A S I A L U E T T E L O:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A L U E T T E L O:"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) A S I A L U E T T E L O: 143. Kokouksen avaus 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 146. Ääntenlaskijoiden valinta 147. Työjärjestyksen hyväksyminen 148. Leena Haakanan luottamustoimien lakkaaminen; varajäsenen kutsuminen kirkkovaltuuston jäseneksi ja kirkkoneuvoston jäsenen vaali 149. Lausunto tuomiokapitulille virkamääräyksellä täytettävästä vs. IV seurakuntapastorin virasta 150. Eroanomus: siivooja-vahtimestari Signe Pielamaa 151. Kiinteistölautakunnan lakkauttaminen 152. Uudistetut suositukset 153. Imatran seurakunnan strategia 154. Avustushakemus Imatran Nuorten Kristillisen Yhdistyksen työn tukemiseen 155. Raportti Vuoksenniskan jopo-luokan leirikoulusta 156. Muistio hautausmaan katselmuksesta 157. Ilmoitus luottamusmiehen asettamisesta 158. Verotulokertymät Kirkkoherran päätösluettelo 160. Talousjohtajan päätösluettelo 161. Kolehtisuunnitelma ajalle Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 163. Seuraava kokous 164. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Seurakuntakeskus, kokoussali Jäsenet Läsnä Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja Hirvonen Esa Jantunen Anneli Tuula Rahkosen varajäsen Koistinen Sirpa Pihkala Arno Sopanen Hannu Vitikainen Tuula Leena Kesäniemen varajäsen Poissa Syy Haakana Leena KL 23:4 varajäsen Ojalainen Liisa opiskelu Kesäniemi Leena matka Rahkonen Tuula matka Hämäläinen Tomi Pöyhönen Sari Muut osallistujat Vepsä Kari Mynttinen Rauni Paakki Sirpa kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 143 Kokouksen avaus Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden, virsi 327.

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 8/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta n ohjesäännön 9 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannu Sopanen ja Liisa Ojalainen. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Sopanen ja Anneli Jantunen. 146 Ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin ääntenlaskijoiksi. 147 Työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy työjärjestyksen. Kolehtisuunnitelma ajalle lisättiin käsiteltäväksi kohtaan 161.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 148 Leena Haakanan luottamustoimien lakkaaminen; varajäsenen kutsuminen kirkkovaltuuston jäseneksi ja kirkkoneuvoston jäsenen vaali Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Paakki Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p tai Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen, pastori Leena Haakana on pyytänyt eroa Imatran seurakunnan luottamustoimista tultuaan valituksi Imatran seurakunnan viranhaltijaksi alkaen. Imatran seurakunnan vakinaisena viranhaltijana Leena Haakana menettää KL 23 luvun 4 mukaisesti vaalikelpoisuutensa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäseneksi. Kirkkolain 23 luvun 6 :n mukaan seurakuntavaaleilla valitun luottamushenkilön menetettyä vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Leena Haakanan menetettyä vaalikelpoisuutensa kirkkovaltuuston jäseneksi kutsutaan KL 23 luvun 7 mukaan varajäsen sen valitsijayhdistyksen listalta, jonka ehdokaslistalta Leena Haakana on valittu. Kirkkovaltuusto on toimittamassaan kirkkoneuvoston jäsenten vaalissa valinnut kirkkoneuvostoon vuosiksi Leena Haakanan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Liisa Ojalaisen. esittää kirkkovaltuustolle, 1. että se toteaa pastori Leena Haakanan kirkkovaltuuston jäsenyyden lakanneeksi lukien ja kutsuu hänen tilalleen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Kalle Porkan; 2. että se toimittaa kirkkoneuvoston jäsenen vaalin ja valitsee pastori Leena Haakanan tilalle uuden jäsenen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 149 Lausunto tuomiokapitulille virkamääräyksellä täytettävästä vs. IV seurakuntapastorin virasta Valmistelija: haastatteluryhmä Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p tai Kirkkolain 6:11 2 ja 3 mom. nojalla tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin viran hoitajaksi sopivaksi katsomansa papin. Ennen

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) määräyksen antamista tuomiokapituli varaa kirkkoneuvostolle tilaisuuden antaa asiasta lausunto. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli julisti Imatran seurakunnan II seurakuntapastorin viransijaisuuden haettavaksi mennessä. Määräaikaan mennessä tuomiokapituliin ilmoittautui 27 hakijaa. Liitteenä on yhteenveto viransijaisuuteen ilmoittautuneista. Kirkkoherra Arto Marttinen ja työalajohtaja Ritva Tamminen valitsivat viransijaisuuteen ilmoittautuneista haastateltaviksi kolme henkilöä: teologian maisteri Ville Kajan, pastori, muusikko (AMK) Mari Mutanen ja teologian maisteri, filosofian maisteri Jani Vanhala. on valinnut aiemman seurakuntapastorin virantäyttöprosessin yhteydessä haastatteluryhmään luottamushenkilöiden edustajiksi Sirpa Koistisen ja Arno Pihkalan. Haastatteluryhmä, johon kuuluivat viranhaltijaedustajina kirkkoherra Arto Marttinen ja seurakuntatyön työalajohtaja Ritva Tamminen, ovat suorittaneet haastattelun. Liitteenä on haastattelutyöryhmän muistio. pyytää tuomiokapitulilta virkamääräystä teologian maisteri Ville Kajanille. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 150 Eroanomus: siivooja-vahtimestari Signe Pielamaa Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p tai Siivooja-vahtimestari Signe Pielamaa anoo eroa lukien siirtyäkseen eläkkeelle. myöntää Signe Pielamaalle eron lukien. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 151 Kiinteistölautakunnan lakkauttaminen Valmistelija: kiinteistölautakunta Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p tai Kiinteistölautakunta

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kiinteistölautakunnan johtosäännön Valtuustossa vuonna 2012 tehdyn ponsialoitteen mukaan kaikkien toimielinten johtosäännöt on päivitettävä. Kiinteistölautakunta on käsitellyt johtosäännön uudistustyötä ja antanut sen viranhaltijoiden valmisteltavaksi siten, että uusi johtosääntö astuu voimaan seuraavan vaalikauden alusta eli Valmistelutyötä tehtäessä on noussut esiin kiinteistölautakunnan poikkeuksellinen asema seurakunnan nykyisessä organisaatiossa. Vuoden 2012 alusta on lakkautettu eri työmuotojen johtokunnat ja vain kiinteistölautakunta on jäänyt voimaan vanhan hallintomallin mukaisena. Monien muutosten ja henkilövaihdosten ohella kenties unohtui muuttaa kiinteistölautakunnan asema samankaltaiseksi kuin muiden johtokuntien osalta tapahtui. Työalojen johtokuntien tilalle kirkkoneuvosto on nimennyt tukiryhmään henkilöitä, jotka nimensä mukaisesti toimivat ko. työmuodon tukena, ideoijana, vapaaehtoisena, ilman tiukkaa hallinnollista sääntelyä. Oheisena liitteenä on tukiryhmien ohjesääntö. Myös kiinteistölautakunnan tilalla voisi olla kiinteistöalan asiantuntijoista koostuva tukiryhmä, joka kirkkoneuvoston tehtäväksi annon mukaisesti suorittaisi kausittaista tai projektiluonteista tehtäväänsä. Ehdotus Kiinteistölautakunta seurakunnan johtokuntana esitetään lakkautettavaksi. Päätöksen lakkauttamisesta tekee kirkkovaltuusto. Mikäli valtuusto päättää lakkauttaa kiinteistölautakunnan, kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen kaksi - kolme luottamushenkilöjäsentä suorittamaan kiinteistökatselmukset yhdessä viranhaltijoiden kanssa sekä nimeää projektikohtaisesti asiantuntijoista koostuvan työryhmän valvomaan seurakunnan etuja kiinteistöjä koskevissa asioissa. Kiinteistölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistölautakunta seurakunnan johtokuntana lakkautetaan hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 152 Uudistetut suositukset Valmistelija: yhteistyötoimikunta Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p tai Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimaantullessa tulivat voimaan myös sopimukseen sisältyvät uudistetut suositukset (KirVESTES liitteet ja liite 19). Suositusten uudistetut tekstit eivät sisällä materiaalisia muutoksia lukuun ottamatta suositusta toimituspalkkioista (liite 19). Suositus toimituspalkkioista sisältää materiaalisen muutoksen. Suosituksen 2 :n 2 momentin mukaan toimituspalkkiota voidaan tietyissä tilanteissa maksaa myös seurakunnan/seurakuntayhtymän omalle henkilöstölle. Jotta tämä päätös tulisi voimaan, on tehtävä päätös uudistetun suosituksen käyttöönotosta. Kirkon työmarkkinalaitos suosittaa, että seurakunnat tekisivät päätöksen KirVESTES mukaisten suositustekstien käyttöönotosta. Suositukset tulevat voimaan seurakunnassa kirkkovaltuuston päätöksellä. Liite 15: Suositus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa. Liite 16: Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa. Liite 17: Suositus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa. Liite 19: Suositus toimituspalkkioista. Oheisena liitteenä ovat uudistetut suositussopimukset. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suosituksia kokouksessaan Ehdotus päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle alla mainittujen suositussopimusten käyttöönottamisesta: Suositus sairaanhoidon järjestämisestä Suositussopimuksen mukainen sairaanhoito on käytössä seurakunnassamme. Suositussopimus vahvistetaan sopimuksen tarkoittamalla tavalla. Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa Suositussopimuksen mukainen suojavaatetus on hankittu työntekijöille, mutta suojavaatetuksen huoltoa koskeva säännös ei ole ollut käytössä. Suositussopimus vahvistetaan sopimuksen tarkoittamalla tavalla. Suositus toimituspalkkioista Toimituspalkkiot maksetaan suositussopimuksen mukaisena silloin, kun tehtävän hoitaja on vihitty pappisvirkaan ja kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan.

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Alemman kelpoisuuden omaaville toimituksen suorittajille maksetaan korkeintaan 85 % suositussopimuksen mukaisista palkkioista. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 153 Imatran seurakunnan strategia Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p tai nimesi strategiatyöryhmän puheenjohtajaksi kirkkoherran, jäseniksi talousjohtajan, työalajohtajat sekä Kari Vepsän, Liisa Teräslahden, Sirpa Koistisen ja Ritva Hirvosen. Strategian odotettiin valmistuvan vuoden 2014 loppuun mennessä. Ennen strategiatyöryhmän nimeämistä strategiatyöstä keskusteli kehittämisryhmä ja , jonka aloitteesta pidettiin Päivärannassa konsultti Raimo Turusen johtama strategiaseminaari. n pidetyn kokouksen jälkeen strategiaa on työstetty strategiatyöryhmässä , , , , ja Piispantarkastuksen yhteydessä piispa viittasi seurakunnan strategiatyöskentelyyn Kirkkovaltuusto ja strategiatyöryhmä kokoontuivat strategiatyöskentelyyn liittyvään tulevaisuusseminaariin Seurakunnan työntekijät ovat tiimeittäin pohtineet seurakunnan perustehtävää, arvoja ja toimintaympäristön muutosta syksyllä Alkuvuonna 2014 tiimit ovat pohtineet seurakunnan visiota. Strategiatyöryhmän hahmottelemaan strategialuonnokseen työntekijät ovat saaneet ottaa kantaa joko yksin tai useamman henkilön yhteistyönä. Samaan luonnokseen on saatu kirjallista palautetta yhdeltä luottamushenkilöltä. Myö Yhes lehden kautta palautetta on pyydetty seurakuntalaisilta, mutta sitä ei ole saatu. Strategiatyöryhmä on valmistanut seurakunnalle strategian vuosille Siihen sisältyy henkilöstöstrategia, talousstrategia ja viestintästrategia, jolla korvataan kirkkoneuvostolle esitelty viestintäsuunnitelma Viestintä Imatran seurakunnassa. käsittelee Imatran seurakunnan strategiaa vuosille

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) päätti antaa käsiteltävänä olevan strategialuonnoksen kirkkovaltuuston jäsenille kommentoitavaksi. Palaute annettava mennessä, jolloin päätetään strategian jatkokäsittelystä. Seurakunnan strategialuonnokseen ei ole tehty muutos- tai lisäysehdotuksia. päättää strategian jatkokäsittelystä. päätti antaa strategian kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 154 Avustushakemus Imatran Nuorten Kristillisen Yhdistyksen työn tukemiseen Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Paakki Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p tai Esityslistan liitteenä on NKY:n puheenjohtaja Auvo Heinosen allekirjoittama avustushakemus, jossa anotaan seurakunnalta avustusta toimintaa varten tälle tilikaudelle 700. Yhdistys toimii kädestä suuhun periaatteella ja vuonna 2011 toteutettu julkisivuremontti yhtiössä, jossa yhdistyksellä on omistuksessaan toimitila, on kuluttanut kaikki yhdistyksen säästöt. Lisäksi myös vuodelle 2015 on tulossa osakkeenomistajalle kohdistuvia kustannuksia yli päättää myöntää Imatran NKY:n toiminnan tukemiseen tälle tilikaudelle 700. Ennen avustuksen myöntämistä on toimitettava seurakunnalle toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 155 Raportti Vuoksenniskan jopo-luokan leirikoulusta Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Paakki Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p tai Esityslistan liitteenä on erityisnuoriso-ohjaaja Mikko Airaksen toimittama raportti Vuoksenniskan jopo-luokan leirikoulusta. merkitsee raportin tiedoksi.

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) päätti merkitä leirikoulun ohjelman tiedoksi, mutta edellyttää vastaisuudessa saavansa kunnollisen raportin. 156 Muistio hautausmaan katselmuksesta Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p Esityslistan liitteenä on muistio suoritetusta hautausmaan katselmuksesta. merkitsee muistion tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 157 Ilmoitus luottamusmiehen asettamisesta Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p Imatran kunta-alan ammattiyhdistys JHL ry on ilmoittanut toimittamallaan kirjeellä, että Sirpa Kukkurainen on vahvistettu Imatran seurakunnan työpaikkaluottamusmieheksi. Kirkon luottamusmiessopimuksen (Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus , liite 12) 2 mukaisesti luottamusmiehellä tarkoitetaan asianomaisen työnantajan palveluksessa olevaa työntekijää, jonka kirkon pääsopimuksen allekirjoittanut järjestö on nimennyt edustajakseen hoitamaan tässä sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä. Luottamusmiesvaali on pidetty , jolloin Sirpa Kukkuraisen palvelussuhde ei ole ollut voimassa, joten hän ei ole ollut vaalikelpoinen. Ehdotus toteaa, ettei Sirpa Kukkuraisella ole luottamusmiesasemaa Imatran seurakunnassa. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 158 Verotulokertymät Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p tai Seurakunnalle on tilitetty verotuloja tammi-syyskuulta 2014 seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä 9 kk , ,00 Tot 9/ , ,94 Tot-% (keskim-%) 85,0 (75,0) 81,8 (75,0) Ylitys/alitus , ,94 Kertymä ed. v. vast , ,15 Muutos ed. v. vast ,17 923,79 Muutos-% ed. v. vast. - 3,0 % 0,2 % merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi. 159 Kirkkoherran päätösluettelo Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 160 Talousjohtajan päätösluettelo Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 161 Kolehtisuunnitelma ajalle Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p tai Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle päättää hyväksyä kolehtisuunnitelman oheisen liitteen mukaisena. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 162 Saapuneet kirjeet ja asiakirjat Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli Päätös nro 325/ 420: Imatran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistaminen. Kirkkohallituksen yleiskirjeet: (http://sakasti.evl.fi >etusivu>yleiskirjeet) Yleiskirje 14/ Hallintolain muutos koskien asian käsittelyajan määrittelemistä ja hallintokantelua.

13 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Yleiskirje 15/ Kirkon kielistrategia Puhetta Jumalalle ja Jumalasta omalla kielellä on julkaistu. Yleiskirje 16/ Vaaleja koskeva kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos sekä uusi kirkon vaalijärjestys. Yleiskirje 17/ Arvioinnin johtokunnan mallijohtosääntö Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: (http://sakasti.evl.fi/ >etusivu> palvelussuhde>kit yleiskirjeet) Yleiskirje A12/ Sopimuskorotukset Muuta KirVESTES täytäntöönpanoon liittyvää 3. Tilastotietoja palkoista kesäkuulta Koulutustilaisuudet uusista työaikamääräyksistä 5. Toimiston muutto ja kesäaukioloaika Yleiskirje A13/ Vuorotteluvapaan ehtoihin muutoksia alkaen 2. KyrkTAK on ilmestynyt 3. Vuosilomamuistio 2014 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 163 Seuraava kokous n seuraava kokous pidetään seurakuntakeskuksessa keskiviikkona alkaen klo (Talousarvio 2015/ I käsittely).

14 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 164 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Hannu Sopanen Anneli Jantunen Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään KL 25 luvun 3 mukaisesti yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Sirpa Paakki talousjohtaja

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014 NRO 6/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 1.9.2014 Maanantai klo 18 19.15 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot