TYÖAJANODOTTEET. Markku Nurminen Helsingin Yliopisto MarkStat Consultancy. Eläketurvakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖAJANODOTTEET. Markku Nurminen Helsingin Yliopisto MarkStat Consultancy. Eläketurvakeskus 28.10.2010"

Transkriptio

1 TYÖAJANODOTTEET Markku Nurminen Helsingin Yliopisto MarkStat Consultancy Eläketurvakeskus

2 TERMINOLOGIA Työajanodote (Työterveyslaitos) Tietynikäisen henkilön odotettavissa oleva aika työllisenä olettaen, että riski siirtyä pois työelämästä ei tulevan uran aikana muutu. (Kielitoimiston sanakirjan (2006) uusi sana.) Työvuosien odotusarvo (Tilastokeskus) Työllisen ajan odote (Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus) Working Life Expectancy [WLE] (Australian National University) Duration of Working Life [DWL] (EU Commission) 2

3 JULKAISUJA KANSANELÄKELAITOS, TYÖMINISTERIÖ Helka Hytti and Ilkka Nio. Monitoring the employment strategy and the duration of active working life. Social security and health research: working papers 38, Finnish Ministry of Labour, Helka Hytti. Työssäoloa voidaan pidentää pohjoismaiselle tasolle, mutta millä mittarilla ja millä keinoin? Työvoimapoliittinen Aikakauskirja 2/2009; TILASTOKESKUS Pekka Myrskylä. Ikääntyvien odotettavissa olevat työvuodet, työpanos ja työaika. Teoksessa: Tallella ikä eletty... Ikääntyminen tilastoissa. Toimittanut Pekka Myrskylä. Helsinki: Tilastokeskus, 2005, TYÖYERVEYSLAITOS, AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY Markku M. Nurminen, Christopher R. Heathcote, Brett A. Davis, Borek D. Puza. Working life expectancies: the case of Finland Royal Statistical Society Series A (Statistics in Society), 2005: 168, Markku M. Nurminen, with Brett A. Davis, Christopher R. Heathcote, Tuula Nurminen and Borek D. Puza. Working Life Expectancy Estimating Future Employment Time and Health State Transitions. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, ELÄKETURVAKESKUS Jari Kannisto. Eläkkeellesiirtymisikää ja työuraa tai työuran pituutta koskevia tilastollisia mittareita Helsinki: Eläketurvakeskuksen selvityksiä 1/2010: Uusitalo ym. Myöhemmin eläkkeelle selvityksiä ja laskelmia. Arto Laesvuori. Työuran kesto EU-maissa (pdf). Helsinki: Eläketurvakeskus, Tiedote EUROPEAN COMMISSION, ECONOMIX RESEARCH & CONSULTING Kurt Vogler-Ludwig. Monitoring the duration of active working life in the European Union. Final Report. Study for the European Commission. Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG, Munich: 19 August

4 SUOSITUKSET Tutkimus (Economix) suosittelee DWL-indikaattoreita käytettäväksi yhtenä työmarkkinoiden perusmittarina EU:ssa (EUROSTAT) ja kansallisilla tasoilla. Tarkastelluista mittareista tärkeimmäksi arvioitiin duration of active working life eli työvoimaan (työlliset ja työttömät) kuulumisajanodote. Otoksista laskettujen odotteiden keskivirheet tulisi esittää, esim. Davis ym. menetelmillä WLE-mittarille. Dynaamisen, usean vuoden aineiston samanaikainen monitilainen regressio-analyysi on informatiivisempi kuin 1-v. tapahtumataulun prevalenssi-laskenta. 4

5 AINEISTOT - MALLIT - MENETELMÄT Poikkileikkaustutkimuksen aineisto Tilassa (työllinen, työtön, eläkkeellä, kuollut) oloaika, stationaarinen malli Reunatodennäköisyydet (marginal probabilities), Aktuaarinen tapahtumataulu (life-table) -tekniikka (Sullivan 1971) Seurantatutkimuksen aineisto (kohortti) Tilasta toiseen siirtymisajat, dynaaminen malli Siirtymätodennäköisyydet (log-odds of transition probabilities) Multiple decrement -malli, jatkuva-aikainen Markov-prosess, (Hoem 1977) Monitilainen, diskreetti-aikainen Markov-prosessi (Davis 2001, 2002, 2003) Davis BA et al. Estimating cohort health expectancies from cross-sectional surveys of disability Statistics in Medicine 2001 Davis BA et al. Estimating and interpolating a Markov chain from aggregate data Biometrika 2002 Davis BA Inference for Discrete Time Stochastic Processes using Aggregated Survey Data Canberra: The Australian National University (Thesis)

6 MENETELMIEN VERTAILU Prevalenssi-tekniikka (yleensä 1-vuoden tapahtumataulu) Osa-aineistojen erilliset poikkileikkausanalyysit (vuosi, ikä). Prevalenssiluvut voivat heijastaa menneitä työolosuhteita. Kohortin muutokset voidaan tulkita ikä-spesifisiksi muutoksiksi. Ei sovellu dynaamisten, monitilaisten tapahtumien analyysiin. Regressio-analyysi (monien vuosien stokastinen prosessi) Koko pitkittäisaineiston yhteinen kohorttianalyysi tai Poikkileikkausaineiston käsittely dynaamisena prosessina. Riippumattomista peräkkäisistä otoksista voi rekonstruoida pitkittäisaineiston tapahtumien olennaiset ominaispiirteeet. Ajallisesti epätasaiset tai pitkäväliset otokset vaikeuttavat siirtymätodennäköisyyksien estimointia. Stokastinen interpolaatio mahdollistaa pseudo-datan luomisen ja Markov-ketjun todennäköisyyksien estimoinnin 1:n askeleen polkuna. 6

7 MENETELMIEN VERTAILU Prevalenssi: Suhteelliset frekvenssit stokastisesti erittäin vaihtelevia. Otanta-aineiston jakaminen pieniin osa-aineistoihin voi tehdä estimoinnista epävarman tai mahdottoman. Regressio: Mallin sovitus mahdollistaa tilastollisen estimoinnin ja inferenssin suhteellisen pienistäkin (solun koko > 10) ositetuista aineistoista joista voidaan laskea (normaalinen) keskivirhe. Suurten otosten logistiseen regressiomalliin voidaan liittää termejä kuvaamaan aiempaa tietoa ja aineiston erityispiirteitä. Mallin avulla voidaan arvioida työllistämistoimenpiteiden (koulutus, starttiraha) vaikuttavuutta ja ennustaa esim. työllisyyden muutoksia lyhyellä aikaperspektiivillä. Työajanodote voi reagoida hitaasti työmarkkinoille osallistumisen muutoksiin, koska mittariin vaikuttaa väestön tapahtumat koko tarkastelujakson ajalta. Mutta mittari osoittaa selkeästi, onko kehitys työvoimapolitiikalle asetettujen tavoitteiden suuntainen. 7

8 Observed Probabilit y Surface for Employe d Males Cohort born during World War II: Lower prob. of employment later in life Probability Year Economic recession in early 1990s Age 10

9 MALLIIN SOVITETTU TODENNÄKÖISYYSPINTA SUOMEN TYÖLLISET MIEHET, Kohortti-ilmiö Probability 2000 Laman vaikutus Year Age

10 OSITETUT ELIN-/TYÖAJANODOTTEET SUOMALAISET MIEHET,

11 OSITETUT ELIN-/TYÖAJANODOTTEET SUOMALAISET NAISET,

12 NÄKEMYKSIÄ Työajanodotteet tulisi laskea Tilastokeskuksen jatkuvan työvoimatutkimuksen aineistosta. Prevalenssi-menetelmä soveltuu kuvailevaan tilastointiin, kun työajanodotteiden muutokset pitkällä aikavälillä ovat tasaisesti jatkuvia. Regressio-monitilamalleja tulisi kehittää tutkimuksiin, esimerkiksi analysoitaessa työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuutta. 12

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla artikkelit Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla Markku Nurminen, Christopher Heathcote, Brett Davis Tutkimuksessa arvioimme, mikä on ikääntyvän (yli 45-vuotiaan) kuntatyöntekijän jäljellä

Lisätiedot

Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä

Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä Liisa-Maria Palomäki ja Eila Tuominen Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:9 Liisa-Maria Palomäki ja Eila Tuominen

Lisätiedot

Kohtalokkaat olosuhteet ja yksilölliset tekjät: Toimipaikan lakkauttamisen seurauksena työnsä menettäneiden kiinnittyminen työmarkkinoille

Kohtalokkaat olosuhteet ja yksilölliset tekjät: Toimipaikan lakkauttamisen seurauksena työnsä menettäneiden kiinnittyminen työmarkkinoille Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 4/2014 Kohtalokkaat olosuhteet ja yksilölliset tekjät: Toimipaikan lakkauttamisen seurauksena työnsä menettäneiden kiinnittyminen työmarkkinoille Arja Jolkkonen,

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 05/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 029

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa Alkuperäistutkimus tieteessä Pekka Martikainen Ph.D., professori Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, väestöntutkimuksen yksikkö pekka.martikainen@helsinki.fi Jessica Ho M.Sc., tutkija University

Lisätiedot

ASIASANAT: työeläkejärjestelmä, rahastointi, ikääntyminen, väestöepävarmuus

ASIASANAT: työeläkejärjestelmä, rahastointi, ikääntyminen, väestöepävarmuus LASSILA, Jukka VALKONEN, Tarmo, ELÄKERAHASTOT JA VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN. Helsinki: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1999:2 (ISSN 1236-3049) ISBN 952-9639-73-2. ETLA, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, The Research

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina Tapani Valkonen, Hilkka Ahonen, Pekka Martikainen Elinajanodote nousi selvästi 1990-luvun lopulla, mutta hitaammin kuin

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2011:1 Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä

Lisätiedot

334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Sari Pekkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 Tämä

Lisätiedot

15. ALKAAKO IKÄ PAINAA? REKRYTOINNIT JA IKÄSEGREGAATIO TYÖMARKKINOILLA

15. ALKAAKO IKÄ PAINAA? REKRYTOINNIT JA IKÄSEGREGAATIO TYÖMARKKINOILLA 15. ALKAAKO IKÄ PAINAA? REKRYTOINNIT JA IKÄSEGREGAATIO TYÖMARKKINOILLA professori Pekka Ilmakunnas, Aalto-yliopisto ylijohtaja Seija Ilmakunnas, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Johdanto Syvät taloudelliset

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle?

Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? TIETEELLINEN ARTIKKELI Asko Suikkanen, Jari Lindh ja Ritva Linnakangas Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? Kelan vajaakuntoisten ammatillisessa kuntoutuksessa olleiden henkilöiden

Lisätiedot

Osa-aikatyöttömyys näkyväksi Suomessakin 1

Osa-aikatyöttömyys näkyväksi Suomessakin 1 Artikkeleita Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2011 Osa-aikatyöttömyys näkyväksi Suomessakin 1 Anita Haataja 2 Vaikka vapaaehtoinen osa-aikatyö yleistyy, ei osa-aikatyöttömyys ole vähenemässä Osa-aikatyö,

Lisätiedot

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:9 Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2008 Tiivistelmä Työurat pitenevät. Veto-ohjelman indikaattorit

Lisätiedot

Taloudelliset tekijät ja muutto pois lapsuudenkodista Vertaileva analyysi neljässä EU-maassa

Taloudelliset tekijät ja muutto pois lapsuudenkodista Vertaileva analyysi neljässä EU-maassa Taloudelliset tekijät ja muutto pois lapsuudenkodista Vertaileva analyysi neljässä EU-maassa Henna Isoniemi: VTM, tutkija, sosiaalipolitiikan laitos, Turun yliopisto henna.isoniemi@utu.fi Janus vol. 14

Lisätiedot

Big Data: Google-haut ennustavat työttömyyttä Suomessa

Big Data: Google-haut ennustavat työttömyyttä Suomessa ETLA Raportit ETLA Reports 14.8.2014 No 31 Big Data: Google-haut ennustavat työttömyyttä Suomessa Joonas Tuhkuri * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, joonas.tuhkuri@etla.fi ja Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut?

Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut? Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut? Minna Virtanen: VTM, tutkija, sosiaalipolitiikan laitos, Turun yliopisto mimvirt@utu.fi Janus vol. 14 (2) 2006, 153-166 Tiivistelmä

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

430 SOVITELTU TYÖTTÖMYYS- ETUUS: TAUSTAA JA NYKYTILANNE

430 SOVITELTU TYÖTTÖMYYS- ETUUS: TAUSTAA JA NYKYTILANNE VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 43 SOVITELTU TYÖTTÖMYYS- ETUUS: TAUSTAA JA NYKYTILANNE Anita Haataja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214. Pellervo Economic Research Institute Reports 214

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214. Pellervo Economic Research Institute Reports 214 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214 Pellervo Economic Research Institute Reports 214 YRITYSTEN MENESTYMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Helsinki 2009 Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Saavatko vuokratyöntekijät muita huonompaa palkkaa? Työvoimatutkimuksen aineistoihin perustuva analyysi 1

Saavatko vuokratyöntekijät muita huonompaa palkkaa? Työvoimatutkimuksen aineistoihin perustuva analyysi 1 Saavatko vuokratyöntekijät muita huonompaa palkkaa? Työvoimatutkimuksen aineistoihin perustuva analyysi 1 Antti Tanskanen: VTM, tohtorikoulutettava, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto antti.tanskanen@helsinki.fi

Lisätiedot

Työpoliittinen aikakauskirja 4/2012. Finnish Labour Review

Työpoliittinen aikakauskirja 4/2012. Finnish Labour Review Työpoliittinen aikakauskirja 4/2012 Finnish Labour Review Sisällysluettelo PÄÄKIRJOITUS Ikääntyneille työttömillekin valoa näkyvissä... 3 Heikki Räisänen ARTIKKELEITA Ikääntyneet työttömät alkavat työllistyä,

Lisätiedot

Asiantuntijamielipide prosessina - tasapainojakauma ja heikot signaalit. Opinion of the experts as a process Markov chains in analyzing weak signals

Asiantuntijamielipide prosessina - tasapainojakauma ja heikot signaalit. Opinion of the experts as a process Markov chains in analyzing weak signals Jari Metsämuuronen KT, Dos, Erikoistutkija Asiantuntijamielipide prosessina - tasapainojakauma ja heikot signaalit Tässä artikkelissa tarkastellaan asiantuntijoiden mielipiteitä prosessina. Jos asiantuntijoilta

Lisätiedot

Elli Heikkilä ja Maria Pikkarainen Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa

Elli Heikkilä ja Maria Pikkarainen Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa Siirtolaisuustutkimuksia A 30 Elli Heikkilä ja Maria Pikkarainen Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa Siirtolaisuusinstituutti Turku 2008 Siirtolaisuusinstituutti Linnankatu

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

Sairauspoissaololla tarkoitetaan työaikaa, jolloin työntekijä

Sairauspoissaololla tarkoitetaan työaikaa, jolloin työntekijä Alkuperäistutkimus Simo Taimela, Selina Justén, Jan Schugk, Kari Mäkelä, Sairauspoissaoloriskin tunnistaminen Terveyskysely työterveyshuollon apuna Lähtökohdat Selvitimme koettujen terveysongelmien ja

Lisätiedot

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi YHTEINEN EU-TASON TYÖMARKKINAVUOROPUHELU 2009-2011 -OHJELMA EUROOPPALAISTEN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN YHTEISTUTKIMUS JOUSTOTURVAN TOTEUTTAMINEN JA TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN ROOLI KANSALLINEN SELVITYS SUOMI LAATINUT:

Lisätiedot