kirjoitusvirheen korjaaminen määräaikaisessa peruspalkan tarkistamisessa Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24

13 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) 137 Sairausajan palkka Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Kirkkoherran päätösluettelo kirkkoherra Arto Marttinen p tai Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 139 Talousjohtajan päätösluettelo Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 140 Saapuneet kirjeet ja asiakirjat talousjohtaja Sirpa Paakki p Kirkkohallituksen yleiskirjeet: (http://sakasti.evl.fi >etusivu>yleiskirjeet) 14/

14 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) Hallintolain muutos koskien asian käsittelyajan määrittelemistä ja hallintokantelua 15/ Kirkon kielistrategia puhetta jumalalle ja jumalasta omalla kielellä on julkaistu 16/ Vaaleja koskeva kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos sekä uusi kirkon vaalijärjestys. Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: (http://sakasti.evl.fi/ >etusivu> palvelussuhde>kit yleiskirjeet) A 12/ Sisältää: 1. Sopimuskorotukset Muuta KirVESTES täytäntöönpanoon liittyvää 3. Tilastotietoja palkoista kesäkuulta Koulutustilaisuudet uusista työaikamääräyksistä 5. Toimiston muutto ja kesäaukiolo Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 141 Seuraava kokous n seuraava kokous on seurakuntakeskuksessa keskiviikkona klo Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen virrellä 552 klo Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään

15 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (15) Sari Pöyhönen Liisa Teräslahti Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on säädetty KL 25 luvun 3 :ssä. Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastolla sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Paakki talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Kirkkoneuvosto 07.09.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Kirkkoneuvosto 07.09.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 8/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 43 21.09.2010. Outokummun seurakunnan Rauhanmaan huoltorakennus

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 8/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 43 21.09.2010. Outokummun seurakunnan Rauhanmaan huoltorakennus KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 43 KOKOUSAIKA Tiistai kello 16.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan Rauhanmaan huoltorakennus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 20.5.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot