Uudet radikaalit teknologiat Salosta Suomen Robottilaakso?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet radikaalit teknologiat Salosta Suomen Robottilaakso?"

Transkriptio

1 Uudet radikaalit teknologiat Salosta Suomen Robottilaakso?

2 Risto Linturi, Osmo Kuusi ja Toni Ahlqvist Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2013

3 Sata tärkeimmäksi arvioitua radikaalia teknologista ratkaisua kuvataan ja luokitellaan neljään tärkeysluokkaan. Näiden ratkaisujen arvioidaan olevan markkinakelpoisia viimeistään 2020-luvun alussa, ja laajasti levinneitä 2030 mennessä. Niiden yhteinen vaikutus Suomen ja maailman toimintatapoihin voi jo vuoteen 2030 mennessä olla suurempi kuin internetin ja älypuhelinten vaikutus nykymaailmaan.

4

5 Suuret muutokset syntyvät teknologioiden ja sosiaalisten innovaatioiden yhdistelminä... Näistä yhdistelmistä ja toimialat leikkaavasta yhteistyöstä syntyvät suurimmat uudisteet.

6 Arvonluontiverkostot 1. Henkilöautoliikenteen automatisointi 2. Tavaraliikenteen automatisointi 3. Lähivalmistus ja teollisen rakenteen murros 4. Kaupan ja palveluiden virtualisoituminen 5. Lähiruoka ja funktionaalinen ravinto 6. Etäläsnäolo ja työkalujen kauko-ohjaus 7. Oppimisen ja opastuksen yksilöllistyminen 8. Toimintakyvyn säilyttämistä tukeva omatoiminen ja yksilöllinen terveydenhuolto 9. Toimintakyvyn lisääminen toimintakykynsä menettäneille 10. Tietoisuutta toimintaympäristöstä lisäävät välineet 11. Toiminnalliset materiaalit ja uudet materiaaliteknologiat

7 12. Tavaran älykkyyden toiminnalliset lisäarvot 13. Kestävän kehityksen energiateknologiat 14. Raaka-aineet maapallon hyödyntämättömiltä alueilta ja avaruudesta 15. Viihteen, kulttuurin ja vaikuttamisen osallistuvat muodot 16. Maanpuolustus ja terrorismin torjunta 17. Tilojen ja rakenteiden toiminnallistuminen 18. Itseorganisoituvat yhteisölliset toimintatavat 19. Identiteettien ja sosiaalisten rakenteiden virtualisoituminen 20. Demokratia, vapaus ja sosiaalinen koheesio

8 2.12 Oppimisen uudelleenorganisointi **** Ingressi: Tietotekniikalla on kasvava merkitys osaamisen siirrossa. Osaamistarpeet muuttuvat yhä nopeammin, luennot ja harjoitukset sekä vertaisoppiminen voidaan toteuttaa verkossa yliopistotutkintoja myöten. Yksilöllinen etenemisrytmi, yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita ja oppimistyylejä mahdollistavat tietoverkkosisällöt ovat uuden oppimisen metodeja. Hakukoneet edistävät nekin tarpeen mukaista oppimista. Pelilliset oppimismetodit ja simulaatioharjoittelu korvaavat perinteisiä oppimisen tapoja. Etäläsnäolon tekniikat, esimerkiksi virtuaalilasit, sallivat tietoliikenneyhteyden päässä olevan asiantuntijan näyttävän harjoittelijalle "kädestä pitäen", kuinka uusissa tilanteissa kuuluu toimia.

9 2.56 Tavaroiden 3D-tulostus **** Ingressi: 3D-tulostuksessa (materiaalia lisäävä valmistus) kappaleet tai toiminnalliset laitteet valmistetaan materiaalia lisäämällä. Muun muassa lennokeiden ja autojen osia, kuulokojeita ja muita proteeseja, soittimia, leikkikaluja, museoesineiden kopioita, valumuotteja, koruja ja työkaluja tulostetaan jo rutiininomaisesti. Valmistettavien tavaroiden materiaaleja voivat olla mm. muovit, keramiikka, komposiitit ja metallit. Monien keskeisten patenttien rauettua kilpailu on nopeuttanut kehitystä ja laitemyynti on moninkertaistunut vuoden 2010 jälkeen. Sen etuina perinteisiin menetelmiin on, ettei monimutkaisuus lisää kustannuksia, muotinvaihtokustannuksia ei ole, jokainen kappale voi olla yksilöllinen ja edullisten laitteiden avulla valmistus voi olla paikallista, jolloin logistiikkakustannukset jäävät pois.

10 2.32 Ympäristön reaaliaikainen 3D-mallinnus **** Ingressi: Kartoittajat ovat tehneet ympäristöstämme 3D-mallin. Laboratorio-olosuhteissa nelikopterit kykenevät jo mallintamaan sisätilat. Uudet 3D-kamerat ja laserkeilaimet, kehittyvät algoritmit ja kasvava prosessointiteho tekevät mahdolliseksi tuottaa ympäristön 3D-mallin reaaliaikaisesti. Tämä kyky on olennainen robottien liikkuessa autonomisesti ympäristössään, jotta ne tunnistaisivat sijaintinsa ympäristössä ja lisäksi ympäristössä liikkuvat muut objektit sekä muutokset aiempaan malliin. Koneiden kyky liikkua luonnollisessa ympäristössä ja tunnistaa sen objekteja avaa hyvin runsaan joukon sovellusmahdollisuuksia.

11 2.10 Elinten korjaaminen ja takaisinkasvatus, soluviljely ** Ingressi: Kantasolutekniikoiden avulla yhä useampia vaurioituneita elimiä on mahdollista korjata tai kasvattaa uusia elimiä vaurioituneiden tilalle. Sydänkohtauksessa vaurioitunut sydänlihas saadaan esimerkiksi korjatuksi ruiskuttamalla vaurioituneisiin kohtiin soluviljelmästä terveitä sydänlihassoluja. Kantasoluja on tuoreiden keksintöjen avulla mahdollista aikaansaada muokkaamalla ihmisen normaalia jo eriytynyttä solukkoa. Tämä helpottaa kantasoluhoitoja olennaisesti. Kantasolujen käyttö myös ravintotuotantoon muuttuu yhä todennäköisemmäksi skenaarioksi.

12 2.49 Tyhjiösukkula * Ingressi: Tyhjiösukkula on järjestelmä, jossa maglev-tyyppinen juna liikkuu tunnelissa, josta ilma on osin tai kokonaan poistettu. Menetelmällä on teoriassa mahdollista saavuttaa useiden tuhansien kilometrien tuntinopeus. Kiinalaiset tutkijat ovat ilmoittaneet käynnistävänsä tyhjiösukkula-hankkeen. USAssa on myös hankkeita käynnissä. Tyhjiösukkulaa on kaavailtu myös avaruusalusten laukaisutavaksi. Materiaaliteknologian haasteiden vuoksi tarpeellisen tyhjiön aikaansaamista on toistaiseksi pidetty ongelmallisena, mutta materiaalien kehittyessä ajatus on kypsymässä toteutuskelpoiseksi. On myös ratkaisuja, jotka eivät vaadi täydellistä tyhjiötä, vaan alipaine tai ilmavirtaus riittävät.

13 2.55 Kyberhyönteinen * Ingressi: Kyberhyönteisellä tarkoitetaan sudenkorennon kokoista tai sitä pienempää, yleensä lentävää laitetta. Kyberhyönteisten kehittelyssä vaativia asioita ovat elektroniikan miniatyrisointi sekä liikkumiseen tarvittavien moottoreiden tai keinotekoisten lihasten aikaansaaminen sekä voimanlähde. Lentäminen siiveniskujen avulla on myös pitänyt ratkaista. Kyberhyönteiset voivat kameran ja antureiden avulla havainnoida ympäristöään, liikkua siinä ja viestiä tietoliikenneteitse. Kun laitteiden valmistus tulevaisuudessa todennäköisesti automatisoituu, on niiden kustannus hyvin alhainen. Niitä on suunniteltu käytettäväksi mm. maanviljelyksessä, sotilasteknologiassa, valvontatehtävissä ja pelastustehtävissä.

14 2.89 Kevyet tehokkaat nopeasti ladattavat akut ja kondensaattorit **** Ingressi: Akkujen vaatima pitkä latausaika aiheuttaa useissa käyttötarkoituksissa ongelmia. Nanorakenteiden avulla pintaalaa kasvattamalla saadaan akkujen latausnopeutta ja kondensaattoreiden kapasiteettia kasvatettua. Suuritehoisia kondensaattoreita tarvitaan esimerkiksi varastoimaan potentiaalienergiaa ja kineettistä energiaa edestakaisessa liikkeessä, mutta kondensaattoreita voidaan käyttää myös akkujen sijaan, jos niiden kapasiteetti on riittävä. Kondensaattorin latausnopeus on lähes välitön. Esimerkiksi sähköautoissa suuritehoiset kondensaattorit mahdollistavat latauksen bussipysäkillä normaalin pysähdyksen aikana tai liikennevaloissa.

15 Uusia, Suomen viennille keskeisiä tarve- ja asiakaslähtöisiä ryhmittelyjä Perinteiset teollisuudenalakohtaiset ryhmittelyt eivät ole tyydyttäneet toimijoiden tarvetta. Maailman muuttuminen on luonut uudenlaista kysyntää ja uudenlaisia toimintamalleja, joissa yhteistoimintaa on perinteisten teollisuudenalojen poikki. Tämä on aiheuttanut tarvetta muotoilla vientialoja uudelleen. Merkittävimpiä ryhmiä ovat osin päällekkäiset cleantech, arktinen teknologia ja biotalous.

16 25 tärkeintä teknologiaratkaisua

17

18 Salosta Suomen Robottilaakso? Salolla kaikki edellytykset nousta kansalliseksi johtajaksi robotisaatiossa: - ICT- tietämys - Metalli- muu perusteollisuus - Automatiikkaosaaminen - Ammattikorkeakoulutus - Pienen paikkakunnan vikkelyys - Maine teknologiakaupunkina - Elinkeinoelämän murrostilanne

19

20

21

22

23

Suomen tärkeimpien ihmisten lehti

Suomen tärkeimpien ihmisten lehti Suomen tärkeimpien ihmisten lehti Innovatiivinen tulevaisuus ikuinen toiveko? Puheenvuoro VTT:n Ennakointi ja sosiotekninen muutos 2013 -seminaarissa 10.10.2013 Jyrki Alkio Tekniikka&Talous Päätoimittaja

Lisätiedot

Suomen sata mahdollisuutta Tie kuntien tulevaisuuteen, 22.5.2014. Risto Linturi

Suomen sata mahdollisuutta Tie kuntien tulevaisuuteen, 22.5.2014. Risto Linturi Suomen sata mahdollisuutta Tie kuntien tulevaisuuteen, 22.5.2014 Risto Linturi Globaali kilpailu ja huoltosuhde 2030 BRIC-maiden pörssiarvo 40% maailman markkinakapitaalista BRIC-maiden kansantuote ohittanut

Lisätiedot

Helsinki 2030-2050 Läpinäkyvä kaupunki Forum Virium, 5.6.2014. Risto Linturi

Helsinki 2030-2050 Läpinäkyvä kaupunki Forum Virium, 5.6.2014. Risto Linturi Helsinki 2030-2050 Läpinäkyvä kaupunki Forum Virium, 5.6.2014 Risto Linturi Kehitystahti on yhä nopeampi 2030 16 vuoden päässä takana 1998 tai 1982 jos vauhti 2X 1998 netissä joitakin tuhansia suomalaisia,

Lisätiedot

Radikaalit teknologiat haastavat kaupan, palvelut ja teollisuuden

Radikaalit teknologiat haastavat kaupan, palvelut ja teollisuuden Radikaalit teknologiat haastavat kaupan, palvelut ja teollisuuden Mitä Päijät-Hämeen tulee tietää pärjätäkseen tässä murroksessa? Risto Linturi Globaali kilpailu, Suomi ja huoltosuhde 2030 BRIC-maiden

Lisätiedot

Salo osaksi globaalia biotaloutta? Tulevaisuuden liiketoiminnan ja tuotannon mahdollisuudet aluetasolla Juha Kaskinen

Salo osaksi globaalia biotaloutta? Tulevaisuuden liiketoiminnan ja tuotannon mahdollisuudet aluetasolla Juha Kaskinen Salo osaksi globaalia biotaloutta? Tulevaisuuden liiketoiminnan ja tuotannon mahdollisuudet aluetasolla Juha Kaskinen Sisältö Lyhyt johdatus tulevaisuusajatteluun Toimintaympäristömme muutoksia ja megatrendejä

Lisätiedot

Kurkistus tulevaisuuden osaamiseen

Kurkistus tulevaisuuden osaamiseen Kurkistus tulevaisuuden osaamiseen Kasvutalkoot 25.4.2014 - Pasi Leh;niemi Var$ tunnista 2 Suomen 2la Lähde: Val;ovarainministeriö 3 4 Organisaa(ot eivät kaadu siihen e3ä tekevät vääriä asioita. Ne kaatuvat

Lisätiedot

Liikenteen automatisointi

Liikenteen automatisointi Liikenteen automatisointi ja tulevaisuuden liikennetiedon hyödyntäminen Risto Linturi, tulevaisuudentutkija Näkökulmat Henkilö- ja tavaraliikenne Liikenteen automatisointi Liikenteen muuttaminen älykkäämmäksi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SEMINAARI Kuopio 12.-13.11.2013. Tulevaisuuden muuttuva työelämä ja oppimisen uudet keinot Risto Linturi, Sovelto Oyj

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SEMINAARI Kuopio 12.-13.11.2013. Tulevaisuuden muuttuva työelämä ja oppimisen uudet keinot Risto Linturi, Sovelto Oyj AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SEMINAARI Kuopio 12.-13.11.2013 Suomi 2.0: Tulevaisuuden muuttuva työelämä ja oppimisen uudet keinot Risto Linturi, Sovelto Oyj Arvoisa seminaarin kuulijat, Puhun usein maailman

Lisätiedot

Toimintaympäristömme tulevaisuussignaaleita ja niiden vaikutuksia yrityksiin Salo 5.6.2014

Toimintaympäristömme tulevaisuussignaaleita ja niiden vaikutuksia yrityksiin Salo 5.6.2014 Toimintaympäristömme tulevaisuussignaaleita ja niiden vaikutuksia yrityksiin Salo 5.6.2014 Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Sisältö Lyhyt johdatus tulevaisuusajatteluun Toimintaympäristömme

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Liikennetiedon visiot

Liikennetiedon visiot 42 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä risto linturi ossi kuittinen Liikennetiedon visiot LVM Liikennelabra Logo luonnos 3b 1) Liikenne labra 1 Risto Linturi, Ossi Kuittinen Liikennetiedon

Lisätiedot

SUOMI. teknologian kärkimaaksi

SUOMI. teknologian kärkimaaksi SUOMI teknologian kärkimaaksi 2020 SISÄLLYS s. 4 Teknologiainnostunut kansakunta s. 5 Teknologian kaupallistamiseen potkua, verokannustimia teknologian kehittämiseen ja sääntelyesteiden raivaus s. 6 Kehitystä

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka TULEVAISUUSLUOTAIN Education Intelligence Väliraportti 1 LUONNOS Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 TULEVAISUUSLUOTAIMEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT...5

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä

Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2015 Artikkeleita Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä Petri Lempinen 1 Johdanto Älypuhelimen kyky ymmärtää puhetta tai tietää sijaintinsa toimii myös ihmistä avustavassa

Lisätiedot

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 2012 2016 Sisällys Johdanto 3 MUUTOSTEKIJÄT 4... Poliittiset muutostekijät 5... Taloudelliset muutostekijät 7... Sosiaaliset muutostekijät 9... Teknologiset

Lisätiedot

TOPTEN-menettelyn soveltaminen yritysten osaamistarpeiden kartoitukseen

TOPTEN-menettelyn soveltaminen yritysten osaamistarpeiden kartoitukseen Lähde: Julkaisussa Tulevaisuuden haltuunotto, PK-yritysten ennakoinnin käsikirja (Toim. Mika Mannermaa), ESR-julkaisut 77/2000. s. 97 110. Julkaistu myös netissä osoitteessa: http://www.mol.fi/esf/ennakointi/kasikirja/esittely.html

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 Loppuraportti CUBE 2002-2006 2 CUBE 2002-2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

SATAKUNNAN TULEVAISUUSKUVA 2020

SATAKUNNAN TULEVAISUUSKUVA 2020 SATAKUNNAN TULEVAISUUSKUVA 2020 Tutkimusjohtaja, Dosentti Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Satakunnan Tulevaisuusfoorumi Torstai 10.10.2013 kello 8.30

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliitto SET ry ELEN Elektroniikka- ja sähköalan ennakointi Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta Heikki Sundquist Klaus Oesch 1 Sisällysluettelo: ALKUSANAT...3 JOHDANTO... 4 1. DATAJALOSTUKSEN TAUSTAA 1.1. Teollisen ajan käytännöistä tietoyhteiskuntaan...

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen puree

Suomalainen osaaminen puree VTT 1.2012 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta Suomalainen osaaminen puree sähköä AUTOihin! s. 20 PAINETUN ÄLYN EDELLÄKÄVIJÄ s. 52 ENERGIAA KIERRÄTYSPOLTTOAINEESTA s. 66 tiede VTT tekee

Lisätiedot