HANKKEET, hallitus Projektin ID 5854

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKKEET, hallitus 8.4.2014. Projektin ID 5854"

Transkriptio

1 Projektin ID 5854 Projektin nimi 3 D tulostus Oppimisympäristöjen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäen. Jyväskylän koulutusyhtymä mukana useita kumppaneita. Kpedun osahankkeen tavoitteena on kehittää oppimisympäristöjä tieto- ja viestintekniikkaa hyödyntäen. Erityisesti halutaan kehittää 3Dtulostuksen hyväksikäyttöä eri koulutusaloilla Metalli- ja vaatetusalalla on hyödynnetty 3D-tekniikkaa osana opetusta. Tämän projektin myötä tarkoituksena olisi laajentaa osaamista sähkö- ja autoalalle sekä hopeaseppäkoulutukseen sekä sosiaali- ja terveysalalle. Oppilaitoksessa on yksi 3D-tulostin. Tuloksena 3D-tekniikan hyödyntäminen osana opetusta. Hankkeen toimintaa koordinoi lehtori, joka on käynyt Sovellon järjestämän 3Dtulostuskoulutuksen. Viiden eri pilottialan opettajalle resursoidaan tunteja ja heille järjestään koulutusta sekä perehdyttämistä ja teknistä tukea 3D-tulostuksen käytöstä. Koulutuksen jälkeen mallinnetaan tuotteita ko. alalle ja etsitään valmiita CAD-malleja verkosta. Esimerkki tuotteita voivat olla mm. piirikortille kotelo sähköalalle, pienimuotoiset muoviosat autoalalle, vaatetus- ja hopeaseppä alalle asusteita tai koruja. Hankkeen tavoitteena on kirjata osaksi opetussuunnitelmaa kuinka TVT taitoja kehitetään ja kuinka e-oppimateriaaleja hyödynnetään pedagogisesti. Kirjataan myös se kuinka mahdollistetaan osaamisen, opetusjärjestelyjen ja menetelmien kehittäminen ja kuinka taataan riittävät tekniset ja pedagogiset tukipalvelut Kpedussa. Osallistutaan 10 ov vapaasti valittavan 3D-kurssin laadintaan ja pilotointiin. Hankkeen aikana hyödynnetään aiemmissa hankkeissa kehitettyjä yksilöllisiä, työvaltaisia polkuja sekä yhteistyötä paikallisen työpajan kanssa myös opintojen läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Visuaaliset kuvat ja tuotteet mahdollistavat tehokkaampaa oppimista mm. oppimisvaikeuksisille opiskelijoille. Yrityksille voidaan suunata 3D- tulostuskoulutusta, joka vahvistaa alueen osaamisen kehittämistä ja nopeuttaa tuotekehitysprosessia. Kpedu on mukana kansallisessa taitaja kilpailutoiminnassa (GAD), lisäksi toimimme lajiohjausryhmässä. Opiskelijoita osallistuu vuosittain SM kilpailuihin. Hyödynnetään tätä toiminnan kehittämisessä. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Kuisma Peura Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri)

2 Ylimaakunnallinen ,00 Kpedun omarahoitusosuus 6 750,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5845 Projektin nimi Cube Cube-hanke on toteuttanut vaihtoja jo vuodesta 2010 laatusertifikaatin turvin. Nyt hankkeeseen liitetään myös sertifioitu henkilökunnan työssäoppimishanke. Tavoitteena on kansainvälistää opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä parantaa ulkomaisten vaihtojen laatua mm. ECVE- Tin käyttöönottoa valmistelemalla. Hankkeessa vaihtoon lähtijät parantavat kielitaitoaan, sosiaalisia ja ammatillisia taitojaan, yrittäjyyttä, suvaitsevuutta ja yleissivistystään. Lukuvuonna työssäoppimisvaihtoon lähtee 49 opiskelijaa kaikista opistoistamme sekä kolme erityisopiskelijaa opettajansa kanssa. Viisi henkilökunnan jäsentä ja yksi työelämän edustaja työssäoppii tehden oman

3 alansa töitä ulkomaisella työpaikalla. Luonnonvara-alalta (maatalous- ja hevosala) viisi henkilöä etsii partnereita opiskelijoiden työssäoppimista varten sekä selvittelee ECVET-yhteistyön mahdollisuutta. Kaksi henkilöä hallinnosta osallistuu verkostokokouksiin, joissa on mahdollista edistää ECVETin käyttöönottoa. Hankkeen aikana osallistujat keräävät arjesta, vapaa-ajasta sekä ulkomaisilta työpaikoilta kulttuurieroja, jotka ovat jatkossa kaikkien lähtijöiden käytössä valmennusmateriaalina. Lisäksi yrittäjyystehtävänä opiskelijat pohtivat ja vertailevat ulkomaisen ja vastaavan suomalaisen työpaikan tuotekonseptia. Hankkeen on vaikutusta opiskelijoiden työllistymiseen ja oppilaitosten kansainvälistymiseen. Hankkeen tuotoksia voidaan käyttää seuraavien lähtijöiden valmentamiseen sekä opiskelijoiden yrittäjyyskasvatukseen. Molemmat tulevat nettisivuille kaikkien käyttöön. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Teija Tuunila Kpedu Yhtymäpalvelut Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis CIMO n rahoituskanava LEONARDO KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Kansainvälinen ,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00

4 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Teija Tuunila Projektin ID 5852 Projektin nimi Joka osaa tekee mitä vaan,ajankulusta oppimistuloksiin Joka osaa tekee mitä vaan, ajankulusta oppimistuloksiin Osaamispisteet Osaamisperusteisuus tutkintojen täytäntöönpanossa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, mukana useita koulutuksen järjestäjiä. Kaupan ja hallinnon alana opetussuunnitelmatyö ja yhteiset tutkinnon osat. Jari Koivumaa Kpedu osahanke: Läpäisevänä teemana on yksilölliset polut, ECVET, kestävä kehitys ja erityistä tukea tarvitsevien tuki. Hankkeessa resursoidaan yhteisten tutkinnon osien uudistamiseen sekä näiden käyttöönottoon. Teemana on erityisesti yksilöllisten opintopolkujen yhteydessä suoritettavat yhteiset tutkinnon osat. Näistä kehitetään paketit joissa huomioidaan se, että niitä voidaan suorittaa osittain itsenäisesti laajennetun työssäoppimisen yhteydessä. Tavoitteena on erityisesti pyrkiä integroimaan niistä osia ammatillisen aineiden opetukseen. Hankkeen pilottiopiskelijoiden tukena toimii erityisopettajan ohjausresurssi. Ohjauksessa hyödynnetään sosiaalisen median välineitä. Yhteiset tutkinnon osat niille luotavat vaihtoehtopaketit. mahdollisuus suorittaa myös itsenäisesti some ohjauksen välineenä pisteytys osaamisperusteisuus huomioitu riittävä tuki yksilöllisen poluttamisen tukena opetuspaketti, kortti, tehtävät Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Anne Eteläaho Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Ylimaakunnallinen

5 30 000,00 Kpedun omarahoitusosuus 7 500,00 25% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5848 Projektin nimi Korotettu koulutuskorvaus työnantajille Korotettu koulutuskorvaus työnantajille. Vuonna 2013 aloittaneet 3 opiskelijaa. Kohderyhmä peruskoulun vuonna 2013 päättäneet opiskelijat. Vuoden 2014 korotettu koulutuskorvaus oppisopimustyönantajille. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä OKM n rahoituskanava Valtionav.

6 KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Keski-Pohjanmaa ,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Marjatta Kuutsa Projektin ID 5849 Projektin nimi Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2014 Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2014: Kohderyhmä: vuoden 2014 keväällä peruskoulun 9. tai 10. luokan päättäneet opiskelijat. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä

7 n rahoituskanava OKM Valtionav. KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Keski-Pohjanmaa ,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Marjatta Kuutsa Projektin ID 5857 Projektin nimi Learning by Doing 2 Tavoitteet Tavoitteena on kehittää osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpanoa ammatillisessa peruskoulutuksessa joustavien ja yksilöllisten opinpolkujen toteuttamisessa non stop -tyyppisessä tuotantokoulumallissa. Tavoitteena on hakea ratkaisua osaamisperusteisen koulutuksen järjestämiselle. Tavoitteena on tarve vastata nuorten odotuksiin ammatillisesta koulutuksesta, niin että

8 he saavat onnistuneita oppimiskokemuksia, sitoutuvat opiskeluihin ja motivoituvat. Opiskelijan oma halu, into päästä käytännössä tekemään ja kiinnostus ovat oppimisen lähtökohta. Toistuessaan positiiviset oppimiskokemukset vahvistuvat ja muodostavat onnistuneen oppimisen kehän. Tavoitteena on levittää tekemällä oppimisen hyviä käytäntöjä eri hankeorganisaatioiden välillä. Hankkeessa tullaan perehtymään PKKY:n malleihin atto integraatiosta, learning by doing- menetelmästä ja työvaltaisesta pedagogiikasta, huomioiden myös erityisopetusnäkökulma. Kpedussa on kehitetty tuotantokoulumallia yhteistyössä paikallisen Kokkotyö-säätiön kanssa, opinnollistettu kokkotyö-säätiön pajat, purettu opetussuunnitelmat perustutkinnoista ja atto-aineista T1 tason paketeiksi laajennettua työssäoppimista ajatellen, hankkeessa voidaan levittää näitä hyviä käytänteitä. Ammattialojen klusterisoitumisen tarpeeseen PaLaVa-projektissa on kehitetty opintoja yli koulutus- ja oppiainerajojen huomioiden työelämälähtöisemmät tutkinnot, joiden avulla oppilaat varmemmin työllistyvät omille paikkakunnilleen. Tavoitteena on rakentaa toimivat, yksilölliset opinpolut huomioiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Ohjauksen apuna käytetään sosiaalista mediaa. Tavoitteena toimintamalli, jossa opetuksen yhteistoiminnallinen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yli koulutus- ja oppiainerajojen. Opiskelijan pääsy aitoon toimintaympäristöön ja käytännön tekemiseen heti opintojen alkuvaiheessa. Työelämäyhteyden vahvistaminen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääminen. Alakohtaisten osaamisvaatimusten ja työssäoppimisen tavoitteiden avaaminen työtehtäväksi yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Pajojen työtehtävien opinnollistaminen osaamisperusteisuuden näkökulmasta. 2. Hankkeen kuvaus KPEDU:n osahankkeessa Kokkotyö-säätiön puu- ja metallipaja opinnollistetaan osaamisperusteisuus huomioon ottaen. Tuotantokoulumallia kokeillaan sekä puuettä metallialalla uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti, mallissa korostuu Learning by doing menetelmä. Pyritään kehittämään työvaltaisen koulutuksen pedagogiikka ottamalla käyttöön uusia pedagogisia malleja. Hankkeessa pyritään lisäämään yhteistä opetuksen suunnittelua, jonka tuloksena opetuksen järjestäminen mahdollistuu tehokkaammin. Lisää opiskelijoiden osallisuutta kun voivat ohjata uudempia opiskelijoita. Opiskelijoiden ohjauksessa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja aiemmin Kiltakoulussa luotuja hyviä malleja. Hankkeen aikana tutustutaan muiden hankekumppaneiden hyviin käytänteisiin ja levitetään omia hyviä käytänteitä muille hankekumppaneille. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Anne Eteläaho Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta

9 Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Ylimaakunnallinen ,00 Kpedun omarahoitusosuus 5 625,00 25% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin rahoitus kokonaiskustannus/ ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5851 Projektin nimi Oppia niinku töissä 2 Hankkeessa luodaan uusia tapoja toteuttaa laajennettua työssäoppimista erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla. Hankkeessa koulutetaan kymmenen eri pääasiassa tekniikan alan opettajaa sosiaalisen median välineiden käyt-

10 töön ja hyödyntämiseen laajennetun työssäoppimisen tukena. Opettajat kouluttavat oman alansa opiskelijoita ja näin luodaan mobitutor-malli, jossa opiskelijat voivat olla vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Koulutetuille opettajille resursoidaan, opetussuunnitelmatyöhön laajennetun työssäoppimisen näkökulmasta, työssäoppimisen ohjaamiseen, mobiiliohjaamiseen sekä työpaikkaohjaajien koulutusmateriaalin levittämiseen. Alat ovat: elintarvikealan perustutkinto, puuala-alan perustutkinto rakennusalan perustutkinto ict-alan perustutkinto pintakäsittelyn perustutkinto vaatetusalan perustutkinto tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto hevostalouden perustutkinto hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto kennelalan perustutkinto Lvi- ja rakennusalan ammattiopettajat tekevät yhteistyötä kemian, fysiikan ja matematiikan opettajan kanssa yhteisen vapaasti valittavan kurssin toteuttamiseen sekä atto-aineiden integroitiin ammatillisiin aineisiin. Toimintamallien suunnittelussa ja pilotoinnissa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa luotoja toimintamalleja sekä hankeverkostoon kuuluvilta muilta koulutuksen järjestäjiltä saatavia kokemuksia. Hankkeessa on myös erityisopettajaresurssia, jonka tehtävänä on tukea, opettaa ja ohjata laajennetussa työssäoppimisessa mukana olevia erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Anne Eteläaho Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Ylimaakunnallinen oppia niinku töissä ,00 Kpedun omarahoitusosuus ,00 25% Rahoitus yhteensä: ,00

11 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5858 Projektin nimi Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen HAKA (IMORWP)-projektin Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo Mekanisoidun ja automatisoidun hitsauksen oppimisympäristöjen kehittämiseen Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Jarkko Kröger Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Määrittelemättä ,00 Kpedun omarahoitusosuus 7 500,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00

12 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5846 Projektin nimi Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso Hankkeen tavoitteena on kehittää menettely- ja toimintatapoja, joilla nuorten oppisopimuksen ennakkojakso toteutetaan, luoda ennakkojakson sisällöt sekä resursseja nuorten opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiseen sekä yhteensopivuuteen. Tavoitteena on myös kehittää oppisopimustoimijoiden osaamista nuorten ohjaajina sekä rakentaa alueellisia yhteistyöverkostoja. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä OKM n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Valtakunnallinen ,00

13 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Marjatta Kuutsa Projektin ID 5856 Projektin nimi Steppi 2 1. UUSIEN VALINTAPERUSTEIDEN TOIMEENPA- NO (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä) Valmistaudutaan ottamaan käyttöön harkinnanvaraisen valinnan valtakunnallinen oppimisvalmiuksia mittaava koe harkintaan perustuvan valinnan hakijoille ja luodaan omat käytänteet. Perusperiaatteita työstetään yhdessä hankeverkoston kanssa lähtökohtana jokaisen hankkeessa mukana olevan oppilaitoksen oma toimintaympäristö. Koulutuskeskus Sedussa ja Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa kehitetään olemassa olevaa hakutoimistoa vahvistamalla toimiston ohjauksellista otetta. Parannetaan yhteistyötä aikuiskoulutuksen kanssa. Kehitetään hakutoimistoa myös oppilaitoksen sisäisten valintojen osalta niin, että alaa vaihtavat opiskelijat voisivat hakeutua uudelle alalle hakutoimiston kautta. Keski- Pohjanmaan ammattiopistossa kehitetään avoin ammattiopisto tyyppistä palvelutarjontaa hakutoimiston tueksi. Myös tulevan VALMA-koulutuksen kanssa rakennetaan yhteistyötä niin, että VALMAn ja perustutkintojen välinen yhteistyö on toimivaa. VALMAsta perustutkintoon

14 siirtyvän opiskelijan hakeutuminen tapahtuisi hakutoimiston kautta oppilaitoksen sisällä. Tehotetaan myös mobiiliohjausta hakutoimiston välineenä. 2. VALTA- KUNNALLISESTI YHTENEVIEN VALINTAKOKEI- DEN KÄYTTÖÖNOTTO (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä) Otetaan käyttöön ja kehitetään valtakunnallisia pääsy- ja soveltuvuuskokeita eri aloilla. Haettavassa hankkeessa jatkokehitetään VAKUVA2- pilotista syntynyttä sosiaali- ja terveysalan pääsy- ja soveltuvuuskoetta JAOssa ja Sedussa kerättyjen/saatujen kokemusten perusteella siten, että koe on entistä paremmin hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Prosessin aikana arvioidaan pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tarve ylipäänsä ja kehitetään niitä VAKUVA 2 työryhmän suositusten mukaisesti. Omat toimijat valmennetaan ja perehdytetään uusiin pääsy- ja soveltuvuuskokeiden käytänteisiin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin liittyvää tiedottamista lisätään huomioiden erityisesti opintoihin hakeutumisvaihe sekä etukäteen tapahtuva tiedotus. 3. VALINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä) Laaditaan prosessikuvaus liittyen Oppijan palveluihin ja muuhun opiskelijavalintaan, mukaan lukien erillishaku ja suorahaku. Prosessikuvauksessa kuvataan ja aikataulutetaan koko opiskelijavalinnan prosessi Opetushallituksen laatiman aikataulun pohjalta. Sen avulla tehostetaan eri alojen välistä yhteistyötä ja varmistetaan, että opintopolku.fi palvelussa olevat tiedot ovat ajan tasalla ja palvelevat hakijoita mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti. Kehitetään opintopolku.fi palvelussa olevia koulutusten kuvauksia entistä paremmiksi ja informatiivisemmiksi. Eri toimijoita koulutetaan verkkoviestinnän parantamiseksi. Tehdään yhteistyötä perusopetuksen opinto-ohjaajien kanssa esim. kutsumalla heitä keskustelu- ja infotilaisuuksiin yhdessä ammatillisten oppilaitosten opojen kanssa. Hakemuksen liitteenä on jokaisen oppilaitoksen tarkempi toimintasuunnitelma. Hanketta koordinoi Koulutuskeskus Sedu, ja koordinointiosuuden toimintasuunnitelma on hakemuksen liitteenä. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Anne Eteläaho Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis OPH n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Ylimaakunnallinen

15 30 000,00 Kpedun omarahoitusosuus 7 500,00 25% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Anne Eteläaho Projektin ID 5850 Projektin nimi Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen 1) Kootaan aeimmin toteutettujen tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeista käsikirja. Käsikirja kokoaminen tapahtuu keräämällä palautetta hankkeen kohderyhmiltä, tutustumalla verkostossa aeimmin toteutettujen hankkeiden tuotoksiin ja toimimalla verkostona hankkeen aikana. Hankkeen tuotoksena syntynyt käsikirja yhdistetään valtakunnallisesti koottavaan käsikirjaan. 2) Tuetun oppisopimuskoulutuksen malleja ja hyviä käytäntöjä kehitetään edelleen, esimerkiksi kokeilemalla muiden hanketoimijoiden ideoita ja malleja, lisäohjausta mallintamalla ja työryhmissä käytävien keskustelujen avulla. Hankkeen aikana verkostolla on mahdollisuus kokeilla aiemmin kehitettyjä malleja (neuvonta- ja ohjaussuunnitelma sekä

16 toimintaohje siihen liittyen, tuen tarpeen arviointimenetelmät ja niihin kehitetyt materiaalit, erityisen tuen tarpeen peruste ka tukitoimien suunnitelmalomake, matematiikan ja äidinkielen lähtötasotesti, nuorten hidas ohjautumismalli, mamu tutor-verkosto, ammattitaitoa täydentävien opintojen integrointi osaksi työpaikalla tapahtuvaa oppimista, työvalmennuspalvelujen hyödyntäminen osaksi tuettua oppisopimusta, oppisopimusta edeltävä valmennusjakso 3) Tuetun oppisopimuskoulutuksen toteuttamiseen tarvittavan osaamisen kehittäminen edelleen ja hyvien käytänteiden jakaminen verkostossa. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä OKM n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Valtakunnallinen ,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm

17 Viimeksi muokannut Marjatta Kuutsa Projektin ID 5847 Projektin nimi Työpaikkaohjaajien koulutus Hankkeen keskeiset tavoitteet liittyvät nuorten työssäoppimisen kehittämiseen ja työpaikkaohjaajien koulutukseen oppisopimuskoulutuksessa. Ratkaisut toteutetaan niin, että ne palvelevat nuorten opiskelijoiden ohjaamista ja ohjausosaamisessa eri kehitysvaiheessa olevia työpaikkakouluttajia ja työpaikkoja 1. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen 2. Työyhteisön sitouttaminen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen ja työpaikan rooliin oppimisympäristönä 3. Monimuotoisten koulutus- ja ohjausratkaisujen tuottaminen sekä sähköisten työkalujen kehittäminen työpaikkakouluttajien koulutukseen sekä nuorten ohjaamiseen 4. Yhteisen työssä oppimisen pedagogisen näkemyksen (ohjausnäkemyksen) luomine työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen Hankkeen partnerit tuovat kehitystyöhön toisiiaan täydentävää osaamista ja toimenpiteet vaiheistetaan niin, että ne tukevat ajallisesti toisiaan. Hannkeen aikana jaetaan olemassa olevaa ja hankkeessa tuotettua tietoa partnereiden kesken sekä verkostoidutaan myös rinnakkaisten hankkeiden kanssa. Partnerit jakautuvat päätoteuttajiin (7) sekä ulkokehän partnereihin (5). Pääpartnerit muodostavat hankkeen ydinryhmän, jotka sitoutuvat verkoston yhteiseen työskentelyyn sekä päätavoitteiden toteuttamiseen kukin omalta osaltaan. Ulkokehäpartnereiden roolina on osallistua yhteisen ohjausnäkemyksen rakentamiseen, hankkeessa tuotettujen käytäntöjen arviointiin, testaukseen sekä jalkauttamiseen omassa toiminnassaan. Pääpartnerit muodostavat lisäksi hankkeen sisällä pienempiä alueellisia verkostoja eri painopisteiden mukaan. Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto toimii hankkeessa ulkokehän partnerin roolissa. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä OKM n rahoituskanava Valtionav. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Valtakunnallinen

18 17 000,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin rahoitus kokonaiskustannus/ ,00 Projektihakemus pvm Viimeksi muokannut Marjatta Kuutsa

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.12.2013 tiimi 19.2.2014 Johtoryhmä 7.3.2014 Hallitus 27.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUODEN 2013 PROJEKTITOIMINTAAN... 3 1.1 toiminnan... 5 2. TULOSALUEIDEN

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

Työssäoppimisen toimintamalleja

Työssäoppimisen toimintamalleja Tarja Frisk Anne Teittinen Työssäoppimisen toimintamalleja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

Opetuksen TVT -strategia

Opetuksen TVT -strategia Opetuksen TVT -strategia Asiakasnäkökulma Verkko-opetustarjonta parantaa opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin valintoihin ja tukee opintojen henkilökohtaistamista. Verkkoopetus vähentää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus (2014-2020) n. 38-40 milj. Hankehaku 6.10. - 8.12.2014 Rahoittava viranomainen:

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus* Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet*

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Projektin ID 5889 Ammattitaidon saavuttamisen väylät

Projektin ID 5889 Ammattitaidon saavuttamisen väylät Projektin ID 5889 Projektin nimi Ammattitaidon saavuttamisen väylät Ammattitaidon saavuttamisen väylät- projektin tavoitteena on luoda Keski.Pohjanmaan alueelle ammatillisen koulutuksen opinto- ja uraohjauspalveluiden

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot