HANKKEET, hallitus Projektin ID 5854

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKKEET, hallitus 8.4.2014. Projektin ID 5854"

Transkriptio

1 Projektin ID 5854 Projektin nimi 3 D tulostus Oppimisympäristöjen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäen. Jyväskylän koulutusyhtymä mukana useita kumppaneita. Kpedun osahankkeen tavoitteena on kehittää oppimisympäristöjä tieto- ja viestintekniikkaa hyödyntäen. Erityisesti halutaan kehittää 3Dtulostuksen hyväksikäyttöä eri koulutusaloilla Metalli- ja vaatetusalalla on hyödynnetty 3D-tekniikkaa osana opetusta. Tämän projektin myötä tarkoituksena olisi laajentaa osaamista sähkö- ja autoalalle sekä hopeaseppäkoulutukseen sekä sosiaali- ja terveysalalle. Oppilaitoksessa on yksi 3D-tulostin. Tuloksena 3D-tekniikan hyödyntäminen osana opetusta. Hankkeen toimintaa koordinoi lehtori, joka on käynyt Sovellon järjestämän 3Dtulostuskoulutuksen. Viiden eri pilottialan opettajalle resursoidaan tunteja ja heille järjestään koulutusta sekä perehdyttämistä ja teknistä tukea 3D-tulostuksen käytöstä. Koulutuksen jälkeen mallinnetaan tuotteita ko. alalle ja etsitään valmiita CAD-malleja verkosta. Esimerkki tuotteita voivat olla mm. piirikortille kotelo sähköalalle, pienimuotoiset muoviosat autoalalle, vaatetus- ja hopeaseppä alalle asusteita tai koruja. Hankkeen tavoitteena on kirjata osaksi opetussuunnitelmaa kuinka TVT taitoja kehitetään ja kuinka e-oppimateriaaleja hyödynnetään pedagogisesti. Kirjataan myös se kuinka mahdollistetaan osaamisen, opetusjärjestelyjen ja menetelmien kehittäminen ja kuinka taataan riittävät tekniset ja pedagogiset tukipalvelut Kpedussa. Osallistutaan 10 ov vapaasti valittavan 3D-kurssin laadintaan ja pilotointiin. Hankkeen aikana hyödynnetään aiemmissa hankkeissa kehitettyjä yksilöllisiä, työvaltaisia polkuja sekä yhteistyötä paikallisen työpajan kanssa myös opintojen läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Visuaaliset kuvat ja tuotteet mahdollistavat tehokkaampaa oppimista mm. oppimisvaikeuksisille opiskelijoille. Yrityksille voidaan suunata 3D- tulostuskoulutusta, joka vahvistaa alueen osaamisen kehittämistä ja nopeuttaa tuotekehitysprosessia. Kpedu on mukana kansallisessa taitaja kilpailutoiminnassa (GAD), lisäksi toimimme lajiohjausryhmässä. Opiskelijoita osallistuu vuosittain SM kilpailuihin. Hyödynnetään tätä toiminnan kehittämisessä. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Kuisma Peura Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri)

2 Ylimaakunnallinen ,00 Kpedun omarahoitusosuus 6 750,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5845 Projektin nimi Cube Cube-hanke on toteuttanut vaihtoja jo vuodesta 2010 laatusertifikaatin turvin. Nyt hankkeeseen liitetään myös sertifioitu henkilökunnan työssäoppimishanke. Tavoitteena on kansainvälistää opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä parantaa ulkomaisten vaihtojen laatua mm. ECVE- Tin käyttöönottoa valmistelemalla. Hankkeessa vaihtoon lähtijät parantavat kielitaitoaan, sosiaalisia ja ammatillisia taitojaan, yrittäjyyttä, suvaitsevuutta ja yleissivistystään. Lukuvuonna työssäoppimisvaihtoon lähtee 49 opiskelijaa kaikista opistoistamme sekä kolme erityisopiskelijaa opettajansa kanssa. Viisi henkilökunnan jäsentä ja yksi työelämän edustaja työssäoppii tehden oman

3 alansa töitä ulkomaisella työpaikalla. Luonnonvara-alalta (maatalous- ja hevosala) viisi henkilöä etsii partnereita opiskelijoiden työssäoppimista varten sekä selvittelee ECVET-yhteistyön mahdollisuutta. Kaksi henkilöä hallinnosta osallistuu verkostokokouksiin, joissa on mahdollista edistää ECVETin käyttöönottoa. Hankkeen aikana osallistujat keräävät arjesta, vapaa-ajasta sekä ulkomaisilta työpaikoilta kulttuurieroja, jotka ovat jatkossa kaikkien lähtijöiden käytössä valmennusmateriaalina. Lisäksi yrittäjyystehtävänä opiskelijat pohtivat ja vertailevat ulkomaisen ja vastaavan suomalaisen työpaikan tuotekonseptia. Hankkeen on vaikutusta opiskelijoiden työllistymiseen ja oppilaitosten kansainvälistymiseen. Hankkeen tuotoksia voidaan käyttää seuraavien lähtijöiden valmentamiseen sekä opiskelijoiden yrittäjyyskasvatukseen. Molemmat tulevat nettisivuille kaikkien käyttöön. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Teija Tuunila Kpedu Yhtymäpalvelut Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis CIMO n rahoituskanava LEONARDO KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Kansainvälinen ,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00

4 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Teija Tuunila Projektin ID 5852 Projektin nimi Joka osaa tekee mitä vaan,ajankulusta oppimistuloksiin Joka osaa tekee mitä vaan, ajankulusta oppimistuloksiin Osaamispisteet Osaamisperusteisuus tutkintojen täytäntöönpanossa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, mukana useita koulutuksen järjestäjiä. Kaupan ja hallinnon alana opetussuunnitelmatyö ja yhteiset tutkinnon osat. Jari Koivumaa Kpedu osahanke: Läpäisevänä teemana on yksilölliset polut, ECVET, kestävä kehitys ja erityistä tukea tarvitsevien tuki. Hankkeessa resursoidaan yhteisten tutkinnon osien uudistamiseen sekä näiden käyttöönottoon. Teemana on erityisesti yksilöllisten opintopolkujen yhteydessä suoritettavat yhteiset tutkinnon osat. Näistä kehitetään paketit joissa huomioidaan se, että niitä voidaan suorittaa osittain itsenäisesti laajennetun työssäoppimisen yhteydessä. Tavoitteena on erityisesti pyrkiä integroimaan niistä osia ammatillisen aineiden opetukseen. Hankkeen pilottiopiskelijoiden tukena toimii erityisopettajan ohjausresurssi. Ohjauksessa hyödynnetään sosiaalisen median välineitä. Yhteiset tutkinnon osat niille luotavat vaihtoehtopaketit. mahdollisuus suorittaa myös itsenäisesti some ohjauksen välineenä pisteytys osaamisperusteisuus huomioitu riittävä tuki yksilöllisen poluttamisen tukena opetuspaketti, kortti, tehtävät Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Anne Eteläaho Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Ylimaakunnallinen

5 30 000,00 Kpedun omarahoitusosuus 7 500,00 25% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5848 Projektin nimi Korotettu koulutuskorvaus työnantajille Korotettu koulutuskorvaus työnantajille. Vuonna 2013 aloittaneet 3 opiskelijaa. Kohderyhmä peruskoulun vuonna 2013 päättäneet opiskelijat. Vuoden 2014 korotettu koulutuskorvaus oppisopimustyönantajille. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä OKM n rahoituskanava Valtionav.

6 KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Keski-Pohjanmaa ,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Marjatta Kuutsa Projektin ID 5849 Projektin nimi Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2014 Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2014: Kohderyhmä: vuoden 2014 keväällä peruskoulun 9. tai 10. luokan päättäneet opiskelijat. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä

7 n rahoituskanava OKM Valtionav. KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Keski-Pohjanmaa ,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Marjatta Kuutsa Projektin ID 5857 Projektin nimi Learning by Doing 2 Tavoitteet Tavoitteena on kehittää osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpanoa ammatillisessa peruskoulutuksessa joustavien ja yksilöllisten opinpolkujen toteuttamisessa non stop -tyyppisessä tuotantokoulumallissa. Tavoitteena on hakea ratkaisua osaamisperusteisen koulutuksen järjestämiselle. Tavoitteena on tarve vastata nuorten odotuksiin ammatillisesta koulutuksesta, niin että

8 he saavat onnistuneita oppimiskokemuksia, sitoutuvat opiskeluihin ja motivoituvat. Opiskelijan oma halu, into päästä käytännössä tekemään ja kiinnostus ovat oppimisen lähtökohta. Toistuessaan positiiviset oppimiskokemukset vahvistuvat ja muodostavat onnistuneen oppimisen kehän. Tavoitteena on levittää tekemällä oppimisen hyviä käytäntöjä eri hankeorganisaatioiden välillä. Hankkeessa tullaan perehtymään PKKY:n malleihin atto integraatiosta, learning by doing- menetelmästä ja työvaltaisesta pedagogiikasta, huomioiden myös erityisopetusnäkökulma. Kpedussa on kehitetty tuotantokoulumallia yhteistyössä paikallisen Kokkotyö-säätiön kanssa, opinnollistettu kokkotyö-säätiön pajat, purettu opetussuunnitelmat perustutkinnoista ja atto-aineista T1 tason paketeiksi laajennettua työssäoppimista ajatellen, hankkeessa voidaan levittää näitä hyviä käytänteitä. Ammattialojen klusterisoitumisen tarpeeseen PaLaVa-projektissa on kehitetty opintoja yli koulutus- ja oppiainerajojen huomioiden työelämälähtöisemmät tutkinnot, joiden avulla oppilaat varmemmin työllistyvät omille paikkakunnilleen. Tavoitteena on rakentaa toimivat, yksilölliset opinpolut huomioiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Ohjauksen apuna käytetään sosiaalista mediaa. Tavoitteena toimintamalli, jossa opetuksen yhteistoiminnallinen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yli koulutus- ja oppiainerajojen. Opiskelijan pääsy aitoon toimintaympäristöön ja käytännön tekemiseen heti opintojen alkuvaiheessa. Työelämäyhteyden vahvistaminen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääminen. Alakohtaisten osaamisvaatimusten ja työssäoppimisen tavoitteiden avaaminen työtehtäväksi yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Pajojen työtehtävien opinnollistaminen osaamisperusteisuuden näkökulmasta. 2. Hankkeen kuvaus KPEDU:n osahankkeessa Kokkotyö-säätiön puu- ja metallipaja opinnollistetaan osaamisperusteisuus huomioon ottaen. Tuotantokoulumallia kokeillaan sekä puuettä metallialalla uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti, mallissa korostuu Learning by doing menetelmä. Pyritään kehittämään työvaltaisen koulutuksen pedagogiikka ottamalla käyttöön uusia pedagogisia malleja. Hankkeessa pyritään lisäämään yhteistä opetuksen suunnittelua, jonka tuloksena opetuksen järjestäminen mahdollistuu tehokkaammin. Lisää opiskelijoiden osallisuutta kun voivat ohjata uudempia opiskelijoita. Opiskelijoiden ohjauksessa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja aiemmin Kiltakoulussa luotuja hyviä malleja. Hankkeen aikana tutustutaan muiden hankekumppaneiden hyviin käytänteisiin ja levitetään omia hyviä käytänteitä muille hankekumppaneille. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Anne Eteläaho Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta

9 Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Ylimaakunnallinen ,00 Kpedun omarahoitusosuus 5 625,00 25% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin rahoitus kokonaiskustannus/ ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5851 Projektin nimi Oppia niinku töissä 2 Hankkeessa luodaan uusia tapoja toteuttaa laajennettua työssäoppimista erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla. Hankkeessa koulutetaan kymmenen eri pääasiassa tekniikan alan opettajaa sosiaalisen median välineiden käyt-

10 töön ja hyödyntämiseen laajennetun työssäoppimisen tukena. Opettajat kouluttavat oman alansa opiskelijoita ja näin luodaan mobitutor-malli, jossa opiskelijat voivat olla vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Koulutetuille opettajille resursoidaan, opetussuunnitelmatyöhön laajennetun työssäoppimisen näkökulmasta, työssäoppimisen ohjaamiseen, mobiiliohjaamiseen sekä työpaikkaohjaajien koulutusmateriaalin levittämiseen. Alat ovat: elintarvikealan perustutkinto, puuala-alan perustutkinto rakennusalan perustutkinto ict-alan perustutkinto pintakäsittelyn perustutkinto vaatetusalan perustutkinto tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto hevostalouden perustutkinto hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto kennelalan perustutkinto Lvi- ja rakennusalan ammattiopettajat tekevät yhteistyötä kemian, fysiikan ja matematiikan opettajan kanssa yhteisen vapaasti valittavan kurssin toteuttamiseen sekä atto-aineiden integroitiin ammatillisiin aineisiin. Toimintamallien suunnittelussa ja pilotoinnissa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa luotoja toimintamalleja sekä hankeverkostoon kuuluvilta muilta koulutuksen järjestäjiltä saatavia kokemuksia. Hankkeessa on myös erityisopettajaresurssia, jonka tehtävänä on tukea, opettaa ja ohjata laajennetussa työssäoppimisessa mukana olevia erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Anne Eteläaho Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Ylimaakunnallinen oppia niinku töissä ,00 Kpedun omarahoitusosuus ,00 25% Rahoitus yhteensä: ,00

11 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5858 Projektin nimi Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen HAKA (IMORWP)-projektin Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo Mekanisoidun ja automatisoidun hitsauksen oppimisympäristöjen kehittämiseen Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Jarkko Kröger Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Määrittelemättä ,00 Kpedun omarahoitusosuus 7 500,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00

12 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5846 Projektin nimi Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso Hankkeen tavoitteena on kehittää menettely- ja toimintatapoja, joilla nuorten oppisopimuksen ennakkojakso toteutetaan, luoda ennakkojakson sisällöt sekä resursseja nuorten opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiseen sekä yhteensopivuuteen. Tavoitteena on myös kehittää oppisopimustoimijoiden osaamista nuorten ohjaajina sekä rakentaa alueellisia yhteistyöverkostoja. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä OKM n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Valtakunnallinen ,00

13 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Marjatta Kuutsa Projektin ID 5856 Projektin nimi Steppi 2 1. UUSIEN VALINTAPERUSTEIDEN TOIMEENPA- NO (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä) Valmistaudutaan ottamaan käyttöön harkinnanvaraisen valinnan valtakunnallinen oppimisvalmiuksia mittaava koe harkintaan perustuvan valinnan hakijoille ja luodaan omat käytänteet. Perusperiaatteita työstetään yhdessä hankeverkoston kanssa lähtökohtana jokaisen hankkeessa mukana olevan oppilaitoksen oma toimintaympäristö. Koulutuskeskus Sedussa ja Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa kehitetään olemassa olevaa hakutoimistoa vahvistamalla toimiston ohjauksellista otetta. Parannetaan yhteistyötä aikuiskoulutuksen kanssa. Kehitetään hakutoimistoa myös oppilaitoksen sisäisten valintojen osalta niin, että alaa vaihtavat opiskelijat voisivat hakeutua uudelle alalle hakutoimiston kautta. Keski- Pohjanmaan ammattiopistossa kehitetään avoin ammattiopisto tyyppistä palvelutarjontaa hakutoimiston tueksi. Myös tulevan VALMA-koulutuksen kanssa rakennetaan yhteistyötä niin, että VALMAn ja perustutkintojen välinen yhteistyö on toimivaa. VALMAsta perustutkintoon

14 siirtyvän opiskelijan hakeutuminen tapahtuisi hakutoimiston kautta oppilaitoksen sisällä. Tehotetaan myös mobiiliohjausta hakutoimiston välineenä. 2. VALTA- KUNNALLISESTI YHTENEVIEN VALINTAKOKEI- DEN KÄYTTÖÖNOTTO (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä) Otetaan käyttöön ja kehitetään valtakunnallisia pääsy- ja soveltuvuuskokeita eri aloilla. Haettavassa hankkeessa jatkokehitetään VAKUVA2- pilotista syntynyttä sosiaali- ja terveysalan pääsy- ja soveltuvuuskoetta JAOssa ja Sedussa kerättyjen/saatujen kokemusten perusteella siten, että koe on entistä paremmin hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Prosessin aikana arvioidaan pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tarve ylipäänsä ja kehitetään niitä VAKUVA 2 työryhmän suositusten mukaisesti. Omat toimijat valmennetaan ja perehdytetään uusiin pääsy- ja soveltuvuuskokeiden käytänteisiin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin liittyvää tiedottamista lisätään huomioiden erityisesti opintoihin hakeutumisvaihe sekä etukäteen tapahtuva tiedotus. 3. VALINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä) Laaditaan prosessikuvaus liittyen Oppijan palveluihin ja muuhun opiskelijavalintaan, mukaan lukien erillishaku ja suorahaku. Prosessikuvauksessa kuvataan ja aikataulutetaan koko opiskelijavalinnan prosessi Opetushallituksen laatiman aikataulun pohjalta. Sen avulla tehostetaan eri alojen välistä yhteistyötä ja varmistetaan, että opintopolku.fi palvelussa olevat tiedot ovat ajan tasalla ja palvelevat hakijoita mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti. Kehitetään opintopolku.fi palvelussa olevia koulutusten kuvauksia entistä paremmiksi ja informatiivisemmiksi. Eri toimijoita koulutetaan verkkoviestinnän parantamiseksi. Tehdään yhteistyötä perusopetuksen opinto-ohjaajien kanssa esim. kutsumalla heitä keskustelu- ja infotilaisuuksiin yhdessä ammatillisten oppilaitosten opojen kanssa. Hakemuksen liitteenä on jokaisen oppilaitoksen tarkempi toimintasuunnitelma. Hanketta koordinoi Koulutuskeskus Sedu, ja koordinointiosuuden toimintasuunnitelma on hakemuksen liitteenä. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Anne Eteläaho Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Ylimaakunnallinen

15 30 000,00 Kpedun omarahoitusosuus 7 500,00 25% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5850 Projektin nimi Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen 1) Kootaan aeimmin toteutettujen tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeista käsikirja. Käsikirja kokoaminen tapahtuu keräämällä palautetta hankkeen kohderyhmiltä, tutustumalla verkostossa aeimmin toteutettujen hankkeiden tuotoksiin ja toimimalla verkostona hankkeen aikana. Hankkeen tuotoksena syntynyt käsikirja yhdistetään valtakunnallisesti koottavaan käsikirjaan. 2) Tuetun oppisopimuskoulutuksen malleja ja hyviä käytäntöjä kehitetään edelleen, esimerkiksi kokeilemalla muiden hanketoimijoiden ideoita ja malleja, lisäohjausta mallintamalla ja työryhmissä käytävien keskustelujen avulla. Hankkeen aikana verkostolla on mahdollisuus kokeilla aiemmin kehitettyjä malleja (neuvonta- ja ohjaussuunnitelma sekä

16 toimintaohje siihen liittyen, tuen tarpeen arviointimenetelmät ja niihin kehitetyt materiaalit, erityisen tuen tarpeen peruste ka tukitoimien suunnitelmalomake, matematiikan ja äidinkielen lähtötasotesti, nuorten hidas ohjautumismalli, mamu tutor-verkosto, ammattitaitoa täydentävien opintojen integrointi osaksi työpaikalla tapahtuvaa oppimista, työvalmennuspalvelujen hyödyntäminen osaksi tuettua oppisopimusta, oppisopimusta edeltävä valmennusjakso 3) Tuetun oppisopimuskoulutuksen toteuttamiseen tarvittavan osaamisen kehittäminen edelleen ja hyvien käytänteiden jakaminen verkostossa. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä OKM n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Valtakunnallinen ,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm

17 Viimeksi muokannut Marjatta Kuutsa Projektin ID 5847 Projektin nimi Työpaikkaohjaajien koulutus Hankkeen keskeiset tavoitteet liittyvät nuorten työssäoppimisen kehittämiseen ja työpaikkaohjaajien koulutukseen oppisopimuskoulutuksessa. Ratkaisut toteutetaan niin, että ne palvelevat nuorten opiskelijoiden ohjaamista ja ohjausosaamisessa eri kehitysvaiheessa olevia työpaikkakouluttajia ja työpaikkoja 1. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen 2. Työyhteisön sitouttaminen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen ja työpaikan rooliin oppimisympäristönä 3. Monimuotoisten koulutus- ja ohjausratkaisujen tuottaminen sekä sähköisten työkalujen kehittäminen työpaikkakouluttajien koulutukseen sekä nuorten ohjaamiseen 4. Yhteisen työssä oppimisen pedagogisen näkemyksen (ohjausnäkemyksen) luomine työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen Hankkeen partnerit tuovat kehitystyöhön toisiiaan täydentävää osaamista ja toimenpiteet vaiheistetaan niin, että ne tukevat ajallisesti toisiaan. Hannkeen aikana jaetaan olemassa olevaa ja hankkeessa tuotettua tietoa partnereiden kesken sekä verkostoidutaan myös rinnakkaisten hankkeiden kanssa. Partnerit jakautuvat päätoteuttajiin (7) sekä ulkokehän partnereihin (5). Pääpartnerit muodostavat hankkeen ydinryhmän, jotka sitoutuvat verkoston yhteiseen työskentelyyn sekä päätavoitteiden toteuttamiseen kukin omalta osaltaan. Ulkokehäpartnereiden roolina on osallistua yhteisen ohjausnäkemyksen rakentamiseen, hankkeessa tuotettujen käytäntöjen arviointiin, testaukseen sekä jalkauttamiseen omassa toiminnassaan. Pääpartnerit muodostavat lisäksi hankkeen sisällä pienempiä alueellisia verkostoja eri painopisteiden mukaan. Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto toimii hankkeessa ulkokehän partnerin roolissa. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä OKM n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Valtakunnallinen

18 17 000,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin rahoitus kokonaiskustannus/ ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Marjatta Kuutsa

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä Katri Honkasalo 23.10.2015 Varian ja työpajojen opetusyhteistyö: Numeronkorotus työpajalla Peruskoulu "paja" Menolippu Kiertävä erityisopettaja,

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

VASTUUTA Tervetuloa!

VASTUUTA Tervetuloa! VASTUUTA 2020 Tervetuloa! Miksi kannattaa opinnollistaa työtoimintoja? Kehittää pajan/järjestön omaa työtoimintaa ammatillisempaan suuntaan, kun sitä verrataan tutkinnon perusteisiin. Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista?

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Laatua laivalla 22.-24.8.2012 Ryhmä A4) 22.8.2012 klo 17.10 19.00 Marjut Huttunen, Kuvaus esityksestä Esityksessä

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERT -toiminto 2012 2013 Tampere 27.3.2013 Leena-Maija Talikka, CIMO Bryggen kommunikea 2010 Tavoitteita: Ammatillisen koulutuksen vetovoima Ammattitaitokilpailut, Skills

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Opiskelijahuollon kesäpäivät

Opiskelijahuollon kesäpäivät Opiskelijahuollon kesäpäivät 9.6.2010 Monimuotoinen opinpolku johtaa ammattiin Kesto: 01/2009-11/2011 Kohderyhmä: Sedun opiskelijat, opintoohjaajat, erityisopettajat, kuraattorit, koulunkäyntiavustajat,

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH)

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Espoon seudun koulutkuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Sosiaali- ja terveysalan pertutkinto, lähihoitaja Omnia, aikuisopisto Mallissa oppimisvalmiuksia

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Ammatillisen peruskoulutuksen riittävän tarjonnan turvaaminen Opiskelijavalintojen ja sähköisten hakupalveluiden uudistaminen Nuorten

Lisätiedot

www.edu.fi/ammattipeda https://hyvatkaytannot.oph.fi/ Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaan Arviointi Arvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien,

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia?

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia? Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja Miten EVCET tukee prosessia? Kirsi Lounela, kansainvälisten asioiden päällikkö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Kansallinen tahtotila siirtyä kaikessa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus Valtionavustus Dno 290/422/2009 12.10.2009 ( TP3, rakennusalan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään + viimeinen hankehaku

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään + viimeinen hankehaku Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011-2014 Missä mennään + viimeinen hankehaku Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Yhteensä 16 milj. Ohjelman tavoitteena

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot